Om os - Fortrolighedspolitik

BETFAIRS PERSONDATAPOLITIK

Indledning

Betfair ønsker at besøgende på vores hjemmeside skal vide, at vi tænker lige så meget som dig på fortroligheden af de personlige oplysninger, du måtte give os ("Personlige Oplysninger"). I den forbindelse har vi investeret kraftigt i et ledelsessystem for informationssikkerhed, som netop er blevet akkrediteret med ISO 27001-certifikat.

Personlige Oplysninger er oplysninger om dig og kan omfatte navn og adresse, fødselsdato, betalingskortoplysninger, oplysninger om spilletransaktioner og kontooverførsler og andre oplysninger, du har givet os. Betfair gør sit yderste for at sikre, at vores forretningspraksis, der omfatter brugen af dine Personlige Oplysninger, er i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende persondata i de lande, hvori vi driver forretning. I overensstemmelse hermed ønsker Betfair med dette dokument (“Persondatapolitikken”) ikke blot at informere dig om din ret til beskyttelse af personrelaterede oplysninger, men også at forklare dig, hvordan vi agter at gøre dette.

Alle henvisninger til "Betfair" eller "Koncernen" i nærværende Persondatapolitik omfatter Betfair Group Plc og alle eller nogle af selskabets til enhver tid værende direkte eller indirekte datterselskaber, joint venture-partnere og til disse tilhørende selskaber uanset, hvor de befinder sig i verden.

Hvordan indsamles dine Personlige Oplysninger på vores hjemmeside?

Personlige Oplysninger kan angives i to forskellige områder på vores hjemmeside:

  1. Det offentlige område

    Hvis du angiver dit navn og din adresse på den offentlige del af hjemmesiden for at forespørge om oplysninger vedrørende vores produkter og tjenester, kan du frivilligt give yderligere Personlige Oplysninger. Du bliver bedt om at give Personlige Oplysninger i dette område for at blive tilmeldt Betfair og åbne en konto hos os.

  2. Det private område

    Hvis du allerede er kunde og har åbnet en konto hos os, skal du bruge en adgangskode for at komme ind på Betfairs hjemmeside. Der anvendes en "session cookie", jf. nedenfor, så du kan forlade og komme tilbage til vores hjemmeside uden at skulle indtaste din adgangskode igen. Vores internetserver registrerer de sider, som du besøger på vores hjemmeside.

For at sikre et højt serviceniveau, kan vi overvåge din kommunikation med os, hvad enten den er skriftlig, pr. telefon eller e-mail. E-mails krypteres ikke til/fra det offentlige eller det private område af denne hjemmeside. Betfair anbefaler, at du afstår fra at sende Personlige Oplysninger via e-mail. Alle oplysninger, som du sender, sendes for din egen risiko.

Hvordan vi bruger cookies på vores hjemmeside, og hvilke oplysninger vi indsamler.

Betfair benytter “cookies” for at give dig en bedre oplevelse. For at læse mere om cookies, se venligst vores Cookie politik.

Hvordan bliver dine Personlige Oplysninger anvendt?

Betfair vil bruge dine Personlige Oplysninger til at give dig adgang til og anvendelse af vores hjemmeside, give dig adgang til at deltage i de tilgængelige tjenester, administration af din konto, vedligeholdelse af vores egne konti og poster, overvågning af hjemmesidens tilgang og servicekvalitet samt fra tid til anden til at informere dig om produkter og tjenesteydelser, der kunne have din interesse eller til tilsvarende formål. Hvis du ikke ønsker at modtage reklame-, markedsførings- eller salgsmaterialer fra Betfair fremover, kan du meddele os, at vi ikke skal sende mere materiale til dig. Vores kontaktoplysninger findes på siderne "Kontakt os" på hjemmesiden. Betfair vil hurtigst muligt efter modtagelse af din forespørgsel fjerne dine kontaktoplysninger fra vores markedsføringsdatabase.

Betfair vil ligeledes opbevare de Personlige Oplysninger og analysere dem, for at undersøge eventuel misbrug eller kriminel aktivitet eller i forbindelse med en begivenhed, som er vist på vores hjemmeside, hvis vi mener der foreligger en trussel mod integriteten af en begivenhed og/eller hvis reglerne udstukket af relevant(e) (herunder sports-) autoritet(er) overtrædes. Alle Betfairs rettigheder i forbindelse med lagring af dine Personlige Oplysninger (inklusiv ophavsret og databaserettigheder) er og forbliver Betfairs ejendom.

Telefonsamtaler og informationer vedrørende brugernes væddemål vil blive registreret og opbevaret, og eventuelt overvåget, hvilket alle vores brugere hermed giver deres samtykke til.

Til hvem og hvor kan de Personlige Oplysninger blive videregivet?

Dine Personlige Oplysninger må, i forbindelse med de ovenfor beskrevne formål, overføres eller videregives til ethvert firma i Koncernen eller med forbehold af at der foreligger en aftale med dig, til tredjeparter, der er bedst egnet til at udføre behandlingen af dine Personlige Oplysninger på vores vegne. Koncernen kan fra tid til anden engagere tredjeparter til at behandle dine Personlige Oplysninger til ovennævnte formål. Sådan behandling vil ske i henhold til en kontrakt udformet i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis det kræves ifølge loven, kan dine Personlige Oplysninger også videregives til offentlige, kontrollerende eller håndhævende myndigheder, som er ansvarlige for sportens integritet eller håndhævelse af regler. Desuden kan dine Personlige Oplysninger blive videregivet til lovgivende myndigheder eller sportsmyndigheder i forbindelse med overvågning af integriteten eller håndhævelsen af reglerne for sport eller spil og/eller forebyggelse eller opklaring af kriminalitet og som koncernen har indgået aftaler med (Aftalememoranda eller "MOU'er") fra tid til anden til deling af sådanne oplysninger, og hvor Koncernen mener, at der er rimelig begrundet mistanke om, at du kunne være involveret i brud på disse regler eller gældende lovregler eller har viden om brud på disse eller på nogen måde udgør en trussel mod sportens eller spilleverdenens integritet. Ovennævnte organisationer kan herefter udnytte de Personlige Oplysninger til at undersøge eller handle over for sådanne brud i overensstemmelse med deres procedurer.

I forbindelse med ovenstående formål kan det være nødvendigt, eller der kan være lovkrav om, at Betfair at videregiver disse oplysninger til organisationer uden for Danmark. I alle tilfælde vil det ske med passende tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Ved indgåelse af denne aftale samt ved brug af Betfair's hjemmeside er du indforstået med, at Betfair kan opbevare og bruge historiske data relateret til dig og din(e) konto(i) til de formål, der fremgår i denne politik.

Betfair har indgået et aftalememorandum ("MOU") med følgende lovgivende og eller sportsrelaterede myndigheder:

Der kan være indgået yderligere MOU'er med andre organisationer og oplysninger herom kan indhentes efter anmodning.

Samtykke

Ved at afgive dine Personlige Oplysninger og ved at lade dig registrere hos os eller ved at logge på hos os, når du besøger hjemmesiden, erklærer du dig udtrykkeligt indforstået med, at Koncernen behandler og videregiver dine Personlige Oplysninger til de i Persondatapolitikken angivne formål mv. som angivet heri eller ifølge vores vilkår og betingelser. Hvis du ønsker at afgrænse, ændre, modificere eller begrænse dit samtykke i relation til markedsføringskommunikation eller hvis vores procedure på nogen måde kan skade eller forårsage besvær eller under andre omstændigheder, som er behandlet i lovgivningen, kan du ændre ovenfor stående, ved skriftlig henvendelse til os. Vores kontaktoplysninger findes på siderne "Kontakt os" på hjemmesiden.

Generelle oplysninger

Du kan til enhver tid bede om en kopi af alle Personlige Oplysninger, som Betfair har om dig i overensstemmelse med bestemmelserne Persondataloven.

Betfair forbeholder sig ret til at ændre Persondatapolitikken herunder at ændre formålene bag behandlingen af dine Personlige Oplysninger. Hvis Betfair anser det for passende at foretage sådanne ændringer, vil Persondatapolitikken blive opdateret og offentliggjort på vores hjemmeside. Din fortsatte anvendelse af siden anses som en accept af disse ændringer.

Du kan indhente oplysninger om Koncernens selskaber, hvor de driver virksomhed og dine Personlige Oplysninger eller få svar på andre forespørgsler vedrørende vores Persondatapolitik ved at kontakte os. Som nævnt findes vores kontaktoplysninger på siderne "Kontakt os" på hjemmesiden.

Specielle vilkår, som udelukkende er gældende for kunder, der spiller på australske begivenheder*

*Australsk begivenhed betyder en begivenhed, der finder sted på australsk jord og/eller en begivenhed, der specifikt er identificeret i den relevante markedsinformation, som værende styret af Betfairs australske licens.

Dine personlige oplysninger kan også blive videregivet til den tasmanske spillekommission (“TGC”) og andre lovgivende styrelser udnævnt af TGC i overensstemmelse med Gaming Control Act 1993 (Tasmanien). Det er især oplysninger vedrørende din anvendelse af vores side, som (efter TGCs anvisninger) kan blive overvåget og optaget eller på anden måde blive videregivet til de følgende lovgivende myndigheder:

BEMÆRK: Der kan foreligge begrænsninger i forbindelse med dine spil på australske begivenheder, hvis du ikke har overholdt Betfairs id-kontrolprocedurerer ("KYC"). Yderligere oplysninger herom findes på siderne "Hjælp" på hjemmesiden.

© 2009 The Sporting Exchange Limited. Alle rettigheder forbeholdt. BETFAIR® er et registreret varemærke tilhørende The Sporting Exchange Limited.