Fortrolighedspolitik

 

Oversigt

Herunder finder du vores fortrolighedspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine persondata, samt hvilke rettigheder du har vedrørende databeskyttelse. Vi anbefaler på det kraftigste, at du sætter dig ind i denne fortrolighedspolitik. Men vi forstår godt, at folk har travlt, og vil derfor give dig en hurtig oversigt over, hvordan vi bruger dine persondata – men husk, at dette første afsnit kun er en oversigt og ikke bør læses alene uden at læse den komplette fortrolighedspolitik herunder.

Vi behandler dine persondata med de formål, der er beskrevet i detaljer herunder, men de to primære formål er at gøre det muligt for os at levere tjenester til dig og overholde vores regulatoriske forpligtelser som følger:

 • Med hensyn til førstnævnte skal du oprette en brugerkonto og angive dine bankoplysninger til indbetaling af penge, for at vi kan levere tjenester til dig.
 • Hvad angår det regulatoriske aspekt, er vi pålagt at føre tilsyn med vores kunder og føre protokol med overførsler for at sikre, at vi tilbyder en retfærdig, ansvarlig og sikker tjeneste – og det omfatter at bekræfte din alder og føre tilsyn med vores kunder for at sikre, at de ikke spiller for mere, end de har råd til.

Introduktion

Denne fortrolighedspolitik gælder for vores hjemmesider, applikationer, varer og tjenester, der er tilknyttet denne politik, eller som ikke har en selvstændig fortrolighedspolitik. Formålet med denne fortrolighedspolitik er at give dig information om, hvordan vi bruger dine persondata. Denne fortrolighedspolitik kan blive ændret fra tid til anden, så vi anbefaler, at du gennemgår den jævnligt. Men når vi laver betydelige ændringer, sørger vi for at gøre dig opmærksom herpå.

Hvem er behandleren?

Behandleren (tidligere kendt som databehandleren) af dine persondata er TSG Interactive Services (Ireland) Limited, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Clonskeagh, Dublin 4, Irland. Det er det, vi henviser til i denne fortrolighedspolitik, når vi siger "TSG", "vi", "vores", "os" osv.

Og hvad med databeskyttelsesrådgiveren, eller er det DPO?

Ja, vi har udnævnt en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Selvom det er muligt at kontakte vores DPO på dataprotection@betfairint.com, vil vores kundeserviceafdeling være første kontaktled, hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder. Se afsnittet "Dine rettigheder" herunder.

Hvad menes der med "gruppen"?

Referencer til gruppen i denne fortrolighedspolitik betyder Flutter Entertainment plc og alle dens direkte eller indirekte datterselskaber, joint venture-partnere og deres tilknyttede selskaber, uanset hvor i verden de på et givet tidspunkt befinder sig, herunder, men ikke begrænset til, Paddy Power, Betfair, Timeform, Sportsbet, BetEasy, FanDuel, TVG, Adjarabet, Sky Betting and Gaming, PokerStars, Junglee, Singular, Sisal og FOX Bet.

Sådan indsamler vi dine persondata

Du skal oprette en brugerkonto, for at vi kan levere tjenester til dig. Når du opretter denne brugerkonto, skal du angive visse persondata såsom navn, alder, adresse og e-mailadresse. Yderligere oplysninger er også nødvendige, hvis du vil benytte visse af vores tjenester, såsom dine bankkortoplysninger.

Vi indsamler også data om overførsler foretaget af dig, herunder din spilaktivitet. Vi kan indsamle persondata via brugerundersøgelser foretaget af os (eller virksomheder hyret af os til formålet). Vi indsamler desuden information om din brug af vores hjemmesider, mobilapplikationer og tjenester. Vi indsamler også anden information, der er nødvendige, for at vi kan behandle dine persondata i forbindelse med de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Hvis du kontakter os, behandler vi alle persondata, som du angiver i denne kommunikation.

Vi kan også indsamle persondata fra tredjepartstjenesteudbydere såsom kreditvurderingsselskaber og selskaber til forebyggelse af bedrageri.

Endelig benytter vi også "cookies" og lignende teknologi, der kan indsamle visse oplysninger om dig såsom dine enheders IP-adresser og onlineaktivitet, og nogle af disse kan betragtes som dine persondata. Du kan læse mere om de cookies, vi benytter, i afsnittet "Cookies" herunder.

Sådan bruger vi dine persondata

I henhold til databeskyttelseslovgivningen behandler vi kun dine persondata, når vi har lovhjemmel til det. Vi behandler dine persondata, hvis:

 1. det er nødvendigt for at levere tjenester til dig i forbindelse med opfyldelse af vores kontrakt med dig,
 2. vi er pålagt at gøre det i henhold til juridiske eller regulatoriske forpligtelser,
 3. du har givet os samtykke, eller
 4. det er i vores berettigede interesse at behandle dine persondata, så længe de ikke negativt påvirker dine egne rettigheder, friheder eller interesser.

Med undtagelse af begrænsede tilfælde behandler vi ikke særlige kategorier af persondata om dig (såsom persondata om dit helbred, din etnicitet, religion, politiske overbevisning, seksualitet eller medlemskab af fagforeninger) eller persondata om kriminelle handlinger eller domme. I de begrænsede tilfælde, hvor vi behandler særlige kategorier af persondata, har vi opstillet den nødvendige, ekstra lovhjemmel i kursiv herunder.

Følgende er en liste over de formål, med hvilke vi behandler dine persondata, herunder lovhjemmelen til behandling:

Formål

Datakategori

Lovhjemmel

 

 

 

At oprette, administrere og styre din brugerkonto 

Identitets- og bekræftelsesdata

Nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt

At levere vores tjenester til dig (herunder at lade dig spille vores spil)

Kontakter, internet-/app-aktivitet, enheds- og internetidentifikator, finansielle data og betalingsdata, lokationsdata

Nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt

At modtage og besvare dine henvendelser og anmodninger

Kontakter, beskeder

Nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt, hvis henvendelsen specifikt omhandler vores tjenester, ellers berettigede interesser 

At informere dig om vigtige opdateringer af vores hjemmesider, mobilapplikationer og tjenester 

Kontakter, beskeder, enheds- og internetidentikator

Nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt

I forhold til din interaktion med os beholder vi dine data, så længe du forbliver medlem, samt i en bevaringsperiode som beskrevet i vores politik om bevaring af dine persondata.  Når dit medlemskab ophører, bevarer vi stadig dine persondata i henhold til vores forpligtelser, hvorefter de slettes i henhold til vores politik.

Finansielle data og betalingsdata

Nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt

At sikre, at vi er i stand til at overholde vores regulatoriske forpligtelser angående din brug af vores tjenester, herunder ved at bekræfte rigtigheden af data oplyst af dig, bekræfte din identitet og din alder (hvilket kan indebære, at vi videregiver dine persondata til tredjepart eller supplerer dine persondata med data modtaget fra tredjepart (såsom kreditvurderingsselskaber) 

Identitets- og bekræftelsesdata, finansielle data og betalingsdata, udelukkelsesdata, lokationsdata

Nødvendigt for at overholde lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser

At fastslå ophav til midler og formue og at fastslå, om du har råd til dit forbrug 

Identitets- og bekræftelsesdata, finansielle data og betalingsdata, udelukkelsesdata

Nødvendigt for at overholde lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser 

At overholde vores forpligtelser under gældende lovgivning (herunder spillelovgivning og regulatoriske eller licenskrav forbundet med vores spillelicens) 

Identitets- og bekræftelsesdata, finansielle data og betalingsdata, udelukkelsesdata, lokationsdata

Nødvendigt for at overholde lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser

At identificere og afsløre formodet ulovlige, bedrageriske eller på anden måde upassende aktiviteter forbundet med vores hjemmesider, mobilapplikationer og tjenester (herunder hvidvaskning af penge) 

Identitets- og bekræftelsesdata, finansielle data og betalingsdata, udelukkelsesdata, lokationsdata, internet-/app-aktivitet, enheds- og internetidentifikator

Nødvendigt for at overholde lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser

Betydelig offentlig interesse: Forhindre eller opdage ulovlige handlinger/beskytte offentligheden mod uhæderlighed/regulatoriske krav i forbindelse med ulovlige handlinger og uhæderlighed/forebygge svindel/mistanke om terrorfinansiering eller hvidvaskning af penge  

At overvåge spilmønstre og identificere mulige problemer relateret til ansvarligt spil 

Finansielle data og betalingsdata, udelukkelsesdata, lokationsdata, internet-/app-aktivitet, enheds- og internetidentifikator

Nødvendigt for at overholde lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser

Betydelig offentlig interesse: Beskytte udsatte individer/sikre visse individers økonomiske trivsel  

At forhindre dig i at benytte vores hjemmesider, mobilapplikationer og tjenester, hvis du har anmodet os om det (såsom selvudelukkelse) 

Finansielle data og betalingsdata, udelukkelsesdata, lokationsdata, internet-/app-aktivitet, enheds- og internetidentifikator

Nødvendigt for at overholde lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser

Betydelig offentlig interesse: Beskytte udsatte individer/sikre visse individers økonomiske trivsel  

At overholde alle indbetalings-, forbrugs- eller tabsgrænser, som du har valgt eller er blevet pålagt din brugerkonto 

Finansielle data og betalingsdata, udelukkelsesdata, lokationsdata, internet-/app-aktivitet, enheds- og internetidentifikator

Nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt

At understøtte andre formål, der er nødvendige for at overholde vores kontraktuelle forpligtelser eller specifikt angivet på det tidspunkt, hvor du giver os dine persondata 

Alle kategorier af data

Nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt

At identificere bedragerisk brug af vores tjenester

Finansielle data og betalingsdata, udelukkelsesdata, lokationsdata, internet-/app-aktivitet, enheds- og internetidentifikator

Nødvendigt af hensyn til lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser

At identificere manglende overholdelse af vores tjenestevilkår 

Finansielle data og betalingsdata, udelukkelsesdata, lokationsdata, internet-/app-aktivitet, enheds- og internetidentifikator

Nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt

At udføre markedsundersøgelser 

Kontakter, internet-/app-aktivitet, internet-/app-info og ydeevne

Berettiget interesse i bedre forståelse for de produkter og tjenester, som vores kunder holder mest af 

At udsende brugerundersøgelser for at få en bedre forståelse for vores produkter og tjenester 

Kontakter, internet-/app-aktivitet, internet-/app-info og ydeevne

Berettiget interesse i bedre forståelse for de produkter og tjenester, som vores kunder holder mest af 

At gennemgå resultaterne af brugerundersøgelser udfyldt af dig 

Kontakter, internet-/app-aktivitet, internet-/app-info og ydeevne

Samtykke

At forberede statistik om din og vores andre kunders brug af vores hjemmesider, mobilapplikationer og tjenester 

Kontakter, internet-/app-aktivitet, internet-/app-info og ydeevne

Berettiget interesse i at forstå brugen af og derved kunne forbedre vores produkter og tjenester

At sende tilbud og kampagner om vores tjenester, som du kan være interesseret i 

Lokationsdata, internet-/app-aktivitet, samtykke

 

At optage telefonopkald til og fra samt livechat med vores kundeserviceafdeling i træningsøjemed  

Kontakter, lydfiler

Berettiget interesse i at forbedre vores kundeservice

At optage telefonopkald til og fra samt livechat med vores kundeserviceafdeling i regulatorisk og sikkerhedsøjemed 

Kontakter, lydfiler, filer og dokumenter

Nødvendigt af hensyn til lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser

At bruge dit navn, billede, brugernavn eller dine lokationsdata i PR og markedsføring, men kun når du har givet os udtrykkeligt og informeret samtykke hertil 

Kontakter, lydfiler, filer og dokumenter

Samtykke

Deling: At dele dine persondata med andre medlemmer af gruppen, der hjælper os med at levere tjenester til kunder 

Alle kategorier af data

Berettiget interesse i at lade os levere tjenester

Deling: At dele dine persondata med vores professionelle rådgivere såsom advokater og konsulenter 

Alle kategorier af data

Berettiget interesse i at lade os søge rådgivning

Deling: At dele persondata med andre medlemmer af gruppen for at sikre, at foranstaltninger for at sikre ansvarligt spil kan tages i anvendelse på tværs af gruppen 

Identifikations- og bekræftelsesdata, udelukkelsesdata.

Nødvendigt af hensyn til lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser

Deling: At dele dine persondata med sociale medier for at give dig reklamer på sociale medier, medmindre du har anmodet om ikke at modtage sådanne reklamer på din sociale medie-konto 

Kontakter, internet-/app-aktivitet, enheds- og internetidentifikatorer

Berettiget interesse i bedre annoncering af vores produkter og tjenester

Deling: At dele dine persondata med tredjeparter for at bekræfte identitet og geolokationsdata 

Lokationsdata, kontakter

Nødvendigt for at overholde lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser

Betydelig offentlig interesse: Forhindre eller opdage ulovlige handlinger/beskytte offentligheden mod uhæderlighed/regulatoriske krav i forbindelse med ulovlige handlinger og uhæderlighed/forebygge svindel/mistanke om terrorfinansiering eller hvidvaskning af penge  

Deling: At dele dine persondata med tredjeparter for at opdage svindel og hvidvaskning af penge  

Identifikations- og bekræftelsesdata, udelukkelsesdata, finansielle data og betalingsdata, internet-/app-aktivitet,

Nødvendigt for at overholde lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser

Betydelig offentlig interesse: Forhindre eller opdage ulovlige handlinger/beskytte offentligheden mod uhæderlighed/regulatoriske krav i forbindelse med ulovlige handlinger og uhæderlighed/forebygge svindel/mistanke om terrorfinansiering eller hvidvaskning af penge  

Deling: At dele dine persondata med retshåndhævende myndigheder for at forebygge og opdage kriminalitet 

Identifikations- og bekræftelsesdata, udelukkelsesdata, finansielle data og betalingsdata, internet-/app-aktivitet,

Berettiget interesse i at beskytte vores tjenester og vores fællesskab. 

Betydelig offentlig interesse: Forhindre eller opdage ulovlige handlinger/beskytte offentligheden mod uhæderlighed/regulatoriske krav i forbindelse med ulovlige handlinger og uhæderlighed/forebygge svindel/mistanke om terrorfinansiering eller hvidvaskning af penge  

Deling: At dele dine persondata med nationale selvudelukkelsesdatabaser, hvis du har udelukket dig selv

Kontakter, udelukkelsesdata

Nødvendigt for at overholde lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser

 Betydelig offentlig interesse: Beskytte udsatte individer/sikre visse individers økonomiske trivsel  

Deling: At dele dine persondata med spillemyndigheder for at hjælpe med og imødekomme eventuel efterforskning 

Kontakter, udelukkelsesdata

Nødvendigt af hensyn til lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser

Cookies: at drive vores hjemmesider og mobilapplikationer, herunder at lade dig interagere med vores hjemmesider og mobilapplikationer samt huske dine valg, når du bevæger dig fra side til side 

Internet-/app-info og ydeevne

Berettiget interesse i at benytte en hjemmeside, der som minimum har standardfunktionalitet til at levere vores tjenester

 

Cookies: at analysere din brug af vores hjemmeside, føre tilsyn med besøgende på vores hjemmeside og indsætte specifikt indhold på vores hjemmeside på linje med din brug 

Internet-/app-info og ydeevne, internet-/app-aktivitet

Samtykke

 

Cookies: at følge din vej til og fra vores hjemmeside, så vi kan forstå, hvordan kunder kommer til og fra vores hjemmeside og lave effektiv markedsføring 

Internet-/app-info og ydeevne

Samtykke 

 

Cookies: at overholde reglerne, herunder at opdage spillere med flere konti, forsøg på at logge på en uautoriseret brugerkonto eller potentielt svindel 

Internet-/app-info og ydeevne, internet-/app-aktivitet, enheds- og internetidentifikator

Nødvendigt for at overholde lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser

Cookies: at vise markedsføring fra tredjepart 

Kontakter, internet-/app-aktivitet, enheds- eller internetidentifikator

Samtykke

Ud over de ovenfor nævnte formål kan vi også behandle dine persondata med andre formål, som vi anser for kompatible med de herover angivne. Vi ændrer følgelig denne fortrolighedspolitik, når vi gør det.

Bemærk, at de lovhjemmeler, der er angivet herover, er de primært gældende, selvom det er muligt, at ændrede omstændigheder kan føre til ændret lovhjemmel – eksempelvis vil vi ikke længere behandle dine persondata for at opfylde en kontrakt med dig, hvis du lukker din brugerkonto hos os, men vi vil fortsat gøre det for at overholde vores lovmæssige forpligtelser.

Deling inden for gruppen

Vi er en del af gruppen, og der vil være tilfælde, hvor dine persondata bliver delt med andre medlemmer af gruppen. Det sker under følgende omstændigheder:

 • for at gøre os i stand til at identificere og replikere foranstaltninger til at sikre ansvarligt spil (såsom selvudelukkelse) for spillere på tværs af gruppen (nødvendigt for at overholde lovmæssige/regulatoriske krav),
 • for at hjælpe med kontoadministration, identifikation og bekræftelse af vores kunder samt anden regulatorisk kontrol (nødvendigt for at overholde lovmæssige/regulatoriske krav),
 • for at være med til at sikre, at kundedata er opdaterede og korrekte (nødvendigt for at overholde lovmæssige/regulatoriske forpligtelser),
 • for at identificere kunder, der har begået eller er under mistanke for svindel, hvidvaskning af penge eller andre kriminelle handlinger (nødvendigt for at overholde lovmæssige/regulatoriske krav),
 • for at identificere kunder, der ikke har overholdt vores betingelser og vilkår eller øvrige betingelser forbundet med vores tjenester (berettiget interesse),
 • for at sende markedsføringsmateriale på tværs af vores brands til kunder, der har anmodet om det (samtykke), og
 • for at analysere og bedre forstå vores forretning, kunder, produkter og tjenester på tværs af gruppen (berettiget interesse).

Vi kan også i fremtiden dele persondata med andre medlemmer af vores gruppe med formål, der er relateret til og kompatible med dem, der er beskrevet ovenfor. Endelig er det obligatorisk for os at dele persondata internt i vores Gruppe af øvrige end de ovennævnte årsager, hvis det er lovmæssigt påkrævet.

Tjek jævnligt denne fortrolighedspolitik for at være bekendt med eventuelle ændringer af deling inden for vores gruppe.

Videregivelse af dine persondata

Ud over formålene med deling af dine persondata beskrevet ovenfor videregiver vi også dine persondata til behandlere, som vi benytter. Vi har kontrakt med enhver sådan behandler for at sikre, at dine persondata opbevares på sikker vis.

Vi kan også videregive dine persondata under følgende omstændigheder:

 • når det er os pålagt af gældende lovgivning eller reglementer (videregivelse til statslige, retslige eller håndhævende myndigheder);
 • for at beskytte os selv retsligt og/eller i forbindelse med retsprocesser, og
 • mens vi forhandler en virksomhedsovertalelse, et køb eller en fusionering og i medfør af samme.

Overførsel af dine persondata uden for EØS

Vi opbevarer dine persondata i Irland, og Betfair driver virksomhed i en række forskellige retskredse, hvoraf nogle ligger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). Dine persondata kan tilgås af medlemmer af gruppen, der befinder sig uden for EU, og i disse tilfælde har vi implementeret standardkontraktlige klausuler for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af dine persondata.

Vi kan også dele dine persondata med tredjeparter uden for EU, og i alle disse tilfælde sørger vi for standardkontraktlige klausuler eller en beslutning om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for at beskytte dine persondata.

Sikkerhed

Vi træffer passende tekniske, organisatoriske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at sikre, at dine persondata opbevares sikkert og for at forebygge tyveri eller bortkomst af uautoriseret adgang til dine persondata. Det er dog vigtigt at forstå, at sikkerhed aldrig kan garanteres, og du kan ikke drage os til ansvar, hvis dine persondatas sikkerhed bliver kompromitteret, medmindre det skyldes ansvarspådragende adfærd fra vores side.

Markedsføring

Hvis du har tilmeldt dig tjenester leveret af os, kan vi sende dig direkte markedsføring relateret til andre tjenester leveret af os eller vores gruppe, såfremt du har givet samtykke til at modtage sådan markedsføring.

Du kan når som helst ændre dit samtykke til markedsføring via din brugerkonto. Du kan også afmelde markedsføring ved at bruge værktøjerne indeholdt i al markedsføring, som du modtager. Bemærk, at hvis du afmelder dig markedsføring, kan der gå op til fem dage, før afmeldingen træder i kraft.

Markedsføring på sociale medier

Vi kan også bruge data, som du giver os, til at vise dig relevante reklamer og personligt indhold om vores gruppes tjenester på visse sociale medieplatforme fra tredjepart (sociale medier), der stilles os til rådighed af relevante tjenesteudbydere (f.eks. Facebook og Twitter). Hvis du ikke vil se disse reklamer, kan du ændre dine indstillinger på de sociale medier. Hvis du ikke ønsker, at vi deler disse data med sociale medier, kan du kontakte os direkte.

Cookies

I denne fortrolighedspolitik bruger vi udtrykket "cookie" til at referere til cookies og lignende teknologi, som vi bruger til at lagre information (såsom web beacons). En cookie er en simpel tekstfil, der bliver gemt på din computer eller mobiltelefon (eller anden enhed) af en hjemmesides server, og kun den server kan hente og læse den pågældende cookie. Hver cookie er unik for din browser. Den indeholder anonym information såsom et unikt filnavn og hjemmesidens navn samt nogle cifre og tegn.

Stort set alle hjemmesider og applikationer, som du besøger, herunder vores hjemmesider, benytter cookies til at forbedre din brugeroplevelse ved at lade hjemmesiden og/eller applikationen "huske" dig, enten så længe dit besøg varer (ved hjælp af "sessionscookies") eller til gentagne besøg (ved hjælp af "blivende cookies").

Cookies bruges til at forbedre din brug af en hjemmeside eller applikation, for eksempel ved at lade dig navigere effektivt mellem sider og gemme dine præferencer. Cookies gør interaktionen mellem dig og hjemmesiden hurtigere og nemmere. Hvis en hjemmeside eller applikation ikke benytter cookies, tror den, at du er en ny besøgende, hver gang du går til en ny side på hjemmesiden. Cookies kan også bruges til at aktivere målrettede reklamer og analyse af din browsing på en hjemmeside.

Du kan lære mere om cookies generelt og om at deaktivere dem i din browser her.  

Klikker du her, kan du lære mere om, hvilke reklamecookies der findes på din enhed, og du kan deaktivere dem direkte.

Bevaring af dine persondata

Vi bevarer dine persondata i fem år. Fem år regnes fra lukning af din brugerkonto, eller når din brugerkonto har været inaktiv i denne periode. Der er følgende undtagelser for denne bevaringsperiode:

 • Hvis du selvudelukker dig fra en af vores tjenester, beholder vi oplysningen herom på ubestemt tid.
 • Hvis du bliver efterforsket for, eller vi har identificeret mulig svindel, hvidvaskning af penge eller kriminelle handlinger, kan vi bevare dine persondata i længere tid.
 • I tilfælde af en retstvist bevarer vi dine persondata under retstvistens varighed og i fem år efterfølgende.

Ændring af dine persondata

Du kan ændre visse af dine persondata når som helst via din brugerkonto. Vi anmoder om, at du hurtigst muligt opdaterer din brugerkonto, hvis dine persondata ændrer sig.  Hvis du ikke kan ændre dine oplysninger via din brugerkonto, skal du kontakte kundeservice

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forbindelse med dine persondata:

 • retten til at tilgå de af dine persondata, som opbevares af os (også kendt som indsigtsret),
 • retten til at modtage visse persondata i maskinlæsbart format,
 • retten til at få unøjagtige eller forældede persondata rettet,
 • hvis vi specifikt har anmodet om dit samtykke til at behandle dine persondata, og vi ikke har anden lovhjemmel at forlade os på, har du retten til at trække dit samtykke tilbage,
 • retten til at få visse persondata slettet, hvis det ikke længere er nødvendigt at behandle dem, hvis du har trukket dit samtykke tilbage i medfør af afsnittet herover, hvis du har gjort indsigelse i medfør af afsnittet herunder, hvis dine persondata er blevet behandlet ulovligt, eller hvis dine persondata skal slettes i henhold til juridiske forpligtelser,
 • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvis lovhjemmelen er, at det er i vores berettigede interesse at behandle dine persondata, men bemærk, at vi stadig kan behandle dine persondata, hvis der er anden relevant lovhjemmel, eller hvis vi har tungtvejende grunde til fortsat at behandle dine persondata i vores interesse, som ikke tilsidesættes af dine rettigheder, interesser eller friheder,
 • retten til at anmode om en forklaring af den anvendte logik, hvis vi træffer beslutninger om dig udelukkende ved hjælp af automatiserede metoder og
 • retten til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring, hvilket kan ske ved at afmelde dig direkte markedsføring enten via din brugerkonto eller ved at afmelde dig gennem selve kommunikationen fra os. Du har også ret til at gøre indsigelse mod enhver profilering kun i det omfang, som det er relateret til direkte markedsføring.

Hvis du er usikker på dine rettigheder eller er bekymret for, hvordan dine persondata kan blive behandlet, bør du kontakte vores kundeservice eller den nationale tilsynsførende myndighed for databeskyttelse.

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, kan du gøre det ved at kontakte kundeservice. Bemærk, at dine rettigheder ikke er ubetingede, selvom vi vil forsøge at efterkomme alle anmodninger desangående. Det betyder, at vi kan være nødt til at afvise din anmodning eller kun efterkomme den delvist.

Når du fremsætter en anmodning omhandlende dine rettigheder, kræver vi bevis på din identitet. Vi kan også bede dig om at præcisere din anmodning. Vi forsøger at svare på alle anmodninger inden for en måned fra bekræftelsen af din identitet, men det kan tage længere tid (vi informerer dig, hvis det er tilfældet). Hvis vi modtager gentagne anmodninger eller har grund til at mene, at anmodningerne er urimelige, forbeholder vi os retten til ikke at svare.

Tilsynsførende myndigheder

Hvis du vil klage, har du ret til at kontakte din egen nationale tilsynsførende databeskyttelsesmyndighed, men du bedes kontakte os først, så vi har muligheden for at afklare dine bekymringer.

Hvis du har spørgsmål angående brugen af dine persondata, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, skal du i første omgang kontakte kundeservice. Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dataprotection@betfairint.com.

Fortrolighedspolitikken blev sidst ændret: 03/08/2023.