Spillebørs – regler og betingelser

Del A - Indledning

 1. Anvendelse og fortolkning

  Reglerne og bestemmelserne for Betfairs Spillebørs ("Spillebørsreglerne") er en del af Betfairs vilkår og betingelser.

  Spillebørsreglerne gælder for alle spil på Betfairs Spillebørsmarkeder. Spillebørsreglerne gælder også for Betfairs Multispilprodukt på Spillebørsen (se Multispil nedenfor for yderligere oplysninger), men ikke for markederne for australske multispil, Tote Extra og Tote & Exotics). Spillebørsreglerne gælder ikke for de udbudte markeder eller spil på Betfair Sportsbook. Spillebørsreglerne består af følgende:

  • Denne INDLEDNING (Del A),
  • De GENERELLE REGLER (udstukket i Del B nedenfor),
  • De SPECIFIKKE SPORTSREGLER (udstukket i Del C nedenfor - disse anvendes i forbindelse med udvalgte sportsgrene samt de finansielle markeder), og
  • MARKEDSOPLYSNINGER (placeret i højre side af skærmen på Betfair-markederne enten under fanen "Regler" eller "i" knappen).

  De Generelle regler er gældende for alle spil, med mindre andet er angivet i Markedsoplysningerne eller i de Specifikke sportsregler. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de Specifikke sportsregler og de Generelle regler, har de Specifikke sportsregler forrang. Hvis der er uoverensstemmelse mellem Markedsoplysningerne og enten de Generelle regler eller de Specifikke sportsregler, har Markedsoplysningerne forrang, med mindre de Generelle regler eller de Specifikke sportsregler indeholder sætningen "uanset hvad der er angivet i Markedsoplysningerne" eller en lignende formulering.

  For kategorier eller markeder, som ikke nævnt i de Specifikke sportsregler (f.eks. "Specialspil" eller beachvolley), er de Generelle regler og Markedsoplysninger gældende.

  Bemærk, at der er særlige regler og bestemmelser for hvert af vores Spillebørs- og Sportsbook-produkter. Reglerne for, hvordan markederne tilbydes, styres og/eller afgøres, varierer fra marked til marked og fra produkt til produkt. Under visse omstændigheder kan et spil, der afgøres som vinder i ét produkt blive afgjort som taber i et andet produkt (og vice versa). Derudover kan der gælde forskellige regler for afgørelse. For eksempel kan et spil, som er vinder i ét produkt, blive afgjort som uafgjort eller være ugyldigt i det andet produkt. Kunderne skal sikre, at de har kendskab til de relevante regler, som gælder for deres spil i Betfairs produkter.

  Spillebørsreglerne gælder både for kunder, der spiller mod andre kunder via Spillebørsen og for kunder, som spiller direkte mod Betfair via Spillebørsen. I sidstnævnte tilfælde vil henvisninger til "spil på Spillebørsen" i Betfairs Regler betyde spil, der er indgået af kunder mod Betfair på Spillebørsens spilleplatform. Henvisninger til "matchede spil" betyder spil, som er placeret af kunder og accepteret af Betfair som modpart på Spillebørsens spilleplatform. Og henvisninger til "umatchede spil" eller "umatchede spillebørstilbud eller -spil" betyder spilleanmodninger, som er placeret af kunder Spillebørsens spilleplatform, men endnu ikke accepteret af Betfair. Hvorvidt kunder spiller mod andre kunder eller mod Betfair, afhænger af de Specifikke Betingelser for transaktionen, hvilket blandt andet afhænger af landet, hvor kunden er registreret eller har bopæl.

  Regler for australske multi-markeder, det australske Tote Extra-produkt og det australske Tote & Exotics-produkt kan vises ved at klikke her.

 2. Markedsoplysninger

  Markedsoplysningerne stilles til rådighed til orientering som en oversigt over, hvordan Betfair har til hensigt at forvalte markedet. Markedsoplysningerne kan også indeholde regler om afgørelse af markeder, men de skal altid læses i sammenhæng med de Generelle regler, og de relevante Specifikke sportsregler. Der vil normalt være angivet et link til denne side med Regler og bestemmelser i Markedsoplysningerne for hvert enkelt marked.

  Markedsoplysningerne kan være en vejledning til, hvordan markederne vil blive forvaltet, men uanset hvad der står i Markedsoplysningerne, forbeholder Betfair sig ret til at suspendere et marked til enhver tid efter eget skøn, herunder med det formål at gennemføre nødvendig administration og/eller træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af Betfairs kunder.

  Betfair vil ikke ændre Markedsoplysningerne, efter at et marked er blevet indlæst, undtagen for at rette åbenlyse fejl og/eller tilføje ordlyd, som præciserer Markedsoplysningerne, hvor dette er relevant.

 3. Kundeansvar

  Betfairs kunder skal gøre sig bekendt med alle de Spillebørsregler, som har indflydelse på et marked, hvor de ønsker at spille. Kunderne skal ikke blot sætte deres lid til Markedsoplysningerne, da det er usandsynligt, at Markedsoplysningerne indeholder alle de gældende regler for et marked.

  "Specialspil"-markederne er af natur uforudsigelige, så de bør behandles med særlig forsigtighed. Kunderne er til enhver tid selv ansvarlige for forvaltningen af deres egne positioner i sådanne markeder. Kunderne skal være særlig opmærksomme på Markedsoplysninger om "Specialspil"-markederne for at sikre, at de forstår det grundlag, som markedet vil blive forvaltet og afgjort på.

 4. Tvister i forbindelse med spil & IBAS

  Betfair-kunder, der har problemer med eller spørgsmål i forbindelse med Spillebørsreglerne eller vedrørende afgørelse af Betfairs markeder, kan kontakte Betfair pr. e-mail på info@betfair.com eller på det nummer til kundeservice, der er angivet for det pågældende land.

  Hvis en kunde ikke er tilfreds med, hvordan et spil eller et marked er blevet afgjort, bør kunden indgive oplysninger om sin klage til Betfair pr. e-mail på info@betfair.com eller ved at ringe til det pågældende lands kundeservice-nummer. Betfair vil inden for rimelighedens grænser besvare forespørgsler af denne art inden for få dage (men forsøger under alle omstændigheder at svare på sådanne forespørgsler inden for 14 dage fra modtagelsen).

  Hvis kunder har gennemgået Betfairs interne procedurer for behandling af tvister og stadig ikke har opnået et tilfredsstillende resultat, kan de forelægge tvisten for IBAS, the Independent Betting Adjudication Service, eller til en anden uafhængig voldgiftsinstans, der er kompetent til at bilægge tvister inden for spilleindustrien, og som er anerkendt af Betfair.

  For tvister, der vedrører begivenheder på australske markeder, kan kunder indsende en klage til Tasmanian Gaming Commission. I forbindelse med tvister, der vedrører markeder, hvor Maltese Lotteries and Gaming Authority (LGA) har kompetence, kan kunder indsende en klage direkte til LGA. For tvister, der vedrører markeder, hvor "GGC" (Gibraltar Gambling Commission) har retslig kompetence, kan en kunde forelægge sagen direkte for LGA. Yderligere oplysninger om løsning af tvister kan findes her.

  Betfair forbeholder sig retten til som følge af en afgørelse fra IBAS og efter eget skøn at træffe passende foranstaltninger, som bl.a. kan omfatte, men ikke er begrænset til, følgende: (a) omstødelse af afgørelser i forbindelse med alle placerede spil på det relevante marked, herunder justering af kundernes konti, hvor det anses for at være nødvendigt, eller (b) udbetaling til alle kunder, der har spillet på markedet, af den "nettoposition", som pågældende kunde ville have haft, hvis kunden ville have haft en bedre position, hvis markedet var blevet afgjort i overensstemmelse med IBAS' anbefalinger (et eksempel: Hvis en kunde ville have vundet flere penge, hvis markedet var blevet afgjort på denne måde, vil den pågældende kunde modtage forskellen mellem det oprindeligt modtagne beløb og det beløb, som kunden ville have vundet, hvis markedet var blevet afgjort i overensstemmelse med IBAS' anbefalinger).

Del B – Generelle regler

 1. Administration af live-markeder

  1. 1.1Generelt

   • For alle begivenheder, med undtagelse af hestevæddeløb eller greyhoundløb, hvor et marked ikke er programlagt til gå live, men Betfair ikke suspenderer markedet på det relevante tidspunkt, gælder følgende:
    • Hvis begivenheden har en programsat "starttid", vil alle spil, som er matchet efter den pågældende starttid, være ugyldige.
    • Hvis begivenheden ikke har en programlagt "starttid", vil Betfair tilstræbe at fastslå tidspunktet for den faktiske "start", og alle spil efter dette af Betfair fastsatte tidspunkt vil være ugyldige.
   • For hestevæddeløb og greyhoundløb, hvor et marked efter planen ikke skal gå live, men Betfair undlader at suspendere markedet på det relevante tidspunkt, vil alle spil, som er matchet efter den officielle "starttid", være ugyldige.
   • Betfair tilstræber at suspendere live-markeder, når begivenheden starter, og når den er afsluttet. Uanset hvad der er angivet i Markedsoplysningerne, garanterer Betfair dog ikke at sådanne markeder suspenderes på det relevante tidspunkt.
   • Betfair vil ikke delvist suspendere resultater/valg på et Spillebørsmarked, hvis status er ændret til live-spil (heller ikke selvom det ændres på Sportsbookmarkeder).
   • Betfairs kunder er til enhver tid ansvarlige for at administrere deres live-spil.
   • Hvad angår live-spil, skal kunderne være opmærksomme på, at transmissioner, der beskrives som "live" af enkelte udbydere, kan være forsinkede eller optaget på forhånd. Omfanget af sådanne forsinkelser kan variere fra kunde til kunde afhængigt af opsætningen af det udstyr, der anvendes til at modtage billeder eller data.
   • At et live-marked i vores Spillebørsprodukt er tilgængeligt for en bestemt begivenhed, betyder ikke nødvendigvis, at der vil være et tilsvarende live-marked for den samme begivenhed i vores Sportsbook-produkter.
  2. 1.2Alle markeder med undtagelse af fodboldmarkeder og australske markeder, som ikke suspenderes, når begivenheden "starter"

   • Ikke suspenderet ved kick-off
   • Betfair tilstræber efter bedste evne at ændre status for sådanne markeder til live-spil, når begivenheden "starter". Tidspunktet for "starten" af sådanne markeder er angivet i Markedsoplysningerne. Uanset hvad der er angivet i Markedsoplysningerne, garanterer Betfair dog ikke, at sådanne markeder suspenderes og ændrer status til live, når begivenheden "starter".
   • Hvis et marked er programsat til at gå live, men Betfair ikke suspenderer markedet og annullere umatchede spil, når begivenheden "starter", og markedet ikke skifter til live med umatched spil annuleret i løbet af begivenheden, vil alle spil, der er matchet, efter at begivenheden faktisk er "startet", være ugyldige (i tilfælde af hestevæddeløb og greyhoundløb er spillene ugyldige fra det officielle starttidspunkt og ikke fra den programlagte "starttid"). Hvis begivenheden ikke har en programlagt ”starttid”, vil Betfair tilstræbe at fastslå tidspunktet for den faktiske “start”, og alle spil efter dette af Betfair fastsatte tidspunkt vil være ugyldige.
   • Hvis et marked er programlagt til at gå live, men Betfair ikke suspenderer markedet, når begivenheden "starter" (så umatchede spil ikke er annulleret på det tidspunkt), men markedet bevidst skifter til live i løbet af begivenheden, vil alle spil, der er matchet, efter begivenheden faktisk er "startet", være gældende.
  3. 1.3Fodboldmarkeder (undtagen australske fodboldmarkeder) – suspenderes ikke ved kampstart eller ved væsenlig begivenhed

   • Ikke suspenderet ved kick-off
   • I forbindelse med fodboldmarkeder, som er programsat til at gå live, tilstræber Betfair at ændre status for sådanne markeder til live ved kampstart og at suspendere sådanne markeder, hvis en væsentlig begivenhed indtræffer (se definition af "Væsentlig begivenhed" nedenfor).
   • Det relevante planlagte tidspunkt for kampstart er angivet i Markedsoplysningerne. Uanset hvad der er angivet i Markedsoplysningerne, garanterer Betfair dog ikke, at sådanne markeder suspenderes og ændrer status til live ved kampstart.
   • Hvis et marked er programsat til at gå live, men Betfair ikke suspenderer markedet ved kampstart, og markedet ikke skifter til live i løbet af kampen, vil alle spil, der er matchet efter den programsatte kampstart, være ugyldige.
   • Hvis et marked er programsat til at gå live, men Betfair ikke suspenderer markedet ved kampstart (så umatchede spil ikke annulleres på dette tidspunkt), men markedet skifter til live i løbet af kampen, vil alle spil, der er matchet efter den programsatte kampstart og inden den første "Væsentlige begivenhed", være gældende. Hvis der er indtruffet en eller flere "Væsentlige begivenheder", vil alle matchede spil mellem den første "Væsentlige begivenhed" og markedets skift til live dog være ugyldige.
   • Ikke suspenderet ved væsentlige begivenheder
   • Hvis Betfair ikke suspenderer markedet i tide i forbindelse med en væsentlig begivenhed, forbeholder Betfair sig retten til at annullere væddemål uretfærdigt matchet efter den væsentlig begivenhed har fundet sted. Dette kan finde sted i løbet af begivenheden eller med tilbagevirkende kraft, når et spil er afsluttet.
   • En "Væsentlig begivenhed" defineres som en målscoring, tildeling af et straffespark eller udvisning af en spiller.
  4. 1.4Australske live-markeder

   • For så vidt angår australske markeder, som efter planen skal gå live, men hvor Betfair undlader at suspendere markedet ved start, og uden hensyntagen til de andre regler for live-spil nævnt ovenfor, vil alle spil matchet efter det angivne tidspunkt for start og før markedet bliver ændret til live være ugyldige (når det gælder hestevæddeløb og greyhoundløb, vil spil være ugyldige fra den officielle tid i stedet for den angivne starttid). Hvis arrangementet ikke har en angivet "starttid", vil Betfair gøre rimelige anstrengelser for at fastslå den faktiske "starttid", og alle spil efter den "starttid", der fastsættes af Betfair, vil være ugyldige.
 2. Resultater og afgørelse af markeder

  1. 2.1Generelt

   • Markeder afgøres i overensstemmelse med Markedsoplysningerne og/eller de Specifikke sportsregler.
   • I tilfælde hvor Markedsoplysningerne eller de Specifikke sportsregler ikke angiver, hvordan og på hvilken baggrund et marked bliver afgjort, vil det blive afgjort i overensstemmelse med det officielle resultat som fastsat af den relevante bestemmende myndighed, uden hensyntagen til evt. efterfølgende diskvalifikationer eller resultatændringer (undtagen hvis et ændret resultat offentliggøres inden for 24 timer efter, at det pågældende marked først blev afgjort for at rette en fejlagtig rapportering af resultatet).
   • Hvis der ikke foreligger et officielt resultat fra en relevant bestemmende myndighed, fastsættes resultatet af Betfair vha. oplysninger indhentet fra uafhængige kilder. Hvis der i sådanne tilfælde fremkommer nye offentligt tilgængelige oplysninger inden for 48 timer fra afgørelsestidspunktet, skal Betfair beslutte: (i) om markedet skal genetableres, eller afgørelsen skal ændres i lyset af de nye oplysninger, eller (ii) om man skal afvente yderligere oplysninger eller ej, inden der træffes en beslutning om at genetablere eller ændre afgørelsen af markedet. Med undtagelse af tilfælde hvor Betfair har offentliggjort, at de afventer yderligere oplysninger, tages oplysninger, der bliver offentligt tilgængelige inden for 48 timer efter, et marked er afgjort, ikke i betragtning (uanset om sådanne oplysninger ville have medført et andet resultat).
   • Hvis der foreligger usikkerhed om et resultat eller et potentielt resultat, forbeholder Betfair sig ret til at indstille afgørelsen af et marked i en ikke nærmere afgrænset tidsperiode, indtil usikkerheden kan klarlægges tilfredsstillende for Betfair. Betfair forbeholder sig ret til at erklære markeder ugyldige, hvis usikkerheden vedrørende afgørelsen ikke kan løses på en tilfredsstillende måde.
  2. 2.2Ændrede afgørelser

   • Markederne afgøres generelt kort tid efter en given begivenheds afslutning. Betfair kan afgøre (eller delvist afgøre) visse markeder, inden det officielle resultat er meddelt (eller kan forøge en kundes "tilgængeligt at spille for"-saldo med den mindste potentielle gevinst for den kunde på et givent marked), som en service til kunderne. Men Betfair forbeholder sig retten til at ændre afgørelsen af markedet, hvis: (i) det officielle resultat er forskelligt fra det resultat, som Betfair indledningsvist anvendte, da markedet blev afgjort (som f.eks. hvor resultatet af et hestevæddeløb ændres af den relevante bestemmende myndighed umiddelbart efter et løb, men før resultatet er officielt), eller (ii) hvis hele markedet efterfølgende erklæres ugyldigt (f.eks. i tilfælde af en aflyst begivenhed).
   • Betfair forbeholder sig retten til at ændre afgørelsen af et marked, hvis afgørelsen af markedet er forkert (eksempelvis pga. en menneskelig eller teknisk fejl).
   • Hvis Betfair ændrer afgørelsen af et marked, kan det medføre rettelser på kundens saldo således, at ændringer i markedsafgørelsen afspejles.
  3. 2.3Ikke-deltagelse, udtræden og diskvalifikation

   • Med forbehold som altid for Betfairs ret til at annullere spil, jf. Betfairs vilkår og betingelser, eller for en undtagelse ifølge Spillebørsreglerne er alle spil på et hold eller en deltager gældende, uanset om holdet eller deltageren påbegynder begivenheden eller deltager i begivenheden, hvis Markedsoplysningerne indeholder en erklæring, der lyder "Alle spil er gældende, uanset deltagelse" (eller noget tilsvarende).
   • I tilfælde hvor, Markedsoplysningerne ikke angiver, at alle spil står ved magt uanset deltagelse, henvises kunderne til de relevante Specifikke sportsregler.
   • Hvis et hold eller en deltager diskvalificeres, trækker sig eller ikke fuldfører efter at have påbegyndt en begivenhed, vil holdet/deltageren tabe, hvis mindst et andet hold eller en anden deltager fuldfører begivenheden. Hvis der ikke er noget hold eller nogen deltager, der fuldfører en begivenhed (efter at være startet), er alle spil ugyldige med undtagelse af spil på markeder, der betingelsesløst er blevet afgjort.
  4. 2.4Vinder med [navngivent valg]-markeder

   • Betfair udbyder fra tid til anden markeder, som er afhængige af en bestemt deltagers deltagelse. Hvis den deltager, der er nævnt i "Vinder med ..."-markedets titel, ikke deltager i turneringen eller begivenheden, er alle spil på markedet ugyldige. Et eksempel: På et tennismarked kaldet "Vinder med Federer", ville alle spil på markedet være ugyldige, hvis Federer ikke deltager i turneringen. Spillene ville dog være gældende, hvis en anden deltager ikke deltager.
   • Et hold eller en deltager vil blive anset for at have deltaget, hvis holdet/deltageren har taget del i det nødvendige omfang til at registrere et officielt resultat eller klassificering (herunder diskvalifikation, men ikke nogen "ikke startende" eller tilsvarende klassifikation).
 3. Afbrydelser, aflysninger, udsættelser

  • Nogle markeder har anderledes regler, som er angivet under Specifikke sportsregler og/eller i Markedsoplysningerne. Men hvis de til markedet hørende Specifikke sportsregler eller Markedsoplysningerne ikke indeholder regler om afbrydelser, aflysninger og/eller udsættelser, er følgende gældende:
  • I forbindelse med kampe, spil, individuelle begivenheder, løb eller lignende: Hvis begivenheden ikke er gennemført inden for tre dage efter den fastsatte slutdato, vil alle spil på begivenhedens markeder være ugyldige, dog med undtagelse af spil på markeder, der betingelsesløst er blevet afgjort.
  • I forbindelse med turneringer, konkurrencer eller lignende: Hvis begivenheden ikke er fuldført inden for tre dage efter den fastsatte slutdato, vil alle begivenhedens markeder blive afgjort i overensstemmelse med den officielle afgørelse fra den relevante bestemmende myndighed, hvis en sådan afgørelse foreligger inden for 90 dage efter den fastsatte slutdato. Hvis der ikke foreligger nogen officiel afgørelse inden for fristen på 90 dage, er alle spil på begivenhedens markeder ugyldige med undtagelse af spil på markeder, som betingelsesløst er blevet afgjort. Hvis et marked erklæres ugyldigt, men er blevet delvist afgjort for at tilgodese Betfairs kunder, vil sådanne delvist afgjorte spil blive ændret, og alle spil på markedet vil være ugyldige.
  • Betfair afgør, om et marked vedrører en kamp (eller tilsvarende) eller turnering (eller tilsvarende). Men som et eksempel gælder følgende: (i) Europa League outright = turnering, (ii) Champions League Group outright = turnering, (iii) Topmålscorer i Premiership = turnering, (iv) spil på 72-huls golf = kamp, (v) Ryder Cup outright = turnering, (vi) Golfturnering outright = turnering, (vii) Tennisturnering = turnering, (viii) Tenniskamp = kamp, (ix) 5-dags Cricket testkamp = kamp, (x) vinder af Ashes Series outright = turnering, (xi) Motorløb (f.eks. Grand Prix) = kamp.
 4. Ændring af lokalitet

  Nogle markeder har anderledes regler, som er angivet under Specifikke sportsregler og/eller i Markedsoplysningerne. Men hvis en eventuel ændring af den lokalitet, hvor begivenheden finder sted, ikke omtales i de Specifikke sportsregler og/eller Markedsoplysningerne, gælder følgende:

  • For holdsport: Hvis den fastsatte lokalitet ændres, er spil kun ugyldige, hvis den nye lokalitet er en hjemmebane for det oprindelige udehold
  • For alle andre kategorier eller markeder end holdsport: Hvis den fastsatte lokalitet er ændret, efter Betfair har uploadet markedet, er alle spil gældende.
  • Hvis den programsatte underlagstype ændres (f.eks. en hockeykamp, der skifter fra græs til et kunstigt underlag), efter at markedet er uploadet, er alle spil gældende.
 5. Tidsperioder

  • Nogle markeder har anderledes regler, som er angivet under Specifikke sportsregler og/eller i Markedsoplysningerne. Men hvis de ikke omtales i de Specifikke sportsregler og/eller Markedsoplysningerne, gælder følgende:
  • Hvis den programsatte varighed af en begivenhed ændres, efter markedet er uploadet, men inden begivenheden starter, er alle spil ugyldige.
  • Visse markeder henviser til det tidsrum, der går, indtil en begivenhed indtræder (f.eks. tidspunktet for første mål). Hvis en begivenhed finder sted i tillægstiden eller efter den ordinære spilletid, anses den for at have fundet sted mod slutningen af den ordinære spilletid. Hvis f.eks. der bliver scoret et mål i første halvlegs tillægstid i en fodboldkamp, anses det for at være scoret efter 45 minutters spil.
  • Alle spil gælder for den relevante fulde "ordinære spilletid" inklusive tillægstid. Eventuel forlænget spilletid og/eller straffesparkskonkurrence medregnes ikke.
  • Henvisninger i disse vilkår og betingelser til et givent antal "dage" vil betyde afslutningen af dagen lokal tid efter det specificerede antal dage er gået. Hvis f.eks. en rugbykamp er planlagt for den 1. december, vil reglen, der tillader en kamp at blive færdiggjort inden for tre dage efter den planlagte afslutningsdato (se punkt 3 ovenfor), betyde, at deadline for færdiggørelse af den kamp vil være den 4. december kl. 23:59:59.
 6. Spil på kampe

  • Nogle markeder har anderledes regler, som er angivet under Specifikke sportsregler og/eller i Markedsoplysningerne. Regler for spil på kampe på golfmarkeder er f.eks. angivet i de Specifikke sportsregler. Men hvis de ikke omtales i de Specifikke sportsregler og/eller Markedsoplysningerne, gælder følgende:
  • "Spil på kampe" for enkeltstående begivenheder afgøres af deltageren eller holdet med den bedste målscore, tid eller slutplacering i begivenheden. Hvis ingen af deltagerne eller holdene i kampspillet gennemfører begivenheden eller registrerer en scoring, tid eller slutplacering, er spillene ugyldige, med mindre andet er angivet i de Specifikke sportsregler og/eller Markedsoplysningerne. En deltager eller et hold, der ikke gennemfører en begivenhed eller registrerer en scoring, tid eller slutplacering efter at have deltaget i kampspilsbegivenheden, vil blive anset for at have tabt, hvis der er mindst et andet hold eller en anden deltager, der gennemfører begivenheden eller registrerer en scoring, tid eller slutplacering.
  • "Kampspil" på fremgang i en turnering eller begivenhed med flere heats eller runder afgøres af den deltager eller det hold, som når længst (uanset deltagelse i den næste runde), eller som opnår det bedste resultat, den bedste tid eller slutplacering i finalen eller det samme heat i denne turnering eller begivenhed. Hvis pågældende deltagere eller hold ikke kvalificerer sig i samme runde i turneringen, men i andre heats, er reglen for dødt løb gældende, uanset deres slutplacering i de respektive heats. Markederne bliver delvist afgjort efter hver enkelt runde, og alle efterfølgende diskvalifikationer, straffe eller ændringer af resultatet eller kvalifikationer har ingen indflydelse på markedet. I forhold til afgørelse i de tilfælde, hvor en eller flere deltagere eller hold diskvalificeres, vil den diskvalificerede deltager eller det diskvalificerede hold blive anset for at have opnået en bedre placering i konkurrencen eller begivenheden end dem, der udgik tidligere i konkurrencen eller begivenheden inden diskvalifikationen, men efter (eller på en delt sidsteplads, hvis der er flere diskvalifikationer) dem, som stadig deltager i konkurrencen eller begivenheden. Diskvalifikation bliver registreret på det tidspunkt, hvor deltageren eller holdet bortvises fra konkurrencen eller begivenheden af den relevante bestemmende myndighed, og ikke på det tidspunkt hvor den begivenhed, der førte til diskvalifikationen, fandt sted.
  • Hvis en af deltagerne eller et af holdene ikke deltager i begivenheden, er alle kampspil ugyldige.
  • Hvis en begivenhed eller turnering bliver afbrudt eller forkortet således, at en deltager eller et hold ikke fuldfører den begivenhed, der spilles på, af andre årsager end tilbagetrækning eller diskvalifikation, er alle spil ugyldige undtagen spil på markeder, som er blevet betingelsesløst afgjort.
 7. "Går videre"-markeder

  • Nogle markeder har anderledes regler, som er angivet under Specifikke sportsregler og/eller i Markedsoplysningerne. Men hvis de ikke omtales i de Specifikke sportsregler og/eller Markedsoplysningerne, gælder følgende:
  • "Går videre"-markeder (f.eks. "går videre til finalen"-markeder) afgøres af deltageren/holdet, der kvalificerer sig, jf. de betingelser, der er angivet i Markedsoplysningerne, uanset om deltageren/holdet deltager i den runde eller begivenhed, som deltageren/holdet har kvalificeret sig til. Markederne bliver afgjort efter kvalifikationsstadiet og efterfølgende diskvalifikationer eller ændringer af resultatet medregnes ikke.
 8. Dødt løb

  • Medmindre andet er angivet i de Specifikke sportsregler og/eller Markedsoplysningerne, gælder dødt løb-reglen for spil på markeder, hvor der er flere vindere end forventet (som angivet i Markedsoplysningerne).
  • For hvert spil accepteret på et vindende valg reduceres indsatsen først proportionelt ved at gange med antallet af forventede vindere (som angivet i Markedsoplysningerne) divideret med antallet af faktiske vindere (dvs. indsats ganget med (antal forventede vindere/antal faktiske vindere)). Gevinsten udbetales derefter til køberne af denne "reducerede indsats" (reduceret indsats ganget med de handlede odds), og det overskydende indsatsbeløb udbetales til de relevante sælgere.
  • Et eksempel kan være 3 heste på en delt førsteplads i et løb. "Kunde A" har spillet på (købt) en af de vindende heste for en indsats på 300 til odds 4,0 og "Kunde B" har spillet imod dette resultat. Når begivenheden afgøres, ganges indsatsen (300) med 1/3 (dvs. antallet af forventede vindere (1) divideret med antallet af faktiske vindere (3)) for at udregne den reducerede indsats (100), og den resterende indsats udbetales til sælgeren (200). Køberen modtager derefter den reducerede indsats ganget med de pågældende odds (4,0) (4 x 100 = 400). I dette eksempel er Kunde A's nettogevinst 100 (gevinst på 400 minus den oprindelige indsats på 300), og Kunde B's nettotab er 100. Alternativt kan dette udregnes som indsatsen ganget med de pågældende odds, divideret med antallet af vindere iht. dødt løb-reglen. I ovenstående eksempel ville dette være 300 ganget med odds 4,0 (1200) divideret med 3 - dvs. en udbetaling på 400 og en nettogevinst på 100.
  • Et andet eksempel kan være, at der er én vinder i en golfturnering, men 7 deltagere, der ender på en delt andenplads. I et "top 5"-marked er der altså ud over vinderen af markedet 4 andre pladser til forventede vindere. "Kunde A" har spillet på (købt) en af vinderne for en indsats på 300 til odds 4,0 og "Kunde B" har spillet imod det udfald. Når begivenheden afgøres, ganges indsatsen (300) med 4/7 (dvs. antallet af forventede vindere (4) divideret med antallet af faktiske vindere (7)) for at udregne den reducerede indsats (171,43), og den resterende indsats udbetales til sælgeren (128,57). Køberen modtager derefter den reducerede indsats ganget med de pågældende odds (4,0) (4 x 171,43 = 685,72). I dette eksempel er Kunde A's nettogevinst 385,72 (gevinst på 685,72 minus den oprindelige indsats på 300), og Kunde B's nettotab er 385,72.
  • I tilfælde, hvor Betfair er kundens modpart, og i forbindelse med dette afsnit af Spillebørsreglerne, som omhandler dødt løb, henviser "Kunde A", "Kunde B" og "Relevante sælgere" til "Betfair", hvor det er relevant.
 9. Spillebørsmultispil

  Betfair tilbyder i øjeblikket to forskellige typer Multispil. "Spillebørs Multispil" og "Sportsbook Multispil". Klik her for at læse Betfairs side med ofte stillede spørgsmål og få yderligere oplysninger om Spillebørs Multispil, og klik her for at læse Betfairs side med ofte stillede spørgsmål og få yderligere oplysninger om Multispil på Sportsbook. Spillebørsreglerne gælder kun for Spillebørs Multispil. De relevante regler for Multispil på Sportsbook findes i Regler og bestemmelser for Sportsbook.

  • Kunder, der placerer et Multispil, spiller hos Betfair, og Betfair vil være modparten i dette spil.
  • Et Multispil består af et antal delspil. Et delspil defineres som et eller flere valg på individuelle markeder.
  • Betfair forbeholder sig retten til ikke at acceptere visse Multispil og sætte indsatsen ned under visse omstændigheder.
  • Alle placerede Multispil er underlagt Spillebørsreglerne for hver enkelt sportsgren, som vedrører et delspil i et Multispil.
  • Den maksimale udbetaling for Spillebørs Multispil er 10.000.000 kr.
  • Kunderne kan placere et Spillebørs Multispil ved at købe eller sælge, hvor sælgespil er tilgængelige, eller en blanding af købe- eller sælge-valg. Dog kan kunderne ikke have en kombination af købe- og sælge-valg i samme delspil.
  • Hvis kunder vælger mere end ét valg i et enkelt delspil, bliver odds for dette delspil "dutched", hvilket betyder, at de vil blive kombineret til at afspejle chancerne for, at et af valgene i delspillet vinder (ved køb) eller alle valgene taber (ved sælg). Hvis kunder ønsker at placere et krydsmultispil (dvs. mere end ét valg for et begivenhedsmarked uden bruge af "dutched"-odds), skal de placere hvert enkelt Spillebørs Multispil særskilt.
  • Bortset fra Spillebørs Multispil, som placeres til Betfair startodds ("BSO"), vil oddsene, som er tilgængelige via Spillebørs Multispil-produktet i bred forstand være baseret på de relevante enkeltmarkeder på Betfairs Spillebørs, og ethvert sådan vindende multispil vil være underlagt Betfairs kommission som angivet i afsnittet "Betfairs gebyrer" på websitet.
  • Eventuelle gevinster fra Spillebørs Multispil placeret på BSO vil ikke være underlagt Betfairs kommission, men de odds, der returneres i hvert delspil i et sådant multispil, vil være genstand for et 5 % fradrag fra BSO.
  • Et BSO Each Way Spillebørs Multispil er et spil på valg i multispillet for at vinde og et spil på samme valg som placering. F.eks. repræsenterer et Each Way-dobbeltspil til 20 kr. et 20 kr.-spil på begge valg som vinder og et 20 kr.-spil på begge valg som placering med en samlet indsats for spillet på 40 kr. Antallet af placeringer til hver begivenhed i et Each Way Multispil vises i Markedsoplysninger om multispil og ændres ikke. Hvis antallet af løbere er det samme som eller mindre end antallet af placeringer, vil det relevante placerings-delspil i alle multispil være ugyldigt
  • Den samlede minimumsindsats for et Spillebørs Multispil er 20 kr. For eksempel er en 2 kr.-"Yankee" (11 spilkombinationer), som repræsenterer en samlet indsats på 22 kr., tilladt. Til gengæld er en 1 kr.-"Heinz" (57 spilkombinationer), som repræsenterer en samlet indsats på 5,7 kr. eller en 10 kr. double (1 spilkombination), som repræsenterer en samlet indsats på 10 kr., ikke tilladt. For kunder, som spiller i andre valutaer end britiske pund, vil den samlede minimumsindsats, som gælder for et Spillebørs Multispil, ikke nødvendigvis svare til £2, selvom det vil blive beregnet som beskrevet i eksemplet ovenfor.
  • Betfair vil efter eget skøn afgøre, hvilke markeder der er tilgængelige for Spillebørs Multispil. Begivenheder, som er tilgængelige for Spillebørs Multispil, vil være anført i en individuel Spillebørs Multispil-gruppe (f.eks. britiske fodboldkampe på en given dag). Ikke alle Betfair-markeder vil være tilgængelige via produktet Spillebørs Multispil.
  • Med undtagelse af reglen direkte nedenfor vil det gælde, at hvis et valg i et delspil er en ikke-deltager eller på anden måde ugyldigt i henhold til Spillebørsreglerne (f.eks. en afbrudt kamp), vil alle spil på dette delspil være ugyldige, og Spillebørs Multispillet vil blive justeret i overensstemmelse hermed. For eksempel vil en trippel med ét ugyldigt delspil blive en double. Det betyder, at hvis kunderne har mere end ét valg i et delspil (dvs. i tilfælde af "dutching") og et af disse valg er en ikke-deltager, vil hele delspillet være ugyldigt. Hvis ugyldige delspil bevirker, at et individuelt spil i et multispil bliver til et enkelt spil, vil dette enkelte spil være gældende.
  • Uanset reglen lige ovenfor gælder det for Spillebørs Multispil placeret på BSO, at hvis kunderne har mere end ét valg i et delspil, og ét af disse valg er en ikke-deltager, vil delspillet være gældende. Hvis kunderne for eksempel køber både Desert Orchid og Red Rum i et individuelt hestevæddeløb, og Red Rum er ikke-deltager, vil delspillet blive til et købespil på Desert Orchid.
  • Betfair forbeholder sig retten til ikke at acceptere visse kombinationer af Spillebørs Multispil, såsom spil med relaterede betingelser (dvs. hvor resultatet af én begivenhed sandsynligvis vil påvirke oddsene på resultatet af en anden begivenhed). Dette kan ske automatisk på tidspunktet for placering af spil. Alternativt kan Betfair, hvis et sådant spil placeres ved en fejl, erklære individuelle spilkombinationer ugyldige, som omfatter to eller flere af valgene med relaterede betingelser.
  • Betfair kan fra tid til anden tilbyde specialmarkeder for relaterede begivenheder, herunder inden for Betfairs normale markeder (dvs. uden for produktet Spillebørs Multispil), for eksempel et marked for, at Chelsea vinder den engelske double (dvs. både Premiership og FA Cup).
  • Ved placering af et Spillebørs Multispil er de viste odds kun en vejledende rettesnor for de tilgængelige odds for hvert delspil og det samlede multispil. Bortset fra Spillebørs Multispil placeret på BSO vil oddsene for hvert delspil og den de samle odds for multispillet, som kunderne får, blive fastsat, når multispillet rent faktisk placeres, og kunderne vil derefter kunne se disse odds. Kunder kan finde flere detaljer om dette i hjælpefilerne.
  • Multispil på hestevæddeløb på Spillebørsen er baseret på Betfairs markeder på "løbsdagen" (og ikke Betfairs ante-post-markeder). Betfairs ante-post-regler for hestevæddeløb gælder derfor ikke i forbindelse med multispil på hestevæddeløbe på Spillebørsen.
 10. Regler for Betfairs startodds

  • Betfairs Startodds ("SO" eller "Betfairs SO") beregnes af Betfair ved at afveje alle SO-spil og Spillebørs-spil, når markedet suspenderes ved den pågældende begivenheds "start". Oplysninger om beregningen gives nedenfor.
  • Bemærk, at det gælder for alle Betfairs kunder, at SO-spil ikke kan annulleres, når de først er placeret.
  • Spil på Betfairs SO er spil på Sportsbook, hvor oddsene på hvert valg udregnes, og spillene matches, når begivenheden går i gang. Oddsene beregnes ved at matche SO-købere og købere på Spillebørsen med SO-sælgere og sælgere på Spillebørsen. Det er nødvendigt at inkludere spil på Spillebørsen i SO-afstemningen for at sikre, at SO-købere drager fordel af umatchede spillebørstilbud om at sælge, hvis disse tilbud kan øge SO; og SO-sælgere drager fordel af umatchede spillebørstilbud om at købe, hvis pågældende tilbud kan reducere SO. Ved at inkludere umatchede spillebørstilbud i SO-afstemningen, sikrer man også, at de spil mellem sælgere og købere på Spillebørsen, som ellers ville være ugyldige, bliver matchet, hvor det er muligt.
  • Den mindste hæftelse for et spil placeret på Betfair SO er 100 kr. på et sælgespil og 20 kr. på et købespil (eller tilsvarende valuta i hvert tilfælde).
  • Eksempel 1: I forbindelse med valg A har køberne satset 10.000 kr. på Betfairs SO på, at noget vil ske, og sælgerne satser 60.000 kr. på Betfairs SO på, at det ikke vil ske, og der er for 5.000 kr. umatchede spil tilgængelige for købere på Spillebørsen, som kan sælges til gennemsnitligt 5,0. Hvis vi ignorerede Spillebørsen i dette tilfælde, ville SO være 7,0. Dette ville dog medføre, at de købespil på Spillebørsen, som også kunne være blevet matchet til de odds, de forlanger af SO-sælgerne, ville forblive umatchede. Derfor fastsættes Betfairs SO til 5,0 og alle SO-købere og -sælgere vil blive matchet til disse odds. De 5.000 kr., som købere på Spillebørsen satser, bliver også matchet til odds på 5,0 mod SO-sælgerne.
  • Eksempel 2: I forbindelse med valg B har køberne satset 8.310 kr. på Betfairs SO på, at noget vil ske, og sælgerne 44.280 kr. i hæftelse til Betfairs SO på, at det ikke vil ske, og der er følgende umatchede spil til salg på Spillebørsen: 200 kr. til 6,8, 311,30 kr. til 6,6 og 1.000 kr. til 6,4. I dette tilfælde fastsættes Betfairs SO til 6,68. Det beregnes ved at inkludere de 200 kr., der kan købes til 6,8, og de 311,3 kr., der kan købes til 6,6, og afstemme disse beløb med SO-købernes indsatser og SO-sælgernes hæftelser. De 1.000 kr., som kan købes på Spillebørsen til 6,4, forbliver umatchede, da man ved at indregne dele af dette beløb ville skabe en uligevægt mellem SO-købere og SO-sælgere.
  • Yderligere oplysninger om, hvordan Betfair gennemfører SO-afstemningen, findes i vores afsnit med ofte stillede spørgsmål på Betfairs SO-mikrosite, som du kan finde på følgende adresse: www.betfair.com/betfairsp.
  • Startodds beregnes med seks decimalcifre for hvert valg, selvom de vil blive vist i den relevante markedsoversigt (eller i anden form/resultatdata leveret af Betfair) med to decimalcifre, rundet op eller ned som relevant. Efter afstemning vil de fulde startodds for hvert valg være tilgængelige ved at klikke på den individuelle deltagers løbsgraf.
  • Hvis hjemmesiden af en eller anden årsag er utilgængelig, når begivenheden starter, eller SO uanset årsag ikke på anden vis kan afstemmes inden "start", afgør Betfair SO vha. alle tilgængelige oplysninger. For at undgå uvished, afgrænses disse oplysninger ikke blot til spilaktivitet på de/t relevante Betfair-marked(er). I sådanne tilfælde vil en licenseret spiloperatør optræde som risiko-modpart til SO-spil, hvis det er nødvendigt for at sikre fair SO. De ansatte hos Betfair, som er med til at fastsætte SO under disse omstændigheder, har ingen personlig eller anden interesse, som ikke er tilkendegivet, i de pågældende SO.
  • Hvis SO-afstemningen foretages før tid (hvis f.eks. et hestevæddeløb ved en fejltagelse ændres til live-spil), vil Betfair ændre afstemningen, hvis det er muligt, således at SO fastsættes, når begivenheden faktisk starter. Der kan dog være omstændigheder, hvor dette ikke er muligt. I disse tilfælde baseres SO på den første afstemning.
  • I tilfælde hvor SO-afstemningen bliver ændret: SO-spil (inklusive SO-grænsespil), "ved Live-spil: Tag SO"-spil og "ved Live-spil: behold"-spil vil alle vende tilbage til deres status før afstemningen, og "ved Live-spil: annuller"-spil vil enten forblive annulleret hvis umatchet som en del af afstemningen, eller hvis matchet som en del af afstemningen, vende tilbage til deres umatchede status før afstemningen.
  • Hvis afstemningen af SO foretages efter angivet tid (altså efter at arrangementet er startet), og Betfair fastslår, at en betydelig begivenhed har fundet sted (dette vil generelt indebære, at begivenheden ikke bliver ændret til live-spil), vil SO blive beregnet udelukkende ud fra SO-spil (og "Ved live-spil: Tag SO"-spil, som er umatchet, når Betfair suspenderer det relevante marked), som blev placeret før begivenhedens start. Dette betyder, at "Ved live-spil: Tag SO"-spil, som er matchet efter start, vil være ugyldige og ikke inkluderet i beregningsprocessen. Derudover vil SO-spil placeret efter start være ugyldige. Hvis processen for beregning af SO bliver foretaget senere end angivet, men Betfair fastslår, at ingen betydelig hændelse har fundet sted, vil alle spil dog være gældende.
  • Hvis en Betfair SO "each way"-mulighed tilbydes, vil dette blive behandlet som to separate spil: et "vinder"-spil til SO, og et "placerings"-spil til SO.
  • Hvis umatchede spil skulle blive annulleret, før et marked skifter til live-spil, vil eventuelle umatchede spil, som er blevet valgt til "Ved live-spil: Tag SO" blive konverteret til Betfair SO-spil. Så snart disse spil er konverteret, kan de ikke annulleres.
  1. 10.1Din modpart i forbindelse med spil på Betfairs SO

   • Når du placerer et spil til SO, spiller du mod et firma inden for Betfair-gruppen, der er licenseret til at acceptere spil som modpart.
  2. 10.2Placering af spil til Betfairs SO

   Ved at vælge "SO"-knappen i markedsoversigten får kunderne to forskellige muligheder til at anmode om SO-spil. De er som følger:

   • Den første måde, hvorpå man kan anmode om spil til SO, er ved at undlade at sætte kryds i boksen "Sæt oddsgrænse for SO" i øverste højre hjørne af spiladministratoren. For at placere et købespil skal du angive den indsats, som du ønsker at spille på dit valg. For at placere et sælgespil skal du indtaste den hæftelse, du er villig til at påtage dig mod det valgte resultat – med andre ord det beløb, som du er villig til at tabe, hvis det, du spiller imod, sker.
   • Den anden måde, hvorpå man kan anmode om et spil til SO, er ved at vælge "Sæt oddsgrænse for SO". Her kan du spille til SO, afhængigt af mindstegrænsen for SO ved købespil eller maksimumgrænsen for SO ved sælgespil. Hvis Betfairs SO er lavere end de minimumsodds, der forlanges af køber, eller er højere end de maksimumodds, der forlanges af sælger, udgår det pågældende spil, når begivenheden starter. Hvis Betfairs SO er højere end de minimumsodds, som en køber forlanger, eller er mindre end de maksimumodds, som en sælger forlanger, bliver spillet matchet til SO. Hvis SO er den samme som den oddsgrænse, kunderne har angivet, bliver spillene inkluderet på grundlag af det tidspunkt, hvor de blev indsendt efter først-til-mølle-princippet, som det er tilfældet med andre spil på Spillebørsen. Det betyder, at sådanne spil kan forblive umatchede eller delvist matchede.
   • Bemærk, at hvis en ikke-deltager ikke kan fjernes fra det relevante marked af Betfair før begivenheden er slut, kan tilføjelsen af reduktionsfaktorer til spil matchet før løbsstart (inklusive SO-spil) muligvis betyde, at de matchede odds for et SO-købespil med en ønsket odds-grænse justeres til odds under den ønskede grænse. Det kan også betyde, at en SO-sælgespilsanmodning med maks. odds ikke kan matches, selvom oddsene på udvælgelsestidspunktet, efter at eventuelle post-løb-justeringer for de sene ikke-deltagere er foretaget, er under de maks. odds, der er anmodet om.
   • Hvis man anmoder om et SO-spil med en oddsgrænse, kan de ønskede minimums-/maksimumodds til enhver tid, før begivenheden starter, sænkes i forbindelse købespil og øges i forbindelse med sælgespil. En SO-spilanmodning kan dog, som nævnt ovenfor, ikke annulleres af en kunde, når den er placeret. Yderligere oplysninger om, hvad der sker med Betfairs SO, hvis en deltager ikke stiller op til start, findes nedenfor.
  3. 10.3Spillebørsspil, som ikke er matchede, når begivenheden starter

   • Et spil på Spillebørsen er et almindeligt spil, som indgås ved at vælge oddsene for dit valg i markedsvisningen (i modsætning til at klikke på SO for dit valg). Når et spil på Spillebørsen er fuldt eller delvist umatchet, kan det justeres og annulleres på almindelig vis. Tidligere blev umatchede spil automatisk annulleret, når et marked blev suspenderet, efter den pågældende begivenhed startede. Du kan nu vælge enten at omdanne dit umatchede spil på Spillebørsen til et SO-spil, når markedet bliver suspenderet ved begivenhedens start, eller at lade spillet "bestå", når begivenheden går live (se funktionen "behold" nedenfor).
   • For at kunne ændre dit umatchede spil på Spillebørsen til et SO-spil, når markedet suspenderes, skal du vælge funktionen "Ved live-spil: Vælg SO" i spiladministratoren. Hvis der er en ikke-deltager på et vindermarked med en reduktionsfaktor på mindst 2,5 %, eller en ikke-deltager på et placeringsmarked med en reduktionsfaktor på mindst 4,0 %, er det Betfairs politik at annullere umatchede sælgespil på alle andre deltagere på markedet. Under disse omstændigheder bliver tilbud om at spille på at en hest ikke vinder, hvor funktionen "Ved live-spil: Vælg SO" er valgt, automatisk ændret til et SO-spil. Efter denne ændring kan spillet ikke annulleres. Ellers kan du i modsætning til et SO-spil vælge at annullere et spil på Spillebørsen, når det er placeret, selv om du har valgt, at spillet skal bestå eller ændres til et SO-spil, når begivenheden går i gang.
   • Hvis du vælger at ændre et umatchet sælge-spil til et SO-spil, konverteres din hæftelse på Spillebørsen til en hæftelse i forbindelse med SO-spillet. Din hæftelse for SO-spillet vil aldrig være mere end hæftelsen for det pågældende spil på Spillebørsen. Beløbet, du kan vinde på SO-sælgespillet, kan dog variere fra det beløb, du ville have vundet, hvis dit spil på Spillebørsen var blevet matchet afhængigt af de endelige SO.
  4. 10.4Justeringer af SO-spil for ikke-deltagere

   • Hvad angår SO-spil vil Betfair ikke på noget tidspunkt ændre indsatsen eller de odds, som kunden kræver, på trods af eventuelle deltagere, der ikke stiller op til start, eller som trækker sig. Men kunder, der har valgt at angive en SO-grænse, kan reducere de minimums-SO-odds, som de er villige til at acceptere for et valg.
   • For SO-sælgespil på vindermarkeder reducerer Betfair en kundes hæftelse baseret på reduktionsfaktoren/-erne for eventuelle ikke-deltagere, og reduktionsfaktoren for den deltager, som kundens spil er placeret på. Det sker for at sikre, at balancen mellem købernes indsatser og sælgernes hæftelse stemmer overens med det reviderede marked, efter deltageren er fjernet. Hvis en hest med en 50 % reduktionsfaktor ikke stiller op til start, vil en anden hest, der har samme markedsodds på omkring 5 (dvs. en reduktionsfaktor på 20 %), skifte til odds på omkring 2,5. Derfor vil hæftelsen ved et sælgespil på 2.000 kr. skulle ændres til en hæftelse på 750 kr. for at sikre, at det modvejende købespil har samme indsats på 500 kr. Det gør man ved at gange hæftelsen med 37,5 % (dvs. 100 % -(50 % (100 % - 20 %)).
   • Hvis et sælgespil i et vindermarked har en maksimum oddsgrænse angivet, vil denne reduceres med reduktionsfaktoren for en eventuel deltager, der ikke stiller op til start, hvis ikke-deltageren har en reduktionsfaktor over 2,5 %.
   • For SO-sælgespil på placeringsmarkeder reducerer Betfair stadig en kundes hæftelse baseret på reduktionsfaktoren/-erne for eventuelle ikke-deltagere, men beregningen er lidt anderledes i overensstemmelse med brug af reduktionsfaktorer ved placeringsspil. Hæftelsen vil blive reduceret med reduktionsfaktoren for den deltager, som er fjernet. Hvis et sælgespil på et placeringsmarked har en maksimum oddsgrænse angivet, vil den potentielle gevinst på spillet (dvs. oddsene – 1) blive reduceret med reduktionsfaktoren for den deltager, som er fjernet.
   • Hvor et SO-sælgespil på et placeringsmarked har en maksimum oddsgrænse angivet, vil denne grænse blive reduceret af reduktionsfaktoren for en eventuel ikke-deltager.
   • SO-sælgespil vil ikke blive annulleret, hvor der er en ikke-deltager.
  5. 10.5Specifikke vilkår for SO-spil for ikke-deltagere i greyhound-løb

   • Alle SO-spil vil gælde så længe dit trap-valg ikke står tomt, eller hvis en reserve angivet i dit trap-valg ikke efterfølgende kommer i spil efter placering af dit spil.
   • Alle umatchede "konverteret til SO"-spil vil blive annulleret, når en reserve tilføjes, eller en tom trap fjernes.
 11. Spillefunktionen "Behold"

  • For markeder, der er programlagt til at gå live ved begivenhedens start, kan kunden anmode om, at et umatchet spil på Spillebørsen ikke skal annulleres, når markedet går live. Det gøres ved at vælge "Behold ved live-spil" i spiladministratoren (og bekræfte anmodningen) og betyder, at de umatchede spil bevares, når andre umatchede spil annulleres ved begivenhedens start.
  • Som beskrevet ovenfor gælder det, at når en ikke-deltager fjernes fra et hesteløbsmarked (med undtagelse af sene aflysninger som beskrevet i nedenfor) er det Betfairs politik at annullere umatchede tilbud om at sælge alle andre heste på markedet, hvis den hest, der ikke kommer til start, har en reduktionsfaktor på 2,5 % eller højere for vindermarkeder eller 4,0 % eller højere for placeringsmarkeder. Under disse omstændigheder bliver tilbud om at spille på, at en hest ikke vinder, hvor funktionen "Ved live-spil: Behold" er valgt, ikke annulleret. I stedet vil de odds, der er til salg, blive reduceret i forhold til ikke-deltagerens/ikke-deltagernes reduktionsfaktor(er), og det samme gælder på vindermarkeder, hvis den pågældende ikke-deltager har en reduktionsfaktor på mindst 2,5 %.
  • Hvis en deltager udgår i sidste øjeblik, kan det være umuligt for Betfair at nå at fjerne ikke-deltageren fra markedet, inden det går live. I disse tilfælde gælder det, at hvis Betfair anser den udgående deltager som værende væsentlig (altså et valg med en reduktionsfaktor på ca. 20 % eller højere på vindermarkedet), vil Betfair forbeholde sig ret til at annullere ALLE sælge-behold-spil, hvor funktionen "behold" er valgt (på både vinder- og "placerings"-markeder), inden markedet går live. Hvis Betfair ikke annullerer sælge-behold-spil i tilfælde af sen udgang (hvis det f.eks. ikke er muligt at sige, hvilken hest, der udgår på starttidspunktet), vil spil placeret før start og matchet under live-spil forblive på de oprindeligt valgte odds. Dette betyder, at der ikke vil blive anvendt den reduktionsfaktor for disse sælge-behold-spil, der ellers, som følge af deltagerens sene udgang, vil blive anvendt efter løbets afslutning på spil, der er matchet før eller ved start.
  • Ellers forbeholder Betfair sig ret til i særlige tilfælde at annullere "behold"-spil for at beskytte kunder, men medmindre det fremgår af markedsreglerne eller markedsoplysningerne, er den generelle regel, at et "behold"-spil ikke på noget tidspunkt vil blive annulleret af Betfair, medmindre det forbliver umatchet, når markedet lukkes (for sidste gang) ved begivenhedens slutning.
  • For at undgå tvivl betyder dette, at hvis en væsentlig begivenhed f.eks. indtræffer i en fodboldkamp, og andre umatchede spil annulleres, inden markedet genåbnes, vil et "behold"-spil ikke blive annulleret.
 12. Regler for totalisatorspil

  • Når du placerer et totalisatorspil på Betfairs platform (for eksempel et britisk eller sydafrikansk totalisatorspil), spiller du med Betfair som modpart til dit spil. Betfair vil så placere et tilsvarende spil i den relevante totalisator-pulje.
  • Et link til reglerne for totalisatorspil placeret med Betfair som modpart stilles til rådighed på hver af de relevante totalisatorspilsider på Betfairs website. Hvis der er uoverensstemmelse mellem disse regler og enten de tilsvarende regler tilgængelige på den relevante totalisatorspilside (f.eks. det britiske totalisator-website for totalisator-spil) eller de tilsvarende regler, som gælder på den relevante væddeløbsbane, vil reglerne på det relevante totalisator-website eller gældende regler på væddeløbsbanen gælde.
 13. ØVRIGT

  • Alle henvisninger til tider i Spillebørsreglerne vedrører de tidszoner, hvor begivenheden finder sted. Som eksempel kan nævnes, at en henvisning til en fodboldkamps starttidspunkt vedrører den lokale tid for kampstart.
  • Alle oplysninger leveret af Betfair afgives i god tro. Betfair kan dog ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser, hvad angår oplysninger om bekendtgørelse af odds, løbsdeltagere, tider, scoringer, resultater eller generelle statistikker.
  • Betfair forbeholder sig retten til at rette eventuelle åbenlyse fejl og tager samtidig alle nødvendige forholdsregler for at administrere markeder med integritet og gennemskuelighed.
  • Hvis der vises et forkert navn på et hold eller en deltager (med undtagelse af mindre stavefejl), eller der vises forkert antal hold, deltagere eller et forkert resultat i et gennemført marked, eller hvis et marked på anden måde er uploadet med forkerte oplysninger (f.eks. med brug af en forkert eksponeringsalgoritme), eller hvis der er åbenlyse fejl, forbeholder Betfair sig ret til at suspendere markedet og erklære alle spil, der er matchet på det pågældende marked, ugyldige.
  • Kunder er ansvarlige for at sikre, at det valg, de har fortaget, rent faktisk er det valg, de havde til hensigt at foretage. Hvis en deltager har samme navn som en anden person, der ikke deltager i den relevante begivenhed, er det kundens ansvar at sikre sig, hvilken deltager, Betfair har indlæst i det relevante marked, og at kunden har placeret sit spil på den deltager, kunden havde til hensigt at spille på.
  • Betfair forbeholder sig retten til at suspendere et Spillebørsmarked uden også at suspendere et tilsvarende marked på Sportsbook og at suspendere eller lukke et marked på Sportsbook uden at suspendere et tilsvarende marked på Spillebørsen.
  • Betfair kan til enhver tid, udelukkende efter eget skøn, beslutte at suspendere spil på et marked (selv hvis en sådan suspendering finder sted tidligere end forudset af Spillebørsreglerne). For at opretholde integritet og fairness på markederne kan Betfair vælge at erklære visse spil på et marked ugyldige.
  • Vær opmærksom på, at hvis du placerer spil på forskellige platforme såsom vores Spillebørs, Sportsbook eller Multispil (og/eller spilprodukter fra eventuelle tredjeparter), så er det muligt, at spil på ét produkt kan være ugyldige i overensstemmelse med Betfairs vilkår og betingelser, mens spil på et andet produkt kan være gældende. Du skal være opmærksom på, at hvis et eller flere af dine spil på Betfairs produkter bliver ændret eller bliver ugyldige i henhold til Betfairs vilkår og betingelser, påhviler der ikke Betfair noget erstatningsansvar. Heller ikke selvom evt. andre af dine relaterede spil forbliver gældende (eller hvis du specifikt har valgt at placere spil på ét produkt for at kunne placere relaterede spil på et andet produkt).
  • Betfair forbeholder sig retten til at ændre Spillebørsreglerne til enhver tid. Enhver ændring er bindende og træder i kraft straks ved offentliggørelsen af ændringerne på betfair.com, og alle markeder, der uploades efter offentliggørelse af de nye Spillebørsregler, reguleres af disse.
  • Betfair forbeholder retten til at annullere umatchede spil for at beskytte kunder på et hvilket som helst tidspunkt.
  • Ved afgørelse af et marked vil beløb vedrørende
   • gevinster/tab på spil samt
   • kommissionsgebyrer
   blive rundet op eller ned til de to nærmeste decimaler (med den undtagelse, at afrunding altid vil være ned (og aldrig op) for beløb vedrørende gevinster/tab i forbindelse med BSO-spil). Hvis summen f.eks. er £3,333, vil summen blive £3,33, hvor £3,335 ville være £3,34 (bortset fra at det vil blive afgjort som £ 3,33 for et beløb vedrørende gevinster / tab i forbindelse med BSO-spil).
  • Spillebørsreglerne er udarbejdet på andre sprog end engelsk, men udelukkende til referenceformål. Hvis der er forskelle mellem den engelske og den ikke-engelske version, er det den engelske version, der har forrang.

Del C – Specifikke sportsregler

 1. Amerikansk fodbold

  • Alle markeder vil blive afgjort på baggrund af resultatet inklusive overtid, medmindre andet er angivet i Betfairs Regler for amerikansk fodbold eller i Markedsoplysningerne (f.eks. halvlegs-/fuld tids-markeder), eller hvor markedet betingelsesløst er blevet afgjort. Hvis en kamp ender uafgjort efter overtid, vil alle spil på kampens vinder være ugyldige.
  • Hvis en kamp ikke starter på den planlagte startdato, og ikke er gennemført inden for tre dage efter den planlagte slutdato, vil alle spil være ugyldige, dog med undtagelse af spil på markeder, der betingelsesløst er afgjort.
  • Hvis en kamp starter, men senere afbrydes eller udsættes, skal der inden for tre dage efter den oprindelige startdato: (a) være spillet mindst 55 minutter, eller (b) foreligge officielt resultat fra en relevant myndighed, ellers vil alle spil være ugyldige, bortset fra spil på markeder, der betingelsesløst er blevet afgjort. I disse tilfælde vil alle spil på vindermarkedet være ugyldige, hvis kampen ender uafgjort.
  • For "individuelle spiller"-markeder vil spil på spillere, der ikke starter i en "down" i løbet af kampen, være ugyldige.
 2. Atletik

  • I tilfælde, hvor der afholdes vinderceremoni, afgøres markederne på baggrund af de officielle resultater, der foreligger fra den relevante bestemmende myndighed på det tidspunkt, hvor ceremonien finder sted, uanset om der efterfølgende forekommer diskvalifikationer eller resultatændringer.
  • I tilfælde, hvor der ikke afholdes en vinderceremoni, afgøres resultaterne i overensstemmelse med de officielle resultater, der foreligger fra den relevante bestemmende myndighed, uanset om der efterfølgende forekommer diskvalifikationer eller resultatændringer (undtagen hvis ændringen meddeles inden for 24 timer fra første den første afgørelse af de relevante markeder for at rette en fejl i rapporteringen af resultatet).
  • Medmindre andet er angivet i Markedsoplysningerne, vil alle spil være ugyldige, hvis en banebegivenhed afbrydes, aflyses eller udsættes og ikke gennemføres inden for 7 dage fra den planlagte slutdato med undtagelse af spil på markeder, som betingelsesløst er blevet afgjort.
 3. Australsk fodbold

  • Spil gælder den ordinære spilletid, eksklusive overtid. Spil på finalekampe vil dog gælde den ordinære spilletid inklusive overtid bortset fra de markeder, der betingelsesløst er blevet afgjort, eller hvis andet er angivet i Markedsoplysningerne (f.eks. halvlegs-/fuld tid-markeder). Hvis kampen ender uafgjort, vil Betfairs Regler for dødt løb gælde for spil på kampodds-markedet.
  • Hvis en kamp ikke starter på den planlagte startdato og ikke er gennemført inden for tre dage efter den planlagte startdato, er alle spil ugyldige, dog med undtagelse af spil på markeder, der allerede betingelsesløst er afgjort.
  • Hvis en kamp starter, men afbrydes eller udsættes inden halvlegen og ikke fuldføres inden for tre dage efter den planlagte startdato, anses kampen for at være endt uafgjort og afgøres i overensstemmelse med Betfairs Regler for dødt løb. Hvis en kamp starter, men afbrydes eller udsættes i anden halvleg og ikke fuldføres inden for tre dage efter den programlagte startdato, afgøres kampen i overensstemmelse med det officielle resultat fra den relevante bestemmende myndighed. I begge tilfælde bliver spil på kampen afgjort som beskrevet ovenfor, og alle andre spil bliver ugyldige bortset fra spil på markeder, som betingelsesløst er blevet afgjort.
  • Alle spil på en individuel spiller vil være gældende, hvis spilleren er en del af truppen bestående af 22 spillere på kampdagen, uanset om spilleren deltager i kampen eller ej.
 4. Baseball

  • Betfairs Baseballregler gælder udelukkende for Major League Baseball (MLB), World Baseball Classic og Japansk Baseball. Reglerne under Generelle regler og Markedsoplysninger gælder for alle andre typer baseball, herunder f.eks. finsk baseball.
  • Hvis en kamp ikke starter på den programlagte startdato, er alle spil ugyldige.
  • Hvis en MLB-kamp starter, men efterfølgende afbrydes eller udsættes, og der ikke foreligger et officielt resultat inden for tre dage fra den programlagte startdato, er alle spil ugyldige bortset fra spil på markeder, som betingelsesløst er blevet afgjort.
  • Hvis en japansk baseballkamp starter, men efterfølgende afbrydes eller udsættes, og kampen ikke gennemføres inden for tre dage efter den programlagte startdato, er alle spil ugyldige bortset fra spil på markeder, som betingelsesløst er blevet afgjort.
  • Alle spil inkluderer ekstra innings, medmindre andet er angivet i Markedsoplysningerne.
  • Alle spil på "Samlede runs"- eller "Run line"-markeder er ugyldige, hvis færre end 9 innings er gennemført (8 1/2, hvis hjemmeholdet fører) bortset fra spil på markeder, der betingelsesløst er blevet afgjort.
  • På "Listede"-markeder er spil ugyldige, medmindre begge de pitchere, der er "listet" på Betfair-markedet, starter som pitchere i første "fielding innings" for deres respektive hold.
 5. Basketball

  • Spil afgøres i overensstemmelse med resultatet inklusive overtid, medmindre andet er beskrevet i Markedsoplysningerne, eller hvis markedet er betingelsesløst afgjort eller som angivet i disse Basketball-regler fra Betfair.
  • Hvis en kamp ikke starter på den programsatte startdato, er alle spil ugyldige.
  • Hvis en kamp starter, men efterfølgende afbrydes eller udsættes, skal der (a) mindst være spillet 43 minutter i en NBA-kamp eller 35 minutter i enhver anden kamp, eller (b) foreligge et officielt resultat fra den relevante bestemmende myndighed - inden for tre dage fra den planlagte startdato, ellers er alle spil ugyldige, bortset fra spil på markeder, som betingelsesløst er blevet afgjort. I disse tilfælde, hvis resultatet er uafgjort, vil reglerne for dødt løb være gældende for spil på vinder af kampen.
 6. Boksning og kampsport

  • Alle individuelle markeder vil blive afgjort i overensstemmelse med det officielle resultat fra den relevante bestemmende myndighed umiddelbart efter kampen, uanset om der forekommer efterfølgende diskvalifikationer eller resultatændringer (medmindre en ændring annonceres inden for 24 timer fra den første afgørelse af det relevante marked for at ændre en fejl ved pointsammentællingen eller for at ændre en fejl i rapporteringen af resultatet).
  • Hvis en kamp afbrydes, annulleres eller udsættes og ikke færdiggøres inden for tre dage fra den programlagte startdato, eller hvis en bokser trækker sig eller udskiftes inden første runde, vil alle spil være ugyldige.
  • Hvis en bokser trækker sig, inden en runde starter, ikke reagerer på klokken, eller af en eller anden årsag diskvalificeres mellem runder, anses kampen for at være afsluttet efter den forudgående runde.
  • Hvis en af bokserne diskvalificeres, udråbes den pågældende som taber.
  • Hvis den planlagte kamplængde ændres, enten hvad angår tid eller antal runder, efter at de relevante markeder er blevet uploadet, vil alle spil være ugyldige, dog med undtagelse af spil på kampodds-markeder, der stadig vil være gældende.
  • Hvis den fastsatte lokalitet ændres, efter at Betfair har uploadet markedet, er alle spil ugyldige, hvis den nye lokalitet er i et andet land. For alle andre ændringer i forbindelse med den planlagte lokalitet, er spillene gældende.
  • Hvis en kamp erklæres "no contest", er alle spil ugyldige.
 7. Cricket

  1. 7.1Generelt

   • Hvis der ikke bowles en eneste bold i løbet af en konkurrence, serie eller kamp, er alle spil ugyldige med undtagelse af spil på markeder, som betingelsesløst er blevet afgjort (f.eks. i markedet "Fuldført kamp").
   • Hvis en kamp forkortes på grund af vejrforholdene, afgøres alle spil i overensstemmelse med det officielle resultat (inklusive begrænsede "overs-kampe", hvor resultatet afgøres efter Duckworth Lewis-metoden).
   • Hvis en kamp afgøres af bowl-off eller møntkast, er alle spil ugyldige med undtagelse af spil på markeder, der betingelsesløst er afgjort.
  2. 7.2Testkampe

   • Hvis en kamp starter, men senere afbrydes af andre årsager end vejrforhold (herunder, men ikke begrænset til, farlig eller ikke-spilbar wicket eller outfield, hærværk mod banen, strejke eller boykot, protester/vold, stadiumskade, terrorhandlinger, naturkatastrofer), forbeholder Betfair sig retten til at erklære alle spil ugyldige med undtagelse af spil på markeder, der betingelsesløst er afgjort.
   • Hvis kampen ikke programlægges til at blive spillet færdig inden for fem dage efter den oprindelige, programlagte slutdato, er alle spil ugyldige med undtagelse af spil på markeder, der betingelsesløst er afgjort.
  3. 7.3"Limited-over"-kampe

   • Hvis en kamp erklæres som værende "uden resultat", er alle spil ugyldige med undtagelse af spil på markeder, der betingelsesløst er afgjort, eller hvor minimumsantallet af "overs" er blevet bowlet som angivet i de markedsspecifikke oplysninger.
   • Hvis et nyt møntkast foretages på en annonceret reservedag for en "limited-over"-kamp, er alle de spil ugyldige, der blev placeret efter 30 minutter inden den oprindelige kampstart på den første dag. Denne regel vedrører alle markeder med undtagelse af dem, som betingelsesløst er afgjort (f.eks. i "vind møntkastet" og "møntkast"-kombinationsmarkederne).
 8. Cykling

  • I tilfælde, hvor der afholdes vinderceremoni, afgøres markederne på baggrund af de officielle resultater, der foreligger fra den relevante bestemmende myndighed på det tidspunkt, hvor ceremonien finder sted, uanset om der efterfølgende forekommer diskvalifikationer eller resultatændringer.
  • I tilfælde, hvor der ikke afholdes en vinderceremoni, afgøres resultaterne i overensstemmelse med de officielle resultater, der foreligger fra den relevante bestemmende myndighed, uanset om der efterfølgende forekommer diskvalifikationer eller resultatændringer (undtagen hvis ændringen meddeles inden for 24 timer fra første den første afgørelse af de relevante markeder for at rette en fejl i rapporteringen af resultatet).
 9. Dart

  • Hvis en kamp starter, men ikke fuldføres, vil den spiller, der går videre til næste runde, blive anset som vinder (eller hvis det er finalen blive udråbt som vinder).
  • Hvis en kamp uanset årsag ikke fuldføres, vil spil på markedet for "rigtigt resultat" eller "næste runde/kamp/sæt" være ugyldige, medmindre markedet betingelsesløst er blevet afgjort.
  • Hvis en kamp uanset årsag ikke fuldføres, vil spil på handicap-markeder være ugyldige, medmindre markedet betingelsesløst er blevet afgjort.
 10. Finansielle markeder

  1. 10.1Indekser

   • Intradags-, middags- og PM-markeder afgøres på baggrund af den første Bloomberg-pris efter lukningstidspunkt for markedet, uanset eventuelle efterfølgende rettelser af resultatet (undtagen hvis en rettelse offentliggøres inden for 24 timer fra den første afgørelse af det relevante marked for at rette en fejl i forbindelse med rapportering af resultatet).
   • Alle daglige markeder, ugentlige markeder og sene intradags-markeder afgøres på baggrund af den officielle pris ved markedets lukning, som følger en relevant auktionsperiode, uanset eventuelle efterfølgende rettelser af resultatet (undtagen hvis en rettelse offentliggøres inden for 24 timer fra den første afgørelse af det relevante marked for at rette en fejl i forbindelse med rapportering af resultatet).
  2. 10.2Aktier

   • Alle aktiemarkeder afgøres på baggrund af den officielle lukkepris, som offentliggøres af Bloomberg, uanset eventuelle efterfølgende rettelser af resultatet (undtagen hvis en rettelse er offentliggjort inden for 24 timer fra den første afgørelse af det relevante marked for at rette en fejl i forbindelse med rapportering af resultatet).
   • Hvis et aktiesplit offentliggøres, afgøres markedet af nettoforandringen i værdien af den nye aktiekurs ved slutningen af dagens handel.
  3. 10.3Renter

   • Rentemarkeder afgøres, så snart Betfair bliver bekendt med resultatet, uanset eventuelle efterfølgende resultatændringer (undtagen hvis en ændring offentliggøres inden for 24 timer fra den første afgørelse af det relevante marked for at rette en fejl i forbindelse med rapportering af resultatet).
  4. 10.4Huspriser

   • I forbindelse med afgørelse, vil den standardiserede gennemsnitspris (sæsonjusteret) fra HBOS blive anvendt, og markederne bliver afgjort, når Betfair er gjort bekendt med resultatet, uanset om der er efterfølgende rettelser af resultatet (undtagen hvis en rettelse offentliggøres inden for 24 timer fra den første afgørelse af det relevante marked for at rette en fejl i forbindelse med rapportering af resultatet).
   • Betfair anvender udelukkende priser leveret fra HBOS. Hvis tallene fra HBOS ikke længere kan fremskaffes eller ikke er tilgængelige i hvilken som helst relevant tidsperiode, er alle spil ugyldige, medmindre andet er angivet i Markedsoplysningerne.
   • Alle kvartalsmarkeder kan være ufuldstændige markeder, og derfor kan yderligere "deltagere" til enhver tid blive tilføjet for at afspejle bevægelser i huspriserne.
  5. 10.5Valutamarkeder

   • Alle Valutamarkeder afgøres på baggrund af den første spotkurs, som offentliggøres af Bloomberg efter lukning af markedet, uanset eventuelle efterfølgende rettelser til resultatet (undtagen hvis en rettelse er offentliggjort inden for 24 timer fra den første afgørelse af det relevante marked for at rette en fejl i forbindelse med rapportering af resultatet).
 11. Golf

  1. 11.1Generelt

   • Turneringsspil afgøres kun, hvis det mindste antal huller, som er fastsat i Markedsoplysningerne, er spillet færdig.
   • I tilfælde, hvor der afholdes vinderceremoni, afgøres markederne på baggrund af de officielle resultater, der foreligger fra den relevante bestemmende myndighed på det tidspunkt, hvor ceremonien finder sted, uanset om der efterfølgende forekommer diskvalifikationer eller resultatændringer.
   • I tilfælde, hvor der ikke afholdes en vinderceremoni, afgøres resultaterne i overensstemmelse med de officielle resultater, der foreligger fra den relevante bestemmende myndighed, uanset om der efterfølgende forekommer diskvalifikationer eller resultatændringer (undtagen hvis ændringen meddeles inden for 24 timer fra første den første afgørelse af de relevante markeder for at rette en fejl i rapporteringen af resultatet).
   • Hvis en spiller ikke starter i en turnering, er alle spil på den pågældende spiller ugyldige.
   • Enhver spiller, som starter i en turnering, men senere trækker sig eller diskvalificeres, inden turneringen er færdigspillet, afgøres som taber.
   • Hvis en turnering afkortes, og Betfair afgør turneringsmarkederne, vil alle spil, der er matchet efter den sidste gennemførte runde være ugyldige.
   • Vinderne af et "går videre"-marked i en turnering er det antal golfspillere, som går videre i turneringen under de betingelser, som er fastsat i Markedsoplysningerne, uanset om de deltager i turneringen eller ej. Markederne bliver afgjort efter kvalifikationsstadiet, og efterfølgende diskvalifikationer eller ændringer af resultaterne medregnes ikke.
   • Hvis en turnering/runde genstartes fra begyndelsen, vil alle spil placeret efter den officielle starttid være ugyldige, undtagen spil på betingelsesløst afgjorte markeder, som vil være gældende. Spil på 2 eller 3 bolde vil kun være ugyldige, hvis de matches efter tee-tid af den relevante 2. eller 3. bold.
  2. 11.2Turneringsspil (dvs. 72 hullers kampspil)

   • Hvis en spiller trækker sig uden at have slået et slag, er alle spil på det relevante marked ugyldige.
   • Hvis alle spillere uanset årsag ikke gennemfører en bestemt runde, er vinderen den spiller, som har den laveste samlede score efter den forudgående runde.
   • Hvis en spiller diskvalificeres eller trækker sig i en runde, afgøres denne som taber, hvis mindst én anden spiller gennemfører den pågældende runde.
   • Hvis ingen af spillerne gennemfører første runde, er alle spil ugyldige.
  3. 11.3Spil på Runde-markeder (f.eks. 2 bolde, 3 bolde osv.)

   • Hvis en spiller trækker sig uden at have slået et slag i en runde, er alle spil på det relevante marked ugyldige.
   • Hvis en spiller ikke gennemfører en runde af andre årsager, end at spilleren trækker sig eller diskvalificeres, er alle spil ugyldige, undtagen spil på markeder, der betingelsesløst er afgjort.
   • Hvis en spiller trækker sig eller diskvalificeres efter at have slået et slag i denne runde, afgøres spilleren som taber, hvis mindst én anden spiller gennemfører den pågældende runde.
   • Hvis ingen af spillerne gennemfører runden, er alle spil ugyldige.
  4. 11.4Strokeplay hul-for-hul-markeder (dvs. en navngiven spillers resultater ved et bestemt hul)

   • Hvis et hul uanset årsag ikke gennemspilles, vil spil på dette hul være ugyldige, medmindre markedet betingelsesløst er blevet afgjort.
   • Markederne afgøres, når hullet er gennemspillet, og eventuelle efterfølgende strafpoint eller diskvalifikationer medregnes ikke.
  5. 11.5Matchplay hul-for-hul-markeder (dvs. spilleres resultater mod hinanden på et bestemt hul)

   • Med undtagelse af tilfælde, hvor en spiller eller et hold opgiver et hul (hvor de regnes som taber), er alle spil på et hul ugyldige, hvis hullet ikke gennemføres af nogen spiller eller noget hold (bortset fra diskvalifikation eller hvis spilleren/holdet trækker sig), medmindre markedet er betingelsesløst afgjort.
   • Hvis en spiller eller et hold trækker sig eller bliver diskvalificeret efter at have slået et slag i forbindelse med pågældende hul, afgøres spilleren som taber, hvis mindst én anden spiller gennemfører det pågældende hul.
   • Hvis der ikke er nogen spiller eller noget hold, der slår et slag i forbindelse med et hul, er alle spil ugyldige.
   • Markederne afgøres, når hullet er gennemspillet, og eventuelle efterfølgende strafpoint eller diskvalifikationer medregnes ikke.
 12. Greyhoundløb

  1. 12.1Generelt

   • Alle spil (undtagen spil på ante-post-markeder og markeder med australsk licens) placeres på trap-numre (lågenumre). Greyhound-navne vises udelukkende som vejledende information.
   • Markederne afgøres i overensstemmelse med de officielle resultater på det tidspunkt, hvor væddeløbsbanen giver resultatet grønt lys, enten i form af en annoncering eller på en skærm eller et skilt. Der tages ikke højde for efterfølgende diskvalifikationer, anker eller ændringer af resultatet.
   • Hvis en ikke-deltager eller reservedeltager bekendtgøres, er alle spil, der er matchet på løbet, ugyldige, og alle umatchede spil inklusive "Tag SO"- og "behold"-spil (bortset fra enkelte SO spil, som er beskrevet i paragraf 10.5 i del B ovenfor) bliver annulleret.
   • Hvis der ikke er nogen, der gennemfører et løb, eller et løb erklæres ugyldigt, inden det officielle resultat foreligger, er alle spil ugyldige.
   • Hvis den fastsatte lokalitet ændres efter, at Betfair har uploadet markedet, er alle spil ugyldige.
   • På ante-post-markeder er alle spil på individuelle hunde gældende, uanset om de deltager eller ej. Alle ante-post-spil er ugyldigt, hvis løbet afbrydes, eller hvis lokaliteten ændres.
  2. 12.2Trap Challenge

   • Spil på "Trap challenge"-markeder baseres på, hvilken trap (låge), der opnår flest vindere under et løb, medmindre andet er angivet i Markedsoplysningerne.
   • Disse markeder berøres ikke af rettelser i forbindelse med ikke-deltagere eller reservedeltagere.
   • Hvis et løb resulterer i dødt løb, tilskrives den enkelte låge en halv sejr, dødt løb mellem 3 hunde tilskrives en tredjedels sejr, osv.
   • De almindelige regler for dødt løb gælder, hvis to eller flere af lågerne har lige mange vindere efter begge løb.
   • Hvis hele arrangementet aflyses, er alle spil ugyldige. Hvis mindst et løb er gennemført, er spil på de pågældende markeder gældende.
  3. 12.3Multi-trap eller Multi-trap-numre

   • Spil på "Multi-trap-nummer" baseres på den kumulative sum for den vindende låge ganget med den låge, der kom på andenpladsen i hvert enkelt løb i forbindelse med et løb, medmindre andet er angivet i Markedsoplysningerne. Hvis den kumulative sum ikke er et helt tal, skal summen rundes op for a give den relevante kumulative sum.
   • Disse markeder berøres ikke af rettelser i forbindelse med ikke-deltagere eller reservedeltagere.
   • Hvis et løb annulleres, erklæres ugyldigt eller afbrydes, eller hvis kun én deltager gennemfører, tildeles hundevæddeløb med otte deltagere 20 point, og alle andre løb tildeles 12 point.
   • Hvis hele arrangementet aflyses, er alle spil ugyldige, men hvis mindst ét løb gennemføres, vil spil på disse markeder være gældende, mens de resterende løb tildeles 20 point for løb med otte deltagere og 12 point for alle andre løb.
   • Løb, der går om, vil blive behandlet som annullerede løb.
   • Hvis der er dødt løb mellem to vindende hunde, vil det relevante multi-trap-nummer for dette løb blive beregnet ved at gange lågenumrene for de involverede vindende hunde med hinanden for at give det relevante multi-trap-nummer.
   • Hvis der er dødt løb mellem tre eller flere vindende hunde, vil det relevante multi-trap-nummer for dette løb og lågenumrene for de involverede vindende hunde blive lagt sammen og divideret med antallet af hunde, der vandt, og det resulterende antal ganges med sig selv for at nå frem til det relevante multi-trap-nummer (selv hvis det ikke er et helt tal). Et eksempel: Det er dødt løb om førstepladsen mellem lågerne 1, 3 og 6. Sammenlagt giver disse lågenumre 10. Dividér med antallet af hunde i dødt løb (3), hvilket giver 3,33, og gang derefter 3,33 med sig selv, så det giver 11,11.
   • Hvis der er dødt løb mellem to eller flere vindende hunde, beregnes det relevante multi-trap-nummer for dette løb ved at lægge lågenumrene for de involverede vindende hunde sammen og dividere med antallet af hunde, der vandt, og det resulterende antal bliver ganget med antallet af vindere for at nå frem til det relevante multi-trap-nummer (selv, hvis det ikke er et helt tal). Et eksempel: Låge 1 vinder, og der er dødt løb om andenpladsen mellem 3 og 6. Sammenlagt giver lågenumre for de hunde, der havde dødt løb, 9. Dividér med antallet af hunde i dødt løb (2), hvilket giver 4,5, og gang derefter 4,5 med nummeret på vinderen (1) og det giver 4,5.
  4. 12.4Vinderdistancer

   • Spil på "vinderdistancer" er spil på summen af vinderdistancerne for alle løb i forbindelse med et arrangement, medmindre andet er angivet i Markedsoplysningerne.
   • Den maksimale vinderdistance i et løb er 10 længder.
   • Hvis kun én gennemfører et løb, anses vinderdistancen for at være 10 længder.
   • Hvis et løb annulleres, dømmes ugyldigt eller afbrydes, anses vinderdistancen for at være 2 længder.
   • Løb, der går om, vil blive behandlet som annullerede løb.
   • For afstande under en halv længde vil følgende skala blive anvendt: Short-head 0,1, Hoved 0,2, Hals 0,3.
   • Summen af alle vindende afstande afrundes til nærmeste hele tal efter hvert arrangement (rundes op hvis halvt), og spillene afgøres efter dette resultat.
   • Hvis hele arrangementet aflyses, er alle spil ugyldige. Men hvis mindst ét løb er gennemført, bliver de resterende løb tildelt 2 længder hver, og spil vil være gældende.
  5. 12.5Kampspil

   • "Kampspil" i forbindelse med et væddeløb afgøres af den hund, som har den bedste slutplacering i det pågældende løb. Hvis ingen af hundene gennemfører, er alle spil på løbet ugyldige. Hvis blot én af hundene gennemfører løbet, vil den hund blive kåret som vinder. I tilfælde af ikke-deltagelse eller deltagelse af en reservehund, er alle spil ugyldige.
   • "Kampspil" om fremgang i en konkurrence afgøres af den hund, som opnår den bedste rundemæssige kvalificering (uanset om den deltager i næste runde eller ej). Hvis pågældende hunde ikke kvalificerer sig i samme runde i konkurrencen, afgøres markedet som dødt løb, uanset deres slutplacering i de respektive heats.
  6. 12.6Omvendt prognose

   • Markeder for "Omvendt prognose" afgøres af de hunde, der placeres på første- og andenpladsen i et løb.
   • Hvis et dødt løb påvirker "omvendt prognose", gælder Betfairs Regler for dødt løb.
  7. 12.7Placeringsmarkeder

   • Antallet af vinder på "til placering"-markeder er som angivet i Markedsoplysningerne og bestemmes efter det antal deltagere, som Betfair kender til, når markedet uploades.
   • Når markedet er åbnet, berøres antallet af vindere i "til placering"-markederne (som angivet i Markedsoplysningerne) ikke af yderligere ikke-deltagere. Hvis antallet af potentielle vindere er lig med eller større end antallet af deltagere, er alle spil på markedet ugyldige.
  8. 12.8Markeder for "Når finalen" og "Går videre"

   • "Når finalen"-markeder afgøres af de første seks hunde, der kvalificerer sig fra konkurrencens semifinale, og bliver afgjort i overensstemmelse med dette, uanset om de efterfølgende deltager i finalen eller ej.
   • "Går videre"-markeder afgøres af de hunde, der kvalificerer sig til de relevante heats, uanset om de deltager i den efterfølgende runde eller ej.
   • Markederne for "når finalen" eller "går videre" afgøres efter kvalifikationsstadiet, og efterfølgende diskvalifikationer eller ændringer af resultaterne medregnes ikke.
  9. 12.9Ante-post

   • Hvis en hund på et ante-post-marked dør, vil Betfair bruge de tilgængelige oplysninger til at afgøre hundens dødstidspunkt. Betfair vil så, efter bedste evne, bestemme, om hunden var en "væsentlig deltager" i markedet. I bestemmelsen af, hvorvidt hunden var en væsentlig deltager vil, Betfair se på de generelle odds for hunden umiddelbart inden hundens død, på Betfair-markedet og generelt på spil-markedet. En hund vil som udgangspunkt blive anset som en væsentlig deltager, hvis det vurderes at den havde en anslået vinderchance på 8-10 % eller derover.
   • Hvis Betfair afgør, at hunden var en væsentlig deltager, vil alle spil placeret i markedet (på alle valg) mellem dødstidspunktet og suspensionen af markedet være ugyldige, og alle umatchede spil vil blive annulleret, før markedet genåbnes.
   • Hvis Betfair afgør, at hunden ikke var en væsentlig deltager, vil spil placeret på den pågældende hund mellem dødstidspunkt og suspensionen af markedet være ugyldige, og umatchede spil vil ikke blive annulleret, før markedet genåbnes.
   • Spil på hunde, som matches efter, at de har misset deres tilmelding på et bestemt tilmeldingsstadie, eller som ikke kvalificerer sig før den gældende kvalificeringsdato, vil være ugyldige, medmindre det pågældende løb har et efterfølgende supplerende tilmeldelsesstadie.
   • Hvis en begivenhed udsættes eller omlægges til en anden dag på den samme lokalitet, vil ante-post-spil være gældende, medmindre der genåbnes for tilmeldinger. I sidstnævnte tilfælde vil alle spil være ugyldige.
  10. 12.10Specifikke australske regler for ikke-deltagere

   • Uanset ovenstående gælder følgende regler for erklærede ikke-deltagere i australske greyhound-markeder.
   • Hvis en hund erklæres som ikke-deltager efter, at markedet er indlæst, men forud for løbsstart, vil den blive fjernet, og alle spil på markedet, som er matchet forud for opdateringen af markedet på Betfair, vil være ugyldige.
   • Hvis der efter afslutningen af et løb træffes afgørelse om at erklære en hund ikke-deltager, vil Betfair foretage ny afgørelse af markedet og alle spil, der udelukkende var placeret på denne deltager, vil være ugyldige. Betfair vil derefter anvende en reduktionsfaktor for alle spil placeret på vinderen (eller placeringsvindere i tilfælde af placeringsmarkeder) baseret på deltagerens gennemsnitsodds.
 13. Hestevæddeløb

  1. 13.1Generelt

   • Alle individuelle løbsmarkeder afgøres i overensstemmelse med det officielle resultat ved indvejningen (eller tilsvarende). Der tages ikke højde for efterfølgende diskvalifikationer, anker eller ændringer af resultatet.
   • Hvis et løb afbrydes eller på anden måde erklæres ugyldigt, eller i tilfælde af en walkover, vil alle spil på dette løb være ugyldige.
   • Hvis den fastsatte lokalitet ændres efter, at Betfair har uploadet markedet, er alle spil ugyldige.
   • Hvis et løb ikke finder sted på den planlagte dag, er alle spil ugyldige.
   • Hvis den planlagte underlagstype ændres (f.eks. fra græs til jord), er spillene gældende.
   • Multispil på hestevæddeløb på Spillebørsen er baseret på Betfairs markeder på "løbsdagen" (og ikke Betfairs ante-post-markeder). Betfairs ante-post-regler for hestevæddeløb gælder derfor ikke i forbindelse med multispil på hestevæddeløbe på Spillebørsen.
  2. 13.2Ante-post

   • I henhold til nedenstående punkter er alle spil på individuelle heste gældende, uanset om den enkelte hest deltager eller ej på ante-post-markeder.
   • For løb i Storbritannien og Irland: Hvis en hest er "balloted out", er alle spil på denne hest ugyldige.
   • Hvis en hest opført på et ante-post-marked dør, vil Betfair bruge de tilgængelige oplysninger til at afgøre hestens dødstidspunkt. Betfair vil derefter efter bedste evne afgøre, om hesten var en "væsentlig deltager" på markedet. Betfair vil foretage en lignende afgørelse i tilfælde hvor det bliver meddelt via officielle kilder at en deltager er blevet officielt strøget fra et antepost-løb. Når Betfair skal afgøre, om en hest er en væsentlig deltager, kigges der på hestens generelle odds umiddelbart inden dens død (eller umiddelbart før det blev offentliggjort at hesten var udgået) på Betfair-markedet og på det generelle spil-marked. Betfair vil generelt anse en hest for at være en væsentlig deltager, hvis den anses for at have en vinderchance på omkring 8-10 % eller derover.
   • Hvis Betfair afgør, at hesten var en "væsentlig deltager", vil alle spil i markedet (på alle valg) mellem dødstidspunktet (eller tidspunktet for den officielle meddelelse om, at den er udgået) og suspensionen af markedet, være ugyldige, og alle umatchede spil vil blive annulleret, inden markedet genåbnes.
   • Hvis Betfair afgør, at hesten ikke var en "væsentlig deltager", vil kun spil på den pågældende hest mellem dødstidspunktet (eller tidspunktet for den officielle meddelelse om, at den er udgået) og suspensionen af markedet, være ugyldige, og umatchede spil vil ikke blive annulleret, inden markedet genåbnes.
   • Spil på heste efter, at de har misset deres tilmelding på et bestemt tilmeldingsstadie, eller som ikke kvalificerer sig før den gældende kvalificeringsdato, vil være ugyldige, medmindre det pågældende løb har et efterfølgende supplerende tilmeldelsesstadie.
   • Vær opmærksom på, at deltagere, der ikke er blevet tilmeldt på de forskellige tilmeldingsstadier, kan blive fjernet fra de relevante løbsmarkeder, og alle de matchede kundespilsodds kan sættes til 1,0, selvom der er senere supplerende stadier. Hvis det skulle forekomme sandsynligt, at en bestemt deltager faktisk kan suppleres ind i løbet, vil denne deltager blive inkluderet, og alle matchede kundespil vil blive sat tilbage til de oprindelige odds.
   • Der foretages ikke reduktioner efter Betfairs regel om ikke-deltagere for ante-post-spil.
   • Alle relevante spil vil, udelukkende efter Betfairs skøn vedrørende spillene på løbet, være ugyldige, hvis en begivenhed: aflyses uden at blive udskudt, udskydes og planlægges til en anden lokalitet eller udskydes og flyttes til en anden dag på den samme lokalitet med genåbning af tilmelding til løbet, eller løbet vender tilbage til et tidligere tilmeldings- eller erklæringsstadie, hvis yderligere heste bliver tilmeldt eller tilmeldes igen, eller erklæringer er under overvejelse. For at undgå tvivl; hvis et løb bliver udsat og programsat til en anden dag det samme sted, vil relevante spil stadig være gældende, hvis ikke der ændres på de deltagende heste efter det tidspunkt, hvor løbet bliver udsat.
  3. 13.3Placeringsvilkår for Spillebørsmarkeder

   • Antallet af vinder på "til placering"-markeder er som angivet i Markedsoplysningerne og bestemmes efter det antal deltagere, som Betfair kender til, når markedet uploades.
   • Når markedet først er åbnet, vil antallet af vindere på "til placering"-markedet ikke være påvirket af yderligere ikke-deltagere.
   • Hvis antallet af vindere som angivet i Markedsoplysningerne er lig med eller større end antallet af deltagere, er alle spil på markedet ugyldige.
   • Hvis antallet af placerede heste er mindre end antallet af potentielle vindere angivet i Markedsoplysningerne, er vinderne udelukkende den hest eller de heste, der har opnået placering.
  4. 13.4Spil på vinderdistancer

   • Medmindre andet er angivet i Markedsoplysningerne, vedrører spil på vinderdistancer summen af vinderdistancerne i hvert enkelt løb på en bestemt dag for et løbsarrangement.
   • Vinderdistancen i et løb er den officielt annoncerede distance mellem de første to heste forbi posten. Hvis enten den første eller den anden hest forbi posten diskvalificeres på grund af: (i) ukorrekt vægt båret; (ii) den har løbet i den forkerte bane; (iii) der var fejl i forbindelse med indvejningen af en jockey, eller en jockey vejer for lidt efter løbet, så vil vinderdistancen være den mellem hestene på første- og andenpladsen i henhold til det officielle resultat.
   • I forbindelse med dette spil, er den maksimale distance i et individuelt løb 12 længder for fladløb og 30 længder for løb af typen "National Hunt" (herunder National Hunt-fladløb), og disse distancer vil blive anvendt, når kun én hest gennemfører et løb. For afstande under en halv længde vil følgende skala blive anvendt:
    • Næse: 0,05 længde
    • Short-head: 0,1
    • Head: 0,2
    • Short-neck: 0,25
    • Hals: 0,3
   • Hvis tre eller flere løb aflyses eller erklæres ugyldige, er alle spil på "vinderdistance", ugyldige, medmindre hele markedet betingelsesløst er blevet afgjort.
   • Hvis kun ét eller to løb aflyses eller erklæres ugyldige, afgøres spil på vinderdistancer med brug af en standarddistance, som gælder for hvert aflyst eller ugyldigt løb. Standarddistancen er 2 længder for fladløb og 10 længder for National Hunt-løb.
   • I tilfælde af walkover vil følgende distancer blive anvendt:
    • Flad: 5 længder
    • National Hunt: 12 længder
  5. 13.5Betfairs regel for ikke-deltagere

   • Betfairs regel for ikke-deltagere vedrører justeringer af odds i allerede matchede spil, når en eller flere heste i et løb anses som ikke-deltagere. For at kunne foretage justeringen anvender Betfair en reduktionsfaktor for de tilbageværende heste. Den reduktionsfaktor, som en ikke-deltager tildeles, er en beregning (yderligere oplysninger findes nedenfor) af pågældende hests vinderchancer (eller placeringschancer i overensstemmelse med spillet), og den anvendes i forbindelse med spil, der allerede er matchet på de andre heste på det relevante marked eller markeder.
   • Enhver hest, der er listet, når det relevante marked uploades, og som ikke efterfølgende kommer til start, anses for at være ikke-deltager.
   • Når markedet er uploadet, gives hver hest en "reduktionsfaktor", som er baseret på forhåndsodds udtrykt i procent. Disse reduktionsfaktorer kan blive opdateret periodisk efter Betfairs skøn og baseret på aktiviteten på markedet, men efter cirka 15 minutter (cirka 5 minutter for australske markeder) efter planlagt "start" af et givent løb vil de kun blive opdateret i særlige tilfælde. Procentsatsen for reduktionsfaktoren for den enkelte hest kan ses på "info"-siden på Betfairs website eller indhentes ved henvendelse til kundeservice.
   • Der vil blive foretaget reduktioner i både vinder- og placeringsmarkeder, men de vil blive anvendt forskelligt (som beskrevet nedenfor), og hestenes reduktionsfaktor varierer fra løb til løb.
   • Så snart Betfair bliver opmærksom på, at en hest er officiel ikke-deltager eller efter al sandsynlighed vil være ikke-deltager, sker følgende:
   • Alle matchede spil på denne hest er ugyldige, og hesten fjernes fra markedet.
   • På vindermarkedet: Hvis reduktionsfaktoren for ikke-deltageren er 2,5 % eller højere, vil handelsoddsene for alle matchede spil på de resterende heste blive reduceret med en sum, der svarer til ikke-deltagerens endelige reduktionsfaktor, og alle umatchede tilbud om at sælge vil blive annulleret. Hvis ikke-deltagerens reduktionsfaktor er mindre end 2,5 %, vil der ikke blive foretaget reduktioner, og umatchede spil bliver ikke annulleret.
   • På placeringsmarkedet vil reduktionsfaktoren for alle ikke-deltagere blive anvendt (selv hvis den er mindre end 2,5 %), og de potentielle gevinster i relation til matchede spil på de resterende heste vil blive reduceret med et beløb, der svarer til ikke-deltagerens endelige reduktionsfaktor. Kun hvis ikke-deltagerens reduktionsfaktor er 4,0 % eller højere, vil alle umatchede tilbud om at sælge blive annulleret.
   • Alle reduktionsfaktorer på de resterende heste justeres således, at de afspejler deres forøgede vinderchance.
   • Reduktionsfaktorer anvendes ikke på spil, der placeres i live-spil. Dog kan det forekomme, at hvis et marked går live for tidligt ved en fejl (eller hvis der f.eks. er tyvstart), vil alle matchede spil i dette tidsrum være underlagt enhver senere reduktionsfaktor, forudsat at markedet går tilbage til ikke at være live, før løbet starter. Hvis en hest trækkes sent, forbeholder Betfair sig retten til at fjerne hesten, efter at løbet er fuldført. I dette tilfælde er det kun matchede spil, som er placeret inden løbets start, der bliver berørt af reduktionsfaktoren.
   • Hvis en ikke-deltager fjernes fra et løb på grund af en fejl eller urigtige oplysninger, genindsætter Betfair både deltageren og alle tidligere matchede spil vedrørende pågældende deltager. Alle spil indgået i tidsrummet mellem tilbagetrækning og genindsættelse annulleres både på placerings- og vindermarkedet. Den reduktionsfaktor, der vedrører matchede spil på tidspunktet, hvor deltageren blev trukket ud, bliver tilbageført, og de oprindelige odds træder i kraft.
   • Ikke-deltagere fjernes fra det relevante marked i den rækkefølge, Betfair bliver gjort opmærksom på dem. Hvis Betfair gøres opmærksom på mere end én ikke-deltager på samme tidspunkt, fjernes ikke-deltagerne fra de relevante markeder i overensstemmelse med racecard-rækkefølgen.
   •  Hvis en deltager ikke medtages på et marked på grund af en fejl eller urigtige oplysninger, forbeholder Betfair sig til enhver tid retten til at indføre den manglende deltager på markedet forud for afgørelsen (selv efter at løbet har fundet sted), forudsat at Betfair har afgjort, at den manglende deltager ikke er en væsentlig deltager (dvs. et valg med en reduktionsfaktor på ca. 2,5 % eller derunder på vindermarkedet). Under sådanne omstændigheder vil alle umatchede og matchede spil før løbet være gældende, men hvis deltageren ikke indføres før starten af løbet, vil alle spil i live-spil være ugyldige. Hvis den manglende deltager anses for at være en væsentlig deltager, vil det misdannede marked dog blive erklæret ugyldigt, og et nyt marked vil blive indlæst, når det er muligt.
  6. Sådan anvendes reduktioner på Spillebørsmarkederne

   • På vindermarkedet foretages reduktionerne på handlede odds.
   • Et eksempel: Hvis ikke-deltagerens endelige reduktionsfaktor er 25 %, bliver de handlede odds på alle forudgående matchede spil på andre heste reduceret med 25 % - handlede odds på 8,0 bliver 6,0 osv., og disse kan reduceres yderligere, hvis en anden hest efterfølgende erklæres ikke-deltager.
   • På placeringsmarkedet foretages reduktionerne udelukkende af de potentielle gevinster på spillet og ikke de handlede odds.
   • Et eksempel: Hvis ikke-deltagerens endelige reduktionsfaktor er 25 %, reduceres de potentielle gevinster på alle forudgående matchede spil på de andre heste med 25 % - handlede odds på 8,0 bliver således 6,25. Et spil på 100 kr. til odds 8,00 på en hest på et placeringsmarked giver f.eks. en gevinst på 700 kr. Hvis der er en ikke-deltager med en reduktionsfaktor på 25 % i løbet, vil faktoren blive anvendt på 700 kr. af den potentielle gevinst, hvilket efterlader en potentiel gevinst på 525 kr. Derfor bliver de nye handlede odds 6,25.
   • De handlede odds kan blive reduceret yderligere, hvis en anden hest eller andre heste efterfølgende erklæres som ikke-deltagere, men oddsene kan dog ikke reduceres til under 1,01.
   • Reserver: En reservedeltager kan deltage i det relevante marked, men reduktionsfaktoren kan ikke tildeles den pågældende hest, før Betfair har modtaget bekræftelse på, at hesten deltager i løbet. I givet fald kan den blive tildelt en reduktionsfaktor.
   • For at undgå tvivl vil eventuelle reduktionsfaktorer relevante for en ikke-deltager, som erstattes med en reserve, blive anvendt på alle spil indgået på relevante markeder, før en sådan ikke-deltager fjernes af Betfair fra disse markeder. På samme vis, hvis en reservedeltager bliver en bekræftet deltager, men efterfølgende bliver til en ikke-deltager, vil en eventuel reduktionsfaktor som er anvendelig for en sådan ikke-deltager blive anvendt på alle spil indgået på relevante markeder, inden en sådan ikke-deltager fjernes af Betfair fra disse markeder.
  7. 13.6Øvrige regler

   • Løbsnumre opføres udelukkende som vejledende: spil placeres på en navngiven hest.
   • Hestene opstilles ikke parvis.
   • Hvis en hest udelukkende løber for "purse money", anses den som ikke-deltager i forbindelse med spil. Skulle dette resultere i, at antallet af mulige vindere anført i de relevante markedsoplysninger som værende lig med eller større end antallet af deltagere i det relevante Betfair-marked, vil alle spil i markedet være ugyldige.
 14. Ishockey

  • Alle spil på markeder for "Ordinær tid" afgøres i overensstemmelse med resultatet efter den ordinære tid uden forlænget spilletid. Alle spil på markeder for "Moneyline" afgøres i overensstemmelse med resultatet efter den ordinære tid, inklusive forlænget spilletid og eventuel straffekonkurrence.
  • Markeder for "Puck line" (dvs. handicapmarkeder for NHL-kampe (National Hockey League)) afgøres efter det endelige resultat, inklusive eventuel forlænget spilletid samt eventuel straffekonkurrence. Alle "handicap"-markeder på andre kampe afgøres i overensstemmelse med resultatet efter den ordinære tid, eksklusive forlænget spilletid.
  • Hvis en kamp ikke starter på den planlagte startdato og ikke er gennemført inden for tre dage efter den planlagte startdato, er alle spil ugyldige, dog med undtagelse af spil på markeder, der allerede betingelsesløst er afgjort.
  • Hvis en kamp starter, men efterfølgende afbrydes eller udsættes, skal (a) mindst 55 minutter være spillet i en kamp, eller (b) der skal foreligge et officielt resultat fra den relevante bestemmende myndighed inden for tre dage fra den planlagte startdato, ellers vil alle spil være ugyldige, bortset fra spil på markeder, som betingelsesløst er blevet afgjort. I disse tilfælde, hvis resultatet er uafgjort, vil reglerne for dødt løb være gældende for spil på "Moneyline"-kampe (hvor der ikke tilbydes uafgjort) i forbindelse med spil på vindermarkedet.
 15. Motorsport (herunder, men ikke begrænset, til Formel 1, Superbike og Speedway)

  • Hvis et løb afbrydes, og der ikke afholdes nogen vinderceremoni eller foreligger et officielt resultat, er alle spil på dette løb ugyldige, undtagen spil på markeder, som betingelsesløst er afgjort.
  • Hvis den fastsatte lokalitet ændres efter, at Betfair har uploadet markedet, er alle spil ugyldige.
  • I forbindelse med "head-to-head"-spil (dvs. kampspil) er det den kører, der kommer først i mål, eller som gennemfører flest omgange, der anses som vinderen.
  • I forbindelse med speedway er alle spil ugyldige, hvis ikke alle arrangementets planlagte heats eller løb gennemføres, undtagen på markeder, som betingelsesløst er afgjort.
  • Hvis der ikke er nogen podiepræsentation, men Markedsoplysningerne angiver, at afgørelsen af det relevante marked vil blive baseret på resultatet ved podiepræsentationen, vil markedet blive afgjort efter det officielle resultat fra den relevante bestemmende myndighed, uanset eventuelle efterfølgende diskvalifikationer eller ændringer af resultatet (medmindre ændringerne offentliggøres indenfor 24 timer efter den oprindelige afgørelse af det relevante marked, med det formål at rette en fejl i rapportering af resultatet).
 16. Roning

  • Hvis et mandskab eller en deltager ikke fuldfører efter at have påbegyndt en begivenhed, vil deltageren/mandskabet anses for at være taber, hvis mindst ét andet mandskab eller én anden deltager fuldfører løbet. Hvis der ikke er noget mandskab eller nogen deltager, der gennemfører begivenheden, er alle spil ugyldige.
  • Hvis en regatta uanset årsag annulleres, er alle spil ugyldige, med undtagelse af spil på markeder, der betingelsesløst er blevet afgjort.
  • I tilfælde, hvor der afholdes vinderceremoni, afgøres markederne på baggrund af de officielle resultater, der foreligger fra den relevante bestemmende myndighed på det tidspunkt, hvor ceremonien finder sted, uanset om der efterfølgende forekommer diskvalifikationer eller resultatændringer.
  • I tilfælde, hvor der ikke afholdes en vinderceremoni, afgøres resultaterne i overensstemmelse med de officielle resultater, der foreligger fra den relevante bestemmende myndighed, uanset om der efterfølgende forekommer diskvalifikationer eller resultatændringer (undtagen hvis ændringen meddeles inden for 24 timer fra første den første afgørelse af de relevante markeder for at rette en fejl i rapporteringen af resultatet).
 17. Rugby Union og Rugby League

  • Spil på "Turneringspoint" og "Turnerings-tries" gælder hele spilletiden, inklusive eventuel forlænget spilletid i alle kampe, hvor der foreligger et officielt resultat.
  • For "tidspunkt for første try"-spil, Hvor "tryet" scores i anden halvleg, bliver første halvleg anset for at have varet 40 minutter, uanset eventuel tillægstid. Hvis der ikke scores noget "try", eller "tryet" bliver scoret i anden halvlegs tillægstid eller den forlængede spilletid, er resultatet 80.
  • For markeder, der involverer "tries", tæller "penalty tries" bortset fra markeder for "første individuelle try-scorer", hvor "penalty tries" ikke tæller.
 18. Snooker og pool

  • Hvis en kamp starter, men ikke fuldføres, vil den spiller, der går videre til næste runde, blive anset som vinder (eller hvis det er finalen blive udråbt som vinder).
  • Hvis en kamp uanset årsag ikke fuldføres, vil spil på markedet for "rigtigt resultat" eller "næste frame" være ugyldige.
  • Hvis en kamp uanset årsag ikke fuldføres, vil spil på handicap-markedet være ugyldige, medmindre markedet betingelsesløst er blevet afgjort.
 19. Fodbold

  • Hvis Betfair ikke suspenderer markedet i tide i forhold til en væsentlig begivendhed, forbeholder Betfair sig retten til at annullere væddemål uretfærdigt matchet efter den væsentlige begivenhed har fundet sted. Dette kan finde sted i løbet af begivenheden eller med tilbagevirkende kraft, når et spil er afsluttet.
  • Hvis en kamp ikke er startet (eller Betfair ikke mener, at kampen er startet) inden kl. 23.59 (lokal tid) på den planlagte startdato, er alle spil ugyldige, medmindre Betfair har kendskab til, at kampen er blevet ændret til at blive spillet inden for tre dage efter den oprindelige startdato.
  • Hvis en kamp starter, men senere afbrydes eller udsættes, og Betfair mener, at den ikke vil være færdig inden kl. 23.59 (lokal tid) på den planlagte startdato, er alle markeder ugyldige, undtagen betingelsesløst afgjorte markeder, medmindre Betfair har kendskab til, at kampen er blevet ændret til at blive spillet inden for tre dage efter den oprindelige startdato. Hvis Betfair har kendskab til, at kampen vil blive spillet inden for tre dage, og kampen spilles inden for de tre dage, vil alle spil være gældende, undtagen hvis kampen genoptages fra begyndelsen. Hvis kampen starter forfra vil alle spil der er matchet, inden markedet gik live, være gældende. Spil, der er placeret i live-spil er ugyldige. Dog vil spil, der er placeret på live-markeder, som ubetinget er afgjort, være gældende.
  • I venskabskampe gælder alle spil kampens fulde varighed i henhold til kampens dommere, plus eventuel tillægstid. Hvis en venskabskamp starter, men senere stoppes eller udskydes, og dermed ikke er afsluttet (dvs. fulde varighed af kampen ifølge de officielle kampledere, plus eventuel tillægstid) inden for tre dage efter den planlagte startdato, er alle spil ugyldige, undtagen spil på markeder, som betingelsesløst er blevet afgjort. I tilfælde af uklarhed i det officielle resultat fra kampens dommere, vil resultatet blive bestemt af Betfair (med rimelighed) ved hjælp af oplysninger fra uafhængige kilder.
  • Hvis en officiel kamp lister andre holddetaljer end dem, der er opført på Betfairs website (f.eks. holdets navn, reserver, aldersgruppe, køn, osv.), vil alle spil matchet på de berørte markeder være ugyldige. I alle andre tilfælde vil spillene være gældende (herunder tilfælde, hvor vi lister et holdnavn uden angivelse af udtrykket "XI" i navnet). Hvis en officiel kamp vises på Betfairs hjemmeside under en forkert konkurrence navn, forbeholder Betfair sig retten til at annullere alle væddemål der er matchet på de berørte markeder.
  • Hvis et hold bliver diskvalificeret, smidt ud eller fjernet fra en liga, vil ét af følgende være gældende:
   • Hvis dette sker, før den relevante sæson er startet, vil alle spil på berørte markeder være ugyldige (bortset fra spil på markeder som betingelsesløst er blevet afgjort).
   • Hvis dette sker, efter at den relevante sæson er startet, vil alle berørte markeder fortsat være gældende, og holdet vil betragtes som afgjort på alle relevante markeder (forudsat at holdet ikke bliver genindsat før sæsonen slutter).

   Den pågældende sæson anses for at være startet, når den første ligakamp er spillet. Markeder, der vedrører individuelle kampe ikke blive anset for at være "berørte markeder" i henhold til denne regel.

  • Spil på trøjenumre henviser til det trøjenummer, som er tildelt ved kampens start. Spil på trøjenumre gælder også for spillere, som scorer selvmål. En spiller, hvis trøje ikke har noget nummer, tildeles nummer 12.
  • Ved spil på "tidspunkt for første mål" (dvs. "første mål"-markeder), anses første halvleg for at vare 45 minutter, uanset tillægstid. Du skal være opmærksom på, at for disse markeder dækker valget "0-10 Minutter" de første 10 minutter af kampen. Med andre ord løber det fra 0:00 indtil lige før klokken rammer 10:00. Valget "11-20 Minutter" løber fra 10:00 indtil lige før klokken rammer 20:00. Det samme princip gælder for hvert af de andre valg i dette marked.
  • I forbindelse med "topscorer"-markeder gælder kun de mål, der er scoret i den liga eller turnering, som er beskrevet i Markedsoplysningerne. Et eksempel: Hvis en spiller skifter klub midt på sæsonen, vil de mål, som er scoret i en anden liga, ikke tælle, mens mål, der er scoret for en anden klub i samme liga, tæller. Selvmål tæller ikke.
  • Markeder, som vedrører antallet af hændelser, der finder sted, f.eks. "antal hjørnespark", afgøres på baggrund af det antal, der tages, og ikke det antal, der tildeles.
  • Betfair afgør resultatet af markeder for givne advarsler, antal tagne hjørnespark eller tidspunkt for første mål på baggrund af oplysninger fra uafhængige kilder. Hvis der i sådanne tilfælde fremkommer nye offentligt tilgængelige oplysninger inden for 72 timer fra afgørelsen, vil Betfair beslutte: (i) om markedet skal genetableres eller afgørelsen skal ændres i lyset af de nye oplysninger, eller (ii) om man skal afvente yderligere oplysninger, inden der træffes en beslutning om at genetablere eller ændre afgørelsen af markedet. Med undtagelse af tilfælde hvor Betfair har offentliggjort, at de afventer yderligere oplysninger, tages oplysninger, der bliver offentligt tilgængelige inden for 72 timer efter, et marked er afgjort, ikke i betragtning (uanset om sådanne oplysninger ville have medført et andet resultat).
 20. Svømning

  • I tilfælde, hvor der afholdes vinderceremoni, afgøres markederne på baggrund af de officielle resultater, der foreligger fra den relevante bestemmende myndighed på det tidspunkt, hvor ceremonien finder sted, uanset om der efterfølgende forekommer diskvalifikationer eller resultatændringer.
  • I tilfælde, hvor der ikke afholdes en vinderceremoni, afgøres resultaterne i overensstemmelse med de officielle resultater, der foreligger fra den relevante bestemmende myndighed, uanset om der efterfølgende forekommer diskvalifikationer eller resultatændringer (undtagen hvis ændringen meddeles inden for 24 timer fra første den første afgørelse af de relevante markeder for at rette en fejl i rapporteringen af resultatet).
 21. Tennis

  • Hvis en spiller eller et par trækker sig eller bliver diskvalificeret i en kamp, vil den spiller eller det par, der går videre til næste runde (eller vinder turneringen, hvis det er en finale), blive anset som vinder. Men hvis der er spillet mindre end et sæt, når spilleren eller parret trækker sig eller bliver diskvalificeret, vil alle spil på kampen være ugyldige.
  • Alle spil på antallet af hændelser i en turnering er ugyldige, hvis turneringen afkortes i længde, udsættes eller aflyses, undtagen spil på markeder, som betingelsesløst er afgjort.
  • Alle spil er gældende uanset ændringer af programsat lokalitet, herunder skift til et andet spilleunderlag.
  • Hvis den planlagte længde af en kamp reduceres eller øges, hvad angår antal partier/sæt, der kræves for at vinde, er alle spil ugyldige, undtagen spil på markeder, som betingelsesløst er afgjort. Bemærk at dette ikke gælder for "Kampodds" eller "Sæt Vinder" markeder i Davis Cup-kampe eller "dead rubber-kampe" der er blevet forkortet fra fem sæt til tre sæt, efter at markedet er blevet indlæst, forudsat at kampen er blevet forkortet i overensstemmelse med konkurrencens regler.
  • Markeder for individuelle partier eller sæt i en kamp, der berøres af en diskvalifikation eller af, at en spiller trækker sig i løbet af et parti eller et sæt, vil resultere i at spil på markedet for dette parti eller sæt og på markederne for alle individuelle partier eller sæt bliver ugyldige, bortset fra spil på markeder, som betingelsesløst er afgjort.
 22. Vintersport (herunder, men ikke begrænset til, alpint skiløb, biatlon, langrend og skihop)

  • I tilfælde, hvor der afholdes vinderceremoni, afgøres markederne på baggrund af de officielle resultater, der foreligger fra den relevante bestemmende myndighed på det tidspunkt, hvor ceremonien finder sted, uanset om der efterfølgende forekommer diskvalifikationer eller resultatændringer.
  • I tilfælde, hvor der ikke afholdes en vinderceremoni, afgøres resultaterne i overensstemmelse med de officielle resultater, der foreligger fra den relevante bestemmende myndighed, uanset om der efterfølgende forekommer diskvalifikationer eller resultatændringer (undtagen hvis ændringen meddeles inden for 24 timer fra første den første afgørelse af de relevante markeder for at rette en fejl i rapporteringen af resultatet).
  • Medmindre andet er angivet i Markedsoplysningerne, bliver alle spil ugyldige, hvis en begivenhed aflyses, udsættes eller afbrydes, medmindre (a) begivenheden gennemføres på samme lokalitet inden for 7 dage fra den officielt fastlagte slutdato, eller (b) et resultat "fastsættes" af den relevante bestemmende myndighed.
  • Betfairs Generelle regler er gældende for alle kampspil. Hvad angår Kombineret, bliver spil ugyldige, hvis deltagerne der er involveret i kampspillet ikke starter i begge discipliner af konkurrencen (skihop og langrend).

V 01/14 – 17/04/14