Vetopörssin säännöt ja määräykset

Hakemisto

Kohta A – Johdanto

Kohta B – Yleiset säännöt

Kohta C – Urheilulajikohtaiset säännöt

Kohta A – Johdanto

 1. Käyttö ja tulkinta

  Betfairin vetopörssin Säännöt ja määräykset ("Vetopörssin säännöt") ovat osa Betfairin ehtoja ja edellytyksiä.

  Vetopörssin säännöt koskevat kaikkia Betfairin vetopörssikohteisiin asetettuja vetoja. Vetopörssin säännöt koskevat myös Betfairin vetopörssin "Yhdistelmien" tuotetta (katso lisätietoja alta osiosta Yhdistelmät). Vetopörssin säännöt eivät koske Betfairin urheiluvedonlyönnissä tai Betfairin "Kiinteiden kertoimien" tuotteessa tarjottuja kohteita tai asetettuja vetoja. Vetopörssin säännöt koostuvat seuraavista:

  • Tämä JOHDANTO-OSIO (Kohta A);
  • YLEISET SÄÄNNÖT (alla Kohdassa B määritellyllä tavalla);
  • URHEILULAJIKOHTAISET SÄÄNNÖT (alla Kohdassa C määritellyllä tavalla) – nämä säännöt koskevat määrättyjä lajeja ja talouskohteita); ja
  • KOHDETIEDOT (sijaitsevat jokaisessa Betfairin kohteessa joko välilehdellä "Säännöt", osiossa "Säännöt" tai "i"-painikkeen takana).

  Yleiset säännöt koskevat kaikkia vetoja, ellei toisin mainita Kohdetiedoissa tai Urheilulajikohtaisissa säännöissä. Jos Urheilulajikohtaisten sääntöjen ja Yleisten sääntöjen välillä on epäjohdonmukaisuuksia, Urheilulajikohtaiset säännöt ovat voimassa. Jos Kohdetietojen ja Yleisten sääntöjen tai Urheilulajikohtaisten sääntöjen välillä on epäjohdonmukaisuuksia, Kohdetiedot ovat voimassa, paitsi silloin, kun Yleisissä säännöissä tai Urheilulajikohtaisissa säännöissä käytetään ilmausta "riippumatta siitä, mitä Kohdetiedoissa sanotaan" tai vastaavaa sanamuotoa.

  Kategorioissa tai kohteissa, joihin ei viitata Urheilulajikohtaisissa säännöissä (esim. "Erikoisvedot" tai rantalentopallo), Yleiset säännöt ja Kohdetiedot ovat voimassa.

  Huomaa, että Vetopörssin ja Urheiluvedonlyönnin tuotteillemme on erilliset Säännöt ja määräykset. Kohteiden tarjoamista, hallinnointia ja/tai ratkaisua koskevat säännöt eivät ole samat jokaiselle kohteelle kaikissa tuotteissa. Tietyissä olosuhteissa veto, joka ratkaistaan voittajaksi yhdessä tuotteessa, saatetaan ratkaista häviäjäksi toisessa tuotteessa (ja päinvastoin). Lisäksi voimassa voi olla erilaisia ratkaisusääntöjä, joiden mukaan esimerkiksi yhdessä tuotteessa voittajaksi ratkaistavat vedot saatetaan ratkaista dead heat -tilanteiksi tai mitätöidyiksi toisessa tuotteessa. Asiakkaiden täytyy varmistaa, että he tutustuvat asiaankuuluviin sääntöihin, jotka koskevat heidän asettamiaan vetoja Betfairin tuotteissa.

 2. Kohdetiedot

  Kohdetiedot tarjotaan vain informaatiotarkoituksessa tiivistettynä tietona siitä, kuinka Betfair aikoo hallinnoida kohdetta. Kohdetiedot saattavat myös sisältää sääntöjä kohteen ratkaisusta, mutta se on kuitenkin aina luettava yhdessä Yleisten sääntöjen ja asiaankuuluvien Urheilulajikohtaisten sääntöjen kanssa. Kunkin kohteen Kohdetiedoissa tarjotaan yleensä linkki tälle Säännöt ja määräykset -sivulle.

  Vaikka Kohdetiedoissa voidaan antaa tietoa kohteiden hallinnoinnista, riippumatta Kohdetiedoissa kerrotuista tiedoista, Betfair pidättää oikeuden keskeyttää minkä tahansa kohteen milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti esimerkiksi hoitaakseen hallintotoimia ja/tai tehdäkseen tarpeellisia toimia Betfairin asiakkaiden suojelemiseksi.

  Betfair ei muuta Kohdetietoja kohteen lataamisen jälkeen paitsi korjatakseen selviä virheitä ja/tai lisätäkseen sanamuotoja Kohdetietojen selkeyttämiseksi tarvittaessa.

 3. Asiakkaan vastuu

  Betfairin asiakkaiden täytyy ottaa itse selvää kaikista Vetopörssin säännöistä, jotka vaikuttavat kohteisiin, joihin he haluavat asettaa vetoja. Asiakkaiden ei pidä turvautua pelkästään Kohdetietoihin, sillä Kohdetiedot eivät todennäköisesti sisällä kaikkia kohteeseen liittyviä sovellettavia sääntöjä.

  "Erikoisvetojen" kohteet ovat luonteeltaan arvaamattomia, joten niihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asiakkaat ovat vastuussa omien sijoitustensa hallinnasta kaikkina aikoina tällaisissa kohteissa. Asiakkaiden täytyy kiinnittää erityistä huomiota Kohdetietoihin "Erikoisvetojen" kohteissa varmistaakseen, että he ymmärtävät kohteen hallinnoinnin ja ratkaisun perusteet.

 4. Asiakkaiden vedonlyönnin riitatilanteet ja IBAS

  Vedon tai kohteen ratkaisuihin liittyvät asiakasriitatilanteet ratkaistaan Betfairin riidanratkaisukäytäntöjen mukaisesti, katso täältä. IBAS:n (tai vastaavan) määräyksen jälkeen Betfair pidättää oikeuden oman harkintansa mukaisesti ryhtyä toimenpiteisiin, joihin saattaa sisältyä muun muassa seuraavat vaihtoehdot: (a) kaikkiin asiaankuuluvaan kohteeseen asetettujen vetojen ratkaisun peruuttaminen, sisältäen tarvittaessa muutosten tekemisen asiakkaiden tileille; tai (b) maksaminen kohteeseen vedon asettaneelle asiakkaalle hänen "nettoasemansa" mukaisesti, jos kyseinen asiakas olisi ollut paremmassa asemassa, jos kohde olisi ratkaistu IBAS:n suosituksen mukaisesti (jos esimerkiksi asiakas olisi voittanut enemmän rahaa, jos kohde olisi ratkaistu kyseisellä tavalla, kyseiselle asiakkaalle maksetaan erotus hänen alun perin kohteen ratkaisun jälkeen saamansa summan ja sen summan väliltä, jonka hän olisi voittanut, jos kohde olisi ratkaistu IBAS:n suosituksen mukaisesti).

 5. Vetopörssin vedonlyöntiin liittyvät Tarkat ehdot

 6. Parhaan kertoimen ottaminen

  Parhaan kertoimen ottamisen ominaisuus antaa asiakkaille mahdollisuuden saada parhaat vahvistetut kertoimet Vetopörssissä.

  Kun Parhaan kertoimen ottamisen ominaisuus on käytössä, ja jos parempia kertoimia on saatavilla, vetopyyntösi asettamisen jälkeen vetosi vahvistetaan parannetuilla kertoimilla.

  Jos kuitenkin Parhaan kertoimen ottamisen ominaisuus on pois päältä, vetoasi ei soviteta, jos paremmat kertoimet ovat saatavilla, kun olet asettanut vetopyyntösi. Sen sijaan vetopyyntösi raukeaa ja sinun täytyy lähettää uusi veto parannetuilla kertoimilla.

  Parhaan kertoimen ottamisen ominaisuus on päällä oletusasetuksena kaikilla asiakkailla ja tämä on Betfairin suosittelema asetus. Käyttämällä Vetopörssiä hyväksyt, että Parhaan kertoimen ottamisen ominaisuus on käytössä oletusasetuksena. Jos kuitenkin asut Isossa-Britanniassa ja haluat ottaa Parhaan kertoimen ottamisen ominaisuuden pois käytöstä, sille löytyy oma valita, jonka voit muuttaa milloin vain.

  Lue tästä lisää parhaan kertoimen ottamisen ominaisuudesta sekä ohjeet kuinka otat sen pois käytöstä.

 7. Match Me

  Match Me on ominaisuus, joka helpottaa vetosi vahvistamista vetopörssissä.

  Kun MatchMe on otettu käyttöön, vetosi voidaan vahvistaa ennalta määrätyllä kerrointen vaihteluvälillä, jos kerroin heikentyy, minkä ansiosta saavutat paremman vahvistustason Vetopörssissä.

  MatchMe-ominaisuus on poissa käytöstä oletusarvoisesti kaikilla asiakkailla. Voit kuitenkin laittaa sen päälle ja pois vetotasolla vetokupongilla tai avaamalla asetusten kerroinvaihtoehdot.

  Jos MatchMe ei voi auttaa sinua vetosi kanssa, se asettaa sen vahvistamattomana alkuperäisellä pyydetyllä kertoimella.

  Lue tästä lisää MatchMe-ominaisuudesta sekä ohjeet kuinka laittaa se päälle.

 8. Ristiinvahvistaminen

  Sen lisäksi, että voit vahvistaa pelattuja vetoja tarjottuja vetoja vastaan samassa valinnassa, monet Betfairin kohteista hyötyvät tapahtumasta, jota kutsutaan vetojen vahvistamisessa "valintojen ristiinvahvistamiseksi" ja "kohteiden ristiinvahvistamiseksi" (kutsutaan yhdessä nimellä "ristiinvahvistaminen"):

  • Valintojen ristiinvahvistaminen: Valintojen ristiinvahvistamisessa voi olla mahdollista, että vetopyyntö vahvistetaan paremmalla kertoimella, kuin mikä voitaisiin saavuttaa saman valinnan pelatuilla ja tarjotuilla vedoilla, koska mukaan lasketaan myös vahvistamaton likviditeetti kohteen jäljellä olevissa valinnoissa.
  • Kohteiden ristiinvahvistaminen: eräät valinnat tietyssä kohteessa vastaavat yhtä tai useampaa vetojen yhdistelmää muissa saman tapahtuman kohteissa (esimerkiksi kohteissa ottelukertoimet, aasialainen tasoitus, yli/alle ja maalit yhteensä). Valintojen ristiinvahvistamisessa voi olla mahdollista, että vetopyyntö vahvistetaan paremmalla kertoimella, kuin mikä voitaisiin saavuttaa saman valinnan pelatuilla ja tarjotuilla vedoilla, koska mukaan lasketaan myös vahvistamaton likviditeetti tapahtuman muissa kohteissa.

  "Betfairin aloituskertoimella" asetettuja vetoja lukuun ottamatta, Vetopörssin vetoja voidaan vahvistaa ainoastaan kertoimilla, jotka ovat hyväksyttyjä osia Betfairin kerrointikapuulla. Tämä huolimatta siitä onko se tarjottua vetoa vastaan pelattu veto vai ristiinvahvistamisen avulla vahvistettu veto. Kun veto vahvistetaan ristiinvahvistamisella, prosessi vahvistaa asiakkaan vedon parhaalla kertoimella, joka on hyväksytty osa Betfairin kerrointikapuulla.

  Tietyissä tapauksissa, koska ristiinvahvistamisen prosessi voi tehdä vahvistuksen vain kertoimilla, jotka ovat hyväksyttyjä osia Betfairin kerrointikapuulla, Betfair voi luoda pienen määrän lisätuloa ristiinvahvistetuista vedosta.

  Vedot vahvistetaan käyttämällä ristiinvahvistamisen prosessia, jos sen tuloksena on parempi kerroin asiakkaalle kuin vahvistamalla veto vastavetoa vastaan samassa valinnassa.

  Huolimatta siitä onko veto vahvistettu ristiinvahvistamalla, jossa voidaan käyttää vähintään yhtä samalla kertoimella olevaa vahvistamatonta vetoa asiakkaan tulevan vetopyynnön vahvistamiseen, vedot vahvistetaan aina siinä järjestyksessä, kun ne on vastaanotettu (ts. ensimmäistä palvellaan ensin).

Osa B – yleiset säännöt

 1. Livekohteiden hallinnointi

  1. 1.1 Yleistä

   • Koskien kaikkea muuta kuin hevosurheilua ja vinttikoirakisoja, jos kohteen ei ole suunniteltu muuttuvan livekohteeksi, mutta Betfair ei onnistu keskeyttämään kohdetta asiaankuuluvana hetkenä, silloin:
    • jos tapahtumalla on aikataulun mukainen "lähtöhetki", kaikki kyseisen aikataulun mukaisen lähtöhetken jälkeen vahvistetut vedot mitätöidään; ja
    • jos tapahtumalla ei ole aikataulun mukaista "lähtöhetkeä", Betfair pyrkii parhaansa mukaan selvittämään todellisen "lähtöhetken", ja kaikki Betfairin määrittämän "lähtöhetken" jälkeiset vedot mitätöidään.
   • Koskien hevosurheilua ja vinttikoirakisoja, jos kohteen ei ole suunniteltu muuttuvan livekohteeksi, mutta Betfair ei onnistu keskeyttämään kohdetta asiaankuuluvana hetkenä, kaikki virallisen "lähtöhetken" jälkeen vahvistetut vedot mitätöidään.
   • Saatamme ilmoittaa kohteen säännöissä, että Betfair ei "aktiivisesti hallinnoi" kyseistä kohdetta. Näissä tapauksissa Betfair pyrkii parhaansa mukaan keskeyttämään livekohteet tapahtuman alussa ja lopussa, mutta Betfair ei voi kuitenkaan taata, että kyseiset kohteet keskeytetään asiaankuuluvaan aikaan.
   • Betfair ei keskeytä osittain lopputuloksia/valintoja Vetopörssin kohteessa, joka on muuttunut livekohteeksi (vaikka niin saatetaan tehdä Urheiluvedonlyönnin tai Kiinteiden kertoimien kohteissa).
   • Betfairin asiakkaat ovat vastuussa livevetojensa hallinnoinnista kaikkina aikoina.
   • Livevedonlyönnissä asiakkaiden tulee tietää, että lähetykset merkinnällä "live" voivat olla joillain lähettäjillä viivästettyjä tai jälkilähetyksiä. Viive voi vaihdella riippuen heidän kuvan tai datan vastaanottojärjestelmästään.
   • Vetopörssituotteemme livekohteen saatavuus tietyssä tapahtumassa ei välttämättä tarkoita, että Urheiluvedonlyönnin tai Kiinteiden kertoimien tuotteissamme olisi vastaavaa livekohdetta samaan tapahtumaan.
  2. 1.2 Kaikki muut kohteet paitsi hevosurheilu- ja vinttikoirakohteet – ei keskeytystä lähtöhetkellä

   • Liittyen kohteisiin, jotka on suunniteltu muuttumaan livekohteiksi, Betfair pyrkii parhaansa mukaan muuttamaan kyseiset kohteet livekohteiksi "lähtöhetkellä". Tällaisten kohteiden "lähtöhetki" on määritelty Kohdetiedoissa. Riippumatta kuitenkaan Kohdetiedoissa ilmoitetuista tiedoista, Betfair ei takaa, että kyseiset kohteet keskeytetään ja muutetaan livekohteiksi "lähtöhetkellä".
   • Jos kohteen on suunniteltu muuttuvan livekohteeksi, mutta Betfair ei "lähtöhetkellä" joko (i) tarkoituksellisesti muuta kyseistä kohdetta livekohteeksi tai (ii) keskeytä kohdetta ja peruuta vahvistamattomia vetoja, kaikki "lähtöhetken" jälkeen vahvistetut vedot (ja ennen kuin kohde muutetaan tarkoituksellisesti livekohteeksi, jos sen on suunniteltu muuttuvan livekohteeksi), mitätöidään. Betfair pyrkii parhaansa mukaan selvittämään todellisen "lähtöhetken" (tai tukeutuu muuten aikataulun mukaiseen "lähtöhetkeen") ja kaikki Betfairin määrittämän "lähtöhetken" jälkeiset vedot mitätöidään. Jos tapahtuma on yhä käynnissä, Betfair pyrkii parhaansa mukaan avaamaan kohteen uudelleen livevedonlyöntiä varten.
  3. 1.3 Jalkapallokohteet – ei keskeytystä Merkityksellisen tapahtuman hetkellä ja videotuomaria koskevat säännöt

    Ei keskeytystä Merkityksellisen tapahtuman hetkellä ja Merkityksellisten tapahtumien peruutukset videotuomarin päätöksellä
   • Jos Betfair ei keskeytä kohdetta Merkityksellisen tapahtuman hetkellä, Betfair pidättää oikeuden mitätöidä vahvistetut vedot Merkityksellisten tapahtumien jälkeen. Näiden vetojen mitätöinti voi tapahtua tapahtuman aikana tai jälkikäteen pelin päättymisen jälkeen
   • Kun Merkityksellinen tapahtuma peruutetaan videotuomarin päätöksellä, Betfair mitätöi vedot seuraavalla tavalla kyseisestä Merkityksellisestä tapahtumasta ja sen peruuttamisesta:
    • Kun maali peruutetaan videotuomarin päätöksellä, vahvistetut vedot maalintekohetkestä videotuomarin tekemän tarkastuksen päättymishetkeen mitätöidään.
    • Kun punainen kortti peruutetaan videotuomarin päätöksellä, vahvistetut vedot videotuomarin aloittaman tarkastuksen jälkeen mitätöidään.
   • Tällaisten vetojen mitätöinti voi tapahtua tapahtuman aikana tai jälkikäteen pelin päättymisen jälkeen.

   • Kun videotuomari antaa tuomion Punaisen kortin tai Rangaistuspotkun määräämisestä, kyseinen Merkityksellinen tapahtuma tuomitaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun videotuomari aloittaa kyseiseen (lopulta määrättyyn) Merkitykselliseen tapahtumaan liittyvän tarkastuksen. Tällaisissa olosuhteissa ennen videotuomarin aloittamaa tarkastusta vahvistettuja vetoja ei mitätöidä.
   • Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että kun erotuomari päättää myöntää maalin jälkikäteen videotuomarin päätöksen perusteella, vahvistetut vedot maalintekohetkestä videotuomarin tekemän tarkastuksen päättymishetkeen mitätöidään, ellei videotuomarin tarkastus (ja sitä seurannut päätös) ei lopulta muuttanut kentällä olevien toimitsijoiden tekemää päätöstä
   • "Merkityksellisen tapahtuman" määritelmä
   • Näissä Vetopörssin säännöissä "Merkityksellinen tapahtuma" tarkoittaa tehtyä maalia, myönnettyä rangaistuspotkua (josta tehdään maali) tai pelaajan poistamista kentältä.
  4. 1.4 Hevosurheilu- ja vinttikoirakohteet – ei keskeytystä lähtöhetkellä

   • Liittyen kohteisiin, jotka on suunniteltu muuttumaan livekohteiksi, Betfair pyrkii parhaansa mukaan muuttamaan kyseiset kohteet livekohteiksi "lähtöhetkellä". Tällaisten kohteiden "lähtöhetki" on määritelty Kohdetiedoissa. Riippumatta kuitenkaan Kohdetiedoissa ilmoitetuista tiedoista, Betfair ei takaa, että kyseiset kohteet keskeytetään ja muutetaan livekohteiksi "lähtöhetkellä".
   • Jos kohteen on suunniteltu muuttuvan livekohteeksi, mutta Betfair ei virallisella "lähtöhetkellä" joko (i) muuta kyseistä kohdetta livekohteeksi tai (ii) keskeytä kohdetta ja peruuta vahvistamattomia vetoja, kaikki virallisen "lähtöhetken" jälkeen vahvistetut vedot mitätöidään.
   • Jos kohteen on suunniteltu muuttuvan livekohteeksi, mutta Betfair ei keskeytä kohdetta "lähtöhetkellä" (jolloin vahvistamattomia vetoja ei peruuteta kyseisellä hetkellä), mutta kohde muutetaan tarkoituksellisesti livekohteeksi tapahtuman myöhemmässä vaiheessa, kaikki virallisen "lähtöhetken" jälkeen vahvistetut vedot jäävät voimaan, paitsi Australian hevosurheilussa, jossa kaikki vahvistetut vedot "lähtöhetkestä" hetkeen, jolloin Betfair muuttaa kohteen livekohteeksi, mitätöidään.
 2. Tulokset ja kohteen ratkaisu

  1. 2.1Yleistä

   • Kohteet ratkaistaan Kohdetiedoissa ja/tai Urheilulajikohtaisissa säännöissä esitetyllä tavalla.
   • Kun Kohdetiedot tai Urheilulajikohtaiset säännöt eivät määrittele, kuinka ja millä perusteella kohde ratkaistaan, kohteet ratkaistaan asiaankuuluvan hallintoelimen virallisen tuloksen perusteella riippumatta myöhemmistä hylkäyksistä tai tuloksen muokkauksista (ellei muutosta julkisteta 24 tunnin sisällä asiaankuuluvan kohteen alkuperäisestä ratkaisusta virheen korjaamiseksi tuloksen raportoinnissa).
   • Jos asiaankuuluvan hallintoelimen virallista tulosta ei ole saatavilla, Betfair määrittää tuloksen (oikeudenmukaisesti toimien) käyttämällä tietoa itsenäisistä lähteistä. Jos tällaisissa tapauksissa tulee uutta julkista tietoa 48 tunnin sisällä ratkaisusta, Betfair määrittää (oikeudenmukaisesti toimien): (i) täytyykö kohde palauttaa tai ratkaista uudelleen tämän uuden tiedon valossa; vai (ii) täytyykö odottaa lisätietoja ennen päätöstä kohteen palauttamisesta tai ratkaisemisesta uudelleen. Paitsi silloin kun Betfair on ilmoittanut odottavansa lisätietoja, Betfair ei ota huomioon yli 48 tunnin jälkeen kohteen ratkaisusta julkiseksi tulevaa tietoa (riippumatta siitä, olisiko kyseinen tieto voinut johtaa eri tulokseen).
   • Mikäli minkään tuloksen tai mahdollisen tuloksen suhteen on mitään epävarmuutta, Betfair pidättää oikeuden jäädyttää minkä tahansa kohteen ratkaisun rajoittamattomaksi ajaksi, kunnes epävarmuus voidaan ratkaista Betfairin edellyttämällä tavalla. Betfair pidättää oikeuden mitätöidä minkä tahansa kohteen, jos ratkaisuun liittyvää epävarmuutta ei voida ratkaista Betfairin edellyttämällä tavalla.
  2. 2.2Uudelleenratkaisut

   • Kohteet ratkaistaan yleensä pian kyseisen kohteen päättymisen jälkeen. Betfair voi ratkaista (tai ratkaista osittain) joitain kohteita ennen virallisen tuloksen julkistamista (tai se voi kasvattaa asiakkaan "panostettavissa olevaa" saldoa kyseisen asiakkaan mahdollisella vähimmäisvoitolla kyseisestä kohteesta) puhtaasti asiakaspalvelullisena etuna. Betfair pidättää kuitenkin oikeuden muuttaa kohteen ratkaisua, jos: (i) virallinen tulos eroaa tuloksesta, jolla Betfair alun perin ratkaisi kohteen (esimerkiksi asiaankuuluva hallintoelin muuttaa hevosurheilutulosta pian kisan jälkeen, mutta ennen kuin tulos on virallinen); tai (ii) jos koko kohde mitätöidään lopulta (esim. keskeytetyssä tapahtumassa).
   • Betfair pidättää oikeuden peruuttaa kohteen ratkaisun, jos kohde on ratkaistu virheellisesti (esim. inhimillisen tai teknisen virheen vuoksi).
   • Jos Betfair ratkaisee kohteen uudelleen, se voi johtaa asiakkaan saldon muutoksiin, jotka vastaavat muutoksia kohteen ratkaisussa.
  3. 2.3Poissaolevat, vetäytymiset ja hylkäykset

   • Jos kohde sisältää ilmoituksen, jossa sanotaan "Kaikki vedot ovat voimassa riippumatta siitä, osallistuuko valintasi vai ei" (tai jotain vastaavaa) Kohdetiedoissa, kaikki vedot joukkueesta tai kilpailijasta jäävät voimaan riippumatta siitä, aloittaako joukkue tai kilpailija tapahtuman tai osallistuuko se mihinkään osaan tapahtumasta. Betfairilla on kuitenkin aina oikeus mitätöidä vedot ehtojen ja edellytystensä mukaisesti tai missä tahansa poikkeustapauksessa Vetopörssin sääntöjen mukaisesti.
   • Jos Kohdetiedoissa ei määritellä, että kaikki vedot ovat voimassa osallistumisesta riippumatta, asiakkaiden tulee katsoa asiaankuuluvat Urheilulajikohtaiset säännöt.
   • Jos joukkue tai kilpailija hylätään, vetäytyy tai luovuttaa aloitettuaan tapahtuman, hänet tuomitaan hävinneeksi edellyttäen, että vähintään yksi muu joukkue tai kilpailija suorittaa kyseisen tapahtuman loppuun. Jos yksikään joukkue tai kilpailija ei suorita tapahtumaa loppuun (aloitettuaan sen), kaikki vedot mitätöidään, paitsi vedot kohteista, jotka on ratkaistu ehdoitta.
  4. 2.4"Voittaja [nimetty valinta] mukana" -kohteet

   • Betfair voi tarjota kohteita, jotka ovat riippuvaisia tietyn kilpailijan osallistumisesta. Jos kilpailija, joka on nimetty joko "Voittaja ... mukana" -kohteen otsikossa tai Kohdetiedoissa, ei osallistu turnaukseen tai tapahtumaan, kaikki vedot kohteesta mitätöidään. Esimerkiksi "Voittaja Federer mukana" -tenniskohteessa kaikki vedot kohteesta mitätöitäisiin, jos Federer ei osallistuisi turnaukseen. Jos joku muu kilpailija ei osallistuisi, vedot pysyisivät voimassa.
   • Joukkueen tai kilpailijan katsotaan osallistuneen, jos se on osallistunut riittävissä määrin kirjauttaakseen virallisen tuloksen tai luokituksen (sisältäen mahdollisen hylkäyksen mutta sulkien pois "ei aloittanut" tai vastaavan luokituksen).
 3. Keskeytykset, Peruutukset, Siirtämiset

  • Joissain kohteissa on erilaisia sääntöjä, jotka listataan Urheilulajikohtaisissa säännöissä ja/tai Kohdetiedoissa. Mutta jos kohteessa ei ole sääntöjä Urheilulajikohtaisissa säännöissä tai Kohdetiedoissa liittyen keskeytyksiin, peruutuksiin ja/tai siirtämisiin, seuraavat säännöt ovat voimassa.
  • Liittyen mihin tahansa otteluun, kohtaamiseen, peliin, yksittäiseen tapahtumaan, kisaan tai vastaavaan: Jos tapahtumaa ei päätetä kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta alkuperäisestä päättymispäivästä, kaikki vedot tämän tapahtuman kohteista mitätöidään, paitsi vedot kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
  • Liittyen mihin tahansa turnaukseen, kilpailuun tai vastaavaan: Jos tapahtumaa ei päätetä kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta alkuperäisestä päättymispäivästä, kaikki tapahtumaan liittyvät kohteet ratkaistaan asiaankuuluvan hallintoelimen virallisen tuomion mukaisesti edellyttäen, että päätös on annettu 90 päivän sisällä aikataulun mukaisesta päättymispäivästä. Jos virallista päätöstä ei julkisteta tämän 90 päivän aikana, kaikki vedot tähän tapahtumaan liittyvistä kohteista mitätöidään, paitsi vedot kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta. Jos kohde mitätöidään, mutta se on ratkaistu osittain asiakaspalvelullisista syistä Betfairin asiakkaille, tällaiset osittain ratkaistut vedot peruutetaan ja kaikki vedot kohteesta mitätöidään.
  • Betfair päättää (oikeudenmukaisesti toimien), liittyykö kohde otteluun (tai vastaavaan) vai turnaukseen (vai vastaavaan). Esimerkkejä: (i) Eurooppa-liigan mestaruus = turnaus; (ii) Mestarien liigan lohkovoitto = turnaus; (iii) Premiershipin paras maalintekijä = turnaus; (iv) Golfin 72 reiän otteluveto = ottelu; (v) Ryder Cupin mestaruus = turnaus; (vi) Golfturnauksen mestaruus = turnaus; (vii) Tennisturnauksen mestaruus = turnaus; (viii) 5-päiväinen kriketin Test-ottelu = ottelu; (ix) Ashes Series -mestaruuden voittaja = turnaus; (x) Moottoriurheilukisa (esim. Grand Prix) = ottelu.
 4. Tapahtumapaikan muutos

  Joissain kohteissa on erilaisia sääntöjä, jotka listataan Urheilulajikohtaisissa säännöissä ja/tai Kohdetiedoissa. Mutta jos tapahtumapaikan muutosta ei käsitellä Urheilulajikohtaisissa säännöissä ja/tai Kohdetiedoissa, seuraavat säännöt ovat voimassa:

  • Missä tahansa joukkuelajissa: jos aikataulun mukainen tapahtumapaikka vaihtuu sen jälkeen, kun Betfair on ladannut kohteen, kaikki vedot mitätöidään vain, jos uusi tapahtumapaikka on alkuperäisen vierasjoukkueen kotikenttä.
  • Kaikissa muissa kategorioissa tai kohteissa kuin joukkuelajeissa: jos aikataulun mukainen tapahtumapaikka vaihtuu sen jälkeen, kun Betfair on ladannut kohteen, kaikki vedot jäävät voimaan.
  • Jos aikataulun mukainen pinnoite vaihtuu (esim. maahockey-ottelu siirtyy nurmelta tekonurmelle) kohteen lataamisen jälkeen, kaikki vedot jäävät voimaan.
 5. Ajanjaksot

  • Joissain kohteissa on erilaisia sääntöjä, jotka listataan Urheilulajikohtaisissa säännöissä ja/tai Kohdetiedoissa. Mutta jos sitä ei käsitellä Urheilulajikohtaisissa säännöissä tai Kohdetiedoissa, seuraavat säännöt ovat voimassa.
  • Ellei toisin mainita, kaikki vedot jalkapallokohteista koskevat 90 minuutin peliaikaa ottelun toimitsijoiden mukaisesti sekä mahdollista lisäaikaa. Jatkoaikaa ja rangaistuspotkukisaa ei lasketa. Ainoa poikkeus tähän ovat: ottelut, jotka on aikataulutettu muun pituisiksi kuin normaali 90 minuuttia (esim. 60, 70, 80 tai 120 minuuttia) kilpailusäännöissä sovitusti tai molempien joukkueiden sopimana ennen aloitushetkeä. Tällaisissa tapauksissa, jos ottelu pelataan perinteisessä kahden puoliskon ottelumuodossa, kaikki vedot ratkaistaan sovitun peliajan päätyttyä, mihin sisältyy erotuomarin lisäämä lisäaika (riippumatta siitä, onko peliaika Betfairin mainostama vai ei). Jos peli pelataan epätavallisessa muodossa (esim. 4 tai 4 erää), kaikki puoliajan kohteet mitätöidään, mutta muut kohteet ratkaistaan tuloksen perusteella ottelun lopussa (sisältäen erotuomarin lisäämän lisäajan).
  • Joissain kohteissa viitataan ajan pituuteen ennen tapahtuman ajankohtaa (esim. ensimmäisen maalin ajankohtaa). Jos tapahtuma tapahtuu lisäajalla varsinaisen peliajan jälkeen, se tuomitaan tapahtuneeksi varsinaisen peliajan lopussa. Jos esimerkiksi jalkapallo-ottelussa tehdään maali ensimmäisen puoliajan lisäajalla, se tuomitaan tapahtuneeksi 45 minuutin kohdalla.
  • Kaikki vedot koskevat asiaankuuluvaa täyttä "varsinaista peliaikaa" sisältäen lisäajan. Jatkoaikaa ja/tai rangaistuslaukauskisaa ei lasketa.
  • Viittaukset näissä Säännöissä ja määräyksissä tiettyyn määrään "päiviä" tarkoittavat päivän päättymistä paikallista aikaa, kun tietty määrä päiviä on kulunut. Jos esimerkiksi rugbyottelu on tarkoitus pelata alun perin 1.12., sääntö, jonka mukaan ottelun voi pelata loppuun kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta alkuperäisestä päättymispäivästä (katso Kappale 3 yltä) tarkoittaisi, että aikaraja kyseisen ottelun pelaamiseen loppuun olisi 4.12. klo 23.59.59.
 6. Otteluvedot

  • Joissain kohteissa on erilaisia sääntöjä, jotka listataan Urheilulajikohtaisissa säännöissä ja/tai Kohdetiedoissa. Esimerkiksi golfkohteiden otteluvedoissa säännöt määritellään Urheilulajikohtaisissa säännöissä. Mutta jos sitä ei käsitellä Urheilulajikohtaisissa säännöissä tai Kohdetiedoissa, seuraavat säännöt ovat voimassa.
  • "Otteluvedot" kertaluonteisissa tapahtumissa määräytyvät sen kilpailijan tai joukkueen mukaan, jolla on paras tulos, aika tai loppusijoitus tapahtumassa. Jos yksikään otteluvetoon kuuluvista kilpailijoista tai joukkueista ei suorita tapahtumaa loppuun tai kirjauta tulosta, aikaa tai loppusijoitusta, vedot mitätöidään, ellei Urheilulajikohtaisissa säännöissä ja/tai Kohdetiedoissa muuten määritellä. Jokainen kilpailija tai joukkue, joka ei suorita tapahtumaa loppuun tai kirjauta tulosta, aikaa tai loppusijoitusta osallistuttuaan otteluvedon tapahtumaan, ratkaistaan häviäjäksi edellyttäen, että vähintään yksi muu joukkue tai kilpailija suorittaa kyseisen tapahtuman loppuun tai kirjauttaa tuloksen, ajan tai loppusijoituksen.
  • "Otteluvedot" etenemisestä kilpailussa tai tapahtumassa, jossa on useita karsintaeriä tai kierroksia, määräytyvät sen kilpailijan tai joukkueen mukaan, joka etenee kierroksissa pisimmälle (riippumatta siitä, osallistuuko se kierrokselle vai ei) tai saa parhaan tuloksen, ajan tai loppusijoituksen finaalissa tai samassa karsintaerässä kyseisessä kilpailussa tai tapahtumassa. Jos kyseessä olevat kilpailijat tai joukkueet eivät voita paikkaa kilpailun samalla kierroksella vaan eri karsintaerissä, dead heat -säännöt ovat voimassa huolimatta heidän omien karsintaerien loppusijoituksistaan. Kohteet ratkaistaan osittain jokaisen kierroksen jälkeen, ja myöhemmät hylkäykset, rangaistukset tai muutokset tuloksiin tai jatkoon etenemisiin eivät vaikuta kohteeseen. Jos yksi tai useampi kilpailijoista tai joukkueista hylätään, kohteen ratkaisua varten hylätyn kilpailijan tai joukkueen katsotaan edenneen pidemmälle kilpailussa tai tapahtumassa kuin kilpailusta tai tapahtumasta ennen hylkäystä pudonneet, ja kyseisen kilpailijan tai joukkueen katsotaan sijoittuneen viimeiseksi (tai jaetulle viimeiselle sijalle, jos kyseessä on useampi kuin yksi hylkäys) yhä kilpailussa tai tapahtumassa mukana olevista kilpailijoista. Hylkäyksen katsotaan tapahtuneen, kun kilpailija tai joukkue poistetaan kilpailusta tai tapahtumasta asiaankuuluvan hallintoelimen toimesta, eikä hylkäyksen aiheuttaneen tapahtuman ajankohtana.
  • Jos yksi kilpailijoista tai joukkueista ei osallistu mihinkään osaan kilpailua, kaikki asiaankuuluvat otteluvedot mitätöidään.
  • Jos tapahtuma tai turnaus keskeytetään tai sen pituutta lyhennetään niin, että kilpailija tai joukkue ei onnistu suorittamaan loppuun otteluvetoa, tapahtumaa tai turnausta mistä tahansa muusta syystä kuin vetäytymisestä tai hylkäämisestä, kaikki vedot mitätöidään, paitsi niissä kohteissa, jotka on ratkaistu ehdoitta.
 7. "Etenee jatkoon" -kohteet

  • Joissain kohteissa on erilaisia sääntöjä, jotka listataan Urheilulajikohtaisissa säännöissä ja/tai Kohdetiedoissa. Mutta jos sitä ei käsitellä Urheilulajikohtaisissa säännöissä tai Kohdetiedoissa, seuraavat säännöt ovat voimassa.
  • Mikä tahansa "etenee jatkoon" -kohde (esim. "etenee finaaliin" -kohteet) määräytyy sen kilpailijan tai joukkueen mukaan, joka etenee jatkoon Kohdetiedoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti, riippumatta siitä, osallistuuko se vai ei seuraavalle kierrokselle tai tapahtumaan, jolle se on edennyt. Kohteet ratkaistaan karsintavaiheen jälkeen, myöhemmät hylkäykset tai tulosten muokkaukset eivät vaikuta ratkaisuun.
 8. Dead Heat -tilanteet

  • Ellei Urheilulajikohtaisissa säännöissä ja/tai Kohdetiedoissa muuten ilmoiteta, Dead Heat -säännöt ovat voimassa vedoissa kohteeseen, jossa on odotettua enemmän voittajia (kuten määritelty Kohdetiedoissa).
  • Jokaisessa vahvistetussa vedossa asiaankuuluvalle voittavalle valinnalle panosraha pienennetään ensin suhteellisesti kertomalla se odotettujen voittajien lukumäärällä (Kohdetiedoissa määritellyllä tavalla) jaettuna todellisten voittajien lukumäärällä (eli panoksen kertoimena on (odotettujen voittajien lukumäärä / todellisten voittajien lukumäärä)). Voitot maksetaan sen jälkeen onnistuneille vedon pelaajille tällä "pienennetyllä panoksella" (pienennetty panos kerrottuna vaihdetulla kertoimella) ja jäljelle jäävä panosraha maksetaan asiaankuuluville tarjoajille.
  • Oletetaan esimerkiksi, että ensimmäisellä sijalla on dead heat -tilanne kolmen hevosen kesken. "Asiakas A" on pelannut yhtä voittajista 300 panoksella vaihdetulla 4,0 kertoimella ja "Asiakas B" on ottanut toisen puolen tästä vedosta. Kun tapahtuma on ratkaistu, panos (300) kerrotaan 1/3 (eli odotettujen voittajien lukumäärällä (1) jaettuna todellisten voittajien lukumäärällä (3)) pienennetyn panoksen (100) laskemiseksi, ja loput annetaan tarjoajalle (200). Vedon pelaaja saa sen jälkeen vahvistetun vaihdetun kertoimen (4,0) kerrottuna pienennetyllä panoksella (4 x 100 = 400). Tässä esimerkissä Asiakkaan A nettovoitto on 100 (400 voitonmaksu vähennettynä alkuperäisellä 300 panoksella), ja Asiakkaan B nettitappio on 100. Vaihtoehtoisesti tätä voi tarkastella täytenä summana maksettuna vaihdetulla kertoimella jaettuna dead heat -tilanteessa olevien määrällä. Yllä olevassa esimerkissä tämä olisi 300 vaihdetulla kertoimella 4,0 (1 200) jaettuna 3:lla, mistä tulee 400 voitonmaksu ja 100 nettovoitto.
  • Oletetaan toisen esimerkin kautta, että golfturnauksessa on mestaruuden voittaja, mutta 2. sijalla on tasapelissä 7 pelaajaa. "Sijoittuu 5 parhaan joukkoon" -kohteessa olisi mestaruuden voittajan ratkaisun jälkeen 4 muuta määrättyä voittajapaikkaa saatavilla. "Asiakas A" on pelannut yhtä voittajista 300:lla vaihdetulla 4,0 kertoimella ja "Asiakas B" on ottanut toisen puolen tästä vedosta. Kun tapahtuma on ratkaistu, panos (300) kerrotaan 4/7 (eli odotettujen voittajien lukumäärällä (4) jaettuna todellisten voittajien lukumäärällä (7)) pienennetyn panoksen (171,43) laskemiseksi, ja loput annetaan tarjoajalle (128,57). Vedon pelaaja saa sen jälkeen vahvistetun vaihdetun kertoimen (4,0) kerrottuna pienennetyllä panoksella (4 x 171,43 = 685,72). Tässä esimerkissä Asiakkaan A nettovoitto on 385,72 (685,72 voitonmaksu vähennettynä alkuperäisellä 300 panoksella), ja Asiakkaan B nettotappio on 385,72.
  • Liittyen asiakkaisiin, joiden vedonlyönnin vastapuoli on Betfair, tässä dead heat -tilanteita käsittelevässä Vetopörssin sääntöjen osiossa termit "Asiakas A", "Asiakas B" ja "asiaankuuluvat tarjoajat" tarkoittavat tilanteen mukaisesti "Betfairia".
 9. Betfairin aloituskerrointa koskevat säännöt

  • Betfairin aloituskerroin ("SP" tai "Betfair SP") on saatavilla Vetopörssissä. Vetopörssin SP-vedot ("SP-vedot") ovat näin ollen Vetopörssin vetotyyppi. Betfair laskee Betfair SP:n tasapainottamalla kaikki SP-vedot ja muut Vetopörssin vedot, kun kohde on keskeytetty kyseisen tapahtuman "lähtöhetkellä". Tämän laskelman tiedot on selitetty suoraan alla.
  • Huomaa, että koskien kaikkia Betfairin asiakkaita, SP-vetoa ei voi peruuttaa sen asettamisen jälkeen.
  • Betfair SP -veto on kiinteiden kertoimien veto, jossa lasketaan kertoimet jokaiselle valinnalle ja vedot vahvistetaan, kun tapahtuma alkaa. Kertoimet lasketaan vahvistamalla SP-pelaajat ja muut Vetopörssin pelaajat SP-tarjoajia ja muita Vetopörssin tarjoajia vastaan. Muiden Vetopörssin vetojen ottaminen mukaan SP-täsmäytykseen on tarvittavaa sen varmistamiseksi, että: SP-pelaajat hyötyvät vahvistamattomista Vetopörssin tarjottavista vetotarjouksista, jos kyseiset tarjoukset voivat nostaa SP-kerrointa, ja SP-tarjoajat hyötyvät vahvistamattomista Vetopörssin pelattavista vetotarjouksista, jos kyseiset tarjoukset voivat pienentää SP-kerrointa. Muun vahvistamattoman Vetopörssin sisällyttäminen SP-täsmäytykseen varmistaa myös, että muiden Vetopörssin pelaajien ja tarjoajien vedot, jotka muuten raukeaisivat, vahvistetaan mahdollisuuksien mukaan.
  • Vähimmäisvastuu tarjottavaksi asetettavalle Betfair SP -vedolle on 10£ ja pelattavalle vedolle 1£ (tai vastaava määrä muussa valuutassa kussakin tapauksessa).
  • Esimerkki 1: valinnalla A on 1 000 £ pelaajien panoksia ja 6 000 £ tarjoajien vastuita Betfair SP-kertoimella, ja muita Vetopörssin vahvistamattomia pelattavia vetoja on saatavilla 500 £ tarjottavaksi keskikertoimella 5,0. Jos jätämme Vetopörssimarkkinat huomioimatta tässä tapauksessa, SP olisi 7,0. Mutta tämä jättäisi kuitenkin muut Vetopörssin pelattavat vedot, jotka olisi myös voitu vastata pyydetyllä kertoimella SP-tarjoajia vastaan, vahvistamattomiksi. Näin ollen Betfair SP on 5,0 ja kaikki SP-pelaajat ja SP-tarjoajat vahvistetaan kyseisellä kertoimella. 500 £ Vetopörssin pelaajien panoksia vahvistetaan myös niiden pyydetyllä kertoimella 5,0 SP-tarjoajia vastaan.
  • Esimerkki 2: valinnalla B on 831 £ pelaajien panoksia ja 4 428 £ tarjoajien vastuita Betfair SP-kertoimella sekä seuraavat Vetopörssin vahvistamattomat tarjottavat vedot saatavilla pelattavaksi. 20 £ kertoimella 6,8, 31,13 £ kertoimella 6,6 ja 100 £ kertoimella 6,4. Tässä tapauksessa Betfair SP tulee olemaan 6,68. Tämä lasketaan sisällyttämällä pelattavaksi saatavilla olevat 20 £ kertoimella 6,8 ja 31,13 £ kertoimella 6,6 ja tasapainottamalla kyseiset summat SP-pelaajien panoksia ja SP-tarjoajien vastuita vastaan. Vetopörssissä pelattavaksi saatavilla oleva 100 £ kertoimella 6,4 jää vahvistamattomaksi, koska tämän summan sisällyttäminen johtaisi epätasapainoon SP-pelaajien ja SP-tarjoajien välillä.
  • Katso lisätietoja Betfairin hoitamasta SP-täsmäytysprosessista usein kysyttyjen kysymysten osiosta Betfair SP -mikrosivustolta, joka löytyy seuraavasta osoitteesta: www.betfair.com/betfairsp.
  • SP lasketaan kuuden desimaalin tarkkuudella jokaiselle valinnalle, vaikka se saatetaan näyttää asiaankuuluvassa kohdenäkymässä (tai Betfairin tarjoamissa kunto-/tulostiedoissa) kahdella desimaalilla pyöristettynä tilanteen mukaisesti ylös- tai alaspäin. Täsmäytyksen jälkeen jokaisen valinnan täysi SP on saatavilla klikkaamalla yksittäisten osallistujien kuvaajia.
  • Jos sivusto ei ole mistä tahansa syystä saatavilla, kun tapahtuma alkaa, tai SP-kerrointa ei voida muuten täsmäyttää "lähtöhetkellä", Betfair määrittää SP-kertoimen käyttämällä kaikkea saatavilla olevaa tietoa. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että tämä tieto ei rajoitu vedonlyöntitoimintaan asiaankuuluvista Betfairin kohteista. Lisäksi näissä tapauksissa lisensoitu vedonlyöntioperaattori Betfair-ryhmän sisällä voi toimia riskin vastapuolena SP-vedoissa, kun reilun SP:n saaminen halutaan varmistaa. Kyseisessä tapahtumassa SP:n määrittelyssä mukana olevalla Betfairin henkilökunnalla ei ole julistamatonta tai muuta mielenkiintoa kyseessä olevaan SP-kertoimeen.
  • Jos SP-täsmäytysprosessi suoritetaan ennenaikaisesti (jos esimerkiksi hevosurheilukisa muutetaan livekohteeksi virheellisesti), Betfair pyrkii peruuttamaan täsmäytyksen niin, että SP määritellään, kun tapahtuma alkaa oikeasti. Saattaa olla kuitenkin tilanteita, joissa tämä ei ole mahdollista, missä tapauksessa SP perustuu alkuperäiseen täsmäytykseen.
  • Tapauksissa, joissa SP-täsmäytys peruutetaan: SP-vedot (sisältäen SP-rajan vedot), "Livetilassa: Ota SP-kerroin" -vedot ja "Livetilassa: Pidä" -vedot palautetaan kaikki tilaansa ennen täsmäytystä; ja "Livetilassa: Peruuta" -vedot jäävät joko peruutetuiksi, jos niitä ei ole vahvistettu osana täsmäytysprosessia, tai jos ne on vahvistettu osana täsmäytysprosessia, ne palautetaan vahvistamattomaan tilaansa ennen täsmäytystä.
  • Jos SP-täsmäytysprosessi suoritetaan suunniteltua myöhemmin (eli tapahtuma on jo alkanut) ja Betfair katsoo, että on tapahtunut merkittävä tapahtuma (tämä tarkoittaa yleensä, että tapahtumaa ei ole muutettu livekohteeksi), SP määritellään pelkästään niiden SP-vetojen perusteella (ja "Livetilassa: Ota SP-kerroin" -vetojen, jotka ovat vahvistamatta, kun Betfair keskeyttää asiaankuuluvan kohteen), jotka on asetettu ennen "lähtöhetkeä". Tämä tarkoittaa, että "Livetilassa: Ota SP-kerroin" -vedot, jotka on vahvistettu lähtöhetken jälkeen, mitätöidään, eikä niitä sisällytetä täsmäytysprosessiin. Lisäksi "lähtöhetken" jälkeen asetetut SP-vedot mitätöidään. Mutta jos SP-täsmäytysprosessi suoritetaan suunniteltua myöhemmin, mutta Betfair katsoo, että mitään merkittävää tapahtumaa ei ole tapahtunut, kaikki vedot jäävät voimaan.
  • Jos tarjolla on Betfair SP "each way" -valinta, se käsitellään kahtena erillisenä vetona: voittajavetona SP-kertoimella ja "sijoittuu"-vetona SP-kertoimella.
  • Jos vahvistamattomat vedot peruutetaan mistä tahansa syystä ennen kohteen siirtymistä livetilaan, kaikki vahvistamattomat vedot, joihin on valittu "Livetilassa: Ota SP-kerroin", muunnetaan Betfair SP -vedoiksi. Kun kyseiset vedon on muunnettu, niitä ei voi peruuttaa.
  1. 10.1Osapuoli, jota vastaan lyöt vetoa Betfair SP -kertoimella

   • Kun asetat vedon SP-kertoimella, lyöt vetoa muita Betfairin pelaajia vastaan. Betfair saattaa kuitenkin toimia Betfair SP -kertoimen sovittamisessa vastapuolena, jotta Betfair SP -vedot ja muut Vetopörssin vedot saadaan tasapainoon.
  2. 10.2Betfair SP -vedon asettaminen

   "SP"-painikkeen valitseminen kohdenäkymässä antaa asiakkaille kaksi erilaista tapaa pyytää SP-vetoa. Ne ovat seuraavat:

   • Ensimmäinen tapa pyytää vetoa SP-kertoimella on jättää merkitsemättä ruutu "Aseta raja SP-kertoimelle" vetonäkymän oikeassa yläreunassa. Pelattavaa vetoa varten sinun on syötettävä panos, jonka haluat asettaa valinnalle. Tarjottavaa vetoa varten sinun on syötettävä vastuu, jonka olet valmis riskeeraamaan valintaa vastaan – toisin sanoen summa, jonka olet valmis häviämään, jos valinta voittaa (tai sijoittuu tilanteen mukaisesti).
   • Toinen tapa pyytää vetoa SP-kertoimella on valita "Aseta raja SP-kertoimelle" -valinta. Tätä käyttämällä voit pyytää vetoa SP-kertoimella, jonka ehtona on SP-vähimmäiskerroin pelattavassa vedossa tai SP-enimmäiskerroin tarjottavassa vedossa. Jos Betfair SP on pienempi kuin pelaajan pyytämä vähimmäiskerroin tai suurempi kuin tarjoajan pyytämä enimmäiskerroin, asiaankuuluva veto raukeaa tapahtuman alkaessa. Jos Betfair SP on suurempi kuin pelaajan pyytämä vähimmäiskerroin tai pienempi kuin tarjoajan pyytämä enimmäiskerroin, veto vahvistetaan SP-kertoimella. Jos SP on yhtä suuri kuin asiakkaiden pyytämä kerroinraja, kyseiset vedot sisällytetään niiden lähettämisjärjestyksessä, mikä on olemassa oleva käytäntö muissa Vetopörssin vedoissa. Tämä tarkoittaa, että tällaiset vedot voivat olla vahvistamattomia tai osittain vahvistettuja.
   • Huomaa, että jos Betfair ei voi poistaa poissaolijaa asiaankuuluvasta kohteesta ennen tapahtuman päättymistä, kaikkiin "lähtöhetkellä" tai sitä ennen vahvistettuihin vetoihin (sisältäen SP-vedot) kohdistettava vähennys voi tarkoittaa, että vahvistettu kerroin pelatulle SP-vedolle pyydetyllä kerroinrajalla mukautetaan kertoimeen, joka on alle pyydetyn alarajan. Se voi tarkoittaa myös, että tarjottu SP-vetopyyntö pyydetyllä enimmäiskertoimella voi jäädä vahvistamatta, vaikka valinnan kerroin myöhäisestä poissaolijasta johtuvan kisan jälkeisen muokkauksen jälkeen jää alle pyydetyn enimmäiskertoimen.
   • Jos pyydettynä on SP-veto kerroinrajalla, pyydettyä vähimmäis-/enimmäiskerrointa voidaan pienentää pelatussa vedossa tai suurentaa tarjotussa vedossa milloin tahansa ennen tapahtuman alkua. Mutta kuten yllä on mainittu, asiakas ei voi peruuttaa SP-vetopyyntöä sen asettamisen jälkeen. Tietoa poissaolijoiden vaikutuksesta Betfair SP -kertoimeen löytyy alta.
  3. 10.3Vetopörssin "lähtöhetkellä" vahvistamattomat vedot

   • Normaali Vetopörssin veto asetetaan valitsemalla kerroin valinnallesi kohdenäkymästä (sen sijaan, että klikattaisiin "SP" valintasi kohdalla). Kun tällainen Vetopörssin veto on kokonaan tai osittain vahvistamaton, sitä voi mukauttaa ja peruuttaa normaalisti. Aiemmin vahvistamattomat vedot peruutettiin automaattisesti, kun kohde keskeytettiin asiaankuuluvan tapahtuman "lähtöhetkellä". Voit nyt valita, että joko vahvistamaton veto muunnetaan SP-vedoksi, kun kohde keskeytetään tapahtuman alkaessa, tai että veto "pysyy", kun tapahtuma siirtyy livetilaan (katso alta valinta "pidä").
   • Muuntaaksesi vahvistamattoman Vetopörssin vetosi SP-vedoksi, kun kohde keskeytetään, sinun tulee valita "Livetilassa: Ota SP-kerroin" -valinta vetonäkymässä. Jos voittajakohteessa on poissaolija vähintään 2,5 % vähennyksellä tai sijoituskohteessa on poissaolija vähintään 4 % vähennyksellä, on Betfairin käytäntö peruuttaa vahvistamattomat tarjotut vedot kaikista muista kohteen osallistujista. Tällaisen poissaolijan tapauksessa peruuttamisen sijasta tarjottu veto, jossa on valittu "Livetilassa: Ota SP-kerroin" -valinta, muunnetaan automaattisesti SP-vedoksi. Tämän muunnoksen jälkeen vetoa ei voi peruuttaa. Muussa kuin SP-vedon tapauksessa voit peruuttaa Vetopörssin vedon sen asettamisen jälkeen, vaikka olisit valinnut vedon pysyvän tai muunnettavan SP-vedoksi tapahtuman alkaessa.
   • Jos päätät muuntaa vahvistamattoman Vetopörssin tarjotun vedon SP-vedoksi, Vetopörssin tarjotun vetosi vastuu muunnetaan vastuuksi SP-vedolle. Kyseisen SP-vetosi vastuu ei ole koskaan suurempi kuin määrittelemäsi Vetopörssin vedon vastuu. Mutta summa, jonka voit voittaa tarjotulla SP-vedolla, voi erota summasta, jonka olisit voittanut, jos Vetopörssin veto olisi vahvistettu, riippuen lopullisesta SP-kertoimesta.
  4. 10.4Muokkaukset SP-vetoihin poissaoleville

   • Pelatuissa SP-vedoissa Betfair ei missään vaiheessa muokkaa asiakkaan pyytämää panosta tai kerrointa riippumatta mahdollisista poissaoloista tai vetäytymisistä ennen kisaa. SP-rajoitusvalinnan valinneet asiakkaat voivat kuitenkin pienentää SP-vähimmäiskerrointa, jonka he ovat valmiit hyväksymään valinnalle.
   • Jos asetat Betfairin aloituskertoimien (BSP) vedon ja me emme voi poistaa poissaolijaa ennen kisan päättymistä, kisan alussa laskettu BSP-kerroin voi muuttua sen jälkeen, kun poissaolija on poistettu. Poissaolijan vähennys sovelletaan alkuperäisesti luotuihin BSP-kertoimiin, mikä palauttaa korjatun kertoimen vedollesi.
   • Tarjotuissa SP-vedoissa voittajakohteisiin Betfair pienentää asiakkaan vastuuta perustuen poissaolevien vähennyksiin ja sen osallistujan vähennykseen, jolle asiakkaan veto on asetettu. Tällä varmistetaan, että tasapaino pelaajien panosten ja tarjoajien vastuiden välillä vastaa päivitettyä kohdetta osallistujan poistamisen jälkeen. Esimerkiksi jos hevonen 50 % vähennyksellä jää poissaolevaksi, toinen hevonen samassa kohteessa noin 5 kertoimella (eli 20 % vähennyksellä) muuttuu noin 2,5 kertoimeksi. Näin ollen 200 £ vastuu tarjotussa vedossa kyseisestä osallistujasta täytyy muuttaa noin 75 £ vastuuksi sen varmistamiseksi, että tasapainottavalla pelattavalla vedolla on sama 50 £ panos. Tämä tehdään kertomalla vastuu 37,5 %:lla (eli 100 % - (50 % / (100 % - 20 %))).
   • Kun tarjotulla SP-vedolla voittajakohteessa on määriteltynä enimmäiskerroinraja, tätä rajaa pienennetään poissaolevan vähennyksellä, jos poissaolevan vähennys on vähintään 2,5 %.
   • Tarjotuissa SP-vedoissa sijoituskohteisiin Betfair pienentää silti asiakkaan vastuuta perustuen poissaolevien vähennyksiin, mutta laskeminen tapahtuu hieman eri tavalla sijoituskohteiden vähennysten soveltamisen mukaisesti. Vastuuta pienennetään poistetun osallistujan vähennyksen mukaisesti. Kun tarjotulla vedolla sijoituskohteeseen on määriteltynä enimmäiskerroinraja, vedon mahdolliset voitot (eli kertoimet -1) pienennetään poistetun osallistujan vähennyksen mukaisesti.
   • Kun tarjotulla SP-vedolla sijoituskohteessa on määriteltynä enimmäiskerroinraja, tätä rajaa pienennetään poissaolevan vähennyksellä.
   • Tarjottuja SP-vetoja ei peruuteta poissaolijan tapauksessa.
  5. 10.5SP-vetojen erityisehdot poissaoleville vinttikoirakisakohteissa

   • KAIKKI SP-vedot jäävät voimaan, kunhan valitsemasi lähtökoppi ei ole tyhjä tai vetosi asettamisen jälkeen valitsemaasi lähtökoppiin ei sijoiteta varaosallistujaa.
   • KAIKKI vahvistamattomat "Muunna SP-kertoimeen" -vedot peruutetaan, kun varaosallistuja lisätään tai tyhjä lähtökoppi poistetaan.
 10. "Pidettävien" vetojen valinta

  • Kohteissa, joiden on suunniteltu muuttuvan livekohteiksi "lähtöhetkellä", asiakas voi pyytää, että vahvistamatonta Vetopörssin vetoa ei peruuteta, kun kohde muutetaan livetilaan. Tämä tehdään valitsemalla "Livetilassa: Pidä" -valinta vetonäkymässä (ja vahvistamalla kyseinen pyyntö), mikä tarkoittaa, että vahvistamaton veto säilyy, kun muut vahvistamattomat vedot peruutetaan tapahtuman alkaessa.
  • Kuten yllä on määritelty, kun poissaolija poistetaan hevosurheilukohteesta (lukuun ottamatta myöhäisiä vetäytymisiä alla seuraavassa kohdassa määritellyllä tavalla), on Betfairin käytäntö peruuttaa vahvistamattomat tarjotut vedot kaikista muista hevosista kohteessa, jos poissaolijan vähennys on vähintään 2,5 % voittajakohteissa tai vähintään 4,0 % sijoituskohteissa. Näissä tapauksissa tarjottuja vetoja hevoselle "Livetilassa: Pidä" -valinta valittuna ei peruuteta. Sen sijaan tarjottuja kertoimia sijoituskohteissa pienennetään suhteessa poissaolevien vähennyksiin, ja sama tehdään voittajakohteissa edellyttäen, että asiaankuuluvalla poissaolijalla on vähintään 2,5 % vähennys.
  • Myöhäisen vetäytymisen tapauksessa Betfairilla ei ole välttämättä aikaa poistaa poissaolijaa kohteesta ennen sen muuttumista livekohteeksi. Jos Betfair pystyy määrittämään tällaisissa tapauksissa, että myöhäinen poissaolija on merkityksellinen osallistuja (eli valinta vähintään noin 20 % vähennyksellä voittajakohteessa), se pidättää oikeuden peruuttaa KAIKKI tarjotut "pidettävät" vedot (sekä voittaja- että "sijoittuu"-kohteissa) ennen kohteen muuttamista livekohteeksi. Jos Betfair ei peruuta tarjottuja "pidettäviä" vetoja myöhäisen vetäytymisen tapauksessa (esimerkiksi ei välttämättä ole mahdollista tietää lähtöhetkellä, mikä hevonen on vetäytynyt), tällaiset ennen lähtöhetkeä asetetut ja livetilassa vahvistetut vedot jäävät voimaan alkuperäisellä valitulla kertoimella. Tämä tarkoittaa, että tällaisiin tarjottuihin "pidettäviin" vetoihin ei sovelleta vähennystä, mitä sovelletaan myöhäisestä vetäytymisestä johtuen kisan päättymisen jälkeen vetoihin, jotka on vahvistettu "lähtöhetkellä" tai sitä ennen.
  • Poikkeustapauksissa Betfair pidättää oikeuden peruuttaa "pidettävät" vedot asiakkaiden suojelemiseksi, mutta ellei kohteen säännöissä tai kohdetiedoissa ole muuten määritelty, yleinen periaate on, että Betfair ei peruuta missään vaiheessa "pidettävää" vetoa, ellei se jää vahvistamatta, kun kohde suljetaan (viimeistä kertaa) tapahtuman lopussa.
  • Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että (esimerkiksi) kun Merkittävä tapahtuma tapahtuu jalkapallo-ottelussa ja muut vahvistamattomat vedot peruutetaan ennen kohteen avaamista uudelleen, pidettävää vetoa ei peruuteta.
 11. Tote-vedonlyönnin säännöt

  • Kun asetat Tote-vedon Betfairin alustalla (esimerkiksi Ison-Britannian tai Etelä-Afrikan Tote-vedon), lyöt vetoa Betfairia vastaan vastapuolena vedollesi. Betfair lyö sen jälkeen vastaavan vedon asiaankuuluvaan Tote-pooliin tilanteen mukaisesti.
  • Jokaisella asiaankuuluvalla Tote-vedonlyöntisivulla Betfairin sivustolla tarjotaan linkki sääntöihin, jotka koskevat Betfair vastapuolena lyötyjä Tote-vetoja. Jos noiden sääntöjen ja joko asiaankuuluvalla Tote-sivustolla saatavilla olevien vastaavien sääntöjen (esimerkiksi Ison-Britannian Tote-sivustolla Ison-Britannian Tote-vetojen tapauksessa) tai asiaankuuluvan isännöivän kilparadan vastaavien sääntöjen välillä on ristiriitoja, asiaankuuluvan Tote-sivuston tai isännöivän kilparadan säännöt ovat voimassa.
 12. Lunastuksen ja Automaattinen lunastuksen säännöt

   Lunastus

  • Lunastus on ominaisuus, jota tarjotaan eri vedonlyöntikohteissa Betfairin vetopörssissä.
  • Lunastus on helppo tapa lukita voitto tai hallita tappioitasi odottamatta tapahtuman päättymistä. Jos päätät ottaa lunastuksen, Betfair asettaa automaattisesti lisää vetoja Betfairin kohdemarkkinoille asemasi lukitsemiseksi. Asiakkaiden tulee tietää, että jos valinta poistetaan kohteesta, se saattaa vaikuttaa ennen valinnan poistoa määriteltyyn lunastukseen ja asiakkaat voivat saada pienemmän summan kuin mitä näytettiin lunastuspainikkeessa.
  • Jos teet Lunastuspyynnön, saat ilmoituksen siitä, onnistuiko pyyntösi vai ei. Lunastuspyyntöäsi ei välttämättä hyväksytä ja se voi epäonnistua, jos esimerkiksi kohde suljetaan tai kertoimet vaihtuvat ennen pyyntösi käsittelyä.
  • Jos lunastuspyyntösi onnistuu, näet viestin "onnistumisesta" ja vetosi (tai asiaankuuluva osuus vedoistasi) ratkaistaan samalla, kun kaikki muut vedot samasta kohteesta ratkaistaan (jolloin mahdolliset voitot palautetaan tilillesi).
  • Jos Lunastuspyyntösi epäonnistuu, näet viestin, jossa kerrotaan syy, ja sinulle voidaan antaa uusi Lunastustarjous.
  • Livetilassa tehtyjen Lunastuspyyntöjen käsittelyssä voi kestää pidempään livevedonlyönnin viiveestä johtuen.
  • Lunastus ei välttämättä ole saatavilla silloin, kun kohdemarkkinoilla ei ole riittävästä likviditeettiä.
  • Lunastus ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikissa Betfairin vetopörssin kohteissa – Lunastuskuvake näytetään kohteissa, jotka tukevat Lunastusta. Katso Ohjesivulta lisätietoja siitä, kun Lunastus ei välttämättä ole saatavilla.
  • Lunastus Betfairin vetopörssissä tapahtuu "per kohde" -perusteella eikä "per veto". Vastaavasti, jos olet asettanut kaksi erillistä vetoa samasta lopputuloksesta, voit lunastaa molemmat vedot tai et kumpaakaan vetoa (eli et voi lunastaa vain toista vetoa).
  • Lunastuksen käyttäminen voi tarkoittaa, että peruutat osallistumisen etkä ole enää oikeutettu tiettyyn kampanjaan. Katso lisätietoja kampanjan ehdoista ja edellytyksistä.
  • Betfair pidättää oikeuden peruuttaa lunastuksen ratkaisun, jos veto tai kohde on ratkaistu virheellisesti (esim. inhimillisen tai teknisen virheen vuoksi) tai jos veto tai kohde on myöhemmin mitätöity. Jos Betfair ratkaisee vedon uudelleen, se voi johtaa asiakkaan saldon muutoksiin, jotka vastaavat muutoksia vedon ratkaisussa.
  • Betfair pidättää oikeuden keskeyttää tai poistaa Lunastusominaisuuden milloin tahansa.
  • Huomaa, että jos asetat vedon aikeenasi käyttää sen jälkeen lunastusominaisuutta, lunastuksen saatavuudesta ei ole takuuta, kun olet asettamassa myöhempää vetoa (tämä pätee riippumatta siitä, johtuuko lunastuspalvelun puuttuminen meistä riippumattomasta syystä).

   Automaattinen lunastus

  • Automaattinen lunastus on tuote, jota tarjotaan eri kohteissa, joissa Lunastus on saatavilla Betfairin vetopörssissä.
  • Automaattinen lunastus antaa sinun asettaa voittotason, jolla haluat saada automaattisen lunastuksen vedoistasi tietyssä kohteessa (katso lisätietoja Betfairin vetopörssissä tarjottavasta tavallisesta Lunastustuotteesta yllä olevasta alaosiosta).
  • Aseta vain automaattinen lunastustaso, ja jos lunastamalla saavutettavissa olevat voitot saavuttavat kyseisen tason milloin tahansa, Betfair pyrkii automaattisesti lunastamaan vedot, jotka olet asettanut asiaankuuluvaan kohteeseen. Tämä tarkoittaa, että jos Automaattinen lunastuksesi onnistuu, saat Automaattiselle lunastukselle ennalta asettamasi summan (eli alkuperäisen panoksen ja määrätyn voiton). Mutta kuten Betfairin tavallisessakin Lunastustuotteessa, et voi voittaa samaa summaa, kuin jos vetosi olisi ratkaistu onnistuneesti.
  • Jos Automaattinen lunastuksesi onnistuu, näet tämän vahvistavan viestin näytölläsi.
  • Et näe, kun Automaattinen lunastuspalvelu yrittää tehdä lunastusta sinulle.
  • Huomaa, että Automaattinen lunastus ei ole taattu. Joissain tilanteissa Betfair ei välttämättä voi lunastaa automaattisesti vetojasi huolimatta siitä, että se voi näyttää mahdolliselta asiaankuuluvissa osioissa Betfairin sivustolla/sovelluksessa.
  • Kun Automaattinen lunastus on tapahtunut onnistuneesti, Omat vedot -sivullasi listataan vedonlyöntitapahtumat, jotka tapahtuivat Automaattisen lunastuksen vaikutuksesta.
  • Kun olet valinnut Automaattisen lunastuksen tiettyyn kohteeseen ja kyseinen Lunastus tapahtuu onnistuneesti, kaikki samaan kohteeseen asettamasi vahvistamattomat vedot peruutetaan automaattisesti.
  • Kun olet asettanut vetoja useisiin valintoihin samassa kohteessa ja yksi tai useampi noista valinnoista ratkaistaan häviäväksi vedoksi ennen kohteen täyttä ratkaisua (esim. koska kyseessä olevat valinnat eivät enää voi onnistua), muihin valintoihin kyseisessä kohteessa asettamasi automaattisen lunastuksen säännöt peruutetaan automaattisesti.
  • Betfair pidättää oikeuden keskeyttää tai poistaa Automaattisen lunastusominaisuuden milloin tahansa.
 13. Muuta

  • Kaikki viittaukset ajanjaksoihin Vetopörssin säännöissä viittaavat aikavyöhykkeeseen, jolla tapahtuma järjestetään. Esimerkiksi viittaus jalkapallo-ottelun alkamisaikaan viittaa paikalliseen aloitusaikaan.
  • Kaikki Betfairin tarjoama tieto annetaan vilpittömästi. Betfair ei kuitenkaan ota vastuuta mistään virheistä tai laiminlyönneistä tietoihin liittyen, kuten kertoimien, osallistujien, aikojen, tulosten tai yleisten tilastojen julkaisussa.
  • Betfair pidättää oikeuden korjata selvät virheet ja pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että kohteita hallinnoidaan rehellisesti ja läpinäkyvästi.
  • Jos esillä on väärä joukkue tai kilpailija (sisältäen pienet kirjoitusvirheet) tai esillä on väärä määrä joukkueita, kilpailijoita tai lopputuloksia missä tahansa valmiissa kohteessa tai kohde on muuten ladattu käyttämällä virheellistä tietoa (esimerkiksi soveltamalla virheellistä riskialgoritmia tai virheellistä algoritmia käyttävää ristiinvahvistustyökalua), tai se sisältää selviä virheitä, kuten virheellisen ristiinvahvistustyökalun käyttämisen, Betfair pidättää oikeuden keskeyttää kohteen (oikeudenmukaisesti toimien) ja mitätöidä kaikki kohteeseen vahvistetut vedot.
  • On asiakkaiden vastuulla varmistaa, että valinta, johon he asettavat vetonsa, on heidän tarkoittamansa valinta. Jos esimerkiksi kilpailijalla on sama nimi kuin toisella yksilöllä, joka ei kilpaile kyseisessä tapahtumassa, on asiakkaan vastuulla varmistaa, kumman kilpailijan Betfair on ladannut kyseiseen kohteeseen, ja varmistaa, että hän asettaa vetonsa valitsemalleen kilpailijalle.
  • Betfair pidättää oikeuden milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti keskeyttää Vetopörssin kohteen keskeyttämättä vastaavaa tai siihen liittyvää Urheiluvedonlyönnin tai Kiinteiden kertoimien kohdetta, tai keskeyttää tai lopettaa tarjoamasta Urheiluvedonlyönnin tai Kiinteiden kertoimien kohdetta keskeyttämättä vastaavaa tai siihen liittyvää Vetopörssin kohdetta.
  • Betfair voi oman harkintansa mukaisesti päättää kohteen vedonlyönnin keskeyttämisestä milloin tahansa (vaikka kyseinen keskeytys tapahtuisi aikaisemmin kuin Vetopörssin säännöissä on ilmoitettu). Kohteiden rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden ylläpitämiseksi Betfair voi myös mitätöidä tietyt vedot kohteesta tai mitätöidä koko kohteen kokonaisuudessaan.
  • Huomaa, että jos asetat liittyviä tai vastaavia vetoja yhdistelmään Betfairin Vetopörssin, Urheiluvedonlyönnin, Kiinteiden kertoimien ja/tai Yhdistelmävetojen tuotteita (ja/tai kolmansien osapuolten vedonlyöntituotteisiin), on mahdollista, että vedot yhdessä tuotteessa mitätöidään Betfairin ehtojen ja edellytysten mukaisesti, kun taas vedot muissa tuotteissa voivat jäädä voimaan. Huomaa, että Betfairilla ei ole mitään vastuuta sinulle, jos yhtä tai useampaa vedoistasi Betfairin tuotteissa muokataan tai mitätöidään Betfairin ehtojen ja edellytysten mukaisesti, vaikka muut liittyvät vetosi jäisivät voimaan (ja vaikka olisit erityisesti tukeutunut yhteen tuotteeseen asetettuihin vetoihin asettaaksesi liittyviä vetoja toiseen tuotteeseen).
  • Betfair pidättää oikeuden muuttaa Vetopörssin sääntöjä milloin tahansa. Tällaiset muutokset ovat sitovia ja voimassa välittömästi, kun sääntömuutokset on julkaistu sivustolla betfair.com, ja uusien Vetopörssin sääntöjen julkaisun jälkeen kaikkiin ladattuihin kohteisiin sovelletaan uusia Vetopörssin sääntöjä.
  • Betfair pidättää oikeuden peruuttaa vahvistamattomat vedot milloin tahansa suojellakseen asiakkaita.
  • Minkä tahansa kohteen ratkaisussa summat liittyen
   • vetojen voittoihin/tappioihin; ja
   • komissioveloituksiin
   pyöristetään ylös- tai alaspäin lähimpään kahteen desimaaliin (pyöristäminen tapahtuu poikkeuksellisesti aina alaspäin (eikä koskaan ylöspäin) BSP-vetojen voittoihin/tappioihin liittyvissä summissa). Esimerkiksi 3,333 £ ratkaisu on 3,33 £, kun taas 3,335 £ ratkaisu on 3,34 £ (paitsi että sen ratkaisu on 3,33 £ BSP-vetojen voittoihin/tappioihin liittyvissä summissa).
  • Vetopörssin säännöt on laadittu englannin lisäksi muilla kielillä kääntämistarkoituksissa. Jos englanninkielisen version ja (mikäli saatavilla) asuinmaasi paikalliselle kielelle käännetyn version välillä on eroja, sovelletaan asiakkaan kannalta edullisinta versiota.

Kohta C – Urheilulajikohtaiset säännöt

 1. Amerikkalainen jalkapallo

  • Kaikki kohteet ratkaistaan jatkoajan sisältävän tuloksen perusteella, ellei näissä Betfairin Amerikkalaisen jalkapallon säännöissä tai Kohdetiedoissa muuten mainita (esim. puoliaika/ottelun loppu -kohteet) tai ellei kohdetta ole jo ratkaistu ehdoitta. Jos pelin tuloksena on tasapeli jatkoajan jälkeen, kaikki vedot ottelun voittajakohteesta mitätöidään.
  • Jos ottelu ei ala aikataulun mukaisena alkamisaikana, eikä sitä pelata loppuun kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta päättymispäivästä, kaikki vedot mitätöidään, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
  • Jos ottelu alkaa, mutta se myöhemmin keskeytetään tai siirretään, siinä tapauksessa kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta alkamisajasta: (a) on täytynyt kulua vähintään 55 minuuttia peliaikaa; tai (b) asiaankuuluvan hallintoelimen on täytynyt ratkaista virallinen tulos; muussa tapauksessa kaikki vedot mitätöidään, paitsi vedot niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta. Jos tulokset ovat kyseisissä tapauksissa tasan, kaikki vedot ottelun voittajakohteesta mitätöidään.
  • "Yksittäisen pelaajan" kohteissa vedot mitätöidään pelaajasta, joka ei aloita yhdessäkään yrityksessä ottelun aikana.
 2. Yleisurheilu

  • Kun tapahtumassa on palkintojenjakoseremonia, kohteet ratkaistaan relevantin hallintoelimen palkintojenjakoseremonian aikaisen virallisen tuloksen perusteella. Myöhemmät hylkäykset tai tulosten muokkaukset eivät vaikuta ratkaisuun.
  • Jos palkintojenjakoseremoniaa ei ole, lopputulokset määritellään asiaankuuluvan hallintoelimen virallisen tuloksen perusteella riippumatta myöhemmistä hylkäyksistä tai tuloksen muokkauksista (ellei muutosta julkisteta 24 tunnin sisällä asiaankuuluvan kohteen alkuperäisestä ratkaisusta virheen korjaamiseksi tuloksen raportoinnissa).
  • Ellei Kohdetiedoissa toisin ilmoiteta, jos yleisurheilutapahtuma keskeytetään, peruutetaan tai siirretään, eikä sitä käydä loppuun 7 päivän sisällä aikataulun mukaisesta päättymispäivästä, kaikki vedot mitätöidään, paitsi vedot niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
 3. Australialainen jalkapallo

  • Vedot koskevat varsinaista peliaikaa pois lukien jatkoajan. Vedot "Finaalien" otteluista koskevat kuitenkin varsinaista peliaikaa sisältäen jatkoajan, paitsi niissä kohteissa, jotka on jo ratkaistu ehdoitta, tai kun Kohdetiedoissa on muuten ilmoitettu (esim. puoliaika/ottelun loppu -kohteet). Jos pelin lopputulos on tasapeli, Betfairin dead heat -säännöt ovat voimassa vedoissa, jotka on asetettu ottelukertoimien kohteeseen.
  • Jos ottelu ei ala aikataulun mukaisena alkamisaikana, eikä sitä pelata loppuun kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta alkamispäivästä, kaikki vedot mitätöidään, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
  • Jos ottelu alkaa, mutta se keskeytetään tai siirretään ennen puoliaikaa, eikä sitä pelata loppuun kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta alkamisajasta, ottelu tuomitaan tasapeliksi ja ratkaistaan Betfairin dead heat -sääntöjen mukaisesti. Jos ottelu alkaa, mutta se keskeytetään tai siirretään toisella puoliajalla, eikä sitä pelata loppuun kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta alkamisajasta, ottelu ratkaistaan asiaankuuluvan hallintoelimen virallisen tuloksen mukaisesti. Molemmissa tapauksissa vedot ottelukertoimien kohteesta ratkaistaan yllä esitetyllä tavalla, ja kaikki muut vedot mitätöidään, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
  • Kaikki vedot yksittäisestä pelaajasta jäävät voimaan, jos hänet on listattu mihin tahansa 22 pelaajan ryhmään ottelupäivänä riippumatta siitä, osallistuuko hän mihinkään osaan ottelua vai ei.
 4. Baseball

  • Nämä Betfairin Baseballin säännöt koskevat vain Major League Baseballia (MLB), World Baseball Classicia ja Japanin baseballia. Kaikkea muuta baseballia, kuten esimerkiksi Suomen pesäpalloa, koskevat Yleisissä säännöissä ja Kohdetiedoissa esitetyt säännöt.
  • Jos ottelu ei käynnisty aikataulun mukaisena aloituspäivänä, kaikki vedot mitätöidään.
  • Jos MLB-ottelu alkaa, mutta se myöhemmin keskeytetään tai siirretään, eikä virallista tulosta julkisteta kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta alkamispäivästä, kaikki vedot mitätöidään, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
  • Jos japanilainen baseballottelu alkaa, mutta se myöhemmin keskeytetään tai siirretään, eikä ottelua pelata loppuun kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta alkamispäivästä, kaikki vedot mitätöidään, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
  • Kaikki vedot sisältävät ylimääräiset vuoroparit, ellei Kohdetiedoissa toisin ilmoiteta.
  • Kaikki vedot kohteista "Juoksut yhteensä" tai "Run line" mitätöidään, ellei vähintään 9 vuoroparia ole pelattu loppuun (8,5 vuoroparia, jos kotijoukkue on johdossa), tai jos ottelun virallinen pituus on 7 vuoroparia, silloin kaikki vedot mitätöidään, ellei ole pelattu 7 vuoroparia (6,5 vuoroparia, jos kotijoukkue on johdossa), paitsi (molemmissa tapauksissa) vedot niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
  • Kaikissa "Listatuissa" kohteissa vedot mitätöidään, elleivät molemmat Betfairin kohteessa listatut nimetyt syöttäjät aloita syöttäjinä joukkueidensa ensimmäisissä sisävuoroissa.
 5. Koripallo

  • Vedot ratkaistaan jatkoajan sisältävän tuloksen perusteella, ellei Kohdetiedoissa toisin mainita tai ellei kohdetta ole jo ratkaistu ehdoitta tai ellei näissä Betfairin Koripallon säännöissä ole muuten määritelty.
  • Jos ottelu ei käynnisty aikataulun mukaisena alkamisaikana, kaikki vedot mitätöidään.
  • Jos ottelu alkaa, mutta se myöhemmin keskeytetään tai siirretään, siinä tapauksessa kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta alkamisajasta; (a) on täytynyt kulua vähintään 43 minuuttia peliaikaa missä tahansa NBA-ottelussa tai 35 minuuttia peliaikaa missä tahansa muussa ottelussa; tai (b) asiaankuuluvan hallintoelimen on täytynyt ratkaista virallinen tulos; muussa tapauksessa kaikki vedot mitätöidään, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta. Jos pisteet ovat näissä tapauksissa tasan, dead heat -säännöt ovat voimassa vedoissa ottelun voittajakohteesta.
 6. Nyrkkeily ja vapaaottelu

  • Kaikki yksittäisen ottelun kohteet ratkaistaan asiaankuuluvan hallintoelimen virallisen tuloksen perusteella välittömästi ottelun päätyttyä riippumatta myöhemmistä hylkäyksistä tai tuloksen muokkauksista (ellei muutosta julkisteta 24 tunnin sisällä asiaankuuluvan kohteen alkuperäisestä ratkaisusta pistelaskuvirheen korjaamiseksi tai virheen korjaamiseksi tuloksen raportoinnissa).
  • Jos ottelu keskeytetään, peruutetaan tai siirretään, eikä sitä käydä loppuun kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta alkamisajasta, tai jos nyrkkeilijä vetäytyy tai vaihtuu toiseen ennen ensimmäisen erän alkua, kaikki vedot mitätöidään.
  • Jos nyrkkeilijä vetäytyy ennen erän alkua, ei ryhdy ottelemaan erätauon jälkeen tai hylätään mistä tahansa syystä erien välissä, ottelu tuomitaan päättyneeksi edellisen erän lopussa.
  • Jos toinen nyrkkeilijöistä hylätään, hänet tuomitaan hävinneeksi.
  • Jos ottelun suunniteltu kesto (esim. erien määrä) muuttuu sen jälkeen, kun olemme alkaneet tarjota siihen vetoja, kaikki vedot ottelusta jäävät voimaan, paitsi vedot, joihin sisältyy tapahtumia, jotka tapahtuvat määrättyjä eriä tai erähaarukoita ennen, niiden aikana tai jälkeen (jollaiset vedot mitätöidään). Esimerkiksi tällaisissa tilanteissa vedot Nyrkkeilijän A voitosta erässä 5 (tai Nyrkkeilijän A voitosta erien 4–6 aikana) mitätöitäisiin.
  • Jos suunniteltu ottelupaikka vaihtuu sen jälkeen, kun Betfair on ladannut kohteen, siten että ottelupaikka vaihtuu ottelupaikkaan toisessa maassa, kaikki vedot mitätöidään. Kaikissa muissa kalenterinmukaiseen ottelupaikkaan liittyvissä muutoksissa vedot ovat voimassa.
  • Jos nyrkkeilyssä tai vapaaottelussa ottelun tulokseksi tuomitaan "ei ottelua" tai "ei päätöstä", kaikki vedot mitätöidään.
  • Jos vapaaottelussa ottelun tulokseksi tuomitaan tasapeli tai tekninen tasapeli, kaikki vedot mitätöidään.
 7. Kriketti

  1. 7.1 Yleistä

   • Jos palloa ei syötetä kilpailun, sarjan tai ottelun aikana, kaikki vedot mitätöidään, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta (esim. kohteessa "Loppuun pelattu ottelu").
   • Jos ottelua lyhennetään sään vuoksi, kaikki vedot ratkaistaan virallisen tuloksen perusteella (sisältäen rajoitettujen overeiden otteluissa Duckworth Lewis -menetelmällä määritellyn tuloksen).
   • Jos ottelu ratkaistaan ulospoltolla tai kolikonheitolla, kaikki vedot mitätöidään, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
  2. 7.2 Test-ottelut

   • Jos ottelu alkaa, mutta se keskeytetään muista kuin säästä johtuvista syistä (syihin sisältyy rajoittumatta: vaarallinen tai ei-pelattava hila tai ulkokenttä, kentän vandalismi, lakko tai boikotti, yleisön protesti/väkivalta, stadionin vahinko, terrorismi ja luonnonilmiöt), Betfair pidättää oikeuden mitätöidä kaikki vedot, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
   • Jos ottelua ei ole aikataulutettu päättymään viiden päivän sisällä aikataulun mukaisesta alkuperäisestä päättymispäivästä, kaikki vedot tämän tapahtuman kohteista mitätöidään, paitsi vedot kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
  3. 7.3 Rajoitettujen overeiden ottelut

   • Jos ottelun tulos on "Ei tulosta", vedot mitätöidään kaikista tapahtuman kohteista, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta, tai joissa on syötetty vähimmäismäärä overeita kohdekohtaisissa tiedoissa esitetyllä tavalla.
   • Jos uusi kolikonheitto järjestetään aikataulun mukaisena varapäivänä rajoitettujen overeiden ottelussa, kaikki vedot, jotka on asetettu 30 minuutin jälkeen ennen alkuperäistä aikataulun mukaista pelin aloitusaikaa ensimmäisenä päivänä, mitätöidään. Tämä sääntö liittyy kaikkiin kohteisiin, paitsi niihin, jotka on jo ratkaistu ehdoitta (esim. voittaa kolikonheiton- ja kolikonheiton yhdistelmäkohteet).
 8. Pyöräily

  • Kun tapahtumassa on palkintojenjakoseremonia, kohteet ratkaistaan asiaankuuluvan hallintoelimen palkintojenjakoseremonian aikaisen virallisen tuloksen perusteella. Myöhemmät hylkäykset tai tulosten muokkaukset eivät vaikuta ratkaisuun.
  • Jos palkintojenjakoseremoniaa ei ole, lopputulokset määritellään asiaankuuluvan hallintoelimen virallisen tuloksen perusteella riippumatta myöhemmistä hylkäyksistä tai tuloksen muokkauksista (ellei muutosta julkisteta 24 tunnin sisällä asiaankuuluvan kohteen alkuperäisestä ratkaisusta virheen korjaamiseksi tuloksen raportoinnissa).
 9. Darts

  • Jos ottelua ei pelata loppuun mistä tahansa syystä, vedot ottelukerroinkohteesta mitätöidään.
  • Jos ottelua ei pelata loppuun mistä tahansa syystä, vedot kohteista "oikea tulos" tai "seuraava peli/erä" mitätöidään, ellei kohdetta ole ratkaistu ehdoitta.
  • Jos ottelua ei pelata loppuun mistä tahansa syystä, vedot mistä tahansa tasoituskohteesta mitätöidään, ellei kohdetta ole ratkaistu ehdoitta.
 10. E-urheilu

  • Kaikki kohteet ratkaistaan asiaankuuluvan liigan/turnausjärjestäjän virallisen tuloksen perusteella.
  • Jos sarjaformaattia muutetaan ennen asiaankuuluvan sarjan alkua, kaikki kyseiseen sarjaan liittyvät ennen formaatin muuttamista asetetut kohteet mitätöidään.
  • Jos sarjaformaattia muutetaan sen jälkeen, kun sarja on muuttunut livekohteeksi, kaikki sarjaan liittyvät kohteet mitätöidään (paitsi kohteissa, joissa lopputulos on jo yksiselitteisesti ratkennut siinä vaiheessa, jossa sarjaformaattia muutettiin).
  • Sarjassa, jossa yhdelle joukkueista myönnetään yhden tai useamman kartan etu mistä tahansa syystä (kun esimerkiksi joukkueelle myönnetään yhden kartan etu vahvan suorituksen perusteella aiemmin sarjassa), koskien kaikkia karttakohteita, myönnettyjä karttoja ei oteta huomioon vedonlyöntitarkoituksessa. Näissä tapauksissa ensimmäinen oikeasti pelattu kartta katsotaan karttakohteiden tarkoituksessa sarjan ensimmäiseksi kartaksi.
  • Jos joukkueelle myönnetään luovutusvoitto vähintään yhdessä kartassa liigan/turnausjärjestäjän toimesta mistä tahansa muusta syystä kuin vahvasta suorituksesta aiemmin sarjassa/turnauksessa, kaikki kohteet kyseisestä kartasta tai kartan sarjasta mitätöidään.
  • Jos kartta alkaa, mutta päättyy ennenaikaisesti: (i) kohteet kartan voittajasta ratkaistaan virallisen tuloksen perusteella, (ii) kaikki muut kohteet, joissa lopputulos on ratkaistu yksiselitteisesti (kartan ennenaikaisella loppumishetkellä), ratkaistaan, ja (iii) kaikki muut kohteet mitätöidään.
  • Jos kartta tehdään uudelleen (eli käynnistetään uudelleen) osittaisen pelaamisen jälkeen, karttakohteet, jotka on ratkaistu yksiselitteisesti kartan uudelleentekohetkellä, ratkaistaan asiaankuuluvan liigan/turnausjärjestäjän virallisen tuloksen perusteella. Kaikki muut karttakohteet ratkaistaan uuden uudelleentehdyn kartan perusteella.
  • Jos sarja ei ala 48 tunnin sisällä virallisesta alkamispäivästä ja -ajasta, kaikki asiaankuuluvan sarjan kohteiden vedot mitätöidään.
  • Jos asiaankuuluva liiga tai turnausjärjestäjä katsoo yhden tai useamman pelaajan huijanneen sarjan aikana, kaikki kyseiseen pelaajaan tai kyseisen pelaajan joukkueeseen liittyvät ratkaisemattomat sarja- ja karttakohteet mitätöidään.
  • Betfair pidättää oikeuden keskeyttää minkä tahansa kohteen milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti (esimerkiksi hoitaakseen hallintotoimia ja/tai tehdäkseen tarpeellisia toimia Betfairin asiakkaiden suojelemiseksi).
  • Jos sarja alkaa ja se myöhemmin keskeytetään tai siirretään, eikä sitä jatketa 6 tunnin sisällä aikataulun mukaisesta todellisesta alkamisajasta, vedot kaikista kyseisen sarjan kohteista mitätöidään (paitsi vedot kohteista, jotka on jo yksiselitteisesti ratkaistu ennen keskeytys- tai siirtohetkeä).
  • Jos joukkue nimetään tai brändätään uudelleen, kaikki vedot kyseisestä joukkueesta jäävät voimaan. Betfair pidättää kuitenkin oikeuden mitätöidä mitkä tahansa vedot, jotka on asetettu joukkueeseen liittyen, jos joukkueen identiteetistä on merkittävää epävarmuutta.
 11. Talouskohteet

  1. 11.1 Indeksit

   • Päivänsisäiset, Keskipäivän ja Iltapäivän kohteet ratkaistaan ensimmäisen Bloombergin kurssitiedon perusteella kohteen sulkeutumisajan jälkeen riippumatta myöhemmistä tuloksen muokkauksista (ellei muutosta julkisteta 24 tunnin sisällä asiaankuuluvan kohteen alkuperäisestä ratkaisusta virheen korjaamiseksi tuloksen raportoinnissa).
   • Kaikki Päivittäiset kohteet, viikoittaiset kohteet ja päivän lopun päivänsisäiset kohteet ratkaistaan virallisen päätöskurssin perusteella asiaankuuluvan päätöshuutokaupan jälkeen riippumatta myöhemmistä tuloksen muokkauksista (ellei muutosta julkisteta 24 tunnin sisällä asiaankuuluvan kohteen alkuperäisestä ratkaisusta virheen korjaamiseksi tuloksen raportoinnissa).
  2. 11.2 Osakkeet

   • Kaikki osakekohteet ratkaistaan Bloombergin virallisen päätöskurssin perusteella riippumatta myöhemmistä tuloksen muokkauksista (ellei muutosta julkisteta 24 tunnin sisällä asiaankuuluvan kohteen alkuperäisestä ratkaisusta virheen korjaamiseksi tuloksen raportoinnissa).
   • Jos osake splitataan, kohde ratkaistaan uuden osakkeen kurssin arvon nettomuutoksen perusteella päivän kaupankäynnin sulkeutuessa.
  3. 11.3 Korot

   • Korkokurssikohteet ratkaistaan, kun Betfair saa tietää tuloksen, riippumatta tuloksen muokkauksista (ellei muutosta julkisteta 24 tunnin sisällä asiaankuuluvan kohteen alkuperäisestä ratkaisusta virheen korjaamiseksi tuloksen raportoinnissa).
  4. 11.4 Asuntohinnat

   • Ratkaisussa käytetään HBOS:n Vakioitua keskiarvohintaa (kausitasoitettu), ja kohteet ratkaistaan, kun Betfair saa tietää tuloksen, riippumatta myöhemmistä tuloksen muokkauksista (ellei muutosta julkisteta 24 tunnin sisällä asiaankuuluvan kohteen alkuperäisestä ratkaisusta virheen korjaamiseksi tuloksen raportoinnissa).
   • Betfair käyttää vain HBOS:n hintoja. Jos HBOS:n lukuja ei enää toimiteta tai niitä ei ole saatavilla tiettyä ajanjaksoa varten, kaikki vedot mitätöidään, ellei Kohdetiedoissa toisin ilmoiteta.
   • Kaikki Neljänneskohteet ovat epätäydellisiä kohteita, ja näin ollen niihin voidaan lisätä ylimääräisiä "osallistujia" vastaamaan asuntohintojen muutoksia.
  5. 11.5 Valuuttakohteet

   • Kaikki Valuuttakohteet ratkaistaan käyttämällä ensimmäistä Bloombergin Spot-hintaa kohteen sulkemisajan jälkeen riippumatta myöhemmistä tuloksen muokkauksista (ellei muutosta julkisteta 24 tunnin sisällä asiaankuuluvan kohteen alkuperäisestä ratkaisusta virheen korjaamiseksi tuloksen raportoinnissa).
 12. Golf

  1. 12.1 Yleistä

   • Turnausvedot ratkaistaan vain, jos Kohdetiedoissa määritelty vähimmäismäärä reikiä on pelattu.
   • Kun tapahtumassa on palkintojenjakoseremonia, kohteet ratkaistaan asiaankuuluvan hallintoelimen palkintojenjakoseremonian aikaisen virallisen tuloksen perusteella. Myöhemmät hylkäykset tai tulosten muokkaukset eivät vaikuta ratkaisuun.
   • Jos palkintojenjakoseremoniaa ei ole, lopputulokset määritellään asiaankuuluvan hallintoelimen virallisen tuloksen perusteella riippumatta myöhemmistä hylkäyksistä tai tuloksen muokkauksista (ellei muutosta julkisteta 24 tunnin sisällä asiaankuuluvan kohteen alkuperäisestä ratkaisusta virheen korjaamiseksi tuloksen raportoinnissa).
   • Jos pelaaja ei aloita turnausta, vedot kyseisestä pelaajasta mitätöidään.
   • Turnauksen aloittava pelaaja, joka vetäytyy turnauksesta tai hylätään ennen turnauksen loppumista, ratkaistaan häviäjäksi.
   • Jos turnausta lyhennetään ja Betfair ratkaisee turnauskohteet, kaikki viimeisen pelatun kierroksen jälkeen vahvistetut vedot mitätöidään.
   • Minkä tahansa turnauksen missä tahansa "etenee jatkoon" -kohteessa voittajiksi määritellään golfaajat, jotka etenevät turnaukseen Kohdetiedoissa esitettyjen ehtojen mukaisesti riippumatta siitä, kilpailevatko he turnauksessa vai eivät. Kohteet ratkaistaan karsinnan jälkeen, myöhemmät hylkäykset tai tulosten muokkaukset eivät vaikuta ratkaisuun.
   • Jos Turnaus/Kierros aloitetaan uudelleen alusta, kaikki virallisen aloitusajan jälkeen asetetut vedot mitätöidään, paitsi kohteissa, jotka on ratkaistu ehdoitta. Kahden tai kolmen pelaajan ryhmille asetetut vedot mitätöidään vain, jos ne vahvistetaan asiaankuuluvan kahden tai kolmen pelaajan ryhmän avauslyönnin jälkeen.
   • Jos Betfair ei keskeytä turnauskohdetta ja peruuta vahvistamattomia vetoja kohdesäännöissä ilmoitettuun aikaan, mutta kohde muuttuu myöhemmin livekohteeksi, kaikki vedot päivän pelaamisen aloitusajan ja kohteen livekohteeksi muuttumishetken väliltä mitätöidään.
  2. 12.2 Turnauksen otteluvedonlyönti (eli 72 reiän otteluvedot)

   • Mikäli pelaaja vetäytyy pelaamatta lyöntiäkään, kaikki asiaankuuluvan kohteen vedot mitätöidään.
   • Jos yksikään pelaaja ei suorita tiettyä kierrosta mistä tahansa syystä, voittaja on pelaaja, jolla on pienin lyöntimäärä edellisen kierroksen jälkeen.
   • Jos pelaaja hylätään tai hän vetäytyy kisasta millä tahansa kierroksella, hänet ratkaistaan häviäjäksi, jos vähintään yksi muu pelaaja pelaa kierroksen loppuun.
   • Jos yksikään pelaaja ei pelaa ensimmäistä kierrosta loppuun, kaikki vedot mitätöidään.
  3. 12.3 Kierrosvedonlyönnin kohteet (eli kaksi pelaajaa, kolme pelaajaa jne.)

   • Jos pelaaja vetäytyy kisasta pelaamatta lyöntiäkään kyseisellä kierroksella, kaikki asiaankuuluvan kohteen vedot mitätöidään.
   • Jos joku pelaajista ei pelaa kierrosta loppuun mistä tahansa muusta syystä kuin vetäytymisen tai hylkäämisen takia, kaikki vedot mitätöidään, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
   • Jos pelaaja vetäytyy kisasta tai hänet hylätään hänen pelattuaan lyönnin kyseisellä kierroksella, hänet ratkaistaan häviäjäksi, jos vähintään yksi muu pelaaja pelaa kierroksen loppuun.
   • Jos yksikään pelaaja ei pelaa kierrosta loppuun, kaikki vedot mitätöidään.
  4. 12.4 Lyöntipelin reikäkohtaiset kohteet (eli nimetyn pelaajan suoritus määrätyllä reiällä)

   • Jos reikää ei pelata loppuun mistä tahansa syystä, kaikki kyseisen reiän vedot mitätöidään, ellei kohdetta ole jo ratkaistu ehdoitta.
   • Kohteet ratkaistaan reiän pelaamisen jälkeen. Myöhemmät rangaistukset tai hylkäämiset eivät vaikuta ratkaisuun.
  5. 12.5 Reikäpelin reikäkohtaiset kohteet (eli pelaajien suoritukset toisiaan vastaan määrätyllä reiällä)

   • Jos pelaaja tai joukkue ei pelaa reikää loppuun (muusta syystä kuin vetäytyminen tai hylkääminen), kaikki kyseisen reiän vedot mitätöidään, ellei kohdetta ole ratkaistu ehdoitta. Poikkeuksena tästä on pelaajan tai joukkueen luovuttaminen (jolloin heidät ratkaistaan häviäjäksi).
   • Pelaaja tai joukkue, joka vetäytyy kisasta tai hylätään pelattuaan lyönnin kyseisellä reiällä, ratkaistaan häviäjäksi, jos vähintään yksi muu pelaaja pelaa reiän loppuun.
   • Jos pelaaja tai joukkue ei pelaa lyöntiä reiällä, kaikki vedot mitätöidään.
   • Kohteet ratkaistaan reiän pelaamisen jälkeen. Myöhemmät rangaistukset tai hylkäämiset eivät vaikuta ratkaisuun.
 13. Vinttikoirakisat

  1. 13.1 Yleistä

   • Kaikki vedot (paitsi ante-post- ja Australian lisenssin kohteissa) asetetaan lähtökoppinumeroille. Vinttikoirien nimet näytetään vain informaatiotarkoituksessa.
   • Kohteet ratkaistaan virallisen tuloksen perusteella, kun rata antaa tulokselle hyväksynnän, joko ilmoittamalla tai näytöllä. Myöhemmät hylkäämiset, valitukset tai muutokset tulokseen eivät vaikuta ratkaisuun.
   • Jos poissaoleva tai varalla oleva osallistuja julistetaan, kaikki vedon ennen kohteen päivittymistä Betfairilla mitätöidään ja kaikki vahvistamattomat vedot sisältäen "Ota SP-kerroin"- ja "pidettävät" vedot peruutetaan (paitsi tietyt SP-vedot yllä Kohdan B Kappaleessa 10.5 esitetyllä tavalla).
   • Jos kisassa ei ole maaliintulijoita tai kisa julistetaan mitätöidyksi ennen virallisen tuloksen julkistamista, kaikki vedot mitätöidään.
   • Jos suunniteltu tapahtumapaikka vaihtuu sen jälkeen, kun Betfair on ladannut kohteen, kaikki vedot mitätöidään.
   • Ante-post-kohteissa kaikki yksittäisille vinttikoirille asetetut vedot ovat voimassa huolimatta siitä, juokseeko vinttikoira vai ei. Kaikki ante-post-vedot mitätöidään, jos kilpailu keskeytetään tai tapahtumapaikka vaihtuu.
  2. 13.2 Lähtökoppihaaste

   • Vedot "Lähtökoppihaaste"-kohteisiin perustuvat eniten voittajia kisatapahtuman aikana tuottaviin lähtökoppeihin, ellei Kohdetiedoissa toisin ilmoiteta.
   • Näihin kohteisiin eivät vaikuta muutokset poissaolijoiden ja varalla olevien osallistujien suhteen.
   • Jos kisassa on dead heat -tulos, jokainen lähtökoppi saa puolivoiton, 3-way dead heat antaa yhden kolmasosavoiton jne.
   • Normaalit dead heat -säännöt ovat voimassa, jos vähintään kahdella lähtökopilla on sama määrä voittoja molempien tapahtumien jälkeen.
   • Jos koko tapahtuma keskeytetään, vedot mitätöidään. Jos kuitenkin vähintään yksi kisa on käyty loppuun, vedot näistä kohteista jäävät voimaan.
  3. 13.3 Kerrotut lähtökopit tai Kerrotut lähtökopin numerot

   • Vedot "kerrotuista lähtökopeista" tai "kerrotuista lähtökopin numeroista" ovat vetoja kumulatiivisesta summasta voittavasta lähtökopista kerrottuna toisella lähtökopilla jokaisessa kisassa kisatapahtuman aikana, ellei Kohdetiedoissa ole toisin ilmoitettu. Jos kumulatiivinen summa ei ole kokonaisluku, kyseinen summa pyöristetään soveltuvaan kumulatiiviseen summaan.
   • Näihin kohteisiin eivät vaikuta muutokset poissaolijoiden ja varalla olevien osallistujien suhteen.
   • Jos kisa peruutetaan, mitätöidään tai keskeytetään, tai kisassa on vain yksi maaliintulija, kahdeksan osallistujan vinttikoirakisoille myönnetään 20 pistettä ja kaikille muille kisoille myönnetään 12 pistettä.
   • Jos koko tapahtuma keskeytetään, kaikki vedot mitätöidään, mutta jos vähintään yksi kisa on käyty loppuun, vedot näistä kohteista jäävät voimaan, ja jäljellä oleville kisoille myönnetään 20 pistettä kahdeksan osallistujan vinttikoirakisoille ja 12 pistettä kaikille muille kisoille.
   • Uudelleenjuostut kisat käsitellään peruutettuina kisoina.
   • Jos voittajasta on dead heat -tilanne kahden vinttikoiran välillä, kyseisen kisan asiaankuuluva kerrottu lähtökopin numero lasketaan siten, että dead heat -tilanteessa olevien vinttikoirien lähtökoppien numerot kerrotaan keskenään.
   • Jos voittajasta on dead heat -tilanne kolmen tai useamman vinttikoiran välillä, kyseisen kisan asiaankuuluva kerrottu lähtökopin numero lasketaan siten, että dead heat -tilanteessa olevien vinttikoirien lähtökoppien numerot lasketaan yhteen ja jaetaan dead heat -tilanteessa olevien vinttikoirien määrällä, ja tämän lopputulos kerrotaan itsellään, mistä muodostuu asiaankuuluva kerrottu lähtökopin numero (vaikkei se olisi kokonaisluku). Esimerkki: lähtökopit 1, 3 ja 6 ovat dead heat -tilanteessa voitosta. Kun nämä lasketaan yhteen, saadaan 10; tämä luku jaetaan dead heat -tilanteessa olevien vinttikoirien määrällä (3), mistä saadaan tulokseksi 3,33; sitten 3,33 kerrotaan itsellään ja saadaan 11,11.
   • Jos toisesta sijasta on dead heat -tilanne kahdentai useamman vinttikoiran välillä, kyseisen kisan asiaankuuluva kerrottu lähtökopin numero lasketaan siten, että dead heat -tilanteessa olevien vinttikoirien lähtökoppien numerot lasketaan yhteen ja jaetaan dead heat -tilanteessa olevien vinttikoirien määrällä, ja tämän lopputulos kerrotaan voittajalla, mistä muodostuu asiaankuuluva kerrottu lähtökopin numero (vaikkei se olisi kokonaisluku). Esimerkki: lähtökoppi 1 voittaa ja lähtökopit 3 ja 6 ovat dead heat -tilanteessa toisella sijalla. Kun toisella sijalla dead heat -tilanteessa olevat lasketaan yhteen, saadaan 9; tämä luku jaetaan dead heat -tilanteessa olevien vinttikoirien määrällä (2), mistä saadaan tulokseksi 4,5; sitten 4,5 kerrotaan voittajan numerolla (1) ja saadaan 4,5.
  4. 13.4 Voittomitat

   • Vedot "Voittomitoista" ovat vetoja kisatapahtuman kaikkien kisojen voittomittojen summasta, ellei Kohdetiedoissa ole toisin ilmoitettu.
   • Enimmäisvoittomitta missä tahansa kisassa on 10 pituutta.
   • Jos kisassa on vain yksi maaliintulija, kisan voittomitaksi tuomitaan 10 pituutta.
   • Jos kisa peruutetaan, mitätöidään tai keskeytetään, voittomitaksi tuomitaan 2 pituutta.
   • Uudelleenjuostut kisat käsitellään peruutettuina kisoina.
   • Alle puolen pituuden mitoissa käytetään seuraavaa skaalaa: Kuono 0,1; Pää 0,2; Niska 0,3.
   • Kaikkien voittomittojen summa pyöristetään lähimpään kokonaislukuun tapahtuman lopussa (puolikas pyöristetään ylöspäin) ja vedot ratkaistaan tämän tuloksen perusteella.
   • Jos koko tapahtuma keskeytetään, vedot mitätöidään. Mutta jos vähintään yksi kisa on käyty loppuun, kaikille jäljellä oleville kisoille myönnetään 2 pituutta kullekin ja vedot jäävät voimaan.
  5. 13.5 Otteluvedot

   • "Otteluvedot" kisasta ratkaistaan sen vinttikoiran perusteella, jolla on paras loppusijoitus kyseisessä kisassa. Jos kumpikaan vinttikoira ei pääse maaliin, vedot mitätöidään. Jos vain yksi vinttikoirista pääsee maaliin, kyseinen vinttikoira tuomitaan voittajaksi. Jos poissaoleva tai varalla oleva osallistuja julistetaan, kaikki vedot mitätöidään.
   • "Otteluvedot" etenemisestä kilpailussa ratkaistaan sen vinttikoiran perusteella, joka etenee kierroksissa pisimmälle (riippumatta siitä, osallistuuko se myöhemmälle kierrokselle vai ei). Jos kyseessä olevat vinttikoirat eivät pääse jatkoon samalta kilpailukierrokselta, kohde ratkaistaan dead heat -tilanteeksi riippumatta niiden loppusijoituksista omissa alkuerissään.
  6. 13.6 Käänteiset Forecastit

   • "Käänteisten Forecastien" kohteet ratkaistaan kisassa ensimmäiseksi ja toiseksi sijoittuneiden vinttikoirien perusteella.
   • Jos dead heat -tilanne vaikuttaa käänteiseen forecastiin, Betfairin dead heat -säännöt ovat voimassa.
  7. 13.7 Sijoituskohteet

   • Voittajien lukumäärä "sijoitus"-kohteissa ilmoitetaan Kohdetiedoissa, ja se määritellään Betfairin tietämän osallistujamäärän perusteella, kun kohde ladataan.
   • Avaamisen jälkeen voittajien määrä "sijoitus"-kohteissa (Kohdetiedoissa esitetyllä tavalla) saattaa muuttua poissaolevien osallistujien perusteella. Jos mahdollisten voittajien määrä on sama tai suurempi kuin osallistujien määrä, kaikki vedot tästä kohteesta mitätöidään.
  8. 13.8 Etenee finaaliin- ja Etenee jatkoon -kohteet

   • "Etenee finaaliin" -kohteet ratkaistaan ensimmäisten kuuden kilpailun välieristä jatkoon edenneen vinttikoiran perusteella, ja se ratkaistaan siten riippumatta siitä, juoksevatko ne finaalissa vai eivät.
   • "Etenee jatkoon" -kohteet ratkaistaan niiden vinttikoirien perusteella, jotka etenevät jatkoon omista välieristään riippumatta siitä, juoksevatko ne seuraavalla kierroksella vai eivät.
   • "Etenee finaaliin"- tai "etenee jatkoon" -kohteet ratkaistaan karsintavaiheiden jälkeen, myöhemmät hylkäykset tai tulosten muokkaukset eivät vaikuta ratkaisuun.
  9. 13.9 Ante-post

   • Jos ante-post-kohteessa listattu vinttikoira kuolee, Betfair käyttää saatavilla olevaa tietoa vinttikoiran kuolinajan määrittämiseen. Betfair määrittelee sen jälkeen oikeudenmukaisesti toimien, oliko vinttikoira "merkityksellinen osallistuja" kohteessa. Määritellessään sitä, onko vinttikoira merkityksellinen osallistuja, Betfair tarkastelee vinttikoiran yleistä kerrointa välittömästi ennen vinttikoiran kuolemaa, Betfairin kohteessa ja laajemmin vedonlyöntimarkkinoilla. Yleisesti ottaen Betfair pitää vinttikoiraa merkityksellisenä osallistujana, jos sillä katsotaan olevan vähintään noin 8–10 prosentin voittomahdollisuus.
   • Jos Betfair määrittelee, että vinttikoira oli "merkityksellinen osallistuja", kaikki kohteesta lyödyt vedot (kaikista valinnoista) kuolinajan ja kohteen keskeyttämisen väliltä mitätöidään ja kaikki vahvistamattomat vedot peruutetaan ennen kohteen avaamista uudelleen.
   • Jos Betfair määrittelee, että vinttikoira ei ollut "merkityksellinen osallistuja", vain kyseisestä vinttikoirasta lyödyt vedot kuolinajan ja kohteen keskeyttämisen väliltä mitätöidään ja vahvistamattomia vetoja ei peruuteta ennen kohteen avaamista uudelleen.
   • Vinttikoirista vahvistetut vedot, jotka on lyöty sen jälkeen, kun ne ovat menettäneet paikkansa tietyssä alkuvaiheessa tai eivät ole päässeet jatkoon soveltuvaan päivään mennessä, mitätöidään, ellei kyseisessä kisassa ole myöhempää ylimääräistä aloitusvaihetta.
   • Jos tapahtuma siirretään tai järjestetään uudelleen toisena päivänä samassa tapahtumapaikassa, ante-post-vedot jäävät voimaan, ellei osallistumista avata uudelleen, jolloin kaikki vedot mitätöidään.
  10. 13.10 Australiaa koskevat säännöt poissaolevista

   • Huolimatta yllä olevista, seuraavat säännöt koskevat julistettuja poissaolijoita Australian vinttikoirakohteissa.
   • Jos vinttikoira ilmoitetaan poissaolevaksi kohteen lataamisen jälkeen, mutta ennen kisan alkamista, se poistetaan ja mitätöimme kaikki kohteen vedot, jotka on vahvistettu ennen kohteen päivitystä Betfairilla.
   • Jos kisan päätyttyä kilpailun edustajat julistavat vinttikoiran poissaolevaksi, Betfair ratkaisee kohteen uudelleen ja mitätöi kaikki vedot, jotka on asetettu ainoastaan tähän osallistujaan. Betfair käyttää sen jälkeen vähennystä kaikissa voittajavedoissa (tai placegetter-vedoissa sijoituskohteissa) kyseisen osallistujan painotetun keskiarvokertoimen mukaisesti.
 14. Hevosurheilu

  1. 14.1 Yleistä

   • Kaikki yksittäiset kisakohteet ratkaistaan punnitsemissignaalin aikaisen virallisen tuloksen perusteella (tai vastaavasti). Myöhemmät hylkäämiset, valitukset tai muutokset tulokseen eivät vaikuta ratkaisuun.
   • Jos kisa keskeytetään tai muutoin ilmoitetaan mitätöidyksi tai jos kisassa on vain yksi osallistuja, kaikki kisan vedot mitätöidään.
   • Jos suunniteltu tapahtumapaikka vaihtuu sen jälkeen, kun Betfair on ladannut kohteen, kaikki vedot mitätöidään.
   • Jos kisaa ei käydä sovittuna päivänä, kaikki vedot mitätöidään.
   • Jos suunniteltu radan pinta muuttuu (esim. nurmesta hiekaksi), kaikki vedot pysyvät voimassa.
  2. 14.2 Ante-post

   • Alla olevia kohtia lukuun ottamatta ante-post-kohteissa kaikki yksittäisille hevosille asetetut vedot ovat voimassa huolimatta siitä juokseeko hevonen vai ei.
   • Ison-Britannian ja Irlannin kisat: Jos hevonen äänestetään ulos kisasta, kaikki kyseisen hevosen vedot mitätöidään.
   • Jos ante-post-kohteessa listattu hevonen kuolee, Betfair käyttää saatavilla olevaa tietoa hevosen kuolinajan määrittämiseen. Betfair määrittelee sen jälkeen oikeudenmukaisesti toimien, oliko hevonen "merkityksellinen osallistuja" kohteessa. Betfair toteuttaa samanlaisen määrittelyn tapauksissa, joissa saadaan tieto virallisia kanavia pitkin, että osallistuja on virallisesti poistettu ante-post-kisasta. Määritellessään sitä, onko hevonen merkityksellinen osallistuja, Betfair tarkastelee hevosen yleistä kerrointa välittömästi ennen hevosen kuolemaa (tai välittömästi ennen saatua tietoa sen poistamisesta), Betfairin kohteessa ja laajemmin vedonlyöntimarkkinoilla. Yleisesti ottaen Betfair pitää hevosta merkityksellisenä osallistujana, jos sillä katsotaan olevan vähintään noin 8–10 prosentin voittomahdollisuus.
   • Jos Betfair määrittelee, että hevonen oli "merkityksellinen osallistuja", kaikki kohteesta lyödyt vedot (kaikista valinnoista) kuolinajan (tai ajan, jolloin virallinen poistoilmoitus annettiin) ja kohteen keskeyttämisen väliltä mitätöidään ja kaikki vahvistamattomat vedot peruutetaan ennen kohteen avaamista uudelleen.
   • Jos Betfair määrittelee, että hevonen ei ollut "merkityksellinen osallistuja", vain kyseisestä hevosesta lyödyt vedot kuolinajan (tai ajan, jolloin virallinen poistoilmoitus annettiin) ja kohteen keskeyttämisen väliltä mitätöidään ja vahvistamattomia vetoja ei peruuteta ennen kohteen avaamista uudelleen.
   • Hevosista vahvistetut vedot, jotka on lyöty sen jälkeen, kun ne ovat menettäneet paikkansa tietyssä alkuvaiheessa tai eivät ole päässeet jatkoon soveltuvaan päivään mennessä, mitätöidään, ellei kyseisessä kisassa ole myöhempää ylimääräistä aloitusvaihetta.
   • Huomaa, että osallistujia, jotka eivät ole osallistuneet eri aloitusvaiheisiin, voidaan poistaa asiaankuuluvista kisakohteista, ja kaikiksi vahvistetuiksi asiakkaiden vetokertoimiksi asetetaan 1,0, vaikka kisassa olisi myöhempiä ylimääräisiä aloitusvaiheita. Jos näyttää todennäköiseltä, että tietty osallistuja voidaan lisätä ylimääräisenä kisaan, tämä osallistuja palautetaan ja kaikki vahvistetut asiakkaiden vedot asetetaan takaisin alkuperäisiin kertoimiinsa.
   • Ante-post-vetoihin ei tehdä "Betfairin sääntö poissaolevista" -vähennyksiä.
   • Kaikki asiaankuuluvat vedot mitätöidään, jos tapahtuma: keskeytetään ilman uutta sovittua päivää; siirretään ja järjestetään toisena päivänä toisessa tapahtumapaikassa; siirretään ja järjestetään toisena päivänä samassa tapahtumapaikassa, ja jos kisan osallistujaluettelon uudelleen avaamisen ja edelliseen vaiheeseen palauttamisen jälkeen ylimääräisiä hevosia osallistuu kisaan ja Betfair katsoo nämä muutokset oleellisiksi kisan vedonlyöntiin. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että tapauksissa, joissa kisa siirretään ja järjestetään toisena päivänä samassa tapahtumapaikassa, asiaankuuluvat vedot ovat voimassa, jos siirron aikainen osallistujaluettelo säilyy muuttumattomana tai muuttuu vain epäolennaisin osin.
  3. 14.3 Sijoitusehdot vetopörssin kohteissa

   • Voittajien lukumäärä "sijoitus"-kohteissa ilmoitetaan Kohdetiedoissa, ja se määritellään Betfairin tietämän osallistujamäärän perusteella, kun kohde ladataan.
   • Avaamisen jälkeen voittajien määrä "sijoitus"-kohteissa ei muutu poissaolevien osallistujien perusteella.
   • Jos Kohdetiedoissa esitetty voittajien määrä on sama tai suurempi kuin osallistujien määrä, kaikki vedot tästä kohteesta mitätöidään.
   • Jos sijoittuneiden hevosten määrä on pienempi kuin Kohdetiedoissa listattujen mahdollisten voittajien määrä, voittajia ovat vain sijoittuneet hevoset.
  4. 14.4 EW-kohteet

   • Sijoitusosuus missä tahansa "Each Way" -vedossa ratkaistaan "sijojen" määrän perusteella ja murto-osana kohdetiedoissa ilmoitetusta voitto-osuudesta.
   • Esimerkki: "EW-ehdot: 1/5 kertoimet, 3 sijaa". Kyseistä "1/5" sovelletaan perinteisiin tai murto-osakertoimiin, jotka ovat 1 pienemmät kuin desimaalikertoimet, joten tämän kohteen Voittajakerrointa 8,0 vastaava Sijoituskerroin lasketaan ((8,0 - 1) / 5) + 1 = 2,4.
   • Avaamisen jälkeen "EW"-kohteiden sijojen määrään ei vaikuta myöhemmät poissaolijat, ellei "Each Way" -kohteessa tarjolla olevien "sijojen" määrä ei ole sama tai ylitä osallistujien määrää, jolloin EW-vetojen sijoitusosuus mitätöidään ratkaisun yhteydessä.
  5. 14.5 Voittomitan vedot

   • Ellei Kohdetiedoissa ole toisin ilmoitettu, vedot voittomitoista ovat vetoja kisatapahtuman yhden tietyn päivän jokaisen kisan voittomittojen summasta.
   • Kisan voittomitta on virallisesti julistettu mitta kahden ensimmäisen maalitolpan ohittaneen hevosen välillä. Mutta jos joko ensimmäinen tai toinen maalitolpan ohittanut hevonen hylätään seuraavista syistä: (i) virheellinen kannettu lisäpaino; (ii) käyttänyt väärää reittiä; (iii) joko jockey tai hevonen ei saavu punnitukseen tai punnitustulos on liian kevyt kisan jälkeen; silloin kaikissa tapauksissa voittomitta on ensimmäisen ja toisen hevosen välinen mitta virallisen tuloksen mukaan.
   • Tässä vedossa enimmäismitta missä tahansa yksittäisessä kisassa on 12 pituutta tasamaan kisoissa ja 30 pituutta National Hunt -kisoissa (joihin sisältyvät tasamaan National Hunt -kisat), ja näitä mittoja sovelletaan, jos vain yksi hevonen pääsee kisassa maaliin. Alle puolen pituuden mitoissa käytetään seuraavaa skaalaa:
    • Turpa: 0,05 pituutta
    • Puoli päätä: 0,1
    • Pää: 0,2
    • Puoli kaulaa: 0,25
    • Kaula: 0,3
   • Jos tapahtumassa on vähintään kolme keskeytettyä tai mitätöityä kisaa, kaikki vedot "voittomitasta" mitätöidään, ellei koko kohde ole ratkaistu ehdoitta.
   • Jos vain yksi tai kaksi tapahtumaa keskeytetään tai mitätöidään, vedot "voittomitasta" ratkaistaan käyttämällä kuhunkin keskeytettyyn tai mitätöityyn kisaan oletusmittaa. Oletusmitta on 2 pituutta tasamaan kisoissa ja 10 pituutta National Hunt -kisoissa.
   • Jos luovutusvoitto julistetaan sen jälkeen, kun tietty "Voittomitta"-kohde on ensimmäisen kerran tarjottu Betfairin vetopörssissä, seuraavia voittomittoja tuomitaan käytettäväksi kisassa, jota luovutusvoitto koski:
    • Tasamaa: 5 pituutta
    • National Hunt: 12 pituutta
    • Jos luovutusvoitto on julistettu ennen tietyn "Voittomitta"-kohteen tarjoamista Betfairin vetopörssissä, kyseistä kohdetta koskien (sen tarjoamisen jälkeen), luovutusvoiton kohteena ollut kisa jätetään huomioimatta ja "Voittomitan" kokonaissumma määritellään jäljellä olevien kisojen perusteella (eli kaikkien kisojen paitsi luovutusvoiton kohteena olleen kisan).
    • 14.6 Betfairin sääntö poissaolevista

     • Betfairin sääntö poissaolevista liittyy kertoimien muokkaamiseen vedoissa, jotka on jo vahvistettu, kun kisassa oleva hevonen julistetaan poissaolevaksi. Muokkausten tekemiseksi Betfair käyttää vähennystä jäljellä oleville osallistujille. Poissaolevaan liittyvä vähennys on laskelma (jonka yksityiskohdat on määritelty alla) kyseisen hevosen voittomahdollisuudesta (tai sijoituksesta jne. tilanteen mukaan), ja sitä sovelletaan jo vahvistettuihin vetoihin muista osallistujista asiaankuuluvassa kohteessa tai kohteissa.
     • Jokainen asiaankuuluvan kohteen lataamisen aikaan listattu hevonen, joka ei osallistu aloituskomentoihin, tuomitaan poissaolevaksi.
     • Kun kohde ladataan, jokaiselle hevoselle annetaan prosenttiosuutena ilmoitettu "vähennys" perustuen sen forecast-kertoimeen. Näitä vähennyksiä voidaan päivittää ajoittain Betfairin harkinnan mukaan perustuen kohteen kaupankäyntiin, mutta noin 15 minuutin jälkeen (noin 5 minuutin Australian ja Yhdysvaltojen kohteissa) ennen aikataulun mukaista "lähtöhetkeä" tietyssä kisassa niitä päivitetään vain poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kunkin hevosen nykyisen vähennysosuuden voi katsoa Betfairin sivuston "info"-sivulta tai kysymällä Asiakaspalvelusta.
      • Tarkkoja vähennyksiä sovelletaan valintoihin vain poissaolevien tapauksessa. Kun poissaolija julistetaan, jokainen kohteen valinta saa asiaankuuluvan vähennyksen. Vähennyksiä voidaan muokata Betfairin harkinnan mukaisesti milloin tahansa kohteen elinkaaren ajan (myös kisan jälkeen).
      • Australian kisoissa vähennyksiä voidaan päivittää ajoittain Betfairin harkinnan mukaan perustuen kohteen kaupankäyntiin, mutta noin 5 minuutin jälkeen ennen aikataulun mukaista "lähtöhetkeä" tietyssä kisassa niitä päivitetään vain poikkeuksellisissa olosuhteissa.
     • Vähennyksiä voidaan tehdä sekä voittaja- että sijoituskohteisiin, mutta niitä sovelletaan eri tavalla (alla kuvatusti) ja hevosilla on eri vähennykset jokaisessa kohteessa.
     • Heti, kun Betfair saa tietää lehdistötiedotteen jälkeen, että hevonen on virallisesti poissaoleva tai hyvin todennäköisesti poissaoleva, seuraavat asiat tapahtuvat:
     • Kaikki vahvistetut vedot kyseisestä hevosesta mitätöidään ja hevonen poistetaan kohteesta.
     • Voittajakohteessa: jos poissaolijan vähennys on vähintään 2,5 %, vaihdettu kerroin kaikissa vahvistetuissa vedoissa jäljellä olevista hevosista pienennetään summalla, joka vastaa poissaolijan lopullista vähennystä, ja kaikki vahvistamattomat tarjotut vedot peruutetaan. Jos poissaolijan vähennys on alle 2,5 %, vähennystä ei sovelleta, eikä vahvistamattomia vetoja peruuteta.
     • Sijoituskohteessa sovelletaan kaikkien poissaolijoiden vähennystä (vaikka se olisi alle 2,5 %), ja vahvistettuihin vetoihin liittyvät mahdolliset voitot jäljellä olevista hevosista pienennetään summalla, joka vastaa poissaolijoiden lopullista vähennystä. Vain jos poissaolijan vähennys on vähintään 4,0 %, kaikki vahvistamattomat vetotarjoukset peruutetaan.
     • Kaikki jäljellä olevien hevosten vähennykset muokataan vastaamaan niiden parannettua voittomahdollisuutta.
     • Vähennyksiä ei sovelleta vetoihin, jotka on lyöty livenä. Mutta jos kohde muuttuu livekohteeksi ennenaikaisesti virheellisesti (tai esimerkiksi lähtö on virheellinen), kaikkiin tänä aikana vahvistettuihin vetoihin sovelletaan myöhempää vähennystä edellyttäen, että kohde muutetaan pois livetilasta ennen kisan alkua. Myöhäisen vetäytymisen tapauksessa Betfair pidättää oikeuden poistaa osallistujan kisan päättymisen jälkeen. Tässä tapauksessa vähennys vaikuttaa vain ennen lähtöhetkeä vahvistettuihin vetoihin.
     • Jos poissaolija poistetaan kisasta virheellisesti tai virheellisen tiedon perusteella koskien osallistujan osallistumista, Betfair palauttaa sekä osallistujan että kaikki aiemmin kyseiseen osallistujaan liittyvät vahvistetut vedot. Kaikki vetäytymisen ja palauttamisen välillä tehdyt vedot mitätöidään sekä sijoituskohteesta että voittajakohteesta. Vetäytymishetkellä vahvistettuihin vetoihin sovellettu vähennys peruutetaan ja alkuperäiset kertoimet tulevat voimaan.
     • Poissaolevat poistetaan asiaankuuluvista kohteista siinä järjestyksessä, jossa ne ovat tulleet Betfairin tietoon. Jos Betfair saa tietoonsa useamman kuin yhden poissaolijan samaan aikaan, se poistaa poissaolijat asiaankuuluvista kohteista kisakortin järjestyksessä.
     • Jos osallistuja ei sisälly kohteeseen virheen vuoksi tai virheellisen tiedon vuoksi koskien osallistujan osallistumista, Betfair pidättää oikeuden lisätä puuttuvan osallistujan kohteeseen milloin tahansa ennen ratkaisua (vaikka kisan juoksemisen jälkeen) edellyttäen, että Betfair on määritellyt, ettei puuttuva osallistuja ole merkityksellinen osallistuja (eli valinta, joka vähennys on enintään noin 2,5 % voittajakohteessa). Tällaisissa tapauksissa kaikki ennen tapahtumaa vahvistamattomat ja vahvistetut vedot jäävät voimaan, mutta jos osallistujaa ei ole lisätty ennen kisan alkua, kaikki livevedot mitätöidään. Mutta jos puuttuva osallistuja katsotaan merkitykselliseksi osallistujaksi, väärin muodostettu kohde mitätöidään ja uusi kohde ladataan mahdollisuuksien mukaan.
    • 14.7 Kuinka Vähennyksiä sovelletaan Vetopörssin kohteissa

     • Voittajakohteessa vähennykset tehdään vaihdettuun kertoimeen.
     • Esimerkki: jos poissaolijan lopullinen vähennys on 25 %, vaihdettua kerrointa kaikissa aiemmin vahvistetuissa vedoissa muista hevosista pienennetään 25 % – vaihdetusta kertoimesta 8,0 tulisi 6,0 jne. Ja niihin voidaan soveltaa lisävähennyksiä, jos toinen hevonen julistetaan myöhemmin poissaolijaksi.
     • EW-kohteessa vähennykset tehdään vaihdettuun voittajakertoimeen. Ilmoitettuja sijoitusehtoja sovelletaan sen jälkeen mukautettuihin voittajakertoimiin.
     • Esimerkki: jos poissaolijan lopullinen vähennys on 25 %, vaihdettua kerrointa kaikissa aiemmin vahvistetuissa vedoissa muista hevosista pienennetään 25 % – vaihdetusta kertoimesta 8,0 tulisi 6,0. Jos Each Way -ehdot olisivat 1/5 kertoimet 3 sijalle, vastaava kerroin vedon Sijoitusosuudelle pienentyisi kertoimesta 2,4 kertoimeen 2,0.
     • Sijoituskohteessa vähennykset tehdään vain vedon mahdollisiin voittoihin, ei vaihdettuun kertoimeen.
     • Esimerkki: jos poissaolijan lopullinen vähennys on 25 %, mahdollisia voittoja kaikissa aiemmin vahvistetuissa vedoissa muista hevosista pienennetään 25 % – vaihdetusta kertoimesta 8,0 tulisi 6,25. Esimerkiksi 10 £ veto hevosen sijoittumiselle vaihdetulla kertoimella 8,0 tuottaisi 70 £ voiton. Jos kisassa olisi poissaolija 25 % vähennyksellä, kyseistä vähennystä sovellettaisiin 70 £ mahdollisiin voittoihin, jolloin mahdollisiksi voitoiksi jäisi 52,50 £. Näin ollen mukautettu vaihdettu kerroin olisi 6,25.
     • Vaihdettua kerrointa voidaan myöhemmin pienentää, jos muita hevosia julistetaan poissaoleviksi, mutta kerroin ei kuitenkaan voi pudota alle 1,01.
     • Varahevoset: Varaosallistuja voi ilmestyä asiaankuuluviin kohteisiin, mutta ilman sovellettavissa olevaa vähennystä, ennen kuin Betfair on vastaanottanut vahvistuksen siitä, että kyseessä on vahvistettu osallistuja, jolloin siihen voidaan soveltaa asiaankuuluva vähennys.
     • Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että poissaolijan korvaavaan varahevoseen sovellettava vähennys sovelletaan kaikkiin asiaankuuluviin kohteisiin lyötyihin vetoihin, jotka on lyöty ennen Betfair poistamaa poissaolijaa kyseisistä kohteista. Vastaavasti jos varahevosesta tulee vahvistettu osallistuja, mutta myöhemmin poissaolija, poissaolijaan sovellettava vähennys sovelletaan kaikkiin asiaankuuluviin kohteisiin lyötyihin vetoihin, jotka on lyöty ennen Betfair poistamaa poissaolijaa kyseisistä kohteista.
    • 14.8 Lisäsäännöt

     • Kortin numerot ovat vain ohjeellisia: vedot asetetaan nimetylle hevoselle.
     • Hevosia ei yhdistetä.
     • Jos hevonen juoksee vain palkintorahoista, se katsotaan poissaolijaksi vedonlyöntitarkoituksessa. Jos tämä johtaa siihen, että asiaankuuluvissa Kohdetiedoissa esitetty mahdollisten voittajien määrä on sama tai suurempi kuin osallistujien määrä asiaankuuluvassa Betfairin kohteessa, kaikki vedot tästä kohteesta mitätöidään.
 15. Jääkiekko

  • Kaikki vedot "Varsinaisen peliajan" kohteista ratkaistaan varsinaisen peliajan päätöshetken tuloksen perusteella sisältämättä jatkoaikaa. Kaikki vedot "Moneyline"-kohteisiin ratkaistaan varsinaisen peliajan tuloksen perusteella sisältäen "jatkoajan sekä mahdollisesti pelattavan voittomaalikilpailun".
  • Tasoituskohteet, kuten "Puck Line" -kohteet (eli National Hockey League -otteluiden tasoituskohteet), ratkaistaan lopputuloksen perusteella sisältäen jatkoajan ja mahdollisesti pelattavan voittomaalikilpailun.
  • Jos ottelu ei ala aikataulun mukaisena alkamisaikana, eikä sitä pelata loppuun kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta alkamispäivästä, kaikki vedot mitätöidään, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
  • Jos ottelu alkaa, mutta se myöhemmin keskeytetään tai siirretään, siinä tapauksessa kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta, (a) on täytynyt kulua vähintään 55 minuuttia peliaikaa missä tahansa ottelussa; tai (b) asiaankuuluvan hallintoelimen on täytynyt ratkaista virallinen tulos; muussa tapauksessa kaikki vedot mitätöidään, paitsi vedot niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta. Jos pisteet ovat näissä tapauksissa tasan, "Moneyline"-otteluissa (joissa ei tarjota tasapeliä) dead heat -säännöt ovat voimassa vedoissa ottelun voittajakohteesta.
 16. Moottoriurheilu (sisältäen mm. Formula 1:n, Superbiket ja Speedwayn)

  • Jos kisa keskeytetään eikä sijoituksia tai virallista tulosta julkisteta, kaikki vedot kyseisestä kisasta mitätöidään, paitsi vedot niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
  • Jos suunniteltu tapahtumapaikka vaihtuu sen jälkeen, kun Betfair on ladannut kohteen, kaikki vedot mitätöidään.
  • "Vastaparien" vedoissa (eli otteluvedoissa) kuljettaja/ajaja, joka sijoittuu paremmin tai ajaa täyteen useampia kierroksia, tuomitaan voittajaksi.
  • Speedwayssa vedot mitätöidään, jos kaikkia tapahtuman tai ottelun aikataulun mukaisia alkueriä tai kisoja ei ajeta loppuun, paitsi kohteissa, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
  • Kaikissa tapauksissa, joissa ei ole palkintojenjakotilaisuutta, mutta Kohdetiedoissa ilmoitetaan, että asiaankuuluvan kohteen ratkaisu perustuu palkintojenjakotilaisuuden aikaisiin tuloksiin, kohde ratkaistaan asiaankuuluvan hallintoelimen virallisen tuloksen perusteella riippumatta myöhemmistä hylkäyksistä tai tuloksen muokkauksista (ellei muutosta julkisteta 24 tunnin sisällä asiaankuuluvan kohteen alkuperäisestä ratkaisusta virheen korjaamiseksi tuloksen raportoinnissa).
 17. Soutu

  • Jos joukkue tai yksilö aloittaa kisan, mutta ei suorita sitä loppuun, se tuomitaan häviäjäksi edellyttäen, että vähintään yksi muu joukkue tai yksilö suorittaa kisan loppuun. Jos yksikään joukkue tai yksilö ei suorita kisaa loppuun, kaikki vedot mitätöidään.
  • Jos regatta peruutetaan mistä tahansa syystä, kaikki vedot mitätöidään, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
  • Kun tapahtumassa on palkintojenjakoseremonia, kohteet ratkaistaan asiaankuuluvan hallintoelimen palkintojenjakoseremonian aikaisen virallisen tuloksen perusteella. Myöhemmät hylkäykset tai tulosten muokkaukset eivät vaikuta ratkaisuun.
  • Jos palkintojenjakoseremoniaa ei ole, lopputulokset määritellään asiaankuuluvan hallintoelimen virallisen tuloksen perusteella riippumatta myöhemmistä hylkäyksistä tai tuloksen muokkauksista (ellei muutosta julkisteta 24 tunnin sisällä asiaankuuluvan kohteen alkuperäisestä ratkaisusta virheen korjaamiseksi tuloksen raportoinnissa).
 18. Rugby Union and Rugby League

  • Vedot "turnauksen pisteistä" ja "turnauksen try-maaleista" koskevat koko peliaikaa sisältäen jatkoajan missä tahansa ottelussa, jossa julistetaan virallinen tulos.
  • Koskien vetoja "ensimmäisen try-maalin ajankohdasta", jos try-maali tehdään toisella puoliajalla, ensimmäisen puoliajan kestoksi katsotaan 40 minuuttia riippumatta lisäajasta. Jos try-maalia ei tehdä tai try-maali tehdään toisen puoliajan lisäajalla tai jatkoajalla, tulos on 80.
  • Try-maaleja koskevissa kohteissa penalty try -maalit lasketaan, paitsi "ensimmäisen henkilökohtaisen try-maalintekijän" kohteissa, joissa penalty try -maaleja ei lasketa.
  • Jos ottelu alkaa, mutta se keskeytetään ennen sen pelaamista loppuun, kaikki vedot mitätöidään, ellei asiaankuuluva hallintoelin ole julistanut virallista tulosta. Kun virallinen hallintoelin on julistanut virallisen tuloksen, kyseistä virallista tulosta käytetään ottelu- ja tasoituskohteiden ratkaisuun, mutta kaikki muut kohteet mitätöidään, ellei niiden tulos ole jo ratkaistu keskeytykseen mennessä (eli keskeytyshetkellä ei olisi ollut mahdollista, että vedon lopputulos olisi muuttunut, jos ottelu olisi jatkunut luonnolliseen päätökseensä). Esimerkiksi jos ottelussa olisi tehty 37 pistettä keskeytyshetkeen mennessä: (i) vähintään 35 pisteen tekemiselle asetettu veto olisi ratkaistu voittavaksi vedoksi, (ii) 30–35 pisteen tekemiselle asetettu veto olisi ratkaistu häviäväksi vedoksi ja (iii) 40–45 pisteen tekemiselle asetettu veto olisi mitätöity. Tällaisessa tilanteessa vedot viimeisestä try-maalin tekijästä / viimeisenä pisteitä tekevästä joukkueesta / viimeisen try-maalin tekevästä joukkueesta / viimeisestä pisteitä tuovasta pelistä olisi kaikki mitätöity.
 19. Snooker ja biljardi

  • Jos ottelu alkaa, mutta sitä ei pelata loppuun, voittajaksi tuomitaan pelaaja, joka etenee seuraavalle kierrokselle (tai finaalissa voittajaksi julistettu pelaaja).
  • Jos ottelua ei pelata loppuun mistä tahansa syystä, vedot "oikeasta tuloksesta" tai "seuraavasta freimistä" mitätöidään.
  • Jos ottelua ei pelata loppuun mistä tahansa syystä, vedot mistä tahansa tasoituskohteesta mitätöidään, ellei kohdetta ole ratkaistu ehdoitta.
 20. Jalkapallo

  • Jos Betfair ei keskeytä kohdetta merkityksellisen tapahtuman hetkellä (kuten näiden Sääntöjen ja määräysten yllä Kohdassa B on määritelty), Betfair pidättää oikeuden mitätöidä epäreilusti vahvistetut vedot merkityksellisten tapahtumien jälkeen. Näiden vetojen mitätöinti voi tapahtua tapahtuman aikana tai jälkikäteen pelin päättymisen jälkeen.
  • Jos merkityksellinen tapahtuma (kuten näiden Sääntöjen ja määräysten yllä Kohdassa B on määritelty) peruutetaan videotuomarin päätöksen perusteella, Betfair mitätöi kaikki vedot, jotka on vahvistettu Merkityksellisen tapahtuman ja sen peruuttamisen välillä. Tällaisten vetojen mitätöinti voi tapahtua tapahtuman aikana tai jälkikäteen pelin päättymisen jälkeen.
  • Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että kun videotuomari antaa tuomion Merkityksellisen tapahtuman myöntämisestä (kuten näiden Sääntöjen ja määräysten yllä Kohdassa B on määritelty), kyseinen Merkityksellinen tapahtuma tuomitaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun videotuomari aloittaa kyseiseen (lopulta määrättyyn) Merkitykselliseen tapahtumaan liittyvän tarkastuksen. Tällaisissa olosuhteissa ennen videotuomarin aloittamaa tarkastusta vahvistettuja vetoja ei mitätöidä.
  • Jos ottelu siirretään, kaikki määrittelemättömät vedot mitätöidään, kunhan ottelu ei käynnisty ennen klo 23.59 paikallista aikaa (tai, jos Betfair uskoo, että ottelu ei ole alkanut tätä ennen) aikataulun mukaisena päivänä.
  • Otteluita, jotka järjestetään uudelleen ennen aikataulun mukaisen ottelun aloituspotkua, ei määritellä viivästyneinä. Kaikki vedot pysyvät voimassa, kunhan uusi päivämäärä on 72 tunnin sisällä alkuperäisestä aloituspotkusta.
  • Jos jo aloitettu ottelu keskeytetään, kaikki määrittelemättömät vedot mitätöidään, kunhan ottelua ei pelata loppuun ennen keskiyötä paikallista aikaa aikataulun mukaisena päivänä.
  • Jos suurissa turnauksissa (kuten World Cupissa) peli viivästyy yli keskiyön paikallista aikaa, kaikki vedot ovat voimassa ja ratkaistaan, kun peli on pelattu, kunhan peli pelataan loppuun 72 tunnin sisällä.
  • Jos ottelun areena on muu kuin nettisivustollamme ilmoitettu, veto pysyy voimassa. Jos ottelu on siirretty vastustajan kotipeliksi, ottelu mitätöidään. Tästä säännöstä huolimatta suurissa kansainvälisissä turnauksissa (esim. MM-kisat, EM-kisat) kaikki tapahtumapaikat katsotaan neutraaleiksi. Jos ottelun aikataulun mukainen tapahtumapaikka vaihtuu, myös silloin, kun tapahtumapaikka vaihtuu uuteen tapahtumapaikkaan eri maassa, kaikki vedot jäävät voimaan.
  • 2020 EM-kisat – jos ottelu siirretään (esimerkiksi COVID-syystä) virallisten UEFA-sääntöjen mukaisesti, kaikki vedot jäävät voimaan. Jos joukkueelle myönnetään voitto ilman ottelun pelaamista, kaikki vedot mitätöidään.
  • Ystävyysotteluissa kaikki vedot koskevat täyttä peliaikaa ottelun toimitsijoiden mukaisesti sekä mahdollista lisäaikaa. Jos ystävyysottelu alkaa, mutta se myöhemmin keskeytetään tai siirretään, eikä ottelua pelata loppuun (eli täyttä peliaikaa ottelun toimitsijoiden mukaisesti sisältäen mahdollisen lisäajan) kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta alkamispäivästä, kaikki vedot mitätöidään, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta. Jos virallisessa tuloksessa ottelun toimitsijoilta on epäselvyyksiä, Betfair määrittää tuloksen (oikeudenmukaisesti toimien) käyttämällä tietoa itsenäisistä lähteistä.
  • Jos virallisessa ottelussa listataan eri joukkuetietoja kuin Betfairin sivustolla (esimerkiksi joukkueen nimi, varapelaajat, ikäryhmä, sukupuoli jne.), kaikki vahvistetut vedot vaikutuksen alaisista kohteista mitätöidään. Kaikissa muissa tapauksissa vedot jäävät voimaan (sisältäen tilanteet, joissa joukkueen nimi on listattu erittelemättä termiä "XI" nimessä). Jos virallinen ottelu näytetään Betfairin sivustolla virheellisen kilpailunimen alla, Betfair pidättää oikeuden mitätöidä kaikki vahvistetut vedot vaikutuksen alaisista kohteista.
  • Jos joukkue putoaa liigasta, koska se on kauden päätteeksi sijoittunut putoamissijoille, jotka ovat asiaankuuluvia kyseiselle liigalle (yleensä liigan kolmelle alimmalle sijalle), vedot kyseisen joukkueen putoamisesta ratkaistaan voittaviksi vedoiksi. Jos joukkue muutoin hylätään, heitetään ulos tai poistetaan liigasta (muissa olosuhteissa kuin sen sijoituttua liigassa asiaankuuluville putoamissijoille): (i) jos joukkue hylätään, heitetään ulos tai poistetaan liigasta, ennen kuin asiaankuuluva kausi on alkanut, kaikki vedot kyseisestä kohteesta mitätöidään (ja sen jälkeen luodaan uusi kohde) ja (ii) jos joukkue hylätään, heitetään ulos tai poistetaan liigasta sen jälkeen, kun asiaankuuluva kausi on alkanut (tai soveltuva hallintoelin on päättänyt kauden aikana, että joukkue heitetään ulos tai poistetaan liigasta kauden päättymisen jälkeen), kaikki vedot kyseisestä joukkueesta mitätöidään. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että jos joukkueelta vähennetään pisteitä niin, että se sijoittuu kaudella kyseiselle liigalle asiaankuuluville putoamissijoille, vedot kyseisen joukkueen putoamisesta ratkaistaan voittaviksi vedoiksi.
  • Asiaankuuluvan kauden katsotaan alkaneen, kun ensimmäinen liigapeli on pelattu. Tässä säännössä yksittäisiin otteluihin liittyviä kohteita ei katsota "vaikutuksen alaisiksi kohteiksi".
  • Vedot "paidan numeroista" viittaavat ottelun alussa määrättyihin paidan numeroihin. Vedot "paidan numeroista" eivät sisällä oman maalin tekijöitä. Pelaajalle, jonka paidassa ei ole numeroa, määrätään numero 12.
  • Koskien "ensimmäisen maalin ajankohta" -vetoja (eli "Ensimmäisen maalin kertoimet" -kohteita), ensimmäisen puoliajan kestoksi katsotaan 45 minuuttia riippumatta lisäajasta. Myös koskien näitä kohteita, huomaa, että "0–10 minuuttia" -valinta kattaa ottelun ensimmäiset 10 minuuttia. Toisin sanoen se kestää ajasta 0.00 hetkeen juuri ennen kuin kello täyttyy 10.00. "11–20 minuuttia" -valinta kestää ajasta 10.00 hetkeen juuri ennen kuin kello täyttyy 20.00. Sama periaate koskee kaikkia muita valintoja tässä kohteessa.
  • "Parhaan maalintekijän" kohteissa ainoastaan Kohdetiedoissa määritellyssä liigassa tai kilpailussa tehdyt maalit lasketaan. Jos esimerkiksi pelaaja liittyy joukkueeseen kesken kauden, toisessa liigassa tehtyjä maaleja ei lasketa, mutta samassa liigassa eri joukkueessa tehdyt maalit kuitenkin lasketaan. Omia maaleja ei lasketa.
  • Kohteissa, jotka liittyvät tapahtumien määrään, esimerkiksi "kulmapotkujen määrä", ne määritellään suoritettujen tapahtumien eikä myönnettyjen tapahtumien perusteella.
  • Kohteissa, jotka liittyvät annettujen varoituspisteiden määrään, tehtyjen kulmapotkujen määrään, maalintekijään tai tietyn maalin ajankohtaan, tuloksen määrittelee Betfair (oikeudenmukaisesti toimien) käyttämällä tietoa riippumattomista lähteistä. Jos tällaisissa tapauksissa tulee uutta julkista tietoa 48 tunnin sisällä ratkaisusta, Betfair määrittää (oikeudenmukaisesti toimien): (i) täytyykö kohde palauttaa tai ratkaista uudelleen tämän uuden tiedon valossa; vai (ii) odottaa lisätietoja ennen päätöstä kohteen palauttamisesta tai ratkaisemisesta uudelleen. Paitsi silloin kun Betfair on ilmoittanut odottavansa lisätietoja, Betfair ei ota huomioon yli 48 tunnin jälkeen kohteen ratkaisusta julkiseksi tulevaa tietoa (riippumatta siitä, olisiko kyseinen tieto voinut johtaa eri tulokseen).
 21. Uinti

  • Kun tapahtumassa on palkintojenjakoseremonia, kohteet ratkaistaan asiaankuuluvan hallintoelimen palkintojenjakoseremonian aikaisen virallisen tuloksen perusteella. Myöhemmät hylkäykset tai tulosten muokkaukset eivät vaikuta ratkaisuun.
  • Jos palkintojenjakoseremoniaa ei ole, lopputulokset määritellään asiaankuuluvan hallintoelimen virallisen tuloksen perusteella riippumatta myöhemmistä hylkäyksistä tai tuloksen muokkauksista (ellei muutosta julkisteta 24 tunnin sisällä asiaankuuluvan kohteen alkuperäisestä ratkaisusta virheen korjaamiseksi tuloksen raportoinnissa).
 22. Tennis

  • Jos pelaaja tai pari vetäytyy tai hylätään mistä tahansa ottelusta, seuraavalle kierrokselle etenevä pelaaja tai pari (tai finaalin tapauksessa turnauksen voittaja) tuomitaan voittajaksi. Mutta jos vetäytymisen tai hylkäämisen tapahtuessa on pelattu loppuun vähemmän kuin yksi erä, kaikki vedot kyseiseen yksittäiseen otteluun liittyen mitätöidään.
  • Kaikki vedot, jotka liittyvät tiettyjen tapahtumien määrään turnauksessa, mitätöidään, jos turnauksen pituutta lyhennetään, turnaus siirretään tai peruutetaan, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
  • Kaikki vedot ovat voimassa riippumatta muutoksista suunniteltuihin tapahtumapaikkoihin, sisältäen muutokset erityyppiseen alustaan.
  • Jos ottelun suunniteltu kesto pienenee tai kasvaa voittoon vaadittavien pelien/erien suhteen, kaikki vedot mitätöidään, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta. Huomaa, että tämä ei koske "Ottelukertoimet"- tai "Erän voittaja" -kohteita Davis Cup -otteluissa tai "dead rubber" -otteluita, jotka on lyhennetty viidestä erästä kolmeen erään kohteen lataamisen jälkeen edellyttäen, että ottelu on lyhennetty kilpailun sääntöjen mukaisesti.
  • Kun kohteita tarjotaan ottelun yksittäisiin peleihin tai eriin, vetäytyminen tai hylkääminen pelin tai erän aikana mitätöi vedot kyseisestä pelistä tai erästä sekä kaikki yksittäisten pelien tai erien kohteet, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.
 23. Talviurheilu (mikä sisältää Kaikki talviolympialaisten lajit)

  • Kaikki vedot, jotka on katsottu myöhästyneiksi asiaankuuluvan virallisen sivuston aloitusaikojen mukaisesti, mitätöidään.
  • Kun tapahtumassa on palkintojenjakoseremonia, kohteet ratkaistaan asiaankuuluvan hallintoelimen palkintojenjakoseremonian aikaisen virallisen tuloksen perusteella. Myöhemmät hylkäykset tai tulosten muokkaukset eivät vaikuta ratkaisuun.
  • Jos palkintojenjakoseremoniaa ei ole, lopputulokset määritellään asiaankuuluvan hallintoelimen virallisen tuloksen perusteella riippumatta myöhemmistä hylkäyksistä tai tuloksen muokkauksista (ellei muutosta julkisteta 24 tunnin sisällä asiaankuuluvan kohteen alkuperäisestä ratkaisusta virheen korjaamiseksi tuloksen raportoinnissa).
  • "Mestaruus"-kohteet viittaavat kokonaistapahtuman voittajaan, ei yksittäisten karsintojen tai karsintaerien voittajaan.
  • "Vastaparien" kohteissa lopputulokset määritellään asiaankuuluvan hallintoelimen virallisen tuloksen perusteella. Jos toinen tai kumpikaan urheilijoista ei pääse finaaliin, voittajaksi tuomitaan urheilija, joka eteni kierroksissa pisimmälle, ja ellei se tuo päätöstä, voittaja tuomitaan molempien putoamiskierroksella saavutetun ajan perusteella. Kaikki vedot mitätöidään, jos joku urheilija vastapari-/ryhmävedossa ei kilpaile.
  • Jos tapahtuma keskeytetään, siirretään tai peruutetaan, kaikki vedot mitätöidään, ellei tapahtumaa käydä loppuun samassa tapahtumapaikassa 48 tunnin sisällä aikataulun mukaisesta virallisesta päättymispäivästä.

V 01/23 – 19/09/2023