Tőzsdei Szabályok és Rendelkezések

Tartalom

A rész – Bevezető

B rész – Általános szabályok

C rész – A sportok különös szabályai

A rész – Bevezető

 1. Használat és értelmezés

  A Betfair Tőzsdei Szabályok és Rendelkezések (a továbbiakban „Tőzsdei Szabályok”) a Betfair általános szerződési feltételeinek részét képezik.

  A Tőzsdei Szabályok a Betfair Tőzsdén kötött minden fogadásra vonatkoznak. A Tőzsdei Szabályok továbbá a Betfair Tőzsde „többes kötések” termékére is érvényesek (lásd a Többes kötések szekciót alább a további részletekért). A Tőzsdei Szabályok nem vonatkoznak a Betfair Sportfogadásban vagy a Betfair „rögzített nyereményszorzójú” termékeiben kínált piacokra és az ott kötött fogadásokra. A Tőzsdei Szabályok egyes részei az alábbiakat tartalmazzák:

  • Ezt a BEVEZETŐ részt (A rész);
  • Az ÁLTALÁNOS SZABÁLYOKAT (lásd a B részben alább);
  • A SPORTOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIT (lásd a C részben alább – ez vonatkozik bizonyos sportokra és a pénzügyi piacokra); és
  • AZ INFORMÁCIÓK A PIACRÓL részt (minden Betfair piac esetén vagy a „Szabályok” fül alatt, vagy a „Szabályok”, illetve „i” gombot megnyomva érhető el).

  Az Általános szabályok vonatkoznak minden fogadásra, hacsak az Információk a piacról vagy A sportok különös szabályai másképpen nem jelzik. Ha bármilyen ellentmondás áll fenn A sportok különös szabályai és az Általános szabályok között, A sportok különös szabályaiban foglaltak az irányadók. Ha az Információk a piacról részben bármilyen ellentmondás észlelhető az Általános szabályokkal vagy A sportok különös szabályaival, az Információk a piacról az érvényes, kivéve, ha az Általános szabályok vagy A sportok különös szabályai tartalmaz a „függetlenül az Információk a piacról részben írtaktól” vagy ezzel megegyező jelentésű kikötést.

  A sportok különös szabályaiban nem szereplő kategóriákra vagy piacokra (pl. „Speciális fogadások” vagy strandröplabda) az Általános szabályok és az Információk a piacról részekben írtak vonatkoznak.

  Ügyfeleink tájékoztatására közöljük, hogy minden tőzsdés és sportfogadási termékünkre külön Szabályok és Rendelkezések vonatkoznak. A piacok kínálatát, felügyeletét és/vagy elszámolását érintő szabályok nem egyeznek meg az egyes termékekre vonatkozó összes piacon. Bizonyos esetekben az egyik terméknél nyerőként elszámolt fogadás egy másik terméknél vesztőként számolandó el (és fordítva). Továbbá különböző elszámolási szabályok is érvényben lehetnek, úgyhogy például azon fogadások, amelyek nyerők az egyik termékben, azok holtversenyként vagy érvénytelenként lehetnek elszámolva egy másik termékben. Az ügyfeleknek meg kell győződniük róla, hogy ismerik a Betfair termékekben kötött fogadásaikra vonatkozó szabályokat.

 2. Információk a piacról

  Az Információk a piacról szekció tájékoztatási célokat szolgál, bepillantást enged abba, a Betfair miként tervezi felügyelni a piacot. Az Információk a piacról a piacok elszámolásának szabályait is tartalmazhatja, mindazonáltal ezt mindig az Általános szabályokkal és A sportok különös szabályainak vonatkozó részeivel együtt kell értelmezni, és az Információk a piacról szekció rendszerint tartalmaz is egy hivatkozást ezekre a szabályokra és rendelkezésekre az egyes piacoknál.

  Míg az Információk a piacról útmutatással szolgálhat a piacok felügyeletének módjáról, az ebben foglaltaktól függetlenül a Betfair fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében felfüggessze bármelyik piacot, többek közt a szükséges adminisztráció elvégzése és/vagy a Betfair ügyfeleinek védelméhez szükséges lépések végrehajtása céljából.

  A Betfair nem módosíthatja az Információk a piacról szekció tartalmát egy piac létrehozása után, kivéve nyilvánvaló hibák javítása és/vagy a szövegezés módosítása céljából, ha ez az Információk a piacról rész érthetősége szempontjából szükséges.

 3. Az ügyfelek felelőssége

  A Betfair ügyfeleinek ismerniük kell a Tőzsdei Szabályokat azokra a piacokra vonatkozóan, amelyekre fogadást kívánnak kötni. Az ügyfelek nem bízhatják rá magukat egyszerűen az Információk a piacról részben írtakra, mivel az valószínűleg nem tartalmazza a piacra érvényes összes szabályt.

  Természetüknél fogva a „Speciális fogadások” piacai megjósolhatatlanok, így azokat különleges körültekintéssel kell kezelniük. Az ilyen piacokon mindig az ügyfelek felelősek a saját pozícióik kezeléséért. Az ügyfeleknek külön figyelmet kell fordítaniuk a „Speciális fogadások” piacaira vonatkozó Információk a piacról részre, hogy megbizonyosodjanak róla, értik a piac felügyeletének és elszámolásának alapjait.

 4. Az ügyfelek fogadási vitái és az IBAS

  Az ügyfelek fogadásokkal vagy a piacok elszámolásával kapcsolatos vitái a Betfair Vitakezelési Szabályzatának figyelembevételével kerülnek feloldásra, lásd itt. Egy IBAS (vagy annak megfelelő) döntést követően a Betfair fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörében megtegye a megfelelő lépéseket, amelyek egyebek mellett az alábbi lehetőségeket foglalják magukba: (a) az érintett piacon kötött összes fogadás elszámolásának megsemmisítése, melybe beletartozik az ügyfelek számláihoz kapcsolódó szükséges módosítások elvégzése; vagy (b) a piacon fogadást kötő bármely ügyfél „nettó pozíciójának” megfelelő kifizetése, ha az adott ügyfél jobb pozícióba került volna, amennyiben a piac elszámolása az IBAS által javasolt módon valósult volna meg (például, ha egy ügyfél több pénzt nyert volna az úgy történő elszámolás által, akkor annak az ügyfélnek kifizetjük a piac elszámolásakor eredetileg kapott összegnek és annak az összegnek a különbségét, amelyet a piacnak az IBAS-ajánlás alapján történő elszámolásával nyert volna).

 5. Különös feltételek a Tőzsdén való fogadást illetően

 6. Legjobb Szorzó Alkalmazása

  A Legjobb Szorzó Alkalmazása funkció lehetővé teszi az ügyfeleknek, hogy a Tőzsdén elérhető legjobb szorzóval párosítsák a fogadásaikat.

  Ha be van kapcsolva a Legjobb Szorzó Alkalmazása funkció, és elérhető vagy az ügyfél fogadási kérésének elküldése után elérhetővé válik egy jobb szorzó, az ügyfél fogadását automatikusan a jobb szorzóval tartják.

  Azonban ha a Legjobb Szorzó Alkalmazása funkció ki van kapcsolva, a fogadást nem párosítják, ha jobb szorzók érhetők el vagy válnak elérhetővé az ügyfél fogadási kérésének benyújtása után. Ehelyett az ügyfél fogadási kérése lejár, és az ügyfélnek lehetősége lesz a javított szorzóval benyújtani a fogadást.

  A Legjobb Szorzó Alkalmazása minden ügyfélnél alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és ez a Betfair ajánlott beállítása. A Tőzsde használatával az ügyfél beleegyezik, hogy a Legjobb Szorzó Alkalmazása funkció alapértelmezés szerint be legyen kapcsolva. Azonban ha az ügyfél az Egyesült Királyság lakosa, és szeretné kikapcsolni a Legjobb Szorzó Alkalmazása funkciót, van egy kapcsoló, amellyel ezt bármikor megteheti.

  A Legjobb Szorzó Alkalmazása funkcióról és a kikapcsolásának módjáról itt olvasható részletesebb tájékoztató.

 7. MatchMe

  A MatchMe egy olyan funkció, amely megkönnyíti az ügyfelek fogadásának tartását a Tőzsdén.

  Ha a MatchMe be van kapcsolva, a szorzók romlása esetén az ügyfél fogadását egy előre meghatározott szorzótartományban lehet párosítani, és így sikeresebb tartási arányt érhet el a Tőzsdén.

  A MatchMe funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva minden ügyfélnél. Azonban fogadásonként ki- és bekapcsolható a fogadószelvényen vagy a Beállítások menü Szorzólehetőségek pontjában.

  Ha a MatchMe nem tud segíteni egy ügyfél fogadásánál, az nem tartottként lesz elhelyezve az eredetileg kért szorzóval.

  A MatchMe funkcióról és a bekapcsolásának módjáról itt olvasható részletesebb tájékoztató.

 8. Keresztben tartás

  Amellett, hogy ugyanazon választásnál összepárosítjuk a „mellette” és az „ellene” fogadásokat, a Betfair sok piacának van egy olyan előnyös eljárása, amelyet „választásokon keresztüli tartás” és „piacokon keresztüli tartás” (együttesen „keresztben tartás”) névvel illetünk.

  • Választásokon keresztüli tartás: a választásokon keresztüli tartás használatával lehetséges egy fogadási kérést jobb szorzóval párosítani, mint amelyet akkor lehetne elérni, ha csak ugyanazon választás „mellette” és „ellene” fogadásait vennénk figyelembe, mivel figyelembe vesszük egy piac többi választásának nem tartott likviditását is.
  • Piacokon keresztüli tartás: egy bizonyos piac néhány választása egyenértékű az ugyanarra az eseményre vonatkozó más piacok fogadásainak egy vagy több kombinációjával (például Meccs győztese, Ázsiai hendikep, Felett/alatt és Összes gól piacok). A piacokon keresztüli tartás használatával lehetséges egy fogadási kérést jobb szorzóval párosítani, mint amelyet akkor lehetne elérni, ha csak ugyanazon választás „mellette” és „ellene” fogadásait vennénk figyelembe, mivel figyelembe vesszük más piacok választásainak nem tartott likviditását is.

  A „Betfair kezdő nyereményszorzóval” kötött fogadásokat kivéve a tőzsdés fogadásokat csak olyan szorzóval lehet tartani, amely érvényes növekmény a Betfair oddsoszlopában. Ez igaz, akár egy egyszerű „ellene” fogadással párosított „mellette” fogadásról van szó, akár egy keresztben tartással párosított fogadásról. Amikor egy fogadást keresztben tartással párosítanak, az eljárás a legjobb szorzóval párosítja az ügyfél fogadását, amely érvényes növekmény a Betfair oddsoszlopában.

  Mivel a keresztben tartási eljárás csak olyan szorzóval párosítja a fogadásokat, amely valós növekmény a Betfair oddsoszlopában, ez bizonyos körülmények között azt eredményezi, hogy a Betfair egy kisebb összegű további bevételt generál a keresztben tartott fogadásból.

  A fogadások csak akkor lesznek párosítva a keresztben tartási eljárással, ha az jobb szorzót eredményez az ügyfél számára, mint ha a fogadását egy ugyanarra a választásra vonatkozó ellentétes fogadással párosítanánk össze.

  Attól függetlenül, hogy egy fogadást keresztben tartással párosítottak-e, vagy sem, amikor egynél több nem tartott fogadást lehet ugyanazon szorzóval párosítani egy ügyfél új fogadáskérésével, a fogadásokat mindig a beérkezésük sorrendjében párosítjuk össze.

B rész – Általános szabályok

 1. Élő piacok kezelése

  1. 1.1 Általános

   • A lóversenyt és az agárversenyt kivéve mindig, amikor egy piacnál nincs tervezett időpontja az élőre állításnak, de a Betfair elmulasztja felfüggeszteni a megfelelő időben a piacot, akkor:
    • ha az eseménynek van tervezett „kezdési” időpontja, a tervezett kezdési időpont után tartott összes fogadás érvénytelen lesz; és
    • ha az eseménynek nincs tervezett „kezdési” időpontja, a Betfair minden észszerű erőfeszítést megtesz a tényleges „kezdés” megállapítására, és a Betfair által meghatározott „kezdési” időpont utáni összes fogadás érvénytelen lesz.
   • Lóverseny és agárverseny esetén, ha egy piacnál nincs tervezett időpontja az élőre állításnak, de a Betfair elmulasztja a piac felfüggesztését a megfelelő időpontban, akkor a hivatalos „kezdési” időpont után tartott összes fogadás érvénytelen lesz.
   • A piac szabályaiban szerepelhet, hogy az adott piacot a Betfair nem fogja „aktívan felügyelni”. Ahol ez a kitétel érvényes, a Betfair igyekszik minden észszerű erőfeszítést megtenni az élő piacok felfüggesztésére az esemény kezdetén és végén, azonban a Betfair nem garantálhatja, hogy az ilyen piacok felfüggesztésre kerülnek a megfelelő időpontban.
   • A Betfair nem függeszti fel részben az eredményeket/választásokat egy élővé vált Tőzsde piacon (bár a Sportfogadás vagy rögzített nyereményszorzójú piacokon megteheti ezt).
   • Mindig a Betfair ügyfelei felelősek az élő fogadásaik kezeléséért.
   • Az élő fogadások tekintetében felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy egyes műsorszolgáltatóknál az „élő” címkével ellátott műsoroknál előfordulhat, hogy időben csúsznak vagy előre felvettek. A csúszások időtartama változó lehet attól függően, hogy milyen rendszerben kapják a képet és az adatokat.
   • Egy élő piac elérhetősége a Tőzsde termékünkben egy bizonyos eseménynél nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Sportfogadás vagy a rögzített nyereményszorzójú termékekben is lesz egy annak megfelelő élő piac ugyanahhoz az eseményhez.
  2. 1.2 Minden piac a lóversenyek és az agárversenyek piacain kívül – nincs felfüggesztés a „kezdés” időpontjában

   • Azon piacok esetében, amelyek tervezett időpontban élővé válnak, a Betfair igyekszik minden észszerű erőfeszítést megtenni, hogy ezeket a piacokat élőre állítsa a „kezdés” időpontjában. A „kezdés” időpontja az ilyen piacoknál az Információk a piacról szekcióban található. Mindazonáltal, függetlenül az Információk a piacról részben írtaktól, a Betfair nem garantálja, hogy az ilyen piacok fel lesznek függesztve és élővé válnak a „kezdés” időpontjában.
   • Ha egy piacnak tervezett időben kell élővé válnia, de a Betfair a „kezdés” időpontjában vagy (i) szándékosan nem állítja élőre az ilyen piacot, vagy (ii) nem függeszti fel a piacot és nem törli a nem tartott fogadásokat, akkor a „kezdési” időpontját követően (és mielőtt a piac szándékosan élőre vált, ha tervezett az élőre váltása) tartott fogadások érvénytelenek lesznek. A Betfair minden észszerű erőfeszítést megtesz a tényleges „kezdés” megállapítására (vagy hogy kövesse a tervezett „kezdési” időpontot), és a Betfair által meghatározott „kezdés” időpontja utáni összes fogadás érvénytelen lesz. Ha az esemény tovább zajlik, a Betfair minden észszerű erőfeszítést megtesz a piac újranyitására az élő fogadásokhoz.
  3. 1.3 Futballpiacok – nincs felfüggesztés egy Lényeges Esemény előfordulásakor és a videobíróval kapcsolatos szabályok

    Nincs felfüggesztés Lényeges Esemény előfordulásakor és a Lényeges Események videobíró miatti törlése
   • Ha a Betfair nem függeszt fel egy piacot időben egy Lényeges Esemény bekövetkezése esetén, a Betfair fenntartja a jogot, hogy érvénytelenítse a Lényeges Esemény bekövetkezte után tartott fogadásokat. Ezen fogadások érvénytelenítésére sor kerülhet az esemény alatt vagy visszamenőlegesen, a játék befejezését követően.
   • Mikor egy Lényeges Eseményt egy videobíró (VAR) által hozott döntés alapján törölnek, a Betfair a következők szerint fogja érvényteleníteni az ilyen Lényeges Eseményekre és azok törlésére vonatkozó fogadásokat:
     „Gólok” definíciója
    • Ha egy meccsen gólt lőnek, és aztán a VAR-technológiát használva törlik, a gólszerzés és a VAR okozta góltörlés közötti minden fogadást érvénytelenítünk.
    • Ha gólt lőnek, és a VAR-vizsgálat után megerősítik, nincs érvénytelenítés.
    • A fentiek miatti esetleges kétségek elkerülése érdekében a Betfair minden gólt úgy tekint, hogy megvizsgálja a VAR.
    • „Piroslap és büntetők” definíciója
    • Egy VAR miatt érvénytelenített piroslap esetén az Esetleges VAR-t követően tartott fogadások érvénytelenek lesznek.
    • Az ilyen fogadások érvénytelenítése megtörténhet az esemény közben vagy visszamenőleg, a mérkőzés vége után.
    • Ha egy videobíró megítél egy piroslapot vagy büntetőt, az ilyen Lényeges Eseményt úgy tekintjük, hogy abban az időpontban következett be, amelyet az adatszolgáltatónk jelzett nekünk az Esetleges VAR-ként. Ilyen körülmények között az Esetleges VAR előtt tartott fogadások nem lesznek érvénytelenek.
    A „Lényeges Esemény VAR-technológiát használó meccsen” definíciója
   • Jelen Tőzsdei Szabályok szempontjából a „Lényeges Esemény” egy berúgott gólt, egy megítélt büntetőt vagy egy játékos kiállítását jelentheti.
   • Az „Esetleges VAR” definíciója
   • Jelen Tőzsdei Szabályok céljából az „Esetleges VAR” egy olyan időpont, amikor az adatszolgáltatónktól származó információ szerint egy pályán történő akciónál felmerül a VAR-vizsgálat kockázata.
   • 1.2 Lóversenyek és agárversenyek – nincs felfüggesztés a „kezdés” időpontjában

    • Azon piacok esetében, amelyek tervezett időpontban élővé válnak, a Betfair igyekszik minden észszerű erőfeszítést megtenni, hogy ezeket a piacokat élőre állítsa a „kezdés” időpontjában. A „kezdés” időpontja az ilyen piacoknál az Információk a piacról szekcióban található. Mindazonáltal, függetlenül az Információk a piacról részben írtaktól, a Betfair nem garantálja, hogy az ilyen piacok fel lesznek függesztve és élővé válnak a „kezdés” időpontjában.
    • Ha egy piacnak tervezett időben kell élővé válnia, de a Betfair a hivatalos „kezdés” időpontjában vagy (i) nem állítja élőre az ilyen piacot, vagy (ii) nem függeszti fel a piacot és nem törli a nem tartott fogadásokat, akkor a „kezdés” időpontját követően tartott fogadások érvénytelenek lesznek.
    • Ha egy piacnak tervezett időben kell élővé válnia, de a Betfair nem függeszti fel a piacot a „kezdés” időpontjában (vagyis ekkor nem törli a nem tartott fogadásokat), de a piacot egy későbbi időpontban szándékosan élőre állítják, akkor a hivatalos „kezdés” után tartott fogadások érvényesek, kivéve az ausztrál lóversenyt, ahol az összes fogadás, amelyet a „kezdés” után, de a piac Betfair általi élőre állítása előtt tartottak, érvénytelen.
 2. Eredmények és a piacok elszámolása

  1. 2.1Általános

   • A piacokat az Információk a piacról és/vagy A sportok különös szabályai szekcióban írtaknak megfelelően számoljuk el.
   • Ahol az Információk a piacról vagy A sportok különös szabályai nem adja meg pontosan, hogyan és milyen alapon lesz elszámolva egy piac, a piacokat az illetékes irányító testület hivatalos eredménye alapján számoljuk el, és az eredményt nem befolyásolja semmilyen későbbi diszkvalifikáció vagy az eredmények módosítása (kivéve, amikor az adott piac eredeti elszámolását követő 24 órán belül jelentenek be módosítást annak érdekében, hogy helyesbítsenek egy hibát az eredmény kihirdetésében).
   • Ha az illetékes irányító testületnél nem érhető el hivatalos eredmény, az eredményt a Betfair észszerű módon, független forrásokból származó információk alapján határozza meg. Ilyen esetekben, ha az elszámolást követő 48 órán belül bármilyen új információt tesznek közzé, akkor a Betfair (észszerűen megítélve) határoz arról, hogy: (i) vajon ennek az új információnak a fényében a piacot vissza kell-e állítani vagy újra kell-e számolni; vagy (ii) várni kell vagy sem további információra a piac visszaállításáról vagy újraszámolásáról való döntést megelőzően. Azon esetek kivételével, ahol a Betfair kihirdeti, hogy további információra vár, semmilyen információt, amelyet a piac elszámolását követő 48 órán túl tesznek közzé, a Betfair nem vesz figyelembe (függetlenül attól, hogy az ilyen információ más eredményre vezetne-e vagy sem).
   • Abban az esetben, ha kétség merül fel bármely eredményt vagy lehetséges eredményt illetően, a Betfair fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik piac elszámolását korlátlan időre felfüggessze, amíg a bizonytalanság nem tisztázódik a Betfair számára kielégítő módon. A Betfair fenntartja a jogot, hogy bármelyik piacot érvénytelenítse, ha az elszámolást érintő bizonytalanságot nem lehet tisztázni a Betfair számára kielégítő módon.
  2. 2.2Újraszámolás

   • A piacokat általában a kérdéses esemény végét követően rövid időn belül elszámoljuk. A Betfair elszámolhat (vagy részlegesen elszámolhat) néhány piacot a hivatalos eredmény kihirdetése előtt is (vagy növelheti az ügyfél „fogadásra elérhető” egyenlegét az adott piacon az ügyfél minimálisan lehetséges nyereményével) egyszerűen abból a célból, hogy kedvezőbb szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek. Mindazonáltal a Betfair fenntartja a jogot a piac elszámolásának módosítására, amennyiben: (i) a hivatalos eredmény különbözik attól az eredménytől, amelynek alapján a Betfair először elszámolta a piacot (például egy lóverseny eredményét az illetékes irányító testület röviddel a verseny után megváltoztatja, de még azelőtt, hogy az eredmény hivatalos lenne); vagy (ii) ha végül az egész piacot érvénytelenítik (pl. egy félbeszakadt eseménynél).
   • A Betfair fenntartja magának a jogot, hogy egy piac elszámolását megsemmisítse, ha a piac hibásan van elszámolva (például emberi vagy technikai hiba miatt).
   • Ha a Betfair újraszámol egy piacot, az módosításokhoz vezethet az ügyfél egyenlegét illetően, amelyek a piac elszámolását érintő változtatásokat tükrözik.
  3. 2.3Nem indulók, visszalépések és kizárások

   • Mindig szem előtt tartva a Betfair általános szerződési feltételeiben írtak szerinti jogát a fogadások érvénytelenítésére vagy a Tőzsdei Szabályokban leírt kivételeket, ha egy piacnál az Információk a piacról szekció tartalmazza a „minden fogadás érvényes, indul vagy sem” (vagy azzal megegyező) kitételt, akkor egy csapatra vagy versenyzőre kötött fogadások érvényesek lesznek, függetlenül attól, hogy a csapat vagy versenyző elindul-e a versenyen, vagy annak bármely részén részt vesz-e, vagy sem.
   • Ahol az Információk a piacról szekció nem köti ki, hogy a fogadások a részvételtől függetlenül érvényesek, ott az ügyfeleknek a vonatkozó A sportok különös szabályai szekcióból kell tájékozódniuk.
   • Ha egy csapatot vagy versenyzőt kizárnak, visszalép vagy felad egy mérkőzést egy verseny kezdetét követően, vesztőnek fog számítani, feltéve hogy legalább egy másik csapat vagy versenyző befejezi a versenyt. Ha a versenyt (amely elindult) egy csapat vagy versenyző sem fejez be, akkor minden fogadást érvénytelenítünk, kivéve az olyan piacokra kötött fogadásokat, amelyek egyértelműen meg lettek határozva.
  4. 2.4„Győztes [megnevezett választás] részvételével” piacok

   • A Betfair időről időre kínálhat olyan piacokat, amelyek egy bizonyos versenyző részvételétől függenek. Ha a „Győztes … részvételével” piac nevében vagy az Információk a piacról szekcióban megnevezett versenyző nem vesz részt a versenyen vagy eseményen, akkor minden fogadás érvénytelenné válik a piacon. Például, ha létezne egy „Győztes Federer részvételével” teniszpiac, a piacon kötött minden fogadás érvénytelen lenne, amennyiben Federer nem venne részt a versenyen. Mindemellett, ha bármelyik másik versenytárs nem venne részt, a fogadások állnának.
   • Akkor tekintjük úgy, hogy egy csapat vagy versenyző részt vett, ha olyan mértékben vett részt, amely egy hivatalos eredmény vagy besorolás meghatározásához szükséges (beleértve a kizárást, de kivéve a „nem indult” vagy azzal egyenértékű besorolást).
 3. Félbeszakítás, törlés, halasztás

  • Néhány piacra más szabályok vonatkoznak, és ezeket A sportok különös szabályai és/vagy az Információk a piacról részek sorolják fel. Mindazonáltal, amennyiben egy piachoz A sportok különös szabályai vagy az Információk a piacról szekciókban nem találhatók szabályok a félbeszakításra, törlésre és/vagy halasztásra vonatkozóan, akkor az alábbiakat kell alkalmazni.
  • Egy meccsre, játékra, egyedi eseményre, futamra vagy hasonlóra vonatkozóan: Ha az esemény az eredetileg tervezett befejezési időpontját követő három napon belül nem ér véget, akkor az eseményhez tartozó piacokra kötött összes fogadás érvénytelenné válik, kivéve az olyan piacokra kötött fogadásokat, amelyek egyértelműen meg lettek határozva.
  • Egy versenyre, tornára vagy hasonlóra vonatkozóan: Ha az esemény az eredetileg tervezett befejezési időpontját követő három napon belül nem ér véget, akkor az eseményhez tartozó minden piacot az illetékes irányító testület hivatalos döntése alapján számolunk el, feltéve, hogy ilyen döntés születik a befejezés kiírt időpontja után 90 napon belül. Amennyiben ebben a 90 napos időszakban nem hoznak hivatalos döntést, akkor az eseményhez tartozó összes piacra kötött fogadás érvénytelenné válik, kivéve az olyan piacokra kötött fogadásokat, amelyek egyértelműen meg lettek határozva. Ha egy piac érvénytelenné válik, de a Betfair az ügyfelei iránti figyelmességből részben már elszámolta, akkor az ilyen részben elszámolt fogadásokat visszavonjuk, és a piachoz tartozó összes fogadás érvénytelen lesz.
  • A Betfair dönt arról (észszerű módon), hogy egy piac egy meccshez (vagy hasonlóhoz) vagy versenyhez (vagy hasonlóhoz) tartozik. Mindemellett a példának okáért az alábbiak érvényesek: (i) Európa-liga nyílt = verseny; (ii) Bajnokok Ligája nyílt = verseny; (iii) angol labdarúgó-bajnokság gólszerző = verseny; (iv) 72 lyukas golfmeccsfogadás = meccs; (v) Ryder-kupa nyílt = verseny; (vi) golfverseny nyílt = verseny; (vii) teniszverseny nyílt = verseny;(viii) 5 napos krikett Test mérkőzés = meccs; (ix) Ashes Series nyílt győztes = verseny; (x) autóverseny (pl. egy nagydíj) = meccs.
 4. A helyszín módosítása

  Néhány piacra más szabályok vonatkoznak, és ezeket A sportok különös szabályai és/vagy az Információk a piacról részek sorolják fel. Ha azonban A sportok különös szabályai és/vagy az Információk a piacról szekció nem tér ki a helyszín módosítására, akkor a következők érvényesek:

  • Bármely csapatsportnál: ha a tervezett helyszín megváltozik azt követően, hogy a Betfair létrehozta a piacot, csak akkor válik minden fogadás érvénytelenné, ha az új helyszín az eredeti vendégcsapat hazai pályája.
  • Minden kategóriánál vagy piacnál a csapatsportokon kívül: ha a tervezett helyszín megváltozik azt követően, hogy a Betfair létrehozta a piacot, minden fogadás érvényes marad.
  • Ha a kiírás szerinti pályaborításban történik változás (pl. egy gyeplabdameccset fű helyett műfüvön játszanak) a piac létrehozása után, akkor az összes fogadás érvényes marad.
 5. Időtartamok

  • Néhány piacra más szabályok vonatkoznak, és ezeket A sportok különös szabályai és/vagy az Információk a piacról részek sorolják fel. Ha azonban A sportok különös szabályai vagy az Információk a piacról szekció nem ad útmutatást, akkor a következők érvényesek.
  • Hacsak másképp nem rendelkezünk, a futballpiacokra kötött fogadások a mérkőzés hivatalos közreműködői által megállapított 90 perces játékidőre vonatkoznak, beleértve minden plusz ápolási vagy egyéb időt, amikor áll a játék. Azonban a hosszabbítás és a büntetőpárbaj nem számít. Az egyetlen kivételt azok a mérkőzések képezik, amelyeket a szokásos 90 perctől eltérő időtartammal (pl. 60, 70, 80 vagy 120 perc) írtak ki a meccseket magában foglaló verseny előírásai vagy a két részt vevő fél kezdőrúgás előtti megállapodása következtében. Ha ilyenkor a mérkőzést a hagyományos két félidős formátumban játsszák le, akkor minden fogadást a megállapodásban szereplő játékidő végén számolunk el, amely tartalmazza a játékvezető által hozzáadott állásidőt is (akár jelezte a Betfair a meccs hosszát, akár nem). Ha egy mérkőzést szokatlan formátumban (pl. 3 vagy 4 szakaszban) játszanak le, akkor a félidőre vonatkozó piacok érvénytelenek, de minden más piacot a meccs végén (beleértve a játék állása miatt a játékvezető által hozzáadott időt is) érvényes eredmény alapján számolunk el.
  • Néhány piac egy esemény bekövetkezéséig eltelő időre(pl. az első gól időpontjára) vonatkozik. Ha egy ilyen esemény ápolás, csere stb. miatti pluszidőben következik be bármennyi rendes játékidőt követően, akkor úgy tekintjük, mintha a rendes játékidő végén került volna rá sor. Például, ha egy futballmeccsen az első félidő utáni állás miatti pluszidőben lőnek be egy gólt, akkor ezt úgy tekintjük, hogy a 45. percben történt.
  • Minden fogadás az állás miatti pluszidőt tartalmazó, a sportágra jellemző teljes „rendes játékidőre” vonatkozik. A hosszabbítás és/vagy a büntetőpárbaj nem számít.
  • Jelen Szabályok és Rendelkezésekben a bizonyos számú „napra” történő utalások egy nap helyi idő szerinti végét jelentik a megadott számú nap leteltét követően. Ha például egy rögbimeccs eredetileg december 1-jére van kiírva, akkor az a szabály, miszerint a mérkőzést a befejezés eredetileg tervezett időpontját követően három napon belül lehet befejezni (lásd a 3. bekezdést fentebb), azt jelenti, hogy az adott meccs befejezésének határideje december 4. 23:59:59 lesz.
 6. Páros fogadás

  • Néhány piacra más szabályok vonatkoznak, és ezeket A sportok különös szabályai és/vagy az Információk a piacról részek sorolják fel. Például a golfpiacok páros fogadásainak szabályai A sportok különös szabályai szekcióban találhatók. Ha azonban A sportok különös szabályai vagy az Információk a piacról szekció nem ad útmutatást, akkor a következők érvényesek.
  • Az egyszeri eseményekre vonatkozó „páros fogadásokat” a legjobb pontszámot, időt vagy helyezést elérő versenyző vagy csapat alapján határozzuk meg. Ha a páros fogadásban szereplő versenyzők vagy csapatok egyike sem fejezi be a versenyt vagy nem ér el pontszámot, időt vagy helyezést, akkor a fogadások érvénytelenek, hacsak A sportok különös szabályai és/vagy az Információk a piacról szekciók másképp nem rendelkeznek. A páros fogadás eseményén részt vett bármelyik versenyző vagy csapat, amely nem fejezi be az eseményt vagy nem ér el pontszámot, időt vagy helyezést, vesztőként lesz elszámolva, feltéve hogy legalább egy másik csapat vagy versenyző befejezi az adott versenyt, vagy pontszámot, időt vagy helyezést ér el.
  • A több előfutamos vagy többkörös versenyeken vagy eseményeken az előrehaladásra vonatkozó „páros fogadásokat” az alapján döntjük el, hogy melyik versenyző vagy csapat jut el a legtávolabbi körig (függetlenül attól, részt vesz-e a következő körben, vagy sem), vagy éri el a legjobb pontszámot, időt vagy helyezést az adott verseny vagy esemény utolsó vagy ugyanazon előfutamában. Ha az érintett versenyzők vagy csapatok a verseny azonos fordulójában, de különböző futamokban esnek ki, a holtversenyszabály érvényes a saját futamukban elért helyezésüktől függetlenül. A piacokat az egyes körök végén számoljuk el részlegesen, és a későbbi kizárások, büntetők, valamint az eredményekre vagy minősítésekre vonatkozó módosítások nem befolyásolják a piacot. Ahol egy vagy több versenyzőt vagy csapatot kizárnak, az elszámolás szempontjából a kizárt versenyzőt vagy csapatot úgy tekintjük, mintha tovább jutott volna a versenyben vagy eseményen mindazoknál, akik a kizárás előtt kiestek a versenyből vagy eseményről, valamint úgy tekintjük, mintha utolsó helyen végzett volna (vagy megosztott utolsó helyen, ha egynél több kizárás van) azok között, akik még versenyben vannak a versenyen vagy eseményen. A kizárás időpontjának azt tekintjük, amikor a versenyzőt vagy csapatot az illetékes irányító testület eltávolítja a versenyből vagy eseményről, nem pedig a kizárást okozó esemény bekövetkezésének idejét.
  • Ha a versenyzők vagy csapatok egyike egyáltalán nem vesz részt az eseményen, akkor minden vonatkozó páros fogadás érvénytelen.
  • Ha egy esemény vagy verseny félbeszakad, vagy annyira lecsökken az időtartama, hogy bármelyik versenyzőnek vagy csapatnak nem sikerül befejeznie a páros fogadást, az eseményt vagy a versenyt a visszalépésen vagy kizáráson kívüli okból, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve az olyan piacokra kötött fogadásokat, amelyek egyértelműen meg lettek határozva.
 7. „Továbbjutó” piacok

  • Néhány piacra más szabályok vonatkoznak, és ezeket A sportok különös szabályai és/vagy az Információk a piacról részek sorolják fel. Ha azonban A sportok különös szabályai vagy az Információk a piacról szekció nem ad útmutatást, akkor a következők érvényesek.
  • A „továbbjutó” piacokról (pl. „bejut a döntőbe” piacok) hozott döntéseket az Információk a piacról szekcióban ismertetett feltételek szerint továbbjutó versenyzőre vagy csapatra alapozzuk, akár részt vesz, akár nem a következő körben vagy eseményen, amelybe továbbjutott. A piacok a selejtezős szakasz után lesznek elszámolva, és semmilyen későbbi diszkvalifikálás vagy eredményváltoztatás nem számít.
 8. Holtversenyek

  • Amennyiben A sportok különös szabályai és/vagy az Információk a piacról szekciók másképpen nem rendelkeznek, a holtversenyszabályok érvényesek az olyan piacra kötött fogadásokra, ahol a vártnál több nyertes lesz (az Információk a piacról részben írtak szerint).
  • Egy adott nyerő választás tartott fogadásainál a tét összegét először arányosan csökkentjük oly módon, hogy megszorozzuk a várható nyertesek számának (az Információk a piacról részben írtak szerint) és a valódi nyertesek számának a hányadosával (vagyis a tét szorzója a várható/valós nyertesek száma). A nyereményeket ezután ezen a „csökkentett téten” (a csökkentett tétet szorozva a fogadáskötési szorzóval) fizetjük ki a sikeres mellette fogadóknak, és a tét fennmaradó összegét a megfelelő ellene fogadóknak fizetjük ki.
  • Tegyük fel például, hogy holtversenyben végez az első helyen három ló. „A ügyfél” az egyik nyertes mellett fogadott 300 értékű téttel és 4,0 szorzóval, „B ügyfél” van a fogadás másik oldalán. Az esemény elszámolásakor a tétet (300) megszorozzuk 1/3-dal (azaz a várható nyertesek számának (1) és a valódi nyertesek számának (3) a hányadosával), hogy kiszámítsuk a csökkentett tétet (100), és az ellene fogadónak járó maradékot (200). A mellette fogadó ekkor a fogadáskötési szorzó (4,0) és a csökkentett tét szorzatát kapja (4 x 100 = 400). E példában az „A ügyfél” nettó nyereménye 100 (a 400 kifizetésből levonva az eredeti 300 tétet), a „B ügyfél” nettó vesztesége 100. Másképpen úgy is nézhetjük, hogy a teljes tétet szorozzuk a fogadáskötési szorzóval, majd elosztjuk a holtversenyben végzők számával. A fenti példával: 300 szorozva a 4,0 fogadáskötési szorzóval (1 200), osztva 3-mal, ami 400 kifizetést és 100 nettó nyereményt jelent.
  • Másik példával élve, tegyük fel, hogy egy golfversenynek lesz egy nyílt győztese, de 7 játékos között döntetlen alakul ki a 2. helyen. A „legjobb 5 között végez” piac esetén a nyílt győztes elszámolása után a legjobb 5 piacon még 4 másik kijelölt nyerő hely érhető el. „A ügyfél” az egyik nyertes mellett fogadott 300-zal és 4,0 fogadáskötési szorzóval, „B ügyfél” van a fogadás másik oldalán. Az esemény elszámolásakor a tétet (300) megszorozzuk 4/7-del (azaz a várható nyertesek számának (4) és a valódi nyertesek számának (7) a hányadosával), hogy kiszámítsuk a csökkentett tétet (171,43), és az ellene fogadónak járó maradékot (128,57). A mellette fogadó ekkor a fogadáskötési szorzó (4,0) és a csökkentett tét szorzatát kapja (4 x 171,43 = 685,72). E példában az „A ügyfél” nettó nyereménye 385,72 (a 685,72 kifizetésből levonva az eredeti 300 tétet), a „B ügyfél” nettó vesztesége 385,72.
  • Azon ügyfelek esetében, akinek a fogadási partnere a Betfair, a Tőzsdei Szabályok holtversenyekkel foglalkozó jelen szekciójának céljából az „A ügyfél”, „B ügyfél” és „megfelelő ellene fogadók” kifejezéseket, ahol szükséges, „Betfair”-ként kell értelmezni.
 9. A Betfair kezdő nyereményszorzóira vonatkozó szabályok

  • A Betfair kezdő nyereményszorzó („KNY” vagy „Betfair KNY”) a Tőzsdén érhető el. A tőzsdés KNY-es fogadások („KNY-es fogadások”) tehát a tőzsdés fogadások egy típusát képviselik. A Betfair KNY-et a Betfair számolja ki az összes KNY-es fogadás és a többi tőzsdés fogadás mérlegelésével, amikor a piacot felfüggesztik a vonatkozó esemény „kezdésekor”. Ennek a számításnak a részletei az itt következőkben találhatók.
  • Felhívjuk a figyelmet, hogy a Betfair minden ügyfelére vonatkozik, hogy a KNY-es fogadások a megkötésük után nem törölhetők.
  • A Betfair KNY-nyel kötött fogadás egy rögzített nyereményszorzójú fogadás, amelynél az esemény kezdetén kiszámoljuk az egyes választásokhoz tartozó szorzókat, és párosítjuk a fogadásokat. A szorzókat a KNY-es mellette fogadók és más tőzsdés mellette fogadók, valamint a KNY-es ellene fogadók és más tőzsdés ellene fogadók összepárosításával számítjuk ki. Más tőzsdés fogadások bevonása a KNY egyeztetésébe az alábbiak biztosítása miatt szükséges: A KNY-es mellette fogadók lehetőséget kapnak a nem tartott tőzsdés fogadási ajánlatok ellen fogadni, ha ezek az ajánlatok növelhetik a KNY-t, és a KNY-es ellene fogadók lehetőséget kapnak a nem tartott tőzsdés fogadási ajánlatok mellett fogadni, ha azok csökkenthetik a KNY-t. A többi nem tartott tőzsdés fogadások bevonása a KNY egyeztetési eljárásába azt is biztosítja, hogy a többi tőzsdés mellette és ellene fogadó fogadásai, amelyek egyébként elévülnének, ahol lehetséges, tartva legyenek.
  • A minimális kötelezettség egy Betfair KNY-nyel történő fogadáskötésre 10£ az ellene fogadásnál és 1£ a mellette fogadásnál (vagy ennek más pénznemű megfelelője mindkét esetben).
  • 1. példa: Az A választás mellett fogadók tétjei 1 000 £-ot tesznek ki, az ellene fogadók kötelezettsége pedig 6 000 £ a Betfaire KNY-en, és 500 £ nem tartott egyéb tőzsdés mellette fogadás érhető el ellene fogadásra, átlagosan 5,0-val. Ha nem vennénk figyelembe a tőzsdés piacot ebben az esetben, akkor a KNY 7,0 lenne. Viszont ezáltal a többi tőzsdés mellette fogadás, amelyeket szintén párosíthatnának a kért szorzókon a KNY-es ellene fogadókkal, nem lenne tartva. Ezért a Betfair KNY 5,0 lesz, és minden KNY-es mellette fogadót és KNY-es ellene fogadót ezen a szorzón párosítunk össze. A tőzsdés mellette fogadók 500 £-os tétjeit szintén az általuk kért 5,0 szorzón párosítjuk a KNY-es ellene fogadókkal.
  • 2. példa: a B választás mellett fogadók tétjei 831 £-ot tesznek ki, az ellene fogadók kötelezettsége pedig 4 428 £ a Betfaire KNY-en, és a nem tartott egyéb tőzsdés ellene fogadások, amelyek elérhetők mellette fogadásra: 20 £ 6,8 oddsszal, 31,13 £ 6,6 oddsszal és 100 £ 6,4 oddsszal. Ebben az esetben a Betfair KNY 6,68 lesz. Ezt a mellette fogadásra 6,8 oddsszal elérhető 20 £-os és a mellette fogadásra 6,6 oddsszal elérhető 31,13 £-os fogadásokból számítjuk ki, és ezeket az összegeket állítjuk szembe a KNY-es mellette fogadók tétjeivel és a KNY-es ellene fogadók kötelezettségeivel. A tőzsdén mellette fogadásra 6,4 oddsszal elérhető 100 £ nem lesz tartva, mivel ezen összeg bármely részének bevonása megbontaná a KNY-es mellette fogadók és a KNY-es ellene fogadók közti egyensúlyt.
  • További részletek arról, hogyan hajtja végre a Betfair a KNY egyeztetési eljárást a Betfair KNY weboldalán találhatók a következő URL-címen: www.betfair.com/betfairsp.
  • A KNY-t hat tizedesjegyig számítjuk ki minden egyes választásnál, bár a vonatkozó piacnézetben (vagy a Betfair által megadott bármely adatnál/eredménynél) két tizedesjegyig jelenítjük meg, a megfelelő módon felfelé vagy lefelé kerekítve. Az egyeztetés után az egyes választásokra vonatkozó teljes KNY az adott egyedi induló adataira kattintva érhető el.
  • Ha a weboldal bármilyen okból nem érhető el egy esemény kezdetekor, vagy a KNY-t másért nem lehet egyeztetni a „kezdéskor”, akkor a Betfair az összes elérhető információ felhasználásával határozza meg a KNY-t. A félreértések elkerülése végett: ez az információ nem korlátozódik a vonatkozó Betfair piac(ok)on folyó fogadási tevékenységre. Ilyen körülmények között egy Betfair csoporton belüli, engedélyezett fogadási szolgáltató is működhet kockázati fogadási partnerként a KNY-es fogadásoknál, ha szükséges egy sportszerű KNY biztosítása. Ilyen körülmények között a Betfair munkatársainak, akik közreműködnek a KNY meghatározásában, nem fűződik semmilyen be nem vallott vagy egyéb érdekük a szóban forgó KNY-hez.
  • Ha a KNY egyeztetési eljárást idő előtt hajtjuk végre (például ha egy lóverseny tévedésből válik élővé), akkor a Betfair törekedni fog az egyeztetés visszafordítására a célból, hogy a KNY az esemény valós kezdetén legyen meghatározva. Mindazonáltal előfordulhatnak olyan körülmények, amelyek esetén ez nem lehetséges, és ekkor a KNY az első egyeztetés alapján lesz meghatározva.
  • Azokban az esetekben, amikor a KNY egyeztetést visszafordítjuk: a KNY-es fogadások (beleértve a KNY limites fogadásokat), az „Élőben: KNY elfogadása” fogadások és az „Élőben: megtartás” fogadások visszatérnek az egyeztetés előtti állapotukba; az „Élőben: törlés” fogadások vagy töröltek maradnak, ha az egyeztetési eljárás részeként nem válnak tartottá, vagy ha az egyeztetési eljárás során tartottá válnak, visszatérnek az egyeztetés előtti nem tartott állapotukba.
  • Ha az egyeztetési eljárást a tervezettnél később hajtjuk végre (vagyis egy esemény kezdetét követően), és a Betfair úgy dönt, hogy bekövetkezett egy lényeges esemény (ez általánosan azt jelenti, hogy az esemény nem válik élővé), a KNY-t kizárólag a „kezdés” előtt megkötött KNY-es fogadások (valamint az „Élőben: KNY elfogadása” fogadások, amelyeket nem tartottak, amikor a Betfair felfüggeszti az adott piacot) alapján határozzuk meg. Ennek értelmében a „kezdés” után tartott „Élőben: KNY elfogadása” fogadások érvénytelenné válnak, és nem képezik részét a KNY egyeztetési eljárásnak. Továbbá a „kezdés” után kötött KNY-es fogadások érvénytelenek lesznek. Azonban, ha az egyeztetési eljárást a tervezettnél később hajtjuk végre, de a Betfair úgy dönt, nem történt lényeges esemény, akkor minden fogadás érvényes.
  • Ha a Betfair KNY „tétre-helyre” lehetőség elérhető, akkor ezt két különálló fogadásként dolgozzuk fel: egy KNY-es győzelmi fogadásként és egy KNY-es „helyezett” fogadásként.
  • Ha bármely okból a nem tartott fogadásokat töröljük még azelőtt, hogy a piac élőre vált, akkor minden olyan nem tartott fogadás, amelynél az „Élőben: KNY elfogadása” ki van választva, Betfair KNY-es fogadássá alakul át. Amint ezeket a fogadásokat átalakítottuk, már nem törölhetők.
  1. 10.1A Betfair KNY-es fogadásokban részt vevő másik fél

   • Ha egy ügyfél a KNY alapján köt fogadást, akkor más Betfair ügyfelek ellen fogad. Azonban a Betfair KNY egyeztetése során a Betfair fogadási partnerként cselekszik annak érdekében, hogy kiegyensúlyozza a kötelezettségeket a Betfair KNY-es fogadások és a többi tőzsdés fogadás között.
  2. 10.2Egy Betfair KNY-es fogadás megkötése

   A piaci nézetben lévő „KNY” gomb megnyomásával két különböző módon választhatnak az ügyfelek KNY-es fogadást. Ezek a következők:

   • Az első mód egy KNY-es fogadás kérésére az, hogy a fogadáskezelő jobb felső sarkában található „KNY oddslimit beállítása” mezőt kijelölés nélkül hagyják. Egy mellette fogadáshoz az ügyfélnek meg kell adnia a tétet, amellyel fogadni szeretne a választásra. Egy ellene fogadáshoz az ügyfélnek meg kell adnia a kötelezettséget, amelyet készen áll kockára tenni a választás ellen – másképp fogalmazva azt az összeget, amelynek az elvesztésére fel van készülve, ha a választás nyer (vagy amikor ez érvényes, helyezést ér el).
   • A második módja egy KNY-es fogadás kérésének a „KNY oddslimit beállítása” lehetőség kiválasztása. Ezt használva az ügyfél egy olyan fogadást kérhet, amelyre a minimális KNY oddstól függő KNY érvényes mellette fogadás esetén, vagy a maximális KNY oddstól függő KNY érvényes ellene fogadás esetén. Ha a Betfair KNY alacsonyabb, mint egy mellette fogadó által kért minimális szorzó, vagy magasabb, mint egy ellene fogadó által kért maximális szorzó, akkor az esemény kezdetén az adott fogadás lejár. Ha a Betfair KNY magasabb, mint egy mellette fogadó által kért minimális szorzó, vagy alacsonyabb, mint egy ellene fogadó által kért maximális szorzó, a fogadást a KNY-nyel tartják. Ahol a KNY megegyezik az ügyfelek által meghatározott szorzólimittel, ott a fogadásokat a benyújtásuk ideje alapján fogjuk beszámítani, a beérkezésük sorrendjében, más tőzsdés fogadásoknál bevett módon. Ez azt jelenti, hogy az ilyen fogadások nem tartottak vagy részben tartottak lehetnek.
   • Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben egy nem indulót a Betfair nem tud eltávolítani a vonatkozó piacról egészen az esemény befejezésééig, akkor bármilyen csökkentő tényező alkalmazása a „kezdés” időpontjában vagy az előtt tartott fogadásokra (a KNY-es fogadásokat beleértve) azt jelentheti, hogy egy szorzólimittel kötött KNY mellette fogadás párosított szorzóját a kért alsó korlátnál alacsonyabb szorzóhoz igazítják. Ez azt is jelentheti, hogy egy maximális oddsszal kért KNY-es ellene fogadást esetleg nem párosítanak, annak ellenére, hogy a választáshoz tartozó odds, a késői nem indulóra vonatkozóan a versenyt követően végrehajtott bármely kiigazítás után, a kért maximális odds alatt van.
   • Ha az ügyfél egy szorzólimites KNY-es fogadást kér, a kért minimális/maximális szorzók mellette fogadás esetén lecsökkenthetők, ellene fogadás esetén megnövelhetők bármikor az esemény kezdetét megelőzően. Viszont, ahogy fentebb olvasható, a KNY-es fogadáskérés valójában nem törölhető az ügyfél által, miután azt megkötötték. A nem indulók Betfair KNY-re vonatkozó hatásáról szóló részletek alább következnek.
  3. 10.3Tőzsdés fogadások, amelyek a „kezdéskor” nincsenek tartva

   • Egy rendes tőzsdés fogadás kötésekor az ügyfél kiválasztja a választásának nyereményszorzóját a piaci nézetből (ahelyett, hogy a „KNY”-re kattintana a választásánál). Mikor egy ilyen tőzsdés fogadást részben vagy egészben nem tartanak, akkor az a szokott módon módosítható és törölhető. Korábban a nem tartott fogadásokat automatikusan töröltük, amikor egy piacot felfüggesztettünk az adott esemény „kezdésekor”. Most az ügyfél választhat, hogy a nem tartott tőzsdés fogadását átalakítsuk KNY-es fogadássá, amikor az esemény kezdetén a piacot felfüggesztjük, vagy „fennmaradjon” a fogadása, amikor az esemény élőre vált (lásd a „megtartás” opciót alább).
   • Annak érdekében, hogy az ügyfél nem tartott tőzsdés fogadását KNY-es fogadássá alakíthassuk a piac felfüggesztésekor, az ügyfélnek a fogadáskezelőben ki kell választania az „Élőben: KNY elfogadása” lehetőséget. Ha egy győzelmi piacon van egy legalább 2,5%-os csökkentő tényezős nem induló, vagy egy hely piacon van egy legalább 4%-os csökkentő tényezős nem induló, akkor a Betfair irányelve az, hogy törli a piac összes többi indulójára kötött, nem tartott ellene fogadást. Az ilyen nem indulók esetén azokat az ellene fogadásokat, amelyeknél az „Élőben: KNY elfogadása” lehetőséget kiválasztották, törlés helyett automatikusan KNY-es fogadássá alakítjuk át. Ezután az átalakítás után a fogadást nem lehet törölni. Máskülönben, a KNY-es fogadásoktól eltérően, az ügyfél törölheti a tőzsdés fogadást a megkötése után, még akkor is, ha azt választotta, hogy a fogadás az esemény kezdetén fennmaradjon vagy alakuljon át KNY-es fogadássá.
   • Ha az ügyfél azt választja, hogy a nem tartott tőzsdés ellene fogadás alakuljon át KNY-es fogadássá, akkor a tőzsdés ellene fogadás kötelezettsége a KNY-es fogadásra vonatkozó kötelezettséggé válik. Az ügyfélnek az erre a KNY-es fogadásra vonatkozó kötelezettsége sosem haladja meg az ügyfél által megadott tőzsdés fogadásra vonatkozó kötelezettségét. Mindazonáltal az ügyfél által a KNY-es fogadással nyerhető összeg a végső KNY-től függően különbözhet attól az összegtől, amelyet akkor nyerhetett volna, ha tartják a tőzsdés fogadását.
  4. 10.4KNY-es fogadások módosítása a nem indulók miatt

   • A KNY-es mellette fogadásoknál a Betfair a futam előtt bejelentett nem induló vagy visszalépő versenyzők ellenére sem módosítja soha az ügyfél által kért tétet vagy oddsot. Mindemellett a KNY limit lehetőséget választó ügyfelek csökkenthetik a minimális KNY-es oddsot, amelynek elfogadására készen állnak egy választásnál.
   • Ha az ügyfél Betfair kezdő nyereményszorzós (BKNY) fogadást köt, és nem tudjuk eltávolítani a nem indulót a futam befejezéséig, a futam elején kiszámított BKNY megváltozhat a nem induló eltávolítását követően. A nem induló csökkentő tényezőjét alkalmazzuk az eredetileg létrehozott BKNY-re, aminek eredményeképp az ügyfél fogadására egy felülvizsgált szorzó fog vonatkozni.
   • A győzelmi piacok KNY-es ellene fogadásainál a Betfair csökkenti az ügyfél kötelezettségét a nem induló(k) csökkentő tényezője és azon indulók csökkentő tényezője alapján, amelyekre az ügyfél a fogadást kötötte. Ezt annak biztosítására teszi, hogy a mellette tétek és az ellene kötelezettségek közötti egyensúly az induló eltávolítása után felülvizsgált piacot tükrözze. Például ha egy 50%-os csökkentő tényezős ló nem indul, akkor ugyanazon a piacon egy másik lónak, amelynek szorzója kb. 5 (azaz a csökkentő tényezője 20%), a szorzója kb. 2,5-re változik. Következésképpen az adott indulóra kötött 200 £-os ellene fogadás kötelezettségének egy kb. 75 £-os kötelezettséggé kell változnia annak biztosítására, hogy az azt kiegyensúlyozó mellette fogadáshoz ugyanaz az 50 £-os tét tartozzon. Ezt a kötelezettség 37,5%-ának kiszámításával kapjuk meg (azaz 100%−(50%/(100%−20%))).
   • Amikor egy győzelmi piacon egy KNY-es ellene fogadáshoz egy meghatározott maximális szorzólimit tartozik, ezt a limitet csökkenteni fogjuk bármely nem induló csökkentő tényezőjével, ha a nem induló csökkentő tényezője legalább 2,5%.
   • A hely piacok KNY-es ellene fogadásainál a Betfair szintén csökkenti az ügyfél kötelezettségét a nem induló(k) csökkentő tényezője alapján, de ennek kiszámítása kicsit eltérő a hely piac csökkentő tényezőinek alkalmazásából adódóan. A kötelezettséget az eltávolított induló csökkentő tényezőjével csökkentjük. Amikor egy hely piacon egy mellette fogadáshoz meghatározott maximális szorzólimit tartozik, a fogadás lehetséges nyereményét (azaz az odds – 1) az eltávolított induló csökkentő tényezőjével csökkentjük.
   • Amikor egy hely piacon egy KNY-es ellene fogadáshoz meghatározott maximális szorzólimit tartozik, ezt a limitet csökkenteni fogjuk bármely nem induló csökkentő tényezőjével.
   • A KNY-es ellene fogadásokat nem töröljük, ha van nem induló versenyző.
  5. 10.5Az agárversenyek piacainak nem indulóira kötött KNY-es fogadások különös feltételei

   • MINDEN KNY-es fogadás érvényes, feltéve, hogy az ügyfél trapválasztása nem üres, vagy hogy az ügyfél fogadáskötését követően egy tartalék indulót nem tesznek a választott trapbe.
   • MINDEN nem tartott „KNY-re átalakított” fogadást törlünk, amikor egy tartalék indulót hozzáadnak vagy egy üres trapet eltávolítanak.
 10. Fogadás „megtartása” lehetőség

  • Azoknál a piacoknál, amelyeket a „kezdéskor” állítanak élőre, az ügyfél kérheti, hogy egy nem tartott tőzsdés fogadást ne töröljünk a piac élővé változásakor. Ezt az „Élőben: megtartás” lehetőség kiválasztásával teheti meg a fogadáskezelőben (és a kérés megerősítésével), és ez azt jelenti, hogy a nem tartott fogadás fennmarad, mikor a többi nem tartott fogadást töröljük az esemény kezdetén.
  • Ahogy fentebb olvasható, amikor egy nem indulót eltávolítanak egy lóversenypiacról (kivéve a késői visszalépéseket, ahogy a következő bekezdésben lentebb olvasható), a Betfair irányelve szerint a piac nem tartott ajánlatait az összes többi ló ellen töröljük, ha a nem induló csökkentő tényezője legalább 2,5% a győzelmi piacokon, vagy legalább 4% a hely piacokon. Ilyen esetben nem töröljük azokat az ajánlatokat, amelyeket egy ló ellen az „Élőben: megtartás” lehetőséget kiválasztva kötöttek. Ehelyett a hely piacokon kínált ellene oddsokat arányosan csökkentjük a nem indulók csökkentő tényezőivel, és ugyanez vonatkozik a győzelmi piacokra is, feltéve, hogy a szóban forgó nem indulónak legalább 2,5%-os a csökkentő tényezője.
  • Késői visszalépés esetén előfordulhat, hogy a Betfairnek nincs ideje eltávolítani a nem indulót a piacról azelőtt, hogy az élővé válna. Ilyen esetekben, ha a Betfair meg tudja határozni, hogy a késői visszalépő lényeges induló (azaz a nyerő piacon egy körülbelül 20%-os vagy nagyobb csökkentő tényezővel bíró választást képvisel), akkor fenntartja a jogot MINDEN ellene „megtartással” kötött fogadás törlésére (mind a győzelmi, mind a „helyezett” piacokon), mielőtt a piac élővé válna. Ha a Betfair egy késői visszalépő esetén nem törli az ellene „megtartott” fogadásokat (például a kezdés időpontjában nem lehetne tudni, melyik lovat léptetik vissza), minden ilyen fogadásnál, amelyet a kezdés előtt kötöttek és élőben tartottak, az eredetileg kiválasztott szorzó marad érvényben. Ez azt jelenti, hogy ezekre az ellene „megtartott” fogadásokra nem fog vonatkozni semmilyen csökkentő tényező, amelyet a késői visszalépés eredményeként a verseny befejezése után fogunk alkalmazni a „kezdés” időpontjában vagy az előtt tartott fogadásokra.
  • Máskülönben, kivételes esetekben a Betfair fenntartja a jogot a „megtartott” fogadások törlésére az ügyfelek védelme érdekében, de hacsak a piac szabályaiban vagy a piacinformációkban másképp nem szerepel, az általános elv az, hogy „megtartott” fogadásokat a Betfair sosem törli, kivéve, ha nem tartottak maradnak egészen a piac (utolsó alkalommal történő) lezárásáig az esemény végén.
  • A kétségek elkerülése végett, ez azt jelenti, hogy (például) amikor egy Lényeges Esemény következik be egy futballmeccsen, és a piac újranyitása előtt töröljük a nem tartott fogadásokat, a megtartott fogadást nem töröljük.
 11. A Tote fogadás szabályai

  • Mikor az ügyfél Tote fogadást köt a Betfair platformján (például egy egyesült királyságbeli vagy dél-afrikai tote fogadást), akkor a Betfair mint fogadási partner ellen fogad. A Betfair ezután létrehoz egy egyező fogadást a vonatkozó Tote csoportban, ahol ez érvényes.
  • A Betfairrel mint fogadási partnerrel kötött Tote fogadások lebonyolításának szabályaira mutató hivatkozás megtalálható minden egyes vonatkozó Tote fogadás oldalán a Betfair weboldalán. Amennyiben ellentmondás áll fenn azon szabályok és a vonatkozó Tote weboldalon (például egyesült királyságbeli fogadások esetében az Egyesült Királyság Tote weboldalán) elérhető azonos szabály, vagy a vonatkozó házigazda versenypálya által alkalmazott vonatkozó szabályok között, akkor vagy a vonatkozó Tote weboldal vagy a házigazda versenypálya által alkalmazott szabályok érvényesülnek.
 12. A Kifizettetés és Auto Kifizettetés szabályai

   Kifizettetés

  • A Kifizettetés egy olyan funkció, amelyet különböző fogadási piacokon kínálunk a Betfair Tőzsdén.
  • A Kifizettetés egyszerű lehetőség az ügyfelek számára, hogy anélkül biztosítsák be a hasznukat, vagy mérsékeljék a veszteségüket, hogy meg kellene várniuk az esemény befejeződését. Ha a Kifizettetés mellett döntenek, a Betfair automatikusan további fogadásokat köt a Betfair piacon, hogy rögzítse a pozíciójukat. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy ha egy választás kikerül egy piacból, az befolyásolhatja a választás eltávolítása előtt végrehajtott Kifizettetéseket, és előfordulhat, hogy az ügyfelek a Kifizettetés gombon jelzettnél kisebb összeget kapnak.
  • Ha egy ügyfél Kifizettetési kérelmet nyújt be, értesítjük, hogy a kérelme sikeres, vagy sem. Nem garantált, hogy az ügyfél Kifizettetési kérelme el lesz fogadva, és sikertelen lehet, ha például a piacot felfüggesztik, vagy a nyereményszorzó megváltozik a kérésének végrehajtása előtt.
  • Amennyiben az ügyfél kifizettetési kérelme sikeres, egy „sikerült” üzenet jelenik meg, és az ügyfél fogadása(i) (vagy a fogadás(ok) megfelelő része) akkor kerül(nek) elszámolásra, amikor ugyanannak a piacnak a többi fogadását elszámoljuk (a nyeremények ekkor kerülnek vissza az ügyfél számlájára).
  • Ha az ügyfél Kifizettetési kérelme sikertelen, egy üzenetben megjelenik annak oka, és egy új Kifizettetési ajánlatot kínálhatunk a számára.
  • Az élőben kért Kifizettetés feldolgozása több időt vehet igénybe az élő fogadások késleltetése miatt.
  • A Kifizettetés néha nem érhető el, amikor egy piac likviditása alacsony.
  • A Kifizettetés jelenleg nem érhető el a Betfair Tőzsde összes piacán – egy Kifizettetés ikon jelzi a Kifizettetést támogató piacokat. A Súgó oldalon további részletek találhatók arról, mikor fordulhat elő, hogy a Kifizettetés nem érhető el.
  • A Betfair Tőzsdén a Kifizettetés inkább „piaconkénti”, mint „fogadásonkénti” alapú. Ennek megfelelően, ha az ügyfél két különálló fogadást kötött ugyanarra a végkimenetelre, akkor vagy mindkettőt, vagy egyiket sem fizettetheti ki (vagyis nem tudja majd csak az egyiket kifizettetni a két fogadás közül).
  • A Kifizettetés használata azt jelentheti az ügyfél számára, hogy egy bizonyos promócióból kilép, és nem lesz többé jogosult rá. További részletek a promóció általános szerződési feltételeiben olvashatók.
  • A Betfair fenntartja magának a jogot, hogy egy Kifizettetés elszámolását megsemmisítse, ha egy fogadás vagy egy piac hibásan van elszámolva (például emberi vagy műszaki hiba miatt), illetve ha a fogadás vagy egy piac később érvénytelenné lett nyilvánítva. Ha a Betfair újraszámol egy fogadást, az a fogadás elszámolásának módosulását tükröző változásokat eredményezhet az ügyfél számláján.
  • A Betfair fenntartja a jogot, hogy a Kifizettetés funkciót bármikor felfüggessze vagy megszüntesse.
  • Az ügyfeleknek tudomásul kell venniük, hogy ha azzal a szándékkal kötnek egy fogadást, hogy utána a Kifizettetés funkciót használják, egyáltalán nincs arra garancia, hogy a Kifizettetés elérhető lesz akkor, amikor a rákövetkező fogadást meg akarják kötni (ez helytálló függetlenül attól, hogy a Kifizettetés szolgáltatás elérhetetlenségét az észszerű hatáskörünkön kívül eső ügy okozta, vagy sem).

   Auto Kifizettetés

  • Az Auto Kifizettetés egy olyan termék, amelyet számos piacon kínálunk a Betfair Tőzsdén Kifizettetésre elérhetők közül.
  • Az Auto Kifizettetés lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy beállítsanak egy haszonszintet, amelynél automatikusan ki szeretnék fizettetni a fogadásaikat egy adott piacon (további részletekért a Betfair Tőzsdén kínált normál Kifizettetési termékről lásd a fenti alpontot).
  • Az ügyfélnek egyszerűen be kell állítania az automatikus kifizettetés szintjét, és amennyiben a kifizettetéssel megkapni kívánt nyeremények bármikor elérik azt a szintet, akkor a Betfair megkísérli automatikusan kifizetni az ügyfél által a vonatkozó piacra kötött fogadásokat. Ez azt jelenti, hogy ha az ügyfél Auto Kifizettetése sikeres, akkor megkapja azt az összeget, amelyet az Auto Kifizettetésnél előre megadott (vagyis az eredeti tétjét és a megahatározott hasznot). Mindemellett, ugyanúgy, mint a Betfair normál Kifizettetési termékénél, az ügyfél nem tud ugyanakkora összeget nyerni, mintha a fogadását sikeresen elszámolták volna.
  • Amennyiben az Auto Kifizettetés sikeres, egy üzenet jelenik meg az ügyfél képernyőjén ennek megerősítéseként.
  • Az ügyfél nem láthatja, hogy az Auto Kifizettetés szolgáltatás mikor próbálkozik a kifizettetésével.
  • Felhívjuk a figyelmet, hogy az Auto Kifizettetés nem garantált. Bizonyos körülmények között a Betfair képtelen lehet az ügyfél fogadásának/fogadásainak automatikus kifizettetésére, annak ellenére, hogy az a Betfair weboldalának/alkalmazásának vonatkozó fejezetei alapján lehetségesnek tűnik.
  • Amint egy Auto Kifizettetés sikeresen megtörtént, az ügyfél Fogadásaim oldalán megjelenik az Auto Kifizettetés végrehajtása érdekében lezajlott fogadási tranzakciók listája.
  • Ha az ügyfél egy adott piacnál az Auto Kifizettetést választotta, és az a Kifizettetés sikeresen megtörtént, az összes ugyanarra a piacra kötött nem tartott fogadását automatikusan töröljük.
  • Ha az ügyfél ugyanazon a piacon több választásra kötött fogadást, és azok közül a választások közül legalább egyet vesztő fogadásként számolnak el a piac teljes elszámolása előtt (pl. mivel már nem lehetséges, hogy a kérdéses választás sikeres legyen), akkor automatikusan törlünk minden automatikus kifizettetési beállítást, amelyet az ügyfél az adott piacon a többi választására alkalmazott.
  • A Betfair fenntartja a jogot, hogy az Auto Kifizettetés funkciót bármikor felfüggessze vagy megszüntesse.
 13. Vegyes rendelkezések

  • A Tőzsdei Szabályokban az időszakokra történő utalások mindig arra az időzónára vonatkoznak, amelyben az esemény zajlik. Például egy futballmérkőzés kezdési időpontjára vonatkozó utalás a helyi kezdési időt jelenti.
  • A Betfair minden információt jóhiszeműen tesz közzé. Azonban a Betfair nem tud felelősséget vállalni az információval kapcsolatos semmilyen hibáért vagy mulasztásért, úgymint a szorzók, indulók, idők, pontszámok, eredmények vagy általános statisztikák megosztásáért.
  • A Betfair fenntartja a jogot bármely nyilvánvaló hiba kijavítására, és minden észszerű lépést meg fog tenni annak biztosítására, hogy a piacok kezelése biztonságos és átlátható legyen.
  • Ha egy csapat vagy versenyző neve helytelenül jelenik meg (kivéve a kisebb elírásokat), vagy helytelenül jelenik meg a csapatok, versenyzők vagy eredmények száma egy teljes piacon, vagy egy piac másféle hibás információt használva lett létrehozva (például egy hibás kitettségi algoritmus alkalmaztak, vagy egy keresztben tartási eszköz hibás algoritmusból nyert információt), vagy valamilyen nyilvánvaló hibát tartalmaz, úgymint a keresztben tartási eszköz helytelen alkalmazását, akkor a Betfair fenntartja a jogot a piac felfüggesztésére, és (feltéve, hogy észszerűen jár el) a piacon kötött összes fogadás érvénytelenítésére.
  • Az ügyfelek felelőssége arról számukra megnyugtatóan megbizonyosodni, hogy a választás, amelyre fogadást kötnek, megfelel a szándékuknak. Például abban az esetben, ha egy versenyző ugyanazt a nevet viseli, mint egy másik személy, aki az adott eseményen nem versenyez, az ügyfél felelőssége megbizonyosodni arról, hogy tisztában van vele, melyik versenyzőt töltötte fel a Betfair a vonatkozó piachoz, valamint megbizonyosodni arról, hogy az általa választott versenyzőre köti meg a fogadását.
  • A Betfair fenntartja a jogot, hogy bármikor a saját kizárólagos és abszolút hatáskörében felfüggesszen egy tőzsdés piacot anélkül, hogy felfüggesztené az egyező vagy kapcsolódó sportfogadási vagy rögzített nyereményszorzójú piacot, valamint hogy egy sportfogadási vagy rögzített nyereményszorzójú piacot felfüggesszen vagy a továbbiakban ne kínáljon anélkül, hogy felfüggesztené bármelyik egyező vagy kapcsolódó tőzsdés piacot.
  • A Betfair a saját kizárólagos és abszolút hatáskörében bármikor dönthet úgy, hogy felfüggeszti a fogadást egy piacon (még akkor is, ha ez a felfüggesztés korábban történik, mint ahogy a Tőzsdei Szabályok alapján várható lenne). A Piacok integritása és sportszerűségének fenntartása érdekében a Betfair esetleg érvényteleníthet is bizonyos fogadásokat egy piacon, vagy teljes egészében érvénytelenítheti a piacot is.
  • Az ügyfeleknek tudomásul kell venniük, hogy ha kapcsolódó vagy egyező fogadásokat kötnek a Betfair Tőzsde, Sportfogadás, rögzített nyereményszorzójú és/vagy többes kötés termékeinek egy kombinációjában (és/vagy más külső fél fogadási termékeiben), lehetséges, hogy az egyik termékben kötött fogadásukat érvénytelenítjük a Betfair általános szerződési feltételeivel összhangban, míg a többi termék fogadásai érvényesek maradnak. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Betfair nem tartozik felelősséggel az ügyfélnek abban az esetben, ha a Betfair termékekben kötött egy vagy több fogadását a Betfair általános szerződési feltételeinek megfelelően módosítjuk vagy érvénytelenítjük, még ha más vonatkozó fogadása érvényes is marad (és még ha az egyik termékben kötött fogadásait kifejezetten annak érdekében kötötte is, hogy kapcsolódó fogadásokat köthessen egy másik termékben).
  • A Betfair fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a Tőzsdés Szabályokat. Minden ilyen átdolgozás azonnal kötelező és érvényes lesz az ilyen szabályváltozás közzétételekor a betfair.com oldalon, és az új Tőzsdés Szabályok közzététele után létrehozott bármely piacra az új Tőzsdés Szabályok iránymutatásai vonatkoznak.
  • A Betfair fenntartja a jogot, hogy bármikor törölje a nem tartott fogadásokat az ügyfelek védelme érdekében.
  • Bármely piac elszámolásánál azon összegeket, amelyek a
   • fogadások nyereményeihez/veszteségeihez; és
   • jutalékok díjaihoz
   kapcsolódnak, a legközelebbi két tizedesjegyre kerekítjük felfelé vagy lefelé (azzal a kivétellel, hogy a Betfair KNY-es fogadásaihoz tartozó nyeremények/veszteségek összegeinél a kerekítés mindig lefelé – nem pedig felfelé – történik). Példának okáért 3,333 £-ot 3,33 £-ként számolunk el, míg 3,335 £-ot 3,34 £-ként (kivéve, amikor a Betfair KNY-es fogadásaihoz tartozó nyeremények/veszteségek összegeként 3,33 £-ként).
  • A Tőzsdés Szabályok fordítási célokból számos más nyelven is elkészültek az angol mellett. Amennyiben bármi eltérés mutatkozik az angol és (ha elérhető) az ügyfél tartózkodási országának helyi nyelvére lefordított változat között, az ügyfél számára előnyösebb verzió élvez elsőbbséget.

C rész – A sportok különös szabályai

 1. Amerikai futball

  • Minden piacot az eredmény alapján számolunk el, beleértve a hosszabbítást is, hacsak a Betfair jelen amerikai futballra vonatkozó szabályai vagy az Információk a piacról szekció másképp nem jelöli (pl. a félidő / teljes idő piacnál), vagy ha a piac eredménye egyértelműen meghatározott. Ha a hosszabbítás után döntetlen lesz a meccs eredménye, akkor a mérkőzés nyílt győztesére vonatkozó piacon kötött minden fogadás érvénytelenné válik.
  • Ha a meccs nem kezdődik el a tervezett időpontban, és nem fejeződik be a tervezett befejezési időponttól számítva legfeljebb három napon belül, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva.
  • Ha egy mérkőzés elkezdődik, de később félbeszakítják vagy elhalasztják, akkor a tervezett kezdési időponthoz képest legfeljebb három napon belül: (a) legalább 55 perc játékidőnek el kell telnie; vagy (b) az illetékes irányító testületnek egy hivatalos eredményt kell „bejelentenie”; különben minden fogadás érvénytelen lesz, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva. Ilyen körülmények esetén, ha a pontszámok egyenlőek, akkor a mérkőzés nyílt győztesére vonatkozó piacon kötött minden fogadás érvénytelenné válik.
  • Az „egyedi játékos” piacokon a fogadások bármely játékosra vonatkozóan érvénytelenek, aki nem indul egyik kísérletben sem a meccs alatt.
 2. Atlétika

  • Ahol van díjátadó ceremónia, a piacok a megfelelő irányító szervezet hivatalos eredménye alapján lesznek elszámolva a díjátadás időpontjában, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától.
  • Ha nincs díjátadó ceremónia, az eredményeket az illetékes irányító testület hivatalos eredményének megfelelően határozzák meg, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától (kivéve, ha egy változtatást a vonatkozó piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül kihirdetnek azért, hogy az eredmény közlésében bekövetkezett hibát korrigálják).
  • Hacsak az Információk a piacról szekció másképp nem rendelkezik, amennyiben egy futó-, ugró- vagy dobószámokból álló versenyt félbeszakítanak, törölnek vagy elhalasztanak, és nem fejezik be a tervezett befejezési időponttól számított 7 napon belül, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva.
 3. Ausztrál futball

  • A fogadások a rendes játékidőre vonatkoznak, hosszabbítás nélkül. Azonban a „döntők” meccseire kötött fogadások a hosszabbítást tartalmazó rendes játékidőre vonatkoznak, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva, vagy ha az Információk a piacról szekció másképp rendelkezik (pl. félidő / teljes idő piacok). Ha a játék döntetlenre végződik, a Betfair holtversenyszabályai érvényesek a meccs győztese piacon.
  • Ha a meccs nem kezdődik el a tervezett időpontban, és nem fejeződik be a tervezett kezdési időponttól számítva legfeljebb három napon belül, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva.
  • Ha egy mérkőzés elkezdődik, de félbeszakítják vagy elhalasztják a félidő előtt, és nem fejeződik be a tervezett kezdési időponttól számítva legfeljebb három napon belül, akkor a mérkőzést döntetlennek tekintjük, és a Betfair holtversenyszabályai alapján számoljuk el. Ha egy mérkőzés elkezdődik, de félbeszakítják vagy elhalasztják a második félidőben, és nem fejeződik be a tervezett kezdési időponttól számítva legfeljebb három napon belül, akkor a mérkőzést az illetékes irányító testület hivatalos eredménye alapján számoljuk el. Mindkét esetben a meccs győztese piacokon kötött fogadások a fentiek szerint lesznek elszámolva, és minden más fogadás érvénytelen lesz, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva.
  • Az egyedi játékosokra vonatkozó összes fogadás érvényes lesz, ha bármelyik 22 játékost tartalmazó keretben szerepelnek a mérkőzés napján, függetlenül attól, részt vesznek-e a mérkőzésen, vagy sem.
 4. Baseball

  • Jelen Betfair baseball szabályok csak a Major League Baseball (MLB), a World Baseball Classic és a japán baseball mérkőzésekre vonatkoznak. Minden más baseballt, beleértve például a finn baseballt, az Általános szabályok és az Információk a piacról részekben foglaltak szabályoznak.
  • Ha egy meccs nem kezdődik el a tervezett időpontban, minden fogadás érvénytelen.
  • Ha egy MLB meccs elkezdődik, de félbeszakítják vagy elhalasztják, és nem hirdetnek ki hivatalos eredményt a tervezett kezdési időponttól számítva legfeljebb három napon belül, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva.
  • Ha egy japán baseballmeccs elkezdődik, de később félbeszakítják vagy elhalasztják, és a meccs nem fejeződik be a tervezett kezdési időponttól számítva legfeljebb három napon belül, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva.
  • Minden fogadásba beleszámítanak az extra inningek, hacsak az Információk a piacról szekció másképp nem rendelkezik.
  • Minden fogadás érvénytelen az „összes futás” vagy a „hendikep” piacon, hacsak nem lesz legalább 9 befejezett inning (8 és ½, ha a hazai csapat vezet), vagy amennyiben a meccs hivatalos hossza 7 inning, akkor minden fogadás érvénytelen, hacsak nem zajlik le 7 inning (6 és ½, ha a hazai csapat vezet), kivéve (mindkét esetben) az olyan piacokra kötött fogadásokat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva.
  • A „listás” piacokon a fogadások érvénytelenek, hacsak a Betfair piacán felsorolt mindkét megnevezett dobójátékos nem kezd dobóként az első védekező inningben a vonatkozó csapatnál.
 5. Kosárlabda

  • A fogadásokat a hosszabbítással együtt kialakult eredmény alapján számoljuk el, kivéve, ahol az Információk a piacról szekció másképp rendelkezik, vagy ahol a piac eredménye egyértelműen meghatározott, vagy amint a Betfair jelen kosárlabdaszabályaiban áll.
  • Ha egy meccs nem kezdődik el a tervezett időpontban, akkor minden fogadás érvénytelen.
  • Ha egy mérkőzés elkezdődik, de később félbeszakad vagy elhalasztják, akkor a tervezett kezdési időponthoz képest legfeljebb három napon belül: (a) bármely NBA meccsen legalább 43 perc játékidőnek el kell telnie, vagy bármely más meccsen legalább 35 perc játékidőnek el kell telnie; vagy (b) az illetékes irányító testületnek egy hivatalos eredményt kell „bejelentenie”; különben minden fogadás érvénytelen lesz, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva. Ezekben az esetekben, ha a pontszámok egyenlőek, akkor a holtversenyszabályok érvényesek a mérkőzés nyílt győztesére vonatkozó piacon kötött fogadásoknál.
 6. Ökölvívás és kevert harcművészetek

  • Minden egyéni küzdelem piacának elszámolásához az illetékes felügyelő szerv által közvetlenül a harc végét követően kihirdetett hivatalos eredményt vesszük alapul, a későbbi kizárásokat, illetve az eredmény módosítását figyelmen kívül hagyva (kivéve, amikor az adott piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül jelentenek be módosítást a pontok számolásában vagy az eredmény közlésében bekövetkezett hiba korrigálása érdekében).
  • Ha egy küzdelem félbeszakad, törlik vagy elhalasztják, és a tervezett kezdési időpontot követő három napon belül nem zajlik le, vagy ha az egyik bokszoló visszalép vagy lecserélik az első menet kezdetét jelző gongszó előtt, akkor minden fogadás érvénytelen.
  • Ha a bokszoló a menet kezdete előtt feladja, nem jelenik meg gongszóra, vagy két menet között bármely okból kizárják, a küzdelmet az előző menet végén befejezettnek tekintjük.
  • Ha egy bokszolót kizárnak, vesztesnek számít.
  • Ha a küzdelem tervezett időtartama (pl. a menetek száma) megváltozik azután, hogy elkezdtük kínálni rá a fogadásokat, az adott küzdelemre vonatkozó összes fogadás érvényes, kivéve az olyan eseményekre kötött fogadásokat, amelyek bizonyos menetek vagy menetcsoportok előtt, alatt vagy után következtek be (ezek érvénytelenek lesznek). Például ilyen esetben az A bokszoló 5. menetbeli győzelmére (vagy az A bokszolónak 4–6. menet alatti győzelmére) kötött fogadások érvénytelenek lehetnek.
  • Ha az esemény kihirdetett helyszínét azt követően, hogy a Betfair létrehozta a piacot, megváltoztatják úgy, hogy az új helyszín egy másik országban található, akkor minden fogadás érvénytelen. Az előre kihirdetett helyszínben történő minden más változás esetén a fogadások érvényesek.
  • Ha ökölvívás vagy kevert harcművészetek esetén a küzdelem kimenetele „nincs eredmény” vagy „nincs döntés”, akkor minden fogadás érvénytelen.
  • Ha kevert harcművészetek esetén a küzdelem döntetlennel vagy technikai döntetlennel ér véget, akkor minden fogadás érvénytelen.
 7. Krikett

  1. 7.1 Általános

   • Ha egy verseny, versenysorozat vagy mérkőzés során nem dobnak el labdát, akkor az összes fogadás érvénytelen lesz, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva (pl. a „befejezett meccs” piac).
   • Ha egy mérkőzést az időjárás miatt lerövidítenek, minden fogadást a hivatalos eredménynek megfelelően számolunk el (ideértve a limitált overes meccsekre vonatkozót is, az eredményt a Duckworth–Lewis-módszer szerint határozzuk meg).
   • Abban az esetben, ha egy mérkőzést dobópárbajjal vagy pénzfeldobással döntenek el, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva.
  2. 7.2 Test mérkőzések

   • Ha a meccs elkezdődik, de később az időjárástól eltekintve bármilyen okból félbeszakad (ami többek között magában foglalja a következőket: veszélyes vagy játszhatatlan kapu, illetve dobósávon kívüli pálya; a dobósáv megrongálása, sztrájk vagy bojkott; tömegtüntetés / erőszakos zavargás; a stadiont ért károsodás; terrorcselekmény; és természeti katasztrófa), a Betfair fenntartja magának a jogot, hogy minden erre a piacra kötött fogadást érvénytelenítsen, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva.
   • Ha a meccs befejezésére nem kerül sor az eredetileg tervezett befejezési időponttól számított öt napon belül, akkor minden fogadás érvénytelen lesz az eseményhez tartozó piacokon, kivéve az olyan piacokra vonatkozók fogadásokat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva.
  3. 7.3 Limitált overes meccsek

   • Ha egy meccs kimenetele „nincs eredmény”, akkor az eseményre vonatkozó összes piacon érvénytelenek a fogadások, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva, vagy ahol lezajlott a piacra vonatkozó információkban megjelölt minimális számú over.
   • Abban az esetben, ha egy limitált overes meccsre kiírt tartaléknapon új pénzfeldobásra kerül sor, akkor minden fogadás érvénytelen lesz, amelyet az első napon, a játék eredetileg tervezett kezdete előtti 30 percen belül kötöttek. Ez a szabály vonatkozik az összes piacra azok kivételével, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva (pl. a pénzfeldobás vagy pénzfeldobások kombinációi győzteseire vonatkozó piacokon).
 8. Kerékpározás

  • Ahol van díjátadó ceremónia, a piacok a megfelelő irányító szervezet hivatalos eredménye alapján lesznek elszámolva a díjátadás időpontjában, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától.
  • Ha nincs díjátadó ceremónia, az eredményeket az illetékes irányító testület hivatalos eredményének megfelelően határozzák meg, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától (kivéve, ha egy változtatást a vonatkozó piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül kihirdetnek azért, hogy az eredmény közlésében bekövetkezett hibát korrigálják).
 9. Darts

  • Ha egy meccs bármely okból nem fejeződik be, akkor a meccs győztese piacra vonatkozó fogadások érvénytelenek.
  • Ha egy meccset bármilyen okból nem fejeznek be, akkor bármely „pontos eredmény” vagy „következő leg/játék/játszma” piacra vonatkozó fogadás érvénytelen lesz, kivéve, ha a piac eredménye egyértelműen meghatározott.
  • Ha egy meccs bármely okból nem fejeződik be, akkor a fogadások minden hendikep piacon érvénytelenek lesznek, hacsak a piac eredménye egyértelműen el nem dőlt.
 10. E-sportok

  • Minden piac a vonatkozó liga/verseny szervezőjének hivatalos eredménye alapján lesz elszámolva.
  • Ha egy sorozat formátuma megváltozik még azelőtt, hogy a megfelelő sorozat kezdetét venné, akkor minden olyan piac, amelyet az adott sorozatra vonatkozó helyett hoztak létre az előtt, hogy a formátum megváltozott volna, érvénytelen lesz.
  • Ha egy sorozat formátuma azután változik meg, hogy a sorozat élővé válik, akkor a sorozatra vonatkozó összes piac érvénytelen lesz (azon piacokat kivéve, amelyeknek eredménye már egyértelműen meg lett határozva a sorozat formátumának megváltozáskor).
  • Egy sorozatban, ahol a csapatok egyike legalább egy pálya előnyt kap bármilyen okból (például, egy csapat a sorozatban korábban elért erős teljesítménye miatt egy pálya előnyt kap), akkor az összes pálya piacára vonatkozóan a megítélt pályákat nem veszik figyelembe fogadási célokból. Ilyen körülmények között az első valóban lejátszott pályát tekintik a sorozat első pályájának a pályákra vonatkozó piacok szempontjából.
  • Ha egy csapatnak játék nélküli győzelmet ítél meg a liga/verseny szervezője legalább egy pálya tekintetében bármilyen más okból, mint a sorozaton/versenyen korábban nyújtott nagyon jó teljesítmény, akkor az adott pályára vagy a pályát magában foglaló sorozatra vonatkozó összes piac érvénytelen lesz.
  • Ha egy pálya elkezdődik, de idő előtt véget ér: (i) a pálya győztesére vonatkozó piacokat a hivatalos eredmény alapján elszámoljuk, (ii) minden más olyan piacot, amelynek az eredménye kétséget kizáróan meg lett határozva (a pálya korai befejeződésének időpontjában) elszámolunk, és (iii) az összes többi piac érvénytelen lesz.
  • Ha egy pályát átalakítanak (vagyis újrakezdődik) azután, hogy részben lejátszották, akkor azokat a pályára vonatkozó piacokat, amelyek a pálya átalakításakor kétséget kizáróan meg lettek határozva, a vonatkozó liga/verseny szervezőjének hivatalos eredménye alapján elszámoljuk. Minden más pálya piacot az újonnan átalakított pálya alapján számolunk el.
  • Ha egy sorozat nem kezdődik el a hivatalosan kiírt kezdési időponttól számított 48 órán belül, akkor az adott sorozatra vonatkozó piacokon kötött összes fogadás érvénytelen lesz.
  • Ha a sorozat alatt a vonatkozó liga vagy verseny szervezője egy vagy több játékosnál csalást állapít meg, akkor azok a még el nem számolt sorozatra és pályára vonatkozó piacok, amelyekben az adott játékos vagy az adott játékos csapata részt vesz, érvénytelenek lesznek.
  • A Betfair fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján bármelyik piacot bármikor felfüggessze (beleértve, ha ezt a szükséges adminisztráció elvégzése és/vagy a Betfair ügyfeleinek védelméhez szükséges valamely lépés megtétele érdekében teszi).
  • Ha egy sorozat elkezdődik, de később felfüggesztik vagy elhalasztják, és nem folytatódik a valódi tervezett kezdési időpontját követő 6 órán belül, akkor az adott sorozatra vonatkozó piacokra kötött összes fogadás érvénytelen lesz (kivéve az olyan piacokra vonatkozó fogadásokat, amelyek még a felfüggesztés vagy halasztás időpontját megelőzően kétséget kizáróan meg lettek határozva).
  • Ha egy csapatot átneveznek, minden fogadás érvényes arra a csapatra. Azonban a Betfair fenntartja a jogot, hogy érvénytelenítsen bármely fogadást, amely egy csapattal kapcsolatos, ha lényeges bizonytalanság áll fenn az adott csapat azonosítását illetően.
 11. Pénzügyi piacok

  1. 11.1 Indexek

   • A napon belüli (Intraday), a déli (Midday) és a délutáni (PM) piacokat a piac zárási ideje után a Bloomberg által megállapított áron számoljuk el, az eredmény későbbi változásaitól függetlenül (kivéve, ha egy változtatást a vonatkozó piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül kihirdetnek azért, hogy az eredmény közlésében bekövetkezett hibát korrigálják).
   • Minden napi piacot, heti piacot és napvégi napon belüli piacot a vonatkozó aukciós időszak hivatalos záró árán számolunk el az eredmény későbbi változásaitól függetlenül (kivéve, ha egy változtatást a vonatkozó piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül kihirdetnek azért, hogy az eredmény közlésében bekövetkezett hibát korrigálják).
  2. 11.2 Részvények

   • Minden részvénypiacot a Bloomberg által megadott hivatalos záró áron számolunk el az eredmény későbbi változásaitól függetlenül (kivéve, ha egy változtatást a vonatkozó piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül kihirdetnek azért, hogy az eredmény közlésében bekövetkezett hibát korrigálják).
   • Részvényfelosztás bejelentésekor a piacot a napi kereskedés végén előállt új részvényárfolyam értékében bekövetkezett nettó változás alapján határozzuk meg.
  3. 11.3 Kamatlábak

   • A kamatlábak piacait akkor számoljuk el, mikor az eredmény ismertté válik a Betfair számára, az eredmény későbbi változásaitól függetlenül (kivéve, ha egy változtatást a vonatkozó piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül kihirdetnek azért, hogy az eredmény közlésében bekövetkezett hibát korrigálják).
  4. 11.4 Ingatlanárak

   • Az elszámolás alapjául a HBOS által biztosított standardizált átlagárat (szezonálisan kiigazított adat) használjuk, és a piacokat akkor számoljuk el, mikor az eredmény ismertté válik a Betfair számára, az eredmény későbbi változásaitól függetlenül (kivéve, ha egy változtatást a vonatkozó piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül kihirdetnek azért, hogy az eredmény közlésében bekövetkezett hibát korrigálják).
   • A Betfair kizárólag a HBOS által közölt árakat használja. Ha a HBOS megszakítja a számadatok közlését vagy azok nem érhetők el bármely vonatkozó időszakban, akkor minden fogadás érvénytelen lesz, hacsak az Információk a piacról szekció másképp nem rendelkezik.
   • Előfordulhat, hogy a negyedéves piacok nem teljesek, ennélfogva további „indulók” adhatók hozzájuk bármikor az ingatlanárakban bekövetkező mozgások tükrözésére.
  5. 11.5 Devizapiacok

   • Minden devizapiacot a Bloomberg által megadott első azonnali árat használva számolunk el az eredmény későbbi változásaitól függetlenül (kivéve, ha egy változtatást a vonatkozó piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül kihirdetnek azért, hogy az eredmény közlésében bekövetkezett hibát korrigálják).
 12. Golf

  1. 12.1 Általános

   • A versenyfogadások csak akkor lesznek elszámolva, ha az Információk a piacról részben meghatározott szükséges számú lyukat lejátszották.
   • Ahol van díjátadó ceremónia, a piacok a megfelelő irányító szervezet hivatalos eredménye alapján lesznek elszámolva a díjátadás időpontjában, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától.
   • Ha nincs díjátadó ceremónia, az eredményeket az illetékes irányító testület hivatalos eredményének megfelelően határozzák meg, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától (kivéve, ha egy változtatást a vonatkozó piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül kihirdetnek azért, hogy az eredmény közlésében bekövetkezett hibát korrigálják).
   • Ha egy játékos nem indul a versenyen, akkor az arra a játékosra kötött fogadások érvénytelenek.
   • Minden játékos, aki elkezdi a versenyt, de visszalép vagy diszkvalifikálják a verseny vége előtt, vesztőként lesz elszámolva.
   • Ha a verseny rövidebb a tervezettnél és a Betfair elszámolja a versenypiacokat, akkor minden fogadás, amely az utolsó teljesített forduló utánra vonatkozik, érvénytelen.
   • Minden „bejut” típusú piac esetében azok a golfozók a nyerők, akik az Információk a piacról részben meghatározottak szerint bejutnak a versenyre, akár részt vesznek azon, akár nem. A piacok a selejtezős szakasz után lesznek elszámolva, és semmilyen későbbi diszkvalifikálás vagy az eredmények megváltoztatása nem számít.
   • Ha egy versenyt, illetve fordulót a kezdetétől fogva újraindítanak, minden fogadás érvénytelen, amelyet a hivatalos kezdési időpont után kötöttek, kivéve azokat a piacokat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva, így érvényesek. A 2 vagy 3 labdás fogadások csak akkor lesznek érvénytelenek, ha a megfelelő 2 vagy 3 labda lefoglalt kezdési időpontja (tee time) után kötötték őket.
   • Ha a Betfair nem függeszt fel egy versenypiacot, és nem törli a nem tartott fogadásokat a piac szabályaiban meghatározott időpontban, de egy későbbi időpontban a piac élővé változik, akkor egy játéknap kezdete és a piac élővé válása közötti időben kötött összes fogadás érvénytelen.
  2. 12.2 Versenypárosítási fogadás (azaz 72 lyukas páros fogadás)

   • Ha egy játékos egyetlen ütés nélkül visszalép, minden a vonatkozó piacra kötött fogadás érvénytelen.
   • Ha egy bizonyos fordulót egyetlen játékos sem fejez be, a győztes az a játékos, akinek a legkevesebb pontja van az előző fordulót követően.
   • Ha egy játékost diszkvalifikálnak vagy visszalép bármelyik fordulóban, vesztesként lesz elszámolva, feltéve, hogy legalább egy másik játékos befejezi azt a fordulót.
   • Ha egyetlen játékos sem fejezi be az első fordulót, akkor minden fogadás érvénytelen.
  3. 12.3 Forduló fogadási piacok (pl. 2 labda, 3 labda stb.)

   • Ha egy játékos egyetlen ütés nélkül visszalép az adott fordulóban, minden a vonatkozó piacra kötött fogadás érvénytelen.
   • Ha egy játékos bármilyen okból (de nem visszalépés vagy kizárás miatt) nem fejez be egy fordulót, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva.
   • Ha egy játékost diszkvalifikálnak vagy visszalép anélkül, hogy egyet is ütött volna az adott fordulóban, vesztesként lesz elszámolva, feltéve, hogy legalább egy másik játékos befejezi azt a fordulót.
   • Ha egyetlen játékos sem fejezi be a fordulót, akkor minden fogadás érvénytelen.
  4. 12.4 Lyukankénti piacok ütésszám szerinti játék (stroke play) esetén (azaz egy megnevezett játékos teljesítménye egy adott lyuknál)

   • Ha egy lyukat bármilyen okból nem fejeznek be, az adott lyukra vonatkozó fogadások érvénytelenek lesznek, hacsak a piac eredménye egyértelműen meg nem lett határozva.
   • A piacokat a lyuk befejezése után számolják el, és nem számít a későbbi büntetés vagy diszkvalifikálás.
  5. 12.5 Lyukankénti piacok szakaszok szerinti játék (match play) esetén (azaz a játékosok teljesítménye egymás ellen egy adott lyuknál)

   • Azon eset kivételével, mikor egy játékos vagy csapat felad egy lyukat (amikor is vesztőnek tekintik), ha egy lyukat valamelyik játékos vagy csapat nem fejez be (más okból, mint a visszalépés vagy a kizárás), az erre a lyukra kötött minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha a piac eredménye egyértelműen meg lett határozva.
   • Ha egy játékost vagy csapatot diszkvalifikálnak vagy visszalép anélkül, hogy egyet is ütött volna az adott lyuknál, vesztesként lesz elszámolva, feltéve, hogy legalább egy másik játékos befejezi azt a lyukat.
   • Ha egy játékos vagy csapat egyet sem üt egy lyuknál, minden fogadás érvénytelen.
   • A piacokat a lyuk befejezése után számolják el, és nem számít a későbbi büntetés vagy diszkvalifikálás.
 13. Agárverseny

  1. 13.1 Általános

   • Minden fogadást (azok kivételével, amelyeket ante post és ausztrál licences piacokra kötöttek) trapszámra kötnek. Az agárneveket csak tájékoztatás céljából közöljük.
   • A piacokat a hivatalos eredmény alapján határozzuk meg abban az időpontban, amikor a pálya az eredménynek zöld utat ad, akár kihirdetés, akár kiírás formájában. A későbbi kizárások, fellebbezések vagy az eredményen végrehajtott változtatások nem számítanak.
   • Ha bejelentenek egy nem indulót vagy egy tartalék indulót, akkor a Betfair piacának frissítése előtt kötött összes fogadás érvénytelen lesz, és a nem tartott fogadásokat töröljük, beleértve a „KNY elfogadása” és „megtartás” opciókkal kötötteket is (kivéve a B rész 10.5. bekezdésében fentebb meghatározott bizonyos KNY-es fogadásokat).
   • Ha egy futamnak egy befutója sincs, vagy egy futamot a hivatalos eredmény kihirdetését megelőzően érvénytelennek nyilvánítanak, akkor minden fogadás érvénytelen.
   • Ha a kihirdetett helyszínt megváltoztatják azt követően, hogy a Betfair létrehozta a piacot, akkor minden fogadás érvénytelen.
   • Az ante post piacoknál az egyes agarakra kötött fogadások érvényesek, akár fut az agár, akár nem. Minden ante post fogadás érvénytelen lesz, ha a versenyt félbeszakítják vagy megváltozik a helyszín.
  2. 13.2 Trapkihívások

   • A „trapkihívás” piacokra kötött fogadások arra alapulnak, hogy melyik trapből kerül ki a legtöbb győztes egy versenytalálkozón, hacsak az Információk a piacról szekció másképp rendelkezik.
   • Ezeket a piacokat nem érintik a nem indulók vagy tartalék indulók miatt bekövetkező változások.
   • Ha a futam eredménye holtverseny, mindegyik trap fél győzelmet kap, hármas holtverseny esetén egyharmadot és így tovább.
   • A normál holtversenyszabályok érvényesek, ha kettő vagy több trapben egyenlő számú győztes lesz mindkét verseny végén.
   • Ha egy teljes versenyt félbeszakítanak, minden fogadás érvénytelen. Ha azonban legalább egy futamot befejeznek, akkor az ezekre a piacokra vonatkozó fogadások érvényesek.
  3. 13.3 Multitrap vagy összeszorzott trapszámok

   • A „multitrap” vagy „összeszorzott trapszámok” fogadások alapját a győztes trap és a második trap szorzatának kumulatív összege adja az egyes futamoknál egy verseny során, hacsak az Információk a piacról szekció másképp rendelkezik. Ha a kumulatív összeg nem kerek szám, akkor a szám felfelé kerekítve adja meg a megfelelő kumulatív összeget.
   • Ezeket a piacokat nem érintik a nem indulók vagy tartalék indulók miatt bekövetkező változások.
   • Ha egy futamot törölnek, érvénytelenítenek vagy félbeszakítanak, vagy ha csak egy befutója van a futamnak, azért a nyolcindulós agárfutamokon 20 pontot, az összes többi futamon pedig 12 pontot osztanak ki.
   • Ha egy teljes versenyt félbeszakítanak, akkor minden fogadás érvénytelen lesz, ha azonban legalább egy futamot befejeznek, akkor az ezekre a piacokra vonatkozó fogadások érvényesek maradnak, és a fennmaradó futamokra 20 pontot osztanak ki nyolcindulós futamnál és 12 pontot az összes többi futamnál.
   • Az újraindított futamokat törölt futamoknak tekintjük.
   • Ha holtverseny alakul ki a győztes helyen két agár között, akkor az adott futamhoz tartozó megfelelő multitrapszám kiszámításakor megszorozzuk egymással a holtversenyben részt vevő agarak trapszámait, amivel megkapjuk a megfelelő multitrapszámot.
   • Ha holtverseny alakul ki a győztes helyen három vagy több agár között, akkor az adott futamhoz tartozó megfelelő multitrapszám kiszámításához a holtversenyben rész vevő agarak trapszámait összeadják, majd elosztják a holtversenyben részt vevő agarak számával, és az eredményként kapott számot megszorozzák önmagával, ami megadja a megfelelő multitrapszámot (még ha nem is kerek szám). Például: az 1-es, 3-as és 6-os trapnél elsőre holtverseny alakul ki. Ezeket a számokat összeadva 10-et kapunk, amelyet elosztva a holtversenyben részt vevő agarak számával (3) az eredmény 3,33 lesz, a 3,33-at önmagával megszorozva pedig 11,11 az eredmény.
   • Ha holtverseny alakul ki a második helyezésnél kettő vagy több agár között, akkor az adott futam megfelelő multitrapszámának kiszámításához a holtversenyben rész vevő agarak trapszámait összeadják, majd elosztják a holtversenyben részt vevő agarak számával, és az eredményként kapott számot megszorozzák a győztes trapszámával, ami megadja a megfelelő multitrapszámot (még ha nem is kerek szám). Például: az 1-es trap nyer, a 3-as és 6-os trapnél a második helyen holtverseny alakul ki. A holtversenyben részt vevő indulók trapszámait összeadva 9-et kapunk, amelyet elosztva a holtversenyben részt vevő agarak számával (2) az eredmény 4,5 lesz, a 4,5-öt a győztes trap számával (1) megszorozva 4,5 az eredmény.
  4. 13.4 Nyerő távolságok

   • A „nyerő távolság” fogadások egy versenyen elindított összes futam nyerő távolságainak az összegén alapulnak, hacsak az Információk a piacról szekció másképp nem rendelkezik.
   • A maximális nyerő távolság egy futamon 10 hossz.
   • Ha csak egy befutója lesz egy futamnak, akkor a nyerő távolságot 10 hosszban állapítják meg.
   • Ha egy futamot törölnek, érvénytelenítenek vagy félbeszakítanak, akkor a nyerő távolságot 2 hosszban állapítják meg.
   • Az újraindított futamokat törölt futamoknak tekintjük.
   • A fél hossznál rövidebb távolságoknál az alábbi arányokat alkalmazzuk: rövid fej 0,1; fej 0,2; nyak 0,3.
   • Az összes nyerő távolság összegét a közelebbi egész számra kerekítjük a találkozó végén (félnél felfelé kerekítünk), és a fogadásokat ez alapján az eredmény alapján számoljuk el.
   • Ha egy teljes találkozót félbeszakítanak, minden fogadás érvénytelen. Ha azonban legalább egy futamot befejeznek, akkor a fennmaradó futamok mindegyikéhez 2 hosszt társítanak, és a fogadások érvényesek.
  5. 13.5 Páros fogadások

   • Az egy futamra kötött „páros fogadások” eredményét az adott futamon magasabb végső helyezést elérő agár határozza meg. Ha egyik agár sem fejezi be a versenyt, a fogadások érvénytelenek. Ha csak az egyik agár fejezi be a futamot, akkor azt tekintjük győztesnek. Ha bejelentenek egy nem indulót vagy egy tartalék indulót, akkor minden fogadás érvénytelenné válik.
   • Az egy versenyen való továbbjutásra vonatkozó „páros fogadások” eredményét a legkésőbbi körig jutó agár határozza meg (akár indul a következő körben, akár nem). Ha az érintett agarak a verseny ugyanazon köréből nem jutnak tovább, akkor a piacot döntetlenként számoljuk el a saját előfutamukban elért helyezésüktől függetlenül.
  6. 13.6 Fordított befutók

   • A „fordított befutó” piacokat a futamon első és második helyezést elérő agarak határozzák meg.
   • Ha egy holtverseny érinti a fordított befutót, akkor a Betfair holtversenyszabályai érvényesek.
  7. 13.7 Hely piacok

   • A győztesek száma a „helyezett” piacokon az Információk a piacról szekcióban foglaltak szerint alakul, és az indulóknak a Betfair által a piac létrehozásakor ismert számának függvényében határozzák meg.
   • A megnyitásuk után a „helyezett” piacokon a győztesek számára (az Információk a piacról szekció szerint) nem lesznek hatással a további nem indulók. Ha a lehetséges győztesek száma megegyezik az indulók számával vagy meghaladja azt, akkor ezen a piacon minden fogadás érvénytelen lesz.
  8. 13.8 Bejut a döntőbe és továbbjut piacok

   • A „bejut a döntőbe” piacokat az az első hat agár határozza meg, amely a verseny elődöntőiből bejut, és a piacokat ez alapján számoljuk el, attól függetlenül, hogy ezek továbbjutnak-e a döntőig, vagy sem.
   • A „továbbjut” piacokat a vonatkozó előfutamokból bejutó agarak alapján határozzuk meg, akár indulnak a következő körben, akár nem.
   • A „bejut a döntőbe” vagy „továbbjut” piacok a selejtezős szakaszok után lesznek elszámolva, és semmilyen későbbi diszkvalifikálás vagy az eredmények megváltoztatása nem számít.
  9. 13.9 Ante post

   • Ha egy ante post piacon listázott agár elpusztul, a Betfair a rendelkezésre álló információk alapján meghatározza a halál időpontját. Ezután a Betfair (észszerűen cselekedve) meghatározza, hogy az agár „lényeges induló” volt-e a piacon. Annak meghatározásánál, hogy egy agár lényeges induló-e, a Betfair megvizsgálja, hogy az agárra a Betfair piacon és a szélesebb fogadási piacon milyen általános szorzó volt érvényes közvetlenül az agár elpusztulását megelőzően. Általánosságban a Betfair akkor tart lényeges indulónak egy agarat, ha annak a nyerési esélyét körülbelül 8-10 százaléknak vagy annál jobbnak ítélik.
   • Ha Betfair úgy dönt, hogy az agár „lényeges induló” volt, akkor a piacon minden fogadás (minden választásra), amelyet a halál és a piac felfüggesztésének időpontja között kötöttek érvénytelen lesz, és az összes nem tartott fogadást töröljük a piac újranyitása előtt.
   • Ha Betfair úgy dönt, hogy az agár nem volt „lényeges induló”, akkor csak a szóban forgó agárra a halál és a piac felfüggesztésének időpontja között kötött fogadások lesznek érvénytelenek, és a nem tartott fogadásokat nem töröljük a piac újranyitása előtt.
   • Érvénytelenítjük az olyan agarakra kötött fogadásokat, amelyek nevezését visszavonták egy bizonyos nevezési szakaszban, vagy amelyek nem jutottak be a megfelelő időpontig, kivéve, ha az adott futamnak van egy későbbi kiegészítő nevezési szakasza.
   • Ha egy eseményt elhalasztanak vagy áthelyezik egy másik napra ugyanazon a helyszínen, akkor az ante post fogadások érvényesek, kivéve, ha a versenynevezéseket újra megnyitják, amely esetben minden fogadás érvénytelen.
  10. 13.10 Ausztráliára vonatkozó nem induló szabály

   • A fent írtakkal szemben a következő szabályok vonatkoznak az ausztrál agárpiacokon bejelentett nem indulókra.
   • Ha egy agár kihirdetett nem induló lesz a piac létrehozása után, de a futam kezdete előtt, azt eltávolítjuk, és a Betfair piacának frissítése előtt tartott minden fogadás érvénytelenné válik.
   • Ha egy futam befejezését követően a rendezőség egy agarat nem indulónak nyilvánít, a Betfair újraszámolja a piacot, és érvénytelenít minden fogadást, amelyet kizárólag arra az indulóra kötöttek. A Betfair ezután egy csökkentő tényezőt alkalmaz a győztesre (vagy helyre vonatkozó piac esetén a helyezettekre) kötött minden fogadásra az adott induló súlyozott átlagos nyereményszorzója alapján.
 14. Lóverseny

  1. 14.1 Általános

   • Minden egyedi futam piacát a hivatalos eredmény alapján határozzák meg a „mázsálás” bejelentés (vagy annak megfelelőjének) időpontjában. A későbbi kizárások, fellebbezések vagy az eredményen végrehajtott változtatások nem számítanak.
   • Ha egy futam félbeszakad vagy más módon nyilvánítják érvénytelennek, illetve verseny nélküli győzelem esetében az erre a futamra kötött minden fogadás érvénytelen.
   • Ha a tervezett helyszín megváltozik, miután a piacot a Betfair létrehozta, akkor minden fogadás érvénytelen.
   • Ha egy futamot nem rendeznek meg a tervezett napján, minden fogadás érvénytelen.
   • Ha a meghirdetett pályatalajtípus megváltozik (pl. gyep helyett homok), minden fogadás érvényes marad.
  2. 14.2 Ante post

   • Az alábbi pontokat figyelembe véve az ante post piacoknál minden egy bizonyos lóra kötött fogadás érvényes, akár fut a ló, akár nem.
   • A nagy-britanniai és ír lóversenyek esetében, ha egy nevezett ló nem kerül be a futamba a túl sok induló miatt (ballot out), az erre a lóra kötött minden fogadás érvénytelen.
   • Ha egy ante post piacon felsorolt ló elpusztul, a Betfair minden elérhető információt felhasznál, hogy meghatározza a ló elpusztulásának időpontját. A Betfair ezután észszerű módon meghatározza, hogy a ló „lényeges induló” volt-e a piac vonatkozásában. A Betfair hasonló döntési eljárást folytat le az olyan esetekben is, amikor hivatalos csatornákon keresztül arról értesül, hogy egy indulót formálisan visszaléptettek egy ante post versenytől. Amikor a Betfair megállapítja, hogy egy ló lényeges induló-e, figyelembe veszi a ló általános szorzóját közvetlenül az elpusztulása előtt (vagy közvetlenül azelőtt, hogy értesült a visszaléptetésről) a Betfair piacon és a fogadási piacok szélesebb körében. A Betfair nagy vonalakban akkor tekint egy lovat lényeges indulónak, ha a nyerési esélyét körülbelül 8-10 százaléknak vagy jobbnak tartják.
   • Ha a Betfair úgy dönt, hogy a ló „lényeges induló” volt, akkor az elpusztulása (vagy a formális visszaléptetési értesítés elkészültének időpontja) és a piac felfüggesztése között a piacra (annak bármelyik választására) kötött minden fogadás érvénytelen, és minden nem tartott fogadás törlésre kerül a piac újbóli megnyitása előtt.
   • Ha a Betfair úgy dönt, hogy a ló nem volt „lényeges induló”, akkor csak kifejezetten az adott lóra kötött, az elpusztulása (vagy a formális visszaléptetési értesítés elkészültének időpontja) és a piac felfüggesztése közötti fogadások lesznek érvénytelenek, és a nem tartott fogadásokat nem törlik a piac újbóli megnyitása előtt.
   • Az olyan lovakra kötött fogadások érvénytelenek, amelyeknek a nevezését visszavonták egy bizonyos nevezési szakaszban, vagy amelyek nem jutottak be a megfelelő bejutási határidő előtt, kivéve, ha az adott futamnak van egy későbbi kiegészítő nevezési szakasza.
   • Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy azokat az indulókat, akik nem neveztek a többféle nevezési szakaszban, eltávolíthatják a vonatkozó futamok piacairól, és az ügyfelek minden tartott fogadásának szorzóját 1,0-ra állítják, még akkor is, ha vannak későbbi kiegészítő szakaszok. Amennyiben úgy tűnik, hogy egy bizonyos induló valóban bejut egy kiegészítő szakaszon a futamba, ezt az indulót visszatehetik, és az ügyfelek minden tartott fogadásánál visszaállíthatják az eredeti szorzókat.
   • A Betfair nem induló szabálya szerinti levonás nem érvényes az ante post fogadásokra.
   • Minden vonatkozó fogadás érvénytelen, ha egy futam félbeszakadt, és nem tűztek ki új időpontot; vagy elhalasztották és új helyszínre tűzték ki az időpontját; vagy elhalasztották és egy másik napra ütemezték át ugyanarra a helyszínre úgy, hogy a futamra való nevezéseket ismét megnyitották vagy visszaállították egy korábbi nevezésre vagy bejelentési állapotra – amennyiben további lovakat neveztek vagy neveztek ismét, az ilyen nevezéseket vagy bejelentéseket a Betfair teljesen saját hatáskörében mérlegeli, hogy lényegesek-e a futamra való fogadás szempontjából. A kétségek elkerülése végett, ha egy futamot elhalasztanak és másik napon ugyanazon a helyszínen rendezik meg, a megfelelő fogadások érvényesek, amennyiben a halasztás időpontjában érvényes nevezések, illetve bejelentések változatlanok maradnak vagy csak lényegtelen kiegészítéseket tartalmaznak az átütemezett futamot megelőzően.
  3. 14.3 Helyre történő fogadások feltételei a Tőzsde piacainál

   • A „helyezett” piacok nyerteseinek száma az Információk a piacról szekcióban van feltüntetve, és az határozza meg, hogy hány indulóról volt tudomása a Betfairnek a piac létrehozásakor.
   • Ha már megnyitották őket, a „helyezett” piacok nyerteseinek számát nem befolyásolják a későbbi nem indulók.
   • Ha az Információk a piacról szekcióban feltüntetett nyertesek száma egyenlő az indulók számával, vagy nagyobb annál, minden erre a piacra kötött fogadás érvénytelen.
   • Ha a helyezett lovak száma kevesebb, mint az Információk a piacról szekcióban megadott lehetséges nyertesek száma, akkor csak a helyezett ló vagy lovak lesznek nyertesek.
  4. 14.4 Tétre-helyre piacok

   • Minden „tétre-helyre” fogadás hely része a „helyek” számától függően és az Információk a piacról szekcióban megadott győzelemrész hasznának hányadaként lesz elszámolva.
   • Példa: „T-H feltételek: 1/5 szorzó, 3 hely”. Ezt az „1/5”-öt a hagyományos vagy tört szorzóra kell alkalmazni, ez utóbbi 1-gyel kevesebb, mint a decimális szorzó. Így az adott piac 8,0 győzelmi szorzójának megfelelő hely szorzó kiszámolása a következőképpen történik: ((8,0 – 1) / 5) + 1= 2,4.
   • A megnyitásuk után a tétre-helyre piacok esetén a helyek számát nem befolyásolják a későbbi nem indulók, kivéve, ha a tétre-helyre piacon kínált „helyek” száma megegyezik az indulók számával vagy meghaladja azt, ebben az esetben minden tétre-helyre fogadás hely része érvénytelen lesz az elszámoláskor.
  5. 14.5 Nyerő távolság fogadások

   • Hacsak az Információk a piacról szekcióban másképp nincs feltüntetve, a nyerő távolság fogadásokat az egy verseny egy bizonyos napján zajló minden futam nyerő távolságainak összegére kötik.
   • Egy futam nyerő távolsága az első két ló hivatalos távolsága a célba való befutáskor. Azonban ha az első vagy második célba befutó lovat kizárják, mert: (i) nem megfelelő súlyt vitt; (ii) rossz sávon haladt; (iii) valamelyik ló zsokéja nem vett részt a mázsáláson, vagy könnyűnek mérték a futam után; akkor ilyen esetben a nyerő távolság a hivatalos eredmény szerinti első és második ló távolsága.
   • Ennek a fogadásnak a szempontjából bármilyen egyedi futamon a maximális távolság síkversenyek esetén 12 hossz, National Hunt futamoknál (amelyek magukba foglalják a National Hunt síkversenyeket is) 30 hossz, és ha csak egy ló fejezi be a futamot, akkor ezek a távolságok lesznek érvényesek. Az egy hossz felénél kisebb távolságok esetén a következő mérce lesz alkalmazva:
    • Orrhossz: 0,05 hossz
    • Rövid fejhossz: 0,1
    • Fejhossz: 0,2
    • Rövid nyakhossz: 0,25
    • Nyakhossz: 0,3
   • Ha egy verseny három vagy több futama félbeszakadt vagy érvénytelennek lett nyilvánítva, akkor minden „nyerő távolság” fogadás érvénytelen, kivéve, ha a teljes piac egyértelműen meg lett határozva.
   • Ha csak egy vagy két futam szakadt félbe vagy lett érvénytelennek nyilvánítva, akkor a „nyerő távolság” fogadásokat az egyes félbeszakadt vagy érvénytelennek nyilvánított futamoknál használt alapértelmezés szerinti távolság szerint számolják el. Az alapértelmezés szerinti távolság síkfutamok esetén 2 hossz, National Hunt futamoknál 10 hossz.
   • Amennyiben verseny nélküli győzelmet hirdettek ki, miután egy bizonyos „Nyerő távolság” piac felkerült fel a Betfair Tőzsde kínálatába, a következő nyerő távolságok lesznek érvényesek arra a futamra, amelyen verseny nélküli győzelmet hirdettek:
    • Sík: 5 hossz
    • National Hunt: 12 hossz
    • Amennyiben verseny nélküli győzelmet hirdettek ki azt megelőzően, hogy egy bizonyos „Nyerő távolság” piac bekerült volna a Betfair Tőzsde kínálatába, az ilyen piacok szempontjából (a felkínálásukat követően) azt a futamot, amelyen verseny nélküli győzelmet hirdettek ki, figyelmen kívül hagyják, és a „Nyerő távolság” összeg a többi futam (vagyis az összes futam annak kivételével, amelyen verseny nélküli győzelmet hirdettek) alapján lesz meghatározva.
    • 14.6 A Betfair nem induló szabálya

     • A Betfair nem induló szabálya a már tartott fogadások szorzóinak helyesbítéséről szól abban az esetben, ha egy lovat nem indulónak nyilvánítanak egy futamon. A helyesbítés érdekében a Betfair egy csökkentő tényezőt alkalmaz a maradék indulókra. A nem indulónál megállapított csökkentő tényező egy (alább részletezett) számolás eredménye, amely azon alapul, mekkora az adott ló esélye a győzelemre (vagy helyezésre stb., ami a piacnál megfelelő), és a megfelelő piacon vagy piacokon a többi indulóra már megkötött fogadásokra vonatkozik.
     • A vonatkozó piac létrehozásakor felsorolt minden ló nem indulónak tekintendő, amelyik később nem kerül az indító irányítása alá.
     • A piac létrehozásakor minden egyes lónál megállapítanak egy százalékban kifejezett „csökkentő tényező”-t a befutó szorzója alapján. Ezeket a csökkentő tényezőket a Betfair a saját belátása szerint időnként módosíthatja a piacon folyó fogadáskötések alapján, de az adott futam tervezett indulási ideje előtti körülbelül 15 percben (ausztrál és egyesült államokbeli piacok esetén nagyjából 5 percben) csak kivételes körülmények között változtat rajtuk. Az egyes lovakra érvényes aktuális csökkentési tényezőt a Betfair weboldalának „infó” oldalán lehet megtekinteni, illetve meg lehet kérdezni az Ügyfélszolgálattól.
      • A pontos csökkentő tényezők csak nem induló esetén lesznek alkalmazva a választásokra. Egy nem induló bejelentése után a piac minden egyes választásához hozzárendelnek egy megfelelő csökkentő tényezőt. A csökkentő tényezőket a Betfair bármikor a saját belátása szerint módosíthatja a piac életciklusa alatt (beleértve a futam utáni időszakot).
      • Az ausztrál lóverseny esetén a csökkentő tényezőket a Betfair a saját belátása szerint időnként módosíthatja a piacon folyó fogadáskötések alapján, de az adott futam tervezett indulási ideje előtti körülbelül öt percben csak kivételes körülmények között változtat rajtuk.
     • A győzelem és a hely piacokra is érvényesek csökkentések, de másképpen alkalmazzák őket (alább részletezzük), és az egyes piacokon a lovaknak eltérő csökkentő tényezője van.
     • Amint a Betfair tudomására jut, hogy egy ló hivatalos nem induló, vagy egy érintettektől származó sajtóközlemény nyomán nagyon valószínű, hogy nem indul, a következők történnek:
     • Az erre a lóra kötött összes tartott fogadás érvénytelen, és a lovat eltávolítják a piacról.
     • Győzelmi piacon: Ha egy nem induló csökkentő tényezője 2,5% vagy nagyobb, a maradék lovakra kötött minden tartott fogadás fogadáskori szorzója csökken a nem induló végső csökkentő tényezőjével egyenlő összeggel, és minden nem tartott „ellene” ajánlat törölve lesz. Ha egy nem induló csökkentő tényezője 2,5%-nál kevesebb, nem történik csökkentés, és a nem tartott fogadások nem lesznek törölve.
     • Hely piacon: Az összes nem induló csökkentő tényezője alkalmazva lesz (még akkor is, ha 2,5%-nál kevesebb), és a maradék lovakra vonatkozó tartott fogadásokkal kapcsolatos lehetséges nyeremények a nem induló végső csökkentő tényezőjével egyező összeggel csökkennek. A nem tartott „ellene” fogadások csak akkor lesznek törölve, ha a nem induló csökkentő tényezője legalább 4%.
     • Az összes megmaradt ló csökkentő tényezőjét módosítják a megnövekedett győzelmi esélyüknek megfelelően.
     • Az élőben kötött fogadásokra nem vonatkozik csökkentő tényező. Ha azonban egy piac idő előtt válik élővé egy hiba folytán (vagy például egy érvénytelen indítás miatt), minden ezen idő alatt tartott fogadásra érvényes lesz egy későbbi csökkentő tényező, feltéve, hogy a piac állapotát a futam elindulása előtt „nem élő”-re állították. Egy kései visszaléptetés esetén a Betfair fenntartja magának a jogot, hogy eltávolítsa az indulót a futam befejezése után. Ebben az esetben csak az indulás előtt tartott fogadásokat befolyásolja a csökkentő tényező.
     • Amennyiben egy nem indulót tévesen vagy az induló részvételére vonatkozó helytelen információ miatt távolítanak el egy futamból, a Betfair visszaállítja az indulót és az indulóra vonatkozó korábban tartott összes fogadást. A visszaléptetés és a visszaállítás között kötött fogadások érvénytelenek a hely és a győzelmi piac esetén is. A tartott fogadásokra a visszaléptetés idején alkalmazott csökkentő tényezőt visszavonják, és az eredeti szorzók válnak érvényessé.
     • A nem indulókat abban a sorrendben távolítják el a vonatkozó piacokról, amilyen sorrendben a Betfair értesült róluk. Amennyiben a Betfair egyszerre egynél több nem indulóról szerez tudomást, a futamkártya szerinti sorrendben távolítja el őket a futamból.
     • Ha egy induló tévesen vagy az induló részvételére vonatkozó helytelen információ miatt nem szerepel egy piacon, a Betfair fenntartja magának a jogot, hogy az elszámolás előtt bármikor kiegészítse a piacot a hiányzó indulóval (még a futam lezajlása után is), amennyiben a Betfair azt állapította meg, hogy a hiányzó induló nem lényeges induló (azaz a győzelmi piacon meghatározott csökkentő tényezője nem nagyobb kb. 2,5%-nál). Ilyen esetekben minden futam előtti tartott és nem tartott fogadás érvényes marad, azonban ha a piacot nem a futam indulása előtt egészítették ki az indulóval, az élő fogadások érvénytelenek lesznek. Ha azonban a hiányzó indulót lényeges indulónak tekintik, a rosszul kialakított piac érvénytelen lesz, és amint lehetséges, egy új piacot hoznak létre.
    • 14.7 A csökkentések alkalmazása a Tőzsde piacain

     • A győzelmi piacon a csökkentések a fogadáskötési szorzóra vonatkoznak.
     • Példa: ha egy nem induló végső csökkentő tényezője 25%, akkor minden más lóra kötött korábban tartott fogadás fogadáskötési szorzója 25%-kal csökken: ha a fogadáskötési szorzó 8,0, akkor 6,0 lesz belőle stb. Ezek tovább csökkenhetnek, ha a későbbiekben újabb lóról jelentik be, hogy nem indul.
     • A tétre-helyre piacon a csökkentések a győzelem fogadáskötési szorzójára vonatkoznak. A meghirdetett hely feltételek ezután a módosított győzelmi szorzókra vonatkoznak.
     • Példa: ha egy nem induló végső csökkentő tényezője 25%, akkor az összes többi lóra érvényes korábban tartott fogadás fogadáskötési szorzója 25%-kal csökken: ha a fogadáskötési szorzó 8,0, akkor 6,0 lesz belőle. Ha a hely feltételeikben 1/5 szorzó és 3 hely szerepel, a fogadás hely részének megfelelő szorzó 2,4-ről 2,0-ra csökken.
     • A hely piac esetén a csökkentések csak a fogadás potenciális nyereményére érvényesülnek, a fogadáskötési szorzóra nem.
     • Példa: ha egy nem induló végső csökkentő tényezője 25%, akkor minden más lóra kötött korábban tartott fogadás potenciális nyereménye 25%-kal csökken: ha a fogadáskötési szorzó 8,0, akkor 6,25 lesz belőle. Például egy 10 £-os fogadás egy ló helyezésére 8,0 fogadáskötési szorzóval 70 £ nyereményt eredményez. Ha van egy 25% csökkentési tényezős nem induló a futamban, akkor a tényező a 70 £ lehetséges nyereményre vonatkozik, vagyis a lehetséges nyeremény 52,50 £-ra csökken. Így a módosított fogadáskötési szorzó 6,25 lesz.
     • A fogadáskötési szorzó tovább csökkenhet, ha később más lóról is bejelentik, hogy nem indul, azonban az odds nem csökkenhet 1,01 alá.
     • Tartalékok: Megjelenhet egy tartalék induló a megfelelő piacokon, de a csökkentési tényezője nem alkalmazandó, amíg a Betfair igazolást nem kap arról, hogy megerősített induló, amely esetben a megfelelő csökkentési tényező alkalmazható.
     • A kétségek elkerülése végett, minden tartalék által helyettesített nem induló csökkentési tényezőjét érvényesíteni fogják a vonatkozó piacon megkötött összes fogadásra még mielőtt az ilyen nem indulót a Betfair eltávolítja ezekről a piacokról. Hasonlóképpen, amennyiben egy tartalék induló megerősített indulóvá válik, de később nem indul, az ilyen nem indulóra vonatkozó minden csökkentő tényező érvényes lesz a megfelelő piacokon kötött összes fogadásra, mielőtt az ilyen nem indulót a Betfair eltávolítja ezekről a piacokról.
    • 14.8 További szabályok

     • A közölt programszámok csak útmutatásra szolgálnak: a fogadásokat egy megnevezett lóra kötik.
     • A lovak nem vonhatók össze.
     • A kizárólag pénzdíjért futó összes lovat nem indulónak tekintik fogadási szempontból. Amennyiben ez azt eredményezi, hogy az Információk a piacról szekcióban feltüntetett lehetséges nyertesek száma a vonatkozó Betfair piacon egyenlő az indulók számával, vagy nagyobb annál, minden erre a piacra kötött fogadás érvénytelen.
 15. Jégkorong

  • A „Rendes játékidő” piacokat a rendes játékidő végén számolják el, a hosszabbítás nem számít. Minden „Győztes” piacot a rendes játékidő végén számolnak el, ami magában foglalja az esetleg lejátszott hosszabbítást és büntetőpárbajt is.
  • A hendikepes piacokat, beleértve a „Győztes hendikeppel” piacokat (vagyis a National Hockey League meccsek hendikepes piacait) is, a végeredmény alapján számolják el, figyelembe véve az esetleg lejátszott hosszabbítást és büntetőpárbajt is.
  • Ha a meccs nem kezdődik el a tervezett időpontban, és nem fejeződik be a tervezett kezdési időponttól számított legfeljebb három napon belül, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva.
  • Ha egy mérkőzés elkezdődik, de később félbeszakítják, vagy elhalasztják, akkor a tervezett kezdési időponthoz képest legfeljebb három napon belül: (a) minden meccsen legalább 55 perc játékidőnek el kell telnie; vagy (b) az illetékes irányító testületnek egy hivatalos eredményt kell „bejelentenie”; különben minden fogadás érvénytelen lesz, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva. Ezekben az esetekben, ha a gólok száma egyenlő, akkor a „Győztes” meccseknél (ahol a döntetlen nem szerepel a kínálatban) a holtversenyszabályok érvényesek a mérkőzés nyílt győztesére vonatkozó piacokon.
 16. Motorsport (többek között Forma–1, Superbike és salakmotor)

  • Ha egy futam félbeszakad, és nincs díjátadás vagy hivatalos eredmény, a futamra kötött minden fogadás érvénytelen, kivéve az olyan piacokra vonatkozó fogadásokat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva.
  • Ha a kihirdetett helyszínt megváltoztatják azt követően, hogy a Betfair létrehozta a piacot, akkor minden fogadás érvénytelen.
  • A „párbaj” fogadásoknál (azaz páros fogadásoknál) a jobb helyen végző vagy több kört teljesítő sofőrt/pilótát tekintik győztesnek.
  • A salakmotor esetében a fogadások érvénytelenek, ha egy verseny vagy mérkőzés egyik tervezett fordulója vagy futama sem fejeződik be, kivéve azokat a piacokat, amelyeknek eredménye egyértelműen meg lett határozva.
  • Az olyan esetekben, amikor nincs dobogós eredményhirdetés, de az Információk a piacról szekcióban az szerepel, hogy a vonatkozó piac elszámolása a dobogós eredményhirdetés időpontjában fennálló eredmény alapján történik, akkor a piacot a megfelelő irányító testület hivatalos eredménye alapján számolják el, függetlenül bármilyen későbbi kizárástól vagy eredménymódosítástól (kivéve, ha a vonatkozó piac eredeti elszámolását követő 24 órán belül jelentenek be módosítást abból a célból, hogy kijavítsanak egy hibát a közzétett eredményben).
 17. Evezés

  • Ha egy csapat vagy egy egyéni induló elkezd egy futamot, de nem fejezi be, akkor vesztőnek tekintik, amennyiben legalább egy másik csapat vagy egyéni induló befejezi a futamot. Ha egyetlen csapat vagy egyéni induló sem fejezi be a futamot, minden fogadás érvénytelen.
  • Ha egy versenyt bármilyen okból törölnek, minden fogadás érvénytelen, kivéve azokat a piacokat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva.
  • Ahol van díjátadó ceremónia, a piacok a megfelelő irányító szervezet hivatalos eredménye alapján lesznek elszámolva a díjátadás időpontjában, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától.
  • Ha nincs díjátadó ceremónia, az eredményeket az illetékes irányító testület hivatalos eredményének megfelelően határozzák meg, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy eredményváltozástól (kivéve, ha egy változtatást a vonatkozó piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül hirdetnek ki, és az a célja, hogy az eredmény közlésében bekövetkezett hibát korrigálják).
 18. Rögbi (uniós és liga)

  • A „versenypontok” és „versenycélszerzések” fogadások a teljes játékidőre vonatkoznak minden hivatalos eredménybejelentéssel végződő meccs bármilyen hosszabbításával együtt.
  • Ha az „első célszerzés ideje” fogadások esetén az első célt a második félidőben szerzik, az első félidőt 40 perc hosszúnak tekintik a játék állása miatti pluszidőtől függetlenül. Ha nem történik célszerzés, vagy a második félidő állás miatti pluszidejében vagy hosszabbításában szereznek célt, az eredmény 80.
  • A célokra vonatkozó piacok szempontjából a büntetőcélok számítanak, kivéve az „első egyéni célszerző” piacot, ahol a büntetőcélok nem érvényesek.
  • Ha egy mérkőzés elkezdődik, de félbeszakad a befejezése előtt, minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha a megfelelő irányító testület bejelent egy hivatalos eredményt. Ha a hivatalos irányító testület bejelent egy eredményt, ez a hivatalos eredmény az irányadó a meccs eredményére vonatkozóan és a hendikepes piacok elszámolásánál, de minden más piac érvénytelen lesz, kivéve, ha az eredményük már a félbeszakadás időpontjában meg lett határozva (azaz a félbeszakadás időpontjában a fogadás eredményét már nem változtathatta meg a meccs folytatása a természetes befejezésig). Vegyük azt a példát, hogy 37 pont született a meccs félbeszakadásának időpontjáig: (i) egy arra kötött fogadás, hogy legalább 35 pont lesz, nyerő fogadásként lesz elszámolva, (ii) egy arra kötött fogadás, hogy 30–35 pontot szereznek, vesztőként lesz elszámolva; és (iii) egy arra kötött fogadás, hogy 40–45 pontot szereznek, érvénytelen lesz. Ilyen körülmények között az utolsó célszerzőre / az utolsóként pontot szerző csapatra / az utolsó célt szerző csapatra / az utolsó pontot érő játékra kötött fogadások mind érvénytelenek lesznek.
 19. Sznúker és pool

  • Abban az esetben, ha egy mérkőzés elkezdődik, de nem fejeződik be, a következő fordulóba továbbjutó (vagy döntő esetén győztesnek nyilvánított) játékos lesz győztesnek tekintve
  • Ha egy mérkőzést bármilyen okból nem fejeznek be, akkor minden „pontos eredmény” vagy „következő frame” piacra vonatkozó fogadás érvénytelen lesz.
  • Ha egy mérkőzés bármely okból nem fejeződik be, akkor a fogadások minden hendikep piacon érvénytelenek lesznek, hacsak a piac eredménye egyértelműen el nem dőlt.
 20. Futball

  • A VAR-ra vonatkozó egyedi szabályokért tekintsd meg az Általános szabályok oldalunk 1.3 szekcióját.
  • Ha a Betfair nem függeszt fel egy piacot egy (a jelen Szabályok és Rendelkezések fenti B részében meghatározott) Lényeges Esemény előfordulásakor, a Betfair fenntartja magának a jogot, hogy érvénytelenítse a Lényeges Esemény bekövetkezte után tartott fogadásokat. Ezen fogadások érvénytelenítésére sor kerülhet az esemény alatt vagy visszamenőlegesen a játék befejezését követően.
  • Ha egy (a jelen Szabályok és rendelkezések fenti B részében meghatározott) Lényeges Eseményt visszavontak egy videobíró döntése alapján, a Betfair érvénytelenít minden fogadást, amelyet a Lényeges Esemény bekövetkezte és a visszavonása közti időben tartottak. Az ilyen fogadások érvénytelenítése megtörténhet az esemény közben vagy visszamenőleg, a mérkőzés vége után.
  • A kétségek elkerülése végett, amennyiben egy videobíró döntése egy (a jelen Szabályok és rendelkezések fenti B részében meghatározott) Lényeges Esemény megítélését eredményezi, úgy tekintjük, hogy ez a Lényeges Esemény akkor következik be, amikor a videobíró elkezdi az ilyen (végső soron megítélt) Lényeges Eseményhez kapcsolódó vizsgálatot. Ilyen esetekben a videobírós vizsgálat kezdetét megelőzően tartott fogadások nem lesznek érvénytelenek.
  • Ha egy mérkőzést elhalasztanak, minden eldöntetlen fogadás érvénytelen, amennyiben a meccs nem kezdődik el a tervezett napon helyi idő szerint 23:59 előtt (vagy ha a Betfair úgy véli, hogy a mérkőzés nem kezdődik el addig).
  • A tervezett kezdési időpont előtt átütemezett mérkőzések nem számítanak elhalasztottnak, és minden fogadás érvényes marad, amennyiben az új időpont az eredeti kezdési időtől számított 72 órán belül van.
  • Ha egy meccs elkezdődik, de később félbeszakad, minden eldöntetlen fogadás érvénytelen, amennyiben a mérkőzést nem játsszák le teljesen a tervezett napon helyi idő szerint éjfél előtt.
  • Ha egy nagyobb verseny (mint amilyen a labdarúgó-világbajnokság) meccsét a helyi idő szerint éjfélnél későbbre halasztják, minden fogadás érvényes marad, és a meccs lejátszása után számoljuk el őket, amennyiben 72 órán belül teljesen lejátsszák a mérkőzést.
  • Ha egy mérkőzés helyszíne eltér a weboldalunkon feltüntetettől, a fogadás érvényes marad, feltéve, hogy a mérkőzést nem az ellenfél pályájára helyezték át. Ebben az esetben a mérkőzésre kötött fogadások érvénytelenek. Ezen szabály mellett minden nagy nemzetközi versenyen (pl. világbajnokság, Európa-bajnokság) semlegesnek tekintjük az összes helyszínt. Ha egy mérkőzés tervezett helyszíne megváltozik, beleértve azt is, amikor az új helyszín egy másik országban található, minden fogadás érvényes marad.
  • 2020-as labdarúgó-Eb – Ha egy meccset átütemeznek (például a Covid miatt) a hivatalos UEFA-szabályoknak megfelelően, minden fogadás érvényes marad. Ha egy csapat játék nélküli győzelmet szerez, minden fogadás érvénytelen.
  • A barátságos meccsek esetén minden fogadás a mérkőzés hivatalos közreműködői által megállapított teljes játékidőre vonatkozik, beleértve a játék állása miatti pluszidőt. Ha egy barátságos meccs elkezdődik, de később félbeszakad, vagy elhalasztják, és nem fejeződik be (azaz nem telik le a mérkőzés hivatalos közreműködői szerinti teljes játékidő, valamint a játék állása miatti pluszidő) a tervezett kezdési időponttól számított három napon belül, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva. Ha a meccs hivatalos közreműködőitől származó hivatalos eredmény nem egyértelmű, az eredményt a Betfair határozza meg észszerű módon, független forrásokból származó információ alapján.
  • Ha egy mérkőzés hivatalos adatközlésében eltérnek a csapatinformációk a Betfair weboldalán közzétettektől (például csapat neve, második csapat, korcsoport, nem stb.), akkor az érintett piacokra kötött összes fogadás érvénytelen. Minden más esetben a fogadások érvényesek maradnak (beleértve azokat az eseteket is, amikor a megadott csapatnévben nem szerepel a „XI” kifejezés). Ha egy hivatalos mérkőzés a Betfair weboldalon helytelen versenynév alatt szerepel, akkor a Betfair fenntartja magának a jogot, hogy az érintett piacokra kötött összes fogadást érvénytelenítse.
  • Ha egy csapat azért esik ki egy bajnokságból, mert az adott bajnokságban érvényes kieső helyek egyikén zárta a szezont (ez általában a bajnokság utolsó három helyezése), az annak a csapatnak a kiesésére kötött fogadások nyerő fogadásként lesznek elszámolva. Ha egy csapat más módon kerül kizárásra vagy eltávolításra a bajnokságból (tehát nem amiatt, hogy a kieső helyezések egyikén zárta a szezont): (i) ha az adott csapatot még az aktuális szezon kezdete előtt kizárják vagy eltávolítják a bajnokságból, az érintett piacra kötött minden fogadás érvénytelen (és új piacot hozunk létre), valamint (ii) ha az adott csapatot az aktuális szezon kezdete után zárják ki vagy távolítják el a bajnokságból (vagy ha az illetékes irányító szervezet a szezon folyamán úgy határoz, hogy a csapatot a szezon befejezése után el kell távolítani a bajnokságból), az érintett piacra kötött minden fogadás érvénytelen. A kétségek elkerülése végett: ha egy csapat pontlevonás miatt zárja a szezont az adott bajnokság kieső helyén, az annak a csapatnak a kiesésére kötött fogadások nyerő fogadásként lesznek elszámolva.
  • A vonatkozó szezon akkor tekinthető elkezdettnek, amikor a bajnokság első meccsét lejátszották. Ennek a szabálynak a szempontjából az egyedi meccsekre vonatkozó piacok nem tekintendők „érintett piacok”-nak.
  • A „mezszám” fogadások a mérkőzés elején meghatározott mezszámokra vonatkoznak. A „mezszám” fogadások az öngólok szerzőit is tartalmazzák. Minden játékosnak 12 a mezszáma, akinek a mezén nincs mezszám.
  • Az „első gól ideje” fogadások (azaz „Első gól odds” piacok) esetén, az első félidőt 45 perc hosszúnak tekintik a játék állása miatti pluszidőtől függetlenül. Szintén az ilyen piacokra vonatkozóan közöljük, hogy a „0–10 perc” választás a mérkőzés első 10 percét jelenti. Más szóval 0:00-kor kezdődik, és közvetlenül az előtt ér véget, amikor az órán 10:00 jelenik meg. A „11–20 perc választás” 10:00-kor kezdődik, és közvetlenül az előtt ér véget, amikor az órán 20:00 jelenik meg. Ugyanez az irányelv vonatkozik ezen piac összes többi választására is.
  • A „legjobb góllövő piacok” szempontjából csak az Információk a piacról szekcióban feltüntetett bajnokságban vagy versenyen lőtt gólok számítanak. Például, ha egy játékos szezon közben csatlakozik egy klubhoz, egy másik bajnokságban lőtt góljai nem számítanak, de az ugyanabban a bajnokságban, de más csapatban lőtt góljai igen. Az öngólok nem számítanak.
  • Azon a piacok esetében, amelyek arra vonatkoznak, hogy egy esemény hányszor fordul elő (pl. „szögletek száma”), az eredményt nem a megítélt, hanem a megtörtént események alapján határozzák meg.
  • A büntetőpontok számára, végrehajtott szögletek számára, bármilyen góllövőre vagy egy bizonyos gól idejére vonatkozó piacok esetén az eredményt a Betfair határozza meg észszerű módon, független forrásokból származó információk alapján. Ha egy ilyen esetben új információ kerül nyilvánosságra az elszámolást követő 48 órán belül, a Betfair észszerű módon választani fog a következők közül: (i) a piacot vissza kell állítani, vagy újra le kell folytatni az elszámolását az új információ fényében; vagy (ii) várni kell további információra, mielőtt eldöntené, hogy a piacot vissza kell-e állítani, vagy újra le kell-e folytatni az elszámolását. Azt kivéve, amikor a Betfair bejelenti, hogy további információra vár, a Betfair nem vesz figyelembe semmilyen információt, amely a piac elszámolását követő 48 órán túl kerül nyilvánosságra (függetlenül attól, hogy az ilyen információ az eredmény megváltozásához vezet, vagy sem).
 21. Úszás

  • Ahol van díjátadó ceremónia, a piacok a megfelelő irányító szervezet hivatalos eredménye alapján lesznek elszámolva a díjátadás időpontjában, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától.
  • Ha nincs díjátadó ceremónia, az eredményeket az illetékes irányító testület hivatalos eredményének megfelelően határozzák meg, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy eredményváltozástól (kivéve, ha egy változtatást a vonatkozó piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül hirdetnek ki, és az a célja, hogy az eredmény közlésében bekövetkezett hibát korrigálják).
 22. Tenisz

  • Ha egy játékos vagy egy páros visszalép vagy kizárják egy mérkőzésből, a következő fordulóba továbbjutó játékost vagy párost tekintik a mérkőzés (vagy döntő esetén a verseny) győztesének. Ha azonban egy játszmánál kevesebbet játszottak le a visszalépés vagy kizárás időpontjáig, akkor az adott meccsre vonatkozó minden fogadás érvénytelen.
  • Érvénytelen minden arra vonatkozó fogadás, hogy egy bizonyos esemény hány alkalommal fordul elő egy versenyen, ha a verseny hossza csökken, a versenyt elhalasztják vagy törlik, kivéve az olyan piacokon kötött fogadásokat, amelyek egyértelműen meg lettek határozva.
  • Minden fogadás érvényes, függetlenül a tervezett helyszín módosításától, ideértve a pályaborítás típusának megváltozását.
  • Ha egy mérkőzés tervezett időtartama csökken vagy nő a győzelemhez szükséges játékokat/játszmákat tekintve, minden fogadás érvénytelen, kivéve azokon a piacokon, amelyek egyértelműen meg lettek határozva. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy ez nem érvényes a „Meccs győztese” és a „Játszma győztese” piacokra, amelyek a Davis-kupa-mérkőzésekre, illetve a verseny kimenetelét nem befolyásoló, öt játszmáról három játszmára rövidített mérkőzésekre vonatkoznak, amennyiben a mérkőzés rövidítése a verseny szabályaival összhangban történt.
  • Azoknál a piacoknál, amelyeket egy meccsen belüli egyedi játékokra vagy játszmákra kínálnak, az egy játék vagy játszma során történő visszalépés vagy kizárás azt eredményezi, hogy arra az adott játék vagy játszma, és minden egyedi játék vagy játszma piacára kötött fogadás érvénytelen, kivéve azokon a piacokon, amelyek egyértelműen meg lettek határozva.
 23. Téli sportok (ideértve a téli olimpia összes sportágát)

  • Minden fogadás érvénytelen, amelyet késeinek minősítenek a megfelelő hivatalos weboldal kezdési időpontjai szerint.
  • Ahol van díjátadó ceremónia, a piacok a megfelelő irányító szervezet hivatalos eredménye alapján lesznek elszámolva a díjátadás időpontjában, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától.
  • Ha nincs díjátadó ceremónia, az eredmények a megfelelő irányító testület hivatalos eredménye szerint lesznek megállapítva, függetlenül minden későbbi kizárástól vagy eredménymódosítástól (kivéve, ha az eredményközlésben rejlő hiba kijavítását célzó módosítást a megfelelő piac eredeti elszámolását követő 24 órán belül kihirdetik).
  • A „nyílt” piacok a teljes verseny győztesére vonatkoznak, nem érvényesek az egyes selejtezőkre vagy előfutamokra.
  • A „párbaj”piacok eredményét a megfelelő irányító testület hivatalos eredménye szerint határozzák meg. Ha egyik vagy mindkét sportoló nem jut be a döntőbe, azt tekintik győztesnek, aki több fordulón jutott tovább, és ha még mindig nem dönthető el, akkor az abban a fordulóban elért idő szerint, amelyikből mindketten kiestek. Minden fogadás érvénytelen, ha egy páros/csoportos fogadás bármelyik sportolója nem versenyez.
  • Ha egy esemény félbeszakad vagy elhalasztják, illetve törlik, minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az eseményt befejezik ugyanazon a helyszínen a hivatalos befejezési időponttól számított 48 órán belül.

V 02/25 – 25/05/2024