Sportfogadási Szabályok és Rendelkezések

Tartalom

A rész – Bevezető

B rész – Általános szabályok

C rész – A sportok különös szabályai

D rész – Sportfogadási extrák

A rész – Bevezető

 1. Használat és értelmezés

  A Betfair Sportfogadási Szabályok és Rendelkezések (a továbbiakban „Sportfogadási Szabályok”) a Betfair általános szerződési feltételeinek részét képezi.

  A Sportfogadási Szabályok érvényes a Betfair Sportfogadásban és a Betfair „Rögzített Nyereményszorzós” és „Többes Kötések” termékeiben kínált piacokra és kötött fogadásokra (azonban nem vonatkoznak az ausztrál többes kötésekre, a Tote Extra és a Tote Egzotikus piacokra). A Sportfogadási Szabályok nem vonatkozik a Betfair Tőzsdén kínált piacokra és kötött fogadásokra.

  A Sportfogadási Szabályok a következőket tartalmazza:

  • Ezt a Bevezetés szekciót (A rész);
  • Az Általános szabályokat (az alábbi B részben található); és
  • A sportok különös szabályait (az alábbi C részben található – ez vonatkozik bizonyos sportokra és a pénzügyi piacokra).

  Az Általános szabályok minden korábban említett termékre érvényes, hacsak A sportok különös szabályai másképp nem rendelkezik. Ha bármilyen ellentmondás áll fenn A sportok különös szabályai és az Általános szabályok között, A sportok különös szabályaiban foglaltak az irányadók. Az Általános szabályok vonatkozik a piacok és fogadások minden kategóriájára, amelyeket nem említ A sportok különös szabályai (ilyen például a speciális fogadások és a strandröplabda).

  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az egyes Tőzsde és Sportfogadás termékeinkre külön Szabályok és Rendelkezések vonatkoznak. A piacok kínálatát, felügyeletét és/vagy elszámolását érintő szabályok nem egyeznek meg az egyes termékekben található összes piacon. Bizonyos esetekben az egyik terméknél nyertesként elszámolt fogadás egy másik terméknél vesztesként lehet elszámolva (és fordítva). Továbbá különböző elszámolási szabályok is érvényben lehetnek, úgyhogy például azon fogadások, amelyek nyerők az egyik termékben, azok holtversenyként vagy érvénytelenként lehetnek elszámolva egy másik termékben. Az ügyfeleknek meg kell győződniük róla, hogy ismerik a Betfair termékekben kötött fogadásaikra vonatkozó szabályokat.

 2. Az ügyfelek felelőssége

  A Betfair ügyfeleinek meg kell ismerniük az azokra a piacokra vonatkozó sportfogadási szabályokat, amelyekre fogadást szeretnének kötni.

 3. Az ügyfelek fogadási vitái

  Az ügyfelek fogadásokkal vagy a piacok elszámolásával kapcsolatos vitái a Betfair Vitakezelési Szabályzatának (lásd itt) figyelembevételével kerülnek feloldásra.

B rész – Általános szabályok

 1. Élő fogadás

  1. 1.1Általános

   • A lóverseny és az agárverseny kivételével minden esetben, ha egy piacnál nincs tervezett időpontja az élőre állításnak, de a Betfair elmulasztja a piac felfüggesztését a megfelelő időben, akkor:
    • ha az eseménynek van tervezett kezdési időpontja, a tervezett kezdési időpont után tartott összes fogadás érvénytelen lesz; és
    • ha az eseménynek nincs tervezett kezdési időpontja, a Betfair minden észszerű erőfeszítést megtesz a tényleges kezdés megállapítására, és a Betfair által meghatározott kezdési időpont utáni összes fogadás érvénytelen lesz.
   • Lóverseny és agárverseny esetén, ha egy piacnál nincs tervezett időpontja az élőre állításnak, de a Betfair elmulasztja a piac felfüggesztését a megfelelő időpontban, akkor a hivatalos kezdési időpont után tartott összes fogadás érvénytelen lesz.
   • A Betfair igyekszik minden észszerű erőfeszítést megtenni az élő piacok felfüggesztésére az esemény kezdetén és végén. Azonban a Betfair nem garantálja, hogy az ilyen piacokat a megfelelő időben felfüggeszti.
   • A Betfair fenntartja magának a jogot, hogy a saját hatáskörében részlegesen vagy teljesen felfüggesszen eredményeket/választásokat egy élőre váltott Sportfogadás vagy a Rögzített Nyereményszorzós piacon.
   • Mindig a Betfair ügyfelei felelősek az élő fogadásaik kezeléséért.
   • Ha a Tőzsde termékünkben elérhető egy adott esemény élő piaca, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy lesz egy ennek megfelelő élő piac ugyanarra az eseményre a Sportfogadásban vagy a Rögzített Nyereményszorzós termékünkben.
   • Az élő fogadások tekintetében felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy egyes műsorszolgáltatók „élő” címkével ellátott műsoraiknál előfordulhat, hogy valójában időben csúsznak vagy előre felvettek. A csúszások időtartama változó lehet attól függően, hogy milyen rendszerben kapják a képet és az adatokat. Az ügyfeleknek tudatában kell lenniük annak, hogy az élőben indított fogadási kérések feldolgozása működési okokból kicsit több időt vehet igénybe.
   • Ha a Betfair elfogad egy fogadást egy olyan piacra, amelynek az eredménye már meg lett határozva, akkor azt a fogadást érvénytelennek tekintjük (és nem lesz nyeremény kifizetve a vonatkozásában).
  2. 1.2Minden piac a futballpiacokat kivéve – nincs felfüggesztés a kezdési időpontban

   • Az olyan piacok esetében, amelyeknél van tervezett időpontja az élőre váltásnak, a Betfair törekszik arra, hogy minden észszerű erőfeszítést megtéve élőre állítsa a piacokat a kezdési időpontban. Azonban a Betfair nem garantálja, hogy az ilyen piacokat a kezdési időpontban felfüggeszti és élőre állítja.
   • Ha egy piac esetében van tervezett időpontja az élőre váltásnak, de a Betfair nem függeszti fel a piacot a kezdési időpontban, és a piac semmikor sem vált élőre az esemény során, a tervezett kezdési időpont utáni összes fogadás érvénytelen lesz (lóverseny és agárverseny esetében a fogadások nem a tervezett, hanem a hivatalos kezdési időponttól kezdve lesznek érvénytelenek), KIVÉVE, ha meg lehet állapítani, hogy a fogadást a hivatalos vagy tényleges kezdési időpont előtt kötötték. Ha egy eseménynek nincs tervezett kezdési időpontja, a Betfair észszerű keretek között törekszik a tényleges kezdési időpont megállapítására, és minden fogadás, amelyet a Betfair által megállapított kezdési időpont után kötöttek, érvénytelen lesz.
   • Ha egy piac esetében van tervezett időpontja az élőre váltásnak, de a Betfair nem függeszti fel a piacot a kezdési időpontban, azonban a piac az esemény során később élőre vált, minden fogadás érvényes marad, amelyet a kezdési időpont után kötöttek. AZONBAN a Betfair módosíthatja a szorzót, és a fogadásokat a vonatkozó fogadás megkötése idején érvényes szorzó alapján számolhatja el (az ilyen szorzót észszerű módon a Betfair határozza meg).
  3. 1.3Futballpiacok – nincs felfüggesztés kezdéskor

   • Az olyan futballpiacokat tekintve, amelyeknél van tervezett időpontja az élőre váltásnak, a Betfair törekszik arra, hogy minden észszerű erőfeszítést megtéve élőre állítsa a piacokat a kezdési időpontban, és felfüggessze őket egy Lényeges Esemény előfordulásakor (a „Lényeges Esemény” meghatározását lásd alább). Azonban a Betfair nem garantálja, hogy ezeket a piacokat a kezdési időpontban felfüggeszti és élőre állítja.
   • Ha a piacnál van tervezett időpontja az élőre váltásnak, de a Betfair nem függeszti fel a piacot a kezdéskor, és a piac semmikor sem vált élőre a meccs folyamán, a kezdés tervezett időpontja után kötött minden fogadás érvénytelen, KIVÉVE, ha meg lehet állapítani, hogy a fogadást valójában a tényleges kezdési időpont előtt kötötték.
   • Ha egy piacnál van tervezett időpontja az élőre váltásnak, de a Betfair nem függeszti fel a piacot a kezdési időpontban, de a piac a meccs folyamán később élőre vált, minden fogadás érvényes marad, amelyet a tervezett kezdési időpont után tartottak. AZONBAN a Betfair módosíthatja a szorzót, és a fogadásokat a vonatkozó fogadás megkötése idején helyes szorzó alapján számolhatja el (az ilyen szorzót észszerű módon a Betfair határozza meg).
   • Ennek a szabálynak a céljából a „Lényeges Esemény” egy gól berúgását, egy büntető megítélését vagy egy játékos kiállítását jelenti.
 2. Eredmények és a piacok elszámolása

  1. 2.1 Általános

   • Amennyiben A sportok különös szabályai nem határozzák meg, hogyan és minek alapján lesz egy piac elszámolva, a piacokat a megfelelő irányító testület hivatalos eredménye alapján számoljuk el, függetlenül minden későbbi kizárástól vagy eredményváltozástól (kivéve, ha az adott piac eredeti elszámolását követő 24 órán belül jelentenek be módosítást, amellyel az eredményközlés hibáját korrigálják).
   • Ha az illetékes irányító testületnél nem érhető el hivatalos eredmény, az eredményt a Betfair észszerű módon, független forrásokból származó információk alapján határozza meg. Ilyen esetekben, ha az elszámolást követő 48 órán belül bármilyen új információt tesznek közzé, akkor a Betfair (észszerűen megítélve) határoz arról, hogy:
    1. a piacot vissza kell-e állítani és újból elszámolni ennek az új információnak a fényében; vagy
    2. várni kell-e további információra, vagy sem, mielőtt döntenének a piac visszaállításáról és újbóli elszámolásáról. Azon esetek kivételével, ahol a Betfair kihirdeti, hogy további információra vár, a Betfair nem vesz figyelembe semmilyen információt, amelyet a piac elszámolását követő 48 órán túl tesznek közzé (függetlenül attól, hogy az ilyen információ más eredményre vezetne-e vagy sem).
   • Abban az esetben, ha kétség merül fel bármely eredményt vagy lehetséges eredményt illetően, a Betfair fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik piac elszámolását korlátlan időre felfüggessze, amíg a bizonytalanság nem tisztázódik a Betfair számára kielégítő módon. A Betfair fenntartja a jogot, hogy bármelyik piacot érvénytelenítse, ha az elszámolást érintő bizonytalanságot nem lehet tisztázni a Betfair számára kielégítő módon.
  2. 2.2 Újraszámolás

   • A piacokat általában a kérdéses esemény végét követően rövid időn belül elszámoljuk. A Betfair elszámolhat (vagy részlegesen elszámolhat) néhány piacot a hivatalos eredmény kihirdetése előtt is (vagy növelheti az ügyfél „fogadásra elérhető” egyenlegét az adott piacon az ügyfél minimálisan lehetséges nyereményével) egyszerűen abból a célból, hogy kedvezőbb szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek. Mindazonáltal a Betfair fenntartja a jogot a piac elszámolásának módosítására, amennyiben:
    1. a hivatalos eredmény különbözik attól az eredménytől, amelynek alapján a Betfair először elszámolta a piacot (például egy lóverseny eredményét az illetékes irányító testület röviddel a verseny után megváltoztatja); vagy
    2. ha végül az egész piacot érvénytelenítik (pl. egy félbeszakadt eseménynél).
   • A Betfair fenntartja magának a jogot, hogy egy piac elszámolását megsemmisítse, ha a piac hibásan van elszámolva (például emberi vagy technikai hiba miatt).
   • Ha a Betfair újraszámol egy piacot, az módosításokhoz vezethet az ügyfél egyenlegét illetően, amelyek a piac elszámolását érintő változtatásokat tükrözik.
  3. 2.3Nem indulók

   • Eltérő információ hiányában a sportfogadásokat a „nem indul, nincs fogadás” elv alapján fogadjuk el. Ez azt jelenti, hogy a téteket visszatérítjük, ha egy játékos, csapat vagy egyéb versenyző visszalép az esemény kezdete előtt. Ha egy ügyfél egy „nem indul, nincs fogadás” alapon működő sporteseményre kötött fogadást, és egy olyan játékos, csapat vagy egyéb versenyző, akire/amelyre az ügyfél nem fogadott, visszalép az adott versenyről, illetve felfüggesztik vagy kizárják onnan, akkor az ügyfél nyereményére alkalmazhatjuk a Tattersall 4. (c) szabályának megfelelőjét (a visszalépő játékos, csapat vagy egyéb versenyző szorzójának megfelelően).
   • Ahol ezt feltüntetjük, bizonyos piacokat „teljes, indul vagy sem” alapon kínálunk. Ez azt jelenti, hogy ha egy játékos, csapat vagy egyéb versenyző visszalép egy versenytől (akár ő maga mondja le, akár felfüggesztik, kizárják vagy más miatt hiányzik), mielőtt részt venne az eseményen, akkor minden arra a játékosra, csapatra vagy egyéb versenyzőre (amelyik megfelelő) kötött fogadást vesztőnek tekintünk.
   • Ha egy esemény „rögzített sorsolású”-ként van megadva, és egy játékos, csapat vagy egyéb versenyző visszalép az adott eseményről, illetve felfüggesztik vagy kizárják onnan, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy minden fogadást a visszalépett csapat/játékos nélküli piac áttekintése utáni nyereményszorzóval számoljunk el.
   • Ha egy játékos, csapat vagy egyéb versenyző bármilyen mértékben is részt vett egy sporteseményen a hivatalos kezdete után, és aztán bármilyen okból nem sikerül azt befejeznie, minden arra a játékosra, csapatra vagy egyéb versenyzőre kötött fogadást élőnek tekintünk (azaz az adott játékosra, csapatra vagy egyéb versenyzőre kötött fogadások nem lesznek érvénytelenítve).
  4. 2.4Nem kínált választások

   • A Betfair törekszik arra, hogy a piacait mindig naprakészen tartsa (addig a mértékig, hogy a lehetséges nyerő választások minden piacnál szerepeljenek a kínálatban). Azonban amennyiben a végül nyertes csapat/egyén/résztvevő bármilyen okból nem volt elérhető, ettől még a megfelelő piac többi választására kötött fogadások érvényesek maradnak (és a jelen, illetve bármilyen más vonatkozó elszámolási szabályoknak megfelelően lesznek elszámolva).
 3. Félbeszakítás, törlés, halasztás

  • Néhány piacra más szabályok vonatkoznak, és ezeket A sportok különös szabályai ismertetik. Mindazonáltal, amennyiben A sportok különös szabályai szekcióban nem találhatók szabályok a piachoz a félbeszakításra, törlésre és/vagy halasztásra vonatkozóan, akkor az alábbiakat kell alkalmazni.
  • Egy meccsre, találkozóra, egyedi eseményre, futamra vagy hasonlóra vonatkozóan: Ha az esemény a befejezésének kiírt időpontját követően három napon belül nem ér véget, akkor az eseményhez tartozó piacokra kötött összes fogadás érvénytelenné válik, kivéve az olyan piacokra kötött fogadásokat, amelyek egyértelműen meg lettek határozva.
  • Egy versenyre, tornára vagy hasonlóra vonatkozóan: Ha az esemény a befejezésének kiírt időpontját követő 24 órán belül nem ér véget, akkor az eseményhez tartozó minden piacot az illetékes irányító testület hivatalos döntése alapján számolunk el, feltéve, hogy ilyen döntés születik a befejezés kiírt időpontja utáni 90 napon belül. Amennyiben ebben a 90 napos időszakban nem hoznak hivatalos döntést, akkor az eseményhez tartozó összes piacra kötött fogadás érvénytelenné válik, kivéve az olyan piacokra kötött fogadásokat, amelyek egyértelműen meg lettek határozva. Ha egy piac érvénytelenné válik, de a Betfair az ügyfelei iránti figyelmességből részben már elszámolta, akkor az ilyen részben elszámolt fogadásokat visszavonjuk, és a piachoz tartozó összes fogadás érvénytelen lesz.
  • Ha bármilyen piacon, amely nem tartalmaz „döntetlen” vagy „holtverseny” választást, nincs további sporttevékenység, akkor minden fogadás érvénytelen, amelyet az akció ilyetén lezárása után kötöttek.
  • A Betfair dönt arról (észszerű módon), hogy egy piac egy meccshez (vagy hasonlóhoz) vagy versenyhez (vagy hasonlóhoz) kapcsolódik. Mindemellett a példának okáért az alábbiak érvényesek:
   1. Európa-liga nyílt = verseny;
   2. Bajnokok Ligája csoport nyílt = verseny;
   3. Angol labdarúgó-bajnokság gólszerzője = verseny;
   4. 72 lyukas golfmeccsfogadás = meccs;
   5. Ryder-kupa nyílt = verseny;
   6. Golfverseny nyílt = verseny;
   7. Teniszverseny nyílt = verseny;
   8. 5 napos krikett Test mérkőzés = meccs;
   9. Ashes Series nyílt győztes = verseny;
   10. Autóverseny (pl. egy nagydíj) = meccs.
 4. A helyszín módosítása

  • Néhány piacra más szabályok vonatkoznak, és ezeket A sportok különös szabályai ismertetik. Ha azonban A sportok különös szabályai nem tér ki a helyszín módosítására, akkor a következők érvényesek:
  • Bármely csapatsportnál: ha a tervezett helyszín megváltozik egy fogadás megkötése után, csak akkor válik minden fogadás érvénytelenné, ha az új helyszín az eredeti vendégcsapat hazai pályája (vagy nemzetközi meccsek esetén, csak ha az új helyszín egy másik országban van).
  • Minden kategóriánál vagy piacnál a csapatsportokon kívül: ha a tervezett helyszín megváltozik egy fogadás megkötése után, minden fogadás érvényes marad.
  • Ha a kiírás szerinti pályaborításban történik változás (pl. egy gyeplabdameccset fű helyett műfüvön játszanak) a fogadás megkötése után, akkor az összes fogadás érvényes marad.
 5. Időtartamok

  • Néhány piacra más szabályok vonatkoznak, és ezeket A sportok különös szabályai ismertetik. Ha azonban A sportok különös szabályai nem térnek ki erre, akkor a következők érvényesek:
  • Ha egy esemény tervezett időtartama a fogadás megkötését követően, de az esemény kezdetét megelőzően megváltozik, akkor minden fogadás érvénytelen.
  • Néhány piac egy esemény bekövetkezéséig eltelő időre (pl. az első gól időpontjára) vonatkozik. Ha egy ilyen esemény az ápolás, csere stb. miatti pluszidőben következik be bármennyi rendes játékidőt követően, akkor úgy tekintjük, mintha a rendes játékidő végén került volna rá sor. Például, ha egy futballmeccsen az első félidő utáni állás miatti pluszidőben lőnek be egy gólt, akkor ezt úgy tekintjük, hogy a 45. percben történt.
  • Minden fogadás az állás miatti pluszidőt tartalmazó, a sportágra jellemző teljes „rendes játékidőre” vonatkozik. A hosszabbítás és/vagy a büntetőpárbaj nem számít.
  • Jelen Szabályok és Rendelkezésekben a bizonyos számú „napra” történő utalások egy nap helyi idő szerinti végét jelentik a megadott számú nap leteltét követően. Ha például egy rögbimeccs december 1-jére van kiírva, akkor az a szabály, miszerint a mérkőzést a befejezés kiírt időpontját követően három napon belül lehet befejezni (lásd a 3. bekezdést fentebb), azt jelenti, hogy az adott meccs befejezésének határideje december 4. 23:59:59 lesz.
 6. Továbbjutási piacok

  • Néhány piacra más szabályok vonatkoznak, és ezeket A sportok különös szabályai ismertetik. Ha azonban A sportok különös szabályai nem térnek ki erre, akkor a következők érvényesek:
  • Minden „továbbjutási” piacot (pl. „bejut a döntőbe” piacok) a továbbjutó versenyző vagy csapat alapján határozunk meg, akár részt vesz az a következő körben vagy eseményen, amelybe továbbjutott, akár nem. A piacok a selejtezős szakasz után lesznek elszámolva, és semmilyen későbbi diszkvalifikálás vagy eredményváltoztatás nem számít.
 7. Holtversenyek

  • Amennyiben A sportok különös szabályai másképpen nem rendelkeznek, a holtversenyszabályok érvényesek az olyan piacra kötött fogadásokra, ahol a vártnál több nyertes lesz.
  • A holtverseny kifejezés azt jelenti, hogy egy esemény egy vagy több választása döntetlent ér el. Ha bármilyen esemény eredményét „holtversenynek” nyilvánítják, a tét felét teljes szorzóval érvényesítjük a választásra, a tét másik fele pedig elvész. Ha kettőnél több résztvevő is „holtversenyben” végez, akkor ennek megfelelően arányosítjuk a tétet.
 8. Hibák

  • A Betfair mindent erőfeszítést megtesz, hogy biztosítsa a hibák elkerülését a fogadások elfogadásánál. Azonban ha műszaki vagy rendszerproblémák, illetve emberi hiba miatt egy fogadást olyan szorzóval (ideértve a hendikep értékét és a hasonlókat) és/vagy feltételekkel fogadunk el, amelyek:
   1. a fogadás megkötésének időpontjában lényegesen különböznek az általános fogadási piacon elérhető nyereményszorzóktól; vagy
   2. a fogadás megkötésének időpontjában egyértelműen helytelenek az előforduló esemény esélyét tekintve, beleértve mindkét esetben azt s, hogy a fogadást az esemény kezdete után kötötték, vagy a piacnál nem volt megjelenítve vagy helyesen feltüntetve az élő állapota, illetve bármilyen más okot, akkor minden fogadás érvényes marad, AZONBAN a Betfair a nyerő fogadásokat a „megfelelő szorzóval” fogja elszámolni.
  • Amennyiben egy eseményre „tétre-helyre” piacot kínálunk, amikor a piac szorzóinak kialakítása egyértelműen jelzi, hogy nem kellett volna, a Betfair fenntartja magának a jogot, hogy ezt „csak győzelem” fogadásként számolja el. Ha a választás egy tétre-helyre többes kötés része, akkor a teljes többes kötést „csak győzelem” fogadásként számoljuk el.
  • A „megfelelő szorzót” a Betfair határozza meg (észszerű módon).
 9. Hendikepes piacok

  • Hacsak más nincs feltüntetve az egyedi sportokra vonatkozó szabályokban, a hendikepes piacokat úgy számoljuk el, hogy a megadott csapat eredményére a megfelelő hendikepet alkalmazzuk. Például, ha a választás „A csapat +10”, elszámolási célokból 10 pontot adunk hozzá az A csapat eredményéhez. Amennyiben egy hendikepes piacon döntetlent választottak ki, a vonatkozó fogadást úgy számoljuk el, hogy a hazai csapat eredményét módosítjuk a megfelelő hendikeppel (például, ha a „döntetlen -6” a kínált választás, elszámolási célokból 6 pontot fogunk levonni a hazai csapat végeredményéből, és ha ezt a levonást követően a két csapat eredménye azonos, a fogadást sikeresnek fogjuk tekinteni).
  • Amikor nyilvánvaló hiba történik egy hendikep kialakításánál, például a hendikep értéke - lesz + helyett, vagy fordítva, minden eseményünknél – akár élő fogadásról van szó, akár kezdés előttiről – fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a fogadásokat a fogadás megkötésének időpontjában helyes hendikeppel számoljuk el.
  • Ahol csak hendikepes fogadás érhető el, a fogadást hendikepes fogadásként számoljuk el, akár ki van ez választva, akár nem.
 10. Maximális nyeremények

  • Minden alább felsorolt eseménynél a maximális kifizetés korlátja naponta értendő. Ha egy ügyfél olyan fogadást köt, amely meghaladja az adott eseményre vonatkozó korlátot, a megfelelő maximális kifizetési korlát érvényes marad.
  • A maximális kifizetés korlátja az ügyfél fogadásának teljes nyereségére vonatkozik, az ügyfél eredeti tétje nem számít bele.
  • A maximális kifizetési korlát egy ügyfélre vagy ügyfelek egy összehangoltan cselekvő csoportjára vonatkozik, akik a választások azonos kombinációjára kötnek „mellette” fogadást, függetlenül attól, hogy az ilyen fogadásokat egymástól függetlenül, eltérő szorzókon, különböző napokon, illetve számos különböző számlán keresztül kötik-e, vagy sem. Ha a Betfair úgy véli, hogy több fogadást ily módon kötöttek, az összes ilyen fogadás kifizetésének összege lesz korlátozva az egyedi maximális kifizetésre.
  • Az alább felsorolt maximális kifizetések fontban vannak feltüntetve. A más pénznemben kötött fogadások esetében a maximális kifizetést átváltjuk a vonatkozó váltási árfolyamon a fogadások elszámolásának napján, kivéve az eurós fogadásokat, amelyeknél a maximális kifizetés egyezik a fontban megadott összeggel. A „Garantáltan Legjobb Szorzó” maximális kifizetése naponta 50 000 £.
  • A következő maximális kifizetési korlátok a jelzett eseményekre vonatkoznak. (Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben egy többes kötés eltérő maximális kifizetési korlátú eseményeket tartalmaz, a többes kötésre a legalacsonyabb maximális kifizetési korlát lesz érvényes. Például, ha egy ügyfél az angol Premiere League futballmeccseire és egy golfversenyre köt többes kötést, az ügyfél nyereményének korlátja 100 000 £ lesz, és nem 1 000 000 £).
  • Lóverseny

   • Minden Írországban és az Egyesült Királyságban induló lóverseny választásainál kifizetjük a dupla eredményt, ha az része a Teljes Körű Szolgáltatásnak. A dupla eredmény / első befutó fogadásokra érvényesek az alábbi táblázatban feltüntetett maximális kifizetési korlátok.(Megjegyzés: csak azokra a versenyekre vonatkozik, amelyek részei a Teljes Körű Szolgáltatásnak.)
   • Az alábbi limitek arra is vonatkoznak, amikor az ügyfél elfogadta a szorzókat.
   • Ha egy ügyfél telefonon köt Tote fogadást, a maximális kifizetés bármelyik egynapos egyesült királyságbeli jackpot és placepot fogadás esetén 50 000 £, quadpots fogadásnál 10 000 £. A quadpots fogadásokra emellett érvényes egy olyan maximális kifizetési korlát is, amely megegyezik a következő két összeg közül a kisebbel: a teljes Tote csoport kétszerese vagy a KNY-es helygyűjtők nyereségének kétszerese. Amennyiben úgy véljük, hogy a Tote fogadás nyereményét befolyásolja egy bundázás, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy minden Tote fogadást a visszaküldött KNY-en vagy annak helyre vonatkozó megfelelőjén számoljunk el.

  • Alább megtalálható az összes sport maximális kifizetési limitje:
  • Sport Verseny/esemény típusa Piac Maximális kifizetés
   Amerikai futball NFL Mind 250 000 £
   Ausztrál futball Mind Mind 100 000 £
   Baseball Mind Mind 250 000 £
   Kosárlabda NBA + Euroliga Mind 250 000 £
   Kosárlabda Egyéb Mind 100 000 £
   Gyepteke Mind Mind 25 000 £
   Ökölvívás Grade A küzdelmek Mind 250 000 £
   Ökölvívás Egyéb Mind 25 000 £
   Krikett Mind Mind 250 000 £
   Kerékpár Mind Mind 25 000 £
   Darts Mindegyik PDC-verseny Mind 250 000 £
   Darts Egyéb Mind 25 000 £
   E-sportok Mind Mind 25 000 £
   Golf Major versenyek, Ryder-kupa, PGA/DPWT/LIV Mind 500 000 £
   Golf Egyéb golf Mind 100 000 £
   Agárverseny UK-beli futamok Minden piac 100 000 £
   Agárverseny Ír futamok és a Teljes Körű Szolgáltatásból kimaradó UK-beli futamok Minden piac 10 000 £
   Agárverseny Jövőbeni futamok – angol Greyhound Derby Minden piac 100 000 £
   Agárverseny Jövőbeni futamok – minden egyéb eseménytípus Minden piac 50 000 £
   Agárverseny Virtuális agárverseny Minden piac 50 000 £
   Kézilabda Mind Mind 25 000 £
   Lóverseny Egyesült Királyság – 1. és 2. osztály Hagyományos „Megnyeri a futamot” piac 1 000 000 £
   Lóverseny Egyesült Királyság – 3. és 4. osztály Hagyományos „Megnyeri a futamot” piac 250 000 £
   Lóverseny Egyesült Királyság – 5., 6. és 7. osztály Hagyományos „Megnyeri a futamot” piac 100 000 £
   Lóverseny Írország – minden graded, group és listed besorolású futam Hagyományos „Megnyeri a futamot” piac 1 000 000 £
   Lóverseny Írország – premier hendikep és novice futamok Hagyományos „Megnyeri a futamot” piac 250 000 £
   Lóverseny Írország – minden más, feljebb fel nem sorolt futam Hagyományos „Megnyeri a futamot” piac 100 000 £
   Lóverseny Minden ország Írországot és az Egyesült Királyságot kivéve Hagyományos „Megnyeri a futamot” piac 100 000 £
   Lóverseny UK és Írország, ahol a választások kimaradnak a Teljes Körű Szolgáltatásból Minden piac 50 000 £
   Lóverseny Az Egyesült Királyságon és Írországon kívül minden más ország, ahol a futameredmények kimaradnak a Teljes Körű Szolgáltatásból Minden piac 50 000 £
   Lóverseny Virtuális verseny Minden piac 50 000 £
   Lóverseny Jövőbeni versenyek Minden piac 250 000 £
   Lóverseny Minden lóverseny Minden fogadás, amely lóverseny- vagy agárversenypiacot tartalmaz a hagyományos „Megnyeri a futamot” piacon kívül 50 000 £
   Lóverseny Tote placepot vagy jackpot 50 000 £
   Lóverseny Tote quadpot 10 000 £
   Jégkorong Mind Mind 250 000 £
   Lottó Mind Mind 500 000 £
   UFC/MMA Mind Mind 100 000 £
   Motorsport Formula–1 Mind 100 000 £
   Motorsport Egyéb Mind 50 000 £
   Újdonság Mind Mind 25 000 £
   Politika Mind Mind 25 000 £
   Rögbi (liga) Mind Mind 250 000 £
   Rögbi (uniós) Mind Mind 250 000 £
   Sznúker Mind Mind 100 000 £
   Futball Elit futball Mind 1 000 000 £
   Futball Egyéb Mind 250 000 £
   Futball Átigazolási/vezetőedzői extrák Mind 25 000 £
   Tenisz Grand Slam tornák, ATP/WTA Tour, Davis-kupa Mind 250 000 £
   Tenisz Egyéb Mind 25 000 £
   Virtuális sportok Mind Mind 100 000 £
   Röplabda Mind Mind 25 000 £
   Fel nem sorolt sportok Mind Mind 25 000 £
   Futballbajnokságok
   Elit futball: angol Premier League, angol FA-kupa és EFL-kupa
   angol Championship, League 1, League 2, skót Premiership
   FIFA világbajnokság, UEFA Európa-bajnokság (selejtezőket nem ideértve)
   UEFA Bajnokok Ligája, Európa-liga, Konferencia Liga (selejtezőket nem ideértve)
    
  • Általános maximális napi kifizetési korlát: Egy bizonyos eseményre esetleg vonatkozó összes alacsonyabb korlát érvényesítésével (ahogy fentebb részleteztük) egy ügyfél általános maximális kifizetése a Sportfogadásban, a Rögzített Nyereményszorzós és a Többes Kötés termékben kötött összes nyerő fogadására összesítve 1 000 000 £ (vagy ennek megfelelője más pénznemben). Ha egy ügyfél ezekben a termékekben kötött nyerő fogadásai meghaladják ezt az összeget, a nyereménye 1 000 000 £-ra csökken, és a nyereménye 1 000 000 £ feletti része elvész számára.
 11. Többes kötés

  • A Betfair jelenleg kétfajta többes kötést kínál: „Rögzített Nyereményszorzós Többes Kötések” és „Azonos Meccs Multik”. Ezek a Sportfogadási Szabályok csak a Betfair „Rögzített Nyereményszorzós Többes Kötések” és az „Azonos Meccs Multik” termékre vonatkozik.
  • Egy többes kötés számos elemből áll. Egy elem definíció szerint egy vagy több kijelölt választás egy egyedi versenypiacon.
  • A Betfair a saját hatáskörében fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadjon el bizonyos többes kötéseket, vagy csökkentse a téteket.
  • Minden megkötött többes kötésre érvényesek a Sportfogadási Szabályok, ez vonatkozik minden egyes sportra, amely bármilyen többes kötés bármelyik eleméhez kapcsolódik.
  • Ha bármelyik elem bármelyik választása nem induló vagy más módon érvénytelen a Sportfogadási Szabályok szerint (pl. félbeszakadt meccs), akkor arra az egyedi elemre kötött összes fogadás érvénytelen, és a Rögzített Nyereményszorzós Többes Kötést ennek megfelelően módosítjuk. Például egy érvénytelen elemet tartalmazó tripla dupla lesz. Ha az érvénytelen elemek azt eredményezik, hogy egy többes kötésen belüli egyedi fogadás egyszeres fogadás lesz, ez az egyszeres fogadás érvényes marad.
  • Az ugyanarra az eseményre vonatkozó, kapcsolódó esélyű (azaz, ahol az egyik esemény kimenetele valószínűleg hatással van egy másik esemény kimenetelének esélyére) választásokat tartalmazó többes kötéseket nem fogadjuk el, kivéve, ha ezek a választások egy Azonos Meccs Multi részét képezik. A fogadáskötési szakaszban automatikusan visszautasíthatjuk a kapcsolódó esélyű fogadásokat. Ha azonban egy ilyen fogadást tévesen elfogadtunk, a Betfair egyszeres fogadásként számolhatja el a két vagy több kapcsolódó esélyű választást tartalmazó egyedi fogadáskombinációt.
  • A tétre-helyre és a csak győzelem piacokat nem lehet kombinálni egy többes kötés részeként. Amennyiben a Betfair tévesen mégis elfogad egy ilyen fogadást, a többes kötésben szereplő minden tétre-helyre fogadást elszámolási célokból csak győzelem fogadásnak fog minősíteni.
  • Szerencsés 15/31/63 fogadástípusok – ez a többes kötés egyszeres fogadásokat is tartalmaz, és akár 4, 5 vagy 6 választásra is vonatkozhat. A következő lista megadja a fogadások számát, amelyet az egyes szerencsés típusú fogadások tartalmaznak:
   • Szerencsés 15 (4 választás) tartalma: 4 egyszeres, 6 dupla, 4 tripla és 1 négyszeres.
   • Szerencsés 31 (5 választás) tartalma: 5 egyszeres, 10 dupla, 10 tripla, 5 négyszeres és 1 ötszörös.
   • Szerencsés 63 (6 választás) tartalma: 6 egyszeres, 15 dupla, 20 tripla, 15 négyszeres, 6 ötszörös és 1 hatszoros.
 12. A Tote fogadás szabályai

  • A Betfair időnként lehetőséget kínálhat az ügyfeleinek, hogy Tote fogadást kössenek. Ilyen esetekben a Betfair közvetlenül a megfelelő csoportba helyezi el a fogadást, és a vonatkozó Tote (például brit Tote, ír Tote vagy a megfelelő amerikai pályához tartozó Tote) szabályok érvényesek rá.
 13. Kifizettetés

  • A Kifizettetés egy olyan funkció, amelyet számos egyszeres fogadásra és többes kötésre kínálunk a Sportfogadásban. A Kifizettetés lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy módosítsák az eredeti fogadásukat, és rögzítsék a haszon vagy a veszteség összegét a fogadásuk (vagy a fogadásuk egy részének) korai elszámoltatásával anélkül, hogy meg kellene várniuk az esemény végét.
  • Az ügyfél Kifizettetési kérelmének elfogadása nem garantált, és sikertelen lehet például akkor, ha az ügyfél kérelmének feldolgozása előtt a piacot felfüggesztjük a szorzó változása miatt, ha előre nem látott műszaki probléma merül fel, vagy ha a sporteseményt közvetítő külső szolgáltató nem képes az eredeti megállapodás szerint folytatni a közvetítést. A Betfair fenntartja a jogot, hogy a Kifizettetés funkciót bármikor felfüggessze vagy megszüntesse. A Betfair nem garantálja, hogy a Kifizettetés funkció mindig elérhető, még abban az esetben sem, ha a funkciót egy bizonyos eseménnyel együtt hirdettük. Kérjük az ügyfeleket annak tudomásul vételére és elfogadására, hogy amennyiben a Használati Feltételekben másképp nem szerepel, a fogadásuk az eredetileg megkötött módon érvényes, kivéve, ha a Kifizettetés funkció elérhető, és sikeresen lett használva az adott fogadásra.
  • Ha az ügyfél Kifizettetési kérelme sikeres, egy „sikerült” üzenet jelenik meg, és a fogadását (vagy a fogadásának megfelelő részét) azonnal elszámoljuk, és a Kifizettetés gombon látható összeggel egyező nyeremény rákerül az ügyfél számlájára. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy ez tartalmazza az eredeti tétet (vagy az ügyfél tétjének arányos részét), és a Kifizettetés gomb a számlára kerülő teljes összeget mutatja. Teljes Kifizettetés esetén a fogadást elszámoljuk, és semmilyen későbbi eseménynek sincs hatása az ügyfél számlájára visszakerülő összegre. Részleges Kifizettetés esetén az ügyfél fogadásának egy részét számoljuk el, és bármely későbbi esemény csupán az ügyfél fogadásainak arra a részére lesz hatással, amelyre nem kért Kifizettetést.
  • Az Élő fogadás szabályai minden élő fogadásra vonatkoznak, amelynél elérhető a Kifizettetés.
  • A Kifizettetés használata azt jelentheti az ügyfél számára, hogy egy bizonyos promócióból kilép, és nem lesz többé jogosult rá (pl. Gyűjtőbiztosítás). További részletek a promóció általános szerződési feltételeiben olvashatók.
  • Az ingyenes fogadással kötött fogadások esetén a Kifizettetés egészen addig nem lesz elérhető, amíg az ügyfél Kifizettetésének értéke nagyobb az ingyenes fogadás értékénél.
  • A Betfair fenntartja a jogot, hogy egy Kifizettetés elszámolását megsemmisítse, ha a fogadás vagy egy piac hibásan lett elszámolva (például emberi vagy technikai hiba miatt). Ha a Betfair újraszámol egy fogadást, az a fogadás elszámolásának módosulását tükröző változásokat eredményezhet az ügyfél számláján.
  • A Betfair lóverseny esetén fenntartja magának a jogot, hogy töröljön egy kifizettetéses elszámolást, ha a kifizettetett választás nem indulóvá változott a fogadás kifizettetését követően. Ilyenkor a fogadás érvénytelen, mivel egy nem indulóra vonatkozik, és a fogadás tétjét visszaadjuk.
 14. Előny

   14.1 Gyűjtőelőny

   • Kizárólag a Sportfogadásban kötött (rögzített nyereményszorzós) gyűjtő fogadásokra vonatkozik.
   • Nem érhető el tétre-helyre gyűjtőkre, KNY-es gyűjtőkre, ingyenes fogadás tokenekkel kötött fogadásokra vagy permutációs többes kötésekre (jenki, szerencsés 15 stb.).
   • A Gyűjtőelőny csak arra vonatkozik, ha az egyik elem cserben hagy.
   • A téteket készpénzként adjuk vissza.
   • A Gyűjtőelőnyt a fogadás megkötésénél kell bejelölni, és az ügyfélnek megerősítést kell kapnia a Betfairtől, hogy „érvényesítették”.
   • Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Gyűjtőelőny szorzói eltérhetnek a Gyűjtőelőny nélküli szorzóktól.
   • A Gyűjtőelőny érvénytelenné válik, ha bármelyik elemet elszámolják, vagy ha bármely elemre holtverseny miatti levonást alkalmaznak. Ilyen esetekben a fogadás visszaváltozik hagyományos, Gyűjtőelőny nélküli gyűjtő fogadássá, és a fogadás megkötésekor érvényes eredeti elemszorzók szerint alakul a szorzója.
   • A Gyűjtőelőnnyel kötött fogadásokra is lehet kérni Kifizettetést, azonban a (részleges vagy teljes) Kifizettetés érvénytelenné teszi a Gyűjtőelőnyt.
   • A Betfair fenntartja a jogot, hogy a Gyűjtőelőny funkciót bármikor felfüggessze vagy megszüntesse.

   14.2 Tétre-helyre előny

   • Kizárólag a Betfair fogadáskezelő csapata által meghatározott, bizonyos lóversenyekre vonatkozó, a Sportfogadásban található (rögzített nyereményszorzós) tétre-helyre egyszeres fogadásokra vonatkozik.
   • Többes kötésekre és KNY-es egyszeres fogadásokra nem érhető el.
   • A sárga színnel kiemelt szorzónak és a helyre vonatkozó feltételeknek a megkötés pillanatában frissülniük kell a fogadószelvényen, és megjelenik a Tétre-helyre előny alkalmazásáról szóló üzenet. A fogadási bizonylat tartalmazni fogja, hogy a fogadást sikeresen megkötötték a Tétre-helyre előny alkalmazásával.
   • Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Tétre-helyre előny alkalmazása esetén a szorzó és a helyfeltételek eltérhetnek a Tétre-helyre előny fogadások szorzóitól.
   • Ha a Kifizettetés ikon látszik, a Tétre-helyre előnnyel kötött fogadások jogosultak a Kifizettetésre, és érvényesek rá a Kifizettetés szokásos szabályai.
   • Ha a nem indulók száma miatt változnak a szokásos tétre-helyre fogadások feltételei, akkor a Tétre-helyre előny fogadások feltételei is ennek megfelelően módosulnak. Összefoglalva:
    • Egy T-H előnyös fogadás a szokásos T-H feltételekhez kapcsolódik, így ha a piac T-H feltételei változnak egy visszalépés után, a T-H előnyös feltételek is módosulnak.
     • Például egy piac feltételei közt 3 hely és 1/5 hányad szerepel, és a T-H előny eddig 4 helyre vonatkozott. Ha a piac egy visszalépés után 2 helyre és 1/4 hányadra változik, a T-H előnyös fogadás feltételében 3 hely és 1/4 hányad fog szerepelni.
    • Ha a piac helyhányada változik (pl. a piac 3 hely, 1/4 helyett 3 hely 1/5 lesz), akkor a T-H előnyös fogadások hányada is módosul.
    • Ha egy T-H előnyös fogadás csak győzelem típusú lesz (pl. -1 eltérés egy 3 helyes piacon, amikor a piac kéthelyesre változik), akkor a T-H előnyös szorzó megmarad (de a 4. szabály érvényes lesz, ha vonatkozik rá).
    • Ha egy piac csak győzelem típusúra csökken, a pozitív T-H előnyös fogadások továbbra is T-H fogadások maradnak.
   • A Tétre-helyre előny alkalmazásával kötött fogadások nem jogosultak a Garantáltan Legjobb Szorzó ajánlatra.
   • A Betfair fenntartja a jogot, hogy a Tétre-helyre előny funkciót bármikor felfüggessze vagy megszüntesse.
 15. Megnövelt szorzós fogadások

  • Minden megnövelt szorzóval kínált fogadást a rendes játékidő és az ápolási idő alapján számolunk el (azaz kizárjuk a hosszabbítást, a büntetőket és a hasonlókat), hacsak nincs másként feltüntetve a vonatkozó fogadásnál vagy fogadási szabályokban.
  • Hacsak más nincs feltüntetve, a megnövelt szorzós fogadások esetében a Betfair szokásos elszámolási szabályai az irányadók.
  • Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy érvénytelenítsünk minden megnövelt szorzós fogadást, ha: (i) a megnövelt szorzó a szándékunk szerint csak a mérkőzés előtti fogadásokra lett volna érvényes, és (ii) tévedésből elfogadtuk a fogadást a megnövelt szorzóval a vonatkozó esemény kezdete után.
  • A megnövelt szorzót érintő egyértelmű és nyilvánvaló szövegezési vagy szorzókialakítási hiba esetén (a szokásos elszámolási szabályainknak megfelelően) arra törekszünk, hogy a kínálni szándékozott szorzóval és/vagy az egyértelműen megfogalmazni kívánt szövegezésnek megfelelően számoljuk el a fogadást.
  • Ha a több játékosra vonatkozó Szorzónövelések esetében egy vagy több felsorolt játékos nem vesz részt, fenntartjuk a jogot, hogy a fennmaradó játékosok szorzója alapján számoljuk el a fogadást.
  • Ha a több mérkőzésre vonatkozó Szorzónövelések esetében egy vagy több meccset nem tartanak meg, fenntartjuk a jogot, hogy a fennmaradó meccsek szorzója alapján számoljuk el a fogadást.
 16. Azonos nevű versenyzők

  • Ha két vagy több versenyző vezetékneve egyezik, és a választás nem azonosítja egyiküket sem az utónevükkel, csapatukkal (ahol ez lehetséges) vagy egy megkülönböztető szorzóval, akkor a legalacsonyabb meghirdetett szorzós versenyzőt tekintjük a választásnak. 
  • Abban az esetben, ha egy vagy több versenyzőt ugyanazon legalacsonyabb szorzóval hirdetnek meg, a fogadás tétje eloszlik közöttük.
 17. Kései fogadások

  • A fogadásokat az esemény kezdési időpontja vagy egy előre meghatározott időpont közül a korábbival bezárólag fogadjuk el. Amennyiben vita merülne fel egy esemény/piac kezdési idejét illetően, és az adott sport irányító testülete nem adta meg a hivatalos kezdési időt, akkor az összes fogadás elszámolásánál a Betfair által az esemény kezdetére meghatározott időpont az irányadó.
  • Ha egy fogadást a kezdési idő vagy az előre megadott időpont előtt, illetve olyan szakaszban fogadunk el, amikor az ügyfélnek a kimenetelre utaló bármilyen információnak a birtokában lehetett, akkor ezt a fogadást a fogadás megkötésének időpontjában érvényes szorzóval számoljuk el.
  • A megfelelő szorzót a Betfair fogadáskezelő csapata határozza meg.
  • Ha egy esemény végkimenetele a fogadás megkötésekor már eldőlt, a fogadást érvénytelenítjük.
 18. Kupa/trófea versenyek

  • Hacsak más feltétellel nem hirdetjük meg, a trófeát felemelő játékosra vagy csapatra kötött fogadást nyílt fogadásként számoljuk el.
 19. Nyílt, verseny- és meccsfogadás

  • Amikor meghirdetünk nyílt, hendikepes, verseny- és meccsfogadásra szóló szorzókat, és az ügyfél nem jelzi egyértelműen, melyik piacra kíván fogadni, a fogadást a következő meccsfogadásként számoljuk el, amelyben az adott csapat szerepel. 
  • Amennyiben a szorzó jelzi, hogy az ügyfél melyik piacra kíván fogadni, ez az irányadó az elszámoláskor. 
 20. Bundázási/csalási gyanúk

  • Amikor bizonyíték van egy nyereményszorzó, verseny, meccs vagy esemény megbundázására, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy visszatartsuk a kifizetést, függőben hagyjuk minden további vizsgálat végeredményéig, és végül érvénytelennek nyilvánítsuk az eseményre vonatkozó fogadásokat. 
  • Amikor bizonyíték van a bundázásra vagy arra, hogy az azonos választást vagy választásokat tartalmazó fogadássorozatokat ugyanazok a személyek vagy személyek csoportja kötötte, fenntartjuk magunknak a jogot annak előírására, hogy a kifizetésre vonatkozó igényt írásban nyújtsák be az ügyfélszolgálati részlegünknek. 
  • A csalás, szélhámosság és pénzmosás megakadályozásának érdekében kiadhatjuk az ügyfelek adatait és fogadás-, illetve játéktörténetét egy külső félnek, ideértve többek között bármilyen illetékes felügyeleti szervet, szerencsejáték- és sporttestületet, pénzügyi intézményt és rendészeti hatóságot, vagy bármilyen más szervezetet, amely a felmerült vádak kivizsgálásával foglalkozik.
  • Az ügyfeleknek e tekintetben érdemes megismerkedniük a Betfair Általános Szerződési Feltételeinek „Gyanús fogadás” cikkelyeivel.
 21. Pontok kijelzése

  • Bár az ezen az oldalon található aktuális eredmény, eltelt idő, videó és egyéb adat egy külső partner által biztosított „élő” közvetítésből származik, az ügyfélnek tudatában kell lennie annak, hogy ez az adat késhet és/vagy pontatlan lehet.  Ha az ügyfél ezekre az adatokra hagyatkozik fogadáskötéskor, azt teljesen a saját kockázatára teszi. A Betfair fogadáselszámolási szabályai továbbra is érvényesek, és így nem vállalunk semmilyen felelősséget az eltérésekért az itt megjelenített információ, illetve egy fogadás elszámolása között.
 22. Sérülések

  • Amennyiben bejelentenek egy sérülésről szóló hírt egy olyan piacon, amelyen a meccsek száma vagy a maradék indulók szorzója jelentősen befolyásolhatja a szorzókat (pl. Legjobb góllövő / Legjobb pontszerző), fenntartjuk magunknak a jogot, hogy vagy érvénytelenítsük a fogadásokat, vagy alkalmazzuk a 4. szabály szerinti levonást, vagy a sérülés híre miatti piacátalakítás után kínált legközelebbi szorzóra váltsuk át a fogadásokat. 
  • Ez vonatkozhat a sérülési hírek közzététele és a kérdéses piac áttekintése között kötött fogadásokra is.
 23. Vegyes rendelkezések

  • A Betfair a saját hatáskörében fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadjon el bizonyos sportfogadási fogadásokat, vagy csökkentse a téteket.
  • A Sportfogadás Szabályokban az időszakokra történő utalások mindig arra az időzónára vonatkoznak, amelyben az esemény zajlik. Például egy futballmérkőzés kezdési időpontjára vonatkozó utalás a helyi kezdési időt jelenti.
  • A Betfair minden információt jóhiszeműen tesz közzé. Azonban a Betfair nem tud felelősséget vállalni az információval kapcsolatos semmilyen hibáért vagy mulasztásért, úgymint a szorzók, indulók, idők, pontszámok, eredmények vagy általános statisztikák megosztásáért.
  • A Betfair egy alkalmazottja vagy ügynöke által (pl. élő fogadás során) megadott minden eredmény vagy pontszám csak tájékoztató célokat szolgál.
  • A Betfair fenntartja a jogot, hogy bármikor a saját kizárólagos és abszolút hatáskörében felfüggesszen egy tőzsdés piacot anélkül, hogy felfüggesztené az egyező vagy kapcsolódó sportfogadási vagy rögzített nyereményszorzójú piacot, valamint hogy egy sportfogadási vagy rögzített nyereményszorzójú piacot felfüggesszen vagy a továbbiakban ne kínáljon anélkül, hogy felfüggesztené bármelyik egyező vagy kapcsolódó tőzsdés piacot.
  • Az ügyfeleknek tudomásul kell venniük, hogy ha kapcsolódó vagy egyező fogadásokat kötnek a Betfair Tőzsde, Sportfogadás, Rögzített Nyereményszorzós és/vagy Többes Kötés termékeinek egy kombinációjában (és/vagy más külső fél fogadási termékeiben), lehetséges, hogy az egyik termékben kötött fogadásukat érvénytelenítjük a Betfair általános szerződési feltételeivel összhangban, míg a többi termék fogadásai érvényesek maradnak. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Betfair nem tartozik felelősséggel az ügyfélnek abban az esetben, ha a Betfair termékekben kötött egy vagy több fogadását a Betfair általános szerződési feltételeinek megfelelően módosítjuk vagy érvénytelenítjük, még ha más vonatkozó fogadása érvényes is marad (és még ha az egyik termékben kötött fogadásait kifejezetten annak érdekében kötötte is, hogy kapcsolódó fogadásokat köthessen egy másik termékben).
  • A Betfair a saját kizárólagos és abszolút hatáskörében bármikor dönthet úgy, hogy felfüggeszti a fogadást egy piacon (még akkor is, ha ez a felfüggesztés korábban történik, mint ahogy a Sportfogadási Szabályok alapján várható lenne). A piacok integritása és sportszerűségének fenntartása érdekében a Betfair érvényteleníthet is bizonyos fogadásokat egy piacon, vagy teljes egészében érvénytelenítheti a piacot is.
  • A Betfair fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a Sportfogadási Szabályokat. Minden ilyen átdolgozás okozta szabályváltozás a közzététele után azonnal kötelező és érvényes lesz az ügyfelek számára, és a szabályváltozás nyilvánosságra hozatala után kötött minden fogadásra az új Sportfogadási Szabályok érvényesek.
  • A Sportfogadási Szabályok fordítási célokból számos más nyelven is elkészültek az angol mellett. Amennyiben bármi eltérés mutatkozik az angol és (ha elérhető) az ügyfél tartózkodási országának helyi nyelvére lefordított változat között, az ügyfél számára előnyösebb verzió élvez elsőbbséget.
  • A Betfair Sportfogadás promóciói a Betfair döntése alapján érhetők el, és a Betfair fenntartja magának a jogot arra, hogy a saját hatáskörében egy promóció elérhetőségét bármely személy számára korlátozza.

C rész – A sportok különös szabályai

 1. Amerikai futball

  1. 1.1Általános szabályok

   • A negyedik negyedben legalább 10 percnyi hivatalos időnek el kell telnie, hogy a fogadások érvényesek legyenek.
   • A hosszabbítás minden piacnál számít, hacsak másképp nincs feltüntetve.
   • A félbeszakadt vagy elhalasztott meccsek érvénytelenek, kivéve, ha lejátsszák őket ugyanazon a programhéten. Helyszínváltozás esetén minden fogadás érvénytelen.
   • Minden elszámolás a megfelelő bajnokság irányító testülete által szolgáltatott eredményen és statisztikán alapul: www.nfl.com, www.cfl.ca, www.ncaa.org.
   • Fenntartjuk a jogot, hogy minden értesítés nélkül bármikor felfüggesszünk egy mérkőzésre vonatkozó fogadást, vagy akár az összeset.
   • Hendikepes fogadás: Ha a piac indexe (értéke) egész szám egy Hendikepes vagy Összes pont fogadás esetén, a fogadások érvénytelenek, és a tétek visszajárnak, ha a pontszám pontosan megegyezik ezzel a értékkel.
   • Ahol ez lehetséges, a nyílt piacok tartalmazzák a rájátszást.
   • Elszámolási szempontból az esemény nevében másodikként felsorolt csapatot tekintjük hazai csapatnak. Példa: A csapat vs. B csapat vagy A csapat – B csapat esetén a B csapat a hazai csapat.
   • Ha egy ügyfél arra kötött fogadást, hogy egy bizonyos számú játékos elér egy meghatározott eredményt egy adott eseményen, a fogadása érvénytelen, ha a kiválasztott játékosok bármelyike nem vesz részt az adott eseményen. Például, ha az ügyfél arra fogadott, hogy A, B és C játékosok mindegyike touchdownt ér el egy bizonyos mérkőzésen, a fogadása teljes mértékben érvénytelen, ha A és B játékos touchdownt szerez, de C játékos nem vesz részt a mérkőzésen. (A kétségek elkerülése végett, az ügyfél fogadását vesztőként számoljuk el, ha A és B játékos touchdownt szerez, de C játékos részt vesz a meccsen, és nem ér el touchdownt.)
   • Alapszakaszbeli győzelmek: A csapatnak az alapszakasz mind a 17 meccsén játszania kell, hogy a fogadások érvényesek legyenek.
   • Elszámolási szempontból a „Védekező egység” választások nem tartalmazzák a speciális egységeket.
  2. 1.2Az egyes piacok áttekintése

   • Élő fogadás
    • Ha hendikepes döntetlen választást kínálunk (3 esélyes hendikep piac) az élő fogadásban, csak a döntetlenre kötött fogadások lesznek nyertesként elszámolva, ha az eredmény pontosan a kiválasztott szám.
    • A megadott nyereményszorzók a teljes játékra vonatkoznak az esetleges hosszabbítást beleértve.
    • Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor bezárjuk az éppen futó piacokat.
    • Az élő fogadásokra ezek a szabályok vonatkoznak, hacsak másképp nem jelezzük.
    • Amikor a kijelzett eredmények éppen élőben változnak, mindent megteszünk, hogy biztosítsuk az eredmény és a játékidő pontosságát, azonban nem vállalunk felelősséget a helytelen mutatott információért.
   • Mellékfogadások:
    • Félbeszakadt játék esetén minden tétet visszatérítünk, kivéve, ha az eredményt már meghatározta a lejátszott játék.
    • A játékosokra vonatkozó mellékfogadások esetén, ha egy játékos egyáltalán nem játszik egy scrimmage vonalról történő játékba hozatal során sem az adott mérkőzésen, a választások érvénytelenek. Minden egyéb fogadás érvényes.
    • Első sikeres passz / futási kísérlet / elkapás – Ha a megadott játékos nem hajtott végre sikeres passzt/ futást / elkapást, akkor az adott piacra kötött fogadások érvénytelenek.
    • Leghosszabb sikeres passz / futási kísérlet / elkapás – Ha a megadott játékos nem hajtott végre sikeres passzt / futást / elkapást, akkor az „alatta” választást tekintjük nyertesnek elszámolási szempontból.
    • A fogadásokat a bajnokság által szolgáltatott hivatalos eredmények alapján számoljuk el. A fogadások érvényességéhez a hivatalos eredménnyel végződő meccsek számának meg kell egyeznie a szezon kezdetekor tervezett meccsek számával, kivéve, ha a kimenetel már egyértelműen eldőlt. A feladott mérkőzés az egész szezonra vonatkozó fogadások esetében hivatalos eredménynek számít.
    • Az egész szezonra vonatkozó játékosfogadások és játékosdíjak esetében a megnevezett játékosnak legalább egy scrimmage vonalról történő játékba hozatalban részt kell vennie az alapszakasz során, hogy a fogadások érvényesek legyenek.
    • Az alapszakaszban megnyert összes meccsre vonatkozó piacok szempontjából a döntetlenre végződő meccseket vereségként kezeljük.
   • Negyedre és félidőre vonatkozó piacok:
    • Egy adott negyedre vagy félidőre vonatkozó fogadásoknál a teljes játékszakaszt le kell játszani, kivéve, ha az eredmény már meg van határozva. Ez alól kivételt képeznek a második félidős piacok, amelyekbe beletartozik az esetleges hosszabbítás is.
    • A negyedik negyed nem tartalmaz hosszabbítást.
   • Dupla eredmény (félidő / teljes idő):
    • A dupla eredmény típusú piacokat a félidő és a teljes idő eredménye alapján számoljuk el (minden hosszabbítás kizárva).
   • Hendikepes fogadás:
    • A hendikepes meccsfogadásoknál számít a hosszabbítás.
    • A negyedre és a félidőre vonatkozó fogadásoknál nem számít a hosszabbítás.
    • Egy adott negyedre vagy félidőre vonatkozó fogadásoknál a teljes játékszakaszt le kell játszani a fogadások érvényességéhez.
   • Meccsfogadás:
    • Számít a hosszabbítás. Amennyiben a hosszabbítás után döntetlen az eredmény, minden tétet visszatérítünk.
   • Összes pont
    • Minden Meccs/Csapat összes pontja piac, illetve a pontokra vonatkozó mellékfogadások piacának esetében számít a hosszabbítás.
    • A negyedre és a félidőre vonatkozó összes pont fogadásoknál nem számít a hosszabbítás.
    • Amennyiben az összes pont pontosan megegyezik a megjelölt határral, minden tétet visszatérítünk, kivéve, ha meg van adva szorzó a pontos értékre.
    • Egy adott negyedre vagy félidőre vonatkozó fogadásoknál a teljes játékszakaszt le kell játszani a fogadások érvényességéhez.
   • Első támadójáték yardvonala
    • Az eredményt az határozza meg, hova jut el az első támadójáték a scrimmage vonaltól.
    • Amennyiben a kezdőrúgás eredménye visszahordott touchdown, a fogadások a következő kezdőrúgásra lesznek érvényesek.
    • Labdaeladás (turnover) esetén az eredményt az határozza meg, honnan történt az első támadójáték az elkapó csapat yardvonalához viszonyítva.
   • Első büntetés:
    • Ezt a fogadást a meccs első elfogadott büntetése alapján számoljuk el.
   • Első labdaeladás és az első csapat, amely eladja a labdát:
    • Az eredmény szempontjából csak az interception és a fumble számít.
    • A punt vagy a sikertelen negyedik kísérlet nem számít labdaeladásnak elszámolási célokból.
    • Félbeszakadt játék esetén a téteket visszatérítjük, kivéve, ha már történt egy labdaeladás.
   • Első támadójáték:
    • Amennyiben büntetést szabnak ki egy támadójátékos idő előtti bemozdulása (false start) miatt, a fogadások a következő támadójátékra érvényesek, amelyik ilyen büntetés nélkül történik.
   • Első csapat / Utolsó csapat, amelyik pontot ér el, illetve touchdownt szerez:
    • Félbeszakadt játék esetén a fogadások azokra a pontokra állnak, amelyeket már elértek (és a hosszabbítás számít ezeknél a piacoknál).
    • Kérésre másokat is be lehet vonni a touchdownszerzők piacába.
    • Csak akkor érvénytelenek a választások, ha egy játékos nem játszik egy scrimmage vonalról történő játékba hozatal során sem az adott mérkőzésen.
    • A touchdownszerző piacok esetében az a játékos a nyertes választás, aki birtokolja a labdát a célterületen. Például egy passzolt TD esetén a labdát a célterületen elkapó játékost számoljuk el nyertesként, nem pedig az irányítót.
   • Páratlan/páros piacok:
    • Ha az eredmény nulla, ezt elszámolási szempontból páros számnak tekintjük.
   • NFL-draft:
    • Az nfl.com oldalon közzétett hivatalos draftlistát használjuk elszámolási célokra.
    • A „draftpozíció felett/alatt” piacok esetében a draftolatlan játékosokhoz az utolsó draftolt játékos utáni draftpozíciót rendeljük hozzá.
    • A „draftpozíció felett/alatt” piacok esetében az „alatta” azt jelenti, hogy a játékost a megjelölt számnál kisebb választással draftolták, például ha az „A játékos 3,5 draftpozíció felett/alatt” piacnál az A játékos a draft második választása, akkor az alatta fogadások nyernek, és a felette fogadások vesztenek.
    • A szélről támadó, nyomásgyakorló játékost (EDGE) védekező falembernek tekintjük elszámolási szempontból.
    • A Notre Dame függetlennek számít, és elszámolási szempontból nem tartozik semelyik főcsoporthoz.
   • Egyetemi futball és a CFL egyedi szabályai:
    • A játékosokra való mellékfogadás esetében a játékosnak legalább egy scrimmage vonalról történő játékba hozatalban részt kell vennie a mellékfogadások érvényességéhez.
    • A touchdownszerző piacok esetében a fogadás teljes, akár pályára lép a játékos, akár nem.
    • Azok a piacok, amelyeket félidőben korrigálnak az adott mérkőzés második félidejére, tartalmazzák a hosszabbítást.
    • Amennyiben a CFL-ben döntetlen egy meccs eredménye, a győztes típusú fogadások tétjei visszajárnak.
  3. 1.3Az amerikai futballra vonatkozó szabályok #OddsOnThat esetén

   • Az ebben az alszakaszban kifejtett szabályok kifejezetten az #OddsOnThat („OOT”) révén kötött, amerikai futballra vonatkozó fogadások elszámolására érvényesek. Az ebben az „Amerikai futball” szekcióban (vagy ezen a weboldalon bárhol másutt) található minden egyéb elszámolási szabály szintén érvényes az OOT fogadások elszámolására, kivéve, ha azok ellentmondanak vagy ellentétbe kerülnek az ebben az alszakaszban szereplő szabályokkal. Ez utóbbi esetben az ebben az alszakaszban lévő szabályok élveznek elsőbbséget.
   • Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy minden nyilvánvaló szövegezési hiba esetén töröljük a vonatkozó választásra kötött OOT fogadásokat. Bizonyos esetekben ilyenkor felajánljuk az OOT fogadás újbóli megkötését a helyes szövegezéssel.
   • Ha egy OOT fogadás részét képező játékos egyáltalán nem vesz részt a vonatkozó meccsen (vagy nem teljesíti a fogadás feltételeit), akkor az egész OOT fogadás érvénytelen. Ez minden esetre érvényes attól függetlenül, hogy a többi elem valamelyike/összessége nyer vagy veszít. Az egyértelműség kedvéért, az NFL.com oldalon „inaktív”-ként feltüntetett játékost nem tekintjük résztvevőnek.
  4. 2Atlétika

   • Ahol van díjátadó ceremónia, a piacokat a megfelelő irányító szervezet hivatalos eredménye alapján számoljuk el a díjátadás időpontjában, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától.
   • Ha nincs díjátadó ceremónia, az eredményeket az illetékes irányító testület hivatalos eredményének megfelelően határozzuk meg, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától (kivéve, ha egy változtatást a vonatkozó piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül kihirdetnek azért, hogy az eredményközlés hibáját korrigálják).
   • Amennyiben egy futó-, ugró- vagy dobószámokból álló versenyt félbeszakítanak, törölnek vagy elhalasztanak, és nem fejezik be a tervezett befejezési időponttól számított 7 napon belül, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva.
   • Az általános győztes piacok a teljes esemény győztesére vonatkoznak, nem az egyes selejtezőkre vagy előfutamokra. Mivel NEM szerepel „bármely egyéb sportoló” a kínálatban, kérés esetén bővítjük nem kiemelt sportolókkal ezt a piacot. Ha szerepel „bármely egyéb sportoló” a listában, nem adunk hozzá további sportolót.
  5. 3 Ausztrál futball

   • A kifizetések a hivatalosan közzétett eredmények alapján történnek. Az alapszakasz hazai és vendégmérkőzéseit a „rendes játékidő” szerint számoljuk el, nincs hosszabbítás. Ha „döntetlen” fordul elő, és a kínálatban nem szerepel a döntetlen opció, akkor a Betfair alkalmazza a „holtversenyszabály”-t, és minden fogadást a kupon névértékének fele alapján fizet ki. Például az AFL Grand Final esetén, ahol nem játszanak hosszabbítást, minden Párbaj fogadást a „holtversenyszabály” szerint számolunk el. A NAB Cup, az AFL Finals és az összes többi hosszabbítást tartalmazó bajnokság esetén a fogadásokat a hosszabbítás befejezése alapján fizetjük ki.
   • Ha a kínálatban szerepel a döntetlen opció, akkor a fogadás a rendes játékidő eredménye alapján dől el (azaz hosszabbítást, a rendes játékidő meghosszabbítását nem tartalmazza). A különbségre fogadás esetén mindig szerepel a kínálatban a Döntetlen opció, még akkor is, ha más fogadási lehetőségeknél nincs döntetlen opció.
   • Amennyiben egy meccset félbeszakítanak vagy elhalasztanak, és az eredetileg tervezett időponttól számítva 7 napon belül lejátszanak, minden fogadás érvényes marad. A 7 nap letelte után minden egyszeres fogadás érvénytelenné válik, és a téteket visszatérítjük, míg az érintett többes kötéseket újraszámoljuk az adott esemény vagy elem kizárásával.
   • Ha egy tervezett helyszín megváltozik egy fogadás megkötése után, minden fogadás érvényes marad, amennyiben nem halasztják el több mint 7 nappal az eredetileg kiírt dátumától számítva.
   • A meccs győztese és a góllövés lehetőségek esetén az AFL weboldalán (www.afl.com.au) közzétett statisztikákat használjuk kifizetési célokból. Ha az 1. góllövő (a meccsen / csak az első negyedben) fogadás esetén a kiválasztott játékos nem szerepel a kezdő 22-es keretben, akkor minden arra a választásra tett tétet visszatérítünk. Bármelyik másik negyed 1. góllövőjére kötött fogadás érvényes marad akkor is, ha a megnevezett játékost csereként játszatják az adott csapatban. Ha a megnevezett negyedben nem lőnek gólt, a téteket visszatérítjük. A meccs első góllövőjére kötött fogadások esetén a gólnak nem kell az 1. negyedben megszületnie.
   • Minden csapatot indulónak tekintünk az eredmény szempontjából, amely a szabályok és rendelkezések megszegése miatt pontlevonást kap. Ha egy csapat így elveszti a bajnokságot a Grand Final befejezése után, ezt nem vesszük figyelembe, és minden fogadás érvényes marad.
   • Legjobb 4 / legjobb 8: Fogadási célokból az eredmény szempontjából minden csapatot indulónak tekintünk, amely a szabályok és rendelkezések megszegése miatt pontlevonást kap, azaz az AFL büntetésekre vonatkozó összes döntése végleges.
   • A Fakanál-díj (Wooden Spoon) azon csapat alapján fizet, amelynek a legkevesebb győzelme van az évadban, az erőnyerőket is beleszámítva. Amennyiben több csapat is azonos számú győzelemmel rendelkezik, a helyezést a szerzett és kapott pontok döntik el. Az eredmény szempontjából nem számítanak a szabályok és rendelkezések megszegése miatti pontlevonások. Mind érvényes. Csak győzelem
   • Nem kerül a 4 közé / Nem kerül a 8 közé Fogadási célokból minden csapatot indulónak tekintünk az eredmény szempontjából, amely a szabályok és rendelkezések megszegése miatt pontlevonást kap. Ha a szabályszegés bejelentésének időpontjában a pontveszteség azt jelenti, hogy csak az egyik fordulhat elő (azaz a Nem kerül a 8 közé opciónak elő kell állnia), akkor minden arra a versenyzőre kötött fogadás érvénytelen, és a pénzt visszatérítjük. Az AFL büntetéseket érintő összes döntése végleges.
   • A Legjobb állam piac szempontjából a kifizetéseket az határozza meg, melyik állam csapata nyeri a Grand Finalt.
   • A Brownlow-érem és a Coleman-érem piacok esetén a Győzelem és helyezés az első, a második és a harmadik helyezett alapján fizet. Amennyiben két vagy több játékos között döntetlen áll elő, akkor alkalmazzuk a holtversenyszabályt. A Coleman-érmet az a játékos kapja, aki a legtöbb gólt lövi az AFL 2021-es alapszakaszában.
   • Fenntartjuk a jogot, hogy minden értesítés nélkül bármikor felfüggesszünk egy mérkőzésre vonatkozó fogadást vagy akár az összeset.
   • Az első gól időpontja – az első gól időpontja szerint fizet. A hivatalos AFL weboldal a mérvadó. A gól időpontja a futó óra alapján dől el, az állásidő (time on) számít.
   • Legtöbb disposal (csoport), Legtöbb supercoach pont (csoport) és Legtöbb gól – a téteket visszafizetjük, ha a játékos nincs a kezdő 22-ben. Ha egy játékost nem neveznek meg csereként, attól a fogadás még érvényes marad.
   • Minden játékosokra vonatkozó párbaj, azaz a Legtöbb disposal / Legtöbb gól / Legtöbb supercoach pont – minden fogadás érvénytelen, ha a játékosok valamelyike (vagy mindkettő) nincs a kezdő 22-ben vagy nincs megnevezve csereként.
   • Supercoach piacok – a „Herald Sun SuperCoach Points” eredménye alapján dől el.
   • Klub legjobbja és legsportszerűbbje – a hivatalos „Klub legjobbja és legsportszerűbbje” szerint fizet. A fogadás a 14. forduló vége után zárul le.
   • Összes pont a fordulóban – minden meccs összes pontja, felette vagy alatta. Ha egy meccs félbeszakad vagy a mérkőzést 7 nappal elhalasztják, levonás történhet.
   • Hazai/vendég – a hazai és a vendégcsapatok összes pontjának, illetve győzelmi különbségének a megtippelése. Ha egy meccs félbeszakad vagy a mérkőzést 7 nappal elhalasztják, levonás történhet.
  6. 4 Tollaslabda

  7. 4.1Általános szabályok

   • Egy meccset az első szerválás után tekintünk elkezdettnek.
   • Amennyiben egy meccs elmarad, vagy másik helyszínen rendezik, az erre a meccsre kötött fogadások érvénytelenek.
   • Ha egy mérkőzést a tervezett kezdési időpontjánál több mint 24 órával később rendeznek meg, minden erre a meccsre kötött fogadás érvénytelen.
   • Ha a meccsre benevezett játékosok személyében bármilyen változás következik be a meccs kezdete előtt, akkor minden erre a mérkőzésre kötött fogadás érvénytelen.
   • Amennyiben egy mérkőzés elkezdődik, de nem fejeződik be, akkor minden piac érvénytelen.
   • Ha egy tollaslabdameccset nem játszanak le, vagy egy játékos játék nélkül győz, az erre a meccsre kötött fogadások érvénytelenek.
   • Nem indulók: az esemény előtt visszalépő játékosokra vagy csapatokra vonatkozó téteket visszatérítjük. Ettől függetlenül fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Tattersall 4. (c) szabálya szerinti levonás megfelelőjét alkalmazzuk minden sikeres fogadásra, amelyet az esemény maradék résztvevőire kötöttek.
  8. 4.2Piacspecifikus szabályok

   • Pontos végeredmény:
    • Egy meccsről való kizárás vagy visszalépés, illetve egy mérkőzés félbeszakadása esetén az adott meccs pontos végeredményére kötött minden fogadás érvénytelen.
    • Ha egy adott meccs során módosul a lejátszandó játszmák száma, akkor ennek a mérkőzésnek a pontos végeredményére kötött minden fogadás érvénytelen (de a vonatkozó meccset tartalmazó minden más piac érvényes marad).
    • A pontos végeredmény piacok esetén az eredmény első tagjaként szereplő érték a hazai játékos pontszáma, a második felében szereplő érték a vendégjátékos pontszáma. Például a „2-1” végeredményre kötött fogadás esetén arra fogadtak, hogy a hazai játékos két játszmával nyer a vendégjátékos egy játszmájával szemben, és az „1-2” végeredményre kötött fogadásnál arra fogadtak, hogy a vendégjátékos 2 játszmával nyer a hazai játékos egy játszmájával szemben.

   • Hendikepes meccsfogadás, Hendikepes meccspont, Összes játszma és Összes pont:
    • Egy meccsről való kizárás vagy visszalépés, illetve egy mérkőzés félbeszakadása esetén az adott meccs ezen piacaira kötött minden fogadás érvénytelen, kivéve azokat a fogadásokat, amelyeket már egyértelműen meghatároztak. Például, ha egy mérkőzés félbeszakad a 2 nyert játszmára játszott mérkőzés 3. játszmájában, akkor a „2 játszma felett” fogadást nyerőként számoljuk el, a 3 játszma alatt fogadást pedig vesztőként, mivel a meccs eljutott a döntő 3. játszmáig.

   • Aktuális játszma győztese, Hendikepes játszmafogadás, Aktuális játszma pontos eredménye, Aktuális játszma összes pontja, Aktuális játszma többletpontjai, Aktuális játszmában vezet x pont után és Ki ér el előbb x pontot az aktuális játszmában:
    • Ha a fogadásban szereplő játszma közben valakit kizárnak a meccsről, vagy visszalép, illetve a mérkőzés félbeszakad, az ezekre a piacokra kötött minden fogadás érvénytelen, kivéve az olyan piacokra vonatkozó fogadásokat, amelyeket már egyértelműen meghatároztak. Például, ha egy játszma 20-15 állásnál félbeszakad, akkor a játszmára vonatkozó 35,5 pont felett piacra kötött fogadásokat nyerőként számoljuk el, a 35,5 pont alatt piacra kötött fogadásokat pedig vesztőként, mivel a félbeszakadás pillanatában a játszma pontszáma a játszma bármilyen befejeződése esetén eléri a 36-ot.
  9. 5 Jéglabda

   • Minden fogadást 90 perc játék alapján számolunk el, hacsak másként nem jelöljük. Ha a 90 perc nem telik le, minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha kihirdetnek egy hivatalos eredményt.
   • Az egyes mérkőzések piacainak elszámolása a szervező szövetség által szolgáltatott eredmény alapján történik.
   • Amennyiben egy mérkőzést nem rendeznek meg, az erre a meccsre kötött fogadások érvénytelenek.
   • Ha egy mérkőzés félbeszakad, minden piac érvénytelen, kivéve, ha az eredményt egyértelműen meghatározták.
  10. 6 Baseball

  11. 6.1Általános szabályok

   • Ezek a szabályok a Major League-re, a Minor League összes szintjére, az NCAA-re és a World Baseballra vonatkoznak. A World Baseballt olyan bajnokságként határozzuk meg, amelyet nem az Egyesült Államokban irányítanak.

   • Minden fogadást a megfelelő bajnokság (pl. Major League Baseball) irányító testülete által szolgáltatott hivatalos eredmény alapján értékelünk ki.

   • Amennyiben egy mérkőzés eső miatti csúszás vagy más halasztás miatt nem kezdődik el a megfelelő irányító testület által hivatalosan meghirdetett napon (helyi idő szerint), minden fogadás érvénytelen. Ha egy elkezdett mérkőzést eső miatti csúszás vagy más halasztás miatt felfüggesztenek, és az eredetileg tervezett kezdési időpontját (helyi idő szerint) követő 48 órán belül folytatódik, minden fogadás érvényes marad. Ha egy mérkőzés elkezdődik, majd felfüggesztik, és több mint 48 órával az eredetileg tervezett kezdési időpont után folytatódik (helyi idő szerint), minden már megkötött fogadás érvénytelen, kivéve, ha már a meccs felfüggesztése előtt eldőlt.

   • Ha egy meccset leállítanak, és több mint 48 órával az eredetileg tervezett kezdési időpont után folytatódik (helyi idő szerint), minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha már a mérkőzés felfüggesztése előtt eldőlt.

   • Lerövidített mérkőzés esetén az eredmény 5 inning teljes lejátszása után hivatalos, vagy ha a hazai csapat vezet az 5. inning alsó felének kezdetekor, 4,5 inning lejátszását követően („4,5 inninges szabály”). Hacsak másképp nem rendelkezünk, a fogadásokat is ennek alapján számoljuk el. Amikor a vendégcsapat eljut 15 ütőkieséshez a hazai csapat vezetésénél, és a meccset korán lefújják, a mérkőzés eredményét a meccs lefújásának időpontjában érvényes állás határozza meg. Ha egy meccset korán lefújnak döntetlen állásnál vagy egy olyan inning közben, amelyben a vendégcsapat átvette a vezetést, a mérkőzés „felfüggesztett meccs" lesz, és a felfüggesztett mérkőzésekre vonatkozó szabályok szerint kezeljük.

   • Hacsak másképp nem rendelkezünk, az eredmény legalább 9 inning teljes lejátszása után lesz csak hivatalos, illetve 8,5 inning lejátszása után, amennyiben a hazai csapat vezet a 9. inning alsó felének kezdetekor („8,5 inninges szabály”). A fogadásokat is ennek alapján számoljuk el.

   • Az élő fogadások esetében automatikusan a 8,5 inninges szabály érvényes, hacsak másképp nem rendelkezünk, pl. az alábbi „Az egyedi baseballpiacok áttekintése” című szekcióban (amelynek elsőbbsége van ezzel a szakasszal szemben). Ha egy mérkőzést rossz időjárás vagy más halasztás miatt lerövidítenek, az egyértelműen meghatározott élő fogadási piacok érvényesek maradnak (a 8,5 inninges szabálytól és a hivatalos bajnokságbeli eredmény megerősítésétől függetlenül).

   • Az extra inningek (ahol ez előfordul) számítanak az elszámolás szempontjából.

   • Felfüggesztett rájátszás- / szezon utáni meccs esetén minden fogadás érvényes marad, amíg a mérkőzést a felfüggesztést követő 90 napon belül be nem fejezik.

   • A kegyelemszabály alkalmazása esetén a piacokat (akár mérkőzés előtti, akár élő fogadásról van szó) a kegyelemszabály alkalmazásával meghatározott eredmény szerint számoljuk el. A 7 inningre tervezett baseballmeccsek esetén a szokásos baseballszabályok érvényesek, azaz minden piacot a megfelelő bajnokság irányító testülete által közzétett hivatalos eredmény alapján számolunk el az alábbi szabályok szerint:

    • A Győztes fogadásokat a „4,5 inninges szabály” szerint számoljuk el.
    • Az egyértelműen meghatározott piacokra kötött fogadások érvényesek maradnak (példa: az 1. inning összes futására kötött fogadás elszámolt marad, mivel ha a meccset a 3. inningben fújják le, az eredmény már eldőlt);
    • Minden más piac (beleértve többek között a Hendikep és az Összes futás piacot is) érvénytelen, ha nem dőlt el egyértelműen, kivéve, ha legalább 7 inninget lejátszanak, illetve 6,5 inninget, ha a hazai csapat vezet a 7. inning alsó felének kezdetekor.

   6.2Akció vs. felsorolt dobók

   A Győztes baseballfogadások esetén a játékos kiválaszthatja, hogy az egyes fogadásokra melyik mód vonatkozzon:

   • Akció: Minden Győztes fogadás alapértelmezése „akció”, vagyis minden fogadás érvényes marad dobóváltozás esetén. A fogadásokat a fogadás megkötésekor érvényes szorzóval értékeljük ki, és a szokásos módon számoljuk el őket.
   • Egy meghatározott dobójátékos (felsorolt hazai / felsorolt vendég): Egy felsorolt dobójátékosra, illetve ellene kötött fogadás a többi felsorolt dobójátékostól függetlenül. Ha a felsorolt dobójátékos nem kezd, a fogadás „nincs akció”-nak minősül, és visszatérítjük a tétet.
   • Mindkét megadott dobójátékos: Olyan fogadás, amelyben mindkét felsorolt dobójátékosnak kezdenie kell a meccset. Ha a valódi kezdő dobójátékosok egyike sem szerepel a fogadószelvényen, akkor a fogadást „nincs akció”-nak tekintjük, és a tétet visszatérítjük.
   • Minden más meccspiac „akció” minősítésű, és a fogadások minden személyi változástól függetlenül érvényesek maradnak.
   • A World Baseball piacok esetében a felsorolt dobójátékosok nem bírnak jelentőséggel, és az ilyen piacokra kötött fogadások érvényesek attól függetlenül, hogy bármelyik felsorolt dobójátékos kezd-e valójában. Amennyiben egy mérkőzés döntetlennel ér véget, a Győztes fogadások tétjeit visszatérítjük, és minden más fogadást az eredmény szerint számolunk el.

   6.3Játékosokra kötött mellékfogadások

   Az összes MLB játékospiacra vonatkozó fogadás érvénytelen az alábbi esetekben (kivéve, ha a piacra vonatkozó szabályok kifejezetten másképp rendelkeznek):

   • Dobójátékosra vonatkozó piacok: Ha a felsorolt dobójátékos nem kezd a mérkőzésen.
   • Ütőjátékosra vonatkozó piacok (hitek, futások stb.): Ha a felsorolt játékos nem jelenik meg a hazai bázison.
   • Hazafutást üt és Hazafutás / meccs győztese kombó: A fogadások érvényességéhez a felsorolt játékosoknak legalább 1 alkalommal meg kell jelenniük a hazai bázison. Ha egy játékos nem jelenik meg a hazai bázison, akkor az arra a játékosra kötött fogadások érvénytelenek. A felsorolt dobójátékosok nem számítanak ennél a piacnál.
   • Hazai bázison való megjelenés eredménye: A fogadások érvényességéhez a felsorolt játékosoknak meg kell jelenniük a hazai bázison a megfelelő módon. Ha egy játékos nem jelenik meg a hazai bázison, akkor az arra a játékosra kötött fogadások érvénytelenek. Ha egy játékost lecserélnek a mérkőzésen a hazai bázison való megjelenések között, a már megtörtént hazai bázison való megjelenésre kötött fogadások érvényesek maradnak. Azonban a jövőbeli hazai bázison való megjelenésekre kötött fogadások érvénytelenné válnak. A dobójátékosok által elért hiteket (HBP) elszámolási szempontból séta/HBP-ként számoljuk el. A védő választása, az elkapói zavarás és a hibás elérés mind az „egyéb eredmény” esetbe tartozik. A hazai bázison való megjelenés során végre kell hajtani egy dobást a fogadások érvényességéhez. Ha egy hazai bázison való megjelenés során nem hajtanak végre dobást (azaz a dobó csapat úgy dönt, hogy szándékosan ad egy sétát az ütőjátékosnak bármilyen dobás előtt), a piacra kötött fogadások érvénytelenek. Ez azonban nem érinti a többi piacot, amelyet az eredmény befolyásolt (vagyis az ütőjátékosnak egy RBI-t ad a szándékos séta).
   • Az első hazafutást üti: A fogadások érvényességéhez a felsorolt játékosoknak legalább egy alkalommal meg kell jelenniük a hazai bázison. Ha egy felsorolt játékos nem jelenik meg a hazai bázison, akkor az arra a játékosra kötött fogadások érvénytelenek. Ha egy fel nem sorolt játékost nyilvánítanak győztesnek, a felsorolt megfelelő játékosokra kötött fogadások érvényesek. Ha a meccsen nem ütnek hazafutást, a „Nincs hazafutás” lesz a győztes választás.
   • A következő hazafutást üti: A fogadások érvényességéhez a felsorolt pozíciós játékosoknak legalább egy alkalommal meg kell jelenniük a hazai bázison. Ha egy felsorolt játékos nem jelenik meg a hazai bázison, akkor az arra a játékosra kötött fogadások érvénytelenek. Miután egy játékos megjelent a hazai bázison, az arra a játékosra kötött fogadások az összes későbbi adat tekintetében (3. hazafutást ütő játékos, 4. hazafutás stb.) érvényesek maradnak attól függetlenül, hogy a játékos végül hány alkalommal jelenik meg a hazai bázison a meccs során. Amennyiben nincs „Következő hazafutás”, minden erre az adatra kötött fogadás érvénytelen. Példa: A „4. hazafutást ütő játékos” piacra kötött fogadások érvénytelenek egy olyan meccsen, ahol csak 3 hazafutás történik.
   • Hitet végrehajtó játékos piacok: A fogadások érvényességéhez a felsorolt játékosoknak legalább egy alkalommal meg kell jelenniük a hazai bázison. Ha egy felsorolt játékos nem jelenik meg a hazai bázison, akkor az arra a játékosra kötött fogadások érvénytelenek. Miután egy játékos megjelent a hazai bázison, az arra a játékosra kötött fogadások az összes későbbi adat tekintetében (2+ hit, 3+ hit stb.) érvényesek maradnak attól függetlenül, hogy a játékos végül hány alkalommal jelenik meg a hazai bázison a meccs során.
   • Összes megszerzett bázis: Az összes bázis esetében a hitek számítanak. Nem tartozik ide a séta, a HBP, a hibás elérés és a védő választása.
   • Játékos összes strikeoutja: A fogadás érvényességéhez a felsorolt dobójátékosnak kezdenie kell. Ha az ellenfél felsorolt dobója nem kezd, attól még érvényesek a fogadások.
   • Dobójátékos kiejtései: A fogadás érvényességéhez a felsorolt dobójátékosnak kezdenie kell. Ha az ellenfél felsorolt dobója nem kezd, attól még érvényesek a fogadások.
   • Dobójátékos védései: A védésre vonatkozó piacok érvényesek attól függetlenül, hogy a felsorolt dobójátékos megjelenik-e a mérkőzésen, vagy sem.
   • 1. inninges strikeout: A felsorolt dobójátékos vagy a játékkeret státuszának megváltozása nincs hatással ennek a piacnak az elszámolására.
   • Játékosteljesítmény kombók: Dobójátékosok esetében a fogadás érvényességéhez a felsorolt dobójátékosnak kezdenie kell. A fogadások érvényesek maradnak az ellenfél felsorolt dobójátékosának státuszváltozásától függetlenül. Ütőjátékosok esetében a fogadások érvényességéhez a felsorolt játékosnak legalább 1 alkalommal meg kell jelennie a hazai bázison. Ha egy felsorolt játékos nem jelenik meg a hazai bázison, akkor az arra a játékosra kötött fogadások érvénytelenek. A felsorolt dobójátékos vagy a játékkeret státuszának megváltozása nincs hatással semmilyen ütőjátékosra vonatkozó kombó elszámolására.
   • Első dobás eredménye: Az elszámolásuk a megadott félinning első dobása alapján történik. A felsorolt dobójátékos vagy a játékkeret státuszának megváltozása nincs hatással ennek a piacnak az elszámolására. Elszámolási szempontból a hibás elérés, az elkapói zavarás és a kiejtést eredményező érvénytelen ütés „egyéb eredmény”-nek minősül. Azok a megütött labdák, amelyek véget vetnek a hazai bázison való megjelenésnek (kivéve hitek/kiejtések), nem számítanak ütésnek az elszámolás szempontjából. Ha egy dobójátékos vagy ütőjátékos szabályszegésének eredménye automatikus labda vagy ütőhiba az ütések elkezdésénél, a piacot a szabályszegés eredménye alapján számoljuk el (pl. ha egy dobójátékos szabályszegése automatikus labdát eredményez az ütések elkezdésénél, a „Labda” lesz a nyerő választásként elszámolva.)
   • Első hit módja: A meccs első hitjének (bármelyik csapatnál) módja alapján számoljuk el. A felsorolt dobójátékos státuszának megváltozása nincs hatással ennek a piacnak az elszámolására. Ha egy felsorolt ütőjátékos nincs a kezdőkeretben, akkor az erre az ütőjátékosra kötött fogadások érvénytelenek.
   • 3 fel, 3 le: Ez akkor fordul elő, amikor csak három ütőjátékos érkezik a hazai bázisra, és csak nekik van hivatalos hazai bázison való megjelenésük a megadott félinning során. Előfordulhat, hogy a játékosok elérnek bázist, és megtörténik a „3 fel, 3 le” is (pl. futó elkapása bázisszerzés közben, kettős játék stb.).
   • Dobás sebessége: A dobássebességre vonatkozó piacokat az MLB Statcast szolgáltatása által közzétett hivatalos eredmények szerint számoljuk el. Amennyiben egy ütőjátékos vagy dobójátékos szabályszegést követ el, mielőtt dobtak volna a hazai bázison való megjelenés során, a fogadásokat a szabályszegést követő első dobás alapján számoljuk el. A kezdő dobójátékos sebessége piacok esetén a felsorolt ütőjátékos vs. dobójátékos párosításnak elő kell állnia, hogy a fogadások érvényesek legyenek. A csere-dobójátékos sebessége piacok esetében a felsorolt ütőjátékos vs. dobójátékos párosításnak a megadott inningben kell megtörténnie, hogy a fogadások érvényesek legyenek.
   • Dobások a hazai bázison való megjelenésenként: A dobójátékos/ütőjátékos szabályszegéséből származó automatikus labdák / hibás ütések dobásnak számítanak. A piacok érvénytelenek, ha szándékos sétát engednek bármikor a hazai bázison való megjelenés előtt vagy közben. Ha nem valósul meg a megadott hazai bázison való megjelenés, az erre a piacra kötött fogadások érvénytelenek.
   • Megütött labda kimenő sebessége: A megütött labda kimenő sebességére vonatkozó piacokat az MLB Statcast szolgáltatása által közzétett hivatalos eredmények szerint számoljuk el.
   • Hazafutás távolsága: A hazafutás távolságára vonatkozó piacokat az MLB Statcast szolgáltatása által közzétett hivatalos eredmények szerint számoljuk el.

   6.4Jövőbeni piacok + egyéb extrák

   • Díjakra vonatkozó piacok: Ha egy díjon két játékos osztozik (pl. Cy Young, World Series MVP), a holtversenyszabályok érvényesek. A díjazási piacok „teljes, indul vagy sem” típusúak, lehet kérni választásokat, de csak a FanDuel belátása szerint érhetők el. A játékosoknak nem kell teljesíteniük semmilyen minimális játékidőhatárt a fogadások érvényességéhez.
   • Alapszakaszbeli játékosösszesítés (felett/alatt): Az ütőjátékosoknak legalább egy alkalommal meg kell jelenniük a hazai bázison az MLB alapszakaszában, és a dobójátékosoknak legalább egy MLB-ütőjátékossal kell szembenézniük az alapszakasz során, hogy a fogadások érvényesek legyenek. Ha ezek a követelmények nem teljesülnek, a fogadások érvénytelenek.
   • Alapszakaszbeli összes győzelem: A fogadások érvényességéhez a csapatnak legalább az eredetileg (az alapszakasz első napján) tervezett meccsek 98%-át le kell játszania, kivéve, ha az eredmény már egyértelműen eldőlt. Például egy lerövidített, 60 mérkőzésből álló szezon esetén a fogadások érvényességéhez legalább 59 meccset le kell játszani (kivéve, ha korábban egyértelműen eldőlt az eredmény). Egy 162 meccses szezon esetén 159 mérkőzést kell játszani a fogadások érvényességéhez (kivéve, ha korábban egyértelműen eldőlt az eredmény).
   • Alapszakaszbeli extrák: Ha másképp nem jelezzük, minden más alapszakaszbeli extrát akkor számolunk el, amennyiben a csapatok az eredetileg (az alapszakasz első napján) tervezett alapszakaszbeli mérkőzések legalább 50%-át lejátsszák. Ha több játékos is holtversenyben végez a liga élén, a holtversenyszabályok érvényesek. Abban az esetben, ha az alapszakasz (az alapszakasz első napján kiírt) meccseinek kevesebb mint 50%-át játsszák le, minden alapszakaszbeli extra fogadás (hacsak másképp nem rendelkezünk) érvénytelen, függetlenül attól, hogy eldőlt-e vagy sem. Ha egy megadott játékos egy bizonyos bajnokságra/csapatra vonatkozó piac alatt van felsorolva, az illetőt az eredmény szempontjából az adott bajnokság/csapat játékosának tekintjük, és nem számít semmilyen esetleges bajnokságok vagy csapatok közötti átigazolás.
   • Napi lista extrák: A fogadások érvényességéhez a megadott napra tervezett minden meccset teljesen (hivatalos eredményig) le kell játszani, kivéve, ha az eredmény egyértelműen eldőlt.
   • Például, ha 15 mérkőzés van kiírva egy adott napra, és az egyik mérkőzést az időjárás miatt egy másik időpontra halasztották, vagy átütemezték, az egyértelműen meghatározott piacokat elszámoljuk (pl. „Üt bármelyik játékos grand slamet”, ha ütöttek grand slamet a többi mérkőzés egyikében). Azonban a halasztás által érintett piacok érvénytelenek lennének (pl. „1+ hazafutást ütnek minden mérkőzésen” vagy „Minden csapat 2+ futást szerez”).
   • Napi strikeout extrák: A párbaj jellegű, strikeout párosítás esetén mindkét felsorolt dobójátékosnak kezdenie kell a meccsen, hogy az adott párosra kötött fogadások érvényesek legyenek. Ha a két felsorolt dobójátékos ugyanannyi strikeoutot hajt végre, a párosra kötött fogadások érvénytelenek. Az arra vonatkozó napi extrák esetén, hogy melyik felsorolt dobójátékos éri el a legtöbb strikeoutot egy adott napon, minden nem kezdő felsorolt dobójátékosra kötött fogadás érvénytelen, és a holtversenyszabályok érvényesek, ha több kezdő dobójátékos is holtversenyben végez az élen az adott napon.
   • Az alapszakaszbeli sorozat győztese A mérkőzéseket a sorozat eredetileg tervezett időtartama alatt kell lejátszani ahhoz, hogy számítsanak a sorozat elszámolásánál. A sorozatfogadások érvénytelenek, ha befolyásolják őket a sorozat eredetileg tervezett záródátuma után lejátszott elhalasztott/átütemezett meccsek, kivéve, ha az eredmény egyértelműen eldőlt a sorozat félbeszakadása előtt. Páros számú mérkőzésre tervezett sorozat (pl. négymeccses sorozat) esetén kétesélyes és háromesélyes fogadás (harmadik, „Döntetlen sorozat” lehetséges választással) is elérhető lehet. Ha kétesélyes fogadás érhető el, az erre a piacra kötött fogadások érvénytelenek, ha a csapatok azonos eredményt érnek el a sorozatban. Ha elérhető háromesélyes fogadás, a „Döntetlen sorozat” lehetőségre kötött fogadások minősülnek nyertesnek, amennyiben a csapatok azonos eredményt érnek el a sorozatban.
   • Rájátszás statisztikai legjobbjai extrák: A holtversenyszabályok érvényesek, ha több játékos között döntetlen alakul ki egy statisztikai kategória élén (pl. „Legtöbb hitet elérő játékos”, „Legtöbb hazafutást elérő játékos” stb.). Az ütőjátékosoknak legalább egy alkalommal meg kell jelenniük egy hazai bázison egy MLB-meccsen, illetve a dobójátékosoknak legalább egy ütőjátékossal szembe kell nézniük egy MLB-meccsen a megadott időszakban, hogy a fogadások érvényesek legyenek. Ha ezek a követelmények nem teljesülnek, a fogadások érvénytelenek.
   • Élő extrák: Hivatalosan akkor fordul elő hit nélküli meccs, ha egy dobójátékos (vagy dobójátékosok) nem engednek hitet egy teljes meccsen, amelyben a dobójátékos(ok) legalább kilenc inningben dob(nak) (minimum 27 kiejtés). Tökéletes meccs esetén a dobójátékos(ok)nak teljesíteni kell a hit nélküli meccs minden követelményét, de azt sem szabad hagyni, hogy bármelyik bázisfutó esetén séta, HBP, nem elkapott harmadik ütés, elkapói vagy védői zavarás, illetve védekező hiba történjen. A hit nélküli és a tökéletes meccs elszámolásánál nem vesszük figyelembe, hogy a vonatkozó csapat hány dobójátékost használt. Az élő dobójátékos extrák esetében minden fogadás érvényes, ha a felsorolt dobójátékos kezd a meccsen. Az élő ütőjátékos extrák esetén minden fogadás érvényes marad, ha a felsorolt játékos legalább egy alkalommal megjelenik a hazai bázison a meccs során.
   • A World Series / League győztese és a Csoportgyőztesek piacokat mind az MLB hivatalos eredményhirdetése alapján számoljuk el, a szezon hosszától függetlenül.
   • Csoport pontos végső sorrendje: A rájátszásba bejutó csapatok közti döntetlent a rájátszásbeli döntetlen feloldására szolgáló MLB-szabályok alapján kezeljük. A rájátszásba nem bejutó csapatok közötti döntetlen esetén a döntetleneket a következő sorrendben oldjuk fel: (1) egymás elleni eredmény, (2) csoportbeli eredmény, (3) összesített futások különbsége.
   • Ahol lehetséges, a nyílt piacok tartalmazzák a rájátszást.

   6.5 All Star meccs:

   • Hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezünk, semmilyen játékosstatisztika (pl. Hazafutások, Összes bázis, RBI-ok, Szerzett futások stb.) sem számít az elszámolás szempontjából, amelyet egy esetleges Home Run Derby (hazafutásverseny) döntetlenfeloldó eljárás során szereztek. A Győztes piacon és azon piacokon kívül, amelyek kifejezetten a lehetséges döntetlenfeloldási eljárásban történő eseményeket célozzák, minden meccspiacot 9 inning játék után számolunk el.

   6.6Home Run Derby:

   • Minden tétet az mlb.com által közzétett hivatalos eredmények alapján értékelünk ki.
   • A hazafutások távolságával kapcsolatos fogadásokat az MLB Statcast szolgáltatása által közölt adatok alapján határozzuk meg.
   • Játékospáros fogadások: Ha két versenyző a verseny ugyanazon szakaszában esik ki, az arra kötött fogadások érvénytelenek, hogy melyik játékos jut tovább.

   6.7MLB-draft:

   • Az mlb.com oldalon közzétett hivatalos drafteredményeket használjuk elszámolási célokra.
   • A „draftpozíció felett/alatt” piacok esetében a draftolatlan játékosokhoz az utolsó draftolt játékos utáni draftpozíciót rendeljük hozzá.
   • A „draftpozíció felett/alatt” piacok esetében az „alatt” azt jelenti, hogy a játékost a megadott értéknél kisebb sorszámú helyen választják ki, „felett” esetén pedig a megadott szám utáni helyen. Például az a piac, hogy „A játékos

    6.8A Major League Baseball egyedi piacainak áttekintése

    • Tájékoztatásul közöljük, hogy az alábbi összes szabály a legalább 9 inning hosszúra tervezett MLB-mérkőzésekre vonatkozik. A 7 inninges játékokra vonatkozó szabályok esetén a fenti „Általános szabályok” című szekció a mérvadó.
    • Győztes: A Győztes piacokat a 4,5 inninges szabály szerint számoljuk el.
    • Hendikepes piacok: A 8,5 inninges szabály szerint számoljuk el őket.
    • Összes futás piacok: A 8,5 inninges szabály szerint számoljuk el őket, kivéve, ha egy eredmény már egyértelműen eldőlt.
    • Dupla eredmény: Az 5. inning végén fennálló eredmény, illetve a végeredmény alapján számoljuk el, a nyolc és fél inninges szabályt figyelembe véve.
    • Hármas fogadás piacok: A 8,5 inninges szabály szerint számoljuk el őket.
    • Páratlan/páros piacok: A 8,5 inninges szabály szerint számoljuk el őket. Ha az eredmény nulla, ezt elszámolási szempontból páros számnak tekintjük.
    • Győzelmi különbség piacok: A 8,5 inninges szabály szerint számoljuk el őket.
    • Első pontszerző csapat piacok: A meccs első futása szerint számoljuk el őket (függetlenül attól, hogy teljes vagy sem a mérkőzés, illetve lejátszottak-e egy bizonyos számú inninget). Ha egy kombó része, a 8,5 inninges szabály érvényes. A pluszinningek is számítanak.
    • Utolsó pontszerző csapat piacok: A 8,5 inninges szabály szerint számoljuk el őket. A pluszinningek is számítanak.
    • A meccs többpontos félideje: Beleszámítanak a pluszinningek, és a 8,5 inninges szabály szerint számoljuk el. Ennek a szabálynak a szempontjából az első 5 inninget tekintjük a mérkőzés első „félidejének”, és a mérkőzésen lejátszott összes többi inninget a második „félidőnek” (beleértve a további inningeket). Ha például 11 inninget játszanak le, az első 5 inninget tekintjük a mérkőzés első félidejének, és az utolsó 6 inninget a mérkőzés második félidejének.
    • Legtöbb pontos inning: A 8,5 inninges szabály szerint számoljuk el őket. Döntetlen esetén a holtversenyszabályok érvényesek. Amennyiben a legtöbb pontos inning a pluszinningek közé tartozik, az 1–9 inningre kötött fogadásokat vesztesnek tekintjük.
    • Első/Utolsó pont inningje: A 8,5 inninges szabály szerint számoljuk el (kivéve, ha az első pontról van szó, és az eredmény már egyértelműen eldőlt). Amennyiben az első vagy utolsó pontot egy pluszinning során szerzik, az 1–9 inningre kötött fogadásokat vesztesnek tekintjük.
    • Inning/Félinning piacok: A fogadások érvényességéhez a mérkőzés vonatkozó inningjének, illetve félinningjének teljesen be kell fejeződnie (kivéve, ha az Összes futás piacról van szó, és az eredmény már egyértelműen eldőlt).
    • Inning pontos eredménye: Csak az adott inning során elért futások alapján számoljuk el őket. Például, ha az 5. inningben „A csapat” 3-2 arányban vezet „B csapat” ellen, és egyik csapat sem szerez pontot az 5. inningben, akkor a „0-0” választást helyesen számoljuk el nyerő választásként.
    • 3/5/7 inninges piacok: A fogadások érvényességéhez a megadott számú inninget be kell fejezni (kivéve, ha a hazai csapat vezet, és az inning alsó fele nem változtatna a csapatspecifikus piacok eredményén).
    • 1. félidős piacok: 5 inning befejezése után számoljuk el őket. A rövidített meccsek esetén a 4,5 inninges szabály érvényes, ha a piacok eredménye már teljesen eldőlt. Ha egy mérkőzésnek van pluszinningje, a 1. félidős piacokat az első 5 inning eredménye alapján számoljuk el.
    • Vezet miután / Ki ér el előbb piacok: A megadott időszak végén fennálló eredmény alapján számoljuk el, vagy miután megszerezték a szükséges számú pontot (ami vonatkozik rá).
    • Legtöbb hitet elérő csapat piacok: A 8,5 inninges szabály szerint számoljuk el őket. Amennyiben a piac egy bizonyos inningre vagy félinningre vonatkozik, a fogadások érvényességéhez a megadott időszaknak be kell fejeződnie, kivéve, ha az eredményt már egyértelműen meghatározták. 2+ hit az első inningben: Az „Igen” lesz elszámolva nyerő választásnak, ha a két csapat együttesen legalább 2 találatot ér el a meccs első inningje során.
    • Az esemény nevében másodikként szereplő csapatot tekintjük elszámolási szempontból hazai csapatnak (még akkor is, ha a mérkőzést semleges helyszínen rendezik). Példa: „A csapat vs. B csapat” vagy „A csapat – B csapat” esetén B csapat a hazai csapat.
   • 7 Kosárlabda

     7.1Sportfogadási szabályok – európai és egyéb kosárlabda

     • Az ebben a szakaszban (illetve a 7.2 és a 7.3 szakaszban) tárgyalt szabályok a FIBA versenyekre, az európai, a közép-amerikai, a dél-amerikai, az afrikai és az ázsiai kosárlabdaversenyekre vonatkoznak.
     • A fogadásokat az illetékes irányító testület által a meccs végén bejelentett eredmény alapján számoljuk el (beleértve minden lejátszott hosszabbítást). Konzisztens, független bizonyíték hiánya vagy egymásnak jelentősen ellentmondó bizonyítékok megléte esetén a saját statisztikánk alapján lesznek elszámolva a fogadások.
     • Ha egy mérkőzés félbeszakad, minden piac érvénytelen, kivéve, ha az eredményt egyértelműen meghatározták.
     • A mérkőzés halasztása esetén a fogadás érvénytelen, kivéve, ha az eredetileg tervezett kezdési időpontjától számított 48 órán belül megrendezik.
     • Amennyiben egy mérkőzés döntetlennel végződik, és nem játszanak hosszabbítást, a Meccsfogadás és a Rendes idős meccsfogadás (2 esélyes) érvénytelenként lesz elszámolva. A Lesz hosszabbítás piacokat „Igen”-ként számoljuk el.
     • Hacsak másként nem tüntetjük fel, a nyílt piacok tartalmazzák a rájátszást, és ahol van ilyen, az illetékes irányító szervezet minden döntetlenfeloldó eljárását.

     7.2Az egyes piacok áttekintése – európai és egyéb kosárlabda

     • Meccsfogadás (azaz amikor a győztesre vagy a vesztesre fogadnak, és nincs döntetlen opció felkínálva), Összes pont, Hendikepes fogadás és Páratlan/páros: A meccs végén előálló eredmény alapján határozzuk meg, a hosszabbítást is beleértve.
     • A „Meccs eredménye” (azaz amikor a győztesre, a vesztesre vagy a döntetlenre fogadnak olyan piacokon, ahol szerepel a döntetlen lehetőség a kínálatban) piacokra kötött fogadásokat a rendes játékidő végén fennálló eredmény alapján határozzuk meg, a hosszabbítás nem számít.
     • Negyedre/félidőre vonatkozó piacok: A teljes negyednek/félidőnek be kell fejeződnie, hogy a fogadások érvényesek legyenek.
     • Negyedre vonatkozó piacok: A megfelelő negyed eredménye határozza meg, a hosszabbítás nem számít.
     • Második félidőre vonatkozó piacok: A második félidő eredménye határozza meg, a hosszabbítás nem számít.
     • Legtöbb pontra vonatkozó piacok: Amennyiben két vagy több negyed/félidő ugyanolyan magas ponttal zárul, a holtversenyszabályok érvényesek. A hosszabbítás nem számít.
     • Lesz hosszabbítás?: A piacokat Igen eredménnyel számoljuk el, ha a rendes játékidő végén a meccs döntetlennel fejeződik be, és nem számít, hogy játszanak-e hosszabbítást, vagy sem.
     • Dupla eredmény (félidő / teljes idő): A félidő és a teljes idő eredménye határozza meg (hosszabbítás kizárva).
     • Hazai csapat / Vendégcsapat összes pontja: A meccs végén előálló eredmény alapján határozzuk meg, a hosszabbítást is beleértve.
     • Ki ér el előbb x-et piacok: Az határozza meg, melyik csapat éri el elsőnek a megadott összesített eredményt az adott játékszakaszban. Az „Egyik sem” választás szerepel a kínálatban. A hosszabbítás nem számít ezeknél a piacoknál.
     • Sorozatra vonatkozó piacok: Egy sorozatnak természetes módon kell véget érnie, hogy a fogadás érvényes legyen.
     • Utolsó pont piac: A meccs vége előtti utolsó pont alapján számoljuk el, a hosszabbítást is beleértve.

     7.3Játékosok mellékfogadásai – európai és egyéb kosárlabda

     • Első kosár piacok: A meccs első pontja határozza meg (beleértve a büntetődobásokat is), és a következő források által biztosított hivatalos meccsstatisztika alapján számoljuk el: (http://www.euroleague.net/, http://www.fiba.com/, http://www.fibaeurope.com/, http://www.acb.com/). Amennyiben egy felsorolt játékos nem kezd a mérkőzésen, az adott játékosra kötött összes fogadás érvénytelen, egyébként a fogadás teljes. Amennyiben az első negyed végén döntetlen az eredmény, az Első kosár / Első negyed dupla fogadásokat vesztőként számoljuk el.
     • A csapat első kosarának szerzője: Az egyes csapatok első pontszerzője határozza meg. Amennyiben egy felsorolt játékos nem kezd a mérkőzésen, az adott játékosra kötött összes fogadás érvénytelen, egyébként a fogadás teljes. A fogadások eredményét a következő források folyamatos játékközvetítése határozza meg: (http://www.euroleague.net/, http://www.fiba.com/, http://www.fibaeurope.com/, http://www.acb.com/).
     • Játékosteljesítmény piacok: A játékos pályára lépése után minden fogadás érvényes, nem számít, mennyi időt játszott. Minden „összes” típusú fogadás tartalmazza a hosszabbítást. Ha az egyik játékos egyáltalán nem kap lehetőséget játékra, akkor az arra a piacra kötött minden fogadás érvénytelen.
     • Az élőben / félidő közben kínált játékosteljesítmény piacok: Az erre a piacra kötött fogadások a megnevezett játékos teljes meccs alatt (beleértve a hosszabbítást is) elért megadott statisztikájára vonatkoznak. Ha a játékos egyáltalán nem kap lehetőséget játékra, akkor az arra a játékosra kötött minden fogadás érvénytelen.
     • Játékospárosításra vonatkozó fogadások: Az erre a piacra kötött fogadások a megnevezett játékosok meccs végéig (beleértve a hosszabbítást is) elért megadott statisztikájára vonatkoznak. Ha az egyik játékos egyáltalán nem kap lehetőséget játékra, akkor az arra a piacra kötött minden fogadás érvénytelen.
     • Játékosindex-értékelés piacok: A fogadásokat az illetékes irányító testület által a meccs végén bejelentett eredmény alapján számoljuk el (beleértve minden lejátszott hosszabbítást). http://www.euroleague.net/, http://www.fiba.com/, http://www.fibaeurope.com/, http://www.acb.com/. Ha az egyik játékos egyáltalán nem kap lehetőséget játékra, akkor az arra a piacra kötött minden fogadás érvénytelen.
     • Csapat: A legtöbb pontot/lepattanót/gólpasszt szerző játékos: Az erre a piacra kötött fogadásokat aszerint számoljuk el, melyik játékos érte el a legtöbbet a megadott statisztikai jellemzőből. Két vagy több játékos döntetlenje esetén a holtversenyszabályok érvényesek.
     • Verseny: A legtöbb pontot/lepattanót/gólpasszt szerző játékos: Az erre a piacra kötött fogadásokat aszerint számoljuk el, melyik játékos érte el a legtöbbet a verseny végéig a megadott statisztikai jellemzőből. Hacsak másképp nem jelezzük, a rájátszás nem számít. Két vagy több játékos döntetlenje esetén a holtversenyszabályok érvényesek. A 4. szabály szerinti levonások nem érvényesek.
     • Sorozat pontja, lepattanója, labdaszerzése és blokkja fogadások: Egy sorozatnak természetes módon kell véget érnie, hogy a fogadás érvényes legyen. A hosszabbítás számít az elszámolás szempontjából. Két vagy több játékos döntetlenje esetén a holtversenyszabályok érvényesek.

     7.4Sportfogadási szabályok – USA-beli kosárlabda

     • Minden elszámolás a megfelelő bajnokság irányító testülete által szolgáltatott eredményen és statisztikán alapul: www.nba.com, www.ncaa.com, http://www.wnba.com, http://espn.go.com, http://www.donbest.com.
     • Az esemény nevében másodikként szereplő csapatot tekintjük elszámolási szempontból hazai csapatnak, még akkor is, ha a mérkőzést semleges helyszínen rendezik. Példa: „A csapat vs. B csapat” vagy „A csapat – B csapat” esetén a B csapat a hazai csapat.
     • Amennyiben egy meccset úgy fújnak le, hogy még több mint 5 perc játékidő van hátra, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve azokat az egyedi piacokat, amelyeknek eredménye már meg lett határozva.
     • Ha a meccs nem kezdődik el a tervezett időpontban, és nem fejeződik be a tervezett kezdési időponttól számított legfeljebb 24 órán belül, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve az olyan piacokra vonatkozókat, amelyek eredménye egyértelműen meg lett határozva.
     • Az érvénytelenségi szabály minden piacra vonatkozik, ahol a kínálatban nem szerepel a döntetlen/holtverseny szorzója.
     • A hosszabbítás minden piacnál számít, hacsak másképp nem jelölik.
     • Minden nyílt piac tartalmazza a rájátszást, hacsak másképp nem jelölik. Ha van ilyen, az elszámolásba beleszámít az illetékes irányító szervezet minden döntetlenfeloldó eljárása.

     7.5Az egyes piacok áttekintése – USA-beli kosárlabda

     • Meccsfogadás, Összes pont, Hendikepes fogadás és Páratlan/páros: A meccs végén előálló eredmény alapján határozzuk meg, a hosszabbítást is beleértve.
     • Negyedre/félidőre vonatkozó piacok: A teljes játékszakasznak be kell fejeződnie, hogy a fogadások érvényesek legyenek.
     • Negyedre vonatkozó piacok: A megfelelő negyed eredménye határozza meg, a hosszabbítás nem számít.
     • Második félidőre vonatkozó piacok: A második félidő eredménye határozza meg, a hosszabbítást is beleértve.
     • Dupla eredmény (félidő / teljes idő): A félidő és a teljes idő eredménye határozza meg, a hosszabbítást is beleértve.
     • Hazai csapat / Vendégcsapat összes pontja: A meccs végén előálló eredmény alapján határozzuk meg, a hosszabbítást is beleértve.
     • Ki ér el előbb x-et piacok: Az határozza meg, melyik csapat éri el elsőnek a megadott összesített eredményt az adott játékszakaszban. Az „Egyik sem” választás szerepel a kínálatban.
     • Sorozatra vonatkozó piacok: Egy sorozatnak természetes módon kell véget érnie, hogy a fogadás érvényes legyen.
     • Utolsó pont piac: A rendes játékidő utolsó pontja alapján számoljuk el.
     • Főbb piacok: A végeredmény határozza meg őket, a hosszabbítás is számít.
     • Hármas fogadás piacok: A végeredmény határozza meg őket, a hosszabbítás is számít.
     • Alapszakaszbeli győzelmek: A fogadások érvényességéhez egy csapatnak le kell játszania 70 meccset. Minden NBA alapszakaszbeli győzelem fogadást érvénytelenítünk, ha az érintett csapat nem játszik le 70 meccset, hacsak az eredmény nem lett egyértelműen meghatározva a szezon félbeszakítása vagy lerövidítése előtt.
     • Csapatpárosítás fogadások: Az a csapat lesz a nyertes választás, amely a legtöbb győzelmet aratta az alapszakaszban, vagy a legtovább jutott.
     • Rajt-cél győzelem: Ezeket a piacokat arra kínáljuk, hogy egy adott csapat egy bizonyos meccs minden egyes negyedének végén vezet. Amennyiben a kiválasztott csapat minden egyes negyed végén vezet, a vonatkozó fogadás sikeres, még akkor is, ha a kiválasztott csapat bármelyik negyedben ideiglenesen elveszti a vezetést. A „Bármilyen más választás” győztesnek lesz tekintve, ha egyik csapatra sem igaz az, hogy a meccs minden egyes negyedének végén vezet.

     7.6Játékosok mellékfogadásai – USA-beli kosárlabda

     • Első kosár piacok: A meccs első pontja határozza meg (beleértve a büntetődobásokat is), és az NBA hivatalos meccsstatisztikája alapján számoljuk el. Amennyiben egy felsorolt játékos nem kezd a mérkőzésen, az adott játékosra kötött összes fogadás érvénytelen, egyébként a fogadás teljes. Amennyiben az első negyed végén döntetlen az eredmény, az Első kosár / Első negyed dupla fogadásokat vesztőként számoljuk el.
     • A csapat első kosarának szerzője: Az egyes csapatok első pontszerzője határozza meg. Amennyiben egy felsorolt játékos nem kezd a mérkőzésen, az adott játékosra kötött összes fogadás érvénytelen, egyébként a fogadás teljes.
     • Játékosteljesítmény piacok: A játékos pályára lépése után minden fogadás érvényes, nem számít, mennyi időt játszott. Minden „összes” típusú fogadás tartalmazza a hosszabbítást. Amennyiben egy játékos egyáltalán nem vesz részt a meccsen, minden fogadás érvénytelen.
     • Az élőben / félidő közben kínált játékosteljesítmény piacok: Az erre a piacra kötött fogadások a megnevezett játékos teljes meccs alatt (beleértve a hosszabbítást is) elért megadott statisztikájára vonatkoznak. Ha a játékos egyáltalán nem kap lehetőséget játékra, akkor az arra a játékosra kötött minden fogadás érvénytelen.
     • Játékospárosítás fogadások: Az erre a piacra kötött fogadások a megnevezett játékosok meccs végéig (beleértve a hosszabbítást is) elért megadott statisztikájára vonatkoznak. Ha az egyik játékos egyáltalán nem kap lehetőséget játékra, akkor az arra a piacra kötött minden fogadás érvénytelen.
     • Csapat: A legtöbb pontot/lepattanót/gólpasszt szerző játékos: Az erre a piacra kötött fogadásokat aszerint számoljuk el, melyik játékos érte el a legtöbbet a megadott statisztikai jellemzőből. Két vagy több játékos döntetlenje esetén a holtversenyszabályok érvényesek.
     • Verseny: A legtöbb pontot/lepattanót/gólpasszt szerző játékos: Az erre a piacra kötött fogadásokat aszerint számoljuk el, melyik játékos érte el a legtöbbet a verseny végéig a megadott statisztikai jellemzőből. Hacsak másképp nem jelezzük, a rájátszás nem számít. Két vagy több játékos döntetlenje esetén a holtversenyszabályok érvényesek. A 4. szabály szerinti levonások nem érvényesek.
     • Sorozat pontja, lepattanója, labdaszerzése és blokkja fogadások: Egy sorozatnak természetes módon kell véget érnie, hogy a fogadás érvényes legyen. A hosszabbítás számít az elszámolás szempontjából. Két vagy több játékos döntetlenje esetén a holtversenyszabályok érvényesek.
     • USA-beli kosárlabda: Játékos alapszakaszbeli átlagai piacok: A játékosnak a csapata mérkőzéseinek legalább 70%-án játszania kell (82 meccses alapszakasz esetén ez 58).
     • Keleti All Star választás: Annak alapján fizet, hogy a választott játékost az NBA.com szerint beválasztják-e a keleti All Star csapatba az All Star csapatok első bejelentésekor. A későbbi sérülés miatti helyettesítések nem számítanak.
     • Nyugati All Star választás: Annak alapján fizet, hogy a választott játékost az NBA.com szerint beválasztják-e a nyugati All Star csapatba az All Star csapatok első bejelentésekor. A későbbi sérülés miatti helyettesítések nem számítanak.
   • 8 Big Brother, karácsonyi listavezető, és egyéb különös piacok

    Big Brother

    • Amennyiben egy versenyzőnek el kell hagynia a házat, akár a Big Brother távolítja el, akár saját kezdeményezéséből távozik, az illetőt vesztőnek számoljuk el. Ha ugyanaz a versenyző később újra beköltözik, akkor az illetőt új versenyzőként kezeljük, és a korábbi fogadások nem érvényesek.
    • A kilakoltatásra vonatkozó piacok csak a hivatalos Channel Four/Five kilakoltatásokra vonatkoznak. Ha bármelyik versenyző önszántából távozik a házból, vagy a Big Brother távolítja el, az illető elszámolási szempontból nem számít következő kilakoltatottnak. A Betfair fenntartja magának a jogot, hogy egy kilakoltatásra vonatkozó piacra kötött minden fogadást töröljön, ha az eredetileg kilakoltatható személyek megváltoznak. A piac bármikor kiegészíthető más választásokkal.
    • A Betfair nem felelős azért, hogy a Channel Four/Five hogyan vezeti a műsort. A hatáskörünkön kívül esik a kilakoltatási módok bármilyen kései változása, a lakótársak hozzáadása, kivétele, illetve a piacot befolyásoló bármilyen egyéb tényező.
    • Ha bármelyik piacnál vita merül fel, az ügy tisztázására a Channel Four/Five a jogosult, a döntésüket véglegesként kezeljük.
    • A Betfair fenntartja a jogot, hogy bármikor felfüggessze bármelyik piacot.
    • A piacaink elszámolása szempontjából a kilakoltatást úgy definiáljuk, mint egy vagy több versenyző végleges kiutasítását a házból. Emiatt a hamis kilakoltatások nem számítanak győztesnek. Így egy meghatározott kilakoltatásra (pl. az elsőre) kötött minden fogadás addig nem dől el, amíg nem látunk egy személyt a visszatérés azonnali esélye nélkül távozni a házból.
    • A Betfair fenntartja magának a jogot, hogy holtverseny miatti csökkentést hajtson végre bármilyen esetben, amikor az eredetileg meghatározottnál több győztest jelentenek be.
    • Amennyiben a sorozatot törlik egy hivatalos győztes bejelentése előtt, a fogadásokat a még ki nem esett versenyzők holtversenyeként számoljuk el. A már kiesett versenyzőkre kötött nyílt fogadásokat vesztő választásokként kezeljük.

    Karácsonyi listavezető

    • A következő karácsonyi listavezetőre kötött fogadásokat az Official Charts Company által bejelentett egyesült királysági lista alapján számoljuk el.
    • Ennek a piacnak az elszámolása szempontjából nem számítanak a közreműködő művészek. Az officialcharts.com dönti el, hogy egy dal „duett” vagy szerepel benne egy „közreműködő művész”. Pontosabban az a meghatározó, hogy az officialcharts.com oldalon látható-e a „featuring” (közreműködik) szó vagy az „FT” rövidítés (illetve hasonló kifejezés) a művész neve előtt. Törekszünk arra, hogy amennyiben egy duettnek reális esélye van a karácsonyi lista élére kerülni, kínáljunk választást arra a duettre (például Calvin Harris és Sam Smith).
    • Amennyiben egy bizonyos művész dalának különböző változataiban eltérő másodlagos művészek szerepelnek (és ezeket a verziókat az Official Charts Company egy dalként kezeli), akkor az elszámolás szempontjából az elsődleges művészt tekintjük a dal előadójának. Például a 2017-es karácsonyi listavezető Ed Sheeran „Perfect” című dala lett, bár ez a dal Beyonce és Andrea Bocelli közreműködésével készült különböző változatai nyomán érte el ezt a helyezést. Ilyen körülmények között egyedül Ed Sheerant tekintjük a hivatalos karácsonyi lista első helyezettjének.

    Egyéb különös piacok

    • TV extrák: Ha az adott sorozatban nem jelentenek be győztest, akkor a nyílt piacok érvénytelenek.
    • Az egyéb különös piacok fogadási szabályai gyakran nagyon egyediek, és rendszerint ugyanazon az oldalon találhatók, ahol a szóban forgó piac is.
   • 9 Gyepteke

    • Ha egy mérkőzés elkezdődik, de nem fejeződik be, a következő fordulóba továbbjutó játékost tekintjük győztesnek.
    • A játszmafogadás érvénytelen, ha nem fejeződik be a megfelelő számú játék/játszma.
   • 10Ökölvívás és kevert harcművészetek

     10.1 Ökölvívás

     • Az ökölvívás általános szabályai:
      • A technikai döntetlent kivéve az eredmények a ring melletti bírók által meghatározott hivatalos eredményen alapulnak. (A Technikai döntetlenre vonatkozó szabályok az alábbi Technikai döntés/döntetlen szekcióban találhatók.)
      • Az eredmények egészen addig nem hivatalosak elszámolási szempontból, amíg a küzdelem helyszínének hivatalos tisztviselői meg nem erősítették. Ha valamilyen okból nem történik meg a hivatalos megerősítés a küzdelem helyszínén (és csakis akkor), a www.boxrec.com adataira támaszkodunk az elszámolásnál. Az elszámolás szempontjából nem számít, ha egy hivatalos vagy nem hivatalos felügyeleti testület fellebbezés, felfüggesztés, bírósági kereset, drogteszteredmény vagy bármilyen egyéb küzdőbüntetés miatt felülbírálja egy küzdelem eredményét
      • Ha egy mérkőzést elhalasztanak, a fogadás érvényes marad, ha az esemény 48 órán belül lezajlik. Egyébként a versennyel kapcsolatos minden fogadás érvénytelen.
      • „Nincs eredmény” bejelentés esetén minden fogadás érvénytelen, kivéve azokat a választásokat, amelyeknél a kimenetel már egyértelműen meg lett határozva.
      • Az ökölvívók egyikének helyettesítése esetén az eredeti küzdelemre kötött fogadások érvénytelenek, kivéve a torna típusú versenyt, amikor is a Tattersall 4. szabály szerinti levonás megfelelőjét alkalmazhatjuk (lásd a Prizefighter részt alább).
      • Amennyiben a meghirdetett küzdelem valamely aspektusa megváltozik (például a mérkőzés címmeccsként van meghirdetve, de mégsem az), a fogadások érvénytelenek.
      • Az olyan Meccsfogadás piacok, amelyek nem kínálnak döntetlen választást, érvénytelenként lesznek elszámolva, ha az összecsapás döntetlennel ér véget.
      • Ha egy küzdelem meneteinek tervezett száma megváltozik, minden fogadás érvényes, kivéve, ha az eredményt automatikusan meghatározná a menetek számának változása, az ilyen fogadások érvénytelenek. Ha például egy küzdelem 12 menetes helyett 10 menetes lesz, a 11. és 12. menetre vonatkozó fogadások érvénytelenek.
      • Bemutató küzdelmek – ha a szorítóban eredményt hirdetnek, minden fogadást a bejelentett eredmény alapján számolunk el. Ha nem hirdetnek eredményt, akkor minden fogadás érvénytelen.
      • Az Compubox által biztosított statisztikát használjuk minden olyan fogadás elszámolásának meghatározására, amely a következőkre vonatkozik: (i) egy adott küzdő bevisz egy bizonyos számú ütést, (ii) egy adott küzdő bevisz egy bizonyos számú rövid ütést, (iii) egy adott küzdő bevisz egy bizonyos számú erős ütést, és(iv) egy adott küzdő bevisz egy bizonyos számú testet érő ütést.
      • Abban az esetben, ha „nincs eredmény” egy küzdelem kimenetele, vagyis a küzdelem lezajlik, de senkit sem hirdetnek vesztesnek/győztesnek, és a meccs nem is döntetlen, minden fogadás érvénytelen.
     • Menetfogadás / Menetcsoport-fogadás / Alternatív menetcsoport-fogadás
      • Ezen a piacon arra fogadnak, hogy mely menetben/menetekben dől el a küzdelem eredménye, és nem arra, hogy megnevezett küzdő megnyeri-e a menetet/meneteket a bíró pontozólapja alapján.
      • Ha egy ökölvívó a menetek közötti időszakban lép vissza, akkor úgy tekintjük, hogy a mérkőzés az előző menetben ért véget. A gongszó jelzi a menet végét, és az ismét felhangzó gongszó jelzi a következő menet kezdetét. Ezért úgy vesszük, hogy a következő menet kezdetét jelző gongszó után visszalépő játékos az adott menetben veszített, még akkor is, ha nem történt kompetitív akció az adott menetben.
      • Ha a tervezett menetek száma bármilyen okból megváltozik a küzdelem kezdete előtt, a következő szabályt figyelembe véve minden menetfogadás érvényes marad.
      • A fenti szabály dacára, ha a tervezett menetek száma bármilyen okból csökken a küzdelem kezdete előtt, a törölt menetekre szóló összes menetenkénti fogadás érvénytelen. Az összes megmaradt menetre szóló fogadás érvényes marad.
      • Ha egy küzdelem a tervezett menetek lejátszása előtt befejeződik, és a győztes kilétét bármilyen okból a „bírók” pontozólapja alapján határozzák meg (technikai döntés / technikai döntetlen), akkor minden menetfogadást vesztőnek tekintünk.
      • Ha a küzdelem eredményét a pontozólap alapján határozzák meg, minden menetfogadást vesztőnek tekintünk.
      • Ha egy küzdelem véletlen sérülés miatt a tervezett menetek lejátszása előtt fejeződik be, és nem a „bírók” pontozólapja alapján határozzák meg a győztest, minden fogadás érvénytelen.
      • Az „Összes menet” fogadás szempontjából 1 perc és 30 másodperc jelenti egy menet felét. Például egy „10,5 menet felett” választásra kötött fogadás akkor nyerő, ha a küzdelem a 11. menetben túljutott az 1 perc, 30 másodpercen. Ha egy küzdelem meneteinek száma megváltozik, miután ez a piac be lett állítva, minden erre a piacra kötött fogadás érvénytelen.
      • Ha a „Végigmegy a küzdelem” (vagy hasonló elnevezésű) piacok esetén a tervezett menetek száma megváltozik, ezek a piacok érvénytelenek lesznek. Technikai döntés esetén elszámolási szempontból úgy tekintjük, hogy a küzdelem NEM ment végig (vagyis a tervezett számú menetig).
     • Menetre vonatkozó extrák
      • Minden arra kötött fogadást, hogy egy esemény előfordul (vagy nem fordul elő) egy adott menetben, vesztőnek tekintünk, ha a küzdelem bármilyen okból befejeződik az adott menet előtt. Például minden arra kötött fogadást, hogy egy küzdő pontlevonást kap a 9. menetben, vesztőnek tekintünk, ha egy kiütés miatt a vonatkozó küzdelem a 7. menetben zárul le.
     • Győzelem módja
      • Kiütés (KO) akkor fordul elő, amikor az ökölvívó nem áll fel, miután tízig számoltak rá. Technikai kiütés (TKO) akkor fordul elő, amikor egy ökölvívót háromszor ütnek le ugyanabban a menetben, és a küzdelmet megállítják, vagy ha az a döntés születik, hogy az egyik küzdő nem tudja biztonságosan folytatni a harcot, és a küzdelemvezető bíró leállítja a mérkőzést. Azt szintén TKO-nak tekintjük, ha egy küzdő nem reagál a következő menet kezdetét jelző gongra. Fogadási szempontból a KO/TKO opció magában foglalja a kizárást és a visszalépést is.
     • Technikai döntés/döntetlen
      • Ha egy küzdelmet négynél több menetre terveztek, és a negyedik menet után történik egy sérülést okozó véletlen szabálytalanság (amely miatt a bíró leállítja a küzdelmet), úgy tekintjük, hogy a küzdelem technikai döntéssel ért véget annak az ökölvívónak a javára, aki a küzdelem leállítása idején jobban állt a pontozólapok szerint (és a küzdelemre vonatkozó minden piac érvényes marad).
      • Ha az első négy menetben fordul elő véletlen sérülés, illetve technikai döntés, minden fogadás érvénytelen, KIVÉVE, ha a vonatkozó piac eredményét már egyértelműen meghatározták, vagy ha a „bírók” pontozólapja szerint meghatároznak egy hivatalos győztest a ring mellett.
      • Ha szándékos szabálytalanság okoz sérülést, és a sérülés eredményeképp a küzdelmet egy későbbi körben leállítják: (i) ha a sérült ökölvívó vezet a pontozólapokon, akkor őt tekintjük győztesnek technikai döntéssel, és (ii) ha a sérült ökölvívónak kevesebb vagy egyenlő pontja van a pontozólapokon, akkor a küzdelmet technikai döntetlennek tekintjük (és elszámolási szempontból a küzdelem eredménye döntetlen).
      • Fogadási szempontból a menetre vagy menetek egy csoportjára kötött fogadás során arra fogadnak, hogy egy küzdő KO-val, TKO-val, kizárással vagy a másik ökölvívó visszalépése folytán nyer az adott menetben vagy menetekben. Ha technikai döntés történik a küzdelem vége előtt, minden menetfogadást vesztőnek tekintünk.
     • Leütést ér el
      • Elszámolási szempontból a leütés során vagy kiütnek egy küzdőt, vagy kötelező módon 8-ig számolnak rá (semmi olyan nem számít, ami a bíró nyelvbotlásának tűnik).
     • Nem megerősített küzdelmek
      • Minden küzdelem lehetséges meg nem erősített küzdelem, amelynek a dátuma az oldalon december 31. 12:00. Ha a küzdelem nem zajlik le eddig az időpontig, akkor minden rá vonatkozó fogadás érvénytelen.
     • A Prizefighterre vonatkozó szabályok
      • A meccsfogadásokat a ringben bejelentett eredmény alapján számoljuk el. Ha helytelenül hirdetnek eredményt a ring mellett, de aztán helyesbítik, akkor a fogadásokat a helyesbített győztes alapján számoljuk el.
      • A nyílt fogadásokat a trófeát felemelő győztes bokszoló alapján számoljuk el. Ha a versenyen helyettesítik az egyik résztvevőt, minden nyílt fogadás érvényes marad, és az új ökölvívóra megadunk egy nyílt szorzót. A verseny során sérülés vagy vágások miatt visszalépett (a program szerint küzdő) ökölvívókra kötött minden fogadást vesztőnek tekintünk.
      • Minden megnevezett ökölvívóra kötött nyílt fogadás érvénytelen, ha az illető nem kezdi el a versenyt. Ez a szabály nem vonatkozik a tartalék küzdőkre.
      • A „Valamelyik tartalék” bármelyik Prizefighter versenyen szerepelhet a választások között. Ezeknek a választásoknak a szorzóit „indul vagy sem” alapon alakítjuk ki, és ennek megfelelően az ezekre a választásokra kötött fogadások érvényesek attól függetlenül, hogy a tartalék bokszoló versenyez-e.
      • Minden nyílt fogadásra alkalmazható a Tattersall 4. szabályának megfelelője, ha egy megnevezett küzdő visszalép a verseny kezdete előtt (és egy újabb versenyző bekerül).
     • Ütésstatisztikai piacok
       • Minden alább található piac a Compuboxtól az elszámolás pillanatában kapott adatok alapján lesz kiértékelve.
       • Amennyiben a küzdelem a fogadásban szereplő menet előtt ér véget, a Menet és a Csoportmenet típusú fogadásokat vesztesként számoljuk el.
       • Összes elindított ütés
       • Összes bevitt ütés
       • Összes elindított rövid ütés
       • Összes bevitt rövid ütés
       • Összes elindított erős ütés
       • Összes bevitt erős ütés
       • Testre bevitt ütések
       • Legtöbb elindított ütés
       • Legtöbb bevitt ütés
       • Legtöbb bevitt erős ütés
       • Legtöbb bevitt rövid ütés
       • Legtöbb testre bevitt ütés
       • Minden más piac/választás, amely ütéseket, rövid ütéseket vagy erős ütéseket tartalmaz.
       • Ha egy olyan piacon áll elő döntetlen, ahol nem szerepel a kínálatban döntetlen választás, akkor a fogadások érvénytelenek.
       • Amennyiben egy választáson belül egy elemnél döntetlen áll elő (pl. „Legtöbb ütés, rövid ütés és erős ütés” a piac, és mindkét küzdő x rövid ütést visz be), az erre a választásra kötött fogadások vesztesként lesznek elszámolva.

       A Compubox ütésdefinícióinak teljes listája alább található:

       • Elindított ütések – Az elindított ütés bármilyen ütéskísérlet az ellenfél pontozási területére. A pontozási terület a fejből és a törzsből áll.
       • Rövid ütés – Egyenes ütés a küzdő elöl tartott kezével.
       • Erős ütés – Minden nem rövid ütés, például felütések, keresztütések és horgok.
       • Bevitt ütések – A bevitt ütés olyan ütés, amely a pontozási területen belülre érkezik. A bevitt ütés lehet eltérített ütés és közvetlen ütés is, amennyiben végül eléri a pontozási területet.
       • Fejre/testre bevitt ütések – Rövid ütések és erős ütések a szerint csoportosítva, hogy melyik pontozási területre érkeztek.

     10.2 Kevert harcművészetek

     • Általános
      • Ha egy mérkőzést elhalasztanak, a fogadás érvényes marad, ha az esemény 48 órán belül lezajlik. Ha a mérkőzést az eredeti eseménytől számított több mint 48 óra múlva rendezik meg, a küzdelemre vonatkozó minden fogadás érvénytelen.
      • „Nincs eredmény” bejelentés esetén minden fogadás érvénytelen.
      • A küzdők egyikének helyettesítése esetén az eredeti küzdelemre kötött fogadások érvénytelenek.
      • Ha egy küzdelem hossza 3 menetről 5-re vagy 5 menetről 3-ra változik, akkor a Mérkőzésfogadás piacra kötött fogadások érvényesek maradnak, de minden más piac érvénytelen.
      • Az ufcstats.com által biztosított statisztikát használjuk minden olyan fogadás elszámolásának meghatározására, amely a következőkre vonatkozik: (i) egy adott küzdő elér egy bizonyos számú jelentős bevitt ütést, (ii) egy adott küzdő elér egy bizonyos számú feladási kísérletet, (iii) egy adott küzdő elér egy bizonyos számú földrevitelt.
     • A küzdelem győztese:
      • A szorzókat arra kínáljuk, hogy az egyes harcosok megnyerik a küzdelmet, és döntetlen esetén minden meccsfogadás érvénytelen, és a téteket visszatérítjük (ebből a szempontból a döntetlen magában foglalja azokat a küzdelmeket is, amelyek eredménye „többségi döntetlen”).
      • A fogadásokat a ringben bejelentett hivatalos eredmény alapján számoljuk el. A későbbi fellebbezések/módosítások nem befolyásolják az elszámolást (kivéve, ha a módosítás oka az eredmény közlésekor történt emberi hiba).
     • Győzelem módja:
      • A piac elszámolásának szempontjából a KO a következőket foglalja magába:
       • bíró általi leállítás, amikor egyik vagy mindkét küzdő áll;
       • bíró általi leállítás, amikor egyik vagy mindkét küzdő a vásznon van;
       • orvos általi leállítás;
       • egy küzdő sarka/csapata általi leállítás; és
       • egy küzdő visszalépése sérülés miatt.
      • A piac elszámolásának szempontjából a feladás a következőket foglalja magába:
       • bíró általi leállítás lekopogtatás miatt;
       • bíró általi leállítás technikai feladás miatt; és
       • egy küzdő verbális feladása (beleértve az ütések miatti verbális feladást).
      • „Nincs eredmény” bejelentés vagy kizárás esetén ez a piac érvénytelen.
     • Menetfogadás / Összes menet
      • Ha egy küzdő a menetek közötti időszakban lép vissza, akkor a „Menetfogadás” elszámolásának szempontjából a mérkőzés az előző menetben ér véget.
      • Az „Összes menet” fogadás szempontjából 2 perc és 30 másodperc jelenti egy menet felét (ha egy menet hossza 5 perc). Például egy „1,5 menet felett” választásra kötött fogadás akkor nyerő, ha a küzdelem a 2. menetben túljutott a 2 perc, 30 másodpercen. Ha egy küzdelem meneteinek száma megváltozik, miután az „Összes menet” piacok be lettek állítva, minden ezekre a piacokra kötött fogadás érvénytelen.
      • Ha egy küzdelem befejeződésekor a menetből pontosan 2 perc 30 másodperc telt el, akkor az erre a bizonyos menetre kötött „Összes menet” fogadások érvénytelenek lesznek.
      • Amennyiben a menetek tervezett száma megváltozik a küzdelem előtt, minden „Menetfogadás” érvénytelen.
     • Az Este Meccse / Az Este Feladása / Az Este Teljesítménye
      • Ha két vagy több küzdő kapja Az Este Meccse / Az Este Feladása / Az Este Teljesítménye díjat, a holtversenyszabályaink érvényesek.
     • Az Este Leggyorsabb Meccse
      • Ezt a piacot a www.ufc.com oldalon elérhetővé tett hivatalos idők szerint számoljuk el, és azt a küzdelmet számoljuk el nyerőnek, amely a legrövidebb idő alatt fejeződött be.
      • Ha két vagy több küzdelem azonos ideig tartott, a holtversenyszabályaink érvényesek.
     • Ponthendikep
      • Minden küzdőt nyerőnek tekintünk, aki a küzdelem tervezett hossza előtt megnyeri a mérkőzést. Ha a küzdelem döntéssel ér véget, akkor a bírók összesített pontszáma alapján határozzuk meg a győztest. Ha egy küzdelem „nincs eredmény” döntéssel ér véget, ez a piac érvénytelen.
     • Menet és módszer kombinációja
      • A nyerő választást a győzelem módjának és annak a menetnek alapján határozzuk meg, amelyben a küzdelem véget ért. Az erre a piacra kötött fogadásokat vesztőnek tekintjük, ha a küzdelem döntéssel ért véget.
     • Végigmegy a küzdelem?
      • Ha a „Végigmegy a küzdelem” (vagy hasonló elnevezésű) piacok esetén a tervezett menetek száma megváltozik, ezek a piacok érvénytelenek lesznek.
   • 11 Krikett

    A következő szabályok tartalmazzák a fogadások érvénytelenítésének okait

    Általános

    A fogadásokat a Nemzetközi Krikettszövetség (International Cricket Council, továbbiakban „ICC”) hivatalos weboldalán közzétett hivatalos versenyeredmények, illetve meccsstatisztikák alapján számoljuk el. Ha ott nem érhető el eredmény, a www.espncricinfo.com weboldalt használjuk elszámolási célokra.

    Egy ütőjátékos visszalépése egy inningből elszámolási szempontból nem számít kiejtésnek.

    Az „egy inning természetes módon befejeződik” kifejezés olyan inninget jelent, amelyet nem külső tényezők (például eső vagy rossz fényviszonyok) miatt zártak le. Egy csapat minden ütőjének kiesése, illetve ennek bejelentése egy inning természetes befejezésének számít.

    Minden piac esetében érvényesek maradnak a fogadások, ha a minimálisan szükséges overt nem érték el, de az inning természetes módon befejeződött.

    Az „első osztályú mérkőzés” kifejezés 3 vagy többnapos meccset jelent 2 csapat között, melyek egyenként 11 játékosból állnak (beleértve a test meccseket is).

    Ha egy meccs helyszíne megváltozik, a már megkötött fogadások érvényesek maradnak, feltéve, hogy a hazai csapatot továbbra is így jelölik. Ha egy felsorolt meccsen a hazai és vendégcsapat szerepe megfordul, az eredeti felsorolásra kötött fogadások érvénytelenek.

    Félbeszakítás, törlés és halasztás

    Ha egy mérkőzést törölnek, még mielőtt bármilyen játék történt volna, minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha van hivatalos tartaléknap, vagy a meccset újrajátsszák, illetve újra elindítják a meghirdetett kezdési időpontjától számított 48 órán belül. Ha a meccsre kijelöltek egy hivatalos tartaléknapot, akkor minden fogadás érvényes marad, és az eredményt a megtörtént események határozzák meg (akár folytatták a játékot a tartaléknapon, akár akkor kezdték el, szükség szerint) az adott piacokra érvényes Sportfogadási Szabályokkal összhangban.

    Sorozatra való fogadás

    Ha nem játsszák le a tervezett számú mérkőzést, akkor érvénytelenítünk minden különleges piacot, amely a sorozat egészére vonatkozik. Ha döntetlennel végződik egy sorozat, amelynél nem kínálunk szorzót a döntetlenre, akkor a sorozat eredményére kötött minden fogadás érvénytelen.

    X csapat elér X futást piacok

    Például „India elér X futást”.

    A fogadásokat a vonatkozó csapat összes futása alapján számoljuk el, az overek bármilyen csökkentésétől függetlenül.

    Csapat legjobb ütője/futója és dobója/ütőkiejtője (sorozat/verseny) piacok

    A fogadásokat „teljes, indul vagy sem” alapon számoljuk el.

    Ha 2 vagy több játékos azonos számú futást ér el, vagy azonos számú ütőjátékost ejt ki, a holtversenyszabályok érvényesek.

    Játékos futásai (Ütőjátékos futásai/négyesei/hatosai) típusú piacok

    A fogadásokat a játékos végső eredménye alapján számoljuk el, az overek bármilyen csökkentésétől függetlenül.

    A fogadások érvényességéhez legalább 1 labdát dobni kell úgy, hogy egy ütőjátékos a vonalnál van (akár szemben áll a dobójátékossal, akár nem).

    Ha egy ütőjátékost nem ejtenek ki az inning végéig, és az egy bejelentés eredményeképp történik, vagy mert a csapat elérte az engedélyezett számú overt, illetve elérte a célját, akkor elszámolási szempontból a játékos eredménye „nincs kiejtve”.

    Ha egy ütőjátékos nem üt, az erre az ütőjátékosra kötött fogadások érvénytelenek.

    Ha egy ütőjátékos nincs a kezdő 11-ben, akkor az erre az ütőjátékosra kötött fogadások érvénytelenek.

    Meccs első labdája típusú piacok

    A fogadásokat az első befejezett labdadobás alapján számoljuk el, minden holt labdának nyilvánított dobást kizárva.

    Korlátozott overes krikett esetén a fogadásokat a meccs első labdája alapján számoljuk el, függetlenül minden overcsökkentéstől, feltéve, hogy történik labdadobás.

    Következő over: futások felett/alatt / futási különbségek piacok

    A fogadásokat az over során elért összes futás szerint számoljuk el (beleértve minden extrát).

    Ha egy overt nem fejeznek be, az adott overre kötött fogadások érvénytelenek. Ez nem vonatkozik arra, ha az inning elérte a természetes befejeződését.

    Pont az ütőjátékos kiesésénél piacok

    A fogadásokat a következő ütőjátékos kiesésénél fennálló pontszám alapján számoljuk el, minden overcsökkentéstől függetlenül.

    Ha az overek csökkentése vagy a meccs félbeszakadása miatt egy inning lerövidül, akkor a fogadások érvényesek maradnak, amennyiben legalább 1 labdadobás történt az új ütőjátékos vonalra érkezése óta.

    Ha az ütő csapat elér a kiírt overjeinek végére, eléri a célját vagy bejelenti az inningje végét a megadott ütőjátékos kiesése előtt, az ütő oldal által elért összes pont kiszámításának érdekében a csapat következő ütőjét kiesettnek tekintjük.

    A sérülés miatt vagy önszántából visszalépő ütőjátékost elszámolási szempontból nem tekintjük ütőkiejtésnek.

    10/20/30/40/50/100 futást ér el piacok

    Ha a játékos tagja a kezdő 11-nek, a fogadások attól függetlenül érvényesek maradnak, hogy a játékos megjelenik-e a vonalnál.

    Minden olyan játékosra kötött fogadás érvénytelen, aki nem szerepel a kezdő 11-ben.

    A sorozat legmagasabb egyinninges pontszáma piacok

    A fogadásokat annak alapján számoljuk el, melyik csapat éri el a legtöbb pontot egyetlen inningben a vonatkozó test sorozaton.

    Holtverseny esetén a holtversenyszabályok érvényesek.

    Különbségre fogadás

    Ha egy mérkőzés holtversenye esetén szuper overre kerül sor, ez a fogadás holtversenyként lesz elszámolva. Ha egy korlátozott overes mérkőzésen valamelyik csapat inningjében az overek számát külső tényezők miatt több mint 10%-kal csökkentik, akkor az erre a piacra kötött fogadások érvénytelenek.

    Hatost ütő játékos piac

    Ha a játékos benne van a kezdő 11-ben, a fogadások attól függetlenül érvényesek maradnak, hogy a játékos megjelenik-e a vonalnál. Minden olyan játékosra kötött fogadás érvénytelen, akit nem neveztek a kezdő 11-be. A kétségek elkerülése végett: a hatost futó játékos nem számít ennek a piacnak a szempontjából.

    Hatos és kiejtés típusú piacok

    A fogadásokat az alapján számoljuk el, hogy a játékos üt-e hatost és kiejt-e egy ütőjátékost. A kezdő 11-be nevezett, de nem ütő/dobó játékosokat résztvevőnek tekintjük, és az ilyen játékosokra kötött fogadásokat vesztesként számoljuk el.

    Minden olyan játékosra kötött fogadás érvénytelen, akit nem neveztek a kezdő 11-be.

    Ha az inning a természetes befejezés kivételével bármilyen okból lerövidül, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha már egyértelműen eldőltek.

    Első/második inning legtöbb pontos 5 overes időszaka piac

    Ha egy korlátozott overes mérkőzésen valamelyik csapat innnigjében az overek száma külső tényezők miatt csökken, az erre a piacra kötött fogadások érvénytelenek.

    Ha a korlátozott overes meccseken egyértelműen eldőlt a győztes, még mielőtt az inninget lejátszották volna a természetes befejezésig, a fogadásokat rendesen elszámoljuk minden csökkentés ellenére.

    Négy ütőjátékos elvesztéséig elért futások piac

    A fogadásokat a negyedik ütőjátékos kiejtéséig elért összes futás száma alapján számoljuk el.

    Ha negyedik ütőjátékos nem esik ki, a fogadásokat az alapján számoljuk el, hogy hány futást ért el a csapat az inning végéig.

    Dupla piacok a Csapat legjobb futója vagy a Csapat legjobb ütőkiejtője szerepeltetésével

    Egy 2 inninges mérkőzésen (azaz test meccsen vagy county championshipen) ezen piacok „Csapat legjobb futója” része kizárólag az első inningre vonatkozik (hacsak másképp nem hirdetjük meg).

    A fogadások érvényességéhez a mérkőzés típusától függően a következő minimális számú overt le kell játszani a nyerő csapat inningjében:

    • Test mérkőzések: 50 over;
    • County championship: 50 over;
    • 50 overes (inningenként) meccs: 25 over;
    • 40 overes (inningenként) meccs: 20 over; és

    20 overes (inningenként) meccs: 10 over.

    Azonban minden esetben érvényes lesz a fogadás, ha az inning természetes módon fejeződik be a fenti követelménynél kevesebb over alatt. Minden olyan játékosra kötött fogadás érvénytelen, akit nem neveztek a kezdő 11-be.

    A kezdő 11-be nevezett, de nem ütő játékosokat résztvevőnek tekintjük, és az ilyen játékosokra kötött fogadásokat vesztesként számoljuk el.

    Ha 2 vagy több játékos azonos számú futást ér el, akkor a holtversenyszabályok érvényesek.

    Ha a korlátozott overes meccseken egyértelműen eldőlt a győztes, még mielőtt az inninget lejátszották volna a természetes befejezéséig, a fogadásokat rendesen elszámoljuk az overek számának bármilyen csökkentése ellenére.

    A torna legjobb ütőkiejtője piac

    A fogadásokat „teljes, indul vagy sem” alapon számoljuk el.

    Ha 2 vagy több játékos azonos számú ütőjátékost ejt ki, a holtversenyszabályok érvényesek.

    A torna legjobb pontszerzője piac

    A fogadásokat „teljes, indul vagy sem” alapon számoljuk el.

    Ha 2 vagy több játékos azonos számú futást ér el, a holtversenyszabályok érvényesek.

    Befejeződött meccs típusú piacok

    A fogadásokat annak alapján számoljuk el, hogy vajon hirdetnek-e eredményt az adott korlátozott overes meccsen, vagy a meccs félbeszakad / nincs eredmény bejelentéssel ér véget.

    A kétségek elkerülése végett, ha más hivatalos eredményt hirdetnek ki, mint hogy a mérkőzés félbeszakadt vagy „nincs eredmény”, akkor ennek a piacnak az „igen” a nyerő választása.

    Ha a mérkőzés félbeszakad vagy nincs eredmény bejelentéssel ér véget, akkor ennek a piacnak a „nem” a nyerő választása.

    Érdemes figyelembe venni, hogy ez a piac áthúzódik bármilyen tartaléknapra, és a meccs hivatalos eredménye alapján számoljuk el. Ha a meccset elhalasztják, vagy az időjárástól eltekintve bármilyen okból (például veszélyes vagy játszhatatlan kapu, illetve dobósávon kívüli pálya; a dobósáv megrongálása, sztrájk vagy bojkott; tömegtüntetés / erőszakos zavargás; világításprobléma; a stadiont ért károsodás; terrorcselekmény és természeti katasztrófa) félbeszakad, minden erre a piacra kötött fogadást érvénytelenítünk.

    Első boundary iránya piac

    Ezt a piacot az ütés által történő (az ütőjátékosnak futásként megadott) első boundary iránya alapján számoljuk el.

    Ez a piac a négyeseket és a hatosokat is magában foglalja.

    Extra piacokra vonatkozó krikettszabályok

    Az extra piacok választásainak elszámolása szempontjából az ütőjátékos visszalépése a játékból nem számít az ütőjátékos kiejtésének.

    Ha egy extra piac választásának részét képező játékos nem vesz részt a vonatkozó eseményen, az egész fogadás érvénytelen.

    Ha sorozatra vonatkozó extra fogadások esetén bármilyen okból nem játsszák le az adott sorozat összes tervezett mérkőzését, a sorozat egészére vonatkozó minden piacot érvénytelenítünk.

    Ha egy test vagy county championship mérkőzésen egy csapat inningje „külső” okok (azaz bármi más körülmény az inning természetes befejeződésén kívül) miatt 60-nál kevesebb overt tartalmaz, akkor az adott csapat inningjére vonatkozó extra fogadások érvénytelenek.

    A korlátozott overes meccsek esetén az elért futások számát érintő extra fogadásokat annak alapján számoljuk el, hogy hány futást ért el mindegyik fél (beleértve a meccs során megítélt minden extrát vagy büntetőfutást). Amennyiben egy inning során csökkentik az overek tervezett számát, a meccsre vonatkozó minden extra fogadás érvényes marad, amennyiben a csökkentés nem több az extra fogadás megkötésének időpontjában az adott inningre tervezett overek számának 20%-ánál. Amennyiben az overcsökkentés 20%-nál több, akkor az erre a meccsre vonatkozó extra fogadások érvénytelenek (a bármelyik csapat által elért futások számától függetlenül), kivéve, ha a szóban forgó fogadás eredménye már egyértelműen eldőlt a meccs lerövidített befejezésének időpontjában (például a lerövidített befejezés időpontjában érvényes fogadáseredmény nem változna, ha lejátszanák a további tervezett overeket).

    Hibák az extra piacokon

    Ha hiba történt egy extra választás szorzójában vagy leírásában, érvénytelenítünk minden rá kötött fogadást, és aztán a helyes szorzóval vagy más leírással kínáljuk a fogadást.

    Meccsfogadás

    Leírás: „Ki nyeri a meccset?”

    Minden ilyen meccsfogadást a hivatalos versenyszabályok szerint számolunk el. A kedvezőtlen időjárás által érintett mérkőzéseken a fogadásokat a hivatalos eredmény alapján számoljuk el.

    Ha nem hirdetnek ki hivatalos eredményt, minden fogadás érvénytelen.

    Holtverseny esetén, ha a hivatalos versenyszabályzat nem határoz meg győztest, a holtversenyszabályok érvényesek. Azokon a versenyeken, ahol dobópárbaj vagy szuper over határozza meg a győztest, a fogadásokat a hivatalos eredmény alapján számoljuk el.

    Ha az első osztályú mérkőzéseken holtverseny a hivatalos eredmény, a fogadásokat a két csapat holtversenyeként számoljuk el. A döntetlenre kötött fogadásokat vesztesként számoljuk el.

    Ha egy mérkőzés külső körülmények miatt félbeszakad, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a hivatalos versenyszabályzat alapján kihirdetnek egy győztest.

    Ha egy mérkőzést törölnek, minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha a meccset a meghirdetett kezdési időpontjától számított 48 órán belül újrajátsszák vagy újraindítják.

    Meccsfogadás: Dupla esély

    Leírás: „A mérkőzés eredménye a három lehetőség valamelyike lesz?”

    A holtverseny, vagyis ha a 2 csapat pontosan azonos számú futással áll mind a 4 inning vége után, holtversenyként lesz elszámolva.

    Minden ilyen meccsfogadást a hivatalos versenyszabályok szerint számolunk el. Ha nem hirdetnek ki hivatalos eredményt, minden fogadás érvénytelen.

    Meccsfogadás: Döntetlennél tét visszajár

    Leírás: „Ki nyeri a meccset (minden fogadás érvénytelen, ha a mérkőzés döntetlen)?”

    Minden meccsfogadást a hivatalos versenyszabályok szerint számolunk el. Ha nem hirdetnek ki hivatalos eredményt, minden fogadás érvénytelen.

    Holtversenyes meccs

    Leírás: „Holtverseny lesz a meccs?”

    Minden fogadást a hivatalos eredmény alapján számolunk el.

    Ha a meccs félbeszakad vagy nincs hivatalos eredmény, minden fogadás érvénytelen.

    Az első osztályú mérkőzéseknél akkor fordul elő holtverseny, amikor másodszor kiejtik a másodikként ütő csapat összes ütőjátékosát úgy, hogy a pontszámok egyenlőek.

    Legtöbb négyes

    Leírás: „Melyik csapat üti a legtöbb négyest?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha valamelyik inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    Az összes négyes szempontjából csak az ütőről szerzett négyesek számítanak (bármilyen dobásból, akár legális, akár nem). A túldobások, a kapuk közötti futással elért négyesek és az extrák nem számítanak.

    A szuper overben szerzett négyesek nem számítanak.

    Az első osztályú mérkőzéseken csak az első inningbeli négyesek számítanak.

    Legtöbb hatos

    Leírás: „Melyik csapat üti a legtöbb hatost?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha valamelyik inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    Az összes hatos szempontjából csak az ütőről szerzett hatosok számítanak (bármilyen dobásból, akár legális, akár nem). A túldobások és az extrák nem számítanak.

    A szuper overben szerzett hatosok nem számítanak.

    Az első osztályú mérkőzéseken csak az első inningbeli hatosok számítanak.

    Legtöbb extra

    Leírás: „Melyik csapatnak lesz a legtöbb extrája hozzáadva az ütéssel elért eredményéhez?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha valamelyik inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    A meccsen dobott széles dobás, rossz labda, mellé, testet érintve mellé és a büntetőfutás nem számít a végeredmény szempontjából. Ha egy dobás során az ütőről és extraként is szereznek futásokat, az ütőről elért futások nem számítanak a végső összesítésben.

    A szuper overben szerzett extrák nem számítanak.

    Az első osztályú mérkőzéseken csak az első inningbeli extrák számítanak.

    Legtöbb elszenvedett kifutás

    Leírás: „Melyik csapat szenvedi el a legtöbb kifutást a meccsen?”

    Az „elszenvedett” kifutás azt jelenti, hogy a csapat egy tagja kifut az ütés közben.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha valamelyik inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    A szuper overbeli kifutások nem számítanak.

    Az első osztályú mérkőzéseken csak az első inningbeli kifutások számítanak.

    Legtöbb pontot szerző nyitó páros

    Leírás: „Melyik csapat szerzi a legtöbb futást az első ütőjátékosa elvesztése előtt?”

    Ha az ütő csapat eléri az engedélyezett overjei végét, eléri a célját vagy bejelenti az inning lezárását az első ütőjátékos kiesése előtt, az eredmény az összes megszerzett futás.

    A sérülés miatt visszalépő ütőjátékos elszámolási szempontból nem számít kiejtett ütőjátékosnak.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha az inning lerövidült külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    Az első osztályú mérkőzéseken a piac csak az egyes csapatok első inningjére vonatkozik.

    Meccs négyesei

    Leírás: „Hány négyest ütnek a meccsen?'

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    Az összes négyes szempontjából csak az ütőről szerzett négyesek számítanak (bármilyen dobásból, akár legális, akár nem). A túldobások, a kapuk közötti futással elért négyesek és az extrák nem számítanak.

    A szuper overben szerzett négyesek nem számítanak.

    Meccs hatosai

    Leírás: „Hány hatost ütnek a meccsen?'

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    Az összes hatos szempontjából csak az ütőről szerzett hatosok számítanak (bármilyen dobásból, akár legális, akár nem). A túldobások és az extrák nem számítanak.

    A szuper overben szerzett hatosok nem számítanak.

    Meccs extrái

    Leírás: „Hány extrapontot szereznek a meccsen?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    A meccsen dobott széles dobás, rossz labda, mellé, testet érintve mellé és a büntetőfutás nem számít a végeredmény szempontjából. Ha egy dobás során az ütőről és extraként is szereznek futásokat, az ütőről elért futások nem számítanak a végső összesítésben.

    A szuper overben szerzett extrák nem számítanak.

    Meccs kifutásai

    Leírás: „Hány kifutás lesz a meccsen?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha valamelyik inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    A szuper overben szerzett kifutások nem számítanak.

    Meccs legjobb ütőjátékosa

    Leírás: „Melyik ütőjátékos szerzi a legtöbb futást a meccsen?”

    A fogadásokat a meccs során egyénileg legtöbb pontot szerzett ütőjátékos alapján számoljuk el.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha valamelyik inningben nem lehetett a fogadás megkötésének időpontjában tervezett overek legalább 50%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Az első osztályú mérkőzések legjobb ütőjátékosára kötött fogadások csak az egyes csapatok első inningjére vonatkoznak, és érvénytelenek, ha 200 overnél kevesebb zajlott le, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt. Ha egy játékost megneveztek a pénzfeldobásnál, de később eltávolítják agyrázkódás miatti cserével, akkor a játékost továbbra is figyelembe vesszük, akárcsak a cserejátékost.

    Ha egy ütőjátékost neveztek a kezdő 11-be, de nem üt, az erre az ütőjátékosra kötött fogadások érvényesek maradnak. Ha egy ütőjátékost lecserélnek az élő piac felkínálása után, az eredeti piacot eltávolítjuk, és a szokásos módon számoljuk el, még akkor is, ha a cserejátékos éri el a legmagasabb egyéni pontszámot. Felkínálhatunk egy új piacot frissített választásokkal.

    Ha 2 vagy több játékos azonos számú futást ér el, a holtversenyszabályok érvényesek.

    A szuper over során szerzett futások nem számítanak.

    A meccs legjobb dobójátékosa/ütőkiejtője

    Leírás: „Melyik dobójátékos ejti ki a legtöbb ütőjátékost a meccsen?”

    A fogadásokat a meccs során a legtöbb ütőjátékost kiejtő dobójátékos alapján számoljuk el.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha valamelyik inningben nem lehetett a fogadás megkötésének időpontjában tervezett overek legalább 50%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Az első osztályú mérkőzések legjobb dobójátékosára kötött fogadások csak az egyes csapatok első inningjére vonatkoznak, és érvénytelenek, ha 200 overnél kevesebb zajlott le, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt. Ha egy játékost megneveztek a pénzfeldobásnál, de később eltávolítják agyrázkódás miatti cserével, akkor a játékost továbbra is figyelembe vesszük, akárcsak a cserejátékost.

    Ha egy dobójátékost neveztek a kezdő 11-be, de nem dob, az erre a dobójátékosra kötött fogadások érvényesek maradnak.

    Ha egy dobójátékost lecserélnek az élő piac felkínálása után, az eredeti piacot eltávolítjuk, és a szokásos módon számoljuk el, még akkor is, ha a cserejátékos ejti ki a legtöbb ütőjátékost. Felkínálhatunk egy új piacot frissített választásokkal.

    Ha 2 vagy több dobójátékos ejtett ki ugyanannyi ütőjátékost, akkor az a dobójátékos lesz a nyertes, aki a legkevesebb futást hagyta. Ha 2 vagy több dobójátékos ugyanannyi ütőjátékost ejtett ki és azonos számú futást hagyott, a holtversenyszabályok érvényesek.

    A szuper over során kiejtett ütőjátékosok nem számítanak.

    Ha egyik dobójátékos sem ejt ki ütőjátékost a meccsen, minden fogadás érvénytelen.

    Meccs Játékosa

    Leírás: „Kit neveznek meg a Meccs Játékosaként?”

    A fogadásokat a meccs játékosának hivatalos kihirdetése alapján számoljuk el. A holtversenyszabályok érvényesek.

    Ha a hivatalos Meccs Játékosa címet valamely okból nem hirdetik ki, minden fogadás érvénytelen.

    A mérkőzésen részt vett bármely játékosra kötött fogadások érvényesek maradnak a cseréket is beleértve. A nem játszó cserejátékosokra kötött fogadások érvénytelenek.

    Dobás futásai / Dobás pontos futásai

    Leírás: „Hány futást szereznek a megadott dobásból?”

    Az eredményt az határozza meg, hány futást adnak hozzá a csapat összes futásához a megadott dobásnál.

    Elszámolási szempontból minden illegális labda dobásnak számít. Például, ha egy over széles dobással kezdődik, akkor az első dobást 1. dobásként számoljuk el, és bár nem történt legális labdadobás, a következő labdát az adott over 2. dobásának tekintjük.

    Ha egy dobás szabadütéshez vezet, vagy egy szabadütést újradobnak illegális dobás miatt, a további dobásból származó futások nem számítanak.

    Minden futás számít, akár ütőről származik, akár nem. Például egy 3 extra futással járó széles dobás összesen 4 futásnak számít az adott dobásnál.

    Százas meccs esetén egy over 5 legális dobást tartalmaz, így egy teljes inning 20 overből áll. Például, ha nincs illegális dobás, az inningben dobott ötödik labda „X futás az 5. dobásból, 1. over” formában jelenik meg, az inningben dobott hatodik labda pedig „X futás az 1. dobásból, 2. over” formában. Ha van illegális dobás az első 5 dobott labdánál, az inningben dobott hatodik labda „X futás a 6. dobásnál, 1. over” formában jelenik meg. Minden más szabály ugyanaz marad, mint a többi formátumnál.

    Futás egy overben

    Leírás: „Hány futást szereznek a megadott overben?”

    A megadott overnek be kell fejeződnie, hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt. Ha egy inning egy over közben ér véget, akkor az overt befejezettnek tekintjük, kivéve, ha az inning külső tényezők, például rossz időjárás miatt ért véget, ebben az esetben minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt.

    Ha az over bármely okból nem kezdődik el, minden fogadás érvénytelen. Az adott overben elért extrák és büntetőfutások számítanak az elszámolás szempontjából.

    Százas meccs esetén egy over 5 legális dobást tartalmaz, így egy teljes inning 20 overből áll. Minden más szabály ugyanaz marad, mint a többi formátumnál.

    Boundary egy overben

    Leírás: „Lesz boundary a megadott overben?”

    A megadott overnek be kell fejeződnie, hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt. Ha egy inning egy over közben ér véget, akkor az overt befejezettnek tekintjük, kivéve, ha az inning külső tényezők, például rossz időjárás miatt ért véget, ebben az esetben minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt.

    Százas meccs esetén egy over 5 legális dobást tartalmaz, így egy teljes inning 20 overből áll. Minden más szabály ugyanaz marad, mint a többi formátumnál.

    Csak az ütőről szerzett boundary számít boundarynek (bármilyen dobásból, akár legális, akár nem). A túldobások, a kapuk közötti futással elért négyesek, a kapuk közötti futással elért hatosok és az extrák nem számítanak boundarynek.

    Ütőkiejtés egy overben

    Leírás: „Ejtenek ki ütőjátékost a megadott overben?”

    A megadott overnek be kell fejeződnie, hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt. Ha egy inning egy over közben ér véget, akkor az overt befejezettnek tekintjük, kivéve, ha az inning külső tényezők, például rossz időjárás miatt ért véget, ebben az esetben minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt.

    Százas meccs esetén egy over 5 legális dobást tartalmaz, így egy teljes inning 20 overből áll. Minden más szabály ugyanaz marad, mint a többi formátumnál.

    Az elszámolás szempontjából minden ütőkiejtés számít, a kifutásokat is beleértve. A sérülés miatt visszalépő ütőjátékos nem számít kiejtett ütőjátékosnak. Ha egy ütőjátékos túllépi az időt vagy visszalép, akkor úgy vesszük, hogy az ütőjátékost az előző labdánál ejtették ki.

    Páratlan/páros az overben

    Leírás: „A megadott overben szerzett futások száma páratlan vagy páros lesz?”

    A megadott overnek be kell fejeződnie, hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt. Ha egy inning egy over közben ér véget, akkor az overt befejezettnek tekintjük, kivéve, ha az inning külső tényezők, például rossz időjárás miatt ért véget, ebben az esetben minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt.

    Százas meccs esetén egy over 5 legális dobást tartalmaz, így egy teljes inning 20 overből áll. Minden más szabály ugyanaz marad, mint a többi formátumnál.

    A nullát páros számnak tekintjük.

    Futások overcsoportokban

    Leírás: „Hány futást szereznek a megadott számú over alatt?”

    Ha a megadott számú over nem fejeződött be, a fogadás érvénytelen, kivéve, ha a csapat teljesen kiesik, bejelenti az inningje végét, eléri a célját, vagy a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    Ha a korlátozott overes mérkőzéseken az összes inning számát bármelyik szakaszban a fogadás megkötésének időpontjában megadott maximális overek 80%-ánál kevesebbre csökkentik, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már eldőlt a csökkentés előtt.

    Százas meccs esetén egy over 5 legális dobást tartalmaz, így egy teljes inning 20 overből áll. Minden más szabály ugyanaz marad, mint más korlátozott overes formátumnál.

    Ütőkiejtések több overben

    Leírás: „Hány ütőkiejtés történik a megadott számú over alatt?”

    Ha a megadott számú over nem fejeződött be, a fogadás érvénytelen, kivéve, ha a csapat teljesen kiesik, bejelenti az inningje végét, eléri a célját, vagy a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    Ha a korlátozott overes mérkőzéseken az összes inning számát bármelyik szakaszban a fogadás megkötésének időpontjában megadott maximális overek 80%-ánál kevesebbre csökkentik, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már eldőlt.

    Ha egy ütőjátékos túllépi az időt vagy visszalép, akkor elszámolási szempontból úgy tekintjük, hogy az ütőjátékost az előző labdánál ejtették ki. A sérülés miatti visszalépés nem számít ütőjátékos kiejtésének.

    Százas meccs esetén egy over 5 legális dobást tartalmaz, így egy teljes inning 20 overből áll. Minden más szabály ugyanaz marad, mint más korlátozott overes formátumnál.

    Futások egy menetben

    Leírás: „Hány futást szereznek a megadott menetben?”

    Az eredményt az határozza meg, hány futást értek el egy megadott menetben, és nem számít, melyik csapat szerezte őket.

    Ha egy menetben 20-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt.

    Futások egy inningben

    Leírás: „Hány futást szerez egy csapat a megadott inningben?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha nem lehetett a fogadás megkötésének időpontjában tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt. Egy jövőbeni inningre kötött fogadások érvényesek maradnak a jelenlegi és a korábbi inningekben elért futásoktól függetlenül.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt. A döntetlen első osztályú meccseken akkor is érvénytelenek a fogadások, ha 60-nál kevesebb overben dobnak egy befejezetlen inningben, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt. Ha egy csapat bejelenti az inningje végét, azt az inninget elszámolási szempontból befejezettnek tekintjük.

    Ütőjátékosok egy inningben

    Leírás: „Hány ütőjátékost veszít az ütő csapat az aktuális inningben?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha nem lehetett a fogadás megkötésének időpontjában tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    A sérülés miatti visszalépés nem számít ütőjátékos kiejtésének.

    Négyesek egy inningben

    Leírás: „Hány négyest üt az ütő csapat az aktuális inningjében?”

    Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a „Legtöbb négyes” esetén.

    Hatosok egy inningben

    Leírás: „Hány hatost üt az ütő csapat az aktuális inningjében?”

    Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a „Legtöbb hatos” esetén.

    Extrák egy inningben

    Leírás: „Hány extra adódik hozzá a megnevezett csapat ütő inningjéhez?

    Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a „Legtöbb extra” esetén.

    Kifutás egy inningben

    Leírás: „Hány kifutást szenvednek el az inningben?”

    Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a „Legtöbb extra” esetén.

    Inningbeli futások száma páratlan vagy páros?

    Leírás: „Az összes inning futásainak száma páratlan vagy páros?”

    Ha az inning félbeszakad, feladják, vagy nincs hivatalos eredmény, minden fogadás érvénytelen.

    Legjobb ütőjátékos az inningben

    Leírás: „Melyik ütőjátékos szerzi a legtöbb futást a megnevezett csapatnál?”

    A fogadásokat a csapat inningje során egyénileg legtöbb pontot szerzett ütőjátékos alapján számoljuk el.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha nem lehetett a fogadás megkötésének időpontjában tervezett overek legalább 50%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Az első osztályú mérkőzések legjobb ütőjátékosára kötött fogadások csak az egyes csapatok első inningjére vonatkoznak, és érvénytelenek, ha 200 overnél kevesebb zajlott le, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt. Ha egy játékost megneveztek a pénzfeldobásnál, de később eltávolítják agyrázkódás miatti cserével, akkor a játékost továbbra is figyelembe vesszük, akárcsak a cserejátékost.

    Ha egy ütőjátékost neveztek a kezdő 11-be, de nem üt, az erre az ütőjátékosra kötött fogadások érvényesek maradnak. Ha egy ütőjátékost lecserélnek az élő piac felkínálása után, az eredeti piacot eltávolítjuk, és a szokásos módon számoljuk el, még akkor is, ha a cserejátékos éri el a legmagasabb egyéni pontszámot. Felkínálhatunk egy új piacot frissített választásokkal.

    Ha 2 vagy több játékos azonos számú futást ér el az inningben, a holtversenyszabályok érvényesek.

    A szuper over során szerzett futások nem számítanak.

    Legjobb dobójátékos az inningben

    Leírás: „Melyik dobójátékos ejti ki a legtöbb ütőjátékost a megnevezett csapatnál?”

    A fogadásokat a csapat inningje során egyénileg legtöbb ütőjátékost kiejtő dobójátékos alapján számoljuk el.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha nem lehetett a fogadás megkötésének időpontjában tervezett overek legalább 50%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt.

    Az első osztályú mérkőzések legjobb dobójátékosára kötött fogadások csak az egyes csapatok első inningjére vonatkoznak, és érvénytelenek, ha 200 overnél kevesebb zajlott le, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt. Ha egy játékost megneveztek a pénzfeldobásnál, de később eltávolítják agyrázkódás miatti cserével, akkor a játékost továbbra is figyelembe vesszük, akárcsak a cserejátékost.

    Ha egy dobójátékost neveztek a kezdő 11-be, de nem dob, az erre a dobójátékosra kötött fogadások érvényesek maradnak. Ha egy dobójátékost lecserélnek az élő piac felkínálása után, az eredeti piacot eltávolítjuk, és a szokásos módon számoljuk el, még akkor is, ha a cserejátékos ejti ki a legtöbb ütőjátékost. Felkínálhatunk egy új piacot frissített választásokkal.

    Ha 2 vagy több dobójátékos ejtett ki ugyanannyi ütőjátékost, akkor az a dobójátékos lesz a nyertes, aki a legkevesebb futást hagyta. Ha 2 vagy több dobójátékos ugyanannyi ütőjátékost ejtett ki és azonos számú futást hagyott, a holtversenyszabályok érvényesek. A szuper over során kiejtett ütőjátékosok nem számítanak.

    Ha egyik dobójátékos sem ejt ki ütőjátékost az inningben, minden fogadás érvénytelen.

    Ütőjátékosok páros fogadásai

    Leírás: „A jelenlegi párosban melyik ütőjátékos szerzi a legtöbb futást ebben az inningben?”

    Ez egy élő piac a 2 aktuális ütőjátékosra vonatkozóan.

    A fogadásokat az inningben megadott ütőjátékosok hivatalos eredményei alapján számoljuk el, ahogy azt a fenti „Ütőjátékos futásai” szekció részletezi.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha a fogadás megkötése után valamelyik inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Ütőjátékos meccsfogadás

    Leírás: „Melyik megnevezett játékos szerzi a legtöbb futást?”

    Ez egy mérkőzés előtti piac 2 megadott ütőjátékosra vonatkozóan.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha valamelyik inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha az elszámolás egyértelműen eldőlt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    A fogadások érvényességéhez mindkét játékosnak szerepelnie kell a 11-es kezdőkeretben, vagy csereként kell megjelennie. Ha valamelyikre ez nem teljesül, majd ezt következően üt, minden fogadás érvényes marad.

    A szuper over során szerzett futások nem számítanak.

    Dobójátékos meccsfogadás

    Leírás: „Melyik megnevezett játékos ejti ki a legtöbb ütőjátékost?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha valamelyik inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha az elszámolás egyértelműen eldőlt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    A fogadások érvényességéhez mindkét játékosnak szerepelnie kell a 11-es kezdőkeretben, vagy csereként kell megjelennie. Ha valamelyikre ez nem teljesül, majd ezt következően dob, minden fogadás érvényes marad.

    A szuper over során kiejtett ütőjátékosok nem számítanak.

    Ki szerez előbb „X” futást

    Leírás: „Melyik ütőjátékos éri el először a megadott számú futást?”

    Minden fogadás érvényes minden rövidítéstől függetlenül.

    Ha egyik ütőjátékos sem éri el a megadott számú futást, a piacokat „egyik sem”-ként számoljuk el.

    Mindkét csapat „X” futást szerez piacok

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha nem lehetett a fogadás megkötésének időpontjában tervezett overek legalább 80%-át befejezni mindkét inningben külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    A döntetlen első osztályú meccseken a fogadások érvénytelenek, ha 100-nál kevesebb overben dobnak valamelyik csapat első inningjében, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt. Csak az első inningekben elért futások számítanak. Ha egy csapat bejelenti az inningje befejezését, azt az inninget elszámolási célokból befejezettnek tekintjük.

    Legmagasabb első over

    Leírás: „Melyik csapat éri el a legtöbb futást az inningje első overe során?”

    Az első overnek be kell fejeződnie, hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt. Ha az első over során az inning külső tényezők, például a rossz időjárás miatt véget ér, minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt.

    Az első osztályú mérkőzéseken a piac csak az egyes csapatok első inningjére vonatkozik. Az adott overben elért extrák és büntetőfutások számítanak az elszámolás szempontjából.

    Százas meccs esetén egy over 5 legális dobást tartalmaz, így egy teljes inning 20 overből áll. Minden más szabály ugyanaz marad, mint a többi formátumnál.

    Maximális over a meccsen/inningben

    Leírás: „Hány futást érnek el a meccs/inning legtöbb pontos overében?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt. Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    Minden futás számít az elszámolásnál, az extrákat is beleértve. A szuper overek nem számítanak.

    Százas meccs esetén egy over 5 legális dobást tartalmaz, így egy teljes inning 20 overből áll. Minden más szabály ugyanaz marad, mint más korlátozott overes formátumnál.

    Az inning boundaryvel fejeződik be

    Leírás: „Az inning utolsó labdája boundary lesz?”

    Csak az ütőről szerzett boundary számít boundarynek (bármilyen dobásból, akár legális, akár nem). A túldobások, a kapuk közötti futással elért négyesek és az extrák nem számítanak boundarynek.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha a fogadás megkötésének időpontjában tervezett overek számát csökkentették külső tényezők, például a rossz időjárás miatt.

    Ha a meccs félbeszakad, vagy nincs hivatalos eredmény, az erre a piacra kötött minden fogadás érvénytelen.

    Futások pontos száma az inningben

    Leírás: „Hány futást szerez pontosan az utolsó inningben ütő csapat?”

    A fogadásokat a hivatalos eredmény alapján számoljuk el.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha a fogadás megkötésének időpontjában tervezett overek számát csökkentették külső tényezők, például a rossz időjárás miatt.

    Ha a meccs félbeszakad, vagy nincs hivatalos eredmény, az erre a piacra kötött minden fogadás érvénytelen.

    Ki marad benn végig

    Leírás: „Melyik ütőjátékost nem ejtik ki az inning befejezéséig?”

    Ha 2 vagy több nem kiesett ütőjátékos van, az elszámolás nyertese az utoljára dobással (legális vagy sem) szembesülő ütőjátékos lesz.

    A játékosokat nem tekintjük kiesettnek, ha nem voltak a vonalnál, mert sérülés miatt visszaléptek vagy nem ütöttek. Ha 11-nél több játékos üt, a piac érvénytelen.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha a fogadás megkötését követően az inninget bármilyen módon lerövidítették külső tényezők, például a rossz időjárás miatt.

    Minden játékos szerepel az elszámolásban, aki az inningben játszott, a cseréket is beleértve.

    Következő kieső játékos

    Leírás: „Melyik ütőjátékos esik ki legközelebb?”

    Ha valamelyik ütőjátékos sérülés miatt visszalép, vagy a vonalnál lévő ütőjátékosok eltérnek a meghirdetettől, akkor a mindkét ütőjátékosra kötött fogadások érvénytelenek.

    Ha nem ejtenek ki több ütőjátékost, minden fogadás érvénytelen.

    Összetett meccsfogadás

    Leírás: „Melyik megnevezett játékos szerzi a legtöbb pontot a játékosteljesítmény pontozási rendszerében?”

    A pontokat a következőképpen osztják ki: 1 pont futásonként, 20 pont egy ütőjátékos kiejtéséért, 10 pont elkapásonként, 25 pont a leverésért.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha valamelyik inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha az elszámolás egyértelműen eldőlt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    A fogadások érvényességéhez mindkét játékosnak szerepelnie kell a 11-es kezdőkeretben, vagy csereként kell megjelennie. Ha az egyik játékos ezt követően nem üt vagy dob, akkor minden fogadás érvényes marad.

    A szuper over során szerzett pontok nem számítanak.

    Kapus meccsfogadás

    Leírás: „Melyik megnevezett kapus szerzi a legtöbb pontot a játékosteljesítmény pontozási rendszerében?”

    A pontokat az „Összetett meccsfogadás” szekcióban írtak szerint szerzik.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha valamelyik inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha az elszámolás egyértelműen eldőlt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    Mindkét megnevezett játékosnak kapusként kell kezdenie a meccset, vagy csereként kell megjelennie, de ha a játékbeli szerepe bármilyen okból megváltozik, minden fogadást továbbra is ugyanazzal a pontrendszerrel számolunk el, mint az „Összetett meccsfogadás” esetében.

    A szuper over során szerzett pontok nem számítanak.

    Szabadütés

    Az eredményt az határozza meg, hány futást adnak hozzá a csapat összes futásához a megadott dobásnál. Ha egy szabadütést újradobnak illegális dobás miatt, a második szabadütésből szerzett futások nem számítanak.

    Az extrák és büntetőfutások számítanak az elszámolás szempontjából. Ha például széles dobásra kerül sor a megadott szabadütésnél, az eredmény 1 lesz. Ezután kínálhatunk egy újabb szabadütés piacot.

    Következő hatost ütő

    Leírás: „Melyik ütőjátékos üti a következő hatost?”

    Minden fogadás érvényes minden rövidítéstől függetlenül.

    Ha egyik ütőjátékos sem üt hatost a fogadás felkínálása után, akkor a piacot „egyik sem”-ként számoljuk el.

    A túldobások és az extrák nem számítanak.

    A következő ütőkiejtő

    Leírás: „Melyik dobójátékos ejti ki a következő ütőjátékost ebben az inningben?”

    Minden fogadás érvényes minden rövidítéstől függetlenül.

    Ha a megnevezett dobójátékosok egyike sem ejt ki ütőjátékost, ezt a piacot „fentiek egyike sem” eredménnyel számoljuk el.

    A sérülés miatt visszalépő ütőjátékos elszámolási szempontból nem számít kiejtett ütőjátékosnak.

    A kifutások, időtúllépések, visszalépések miatti és minden más típusú kiejtést, amelyet nem egy bizonyos dobójátékosnak ítélnek meg, a „fentiek közül egyik sem” eredménnyel számolunk el.

    Nyerő over

    Leírás: „A megnevezett csapat inningjének melyik overében fejeződik be a mérkőzés?”

    Minden fogadás érvénytelen, ha nincs hivatalos eredmény.

    A korlátozott overes meccseken minden fogadás érvénytelen, ha a fogadás megkötését követően a lehetséges maximális overek számát bármilyen módon csökkentik.

    Mindkét ütőjátékos kiejtési módja

    Leírás: „A két megnevezett ütőjátékost a megadott módszerrel fogják kiejteni”

    Minden fogadás érvényes marad akkor is, ha valamelyik ütőjátékost nem ejtik ki, vagy az ütőjátékos sérülés miatt visszalép az inning végén.

    Egymást követő dobásokból szerzett futások

    Leírás: „Hány futást szereznek a megadott dobások mindegyikéből?”

    Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a „Dobás futásai” piacra, kivéve, hogy mindkét megnevezett dobásból a megadott számú futást kell elérni.

    Ütőjátékost kiejtő dobás

    Leírás: „Ejtenek ki ütőjátékost a megadott dobásban?”

    A megadott dobást be kell fejezni, hogy a fogadások érvényesek legyenek. Az elszámolás szempontjából minden ütőkiejtés számít, a kifutásokat is beleértve. A sérülés miatt visszalépő ütőjátékos nem számít kiejtett ütőjátékosnak. Ha egy ütőjátékos túllépi az időt vagy visszalép, akkor úgy vesszük, hogy az ütőjátékost az előző labdánál ejtették ki.

    Mindkét ütőjátékos „X” futást szerez az overben

    Leírás: „Mindkét ütőjátékos a megadott számú futást éri el az overben?”

    A megadott overnek be kell fejeződnie, hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt. Ha egy inning egy over közben ér véget, akkor az overt befejezettnek tekintjük, kivéve, ha az inning külső tényezők, például rossz időjárás miatt ért véget, ebben az esetben minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt.

    Ha az over bármely okból nem kezdődik el, minden fogadás érvénytelen.

    Kizárólag az ütőről származó futások számítanak az elszámolás szempontjából.

    A fogadások érvényesek maradnak akkor is, ha a megadott ütőjátékosok valamelyikét kiejtik, vagy az ütőjátékos visszalép sérülés miatt az over kezdete előtt.

    Mindkét ütőjátékos boundaryt szerez az overben

    Leírás: „Mindkét ütőjátékos boundaryt szerez az over során?”

    Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a „Mindkét ütőjátékos „X” futást szerez az overben” piacokra.

    A négyes és a hatos is boundarynek számít. Kizárólag az ütőről szerzett négyes vagy hatos számít boundarynek (bármilyen dobásból, akár legális, akár nem). A túldobások, a kapuk közötti futással elért négyesek és hatosok, illetve az extrák nem számítanak.

    Négyest és hatost is érnek el egy overben

    Leírás: „Szereznek négyest és hatost is az over során?”

    A megadott overnek be kell fejeződnie, hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt. Ha egy inning egy over közben ér véget, akkor az overt befejezettnek tekintjük, kivéve, ha az inning külső tényezők, például rossz időjárás miatt ért véget, ebben az esetben minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt.

    Ha az over bármely okból nem kezdődik el, minden fogadás érvénytelen.

    Kizárólag az ütőről szerzett négyes vagy hatos számít (bármilyen dobásból, akár legális, akár nem). A túldobások, a kapuk közötti futással elért négyesek és hatosok, illetve az extrák nem számítanak.

    Kombinált ütőjátékos és dobójátékos mérföldkövek

    Leírás: „A megnevezett ütőjátékos és a megnevezett dobójátékos eléri a megadott mérföldkövét?”

    Az ütőjátékos esetében ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az „Ütőjátékos futásai” piacra. Az első osztályú mérkőzéseken csak az első inningben elért futások számítanak. Ha egy ütőjátékos nincs a kezdő 11-ben és nem cserélik be, akkor az erre az ütőjátékosra kötött fogadások érvénytelenek.

    A dobójátékos esetén, ha egy dobójátékos nem dob, akkor úgy tekintjük, hogy nulla ütőjátékost ejtett ki. Ha egy dobójátékos nincs a kezdő 11-ben és nem cserélik be, akkor az erre a dobójátékosra kötött fogadások érvénytelenek. A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha a vonatkozó inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha az elszámolás egyértelműen eldőlt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a játékos dobó inningje befejeződött. Az eredményt akkor tekintjük eldőltnek, ha meghaladta azt a határt, amelyre a fogadást kötötték.

    Az első osztályú mérkőzéseken csak az első inningbeli ütőkiejtések és futások számítanak. A szuper over során elért ütőkiejtések és futások nem számítanak.

    Kombinált ütőjátékos futásai

    Leírás: „Hány futást érnek el a megnevezett ütőjátékosok?

    Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az „Ütőjátékos futásai” piacra, és ha bármelyik megnevezett ütőjátékos nem üt, akkor a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha az elszámolás egyértelműen eldőlt.

    Kombinált ütőjátékos mérföldkövek

    Leírás: Mindkét ütőjátékos eléri a megadott mérföldkövét?

    Az ütőjátékos esetében ugyanazok a szabályok érvényesek mint a „Kombinált ütőjátékos futásai” piacra.

    Lecserélt/visszalépett játékosok

    Egy játékos lecserélését visszalépésnek tekintjük, így azt ütőjátékos kiejtésének számoljuk el.

    Agyrázkódás / taktikai cserék

    Ha egy játékos csereként hagyja el a pályát, az nem számít ütőjátékos kiejtésének. Ha a játékos nem tér vissza később, akkor az lesz a végeredmény, amelyet a játékos a pálya elhagyásáig elért. Amikor egy játékos csereként lép pályára a meccsen, elszámolási célokból úgy tekintjük, hogy ő és a lecserélt játékos is teljes mértékben részt vett a mérkőzésen.

    Büntetőfutások egy inning befejezése után

    A csapat összes futásához a másik csapat inningjének kezdete után hozzáadott büntetőfutások nem számítanak az előző inning piacainak elszámolása szempontjából.

    Százas meccs

    Százas meccs esetén egy over 5 legális dobást tartalmaz, így egy teljes inning 20 overből áll. Minden más szabály ugyanaz marad, mint más korlátozott overes formátumnál.

    Pénzfeldobás nyertese

    Leírás: „Ki nyeri a pénzfeldobást?”

    Ha nem történik pénzfeldobás, minden erre a piacra kötött fogadás érvénytelen.

    Pénzfeldobás/Győztes dupla

    Leírás: „Ki nyeri a pénzfeldobást, és ki nyeri a meccset?”

    Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a „Pénzfeldobás nyertese” és a „Meccsfogadás” piacokra.

    Futások az első overben

    Leírás: „Hány futást érnek el a meccs első overében?”

    Az első overnek be kell fejeződnie, hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt. Ha egy inning egy over közben ér véget, akkor az overt befejezettnek tekintjük, kivéve, ha az inning külső tényezők, például rossz időjárás miatt ért véget, ebben az esetben minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az elszámolás már egyértelműen eldőlt. Az első osztályú mérkőzéseken a piac csak az egyes csapatok első inningjére vonatkozik.

    Az adott overben elért extrák és büntetőfutások számítanak az elszámolás szempontjából.

    Százas meccs esetén egy over 5 legális dobást tartalmaz, így egy teljes inning 20 overből áll. Minden más szabály ugyanaz marad, mint a többi formátumnál.

    Futások az első párosban

    Leírás: „Hány futást ér el az ütő csapat az első ütőjátékos kiesésekor?”

    Ha az ütő csapat eléri az engedélyezett overjei végét, eléri a célját, vagy bejelenti az inning lezárását az első ütőjátékos kiesése előtt, az eredmény az összes megszerzett futás.

    A sérülés miatt visszalépő ütőjátékos elszámolási szempontból nem számít kiejtett ütőjátékosnak.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha külső tényezők, például a rossz időjárás miatt az inninget lerövidítették, vagy nem lehetett befejezni a tervezett overek legalább 80%-át az inningben, kivéve, ha az elszámolás már eldőlt.

    Első kiejtés módja

    Leírás: „Hogyan ejtik ki az első ütőjátékost?”

    A sérülés miatti visszalépés nem számít első ütőkiejtésnek. Ha az első ütőjátékos visszalép, minden erre a piacra kötött fogadás érvénytelen. Ha a megadott ütőjátékost nem ejtik ki, minden erre a piacra vonatkozó fogadás érvénytelen.

    Az első osztályú mérkőzéseken a piac csak az egyes csapatok első inningjére vonatkozik.

    Az elkapott és kidobott benne van a „mezőnyjátékos elkapásában”.

    Kacsák a meccsen

    Leírás: „Összesen hány kacsát érnek el a meccsen?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt. Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    Akkor történik kacsa, amikor egy ütőjátékos úgy esik ki, hogy egy futást sem szerzett. A sérülés miatti visszalépés nem számít kiejtésnek.

    A szuper over során elért kacsák nem számítanak.

    Széles dobások a meccsen

    Leírás: „Összesen hány széles dobás lesz a meccsen?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    Minden széles dobásból származó futás számít a végső összesítésben, kivéve a büntetőfutásokat.

    A szuper over során elért széles dobások nem számítanak.

    Meccs extrái

    Leírás: „Összesen hány extra lesz a meccsen?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt. Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    A meccsen dobott széles dobás, rossz labda, mellé, testet érintve mellé és a büntetőfutás nem számít a végeredmény szempontjából. Ha egy dobás során az ütőről és extraként is szereznek futásokat, az ütőről elért futások nem számítanak a végső összesítésben.

    A szuper overben szerzett extrák nem számítanak.

    Ütőkiejtések a meccsen

    Leírás: „Hány ütőjátékost ejtenek ki a meccsen?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt. Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    A sérülés miatti visszalépés nem számít kiejtésnek.

    A szuper over során történt ütőkiejtések nem számítanak.

    Legjobb ütőjátékos csapata

    Leírás: „Melyik csapat tagja a meccs legjobb ütőjátékosa?”

    Ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint a „Meccs legjobb ütőjátékosa” piacra, és ha nem kínálunk döntetlen opciót, a holtversenyszabályok érvényesek, amennyiben a két csapat legjobb ütőjátékosa azonos számú futást szerez.

    Legjobb dobójátékos csapata

    Leírás: „Melyik csapat tagja a meccs legjobb dobójátékosa?”

    Ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint a „Meccs legjobb dobójátékosa” piacra, és ha nem kínálunk döntetlen opciót, a holtversenyszabályok érvényesek, amennyiben a két csapat legjobb dobójátékosa azonos számú ütőjátékost ejt ki.

    Első inninges vezetés

    Leírás: „Mennyi lesz a futások különbsége az első osztályú meccs első inningjei között?”

    Mindkét első inninget be kell fejezni. Döntetlen esetén a holtversenyszabályok érvényesek. Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    Ötvenes/százas a meccsen

    Leírás: „Érnek el ötvenest/százast a meccsen?”

    Minden 50-es és annál magasabb pontszám ötvenesnek számít. Minden 100-as és annál magasabb pontszám százasnak számít.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    Ötvenes/százas az első inningben

    Leírás: „Érnek el ötvenest/százast a meccs első inningjében?”

    Minden 50-es és annál magasabb pontszám ötvenesnek számít. Minden 100-as és annál magasabb pontszám százasnak számít.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha az első inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    A döntetlen első osztályú meccseken be kell fejezni az inninget vagy 200 over fölé kell jutni, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    Az első osztályú mérkőzéseken ez a piac csak a meccs első inningjére vonatkozik, nem mindkét csapat első inningjére.

    Legmagasabb egyéni pontszám

    Leírás: „Mennyi lesz az ütőjátékos által szerzett legmagasabb pontszám a meccsen?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt. Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    A holtversenyszabályok érvényesek.

    A nyúl futásai

    Leírás: „Hány futást szereznek a 11-es számúak a meccsen?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt. Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek.

    Tizenegyes számúnak az inningben utolsóként ütő játékost tekintjük, függetlenül a korábban megadott ütősorrendtől. Ha 11-nél több játékos üt, ez a piac érvénytelen, kivéve, ha ez agyrázkódás miatti csere folytán történik.

    Ha az inning anélkül fejeződik be, hogy a tizenegyes számú megjelent volna a vonalnál, akkor úgy tekintjük, hogy ez az ütőjátékos nulla futást szerzett.

    Legtöbb futás az első overben

    Leírás: „Melyik csapat szerzi a legtöbb futást az első inningje első overe során?”

    Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a „Futások az első overben” piacra.

    Legtöbb futás overcsoportokban

    Leírás: „Melyik csapat szerzi a legtöbb futást az első inningje megadott számú első valahány overe során?”

    Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a „Futások overcsoportokban” piacra.

    A legtöbb kapuselkapás

    Leírás: „Melyik csapat kapusa hajt végre több elkapást?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha valamelyik inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha az elszámolás egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    Ha egy csapat az inning közben megváltoztatja a kapusát, a csere általi elkapások is számítanak az elszámolás szempontjából.

    Az első osztályú mérkőzéseken csak az első inningbeli elkapások számítanak.

    A szuper over során végrehajtott elkapások nem számítanak.

    Legtöbb elkapás

    Leírás: „Melyik csapat hajt végre több elkapást beleértve a mezőnyjátékosokat és a kapust is?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha valamelyik inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha az elszámolás egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    Az első osztályú mérkőzéseken csak az első inningbeli elkapások számítanak.

    A szuper over során végrehajtott elkapások nem számítanak.

    Legtöbb leverés

    Leírás: „Melyik csapat hajt végre több leverést?”

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha valamelyik inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha az elszámolás egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt.

    Az első osztályú mérkőzéseken csak az első inningbeli leverések számítanak.

    A szuper over során végrehajtott leverések nem számítanak.

    Legtöbb elszenvedett kifutás

    Leírás: „Melyik csapat szenvedi el a legtöbb kifutást a meccsen?”

    Az „elszenvedett” kifutás azt jelenti, hogy a csapat egy tagja kifut az ütés közben.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha valamelyik inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha az elszámolás egyértelműen eldőlt a csökkentés előtt.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás elszámolása már egyértelműen eldőlt. Az első osztályú mérkőzéseken csak az első inningbeli kifutások számítanak.

    A szuper overben szerzett kifutások nem számítanak.

    Futások az X csapat első overében

    Leírás: „Hány futást szerez az X csapat az első inningjének első overe során?”

    Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a „Futások az első overben” piacra.

    X csapat futásai overcsoportokban

    Leírás: „Hány futást szerez az X csapat az első megadott számú overben?”

    Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a „Futások overcsoportokban” piacra.

    Futások az X csapat első párosában

    Leírás: „Hány futást ér el az X csapat az első ütőjátékosuk kiejtése előtt?”

    Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a „Futások az első párosban” piacra.

    X csapat első kiesésének módja

    Leírás: „Mi lesz a kiejtés módja az X csapat elsőként kieső ütőjátékosánál?”

    Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az „Első kiejtés módja” piacra.

    X csapat négyesei

    Leírás: „Hány négyest szerez az X csapat?”

    Ugyanazok a szabályok, mint a „Meccs négyesei” piacnál, az overek 80%-ának lejátszására vonatkozó feltétel csak az X csapat inningjére érvényes.

    Az első osztályú mérkőzéseken az eredmény kizárólag az egyes csapatok első inningjén alapul.

    X csapat hatosai

    Leírás: „Hány hatost szerez az X csapat?”

    Ugyanazok a szabályok, mint a „Meccs hatosai” piacnál, az overek 80%-ának lejátszására vonatkozó feltétel csak az X csapat inningjére érvényes.

    Az első osztályú mérkőzéseken az eredmény kizárólag az egyes csapatok első inningjén alapul.

    „X” csapat kifutásai az inningben

    Leírás: „Az X csapat hány tagja fog kifutni?”

    Ugyanazok a szabályok, mint a „Meccs kifutásai” piacnál, az overek 80%-ának lejátszására vonatkozó feltétel csak az X csapat inningjére érvényes.

    Az első osztályú mérkőzéseken az eredmény kizárólag az egyes csapatok első inningjén alapul.

    X csapat maximális overe

    Leírás: „Hány futást szereznek az X csapat inningjének legmagasabb pontú overében?”

    Ugyanazok a szabályok, mint a „Maximális over a meccsen/inningben” piacnál, az overek 80%-ának lejátszására vonatkozó feltétel csak az X csapat inningjére érvényes.

    Az első osztályú mérkőzéseken az eredmény kizárólag az egyes csapatok első inningjén alapul.

    X csapat kacsái

    Leírás: „Az X csapat hány tagja ér el kacsát az inningjében?”

    Ugyanazok a szabályok, mint a „Kacsák a meccsen” piacnál, az overek 80%-ának lejátszására vonatkozó feltétel csak az X csapat inningjére érvényes.

    Az első osztályú mérkőzéseken az eredmény kizárólag az egyes csapatok első inningjén alapul.

    X csapat széles dobásai

    Leírás: „Hány széles dobás lesz, amikor az X csapat üt?”

    Ugyanazok a szabályok, mint a „Széles dobások a meccsen” piacnál, az overek 80%-ának lejátszására vonatkozó feltétel csak arra érvényes, amikor az X csapat üt.

    Az első osztályú mérkőzéseken az eredmény kizárólag az egyes csapatok első inningjén alapul.

    X csapat extrái

    Leírás: „Hány extra lesz, amikor az X csapat üt?”

    Ugyanazok a szabályok, mint a „Meccs extrái” piacnál, az overek 80%-ának lejátszására vonatkozó feltétel csak arra érvényes, amikor az X csapat üt.

    Az első osztályú mérkőzéseken az eredmény kizárólag az egyes csapatok első inningjén alapul.

    X csapat elvesztett ütőjátékosai

    Leírás: „Hány ütőjátékost ejtenek ki, amikor az X csapat üt?”

    Ugyanazok a szabályok, mint az „Ütőkiejtések a meccsen” piacnál, az overek 80%-ának lejátszására vonatkozó feltétel csak arra érvényes, amikor az X csapat dob.

    Az első osztályú mérkőzéseken az eredmény kizárólag az egyes csapatok első inningjén alapul.

    X csapat legjobb ütőjátékosa

    Leírás: „Melyik ütőjátékos szerzi a legtöbb futást az X csapatnak?”

    A fogadásokat az X csapat első inningje során egyénileg legtöbb pontot szerző ütőjátékos alapján számoljuk el.

    Ugyanazok a szabályok, mint a „Meccs legjobb ütőjátékosa” piacnál, az overek 50%-ának lejátszására vonatkozó feltétel csak az X csapat inningjére érvényes.

    X csapat legjobb dobójátékosa

    Leírás: „Az X csapat melyik dobójátékosa ejti ki a legtöbb ütőjátékost?”

    A fogadásokat a megadott csapat azon dobójátékosa alapján számoljuk el, aki egyénileg a legtöbb ütőjátékost ejti ki. Ha 2 vagy több dobójátékos ejtett ki ugyanannyi ütőjátékost, akkor az a dobójátékos lesz a nyertes, aki a legkevesebb futást hagyta. Ha 2 vagy több dobójátékos ugyanannyi ütőjátékost ejtett ki és azonos számú futást hagyott, a holtversenyszabályok érvényesek.

    Egyébként ugyanazok a szabályok, mint a „Meccs legjobb dobójátékosa” piacnál, az overek 50%-ának lejátszására vonatkozó feltétel csak akkor érvényes, amikor az X csapat dob.

    Dobójátékos ütőkiejtései

    Leírás: „Hány ütőjátékost ejt ki a megnevezett dobójátékos?”

    Ha a vonatkozó dobójátékos nem dob, akkor úgy tekintjük, hogy nulla ütőjátékost ejtett ki. Ha a vonatkozó dobójátékos nincs a kezdő 11-ben és nem cserélik be, a fogadások érvénytelenek.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha a vonatkozó inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha az elszámolás egyértelműen eldőlt. Az eredményt akkor tekintjük eldőltnek, ha meghaladta azt a határt, amelyre a fogadást kötötték.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a játékos dobó inningje befejeződött.

    Az első osztályú mérkőzéseken csak az első inningbeli ütőkiejtések számítanak.

    A szuper over során kiejtett ütőjátékosok nem számítanak.

    Megnevezett játékos teljesítménye

    Leírás: „Hány pontot szerez a megnevezett játékos a játékosteljesítmény pontozási rendszerében?”

    A pontokat az „Összetett meccsfogadás” szekcióban írtak szerint szerzik.

    Ha a játékos nem üt vagy dob, de szerepel a kezdő 11-ben, minden fogadás érvényes marad. Ha a játékos nincs a kezdő 11-ben, a fogadások érvénytelenek.

    A korlátozott overes meccseken a fogadások érvénytelenek, ha valamelyik inningben nem lehetett a tervezett overek legalább 80%-át befejezni külső tényezők, például a rossz időjárás miatt, kivéve, ha az elszámolás egyértelműen eldőlt. Az eredményt akkor tekintjük eldőltnek, ha meghaladta azt a határt, amelyre a fogadást kötötték.

    Ha a döntetlen első osztályú meccseken 200-nál kevesebb overben dobnak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha mindkét első inning befejeződött.

    Az első osztályú mérkőzéseken csak az első inningbeli pontok számítanak.

    A szuper over során szerzett pontok nem számítanak.

   • 12 Kerékpározás

    • Ahol van díjátadó ceremónia, a piacokat a megfelelő irányító szervezet hivatalos eredménye alapján számoljuk el a díjátadás időpontjában, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától.
    • Ha nincs díjátadó ceremónia, az eredményeket az illetékes irányító testület hivatalos eredményének megfelelően határozzuk meg, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától (kivéve, ha egy változtatást a vonatkozó piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül kihirdetnek azért, hogy az eredményközlés hibáját korrigálják).
    • Ha a „Szakaszt nyer” piacok esetén a megnevezett kerékpáros nem indul a futamon, minden arra a kerékpárosra kötött fogadás érvénytelen. Ha a megnevezett kerékpáros bármelyik szakaszon holtversenyben végez az első helyen, az szakaszgyőzelemnek minősül.
    • A párbajokat azon kerékpáros szerint számoljuk el, aki a magasabb helyezést éri el az adott eseményen/szakaszon. Amennyiben legalább az egyik kerékpáros nem kezdi el az eseményt/szakaszt, a fogadásokat érvénytelennek tekintjük. Ha mindkét kerékpáros elkezdi, de egyik sem fejezi be az adott eseményt/szakaszt, a fogadásokat érvénytelennek tekintjük. Ha mindkét kerékpáros elkezdi az adott eseményt/szakaszt, és csak az egyiknek nem sikerül befejeznie, akkor azt a kerékpárost tekintjük győztesnek, aki befejezi az adott eseményt/szakaszt.
    • Minden szakaszt a futam hivatalos irányító testülete által a dobogós díjátadás időpontjában közzétett eredmény alapján számolunk el. Ez független attól, hogy egy szakaszt lerövidítettek-e a kedvezőtlen időjárási körülmények vagy más okok miatt.
   • 13 Darts

    • Abban az esetben, ha egy mérkőzés elkezdődik, de nem fejeződik be, a következő fordulóba továbbjutó vagy a győzelmet megkapó játékos lesz győztesnek tekintve elszámolási célokból.
    • Ha egy meccset bármilyen okból nem fejeznek be, akkor bármely „pontos eredmény” vagy „következő leg/játék/játszma” piacra vonatkozó fogadás érvénytelen lesz, kivéve, ha a piac eredménye egyértelműen meghatározott.
    • Ha a meccs bármely okból nem fejeződik be, a fogadások érvénytelenek lesznek, kivéve, ha a piac eredményét egyértelműen meghatározták.
    • A legmagasabb kiszállót, a legtöbb 180-ast, és a meccs megnyerését/elvesztését érintő dupla és tripla fogadásokat akkor tekintjük sikeresnek (és számoljuk el nyerő fogadásként), ha a fogadás tényezőinek mindegyike nyerő nyílt választás. A kétségek elkerülése végett, a fogadást akkor tekintjük sikertelennek (és számoljuk el vesztő fogadásként), ha: (i) a kiválasztott játékos legmagasabb kiszállója ugyanannyi, mint az ellenfeléé, (ii) a kiválasztott játékos pontosan annyi 180-ast dob, mint az ellenfele és/vagy (iii) a meccs döntetlen.
    • A dartsra vonatkozó Napi Extrák esetén az összes tervezett mérkőzést meg kell tartani, máskülönben a fogadások érvénytelenek.
    • A legmagasabb kiszállót teljesítő játékos: ha a mérkőzést nem fejezik be, a fogadások érvénytelenek.
   • 14Az e-sportok általános szabályai

    • Ha esemény arra vonatkozik, hogy ugyanaz a két játékos vagy csapat több meccset/pályát játszik, pl. „2 nyert játszma”, és az egyik meccset vagy pályát nem játsszák le, mert az esemény eredményét már meghatározták, az ilyen meccsekre vagy pályákra kötött fogadások érvénytelenek.
    • Halasztások/törlések

    • A jelzett dátumok és időpontok csak tájékoztató jellegűek. Ha egy eseményt törölnek, elhalasztanak vagy félbeszakítanak és nem fejeznek be az eredeti kezdési időpontot követő 48 órán belül, akkor az erre az eseményre kötött fogadások érvénytelenek, és a téteket visszatérítjük. Azonban a 48 órán belül befejezett meccseket és pályákat rendesen elszámoljuk még akkor is, ha ugyanannak a párosításnak a további tervezett meccseit vagy pályáit törlik, illetve még későbbre halasztják.
    • Közvetítés

    • A fogadásokat a kiadó vagy az eseményszervező hivatalos játékközvetítése alapján számoljuk el. Amennyiben a közvetítésben megjelenik bizonyos számú fordulógyőzelem, gyilkosság, sárkány, torony, ezt általában felhasználjuk a vonatkozó fogadások elszámolására. Ha egy fogadás eredménye a közvetítés alapján nem egyértelmű, vagy nincs közvetítés, akkor a játék API-jának meccsstatisztikáját használjuk, amennyiben ez elérhető.
    • Számozott piacok

    • Számozott piacok esetén (mint például a Counter-Strike: GO egy bizonyos fordulójának győztese vagy a csapat elér egy adott számú gyilkosságot a League of Legendsben vagy a DOTA2-ben), a szám jelzi a célt, ami számít. Nem garantált, hogy a piac nevében előforduló olyan kifejezések, mint a „következő”, helyesek, mivel a közvetítés késhet, és nem mindig tudjuk a számot pontosan időzíteni, ha egy célt elértek vagy egy fordulót befejeztek. Emiatt minden fogadást a megadott számú forduló vagy a meghatározott cél alapján számolunk el, a piac nevében előforduló bármilyen kifejezéstől vagy a piac megkötésének idejére vonatkozó időzítésétől függetlenül.
    • Ha a fordulók vagy pályák tervezett száma megváltozik, vagy ha a piacokat tévesen a fordulók vagy pályák valódi számától eltérő számra kínáljuk, akkor a győzelmi különbségre (ideértve a hendikepet is), az összes fordulóra/pályára, pontos eredményre stb. kötött fogadások érvénytelenek, és a téteket visszatérítjük. A pálya győztesére és a párosítás győztesére kötött fogadások érvényesek maradnak.
    • Ha egy pályát nem játszanak le, vagy walkover révén, illetve játék elkezdése nélküli alapértelmezés szerint az egyik játékosnak vagy csapatnak ítélik, akkor az erre a pályára és a párosítás egészére kötött minden fogadás érvénytelen, és a téteket visszatérítik. A kizárólag a lejátszott pályákra vonatkozó fogadások érvényesek maradnak. Egy pálya akkor tekinthető elkezdettnek, amikor a játékóra elindul, vagy valamelyik csapat, illetve játékos játékakciót hajt végre az adott pályával kapcsolatban, például választást, tiltást vagy fegyvervásárlást.
    • League of Legends

    • Tornyok – Minden elpusztított torony az ellenfél pusztítása, még ha az utolsó ütés egy miniontól származik is.
    • Inhibitor – Minden elpusztított inhibitor az ellenfél pusztítása, még ha az utolsó ütés egy miniontól származik is. Az elpusztított inhibitorok számára vonatkozó fogadások esetén a hat inhibitor mindegyike csak egyszer számít, akkor is, ha elpusztítják, újjáépül, és ismét elpusztítják. A következő inhibitor elpusztítására vonatkozó fogadások esetén egy inhibitor minden egyes elpusztítása külön számít, még ha újjáépül és második vagy többedik alkalommal pusztítják el.
    • A gyilkosságokra vonatkozó fogadások esetén (beleértve az „első vér”-t is, ami a League of Legendsben a pálya első gyilkosságának felel meg), a hivatalos közvetítés vagy a játék API-ja (ha elérhető) a meghatározó annak megállapításában, hogy egy hős halála gyilkosságnak számít-e. Például, ha egy hőst egy torony vagy egy minion sebzése öl meg egy ellenfél hős közreműködése nélkül, akkor ezt esetleg nem gyilkosságként regisztrálják a közvetítésben, és ekkor ez nem számít gyilkosságnak az elszámolás szempontjából.
    • Ha egy fogadás arra vonatkozik, hogy melyik lesz a következő csapat, amelyik elér egy megadott célt, vagy hogy melyik csapat ér el többet egy bizonyos célból, és az „egyik sem” vagy a „döntetlen” opció is szerepel a kínálatban, és ez a nyerő eredmény, akkor a valamelyik csapatra kötött fogadások vesztesek. Ahol nem szerepel ilyen választás a kínálatban, és egyik csapat sem nyer, ott a piacra kötött minden fogadás érvénytelen, és a téteket visszatérítjük.
    • Feladások

    • Amennyiben az egyik csapat feladja, a fogadások érvényesek maradnak, és a következőképpen számoljuk el őket: A pálya győztesére vonatkozó fogadásoknál az a nyertes csapat, amelyik nem adta fel.
    • A sárkányokat, baronokat és gyilkosságokat érintő fogadásokat a feladás időpontjában érvényes állás szerint számoljuk el.
    • A tornyokra és inhibitorokra vonatkozó fogadásokat úgy számoljuk el, mintha a feladás idején érvényes állásból indulva a nyerő csapat elpusztította volna a rendes győzelemhez minimálisan szükséges számú további tornyot és/vagy inhibitort. Például, ha feladás pillanatában a vesztes csapat egy inhibitor hátrányban van, akkor úgy tekintjük, hogy nem lett több inhibitor elpusztítva. Ha a vesztes csapat nincs inhibitorhátrányban, akkor úgy tekintjük, hogy a nyertes csapat elpusztított egy további inhibitort, és elsőbbséget adunk annak az inhibitornak, amelyet már elpusztítottak, ha van ilyen inhibitor, és az újjáépült. Ha a győztes csapat elpusztította az összes 1-es szintű tornyot, és egy 2-es szintű tornyot is, akkor úgy tekintjük, hogy elpusztított három további tornyot (összesen hetet), mivel ebből az állásból általában legalább egy 3-as szintű tornyot és a két nexus tornyot el kell pusztítani a játék megnyeréséhez.
    • DOTA2

    • Tornyok – Minden elpusztított torony az ellenfél pusztítása, még ha az utolsó ütés egy miniontól származik is.
    • Barakkok – Minden elpusztított barakk az ellenfél pusztítása, még ha az utolsó ütés egy miniontól származik is. A távolsági és közelharci barakkok minden párban külön barakknak számítanak, és minden csapatnak összesen hat barakkja van.
    • Gyilkosságok (nem „első vér”) – A hivatalos közvetítés vagy a játék API-ja (ha elérhető) a meghatározó annak megállapításában, hogy egy hős halála gyilkosságnak számít-e. Például, ha egy hőst egy torony vagy egy minion sebzése öl meg egy ellenfél hős közreműködése nélkül, akkor ezt esetleg nem gyilkosságként regisztrálják a közvetítésben, és ekkor ez nem számít gyilkosságnak az elszámolás szempontjából.
    • Első vér – A közvetítésnek vagy a játék hivatalos API-jának első vérként kell regisztrálnia a gyilkosságot. Például, ha a csapattárs megtagad egy gyilkosságot (denying), azt esetleg nem számolják első vérnek (függetlenül attól, hogy a közvetítés gyilkosságszámlálója gyilkosságként regisztrálja-e), és ez esetben ez nem számít első vérnek az elszámolás szempontjából. A kétségek elkerülése végett, az „Első vér”-től eltekintve a gyilkosságra vonatkozó minden piacot a gyilkosságszámláló alapján számolunk el, de a gyilkosságszámlálóban regisztrált gyilkosság csak akkor számít első vérnek, ha ezt bejelentik.
    • Roshanok – Azt a csapatot tekintjük a Roshan gyilkosának, amely a közvetítés vagy a játék API-ja szerint az utolsó csapást vitte be a Roshannak, és nem számít, hogy melyik játékos vette fel az Aegis of the Immortalt.
    • A következő csapat, amelyik elér egy megadott célt, vagy melyik csapat ér el többet egy bizonyos célból – Ha az „egyik sem” vagy a „döntetlen” opció is szerepel a kínálatban, és ez a nyerő eredmény, akkor a valamelyik csapatra kötött fogadások vesztesek. Ahol nem szerepel ilyen választás a kínálatban, és egyik csapat sem nyer, ott a piacra kötött minden fogadás érvénytelen, és a téteket visszatérítjük.
    • Feladások

    • Amennyiben az egyik csapat feladja, a fogadások érvényesek maradnak, és a következőképpen számoljuk el őket:
    • A pálya győztesére vonatkozó fogadásoknál az a nyertes csapat, amelyik nem adta fel.
    • A Roshanokat, barakkokat és gyilkosságokat érintő fogadásokat a feladás időpontjában érvényes állás szerint számoljuk el.
    • A tornyokra vonatkozó fogadásokat úgy számoljuk el, mintha a feladás idején érvényes állásból indulva a nyerő csapat elpusztította volna a rendes győzelemhez minimálisan szükséges számú további tornyot. Például, ha a nyertes csapat elpusztította az összes 1-es szintű tornyot, és egy 2-es szintű tornyot is, akkor úgy tekintjük, hogy elpusztított három további tornyot (összesen hetet), mivel ebből az állásból általában legalább egy 3-as szintű tornyot és a két nexus tornyot el kell pusztítani a játék megnyeréséhez.
    • Counter Strike: GO

    • A legtöbb pályafogadás a tervezett számú fordulón alapul (rendszerint 16 nyert forduló), és nem számítanak a döntetlen esetén játszott extra fordulók. Azonban ha egy pálya győztese piacot „döntetlen” választás nélkül kínálunk, akkor azt a pálya általános győztese javára számoljuk el (az esetleg játszott hosszabbítást beleszámítva).
   • 15 Pénzügyi fogadások

     • „FTSE feljebb/lejjebb – 20 perc” piacok
     – A fogadásokat attól függően számoljuk el, hogy az FTSE100 „feljebb” végez, ugyanott marad, vagy „lejjebb” végez a vonatkozó időszakban. A piacot az FTSE100 árfolyamváltozása szerint számoljuk el. Az árfolyamváltozást az időszak első megállapított árfolyamát és az időszak végének első megállapított árfolyamát használva mérjük. A megállapított árfolyamokat minden esetben a Bloomberg szolgáltatja. A napi kereskedés zárásakor befejeződő időszakok esetén a hivatalos záró árfolyamot használjuk, és nem az időszak végének első megállapított árfolyamát.
     • Kamatláb – MPC piacok
     – A fogadásokat annak alapján számoljuk el, hogy mennyi lesz a brit alapkamat értéke (a „Kamat”) a Bank of England monetáris politikai bizottságának következő rendes ülése után. Ha a tervezett ülés előtt jelentenek be kamatváltozást, és sor kerül a tervezett ülésre, a Betfair ezt a piacot az alapján számolja el, hogy mennyi lesz a Kamat közvetlenül a tervezett ülés után. Ha a tervezett ülés előtt jelentenek be kamatváltozást, és elmarad a tervezett ülés (vagy nem a tervezett napon és időpontban tartják meg), a Betfair érvénytelenít minden fogadást, amelyet a kamatváltozás bejelentése után tartottak, és az újonnan bejelentett Kamat alapján számolja el ezt a piacot. Ha a bejelentett Kamat százalékos mértéke eltér a megszokott törtekben megnevezettől (azaz a következőktől: x,00, x,25, x,50 vagy x,75), a Betfair érvényteleníti ezt a piacot (pl. ha az érték 4,33%, a piac érvénytelen lesz).
   • 16 Futsal

    • A fogadásokat az illetékes irányító testület által a meccs végén bejelentett eredmény alapján számoljuk el. Konzisztens, független bizonyíték hiánya vagy egymásnak jelentősen ellentmondó bizonyítékok megléte esetén a saját statisztikánk alapján számoljuk el a fogadásokat.
    • Minden piacot a rendes játékidő (40 perc) végén fennálló eredmény alapján számolunk el. Az egyetlen kivételt azok a mérkőzések képezik, amelyek időtartama rövidebb (pl. 30 perc) a meccseket magában foglaló verseny előírásai vagy a két részt vevő fél kezdőrúgás előtti megállapodása következtében. Ha a mérkőzést a hagyományos 2 félidős formátumban játsszák le, akkor ilyen esetekben minden fogadást a megállapodásban szereplő játékidő végén számolunk el.
    • Amennyiben egy mérkőzést nem rendeznek meg, az erre a meccsre kötött fogadások érvénytelenek.
    • Ha egy mérkőzés félbeszakad, minden piac érvénytelen, kivéve, ha az eredményt egyértelműen meghatározták.

    Az egyes piacok áttekintése (futsal)

    • A 3 esélyes Meccs győztese piacot az állási időt magában foglaló rendes játékidő végén fennálló eredmény alapján számoljuk el. A 3 esélyes Meccs győztese piac esetében a hosszabbítás elszámolási szempontból nem számít.
    • A Hendikep és az Összes gól piacok elszámolásakor számít a hosszabbítás.
   • 17 GAA

    • A hosszabbítás nem számít (hacsak másképp nem rendelkezünk). A piacokat a 60/70 perc végén fennálló eredmény alapján számoljuk el.
    • Ha egy mérkőzés félbeszakad a befejezése előtt, azt érvénytelennek nyilvánítjuk, kivéve, ha az irányító testület bejelent egy hivatalos eredményt. Minden más piacot érvénytelennek tekintünk, kivéve, ha az eredményt már meghatározták.
    • Játékos pontjai: Ezt a piacot a megnevezett játékos összes pontja alapján számoljuk el (gólok plusz pontok). A fogadás érvényességéhez a játékosnak kezdenie kell.
    • Átlagos pontok (liga/bajnokság): Ezt a piacot a teljes liga vagy bajnokság (beleértve az elődöntőt és a döntőt is) során a megnevezett játékos által átlagosan szerzett pont alapján számoljuk el. A fogadások érvényességéhez a megnevezett játékosnak legalább 3 ligameccsen kezdenie kell.
    • Az év futballjátékosa/hurlingjátékosa: Ezt a piacot a hivatalos All Star díjátadó ceremónia eredményei alapján számoljuk el.
    • Ha egy meccset elhalasztanak, akkor az arra mérkőzésre kötött összes fogadás érvénytelen lesz, kivéve, ha a meccset átütemezik az eredetileg tervezett kezdési időpontjától számított 72 órán belülre. Ennek a szabálynak a szempontjából egy meccs tervezett kezdési időpontja a vonatkozó verseny mérkőzéseit kiíró GAA Central Council, egyedi regionális tanács, és/vagy egyedi megyei tanács által bejelentett időpont. A korábban említettek bejelentései között felmerülő bármilyen következetlenség vagy ellentét esetén az elsőbbségi sorrend a következő (csökkenő sorrendben): (i) a GAA Central Council, majd (ii) az egyedi regionális tanács, majd (iii) az egyedi megyei tanács.
    • A GAA szabályai #OddsOnThat esetén
     • Az ebben az alszakaszban kifejtett szabályok kifejezetten az #OddsOnThat (OOT) révén kötött GAA fogadások elszámolására vonatkozik. Az ebben a GAA szekcióban vagy ezen a weboldalon bárhol másutt található minden egyéb elszámolási szabály szintén érvényes az OOT fogadások elszámolására, kivéve, ha azok ellentmondanak vagy ellentétbe kerülnek az ebben az alszakaszban szereplő szabályokkal. Ez esetben az ebben az alszakaszban lévő szabályok élveznek elsőbbséget.
     • Az ellenfél által szerzett öngólok beleszámítanak a csapat gólszámába. Azonban egy játékos öngóljai nem számítanak bele a saját gólszámába.
     • Ha egy OOT fogadás részét képező játékos egyáltalán nem vesz részt a vonatkozó meccsen, akkor a szóban forgó OOT fogadás érvénytelen.
     • Az arra kötött OOT fogadásoknál, hogy egy játékos összes pontja egy érték alatt vagy felett van: (i) a kiválasztott játékosnak kezdenie kell a meccsen (a fogadások érvénytelenek, ha az adott játékos nem kezd), és (ii) hacsak másképp nem rendelkezünk, a pontot eredményező rögzített labdák (azaz a szabadrúgások, büntetők, a 45-ösök és az oldalvonali labdák) beleszámítanak ebbe a statisztikába.
     • Hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezünk, az OOT fogadások esetén a hosszabbítás és/vagy újrajátszások nem számítanak.
     • A kapufa eltalálására vonatkozó OOT fogadások esetén a labdának aktív játék során kell eltalálnia a kapu függőleges léceit vagy a keresztlécét. Az nem számít, ha a labda azután találja el a kapufát, hogy a bíró megállította a játékot. Ha a labda egymás után kétszer vagy többször is eltalálja a kapufát, a kapufa minden egyes érintése külön számít.
     • Minden OOT piacot (beleértve az Összes széles lövés / oldalbedobás piacokat) az RTE Sport (vagy a Betfair által időközönként kijelölt más szervezet) által kihirdetett hivatalos eredmény alapján számolunk el.
     • Az első labdához érő kapusra vonatkozó piacokat annak alapján számoljuk el, hogy melyik kapus ér először a labdához a mérkőzésen folyó játék közben. Ha például egy kapus megérinti a labdát, de a bíró valamilyen okból (pl. szabadrúgást ítél egy olyan szabálytalanság miatt, amely a kapus labdaérintése előtt történt) ismét játékba hozza, akkor ezen szabályok céljából úgy tekintjük, hogy a kapus nem érintette meg a labdát.
     • Egy egyértelmű szorzókialakítási hiba esetén fenntartjuk magunknak a jogot, hogy töröljünk minden helytelen szorzóval kötött OOT fogadást (és ilyen esetekben felajánljuk az OOT fogadás újbóli megkötését a helyes szorzóval).
     • Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy minden nyilvánvaló szövegezési hiba esetén töröljük az adott választásra kötött OOT fogadásokat. Bizonyos esetekben ilyenkor felajánljuk az OOT fogadás újbóli megkötését a helyes szövegezéssel.
     • Egy OOT GAA fogadás maximális kifizetése 25 000 £/€. Ez minden OOT választást tartalmazó egyszeres fogadásra és többes kötésre érvényes.
   • 18 Golf

     18.1 Általános

     • Ha nincs meghatározva nyereményszorzó a döntetlenre, a holtversenyszabályok alkalmazandók.
     • A versenyfogadások csak akkor lesznek elszámolva, ha a hivatalos eredményhez szükséges számú lyukat lejátszották.
     • Ahol van díjátadó ceremónia, a piacokat a megfelelő irányító szervezet hivatalos eredménye alapján számoljuk el a díjátadás időpontjában, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától.
     • Ha nincs díjátadó ceremónia, az eredményeket az illetékes irányító testület hivatalos eredményének megfelelően határozzuk meg, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától (kivéve, ha egy változtatást a vonatkozó piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül kihirdetnek azért, hogy az eredményközlés hibáját korrigálják).
     • Ha egy játékos nem indul a versenyen, akkor az arra a játékosra kötött fogadások érvénytelenek.
     • Minden játékos, aki elkezdi a versenyt, de visszalép vagy diszkvalifikálják a verseny vége előtt, vesztőként lesz elszámolva.
     • Ha a verseny rövidebb a tervezettnél, és a Betfair elszámolja a versenypiacokat, akkor az utolsó teljesített forduló után kötött minden fogadás érvénytelen.
     • Minden „továbbjut” típusú piac esetében azok a golfozók a nyertesek, akik bejutnak a versenyre, akár részt vesznek azon, akár nem. A piacokat a selejtezős szakasz után számoljuk el, és semmilyen későbbi diszkvalifikálás vagy az eredmények megváltoztatása nem számít.
     • Ha egy versenyt, illetve fordulót a kezdetétől fogva újraindítanak, a hivatalos kezdési időpont után kötött minden fogadás érvénytelen, kivéve azokat a piacokat, amelyeket egyértelműen meghatároztak. A 2 labdás és a 3 labdás fogadások csak akkor lesznek érvénytelenek, ha a megfelelő 2 vagy 3 labdás lefoglalt kezdési időpontja (tee time) után kötötték őket.
     • A „Győzelmi különbség” piacok a hivatalos versenyeredmény alapján lesznek elszámolva, és az esetlegesen szükséges rájátszások NEM számítanak.
     • A „3 labdás” és a „2 labdás” piacokra kötött minden fogadás érvényes, függetlenül attól, hogy a játékosok ugyanabban a csoportban játszanak-e, illetve egymáshoz párosították-e őket.
     • Amennyiben egy versenyt lerövidítenek vagy az időjárási körülmények miatt más módon érintett, ha az eseményen legalább 36 lyukat befejeztek, az elszámolás a trófeaátadási ceremónia alapján történik, beleértve a versenycsoportok, a párosítások, a csak hely, a legjobb 10 típusú és minden más 72 lyukra vonatkozó piacot.
     • Ha nem fejeztek be 36 lyukat, akkor az eseményre kötött minden fogadás érvénytelen, kivéve azokat a piacokat, amelyek már eldőltek (pl. első fordulós 3 labdás).
     • Ha egy fogadás megkötése után nincs további játék, az adott fogadás érvénytelen.
     • Elhalasztott esemény esetén minden fogadás érvényes, kivéve, ha a versenyt nem játsszák le 7 napon belül, amikor is a fogadások érvénytelenek.

     18.2 Versenymeccs-fogadás (azaz fogadás egy 72 lyukas meccsre)

     • Ha egy játékos egyetlen ütés nélkül visszalép, a vonatkozó piacra kötött minden fogadás érvénytelen.
     • Ha egyetlen játékos sem fejez be egy bizonyos fordulót (kivéve az elsőt), az a játékos a győztes, akinek a legkevesebb pontja van az előző fordulót követően.
     • Ha egy játékost diszkvalifikálnak vagy visszalép bármelyik fordulóban, vesztesként lesz elszámolva, feltéve, hogy legalább egy másik játékos befejezi azt a fordulót.
     • Ha egyetlen játékos sem fejezi be az első fordulót, akkor minden fogadás érvénytelen.

     18.3 Fordulóra vonatkozó fogadási piacok (pl. 2 labda, 3 labda stb.)

     • A fogadások érvényességéhez a játékosoknak legalább 3 lyukat teljesíteniük kell.
     • A 2/3 labdás fogadások esetén az a páros vagy csoport azon játékosa a győztes, akinek 18 lyuk után a legkevesebb pontja van.
     • Amennyiben egy 2/3 labdás játékban egy játékos nem üt el a tee-ről, akkor az erre a 2/3 labdás játékra kötött fogadások érvénytelenek. Amennyiben egy játékos forduló közben visszalép, úgy tekintjük, hogy játszott.
     • Amennyiben egy 2/3 labdás játékot átrendeznek, akkor az arra 2/3 labdás játékra kötött fogadások az eredeti párosítások/csoportosítások szerint érvényesek.
     • Ha egy játékos elér egy eredményt, de később kizárják, minden fogadást a játékos által abban a fordulóban eredetileg elért eredmény alapján számolunk el. Az eredménykártya aláírása véglegesnek tekintendő, és a későbbi kizárást vagy eredménymódosítást nem vesszük figyelembe az elszámolás szempontjából.
     • A 2 labdás fogadás esetén kínálunk szorzót a döntetlenre, így döntetlen esetén mindkét játékos vesztes, és a döntetlenre kötött fogadások a nyertesek. 3 labdás fogadás esetén a holtversenyszabályok érvényesek.
     • Egy 2/3 labdás piac esetén a fogadások érvényességéhez legalább egy játékosnak teljesítenie kell 18 lyukat.

     18.4 Lyukankénti piacok stroke play (ütésszám szerinti játék) esetén (azaz egy megnevezett játékos teljesítménye egy adott lyuknál)

     • Ha a lyuk bármilyen okból nem fejeződik be, akkor minden erre a lyukra kötött fogadás érvénytelen, hacsak a piac eredményét egyértelműen meg nem határozták.
     • A piacokat a lyuk befejezése után számolják el, és nem számít a későbbi büntetés vagy diszkvalifikálás.

     18.5 Lyukankénti piacok match play (szakaszok szerinti játék) esetén (azaz a játékosok teljesítménye egymás ellen egy adott lyuknál)

     • Azon eset kivételével, mikor egy játékos vagy csapat felad egy lyukat (amikor is vesztőnek tekintjük őket), ha egy lyukat valamelyik játékos vagy csapat visszalépés vagy kizárástól eltérő okból nem fejez be, akkor az erre a lyukra kötött minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha a piac eredménye egyértelműen meg lett határozva.
     • Ha egy játékost diszkvalifikálnak vagy visszalép anélkül, hogy egyet is ütött volna az adott lyuknál, akkor vesztesként számoljuk el, amennyiben legalább egy másik játékos befejezi azt lyukat.
     • Ha egy játékos vagy csapat egyet sem üt egy lyuknál, minden fogadás érvénytelen.
     • A piacokat a lyuk befejezése után számolják el, és nem számít a későbbi büntetés vagy diszkvalifikálás.
     • 18.6 Egyedi match play piacok

      • Ha az egyedi match play piacok (pl. egyedi meccsek a WGC Match Play vagy a Ryder-kupa során) esetén 18 lyuk után a meccs döntetlen, akkor:
       • Ha egy játékost diszkvalifikálnak vagy visszalép anélkül, hogy egyet is ütött volna az adott lyuknál, akkor vesztesként számoljuk el, amennyiben legalább egy másik játékos befejezi azt lyukat.
       • Ha a verseny lehetővé teszi a hirtelen halált vagy a rájátszáslyuk(ak)at, akkor a piacot a hirtelen halál vagy a rájátszáslyuk(ak) alapján számoljuk el.
       • Ha a verseny lehetővé teszi a felezett meccseket, akkor a piacot „fél”-ként számoljuk el.
      • Match play csapatversenyek esetén minden egyéni meccsgyőztesre kötött fogadás érvénytelen, ha a mérkőzés nem fejeződött be természetes módon. Egy egyéni meccset nem tekintünk természetes módon befejezettnek, ha például a vonatkozó játékosok megegyeznek a felezésben, mert az általános csapatverseny már eldőlt.

      18.7 Legjobb játékos fogadás (pl. Legjobb USA-beli játékos, Legjobb európai játékos)

      • A Legjobb játékos fogadásban a győztesnek kell a legmagasabb helyen végeznie a verseny végén.
      • A tétre-helyre fogadások ugyanúgy lesznek elszámolva, mint a nyílt tétre-helyre fogadások.
      • Csak a megadott játékosok számítanak elszámolási célokból.
      • Döntetlen esetén a holtversenyszabályok érvényesek.

      18.8 Megnövelt „csak győzelem” szorzók

      • Amikor egy versenyen több játékos osztozik a legalacsonyabb pontszámon, és nincs rájátszás, a győzelem fogadásokat a szokásos holtversenyes módszerrel számoljuk el, amelyet a fogadások elszámolásáról szóló szekció részletez.
      • Rájátszás esetén kizárólag a rájátszás eredménye határozza meg a verseny győztesét. Még ha három vagy több versenyző vesz is részt benne, egy ilyen rájátszás egyedüli célja a verseny győztesének meghatározása, és nem befolyásolja a sikertelen versenyzők egymáshoz képest számított végső helyezését.

      18.9 Továbbjut, vagy sem

      • A fogadások érvényességéhez a játékosoknak legalább 3 lyukat teljesíteniük kell.
      • Az arra kötött fogadások, hogy a játékosok továbbjutnak, vagy sem, a verseny oldalán közzétett hivatalos eredmény alapján lesznek elszámolva.
      • Azokat a játékosokat, akiket kizárnak vagy akik visszalépnek a 36 lyuk (vagy 3 fordulós selejtező esetén 54 lyuk) teljesítése előtt, úgy tekintjük, hogy nem jutottak tovább.
      • PGA Tour: Minden játékost, aki továbbjut, vagy a módosítás után továbbjut (MDF), továbbjutóként számolunk el (a pgatour.com eredménylistája alapján).
      • Amennyiben nem teljesítettek 36 lyukat (vagy 3 fordulós selejtező esetén 54 lyukat), minden erre a piacra kötött fogadás érvénytelen lesz.
      • Azokat a játékosokat, akiket kizártak vagy akik visszaléptek, miután a hivatalos továbbjutási határral egyenlő vagy jobb eredményt értek el (miután teljesítették a 36 lyukat), továbbjutónak tekintjük.

      18.10 Csak hely / Legjobb 10 között végez / Legjobb 20 között végez

      • Az elszámolás a verseny irányító szervezete által közzétett hivatalos eredményen alapul.
      • A holtversenyszabályok érvényesek.

      18.11 Nagy „X” vs. mezőny

      • Amennyiben a Nagy „X” tagjaként megadott játékosok valamelyike nem indul, az erre a piacra kötött fogadások érvénytelenek.
      • Fenntartjuk a jogot a 4. szabály alkalmazására erre a piacra, amennyiben a visszalépések jelentősen befolyásolják a szorzót.

      18.12 Golfszabályok #OddsOnThat esetén

      • Az ebben az alszakaszban kifejtett szabályok kifejezetten az #OddsOnThat („OOT”) révén kötött golffogadások elszámolására vonatkoznak. Az ebben a „Golf” szekcióban vagy ezen a weboldalon bárhol másutt) található minden egyéb elszámolási szabály szintén érvényes az OOT fogadások elszámolására, kivéve, ha azok ellentmondanak vagy ellentétbe kerülnek az ebben az alszakaszban szereplő szabályokkal. Ez utóbbi esetben az ebben az alszakaszban lévő szabályok élveznek elsőbbséget.
      • Ha egy OOT fogadás arra vonatkozik, hogy egy játékos megnyer egy versenyt, és ennek a játékosnak ugyanolyan alacsony a pontja a versenyen, mint egy másiknak, és nincs rájátszás, akkor az OOT fogadás megfelelő részét a szokásos holtversenyszabályok szerint számoljuk el.
      • Rájátszás esetén a rájátszás eredménye határozza meg a verseny győztesét. Még ha három vagy több versenyző vesz is részt egy rájátszásban, az ilyen rájátszásnak az OOT elszámolásának szempontjából a győztes meghatározása az egyetlen célja, vagyis a sikertelen rájátszásversenyzők rájátszásbeli helyezése nem befolyásolja a versenyen belüli relatív helyezéseiket.
      • Minden játékost, aki legalább három lyuk lejátszása után visszalép a versenytől, a verseny résztvevőjének tekintünk, és így minden ilyen játékosra kötött fogadás vesztes.
      • Minden olyan OOT fogadás teljes egészében érvénytelen, amely tartalmaz egy olyan játékost, aki 3 lyuk teljesítése előtt visszalépett.
      • Egy egyértelmű szorzókialakítási hiba esetén fenntartjuk magunknak a jogot, hogy töröljünk minden helytelen szorzóval kötött OOT fogadást (és ilyen esetekben felajánljuk az OOT fogadás újbóli megkötését a helyes szorzóval).
      • Ha egy OOT fogadásban szerepel, hogy egy játékos a legjobb 5/10/15/20 között végez (vagy hasonló), akkor eltérő rendelkezések hiányában a fogadást sikeresnek tekintjük, ha a játékos holtversenyben végez az utolsó megnevezett helyen. Például, ha arra kötnek OOT fogadást, hogy a játékos a legjobb 10 között végez, és a játékos a 10. helyen végez holtversenyben, akkor az OOT fogadást nyertes fogadásként számoljuk el.
      • Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy minden nyilvánvaló szövegezési hiba esetén töröljük az adott választásra kötött OOT fogadásokat. Bizonyos esetekben ilyenkor felajánljuk az OOT fogadás újbóli megkötését a helyes szövegezéssel.
      • Egy OOT golffogadás maximális kifizetése 50 000 £/€. A kétségek elkerülése végett, ez a maximum az OOT fogadás minden elemére összesítve érvényes (azaz nem külön érvényes az OOT fogadás egyes elemeire).
   • 18 Agárverseny

     18.1 Általános

     • A következő szabályok kizárólag a Betfair Sportfogadásban online és mobilon kötött agárverseny-fogadásokra vonatkoznak. A Betfair Tőzsdén kötött fogadásokra külön szabályok vonatkoznak.
     • Kereskedelmi okokból a Betfair kizárhat bizonyos ügyfeleket különböző promóciókból. Az ilyen kizárásról e-mailben vagy más módon tájékoztatjuk az ügyfelet.
     • A Garantált Legjobb Szorzó nem érhető el agárversenyre.
     • A Betfair oldalán feltüntetett agárnevek csak tájékoztatásra szolgálnak, és minden fogadást azon trapszám alapján számolunk el, amelyre a fogadást kötötték.
     • A dupla eredmény típusú engedmények nem érvényesek az agárversenypiacokra.
     • „Nincs futam” bejelentés esetén minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha ugyanazon a napon „újrafutják” a futamot, és ekkor az összes eredeti fogadás érvényes.
     • Minden fogadást a vonatkozó futam napján kihirdetett hivatalos eredmény alapján számolunk el. Ha a hivatalos eredmény visszamenőleg megváltozik, a Betfair nem számolja el újra a vonatkozó piacokat.
     • Amennyiben egy bizonyos futamra nem érkezik be kezdő nyereményszorzó, minden arra a futamra kötött fogadás érvénytelen.
     • Amikor egy agarat visszaléptetnek egy futamról, vagy helyettesítik egy másik (pl. tartalék) agárral, a megmaradt agarakra a visszalépés vagy helyettesítés előtt kötött minden korai nyereményszorzós fogadást azoknak az agaraknak a kezdő nyereményszorzója alapján számolunk el. Ezzel ellentétben a visszalépés vagy helyettesítés után kötött összes fogadást a vonatkozó agarak korai nyereményszorzói alapján számoljuk el.
     • Elfogadunk tétre-helyre kezdő nyereményszorzós fogadást a meg nem nevezett favoritokra. Minden meg nem nevezett második favoritra csak győzelmi fogadások köthetők, vagyis tétre-helyre fogadások nem érhetők el rájuk.
     • Azokon a futamokon, amelyeken hatnál kevesebb induló van, a Legjobb 3 piacra kötött összes fogadás érvénytelen.
     • Azokon a futamokon, amelyeken hatnál kevesebb induló van, a „fogadás valaki(k) nélkül” típusú piacokra kötött összes fogadás érvénytelen.

     18.2 Maximális kifizetések

     • A jövőbeni agárversenyekre vonatkozó fogadásokra a maximális kifizetés 50 000 £. Az egyetlen kivétel ez alól az English Greyhound Derby amelynek a maximális kifizetése a jövőbeni agárversenyekre vonatkozó fogadások esetén 100 000 £.
     • A maximális kifizetés egy ügyfél számára az egyesült királysági agárfutamok egy bizonyos napján kötött fogadásokra 100 000 £, amennyiben az ilyen fogadások részei egy „teljes körű szolgáltatás”-nak. Hacsak itt másképp nem rendelkezünk, az ír agárfutamokra kötött összes fogadás és a „teljes körű szolgáltatás”-ból kimaradó brit fogadások esetén a maximális kifizetés 10 000 £.
     • A Betfair csak a weboldalán feltüntetett agárversenyekre fogad el fogadásokat. E szabály alól csak az a kivétel, amikor telefonon adunk meg szorzót, és így alkalmazzuk az ügyfél számlájára. A Betfair weboldalán nem szereplő eseményekre véletlenül feldolgozott fogadások az eredményüktől függetlenül érvénytelenek.

     18.3 Jövőbeni futamokra kötött agárfogadások

     • A kétségek elkerülése végett, a jövőbeni futamokra kötött és az antepost fogadások ugyanazon piactípusra vonatkoznak, és a két kifejezés felcserélhetően használható.
     • Hacsak másképp nem rendelkezünk ezen alszakasz többi részében, a jövőbeni futamokra kötött agárfogadásokat „teljes” alapon fogadjuk el, akár indul egy választás, akár nem. Emiatt bármilyen okból is nem indul egy versenyző, minden jövőbeni futamra kötött agárfogadás érvényes marad.
     • Mikor egy jövőbeni agárverseny indulóit végül meghatározzák (általában ez azt jelenti, hogy a versenyt leszűkítik 6 indulóra), a döntőre vonatkozó trapsorsolás után kötött fogadásokat átállítjuk nem indul, nincs fogadás típusúakra.
     • A döntőre vonatkozó trapsorsolás kihirdetése után kötött minden fogadást a kezdő nyereményszorzóján (KNY) számolunk el, amennyiben bármelyik másik döntős bármilyen okból elmulasztja a megjelenést.
     • A döntőre vonatkozó trapsorsolás után egy adott agárra kötött fogadás érvénytelen, ha azt az agarat visszaléptetik a futamból (azaz az ilyen fogadásokat „nem indul, nincs fogadás” alapon számoljuk el).

     18.4 Tétre-helyre fogadás

     • Az agárfutamokra kötött tétre-helyre fogadásokat a következőképpen számoljuk el: (i) 8 induló = a teljes kifizetés 1/5-e az első három helyezettre, és (ii) 5–7 induló = a teljes kifizetés 1/4-e az első két helyezettre. Ha négy vagy kevesebb induló van egy agárfutamon, nem kínálunk tétre-helyre fogadást.
     • Amennyiben az indulók számát négyre csökkentik (azaz egy olyan futam esetén, amelyen korábban öt vagy több agárnak kellett volna versenyeznie), minden tétre-helyre fogadást automatikusan „csak győzelem” fogadásra alakítunk át.

     18.5 Trapkihívás fogadások

     • A trapkihívás fogadások esetén arra fogadnak, hogy számos futamot figyelembe véve melyik a legsikeresebb trap.
     • Amennyiben a trapkihívás piacot a Betfair egy megadott időszakra vonatkoztatva írja le, semmilyen futamhalasztás (amelynek eredményeképp a futam nem ebben az időszakban zajlik le) sem számít. Ha például egy verseny a kiírás szerint 18:38 és 21:26 között zajlik, de a 21:26-os futam előre nem látott körülmények miatt 21:49-kor ér véget, az elhalasztott futam továbbra is részét képezi minden trapkihívásnak, amelyet ennek a versenynek a vonatkozásában kötöttek.
     • A trapkihívás fogadásokat a kiírt kezdési időpontokra hivatkozva határozzuk meg. A tervezett indulási időn kívül zajló futamok nem számítanak a vonatkozó fogadás szempontjából (kivéve, ha a szóban forgó futam halasztás miatt zajlik a tervezett indulási időn kívül).
     • A trapkihívások eredménye érvényes az üres trapektől, a tartalékindulóktól vagy az érvénytelen futamoktól függetlenül. A trapkihívás piacokra nem érvényesek a 4. szabály szerint levonások.
     • Minden trapkihívás piac érvényes, ha az adott trapkihívásban szereplő futamok több mint fele lezajlik. Ha a futamok fele vagy kevesebb zajlik le, a vonatkozó trapkihívás piacra kötött fogadások érvénytelenek.
     • A trapkihívás piacok csak győzelem piacok, és csak az első kiírt futamig elérhetők.
     • Ha két vagy több trapszámhoz azonos számú győzelem fűződik, akkor a szokásos holtversenyszabályaink érvényesek a megfelelő trapkihívás piacokra.
     • Amennyiben bármelyik egyedi futam 1. helyén holtverseny alakul ki, akkor az elszámolás szempontjából minden érintett agarat a futam győztesének tekintünk.
     • Belső vs. külső – Azokon a futamokon, amelyeken hatnál kevesebb induló van, minden belső/külső trapfogadás érvénytelen.
     • Belső vs. külső – Holtverseny esetén minden belső/külső trapfogadás érvénytelen. A fogadások csak egy belső trap és egy külső trap holtversenye esetén érvénytelenek. Amennyiben két belső trap (például az 1. trap és a 2. trap) ér el holtversenyt, akkor a belső trap nyerőként fizet.

     18.6 Placepot/placer fogadások

     • A placepot és/vagy a placer fogadásokat kizárólag telefonon fogadjuk el. Csak számot fogadunk el, megnevezett indulót nem.
     • Amennyiben egy üres trap helyettesít egy kiválasztott agarat, az arra a trapszámra kötött minden fogadást automatikusan úgy tekintünk, mint a meg nem nevezett favoritra kötött fogadást. Ha ilyen körülmények között a kérdéses futamon társfavoritok vannak, akkor a fogadást automatikusan arra a társfavoritra tekintjük érvényesnek, amelynek a száma alacsonyabb a futamkártyán.
     • Amennyien placepot/placer fogadást fogadunk el egy versenyre, és nem jelentenek be osztalékot, minden ilyen placepot/placer fogadást érvénytelennek tekintünk az eredménytől függetlenül.

     18.7 Tote befutók

     • A befutók osztalékát 1 £ tétre vonatkoztatva hirdetjük meg, és a BAGS iparági befutóosztalék szerint számoljuk el.
     • Amennyiben egy ügyfél köt egy befutófogadást, és az ügyfél egy másik választása üres trap lesz, az ügyfél fogadását automatikusan a megmaradt választásra érvényes egyszeres győzelmi fogadássá alakítjuk át (az ilyen győzelmi egyszeres fogadások oddsa a megmaradt agár kezdő nyereményszorzója lesz).
     • Amennyiben bármennyi agár holtversenyben végez az 1. vagy a 2. helyen, akkor egy iparági osztalék lesz kibocsátva mindkét nyerő befutóra.

     18.8Tote hármasbefutó

     • A hármasbefutók osztalékát 1 £ tétre vonatkoztatva hirdetjük meg, és a BAGS iparági hármasbefutó-osztalék szerint számoljuk el.
     • Amennyiben egy futamra elfogadunk egy hármasbefutó-fogadást, és nincs meghirdetve hármasbefutó-osztalék, akkor minden hármasbefutó-fogadást befutófogadásként számolunk el az ügyfél fogadószelvényén első két helyen szereplő agárra vonatkoztatva.
     • Amennyiben egy ügyfél köt egy hármasbefutó-fogadást, és az ügyfél egy másik választása üres trap lesz, az ügyfél fogadását automatikusan a megmaradt választásokra érvényes befutófogadássá alakítjuk át. Ha az ügyfél két másik választása is üres trap lesz, az ügyfél fogadását automatikusan a megmaradt választásra érvényes egyszeres győzelmi fogadássá alakítjuk át (az ilyen győzelmi egyszeres fogadások oddsa a megmaradt agár kezdő nyereményszorzója lesz).
     • Amennyiben bármennyi agár holtversenyben végez az 1., 2. vagy 3. helyen, akkor egy iparági osztalék lesz kibocsátva minden nyerő befutóra.
     • A hármasbefutókat csak egyszeres fogadásként fogadjuk el. A tévesen elfogadott többes kötések érvénytelenek az eredménytől függetlenül.

     18.9 Rögzített szorzós befutók és rögzített szorzós hármasbefutók

     • Amennyiben van nem induló a futamon, a fogadást az iparági osztalék szerint számoljuk el.
     • Amennyiben egy rögzített szorzós befutó vagy egy rögzített szorzós hármasbefutó-fogadás bármelyik választása nem induló lesz, a szóban forgó teljes befutó vagy hármasbefutó-fogadás érvénytelen.

     18.10 Coursing (nyúlvadászat)

     • Minden fogadást az Irish Coursing Club (ICC) szabályai szerint számolunk el. A bíró döntése minden körülmények között végleges.
     • Ha egy agarat visszaléptetnek, mielőtt az első fordulóban a slipper irányítása alá kerülne, akkor minden erre az agárra kötött fogadás érvénytelen.
     • Amennyiben egy döntőt bármilyen okból nem futnak le, minden antepost fogadásra a holtversenyszabályaink alkalmazandók.
   • 19 Kézilabda

    • A mérkőzés halasztása esetén a fogadás érvénytelen, kivéve, ha az eredetileg tervezett kezdési időpontjától számított 36 órán belül megrendezik.
    • Hacsak másképp nem rendelkezünk, a fogadásokat 60 perc játék alapján számoljuk el. A hosszabbítás ideje nem számít.
    • Ha bármely okból nem tart a játék legalább 60 percig, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve azokat, amelyeket egyértelműen meghatároztak. Hivatalos eredményhirdetés esetén minden fogadás érvényes marad.
    • A verseny neve/címsora mutatja, hogy a fogadás mire vonatkozik. Például, ha egy ügyfél a „Norvégia vs. Brazília” meccsre köt fogadást a U20 kézilabda-világbajnokság versenynév/címsor alatt, akkor a fogadás a U20 kézilabda-világbajnokság részeként megrendezett Norvégia és Brazília közti mérkőzésre vonatkozik.
   • 20 Hoki

    • A mérkőzés halasztása esetén a fogadás érvénytelen, kivéve, ha az eredetileg tervezett kezdési időpontjától számított 36 órán belül megrendezik.
    • Hacsak másképp nem rendelkezünk, a hosszabbítás nem számít.
    • Ha egy mérkőzés félbeszakad, minden piac érvénytelen, kivéve, ha az eredményt egyértelműen meghatározták.
   • 21 Lóverseny

     21.1 Általános

     • Hacsak másképp nem rendelkezünk, minden egyedi futamra vonatkozó piacot a hivatalos eredmény alapján határozunk meg a „mázsálás” bejelentés időpontjában. A későbbi kizárások, fellebbezések vagy az eredményen végrehajtott változtatások nem számítanak. A közölt programszámok csak útmutatásra szolgálnak, a fogadásokat egy megnevezett lóra kötik. Az információkat (például zsokészínek, nyeregtakarószámok stb.) „ahogy van” alapon szolgáltatjuk, és csak útmutatásra valók. A Betfair nem garantálja ezen információk pontosságát, és az ügyfelek kizárólag a saját kockázatára használjál őket fogadások megkötéséhez.
     • Ha egy versenyt érvénytelennek nyilvánítanak, illetve verseny nélküli győzelem esetében az erre a versenyre kötött minden fogadás érvénytelen.
     • Ha egy versenyt elhalasztanak vagy átütemeznek, minden fogadás érvényes marad, amennyiben a végső kihirdetés és a verseny helyszíne nem változik.
     • Ha a tervezett helyszín megváltozik egy fogadás megkötése után, minden fogadás érvénytelen.
     • Ha a tervezett pálya talajának típusa megváltozik (pl. gyep helyett homok) minden fogadás érvényes marad.
     • Az a választás a favorit, amelynél a legkisebb oddsot tüntetik fel kezdő nyereményszorzóként. A második favorit az a ló, akinél a második legkisebb oddsot tüntetik fel. Ha két lónál azonos oddsot tüntetnek fel, és ezek az oddsok kisebbek, mint a minden más lónál megállapítottak, akkor ez a két ló egyformán favorit és egyformán második favorit. Ha kettő vagy több társfavoritot választanak ki, a tét egyenlően oszlik meg közöttük.

     21.2Jövőbeni futamok

     • A kétségek elkerülése végett, a jövőbeni futamokra kötött és az antepost fogadások ugyanazon piactípusra vonatkoznak, és a két kifejezés felcserélhetően használható.
     • Minden jövőbeni futamokra vonatkozó fogadást a Lóversenyszabályzat alapján fogadunk el és számolunk el.
     • A jövőbeni futamokra vonatkozó fogadásokat a feltüntetett szorzókkal fogadjuk el, a futam előtti napon vagy előtte, és teljes, indul vagy sem, nevez vagy sem alapon kezeljük őket. Így azokat a választásokat, amelyek nem vesznek részt a futamon/versenyen, vesztesnek tekintjük.
     • Azok a fogadások jövőbeniek, amelyeket az általunk megadott szorzókkal kötnek a lovakra, még mielőtt a futam „verseny napja” minősítést kapna. A verseny napja kifejezés annak az időpontnak a leírására szolgál, amikor megtörténnek az előnapi bejelentések (overnight declarations), ami rendszerint délelőtt 10 órát jelent a futam előtti napon (vagy bizonyos 1. csoportba tartozó futamok esetén két nappal előbb) a lóverseny esetében, agárversenyek esetén pedig a futam napján.
     • Az előnapi bejelentés után kötött fogadásokat a korai szorzók / futam napja szabályai szerint számoljuk el.
     • A Tattersall Lóversenyszabályzatban lefektetett alapelvekkel összhangban a jövőbeni futamokra vonatkozó fogadások a következő körülmények között érvénytelenek (egyébként érvényesek maradnak):
      1. Ha a futam félbeszakad, vagy érvénytelenné nyilvánítják.
      2. Ha a futam helyszíne megváltozik, vagy elhalasztják egy későbbi dátumra egy másik pályán.
      3. Ha a futamot egy későbbi dátumra halasztják el ugyanazon pályán, és a nevezéseket teljesen megnyitják, akkor az eredeti nevezések után kötött fogadások érvénytelenek, de az eredeti nevezési szakasz előtt kötött fogadások érvényesek maradnak. Minden fogadás érvényes, ha egy futamot azonos nevezőkkel elhalasztanak egy későbbi dátumra ugyanazon a pályán, akár az eredeti nevezési szakasz előtt kötötték a fogadást, akár utána.
      4. Ha egy ló nem kerül be a futamba (ballot out) vagy a Jockey Club szabályai szerint kiesik, az egyszeres fogadások érvénytelenek. Ilyen esetekben a gyűjtő jövőbeni futamokra vonatkozó fogadások érvényesek maradnak a megmaradt elemekre az adott futamok választásaira meghatározott szorzókkal, és a dupla fogadásból egyszeres lesz, a triplából dupla stb.
      5. Amennyiben a nevezők számának korlátozása érdekében a Jockey Club / Turf Club szabályai szerint visszaléptetnek lovakat, az ezekre a lovakra kötött fogadások érvénytelenek. A megmaradt lovak ellen fogadó ügyfél kötelezettsége a Tattersalls Comittee által a futam előtt bejelentett arányban csökken az ilyen fogadások győzelem és hely részét tekintve is. Ennek mértéke a visszaléptetett lovak ellen a visszalépés pillanatában aktuálisan elérhető szorzóktól függ. Minden fogadást a fogadás benyújtásának időpontjában érvényes szorzóval hajtunk végre. Fenntartjuk magunknak a jogot minden nyilvánvaló hiba kijavítására. A győzelmi dupla, tripla stb. fogadásokat teljes összesített szorzóval számoljuk ki. A tétre-helyre dupla, tripla stb. fogadásokat győzelmet a győzelemhez, helyet a helyhez alapon számoljuk el, és az ilyen fogadások hely részeinek elszámolása az elfogadásának idejében érvényes törtszorzó alapján történik. Csak helyre vonatkozó, feltételes és befutófogadásokat nem fogadunk el jövőbeni futamokra vonatkozó fogadásként. Ha a jövőbeni futamokra vonatkozó fogadásban arra fogadnak, hogy ugyanazon választás két vagy több futamon/versenyen is nyer, különleges szorzók érvényesek. Ezek a különleges szorzók felülbírálják az egyedi események szorzóiból kiszámított kumulatív szorzót, és nem számít, hogy a fogadószelvényen esetleg fel vannak tüntetve az egyedi esemény szorzói. Ha nem érhető el különleges szorzó, a tétet egyenlően elosztva egyszeres fogadásként kötjük meg a fogadást a fogadás időpontjában elérhető szorzókkal.
      6. A futamra jogosultságot nem szerző vagy arról kihagyott lovat vesztesként számoljuk el. A vonatkozó jogosultsági határidőig jogosultságot nem szerző lovakra kötött fogadások érvénytelenek.

     21.3 „Garantált Legjobb Szorzó”

     Mikor érhető el a „Garantált Legjobb Szorzó”

     • A „Garantált Legjobb Szorzó” csak a Győztes piacokra (győzelmi és tétre-helyre) vonatkozik, bármilyen szorzójú egyszeres fogadásra, amelyet a vonatkozó futam napján 8:00 után kötöttek.
     • A „Garantált Legjobb Szorzó” nem érhető el a jövőbeni futamokra vonatkozó piacokra.
     • A „Garantált Legjobb Szorzó” nem érhető el többes kötésekre.
     • Amennyiben a „Garantált Legjobb Szorzó” elérhető, a fogadásokat az iparági kezdő nyereményszorzó („KNY”) alapján számoljuk el, ha a KNY nagyobb az ügyfél által a fogadás megkötésekor elfogadott szorzónál. Például ha 3/1 szorzót fogadott el, és a KNY 4/1, akkor a nagyobb szorzóval (4/1) fizetjük ki neki a fogadást.
     • Amennyiben egy elfogadott szorzóra a 4. szabály szerinti levonás érvényes, az elfogadott szorzóra alkalmazott 4. szabály szerinti levonás utáni nagyobb szorzót fizetjük ki.
     • Ha nem érkezik be KNY, a Betfair Rögzített Nyereményszorzós termékében kínált utolsó szorzó lesz a KNY.
     • A Garantált Legjobb Szorzó nem vonatkozik a Szorzónövelés választásokra.

     21.4Kezdő nyereményszorzók

     • A Betfair Sportfogadásban vagy a Betfair Rögzített Nyereményszorzós termékében kötött „KNY-es fogadásokat” a hivatalos iparági kezdő nyereményszorzó szerint számoljuk el, és nem a „Betfair KNY” alapján.
     • Ha nem érkezett be hivatalos iparági kezdő nyereményszorzó vagy iparági pályán kívüli kezdő nyereményszorzó, az olyan fogadásokat, ahol nincs elfogadott szorzó (ideértve a befutókat, hármasbefutókat és a meg nem nevezett favoritokat), a futam indulása előtt a Betfair Sportfogadásban utoljára közölt szorzóval számoljuk el.

     21.5Dupla eredmény

     • A Dupla eredmény csak olyan írországi vagy egyesült királyságbeli lóversenyre alkalmazható, amelyben megadnak iparági kezdő nyereményszorzót.
     • A Dupla eredmény azt jelenti, hogy ha az ügyfél lova halad először át a célvonalon, akkor kifizetjük a nyereményét, azonban akkor is kifizetjük, amennyiben a győztes mázsálást követő megerősítése („weigh in” vagy „winner alright”) előtt bejelentett egy rendezői vizsgálat vagy kifogásemelés eredményeképp odaítélik az ügyfél lovának a futamgyőzelmet vagy jobb helyre kerül.
     • A kombinált lóversenyfogadásokban a fogadás nyertes marad, ha egy kombinált lóválasztásban szereplő induló elsőként halad át a célvonalon, és egy másik lovat léptetnek elő győztesnek. Amennyiben a célvonalon elsőként áthaladó ló nincs a kombinált lóválasztások között, a fogadás nyertessé válik, ha egy kombinált lóválasztás indulója győztessé lép elő.
     • Hely fogadásra, favorit nélküli fogadásra, bukásbiztosításra, kombinált lófogadásra és minden Insurebet piacra kínálunk Dupla eredmény lehetőséget.
     • A Dupla eredmény nem alkalmazható a következő fogadásokra vagy körülményekre:
      1. A jövőbeni futamokra vonatkozó összes fogadásra.
      2. A Tote osztalékon alapuló fogadásokra, pl. jackpotok, placepotok stb, amelyeket a Lóversenyszabályzat alapján számolunk el.
      3. Bármely ló esetében, amelyet rossz pálya vagy helytelen súly viselése miatt kizárnak.
      4. Érvénytelennek nyilvánított fogadásoknál.
      5. Amennyiben hivatalosan korrekció történt a bíró vagy a SIS által a győztes mázsálást követő megerősítése előtt, és minden futamon, amelyet érvénytelennek nyilvánítottak ez előtt. Ezekre az esetekre a Lóversenyszabályzat vonatkozik.
      6. Minden fogadásra, amelyet nem Írországban vagy az Egyesült Királyságban rendezett futamra kötöttek (ezek a Lóversenyszabályzat alapján lesznek elbírálva).
      7. Minden fogadásra, amelyet Írországban vagy az Egyesült Királyságban rendeztek, de nem adtak meg iparági kezdő nyereményszorzót az adott futamra (az ilyen fogadások kizárólag a Lóversenyszabályzat alapján lesznek elbírálva).
      8. A futam elindulása utáni piacokra kötött fogadások esetén (ezek a Lóversenyszabályzat alapján lesznek elbírálva).
      9. Szorzónövelés piacokra.
      10. Az Aintree Grand Nationalre.

     13.5 Meccsfogadások

     • Ha meccsfogadást kínálunk (azaz ha egy meccsfogadás keretében egy egyedi futamon kiválasztunk két vagy több lovat, hogy egymás ellen versenyezzenek), minden fogadást a Brit Lóverseny-felügyelet (British Horse Racing Authority) abban az időpontban hatályos Lóversenyszabályzata szerint számolunk el (és az eredményeket a másnapi Racing Post hivatalos eredményei határozzák meg).
     • A fogadásokat a legjobb végső helyezés alapján számoljuk el.
     • Síkverseny esetén, ha két vagy több megnevezett ló nem fejezi be a pályát, akkor meghatározzuk az ezeknek a lovaknak az egymáshoz képesti helyezését, és a fogadásokat az egyes lovak által megtett távolság szerint számoljuk el (a másnapi Racing Post hivatalos eredményközlése szerint).
     • National Hunt verseny esetén, ha két vagy több megnevezett ló nem fejezi be a pályát, akkor meghatározzuk az ezeknek a lovaknak az egymáshoz képesti helyezését, és a fogadásokat az egyes lovak által leküzdött akadályok száma szerint számoljuk el (a másnapi Racing Post hivatalos eredményközlése szerint). Ha a lovak mindegyike azonos számú gátat/akadályt küzdött le, a fogadások érvénytelenek.

     21.7Helyre vonatkozó fogadások feltételei

     • A legtöbb verseny esetében tétre és helyre szóló fogadásokat kínálunk. Az összes lóverseny esetében (korai nyereményszorzós és kezdő nyereményszorzós is) a tétre-helyre feltételeket befolyásolja a futam típusa, a részt vevő indulók száma, és hacsak másképp nem rendelkezünk, ezek a feltételek a következők:
      Futam típusa Indulók száma Hely szorzója Helyek száma
      Minden futam 4 vagy kevesebb Csak győzelem Csak győzelem
      Minden futam 5–7 1/4 1., 2.
      Nem hendikepes 8+ 1/5 1., 2., 3.
      Hendikepek* 8-11 1/5 1., 2., 3.
      Hendikepek* 12-15 1/4 1., 2., 3.
      Hendikepek* 16+ 1/4 1., 2., 3., 4.

      [A „hendikepek” magában foglal minden hendikepes és kétéves (nursery) futamot.]


     • A tétre-helyre többes kötések „győzelem” és „hely” részét külön számoljuk el (vagyis a győzelmet a győzelemhez, a helyet a helyhez).
     • A megnyitásuk után a „helyezett” piacokon a győztesek számára hatással lehetnek a további nem indulók.
     • Időnként kínálhatunk olyan promóciókat egy lóversenyen, amelyek extra helyet fizetnek. Ezekben az esetekben fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy megváltoztassuk a helyekre vonatkozó fent leírt szokásos feltételeket (pl. kínálhatunk 5 vagy 6 helyre is kifizetést egy hendikepes futamon, amelyen 16 vagy több induló van, de ekkor a szorzó 1/5 a szokásos 1/4 helyett). Ezeket a promóciókat nem szűkítjük le a hendikepekre. Az ügyfél felelőssége mindig ellenőrizni az ajánlott tétre-helyre fogadás feltételeit (különösen azon futamok esetében, amelyeknél további helyekre is kínálunk kifizetést).
     • Egy lovat csak akkor nem tekintünk helyezettnek egy futamon, ha nem indult el azon a futamon.
     • Ha a helyezett lovak száma kevesebb, mint a lehetséges nyertesek száma, akkor csak a helyezett ló vagy lovak lesznek a nyertesek.
     • Ha egy futam létszáma négy vagy kevesebb indulóra csökken, minden tétre-helyre fogadást „mindent a győztesre” típusúnak tekintünk, mivel nincsenek helyezettek.

     22.8 Egy verseny összesített nyerő távolsága

     • Minden egyes versenyfutam esetén a „céloszlop mellett először elhaladó” alapon számoljuk el a távolságokat. Ha egy verseny bármelyik kiírt futama nem történik meg, akkor a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a maximális értéket már elérték.
     • A futamonkénti maximális nyerési távolság síkverseny esetén 12 hossz, National Hunt futamok esetében 30 hossz. Ez arra is vonatkozik, ha csak egy ló fejezi be a futamot.
     • A távolságok a következők:
      • Orrhossz: 0,05
      • Rövid fejhossz: 0,1
      • Fej 0,2
      • Nyakhossz: 0,3
      • Félhossz: 0,5
      • 3/4 hossz: 0,75
      • 1 hossz: 1
     • Senki sem fejezte be – Ha egyik ló sem fejezte be a futamot, akkor érvénytelennek tekintjük.
     • A verseny nélküli győzelem minden piacról ki van zárva, kivéve, ha egy ló visszalépése miatt történt, miután elkezdtük a kérdéses futamra vonatkozó piac létrehozását. Ez esetben a pótértékek a következők:
      • Távolságok: sík esetén 5 hossz, National Hunt esetén 12 hossz.

     22.9 Bukásbiztosítás

     • Arra kínálunk szorzót, hogy a ló megnyeri a futamot.
     • Ha a ló felbukik, kiveti a zsokét a nyeregből vagy legázolják, visszatérítjük a tétet. Nem vonatkozik azokra a lovakra, amelyek elcsúsznak, vonakodnak versenyezni, elfutnak vagy végigmennek.
     • Ha egy lovat visszaléptetnek, és nem kerül az indító irányítása alá, akkor az erre a választásra tett téteket visszatérítjük.
     • A futam megmaradt lovaira kötött fogadásokra érvényes lehet a Tattersall 4. (c) szabálya szerinti levonás a visszaléptetett lónak vagy lovaknak a visszaléptetés időpontjában fennálló győzelmi szorzója alapján (lásd a Tattersall 4. szabály táblázatát a Lóversenyszabályzatban). Pl. visszaléptetik az X lovat, melynek szorzója 4/1 a győzelem piacon, és 11/4 a „Bukásbiztosítás” piacon, majd a 4/1 győzelmi szorzó miatt a 4. szabály szerint 20 c levonást alkalmaznak a „Bukásbiztosítás” piacra.
     • A visszatérített fogadásokat a lehető leghamarabb elszámoljuk, de bizonyos esetekben ez akár egy órát is igénybe vehet.
     • Vita esetén a www.racingpost.com oldalon közölt eredmények az irányadók.

     22.10 Favoritok teljesítménye

     • A számolást annak alapján végezzük, hogy a KNY-es favorit 25 pontot kap, ha nyer, 10 pontot, ha második helyen végez, és 5 pontot, ha harmadik lesz. Az első három helyezésért jár pont a tétre-helyre feltételektől függetlenül.
     • Ha egy futamon megosztott vagy társfavoritok vannak, akkor a fogadás elszámolásának szempontjából a legalacsonyabb rajtszámú lovat tekintjük a favoritnak.
     • Ha a (következő napi Racing Post nyomtatott kiadása szerinti) megállapított favorit nem kerül az indító irányítása alá, akkor a fogadás szempontjából a következő történik a visszalépés idejében fennálló szorzója szerint:
      • 5/1 vagy nagyobb esetén 5 pontot kap.
      • 5/1-nél kevesebb, de egyszeresnél nagyobb esetén 10 pontot kap.
      • Egyszeres vagy kisebb esetén 15 pontot kap.
     • Senki sem fejezte be – Ha egyik ló sem fejezte be a futamot, akkor érvénytelennek tekintjük.
     • A verseny nélküli győzelem minden piacról ki van zárva, kivéve, ha egy ló visszalépése miatt történt, miután elkezdtük a kérdéses futamra vonatkozó piac létrehozását. Ez esetben a pótértékek a következők:
      • Favorit: 20 pont
     • Ha a megállapított favorit holtversenyben végez valamelyik helyen, akkor a két érintett helyért járó pontok átlagát kapják meg.
      • Például a holtversenyes első helyért a következő átlag jár: 25 + 10 pont = 17,5 pont.
      • A holtversenyes második helyért a következő átlag átlag jár: 10 + 5 pont = 7,5 pont.
      • A holtversenyes harmadik helyért a következő átlag átlag jár: 5 + 0 pont = 2,5 pont.

     22.11 Nyerő távolság / Mekkora előnnyel nyer

     • A nyerő távolságra való fogadás csak a jelzett futamokra lehetséges.
     • A nyerő távolság a győztes ló és a második ló közti hivatalosan bejelentett távolság.
     • Minden nyerő távolságra vonatkozó fogadást kizárólag „céloszlop mellett először elhaladó” alapon számolunk el, vagyis a dupla eredmény nem számít.
     • Amennyiben egy visszalépés eredményeként 10 c vagy több 4. szabály szerinti levonás történik egy olyan futamon, ahol kínálunk nyerő távolságra vonatkozó fogadásokat, akkor a teljes 4. szabály szerinti összeg vonatkozik a felette fogadásokra.
     • Egy választás visszaléptetése esetén a favorit „nem nyer” szorzójára a fordított 4. szabály vonatkozik. Például tegyük fel, hogy egy 8/1 esélyű lovat visszaléptetnek, és 1/1 az odds arra, hogy a favorit nem nyer. A 10 centes fordított 4. szabály érvényes. A favorit nem nyer fogadást 11/10 szorzóval számoljuk el.
     • A Távolság extrákra vonatkozó szabályaink szerint fizetünk a dupla eredményre.
     • Ha csak egy ló fejezi be a versenyt:
      • Amennyiben a távolság extra választás a futam egyetlen befejezője, a „felette” nyertesként lesz elszámolva a távolság extra piacon, a piac minden más választását pedig vesztesként számoljuk el.
      • Ha csak egy ló fejezi be a futamot, és az nem a távolság extra választás, akkor az arra a választásra kötött minden távolságfogadást vesztesként számolunk el.
      • 3 esélyes távolságra vonatkozó piacok, ahol nincs egyéni választás megnevezve: Ha csak egy ló fejezi be a versenyt, a „felette” lesz nyertesként elszámolva a piacon, és a piac „alatta” és „középen” opcióját vesztesként számoljuk el.

     21.12 Hosszra vonatkozó piacok

     • A fogadásokat a megnevezett választás és a 2. helyen végző ló közötti hivatalos távolság alapján számoljuk el.
     • Ha egy lovat visszaléptetnek, és nem kerül az indító irányítása alá, akkor az erre a választásra tett téteket visszatérítjük. A futam megmaradt lovaira kötött fogadásokra érvényes lehet a Tattersall 4. (c) szabálya szerinti levonás a visszaléptetett lónak vagy lovaknak a visszaléptetés időpontjában fennálló győzelmi szorzója alapján (lásd a Tattersall 4. szabály fenti táblázatát).
     • Erre a piacra nem érvényesek a dupla eredmény típusú engedmények.

     21.13 A Betfair nem induló szabálya

     • Ha egy ló az indító irányítása alá kerül, de nem hajlandó versenyezni, minden vonatkozó fogadás vesztes.
     • A jövőbeni futamokra kötött fogadások kivételével (ahogy erről fentebb szó volt) az összes lóversenyre érvényes, hogy ha egy indulót visszaléptetnek, vagy úgy határoznak, hogy nem indítják – és így az indító nem indulónak nyilvánítja –, akkor az arra a választásra tett téteket visszatérítjük.
     • Ennek a versenynek a többi indulójára kötött fogadásoknál, ahol el lett fogadva a nyereményszorzó, levonás alkalmazható. Ez a Tattersall 4. (c) szabályán alapul (lásd alább), és a visszalépett ló a visszalépés időpontjában érvényes nyereményszorzójától függ.
     • A felülvizsgált piacok esetében, ahol később egy vagy több lovat visszaléptetnek, a lovakra kötött fogadásoknál szintén alkalmazható levonás bármelyik visszaléptetett ló a visszalépés időpontjában érvényes nyereményszorzója alapján.
     • Amennyiben nincs elegendő idő új piacot létrehozni a futamra, a kezdő nyereményszorzóval kötött fogadásokra érvényes lehet a Tattersalls 4. (c) szabálya szerinti levonás.
     • Az olyan fogadásoknál, ahol el van fogadva nyereményszorzó, a 4. (c) szabály alkalmazását az adott ló visszaléptetése idején elérhető utolsó Betfair nyereményszorzó határozza meg.
     • A következő levonások lesznek alkalmazva fontonként a visszaléptetett ló nyereményszorzója alapján:
      Választás nyereményszorzója Levonás Választás nyereményszorzója Levonás
      1/9 vagy kisebb 90 p 6/5-től egyenlőig 45 p
      2/11–2/17 85 p 6/4–5/4 40 p
      1/4–1/5 80 p 7/4–13/8 35 p
      3/10–2/7 75 p 9/4–15/8 30 p
      2/5–1/3 70 p 3/1–5/2 25 p
      8/15–4/9 65 p 4/1–10/3 20 p
      8/13–4/7 60 p 11/2–9/2 15 p
      4/5–4/6 55 p 9/1–6/1 10 p
      20/21-5/6 50 p 14/1–10/1 5 p
          14/1 fölött Nincs levonás
     • Ha két vagy több visszalépés van egy futamon, a levonás nem haladja meg a 90 p-t. Ha egy visszaléptetett választás nyereményszorzója nem szerepel a fenti táblázatban, a 4. (c) szabály lesz alkalmazva a következő legmagasabb megadott nyereményszorzóra. Például a 21/5 a 9/2 csoportba sorolandó a 4. szabály szempontjából.
     • Tartalékok: A tartalékos versenyeknél a tartalékoknak általában megvan a nyereményszorzójuk a piacon belül. Azonban ha egy fogadást azelőtt kötöttek meg, hogy bejelentettek egy tartalék lovat és a tartaléknak nem volt nyereményszorzója, akkor minden ilyen fogadást a „tartalék induló(k) nélkül” eredmény alapján számolnak el. A „tartalék induló(k) nélkül” eredmény alapján elszámolt tétre-helyre fogadások a versenyt elkezdő indulók számán alapulnak, amiben nem veszik figyelembe a tartalékokat. Azokon a versenyeken, ahol a tartalékoknak van nyereményszorzója, de nem indulnak, a Betfair alkalmazhatja a 4. szabály szerinti levonást a fenti Betfair nem induló szabállyal összhangban.
     • Helytelen visszalépések: Ha egy lovat eltávolítanak egy piacról, de később részt vesz a versenyen, akkor minden erre a választásra kötött fogadást érvénytelenítünk, és a téteket visszatérítjük, amikor a választás el lett távolítva a piacról. Amikor a ló ismét bekerül a piacba, az eredeti fogadások újbóli megkötése attól függ, hogy az ügyfélnek van-e elegendő fedezete rá a számláján. Ha egy ügyfélnek nincs pénze a számlán a ló visszakerülése idején, az érvénytelen fogadás nem kerül helyettesítésre.

     21.14Favorit nélküli fogadás

     • Ennek a fogadásnak a szempontjából a „Nélkül” választás(ok) a legkisebb szorzós ló (vagy lovak) lesz(nek) a piac létrehozásakor érvényes Betfair korai nyereményszorzók szerint.
     • Az elszámolás szempontjából figyelmen kívül hagyjuk a „Nélkül” választás végső helyezését.
     • Minden meghirdetett tétre-helyre fogadás feltételeit a futamon részt vevő indulók valódi száma alapján számoljuk el, kizárva a „Nélkül” választást.
     • A tétre-helyre fogadásokat a futamon határozzuk meg.
     • Nem indulók és visszalépések esetén a nyerő fogadásokra alkalmazhatók a 4. (c) szabály szerinti levonások.

     21.15Csak hely piacok

     A „csak hely” piacokat a következőképpen számoljuk el:

     • A fizetett helyek számát egyértelműen közöljük a piacnál.
     • A fogadásokat kizárólag a hivatalos eredmények alapján számoljuk el.
     • Ha vannak nem indulók a futamon, és több induló van a futamon, mint a piac fizetett helyeinek száma, akkor a megmaradt indulókra kötött minden fogadás érvényes, és vonatkoznak rájuk az alábbi levonások. A nem indulókra (akik nem kerülnek az indító irányítása alá) kötött összes fogadás érvénytelen.
     • Ha a nem indulóknak köszönhetően az indulók száma megegyezik a piac fizetett helyeinek számával, vagy kisebb annál, akkor a piacra kötött minden fogadás érvénytelen.
     • Ha vannak nem indulók a piacon, akkor a megmaradt indulók legjobbja lesz elszámolva az alábbi levonási táblázat alapján.
     • A levonások összeadódnak, így egynél több induló esetén növekednek, de fontonként 95 p a maximális értékük.
     • A holtversenyszabályok érvényesek.
     A Betfair Sportfogadás „csak hely” levonási táblázata
     A piac fizetett helyeinek száma
     A vonatkozó nem induló „csak hely” szorzója 2 3 4, 5 & 6
     1/5 vagy kevesebb 50 p* 50 p 25 p
     2/7–2/9 40 p 40 p 20 p
     2/5–3/10 35 p 25 p 20 p
     8/15–4/9 35 p 25 p 15 p
     8/13–4/7 30 p 20 p 15 p
     4/5–4/6 30 p 20 p 15 p
     20/21-5/6 25 p 20 p 15 p
     6/5-től egyenlőig 25 p 15 p 10 p
     7/4–5/4 20 p 15 p 10 p
     9/4–15/8 15 p 10 p 10 p
     3/1–5/2 15 p 10 p 5 p
     4/1–10/3 10 p 10 p 5 p
     11/2–9/2 10 p 5 p 5 p
     9/1–6/1 5 p 5 p 5 p
     9/1 fölött 0 p 0 p 0 p
     50 p levonást jelez minden 1 £ nyereményre

     21.16Insurebet 2 helyre


     Ha az „Insurebet 2 helyre" szerepel a kínálatban:


     • Arra kínálunk szorzót, hogy a ló megnyeri a futamot. Ha a ló második helyen végez, a fogadás tétjét visszatérítjük.
     • Ha egy lovat úgy léptetnek vissza, hogy nem került az indító irányítása alá, az erre a választásra tett téteket visszatérítjük. A futam megmaradt lovaira kötött fogadásokra érvényes a Tattersall 4. c szabálynak megfelelő levonás a visszaléptetett lónak vagy lovaknak a visszaléptetés időpontjában fennálló győzelmi szorzója alapján (lásd a Tattersall 4. szabályának táblázatát a fentebbi A Betfair nem induló szabálya szekcióban). Ha például visszaléptetnek egy lovat, melynek szorzója 4/1 a győzelem piacon, és 11/4 az „Insurebet 2 helyre” piacon, akkor a 4/1 győzelmi szorzó alapján a 4.szabály szerint 20 c levonást alkalmaznak a „Insurebet 2 helyre” piacra.
     • Amennyiben a futam indulóinak száma 4-re vagy kevesebbre csökken, az előbbiekkel ellentétben minden fogadás érvénytelen.
     • A szokásos holtversenyszabályok érvényesek.
     • Erre a piacra érvényesek a dupla eredmény típusú engedmények.

     21.17 Fogadás befutóra

     • Az „egyenes befutó” fogadásban két választást neveznek meg, amelyek egy adott eseményen 1., illetve 2. helyen végeznek a megfelelő sorrendben.
     • A „fordított befutó” fogadásban két választást neveznek meg, amelyek egy adott eseményen 1., illetve 2. helyen végeznek a bármilyen sorrendben.
     • A „kombinált” befutó esetén három vagy több lovat választanak ki egy eseményen, és ezek közül bármelyik végezhet az 1. és a 2. helyen a versenyen.
     • A lóversenyeknél egyenes, fordított és kombinált befutófogadások elérhetők, feltéve, hogy legalább 3 nevező indul a versenyen.
     • A befutófogadások az iparági befutóosztalék szerint lesznek elszámolva, kivéve az alábbi eseteket:
     • Ha elfogadtak egy egyenes befutót egy versenyre, ahol nincs osztalék kihirdetve, a fogadást úgy számoljuk el, mint egy csak győzelem fogadást az első választásra.
     • Ha egy befutófogadásban nem indulót választanak, a fogadás érvénytelen. Ha egy kombinált befutófogadásban nem indulót választanak, minden fogadás érvénytelen, amelyben szerepel a nem induló.
     • Az ügyfelek befutófogadásaiban nem szerepelhet „meg nem nevezett favorit”.

     21.18 Fogadás hármasbefutóra

     • A hármasbefutóra vonatkozó fogadás során három választást neveznek meg, amelyek egy adott versenyen az 1., 2. és 3. helyen végeznek. Minden hármasbefutóra vonatkozó fogadást a megfelelő iparági osztalék szerint számolunk el, kivéve, ha másképp rendelkezünk.
     • Minden olyan futamra elfogadunk lóversenyes hármasbefutóra vonatkozó fogadást, amelyben kihirdetnek egy számítógépes osztalékot a hármasbefutóra.
     • Ha olyan futamon fogadnak el hármasbefutót, ahol 4-nél kevesebb induló vesz részt, az egyenes befutóként lesz elszámolva az 1. és 2. megnevezett választást illetően, a 3. helyen megnevezett választást figyelmen kívül hagyjuk.
     • Ha olyan versenyen fogadnak el hármasbefutót, ahol nem állapítanak meg osztalékot, az egyenes befutóként lesz elszámolva az 1. és a 2. megnevezett választást illetően. A 3. választást figyelmen kívül hagyjuk az elszámolás szempontjából. Ugyanígy, ha a fogadás kombinált hármasbefutó, a kombináción belüli minden hármasbefutó egyenes befutóként lesz elszámolva, a harmadik választást figyelmen kívül hagyjuk elszámolási célokból.
     • Ha egy nem induló lett kiválasztva, akkor a hármasbefutót egyenes befutóként számoljuk el a megmaradt 2 választásra a kiválasztásuk sorrendjében. A kombinációs fogadások ugyanezt a szabályt követik, minden egyes kombinációt a saját értéke szerint számolunk el. Ha két nem induló is szerepel a választások között, a hármasbefutó érvénytelen.
     • Ha 3-nál kevesebb induló fejez be egy futamot, a fentiek mellett a következő szabályok alkalmazandók:
      • Ha csak 2 induló fejez be egy futamot, az 1. és 2. helyezettet helyesen kiválasztó összes hármasbefutó-fogadást egyenes befutóként számoljuk el. Az összes többi hármasbefutóra vonatkozó fogadást vesztesnek tekintjük.
      • Ha csak 1 induló fejez be egy futamot, az 1. helyezettet helyesen kiválasztó összes hármasbefutó-fogadást KNY-es egyszeres fogadásként számoljuk el az adott választásra. Az összes többi hármasbefutóra vonatkozó fogadást vesztesnek tekintjük.
     • Ha olyan térségbeli futamra fogadunk el hármasbefutóra vonatkozó fogadást, ahol nincs kihirdetve hivatalos iparági osztalék a hármasbefutóra, az osztalékot a futam kezdete előtti legutolsó Betfair szorzó alapján számoljuk ki.
     • Amennyiben az ügyfél egy meg nem nevezett favoritot választ egy hármasbefutóra vonatkozó fogadásban, a választást nem indulónak tekintjük, és a fogadást a megmaradt választásokra számoljuk el a kiválasztott sorrendnek megfelelően. A kombinációs hármasbefutó-fogadások ugyanezt a szabályt követik, minden kombinációt a saját értéke szerint számolunk el.

     21.19 Rögzített szorzós befutók és hármasbefutók

     • Amennyiben van nem induló a futamon, a fogadást az iparági osztalék szerint számoljuk el.
     • Amennyiben egy rögzített szorzós befutó- vagy egy rögzített szorzós hármasbefutó-fogadás bármelyik választása nem induló lesz, a szóban forgó teljes befutó- vagy hármasbefutó-fogadás érvénytelen.

     21.20 USA-beli lóverseny

     • Bizonyos USA-beli lóversenyeken a Betfair rögzített szorzós fogadást kínál az USA-beli futamokra. Az ügyfelek ezekre az eseményekre elfogadhatják a rögzített szorzót vagy a KNY-et. Amennyiben a fogadást KNY-en fogadták el, és nincs kihirdetve hivatalos iparági kezdő nyereményszorzó, akkor az összes fogadást az utolsó kezdés előtti Betfair szorzóval számoljuk el.
     • A többi USA-beli versenyen, ahol nem szerepel a kínálatban rögzített szorzós fogadás az USA-beli futamokra, a KNY-en megkötött összes fogadást az USA-beli Pari-Mutuel osztalékkal számoljuk el. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy minden kihirdetett osztalék 2 $-ra vonatkozik, ami azt jelenti, hogy egy 1 £-os tét valódi haszna a bejelentett osztalék fele.
     • Az USA-beli Pari-Mutuel szorzóval kötött fogadásokat a versenynek helyet adó USA-beli pálya által kihirdetett szorzóval számoljuk el. Csak azok a fogadástípusok maradnak érvényesek, amelyekre a versenynek helyet adó pálya hirdetett ki osztalékot, és minden fogadás érvénytelen, amelyekre az adott pálya nem bocsátott ki osztalékot.
     • Amennyiben a rendező pálya egy futamot „nincs futam”-nak minősít, minden fogadás érvénytelen.
     • Ha nem szerepel a kínálatban rögzített szorzó egy USA-beli futamra, a Győzelem fogadásokat a győzelemcsoportba (pool) számoljuk el. A nyolc vagy több indulós futamokra kötött tétre-helyre fogadásokat a győzelem és dobogó (show) csoportba számoljuk el. Az öt–hét indulós futamokon a fogadás hely részét a helycsoportba számoljuk el.
     • Ha nem szerepel rögzített szorzó a kínálatban, az exacta és a trifecta fogadásokat a vonatkozó osztalékkal számoljuk el.
     • Az USA-beli összevont lovak az összes piacon össze vannak vonva, nem csak a győzelemcsoportban. Ha egy ügyfél egy összevont indulóra fogad, akkor a fogadás magába foglalja az összes ugyanolyan számú indulót (pl. 1, 1a, 1b stb). Ha ezek egyike nem induló, a fogadás érvényes marad a megmaradt összevont választásokra.
     • A lovak összevonása nem alkalmazható az olyan USA-beli futamokra, amelyeken szerepel rögzített szorzó a kínálatban, mivel az indulók szorzója fogadási szempontból különböző.

     21.21Latin-amerikai lóverseny

     • A latin-amerikai futamokra KNY-en kötött összes fogadást a futam kezdete előtti utolsó Betfair által kínált szorzóval számoljuk el. Amennyiben nem szerepel rögzített szorzó a kínálatban, akkor a fogadásokat a futam előtti utolsó iparági szorzóval számoljuk el.
     • Ha nincs kihirdetve iparági osztalék, akkor a befutóra és a hármasbefutóra vonatkozó fogadásokat a futam előtt utoljára mutatott Betfair szorzó alapján számoljuk el.
     • A lovak összevonása nem alkalmazható az olyan latin-amerikai futamokra, amelyeken szerepel rögzített szorzó a kínálatban, mivel az indulók szorzója fogadási szempontból különböző.

     21.22Európai lóverseny

     • Minden európai versenyt a mázsáláskor kihirdetett hivatalos eredmény alapján számolunk el. (Ez nem vonatkozik azokra, amelyeknél az ebben a szakaszban található egyedi szabályok az irányadók.)
     • Ha a Betfair kínál rögzített nyereményszorzós fogadást, az utoljára mutatott szorzót tekintjük a KNY-nek.
     • Ha nincs kihirdetve iparági osztalék, akkor a befutóra és a hármasbefutóra vonatkozó fogadásokat a futam előtt utoljára mutatott Betfair szorzó alapján számoljuk el.
     • Az olyan versenyeken, amelyekre nem kínálunk rögzített nyereményszorzókat, minden KNY-en kötött fogadást a helyi Tote osztaléka szerint számolunk el (összevonás alkalmazható).

     21.23Nemzetközi lóverseny

     • A fentebb részletezetteken kívül minden nemzetközi térségben a Lóversenyszabályzat alapján számoljuk el a fogadásokat. A kínált térségekre, ahol beérkezik hivatalos kezdő nyereményszorzó, az általános szabályaink az irányadók.
     • Ha a Betfair kínál rögzített nyereményszorzós fogadást, az utoljára mutatott szorzót tekintjük a KNY-nek.
     • Ha kihirdetnek iparági/SIS KNY-et, akkor a KNY opción kötött fogadásokat azokkal a szorzókkal számoljuk el, és nem a vonatkozó Pari-Mutuel osztalékkal.
     • Ha nem hirdetnek ki iparági/SIS KNY-et, és a Betfair nem kínál rögzített nyereményszorzót, akkor minden fogadást a helyi Tote hatóságtól származó vonatkozó Tote osztalékkal számolunk el.
     • Ha nincs kihirdetve iparági osztalék, akkor a befutó- és a hármasbefutó-fogadásokat a futam előtt utoljára mutatott Betfair szorzó alapján számoljuk el.

     21.24Speciális piacok

     • Ha két vagy több megadott választásra szorzót adunk egy győzelem vagy hely többes kötésben, és a fogadás bármelyik elemében van egy 10/1 vagy kisebb szorzós választás, akkor az elszámolás átvált KNY-re.
     • Amennyiben valamelyik futamon kiválasztottak egy vagy több nem indulót a fenti fogadásban, akkor fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a fogadást átváltsuk KNY-re, az alábbiak kivételével:
      • A Mindkettő végez / Mind végez típusú piacok érvénytelenek, ha bármelyik megnevezett választás nem indul, és nem indulók esetén a 4. szabály vonatkozik a fogadásra a 4. szabály alábbi „csak hely” fogadásra érvényes táblázata szerint.
      • A Megnevezett választás nyer és a Valamelyik 2. helyen végez fogadások érvénytelenként lesznek elszámolva, ha bármelyik megnevezett választás nem indul. Erre a piacra vonatkozhat 4. szabály szerinti levonás, amennyiben van nem induló a futamon.
      • A Megnevezett választások ebben a pontos sorrendben végeznek fogadások érvénytelenek, ha bármelyik megnevezett választás nem indul. Erre a piacra vonatkozhat 4. szabály szerinti levonás, amennyiben van nem induló a futamon.
      • A Megnevezett választás „legalább X hosszal nyer” fogadás érvénytelen, ha a megnevezett választás nem indul, és vonatkozhat rá 4. szabály szerinti levonás, ha van nem induló a futamon.
      • A Megnevezett választás „legalább X hosszal nyer és Y 2. helyen végez” fogadás érvénytelen, ha a megnevezett választás nem indul, és vonatkozhat rá 4. szabály szerinti levonás, ha van nem induló a futamon.
     • A Zsoké extrák érvénytelenek, ha a zsoké bármilyen okból nem vesz részt egy versenyen. Amennyiben egy zsoké bármelyik bejelentett lovaglását kihagyja, a meghatározható választásokat elszámoljuk, az összes többi érvénytelen. Ha egy zsoké bármilyen tartaléklovaglást vállal, az nem számít a győzelmek számát illetően. Ha a zsoké bármelyik lovaglása nem induló, a fogadás KNY-es elszámolásúra változik. Például ha a piac „3 győztest ül meg” 4 lovaglásból, és 1 nem indulóvá válik, akkor ezt KNY-es hármas gyűjtőként számoljuk el, amennyiben a másik 3 nyer.
     • A Zsoké extra fogadások csak a Racing Post által közölt meglovaglásokra vonatkoznak.
     • Hacsak másképp nem rendelkezünk, a helyfogadás extrákat a Lóverseny szekció „Helyre vonatkozó fogadások feltételei” szakaszában írtak szerint számoljuk el.
     • Amennyiben van nem induló a futamokon, amelyekről egy csak hely extrát kiválasztottak, a szokásos „Helyre vonatkozó fogadások feltételei” alkalmazandók.
     • Minden lóversenyes extra piacot a szokásos helyfeltételek szerint számolunk el, és nem veszünk figyelembe semmilyen előnyösebb feltételt, amelyet esetleg az adott pillanatban kínálunk. Például a „Minden KNY-es favorit helyezett a Cheltenhamen” fogadást a szokásos helyfeltételek szerint számoljuk el az egyes futamokra.
     • Amennyiben bármilyen lóversenyen kínálunk fogadást a talaj állapotára (going), akkor ezeket a Racing Postban megjelenő, az adott verseny első futamára vonatkozó talajleírás alapján számoljuk el, és figyelmen kívül hagyunk minden hivatkozást a talaj állapotára „in places” („egyes helyeken”). Például, ha a Racing Post leírása „heavy (soft in places)” („nehéz – egyes helyeken puha”), akkor a fogadásokat a „heavy” alapján számoljuk el.
     • A legjobb zsoké/tréner/tulajdonos piacokat a megfelelő pálya hivatalos eredménye alapján számoljuk el. Több nyertes esetén a holtversenyszabályaink érvényesek.
     • Ha a speciális fogadások esetén, amelyeket arra kötöttek, hogy a megnevezett versenyeken összesen hány kezdő nyereményszorzós favorit nyer, bármelyik vonatkozó futamon vannak megosztott vagy társfavoritok, akkor elszámolási szempontból a legalacsonyabb futamkártyaszámú lovat tekintjük favoritnak.
     • Ha egy verseny bármelyik kiírt futamára nem kerül sor, akkor a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha már kihirdettek megadott számú győztest.
   • 22Jégkorong

    22.1Európai jégkorong és nemzetközi IIHF versenyek

    • A mérkőzés halasztása esetén a fogadás érvénytelen, kivéve, ha az eredetileg tervezett kezdési időpontjától számított 48 órán belül megrendezik.
    • A fogadásokat az illetékes irányító testület által a meccs végén bejelentett eredmény alapján számoljuk el. Konzisztens, független bizonyíték hiánya vagy egymásnak jelentősen ellentmondó bizonyítékok megléte esetén a saját statisztikánk alapján számoljuk el a fogadásokat.
    • Hacsak másképp nem rendelkezünk, minden piacot a rendes játékidő (60 perc) végén fennálló eredmény alapján számoljuk el. Az egyetlen kivételt azok a mérkőzések képezik, amelyek időtartama rövidebb (pl. 30 perc) a meccseket magában foglaló verseny előírásai vagy a két részt vevő fél kezdés előtti megállapodása következtében. Ha a mérkőzést a hagyományos 3 harmados formátumban játsszák le, akkor ilyen esetekben minden fogadást a megállapodásban szereplő játékidő végén számolunk el.
    • A 2 esélyes Meccsfogadás/Győztes piacra kötött fogadásokat a hosszabbítás (beleértve minden rákövetkező büntetőpárbajt) utáni eredmény alapján számolunk el.
    • Ha egy mérkőzés félbeszakad, minden piac érvénytelen, kivéve, ha az eredményt már egyértelműen meghatározták.
    • Ahol ez lehetséges, a nyílt piacok tartalmazzák a rájátszást.

    22.1 Az egyes piacok áttekintése (európai jégkorong és nemzetközi IIHF versenyek)

    • Harmadra vonatkozó piacok – A megadott harmad pontos eredménye alapján számoljuk el. A 3. harmad elszámolási szempontból nem tartalmaz semmilyen esetleg játszott hosszabbítást. A Legtöbb gólos harmad piacra érvényesek a holtversenyszabályok.
    • Dupla eredmény – A meccs 1. és 3. harmadának végén fennálló eredmény alapján számoljuk el.
    • Ki ér el előbb x gólt – Az a csapat lesz a nyertes, aki először éri el a megadott gólszámot. Amennyiben egyik csapat sem éri el a célt, a mérkőzés előtti fogadások érvénytelenek. Nem tartalmazza a hosszabbítást és a büntetőpárbajt.
    • Az élő fogadás szempontjából minden piacra érvényesek a vonatkozó mérkőzés előtti szabályaik.
    • Meccs győztese (3 esélyes): A hosszabbítás nem számít, és a piacot az esetleg lejátszott hosszabbítások előtt kihirdetett eredmény alapján számoljuk el.

    22.1 Játékosok mellékfogadásai (európai jégkorong és nemzetközi IIHF versenyek)

    • Minden játékosokra vonatkozó mellékfogadásnál számít a hosszabbítás. A fogadások érvényességéhez a játékosoknak pályára kell lépniük. Elszámolási szempontból csak a rendes játékidőben és a hosszabbításban lőtt gólok számítanak. A büntetőpárbaj során lőtt gólok nem számítanak.
    • Bármikor gólt lő / Első góllövő – Minden játékra beöltözött jégkorongozó résztvevőnek számít az elszámolás szempontjából. Amennyiben egy játékos nem öltözik be egy meccsre, a fogadások érvénytelenek. Elszámolási szempontból csak a rendes játékidőben és a hosszabbításban lőtt gólok számítanak. A büntetőpárbaj során lőtt gólok nem számítanak az elszámolás szempontjából.
    • Játékos összes pontja – Minden fogadást a játékos összes gólja és gólpassza alapján számolunk el. Minden „összes” típusú fogadás tartalmazza a hosszabbítást. Ha az egyik játékos egyáltalán nem kap lehetőséget játékra, akkor az arra a piacra kötött minden fogadás érvénytelen.

    22.4USA-beli jégkorong (általános)

    • Ezek a rendelkezések az NHL-re, az AHL-re és minden olyan versenyre vonatkoznak, amelyet az NHL szabályai szerint rendeznek.
    • A mérkőzés halasztása esetén a fogadás érvénytelen, kivéve, ha az eredetileg tervezett kezdési időpontjától számított 48 órán belül megrendezik.
    • Minden elszámolás a megfelelő bajnokság irányító testülete (www.nhl.com) által szolgáltatott eredményen alapul:
    • A fogadások érvényességéhez egy meccsnek legalább 55 percig kell tartania. Ha egy mérkőzést felfüggesztenek a meccs 55. perce előtt, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha egy piac eredményét már egyértelműen meghatározták a játék rendes menete során.
    • A hosszabbítás (beleértve minden rákövetkező büntetőpárbajt is) minden piacnál számít, hacsak másképp nincs feltüntetve.
    • Büntetőpárbaj esetén a győztes csapatnak egy gólt írunk jóvá. Ezt minden piacnál számításba vesszük, ha lehetséges.
    • Ahol ez lehetséges, a nyílt piacok tartalmazzák a rájátszást.

    22.5Az egyes piacok áttekintése (USA-beli jégkorong)

    • Győztes / Hendikep / Összes gól / Alternatív – Az elszámolásuknál figyelembe vesszük a hosszabbítást és minden rákövetkező büntetőpárbajt is. Amennyiben az „összes” pontosan megegyezik a megadott értékkel, a fogadások eredménye tétvisszafizetéses döntetlen.
    • 60 perces piacok – Ha egy piacot 60 percesként tüntetünk fel, akkor nem számít a hosszabbítás és a büntetőpárbaj.
    • 65 perces piacok – Tartalmaznak minden hosszabbítást és büntetőpárbajt, ha van ilyen.
    • Harmadra vonatkozó piacok – A megadott harmad pontos eredménye alapján számoljuk el. A 3. harmad elszámolási szempontból nem tartalmaz semmilyen esetleg játszott hosszabbítást. A Legtöbb gólos harmad piacra érvényesek a holtversenyszabályok.
    • Dupla eredmény – A meccs 1. és 3. harmadának végén fennálló eredmény alapján számoljuk el.
    • Ki ér el előbb x gólt – Az a csapat lesz a nyertes, aki először éri el a megadott gólszámot. Amennyiben egyik csapat sem éri el a célt, a mérkőzés előtti fogadások érvénytelenek. Ez a piac tartalmazza a hosszabbítást. A büntetőpárbaj nem számít.
    • Gólok száma / Összes gól páratlan/páros – Az elszámolásuknál figyelembe vesszük a hosszabbítást és minden rákövetkező büntetőpárbajt is.
    • Hazai csapat / Vendégcsapat összes gólja – Ezt a piacot 60 perc játék után számoljuk el, és nem számít a hosszabbítás, illetve a büntetőpárbaj.
    • X. gólt elérő csapat – Az a csapat lesz a nyertes, aki elsőnek lövi be a megadott számú gólt. Ez a piac nem tartalmazza a hosszabbítást és a büntetőpárbajt.
    • Első góllövő csapat – Az első gólt belövő csapat lesz a nyertes. Ennél a piacnál számít a hosszabbítás, de a büntetőpárbaj nem. Ha a meccs eljut a büntetőpárbajig, és nem lőttek gólt, akkor az erre a piacra kötött fogadások érvénytelenek.
    • Az élő fogadás szempontjából minden piacra érvényesek a vonatkozó mérkőzés előtti szabályaik.
    • Meccs győztese (3 esélyes): A hosszabbítás nem számít, és a piacot az esetleg lejátszott hosszabbítások előtt kihirdetett eredmény alapján számoljuk el.
    • Meccs győztese / Összes gól dupla: A piac elszámolási szempontból nem tartalmazza a hosszabbítást és semmilyen későbbi büntetőpárbajt.

    22.6Játékosok mellékfogadásai (USA-beli jégkorong)

    • Minden játékosokra vonatkozó mellékfogadásnál számít a hosszabbítás. A fogadások érvényességéhez a játékosoknak pályára kell lépniük. Elszámolási szempontból csak a rendes játékidőben és a hosszabbításban lőtt gólok számítanak. A büntetőpárbaj során lőtt gólok nem számítanak.
    • Bármikor gólt lő / Első góllövő – Minden játékra beöltözött jégkorongozó résztvevőnek számít az elszámolás szempontjából. Amennyiben egy játékos nem öltözik be egy meccsre, a fogadások érvénytelenek. Elszámolási szempontból csak a rendes játékidőben és a hosszabbításban lőtt gólok számítanak. A büntetőpárbaj során lőtt gólok nem számítanak az elszámolás szempontjából.
    • Játékos összes pontja – Minden fogadást a játékos összes gólja és gólpassza alapján számolunk el. Minden „összes” típusú fogadás tartalmazza a hosszabbítást. Ha az egyik játékos egyáltalán nem kap lehetőséget játékra, akkor az arra a piacra kötött minden fogadás érvénytelen.
   • 23Motorsport

    23.1 Forma–1

    • Minden futamfogadás a FIA hivatalos rangsorolása alapján lesz elszámolva a dobogós díjátadó időpontjában, a későbbi diszkvalifikálások/büntetések nem számítanak. A fogadások érvényességéhez a futamnak le kell zajlania a tervezett kezdési időt követő 72 órán belül.
    • Az összes olyan pilótát rangsorolt helyezettnek tekintjük a hivatalos FIA-rangsorolásnak megfelelően, aki befejezi a futam köreinek 90%-át (a körszámot lefelé kerekítve a legközelebbi egész számra). Azonban minden pilóta kap egy helyezést a rangsorban, és a páros és helyezési fogadás szempontjából ez a rangsor számít.
    • A futam kezdetének a bemelegítő kört indító jelzést tekintjük. Ettől kezdve minden pilóta játékban van.
    • A páros, illetve csoportos futamfogadások esetében a legmagasabb helyen végző versenyzőt tekintjük győztesnek. A dobogós díjátadót követő kizárás és büntetés nem számít. Amennyiben egyik pilótának sem sikerül befejeznie a versenyt, a páros, illetve csoportos fogadásokat a dobogós díjátadó időpontjában fennálló hivatalos Forma–1 eredmény alapján számoljuk el. Ha a játékosok részt vesznek a kvalifikáción, akkor a fogadások érvényesek. Alkalmazhatók a nem indul, nincs fogadás levonások a 4. szabály (Levonások) szerint.
    • A Forma–1 egyéni világbajnokságra és konstruktőri világbajnokságra kötött fogadások a hivatalos, frissített FIA bajnoksági eredménylista alapján lesznek elszámolva azonnal az évad utolsó versenyének dobogós díjátadását követően. Az ezt követő kizárások, büntetések nem számítanak. Az egyéni és a konstruktőri bajnoki cím annak az autóversenyzőnek, illetve konstruktőri csapatnak jár, amelyik a legtöbb pontot szerzi az évad folyamán. Amennyiben holtverseny alakul ki a bajnoki címnél, akkor a több jobb versenyeredménnyel rendelkező autóversenyző, illetve konstruktőr kapja a helyezést.
    • Összesített kvalifikáció nyertese / selejtezős fogadás A selejtezők három menetből állnak, ahol az első két menet mindegyikének hat leglassabb pilótája kiesik, így a bent maradt autóversenyzők versengenek a harmadik menetben a rajtrács legjobb helyeiért. A selejtezős fogadás a harmadik selejtezőmenet során elért leggyorsabb kör alapján lesz elszámolva. Ha valamely okból a 3. selejtező elmarad, akkor az 1. és a 2. selejtezőből származó idők alapján kialakuló rajtrács szerint számoljuk el a fogadásokat. Minden fogadás érvénytelen, ha a főverseny vagy a sprintkvalifikáció (ahol ilyen formátumot használnak) rajtrácsát valamilyen egyéb feltétel alapján határozzák meg. A selejtezőkre vonatkozó minden fogadás esetében – akár nyílt, akár páros fogadásról van szó – a FIA által rögzített hivatalos idők számítanak a fogadások elszámolásakor. A pilótáknak el kell kezdeniük a selejtező első fázisát a fogadások érvényességéhez. Semmilyen későbbi büntetés vagy hátrább sorolás nem számít.
    • Sprintselejtező: Ezt a megjelölt utolsó selejtezőmenet alatt futott leggyorsabb kör alapján számoljuk el. Minden fogadás érvénytelen, ha a sprintfutamra (ahol használnak ilyen formátumot) kialakult rajtrács bármilyen más ismérv alapján dől el. A selejtezőre vonatkozó minden fogadás esetében a FIA által rögzített hivatalos idők számítanak a fogadások elszámolásakor. A pilótáknak el kell kezdeniük a selejtező első fázisát a fogadások érvényességéhez. Semmilyen későbbi büntetés vagy hátrább sorolás nem számít.
    • Sprintfutam: Minden futamfogadást a hivatalos FIA-rangsorolás alapján számolunk el rögtön a sprintfutamot követően, a későbbi diszkvalifikálások/büntetések nem számítanak. A fogadások érvényességéhez a futamnak le kell zajlania a tervezett kezdési időt követő 24 órán belül.
    • Az első pilóta, aki feladja fogadás a futamot elsőként feladó pilótára vonatkozik. A fogadás a bemelegítő kört indító jelzéskor kezdődik. Ha egy pilóta a futam semelyik részében sincs a pályán, a választás érvénytelen lesz erre a piacra nézve. A fogadást annak alapján számoljuk el, hogy hányas számú körben adja fel az autó. Amennyiben egynél több autó adja fel ugyanabban a körben, a holtversenyszabályok vonatkoznak a fogadásra.
    • Az első autó, ami feladja A fogadás a bemelegítő kört indító jelzéskor kezdődik. A fogadás annak alapján lesz elszámolva, hányas számú körben adja fel az autó. Amennyiben egynél több autó adja fel ugyanabban a körben, a holtversenyszabályok vonatkoznak a fogadásra. Azok a pilóták nem számítanak ennek a piacnak az elszámolásánál, akik a verseny semelyik részében sincsenek a pályán.
    • Első körös meglepetések: A fogadás arra vonatkozik, hány pilóta adja fel a futamot a futam egy teljes körének szabályos megtétele előtt (nem a bemelegítő körre vonatkozik a fogadás). A fogadás a bemelegítő kört indító jelzéskor kezdődik.
    • Nincs rangsorolva. A fogadás a bemelegítő kört indító jelzéskor kezdődik. Az összes olyan pilótát rangsorolt helyezettnek tekintjük a hivatalos FIA-rangsorolásnak megfelelően, aki befejezi a futam köreinek 90%-át (a körszámot lefelé kerekítve a legközelebbi egész számra). Azokat a pilótákat érvénytelennek tekintjük erre a piacra nézve, akik a futam semelyik részében sincsenek a pályán.
    • Az összes A1 Grand Prix esetében a kiemelt és a sprintversenynél is a hivatalos A1 Grand Prix rangsorolás alapján számoljuk el a téteket a megfelelő verseny dobogós eredményhirdetésének időpontjában. A későbbi kizárások nem számítanak.
    • Vezet az első kör után: Elszámolási szempontból azt a pilótát tekintjük nyertesnek, aki a start-, illetve a célvonalon áthaladva vezeti a mezőnyt egy rangsorolt versenykör után (bemelegítő kör nem számít). Ha az első kör nem fejeződik be, a fogadások érvénytelenek. Ha a verseny a biztonsági autó felvezetésével kezdődik, akkor az összes fogadás érvénytelen.
    • Lesz biztonsági autós szakasz a verseny során? A biztonsági autós szakaszt úgy definiáljuk, hogy az adott futam során szükség van rá, hogy a biztonsági autó haladjon az élen álló autó előtt. Amennyiben a verseny biztonsági autó felvezetésével kezdődik, minden biztonsági autóra vonatkozó piac Igenként lesz elszámolva. Ha a verseny biztonsági autós körülmények között fejeződik be, de a biztonsági autónak nincs ideje az élen álló autó elé kerülni, ez a piac Igenként lesz elszámolva. A virtuális biztonsági autós szakaszok nem számítanak.
    • Az első/második/harmadik szabadedzés leggyorsabbja: A FIA által meghatározott hivatalos köridőket használják az elszámolásnál. Legalább egy pilótának muszáj köridőt regisztrálni a megadott szabadedzésen, hogy érvényes legyen a fogadás. Ha egyik pilótának sincs regisztrált körideje, minden fogadás érvénytelen.
    • Abban az esetben, ha egy pilóta a versenyhéten cserél versenycsapatot vagy egy korábban nem felsorolt pilóta is indul a mezőnyben, a változtatások előtt kötött minden fogadást átszámolunk a megfelelő nyereményszorzóra, amely figyelembe veszi a csapat, illetve az autó megváltozását. Ez minden F1-re kínált piac esetén érvényes, és a Betfair döntése végleges e tekintetben.
    • A versenypiacok létrehozásától kezdve a fogadásokat nincs pilóta, nincs fogadás típusúnak tekintjük. Minden fogadást érvénytelennek tekintünk, amelyet olyan pilótára kötöttek, aki nem vesz részt a versenyen bármilyen okból azon kívül, hogy nem jut be. (Megjegyzés: Az autóverseny kezdetének a bemelegítő kört indító jelzést tekintjük. Ettől kezdve minden pilóta játékban van.) Fenntartjuk a jogot, hogy alkalmazzuk a Tattersall 4. (c) szabályának megfelelőjét a nem induló pilótákra tett tétek visszatérítésénél.
    • Minden piac és választás, amely nem hivatkozik közvetlenül a sprintfutamra, magára a nagydíj fő futamára vonatkozik. A sprintfutamon szerzett pontok nem számítanak a nagydíj fő futamával kapcsolatos piacok elszámolásánál. Hasonló módon a sprintfutamon aratott győzelmek nem számítanak a teljes szezonban aratott futamgyőzelmekre vonatkozó piacoknál, hacsak másképp nem jelezzük a piac leírásában.
    • Kvalifikációs páros fogadás – Azt a pilótát tekintjük győztesnek, aki a leggyorsabb kvalifikációs kört futja a két megadott pilóta közül az utolsó kvalifikációs futamon. Ha egyik pilóta sem kezd el kvalifikációs kört, az adott párosra kötött minden fogadás érvénytelen. Semmilyen későbbi rácsbüntetés vagy kizárás sem számít elszámolási célokból. Ha valamely okból a 3. selejtező elmarad, akkor az 1. és a 2. selejtezőből származó idők alapján kialakuló rajtrács szerint számoljuk el a fogadásokat. Minden fogadás érvénytelen, ha a főverseny vagy a sprintkvalifikáció (ahol ilyen formátumot használnak) rajtrácsát valamilyen egyéb feltétel alapján határozzák meg.

    23.2Nascar/IndyCar/Cart versenyek

    • Nyílt futamfogadás: A „mezőny” magában foglalja mindazon játékosokat, akiket nem sorolunk fel nyílt nyereményszorzókkal. Minden pilóta, aki nem jut be a versenyre, nem indulónak számít. A fogadások érvényességéhez a futamnak az eredetileg tervezett kezdési időpontot követő 24 órán belül le kell zajlania. A NASCAR/INDY verseny hivatalos győztese lesz elszámolva győztesként fogadási célból, ez vonatkozik minden versenyre, amelyet idejekorán leintenek.
    • Pilótapárosítások: Minden párosítás a hivatalos eredmény alapján lesz elszámolva. Ha egy pilótának nem sikerül teljesítenie a versenyt, a másik pilótát tekintjük győztesnek. Ha egyik pilótának sem sikerül teljesítenie a versenyt, a befejezett körök száma határozza meg a győztest. Ha mindkét pilóta ugyanabban a körben fejezi be a versenyt annak teljesítése nélkül, az ellenőrző hatóság által adott hivatalos helyezés fogja meghatározni az eredményt. Mindkét pilótának el kell kezdenie a versenyt, hogy a fogadások érvényesek legyenek. Egy pilóta helyettesítése esetén minden fogadás érvénytelen.

    23.3WRC

    • Minden futamfogadást a hivatalos WRC rangsorolás alapján számolunk el a dobogós díjátadó időpontjában, a későbbi diszkvalifikálások nem számítanak.

    23.4Moto GP / Superbike-világbajnokság / British Superbikes

    • Minden futamfogadás a hivatalos versenyszervezők által meghatározott hivatalos rangsorolás alapján lesz elszámolva, és semmilyen későbbi visszasorolás vagy vizsgálat nem befolyásolja. A 4. szabály (Levonások) szerinti nem indul, nincs fogadás levonások alkalmazhatók.
    • Minden selejtezős tét érvényes, miután a motorversenyző elkezdi a selejtezőt. A motorversenyzőknek el kell kezdeniük a selejtezőt, hogy a selejtezős tétek érvényesek legyenek. A későbbi büntetések vagy visszasorolások nem befolyásolják a tétek elszámolását.
    • Továbbjutási párbajfogadások: Mindkét motorversenyzőnek részt kell vennie a selejtezőkön, és legalább egyiküknek teljesítenie kell egy selejtezős kört, hogy a fogadások érvényesek legyenek.
    • Párbajfogadások futamokra: Mindkét versenyzőnek el kell indulnia, hogy a fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben ha egyik versenyzőnek sem sikerül teljesítenie a versenyt, a több kört befejező motorversenyzőt tekintjük győztesnek. Ha mindkét motorversenyző ugyanannyi kört fejezett be, a fogadásokat meg nem történtnek tekintjük. A későbbi büntetések vagy visszasorolások nem befolyásolják a tétek elszámolását.
    • Csoportfogadás: A győztes az a versenyző, aki magasabb helyet ér el a dobogós díjátadó időpontjában. Ha a csoport egyik tagját sem rangsorolják, a legtöbb kört teljesítő motorversenyzőt tekintjük győztesnek. Ha a csoport egyik tagját sem rangsorolják, és két vagy több versenyző ugyanabban a körben adta fel, akkor a holtversenyszabályok érvényesek. A motorversenyzőket csak fogadási célból soroljuk csoportokba. A 4. szabály (Levonások) szerinti nem indul, nincs fogadás levonások alkalmazhatók. A fogadások a hivatalos versenyszervezők által a dobogós díjátadó időpontjában kihirdetett eredmények alapján lesznek elszámolva.

    23.5Isle of Man TT

    • Minden Isle of Man TT fogadás elszámolása a hivatalos Isle of Man TT rangsorolás szerint történik a megfelelő verseny dobogós díjátadójának időpontjában, a későbbi diszkvalifikálások nem számítanak.

    23.6Salakmotor

    • Egyéni versenyfogadás: Félbeszakadt verseny esetén minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha a verseny hátralévő részének lefutása nincs befolyással az eredményre.
    • Egyéni futamgyőztes: Mind a négy megadott motorversenyzőnek el kell kezdenie a megadott futamot, különben a fogadások érvénytelenek.
    • Párbajfogadás: A nyertest az határozza meg, hogy melyik versenyző szerezte a több pontot egy verseny szokásos előfutamszakasza során. Az egyetlen kivétel az, ha mindkét versenyző bejut a döntőbe, ekkor a döntőbeli végső helyezés határozza meg a nyertest.
    • A versenyzők által szerzett bónuszpontok nem számítanak bele az összes pontjukba, és levonjuk őket, mielőtt az elszámolás szempontjából meghatároznánk a nyertest.
    • Amennyiben mindkét versenyző legalább egy előfutamon indul, minden fogadás érvényes. Ha ez nem teljesül, a fogadások érvénytelenek. Akkor is érvénytelenek, ha a verseny félbeszakad, kivéve, ha az eredmény már vitán felül eldőlt.
   • 24Olimpia & Nemzetközösségi játékok

    24.1 Olimpia – általános szabályok

    • Minden fogadás az éremátadó/dobogós eredményhirdetés alapján lesz elszámolva. Diszkvalifikálás esetén az éremátadó/dobogós eredményhirdetés számít végleges eredménynek, és ez határozza meg a fogadások elszámolását. Az olimpiai játékok esetén minden eseményt az éremátadó/dobogós eredményhirdetés időpontjában a NOB által közzétett hivatalos eredmény alapján számolunk el.
    • Hacsak másképp nem szerepel a piacnál vagy az alábbi szabályokban, minden fogadást a megfelelő sport és/vagy a vonatkozó sportfogadási szabályok alapján számolunk el.
    • A holtversenyszabály érvényes lehet az olimpiai piacokra.
    • A (2021-ben zajló) 2020-as tokiói olimpiai játékokra kínált, éremre vonatkozó piacok mindegyike (ideértve többek közt az Aranyérem piacokat, az Érmet nyer piacokat, az Ország összes és a Legtöbb érem piacokat) teljes piac. Az ezekre a piacokra kötött fogadások érvényesek maradnak akkor is, ha egy ország vagy az ország sportolói feladják az olimpia indulása után.

    24.2 Olimpia – halasztások és törlések

    • Ha egy mérkőzést vagy küzdelmet elhalasztanak, a fogadások érvényesek maradnak, amennyiben az esemény lezajlik az eredetileg tervezett időpontjához képest 48 órán belül. Ha a mérkőzés vagy a küzdelem ezen időszak után zajlik le, a fogadások érvénytelenek.
    • A fenti 48 órás meccsérvénytelenítési szabály nem vonatkozik a nyílt érempiacokra.
    • A fenti 48 órás meccsérvénytelenítési szabály nem vonatkozik a teniszre, a futballra és a hullámlovaglásra. A különös sportfogadási szabályok a szokásos módon érvényesek ezeknek a sportoknak fentebb említett mérkőzéseire.
    • Amennyiben a (2021-ben zajló) 2020-as tokiói olimpiai játékokat egyáltalán nem rendezik meg 2021-ben, minden nyílt érempiac érvénytelen.

    24.3 Nemzetközösségi játékok – általános szabályok

    • Minden fogadás az éremátadó/dobogós eredményhirdetés alapján lesz elszámolva. Diszkvalifikálás esetén az éremátadó/dobogós eredményhirdetés számít végleges eredménynek, és ez határozza meg a fogadások elszámolását. A nemzetközösségi játékok esetén minden eseményt az éremátadó/dobogós eredményhirdetés időpontjában a CGF által közzétett hivatalos eredmény alapján számolunk el.
    • Hacsak másképp nem szerepel a piacnál vagy az alábbi szabályokban, minden fogadást a megfelelő sport és/vagy a vonatkozó sportfogadási szabályok alapján számolunk el.
    • A holtversenyszabály érvényes lehet a nemzetközösségi játékok piacaira.
    • A 2022-es nemzetközösségi játékokra kínált, éremre vonatkozó piacok mindegyike (ideértve többek közt az Aranyérem piacokat, az Érmet nyer piacokat, az Ország összes és a Legtöbb érem piacokat) teljes piac. Az ezekre a piacokra kötött fogadások érvényesek maradnak akkor is, ha egy ország vagy az ország sportolói feladják a 2022-es nemzetközösségi játékok kezdete után.

    24.4 Nemzetközösségi játékok – halasztások és törlések

    • Ha egy mérkőzést vagy küzdelmet elhalasztanak, a fogadások érvényesek maradnak, amennyiben az esemény lezajlik az eredetileg tervezett időpontjához képest 48 órán belül. Ha a mérkőzés vagy a küzdelem ezen időszak után zajlik le, a fogadások érvénytelenek.
    • A fenti 48 órás meccsérvénytelenítési szabály nem vonatkozik a nyílt érempiacokra.
    • A fenti 48 órás meccsérvénytelenítési szabály nem vonatkozik a teniszre, a futballra és a hullámlovaglásra. A különös sportfogadási szabályok a szokásos módon érvényesek ezeknek a sportoknak fentebb említett mérkőzéseire.
    • Amennyiben a 2022-es nemzetközösségi játékokat egyáltalán nem rendezik meg 2022-ben, minden nyílt érempiac érvénytelen.
   • 25 Pickleball

    • Amennyiben egy meccs elkezdődik, de nem fejeződik be, kizárólag a meccsfogadási piacok szempontjából a következő fordulóba továbbjutó (vagy döntő esetén győztesnek nyilvánított) játékost tekintjük győztesnek. Az ellenfelét vesztesként számoljuk el. Megjegyezzük, hogy a többi piac – például a „Játszma győztese” – érvénytelen, hacsak a piac eredménye nem dőlt el egyértelműen.
    • A fogadásokat érvénytelennek nyilvánítjuk, ha egy megadott játékost helyettesítenek. Ez a szabály egy páros meccsen mind a négy játékosra vonatkozik.
    • Az összes fogadás elszámolásához a hivatalos eredménylapokat használjuk. Amennyiben a hivatalos eredménylap egyértelműen helytelen, a Flutter fenntartja magának a jogot, hogy a saját maga által vezetett statisztikát használja elszámolási célokra.
    • Elszámolási szempontból a dobogós eredményhirdetésen díjazott játékosokat tekintjük győztesnek. Semmilyen későbbi kizárás nem változtatja meg az eredeti elszámolást.
   • 26Politika

    Általános szabályok

    • Az összes politikai piac teljes, indul vagy sem. A pozícióért való versenytől visszalépő jelölteket vesztesnek tekintjük.
    • A választási eredményeket a hivatalosan kihirdetett eredmények alapján számoljuk el, a későbbi jogi kifogások nem számítanak.

    Vezetőválasztások

    • A Következő pártelnök / Következő miniszterelnök / Következő elnök vagy hasonló piacokra kötött fogadásokat „teljes, indul vagy sem” alapon kínáljuk, kivéve, ha másképp jelezzük. Semmilyen jogosulatlanság, nevezési mulasztás, visszalépés vagy más esemény miatt sem térítünk vissza tétet.
    • A kiírt vezetőválasztás vagy hivatalos választási folyamat előtt hivatalba lépő átmeneti és ügyvivő vezetők nem számítanak. Ettől függetlenül a vonatkozó választás vagy eljárás győztese fog a „Következő vezető”-nek számítani.
    • A „Következő miniszterelnök” piacot mindig a hivatalt elfoglaló személy alapján számoljuk el, még a pártelnöki verseny előtt. Jelen célokból az számít miniszterelnöknek, akit az uralkodó felkér az Egyesült Királyság kormányának megalakítására.

    Egyesült királysági politika – általános választás

    1. Szavazói részvétel
     • A szavazás napján való egyesült királysági részvétel alapján számoljuk el.
    2. Fogadás szavazatszázalékra
     • Arra vonatkozik, hogy a megnevezett párt a regisztrált szavazatok hány százalékát kapja az Egyesült Királyság következő általános választásán az Egyesült Királyság egészében.
    3. Többségi fogadás
     • Ahhoz, hogy egy párt általános többséget kapjon, az Egyesült Királyság választókerületeinek több mint felét meg kell nyernie, azaz, ha 650 helyért folyik verseny, akkor 326 kell a többséghez.
     • A Képviselőház elnöke (Speaker) egyik párt képviselőinek számához sem adódik hozzá. Az Észak-Írországban nyert helyek nem számítanak sem a Munkáspárt, sem a Konzervatív Párt, sem a Liberális Demokrata Párt képviselőszámánál. A „Labour Co-Op” (Munkáspárt és Kooperációs Párt) és hasonló társulások számítanak a megfelelő pártoknál.
    4. Választókerületre vonatkozó piacok
     • Minden piac a következő általános választásra érvényes, hacsak másképp nem rendelkezünk.
     • Indulási bejelentés vagy kérés esetén bármikor hozzáadhatunk más indulókat is.
     • A nem induló pártokra vagy jelöltekre kötött fogadások vesztesek lesznek.
     • A választókerületekre csak egyszeres fogadásokat lehet kötni.
     • A határ bármilyen megváltoztatása esetén érvénytelenek a korábban kötött fogadások.
    5. Fogadás a választás utáni kormányra
     • Koalíciónak nevezünk minden olyan megállapodást, amelynek eredményeképp az összes megnevezett párt képviselője helyet kap a választás után először megalakuló kormányban (és semmilyen másik párt nem képviselteti magát a kormányban).
     • Kisebbségi kormány esetén a megnevezett pártnak 326-nál kevesebb képviselői helye van, de a kormány minden helyét birtokolja a választás után először megalakuló kormányban.
     • Többségi kormány esetén a megnevezett pártnak 325-nél több képviselői helye van, és a kormány minden helyét birtokolja a választás után először megalakuló kormányban.
    6. Miniszterelnök az általános választás után
     • Ez a piac az Egyesült Királyság következő választása után megalakult első kormány alapján lesz elszámolva, amelyhez az aktuális uralkodó hozzájárulását adta.
    7. Fogadás a legtöbb helyre
     • Holtverseny esetén a holtversenyszabályok érvényesek minden érintett piacra. Hacsak másképp nem rendelkezünk, a Képviselőház elnöke (Speaker) és Észak-Írország képviselői helyei nem számítanak.
    8. Elhalasztott/megismételt képviselői választás
     • Az összes helyre vagy a többségre vonatkozó fogadásnál minden képviselői hely számít, amelynél nem az általános választás napján szavaznak, hanem későbbi időpontra halasztják.

    USA-beli politika

    1. Alkotmányjogi felelősségre vonás (impeachment)
     • Az Egyesült Államok Alkotmányának II. cikkelye, ezen belül is a 4. szakasz kimondja, hogy ha a Képviselőház többsége megszavazza az Elnök alkotmányjogi felelősségre vonásának legalább egy cikkelyét, akkor az elnököt alkotmányjogilag felelősségre vonták.
    2. Az elnökválasztás győztese
     1. Győztes
      • Ezt a piacot annak alapján számoljuk el, hogy melyik jelöltnek lesz a legtöbb odaítélt elektori kollégiumi szavazata a 2020-as elnökválasztáson (vagy bármelyik későbbi elnökválasztáson). Ennek a piacnak az elszámolására semmilyen későbbi esemény (pl. „renegát elektor”) nincs hatással.
      • Abban az esetben, ha egyik elnökjelölt sem szerzi meg az elektori kollégiumi szavazatok többségét, ezt a piacot az Egyesült Államok alkotmánya 12. kiegészítésének megfelelően elnöknek megválasztott személy alapján számoljuk el.
     2. Elektori kollégiumra vonatkozó piacok:
      • Ezt a piacot az Egyesült Államok elnökiválasztásának népszerűségi szavazása és a vonatkozó odaítélt elektori kollégiumi szavazatok alapján számoljuk el. Ennek a piacnak az elszámolására semmilyen későbbi esemény (pl. „renegát elektor”) nincs hatással.
    3. Fogadás az USA államainak elnökválasztására
     • Ezt a piacot annak alapján számoljuk el, hogy melyik párt nyer több választói szavazatot az állami szintű szavazáson.
    4. Állami előválasztások/jelölőgyűlések
     • Ez a fogadás a párt elnökjelölési eljárásának keretein belül az Egyesült Államok államaiban zajló előválasztások vagy jelölőgyűlések győztesére vonatkozik.
     • Minden fogadást a szavazatarány szerint számolunk el, hacsak másképp nem jelezzük. Iowa esetén a State Delegate Equivalent a mértékegység. Az elszámolás alapja az állam egyedi pártszervezete által bejelentett eredmény. A későbbi helyesbítéseket és módosításokat nem vesszük figyelembe.
     • Minderre tekintettel az ügyfeleknek el kell fogadniuk, hogy egy jelölt kaphat több delegáltat az ellenfelénél, és mégis vesztesként lehet elszámolva ennek a piacnak a szempontjából.
    5. Pártjelöltek az elnökválasztáson
     • A fogadás az egyes pártok hivatalos elnökjelöltjére vonatkozik a következő elnökválasztáson.
     • A fogadásokat az egyes pártoknak az elnökválasztás évében tartott országos elnökjelölő pártgyűlésein hozott hivatalos döntése alapján számoljuk el.
     • A későbbi visszalépés vagy a pártgyűlésen hozott döntés felülbírálása nem számít ennek a piacnak a szempontjából.
    6. Kongresszusi választások az Egyesült Államokban
     • Szenátusi/Képviselőházi többség: Bármelyik pártnak a helyek többségéhez az kell, hogy a választásokat követően a helyek több mint felét birtokolja. Ha független vagy más pártba tartozó szenátorok kaukuszt alapítanak a demokratákkal vagy a republikánusokkal, az NEM számít ennek a piacnak a szempontjából.
    7. Szavazói részvétel
     • A szavazói részvétel azt jelenti, hogy a jogosult választók hány százaléka ad le szavazatot.

    Ír politika

    1. Fogadás a választás utáni kormányra
     • Koalíciónak nevezünk minden olyan megállapodást, amelynek eredményeképp az összes megnevezett párt képviselője miniszteri széket kap a választás után először megalakuló kormányban (és semmilyen másik párt nem képviselteti magát a kormányban). E feltételek teljesülésekor a piac koalíciót tartalmazó választását nyertesként számoljuk el, és nem számít, hogy a koalíció kisebbségi kormányként működik-e, vagy sem.
    2. Választókerületre vonatkozó piacok
     • Minden piac a következő általános választásra érvényes, hacsak másképp nem rendelkezünk.
     • Indulási bejelentés vagy kérés esetén bármikor hozzáadhatunk más indulókat is.
     • A nem induló pártokra vagy jelöltekre kötött fogadások vesztesek lesznek.
     • A választókerületekre csak egyszeres fogadásokat lehet kötni.
     • A határ bármilyen megváltoztatása esetén érvénytelenek a korábban kötött fogadások.
    3. Ceann Comhairle
     • Bár a Ceann Comhairle (az ír képviselőház elnöke) újraválasztása automatikus, beleszámít a pártja összes képviselői helyébe az összes vonatkozó általános választást érintő piacnál.
    4. Taoisearch a következő választás után
     • Ezt a piacot annak a személynek az alapján számoljuk el, akit az általános választás után a Dáil Éireann (ír parlament) jelölése nyomán az elnök kinevez.
   • Evezés

    • Ha egy csapat vagy egy egyéni induló elkezd egy futamot, de nem fejezi be, akkor vesztesnek tekintjük, amennyiben legalább egy másik csapat vagy egyéni induló befejezi a futamot. Ha egyetlen csapat vagy egyéni induló sem fejezi be a futamot, minden fogadás érvénytelen.
    • Ha egy versenyt bármilyen okból törölnek, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve az olyan piacokra kötötteket, amelyeket már egyértelműen meghatároztak.
    • Ahol van díjátadó ceremónia, a piacokat az illetékes irányító szervezet hivatalos eredménye alapján számoljuk el a díjátadás időpontjában, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától.
    • Ha nincs díjátadó ceremónia, az eredményeket az illetékes irányító testület hivatalos eredményének megfelelően határozzuk meg, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától (kivéve, ha egy változtatást a vonatkozó piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül kihirdetnek azért, hogy az eredményközlés hibáját korrigálják).
   • 27 Rögbi (uniós és liga)

    27.1 Az uniós rögbi szabályai

    • Hacsak nincs másképp feltüntetve, az összes uniós rögbis fogadást 80 perc játék alapján számoljuk el.
    • A hétfős rögbibajnokságok esetén az összes fogadást a rendes játékidő végén számoljuk el (kivéve a félidőre, első félidőre, hosszabbításra és büntetőpárbajra vonatkozó piacokat).
    • Ha egy meccset elhalasztanak, a fogadások az eredeti kezdési időponttól számított 48 óráig érvényesek, ez után érvénytelenek lesznek.
    • Ha egy tervezett helyszín megváltozik egy fogadás megkötése után, minden fogadás érvényes marad, amennyiben nem halasztják el több mint 48 órával az eredeti kezdési időponttól számítva.
    • A félbeszakadás, halasztás vagy újratervezett mérkőzések miatt lecsökkent többes kötések érvényesek maradnak a megmaradt választásokra.
    • Ha egy mérkőzés elkezdődik, de félbeszakad a befejezése előtt, minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az illetékes irányító testület kihirdet egy hivatalos eredményt. Ha a hivatalos irányító testület kihirdet egy eredményt, ez a hivatalos eredmény az irányadó a meccs eredményére vonatkozóan és a hendikepes piacok elszámolásánál, de minden más piac érvénytelen lesz, kivéve, ha az eredményük már a félbeszakadás időpontjában meg lett határozva (azaz a félbeszakadás időpontjában a fogadás eredményét már nem változtathatta meg a meccs folytatása a természetes befejezésig). Vegyük azt a példát, hogy 37 pont született a meccs félbeszakadásának időpontjáig: (i) egy arra kötött fogadás, hogy legalább 35 pont lesz, nyertes fogadásként lesz elszámolva, (ii) egy arra kötött fogadás, hogy 30–35 pontot szereznek, vesztesként lesz elszámolva; és (iii) egy arra kötött fogadás, hogy 40–45 pontot szereznek, érvénytelen lesz. Ilyen körülmények között az utolsó célszerzőre / az utolsóként pontot szerző csapatra / az utolsó célt szerző csapatra / az utolsó pontot érő játékra kötött fogadások mind érvénytelenek lesznek.
    • Nyílt fogadások: Minden nyílt piacra kötött fogadást a hivatalos versenyeredmény alapján számolunk el. Minden csapatot indulónak tekintünk elszámolási szempontból, amelyik pontlevonást kap a szabályok és rendelkezések megszegése miatt. Ha a pontlevonás bejelentésének időpontjában a pontveszteség azt jelenti, hogy csak egyetlen kimenetel fordulhat elő, akkor az erre a versenyzőre kötött minden fogadás érvénytelen, és a téteket visszatérítjük. A pontlevonás után kötött fogadások esetében a szorzókat megfelelően módosíthatjuk.
    • Minden nyílt piac, amelynek a nevében „alapszakasz” (vagy hasonló) szerepel, a csapat azon hivatalos eredményére vonatkozik, amelyet a szezon előre kiírt összes meccsének lejátszása után és a rájátszásmeccsek elkezdése előtt elért.
    • Verseny céljai/pontjai: A fogadások a teljes játékidőre (bármilyen hosszabbítással együtt) vonatkoznak minden hivatalos eredményhirdetéssel végződő meccsen.
    • Nem jut be a legjobb 2 / legjobb 4 / legjobb 8 közé: Minden csapatot indulónak tekintünk elszámolási szempontból, amelyik pontlevonást kap a szabályok és rendelkezések megszegése miatt. Ha a pontlevonás bejelentésének időpontjában a pontveszteség azt jelenti, hogy csak egyetlen kimenetel fordulhat elő, akkor az erre a versenyzőre kötött minden fogadás érvénytelen.
    • Célszerzők: Minden olyan fogadás tétjét visszatérítjük, amelyet olyan játékosokra kötöttek, akik nem szerepelnek a (versenytől függően) 22 vagy 23 fős meccsnapi keretben. Ha egy csere nincs a pályán az első cél megszerzése előtt, akkor az Első célszerző, Csapat első célszerzője és Első célszerző – Insurebet piacokon arra a játékosra kötött fogadások érvénytelenek. Ha egy csere a meccs bármelyik szakaszában pályára lép, akkor minden egyéb célszerzésre vonatkozó piac esetén teljesnek tekintjük a fogadást. Ha egy játékos egyáltalán nem vesz részt a meccsen, akkor a célszerző piacokon a játékosra kötött fogadások érvénytelenek. Ezen a piacon a „Nincs célszerző” választásra kötött minden fogadás „csak győztes” jellegű lehet. Ha erre a választásra tétre-helyre fogadást kötöttek, akkor ennek a fogadásnak minden helyre vonatkozó része ÉRVÉNYTELEN.
    • Első/Utolsó/X. célszerző: Amennyiben belőnek egy büntetőcélt, kifizetjük a büntetőcél opciót, ha felkínáltuk ezt választásként (az Első célszerző, az Utolsó célszerző és az X. célszerző piacnál is). Ha nem szerepel a kínálatban a büntetőcél opció, akkor: (i) az Első célszerző piacoknál a második célszerző alapján fizetünk, ha az első cél valóban büntetőcél; és (ii) az Utolsó célszerző piacoknál az utolsó előtti cél alapján fizetünk, ha az utolsó cél valóban büntetőcél. Ha a büntetőcél nem szerepel a lehetőségek között és az x. cél valóban büntetőcél, akkor, az X. célszerző piacok esetén érvénytelenítünk minden arra kötött fogadást, hogy egy bizonyos játékos szerzi az x. célt.
    • Második félidő első célszerzője: A cserékre kötött fogadások érvénytelenek, ha a 2. félidő első célját a pályára lépésük előtt szerezték.
    • Első célszerző – Insurebet Ha nem a játékos szerzi az első célt, de szerez célt a meccsen, akkor visszatérítjük a fogadás tétjét. Ha egy csere nincs a pályán az első cél megszerzése előtt, akkor az arra a játékosra kötött fogadások érvénytelenek.
    • Első célt megszerző pozíció: Amennyiben az első megszerzett cél büntetőcél, akkor az Első célt megszerző pozíció piacok esetében a következő célszerző pozíciója alapján fizetünk. Ha az X. célt megszerző pozíció piacok esetén büntetőcélt szereznek, akkor a következő célt megszerző pozíció alapján fizetünk (pl. ha egy meccsen az első cél büntetőcél, a második célt pedig egy csatár szerzi, akkor a „csatár” választást tekintjük nyertesnek az első és a második célszerző pozíciójára kötött fogadás esetén is). Ha nem szereznek célt a büntetőcél után, akkor minden erre a piacra kötött fogadás érvénytelen.
    • Hosszabbításban nyer: Ha nincs győztes a hosszabbítást követően, a holtversenyszabályok érvényesek az erre a piacra kötött fogadásokra.
    • Célszerzők páros fogadása / Rugók páros fogadása / Páros fogadás a legtöbb pontra: A fogadások érvényességéhez mindkét játékosnak benne kell lennie a kezdő 15-ben. Ha nincs „Holtverseny” vagy „Döntetlen” a kínált választások között, akkor holtverseny esetén minden fogadás érvénytelen.
    • Páros fogadás a legjobb rúgószázalékra / Rugók páros fogadása / Páros fogadás a legtöbb pontra: Ha egyik játékos sem tesz kísérletet legalább egy rögzített helyes gólrúgásra, akkor a fogadások érvénytelenek.
    • Játékos összes pontja / Tökéletes rúgóteljesítmény: Ha a kiválasztott játékos nem tesz kísérletet legalább egy rögzített helyes gólrúgásra, akkor a fogadások érvénytelenek.
    • Legjobb célszerző / Csapat legjobb célszerzője / Legjobb pontszerző: A holtversenyszabályok érvényesek.
    • Páros csapatfogadás az alapszakaszra: A holtversenyszabályok érvényesek.
    • Párbaj: Ezt a piacot a hosszabbítás eredménye alapján számoljuk el. Hosszabbítás nélküli döntetlen esetén ezt a piacot a holtversenyszabályok szerint számoljuk el.
    • A rögbi-világbajnokság A Meccs Játékosa piacát a rögbi-világbajnokság hivatalos oldala szerint odaítélt hivatalos „A Meccs Játékosa” cím alapján számoljuk el. Ha a rögbi-világbajnokság hivatalos oldala bármilyen okból nem hirdeti ki A Meccs Játékosa cím nyertesét, akkor minden fogadás érvénytelen.
    • A „Bekerül a Lions keretébe” piacokat az eredeti kerethirdetés alapján számoljuk el függetlenül attól, hogy a Tourt valamilyen okból elhalasztják-e vagy sem. Az eredeti kerethirdetés után semmilyen behívás nem számít ennek a piacnak az elszámolása szempontjából. Kizárólag a 2021-es Tourra vonatkozik, amennyiben 2021-ben bármilyen okból nem hirdetnek keretet, minden fogadás érvénytelen.
    • Bizonyos versenyeken működik egy szabálytalanságokat vizsgáló rendszer. E rendszer szerint, amikor a pályán felmutatnak egy sárgalapot, a pályán kívül megvizsgálják az esetet, és eldöntik, hogy a sárgalap elégséges-e, vagy piroslapra kell emelni a büntetést. Ha egy pályán kapott sárgalapot piroslapra változtatnak ebben a vizsgálati rendszerben, elszámolási szempontból csak a piroslap fog számítani. Egy fegyelmi tanács bármilyen rákövetkező, későbbi napon hozott helyesbítése vagy kiegészítése nem befolyásolja az elszámolást.

    27.2 A ligarögbi szabályai

    • A „Meccs eredménye a rendes játékidőben” és a „Hendikepes meccs” piacokra kötötteken kívül az összes Super League és NRL piacra vonatkozó fogadás a hivatalos eredmény alapján lesz elszámolva (beleértve minden hosszabbítást). A „Meccs eredménye a rendes játékidőben” és a „Hendikepes meccs” piacokra kötött NRL és Super League fogadásokat, valamint a Super League-en és az NRL-en kívül minden más versennyel kapcsolatos összes többi ligarögbis fogadást 80 perc játék alapján számoljuk el.
    • Ha egy Super League vagy NRL mérkőzés eredménye döntetlen a hosszabbítás után, akkor a szokásos holtversenyszabályok érvényesek. A kétségek elkerülés végett, ilyen körülmények között minden győzelmi különbségre vonatkozó fogadást (ideértve a „Tucatos győzelmi különbség” piacokon kötött fogadásokat is) sikertelennek tekintünk (mivel valójában egyik csapat sem győzött az adott meccsen).
    • Az NRL meccsekre kötött minden fogadást a hosszabbítást tartalmazó hivatalosan kihirdetett eredmény alapján számolunk el, kivéve a „Meccsfogadás”, a „Hendikepes fogadás”, a „Lesz hosszabbítás”, a „Több pontos félidő” és a „Több célos félidő” piacokat. Ezeket 80 perc játék alapján számoljuk el. Az olyan Hendikep/Határ és Összes fogadásoknál, amelyeknél a kiválasztott érték egész szám (pl. 6,0), és az eredmény pont ez a szám lesz, minden erre a határra vonatkozó tét visszatérítésre kerül, és minden ilyen fogadást kizárt elemnek tekintünk minden vonatkozó többes kötésből. Ezeket újraszámoljuk az elem kizárásával. Ugyanez a szabály vonatkozik a State of Origin és az összes többi ausztrál ligarögbimeccsre, amelyen van hosszabbítás.
    • Ha egy NRL meccs hosszabbítás utáni eredménye döntetlen, akkor a holtversenyszabályok alkalmazandók minden fogadásra, amelynél nem hirdettek hivatalosan győztest. Minden győzelmi különbségre vonatkozó fogadást (beleértve a „Tucatos győzelmi különbség” piacokat is) sikertelennek tekintünk, ha egyik csapat sem nyerte meg a meccset.
    • Ha egy meccset elhalasztanak, a fogadások az eredeti kezdési időponttól számított 48 óráig érvényesek, ez után érvénytelenek lesznek.
    • A meghirdetettől eltérő helyszín esetén a mérkőzésre kötött összes fogadás érvénytelen.
    • A félbeszakadás, halasztás vagy újratervezett mérkőzések miatt lecsökkent többes kötések érvényesek maradnak a megmaradt választásokra.
    • Ha egy mérkőzés elkezdődik, de félbeszakad a befejezése előtt, minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az illetékes irányító testület kihirdet egy hivatalos eredményt. Ha a hivatalos irányító testület kihirdet egy eredményt, ez a hivatalos eredmény az irányadó a meccs eredményére vonatkozóan és a hendikepes piacok elszámolásánál, de minden más piac érvénytelen lesz, kivéve, ha az eredményük már a félbeszakadás időpontjában meg lett határozva (azaz a félbeszakadás időpontjában a fogadás eredményét már nem változtathatta meg a meccs folytatása a természetes befejezésig). Vegyük azt a példát, hogy 37 pont született a meccs félbeszakadásának időpontjáig: (i) egy arra kötött fogadás, hogy legalább 35 pont lesz, nyertes fogadásként lesz elszámolva, (ii) egy arra kötött fogadás, hogy 30–35 pontot szereznek, vesztesként lesz elszámolva; és (iii) egy arra kötött fogadás, hogy 40–45 pontot szereznek, érvénytelen lesz. Ilyen körülmények között az utolsó célszerzőre / az utolsóként pontot szerző csapatra / az utolsó célt szerző csapatra / az utolsó pontot érő játékra kötött fogadások mind érvénytelenek lesznek.
    • Nyílt fogadások: Minden nyílt piacra kötött fogadást a hivatalos versenyeredmény alapján számolunk el. Minden csapatot indulónak tekintünk elszámolási szempontból, amelyik pontlevonást kap a szabályok és rendelkezések megszegése miatt. Ha a pontlevonás bejelentésének időpontjában a pontveszteség azt jelenti, hogy csak egyetlen kimenetel fordulhat elő, akkor az erre a versenyzőre kötött minden fogadás érvénytelen, és a téteket visszatérítjük. A pontlevonás után kötött fogadások esetében a szorzókat megfelelően módosíthatjuk.
    • NRL és Super League nyílt / Alapszakasz nyílt / Legjobb 2/4/8 között végez: Teljes fogadás. Az eredmény szempontjából minden csapatot indulónak tekintünk, amelyik pontlevonást kap a szabályok és rendelkezések megszegése miatt. Ha a Grand Final befejezése után bármilyen címvesztés történik, az egyáltalán nem számít, és minden fogadás érvényes marad. Minden nyílt piac, amelynek a nevében „alapszakasz” (vagy hasonló) szerepel, a csapat azon hivatalos eredményére vonatkozik, amelyet a szezon előre kiírt összes meccsének lejátszása után és a rájátszásmeccsek elkezdése előtt elért.
    • Az NRL és Super League fakanál-díja: Ezt a piacot a szezon legkevesebb győzelmét elérő csapat alapján számoljuk el. A döntetlen fél győzelemnek számít. Amennyiben több csapatnak van azonos számú győzelme, az eredményt az összesen szerzett és kapott pontok legrosszabb aránya dönti el. A szabályok és rendelkezések megszegése miatt levont pontokat az elszámolás szempontjából nem vesszük figyelembe. Teljes. Csak győzelem.
    • Nem jut be a legjobb 2/4/8 közé: Minden csapatot indulónak tekintünk elszámolási szempontból, amelyik pontlevonást kap a szabályok és rendelkezések megszegése miatt. Ha a pontlevonás bejelentésének időpontjában a pontveszteség azt jelenti, hogy csak egyetlen kimenetel fordulhat elő, akkor az erre a versenyzőre kötött minden fogadás érvénytelen.
    • Verseny céljai/pontjai: A fogadások a teljes játékidőre (bármilyen hosszabbítással együtt) vonatkoznak minden hivatalos eredményhirdetéssel végződő meccsen.
    • Célszerzők: Minden olyan fogadás tétjét visszatérítjük, amelyet olyan játékosokra kötöttek, akik nem szerepelnek a 17 fős meccsnapi keretben. A meccsnapi 17 fős keretben megnevezett játékosokra a célszerző piacokon (ideértve az „Első célszerző” és a „Csapat első célszerzője” piacokat) kötött minden fogadást „teljes”-nek tekintünk.
    • Első/Utolsó célszerző: Amennyiben az első/utolsó megszerzett cél büntetőcél, a büntetőcél opcióra fizetünk, ha szerepel a kínálatban. Ha NEM kínáltunk büntetőcél lehetőséget, elszámolási szempontból (észszerű belátásunk szerint) azt a játékost tekintjük a cél szerzőjének, aki belőtte volna a célt (ha nem történt volna szabálytalanság).
    • Második félidő első célszerzője: Ha egy játékos szerepel a csapat meccsnapi 17 fős keretében, akkor minden erre a játékosra kötött fogadás érvényes marad, akár pályán volt a játékos az első második félidős cél megszerzésekor, akár nem.
    • Hosszabbításban nyer: Ha nincs győztes a hosszabbítást követően, a holtversenyszabályok érvényesek az erre a piacra kötött fogadásokra.
    • Célszerzők páros fogadása / Rugók páros fogadása / Páros fogadás a legtöbb pontra: A fogadások érvényességéhez mindkét játékosnak benne kell lennie a kezdő 13-ban. Ha nincs „Holtverseny” vagy „Döntetlen” a kínált választások között, akkor holtverseny esetén minden fogadás érvénytelen.
    • Páros fogadás a legjobb rúgószázalékra / Rugók páros fogadása: Ha egyik játékos sem tesz kísérletet legalább egy rögzített helyes gólrúgásra, akkor a fogadások érvénytelenek.
    • Játékos összes pontja / Tökéletes rúgóteljesítmény: Ha a játékos nem tesz kísérletet legalább egy rögzített helyes gólrúgásra, akkor a fogadások érvénytelenek.
    • Statisztikai/Supercoach piacok: A kezdő 13-ban nem szereplő játékosokra kötött minden fogadás érvénytelen. Minden statisztikai fogadást az egyes fordulók végén fizetünk ki a hivatalos NRL statisztika szerint. A Supercoach piacokat az egyes fordulók végén fizetjük ki az ausztrál Daily Telegraphban megjelenő eredmények szerint.
    • Legjobb célszerző / Legjobb pontszerző: A holtversenyszabályok érvényesek.
    • Páros csapatfogadás az alapszakaszra: A holtversenyszabályok érvényesek.

    27.3 #OddsOnThat – Az uniós rögbi és a ligarögbi szabályai

    • Az ebben az alszakaszban kifejtett szabályok kifejezetten az #OddsOnThat („OOT”) révén az uniós rögbire és a ligarögbire kötött fogadások elszámolására vonatkoznak. Az ebben az „Az uniós rögbi és a ligarögbi szabályai” szekcióban vagy ezen a weboldalon bárhol másutt található minden egyéb elszámolási szabály szintén érvényes az OOT fogadások elszámolására, kivéve, ha azok ellentmondanak vagy ellentétbe kerülnek az ebben az alszakaszban szereplő szabályokkal. Ez esetben az ebben az alszakaszban lévő szabályok élveznek elsőbbséget.
    • Minden OOT fogadást 80 perc alapján számolunk el, hacsak másképp nem rendelkezünk. A hosszabbítás / hirtelen halál nem számít, kivéve, ha a „Továbbjutó”, „A trófea felemelője”, a „Döntetlen nyertese” kifejezés vagy hasonló nem szerepel. Minden OOT többes kötés esetén, amelyben egy vagy több ilyen kifejezést tartalmazó fogadás szerepel, a többi elemet (vagyis amely nem tartalmaz ilyen kifejezéseket) 80 perc alapján számolunk el, hacsak másképp nem rendelkezünk.
    • Ha egy OOT fogadás részét képező játékos egyáltalán nem vesz részt a vonatkozó meccsen (vagy nem teljesíti a fogadás feltételeit), akkor az egész OOT fogadás érvénytelen. Ez minden esetre érvényes attól függetlenül, hogy a többi elem valamelyike/összessége nyer vagy veszít.
    • Minden OOT fogadás esetén, amely játékosok sárga- vagy piroslapjait érinti (például Meccs összes lapja), csak a mérkőzésen aktív játékosoknak megítélt lapok számítanak. A kezdést jelző sípszó ellőtt, vagy a lefújást követően felmutatott lapok nem számítanak.
    • Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy minden nyilvánvaló szövegezési hiba esetén töröljük a vonatkozó választásra kötött OOT fogadásokat. Bizonyos esetekben ilyenkor felajánljuk az OOT fogadás újbóli megkötését a helyes szövegezéssel.
    • Egy OOT rögbifogadás maximális kifizetése 25 000 font/euró. A kétségek elkerülése végett, ez a maximum az OOT fogadás minden elemére összesítve érvényes (azaz nem külön érvényes az OOT fogadás egyes elemeire).
   • 28 Sznúker és pool

    • Ha egy mérkőzés elkezdődik, de nem fejeződik be, elszámolási szempontból a következő fordulóba továbbjutó (vagy a döntőben a győztesként kihirdetett) játékost tekintjük nyertesnek.
    • Ha egy játékos nem indul a versenyen vagy meccsen, akkor az arra a játékosra vagy egyedi meccsre kötött fogadások érvénytelenek.
    • Ha egy mérkőzést bármilyen okból nem fejeznek be, akkor minden „pontos végeredmény” vagy „következő frame” piacra vonatkozó fogadás érvénytelen lesz.
    • Ha a meccs bármely okból nem fejeződik be, a fogadások érvénytelenek lesznek, kivéve, ha a piac eredménye egyértelműen meg lett határozva.
    • Első beeső szín: Az első szabályosan belökött, saját értékét pontként megadó (azaz nem ingyenlabdaként kapott) színt tekintjük nyertesnek, és nem számít semmilyen későbbi újraindítás.
    • Következő frame – első labdát belökő játékos: Azt a játékost tekintjük nyertesnek, aki először lök be labdát szabályosan, és nem számít semmilyen későbbi újraindítás.
   • 29 Futball

    • Hacsak másképp nem rendelkezünk, az összes futballfogadás a mérkőzés hivatalos közreműködői által megállapított 90 perces játékidőre vonatkozik, beleértve minden plusz ápolási és állásidőt. Azonban a hosszabbítás és a büntetőpárbaj nem számít. Az egyetlen kivételt azok a mérkőzések képezik, amelyeket a szokásos 90 perctől eltérő időtartammal (pl. 60, 70, 80 vagy 120 perc) írtak ki a meccseket magában foglaló verseny előírásai vagy a két részt vevő fél kezdőrúgás előtti megállapodása következtében. Ha ilyenkor a mérkőzést a hagyományos két félidős formátumban játsszák le, akkor minden fogadást a megállapodásban szereplő játékidő végén számolunk el, amely tartalmazza a játékvezető által hozzáadott állásidőt is (akár jelezte a Betfair a meccs hosszát, akár nem). Ha a mérkőzést szokatlan (pl. 2 harmados vagy 4 negyedes) formátumban játsszák le, akkor minden félidőre vonatkozó piac érvénytelen, de minden más piacot a meccs végén (beleszámítva a játékvezető által hozzáadott állásidőt is) fennálló eredmény alapján számolunk el.
    • A „Hosszabbítás” piacok esetén a fogadások a mérkőzés hivatalos közreműködői által megállapított 30 perces játékidőre vonatkoznak, beleértve minden plusz ápolási és állásidőt. Azonban a hosszabbítás és a büntetőpárbaj nem számít. A „Hosszabbítás” piacok esetében a fogadások kizárólag a hosszabbítás ideje alatti eredményre vonatkoznak. Ennek a piacnak a szempontjából az állást 0-0-nak tekintjük a hosszabbítás kezdetén.
    • Ha egy mérkőzést elhalasztanak, minden eldöntetlen fogadás érvénytelen, amennyiben a meccs nem kezdődik el a tervezett napon helyi idő szerint 23:59 előtt (vagy ha a Betfair úgy véli, hogy a mérkőzés nem kezdődik el addig).
    • A tervezett kezdési időpont előtt átütemezett mérkőzések nem számítanak elhalasztottnak, és minden fogadás érvényes marad, amennyiben az új időpont az eredeti kezdési időtől számított 72 órán belül van.
    • Ha egy meccs elkezdődik, de később félbeszakad, minden eldöntetlen fogadás érvénytelen, amennyiben a mérkőzést nem játsszák le teljesen a tervezett napon helyi idő szerint éjfél előtt.
    • Ha egy mérkőzés helyszíne eltér a weboldalunkon feltüntetettől, a fogadás érvényes marad, feltéve, hogy a mérkőzést nem az ellenfél pályájára helyezték át. Ebben az esetben a mérkőzésre kötött fogadások érvénytelenek. Ezen szabály mellett minden nagy nemzetközi versenyen (pl. világbajnokság, Európa-bajnokság) semlegesnek tekintjük az összes helyszínt. Ha egy mérkőzés tervezett helyszíne megváltozik, beleértve azt is, amikor az új helyszín egy másik országban található, minden fogadás érvényes marad.
    • Ha egy nagyobb verseny (mint amilyen a labdarúgó-világbajnokság) meccsét a helyi idő szerint éjfélnél későbbre halasztják, minden fogadás érvényes marad, és a meccs lejátszása után számoljuk el őket, amennyiben 72 órán belül teljesen lejátsszák a mérkőzést.
    • Ha a meccs hivatalos közreműködőitől származó hivatalos eredmény nem egyértelmű, az eredményt a Betfair határozza meg észszerű módon, független forrásokból származó információ alapján.
    • Ha egy mérkőzés hivatalos adatközlésében eltérnek a csapatinformációk a Betfair weboldalán közzétettektől (például csapat neve, második csapat, korcsoport, nem stb.), akkor az érintett piacokra kötött összes fogadás érvénytelen. Minden más esetben a fogadások érvényesek maradnak (beleértve azokat az eseteket is, amikor a megadott csapatnévben nem szerepel a „XI” kifejezés).
    • Amennyiben videobírós konzultáció történik, a jelen szabályok céljából úgy tekintjük, hogy a döntéshez vezető esemény időpontja a történés előfordulásának valós időpontja, és nem a videobíróhoz fordulás vagy a döntés meghozásának időpontja.
    • Ha elszámolunk egy fogadást, és egy későbbi VAR döntés nyomán nyilvánvalóvá válik, hogy ez az elszámolás pontatlan volt, akkor fenntartjuk magunknak a jogot az ilyen elszámolás visszavonására (feltéve, hogy a VAR döntés a meccs vége vagy a fogadáshoz kapcsolódó egyéb határidő előtt történt).
    • A VAR vizsgálathoz vezető esemény időpontja és a vonatkozó VAR döntés között megkötött fogadások érvénytelenek az alábbi kivételekkel: (i) a VAR vizsgálat (és a rákövetkező döntés) végül nem változtatta meg a pályán hozott játékvezetői döntést; vagy (ii) a VAR vizsgálat (és a rákövetkező döntés) megváltoztatta a pályán hozott döntést, de nem befolyásolta lényegesen az érintett fogadás(oka)t. Minden fogadás érvényes marad, amelyre nem gyakorolt lényeges befolyást a VAR vizsgálat (és a rákövetkező döntés).
    • A kétségek kizárása végett azt tekintjük a VAR használatának, ha a játékvezető gesztusaiból (pl. kézmozdulatok vagy a meccs megállítása, hogy maga áttekinthesse az eseményt) kiderült, és/vagy a VAR használatát megerősítette a vonatkozó mérkőzés felügyeletéért felelős hivatalos irányító testület által kibocsátott meccsjelentés. Amennyiben a televíziós közvetítés hiánya és/vagy az ellentmondó jelentések miatt nem egyértelmű, hogy használtak-e VAR-t, a PPBF az egyéb közvetítésekből és az általában megbízható online források alapján számolja el észszerű módon a fogadásokat.
    • Van egy nagyon kis esély arra, hogy akaratlanul olyan eseményt érintő futballfogadást kínálunk, amely egyáltalán nem fordulhat elő (pl. arra ajánlunk fogadást, hogy egy adott játékos lesz az első gólszerző, miután lecserélték). Bár bevezettünk rendszereket az ilyen fogadások megakadályozására, abban a kis számú esetben, amikor mégis megtörténik, érvénytelenítjük a szóban forgó fogadásokat, és a vonatkozó tétek helyes összegét visszatérítjük az ügyfeleknek.
    • Az OPTA hivatalos adatai alapján készült statisztikát használjuk fel a következőkre kötött fogadások elszámolásához: (i) egy adott játékos bizonyos számú lövést vagy kaput eltaláló lövést hajt végre; (ii) egy meccsen vagy egy csapat ellen megítélt lesek száma; (iii) a meccs során az egyik vagy mindkét fél által végrehajtott kaput eltaláló lövések száma; (iv) a meccs során valamelyik csapat által végrehajtott szerelések száma; és (v) a meccs során történt szabadrúgások, kapuskirúgások és bedobások száma.
    • A lest annak a játékosnak tulajdonítjuk, aki lespozícióban van egy szabadrúgás megítélésekor. Ha két vagy több játékos van lespozícióban a passzoláskor, ahhoz a játékoshoz jegyezzük fel a lest, aki a legaktívabbnak bizonyul, és megpróbálja megjátszani a lesre adott labdát.
    • A „Szerelések” szempontjából azt nevezzük szerelésnek, amikor egy játékos kapcsolatba kerül egy másik játékos által birtokolt labdával egy talajon zajló küzdelem során, és sikeresen elveszi a labdát a másik játékostól.
     • A szerelt játékosnak egyértelműen birtokolnia kell a labdát a szerelés előtt.
     • Akkor tekintjük a szerelést megnyertnek, ha a szerelő játékos vagy az egyik csapattársa a küzdelem eredményeképp megszerzi a labdát, vagy a labda kikerül a játékból, és „biztonságban van”.
     • A szerelés akkor elvesztett, ha a szerelést végrehajtották, de a labda az ellenfél egyik játékosához kerül.
     • Azonban mindkettőt sikeres szerelésnek tekintjük, a szerelés kimenetele (megnyert vagy elvesztett) különböző attól függően, hova kerül a labda a szerelés után.
     • Az nem szerelés, ha egy játékos bármilyen módon közbelép egy passznál.
     • Azt nevezzük rontott szerelésnek, amikor egy játékos megpróbálja elvenni a labdát, de nem sikerül neki. Kiszámolási módja: a szerelési kísérletek során végrehajtott szabálytalanságokat összeadjuk azon esetek számával, amikor egy játékost kicseleztek.
     • A felszabadítás egy védekező akció, amikor a játékos a saját kapuja környékéről úgy rúgja el a labdát, hogy nem egy fogadó játékost céloz meg vele.
     • A megelőző szerelés az, amikor egy játékos kitalálja, hova fog passzolni egy ellenfél, és a szándékolt passz vonalába mozogva megszerzi a labdát.
     • A blokkolt passz az, amikor egy játékos bármilyen eszközzel megpróbálja megakadályozni az ellenfelet a passzolásban. Hasonlít a megelőző szereléshez, de kevésbé szól a passz irányának kitalálásáról.
     • Blokk esetén egy játékos megakadályozza, hogy az ellenfél egy játékosa kaput eltaláló lövést hajtson végre.
    • Ha egy csapatot kizárnak vagy más módon eltávolítanak egy bajnokságból a vonatkozó szezon elkezdése előtt, akkor minden erre a csapatra kötött fogadás érvénytelen.
    • A „mezszám” fogadások a mérkőzés elején meghatározott mezszámokra vonatkoznak. A „mezszám” fogadások az öngólok szerzőit is tartalmazzák. Minden játékosnak 12 a mezszáma, akinek a mezén nincs mezszám.
    • Az „első gól ideje” fogadások (azaz „Első gól odds” piacok) esetén, az első félidőt 45 perc hosszúnak tekintik a játék állása miatti pluszidőtől függetlenül. Szintén az ilyen piacokra vonatkozóan közöljük, hogy a „0–10 perc” választás a mérkőzés első 10 percét jelenti. Más szóval 0:00-kor kezdődik, és közvetlenül az előtt ér véget, amikor az órán 10:00 jelenik meg. A „11–20 perc” választás 10:00-kor kezdődik, és közvetlenül az előtt ér véget, amikor az órán 20:00 jelenik meg. Ugyanez az irányelv vonatkozik ezen piac összes többi választására is.
    • A FIFA A Meccs Játékosa piacát a FIFA által meghatározott hivatalos „A Meccs Játékosa” cím alapján számoljuk el. Ha a FIFA bármilyen okból nem hirdeti ki A Meccs Játékosa cím nyertesét, akkor minden fogadás érvénytelen.
    • A Sky Sportson élőben közvetített belföldi meccsek esetén a piacot az alapján számoljuk el, hogy a Sky kinek ítéli azt az élő adásuk során. Ha az élő közvetítés során nem osztják ki ezt a díjat, az eredményt az alapján határozzuk meg, hogy a skysports.com oldalon megjelenő meccsbeszámolóban ki szerepel mint „A Meccs Játékosa”. Ha a skysports.com oldalon megjelenő eredmény eltér a Sky élő közvetítésétől, akkor a piacokat az élő közvetítés alapján számoljuk el. A BT Sports, a BBC és az ITV Man csatornákon közvetített élő belföldi mérkőzések esetén „A Meccs Játékosa” fogadásokat annak alapján számoljuk el, hogy a csatorna kit nevez meg a műsor során. Ha az ezeken a csatornákon közvetített meccsek esetén nem neveznek meg játékost a műsor során, akkor minden fogadás érvénytelen. A játékosnak kifejezetten oda kell ítélni „A Meccs Játékosa” címet, az nem elég, ha az egyik szakértő a meccs játékosaként hivatkozik rá.
    • A Sky Sportson és egy másik csatornán is élőben közvetített meccsek esetén az elszámolás során a Sky Sportsot tekintjük az elsődleges forrásnak, kivéve, ha a Betfair kifejezetten hangsúlyozta a piac elnevezésében, hogy az eredményt a hivatalos verseny vagy szponzor által odaítélt cím alapján számolja el.
    • Hasonló módon a piac címében megemlített hivatalos verseny vagy szponzor által megítélt cím elsőbbséget élvez a BT, a BBC és az ITV szakértőinek díjával szemben is.
    • Az elszámolás szempontjából a meccs bármely részében pályára lépő összes játékost indulónak tekintjük. Csak a keretből kihagyott és a nem használt cseréket tekintjük nem indulónak.
    • A Bármikor gólt lő piacok esetében ha egy vagy több játékos nem vesz részt a mérkőzésen, akkor nem indulónak tekintjük őket, és az eredeti szorzót csökkentjük ezeknek a játékosoknak a szorzóival. Az elszámolás a megmaradt választások teljesítménye alapján történik. A felsorolásos piacon akkor tekintjük résztvevőnek a játékosokat, ha a 90 perc plusz ápolási idő alatt bármikor pályára lépnek a meccsen.
    • Első/Utolsó góllövő piacok:
     • A mérkőzésen részt nem vevő játékosokra kötött összes fogadás érvénytelen. Az olyan játékosokra kötött fogadások, akik az első gól belövése után léptek pályára, érvénytelenek az Első/Utolsó góllövő piac szempontjából. Az Utolsó góllövő / Bármikor gólt lő piac szempontjából akkor tekintjük résztvevőnek a játékosokat, ha a 90 perc plusz ápolási idő alatt bármikor pályára lépnek a meccsen.
     • Az öngólok nem számítanak, és az elszámolásnál figyelmen kívül hagyjuk őket. Törekszünk az összes résztvevő megnevezésére, de ez nem jelenti azt, hogy nem számolhatunk el nyertesnek egy meg nem nevezett játékost. A fogadások csak a 90 perc plusz ápolási idő alatti játékra vonatkoznak.
     • A következő piacokra a Bármikor gólt lő fogadásra alkalmazott szabályok érvényesek:
      • Legalább 2 gólt lő
      • Mesterhármast lő
      • Csapat első góllövője
      • Gólt lő és nyer
      • Első vagy második gólt lövi
      • Első és második gólt lövi
      • Gólt lő az első félidőben
      • Gólt lő a második félidőben
      • Mindkét félidőben lő gólt
      • Gólt lő és lapot kap
      • Első góllövő és bármikor lapot kap
      • Első góllövő és elsőként kap lapot
      • Gólt lő az első 20 percben
      • Gólt lő az utolsó 20 percben
      • Gólt lő az első 20 percben
      • Gólt lő az utolsó 20 percben
    • Tétre-helyre Első góllövő piacok:
     • A tétre-helyre fogadásokat az első gólra, a második gólra, a harmadik gólra, a negyedik gólra és az ötödik gólra számoljuk el. Azokat a játékosokat vesztes választásnak számoljuk el, akik az ötödik gólig nem lőnek gólt. Ha egy adott meccsen ötnél kevesebb gólt lőnek, a Betfair a belőtt gólok alapján számolja el a fogadásokat. Ha nem lőnek gólt, minden tétre-helyre fogadást vesztesnek tekintünk.
     • Ha egy játékos az első gól belövése után lép pályára, a fogadás győzelem és hely része is érvénytelen, kivéve, ha az első gól öngól. Ebben az esetben a fogadások érvényesek maradnak. Ha egy játékost kiállítanak vagy lecserélnek az első gól belövése előtt, akkor az erre a választásra kötött fogadásokat érvénytelennek tekintjük.
     • Ha egy játékos lövi a mérkőzés első gólját, a győzelem és a hely rész is nyertes. Ha a játékos a meccs második harmadik, negyedik vagy ötödik gólját lövi, akkor csak a hely része nyertes.
     • Egy játékos nem lehet kétszer helyezett (azaz, ha a második és harmadik gólt is ő lövi, akkor csak a második gólt tekintjük nyertesnek).
     • A Nincs góllövő, Utolsó góllövő, Csapat első góllövője és a Prognózis piacokon nem fogadunk el tétre-helyre fogadást. Ha valamilyen hiba folytán mégis elfogadunk egy ilyen fogadást, akkor a teljes tétet egy csak győzelem fogadássá alakítjuk át.
     • Csak helyre vonatkozó fogadásokat nem fogadunk el.
     • A hosszabbítás ideje nem számít.
     • Az öngól nem számít. Amennyiben az első öt gól egyike öngól, akkor a hatodik gólt fogjuk nyertesként elszámolni a tétre-helyre fogadás hely részénél. Ha az első öt gól közül kettő is öngól, akkor a hatodik és hetedik gólt fogjuk nyertesként elszámolni a tétre-helyre fogadás hely részénél.
    • A „Mesterhármas versenyen” piacok esetében a hosszabbítás számít, de a büntetőpárbaj és az öngól nem. Ha vitatott, hogy valamelyik gólt ki lőtte, az illetékes irányító testület döntését vesszük alapul.
    • Prognózis piacok:
     • A Prognózis piacokat Első góllövő játékos / Pontos végeredmény duplaként határozzuk meg.
     • Azon játékosok esetében, akik nem vesznek részt a mérkőzésen vagy egy gól belövése után lépnek pályára, a Prognózis fogadás egyszeres fogadássá változik a Pontos végeredmény piacon. A fogadás szorzója a kezdőrúgáskor kínált vonatkozó szorzó lesz. Amennyiben az első gól (vagy gólok) öngól(ok), akkor a Következő góllövő / Pontos végeredmény duplát tekintjük nyertesnek. Ha a mérkőzésen kizárólag öngólt lőnek, akkor a fogadásokat a Pontos végeredmény piacra kötött egyszeres fogadásként számoljuk el a kezdőrúgáskor kínált vonatkozó szorzóval. Ha a mérkőzés félbeszakad egy gól belövése után, akkor minden fogadást az Első góllövő piacra kötött egyszeres fogadásként számolunk el a kezdőrúgáskor kínált vonatkozó szorzóval.
    • Wincast piacok:
     • A Wincast piacokat Pontos első góllövő ÉS Pontos végeredmény duplaként határozzuk meg.
     • Amennyiben egy játékos nem lép pályára az első gól belövése előtt, akkor a fogadást a Meccs győztese piacra kötött egyszeres fogadásként számoljuk el a kezdőrúgáskor kínált vonatkozó szorzóval.
     • Amennyiben az első gól (vagy gólok) öngól(ok), akkor a Következő góllövő / Eredmény duplát tekintjük nyertesnek.
    • „Legjobb góllövő” piacok:
     • Minden fogadás érvényes marad, akár részt vesz a játékos az adott ligában, versenyen vagy bajnokságban, akár nem. Ha vitatott, hogy egy bizonyos gólt ki lőtt, az illetékes irányító testület döntését vesszük alapul.
     • Csak a megfelelő ligában, versenyen vagy bajnokságban lőtt gólok számítanak. Ha például egy játékos szezon közben csatlakozik egy klubhoz, egy másik bajnokságban lőtt góljai nem számítanak. Azonban egy másik klubban, de ugyanabban a bajnokságban lőtt góljai számítanak. Az öngólok nem számítanak.
     • A rájátszásmeccseken lőtt gólok nem számítanak.
     • A hosszabbításban szerzett gólokat figyelembe vesszük, de a büntetőpárbaj során lőtt gólokat nem.
    • „Elméleti párbaj” piacok:
     • Az „Elméleti párbaj” fogadásokat a legtöbb gólra, szögletre vagy sárgalapra (ami megfelelő) kínáljuk, amelyet két különböző mérkőzésen játszó csapat elér vagy megítélnek számára. Ha például egyfelől A csapat és B csapat játszik egy meccset egymással, másfelől pedig C csapat és D csapat, akkor kínálhatunk egy Elméleti párbaj piacot arra, hogy ezeken a meccseken A csapat lő több gólt vagy az A csapatnak ítélnek meg több szögletet, illetve sárgalapot, vagy a C csapat megelőzi ezekben. Az nem számít, hogy a két csapat különböző mérkőzéseken játszik.
     • Ha mindkét csapat azonos számú gólt lő, ugyanannyi szögletet harcol ki vagy ugyanannyi sárgalapot kap (ami megfelelő), akkor a döntetlen a nyertes választás.
     • Mindkét csapat következő megfelelő mérkőzését feltüntetjük az oldalunkon.
     • Ha egy csapat következő találkozója nem azon a napon van, mint amelyet az oldalunkon feltüntettünk, akkor az ilyen csapatra kötött minden Elméleti párbaj fogadás érvénytelen.
     • Mindegyik vonatkozó csapat megfelelő mérkőzését be kell fejezni, és az eredményüket a verseny hivatalos irányító szervezetének (pl. az FA Premier League vagy a FIFA) jóvá kell hagynia, hogy a két csapat közötti Legendás párbaj fogadások érvényesek legyenek.
     • Amennyiben külső tényezők miatt egy mérkőzés nem kezdődik el vagy rövidebb (pl. játékra alkalmatlan környezet, biztonsági problémák, műszaki hibák), akkor a két versengő csapat bármelyikét érintő Elméleti párbaj fogadások érvénytelenek.
     • Ha a mérkőzés hivatalos tisztviselője bármilyen okból (pl. szabálytalanság) lerövidít egy mérkőzést, akkor a két versengő csapat bármelyikét érintő Elméleti párbaj fogadások érvénytelenek.
    • „Kaput eltaláló lövés” piacok:
     • minden arra vonatkozó fogadás esetén, hogy egy adott játékos végrehajt egy bizonyos számú kaput eltaláló lövést, a végső hivatalos OPTA adatokat használjuk fel arra, hogy meghatározzuk az adott játékos kaput eltaláló lövéseinek számát.
     • A kaput eltaláló lövés olyan gólszerzési kísérlet, amely:
      • szándéktól függetlenül a hálóba megy; vagy
      • egyértelműen a gólszerzésre irányul, és bement volna a hálóba, ha a kapus ki nem védi ki, vagy meg nem állítja a kapus előtti utolsó játékos, amikor a kapusnak nem lett volna esélye a gól megakadályozására (utolsó soros blokk).
     • A közvetlenül a kapufát eltaláló lövések nem számítanak kaput eltaláló lövésnek, hacsak a labda be nem megy a hálóba, és gólnak nem ítélik.
     • Azok a lövések sem számítanak kaput eltaláló lövésnek, amelyeket egy másik játékos állít meg, nem a kapus előtti utolsó játékos.
     • A kaput eltaláló lövést érintő összes fogadást 90 perc (plusz ápolási idő) alapján számoljuk el, hacsak másképp nem rendelkezünk.
     • A mérkőzésen részt nem vevő játékosokra kötött összes kaput eltaláló lövésekre vonatkozó fogadás érvénytelen. A játékosokat akkor tekintjük résztvevőnek, ha a 90 perc plusz ápolási idő alatt bármikor pályára lépnek a meccsen.
    • Játékospassz piacok:
     • Minden fogadás esetén, amely arra vonatkozik, hogy egy adott játékos elér-e egy bizonyos számú passzt, a hivatalos Opta-adatokat használjuk elszámolási célokra.
     • Passznak nevezzük az egyik játékostól a másikhoz szándékosan átjátszott labdát. A passzokba beleszámítanak a nyílt játékos passzok, a passzként lejátszott kirúgások, a szögletek és a passzként lejátszott szabadrúgások – de nem tartalmazzák a beadásokat, a kapus bedobásait és a bedobásokat.
     • Minden Játékos passzai fogadást 90 perc (plusz ápolási idő) alapján számolunk el, hacsak másképp nem rendelkezünk.
     • Minden Játékos passzai fogadás érvénytelen, ha olyan játékosra kötötték, aki nem tagja a kezdő 11-nek.
    • „Kapusvédések” piacok
     • A Kapusvédések piacokat az Opta hivatalos adatai alapján számoljuk el. Az Opta úgy definiálja a védést, hogy a kapus megakadályozza a labdát abban, hogy bármelyik részével bekerüljön a kapuba, amikor az ellenfél egy játékosa szándékosan megpróbál gólt szerezni.
     • Az a gólkísérlet, amely eltalál egy védőjátékost, mielőtt a kapus megszerezné a labdát, nem számít védésnek, és blokként tartják számon.
     • Nem számít védésnek, ha a kapus megérinti a labdát, de később egy védőjátékos tisztáz.
     • A védésnek a következő jellemzői vannak:
      • Testrész – kéz/láb/törzs
      • Védés típusa – elkapás / összeszedés / hárítás biztonságba / hárítás veszélyzónába / ujjbegy
      • Kapus pozíciója – vetődés/állás/kinyúlás/görnyedés
    • A „Gólt nem lövő játékos” piacok esetében azokat a játékosokat nem tekintjük indulónak ezen piac szempontjából, akik a 90 perc játék kezdetén nincsenek a pályán. Az ilyen fogadásokat érvénytelenként számoljuk el.
    • Azon piacok esetében, amelyek arra vonatkoznak, hogy egy esemény hányszor fordul elő (pl. „szögletek száma”), az eredményt nem a megítélt, hanem a megtörtént események alapján határozzák meg. Ez azokra az eseményekre is vonatkozik, amikor az idő is egy tényező.
    • A „Csapat szögletszorzata” piacokat a csapat első félidős szögleteinek és a második félidős szögleteinek szorzatára kínáljuk.
    • A büntetőpontok számára, végrehajtott szögletek számára, bármilyen góllövőre vagy egy bizonyos gól idejére vonatkozó piacok esetén az eredményt a Betfair határozza meg észszerű módon, független forrásokból származó információk alapján. Ilyen esetekben, ha az elszámolást követő 72 órán belül bármilyen új információt tesznek közzé, akkor a Betfair (észszerűen megítélve) határoz arról, hogy:
     1. a piacot vissza kell-e állítani és újból elszámolni ennek az új információnak a fényében; vagy
     2. várni kell-e további információra, mielőtt döntenének a piac visszaállításáról és újbóli elszámolásáról. Azon esetek kivételével, ahol a Betfair kihirdeti, hogy további információra vár, semmilyen információt, amelyet a piac elszámolását követő 72 órán túl tesznek közzé, a Betfair nem vesz figyelembe (függetlenül attól, hogy az ilyen információ más eredményre vezetne-e vagy sem).
    • Az összesített kaput eltaláló lövés piacok esetében az összesített eredménytől függetlenül érvénytelen a fogadás, ha a választásban megnevezett bármelyik játékos nem vesz részt a mérkőzésen.
    • Az Összes büntetőlap felett/alatt piacoknál az egy játékosnak kiosztható lapok száma legfeljebb kettő. Sárgalap = 1. Piroslap = 1. Sárgalap + sárgalap (kiállítás) = 2 lap.
    • A Büntetőpont piacok esetén a következő pontrendszert használjuk:
     • Sárgalap – 10 pont
     • Piroslap – 25 pont
     • Játékosonként megszerezhető pontok maximuma – 35 pont
     • Az automatikusan piroslapot eredményező két sárgalap annyi pontot jelent, mint egy sárga- és egy piroslap.
    • A büntetőpontokra vonatkozó piacok esetében csak az aktív játéktéren lévő játékosoknak felmutatott lapok számítanak az összesítésben. Ha egy cserének mutatnak fel lapot, aki nincs az aktív játéktéren ennek a lapnak az időpontjában, az semmilyen összesítésben nem számít. A teljes játékidő végét jelző sípszó után felmutatott lapokat sem vesszük figyelembe az összesítésben. Az edzőknek felmutatott lapok nem számítanak semmilyen összesítésben.
    • A félidőben szerzett büntetőpontok számítanak, de a meccs végét jelző sípszó utániak nem.
    • A „Lapot kap” piacok esetén érvénytelenek az olyan játékosra kötött fogadások, aki egyáltalán nem vesz részt a meccsen. Minden arra irányuló vita esetén, hogy felmutattak-e lapot, vagy sem, a Betfair akkor számolja el a piacot, amikor az irányító szervezet meghozza a döntését. A későbbi fellebbezések és ítéletek nem számítanak. Csak azok a lapok számítanak, amelyeket a játékosok az első pályára lépést követően kaptak, és még azelőtt, hogy végleg elhagyták volna a pályát.
    • A „Játékos büntetőlappal” piacok esetében a mérkőzésen részt nem vevő játékosokra kötött összes fogadás érvénytelen. A Játékos büntetőlappal piac szempontjából akkor tekintjük résztvevőnek a játékosokat, ha a 90 perc plusz ápolási idő alatt bármikor pályára lépnek a meccsen. Egy lap felmutatása körüli bármilyen vita esetén a Betfair akkor számolja el a piacot, amikor az ítélőbizottság meghozza a döntését. A későbbi fellebbezések és ítéletek nem számítanak.
    • A „Játékos mindegyik félidőben” piacok esetében a fogadást arra kötik, hogy a megnevezett játékos az első és a második félidőben is teljesíti a megadott feltételt:
     • Ha a megnevezett játékos teljesíti a választásban megadott feltételt, akkor a választást nyertesként számoljuk el (pl. ha a választás az, hogy Harry Kane legalább 1 gólpasszt ad mindegyik félidőben, és Kane-nek az első és a második félidőben is volt gólpassza, akkor ezt nyertesként számoljuk el).
     • Ha a megnevezett játékos nem játszik a mérkőzés első félidejében, vagy egyáltalán nem vesz részt a meccsen, akkor a választás érvénytelen (pl. ha a választás az, hogy Harry Kane legalább 1 gólt lő mindkét félidőben, és Harry Kane cserejátékos, de bejön a félidőben vagy utána, vagy egyáltalán nem játszik, akkor ez a választás érvénytelen).
     • Ha a megnevezett játékos bármennyit is játszik az első félidőben, és nem sikerül elérnie a megadott feltételt, akkor a választás vesztes függetlenül attól, hogy mennyi ideig játszik a játékos az első vagy a második félidőben (pl. ha a választás az, hogy Harry Kane legalább 1 kaput eltaláló lövést hajt végre mindegyik félidőben, és Kane kezd a meccsen, vagy az első félidő során pályára lép, és nem sikerül kaput eltaláló lövést végrehajtania az első félidőben, akkor ez a választás vesztes lesz a második félidei részvételétől függetlenül).
     • Ha a megnevezett játékos bármennyit is játszik az első félidőben, és teljesíti a megadott feltételt, de ezután lecserélik a félidő előtt vagy közben, és nem vesz részt a második félidőben, akkor ez a választás érvénytelen (pl. ha a választás az, hogy Harry Kane 1 vagy több gólt lő mindegyik félidőben, és 1 vagy több gólpasszt ad mindegyik félidőben, és Kane gólt lő ÉS gólpasszt ad az első félidőben, de lecserélik a félidő előtt vagy közben, ezáltal nem vesz részt a második félidőben, akkor ez a választás érvénytelen). Ha azonban a fenti példában Kane gólt lő, de nem ad gólpasszt az első félidőben, akkor a választás vesztes lesz a fentebbi pontnak megfelelően.
    • Ha egy csapat azért esik ki egy ligából, mert az adott ligában érvényes kieső helyek egyikén zárta a szezont (ez általában a liga utolsó három helyezése), az annak a csapatnak a kiesésére kötött fogadások nyerő fogadásként lesznek elszámolva. Ha egy csapat más módon kerül kizárásra vagy eltávolításra a ligából (tehát nem amiatt, hogy a kieső helyezések egyikén zárta a szezont): (i) ha az adott csapatot még az aktuális szezon kezdete előtt kizárják vagy eltávolítják a ligából, az érintett piacra kötött minden fogadás érvénytelen (és később új piacot hozunk létre), valamint (ii) ha az adott csapatot az aktuális szezon kezdete után zárják ki vagy távolítják el a ligából (vagy ha az illetékes irányító szervezet a szezon folyamán úgy határoz, hogy a csapatot a szezon befejezése után el kell távolítani a ligából), az érintett csapatra kötött minden fogadás érvénytelen. A kétségek elkerülése végett: ha egy csapat pontlevonás miatt zárja a szezont az adott bajnokság kieső helyén, az annak a csapatnak a kiesésére kötött fogadások nyertes fogadásként lesznek elszámolva.
    • A „Legutolsó” piacok esetében az összes csapatnak be kell fejeznie a bajnoksági meccseit a fogadások érvényességéhez. Ha bármely okból egy vagy több csapat nem játssza le az összes mérkőzését, ez a piac érvénytelen. Bármely párharc, amely félbeszakadt, de megállapítottak hivatalos eredményt, lejátszott párharcnak számít, és a piac fogadásai érvényesek. Ennek a piacnak az elszámolását nem befolyásolja a ligatabella semmilyen későbbi, az összes mérkőzés lejátszása utáni módosítása.
    • A Hendikepes győzelem és a Hendikepes legutolsó piacok esetében a gólkülönbség nem számít.
    • A „Karácsonyi legelső” és a „Karácsonyi legutolsó” piacokat a december 25-i bajnoksági helyezések alapján számoljuk el a lejátszott meccsektől és bármilyen halasztástól vagy félbeszakadástól függetlenül. Ha egy felsorolt csapatot kizárnak vagy más módon eltávolítanak a bajnokságból december 25. előtt, akkor a „Karácsonyi legutolsó” piacra kötött összes fogadás érvénytelen.
    • Egy megadott kontinens vagy más választás Legjobb csapata (például Legjobb dél-amerikai, európai vagy afrikai csapat) esetén annak alapján számoljuk el a piacot, hogy melyik csapat jutott a legtovább. Ha a két megnevezett csapat egymás ellen játszik a döntőben vagy a 3. helyért, akkor a meccs győztesét tekintjük a legtovább jutónak. Ha egy bizonyos piacnál a két vagy több legtovább jutó csapat a verseny azonos szakaszában esik ki, akkor a holtversenyszabályok érvényesek.
    • A Legtöbb gólt lövő csapat, a Legtöbb gólt beengedő csapat, a Legtöbb lapot kapó csapat, a Verseny összes gólja, a Csapat legjobb góllövője, a Verseny összes mesterhármasa és a Legtöbb gólos város piacok esetében a hosszabbítások számítanak, de a büntetőpárbajok nem.
    • A Legtöbb lapot kapó csapat piac esetén csak egy lap számít egy második büntethető vétségnél. Ha egy sárgalap felmutatását azonnal követi egy piroslap felmutatása, akkor az összes felmutatott lap száma egy. Ezáltal bármelyik játékos maximum két lapot kaphat egy mérkőzésen.
    • Egy bizonyos versenyre vonatkozó a Játékos gólt lő, a Játékos kihagy egy büntetőt és a Játékos ki lesz állítva piacokra kötött minden fogadás ÉRVÉNYES MARAD függetlenül attól, hogy a játékos részt vesz-e a versenyen, vagy sem. Az ilyen piacoknál számít a hosszabbítás, de a büntetőpárbajt csak a Játékos kihagy egy büntetőt piacnál vesszük figyelembe, a másik kettőnél nem. Ha vitatott, hogy valamelyik gólt ki lőtte, az illetékes irányító testület döntését vesszük alapul.
    • A következő góllövőre, illetve az első, második, harmadik stb. góllövőre vonatkozó vagy bármilyen más egyedileg meghatározott góllövőt érintő piacok (ideértve a „Játékos gólt lő” piacokat is) esetén az öngólok nem számítanak. Amennyiben a (következő) gól öngól, akkor a rákövetkező góllövőt tekintjük nyertesnek. Az aktív góllövő piacok mindig a meccs következő góljára vonatkoznak függetlenül attól, hogy az előző gól öngól volt-e.
    • A Góllövő párbaj fogadások esetén a fogadásokat az alapján számoljuk el, hogy a felsorolt játékosok közül melyik játékos lövi a legtöbb gólt a saját meccsén (a felsorolt játékosok nem feltétlenül ugyanazon a mérkőzésen játszanak). A „döntetlen” abban az esetben lesz nyertes választás, ha mindkét játékos ugyanannyi gólt lő, vagy egyikük sem lő gólt. Mindkét játékosnak a kezdőcsapatban kell lennie a saját mérkőzésén ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen (de nem kell végig játszania). Az öngól nem számít.
    • „Bármikor van ilyen állás” piacok: Ez a piac arra kínál fogadást, hogy a 90 perc plusz ápolási időn belül bármikor a megjelölt választás lesz a meccs állása. Ha a meccs állása 0-0 a 90 perc plusz ápolási idő végén, akkor minden választás vesztes. A hosszabbítás ideje nem számít.
    • „Hosszabbítás pontos eredménye” piacok: Ezek kizárólag a hosszabbítás ideje alatti eredményre vonatkoznak. Ennek a piacnak a szempontjából az eredményt 0-0-nak tekintjük a hosszabbítás kezdetén.
    • „10 perces piacok":
     • A „Belőtt gól: X–Y” piacok esetében a fogadás arra vonatkozik, hogy az egyik csapat lő-e gólt a meccs órája szerinti X–Y perces (inkluzív értve) időszakban. Csak az adott időszakban lőtt gólok számítanak az elszámolás szempontjából.
     • A „Megítélt szögletek: X–Y” piacok esetében a fogadás arra vonatkozik, hogy az egyik csapat végrehajt-e szögletet a meccs órája szerinti X–Y perces (inkluzív értve) időszakban. Csak az adott időszakban végrehajtott szögletek számítanak az elszámolás szempontjából.
     • A „Kiosztott lap: X–Y” piacok esetében a fogadás arra vonatkozik, hogy valamelyik játékosnak felmutatnak-e sárgalapot vagy piroslapot a meccs órája szerinti X–Y perces (inkluzív értve) időszakban. Csak az adott időszakban felmutatott lapok számítanak az elszámolás szempontjából.
    • Az ügyfeleknek tudomásul kell venniük, hogy bár az ezen az oldalon található aktuális eredmény, eltelt idő, videó és egyéb adat egy külső partner által biztosított „élő” közvetítésből származik, ez az adat késhet és/vagy pontatlan lehet. Ha az ügyfél ezekre az adatokra hagyatkozik fogadáskötéskor, azt teljesen a saját kockázatára teszi. A Betfair „ahogy van” állapotban szolgáltatja ezt az adatot, és nem garantálja az adatok pontosságát, teljességét vagy időszerűségét, és nem vállal felelősséget az ügyfél által elszenvedett semmilyen (közvetett vagy közvetlen) veszteségért, amelyet az ezen adatokra támaszkodás eredményezett.
    • Az összes Havi Premier League piac:
     • A Betfair a szokásos Barclays Premier League versenyformátum olyan módosítását használja, amely minden egyes hónapot külön versenyként kezel. Ez a vonatkozó hónap 1. napján kezdődik, és az adott hónap utolsó meccsének végét jelző sípszóig („Hónap Vége”) tart.
     • Minden hónap 1-jén minden egyes Premier League csapatot 0 pontosnak tekintünk, amely nem lőtt és nem kapott gólt.
     • Minden Havi Premier League piacot a következő pontozási szabályokat használva határozunk meg:
      1. A csapatok 3 pontot kapnak egy győzelemért.
      2. Egy döntetlen egy pontot ér.
      3. Vereségért nem jár pont.
      4. A csapatokat az összes pontjuk, majd a gólkülönbségük, végül a lőtt góljaik alapján rangsoroljuk.
      5. Ha ezek után továbbra is holtverseny áll fenn két csapat között, akkor a holtversenyszabályok alkalmazandók.
     • Minden elhalasztott vagy új időpontra kiírt mérkőzés abba a havi piacba tartozik, amelyben lejátszották, és nem abba, amelybe eredetileg kitűzték. Az olyan választásra kötött fogadások sem érvénytelenek, amelyeknél a választás bármilyen elhalasztott vagy új időpontra kiírt meccset érint.
     • Ha egy félbeszakadt vagy leállított mérkőzés eredményét a Premier League irányító testülete határozza meg, a Betfair mindig ezt az eredményt követi, feltéve, hogy az eredményt a Hónap Vége előtt megállapítják. Minden más esetben a Betfair a Hónap Végén ismert eredmények alapján számolja el a Havi Premier League piacot (ekkor ismeretlen eredmény esetén mindkét csapat 0 pontot kap).
     • A meccs eredményének a fenti szabály szerinti megváltoztatásától eltekintve a Betfair a Premier League irányító testülete által meghozott semmilyen pontlevonási döntést (például, ha egy csapat csődgondnokság alá kerül) sem vesz figyelembe a Havi Premier League piacnál.
    • „Gyorsfogadás” piacok:
     • Az elszámoláshoz minden esetben az esemény adatszolgáltatónk által biztosított időpontját használjuk fel. (Ezt az adatszolgáltatót a saját hatáskörünkben választjuk ki időről időre.)
     • Ha a megadott kimenetelek egyike sem fordul elő a megadott időszakban, akkor minden fogadást vesztesként számolunk el.
     • A „gól” választás esetén a gólt abban a pillanatban tekintjük belőttnek, amikor a labda teljesen áthaladt a gólvonalon a kapufák között, feltéve, hogy a játékvezető végül megadja a gólt. Ha például a labda teljesen áthaladt a gólvonalon, de a gólt nem adják meg, mert például szabálytalanság történt a labda gólvonalon való áthaladása előtt, vagy mert a játékvezető úgy véli, hogy a labda nem haladt át a gólvonalon, akkor a gólt nem tekintjük belőttnek. Ennek a piacnak az elszámolása szempontjából számítanak az öngólok.
     • A „szabadrúgás” választás esetén egy szabadrúgást abban a pillanatban tekintünk megítéltnek, amikor a játékvezető vagy a partjelző a következőket jelzi: közvetlen szabadrúgás egy szabálytalanságot követően, közvetett szabadrúgás egy szabálytalanság vagy les után, de a büntetőrúgás, a szöglet és a labdaejtés nem számít.
     • Közvetlen szabadrúgásgólok vagy -lövések – Közvetlen szabadrúgáslövés minden kísérlet, amely közvetlenül a szabadrúgásból ered.
     • A „szöglet” választás esetén egy szögletet abban a pillanatban tekintünk megítéltnek, amikor a játékvezető vagy a partjelző szöglet megítélését jelzi.
     • A „kapuskirúgás” esetén egy kapuskirúgást akkor tekintünk megítéltnek, ha a játékvezető vagy a partjelző ezt jelzi, és ennek pillanatát fogadjuk el az időpontjának. A kapus kezéből történő kirúgás vagy a kapus által elvégzett szabadrúgás nem kapuskirúgás.
     • A „bedobás” választás esetén egy bedobást abban a pillanatban tekintünk megítéltnek, amikor a játékvezető vagy a partjelző jelzi a bedobás megítélését.
    • Azoknál a piacoknál, amelyekben „eltalálja a kapufát” szerepel, ez arra vonatkozik, hogy a labda eltalálja a kapu keretét, kivéve ebből azokat a gólokat, melyeknél a labda eltalálja a keretet a hálóba kerülése előtt. Bármilyen lövés, amely többször is eltalálja a keretet (pl. a felső és a bal oldali lécet), úgy tekintendő, mintha egyszer találná el a kapufát. A kapufa eltalálása csak a támadó csapathoz számítódik (és az utolsó akciót végrehajtó játékoshoz), még akkor is, ha egy védő hátulra adott passza után találja el a labda a kapufát.
    • Az „Exactacca” piacok esetén minden fogadás kizárólag a 90 percre vonatkozik, a hosszabbítás és a büntetőpárbaj nem számít. Ha egy játékos bármely szakaszban részt vesz a meccsen, akkor indulónak tekintjük a piac szempontjából. Ha egy játékos nem veszt részt a mérkőzésen, akkor minden vonatkozó választás érvénytelen, és a fogadásokat a megmaradt választások kombinált szorzójával számoljuk el.
    • Gólpasszpiacok:
     • Minden gólpasszra vonatkozó piac elszámolásánál az Opta által biztosított adatokat használjuk.
     • Gólpassznak az utolsó labdaérintés számít (passz, passzal kombinált lövés vagy bármilyen egyéb labdaérintés), amelynek következtében a labdát megkapó játékos gólt lő.
     • Ha az utolsó labdaérintés (fentebb definiálva) után az ellenfél egy játékosa beleér a labdába, a passzt indító játékosnál csak akkor jegyeznek fel gólpasszt, ha a labdát megkapó játékos volt a labdaérintés valószínű célpontja a közbelépés előtt.
     • Ha egy gólra irányuló lövést megakadályoz az ellenfél egy játékosa, hárít a kapus, vagy a lövés a kapufélfát, illetve a keresztlécet találja el, és a lepattanóból közvetlenül gól származik, akkor gólpasszt ítélnek meg.
     • Ha egy játékos úgy lövi vagy passzolja a labdát, hogy az ellenfél egy játékosa kényszerűen a saját hálójába juttatja a labdát (Öngól), akkor a támadójátékosnak gólpasszt ítélnek meg.
     • Ha közvetlenül gólt szereznek egy büntetőből vagy egy közvetlen szabadrúgásból, akkor a játékosnak, aki büntetőt vagy szabadrúgást szerzett (például mert szabálytalanságot követtek el ellene vagy kezezés történt) megítélnek egy gólpasszt, kivéve, ha nem maga végzi el a büntetőt vagy a szabadrúgást, mert ekkor nincs gólpassz.
    • Kis elsőség (minor premiership) piacok esetén: A „kis első” cím annak a csapatnak jár, aki egy sportversenyen a bajnoksági tabella első helyén végez az alapszakasz után, de a döntők indulása előtt.
    • #OddsOnThat futballpiacok
     • Az ebben az alszakaszban kifejtett szabályok kifejezetten az #OddsOnThat (OOT) révén kötött futballfogadások elszámolására vonatkoznak. Az ebben a Futballszabályok szekcióban vagy ezen a weboldalon bárhol másutt található minden egyéb elszámolási szabály (beleértve a jelen Szabályokat és Rendelkezéseket) is érvényes az OOT fogadások elszámolására, kivéve, ha azok ellentmondanak vagy ellentétbe kerülnek az ebben az alszakaszban szereplő szabályokkal. Ez utóbbi esetben az ebben az alszakaszban lévő szabályok élveznek elsőbbséget.
     • Minden OOT fogadást 90 perc (plusz ápolási idő) alapján számolunk el, hacsak másképp nem rendelkezünk. A hosszabbítás és a büntetőpárbaj nem számít, kivéve, ha a „Továbbjutó”, „A trófea felemelője”, a „Döntetlen nyertese” kifejezés vagy hasonló nem szerepel. Minden többes kötés esetén, amelyben egy vagy több ilyen kifejezést tartalmazó fogadás szerepel, a többi elemet (vagyis amely nem tartalmaz ilyen kifejezéseket) 90 perc (plusz ápolási idő) alapján számolunk el, hacsak másképp nem rendelkezünk.
     • Ha egy OOT fogadás részét képező játékos egyáltalán nem vesz részt a vonatkozó meccsen (vagy nem teljesíti a fogadás feltételeit), akkor az egész OOT fogadás érvénytelen. Ez minden esetre érvényes attól függetlenül, hogy a többi elem valamelyike/összessége nyer vagy veszít.
     • Minden kétséges gólt a Press Association végső megállapítása alapján ítélünk oda.
     • Az öngólok nem számítanak bele semmilyen összesített játékosstatisztikába. Ha az „A” csapat egy játékosa követett el öngólt, ezt a gólt a normál szabályok szerint hozzáadjuk a „B” csapat összes góljához.
     • Az első (vagy bármelyik másik) gól módját (pl. fejes, büntetőterületen kívüli lövés) érintő OOT fogadások esetén az öngólokat nem vesszük figyelembe (azaz bármelyik ilyen fogadás elszámolásakor az öngólokat meg nem történtnek vesszük). Például, ha egy ügyfél arra fogadott, hogy az első gól fejes lesz, akkor a fogadása sikeres, ha: (i) az első gól öngól volt, amely egy játékos térdéről pattant be, és (ii) a második gól rendes gól volt, amelyet fejessel értek el.
     • Egy Premier League szezon gólkirályára kötött minden nyílt OOT fogadást annak alapján számolunk el. hogy ki kapja az Aranycipőt.
     • A kapufa eltalálására vonatkozó OOT fogadások esetén a labdának aktív játék során kell eltalálnia a kapu függőleges léceit vagy a keresztlécét. Az nem számít, ha a labda azután találja el a kapufát, hogy a bíró megállította a játékot. Ha a labda egymás után kétszer vagy többször is eltalálja a kapufát, a kapufa minden egyes érintése külön számít.
     • Az arra kötött OOT fogadások érvényességéhez, hogy egy játékos NEM lő gólt vagy NEM kap lapot, a szóban forgó játékosnak kezdenie KELL a mérkőzésen.
     • Ha egy futballmérkőzés félbeszakad az elkezdése után, akkor minden OOT fogadást elszámolunk, amelynek eredménye egyértelműen meg lett határozva a meccs félbeszakadásának időpontjában. Minden OOT fogadás érvénytelen, amelynek eredménye nem lett egyértelműen meghatározva a félbeszakadás időpontjában, kivéve, ha a Betfairnek tudomása van arról, hogy a mérkőzést átütemezték az eredeti kezdési időpontjától számított három napon belüli időpontra. Ilyen körülmények között a fogadás az átütemezett meccsre vonatkozik.
     • A meccs utolsó góllövőjére vonatkozó minden OOT fogadás érvénytelen, ha a mérkőzés félbeszakad.
     • A kapuskirúgásokat érintő OOT fogadások esetén csak a ténylegesen megtörtént kapuskirúgásokat vesszük figyelembe (azaz a megítélt, de nem végrehajtott kapuskirúgások nem számítanak).
     • A két vagy több előfordulást érintő OOT fogadások sikerességéhez ezeknek az előfordulásoknak különböző alkalmakkor kell megtörténniük. Ha például arra kötnek OOT fogadást, hogy lesz fejesgól, és egy gólt a büntetőterületen kívülről lőnek be, akkor ez a fogadás csak akkor lesz sikeres, ha egy gólt fejessel érnek el, és egy másik gólt pedig a büntetőterületen kívülről lőnek be.
     • A szabadrúgásgólokat érintő OOT fogadások esetén a gólokat közvetlenül egy szabadrúgásból kell elérni. A kétségek elkerülése végett, egy gólt akkor tekintünk közvetlenül a szabadrúgásból eredőnek, ha a szabadrúgást elvégző személynél jegyzik fel a vonatkozó gólt (még akkor is, ha egy másik játékos hozzáért a labdához a gólvonalon való áthaladása előtt). A büntetők nem számítanak szabadrúgásnak.
     • A büntető kihagyására és/vagy berúgására vonatkozó fogadások (beleértve az OOT fogadásokat is) esetében, ha az első büntetőt megismétlik, akkor újraszámoljuk ezt a piacot a megismételt büntető alapján. Ez többszöri megismétlést is tartalmazhat a sorozat végéig.
     • Minden arra vonatkozó OOT fogadás esetén, hogy egy adott játékos végrehajt egy bizonyos számú kaput eltaláló lövést, a végső hivatalos OPTA adatokat használjuk fel arra, hogy meghatározzuk az adott játékos kaput eltaláló lövéseinek számát.
     • Az összes passzt, egy játékos összes passzát vagy az összes labdabirtoklást érintő minden OOT fogadást a vonatkozó verseny irányító testületének hivatalos weboldalán megjelenő végső adatok alapján számolunk el.
     • Passznak nevezzük az egyik játékostól a másikhoz szándékosan átjátszott labdát. A passzokba beleszámítanak a nyílt játékos passzok, a passzként lejátszott kirúgások, a szögletek és a szabadrúgások, de nem tartalmazzák a beadásokat, a kapus bedobásait és a bedobásokat. A passzok típusairól a https://www.optasports.com/news/opta-s-event-definitions/ oldalon található további információ.
     • A játékosok sárga- vagy piroslapjait érintő minden OOT fogadás esetén csak a mérkőzésen aktív játékosoknak megítélt lapok számítanak. A meccs lefújását követően felmutatott lapok nem számítanak.
     • A büntetőpontokkal kapcsolatos OOT fogadások esetén a sárgalap 10 pontot ért, a piroslap pedig 25 pontot. Ha azonban egy játékos két sárgalapot kap, majd ennek eredményeképpen piroslapot mutatnak fel neki, akkor összesen 35 büntetőpontot kap az adott mérkőzésen. A hosszabbítás nem számít, és a meccs lefújása után felmutatott lapok sem. Csak az éppen a játéktéren tartózkodó játékosoknak felmutatott lapok számítanak. Az edzőknek vagy a cseréknek felmutatott lapok nem számítanak bele semmilyen összesítésbe. Ha egy cserének mutatnak fel lapot, aki nincs az aktív játéktéren ennek a lapnak az időpontjában, az semmilyen összesítésben nem számít. Az edzőknek felmutatott lapok nem számítanak semmilyen összesítésben.
     • Az összes kiosztott lap számára kötött OOT fogadások (pl. egy csapatnak, egy bizonyos játékosnak, játékosok egy csoportjának összes lapja) szempontjából azokat az eseteket, amikor egy játékosnak két sárgalapot mutatnak fel (amelyek végül piroslapot eredményeznek), vagy egy játékosnak előbb sárgalapot, majd azonnal piroslapot mutatnak fel, úgy tekintjük, hogy két (és nem három) lapot mutattak fel. A kétségek elkerülése végett, amikor egy játékosnak egyből piroslapot mutatnak fel, akkor azt elszámolási szempontból egy lap kiosztásának tekintjük.
     • A szögleteket érintő OOT fogadásoknál csak a valóban elvégzett szögletek számítanak. Ha egy szögletet megismételnek, az is csak egy szögletnek számít.
     • Ha egy OOT fogadás egy bajnokság hosszával kapcsolatos extra piacra vonatkozik, és egy vagy két mérkőzést nem játszanak le, akkor minden választást, amely egy esemény (gól, szöglet stb.) előfordulását követelné meg minden egyes meccsen, csökkentett szorzóval számolunk el a lejátszott meccsek tényleges számának megfelelően.
     • Ha egy extra piaccal kapcsolatos OOT fogadás olyan játékosokat tartalmaz, akik nem vesznek részt a bajnokságban, akkor ez a fogadás érvénytelen.
     • Egy egyértelmű szorzókialakítási hiba esetén fenntartjuk magunknak a jogot, hogy töröljünk minden helytelen szorzóval kötött OOT fogadást (és ilyen esetekben felajánljuk az OOT fogadás újbóli megkötését a helyes szorzóval).
     • Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy minden nyilvánvaló szövegezési hiba esetén töröljük az adott választásra kötött OOT fogadásokat. Bizonyos esetekben ilyenkor felajánljuk az OOT fogadás újbóli megkötését a helyes szövegezéssel.
     • Ha egy OOT fogadás megkívánja, hogy 2 csapat mindkét félidőben gólt lőjön vagy 2+, illetve 3+ gólt lőjön, akkor mindegyik megnevezett csapatnak 2+, illetve 3+ gólt kell lőnie, vagy mindkét félidőben gólt kell lőnie, amelyik a megfelelő.
     • Egy OOT fogadás maximális kifizetése 100 000 £/€. Ez a maximum minden egyszeres OOT fogadásra vonatkozik, illetve minden OOT fogadást tartalmazó többes kötésre.
     • A holtversenyszabályok érvényesek.
    • Aranycipő piac:
     • Az Aranycipő díj a legtöbb gólt szerző játékosnak jár.
     • Ha két vagy több játékos ugyanannyi gólt lő, a több gólpasszt adó játékost tekintjük győztesnek.
     • Ha két vagy több játékos a gólpasszok figyelembevételével is holtversenyben van, az dönt, hogy a játékosok hány percet játszottak a bajnokságon.
     • Ugyanezek a feltételek vonatkoznak a tétre-helyre fogadásokra.
     • A hosszabbítás számít, de a büntetőpárbajt és az öngólokat nem vesszük figyelembe.
    • Szabálytalanságokra vonatkozó piacok:
     • Minden fogadás esetében, amelynek az a tárgya, hogy egy adott játékos vagy csapat elér-e egy bizonyos számú szabálytalanságot, a hivatalos Opta-adatokat használjuk elszámolási célokra.
     • Szabálytalanság minden olyan hiba, amelyért a játékvezető szabálytalan játék miatt büntetést oszt ki.
     • Egy szabálytalanságot akkor tekintünk megítéltnek, ha megállítják a játékot, és szabadrúgást rendelnek el. Ha a játékvezető előnyszabályt alkalmaz, és később oszt ki sárgalapot, amikor a labda már nincs játékban, az nem számít szabálytalanságnak, mivel nem ítéltek meg szabadrúgást.
     • A les nem számít szabálytalanságnak.
    • Megnyert szabálytalanság
     • Megnyert szabálytalanság akkor fordul elő, ha egy játékos szabadrúgást vagy büntetőt szerez a csapatának, miután az ellenfél egy játékosa szabálytalanságot követett el ellene.
     • Nincs megnyert szabálytalanság kezezés, szimulálás, hátrapasszolás, szabálytalan újraindítás, véleménykülönbség, kapus 6 másodperces szabálysértése vagy akadályozás esetén, amikor szabadrúgást ítélnek.
     • Kezezés – Az ellenfél egyik játékosának szándékos kezezése.
     • Szimulálás – Az ellenfél egyik játékosának szándékos kísérlete a játékvezető becsapására és szabadrúgás szerzésére.
     • Hátrapasszolás – Egy kapus által felszedett passz, amelyet egy csapattársától kapott.
     • Illegális újraindítás – Az ellenfél egyik játékosának sorozatos labdaérintése közvetlenül egy játékon kívüli labda szituáció után.
    • Játékosstatisztikák definíciója

     • Létrehozott helyzet – Egy játékosnak akkor tulajdonítanak létrehozott helyzetet, ha ő adja az utolsó passzt a labdát fogadó játékosnak, aki gólkísérletet hajt végre (kulcspassz), vagy ha gólpasszt ítélnek meg neki. Amennyiben az utolsó passz után blokkolt vagy kivédett lövés történik, ez nem lesz kulcspasszként elkönyvelve.
     • Gól közreműködője – Egy játékost akkor nyilvánítanak egy gól közreműködőjének, ha gólt lő vagy gólpasszt ad.
     • Szabálytalanságban érintett – Egy játékost akkor lesz szabálytalanságban érintett, ha szabálytalanságot követ el, vagy szabálytalanságot követnek el ellene.
    • Meccs győztese 90:
     • Kizárólag a Meccs győztese 90 fogadásokra vonatkozik.
     • A fogadásokat korán kifizetjük, ha a választás 90:00-kor nyerésre áll. Az összes többi fogadást a meccs rendes játékidejének (90:00 plusz állásidő) végén előálló eredmény alapján határozzuk meg. A hosszabbítás és a büntetőpárbaj nem számít.
     • Az elszámoláshoz minden esetben az esemény adatszolgáltatónk által biztosított időpontját használjuk (ezt az adatszolgáltatót teljesen a saját hatáskörünkben választjuk ki időről időre).
     • VAR használata esetén a gól idejét az adatszolgáltatónk szerinti időpont határozza meg, nem a VAR lezárása.
     • Ha a meccs hivatalos közreműködőitől származó hivatalos eredmény nem egyértelmű, az eredményt a Betfair határozza meg észszerű módon, független forrásokból származó információ alapján.
     • Ha a meccset nem kínáljuk élő fogadásra, a piacot a teljes játékidő eredménye alapján számoljuk el.
     • Ha a meccs teljes játékidejének hossza 90 percnél kevesebb, akkor minden fogadást a teljes játékidő szerint számolunk el.
     • A Meccs győztese 90 kizárólag azon játékosok számára elérhető, akiknek a lakhelyül szolgáló országa az Egyesült Királyság vagy Írország.
    • OPTA – Meccs Játékosa

     • Ennek a piacnak a nyertese az Opta™ Opta-pont mutatója szerint legmagasabb helyen rangsorolt játékos. Az Opta-pont a játékosok meccsstatisztikája alapján létrehoz egy játékosértékelést, amelyben figyelembe veszi a gólokat, a gólpasszokat, a lövéseket, a passzokat, a szereléseket, a közbelépéseket és a megnyert szabálytalanságokat. A játékosok pontokat veszítenek a lapokért, a szabálytalanságokért, az öngólokért és a lesekért. Ezen a weboldalon találhatók a játékosok Opta-pontjai: https://optaplayerstats.statsperform.com/en_GB/soccer.
     • Nem számítanak azok a játékosfrissítések, amelyek a meghirdetett napon helyi idõ szerint éjfél után történnek.
   • 30 Úszás

    • Ahol van díjátadó ceremónia, a piacokat a megfelelő irányító szervezet hivatalos eredménye alapján számoljuk el a díjátadás időpontjában, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától.
    • Ha nincs díjátadó ceremónia, az eredményeket az illetékes irányító testület hivatalos eredményének megfelelően határozzuk meg, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától (kivéve, ha egy változtatást a vonatkozó piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül kihirdetnek azért, hogy az eredményközlés hibáját korrigálják).
    • Az általános győztes piacok a teljes esemény győztesére vonatkoznak, nem az egyes selejtezőkre vagy előfutamokra. Ha van díjátadó ceremónia, a piacokat a megfelelő irányító szervezet hivatalos eredménye alapján számoljuk el a díjátadás időpontjában, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától. Viszont az ügyfelek iránti előzékenységből a piacot az eredmények hivatalos közlése előtt is elszámolhatjuk.
   • 31Asztalitenisz

    • Amennyiben egy asztaliteniszmeccset nem rendeznek meg, vagy ha egy játékos játék nélkül szerez győzelmet, az erre a meccsre kötött fogadások érvénytelenek.
    • Ha egy mérkőzés elkezdődik, de nem fejeződik be, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve azokat, amelyek egyértelműen eldőltek.
    • Nem indulók: Az esemény előtt visszalépő játékosokra vagy csapatokra vonatkozó téteket visszatérítjük. Fenntartjuk a jogot, hogy alkalmazzuk a Tattersall 4. (c) szabályának megfelelőjét a nem indulókra tett tétek visszatérítésénél.
   • 32Tenisz

    • Ha egy játékos vagy páros visszalép vagy kizárják, a következő történik:
    • Visszalépés/kizárás ideje

     Visszalépés/kizárás az 1. játszma vége előtt

     Visszalépés/kizárás az 1. játszma vége után

     Piac

     Meccs győztese

     Összes többi piac

     Meccs győztese

     Meccs győztese

     Összes többi piac

     Versenytípus

     ATP/WTA/Grand Slam/Challenger/Davis-kupa/Fed-kupa/ITF/UTR/Bemutató

     ATP/WTA/Grand Slam/Challenger/Davis-kupa/Fed-kupa/ITF/UTR/Bemutató ATP/WTA/Grand Slam/Challenger/Davis-kupa/Fed-kupa ITF/UTR/Exhibitions ATP/WTA/Grand Slam/Challenger/Davis & Fed-kupa/ITF/UTR/Bemutatók
     Elszámolás Érvénytelen Érvénytelen (ha nincs meghatározva) Győzelem/érvénytelen Érvénytelen Érvénytelen (ha nincs meghatározva)
    • Ha egy játékos, illetve egy páros visszalép egy ITF, UTR mérkőzéstől vagy egy bemutatómeccstől, illetve kizárják onnan, akkor minden meccsfogadás (azaz egy adott meccs győztesére kötött fogadás) érvénytelen attól függetlenül, hogy a meccs melyik szakaszában történt a visszalépés.
    • Összes többi verseny: (i) minden meccsfogadás (azaz egy adott meccs győztesére kötött fogadás) érvénytelen, ha a visszalépés/kizárás az első játszma vége előtt történt; (ii) ha a visszalépés/kizárás az első játszma befejezését követően történt, akkor elszámolási szempontból a következő fordulóba továbbjutó (vagy döntő esetén a versenyt megnyerő) játékost vagy párost fogjuk győztesnek tekinteni, és a visszalépett/kizárt játékosra vagy párosra kötött fogadások érvénytelenek (és ezeknek a fogadásoknak a tétjét megfelelő módon visszatérítjük).
    • Ha egy játékos vagy egy páros visszalép, vagy kizárják, akkor a többi piac (azaz a meccsfogadáson kívül az összes) érvénytelen lesz (függetlenül attól, hogy a visszalépés az első játszma során vagy utána történt), kivéve, ha a fogadás kimenetelét már egyértelműen meghatározták a visszalépés/kizárás ideje előtt. Ebben az esetben a fogadás érvényes marad, és az eredménynek megfelelően számoljuk el.
    • Minden teniszfogadást (beleértve minden extrát) a versenyt rendező szervezet hivatalos honlapjának megfelelően számolunk el.
    • Bármilyen elszámolási vita esetén a Betfair döntése végleges.
    • Amennyiben a lejátszandó játszmák (vagy a játszmánkénti játékok) száma megváltozik, a meccsfogadások (azaz egy adott meccs győztesére kötött fogadások, a kétségek elkerülése végett a hendikepes fogadások kivételével) és a „Megnyeri az első játszmát” fogadások érvényesek maradnak (kivéve, ha a játszmák számát lecsökkentik egyre egy nagyobb játszmaszámról, amikor is az ilyen fogadások érvénytelenek). Az összes többi piac érvénytelen lesz. Ha megváltozik a döntő játszma formátuma (vagyis módosítják a játszma játékainak számát), de a játszmák száma változatlan marad, akkor a meccsfogadás piacra kötött fogadások érvényesek maradnak.
    • Ha egy teniszeseményt nem rendeznek meg, vagy egy játékos játék nélkül győz, akkor az erre az eseményre kötött fogadások érvénytelenek (ebben az értelemben az „esemény” egy játékosok közötti meccsre vonatkozik, és nem magára a versenyre).
    • A következő változtatások esetén minden fogadás érvényes marad:
     • pályatípus módosítása (szabadtériről fedett pályásra vagy fordítva);
     • pályaborítás megváltoztatása (akár a meccs előtt, akár közben);
     • helyszín módosítása;
     • programmódosítás, amely érinti egy meccs dátumát vagy időpontját.
    • Ha egy játékos, páros vagy csapat nem vesz részt egy versenyen (azaz visszalépett az első mérkőzés kezdete előtt), akkor minden ezt a játékost, párost vagy csapatot érintő fogadás (beleértve a verseny győztese, a negyedre vonatkozó vagy az extra fogadásokat) érvénytelen, és a téteket a megfelelő módon visszatérítjük. A piacoknál alkalmazható a Tattersall 4. (c) szabálya szerinti levonás.
    • A versenyt teljesen be kell fejezni ahhoz, hogy a kimenetelével kapcsolatos fogadások érvényesek legyenek. Többek között ezekről van szó: Döntősök neve, Bejut / Nem jut be az x. fordulóba, Nagyágyúk, Kiesés szakasza vagy bármilyen versennyel kapcsolatos extra. A Kiesés szakasza és a Nem jut be a döntőbe piacok esetén a játékosnak legalább egy pontot játszania kell a versenyen a fogadások érvényességéhez.
    • Összes játék / hendikeppel kapcsolatos piacok Az ilyen piacok szempontjából a tie-break egy játéknak számít. A feladott pontok és játékok számítanak a végső elszámolás szempontjából.
    • Meccs-tie-break Némelyik versenyen azokat a meccseket, amelyeken eljutnak a maximális számú játszmáig, meccs-tie-break dönti el.
     • Ha a mérkőzést meccs-tie-break dönti el, akkor a meccs-tie-breaket tekintjük a harmadik játszmának.
     • Ha egy meccs-tie-breaket tartalmazó mérkőzésen tévedésből elfogadunk fogadást a döntő játszma egy meghatározott játékának győztesére, az ilyen játszma összes játékszámára vagy az ilyen játszmával (vagy hasonlóval) kapcsolatos hendikepes piacokra, akkor a szóban forgó fogadások érvénytelenek.
     • A meccs Összes játék vagy Játékhendikep piacaival kapcsolatos fogadások szempontjából a meccs-tie-breaket egy játéknak tekintjük.
     • A meccs-tie-break nem számít semmilyen „Lesz tie-break” piac szempontjából, és nem kezeljük tie-breakként az előforduló tie-breakek számára vonatkozó semmilyen piacnál.
    • Játékhoz vagy ponthoz kapcsolódó piacok:
     • Ha egy játék nem fejeződik be, akkor az erre a játékra kötött minden fogadás érvénytelen, kivéve a Döntetlen a játékban fogadást, ha az eredmény már meg lett határozva.
     • Ha bármilyen egyedi játék (Aktuális/Következő játék) során nem a megfelelő játékos adogat, akkor az adott játék kimenetelére vonatkozó minden fogadás érvénytelen az eredménytől függetlenül.
    • Játékok / Alternatív játékok / Megnyert játékok pontos különbsége Ezeket a játékokat az A játékos által megnyert összes játék és a B játékos által megnyert összes játék különbségének abszolút értéke alapján számoljuk el. Például, ha az A játékos 17 játékot nyer, a B játékos pedig 19 játékot a meccs során, akkor a piacot a különbség abszolút értéke alapján számoljuk el (ami a példában 2).
    • Ászokkal és a kettős hibákkal kapcsolatos piacok: Ezeknél a piacoknál a mérkőzésnek be kell fejeződnie a fogadások érvényességéhez, kivéve a már meghatározott piacokat (pl. első ász vagy első kettős hiba), amelyet az eredményük alapján számolunk el. Minden piacot a hivatalos eredményközlő vagy a verseny hivatalos weboldala alapján számolunk el. A hivatalos eredményközlő és az adott verseny hivatalos honlapja közötti eltérések esetében a hivatalos eredményközlő élvez elsőbbséget.
    • Ha egy hendikepet egy egész piacra vonatkoztatunk (pl. a piac neve „Játszmahendikep – 1,5 játszma”), akkor az adott piacon belüli semelyik egyedi választásnak nem tulajdonítunk hendikepet, és a vonatkozó hendikepet mindig az első választásra alkalmazzuk. Ha például egy piac neve „Játszmahendikep – 1,5 játszma”, és a Federer vs. Nadal meccsről van szó, akkor ha a mérkőzés végeredménye „Federer 3 játszma, Nadal 2 játszma”, akkor a választást úgy számoljuk el, mintha „Federer 1,5 játszma, Nadal 2 játszma” lenne a végeredmény (azaz a Federerre kötött összes fogadást vesztesként, a Nadalra kötötteket pedig nyertesként számoljuk el).
    • Hacsak másképp nem tüntetjük fel a piac vagy a választás nevében/címében, az összes/hendikep a teljes meccsre vonatkozik (és nem a játszmákra vagy a játékokra).
    • A büntetőpontokat vagy a büntetőjátékokat elszámolási szempontból az eredmény frissítésével összhangban számoljuk el.
    • A párbaj típusú teniszpiacokon döntetlen esetén mindkét választás érvénytelen.
    • A szokásos holtversenyszabályok érvényesek az olyan piacokra, amelyeknél több mint 2 választás adott, és a „döntetlen” nem opció.
    • Évvégi Grand Slam extrák:
     • Minden erre a piacra kötött fogadás az egyes Grand Slamek egyéni tornájára vonatkozik. Minden fogadás érvényes akkor is, ha a játékos nem versenyez, visszavonult vagy az illetőt kizárták bármelyik Grand Slam előtt vagy közben. Minden fogadás érvényes marad abban az esetben is, ha megváltozik a pálya borítása, az esemény/verseny formátuma, az esemény helyszíne vagy időpontja az éven belül.
     • Minden Grand Slamet le kell játszani a vonatkozó éven belül. Ha egy Grand Slamet elhalasztanak vagy törölnek, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha ez eredmény már előre meg lett határozva.
     • Az Australian Opent, a Roland Garrost, Wimbledont és az US Opent tekintjük Grand Slamnek.
    • Évvégi rangsor extrák:
     • Minden fogadás érvényes akkor is, ha egy játékos nem az egész évben versenyez. Ez magában foglalja a visszavonulásokat és a kizárásokat bármelyik verseny előtt vagy közben. Minden fogadást az ATP/WTA az adott év december 31-én érvényes hivatalos rangsora szerint számolunk el.
    • Játékos extrák:
     • Hacsak másképp nem jelezzük, minden fogadás a verseny egyéni eseményére vonatkozik. Minden fogadás érvényes akkor is, ha egy játékos nem versenyez az adott versenyen vagy az egész évben. Ha egy játékos bármilyen verseny előtt vagy közben visszavonul vagy kizárják az illetőt, a fogadások érvényesek maradnak.
     • Ha egy versenyt a következő év(ek)re halasztanak, vagy törölnek, minden fogadás érvénytelen.
     • Minden fogadást az APT/WTA és az ITF hivatalos adatai szerint számolunk el.
    • Az ebben a „Tenisz” szekcióban (vagy ennek a weboldalnak más részében) szereplő szabályokat alkalmazzuk a tenisszel kapcsolatos OddsOnThat fogadások elszámolásánál is. Azonban minden más szabállyal szemben az #OddsOnThat egyszeres fogadások vagy többes kötések maximális kifizetése 50 000 £/€.

    Tenisz GYIK

    A Játszmafogadás működése

    A Játszmafogadást a meccs játszmákban kifejezett pontos eredménye alapján számoljuk el.

    Például Federer 6-2, 6-4, 4-6, 7-5 arányban legyőzi Nadalt.

     Játékos

     1. játszma

     2. játszma

     3. játszma

     4. játszma

     Federer

     6

     6

     4

     7

     Nadal

     2

     4

     6

     5

    A Játszmafogadás helyes választása Federer 3-1

    A Meccs összes játéka működése

    A Meccs összes játéka fogadásokat a teljes mérkőzés alatt játszott összes játék száma határozza meg. Például, ha a végeredmény...

     Játékos

     1. játszma

     2. játszma

     3. játszma

     4. játszma

     Federer

     6

     6

     4

     7

     Nadal

     2

     4

     6

     5

    A meccsen játszott összes játék száma 40. Ha a Meccs összes játéka piac határa +36,5 volt, a nyertes választás Felett (+36,5).

    A Játékhendikep működése

    A Játékhendikep az egyes játékosok által a teljes mérkőzés során megnyert játékokra vonatkozik egy hendikep alkalmazásával. Például, ha az eredmény...

     Játékos

     1. játszma

     2. játszma

     3. játszma

     4. játszma

     Federer

     6

     6

     4

     7

     Nadal

     2

     4

     6

     5

    Alkalmazzuk a hendikep értékét az egyik játékosra, hogy megkapjuk a teljes játékszámát: ebben az esetben alkalmazzuk a Federer -3,5 hendikepet, így a hendikepes eredmény...

     Játékos

     Összes játék

     Hendikep értéke

     Hendikepes összes

     Federer

     23

     -3,5

     19,5

     Nadal

     17

     17

    Ebben a példában a Federer (-3,5) volt a nyertes választás.

   A Játszmabeli játékhendikep működése

   A Játszmabeli játékhendikep esetén egy bizonyos játszmára alkalmazunk hendikepet, és a játszmán belüli játékok alapján határozzuk meg az eredményt.

    Játékos

    Megnyert játékok

    Hendikep értéke

    Hendikepes összes

    Federer

    6

    -2,5

    3,5

    Nadal

    4

    n. a.

    4

   Ebben a példában a Nadal (+2,5) volt a nyertes választás.

   Megnyert játékok különbségének működése

   A Megnyert játékok különbsége a játékosok által a teljes mérkőzés során megnyert játékokra vonatkozik egy hendikepet alkalmazva.

    Játékos

    1. játszma

    2. játszma

    3. játszma

    4. játszma

    Federer

    6

    6

    4

    7

    Nadal

    2

    4

    6

    5

   Fogjuk az egyes játékosok összes megnyert játékát a fenti példában, és alkalmazzuk az egyik játékos hendikepértékét a megfelelő összes eredményre. Ebben az esetben alkalmazzuk a Federer -4,5 hendikepet.

    Játékos

    Megnyert játékok

    Hendikep értéke

    Hendikepes összes

    Federer

    23

    -5,5

    17,5

    Nadal

    17

    n. a.

    17

   Itt látható, hogy a Federer -5,5 a nyertes.

   A Tétre-helyre fogadás működése a nyílt piacokon

   Egy teniszverseny nyílt fogadási piacánál látható egy következőhöz hasonló jelölés: „Tétre-helyre feltételek: 2 hely, 1/2 szorzó”

   A „2 hely” azt jelenti, hogy a tétre-helyre fogadás az 1. és a 2. helyre fog fizetni.

   Az 1/2 szorzó a hely szorzójára vonatkozik, nem a győzelemre. Ezt úgy lehet kiszámolni, hogy az oldalon feltüntetett szorzóból kivonunk 1-et, majd megszorozzuk 1/2-del. Végül adjuk hozzá az 1 $-t. Példa:

   Egy játékos szorzója 5 £ a verseny megnyerésére. Hely szorzójának kiszámítása:

    5 £ – 1 £ = 4 £

    4 £ x 1/2 = 2 £

    2 £ + 1 £ = 3 £

    A játékos szorzója a helyre nézve ebben az esetben 3 £.

  12. 32 Röplabda

   • A mérkőzés halasztása esetén a fogadás érvénytelen, kivéve, ha az eredetileg tervezett kezdési időpontjától számított 36 órán belül megrendezik.
   • Minden piacot a röplabdaszabályok szerinti végeredmény alapján számolunk el. Az egyetlen kivételt azok a mérkőzések képezik, amelyeknél megegyeztek a meccseket magában foglaló verseny előírásaiban vagy a két részt vevő fél a kezdés előtt megállapodott. Ilyen esetekben a megegyezés szerinti szabályok alapján számoljuk el a piacokat.
   • Ha egy mérkőzés elkezdődik, de nem fejeződik be, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha kihirdettek hivatalos eredményt. Ebben az esetben minden fogadás érvényes marad.
   • A verseny neve/címe mutatja, hogy a fogadás mire vonatkozik. Például, ha egy ügyfél az „Olaszország vs. Brazília” meccsre köt fogadást az U20 röplabda-világbajnokság versenynév/cím alatt, akkor a fogadás az U20 röplabda-világbajnokság részeként megrendezett Olaszország és Brazília közti mérkőzésre vonatkozik.
  13. 33Vízilabda

   • A mérkőzés halasztása esetén a fogadás érvénytelen, kivéve, ha az eredetileg tervezett kezdési időpontjától számított 36 órán belül megrendezik.
   • A hosszabbítás NEM számít a piacoknál, hacsak másképp nem jelöljük.
   • Ha egy mérkőzés félbeszakad, minden piac érvénytelen, kivéve, ha az eredményt egyértelműen meghatározták.
  14. 34Téli sportok (ideértve a téli olimpia összes sportágát)

   • Minden fogadás érvénytelen, amelyet késeinek minősítenek a megfelelő hivatalos weboldal kezdési időpontjai szerint.
   • A fogadások érvényességéhez a résztvevőknek át kell haladniuk a startvonalon vagy az indító kapun, különben a fogadások érvénytelenek, és a tétek visszajárnak.
   • Ahol van díjátadó ceremónia, a piacokat a megfelelő irányító szervezet hivatalos eredménye alapján számoljuk el a díjátadás időpontjában, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától.
   • Ha nincs díjátadó ceremónia, az eredményeket az illetékes irányító testület hivatalos eredményének megfelelően határozzuk meg, függetlenül minden későbbi diszkvalifikálástól vagy az eredmény megváltoztatásától (kivéve, ha egy változtatást a vonatkozó piac kezdeti elszámolását követő 24 órán belül kihirdetnek azért, hogy az eredményközlés hibáját korrigálják).
   • Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy ez a piac a teljes verseny győztesére vonatkozik, nem érvényes az egyes selejtezőkre vagy előfutamokra.
   • A „párbaj”piacok eredményét a megfelelő irányító testület hivatalos eredménye szerint határozzák meg. Ha a sportolók közül legalább az egyik nem jut be a döntőbe, azt tekintik győztesnek, aki több fordulón jutott tovább, és ha még mindig nem dönthető el, akkor az abban a fordulóban elért idő számít, amelyikből mindketten kiestek. Minden fogadás érvénytelen, ha egy páros/csoportos fogadás bármelyik sportolója nem versenyez.
   • Ha egy esemény félbeszakad vagy elhalasztják, illetve törlik, minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az eseményt befejezik ugyanazon a helyszínen a hivatalos befejezési időponttól számított 48 órán belül.
  15. 35 WWE

   • Minden elszámolás a megfelelő irányító testület által szolgáltatott eredményen alapul: www.wwe.com
   • Az elszámolás a közvetítés végén kihirdetett, a www.wwe.com által megerősített eredmény alapján történik.
   • A fogadásokat a meccs győztese alapján számoljuk el, nem pedig aszerint, kire száll a cím.
   • Ha a mérkőzés nincs döntés eredménnyel ér véget, a fogadások érvénytelenek.
   • Fenntartjuk a jogot, hogy minden értesítés nélkül bármikor felfüggesszük a mérkőzésekre kötött bármelyik vagy összes fogadást.
   • Ha egy meccsen egy pankrátort hozzáadnak/eltávolítanak/helyettesítenek, és ez teljesen megváltoztatja a verseny módját, akkor minden fogadás érvénytelen.
   • Az egyedi piac feltételei elsőbbséget élveznek a WWE szabályait tartalmazó szakasszal szemben.
   • A nyílt piacokon kötött, a meccsen részt nem vevő „Szupersztárokra” vonatkozó fogadásokat vesztesként számoljuk el.
  16. 36 Virtuális sportok

   • A Futamfogadások (salakmotor, agárverseny, lóverseny és bármilyen hasonló verseny) esetében nincs pénzdíj, a kifizetéseket a kínált nyereményszorzó alapján rendezzük. A befutók kifizetései esetében osztalékot adunk az eredmények alapján, a fogadáskötéskor nem kínálunk szorzót.
   • Példa: Tegyük fel, hogy egy játékos 10 £ értékben köt Befutó fogadást az „A” versenyzőre és „B” versenyzőre 10,50 £ osztalékkal. Ha a futam úgy végződik, hogy „B” versenyző az első és „A” versenyző a második, akkor a játékosnak 105 £-ot (10 £ x 10,50 £) fizetünk ki.

  D rész – Sportfogadási extrák

  1. Futballátigazolási extrák

   1. 1.1Egy játékos átigazol vagy sem egy adott dátumig piac

    • A kölcsönadási egyezségek átigazolásnak számítanak elszámolási célokból.
    • Ha egy játékos nem vált klubot egy adott időszakban, a játékos átigazolására kötött fogadások érvényesek lesznek és vesztesként lesznek elszámolva. Ebben az esetben minden arra kötött fogadás, hogy a játékos marad a klubjában, nyertesként lesz elszámolva.
    • Ha egy játékos egy olyan klubhoz ír alá, amely nem szerepel a piacon kínált lehetőségek között, minden fogadás, amelyet a játékos egy adott klubhoz igazolására kötöttek, érvényes lesz, és vesztesként lesz elszámolva. Az ügyfelek kérésére kiegészíthetjük a piacokon kínált klubok listáját.
    • Ha egy játékos arra köt szerződést, hogy egy jövőbeni időpontban átigazol egy új klubhoz, elszámolási célokból a játékost úgy tekintjük, mintha a szerződés érvénybe lépésekor igazolna át (nem pedig akkor, amikor átkerül az új klubjához). Például, ha „XY” játékos január 1-én aláírja a szerződést, hogy június 1-i hatállyal átigazol „A” klubtól „B” klubhoz, elszámolási célokból úgy tekintjük, mintha „XY” játékos január 1-én igazolt volna át „B” klubhoz.
    • Abban az esetben, ha nem tisztázott, hogy egy megállapodás egy adott határidő előtt megszületett-e, fenntartjuk a jogot, hogy az irányító testület hivatalos megerősítéséig elhalasszuk az elszámolást.
    • A játékosnak szerepelnie kell a szóban forgó klub keretében a megadott időtartam lejárta előtt. Az előszerződések vagy más hasonló, az eladást előre jelző megállapodás sem számít, ha a teljesülési időpontja későbbi, mint a meghatározott időpont.
    • Ha egy játékost leigazol egy klub, és azonnal kölcsönadja egy másik klubnak, a játékost véglegesen leigazoló klub alapján számolunk el, nem pedig a kölcsönbe vevő klub alapján.
   2. 1.2Következő vezetőedző piacok (klub vagy ország):

    • A Betfair saját hatáskörében állítja össze a lehetséges új vezetőedzők listáját. Kérésre más választások is elérhetők lehetnek. Ha olyan vezetőedzőt neveznek ki, aki nem szerepelt a listán, minden fogadás érvényes.
    • Az ügyvivők és az ideiglenes vezetőedzők nem számítanak, kivéve, ha legalább 10 tétmérkőzésen túljutnak, és aztán állandó vezetőedzőnek tekintik őket.
    • Ha a klub kinevez egy futballigazgatót, az nem eredményezi az állandó vezetőedző piacok elszámolását.
    • Abban az esetben, ha egy klub átalakítja a vezetői csapatát, és a kinevezett személyt nem az első csapat edzőjének hívja, a Betfair Sportsbook a piac elszámolását az alapján határozza meg, hogy ki az a személy, aki az első csapat tagjainak kiválasztásáért felelős.
  2. Élő extra piac szabályai

   1. 2.1Első góllövő 15 órakor kezdődő mérkőzéseken

    • Az alábbiak közül melyik játékos rúg először gólt a Premier League 15 órakor (kiírt időpont) kezdődő mérkőzésein? Az eredmény a mérkőzés órája szerint kerül meghatározásra, nem a valós idő szerint. Például, ha egy mérkőzés („A” mérkőzés) valós kezdete 15:03:00, és az adott meccsen az első gól időpontja 15:07:01, akkor a gólt az 5. percben lőttként számoljuk el. És ha egy 15:00:00 kezdetű mérkőzésen („B” mérkőzés) az első gól időpontja 15:05:01, akkor azt a gólt úgy számoljuk el, hogy a 6. percben született, tehát az „A” mérkőzésen volt az első góllövő. A holtversenyszabályok érvényesek, ha az adott mérkőzéseken egynél több játékos ugyanabban az időpontban lövi az első gólt. Érvénytelenek az olyan játékosokra kötött fogadások, akik nem vesznek részt a meccsen, vagy csereként állnak be az első gól megszerzése után. Ezen a piacon nem számítanak az öngólok. Ha a 15 órakor kezdődő mérkőzések bármelyikét elhalasztják, minden fogadás érvénytelen. Ha a 15 órakor kezdődő mérkőzések bármelyike félbeszakad a félidő előtt, minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az eredménye már eldőlt. A fogadások a mérkőzés hivatalos közreműködői által megállapított 90 perces játékidőre vonatkoznak, beleértve azt az időt is, amikor áll a játék. A hosszabbítások/büntetőpárbajok nem számítanak.
   2. 2.2Első gól időpontja – 15 órakor kezdődő mérkőzések

    • Melyik percben lövik az első gólt az e heti 15 órakor kezdődő (kiírt időpont) Premier League mérkőzéseken? Az „első gól ideje” fogadások (azaz „Első gól odds” piacok) esetén az első félidőt 45 perc hosszúnak tekintik a játék állása miatti pluszidőtől függetlenül. Szintén az ilyen piacokra vonatkozóan közöljük, hogy a „0–5 perc” választás a mérkőzés első 5 percét jelenti. Más szóval 0:00-kor kezdődik, és közvetlenül az előtt ér véget, amikor az órán 5:00 jelenik meg. A „6–10 perc” választás 5:00-kor kezdődik, és közvetlenül az előtt ér véget, amikor az órán 10:00 jelenik meg. Ugyanez az irányelv vonatkozik ezen piac összes többi választására is. Ha a 15 órakor kezdődő mérkőzések bármelyikét elhalasztják, minden fogadás érvénytelen. Ha a 15 órakor kezdődő mérkőzések bármelyike félbeszakad a félidő előtt, minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az eredménye már eldőlt. A fogadások a mérkőzés hivatalos közreműködői által megállapított 90 perces játékidőre vonatkoznak, beleértve azt az időt is, amikor áll a játék. A hosszabbítások/büntetőpárbajok nem számítanak.
   3. 2.3A bajnokság vagy torna minden mérkőzésén több mint 0,5/1,5/2,5 gól születik

    • Ha egy vagy több mérkőzés nem kezdődik el, nem indulónak tekintjük őket, és az eredeti szorzót az adott mérkőzés(ek) szorzójával csökkentjük. Például, ha a „Minden League 1 mérkőzésen több mint 1,5 gól lesz” piacon 5 mérkőzést kéne lejátszani, és mindegyik szorzója 1,2-re (1/5) van növelve a „1,5 gól felett” opcióra, akkor az ötszörös fogadás szorzója 2,49 (majdnem 6/4). Ha az egyik csapat nem játszik, a fogadási szorzó 2,07-re csökken. A fogadások a mérkőzés hivatalos közreműködői által megállapított 90 perces játékidőre vonatkoznak, beleértve azt az időt is, amikor áll a játék. A hosszabbítások/büntetőpárbajok nem számítanak.
   4. 2.4Egy bajnokságban, több bajnokságban vagy tornán lőtt összes gól

    • Ha egy vagy több mérkőzést a piac közzététele után elhalasztanak, akkor az adott meccseken várható gólok számát levonjuk, és egy új összesített értéket teszünk közzé. Az elhalasztást megelőzően kötött fogadások érvényesek maradnak, de az új érték alapján kerülnek elszámolásra. Például, ha a „72,5 gól felett az FA-kupa 15 órakor kezdődő mérkőzésein” piacon a Newport C vs. Portsmouth félbeszakad, és ezen a meccsen 3 gól volt várható, a „72,5 felett” határ új értéke „69,5 felett” lesz. A fogadások a mérkőzés hivatalos közreműködői által megállapított 90 perces játékidőre vonatkoznak, beleértve azt az időt is, amikor áll a játék. A hosszabbítások/büntetőpárbajok nem számítanak.
   5. 2.5Megítélt tizenegyes a 15 órakor kezdődő mérkőzéseken

    • Lesz megítélt tizenegyes az e heti, 15 órakor kezdődő (kiírt időpont) Premier League mérkőzéseken? Ha a 15 órakor kezdődő mérkőzések bármelyikét elhalasztják, minden fogadás érvénytelen. Ha a 15 órakor kezdődő mérkőzések bármelyike félbeszakad a félidő előtt, minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az eredménye már eldőlt. A fogadások a mérkőzés hivatalos közreműködői által megállapított 90 perces játékidőre vonatkoznak, beleértve azt az időt is, amikor áll a játék. A hosszabbítások/büntetőpárbajok nem számítanak.
   6. 2.6Megítélt piroslap a 15 órakor kezdődő mérkőzéseken

    • Lesz megítélt piroslap az e heti, 15 órakor kezdődő (kiírt időpont) Premier League mérkőzéseken? Kap valamelyik játékos piroslapot ezen a meccsen? Csak azok a lapok számítanak, amelyeket a játékosok az első pályára lépést követően kaptak, és még azelőtt, hogy végleg elhagyták volna a pályát. Ha a 15 órakor kezdődő mérkőzések bármelyikét elhalasztják, minden fogadás érvénytelen. Ha a 15 órakor kezdődő mérkőzések bármelyike félbeszakad a félidő előtt, minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az eredménye már eldőlt. A fogadások a mérkőzés hivatalos közreműködői által megállapított 90 perces játékidőre vonatkoznak, beleértve azt az időt is, amikor áll a játék. A hosszabbítások/büntetőpárbajok nem számítanak.
   7. 2.7Első csapat, amelyik piroslapot kap a 15 órakor kezdődő mérkőzéseken

    • Melyik csapat kapja az első piroslapot az e heti 15 órakor kezdődő (kiírt időpont) Premier League mérkőzéseken? Az eredmény a mérkőzés órája szerint kerül meghatározásra. Ha a 15 órakor kezdődő mérkőzések bármelyikét elhalasztják, minden fogadás érvénytelen. Ha a 15 órakor kezdődő mérkőzések bármelyike félbeszakad a félidő előtt, minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az eredménye már eldőlt. A fogadások a mérkőzés hivatalos közreműködői által megállapított 90 perces játékidőre vonatkoznak, beleértve azt az időt is, amikor áll a játék. A hosszabbítások/büntetőpárbajok nem számítanak.
   8. 2.8Gólt lőnek az első 5 percben a 15 órakor kezdődő mérkőzéseken

    • Lőnek gólt az első 5 percben az e heti, 15 órakor kezdődő (kiírt időpont) Premier League mérkőzések bármelyikén? Az első 5 perc 0:00-kor kezdődik, és pontosan addig tart, amíg a mérkőzés óráján nem jelenik meg az 5:00. Ha a 15 órakor kezdődő mérkőzések bármelyikét elhalasztják, minden fogadás érvénytelen. Ha a 15 órakor kezdődő mérkőzések bármelyike félbeszakad a félidő előtt, minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az eredménye már eldőlt. A fogadások a mérkőzés hivatalos közreműködői által megállapított 90 perces játékidőre vonatkoznak, beleértve azt az időt is, amikor áll a játék. A hosszabbítások/büntetőpárbajok nem számítanak.
   9. 2.9Góllövő páros fogadások – 15 órakor kezdődő mérkőzések

    • A Góllövő páros fogadások piacokon a piacot az alapján számoljuk el, hogy melyik játékos lövi a legtöbb gólt a felsoroltak közül a saját mérkőzésén (akár ugyanazon a mérkőzésen játszanak a felsorolt játékosok, akár különbözőn). A „döntetlen” abban az esetben lesz nyertes választás, ha mindkét játékos ugyanannyi gólt lő, vagy egyikük sem lő gólt. Mindkét játékosnak a kezdőcsapatban kell lennie a saját mérkőzésén ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen (de nem kell végig játszania). Az öngól nem számít. A fogadások a mérkőzés hivatalos közreműködői által megállapított 90 perces játékidőre vonatkoznak, beleértve azt az időt is, amikor áll a játék. A hosszabbítások/büntetőpárbajok nem számítanak.

  V 06/24 13/05/2024