Regler og forskrifter for odds

Indeks

Del A – Introduksjon

Del B – Generelle regler

Del C – Spesifikke regler for idretter

Del D – Oddsspesialer

Del A – Introduksjon

 1. Bruk og fortolkninger

  Regler og forskrifter for Betfair Sportsbook ("Regler og forskrifter for odds") er en del av Betfair generelle vilkår.

  Regler og forskrifter for odds gjelder i forhold til tilbudte markeder og spill som plasseres på Betfair Sportsbook og på Betfairs "faste odds"- og "kombinasjons"-produkter (selv om de ikke gjelder i forhold til spill som er plassert på Australian Multis, Tote Extra og Tote & Exotics). Reglene og forskriftene for odds gjelder ikke for markeder eller spill som er plassert på oddsspill hos Betfair eller Betfairs Exchange.

  Regler og forskrifter for odds består av følgende:

  • Denne introduksjonen (Del A);
  • De generelle reglene (se mer i Del B nedenfor); og
  • De spesifikke reglene for idretter (se mer i Del C – disse gjelder for visse idretter og finansmarkeder).

  De "generelle reglene" gjelder for alle spill på de tidligere nevnte produktene, med mindre annet er oppgitt i de "spesifikke reglene for idretter". Ved uoverensstemmelse mellom de "spesifikke reglene for idretter" og de "generelle reglene", skal de "spesifikke reglene for idretter" gjelde. De generelle reglene gjelder for alle kategorier eller markedet, uansett spill, som ikke er omtalt i de spesifikke reglene for idretten (for eksempel spesialspill eller strandvolleyball).

  Vær oppmerksom på at det er forskjellige regler og forskrifter på våre Exchange- og oddsprodukter. Reglene for hvordan de forskjellige markedene tilbys, styres og/eller avgjøres, er ikke de samme på hvert marked i et produkt. I enkelte tilfeller kan et spill som blir avgjort som vinner på ett produkt, bli avgjort som taper på det andre produktet (og omvendt). I tillegg kan forskjellige regler for oppgjør gjelde, slik at for eksempel spill som er en vinner på ett produkt, kan bli avgjort som et dødt løp eller gjøres ugyldig på det andre produktet. Kundene må sørge for at de gjør seg kjent med de relevante reglene som gjelder for spillene som de plasserer på Betfair sine produkter.

 2. Kundeansvar

  Betfair sine kunder må gjøre seg kjent med de forskjellige reglene og forskriftene for odds som påvirker ethvert marked de ønsker å plassere et spill på.

 3. Oddstvister

  Alle kundetvister knyttet til spill eller oppgjør av marked vil bli løst i henhold til Betfairs retningslinjer for konfliktløsning, som du finner her.

Del B – Generelle regler

 1. Livespill

  1. 1.1Generelt

   • Hvis et marked (foruten heste- og hundeveddeløp) ikke skal gjøres om til livespill, men Betfair likevel ikke klarer å stenge markedet på det aktuelle tidspunktet, så:
    • hvis arrangementet har et fastsatt "starttidspunkt", så vil alle spill etter det aktuelle klokkeslettet gjøres ugyldig; og
    • hvis arrangementet ikke har et fastsatt "starttidspunkt:", så vil Betfair bruke ressurser (innenfor rimelighetens grenser) på å finne det faktiske starttidspunktet, og alle spill etter dette tidspunktet gjøres ugyldig.
   • For heste- og hundeveddeløp, hvis et marked ikke er planlagt å gjøres om til livespill, men Betfair likevel ikke får stengt det innen det aktuelle tidspunktet, så vil alle spill etter det offisielle "starttidspunktet" gjøres ugyldig.
   • Betfair prøver, innen rimelighetens grenser, å stenge livemarkeder på starten av og etter et arrangement. Betfair garanterer ikke at slike markeder faktisk stenger på riktig tidspunkt.
   • Betfair forbeholder seg retten til å stenge (delvis eller fullstendig) utfall/valg i et vanlig oddsmarked eller marked med faste odds, som har blitt gjort om til livemarked.
   • Betfair-kunder er selv ansvarlig for å administrere sine spill på livespill.
   • Selv om et bestemt livemarked tilbys i Exchange, vil ikke det nødvendigvis bety at tilsvarende livemarked tilbys for samme arrangement i våre andre oddsprodukter.
   • Kunder bør være oppmerksom på at sendinger som beskrives som "live" av noen kringkastere, kan være noe forsinket.eller forhåndsinnspilt. Omfanget av slike forsinkelser kan variere mellom de forskjellige kundene, og være avhengig av hva de bruker for å motta bilder eller data. Vennligst vær oppmerksom på at spillforespørsler som gjøres live, kan ta noe lenger tid å behandle.
   • Hvis Betfair bekrefter en innsats på et marked som allerede er avgjort, så skal det spillet gjøres ugyldig (og ingen gevinster skal utbetales).
  2. 1.2Alle markeder, med unntak av fotball, som ikke stenger på starttidspunktet.

   • I markeder som skal gjøres om til livemarkeder, vil Betfair, innen rimelighetens grenser, gjøre det de kan for å åpne livemarkedet på "starttidspunktet". Betfair garanterer ikke at slike markeder faktisk stenger og gjøres om til livemarkeder på "starttidspunktet".
   • Hvis et marked skal gjøres om til livemarked, men Betfair ikke klarer å stenge markedet på "starttidspunktet" og markedet ikke gjøres om til livemarked under arrangementet, vil alle spill etter det planlagte "starttidspunktet" gjøres ugyldig (hunde- og hesteveddeløp gjøres ugyldig fra og med det offisielle og ikke planlagte "starttidspunktet"), med UNNTAK av hvis spillet ble plassert før det offisielle, eller faktiske, "starttidspunktet". Hvis arrangementet ikke har et fastsatt "starttidspunkt", så vil Betfair prøve å finne det faktiske starttidspunktet, og alle spill etter dette tidspunktet gjøres ugyldig.
   • Hvis et marked skal gjøres om til livemarked, men Betfair ikke klarer å stenge markedet på "starttidspunktet", men åpnes for livespill på et senere tidspunkt, vil alle spill etter "starttidspunktet" bli stående. Oddsen kan LIKEVEL endres av Betfair, og spillene avgjøres med den oddsen som gjaldt på det tidspunktet hvor den relevante spillet ble plasser (oddsen bestemmes av Betfair).
  3. 1.3Fotballmarkeder, som ikke stenger ved avspark.

   • Vedrørende fotballmarkedet som skal gjøres om til livemarked, så vil Betfair gjøre det de kan for å åpne disse for livespill og stenge markeder ved en "avgjørende hendelse" (se definisjon nedenfor). Betfair garanterer ikke at markeder faktisk stenger og gjøres om til livemarkeder ved "avspark".
   • Hvis er et marked skal gjøres om til livemarked, men Betfair ikke klarer å stenge markedet ved "avspark" og markedet ikke gjøres om til livemarked under kampen, vil alle spill etter planlagt avspark gjøres ugyldig, med UNNTAK av der hvor det kan bevises at spillet faktisk ble plassert før avsparket fant sted.
   • Hvis et marked skal gjøres om til livemarked, men Betfair ikke klarer å stenge markedet ved "avspark", men åpnes for livespill på et senere tidspunkt vil alle spill som er bekreftet etter planlagt "avspark" bli stående. Oddsen kan LIKEVEL endres av Betfair, og spillene avgjøres med den oddsen som gjaldt på det tidspunktet hvor den relevante spillet ble plasser (oddsen bestemmes av Betfair).
   • I disse reglene og forskriftene, betyr "avgjørende hendelse" (material event) at det scores et mål, blir dømt straffe eller at en spiller får rødt kort.
 2. Resultater og oppgjør av markeder

  1. 2.1 Generelt

   • I de tilfellene hvor de spesifikke reglene for idretten, ikke spesifiserer hvordan et marked avgjøres, så vil markedene avgjøres basert på til det offisielle resultatet satt av det relevante organet, uansett diskvalifikasjoner eller endring av resultatet (bortsett fra endringer som kunngjøres innen 24 timer etter at det opprinnelige resultatet i det relevante markedet, og som gjøres for å rette opp i feil i den opprinnelige resultatlisten).
   • Hvis det ikke finnes offisielle resultater fra et styrende organ, er det Betfair, som gjennom informasjon fra uavhengige parter, som tar den endelige avgjørelsen. I slike tilfeller, hvis det dukker opp ny informasjon innen 48 timer etter avgjørelsen, så skal Betfair (etter rimelighetens grenser), enten:
    1. bestemme seg om markedet skal åpnes eller avgjøres på nytt; eller
    2. om man skal vente på ny informasjon før man bestemmer seg for å åpne eller avgjøre markedet på nytt. Med unntak av der hvor Betfair har bestemt seg for at de venter på ytterligere informasjon, skal all informasjon som kommer inn senere enn 48 timer etter at et marked er avgjort, ikke vurderes av Betfair (uansett om denne informasjonen endrer resultatet).
   • Ved usikkerhet rundt et resultat eller potensielt resultat, forbeholder Betfair seg retten til å avbryte avgjørelsen av et marked i en ubegrenset periode, frem til denne usikkerheten, ifølge Betfair, er borte. Betfair forbeholder seg retten til å gjøre et marked ugyldig hvis usikkerheten rundt en avgjørelse, ifølge Betfair, ikke kan løses på en tilfredsmessig måte.
  2. 2.2Nye avgjørelser

   • Markeder avgjøres som regel rett etter et arrangement er over. Betfair kan avgjøre (eller delvis avgjøre) noen markeder før det offisielle resultatet foreligger (eller øke en kundes "tilgjengelig å spille for"-saldo med den minste mulige potensielle gevinsten til kunden på et gitt marked). Betfair forbeholder seg likevel retten til å endre avgjørelsen av et marked hvis:
    1. det offisielle resultatet er forskjellige fra resultatet som Betfair først avgjorde markedet på bakgrunn av (for eksempel hvis resultatet i et hesteveddeløp endres av det styrende organet rett etter løpet); eller
    2. Hvis hele markedet tilslutt gjøres ugyldig (f.eks. ved et avbrutt arrangement).
   • Betfair forbeholder seg retten til å reversere avgjørelsen av et marked, dersom markedet ble avgjort ved en feil (for eksempel en menneskelig eller teknisk feil).
   • Hvis Betfair endrer avgjørelsen i et marked, kan det lede til ytterligere endringer i en kundes saldo, slik at denne samsvarer med endringene i markedet.
  3. 2.3Ikke-startende

   • Innsatser på "ikke-startende, ingen spill" gjelder med mindre annet er oppgitt. Dette betyr at alle spill refunderes om man har plassert spillet på en spiller, et lag eller annen deltaker som har trukket seg før starten av arrangementet.is Hvis du har spilt på et arrangement hvor "ikke-startende, ingen spill" gjelder, og en spiller, lag eller annen deltaker (som du ikke plasserte spillet din på) trekker seg, suspenderes eller diskvalifiseres fra arrangementet, kan likelydende for Tattersalls' regel 4(c) gjelde for gevinstene dine (basert på oddsen til spilleren, laget eller deltakeren som har trukket seg).
   • Der det er spesifisert, vil visse markeder tilbys i "all-in compete or not". Dette betyr at hvis en spiller, et lag eller en annen konkurrent forsvinner ut av en begivenhet (enten han, hun eller den trekker seg, blir suspendert eller diskvalifisert fra det eller på annen måte) før han, hun eller det har deltatt i arrangementet, vil ethvert spill plassert på spilleren, laget eller konkurrenten (etter behov) bli ansett som et tapt spill.
   • Hvis en begivenhet er spesifisert som "fast trekning" og et lag, en spiller eller en annen konkurrent trekker seg, blir suspendert eller diskvalifisert fra denne begivenheten, forbeholder vi oss retten til å avgjøre alle spill på den påfølgende oddsen når markedet er revidert uten laget/spilleren har trukket seg.
   • Hvis en spiller, et lag eller en annen konkurrent har deltatt i en sportsbegivenhet når det offisielt har startet, og av en eller annen grunn ikke fullfører arrangementet, vil ethvert spill som plasseres på spilleren, laget eller en annen konkurrent anses som live (dvs. spill på den spilleren, laget eller andre konkurrenter blir ikke ugyldig).
  4. 2.4Valg som ikke tilbys

   • Betfair forsøker til enhver tid å holde markedene sine oppdaterte (slik at potensielle vinnerspill for hvert marked alltid tilbys). Skulle imidlertid laget /individet/deltakeren som til slutt vinner, av en eller annen grunn være utilgjengelig, vil spill på eventuelle andre valg i det gjeldende markedet bli stående (og avgjøres i samsvar med disse og andre gjeldende regler rundt oppgjøret).
 3. Avbrudd, avlysninger, utsettelser

  • Noen markeder har andre regler og disse står i de spesifikke reglene for idretten. I de tilfellene hvor det ikke finnes informasjon om avbrudd, avlysninger og/eller utsettelser i de spesifikke reglene for idretten, skal følgende gjelde.
  • Med hensyn til kamp, spill, individuelt arrangement, løp eller lignende: Hvis et arrangement ikke fullføres innen tre dager etter fullføringsdatoen, vil alle spillene på markedet gjøres ugyldig, med unntak av innsatser på de markedene som allerede er avgjort.
  • Med hensyn til turneringer, konkurranser eller lignende: Hvis et arrangement ikke er fullført innen 24 timer etter fullføringsdatoen, vil alle markeder relatert til arrangementet avgjøres i henhold til den offisielle avgjørelsen, så lenge en slik avgjørelse er tatt innen 90 dager etter at arrangementet er planlagt fullført. Hvis en offisiell kjennelse ikke blir kunngjort i løpet av denne 90-dagersperioden, vil alle spill på dette markedet gjøres ugyldig (med unntak av de som allerede er avgjort). Hvis et marked gjøres ugyldig, men det på et tidligere tidspunkt allerede har blitt delvis avgjort, så vil de avgjorte spillene reverseres og alle spill på markedet gjøres ugyldig.
  • Hvis det ikke er noen ytterligere handlinger i et marked som ikke inneholder valget "uavgjort", vil alle spill plassert etter dette gjøres ugyldig.
  • Betfair avgjør om et marked tilhører en kamp (eller lignende) eller en turnering (eller lignende). Som et eksempel, skal følgende gjelde:
   1. Vinner Europa League = turnering;
   2. Vinner Champions League gruppespill = turnering;
   3. Toppscorer Premier League = turnering;
   4. Matchspill på 72-hull i golf = kamp;
   5. Vinner Ryder Cup = turnering;
   6. Vinner golf-turnering = turnering;
   7. Vinner tennis-turnering = turnering;
   8. 5-dager cricket test-kamp = kamp;
   9. Vinner Ashes Series = turnering;
   10. Motorsport (f.eks. Grand Prix) = kamp.
 4. Endring av arena

  • Noen markeder har andre regler og disse står i de spesifikke reglene for idretten. Hvis det ikke står om en eventuell endring av arena de spesifikke reglene for idretten, skal følgende gjelde:
  • For lagidretter: hvis den oppsatte arenaen endres etter at et spill er plassert, vil spillene kun gjøres ugyldig hvis den nye arenaen er hjemmebanen til det opprinnelige bortelaget (eller, under landskamper, hvis den nye arenaen er i et annet land).
  • For alle andre kategorier eller markeder (som ikke er lagidretter): hvis den oppsatte arenaen endres etter at spillet er plassert, vil alle spill stå.
  • Hvis det oppsatte underlaget endres (f.eks. en landhockeykamp bytter fra gress til kunstgress) etter at spillet er plasser, vil alle spill stå.
 5. Tidsperioder

  • Noen markeder har andre regler og disse står i de spesifikke reglene for idretten. Hvis det ikke står oppført i de spesifikke reglene for idretten, skal følgende gjelde:
  • Hvis den oppsatte lengden på et arrangement endres etter at spillet er plassert, men før det starter, vil alle spill gjøres ugyldig.
  • Noen markeder viser til en gitt tid før noe skal skje (f.eks. første mål). Hvis en hendelse skjer etter ordinær tid, f.eks. tilleggstiden, så vil dette gjelde som slutten på ordinær tid. For eksempel, hvis det scores et mål under tilleggstiden av 1. omgangen i en fotballkamp, vil målet "scores" innenfor de første 45 minuttene.
  • Alle spill gjelder for den "ordinære tiden", inkludert tilleggstiden. Ekstraomganger/straffekonkurranse er ikke inkludert.
  • Henvisninger til et visst antall "dager", vil i disse reglene og forskriftene bety avslutningen på en dag (lokal tid), etter et gitt antall dager. Hvis for eksempel en rugbykamp skal spilles den 1. desember, så tillater regelen at kampen fullføres innen tre dager etter den først oppsatte fullføringsdatoen (se paragraf 3 ovenfor), noe som igjen betyr at kampen må fullføres innen kl. 23.59:59 den 4. desember.
 6. "Kvalifiseringsmarkeder"

  • Noen markeder har andre regler og disse står i de spesifikke reglene for idretten. Hvis det ikke står oppført i de spesifikke reglene for idretten, skal følgende gjelde:
  • "Kvalifiseringsmarkeder" (for eksempel "ta seg til finalen") avgjøres av deltakeren eller laget som kvalifiserer seg til neste runde, uansett om de deltar i den neste runden eller arrangementet de er kvalifisert for. Markeder avgjøres etter kvalifiseringen og enhver diskvalifisering eller endring av resultatene etter dette, vil ikke gjelde.
 7. Dødt løp

  • Med mindre annet er beskrevet i de spesifikke reglene for idretten, gjelder reglene for dødt løp på spill i markeder hvor det er flere vinnere enn forventet.
  • Dødt løp (dead heat) er et uttrykk som beskriver et uavgjortresultat mellom to eller flere valg i et arrangement. Hvis det blir "dødt løp" mellom to valg, blir halvparten av spillet lagt til valget med full odds, og den andre halvparten er tapt. Hvis det blir flere enn to "døde løp", vil spillet blir delt ut tilsvarende.
 8. Feil

  • Betfair gjør alt for å sikre seg fra å gjøre feil når de godtar spill. Imidlertid, hvis det som et resultat av teknisk feil, systemproblemer eller menneskelige feil godtas spill som er i strid (som inkluderer handikap eller lignende) og/eller er på vilkår som enten er:
   1. Vesentlig forskjellig fra de som er tilgjengelig i de generelle spillmarkedene på tidspunktet da spillet ble plassert; eller
   2. Feilaktig gitt sjansen for at hendelsen skulle oppstå på det tidspunktet spillet ble plassert, inkludert, i begge tilfeller, fordi spillet ble plassert etter starten av en begivenhet, fordi markedet ikke viste livespill-status, eller av en annen grunn, så vil alle spill stå, MEN Betfair vil avgjøre vinnende spill med rett odds..
  • Der hvor "each way" tilbys i et marked og oddsen helt tydelig indikerer at det ikke burde blitt tilbudt, forbeholder Betfair seg retten til å avgjøre dette spillet som "kun vinner". Skulle valget være en del av et each way-kombinasjon, blir hele kombinasjonen avgjort som "kun vinner".
  • Den "riktige oddsen" bestemmes av Betfair
 9. Handikap-markeder

  • Med mindre annet er oppgitt i regler for den spesifikke idretten, avgjøres handikapmarkedene ved å endre poengsummen til det valgte laget gjennom det gjeldende handicapet som tilbys for det laget. For eksempel, hvis lag A + 10 er valgt, vil 10 poeng, for oppgjørsformål, legges til poengsummen til lag A. Når trekningen er valgt i et handikapmarked, vil den aktuelle spillet bestemmes ved å endre hjemmelagets poengsum av gjeldende handikap (for eksempel hvis uavgjort - 6 tilbys, vil 6 poeng trekkes fra hjemmelagets endelige poengsum for oppgjørsformål, og hvis begge lagene har samme poengsum, vil spillet anses å ha vært vellykket).
  • Når det blir gjort feil i handikapoppsett, dvs. at handikap står som - i stedet for + og omvendt, på noen av arrangementene våre, enten i livespill eller før start, forbeholder vi oss retten til å avgjøre spill med riktig handikap på tidspunktet da spillet ble plassert.
  • Der kun handicapspill er tilgjengelig, vil spillet avgjøres som et handikapspill, uansett om det er valgt eller ikke.
 10. Maks gevinst

  • For alle arrangementene som er oppført nedenfor, vil maks utbetalingsgrenser gjelde per dag. Hvis du satser plasserer et spill som overskrider de gjeldende grensene for en bestemt begivenhet, vil fortsatt de maksimale utbetalingene gjelde.
  • De maksimale utbetalingsgrensene refererer til totalavkastningen på spillene dine, unntatt den opprinnelige spillet.
  • De maksimale utbetalingsgrensene gjelder for en kunde eller gruppe kunder som handler sammen, og støtter den samme kombinasjonen av valg, uavhengig av om spillene plasseres hver for seg, med forskjellig odds, på forskjellige dager og gjennom en rekke forskjellige kontoer. Hvis Betfair tror at et antall spill er plassert på i denne måten, vil den totale utbetalingen til alle de spillene kombinert begrenses til én enkelt maksimal utbetaling.
  • Maks utbetaling vises i pund sterling. Hvis spillene plasseres i en annen valuta, vil den maksimale utbetalingen konverteres ved å bruke den gjeldende valutakursen på dagen for oppgjøret av spillene, med unntak av euro der den maksimale utbetalingen vil være den samme som beløpet oppgitt i pund. Maks utbetalingen for "beste garanterte odds" er £ 50 000 per dag.
  • Følgende maksimale utbetalingsgrenser vil gjelde for arrangementene som vises (vær oppmerksom på at hvis det er plassert et flere spill på arrangement med forskjellige maksimale utbetalingsgrenser, vil den laveste gjeldende maksimale utbetalingsgrensen gjelde alle spillene – for eksempel hvis du plasserer flere spill på engelske Premier League-fotballkamper og på en golfturnering, vil gevinstene dine få et tak på £ 100 000 og ikke £ 1 000 000).
  • Hesteveddeløp

   • Vi utbetaler dobbelt på alle hesteveddeløp som dekkes Full Service i Irland og Storbritannia. Dobbelt resultat/først over linjen-spill er underlagt de maksimale utbetalingsgrensene som er oppført i tabellen nedenfor (Merk: gjelder bare løp som er dekket av Full Service).
   • Grensene nedenfor gjelder selv når en kunde har tatt premier.
   • Den maksimale utbetalingen for en kunde som spiller på Tote via Dial-a-Bet på UK Jackpot eller Placepot, er £ 50 000 og £ 10 000 for Quadpots. Den maksimale utbetalingen på Quadpots er to ganger så stor som Tote-poolen eller dobbelt så stor som gevinstene fra plasseringsakkumulatoren i SP, den av de som er den minste. Der vi mener Tote-avkastningen har blitt påvirket av rigging, forbeholder vi oss retten til å avgjøre alle Tote-spill på det returnerte SP eller dets tilsvarende plass.

  • Maksimale utbetalingsgrenser for alle idretter er oppført nedenfor:
  • Idrett

   Konkurranse/begivenhet

   Marked

    Maksimal utbetaling

   Amerikanske idretter

   NFLs ordinære sesong og Playoff-kamper, NHL, NBA, MLB-kamper etter sesongen

   Spill med handikap, matchspill.

    £ 250 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 100 000

   Alle andre begivenheter i MLB, NBA, NHL, NFL

   Spill med handikap, matchspill.

    £ 50 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 10 000

   Cricket

   Testkamper, Limited overs-kamper (f.eks. kamper der antallet overs er begrenset) mellom Test-nasjoner, og IPL-kamper.

   Match-spill

    £ 250 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 25 000

   Alle andre begivenheter innen cricket.

   Match-spill

    £ 50 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 5 000

   Darts

   (Faser etter kvalifisering) PDC World Darts Championship, PDC Premier League Darts, PDC World Matchplay, PDC World Grand Prix og Grand Slam of Darts.

   Match-spill

    £ 100 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 25 000

   Alle andre begivenheter innen darts.

   Match-spill

    £ 25 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 5 000

   GAA

   Kun senior for menn i landet, All-Ireland Senior Football Championship, NFL Div 1 og 2, All-Ireland Senior Hurling Championship, NHL Div 1, Senior Mens Club Hurling og Football-All Ireland Finals.

   Match-spill, spill på utfall, handikap-hovedmarked.

    £ 100 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 25 000

   Alle andre begivenheter innen GAA.

   Match-spill, spill på utfall, handikap-hovedmarked.

    £ 25 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 5 000

   Golf

   Offisielle PGA/European/LIV Tour-begivenheter

   Spill på vinner.

    £ 500 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 25 000

   Alle andre begivenheter innen golf.

   Spill på vinner.

    £ 50 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 5 000

   Hundeveddeløp

   Løp i Storbritannia

   Alle markeder

    £ 100 000

   Løp i Irland og Storbritannia ikke dekket i Full Service

   Alle markeder

    £ 10 000

   Fremtidige løp ‒ English Greyhound Derby

   Alle markeder

    £ 100 000

   Fremtidige løp ‒ Alle andre begivenheter

   Alle markeder

    £ 50 000

   Virtuelle greyhounds

   Alle markeder

    £ 50 000

   Hesteveddeløp

   Storbritannia – Klasse 1 og 2

   Vanlig «Vinner løpet»-marked

    £ 1 000 000

   Storbritannia – Klasse 3 og 4

   Vanlig «Vinner løpet»-marked

    £ 250 000

   Storbritannia – Klasse 5, 6 og 7

   Vanlig «Vinner løpet»-marked

    £ 100 000

   Irland – Alle graderte løp, gruppeløp og oppførte løp

   Vanlig «Vinner løpet»-marked

    £ 1 000 000

   Irland – «Premier handicaps og novice»-løp

   Vanlig «Vinner løpet»-marked

    £ 250 000

   Irland – Alle andre løp som ikke er oppgitt ovenfor

   Vanlig «Vinner løpet»-marked

    £ 100 000

   Alle land utenfor Irland og Storbritannia

   Vanlig «Vinner løpet»-marked

    £ 100 000

   Storbritannia og Irland når valg ikke er dekket i Full Service

   Alle markeder

    £ 50 000

   Ethvert land utenfor Storbritannia og Irland der løpsresultater ikke dekkes i Full Service

   Alle markeder

    £ 50 000

   Virtuell racing

   Alle markeder

    £ 50 000

   Fremtidige løp

   Alle markeder

    £ 250 000

   Alle hesteveddeløp

   Alle spill som inneholder et hesteveddeløps- eller hundeveddeløp-marked annet enn «Vinner løpet»-markedet

    £ 50 000

   Tote Placepot eller Jackpot

    £ 50 000

   Tote Quadpot

    £ 10 000

   Lotterier

   Irske lotterier

   Alle

    £ 500 000

   Euromillions

   Alle

    £ 500 000

   UK 49's

   Alle

    £ 500 000

   Alle andre lotterier

   Alle

    £ 300 000

   Motorsport

   All motorsport

   Alle markeder

    £ 50 000

   Rugby Union / Rugby League

   Kun senior for menn, VM-kamper etter kvalifiseringen, Six Nations-kamper, Rugby Championship Internationals, Lions Tour-testkamper, internasjonale testkamper der begge deltakende lag er rangert i IRB World Topp 12 (Union), testkamper der begge deltakende lag er rangert i RLIP Topp 3 (League), European Champions Cup-kamper, Pro12, English Premiership og Topp 14 Knockout-kamper, Super 15 Knockout-kamper, Super League og NRL Knockout-kamper og Challenge Cup-finalen.

   Match-spill, handikap-hovedmarked, spill på vinner.

    £ 250 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 25 000

   Rugby Union / Rugby League

   Alle andre begivenheter innen Rugby Union / Rugby League

   Match-spill, handikap-hovedmarked, spill på vinner.

    £ 25 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 5 000

   Snooker

   Kun etter kvalifiseringen til World Snooker Championship, Masters og UK Championship.

   Matchspill og spill på vinner

    £ 100 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 20 000

   Alle andre begivenheter innen snooker

   Match-spill

    £ 25 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 5 000

   Fotball

   Kun senior for menn etter kvalifisering: Champions League, Europa League, VM og EM, Premier League, engelske Championship, League 1 og 2, skotske Premier og League 1, tyske Bundesliga, franske Ligue 1 og spanske La Liga.

   Match-spill, antall mål, riktig resultat, første målscorer, asiatisk handikap, spill med handikap.

    £ 1 000 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 100 000

   Alle andre begivenheter innen fotball.

   Match-spill, antall mål, riktig resultat, asiatisk handikap, spill med handikap.

    £ 50 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 10 000

   Tennis

   Kun singelkamper, Grand Slam-kamper etter kvalifisering, ATP Masters Series, WTA Tour Championship, ATP- eller WTA-turneringer etter kvalifisering med pengepremier på over £ 200 000.

   Match-spill, spill på sett

    £ 200 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 50 000

   Alle andre begivenheter innen tennis

   Match-spill

    £ 25 000

   Alle andre markeder som ikke er oppført.

    £ 1 000

   #WhatOddsPaddy

   Singel eller akkumulator

    £ 50 000

   Idrett ikke oppført

   Alle

   Hovedmarkeder

    £ 5 000

   Andre arrangementer (ikke idrett, som politikk, musikk, valg, TV osv.)

   Alle

   Hovedmarkeder

    £ 5 000

    
  • Overordnet maksimal daglig utbetalingsgrense: Med forbehold for eventuelle lavere grenser som kan gjelde for et bestemt arrangement (som beskrevet ovenfor), er den totale maksimale daglige utbetalingsgrensen til enhver kunde for alle vinnende oddsspill, fastsatte odds og kombinasjoner på totalt £ 1 000 000 (eller likt med en annen valuta). Hvis du plasserer et vinnende spill på et av disse produktene, og overskrider den daglige grensen, vil gevinsten din bli redusert til £ 1 000 000, og resten av gevinsten (det over £ 1 000 000) er tapt.
 11. Kombinasjoner

  • Betfair tilbyr for øyeblikket to typer kombinasjonsspill: "Kombinasjoner med fastsatt odds" og "kombinasjoner på samme kamp". Disse reglene og forskriftene for odds gjelder kun for Betfair "kombinasjoner med fastsatt odds" og "kombinasjoner på samme kamp".
  • Et kombinasjonsspill består av mange valg. Et valg defineres som ett eller flere valgte alternativer i et enkelt marked.
  • Betfair forbeholder seg retten til å avvise visse kombinasjonsspill eller redusere spillet.
  • For alle plasserte kombinasjonsspill er det reglene og forskriftene for den individuelle idretten som gjelder.
  • Hvis et valg, i en hvilken som helst omgang, ikke starter eller på annen måte er ugyldig i henhold til reglene for sportsspill (f.eks. en avbrutt kamp), vil alle spill på den enkelte omgangen være ugyldige, og kombinasjonsspillet skal endres tilsvarende. For eksempel så vil en trippel som inkluderer en annullert omgang, bli til en dobbel. Hvis en annullert omgang gjør at et individuelt spill i en kombinasjon blir singelspill, vil singelspillet stå.
  • Flere spill som kombinerer forskjellige valg innen samme begivenhet, aksepteres ikke når det er relaterte tilfeldigheter (dvs. hvor utfallet av en hendelse sannsynligvis vil påvirke oddsen på utfallet av en annen begivenhet), bortsett fra når disse valgene blir valgt som en del av samme kombinasjonsspill. Avvisningen av spill med relaterte tilfeldigheter kan skje automatisk når man plasserer spillet. Hvis et slikt spill blir tatt ved en feil, kan Betfair avgjøre de individuelle spillkombinasjonene som inkluderer to eller flere av de relaterte tilfeldighetene, som enkeltspill.
  • "Each-way"- og "kun vinner-"markeder kan ikke kombineres. Hvis Betfair ved en feiltagelse godtar kombinasjonsspill av denne typen, vil alle "each way"-spill som er inkludert i kombinasjonsspillet avgjøres som "kun vinner".
  • Lucky 15/31/63 spilltyper – dette kombinasjonsspillet inkluderer singler og 4, 5 eller 6 valg og oppover. Følgende punkter setter antall spill som hver spilltype inneholder:
   • Lucky 15 (4 valg): 4 single, 6 doble, 4 triple og 1 firedobbel.
   • Lucky 31 (5 valg): 5 single, 10 doble, 10 triple, 5 firedoble og 1 femdobbel.
   • Lucky 63 (6 valg): 6 single, 15 doble, 20 triple, 15 firedoble, 6 femdoble og 1 seksdobbel.
 12. Regler for tote-spill

  • Fra tid til annen så kan Betfair tilby Tote-spill. Under slike omstendigheter vil Betfair plassere disse spillene direkte i den aktuelle potten, og reglene som brukes av den relevante Toten (for eksempel UK Tote, Irish Tote eller relevant US racetrack Tote) gjelder.
 13. Innkassering

  • Innkassering er en funksjon som blir tilbudt på en rekke singler og kombinasjonsspill på odds. Innkasseringer lar deg endre de originale spillene og hente en gevinst eller godta et tap, ved å avgjøre spillet (eller deler av spillet) på et tidlig stadium, uten å måtte vente til hendelsen er fullført.
  • Forespørselen om innkassering blir ikke garantert godkjent og kan mislykkes hvis for eksempel markedet stenger på grunn av et uforutsett teknisk problem før forespørselen din er behandlet eller hvis tredjepartsleverandøren som dekker sportsbegivenheten har klarer å dekke arrangementet som opprinnelig avtalt. Betfair forbeholder seg retten til enhver tid å stenge eller deaktivere innkasseringsfunksjonen. Betfair kan ikke garantere tilgjengeligheten til Innkassering-funksjonaliteten til enhver tid, selv om funksjonaliteten har blitt annonsert i forbindelse med en bestemt begivenhet. Vær oppmerksom på og aksepter derfor at med mindre innkassering er tilgjengelig og vellykket gjennomført i forbindelse med et bestemt spill, vil ditt første spill, med mindre annet er oppgitt i samsvar med vilkårene for bruk, stå som opprinnelig plassert.
  • Hvis innkasseringen er vellykket, vil du få en melding som viser «suksess», og spillet ditt (eller den relevante delen av spillet ditt) vil bli avgjort umiddelbart og en eventuell gevinst overført til kontoen din. Vennligst merk at dette inkluderer den opprinnelige innsatsen (eller delen av innsatsen din), og det totale beløpet som utbetales til kontoen din vil være beløpet som vises på innkasseringsknappen. Ved en fullstendig innkassering er spillet avgjort og påfølgende hendelser vil ikke påvirke beløpet som returneres til kontoen din. Ved delvis innkassering er spillet delvis avgjort og påfølgende hendelser vil kun påvirke delen av spillet som du ikke innkasserte.
  • Reglene for livespill gjelder for alle livespill hvor det er mulig med innkassering.
  • Ved å innkassere melder du deg av og er ikke lenger er kvalifisert for en bestemt kampanje (f.eks. kombinasjonsforsikring). Se kampanjens generelle vilkår for mer informasjon.
  • På spill hvor det er brukt gratisspill, vil ikke innkassering være tilgjengelig før verdien av innkasseringen er større enn verdien på gratisspillet.
  • Betfair forbeholder seg retten til å reversere en innkassering dersom spillet eller markedet er avgjort ved en feil (for eksempel en menneskelig eller teknisk feil). Hvis Betfair omgjør avgjørelsen av et spill, så kan det lede til endringer på en kundes saldo, slik at den samsvarer med endringene i spillet.
  • For hesteveddeløp forbeholder Betfair seg retten til å kansellere en innkassering når valget som er innkassert likevel ikke starter etter at spillet er innkassert. I dette tilfellet vil spillet gjøres ugyldig og innsatsen refunderes.
 14. Edge

   14.1 Acca Edge

   • Legges kun til odds-akkumulatorer (fastsatte odds).
   • Ikke tilgjengelig for each-way-akkumulatorer, vanlige akkumulatorer på oddsen, gratisspill eller kombinasjoner med kombinerte odds (Yankee, Lucky 15 etc.).
   • Innsatser returneres som kontanter.
   • Acca Edge må krysses av når spillet plasseres og du må få informasjon fra Betfair om at den er "godkjent"
   • Du godtar at oddsen med Acca Edge kan være forskjellig fra oddsen for innsats uten Acca Edge.
   • Acca Edge gjøres ugyldig hvis et valg gjøres ugyldig eller er en del av en "dødt løp"-reduksjon. Under slike omstendigheter vil spillet gå tilbake til å bli et normalt kombinasjonsspill uten Acca Edge og få en odds basert på den opprinnelige oddsen ved plasseringen av spillet.
   • Spill som plasseres med Acca Edge er tilgjengelige for innkassering, men innkasseringer (delvis eller fullstendig) vil gjøre Acca Edge ugyldig.
   • Betfair forbeholder seg retten til enhver tid å stenge eller deaktivere Acca Edge.

   14.2 Each Way Edge

   • Gjelder for oddsspill (fastsatt odds) each way-singler på utvalgte (bestemmes av Betfair) hesteveddeløp.
   • Ikke tilgjengelig for kombinasjonsspill eller SP-singler.
   • På plasseringstidspunktet må oddsen og vilkårene oppdateres i spillkupongen, uthevet med gult og med beskjeden Every Way Edge synlig. Ved spill med Each Way Edge, vil dette legges til i spillkupongen.
   • Du godtar at odds og vilkårene med Each Way Edge kan være forskjellig fra oddsen på spill uten Each Way Edge.
   • Spill plassert med Each Way Edge er tilgjengelig for innkassering hvis innkasseringsikonet viset, og i henhold til generelle vilkår for innkassering.
   • Hvis antall ikke-startende resulterer i en endring i de generelle vilkårene for each way, vil vilkårene for Each Way Edge-spillet også endres i henhold til dette. Oppsummert:
    • Et EW Edge-spill forholder seg til normale EW-vilkår, så hvis EW-vilkårene på markedet endres etter et uttak, kan også EW Edge-vilkårene endres.
     • F.eks. hvis det er et marked med 3 plasser @ 1/5 og EW Edge brukes til å ta 4 plasser. Hvis markedet endrer seg til 2 plasser @ 1/4 etter et uttak, har EW Edge-spillet 3 plasser @ 1/4
    • Hvis markedet endres (f.eks. markedet endres fra 3 @ 1/4 til 3 @ 1/5), endres også brøkdelen for EW Edge-spill
    • Hvis et EW Edge-spill bare går tilbake til "kun vinner" (f.eks. -1 på et 3-plasseringsmarked når markedet endres til 2 plasser), vil prisen etter EW Edge fortsatt bli respektert (men med regel 4 hvis relevant).
    • Hvis markedet blir til "kun vinner," så er EW Edges fortsatt EW-spill.
   • Spill som er plassert med Each Way Edge er ikke tilgjengelig for beste odds garantert.
   • Betfair forbeholder seg retten til enhver tid å stenge eller deaktivere Each Way Edge.
 15. Spill med forbedret odds

  • Spill som tilbys med forbedret odds vil bli avgjort på grunnlag av normal tid og tilleggstid (dvs. eksklusiv overtid, straffer eller lignende) med mindre annet er spesifisert i de relevante spillene eller spillereglene
  • Med mindre annet er oppgitt, vil spill med forbedrede odds styres av Betfairs vanlige oppgjørsregler.
  • Vi forbeholder oss retten til å gjøre ethvert spill med forbedret odds ugyldig hvis: (i) den forbedrede oddsen kun var ment for spill før kamp, og (ii) vi feilaktig godkjente spillet til den forbedrede oddsen etter at den aktuelle begivenheten startet.
  • I tilfeller med helt åpenbare feil i ordlyd eller odds, vil vi (i samsvar med våre vanlige oppgjørsregler) prøve å avgjøre spillet med oddsen vi i utgangspunktet hadde tenkt å tilby, og/eller i henhold til ordlyden som var ment å til det aktuelle spillet
  • For forbedret odds som inkluderer flere spillere, vil vi i tilfeller hvor én eller flere oppførte spillere ikke deltar, forbeholde oss retten til å avgjøre spillet basert på oddsen til de gjenværende spillerne.
  • For forbedret odds som inkluderer flere kamper, vil vi i tilfeller hvor én eller flere kamper ikke spilles, forbeholde oss retten til å avgjøre spillet basert på oddsen til de gjenværende kampene.
 16. Deltakere med samme navn

  • Der hvor det er flere enn én deltaker med samme etternavn, og valget ikke blir identifisert med et fornavn, lag (der det gjelder) , eller kvalifiserende odds, vil deltakeren den lavest markedsførte oddsen bli valget. 
  • I det tilfeller der en eller flere deltakere blir gitt den lavest markedsførte oddsen, vil spillet deles mellom dem
 17. Sene innsatser

  • Spill aksepteres helt til "off-time" for arrangementet eller til en forhåndsbestemt tid, avhengig av hva som kommer tidligst. 
  • Ethvert spill som ved et uhell blir akseptert etter at spillet er avsluttet eller hvor arrangementet er ferdig, eller på et tidspunkt hvor kunden kunne vite om utfallet, blir avgjort med oddsen på tidspunktet hvor spillet ble plassert. 
  • Den riktige oddsen bestemmes av Betfair 
  • Spill som plasseres etter at arrangementet er ferdig, vil avgjøres som ugyldig. 
  • Skulle det være tvist om "off-time" for en begivenhet/marked der det offisielle starttidspunktet ikke gis av det styrende organet, vil tidspunktet som Betfair bestemmer seg for at begivenheten startet, avgjøre alle spillene.
 18. Cup/Trophy-konkurranser

  • Med mindre vi annonserer andre vilkår, er det spilleren eller laget som løfter pokalen som vinner.
 19. Spill på utfall i turneringer og matchspill

  • Når odds på utfall, turnerings-, kamp- og handikapspill annonseres, og kunden ikke tydelig har oppgitt hvilket marked som er tiltenkt, vil spillet avgjøres på neste kamp som involverer laget. 
  • Der oddsen som brukes indikerer kundens tiltenkte marked, vil dette styre oppgjøret. 
 20. Mistanker om juks

  • Der det finnes bevis for fiksing av pris, løp, kamp eller hendelser, forbeholder vi oss retten til å tilbakeholde utbetalinger, avhengig av utfallet til videre etterforsking, og til slutt å erklære spillet på den hendelsen som ugyldig. 
  • Hvor bevis for fiksing finnes eller hvor det er bevis for en serie spill med de samme valgene som , har blitt plassert av eller for det samme individet, eller av en gruppe med individer, forbeholder vi oss retten til å kreve grunnlag for betaling sendt skriftlig til kundeservice. 
  • For å forhindre svindel, juks og hvitvasking av penger kan vi utlevere din informasjon og spill- og spillhistorikk til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, relevante regulatorer, spill- og sportsorganer, finansinstitusjoner og rettshåndhevelsesbyråer eller andre organer som behandler etterforskning av påståtte lovbrudd.
  • Kunder bør også gjøre seg kjent med "Mistenkelige spill"-bestemmelsene i Betfairs generelle vilkår.
 21. Visning av resultater

  • Selv om den nåværende poengsummen, tiden som er gått, video og andre data som leveres på dette nettstedet, kommer fra "live"-strømmer levert av tredjeparter, bør du være oppmerksom på at disse dataene kan være utsatt for en tidsforsinkelse og/eller være unøyaktige.  Hvis du er avhengig av disse dataene for å plassere spill, gjør du det på egen risiko. Betfair-reglene for oppgjør av spill gjelder fortsatt, og som sådan påtar vi oss ikke noe ansvar for eventuelle avvik mellom informasjonen som vises her, og hvordan et spill blir avgjort.
 22. Skader

  • I tilfelle nyheter om skader blir kunngjort i et marked der antall spill eller odds på deltakere som gjenstår, kan påvirke oddsen betydelig, f.eks.toppscorer/toprunscorer, forbeholder vi oss retten til å gjøre spill ugyldig, bruke en regel 4-fratrekk eller tilbakestille spillene til den neste oddsen som tilbys etter at markedet har blitt revidert på grunn av den skadenyheten. 
  • Dette kan gjelde spill som er plassert mellom publiseringen av skadenyheten og revisjonen av det aktuelle markedet.
 23. Diverse

  • Betfair forbeholder seg retten til å avvise visse odds eller redusere spillet.
  • Alle referanser til tidsperioder i odds-reglene gjelder tidssonen der arrangementet finner sted. For eksempel er referansen til starttidspunktet i en fotballkamp relatert til det lokale starttidspunktet for kampen.
  • All informasjon gitt av Betfair gjøres i god tro. Betfair kan imidlertid ikke ta ansvar for feil eller mangler ved for eksempel odds, deltakere, tider, score, resultater eller generell statistikk.
  • Eventuelle resultater eller poeng som du kan bli informert om av en Betfair-ansatt eller-agent (for eksempel under livespill), gis kun som veiledning.
  • Betfair forbeholder seg retten til å stenge Exchange-markeder, uten å stenge tilsvarende eller liknende markeder i odds- eller fastsatte oddsmarkeder, eller å stenge/stoppe å tilby odds- eller fastsatte oddsmarkeder uten å stenge tilsvarende eller liknende Exchange-markeder.
  • Vennligst merk at hvis du plasserer et liknende eller tilsvarende spill i en kombinasjon av Betfair Exchange, vanlige odds, fastsatte odds og/eller kombinasjonsspill (og/eller spillprodukter fra tredjeparter), er det mulig at spillene på ett produkt kan gjøres ugyldig, mens andre fortsatt er gyldige og blir stående. Vennligst merk at Betfair ikke er ansvarlig ovenfor deg, i de tilfellene der et eller flere av spillene dine hos Betfair endres eller gjøres ugyldig i samsvar med Betfairs vilkår, selv om dine andre spill blir stående (selv om du har plassert spill på et spesifikt produkt, for dermed å kunne plassere spill på et annet også).
  • Betfair forbeholder seg retten til når som helst å stenge spillene på et marked (selv om dette skjer tidligere enn forventet i forhold til regler og forskrifter for Odds). For å opprettholde integritet og rettferdighet i markedene, kan Betfair også ugyldiggjøre visse spill i et marked eller gjøre et helt marked ugyldig.
  • Betfair forbeholder seg retten til når som helst å endre regler og forskrifter for odds Slike endringer er bindende og gjelder umiddelbart etter at de legges ut for kunder. Alle spill som plasseres etter endringene, styres av de oppdaterte forskriftene og reglene.
  • Reglene og forskriftene for oddsspill er utarbeidet på flere språk enn engelsk. Hvis det oppstår forskjeller mellom den engelske versjonen og en av de ikke-engelske versjonene, skal den engelske versjonen være gjeldende.
  • Betfair Sportsbook-kampanjer er tilgjengelige etter Betfairs skjønn og Betfair forbeholder seg retten til å bestemme hvem hver kampanje er tilgjengelig for.

Del C – Spesifikke regler for idretter

 1. Amerikansk fotball

  1. 1.1Generelle regler

   • Det må gå minst 10 minutter av den offisielle tiden i fjerde quarter for at spillene skal stå.
   • Overtid gjelder for alle markeder med mindre noe annet er oppgitt.
   • Avbrutte eller utsatte spill gjøres ugyldig hvis de ikke spilles innenfor samme uke. Dersom arenaen endres under et arrangement, vil alle spill gjøres ugyldig.
   • Alle oppgjør baseres på resultater og statistikker gitt av den relevante ligaens styrende organ: www.cfl.ca.
   • Vi forbeholder oss retten til å suspendere noen eller alle spill på en kamp, på ethvert tidspunkt, uten forvarsel.
   • Spill med handikap: I handikap eller totalspill hvor indeksen (verdien) av markedet er et helt tall, er spill ugyldige og vil bli tilbakebetalt der hvor resultatet lander på det tallet.
   • Alle markeder på totalvinner inkluderer sluttspill der hvor det gjelder.
   • For oppgjørsformål vil laget som er oppført som nummer to i arrangementets navn, alltid regnes som hjemmelag. Eksempel: Lag A v Lag B eller Lag A @ Lag B – Lag B er hjemmelag.
   • Der du har plassert et spill på at et antall spillere skal oppnå et gitt resultat i et bestemt arrangement, blir spillet gjort ugyldig hvis noen av de valgte spillerne ikke deltar. Eksempel: Hvis du har plassert et spill på at spillerne A, B og C skal score touchdown i en spesifikk kamp, ​​blir spillet ditt gjort ugyldig (i sin helhet) hvis spillerne A og B scorer en touchdown, men spiller C ikke tar delta i kampen (for å unngå tvil, vil ditt spill bli avgjort som et tapende spill hvis spillerne A og B scorer touchdown, men spiller C deltar og ikke scorer en touchdown).
   • Seire i ordinær sesong: Laget må spille alle de 17 kampene i den ordinære sesongen for at spillet skal være gyldig.
  2. 1.2Oversikt over spesifikke markeder

   • Livespill
    • Der hvor handikap uavgjortvalg (3-veis handikapmarked) tilbys under livespill, vil bare spill plassert på uavgjort bli avgjort som vinnere når resultatet lander på det hele tallet som er valgt.
    • Oddsen gjelder for hele kampen, inkludert all overtid.
    • Ettersom markedene er løpende, forbeholder vi oss retten til når som helst å stenge markedet.
    • For formålet med livespill vil disse reglene gjelde med mindre annet er spesifisert.
    • Når resultatet vises i løpet gjøres alt for å forsikre nøyaktigheten av resultatet og spilltiden; imidlertid tas intet ansvar for ukorrekt informasjon som blir vist.
   • Proposition-spill
    • Ved avlyste kamper returneres alle spill, med mindre et resultat allerede er avgjort gjennom spillets gang som allerede har funnet sted.
    • For spillerveddemål-markeder, kun når en spiller ikke spiller en snap i den kampen, er valgene ugyldige. Alle andre spill vil stå.
    • Første completion/rush-forsøk/mottak ‒ Hvis den spesifiserte spilleren ikke registrerer en completion/rush/mottak, vil spill på det markedet være ugyldige.
    • Lengste completion/rush/mottak ‒ Hvis den spesifiserte spilleren ikke registrerer en completion/forsøk på rush/mottak, vil spill på «under»-valget anses som vinner for oppgjørsformål.
    • Spill gjøres opp basert på de offisielle resultatene gitt av ligaen. For at spill skal stå, må antallet kamper som anses å ha gitt et offisielt resultat tilsvare antallet kamper som er planlagt når sesongen begynner, med mindre utfallet allerede er utvetydig bestemt. Ethvert tapt spill som regnes som et offisielt resultat, vil telle mot sesongspill.
    • For sesonglange spillerveddemål og spill på spillerutmerkelser, må den nominerte spilleren ha vært involvert i minst én snap i løpet av den ordinære sesongen for at spill skal stå.
    • For markeder på samlet antall seire i den vanlige sesongen, vil kamper som ender uavgjort behandles som tap.
   • Markeder for quarter og omgang:
    • For spill basert på spesifikke quarters eller halvdeler, må hele spilleperioden fullføres med mindre resultatet allerede er avgjort, med unntak av markeder for andre omgang som ikke inkluderer overtid dersom det spilles.
    • Fjerde quarter inkluderer ikke overtid.
   • Resultat til pause og fulltid:
    • "Resultat til pause og fulltid"-markeder avgjøres på antall mål som scores til pause og fulltid (eksklusiv overtid).
   • Spill med handikap:
    • Overtid gjelder for spill på kamper med handikap.
    • Overtid gjelder ikke for spill på pause- eller fulltidsmarkeder.
    • For spill på quarters eller omganger må hele perioden spilles for at spillet skal gjelde.
   • Matchspill:
    • Overtid gjelder. Skulle det skulle stå likt etter overtid, vil spillet tilbakebetales.
   • Poeng totalt
    • Overtid gjelder alle markeder for totalt antall poeng i kamp/lag og andre spill på poeng.
    • Overtid gjelder ikke for spill på poeng totalt på pause- og fulltidsmarkeder.
    • I tilfeller hvor poeng totalt er nøyaktig den nominerte linjen, vil alle spill tilbakebetales med mindre oddsen for det nøyaktige beløpet er sitert.
    • For spill på quarters eller omganger må hele perioden spilles for at spillet skal gjelde.
   • Første yard-linje i offensivt spill:
    • Resultatet avgjøres av hvor det første offensive spillet etter scrimmage finner sted.
    • I tilfeller hvor avsparket returneres og ender i touchdown, blir spillet stående til påfølgende avspark.
    • Ved turnover avgjøres resultatet etter hvor det første offensive spillet finner sted, i henhold til det mottagende lagets yard-linje.
   • Første straffe:
    • Dette avgjøres på den første straffen i spillet.
   • Første turnover og første lag til å gjøre en turnover:
    • For resultatets formål, vil bare interception eller fumble telle.
    • En punt eller "turnover on downs" kvalifiserer ikke som en turnover ved oppgjør.
    • Der en kamp er avlyst, vil spillene tilbakebetales med mindre en turnover allerede har funnet sted.
   • Første offensive spill:
    • I tilfeller der det blir dømt straffe for tjuvstart på det første offensive spillet, står spillene for neste offensive spill som finner sted uten straffe for tjuvstart.
   • Første lag / siste lag som scorer og person som scorer touchdown:
    • Ved avbrutte kamper, står spillene som allerede er avgjort (overtid gjelder for disse markedene).
    • "Spiller som gjør touchdown" tilbys med alternativet "andre på forespørsel".
    • Kun når en spiller ikke spiller en snap i den kampen er valgene ugyldige.
    • For markeder på hvem som scorer touchdown, er det vinnende valget spilleren som har ballen i målsonen. Eksempel: På en TD (pasning), vil mottakeren i målsonen være vinnerne, ikke QB-en.
   • Oddetall/partall-markeder:
    • I tilfeller ved et resultat på null, skal det anses som et partall når spillet avgjøres.
   • NFL Draft:
    • Den offisielle draftlisten på nfl.com brukes til oppgjør.
    • For «over/under draftposisjon»-markeder tildeles ikke-draftede spillere draftposisjonen som kommer etter siste draftede spiller.
    • For over/under draftposisjon-markeder betyr under at spilleren velges med et valg som er mindre enn det angitte tallet, mens over vil være etter det angitte tallet. Eksempel: Et marked med «Spiller A over/under draftposisjon 3,5» der spiller A er valgt med det andre valget i draften, vil under-spill vinne og over-spill tape.
    • EDGE er klassifisert som defensiv linjemann for oppgjørsformål.
    • Notre Dame er klassifisert som uavhengig og tilhører ikke noen conference for oppgjørsformål.
   • Spesifikke regler for College Football og CFL:
    • For spillerveddemål-markeder må spilleren spille minst én snap for at spillerveddemål skal stå.
    • For touchdown-scorer-markedet er spill all-in, enten spilleren kommer på banen eller ikke.
    • Markeder som har blitt revidert ved pause i andre halvdel av den kampen, inkluderer overtid.
    • Dersom det skulle stå likt i CFL, vil alle spill på vinner refunderes.
  3. 1.3#OddsOnThat-regler for amerikansk fotball

   • Reglene i denne underdelen gjelder spesielt for oppgjør på amerikanske fotball-spill som er plassert via #oddsonthat (OOT). Alle andre regler for oppgjør som er indikert i denne delen om amerikansk fotball, eller andre steder på denne nettsiden, vil også gjelde for oppgjør av OOT-spill, med mindre de motsier, eller er i konflikt med, de som er inkludert i denne underdelen (i så fall skal reglene i denne underdelen ha forrang).
   • Ved åpenbare ordfeil, forbeholder vi oss retten til å kansellere alle OOT-spill som er plassert på dette valget (og i slike tilfeller vil vi tilby at det relevante OOT-spillet plasseres på nytt med riktig ordlyd).
   • Hvis en spiller som er en del av et OOT-spill ikke tar del i den relevante kampen, vil hele OOT-spillet det er snakk om gjøres ugyldig. Dette gjelder i alle tilfeller, uansett om noen/alle de gjenværende valgene vinner eller taper. En spiller ansees "ikke å delta" hvis vedkommende er oppført som "inaktiv" på NFL.com.
  4. 2Friidrett

   • Der det arrangeres en premieseremoni, vil markedene avgjøres basert på det offisielle resultatet som ligger til grunn når seremonien finner sted, uansett om det kommer diskvalifiseringer eller justeringer på resultatene i ettertid.
   • Hvis det ikke er en premieseremoni, så vil utfallet bestemmes i henhold til det offisielle resultatet satt av det relevante organet, uansett diskvalifikasjoner eller endringer av resultat (bortsett fra endringer som kunngjøres innen 24 timer etter det opprinnelige resultatet i det relevante markedet, og som gjøres for å rette opp i feil i den opprinnelige resultatlisten).
   • Med mindre annet er oppgitt i markedsinformasjonen, hvis et friidrettsarrangement avbrytes, avlyses eller utsettes og ikke fullføres innen 7 dager etter planlagt sluttdato, vil alle spillene på disse markedene gjøres ugyldig (med unntak av de som allerede er avgjort).
   • Sammenlagtvinner-markeder handler om sammenlagtvinneren av et arrangement og ikke individuelle kvalifiseringer eller heat. Hvis "annen utøver" IKKE finnes, vil ønskede valg kunne legges til markedet på forespørsel. Når "annen utøver" er oppført på listen, vil det ikke være mulig å legge til andre utøverne.
  5. 3 Regler for australsk fotball

   • Utbetalinger gjøres opp i henhold til det offisielle resultatet. Hjemme- og bortekampene i den ordinære sesongen avgjøres til «ordinær tid», uten ekstraomganger. I tilfeller med «uavgjort» hvor det ikke tilbys et uavgjortalternativ, vil Betfair anvende «Dead heat»-regelen, og alle spill utbetales til halv pris av billetten. I for eksempel AFL Grand Final, hvor det ikke spilles ekstraomganger, vil alle duellspill avgjøres i henhold til «Dead heat»-regelen. I NAB Cup, AFL Finals og alle andre konkurranser som inkluderer ekstraomganger, utbetales gevinstene etter at ekstraomgangene er over.
   • På spill hvor det tilbys uavgjort, avgjøres spillet etter ordinær tid (dvs. ekstraomganger er ikke inkludert). I marginspill blir uavgjort alltid tilbudt, selv i andre spillalternativ hvor uavgjort ikke tilbys.
   • I en kamp som blir avbrutt eller utsatt, men likevel spilt innen syv dager etter den opprinnelige planlagte datoen, står alle spill. Når de syv dagene har utløpt, annulleres alle singelspill og innsatsene tilbakebetales, mens kombinasjonsspillene som påvirkes beregnes på nytt, uten den hendelsen eller kampen.
   • Hvis det planlagte stedet endres etter at et spill er plassert, vil alle spill gjelde forutsatt at kampen ikke utsettes med mer enn 7 dager fra den opprinnelige planlagte datoen.
   • For vinnere av kampen og målspark, vil statistikken som brukes av AFLs nettside (www.afl.com.au) gjelde og brukes til utbetalingsformål. For 1. målscorer (kun for kamp/1. quarter), så vil alle innsatser på det valget tilbakebetales hvis spilleren ikke er blant de 22 som starter. Alle innsatser på 1. målscorer i en hvilken som helst quarter blir stående, uansett om den valgte spilleren kun er innbytter for sitt respektive lag. Innsatsen tilbakebetales hvis det ikke scores mål i løpet av valgte quarter. I spill på 1. målscorer i kampen, er det ikke nødvendig at målet scores i 1. quarter.
   • Lag som har blitt trukket poeng på grunn av brudd på regler og forskrifter, anses likevel som startende. Tap av Premierships etter at Grand Final er fullført, fjernes og annulleres, og alle spill vil stå.
   • Top4/Top8: Lag som har blitt trukket poeng på grunn av brudd på regler og forskrifter, anses likevel som startende, dvs. All In Any-avgjørelser som tas av AFL vedrørende straff er endelige.
   • Wooden Spoon utbetales for det laget som har færrest seire i løpet av sesongen, inkludert «byes» (pauseuker). Hvis flere enn ett lag har like mange seire, vil plasseringen avgjøres av «For and Against» (for eller mot). Poeng som er trukket på grunn av brudd på regler og forskrifter, er ikke tatt med i denne forbindelse. All In. Kun seier
   • Miss 4/Miss 8: Lag som har blitt trukket poeng på grunn av brudd på regler og forskrifter, «anses likevel som startende». Hvis, på det tidspunktet et brudd annonseres, dette tapet av poeng betyr at kun ett utfall kan forekomme (dvs. Miss the 8 må forekomme), vil alle spille på den konkurrenten annulleres og pengene betales tilbake. Alle avgjørelser som tas av AFL vedrørende straff er endelige.
   • For Premier State-markeder, avgjøres utbetalingen av hvilken stat laget som vinner Grand Final kommer fra.
   • For Brownlow- og Coleman Medal-markeders, så vil «vinner og plassering» utbetales på første, andre og tredje. Dersom det står uavgjort mellom to eller flere spillere, gjelder «Dead heat»-regelen. Coleman Medal deles ut til spilleren som sparker flest mål under den ordinære AFL-sesongen i 2021.
   • Vi forbeholder oss retten til å suspendere noen eller alle spill på en kamp, på ethvert tidspunkt, uten forvarsel.
   • Tidspunkt for 1. mål – Utbetales på tidspunktet for 1. mål. I henhold til den offisiell AFL-nettsiden. Tidspunktet for målet er den løpende klokken, tid på er inkludert.
   • Flest disposals (gruppe), flest SuperCoach-poeng (gruppe) og flest mål – Alle innsatser tilbakebetales hvis spilleren ikke er blant de 22 som starter. Hvis spilleren er blant innbytterne, blir spillet stående.
   • Alle spillerdueller, dvs. flest disposal/flest mål/flest SuperCoach-poeng – Alle innsatser annulleres hvis én eller begge spillerne ikke er blant de 22 som starter eller er blant innbytterne.
   • SuperCoach-markeder – Resultatet i henhold til «Herald Sun SuperCoach Points».
   • Club Best and Fairests – Utbetaling i henhold til Official Club Best and Fairest. Spill avsluttes etter at 14. runde er avsluttet.
   • Samlet antall poeng for runde – Over eller under samlet antall poeng for alle kamper: Hvis en kamp blir avbrutt eller utsatt i syv dager, så kan en reduksjon legges til.
   • Hjemme/borte – Velg den totale marginen eller seiersmarginen til hjemmelag mot bortelag: Hvis en kamp blir avbrutt eller utsatt i syv dager, så kan en reduksjon legges til.
  6. 4 Badminton

  7. 4.1Generelle regler

   • En kamp ansees å ha startet når den første serven er tatt.
   • Der en kamp ikke spilles, eller spilles på en annen arena, vil alle spill på denne kampen gjøres ugyldig.
   • Der en kamp ikke spilles før det har gått 24 timer etter planlagt starttidspunkt, vil alle spill på kampen gjøres ugyldig.
   • Hvis navnet på noen av spillerne endres før kampen starter, vil alle spill på kampen gjøres ugyldig.
   • Hvis en kamp starter, men ikke fullføres, annulleres alle markeder.
   • Hvis en badmintonkamp ikke spilles, eller hvis en spiller får walkover, annulleres alle spill på kampen
   • Ikke-startende: spillene refunderes i henhold til hvilke spillere eller lag som trekker seg før starten på et arrangement. Vi forbeholder oss i tillegg retten til å gjøre et fradrag likelydende Tattersalls' regel 4(c) på spill som er plassert på begivenhetens gjenværende deltakere.
  8. 4.2Spesifikke regler for markedet

   • Riktig resultat:
    • I tilfeller hvor det blir en diskvalifisering, noen trekker seg eller kampen blir avbrutt, vil alle spill på riktig resultat gjøres ugyldig.
    • Hvis antall sett som skal spilles endres i løpet av en kamp, vil alle spill på riktig resultat (for den kampen) gjøres ugyldig. Alle andre spill vil stå.
    • I markeder hvor det spilles på riktig resultat, så er resultatet som ligger først hjemmelagets, men det som ligger som nummer to er bortelagets. For eksempel, spiller man på at resultatet blir 2–1, så satser man på at hjemmelaget vinner 2–1, men spiller man på 1–2 så er det bortelaget som vinner.

   • Spill på kamper med handikap, spill på poeng med handikap, antall games og poeng totalt:
    • Etter en diskvalifisering, at noen har trukket seg eller en avbrutt kamp, ​​vil alle spill på disse markedene gjøres ugyldig, med unntak av på de markedene som allerede er avgjort. For eksempel, skulle en kamp avbrytes under 3. game i en kamp hvor det spilles best av 3 games, så vil spill på over 2 / under 3 games avgjøres som vinner/taper (siden kampen faktisk har gått til 3 games).

   • Current Game Winner, Game Handicap Betting, Current Game Correct Score, Current Game Total Points, Current Game Extra Points, Current Game Lead after x Pts & Current Game Race to x Pts:
    • Ved diskvalifisering, at noen trekker seg eller en kamp avbrytes under gamet som spillet plasseres, ​​vil alle spill på disse markedene gjøres ugyldig, med unntak av på de markedene som allerede er avgjort. For eksempel, skulle et game avbrytes på 20–15 så vil alle spill på over/under 35,5 poeng eller færre i det gamet avgjøres som vinner/taper (gamet måtte ha minst 36 poeng for å kunne avgjøres på tidspunktet hvor det ble avbrutt).
  9. 5 Bandy

   • Alle spill avgjøres etter 90 minutters spill, med mindre noe annet er spesifisert. Hvis det ikke spilles i 90 minutter, vil alle spill gjøres ugyldig, med mindre et offisielt resultat erklæres.
   • Markedene for hver kamp avgjøres i henhold til resultatene fra forbundet som står som arrangør.
   • Hvis en kamp ikke spilles, vil alle spill på kampen gjøres ugyldig.
   • Dersom en kamp ikke fullføres, vil alle markeder bli ugyldige, så fremt ikke utfallet er utvetydig bestemt.
  10. 6 Baseball

  11. 6.1Generelle regler

   • Disse reglene gjelder for Major League Baseball, NCAA og World baseball.
   • Alle oppgjør er basert på resultater og statistikk gitt av de relevante ligaenes styrende organer, for eksempel MLB (Major League Baseball).
   • Hvis en kamp ikke starter på samme dag som det offisielle starttidspunktet (oppgitt av det relevante styrende organet) på grunn av forsinkelse eller andre lignende hendelser, vil alle spill gjøres ugyldig. Dagen for arrangementet blir betraktet som dagen i henhold til tidssonen der kampen var planlagt å spilles.
   • 7 inning-kamper: I MLB-kamper som kun skal spille 7 innings til å begynne med, så gjelder vanlige baseballregler på alle markeder som avgjøres i henhold til MLB.com. I de tilfeller hvor en kamp på 7 innings kortes ned etter første pitch (f.eks. på grunn av regn) så gjelder følgende regler:
    • Spill på vinner avgjøres i henhold til "4.5 Innings-regelen"
    • Markeder som er avgjort før kampen ble forkortet vil bli stående (eksempel: totalt antall runs i 1. innings blir stående hvis kampen avbrytes i 3. innings)
    • Alle andre markeder (inkludert, men ikke begrenset til Run Line og Totalt antall Runs) gjøres ugyldig, med mindre det spilles minst 7 innings eller 6,5 inning hvis hjemmelaget leder ved starten på andre halvdel av 7. innings.
   • Gjelder kun for MLB og NCAA: I tilfeller ved forkortede kamper, så er resultatene offisielle etter (og, med mindre annet et oppgitt, spillene skal avgjøres ved fullføring av) 5 spilte innings, eller 4,5 innings hvis hjemmelaget leder ved starten av andre halvdel av 5. innings (4,5 Innings-regelen). Hvis resultatet blir offisielt i samsvar med denne regelen, vil vinneren avgjøres av poengsummen etter siste hele inning (med mindre hjemmelaget scorer og det blir uavgjort, eller tar ledelsen i andre halvdel av inningen, så bestemmes vinneren av poengsummen på det tidspunktet kampen stoppes). Kun for World Baseball: I tilfeller ved forkortede kamper, vil alle markeder som ikke er avgjort anses ugyldige hvis kampen ikke fortsetter samme dag, uavhengig av resultatet.
   • Til tross for det ovennevnte, under visse omstendigheter hvor det er spesifisert, så er resultatene offisielle etter (og spillene skal avgjøres ved fullføring av) minimum 9 innings eller 8,5 innings hvis hjemmelaget leder ved starten av andre halvdel på 5. innings (8,5 Innings-regelen).
   • Ved livespill skal 8,5 innings-regelen automatisk gjelde med mindre annet er oppgitt – f.eks. i seksjonen nedenfor med tittelen "Oversikt over spesifikke baseballmarkeder" (som skal ha forrang). Hvis en kamp forkortes på grunn av dårlig vær eller lignende, vil livespillmarkedene som allerede er avgjort, gjelde (uavhengig av 8,5 innings-regelen eller om et offisielt resultat er bekreftet).
   • Ekstra innings, hvor det er aktuelt, gjelder for oppgjørsforemål.
   • Hvis en først stoppes, men fullføres neste dag (lokal tid), vil alle spill stå. Hvis en sluttspillkamp i MLB avbrytes, så vi alle spill bli stående frem til kampen er fullført.
   • Laget som er oppført som nummer to i arrangementsnavnet er hjemmelaget (selv om spillet foregår på et nøytralt sted). Eksempel: "Lag A v Lag B" eller "Lag A @ Lag B" – Lag B er hjemmelag.
   • Alle markeder på totalvinner inkluderer sluttspill der hvor det gjelder.
   • Hvis en mercy-regel brukes for oppgjørsforemål vil markeder (for både føre kamp og livespill) bli avgjort i henhold til resultatet som bestemmes av bruken av mercy-regelen.
   • De planlagte startende pitcherne («oppførte pitchere») er ikke relevante for noen baseball-markeder, og spill på slike markeder vil stå uansett om de oppførte pitcherne ikke starter.
   • Skulle en kamp ende uavgjort og ingen ekstra innings spilles, så gjøres spill på vinner som ugyldig og alle andre markeder avgjøres i henhold til resultatet.
   • I "double-headers" i Australian Baseball League (ABL), så er hver av de første kampene 7 inning-kamper og oddsen er dermed satt tilsvarende. Hvis den første kampen i en "double header" går til ekstra innings, noe som gjør at den andre kampen forkortes til færre enn de planlagte 9 innings, så vil alle spill på run line og total-markeder på den andre kampen gjøres ugyldig. Alle spill på "head-to-head" vil stå.
  12. 6.2Oversikt over spesifikke baseball-markeder

   • Spill på vinner: Markeder hvor man spiller på vinneren, avgjøres i henhold til 4,5 innings-regelen.
   • Run Line-markeder: Avgjøres i henhold til 8,5 innings-regelen.
   • Antall runs-markeder: Avgjøres i henhold til 8,5 innings-regelen, med mindre resultatet allerede er bestemt.
   • Doble markeder (vinnerspill, run line / totalt): Avgjøres i henhold til 8,5 innings-regelen.
   • Resultat til pause og fulltid Avgjøres på grunnlag av resultatet ved slutten av 5. Inning pluss sluttresultatet i henhold til 8,5 innings-regelen.
   • Tri-Bet-markeder: Avgjøres i henhold til 8,5 innings-regelen.
   • Oddetall/partall-markeder Avgjøres i henhold til 8,5 innings-regelen. I tilfeller ved et resultat på null, skal det anses som et partall når spillet avgjøres.
   • Seiersmargin-markeder: Avgjøres i henhold til 8,5 innings-regelen.
   • Markeder med lag som scorer først: Avgjort på første run i kampen (uavhengig av om hele kampen eller et visst antall innings fullføres). Tilbys det dobber, gjelder 8,5 innings-regelen.
   • Markeder med lag som scorer sist: Avgjøres i henhold til 8,5 innings-regelen.
   • Halvdel med flest poeng kampen: Inklusive ekstra innings, og avgjøres i henhold til 8,5 innings-regelen. I forbindelse med denne regelen skal første "halvdel" av en kamp anses som første 5 innings, og den andre "halvdelen" skal anses som alle andre innings som finner sted under kampen (inkludert ekstra innings). For eksempel, hvis det spilles 11 innings, skal første "halvdel" av kampen anses som første 5 innings, og den andre "halvdelen" av kampen skal anses som de siste 6 innings.
   • Inning med høyeste poengsum: Avgjøres i henhold til 8,5 innings-regelen. Regler for dødt løp gjelder ved uavgjort. Skulle inningen med høyeste poengsum komme i ekstra innings, så vil innings 1–9 avgjøres som tapt.
   • Inning med første/siste resultat: Avgjøres i henhold til 8,5 innings-regelen (med mindre resultatet allerede er bestemt).
   • Inning-/halve inning-markeder: Den relevante inningen eller halve inningen må være fullført for at spillene skal stå (med mindre resultatet allerede er avgjort).
   • 3/5/7 inning-markeder: Det spesifiserte antall innings må fullføres for at spillene skal bli stående (med mindre hjemmelaget har ledelsen og andre halvdel av inningen ikke vil endre resultatet for markedet).
   • Markeder på 1. halvdel Avgjøres etter at 5 innings er fullført. 4,5 innings-regelen gjelder forkortede kamper hvor resultatet av markedene allerede er avgjort.
   • Ledelse etter-/Først til-markeder: Avgjøres basert på resultatet etter den spesifikke perioden eller når påkrevd antall runs er nådd.
   • Hit-markeder: Avgjøres i henhold til 8,5 innings-regelen. I tilfelle spesifikke inning-/halve inning-markeder, må den oppgitte perioden være fullført for at spillene skal stå, med mindre resultatet allerede er avgjort.
   • Spesialer for ordinær sesong: Et lag må spille minst 159 kamper for at spillene på ordinær sesong skal stå. Spill vil være ugyldige så fremt de ikke er avgjort. Der en spesifisert spiller er oppført under et marked som gjelder en bestemt liga/lag, vil han bli ansett som en spiller i den ligaen/laget når resultatet skal bestemmes, uavhengig av om spilleren bytter liga/lag.
   • Home run/kampens vinner – dobbel: Oppførte pitchere må starte og spilleren må møte 1 på slag for at spillet skal stå (skjer ikke det, vil markedet gjøres ugyldig).
   • Antall strikeouts av spiller: Oppførte pitchere må starte for at spill skal stå. Hvis oppførte pitchere på motstanderlaget ikke starter, vil spillet stå.
   • Spillerprestasjon – dobler Begge de oppførte pitcherne må starte for at spillet skal stå.
   • Spill på serie: hvis vi ikke har odds på en serie som ender uavgjort, så vil spillene på serien gjøres ugyldig.
   • Spill på serie: Når ingen av de oppførte kampene ikke spilles, forbeholder vi oss retten til å gjøre spesialmarkedene på serien ugyldige.
  13. 7 Basketball

    7.1Regler – Euro/annen basketball

    • Reglene i denne delen (og avsnitt 7.2 og 7.3) gjelder FIBA-turneringer, europeiske, australske, mellomamerikanske, søramerikanske, afrikanske og asiatiske basketballkonkurranser.
    • Spill avgjøres i henhold til resultatet som er erklært av det relevante organet ved kampens slutt (inkludert overtid). I mangel på konsistente, uavhengige bevis eller ved betydelige motstridende bevis, vil spill bli avgjort basert på vår egen statistikk.
    • Dersom en kamp ikke fullføres, vil alle markeder bli ugyldige, så fremt ikke utfallet er utvetydig bestemt.
    • Hvis en kamp utsettes, blir den ugyldig med mindre den finner sted innen 48 timer etter det første planlagte starttidspunktet.
    • I de tilfeller hvor en kamp ender uavgjort og det ikke spilles overtid, så vil matchspill og matchspill i normaltid (2-veis) gjøres ugyldig. Overtids-markeder avgjøres som JA.
    • I de tilfeller hvor en kamp ikke ender uavgjort, men det likevel spille overtid (for kvalifiseringsformål), vil markedene bli avgjort i henhold til resultatet på slutten av ordinær tid.
    • Alle markeder med spill på utfall, med mindre annet er oppgitt, inkluderer sluttspill og eventuelle offisielle reguleringsorganisasjoner, hvor det er aktuelt.

    7.2Oversikt over spesifikke markeder – Euro/annen basketball

    • Matchspill: (f.eks. spill på vinner eller taper hvor det ikke er mulig å satse på uavgjort), poeng totalt, handikap og oddetall/partall. Basert på resultatet etter fullført kamp, inkludert overtid.
    • Spill på kampresultat-markeder (f.eks. spill på vinner, taper eller uavgjort i markeder hvor det tilbys alternativ for uavgjort) avgjøres basert på resultatet etter ordinær tid (eksklusiv overtid).
    • Markeder for quarter/halvdel: Hele perioden/halvdelen må fullføres for at spillene skal stå.
    • Markeder for quarter: Resultater for relevant quarter – overtid gjelder ikke.
    • Markeder for 2. halvdel: Resultater for 2. halvdel – overtid gjelder ikke.
    • Markeder med høyeste poengsum: Skulle to eller flere quarters/halvdeler resultere i samme høyeste poengsum, gjelder regler for dødt løp. Overtid gjelder ikke.
    • Blir det overtid?: Markedet avgjøres som ja hvis kampen ender uavgjort etter ordinær tid, uansett om overtiden spilles eller ikke:
    • Resultat til pause og fulltid: Baseres på resultatet ved pause og fulltid (eksklusiv overtid).
    • Antall poeng til hjemme-/bortelag: Basert på resultatet etter fullført kamp, inkludert overtid.
    • "Først til X"-markeder Baseres på hvilket lag som når det spesifikke resultatet i det spesifikke tidsrommet først. "Ingen" tilbys også. Overtid gjelder ikke for disse markedene.
    • Omgang med flest scoringer: Andre omgang er inklusiv overtid.
    • Serie-markeder: En serie må avsluttes på en naturlig måte for at spillene skal stå.
    • Siste poeng-markeder: Avgjøres ved det siste poenget i en kamp, inkludert overtid.

    7.3Spillerveddemål – Euro/annen basketball

    • Første poeng-markeder Avgjøres ved det første poenget i en kamp, inklusiv frikast, og baseres på det offisielle resultatet fra følgende kilder: (http://www.euroleague.net/, http://www.fiba.com/, http://www.fibaeurope.com/, http://www.acb.com/). Skulle en spiller som er oppført, ikke starte kampen, vil alle spill på vedkommende gjøres ugyldig (alle andre spill står). Hvis det skulle stå likt etter første quarter, så vil dobler på første poeng/første quarter avgjøres som tap.
    • Første lag med poeng: Resultatet avgjøres av hvilken spiller fra hvert lag som gjør første poeng; skulle en spiller som er oppført, ikke starte kampen, vil alle spill på vedkommende gjøres ugyldig (alle andre spill står). Spillene avgjøres basert på informasjon fra følgende kilder: (http://www.euroleague.net/, http://www.fiba.com/, http://www.fibaeurope.com/, http://www.acb.com/).
    • Spillerprestasjon-markeder: Alle spill står hvis en spiller går på banen, uansett hvor mye spilletid vedkommende har. Alle totaler inkluderer overtid. Hvis én av spillerne ikke får noen spilletid, vil alle spill på det markedet gjøres ugyldig.
    • Spillerprestasjons-markeder som tilbys som livespill/i pausen: Spill på dette markedet baserer seg på statistikken til en spiller for hele kampen (inkludert overtid). Hvis en spiller ikke får spilletid, så vil alle spill på den spilleren gjøres ugyldig.
    • Spill på spiller i kampen: Spill på dette markedet baserer seg på statistikken til en spiller etter fullført kamp (inkludert overtid). Hvis én av spillerne ikke får noen spilletid, vil alle spill på det markedet gjøres ugyldig.
    • Markeder for spillerrangering: Spill avgjøres i henhold til resultatet som er erklært av det relevante organet ved kampens slutt (inkludert overtid). http://www.euroleague.net/, http://www.fiba.com/, http://www.fibaeurope.com/, http://www.acb.com/. Hvis én av spillerne ikke får noen spilletid, vil alle spill på det markedet gjøres ugyldig.
    • Lag: Spiller med flest poeng/rebounds/assists: Spill som plasseres på dette markedet avgjøres basert på den relevante statistikken. Hvis to eller flere spillere kommer likt, gjelder regler for dødt løp.
    • Konkurranse: Spiller med flest poeng/rebounds/assists: Spill som plasseres på dette markedet avgjøres basert på den relevante statistikken etter fullført konkurranse (eksklusiv sluttspill med mindre annet er oppgitt). Hvis to eller flere spillere kommer likt, gjelde regler for dødt løp. Fradrag for regel 4 gjelder ikke.
    • Spill på seriepoeng, rebounds, assists, steals og blocks: En serie må avsluttes på en naturlig måte for at spillene skal stå. Overtid gjelder i forbindelse med oppgjør av spill. Hvis to eller flere spillere kommer likt, gjelder regler for dødt løp.

    7.4Regler – US Basketball

    • Alle oppgjør baseres på resultater og statistikker gitt av den relevante ligaens styrende organ: www.nba.com, www.ncaa.com, http://www.wnba.com, http://espn.go.com, http://www.donbest.com.
    • Laget som er oppført som nummer to i arrangementsnavnet er hjemmelaget (selv om spillet foregår på et nøytralt sted). Eksempel: "Lag A v Lag B" eller "Lag A @ Lag B" – Lag B er hjemmelag.
    • Dersom et kamp blåses av med mer enn fem minutter igjen å spille, vil alle spill gjøres ugyldig, bortsett fra på de markedene som allerede er avgjort.
    • Hvis en kamp ikke starter på den planlagte startdatoen og ikke fullføres innen 24 timer, vil alle spill gjøres ugyldig, med unntak av spill på markedene som allerede er avgjort.
    • Regelen for ugyldighet gjelder for alle markeder hvor det ikke tilbys odds på uavgjort.
    • Overtid gjelder for alle markeder, med mindre noe annet er oppgitt.
    • Alle markeder med spill på utfall er inkludert sluttspill, med mindre annet er oppgitt. Eventuelle offisielle tiebreak hvor det er aktuelt, er inkludert i oppgjøret.

    7.5Oversikt over spesifikke markeder – US basketball

    • Matchspill, poeng totalt, handikap og oddetall/partall: Basert på resultatet etter fullført kamp, inkludert overtid.
    • Markeder for quarter/halvdel: Hele perioden må fullføres for at spillene skal stå.
    • Markeder for quarter: Resultater for relevant quarter – overtid gjelder ikke.
    • Markeder for 2. halvdel: Resultater for 2. halvdel, inkludert overtid.
    • Resultat til pause og fulltid: Baseres på resultatet ved pause og fulltid inklusiv overtid.
    • Antall poeng til hjemme-/bortelag: Basert på resultatet etter fullført kamp, inkludert overtid.
    • "Først til X"-markeder Baseres på hvilket lag som når det spesifikke resultatet i det spesifikke tidsrommet først. "Ingen" tilbys også.
    • Omgang med flest scoringer: Andre omgang er inklusiv overtid.
    • Serie-markeder: En serie må avsluttes på en naturlig måte for at spillene skal stå.
    • Siste poeng-markeder: avgjøres basert på det siste poenget i omgangen.
    • Margin-markeder: Resultat etter ordinær tid, inkludert overtid.
    • Tri-Bet-markeder: Resultat etter ordinær tid, inkludert overtid.
    • Seire i ordinær sesong: Et lag må spille 70 kamper for at spillene skal stå. Alle spill på seire i den ordinære NBA-sesongen gjøres ugyldige hvis det relevante laget ikke spiller minst 70 kamper, med mindre utfallet allerede er utvetydig bestemt før avbrytelsen eller sesongen ble gjort kortere.
    • Spill på laget i kampen: Resultatet baserer seg på laget med flest seire i løpet av sesongen eller som har kommet lengst.
    • Wire To Wire: Disse markedene handler om at et gitt lag leder kampen på slutten av hvert quarter, Gitt at det valgte laget leder etter hvert quarter, blir spillet stående, uansett om de i løpet på et eller annet tidspunkt mister ledelsen i en kort periode. "Annet valg" erklæres som vinner hvis ingen av lagene leder etter et quarter.

    7.6Spillerveddemål – US basketball

    • Første poeng-markeder: Avgjøres ved det første poenget i en kamp, inklusiv frikast, og baseres på det offisielle resultatet fra NBA. Skulle en spiller som er oppført, ikke starte kampen, vil alle spill på vedkommende gjøres ugyldig (alle andre spill står). Hvis det skulle stå likt etter første quarter, så vil dobler på første poeng/første quarter avgjøres som tap.
    • Første lag med poeng: Resultatet avgjøres av hvilken spiller fra hvert lag som gjør første poeng; skulle en spiller som er oppført, ikke starte kampen, vil alle spill på vedkommende gjøres ugyldig (alle andre spill står).
    • Spillerprestasjon-markeder: Alle spill står hvis en spiller går på banen, uansett hvor mye spilletid vedkommende har. Alle totaler inkluderer overtid. Skulle en spiller ikke delta, vil alle spill gjøres ugyldig.
    • Spillerprestasjons-markeder som tilbys som livespill/i pausen: Spill på dette markedet baserer seg på statistikken til en spiller for hele kampen (inkludert overtid). Hvis en spiller ikke får spilletid, så vil alle spill på den spilleren gjøres ugyldig.
    • Spill på spiller i kampen: Spill på dette markedet baserer seg på statistikken til en spiller etter fullført kamp (inkludert overtid). Hvis én av spillerne ikke får noen spilletid, vil alle spill på det markedet gjøres ugyldig.
    • Lag: Spiller med flest poeng/rebounds/assists: Spill som plasseres på dette markedet avgjøres basert på den relevante statistikken. Hvis to eller flere spillere kommer likt, gjelder regler for dødt løp.
    • Konkurranse: Spiller med flest poeng/rebounds/assists: Spill som plasseres på dette markedet avgjøres basert på den relevante statistikken etter fullført konkurranse (eksklusiv sluttspill med mindre annet er oppgitt). Hvis to eller flere spillere kommer likt, gjelder regler for dødt løp. Fradrag for regel 4 gjelder ikke.
    • Spill på seriepoeng, rebounds, assists, steals og blocks: En serie må avsluttes på en naturlig måte for at spillene skal stå. Overtid gjelder i forbindelse med oppgjør av spill. Hvis to eller flere spillere kommer likt, gjelder regler for dødt løp.
    • US basketball: Gjennomsnitts-markeder for spiller i den ordinære sesongen: Spilleren må være med på minst 70 % av lagets kamper (58 i en sesong med 82 kamper).
    • East All Star: Avgjøres av hvilke spillere som blir valgt inn i East All Star Roster (12 spillere) ved første offentliggjøring av All Star-lagene hos NBA.com. Gjelder ikke for spillere som senere inkluderes på grunn av skader.
    • West All Star: Avgjøres av hvilke spillere som blir valgt inn i West All Star Roster (12 spillere) ved første offentliggjøring av All Star-lagene hos NBA.com. Gjelder ikke for spillere som senere inkluderes på grunn av skader.
  14. 8 Markeder for Big Brother, Christmas Number One og andre spesialspill

   Big Brother

   • Hvis en deltaker blir kastet ut av huset, fjernet av Big Brother eller gå ut av seg selv, vil de bli dømt som taper. Hvis samme deltaker hentes inn igjen på senere tidspunkt, vil de bli behandlet som en ny deltaker, og tidligere spill vil ikke gjelde.
   • Utkastelse-markeder gjelder kun offisielle utkastelser fra Channel Four/Five. Deltakere som forlater huset på egenhånd eller fjernes av Big Brother, vil ikke være en del av utkastelse-markedene. Betfair forbeholder seg retten til å gjøre alle spill plassert på utkastelser ugyldige, om de opprinnelige deltakerne skiftes ut. Andre kan til enhver tid legges til markedet.
   • Betfair er ikke ansvarlig for hvordan Channel Four/Five leder showet. Sene endringer i måten man kaster ut deltakere, at noen kommer inn eller andre går ut, eller andre faktorer som påvirker markedet er utenfor vår kontroll.
   • Eventuelle tvister angående ethvert marked vil bli henvist til Channel Four/Five for avklaring; deres avgjørelse vil bli behandlet som endelig.
   • Betfair forbeholder seg retten til når som helst å stoppe et marked.
   • I våre markeder vil en utkastelse bli behandlet som permanent utvisning fra deltakernes hus. Falske utkastelser vil derfor ikke dømmes som vinnere. Alle spill som plasseres på en forutsatt utkastelse (f.eks. første) vil gjelde frem til en deltaker må gå ut av huset, uten umiddelbar mulighet for retur.
   • Betfair forbeholder seg retten til å legge til dødt løp-reduksjon hvor det blir flere vinnere enn forventet.
   • Hvis begivenheten avlyses før en offisiell vinner blir erklært, avgjøres spillene som død løp mellom deltakerne som fortsatt ikke er slått ut. Spill på deltakere som allerede er slått ut blir behandlet som tapende valg.

   Christmas Number One

   • Spill på neste "Christmas number one" avgjøres basert på UK Chart (hitlisten) som gis ut av Official Charts Company.
   • For dette markedet gjelder ikke "featuring artists". Om en sang blir regnet som en duett eller ikke, eller om den inkluderer "featuring artists", bestemmes av officialcharts.com. Det vil være avgjørende om officialcharts.com inkluderer ordet "featuring" eller forkortelsen "FT" (eller lignende) foran en artists navn. Når en duett har en realistisk mulighet til å oppnå førsteplassen til jul (christmas number one) , vil vi forsøke å tilby et utvalg for den duetten (for eksempel Calvin Harris og Sam Smith).
   • Når flere versjoner av en bestemt artists sang inkluderer forskjellige sekundære artister (og disse flere versjonene anses av Official Charts Company å representere en enkelt oppføring), er det bare den primære artisten som gjelder for spillet. For eksempel var den offisielle Christmas Number One i 2017 Ed Sheerans "Perfect" (sangen oppnådde riktignok plasseringen som en konsekvens av andre versjoner med for eksempel Beyonce og Andrea Bocelli). Under slike omstendigheter ville Ed Sheeran alene bli ansett for å ha fått den offisielle "Christmas number one".

   Andre spesialmarkeder

   • TV-spesialer: Hvis det ikke erklæres en vinner, så vil disse respektive markeder gjøres ugyldig.
   • Reglene for spesialmarkeder er ofte veldig spesifikke, og vil vanligvis vises på samme plass som det respektive spillmarkedet.
  15. 9 Bowls

   • Hvis en kamp starter, men ikke fullføres, vil spilleren som går videre til neste runde vinne.
   • Hvis riktig antall games/sett ikke fullføres, vil spill på disse markedene gjøres ugyldig.
  16. 10Boksing og Mixed Martial Arts

    10.1 Boksing

    • Generelle regler for boksing:
     • Resultatene baseres på det offisielle resultatet ringside, med unntak av teknisk uavgjort (reglene beskrives i "uavgjort/teknisk uavgjort" nedenfor).
     • Resultatene er ikke offisielle før de er bekreftet av dommerne på arenaen hvor kampen foregår. Hvis det av en eller annen grunn ikke kommer en offisiell bekreftelse på kamparenaen, vil det henvises til www.boxrec.com for resultat. Skulle et offisielt eller uoffisielt sanksjonsorgan gjøre om en kampavgjørelse basert på anke, suspensjon, søksmål, narkotikatesting eller andre kampsanksjoner, vil ikke dette gjelde for spillene,.
     • Hvis en konkurranse blir utsatt, vil spillene gjelde hvis det planlagte arrangementet avholdes innen 48 timer. Ellers vil alle spill i forhold til konkurransen gjøres ugyldig.
     • I et arrangement hvor det blir "ingen konkurranse", vil alle spille gjøres ugyldig, med unntak av spillene som allerede er avgjort.
     • Hvis en av bokserne erstattes av en reserve, vil spillene på den opprinnelige kampen gjøres ugyldig, med unntak fra i konkurranser der ekvivalenten til et Tattersalls regel 4-fradrag gjelder (se Prize Fighter nedenfor)
     • Dersom den markedsførte kampen endres (f.eks. fra en tittelkamp til en ikke-tittelkamp), vil spillene stå.
     • I matchspill-markeder hvor det ikke tilbys uavgjort vil gjøres ugyldig dersom kampen ender uavgjort.
     • I kamper hvor planlagt antall runder endres, vil alle spill gjelde med mindre resultatet automatisk bestemmes av endringen i antall runder (i så fall vil spillene gjøres ugyldig). For eksempel, dersom en kamp endres fra 12 til 10 runder, vil spill på runde 11 og 12 gjøres ugyldig.
     • Oppvisningskamper – hvis et resulat erklæres i ringen, vil alle spill avgjøres i henhold til det erklærte resultatet. Dersom det ikke erklæres noe resultat, vil alle spill annulleres.
     • Statistikken som gis av Compubox vil bli brukt til å bestemme oppgjøret for alle spill som er plassert på: (i) en gitt fighter oppnår et visst antall slag som lander, (ii) en gitt fighter oppnår et visst antall jabs, (iii) en gitt fighter oppnår et visst antall Power Punches, og (iv) en gitt fighter oppnår et visst antall kroppsslag.
    • Spill på runder/gruppespill/alternative gruppespill
     • Dette markedet handler om runden/rundene som kampen blir avgjort i, og ikke det satser ikke på navngitte krigere for å vinne runden / rundene på dommerens scorekort.
     • Hvis en bokser ikke reagerer når bjellen ringer for neste runde, anses motstanderen å ha vunnet kampen i forrige runde.
     • Skulle, av en eller annen grunn, planlagt antall runder endres før kampen, vil alle spill på runder likevel bli stående.
     • Skulle, av en eller annen grunn, planlagt antall runder minskes før kampen, vil alle spill på runder likevel gjøres ugyldige.. Spill på alle gjenværende runder blir stående.
     • Når en kamp avsluttes før det planlagte antall runder er fullført, og av en eller annen grunn, vinneren avgjøres av dommer-kortene (teknisk avgjørelse/teknisk uavgjort), vil alle spill på runder avgjøres som tapt.
     • Hvis kampen går til dommer-kortene, så vil alle spill på runder avgjøres som tapt.
     • Når en kamp avsluttes før planlagt antall runder er fullført, f.eks. på grunn av en utilsiktet skade, og vinneren ikke blir bestemt av dommer-kortene, blir alle spill gjort ugyldige.
     • For spill på totale runder, så gjelder 1 minutt og 30 sekunder for en halv runde. For eksempel, for at et spill på "over 10,5 runder" skal være en vinne, må kampen vare lenger enn 1 minutt og 30 sekunder i runde 11. Hvis antall runder for en kamp endres etter at dette markedet er satt, vil alle spill på dette markedet gjøres ugyldig.
     • For "vil kampen gå tiden ut"-markeder (eller lignende ), vil alle spill gjøres ugyldig om det planlagte antall runder endres. Ved en teknisk avgjørelse, vil kampen bli ansett som IKKE har gått tiden ut (dvs. planlagt antall runder).
    • Runde-spesialer
     • Eventuelle spill som plasseres på at noe skal skje (eller ikke skje) i en gitt runde, blir ansett som å tape dersom kampen avsluttes før den runden starter. For eksempel så vil alle spill på at en utøver blir trukket poeng i runde 9, bli ansett som tapt hvis det f.eks. blir en knockout i runde 7.
    • Seiersmetode
     • En knockout (KO) er når bokseren ikke reiser seg etter dommeren har telt til ti. Tekniske knockouts (TKO) er når en bokser blir slått ned tre ganger i løpet av samme runde og kampen stoppes eller der dommeren går inn for å stoppe kampen når det blir bestemt at en utøver ikke kan fortsette. Hvis en utøver ikke kommer seg i ringen før neste runde starter, vil dette også bli ansett som en TKO. KO/TKO-alternativene inkluderer også diskvalifisering og at en utøver trekker seg.
    • Teknisk avgjørelse/uavgjort
     • Hvis en kamp er planlagt å lenger enn fire runder, og etter fire runder så oppstår en utilsiktet feil som forårsaker en skade (dommeren stopper kampen), vil kampen anses å ha resultert i en teknisk avgjørelse til fordel for bokseren som er foran på dommerkortene på tidspunktet kampen stoppes (og alle markeder på kampen vil stå).
     • Hvis den utilsiktede skaden/den tekniske avgjørelsen inntreffer i løpet av de første 4 rundene, vil alle spill bli gjøres ugyldig med mindre resultatet av det relevante markedet allerede er avgjort, eller hvis dommerkortene brukes til å bestemme en offisiell vinner.
     • Hvis en forsettlig feil forårsaker skade og skaden resulterer i at kampen stoppes i en senere runde: (i) den skadde bokseren blir ansett å ha vunnet ved teknisk avgjørelse hvis han er foran på dommerkortene, og (ii) kampen vil resultere i en teknisk uavgjort hvis den skadede bokseren er bak eller likt på dommerkortene (kampen anses å være uavgjort).
     • Å satse på runder eller flere runder, betyr at en utøver på KO, TKO, diskvalifisering eller på grunn av at den andre utøveren trekker seg i løpet av den runden eller rundene. Hvis det blir en teknisk dommeravgjørelse før kampen er slutt, vil alle spill på runder anses som tapt.
    • Å få en knockdown
     • En knockdown er når en utøver slås ned eller må telle til åtte.
    • Ubekreftede kamper
     • Alle kamper som skal finne sted kl. 12.00 den 31. desember er potensielle ubekreftede kamper; hvis kampen ikke finner sted innen denne datoen, vil alle slike spill gjøres ugyldige.
    • Regler for tittelkamper
     • Spill på kampen avgjøres av resultatet som annonseres i ringen. Hvis et resultat blir kunngjort i ringen, men endres ved et senere tidspunkt, avgjøres spillene basert på den nye vinneren.
     • Spill på utfall avgjøres basert på bokseren som løfter trofeet. Hvis en reserve kommer inn i løpet av turneringen, vil alle spill på utfall bli stående og en ny odds settes på den nye bokseren. Alle spill på boksere, som på grunn av skade eller kutt, trekker seg under turneringen blir ansett tapte spill.
     • Spill på utfall gjøres ugyldig om en oppført bokser ikke deltar. Denne regelen gjelder ikke for reserver.
     • "Reserver" (eller lignende) kan være oppført som et alternativ i en turnering. Disse valgene er oddssatt på "compete or not"-basis, og følgelig vil alle spill på disse valgene gjelde om en reserve konkurrerer eller ikke.
     • Tilsvarende av et Tattersalls regel 4-fradrag kan brukes på ethvert spill på utfall der en navngitt utøver må trekke seg før turneringen starter (og en reserve legges til).

    10.2 Mixed Martial Arts

    • Generelt
     • Hvis en konkurranse blir utsatt, vil spillene gjelde hvis det planlagte arrangementet avholdes innen 48 timer. Hvis konkurransen finner sted mer enn 48 timer etter det opprinnelige arrangementet var planlagt, vil alle spill på konkurransen være ugyldige.
     • Ved "ingen konkurranse" under et arrangement, vil alle spill gjøres ugyldige.
     • Skulle én av utøverne byttes ut, vil alle spill på den opprinnelige konkurransen være ugyldige.
     • Hvis en kamp endres fra 3 runder til 5 runder, eller 5 runder til 3 runder, vil alle matchspill på kampen stå, men alle andre markeder vil være ugyldige.
     • Statistikken som gis av ufcstats.com vil bli brukt til å bestemme oppgjøret for alle spill som er plassert på: (i) en gitt fighter oppnår et visst antall betydningsfulle slag, (ii) en gitt fighter oppnår et visst antall submission-forsøk (iii) en gitt fighter oppnår et visst antall takedowns.
    • Vinner kampen:
     • Oddsen som settes på hver utøver er på at vedkommende vinner, og ved uavgjort vil alle matchspill være ugyldige og spillet returneres (dette inkluderer også kamper som ender med at flertallet av dommerne mener at ingen vant).
     • Spill avgjøres i henhold til det offisielle resultatet i ringen. Klager/endringer som kommer i ettertid påvirker ikke avgjørelsen (med mindre endringen ble gjort på grunn av menneskelig feil da resultatet ble kunngjort).
    • Seiersmetode:
     • En KO inkluderer følgende:
      • dommeren stopper kampen mens begge utøverne står;
      • dommeren stopper kampen mens begge utøverne ligger;
      • kampen stoppes av en lege;
      • kampen stoppes utøverens hjørne/lag; og
      • en utøver trekker seg pga. skade.
     • En overgivelse inkluderer følgende:
      • dommeren stopper kampen pga. tap-out;
      • dommeren stopper kampen pga. teknisk overgivelse; og
      • utøveren overgir seg verbalt.
     • Ved diskvalifisering eller "ingen konkurranse", gjøres dette markedet ugyldig.
    • Spill på runder/Antall runder
     • Dersom en bokser trekker seg i perioden mellom rundene, anses kampen å ha blitt avsluttet i den foregående runden.
     • For spill på "antall runder", så gjelder 2 minutter og 30 sekunder for en halv runde (hvis runden varer i 5 minutter). For eksempel, for at et spill på "over 1,5 runder" skal være en vinne, må kampen vare lenger enn 2 minutt og 30 sekunder i runde 2. Hvis antall runder i en kamp endres etter "Antall runder"-markedet er satt, vil alle spill på dette markedet gjøres ugyldig.
     • Hvis en kamp stoppes på nøyaktige 2 minutter og 30 sekunder av runden, vil spill på «Runder totalt» for den spesifikke runden være ugyldige.
     • Dersom det oppsatte antallet runder endres før kampen vil alle "spill på runder" gjøres ugyldig.
    • Fight of the Night / Submission of the Night / Performance of the Night
     • Våre regler for dødt løp gjelder hvis to eller flere av de oppførte utøverne blir tildelt Fight of the Night / Submission of the Night / Performance of the Night.
    • Raskeste Fight Of The Night
     • Dette markedet avgjøres i henhold til de offisielle tidene som er tilgjengelig på www.ufc.com og vinneren skal avgjøres basert på hvilken av kampene som varer kortest tid.
     • Våre regler for dødt løp gjelder hvis to utøvere slutter på samme tid.
    • Poenghandikap
     • En utøver som vinner før kampen har gått tiden ut, blir avgjort som vinner. Hvis kampen går til en dommeravgjørelse, så vil sammenlagtresultatet deres bestemme vinneren. Hvis kampen erklæres som "ikke konkurranse", vil dette markedet gjøres ugyldig.
    • Kombinasjonsspill på runde og metode
     • Vinneren avgjøres basert på runden som kampen avsluttes og metoden den ene utøveren vinner på. Spill på dette markedet dømmes til tapt om kampen ender i en dommeravgjørelse.
    • Vil kampen gå tiden ut?
     • For «vil kampen gå tiden ut»-markeder (eller lignende markeder), vil alle spill gjøres ugyldige dersom det planlagte antallet runder endres.
  17. 11 Cricket

   • Generelle regler
    • Dersom en kamp avlyses før den settes i gang, vil alle markeder gjøres ugyldig, med mindre kampen spilles på nytt innen 48 timer etter planlagt starttidspunkt (spillet vil da bli stående).
    • Eller, hvis det er en offisiell reservedag på plass for kampen, vil alle spill stå, og de avgjøres basert på begivenhetene som finner sted (inkludert eventuell fortsettelse eller påbegynnelse på reservedagen), i samsvar med våre regler for alle gjeldende markeder.
    • Dersom spillestedet endres, så vil spill som allerede er plassert stå, gitt at hjemmelaget fortsatt anses som hjemmelag. Dersom hjemme- og bortelaget i en oppført kamp byttes om, vil spillene som er plassert på den opprinnelig oppføringen gjøres ugyldig.
   • Generelt oppgjør
    • Alle turnerings og kampmarkeder blir avgjort på grunnlag av de offisielle turneringsresultatene/kampresultatene som er tilgjengelig ICCs offisielle nettside. Hvis det ikke er tilgjengelige resultat, vil nettstedet www.cricinfo.com brukes til avgjøre resultatet.
    • En slagmann som trekker seg fra en inning, vil ikke være tilgjengelig for spill på wickets.
    • Uttrykket "innings når sin naturlige avslutning" refererer til en innings som ikke har blitt stoppet på grunn av eksterne faktorer som regn eller dårlig lys. Et lag som bowles ut, anses å utgjøre den naturlige avslutningen på en inning.
   • Limited overs-kamper
    • Kampspill avgjøres i henhold til vinneren som bestemmes av offisielle konkurranseregler (inkludert kamper som forkortes på grunn av eksterne faktorer og DLS eller lignende som benyttes for å kunne gi et offisielt resultat). I tilfeller der det ikke er spilt nok for at man skal kunne gi et offisielt resultat i henhold til konkurransereglene, skal alle spill gjøres ugyldige, uavhengig av om konkurransereglene utroper en "vinner" for at turneringen skal kunne fortsette, eller hvis det blir en super over/bowl out for å bestemme en vinner.
    • Hvis en kamp står uavgjort og det spilles en super over eller bowl out, vil vinneren avgjøres basert på super over-/bowl out-resultatet. I alle andre scenarier vil regler for dødt løp gjelde. For å unngå tvil, hvis det står uavgjort etter begge innings (inkludert scenariet der DLS eller andre lignende metoder brukes i forkortede over games), er en hvilken som helst uavgjort basert på tidligere handlinger i kampen/konkurransen/turneringen som kan brukes til å bestemme en vinner, inkludert, men ikke begrenset til: å tape færrest wickets, run rates, de fleste boundaries, de fleste sixes, bedre poengsum på et bestemt punkt, høyere gruppeposisjon teller ikke for formålene med dette markedet.
    • Hvis en super over/bowl out resulterer i uavgjort, og det ikke finnes flere måter å bestemme en vinner på, vil regler for dødt løp gjelde. Hvis det benyttes senere super overs/bowl outs, vil avgjørelsene baseres på disse.
   • Test Matches og County Championship Matches
    • Hvis en kamp avlyses på grunn av dårlig vær, vil alle spill gjøres ugyldig.
    • Hvis en kamp ender uavgjort, eller avlyses av annen grunn enn værforholdene, vil spill på utfall gjøres ugyldig.
    • Hvis en kamp vi ikke har odds på ender uavgjort, så vil spillene på kampen gjøres ugyldig.
    • Hvis et av lagene gir opp første innings, så vil alle spillene på denne inning gjøres ugyldig.
   • Sheffield Shield Matches
    • Hvis en kamp vi ikke har odds på ender uavgjort, vil spill på laget som gjør flest poeng avgjøres som vinner. Skulle det være uavgjort med tanke på antall poeng, vil spillene gjøres ugyldig.
   • Spill på serie
    • Hvis serien vi ikke har odds på ender uavgjort, så vil spillene på serien gjøres ugyldig.
   • Antall runs av lag
    • Hvis et lags innings i en test-kamp eller county championship-kamp varer mindre enn 60 overs på grunn av eksterne faktorer, vil spillene på dette markedet avgjøres som ugyldig. Dette gjelder ikke for innings som har fått sin naturlige avslutning.
    • I limited overs-kamper, vil markedet avgjøres basert på sluttresultatet til laget som slår, inkludert tillegg eller straffe-runs i denne inningen. Skulle det være en reduksjon i planlagte overs, vil oppgjøret fremdeles gjelde forutsatt at reduksjonen ikke er mer enn 20 % av hele inningen på det tidspunktet spillet ble plassert (inkludert eventuelle overs som laget allerede har møtt). Skulle reduksjonen i overs være større enn 20 %, vil alle spill på dette markedet gjøres ugyldig, med mindre resultatet av et slikt spill allerede var avgjort før avslutningen av den forkortede inningen. Hvis et lag møter mindre enn 10 overs, vil alle spill gjøres ugyldig ved reduksjoner i overs.
    • I kamper som vi tilbyr spill på Team Total Runs for begge lagene, vil alle spill plassert i andre omgangs løp stå uavhengig av poengsummen som ble oppnådd av sidebatteriet først, forutsatt at ingen av lagets innings reduseres med mer enn 20% av tildeling av hele innings (inkludert eventuelle overs som allerede er bowlet da spillet ble plassert).
   • Lag gjør X runs (f.eks. India gjør "X" runs)
    • Dette markedet er atskilt fra "totalt antall runs av lag" og avgjøres basert på det totale antallet runs som gjøres av det respektive laget, uavhengig av reduksjon i overs.
    • I kamper der vi tilbyr spill på "totalt antall runs av lag" for begge lagene, vil alle spill som plasseres på runs i andre innings stå, uansett om resultatet oppnås av laget som slår først.
   • Beste slagmann på lag/Runscorer (serie)
    • Live eller ikke (f.eks. hvis en spiller ikke deltar i en serie, vil spill plassert på spilleren stå).
    • Hvis to eller flere spillere får samme antall runs, er det regler for dødt løp som gjelder.
   • Beste slagmann på laget/Runscorer (kamp)
    • I en kamp med 2 innings (testkamp eller County Championship), gjelder dette markedet kun for første innings, så fremt ikke noe annet er oppgitt.
    • Avhengig av typen kamp, med mindre annet er oppgitt, må følgende antall overs minst være kastet i det lagets innings for at spillet skal stå.
     • Test-kamper: 50 overs
     • County Championship: 50 overs
     • 50 over-kamp: 25 overs
     • 40 over-kamp: 20 overs
     • 20 over-kamp: 10 overs
     • The Hundred: 50 baller
    • Spill vil alltid stå hvis innings når sin naturlig slutt før kravet over oppfylles. Spill plassert på en hvilken som helst ikke navngitt spiller i startelleveren (inkludert «impact subs»), annulleres.
    • Spillere navngitt i startelleveren som ikke slår, anses å ha deltatt og spill på slike spillere blir avgjort som tapte spill.
    • Hvis to eller flere spillere får samme antall runs, er det regler for dødt løp som gjelder.
    • Hvis vinneren i en limited overs-kamp allerede er avgjort selv om inningen ikke er spilt til sin naturlige avslutning, vil markedet avgjøres som normalt, uansett reduksjon eller ikke.
    • Beste bowler på laget/Wicket Taker (serie/turnering)
     • Live eller ikke (f.eks. hvis en spiller ikke deltar i en serie/turnering, vil spill plassert på spilleren stå).
     • Hvis to eller flere spillere får like mange wickets, gjelder regler for dødt løp.
    • Beste bowler på laget/Wicket Taker (kamp)
     • I en kamp med 2 innings (testkamp eller County Championship), gjelder dette markedet kun for første innings, så fremt ikke noe annet er oppgitt.
     • Avhengig av typen kamp, med mindre annet er oppgitt, må følgende antall overs minst være kastet i det lagets innings for at spillet skal stå.
      • Test-kamper: 50 overs
      • County Championship: 50 overs
      • 50 over-kamp: 25 overs
      • 40 over-kamp: 20 overs
      • 20 over-kamp: 15 overs
      • The Hundred: 50 baller
     • Spill vil alltid stå hvis innings når sin naturlig slutt før kravet over oppfylles. Spill plassert på en hvilken som helst ikke navngitt spiller i startelleveren (inkludert «impact subs»), annulleres.
     • Spillere navngitt i startelleveren, men som ikke bowler, anses å ha deltatt og spill på slike spillere blir avgjort som tapte spill.
     • Hvis to eller flere spillere får like mange wickets, gjelder regler for dødt løp. Hvis det ikke blir tatt noen wickets, gjøres markedet ugyldig.
    • Spill på slagmann i kampen
     • Med mindre annet er oppgitt, så vil disse markedene avgjøres basert på antall runs i første innings.
     • Hvis én av spillerne som er oppført i markedet ikke slår, så vil markedet gjøres ugyldig.
     • Regler for dødt løp gjelder hvis to eller flere slagmenn gjør samme antall runs (antall runs må være høyere enn noen annen slagmann i markedet).
    • Spill på slagmann i kampen/Trios/Threesomes
     • Med mindre annet er oppgitt, så vil disse markedene avgjøres basert på antall wickets i første innings.
     • Hvis spillerne oppnår samme antall wickets der hvor det ikke ble tilbudt noen odds, gjelder regler for dødt løp.
     • Alle deltakere i spillet på kampen må bowl minst én gang for at spillet skal stå.
    • Runs av spiller
     • Markedet avgjøres av spillernes sluttresultat, uansett reduksjon i overs.
     • Minst én ball må bowles mens en slagmann er ved crease for at spillene skal stå.
     • Hvis slagmannen avslutter inningen "ikke ute" på grunn av en erklæring, så vil laget som når slutten av sine overs eller laget når målet sitt, vil spillerens "ikke ute"-resultat gjelde for oppgjørsforemål.
     • Hvis en slagmann ikke slår, så vil alle spill på slagmannen gjøres ugyldig.
     • Hvis en slagmann ikke er blant de 11 som starter, så vil alle spill på slagmannen gjøres ugyldig.
     • Hvis en slagmann trekker seg, men kommer tilbake ved et senere tidspunkts, så vil totalt antall runs gjort av vedkommende i den inningen gjelde for oppgjørsforemål. Hvis slagmannen ikke kommer tilbake, vil sluttresultatet være det samme som når slagmannen trakk seg.
    • Antall runs i en session
     • Resultatet av dette markedet bestemmes av det totale antall runs i løpet av en session, uavhengig av hvilket lag som har gjort disse (dvs. hvis det er en endring av runs i løpet av inningen, vil resultatet avgjøres av samlet antall runs i løpet av denne session, i begge innings).
     • Det er tre sessions per dag i test cricket. Første session spilles fra start på morgenen til lunsj. Andre session er fra lunsj til te. Tredje session er fra te til spillet avsluttes for dagen. Hvis det bowles færre enn 20 overs i en session, så vil spill på antall runs i den session gjøres ugyldig.
     • Tillegg (wides, no-balls, byes og leg byes) gjelder også i "antall runs".
    • Antall wickets i en session
     • Dette markedet avgjøres basert på antall wickets som tapet i en session (uansett hvilket lag som taper dem). Hvis det bowles færre enn 20 overs i en session, så vil alle spill på det markedet gjøres ugyldig. Spillere som trekker seg (f.eks. hvis de er skadet) gjelder ikke som wickets.
    • Runs i et spesifisert antall overs (f.eks. 1. 5/10/15/20/25/30/35/40 Overs) ** EKSKLUDERT 6 OVER RUNS**
     • Fullt antall spesifiserte overs må spilles for at spillet skal stå (med mindre inningene har nådd sin naturlige avslutning, eller hvis videre spill ikke kan påvirke resultatet).
     • Enhver endring i feltbegrensninger på grunn av reduksjon av planlagte overs vil ikke påvirke oppgjøret av dette markedet.
     • Disse reglene gjelder for Market 6 Over Runs – se spesifikke regler nedenfor.
    • 6 over runs:
     • Dette markedet avgjøres basert på totalt antall runs som gjøres etter 6 overs, så lenge alle 6 overs er bowlet i den relevante inning/innings eller at inningen har nådd sin naturlige avslutning.
     • Hvis 6 overs ikke fullføres i sin helhet, vil alle spill gjøres ugyldige. For å avklare, hvis en kamp blir redusert til 10 overs vil spill på dette markedet fremdeles stå, forutsatt at minst 6 overs er fullført eller omgangen når sin naturlige avslutning (vil være ugyldig i en 5 over kamp).
    • Beste poengsum i første 5/10/15 overs
     • Hvis begge lagene innings i en limited overs-kamp reduseres på grunn av eksterne faktorer, vil spill på dette markedet gjøres ugyldige, med mindre resultatet allerede avgjort før en reduksjon i overs ble kunngjort.
     • Spillene står hvis inningen forkortes på grunn at den har nådd sin naturlige avslutning. I en to-innings-kamp, vil dette markedet kun gjelde for den første inningen hvis annet ikke er oppgitt. Hvis det skulle ende uavgjort og vi ikke tilbyr odds på dette, vil spillene avgjøres i henhold til våre regler for dødt løp.
    • Hvilket lag scorer flest runs før de taper sin første wicket
     • For limited overs cricket, så vil spill på dette markedet stå, uansett reduksjon i overs, så lenge én over fullføres i hver inning.
     • I en fire-innings-kamp, vil dette markedet kun gjelde for første inning for hvert lag. Ved uavgjort, så er det "uavgjort" som vinner og alle andre spill taper. Hvis vi ikke tilbyr odds på uavgjort, vil spillene avgjøres i henhold til våre regler for dødt løp. Skulle en slagmann trekke seg på grunn av skade, så vil markedet avgjøres i henhold til resultatet når første wicket faller.
    • Neste mann ut
     • Skulle ikke flere wickets bli tatt i inningen, så gjøres spill på dette markedet ugyldig.
     • Hvis ingen av slagmennene trekker seg på grunn av skade, så vil dette markedet gjøres ugyldig og et nytt marked settes opp.
    • Laget som gjør flest sixes
     • Hvis begge lagenes innings i en limited overs-kamp blir redusert med mer enn 20 % av den opprinnelige tildelingen av overs, vil alle spill på dette markedet gjøres ugyldig, uavhengig av hvor mange "sixes" som gjøres før, eller etter, en reduksjon i overs.
     • Spillene står hvis inningen forkortes på grunn av at den har nådd sin naturlige avslutning.
    • Super over/ytterligere overs over det tildelte antallet
     • I en limited overs-konkurranse som benytter en super over (eller lignende) for å bestemme vinneren av en kamp ved uavgjort, er ikke runs gjort i super over inkludert i avgjørelsen av noen runscorer eller markeder (f.eks. antall runs av slagmann, totalt antall runs, beste runscorer, spill på slagmann i kampen, lagets beste bowler).
     • I tillegg vil ikke alle "sixes" som gjøres i en super over, inkluderes i avgjørelsen av "lag som gjør flest sixes og totalt antall sixes"-markeder.
    • Neste over: Over/under runs/Margin på runs
     • Dette markedet avgjøres basert på antall runs som gjøres i en over (inkludert tillegg).
     • Hvis en over ikke fullføres, vil alle spill på den spesifikke indeksen gjøres ugyldig. Dette gjelder ikke for innings som fått sin naturlige avslutning.
    • Four/Six i x over
     • Spill på dette markedet avgjøres der hvor yttergrensen (four eller six) slås i nevnte over. Runs må komme fra balltreet. Spillere som løper four/six og/eller tillegg, gjelder ikke i dette markedet
    • Over/under totalt antall sixes/fours i kampen
     • Hvis begge lagenes innings i en limited overs-kamp blir redusert med mer enn 20 % av den opprinnelige tildelingen av overs, vil alle spill på dette markedet gjøres ugyldig, med mindre det relevante spillet har blitt avgjort før en eventuell reduksjon i overs. Spillene står hvis inningen forkortes på grunn av at den har nådd sin naturlige avslutning.
    • Første over: Over/under totalt antall runs
     • Spillene avgjøres basert på totalt antall runs i første over i den første inningen i kampen.
     • Alle spillene gjøres ugyldig hvis første over ikke er fullstendig fullført på grunn av eksterne faktorer, men mindre resultatet allerede er avgjort før en eventuell reduksjon i overs.. I limited overs cricket, vil "runs i første over" avgjøres basert på resultatet etter første over, uansett reduksjon i overs.
    • Første ball i kampen
     • Dette markedet avgjøres basert på utfallet i første fullførte "delivery", med unntak av "deliveries" som erklæres som "dead ball".
     • I limited overs cricket vil dette markedet avgjøres basert på den første ballen i kampen, uansett reduksjon i overs, så lenge den bowles.
    • Hvilket lag kommer beste runscorer fra?
     • For test-kamper og county championship-kamper vil dette markedet bli avgjort basert på den totale toppscoren oppnådd i første inning (begge lag).
     • Skulle et av lagene, av en eller annen grunn, møte mindre enn det tildelte antall overs i sin inning (bortsett fra når inningen får sin naturlige avslutning), vil alle spill på dette markedet gjøres ugyldige. Markedet avgjøres hvis resultatet allerede er bestemt før reduksjon i overs.
     • For limited overs-kamper, så vil alle spill gjøres ugyldig hvis det blir en reduksjon i et av lagenes innings før eller etter kampen starter.
    • Lag som leder etter første innings
     • Dersom laget som slår som nummer to møter mindre enn 20 overs i sin inning (bortsett fra når inningen får sin naturlige avslutning), vil alle spill på dette markedet gjøres ugyldige.
     • Ved uavgjort vil spill gjøres ugyldig.
    • Antall runouts i kampen
     • Hvis begge lagenes innings i en limited overs-kamp blir redusert med mer enn 20 % av den opprinnelige tildelingen av overs, vil alle spill på dette markedet gjøres ugyldig.
     • Spillene står hvis inningen forkortes på grunn av at den har nådd sin naturlige avslutning.
    • Fall of Wicket
     • Markedet avgjøres basert på poengsummen ved fall av neste wicket, uansett reduksjon i overs.
     • Hvis en inning begrenses på grunn av en reduksjon i overs eller at en kamp er avbrutt, vil alle spill stå så lenge en ball har blitt bowlet etter at den nye slagmannen ankom "crease".
     • Hvis laget som slår kommer til slutten av tildelte overs, når målet eller erklærer før den spesifiserte wicketen faller, vil neste wicketen til laget anses å ha falt av den totale poengsummen oppnådd av laget som slår.
     • I forbindelse med oppgjør vil det at en slagmann må trekke seg skadet / trekker seg ikke telle som en wicket.
    • Tapte wickets
     • I limited overs-kamper, så vil markedet avgjøres basert på antall wickets som laget har tapt i sine innings.
     • Skulle inningen av en eller annen grunn forkortes (annet enn hvis den har nådd sin naturlige avslutning), så vil alle avgjorte spill gjelde, mens resten gjøres ugyldig.
     • I en test-kamp referer dette markedet til totalt antall wickets som er tapt av laget i andre innings.
    • Beste poengsum i første over
     • I limited overs cricket vil dette markedet avgjøres uansett reduksjoner, så lenge første inning er fullført.
    • Totalt antall sixes/fours til laget i kampen
     • Dette markedet gjøres ugyldig hvis det blir en reduksjon av overs i inningen til laget det handler om, med mindre markedet allerede er avgjort før reduksjonen fant sted.
    • Century (100) / Half Century (50) i kampen / 1. Inning
     • Disse markedene tilbys på en enkelt spiller (ikke hele laget) og handler om at vedkommende gjør en century eller en 50 i kampen eller første inning.
     • Avhengig av kamptypen, må minst følgende antall overs kastes i det lagets innings for at spill skal gjelde, med mindre markedet er utvetydig avgjort på tidspunktet for reduksjonen:
      • Twenty20-kamper: minst 16 overs for hvert lag.
      • 50 overs-kamper: minst 40 overs for hvert lag.

     I alle tilfeller vil spill stå hvis innings når sin naturlig slutt før kravet over oppfylles.

    • Å gjøre 10/20/30/40 runs
     • Markeder avgjøres uansett om spilleren når "crease" eller ikke, så lenge de er en del av de elleve startende.
     • Hvis vedkommende ikke er en del av de elleve startende, gjøres spillet ugyldig.
    • Spiller gjør 50/100
     • Dette refererer til individuelle spillere som gjøre 50/100 eller flere runs.
     • Spill på dette markedet avgjøres uansett om spilleren når "crease", eller ikke så lenge de er en del av de elleve startende.
     • Innsatser på spillere som ikke er oppført i startelleveren vil være ugyldig.
    • Flest run outs
     • Dette markedet avgjøres så lenge ingen av lagene taper flere enn 20 % av deres tildelte overs på grunn av eksterne faktorer (med mindre markedet allerede avgjort før reduksjon i overs).
    • Wickets for bowler i kampen
     • Dette markedet avgjøres basert på en bowler i startelleveren, uansett antall bowls han gjør. Hvis overs hos laget som slår reduseres med mer enn 10 % av den opprinnelige tildelingen, vil dette markedet gjøres ugyldig (med mindre det allerede er avgjort før reduksjonen i overs).
    • Innings Extras
     • Dette markedet gjøres ugyldig hvis den respektive inningen reduseres med mer enn 10 %.
    • Høyeste poengsum i en inning i løpet av serien
     • Dette markedet avgjøres basert på hvilket lag som får den høyeste poengsum i en enkelt inning i løpet av test-serien.
     • Ved uavgjort gjelder reglene for dødt løp.
    • Spillerprestasjon-markeder
     • Poeng deles ut til spillerne etter følgende kriterier:
      • 1 poeng per run som er gjort med balltre
      • 10 poeng per "catch" på banen
      • 20 poeng per wicket som er tall med ballen
      • 25 poeng per stumping gjort av en wicket keeper
     • En ball må bowles i tredje inning av kampen for at spillene skal stå.
     • I kamper med limited overs vil alle spill være ugyldige dersom det blir en reduksjon i en av lagenes innings, før eller etter kampen starter (med mindre reduksjonen skyldes at inningen når sin naturlige avslutning eller at det aktuelle spillet allerede er avgjort på tidspunktet da reduksjonen kunngjøres).
    • Seiersmargin i første innings
     • Markedet avgjøres basert forskjellen i antall runs som gjøres av hvert lag i første innings i kampen.
     • Hvis et lags innings i en test-kamp eller county championship-kamp varer mindre enn 60 overs på grunn av eksterne faktorer, vil spillene på dette markedet avgjøres som ugyldig. For å unngå tvil, dette gjelder ikke innings som allerede har nådd sin naturlige avslutning.
    • 1./2. innings bowled out
     • Dette markedet avgjøres som "ja" hvis laget taper alle sine wickets innenfor tildelte overs. Markedet avgjøres som "nei" hvis de ikke er ute etter naturlig slutt på inningene. Hvis det er noen reduksjon i overs, unntatt der omgangene når sin naturlige slutt, vil alle spill på markedet være ugyldige.
    • Marginspill
     • Hvis kampen er uavgjort og går til en super over, vil dette markedet bli avgjort som uavgjort. Hvis begge lagenes innings i en limited overs-kamp blir redusert med mer enn 10 % på grunn av eksterne faktorer, vil spill på dette markedet gjøres ugyldig.
    • Spiller gjør 6
     • Spill på dette markedet står uansett om spilleren når "crease", så lenge de er en del av de elleve startende. Spill plassert på hvilken som helst ikke navngitt spiller i startelleveren, er ugyldig. For å unngå tvil, en spiller som løper "six" teller ikke i markedet.
    • Six og Out
     • Dette markedet vil bli avgjort hvis en spiller gjør en "six" under en kamp, samt tar en wicket. Spillere navngitt i startelleveren, men som ikke slår/bowler, anses å ha deltatt og spill på slike spillere blir avgjort som tapte spill.
     • Spill plassert på hvilken som helst ikke navngitt spiller i startelleveren, er ugyldig.
     • Skulle inningen av en eller annen grunn forkortes annet enn hvis den har nådd sin naturlige avslutning), så vil alle avgjorte spill gjelde, mens resten gjøres ugyldig.
    • Første/andre innings Highest 5 Over period
     • Hvis begge lagenes innings i en limited overs-kamp blir redusert på grunn av eksterne faktorer, vil spill på dette markedet gjøres ugyldig.
     • Hvis vinneren i en limited overs-kamp allerede er avgjort selv om inningen ikke er spilt til sin naturlige avslutning, vil markedet avgjøres som normalt, uansett reduksjon eller ikke.
    • Runs som gjøres ved tap av 4 wickets
     • Dette markedet avgjøres basert på totalt antall runs som gjøres ved fall i fjerde wicket.
     • Hvis den fjerde wicketen ikke faller, vil markedet bli avgjort basert på poengsummen laget har oppnådd på slutten av inningen.
    • Å vinne kampen/dobbel på laget med flest runs
     • I en kamp med 2 innings (testkamp eller County Championship), så vil laget med flest runs-delen av dette markedet, kun gjelde for første innings, så fremt ikke noe annet er oppgitt.
     • Avhengig av typen kamp, må følgende antall overs minst være kastet i det det vinnende lagets innings for at spillet skal stå.
      • Test-kamper: 50 overs
      • County Championship: 50 overs
      • 50 over-kamp: 25 overs
      • 40 over-kamp: 20 overs
      • 20 over-kamp: 10 overs
     • I alle tilfeller vil spill stå hvis innings når sin naturlig slutt på færre overs en det ovennevnte kravet. Spill plassert på hvilken som helst ikke navngitt spiller i startelleveren, er ugyldig.
     • Spillere navngitt i startelleveren som ikke slår, anses å ha deltatt og spill på slike spillere blir avgjort som tapte spill.
     • Hvis to eller flere spillere får samme antall runs, er det regler for dødt løp som gjelder.
     • Hvis vinneren i en limited overs-kamp allerede er avgjort selv om inningen ikke er spilt til sin naturlige avslutning, vil markedet avgjøres som normalt, uansett reduksjon eller ikke.
    • Beste lag A/B Runscorer double/Beste runscorer på lag/Beste wicket taker på lag
     • I en kamp med 2 innings (testkamp eller County Championship), gjelder dette markedet kun for første innings, så fremt ikke noe annet er oppgitt.
     • Avhengig av typen kamp, må følgende antall overs minst være kastet i det lagets innings for at spillet skal stå.
      • Test-kamper: 50 overs
      • County Championship: 50 overs
      • 50 over-kamp: 25 overs
      • 40 over-kamp: 20 overs
      • 20 over-kamp: 10 overs
     • I alle tilfeller vil spill stå hvis innings når sin naturlig slutt på færre overs en det ovennevnte kravet. Spill plassert på hvilken som helst ikke navngitt spiller i startelleveren, er ugyldig.
     • Spillere navngitt i startelleveren som ikke slår, anses å ha deltatt og spill på slike spillere blir avgjort som tapte spill.
     • Hvis to eller flere spillere får samme antall runs, er det regler for dødt løp som gjelder.
    • Banens beste spiller
     • Dette markedet avgjøres basert på den offisielle utmerkelsen "banens beste spiller" som deles ut etter at kampen er over. Skulle flere enn én spiller få utmerkelsen "banens beste spiller", gjelder regler for dødt løp for dette markedet.
     • Spill plassert på spillere som ikke er inkludert i lagets startellever (inkludert «impact subs»), annulleres.
    • Laget som gjør flest fours/Laget som gjør flest fours og vinner kampen
     • Hvis begge lagenes innings i en limited overs-kamp blir redusert med mer enn 2 0% av den opprinnelige tildelingen av overs, vil alle spill på dette markedet gjøres ugyldig, uavhengig av hvor mange "sixes" som gjøres før, eller etter, en reduksjon i overs.
     • Spillene står hvis inningen forkortes på grunn av at den har nådd sin naturlige avslutning.
    • Først til ti runs
     • Spill på dette markedet står så lenge ikke ingen av de oppførte spilleren ikke starter å slå (da vil alle spill på markedet gjøres ugyldig).
     • Spillene står uansett hvilke av de oppførte spilleres som møter den første ballen.
     • Hvis ingen av spillerne når 10 runs, så vil valget "Ingen" vinne.
     • I kamper som er påvirket av været, hvis ingen av slagmennene når 10 runs og ingen er ute, så vil spill på dette markedet gjøres ugyldig.
    • Spiller med flest wickets i turneringen
     • Live eller ikke (f.eks. hvis en spiller ikke deltar i en turnering, vil spill plassert på spilleren stå).
     • Hvis to eller flere spillere får like mange wickets, gjelder regler for dødt løp.
    • Spiller med flest runs i turneringen
     • Live eller ikke (f.eks. hvis en spiller ikke deltar i en turnering, vil innsatser plassert på spilleren stå).
     • Hvis to eller flere spillere får samme antall runs, er det regler for dødt løp som gjelder.
    • Direction Of First Boundary
     • Dette markedet avgjøres basert på retningen av første grense som kommer fra balltreet (gitt som runs til slagmannen).
     • Markedet inkluderer både fours og sixes.
    • Fullført kamp
     • Dette markedet avgjøres basert på om offentliggjøres et resultat på denne limited overs-kampen eller om kampen avbrytes/erklæres ingen resultat.
     • For å unngå tvil, et offisielt resultat som erklæres for noe annet enn avbrutt eller nei, betyr at "ja" vinner markedet.
     • Hvis kampen avbrytes eller erklæres som ingen resultat, betyr det at "nei" vinner markedet.
     • Merk deg at dette markedet overføres til eventuelle reservedager og vil avgjøres basert på kampens offisielle resultat. Hvis denne kampen utsettes eller avlyses av en eller annen grunn, foruten været (som kan inkludere, men ikke er begrenset til, farlig eller uspillelig wicket eller uteområde, vandalisme mot banen, streik eller boikott, publikumsprotester/vold, feil med flomlys, skade på stadion, terrorisme eller force majour), forbeholder Betfair seg retten til å gjøre alle spill på dette markedet ugyldige.
    • Totalt antall runs i kampen
     • Dette markedet er basert på hvor mange runs som gjøres tilsammen i kampen.
     • Tillegg og "penalty runs" er inkludert for oppgjørs formål.
     • Følgende minimum antall overs må være planlagt, ellers er alle spill ugyldige, med mindre det allerede er avgjort.
     • - Twenty20-kamper – 16 overs.

      - One Day-kamper – 40 overs.

    • Wickets som er tapt etter "x" overs.
     • Dette markedet baserer seg på hvor mange wickets som er tapt etter det avsluttede antallet overs som er oppført indeksen. Hvis inningen når en naturlig avslutning uten å nå antall overs som er nevnt i indeksen, vil alle spill bli avgjort basert på antall wickets som er tapt ved slutten av kampen.
    • Regler for #OddsOnThat på cricket
     • Reglene i denne underdelen gjelder spesielt for oppgjør av cricketspill som er plassert via #OddsOnThat ("OOT"). Alle andre regler for oppgjør som er inkludert i denne "cricket"-delen eller andre steder på denne nettsiden (inkludert disse reglene og forskriftene) vil også gjelde for oppgjør av OOT-spill, med mindre de motsier, eller er i konflikt med, de som er inkludert i denne underdelen (i så fall skal reglene i denne underdelen ha forrang).
     • For avgjørelser av OOT-spill, så vil en wicket være ugyldig hvis det er gjort av en slagmann som trekker seg.
     • Hvis en spiller som er en del av et OOT-spill ikke tar del i den relevante begivenhet, vil spillet gjøres ugyldig.
     • Der vi har gjort en åpenbar feil med oddsen (dvs. formulering) i et OOT-spill, forbeholder vi oss retten til å gjøre et slikt OOT-spill ugyldig og deretter å tilby spillet med rett odds eller i henhold til en annen beskrivelse.
     • For OOT-spill relatert til seriespill, når alle de planlagte kampene i den aktuelle serien av en eller annen grunn ikke spilles, forbeholder vi oss retten til å gjøre alle markeder som er relatert til serien som helhet ugyldig.
     • Hvis lagets innings i en testkamp eller county championship-kamp varer mindre enn seksti overs av en hvilken som helst ekstern årsak (dvs. annet enn i omstendigheter der omgangene har nådd sin naturlige slutt), vil OOT-spill relatert til lagets innings være ugyldige.
     • I kamper med limited overs vil OOT-spill som involverer antall runs som skal gjøres avgjøres basert på det endelige antall runs oppnådd av hvert lag (inkludert eventuelle tillegg eller penalty runs som blir tildelt under kampen). Skulle det være en reduksjon i det planlagte antallet over som skal finne sted under en innen, vil alle OOT-spill i forhold til kampen gjelde hvis reduksjonen ikke utgjør mer enn 10 % av det totale antallet overs som var planlagt mht. den inningen på det tidspunktet OOT-spillet ble plassert. Skulle reduksjonen i overs overstige 10 %, vil alle OOT-spill med hensyn til den kampen være ugyldige (uavhengig av det totale antall runs oppnådd av begge lag) med mindre det aktuelle spillet var utvetydig bestemt på tidspunktet for fullføringen av kampen (dvs. slik at utfallet av spillet på tidspunktet for den begrensede fullføringen ikke kunne ha vært annerledes hvis de ekstra planlagte overs ble spilt).
     • Maksimal utbetaling på cricket OOT-spill er £/€ 50 000.
  18. 12 Sykkel

   • Der det arrangeres en premieseremoni, vil markedene avgjøres basert på det offisielle resultatet som ligger til grunn når seremonien finner sted, uansett om det kommer diskvalifiseringer eller justeringer på resultatene i ettertid.
   • Hvis det ikke er en premieseremoni, så vil utfallet bestemmes i henhold til det offisielle resultatet satt av det relevante organet, uansett diskvalifikasjoner eller endringer av resultat (bortsett fra endringer som kunngjøres innen 24 timer etter det opprinnelige resultatet i det relevante markedet, og som gjøres for å rette opp i feil i den opprinnelige resultatlisten).
   • I "vinne en etappe"-markeder, hvis den oppførte rytteren ikke stiller til start, vil alle spill på den rytteren gjøres ugyldig. Hvis en rytter deler seieren i en etappe, gjelder det som etappeseier.
   • I "Head to Head"-markeder, hvis begge rytterne trekker seg under samme etappe, så vil markedet avgjøres som dødt løpt. Hvis den oppførte rytteren ikke stiller til start, vil alle spill gjøres ugyldig. Hvis ingen av rytterne, av en eller annen grunn, ikke stiller til start på etappen, så vinner rytteren med den beste plasseringen etter forrige etappe. Regler for dødt løp gjelder.
   • I "Head to Head"-markeder på en etappe, hvis ingen av rytterne kommer til mål på en etappe, gjøres markedet ugyldig. Alle andre som ikke starter vil ikke påvirke dette markedet. Minst én rytter må fullføre etappen spillene skal bli stående.
   • Alle spill på etapper avgjøres basert på resultatet til den offisielle løpsarrangøren i det utøverne inntar podiet. Dette er uavhengig av om etappen forkortet på grunn av ugunstige værforhold eller andre grunner.
  19. 13 Darts

   • I tilfeller der kamper starter men ikke fullføres, vil spilleren som går videre til neste runde eller dømmes som vinner (i en finale vil spilleren også dømmes som vinner).
   • Hvis kampen av en eller annen grunn ikke fullføres, vil spillet på riktig resultat eller neste omgang/kamp gjøres ugyldig, med unntak av de markedene som allerede er avgjort.
   • Hvis kampen av en eller annen grunn ikke fullføres, vil alle spill på handikapmarkeder gjøres ugyldig, med unntak av de markedene som allerede er avgjort.
   • For dobler og tripler som involverer høyeste checkout, flest 180-er og seier/tap i kamp, må hver aspekt av spillet bli vunnet for at spillet skal anses som vellykket (og avgjort som et vunnet spill). For å unngå tvil, spillet avgjøres som ikke vellykket (og settes som tapt) hvis: (i) den valgte spillerens høyeste checkout er den samme som hans/hennes motstander, (ii) den valgte spilleren får det samme antallet 180-er som motstanderen, og/eller (iii) kampen ender uavgjort.
   • For dagens spesialer i dart må alle kampene spilles, ellers er alle spill ugyldige.
  20. 14Generelle regler i eSports

   • Hvis et arrangement involverer de samme to spillerne eller lagene som spiller flere spill/kart, E.G. "Best av 3", og ett eller flere spill eller kart spilles ikke fordi resultatet av arrangementet allerede er avgjort, innsatser på slike spill eller kart er ugyldige.
   • Utsettelser/avlysninger

   • Dato og starttidspunkt vises kun som informasjon. Ved arrangementer som er avlyst, utsatt eller avbrutt og ikke fullført innen 48 timer etter opprinnelig planlagt starttid, så vil spill på denne begivenheten gjøres ugyldig og spillet tilbakebetales. Spill eller kart som fullføres innen 48 timer etter planlagt tidspunkt avgjøres som normalt, selv om ekstra spill eller kart som skulle være en del av samme matchup blir avlyses eller utsettes ytterligere.
   • Sending

   • Spill avgjøres basert på den offisielle sendingen av kampen av produsent eller arrangementsarrangør. Der sendingen viser en teller med runder som ble vunnet, drap, drager, tårn osv., vil dette generelt bli brukt til å avgjøre relevante spill. Hvis resultatet til et spill er uklart etter sendingen, eller hvis det ikke er noen sending, vil API for statistikk for spillet bli brukt der det er tilgjengelig.
   • Indeksmarkeder

   • Ved indeksmarkeder eller nummererte markeder (for eksempel vinneren av en bestemt runde i Counter Strike: GO, eller at laget får et gitt antall drap i League of Legends eller DOTA2), er det indeksen som bestemmer målet som teller. Ord som "neste" i markedsnavnet er ikke garantert korrekt, ettersom sendingen kan bli forsinket og vi kanskje ikke alltid kan fremskynde indeksen nøyaktig når et mål scores eller en runde fullføres. Alle spill blir derfor avgjort på den gitte nummererte runden eller målet som er spesifisert, uavhengig av hvilken annen ordlyd det er i markedsnavnet eller tidspunktet i forhold til når spillet ble plassert.
   • Hvis det planlagte antallet runder eller kartene endres, eller hvis markeder feilaktig blir tilbudt basert på et annet antall runder eller kart enn det faktiske planlagte tallet, vil spill på seiersmargin (inkludert handikap), totalt antall runder/kart, riktige resultater osv. gjøres ugyldige og innsatser refunderes. Spill på vinner av kart og kamp står.
   • Hvis et kart ikke spilles eller blir tildelt en spiller eller et lag grunnet walkover eller uteblivelse, uten at spilling har startet, vil alle spill på kartet og på kampen som helhet anses som ugyldige og spill refunderes. Spill relatert til kun til kart som er spilt, vil stå. Et kart anses å ha startet så fort spillklokken starter, eller et av lagene eller en spiller foretar en spillhandling relatert til kartet, inkludert valg, forbud og våpenkjøp.
   • League of Legends

   • Tårn – alle ødelagte tårn teller som å ha blitt ødelagt av motstanderlaget, selv om det siste treffet var fra en minion.
   • Inhibitorer – alle ødelagte inhibitorer teller som å ha blitt ødelagt av motstanderlaget, selv om det siste treffet var fra en minion. For spill som involverer antall inhibitorer ødelagt, teller hver av de seks inhibitorene bare én gang, selv om de blir ødelagt, kommer tilbake, og blir ødelagt igjen. For spill som involverer den neste inhibitoren som blir ødelagt, teller hver gang en inhibitor ødelegges separat, selv når den kommer tilbake og blir ødelagt for en andre gang eller etterfølgende gang.
   • For spill som involverer drap (inkludert "First Blood", som i League of Legends er synonymt med det første drapet på kartet), er den offisielle TV-sendingen eller spillets API, hvis tilgjengelig, avgjørende for om en helt som dør teller som et drap. Hvis for eksempel en helt blir drept av et tårn eller skade fra minion, uten at en fiendtlig helt er involvert, vil ikke dette registreres som et drap på sendingen, og det vil da heller ikke anses som et drap i forbindelse med oppgjør av spill.
   • For spill som involverer det neste laget som sikrer seg et gitt mål eller laget som får mest av et gitt mål, der et "ingen"- eller "uavgjort"-alternativ tilbys og er det vinnende utfallet, vil spill på lagene anses som tap. Når det ikke tilbys noe slikt valg, og ingen av lagene vinner, blir alle spill på markedet ugyldige og spill refundert.
   • Overgivelse

   • Når ett lag overgir seg, vil spill stå og avgjøres som følger. For spill som involverer kartvinneren, er vinnerlaget det laget som ikke overga seg.
   • Spill som involverer drager, baroner og drap avgjøres basert på situasjonen på det tidspunktet overgivelsen finner sted.
   • Spill som involverer tårn og inhibitorer blir avgjort som om vinnerlaget hadde ødelagt det minste antall ekstra tårn og/eller inhibitorer teoretisk nødvendig for å vinne spillet normalt fra posisjonen da overgivelsen fant sted. Hvis for eksempel en hvilken som helst inhibitor hos det tapende laget er nede på overgivelsestidspunktet, anses ingen ekstra inhibitorer for å ha blitt ødelagt. Hvis ingen inhibitor hos det tapende laget er nede, anses vinnerlaget å ha ødelagt én ekstra inhibitor, med prioritet gitt til en inhibitor som allerede har vært ødelagt, hvis en slik inhibitor eksisterer og har kommet tilbake. Hvis vinnerlaget har ødelagt alle tårn på nivå 1 og ett tårn på nivå 2, vil vinnerlaget anses å ha ødelagt ytterligere tre tårn (totalt sju), siden det ville ha vært nødvendig å ødelegge minst ett tårn på nivå 3 og to av Nexus sine tårn for å ha vunnet spillet på vanlig måte fra denne posisjonen.
   • DOTA2

   • Tårn – alle ødelagte tårn teller som å ha blitt ødelagt av motstanderlaget, selv om det siste treffet var fra en minion.
   • Barracks – alle ødelagte barracks teller som å ha blitt ødelagt av motstanderlaget, selv om det siste treffet var fra en minion. Barracks med nærkampskade og avstandssakde i hvert par teller som separate barrackser, så hvert lag har totalt seks barrackser.
   • Drap (annet enn "First Blood") – den offisielle sendingen eller spillets API, hvis tilgjengelig, er avgjørende for å avgjøre om en mester som dør er et drap. Hvis for eksempel en helt blir drept av et tårn eller skade fra minion, uten at en fiendtlig helt er involvert, vil ikke dette registreres som et drap på sendingen, og det vil da heller ikke anses som et drap i forbindelse med oppgjør av spill.
   • First Blood – sendingen eller den offisielle API-vurderingen må registrere drapet som First Blood. Når for eksempel et drap nektes av en lagkamerat, kan det for eksempel ikke regnes som First Blood (uansett om det er registrert som et drap på sendingens drapsteller), og i så fall vil det ikke telle som First Blood for avgjørelsen av spill. For å unngå tvil, vil alle markeder for drap, bortsett fra "First Blood", avgjøres basert på drapstelleren, men et drap som er registrert på drepstelleren vil bare telle som First Blood hvis det annonseres som det.
   • Roshans – laget som får siste treff på Roshan, som bestent av sendingen eller spillets API, hvis tilgjengelig, anses å ha drept Roshan, uavhengig av spilleren som plukker opp "Aegis of the Immortal".
   • Neste lag som sikrer seg et gitt mål eller laget som får mest av et gitt mål, der er "ingen"- eller "uavgjort"-alternativ tilbys og er det vinnende utfallet, vil spill på lagene anses som tap. Når det ikke tilbys noe slikt valg, og ingen av lagene vinner, blir alle spill på markedet ugyldige og spill refundert.
   • Overgivelse

   • Når ett lag overgir seg, vil spill stå og avgjøres som følger:
   • For spill som involverer kartvinneren, er vinnerlaget det laget som ikke overga seg.
   • Spill som involverer Roshans, barracks og drap avgjøres basert på situasjonen på det tidspunktet overgivelsen finner sted.
   • Spill som involverer tårn blir avgjort som om vinnerlaget hadde ødelagt det minste antall ekstra tårn teoretisk nødvendig for å vinne spillet normalt fra posisjonen da overgivelsen fant sted. Hvis for eksempel vinnerlaget har ødelagt alle tårn på nivå 1 og ett tårn på nivå 2, vil vinnerlaget anses å ha ødelagt ytterligere tre tårn (totalt sju), siden det ville ha vært nødvendig å ødelegge minst ett tårn på nivå 3 og to Ancient-tårn for å ha vunnet spillet på vanlig måte fra denne posisjonen.
   • Counter Strike: GO

   • De fleste spill på kart er basert på det planlagte antallet runder (vanligvis best av 30) ekskludert ekstra runder som spilles, i tilfelle det blir uavgjort. Hvis et marked for vinner av kart imidlertid tilbys uten et "uavgjort"-valg, vil dette avgjøres i favør av endelig vinner av kartet (inkludert ekstra runder, hvis det spilles).
  21. 15 Finansielle spill

    • "FTSE Opp/Ned 20min"-markeder
    – spill avgjøres avhengig av om FTSE100 ender "opp" eller ikke, forblir på samme nivå, eller ender "ned" for den aktuelle perioden. Markedet avgjøres basert på prisendringen til FTSE100. Kursendringen vil bli målt ved hjelp av det første kursstempelet i perioden, og deretter det første kursstempelet for periodens avslutningstidspunkt, med alle kursstempler hentet fra Bloomberg. For perioder som ender ved handeldagens slutt, vil den offisielle sluttkursen brukes, og ikke det første kursstempelet til steng.
    • "Rente – MPC-markeder
    – spill avgjøres avhengig av verdien på grunnrenten i Storbritannia ("renten"") etter det neste oppsatte møtet til Bank of England (MPC). Hvis renten endres før møtet finner sted, men møtet likevel blir avholdt, vil Betfair avgjøre markedet ut i fra hva renten ligger på øyeblikkelig etter det oppsatte møtet. Hvis renten endres før møtet finner sted og møtet blir avlyst (eller ikke avholdes på oppsatte tidspunktet), vil Betfair gjøre alle bekreftede spill som er gjort etter renteendringen ugyldige, og avgjør markedet på bakgrunn av den nylig annonserte renten. Hvis renteprosenten som annonseres kommer i et uvanlig format og skiller seg fra standarden (f.eks. x,00, x,25, x,50 eller x,75), så vil Betfair gjøre dette markedet ugyldig (en prosent på 4,33 % vil resultere i at markedet gjøres ugyldig).
  22. 16 Futsal

   • Spill avgjøres i henhold til resultatet som er erklært av det relevante organet ved kampens slutt. I mangel på konsistente, uavhengige bevis eller ved betydelige motstridende bevis, vil spill bli avgjort basert på vår egen statistikk.
   • Alle markeder avgjøres med resultatet etter ordinær tid (40 minutter). De eneste unntakene er for kamper som spilles med en kortere varighet (f.eks. 30 minutter) som avtalt i henhold til lovene for konkurransen de konkurrerer i, eller som avtalt mellom begge sider før avspark. I slike tilfeller, hvis kampen spilles i det tradisjonelle formatet med to omganger, vil alle spill avgjøres ved slutten av den avtale lengden på kampen.
   • Hvis en kamp ikke spilles, vil spill på denne kampen anses ugyldige.
   • Dersom en kamp ikke fullføres, vil alle markeder bli ugyldige, så fremt ikke utfallet er utvetydig bestemt.

   Oversikt over spesifikke markeder (futsal)

   • Kampodds 3-veis-marked avgjøres på resultatet etter ordinær tid inkludert, inkludert tilleggstid. Overtid er ikke med i betraktningen for oppgjør av 3-veis kampodds-markedet.
   • Overtid er med i betraktningen for oppgjøret av markedene Handikap og Totalt antall mål.
  23. 17 GAA

   • Overtid er ikke inkludert (hvis ikke annet er oppgitt). Markeder avgjøres på resultatet etter 60/70 minutter.
   • Alle kamper som avsluttes før fullføring, vil bli erklært ugyldige med mindre det offisielle resultatet er erklært av det styrende organ. Alle andre markeder vil bli ansett som ugyldige med mindre resultatet allerede er fastsatt.
   • Spillerpoeng. Dette markedet vil bli avgjort basert på total poengsummen (mål pluss poeng) til den navngitte spilleren. Spilleren må starte for at spill skal stå.
   • Gjennomsnittlige poeng. Liga/mesterskap – Dette markedet vil bli avgjort basert på den gjennomsnittlige poengsummen til den navngitte spilleren i løpet av hele ligaen eller mesterskapet (inkludert semifinale og finale). Den navngitte spilleren må starte minst tre ligakamper for at spill skal stå.
   • Hurler of the Year (årets fotballspiller). Dette markedet avgjøres basert på resultatet til den offisielle All Stars-prisutdelingen.
   • Hvis en kamp utsettes, vil alle spill på den kampen bli ugyldige, med mindre den planlegges på nytt og finner sted innen 72 timer etter opprinnelig planlagt starttidspunkt. I forbindelse med denne regelen, skal det planlagte starttidspunktet for en kamp være det som er erklært av GAA Central Council, de individuelle provinsrådene, og/eller de individuelle fylkesstyrene som bestemmer de aktuelle konkurranseoppgjørene. Hvis det oppstår konflikt eller manglende samsvar mellom starttidspunktene som er oppgitt av noen av det ovennevnte, skal prioritetsrekkefølgen være (i synkende rekkefølge): (i) GAA Central Council, deretter (ii) de individuelle provinsrådene, dereter (iii) individuelle fylkesstyrene.
   • #OddsOnThat GAA-regler
    • Reglene i denne underdelen gjelder spesielt for oppgjør av GAA-spill som er plassert via #oddsonthat (OOT). Alle andre regler for oppgjør som er inkludert i denne "GAA"-delen eller andre steder på denne nettsiden vil også gjelde for oppgjør av OOT-spill, med mindre de motsier, eller er i konflikt med, de som er inkludert i denne underdelen (i så fall skal reglene i denne underdelen ha forrang).
    • Selvmål som motstanderlaget scorer, teller mot et lags antall mål. Men selvmål som spilleren har scoret, teller ikke mot spillerens antall mål.
    • Hvis en spiller som er en del av et OOT-spill ikke tar del i den relevante kampen, vil hele OOT-spillet det er snakk om bli ugyldig.
    • OOT-spill på en spiller som scorer under eller over et totalt antall poeng: (i) spilleren som velges må starte kampen (spill blir ugyldige i tilfeller der den relevante spilleren ikke starter) og (ii) dødballer (dvs. frispark, straffer, 45s og sideballer) som resulterer i en scoring, vil telle mot denne så fremt ikke noe annet er oppgitt.
    • For OOT-spill vil overtid og/eller omkamper ikke telle, med mindre annet er uttrykkelig spesifisert.
    • OOT-spill som involverer at treverket treffes, krever at ballen må treffe en stang eller tverrliggeren i løpet av aktivt spill. Hvis ballen treffer treverket etter at dommeren har stoppet spillet, vil det ikke telle. Hvis ballen treffer treverket to eller flere ganger etter hverandre, teller hvert treff i treverket separat.
    • Alle OOT-markeder (inkludert Totalt Wides/Lineouts) vil avgjøres basert på det offisielle resultatet som er erklært av RTE Sport (eller slike andre organisasjoner som er nominert av Betfair fra tid til annen).
    • Markeder for første keeper som berører ballen, avgjøres på grunnlag av hvilke keeper som først berører ballen mens kampen er i gang. Hvis en keeper for eksempel berører ballen, men dommeren av en eller annen grunn henter tilbake ballen (for eksempel hvis det tildeles et frispark for en overtredelse som skjedde før keeperen berørte ballen), vil keeperen, i forbindelse med disse reglene, anses ikke å ha rørt ballen.
    • Hvor det har oppstått en opplagt feil med oddsen, forbeholder vi oss retten til å gjøre alle OOT-spill som er plassert til feil odds ugyldige (og i slike tilfeller vil vi tilby at OOT-spill plasseres på nytt til riktig odds).
    • For åpenbare ordfeil, forbeholder vi oss retten til å kansellere alle OOT-spill som er plassert på dette valget (og i slike tilfeller vil vi tilby at OOT-spill plasseres på nytt med riktig ordlyd).
    • Maksimal gevinst for ett GAA OOT-spill er £/€ 25 000. Dette inkluderer single spill eller kombinasjonsspill som inneholder OOT-valg.
  24. 18 Golf

    18.1 Generelt

    • Hvis en odds for en uavgjort ikke er tilgjengelig, gjelder reglene for dødt løp.
    • Spill på en turnering vil bare avgjøres hvis et minste antall hull for å gi et offisielt resultat, er fullført.
    • Der det arrangeres en premieseremoni, vil markedene avgjøres basert på det offisielle resultatet som ligger til grunn når seremonien finner sted, uansett om det kommer diskvalifiseringer eller justeringer på resultatene i ettertid.
    • Hvis det ikke er en premieseremoni, så vil utfallet bestemmes i henhold til det offisielle resultatet satt av det relevante organet, uansett diskvalifikasjoner eller endringer av resultat (bortsett fra endringer som kunngjøres innen 24 timer etter det opprinnelige resultatet i det relevante markedet, og som gjøres for å rette opp i feil i den opprinnelige resultatlisten).
    • Hvis en spiller ikke starter en turnering, vil alle spill på den spilleren gjøres ugyldige.
    • Enhver spiller som starter en turnering, men trekker seg eller diskvalifiseres før turneringen er ferdig, vil avgjøres som tapt.
    • Hvis en turnering gjøres kortere, og Betfair gjør opp turneringsmarkedene, vil alle spill plassert etter den siste fullførte runden være ugyldige.
    • I et marked der det handler om å kvalifisere seg til en turnering, vil vinnerne være de golferne som kvalifiserer til turneringen, uansett om de deltar i turneringen eller ikke. Markeder avgjøres etter kvalifiseringen og enhver diskvalifisering eller endring av resultatene etter dette, vil ikke gjelde.
    • Hvis en turnering/runde starter fra starten av igjen, så vil alle spill som er plassert etter den offisielle «avslutningen» gjøres ugyldige, bortsett fra spill på markeder som allerede er avgjort. Spill på 2 eller 3 baller vil kun være ugyldige hvis plassert etter tee-tidspunktet til den relevante 2 eller 3 baller.
    • "Seiersmargin"-markeder vil bli avgjort basert på det offisielle turneringsresultatet, IKKE inkludert noen playoff.
    • For "3 baller"- eller "2 baller"-markedene, vil alle spill på disse markedene stå, uavhengig av om spillerne spiller i samme gruppe eller par som hverandre.
    • Hvis en turnering forkortes, eller på en annen måte påvirkes av værforhold, avgjøres spill på bakgrunn av troféoverrekkelsen, inkludert markeder på turneringsgrupper, kamper, kun plassering, de ti beste og alle andre spill på 72 hull, gitt at minst 36 hull i begivenheten gjennomføres.
    • Hvis 36 hull ikke gjennomføres, annulleres alle spill på den begivenheten, unntatt markeder som allerede er avgjort, f.eks. «3-balls i første runde».
    • Hvis det ikke spilles videre etter at et spill er inngått, annulleres det spillet.
    • Hvis en begivenhet blir utsatt, gjelder alle spill, bortsett fra hvis turneringen ikke spilles innen syv dager, da annulleres alle spill.

    18.2 Matchspill på en turnering (f.eks. matchspill på 72 hull)

    • Dersom en spiller trekker seg uten å ha slått et slag, vil alle spill på det relevante markedet gjøres ugyldige.
    • Hvis ingen spillere av en eller annen grunn ikke fullfører en runde, så vinner den spilleren som hadde lavest score forrige runde.
    • Dersom en spiller diskvalifiseres eller trekker seg under enhver runde, vil de gjøres opp som en taper, gitt at minst én annen spiller fullfører den runden.
    • Dersom ingen spillere fullfører den første runden vil alle innsatser gjøres ugyldige.

    18.3 Markeder med spill på runder (f.eks. 2 baller, 3 baller osv.)

    • Spillere må fullføre 3 hull eller mer for at spill skal stå.
    • I 2/3 baller-spill, vil vinneren være spilleren i paret eller gruppen med lavest score over 18 hull.
    • Dersom en spiller i 2/3 baller ikke slår ut, vil alle spill for den 2/3 baller være ugyldige. Hvis en spiller trekker seg i løpet av runden, vil han bli ansett å ha spilt.
    • I tilfeller der et 2/3 baller-spill blir omorganisert, vil alle spill i et 2/3 baller-spill stå som per opprinnelige paringer/grupper.
    • Hvis en spiller får en poengsum, men senere diskvalifiseres, blir alle spill avgjort med den poengsummen spilleren i utgangspunktet har for den runden. Signering av kortet anses som innveiing, og etterfølgende diskvalifisering eller resultatendring ignoreres i forbindelse med oppgjøret.
    • Odds for en uavgjort tilbys i 2 baller-spill, derfor, hvis det blir uavgjort, vil spill på begge spillerne være tapere, mens spill på uavgjort er vinnere. Regler for dødt løp gjelder ved uavgjort i et 3 baller-spill.
    • Minst én spiller i en 2/3-ball må fullføre 18 hull for at spill skal stå.

    18.4 Markeder med hull-for-hull strokeplay (f.eks. prestasjonen til en gitt spiller på et hull)

    • Hvis et hull, av en eller annen grunn, ikke fullføres, vil alle spill på det hullet gjøres ugyldig, med unntak av de markedene som allerede er avgjort.
    • Markeder gjøres opp ved fullførelsen av hullet og straffer eller diskvalifisering som skjer i etterkant, vil ikke telle.

    18.5 Markeder med hull-for-hull matchplay (f.eks. spillere mot hverandre på et hull)

    • Med unntak av når en spiller eller et lag gir et hull (hvor de dømmes som taper), hvis et hull ikke fullføres av en spiller eller lag (for noe annet enn at man har trukket seg eller er diskvalifisert), så vil alle spill på det hullet gjøres ugyldig hvis markedet ikke allerede er avgjort.
    • Spillere eller lag som diskvalifiseres eller trekker seg etter å ha slått minst et slag på løpet av et hull, vil settes som taper, så lenge minst én annen spiller fullfører den hull.
    • Dersom en spiller eller et lag ikke slår et slag, vil alle spill gjøres ugyldige.
    • Markeder gjøres opp ved fullførelsen av hullet og straffer eller diskvalifisering som skjer i etterkant, vil ikke telle.
    • 18.6 Individuelle matchplay-markeder

     • For alle individuelle matchplay-markeder (f.eks. individuelle kamper i WGC Match Play eller Ryder Cup), hvis, etter 18 hull, kampen er uavgjort, vil:
      • Spillere eller lag som diskvalifiseres eller trekker seg etter å ha slått minst et slag på løpet av et hull, vil settes som taper, så lenge minst én annen spiller fullfører den hull.
      • Hvis turneringen tillater sudden death eller playoff på hull, blir markedet avgjort etter sudden death eller playoff av hull; og
      • hvis turneringen tillater uavgjorte kamper, vil markedet bli avgjort som uavgjort "half".
     • For hendelser der spillerne spiller på lag, vil spill på vinner av enkeltkamper være ugyldige hvis den kampen ikke når sin naturlige konklusjon. En enkeltkamp vil bli ansett som ikke å ha nådd sin naturlige konklusjon hvis for eksempel de aktuelle spillerne er enige om en uavgjort, siden lagkonkurransen allerede er avgjort.

     18.7 Spill på beste spiller (f.eks. beste amerikanske spiller, beste europeiske spiller)

     • For spill på beste spiller, vil vinneren være spilleren med en høyeste plasseringen ved turneringens slutt
     • Spill på flere utfall vil gjøres opp på samme måte som spill på utfall for turneringsvinner.
     • Kun spillerne som er oppført vil telle i forbindelse med oppgjør.
     • Dersom det blir uavgjort, vil «Dead heat»-reglene gjelde.

     18.8 Forbedrede odds for kun seier

     • Når mer enn én spiller har samme laveste score i en turnering og det ikke er noe sluttspill, vil spill på seier avgjøres av de vanlige «Dead Heat»-reglene, som beskrevet i delen om hvordan spill avgjøres.
     • Dersom det gjennomføres et sluttspill, vil resultatet til sluttspillet kun avgjøre vinneren av turneringen. Selv om tre eller flere deltagere deltar, her formålet til et slikt sluttspill kun å avgjøre hvem som vinner turneringen. De relative sluttplasseringene til de tapende deltagerne i sluttspillet vil ikke påvirkes.

     18.9 Klarer/bommer på cuten

     • Spillere må fullføre 3 hull eller mer for at spill skal stå.
     • Spill på om spillere klarer/bommer på cuten vil avgjøres basert på det offisielle resultatet publisert på turneringens side.
     • Spillere som blir diskvalifisert eller trekker seg før de har fullført 36 hull (eller 54 hull i tilfeller med en cut etter tre runder) anses å ha bommet på cuten.
     • PGA Tour: Enhver spiller som klarer cuten eller den modifiserte cuten (MDF) vil anses å ha klart cuten (ifølge resultatlisten til pgatour.com).
     • Hvis 36 hull (eller 54 hull i tilfeller med en cut etter tre runder) ikke fullføres, vil alle spill på dette markedet være ugyldige.
     • Spillere som blir diskvalifisert eller trekker seg etter å ha postet en score som er lik eller bedre enn den offisielle cuten (etter at de har fullført 36 hull), vil anses å ha klart cuten.

     18.10 Kun plassering / Topp 10-plassering / Topp 20-plassering

     • Oppgjøret er basert på det offisielle resultatet lagt ut av det styrende organet for den turneringen.
     • «Dead Heat»-reglene gjelder.

     18.11 Big «X» vs The Field

     • Hvis noen av spillerne som er oppgitt som en del av Big «X» er ikke-startende, vil spill på dette markedet anses ugyldige.
     • Vi forbeholder oss retten til å bruke en Regel 4 på dette markedet dersom oddsene på feltet blir tilstrekkelig påvirket av trukkede hester.

     18.12 #OddsOnThat Golfregler

     • Reglene i denne underdelen gjelder spesielt for oppgjør av golfspill som er plassert via #oddsonthat ("OOT"). Alle andre regler for oppgjør som er inkludert i denne "Golf"-delen eller andre steder på denne nettsiden vil også gjelde for oppgjør av OOT-spill, med mindre de motsier, eller er i konflikt med, de som er inkludert i denne underdelen (i så fall skal reglene i denne underdelen ha forrang).
     • For alle OOT-spill som involverer at en spiller vinner en turnering, hvis den spilleren deler samme laveste resultat i turneringen som en annen spiller og det ikke er noe playoff, vil den relevante delen av OOT-spillet bli avgjort i henhold til våre normale regler for dødt løp.
     • Hvis det er playoff, vil resultatet av playoffen avgjøre vinneren av turneringen. Selv om tre eller flere deltakere deltar i en playoff, har en slik playoff, med tanke på alle OOT-spill, kun som formål å bestemme vinneren av turneringen (det vil si de relative sluttplasseringene, i turneringen, for deltagere som ikke lykkes i playoffen, påvirkes ikke av plasseringen deres i playoffen).
     • Alle spillere som trekker seg fra en turnering etter at de har fullført 3 hull eller mer, regnes som å ha spilt i turneringen, og derfor vil alle OOT-spill som er plassert på disse spillerne, bli ansett som tapende spill.
     • For alle OOT-spill som involverer en spiller som trekker seg før tre hull er fullført, vil spillet det er snakk om være ugyldig i sin helhet.
     • Hvor det har oppstått en opplagt feil med oddsen, forbeholder vi oss retten til å gjøre alle OOT-spill som er plassert til feil odds ugyldige (og i slike tilfeller vil vi tilby at OOT-spill plasseres på nytt til riktig odds).
     • Alle OOT-spill som involverer at en spiller ender blant topp 5/10/15/20 (eller lignende) vil (med mindre annet er oppgitt) bli ansett som vellykket dersom spilleren ender i en uavgjort for den siste navngitte plassen. Hvis for eksempel et OOT-spill blir plassert på at spilleren ender blant de 10 beste, og spilleren ender på en delt tiendeplass, vil OOT-spillet avgjøres som et vinnende spill.
     • For åpenbare ordfeil, forbeholder vi oss retten til å kansellere alle OOT-spill som er plassert på dette valget (og i slike tilfeller vil vi tilby at OOT-spill plasseres på nytt med riktig ordlyd).
     • Maksimal gevinst for ett OOT-spill på golf, er £/€ 50 000. For å unngå tvil, gjelder denne maksimale summen for alle elementer av OOT-spillet når sett under ett (det vil si at det ikke gjelder separat for hvert element av OOT-spillet).
  25. 18 Hundeveddeløp

    18.1 Generelt

    • Følgende regler gjelder kun for spill på nett og mobil som er plassert via Betfair Sportsbook på hundeveddeløp. Egne regler gjelder for spill som er plassert på Betfair Exchange.
    • Grunnet kommersielle hensyn kan Betfair ekskludere utvalgte kunder fra å motta forskjellige kampanjer, inkludert Beste odds garantert. Slike ekskluderinger skal kommuniseres til kunden via e-post eller på annen måte.
    • Beste odds garantert gjelder kun for vinnermarkeder (seier og spill på flere utfall), for odds tatt på single spill etter kl. 08:00 på dagen for det aktuelle løpet.
    • "Beste odds garantert" tilbys kun på hundeveddeløp i Storbritannia og Irland.
    • «Beste odds garantert» er ikke tilgjengelig på kombinasjoner.
    • "Beste odds garantert" er ikke tilgjengelig på Fremtidige løp-markeder.
    • Der "Beste odds garantert" tilbys, vil spill avgjøres til industriens startodds ("SP") hvis SP er større enn oddsen kunden tok da de plasserte spillet sitt. Hvis oddsen for eksempel er 3/1 og SP er 4/1, betaler vi ut til den største oddsen på 4/1.
    • Navnene på greyhoundene vises kun på Betfairs nettsted for informasjonsformål, og alle spill vil bli avgjort på grunnlag av startgrindnummer som spillet er plassert på.
    • Dobbelt resultat-imøtegåelse gjelder ikke for greyhoundløp-markedene.
    • Når "ikke noe løp" erklæres, vil alle spill anses ugyldige, så fremt ikke "nytt løp" finner sted på samme dag (i så fall vil alle originale spill stå).
    • Alle spill vil bli avgjort på grunnlag av det offisielle resultatet som ble erklært på den aktuelle løpsdagen. Dersom det offisielle resultatet endres i ettertid, vil ikke Betfair gjøre opp de aktuelle markedene på nytt.
    • Hvis ingen startodds returneres for et individuelt løp, vil alle spill på dette løpet bli erklært ugyldig.
    • Når en greyhound trekkes fra et løp eller erstattes av en alternativ (f.eks. en reserve) greyhound, vil alle tidligere oddsspill som ble plassert på de gjenværende greyhoundene før hunden ble trukket eller erstattes, avgjøres til de greyhoundenes startodds (mens alle spill som er plassert etter at hunden trakk seg eller ble erstattet, vil bli avgjort til de relevante greyhoundenes tidlige odds).
    • Spill på startodds for spill på flere utfall vil godtas for ikke navngitte favoritter. Alle ikke navngitte andrefavoritter er kun for seier, og derfor er ikke spill på flere utfall tilgjengelig for dem.
    • I løp der det er færre enn seks deltakere, annulleres alle spill på topp tre.
    • I løp der det er færre enn seks deltakere, annulleres alle spill på markeder uten en bestemt deltaker.

    18.2 Maksimale utbetalinger

    • Fremtidige greyhounder har en maks utbetaling på £ 50 000. Det eneste unntaket til dette, er English Greyhound Derby, som har en maksimal utbetaling for spill på fremtidige greyhounder på £ 100 000.
    • Maksimal utbetaling til en hvilken som helst kunde når det gjelder spill på en hvilken som helst dags greyhoundløp i Storbritannia, er £ 100 000, i den grad slike spill dekkes av en "full service". Med mindre annet er oppgitt heri, vil spill på alle irske greyhoundløp og UK-spill som ikke dekkes av en "full service", være underlagt en maksimal utbetaling på £ 10 000.
    • Betfair aksepterer kun spill for greyhoundmøter som vises på nettsiden. De eneste unntakene til denne regelen, er når odds er oppgitt over telefonen og lagt til på kundens konto. Spill som ved et uhell behandles for hendelser som ikke vises på Betfairs nettsted, vil gjøres ugyldige (uansett resultat).

    18.3 Spill på fremtidige greyhounder

    • For å unngå tvil, refererer Fremtidige løp- og Antepost-spill til den samme markedstypen, og hver av disse kan brukes om hverandre.
    • Med mindre annet er oppgitt i resten av denne underdelen, vil spill på fremtidige greyhounds aksepteres på en "all-in"-basis, uavhengig av om et valg løper eller ikke. Derfor, i tilfeller med en ikke-startende, uansett grunn, vil alle spill plassert på en fremtidig greyhound stå.
    • Når de startende i en fremtidig greyhoundkonkurranse endelig bestemmes (normalt sett vil dette innebære at konkurransen er redusert til seks startende), vil alle spill plassert etter trekning av startgrindnummer for finalen endres til at spillet ikke står hvis hunden ikke starter.
    • Alle spill plassert etter at startgrindnummer for en finale er annonsert, vil avgjøres til startodds (med andre ord SP) skulle noen av de andre finalistene ikke stille til start, uansett grunn.
    • Spill plassert på en gitt greyhound etter trekningen av startgrindnummer for en finale, vil bli ugyldige hvis den greyhounden trekkes fra løpet (med andre ord vil slike spill avgjøres på en "ikke-startende, ingen spill"-basis).

    18.4 Spill på flere utfall "Each Way"

    • Spill på flere utfall på greyhoundløp vil avgjøres som følger: (i) 8 startende = 1/5 av den fulle utbetalingen for de første tre i mål, og (ii) 5–7 startende = 1/4 av den fulle utbetalingen for de første to i mål. Når det er fire startende eller færre i et greyhoundløp, tilbyr vi ikke spill på flere utfall.
    • Der antall startende i et løp er redusert til fire (med andre ord for et løp der fem eller flere greyhounder tidligere var ment å konkurrere), vil alle spill flere utfall automatisk bli konvertert til spill kun på vinner.

    18.5 Spill på startgrind-utfordring

    • Et spill på en startgrind-utfordring er et spill plassert på den mest vellykkede stargrinden over en rekke løp.
    • Dersom et startgrind-utfordring-marked tilbudt av Betfair er beskrevet med angitte tidsrammer, vil utsettelse av løp (slik at de ikke forekommer innenfor disse tidsrammene) sees bort fra. Hvis for eksempel et møte er planlagt å pågå fra kl. 18:38 til 21:26, men løpet kl. 21:26 ender opp med å finne sted kl 21:49 på grunn av uforutsette omstendigheter, vil det utsatte løpet fremdeles være en del av eventuelle spill på startgrind-utfordring som er plassert på et slikt møte.
    • Spill på startgrind-utfordring er definert ved referanse til deres planlagte starttidspunkter. Ethvert løp som skjer utenfor de planlagte starttidspunktene vil ikke bli inkludert i det aktuelle spillet (bortsett fra når det aktuelle løpet finner sted utenfor det planlagte starttidspunktet på grunn av en utsettelse).
    • Resultatene for startgrind-utfordring står uavhengig av om det er ledige startgrinder, reserver som starter, eller løp som gjøres ugyldige. Ingen "Rule 4"-fratrekk vil brukes på startgrind-utfordring-markeder.
    • Alle spill på startgrind-utfordring står hvis mer enn halvparten av de spesifiserte løpene i det navngitte startgrind-utfordring-markedet gjennomføres. Hvis halvparten av løpene eller færre gjennomføres, vil spill på det relevante startgrind-utfordring-markedet gjøres ugyldig.
    • Man kan kun satser på vinner i startgrind-utfordring-markedene, og de er bare tilgjengelige frem til det første planlagte løpet.
    • Hvis to eller flere startgrinder får det samme antall vinnere, vil våre normale regler for dødt løp gjelde for dette markedet.
    • Skulle noen individuelle løp resultere i dødt løp for 1. plassen, vil alle greyhounder det påvirker anses å ha vunnet det løpet i forbindelse med oppgjøret av startgrind-utfordringen.
    • Innside mot Utside – I løp der det er mindre enn seks startende, vil alle Innside mot Utside-startgrindspill være ugyldige.
    • Innside eller Utside – Dersom dødt løp, vil alle spill på innside-/utside-startgrind være ugyldige. Spill er kun ugyldige hvis det blir dødt løp mellom en innside-startgrind og en utside-startgrind. Dersom det blir dødt løp mellom to innside-startgrinder, f.eks. Startgrind 1 og 2, skal innside-startgrindene betales ut som vinner.

    18.6 Placepots/Placers

    • Placepots og/eller placer-spill kan kun aksepteres via telefon. Navngitte startere godtas ikke, bare startgrindnummer.
    • Dersom en ledig startgrind erstatter en valgt greyhound, vil spille på det startgrindnummeret automatisk anses som et spill på den navnløse favoritten. Hvis det i slike tilfeller er flere favoritter for det aktuelle løpet, vil spillet automatisk bli ansett som et spill på den favoritten med det laveste løpskortnummeret.
    • Hvis et placepot/placer-spill godtas på et møte der et utbytte ikke er erklært, vil alle slike placepot/placer-spill anses som ugyldige (uavhengig av resultat).

    18.7 Tote Forecasts

    • Forecast-utbytte er erklært som en £ 1-innsats og vil bli avgjort i henhold til BAGS-industriens forecast-utbytte.
    • Der et forecast-spill er plassert av en kunde og en av kundens valg blir en ledig startgrind, vil kundens spill automatisk bli konvertert til et singelspill på vinner på det gjenværende valget (oddsen for et slikt singelspill på vinner vil være den gjenværende greyhoundens startodds).
    • Dersom et antall greyhounder er involvert i et dødt løp for enten 1. eller 2. plass, vil et industriutbytte utstedes for begge de vinnende forecastene.

    18.8Tote Tricasts

    • Tricast-utbytte er erklært som en £ 1-innsats og vil bli avgjort i henhold til BAGS-industriens tricast-utbytte.
    • Hvis en tricast blir akseptert i et løp hvor det ikke utbetales noe tricast-utbytte, vil alle tricast-spill bli avgjort som et forecast-spill på de to første greyhoundene som vises på kundens spillkupong.
    • Der et tricast-spill er plassert av en kunde og en av kundens valg blir en ledig startgrind, vil kundens spill automatisk bli konvertert til et forecast-spill på de gjenværende valgene. Hvis to av kundens valg blir ledige startgrinder, vil kundens spill automatisk bli konvertert til et singelspill på vinner på det gjenværende valget (oddsen for et slikt singelspill på vinner vil være den gjenværende greyhoundens startodds).
    • Dersom et antall greyhounder er involvert i et dødt løp for enten 1., 2. eller 3. plass, vil et industriutbytte utstedes for hver vinnende forecast.
    • Tricaster godtas kun som singelspill. Kombinasjonsspill godtatt ved en feil, vil anses som ugyldige (uavhengig av resultatet).

    18.9 Forecaster og tricaster med fast odds

    • Skulle det være noen ikke-startende i et løp, vil spill bli avgjort ved industriutbytte.
    • Dersom et valg som er inkludert i en forecast eller tricast med fast odds ender opp som ikke-startende, vil hele det aktuelle forecast- eller tricast-spillet bli ugyldig.

    18.10 Coursing

    • Alle spill blir gjort opp i henhold til Irish Coursing Club (ICC)-regler. Under alle omstendigheter vil dommerens avgjørelse være endelig.
    • Hvis en greyhound trekkes før den kommer under slipperens kontroll i første runde, vil spill på denne greyhounden bli ansett som ugyldige.
    • Dersom en finale av en eller annen grunn ikke bli løpt, vil reglene for dødt løp brukes på alle antepost-spill.
  26. 19 Håndball

   • Hvis en kamp utsettes, blir den ugyldig med mindre den finner sted innen 48 timer etter det første planlagte starttidspunktet.
   • Avgjort etter 60 minutter med spill, så fremt ikke noe annet er oppgitt. Ekstraomganger gjelder ikke.
   • Hvis 60 minutter ikke fullføres, vil alle spill være ugyldige, med unntak av de som allerede er avgjort. Hvis et offisielt resultat erklæres, vil alle spill stå.
   • Navnet/overskriften til en konkurranse utgjør et bevis på hva et spill refererer til. Hvis du for eksempel satser på "Norge mot Brasil" under navnet/overskriften U20-VM, vil spillet gjelde for kampen mellom Norge og Brasil som er en del av U20 VM.
  27. 20 Ishockey

   • Hvis en kamp utsettes, blir den ugyldig med mindre den finner sted innen 36 timer etter det første planlagte starttidspunktet.
   • Overtid teller ikke, så fremt ikke noe annet er oppgitt.
   • Dersom en kamp ikke fullføres, vil alle markeder bli ugyldige, så fremt ikke utfallet er utvetydig bestemt.
  28. 21 Hesteveddeløp

    21.1 Generelt

    • Med mindre annet er oppgitt, vil alle individuelle veddeløpsmarkeder avgjøres i henhold til det offisielle resultatet under "innveiingen". Videre diskvalifiseringer, anker, eller tillegg til resultatet vil ikke tas hensyn til. Kortnumrene er kun ment som veiledning: spill plasseres på navngitte hester. Informasjon (som jockeyens bekledning, nummer på sal osv.) oppgis "som det er" og er kun for veiledning. Betfair garanterer ikke nøyaktigheten av denne informasjonen, og bruken av den til å plassere spill er på egen risiko.
    • Dersom et løp blir annullert, eller dersom det blir walkover, vil alle spill på det løpet annulleres.
    • Dersom et løp blir utsatt eller flyttet til et annet tidspunkt, gjelder alle spill, forutsatt at de endelige erklæringene og løpsstedet forblir uendret.
    • Hvis den oppsatte arenaen endres etter at et spill er plassert, vil alle spill gjøres ugyldige.
    • Hvis underlaget endres (f.eks gress til grus), vil alle spill stå.
    • Favoritten er det valget som har lavet odds blant startoddsene. Andrefavoritten er hesten med nest lavest odds. Hvis to hester har samme odds, og disse oddsene er lavere enn de andre hestene, er disse to delte førstefavoritter og andrefavoritter. Hvis to eller flere favoritter velges på denne måten, vil innsatsen deles likt mellom dem.

    21.2 Fremtidige løp

    • For å unngå tvil, refererer Fremtidige løp- og Antepost-spill til den samme markedstypen, og hver av disse kan brukes om hverandre.
    • Alle Fremtidige løp-spill godtas og avgjøres kun basert på reglene for løpet.
    • Fremtidig racing-spill godtas til oppgitte odds, opptil og inkludert dagen før arrangementet, på grunnlag av all-in, startende eller ikke, med eller ikke. Derfor er valg som ikke tar del i det aktuelle løpet eller arrangementet tapere.
    • Fremtidige løp-spill er de plassert til oppgitt odds på hester og før løpet blir klassifisert som "dag for arrangementet" (dag for arrangementet er et begrep som brukes til å beskrive tidspunktet der erklæringer dagen før gjøres, vanligvis kl. 10:00 dagen før løpet (eller to dager for enkelte Gruppe 1-løp) for hesteveddeløp og dagen for løpet for greyhounds.
    • Alle spill plassert etter erklæringer dagen før, avgjøres i samsvar med våre tidlige odds/dagen for løpet-regler.
    • I tråd med prinsippene i Tattersalls regler for løp, vil spill på fremtidige løp være ugyldige under følgende omstendigheter, ellers vil de stå:
     1. Hvis løpet blir avbrutt eller erklært ugyldig.
     2. Hvis stedet for løpet endres eller det utsettes til et senere tidspunkt på en annen bane.
     3. Hvis løpet utsettes til en senere dato på samme bane der deltagelse gjenåpnes helt, vil spill plassert etter opprinnelig deltagelse være ugyldige, men spill plassert før fasen med opprinnelige deltagere vil stå. Alle spill står hvis et løp utsettes til senere dato på samme bane med samme deltagere, uavhengig av om spillet ble gjort før eller etter fasen med de opprinnelige deltagerne.
     4. Hvis hesten er "balloted out" eller eliminert grunnet Jockey Club-regler, vil singelspill være ugyldige. I slike tilfeller vil akkumulerte spill på fremtidige løp stå for de gjenværende løpene, til oddsene på valgene i de løpene, og en dobbel blir en singel, en trippel blir en dobbel, osv.
     5. Dersom hester trekkes under Jockey Club/Turf Club-regler, for å begrense antall deltagere, skal disse hestene være ugyldige. Ansvaret for et spill på hester som blir igjen, reduseres både for seier-delen og plasserer-delen for slike spill, i samsvar med raten som annonsere før løpet av Tattersalls Committee, avhengig av oddsen som for tiden er tilgjengelig mot hestene som er trukket på tidspunktet de blir trukket. Alle spill utføres til oddsen som er gjeldende på det tidspunktet spillet leveres inn. Vi forbeholder oss retten til å rette opp alle åpenbare feil. Dobler, tripler osv beregnes med full akkumulerende odds. Dobler og tripler på flere utfall avgjøres om seier-til-seier, plasserer-til-plasserer, og for plasserer-delen av slike spill, brøkoddsen gjeldende på tidspunktet for aksept. Spill kun på plassering, betingede spill og forecast-spill godtas ikke ved spill på fremtidige løp. Når det samme valget er støttet for å vinne to eller flere løp/arrangementer i spill på fremtidige løp, gjelder spesielle odds. Disse spesielle oddsene vil erstatte de akkumulerende oddsene beregnet ut fra de individuelle arrangementenes odds, uavhengig av at de individuelle arrangementenes odds kan bli oppført på kupongen. Hvis spesielle odds ikke var tilgjengelig, vil innsatsen deles likt som singelspill til oddsene som var tilgjengelige på det tidspunktet spillet ble plassert.
     6. Alle hester som ikke er kvalifisert for, eller som strykes, fra et løp, vil avgjøres som en taper. Spill på en hest etter at hesten ikke har kvalifisert seg innen gjeldende dato for kvalifisering, gjøres ugyldige.

    21.3 "Beste odds garantert"

    • "Beste odds garantert" tilbys Vinner-markeder på hesteveddeløp i Storbritannia og Irland.
    • Grunnet kommersielle hensyn kan Betfair ekskludere utvalgte kunder fra å motta forskjellige kampanjer, inkludert Beste odds garantert. Slike ekskluderinger skal kommuniseres via e-post eller på annen måte.
    • Beste odds garantert gjelder kun for vinnermarkeder (seier og spill på flere utfall), for odds tatt på single spill etter kl. 08:00 på dagen for det aktuelle løpet.
    • "Beste odds garantert" er ikke tilgjengelig på Fremtidige løp-markeder.
    • «Beste odds garantert» er ikke tilgjengelig på kombinasjoner.
    • Der "Beste odds garantert" tilbys, vil spill avgjøres til industriens startodds ("SP") hvis SP er større enn oddsen kunden tok da de plasserte spillet sitt. Hvis oddsen for eksempel er 3/1 og SP er 4/1, betaler vi ut til den største oddsen på 4/1.
    • Dersom det skulle skje et Regel 4-fratrekk for en tatt odds, betaler vi for de større oddsene etter at Regel 4-fratrekket er gjort for oddsen tatt.
    • Der ingen SP returneres, vil den siste oddsen som ble tilbudt av Betfairs faste odds bli tatt som SP.
    • Beste odds garantert er et tilbud som bare er tilgjengelig for kunder med registrert adresse i Storbritannia eller Irland.
    • Beste odds garantert gjelder ikke for Oddsboost-valg.

    21.4 Startodds

    • "SP-spill" plassert på Betfair Sportsbook eller Betfairs "Fast odds"-produkt vil avgjøres basert på den offisielle industristartoddsen og ikke "Betfair SP".
    • Hvis ingen offisiell industristartodds eller industristartodds utenfor banen returneres, vil spill der ingen odds er tatt (inkludert forecasts, tricasts og ikke navngitte favoritter) bli avgjort med siste odds gitt på Betfair Sportsbook før løpet startet.

    21.5Dobbelt resultat

    • Dobbelt resultat er kun anvendelig på hesteveddeløp i Irland og Storbritannia der en industri-SP returneres.
    • Dobbelt resultat betyr at hvis hesten din er først forbi «post», vil du få betalt. Skulle hesten din imidlertid bli tildelt løpet eller forfremmet til en plassering, som et resultat av en henvendelse eller en innvending som kunngjøres før «weigh in» eller «winner alright», betaler vi deg fortsatt.
    • For et kombinerte hester-spill, vil spillet forbli en vinner hvis en startende i et spill på kombinerte hester er først forbi «post» og en annen hest forfremmes til en vinner. Spillet forfremmes til vinner hvis den startende i et valg med kombinerte hester forfremmes til vinner, der først forbi «post» ikke var i valget for kombinerte hester.
    • Vi tilbyr Dobbelt resultat på plasseringsspill, spill uten favoritt, forsikring ved fall, kombinerte hester og alle forsikringsspill-markeder.
    • Dobbelt resultat gjelder ikke for følgende spill eller omstendigheter:
     1. Alle Fremtidige løp-spill.
     2. Spill som avhenger av tote-utbytter etc. Jackpoter, Placepots osv. som avgjøres på Regler for løp-basis.
     3. Enhver hest diskvalifisert for å ha tatt feil bane eller for å bære feil vekt.
     4. Løp som erklæres ugyldige.
     5. Hvor det er en offisiell korreksjon av resultatet, foretatt av dommeren eller SIS, før «weigh in», og alle løp som er erklært ugyldige før «weigh in» som Regler for løp gjelder for.
     6. Alle spill på hesteveddeløp utenfor Irland og Storbritannia (som kun skal avgjøres på Regler for løp-basis).
     7. Alle spill på hesteveddeløp i Irland og Storbritannia hvor en industri-SP ikke returneres i forhold til det aktuelle løpet (slike spill skal kun avgjøres på Regler for løp-basis).
     8. Alle spill plassert på livemarkeder (som kun skal avgjøres på Regler for løp-basis).
     9. Forbedret odds-markeder
     10. The Aintree Grand National

    21.6 Matchspill

    • Når vi tilbyr matchspill (med andre ord der vi velger to eller flere hester i et gitt løp som konkurrerer mot hverandre i et matchspill), vil alle spill avgjøres i henhold til reglene for hesteveddeløp fra British Horse Racing Authority som er i kraft (og resultatene fastsettes i henhold til det som er offisielt rapportert i neste dags Racing Post).
    • Spill avgjøres basert på den beste plasseringen i mål.
    • På baneløp, hvis to eller flere av de navngitte hestene ikke fullfører løpet, skal plasseringen til disse hestene i forhold til hverandre bestemmes, og spill skal avgjøres, i henhold til avstanden som er tilbakelagt av hver hest (i henhold til til det som er offisielt rapportert i neste dags Racing Post).
    • I National Hunt-løp, hvis to eller flere av de navngitte hestene ikke fullfører banen, skal plasseringen av disse hestene i forhold til hverandre bestemmes, og spill skal avgjøres, i henhold til antall hindre passert av hver hest (i henhold til til det som er offisielt rapportert i neste dags Racing Post). Hvis begge hestene passerer samme antall gjerder/hinder, vil spill være ugyldige.

    21.7 Plasseringsvilkår

    • Spill på flere utfall (seier og plasserer) tilbys for de fleste løp. For alle hesteveddeløp (til tidlige odds og SP) vil vilkårene for spill på flere utfall påvirkes av typen løp og antall startende som deltar, og disse vilkårene er, så fremt ikke noe annet er oppgitt, som følger:
     Løpstype Antall startende Odds for plassering Antall plasser
     Alle løp 4 eller mindre Kun vinner Kun vinner
     Alle løp 5–7 1/4 1,2
     Ikke-handikap 8+ 1/5 1,2,3
     Handikap* 8–11 1/5 1,2,3
     Handikap* 12–15 1/4 1,2,3
     Handikap* 16+ 1/4 1,2,3,4

     ["Handikap" inkluderer alle Handikap- og Nursery-løp]


    • "Seier" og "Plasserer"-delen av kombinasjonsspill avgjøres separat (seier-til-seier og plassere-til-plasserer).
    • Så snart det er åpnet, kan antall vinnere i plasserer-markeder påvirkes av ytterligere ikke-startende.
    • Fra tid til annen kan vi tilby kampanjer som betaler ut på ekstra plasseringer i hesteveddeløp. I disse tilfellene forbeholder vi oss retten til å endre standardvilkårene for plassering som er angitt ovenfor (for eksempel kan vi tilby å betale ut 5 eller 6 plasser i et handikap med 16 eller flere startende, men å gjøre det til 1/5 av oddsen i motsetning til standard 1/4). Disse kampanjene er ikke begrenset til handikap. Det er alltid kundens ansvar å sjekke vilkårene til hvert tilbud (spesielt i de løpene der vi tilbyr utbetalinger for ytterligere plasseringer).
    • For at en hest skal anses å ikke ha blitt plassert i et gitt løp, må den ha startet det løpet.
    • Hvis antall plasserte hester er mindre enn antall potensielle vinnere, vil vinnerne kun bli den plasserte hesten eller hestene.
    • Hvis et løp blir redusert til fire startende eller mindre, vil alle spill på flere utfall bli tatt som "alle vinner" gitt at det ikke er noen plasser.

    21.8 Kombinert seiersdistanse for et møte

    • Distansene for hvert løp under møtet avgjøres på en "først forbi stolpen"-basis. Hvis noen av de planlagte løpene under et møte ikke gjennomføres, er spill ugyldige så fremt ikke maksimal distanse er oppnådd.
    • Den maksimale seiersdistansen per løp for et baneløp, er 12 lengder, mens det i National Hunt-løp er 30 lengder. Dette gjelder også dersom bare én hest fullfører løpet.
    • Distansene er som følger:
     • Nese: 0,05
     • Short-head: 0,1
     • Hode: 0,2
     • Nakke: 0,3
     • Halv lengde: 0,5
     • 3/4 av en lengde: 0,75
     • 1 lengde 1
    • Ingen fullfører - Hvis det ikke er noen som fullfører et løp, skal det anses som ugyldig.
    • Walkovere vil bli ekskludert fra alle markeder, med mindre skapt av at en hest trekkes etter vi har begynt å gi odds på et marked for det aktuelle løpet, og i slike tilfeller vil "make-ups" være som følger:
     • Distanser: Flat 5-lengder, National Hunt 12-lengder.

    21.9 Forsikring ved fall

    • Odds som tilbys er for at hesten vinner løpet.
    • Hvis hesten faller, jockeyen ender utenfor salen, eller jockeyen faller ned, vil spillets innsats returneres. Det gjelder ikke for hester som sklir, nekter å løpe, løper ut eller blir presset ut.
    • Hvis en hest blir trukket, ikke etter starterens ordre, vil innsatser på det valget returneres.
    • Spill på de gjenværende hestene i løpet vil være underlagt et fratrekk i henhold til Tattersalls regel 4(c) basert på odds for seier til hesten(e) som er trukket på tidspunktet hesten trekkes (se Tattersalls regel 4-tabellen under regler for hesteveddeløp). Eksempel: Hest X som har en odds på 4/1 i markedet for seier og 11/4 i "Forsikring ved fall"-markedet trekkes. Dette fører til et R4-fratrekk på 20c basert på 4/1 oddsen for seier som skal gjelde for "Forsikring ved fall"-markedet.
    • Refunderte spill vil bli avgjort så fort som mulig, men i noen tilfeller kan det ta opptil en time.
    • Dersom tvistesaker oppstår, vil resultatene hentes fra www.racingpost.com

    21.10 Favoritter-indeks

    • Tilbud gis på det grunnlag at hesten som er favoritt basert på startodds får 25 poeng hvis den vinner, 10 poeng for andreplass, og 5 poeng for tredjeplass. Poeng deles ut for de tre første plassene, uavhengig av vilkår for spill på flere utfall.
    • Hvis det er flere favoritter i et løp, blir hesten med det laveste løpskortnummeret ansett, i forbindelse med spillet, å være favoritten.
    • Hvis den returnerte favoritten (som publisert i neste dags tabloidutgave av Racing Post) ikke er klar for å starte (Starter's Orders), med tanke på spillet hvis oddsen på tidspunktet da hesten trekker seg er:
     • Tilsvarende eller større enn 5/1, vil 5 poeng tildeles.
     • Mindre enn 5/1, men større enn 1/1, vil 10 poeng tildeles.
     • 1/1 eller mindre, 15 poeng vil tildeles.
    • Ingen fullfører - Hvis det ikke er noen som fullfører et løp, skal det anses som ugyldig.
    • Walkovere vil bli ekskludert fra alle markeder, med mindre skapt av at en hest trekkes etter vi har begynt å gi odds på et marked for det aktuelle løpet, og i slike tilfeller vil "make-ups" være som følger:
     • Favoritt: 20 poeng
    • Hvis det blir dødt løp for returnert favoritt for en av plassene, vil den bli tildelt gjennomsnittlige poeng for de to plassene involvert.
     • For eksempel vil et dødt løp for førsteplass få tildelt gjennomsnittet av 25 + 10 poeng = 17,5 poeng
     • Et dødt løp for andreplass vil få tildelt gjennomsnittet av 10 + 5 poeng = 7,5 poeng
     • Et dødt løp for tredjeplass vil få tildelt gjennomsnittet av 5 + 0 poeng = 2,5 poeng

    21.11 Seiersdistanse / Hvilken lengde vinner den med

    • Spill på seiersdistanse vil kun være på løp som vist.
    • Seiersdistanse vil være den marginen som offisielt annonseres mellom hesten som vinner og andreplassen.
    • Alle spill på seiersdisetanse avgjøres basert på først forbi stolpen, med andre ord gjelder ikke dobbeltresultat.
    • Dersom det trekkes en hest og det fører til en Regel 4 på 10c eller mer i en løp hvor vi tilbyr distansespill, vil det fulle Regel 5-beløpet brukes på Overs.
    • Hvis et valg trekkes, vil oddsen for valget om at favoritten ikke vinner være underlagt en motsatt Regel 4. F.eks. 8/1 sjanse for å trekkes, favoritt 1/1 for ikke å vinne. Motsatt Regel 4 på 10c gjelder. Favoritt vinner ikke gjøres opp til 11/10.
    • Vi betaler dobbelt resultat i henhold til reglene våre om Distansespesialer.
    • Der bare én fullfører i et løp:
     • Når et valg på distansespesial er den eneste som fullfører et løp, vil over-valg på distansespesialen gjøres opp som vinner, mens alle andre valg i markedet vil gjøres opp som taper.
     • Hvis det bare er én som fullfører i løpet og det ikke er valget for distansespesial, vil alle spill på distanse på det valget avgjøres som tapere.
     • Treveis markeder for distansespill der ingen individuelle valg navngis: Når det bare er én som fullfører, vil over-valg i dette markedet gjøres opp som vinner, og under- og mellomvalgene i dette markedet gjøres opp som tapere.

    21.12 Odds på lengde

    • Spill vil bli avgjort på den offisielle avstanden mellom det navngitte utvalget og hesten som havner på andreplass.
    • Hvis en hest blir trukket, ikke etter starterens ordre, vil innsatser på det valget returneres. Spill for de gjenværende hestene i løpet vil bli gjenstand for et fradrag i henhold til Tattersalls Regel 4(c) basert på seiersoddsen for hesten(e) trukket på tidspunktet de trekkes (se Tattersalls Regel 4-tabellen ovenfor).
    • Dobbelt resultat-imøtegåelse gjelder ikke for dette markedet.

    21.13 Regler for ikke-startende hos Betfair

    • Hvis en hest er klar for å løpe (Starter's Orders), men nekter å løpe, vil spillet anses som tapt.
    • Med unntak av spill på fremtidige løp, som beskrevet ovenfor, i alle hesteveddeløp der en startende trekkes, eller blir utropt ikke å ha startet – og den derfor har blitt erklært en ikke-starten av den som starter løpet – vil innsatsen på det valget refunderes.
    • Spill på gjenværende startende i det løpet, hvor en odds er tatt, kan være underlagt et fratrekk. Dette er basert på Tattersalls regel 4(c) (se nedenfor) og er avhengig av oddsen til hesten som trekkes på det tidspunktet hesten ble trukket.
    • Spill på hester i reformerte markeder, som senere får én eller flere hester som trekkes, kan også få fratrekk basert på oddsen(e) til hesten(e) trukket på tidspunktet hesten(e) trekkes.
    • Dersom det ikke er nok tid til å laget et nytt marked for løpet, kan spill som er plassert til startodds også bli underlagt et fratrekk basert på Tattersalls regel 4(c).
    • For spill hvor en odds er tatt, bil bruken av Regel 4(c) avgjøres av siste Betfair-odds tilgjengelig på det tidspunktet den aktuelle hesten trekkes.
    • Fratrekk i pund vil brukes basert på odds for trukket hest som følger:
     Odds på valg Fratrekk Odds på valg Fratrekk
     1/9 eller kortere 90p 6/5 til 1/1 45p
     2/11 til 2/17 85p 6/4 til 5/4 40p
     1/4 til 1/5 80p 7/4 til 13/8 35p
     3/10 til 2/7 75p 9/4 til 15/8 30p
     2/5 til 1/3 70p 3/1 til 5/2 25p
     8/15 til 4/9 65p 4/1 til 10/3 20p
     8/13 til 4/7 60p 11/2 til 9/2 15p
     4/5 til 4/6 55p 9/1 til 6/1 10p
     20/21 til 5/6 50p 14/1 til 10/1 5p
         over 14/1 Ikke noe fratrekk
    • Hvis det er to eller flere som trekker seg fra et arrangement, vil ikke fratrekket være på over 90p. Dersom oddsen for et valg som har trukket seg ikke er er oppgitt i tabellen ovenfor, vil Regel 4(c) bli brukt på den nest høyeste oppgitte oddsen. For eksempel vil 21/5 bli klassifisert i 9/2-braketten for Regel 4-formål.
    • Reserver: I løp med reserver vil reservene generelt bli priset opp innenfor markedet. Men hvis noen spill blir tatt før en reservehest blir erklært at skal løpe, og når reserven ikke hadde odds på det tidspunktet spillet ble plassert, vil slike spill avgjøres basert på resultatet "uten reservehesten(e)". Spill på flere utfall på resultatet "uten reservehesten(e)" vil være basert på antall startende, ekskludert reserver, som starter løpet. I løp hvor reservene har odds, men ikke løper, kan Betfair gjøre et Regel 4-fratrekk i henhold til Betfairs regel for ikke-startende.
    • Uriktig trekte hester: Hvis en hest fjernes fra et marked, men deretter deltar i løpet, vil alle spill på dette valget bli gjort ugyldig og innsatsen refunderes på det punktet valget ble fjernet fra markedet. På det punktet hesten tas inn igjen i markedet, vil alle originale spill bli erstattet, gitt at kundene har tilgjengelige midler på kontoen sin. Hvis en kunde ikke har tilgjengelige midler på kontoen sin på tidspunktet hesten tas inn igjen i markedet, vil det ugyldige spillet ikke bli erstattet.

    21.14 Spill uten favoritten

    • I forbindelse med dette spillet, vil "Uten"-valget(-ene) hesten(e) med lavest odds, som bestemt av Betfairs tidlige odds på det tidspunktet markedet opprettes.
    • I forbindelse med oppgjør, vil "Uten"-valgets plassering bli sett bort fra.
    • Alle vilkår for spill på flere utfall avgjøres basert på det faktiske nummeret med startende som deltar i løpet, ekskludert "uten"-valget.
    • Vilkårene for spill på flere utfall er spesifisert i løp.
    • I tilfeller med ikke-startende og hester som trekkes, er vinnende spill underlagt Regel 4-fratrekk.

    21.15Kun plasserer-markeder

    "Kun plassering"-spill avgjøres som følger:

    • Antall betalte plasser opplyses tydelig på markedet
    • Spill avgjøres kun i henhold til det offisielle resultatet
    • Hvis det er ikke-startende i løpet, gitt at det er flere startende i løpet enn antall plasser som gir gevinst på markedet, vil alle spill på gjenværende startende stå, men være underlagt fratrekkene nedenfor. Alle spill på ikke-startende (ikke klar for å løpe [Starter's Orders]) vil gjøres ugyldige.
    • Hvis, på grunn av ikke-startende, antallet løpere er det samme eller færre som antall plasser som gir betaling på markedet, vil alle spill gjøres ugyldige.
    • Hvis det er ikke-startende på markedet, vil spillet på de gjenværende startende avgjøres basert på tabellen med fratrekk nedenfor.
    • Fratrekk er kumulative og vil øke hvis det er mer enn én ikke-startende, men er begrenset oppad til 95p per £.
    • Regler for dødt løp gjelder
    Fratrekkstabell for Betfair Sportsbooks Kun plasserer-spill
    Antall plasser som gir gevinst på markedet
    Kun plasserer-odds for relevant ikke-startende 2 3 4, 5 & 6
    1/5 eller mindre 50p* 50p 25p
    2/7 til 2/9 40p 40p 20p
    2/5 til 3/10 35p 25p 20p
    8/15 til 4/9 35p 25p 15p
    8/13 til 4/7 30p 20p 15p
    4/5 til 4/6 30p 20p 15p
    20/21 til 5/6 25p 20p 15p
    6/5 til 1/1 25p 15p 10p
    7/4 til 5/4 20p 15p 10p
    9/4 til 15/8 15p 10p 10p
    3/1 til 5/2 15p 10p 5p
    4/1 til 10/3 10p 10p 5p
    11/2 til 9/2 10p 5p 5p
    9/1 til 6/1 5p 5p 5p
    Over 9/1 0p 0p 0p
    *Indikerer 50p fradrag for hver £ 1 av gevinstene

    21.16 Forsikringsspill 2 plasser


    Når "Forsikringsspill 2 plasser"-markeder tilbys:


    • Oddsen som tilbys er for at hesten vinner løpet. Hvis hesten blir nummer to, vil innsatsen returneres.
    • Hvis en hest blir trukket, foruten når den trekkes når den er klar for å løpe (Starter's Orders), vil innsatser på det valget returneres. Spill på de gjenværende hestene i løpet vil være underlagt et fratrekk i henhold til Tattersalls regel 4(c) basert på odds for den eller de hestene som er trukket på tidspunktet hesten(e) trekkes (se Tattersalls regel 4-tabellen, som dukker opp i "Betfairs regel for ikke-startende"-delen ovenfor). Hvis for eksempel en hest (som har en odds på 4/1 i markedet for seier og 11/4 i "Forsikringsspill 2 plasser"-markedet trekkes, vil dette føre til et Regel 4-fratrekk på 20 % (basert på 4/1 oddsen for seier) som skal gjelde for "Forsikringsspill 2 plasser"-markedet.
    • Til tross for det foregående, dersom et løp reduseres til 4 startende eller færre, vil alle spill gjøres ugyldige.
    • Vanlige regler for dødt løp gjelder.
    • Dobbelt resultat-imøtegåelse gjelder for dette markedet.

    21.17 Forecast-spill

    • En "straight forecast" er et spill der du navngir to valg som du tror kommer på 1. og 2. plass i riktig rekkefølge for et bestemt arrangement.
    • En "reversert forecast", er når du navngir to valg som du tror kommer på 1. og 2. plass, men der det ikke har noen betydning hvem av de som kommer på hvilken plass, for en bestemt hendelse.
    • En "Forecast-kombinasjon" er når du velger tre eller flere valg for et arrangement, der disse valgene må komme på 1 og 2. plass i løpet.
    • Straight forecast, reversert forecast og forecast-kombinasjon er tilgjengelig på hesteveddeløp med tre eller flere startende i et hvilket som helst løp.
    • Forecast-spill avgjøres i henhold til industriens forecast-utbytte, med unntak av i tilfellene nedenfor:
    • Hvis en straight forecast godtas for et løp der det ikke erklæres utbytte, vil spillet avgjøres som et singelspill på vinner på det første valget oppgitt.
    • Hvis du velger en ikke-startende i et forecast-spill, vil spillet gjøres ugyldig. Hvis du velger en ikke-startende i en forecast-kombinasjon, vil alle spill med den ikke-startende gjøres ugyldige.
    • Kunder kan ikke inkludere "ikke navngitt favoritt" i forecast-spill.

    21.18 Tricast-spill

    • En tricast er et spill der du navngir valgene som du tror kommer på 1., 2. og 3. plass i riktig rekkefølge for et bestemt løp. Alle tricast-spill avgjøres i henhold til passende industriutbytte, med unntak av hvor det er oppgitt nedenfor.
    • Tricast-spill på hesteveddeløp godtas på alle løp der et tricast-utbytte av en datamaskin erklæres.
    • Hvis et tricast-spill godtas der mindre enn 4 startende tar del i løpet, vil det avgjøres som en straight forecast på valgene nominert til 1. og 2. plass, med valget nominert til 3. plass ignorert.
    • Hvis et tricast-spill har blitt akseptert for et løp hvor det ikke utbetales utbytte, avgjøres det som en straight forecast på valgene nominert til 1. og 2. plass. Tredjeplassen ignoreres hva angår oppgjørsformål. Hvis spillet er en tricast-kombinasjon, vil hver tricast i den kombinasjonen avgjøres som en straight forcast med det tredje valget ignorert for oppgjørsformål.
    • Hvis én ikke-startende er valgt, vil tricast-spillet avgjøres som en straight forecast på de gjenværende to valgene i rekkefølgen de ble valgt. Kombinasjonsspill følger samme regel, der hver kombinasjon gjøres opp for seg selv. Hvis to ikke-startende er valgt, vil tricast-spillet gjøres ugyldig.
    • Hvis færre enn tre startende fullfører løpet, gjelder følgende regler i tillegg til reglene ovenfor:
     • Når bare 2 startende fullfører et løp, vil alle tricast-spill som har valgt riktig 1. og 2. plass avgjøres som en straight forecast. Alle andre tricast-spill vil bli avgjort som tapere.
     • Når bare 1 startende fullfører et løp, vil alle tricast-spill som har valgt riktig 1. plass, avgjøres som en SP-singel på det valget. Alle andre tricast-spill vil bli ansett som tapere.
    • Hvis et tricast-spill aksepteres på et løp fra et territorium hvor ingen offisiell industritricast er erklært, vil utbytte bli beregnet fra de siste Betfair-oddsene før løpet starter.
    • Dersom kunden velger en ikke navngitt favoritt i et tricast-spill, vil valget anses som ikke-startende og spillet avgjøres i henhold til de gjenværende valgene i rekkefølgen de ble valgt. Spill på tricast-kombinasjoner følger samme regel, der hver kombinasjon gjøres opp for seg selv.

    21.19 Forecaster og tricaster med fast odds

    • Skulle det være noen ikke-startende i et løp, vil spill bli avgjort ved industriutbytte.
    • Dersom et valg som er inkludert i en forecast eller tricast med fast odds ender opp som ikke-startende, vil hele det aktuelle forecast- eller tricast-spillet bli ugyldig.

    21.20 Løp i USA

    • På enkelte amerikanske løpsmøter, tilbyr Betfair Sportsbook spill til faste odds på løp i USA. Kundene kan ta den faste oddsen eller SP for disse arrangementene. Dersom spill aksepteres til SP, og ingen offisiell industri-SP er erklært, vil alle spill gjøres opp til siste Betfair-odds før løpet startet.
    • På andre amerikanske møter, hvor spill på faste odds ikke tilbys på løp i USA, vil alle spill plassert på SP avgjøres med amerikansk pari-mutuel-utbytte. Vær oppmerksom på at alle erklærte utbytter er oppgitt til $ 2, noe som betyr at den faktiske avkastningen for en innsats på £1, er halvparten av det erklærte utbyttet.
    • Spill plassert på amerikansk pari-mutuel-odds, vil bli avgjort med oddsen erklært av den amerikanske vertsbanen. Kun spilltyper som har utbytte erklært av vertsbanen vil stå, mens spill som ikke er dekket av et utbytte på vertsbanen, vil gjøres ugyldige.
    • Dersom et løp bli erklært som ingen konkurranse (No Contest) av vertsbanen, vil alle spill gjøres ugyldige.
    • Når det ikke er tilbudt faste odds på et løp i USA, vil alle spill på seier avgjøres med seierspoolen. Spill på flere utfall på løp med åtte eller flere startende, vil avgjøres med seiers- og plasserer-poolen. I løp med fem til sju startende, vil plasserer-delen av spillet avgjøres med plasserer-poolen.
    • Exacta- og Trifecta-spill avgjøres basert på relevant utbytte, der ingen faste odds er tilbudt.
    • Koblede hester i USA er koblet på tvers av alle markeder, ikke bare i seierspoolen. Hvis du plasserer et spill på en koblet starter, vil spillet inkludere alle startende med det tallet (f.eks. 1, 1a, 1b osv.). Hvis én av dem er en ikke-startende, vil spillet ditt stå for de resterende koblede valgene.
    • Koblede hester vil ikke gjelde for løp i USA der fast odds er tilbudt, siden startende får odds separat for spillformål.

    21.21 Løp i Latin-Amerika

    • For alle spill plassert på løp i Latin-Amerika, vil spill plassert på SP avgjøres med siste odds tilbudt av Betfair før løpet starter. Hvis det ikke tilbys faste odds, vil spill gjøres opp basert på industriprisen før løpet starter.
    • Forecast- og tricast-spill avgjøres til siste viste Betfair-odds før løpet starter, når et industriutbytte ikke er erklært.
    • Koblede hester vil ikke gjelde for løp i Latin-Amerika når faste odds er tilbudt, siden startende får odds separat for spillformål.

    21.22 Løp i Europa

    • Alle løp i Europa (unntatt de som styres av de spesifikke reglene i denne delen) vil bli avgjort basert på det offisielle resultatet som gis ved innveiing.
    • Når Betfair tilbyr spill på faste odds, vil siste odds vist før start bli ansett som SP-odds.
    • Forecast- og tricast-spill avgjøres til siste viste Betfair-odds før løpet starter når et industriutbytte ikke er erklært.
    • På møter der faste odds ikke tilbys, vil alle spill som er plassert på SP bli gjort opp med de lokale tote-utbyttene (kobling kan gjelde).

    21.23 Internasjonale løp

    • Alle internasjonale territorier, unntatt de som er beskrevet ovenfor, vil bli gjort opp på en Regler for løp-basis. Territorier som tilbys, der en offisiell startodds returneres, vil være underlagt våre generelle regler.
    • Når Betfair tilbyr spill på faste odds, vil siste odds vist før start bli ansett som SP-odds.
    • Der hvor en industri/SIS-SP er erklært, vil spill plassert på SP-valg avgjøres til de oddsene, og ikke med det relevante pari-mutuel-utbyttet.
    • Når det ikke er noen industri/SIS-SP erklært og ingen fast odds tilbudt fra Betfair, vil alle spill avgjøres med relevante tote-utbytter hentet fra den lokale tote-myndigheten.
    • Forecast- og tricast-spill avgjøres til siste viste Betfair-odds før løpet starter når et industriutbytte ikke er erklært.

    21.24 Spesialmarkeder

    • Hvor vi gir en odds for to eller flere spesifiserte valg i et seier eller plasserer-kombinasjonsspill, vil oppgjøret bruke SP hvis det er en ikke-startende på 10/1 eller mindre i en hvilken som helst del av spillet.
    • Hvis en ikke-startende forekommer i noen av løpene som de ovenfor er valgt fra, forbeholder vi oss retten til å gjøres spillet om til et SP-spill, med mindre det nedenfor gjør seg gjeldende:
     • I Begge fullfører / Alle fullfører-markeder vil spill være ugyldige hvis et navngitt valg er en ikke-startende. Regel 4 vil gjelde hvis det er ikke-startende i løpet i henhold til tabellen i Regel 4 for kun plassering, som du finner nedenfor.
     • Navngitt valg vinner og en av dem blir nummer 2 vil bli avgjort som ugyldig hvis noen av de navngitte valgene er ikke-startende. Dette markedet vil være underlagt Regel 4-fratrekk dersom det er en ikke-startende i løpet.
     • Navngitte valg fullfører i den nøyaktige rekkefølgen blir ugyldige hvis noen navngitte valg er ikke-startende. Dette markedet vil være underlagt Regel 4-fratrekk dersom det er en ikke-startende i løpet.
     • Navngitt valg vinner med «X lengder eller mer» vil bli ugyldig hvis det navngitte valget er en ikke-startende, og vil være underlagt Regel 4 hvis det er en ikke-startende i løpet.
     • Navngitt valg vinner med «X lengder eller mer og Y ender på 2. plass» vil bli ugyldig hvis et av de navngitte valgene er en ikke-startende, og vil være underlagt Regel 4 hvis det er en ikke-startende i løpet.
    • Spesialer på jockey vil være ugyldig hvis jockeyen ikke deltar på et stevne av en eller annen grunn. Skulle en jockey gå glipp av noen av deres bookede ritt, vil valg som kan bli avgjort bli avgjort, mens alle andre er ugyldige. Hvis en jockey plukker opp noen reserveritt, vil disse ikke bli regnet med mot antall seire. Hvis noen av jockeyens ritt er ikke-startende, vil innsatsen gå tilbake til SP-oppgjør, for eksempel «rir 3 vinnere» fra 4 ritt der 1 blir en ikke-startende bli avgjør som en SP-trippel dersom de andre 3 vinner.
    • Jockey-spesialer gjelder kun for Racing Post-erklærte ritt.
    • Med mindre annet er oppgitt, skal spesialer på plasseringsspill gjøres opp i samsvar med "Plasseringsvilkår" under denne "Hesteveddeløp"-delen.
    • Dersom det er ikke-startende i løpene der en spesial på plassering er valgt, vil våre vanlige "Plasseringsvilkår" være gjeldende.
    • Alle spesialmarkeder for hesteveddeløp vil bli avgjort på basis av standard plasseringsvilkår og vil ikke ta hensyn til noen forbedrede vilkår som vi kanskje tilbyr på det tidspunktet. Eksempel: "Alle SP-favoritter plasserer i Cheltenham" vil avgjøres, for hvert løp, på basis av våre standard plasseringsvilkår.
    • Der spill tilbys på "underlag" for noen hesteveddeløpsmøter, vil de spillen avgjøres på grunnlag av Racing Posts beskrivelse av underlaget for det første løpet til slikt møte (referanser til underlagets tilstand på "visse steder" ignoreres). For eksempel, hvis Racing Post-beskrivelsen er "tung (myk på steder)"", vil spill avgjøres som "tung".
    • Beste jockey/trener/eier-markeder vil bli avgjort på grunnlag av det offisielle resultatet på den aktuelle banen. Ved flere vinnere, vil reglene for dødt løp gjelde.
    • For spesialspill på samlet antall vinnende SP-favoritter på navngitte stevner, hvis det er delte favoritter i noen av de aktuelle løpene, vil favoritten for det løpet, for oppgjørsformål, anses å være hesten med det laveste løpskortnummeret.
    • Hvis noen av de planlagte løpene under et møte ikke gjennomføres, er spill ugyldige så fremt ikke det oppgitte antallet vinnere allerede er nådd.
  29. 22 Ishockey

   22.1 Europeisk ishockey og internasjonale IIHF-konkurranser

   • Hvis en kamp utsettes, blir den ugyldig med mindre den finner sted innen 48 timer etter det første planlagte starttidspunktet.
   • Spill avgjøres i henhold til resultatet som er erklært av det relevante organet ved kampens slutt. I mangel på konsistente, uavhengige bevis eller ved betydelige motstridende bevis, vil spill bli avgjort basert på vår egen statistikk.
   • Alle markeder avgjøres med resultatet etter ordinær tid (60 minutter), med mindre noe annet er oppgitt. De eneste unntakene er for kamper som spilles med en kortere varighet (f.eks. 30 minutter) som avtalt i henhold til lovene for konkurransen de konkurrerer i, eller som avtalt mellom begge sider før avspark. I slike tilfeller, hvis kampen spilles i det tradisjonelle formatet med tre perioder, vil alle spill avgjøres ved slutten av den avtale lengden på kampen.
   • 2-veis matchspill/Moneyline vil avgjøres basert på resultatet etter overtid (inkludert eventuell påfølgende straffekonkurranse).
   • Dersom en kamp ikke fullføres, vil alle markeder bli ugyldige, så fremt ikke utfallet er utvetydig bestemt.
   • Alle markeder på utfall inkluderer playoff, der hvor det er aktuelt.

   22.2 Oversikt over spesifikke markeder (Europeisk ishockey og internasjonale IIHF-konkurranser)

   • Periodemarkeder – Avgjøres på det eksakte resultatet til den spesifikke perioden. I forbindelse med oppgjør, vil tredje periode ikke inkludere overtid som spilles. Regler for dødt løp gjelder for Periode med flest mål-markedet.
   • Dobbeltresultat – Avgjøres basert på resultatet til kampen ved slutten av 1. og 3. periode.
   • Race til x mål – Vinneren er laget som oppnår det spesifikke antallet mål først. Dersom ingen av lagene når målet, vil spill før kampen gjøres ugyldige. Inkluderer ikke overtid eller straffekonkurranse.
   • Alle markeder er underlagt sine respektive regler for for før kampen når det kommer til livespill.
   • Matchodds (3-veis): Ekskludert overtid, og vil avgjøres basert på resultatet erklært før eventuell periode med overtid spilles.

   22.3 Spillerveddemål (europeisk ishockey og internasjonale IIHF-konkurranser)

   • Overtid teller for alle proposition-markeder. Spillere må dukke opp på isen under kampen for at spill skal stå. Bare mål som scores i løpet av ordinær tid eller overtid teller for oppgjørsformål. Mål i straffekonkurranse teller ikke.
   • Når som helst / første målscorer – I forbindelse med oppgjøret, anses alle spillere som er kledd for å spille som startende. Hvis en spiller ikke er kledd for å spille, vil spill gjøres ugyldige. Bare mål som scores i løpet av ordinær tid eller overtid teller for oppgjørsformål. Mål i straffekonkurranse teller ikke for oppgjøret.
   • Poeng totalt av spiller – Alle spill avgjøres basert på spillerens totale antall mål pluss målgivende. Alle totaler inkluderer overtid. Hvis én av spillerne ikke får noen spilletid, vil alle spill på det markedet gjøres ugyldig.

   22.4 Amerikansk ishockey (generelt)

   • Disse reglene gjelder for NHL, AHL og eventuelle NHL-godkjente konkurranser.
   • Hvis en kamp utsettes, blir den ugyldig med mindre den finner sted innen 48 timer etter det første planlagte starttidspunktet.
   • Alle oppgjør baseres på resultater og statistikker gitt av de relevante ligaenes styrende organ (www.nhl.com).
   • Kamper må vare i 55 minutter for at spill skal stå. Dersom en kamp avbrytes før det er spilt 55 minutter, vil spill gjøres ugyldige, så fremt ikke resultatet til et marked er klart bestemt i løpet av den vanlige spillingen.
   • Overtid (inkludert eventuell påfølgende straffekonkurranse) gjelder for alle markeder med mindre noe annet er oppgitt.
   • Dersom det blir straffekonkurranse, vil det vinnende laget krediteres med ett mål. Dette gjelder for alle markeder der det er aktuelt.
   • Alle markeder på utfall inkluderer playoff, der hvor det er aktuelt.

   22.5 Oversikt over spesifikke markeder (amerikansk ishockey)

   • Money Line / Puck Line / Totalt antall mål / Alternativ – Inkluderer overtid og eventuell etterfølgende straffekonkurranse i forbindelse med oppgjør. Dersom en total er nøyaktig indeks oppgitt, vil spill resultere i en "push".
   • 60-minutters-markeder – Der det er oppgitt, vil 60-minutters-markeder ekskludere mål i overtid og straffekonkurranse.
   • 65-minutters-markeder – Inkludert alle mål i overtid og straffekonkurranse der det er aktuelt.
   • Periodemarkeder – Avgjøres på det eksakte resultatet til den spesifikke perioden. I forbindelse med oppgjør, vil tredje periode ikke inkludere overtid som spilles. Regler for dødt løp gjelder for Periode med flest mål-markedet.
   • Dobbeltresultat – Avgjøres basert på resultatet til kampen ved slutten av 1. og 3. periode.
   • Race til x mål – Vinneren er laget som oppnår det spesifikke antallet mål først. Dersom ingen av lagene når målet, vil spill før kampen gjøres ugyldige. Markedet inkluderer overtid. Det inkluderer ikke straffekonkurranse.
   • Antall mål / Totalt antall mål – oddetall/partall – Inkluderer overtid (og eventuell etterfølgende straffekonkurranse) i forbindelse med oppgjør.
   • Antall hjemme-/bortemål – Dette markedet avgjøres på grunnlag av 60 minutter med spill, og det inkluderer ikke overtid og straffekonkurranse.
   • Lag som scorer x. mål – Vinneren er laget som scorer det spesifikke målet først. Markedet inkluderer ikke overtid og straffekonkurranse.
   • Første lag som scorer – Vinneren er laget som scorer det første målet. Dette markedet inkluderer overtid, men ikke straffekonkurranse. Hvis kampen går til straffekonkurranse og ingen mål scores, vil spill på markedet gjøres ugyldige.
   • Alle markeder er underlagt sine respektive regler for for før kampen når det kommer til livespill.
   • Matchodds (3-veis): Ekskludert overtid, og vil avgjøres basert på resultatet erklært før eventuell periode med overtid spilles.
   • Kampodds / Totalt antall mål-dobbel: Markedet er ekskludert ekstraomganger og eventuell straffekonkurranse hva oppgjør angår.

   22.6 Spillerveddemål (amerikansk ishockey)

   • Overtid teller for alle proposition-markeder. Spillere må dukke opp på isen under kampen for at spill skal stå. Bare mål som scores i løpet av ordinær tid eller overtid teller for oppgjørsformål. Mål i straffekonkurranse teller ikke.
   • Når som helst / første målscorer – I forbindelse med oppgjøret, anses alle spillere som er kledd for å spille som startende. Hvis en spiller ikke er kledd for å spille, vil spill gjøres ugyldige. Bare mål som scores i løpet av ordinær tid eller overtid teller for oppgjørsformål. Mål i straffekonkurranse teller ikke for oppgjøret.
   • Poeng totalt av spiller – Alle spill avgjøres basert på spillerens totale antall mål pluss målgivende. Alle totaler inkluderer overtid. Hvis én av spillerne ikke får noen spilletid, vil alle spill på det markedet gjøres ugyldig.
  30. 23 Motorsport

   23.1 Formel 1

   • Alle spill på løp avgjøres av det offisielle FIA-resultatet på det tidspunktet førerne inntar podiet – etterfølgende diskvalifisering/straff sees bort fra. Løpet må gjennomføres innen 24 timer etter planlagt tidspunkt for at spill skal stå.
   • Alle førere som fullfører 90 % av løpets runder, anses som klassifiserte førere som har fullført, i henhold til den offisielle FIA-klassifiseringen. Men alle førere får en plassering, og i forbindelse med matchspill og spill på plassering, er det plasseringen som gjelder.
   • Løpets start anses å være signalet om å starte oppvarmingsrunden. Alle førere er aktive fra dette punktet.
   • For løpets match-/gruppespill, vil førere som ender på beste plassering (1. plass) anses som vinneren. Eventuell senere diskvalifisering/straff, gitt etter at førerne har inntatt podiet, vil bli sett bort fra. Hvis begge eller ingen førere klarer å fullføre løpet, vil matchspill og gruppespill bli avgjort basert på det offisielle Formel 1-resultatet på tidspunktet førerne inntar podiet. Spill står så fort førerne deltar i kvalifiseringen. Ikke-startende, ingen spill-fratrekk i henhold til Regel 4 (fratrekk).
   • Spill på Formel 1-mesterskapet og konstruktørmesterskapet vil bli avgjort i tråd med resultatet for det offisielle oppdaterte FIA-mesterskapet umiddelbart etter pallpresentasjonen til sesongens siste løp, med påfølgende diskvalifikasjoner/straffer ignorert. Førerne og konstruktørenes mesterskapstitler tildeles føreren og konstruktøren som scorer flest poeng i løpet av sesongen. Når det gjelder dødt løp for en mesterskapsplass, vil føreren eller konstruktøren med det høyeste antallet overlegne løpsresultater få tildelt plassen.
   • Sammenlagtvinner av kvalifiseringen / spill på kvalifisering: Kvalifiseringen består av tre økter, der de seks tregeste førerne fra hver av de to første øktene droppes, og de resterende førerne konkurrere i den tredje økte om de beste startplasseringene. Spill på kvalifiseringen vil bli avgjort som den raskeste runden i løpet av denne tredje kvalifiseringsøkten. Hvis av en eller annen grunn den tredje kvalifiseringsøkten ikke gjennomføres, vil vi gjøre opp spillene hvis startposisjonene velges basert på tidene fra første og andre økt. Alle spill er ugyldige hvis startposisjonene for hovedløpet eller sprintkvalifiseringen (når slikt format er i bruk) avgjøres basert på andre kriterier. Når det gjelder alle veddemål på kvalifiseringen, enten spill på utfall eller matchspill, vil de offisielle tidene som er registrert av FIA gjelde for oppgjør av spill. Førere må starte den første fasen av kvalifisering for at spill skal stå. Eventuelle senere straffer eller endringer av plassering som pålegges, skal det ikke tas hensyn til.
   • Sprint Shootout: Dette avgjøres som den raskeste runden under den utpekte siste Shootout-økten. Alle spill annulleres hvis startoppstillingen for sprintløpet (der et slikt format brukes) er dannet basert på andre kriterier. Med tanke på alle spill på Shootout-kvalifiseringen, gjelder de offisielle tidene offentliggjort av FIFA ved avgjørelse av spill. Førere må starte den første fasen av Shootout-kvalifiseringen for at spill skal gjelde. Alle påfølgende straffer eller degraderinger, skal det ikke tas hensyn til.
   • Sprintløp: Alle spill på løp avgjøres av det offisielle FIA-resultatet umiddelbart etter sprintløpet, og påfølgende diskvalifiseringer/straffer ignoreres. Løpet må gjennomføres innen 24 timer etter planlagt tidspunkt for at spill skal gjelde.
   • Første fører som bryter, er et spill på hvilken fører som blir den første til å bryte løpet. Spillet begynner med signalet om å starte oppvarmingsrunden. Hvis en fører ikke kommer seg ut på banen til en av delene til løpet, vil valget avgjøres som ugyldig for dette markedet. Oppgjør av spill vil bli bestemt av hvilket rundenummer en bil bryter. Hvis mer enn én bil bryter samme runde, gjelder reglene for dødt løp.
   • Første bil som bryter. Spillet begynner når signalet til å starte oppvarmingsrunden gis. Spill avgjøres basert på hvilket rundenummer en bil må gi seg. Hvis mer enn én bil bryter samme runde, gjelder reglene for dødt løp. Sjåførere som ikke kommer seg ut på bane til noen del av løpet vil ikke telle med for oppgjøret av dette markedet.
   • Én runde er et spill på hvor mange førere som bryter løpet før de fullfører én runde av det ordentlig løpet (ikke oppvarmingsrunden). Spillet begynner med signalet om å starte oppvarmingsrunden.
   • Blir ikke klassifisert. Spillet begynner med signalet om å starte oppvarmingsrunden. Alle førere som fullfører 90 % av løpets runder, anses som klassifiserte førere som har fullført, i henhold til den offisielle FIA-klassifiseringen. Førere som ikke kommer seg ut på banen til en av delene til løpet, vil anses ugyldige for dette markedet.
   • For alle A1 Grand Prix-markeder, både for "feature"-løpet og "spring"-løpet, vil alle spill avgjøres i henhold til den offisielle A1 Grand Prix-klassifiseringen på tidspunktet førerne inntar podiet for det aktuelle løpet, og påfølgende diskvalifisering tas ikke med i beregningen.
   • Leder etter første runde: For oppgjørsformål anses vinneren å være føreren som leder løpet idet han krysser start-/målstreken etter én klassifisert runde (oppvarmingsrunden er ikke inkludert). Hvis én runde ikke fullføres i sin helhet, vil alle spill gjøres ugyldige. Hvis løpet starter med en sikkerhetsbil, vil alle spill gjøres ugyldige.
   • Vil det være en periode med sikkerhetsbil underveis i dette løpet? En periode med sikkerhetsbil defineres som behovet for at bilen kjører foran den ledende bilen under et bestemt løp. Dersom løpet starter med sikkerhetsbil, vil alle spill på Sikkerhetsbil-markedet bli avgjort som Ja. Hvis løpet avsluttes under forhold som krever sikkerhetsbil, men sikkerhetsbilen ikke har klart å komme seg foran den ledende bilen ennå, vil dette markedet bli avgjort som Ja. Perioder med virtuell sikkerhetsbil (VSC) teller ikke.
   • Raskest i testøkt én/to/tre: Offisielle rundetider som registreres av FIA vil bli brukt for oppgjør. Minst 1 fører må registrere en rundetid i den angitte fasen av treningen for at spill skal stå. Hvis ingen rundetid registreres av noen fører, vil alle spill gjøres ugyldige.
   • Hvis en fører bytter lag i løpet av en løpsuke, eller en fører som ikke opprinnelig var oppført ender opp med å kjøre, vil alle spill som ble tatt før disse endringene ble tatt i betraktning for spill gjøres opp på nytt med riktig odds, tatt i betraktning endringen av lag/bil. Dette inkluderer alle markeder som tilbys for F1, og Betfairs beslutning er endelig i denne forbindelse.
   • Fra oppføringen av et hvilket som helst motorsportmarked, vil spill anses å være ikke-kjørende, ikke noe spill. Alle spill på førere som ikke deltar i løpet, uansett grunn, foruten å ikke ha kvalifisert seg, skal gjøres ugyldige (Merk: Løpets start anses å være signalet om å starte oppvarmingsrunden. Alle førere er aktive fra dette punktet). Vi forbeholder oss retten til å gjøre fratrekk etter Tattersalls regel 4 (c) for å reflektere gevinster på innsatser på ikke-kjørende.

   23.2 Nascar/Indy Car/Cart Racing

   • Spill på utfall for løp: "Feltet" inkluderer alle førere som ikke er oppført med odds for utfall. Alle førere som ikke er kvalifisert for løpet, blir ansett som ikke-startende. Løpet må gjennomføres innen 24 timer etter planlagt tidspunkt for at spill skal stå. Den offisielle NASCAR / INDY-vinneren av løpet vil bli avgjort som vinner for spillformål, og dette inkluderer alle løp som stoppes for tidlig.
   • Kamp mellom førere: Alle kamper mellom førere vil avgjøres i henhold til det offisielle resultatet. Hvis én fører ikke fullfører løpet, vil den andre føreren bli ansett som vinner. Der begge førerne ikke klarer å fullføre løpet, vil antallet fullførte runder avgjøre hvem som vinner. Hvis begge førerne bryter den samme runden, vil den offisielle plasseringen, som gitt av det kontrollerende organet, avgjøre resultatet. Begge førerne må starte løpet for at spill skal stå. Hvis en fører erstattes, vil alle spill gjøres ugyldige.

   23.3 WRC

   • Alle spill på løp avgjøres av det offisielle WRC-resultatet på det tidspunktet førerne inntar podiet – etterfølgende diskvalifisering sees bort fra.

   23.4 Moto GP/World Superbikes/British Superbikes

   • Alle spill på løp avgjøres av den offisielle klassifiseringen som er definert av de offisielle løpsarrangørene, og vil ikke bli påvirket av eventuelle senere endringer av plassering eller undersøkelser. Ikke-startende, ingen spill – Regel 4 (fratrekk) kan gjelde.
   • Alle spill på kvalifiseringen er aktive så fort en motorsyklist starter kvalifiseringen. Motorsyklisten må starte kvalifiseringen for at spill på kvalifiseringen skal kunne gi gevinst. Etterfølgende straffer eller endring av plassering vil ikke påvirke spill.
   • Duellspill i kvalifiseringen. Begge motorsyklistene må delta i kvalifiseringen, og minst én av dem må fullføre en kvalifiseringsrunde for at spill skal stå.
   • Duellspill i løpet Begge motorsyklistene må starte for at spill skal stå. Hvis ingen av motorsyklistene klarer å fullføre løpet, vil motorsyklisten som fullfører flest runder anses som vinner. Hvis begge motorsyklistene har fullført det samme antallet runder, vil spillene gjøres ugyldige. Etterfølgende straffer eller endring av plassering vil ikke påvirke spill.
   • Spill på gruppe. Vinneren er den motorsyklisten som har den beste plassering når motorsyklistene inntar podiet. Hvis ingen av motorsyklistene i gruppen blir klassifisert, vil motorsyklisten med flest runder bli ansett som vinner. Hvis ingen av motorsyklistene i gruppen blir klassifisert, og to eller flere motorsyklister bryter den samme runden, vil reglene for dødt løp gjelde. Motorsyklistene er kun gruppert sammen for spillformål. Ikke-startende, ingen spill-fratrekk i henhold til Regel 4 (fratrekk). Spill vil avgjøres basert på resultatet til den offisielle løpsarrangøren i det motorsyklistene inntar podiet.

   23.5 Isle of Man TT

   • Alle Isle of Man TT-spill vil gjøres opp basert på den offisielle Isle of Man TT-klassifiseringen på tidspunktet motorsyklistene inntar podiet for det aktuelle løpet, der påfølgende diskvalifiseringer ikke blir tatt hensyn til.

   23.6 Speedway

   • Spill på individuelt møte: Hvis en kamp avbrytes, vil alle spill gjøres ugyldige, med mindre kjøringen av resten av kampene ikke ville ha påvirket resultatet.
   • Vinner av individuelt heat: Alle fire oppførte motorsyklister må starte det spesifikke heatet, ellers vil spill gjøres ugyldige.
   • Duellspill: Vinneren bestemmes av den som har fått flest poeng etter de normale heatene under et møte – det eneste unntaket er hvis begge motorsyklene når finalen, og i det tilfellet er det sluttplasseringen i selve finalen som avgjør vinneren.
   • Alle bonuspoeng som tjenes av en motorsyklist vil ikke telle mot deres totalsum, og blir trukket fra før vinneren blir bestemt for oppgjørsformål.
   • Alle spill står i duellspill så lenge begge motorsyklistene startet minst ett løp, ellers gjøres spillene ugyldige. De vil også gjøres ugyldige dersom et møte avbrytes, med mindre resultatet allerede er bestemt hevet over enhver tvil.
  31. 24 OL & Samveldelekene

   24.1 OL – Generelle regler

   • Alle spill avgjøres i henhold til resultatet ved medalje-/podiumseremonien. Dersom det gjøres en diskvalifisering, vil medalje-/podiumseremonien anses som endelig resultat og avgjøre oppgjøret av spill. For OL vil alle begivenheter avgjøres i henhold til de offisielle IOC-resultatene kun på tidspunktet for medalje-/podiumseremonien.
   • Med mindre annet er angitt i markedet eller i reglene nedenfor, vil alle spill avgjøres i henhold til reglene for den relevante idretten og/eller der relevante reglene for oddsspill
   • Dead heat-regelen kan gjelde for OL-markeder.
   • Alle medaljemarkeder (inkludert, men ikke begrenset til, Gullmedalje-markedene, Vinner en medalje-markedene, Totalt for landet og Flest medaljer-markedene) som tilbys for Tokyo 2020 OL (arrangeres i 2021) er «all-in»-markeder. Spill på disse markedene vil stå skulle et land / dets utøvere forlate 2020-lekene etter at lekene har startet.

   24.2 OL – Utsettelser og kanselleringer

   • Hvis en kamp eller dyst utsettes, vil spill stå så lenge kampen/dysten finner sted innen 48 timer fra det opprinnelig planlagte tidspunktet. Hvis kampen eller dysten finner sted etter denne perioden, vil spill være ugyldige.
   • 48-timers-regelen for annullering ovenfor gjelder ikke for markeder der det spilles på vinner av medalje.
   • 48-timers-regelen for annullering gjelder ikke for tennis, fotball og surfing. Spesifikke idrettsregler og vilkår gjelder som normalt for kampene nevnt ovenfor i disse idrettene.
   • Skulle OL i Tokyo 2020 (arrangeres i 2021) ikke arrangeres i 2021, vil alle spill på vinner av medalje være ugyldige.

   24.3 Samveldelekene ‒ Generelle regler

   • Alle spill avgjøres i henhold til resultatet ved medalje-/podiumseremonien. Dersom det gjøres en diskvalifisering, vil medalje-/podiumseremonien anses som endelig resultat og avgjøre oppgjøret av spill. For Samveldelekene vil alle begivenheter avgjøres i henhold til de offisielle CGF-resultatene kun på tidspunktet for medalje-/podiumseremonien.
   • Med mindre annet er angitt i markedet eller i reglene nedenfor, vil alle spill avgjøres i henhold til reglene for den relevante idretten og/eller der relevante reglene for oddsspill
   • Dead heat-regelen kan gjelde for Samveldelekene-markeder.
   • Alle medaljemarkeder (inkludert, men ikke begrenset til, Gullmedalje-markedene, Vinner en medalje-markedene, Totalt for landet og Flest medaljer-markedene) som tilbys for 2022 Samveldelekene er «all-in»-markeder. Spill på disse markedene vil stå skulle et land / dets utøvere forlate 2022 Samveldelekene etter at lekene har startet.

   24.4 Samveldelekene ‒ Utsettelser og kanselleringer

   • Hvis en kamp eller dyst utsettes, vil spill stå så lenge kampen/dysten finner sted innen 48 timer fra det opprinnelig planlagte tidspunktet. Hvis kampen eller dysten finner sted etter denne perioden, vil spill være ugyldige.
   • 48-timers-regelen for annullering ovenfor gjelder ikke for markeder der det spilles på vinner av medalje.
   • 48-timers-regelen for annullering gjelder ikke for tennis, fotball og surfing. Spesifikke idrettsregler og vilkår gjelder som normalt for kampene nevnt ovenfor i disse idrettene.
   • Skulle 2022 Samveldelekene ikke arrangeres i 2022, vil alle spill på vinner av medalje være ugyldige.
  32. 25 Politikk

   Generelle regler

   • For politiske markeder står spill uansett. Kandidater som trekker seg fra valget om stillinger vil bli avgjort som tapere.
   • Resultatet av valgene avgjøres basert på det offisielle resultatet, senere innsigelser har ingen betydning for oppgjørsformål.

   Ledervalg

   • Når spill tilbys på Neste partileder / Neste statsminister / Neste president eller lignende, tilbys odds på det grunnlag at alle spill står uansett, så fremt ikke noe annet er oppgitt. Ingen innsatser vil bli refundert grunnet manglende valgbarhet, at personen ikke klarer stille, at personen trekker seg, eller noen andre eventualiteter.
   • "Midlertidige" ledere eller "caretakers" som utfører jobben i påvente av et planlagt ledervalg eller en offisiell valgprosess, teller ikke. Vinneren av et slikt valg eller en slik prosess regnes som "Neste leder", uansett.
   • "Neste statsminister" vil alltid bli avgjort av hvem som ender opp i kontoret, selv i forkant av et partiledervalg. Alle som inviteres til å danne en britisk regjering av monarken, vil anses som statsminister for disse formålene.

   Politikk i Storbritannia – Parlamentsvalg

   1. Valgdeltagelse:
    • Blir avgjort av valgdeltagelse i Storbritannia på valgdagen.
   2. Spill på stemmeprosent:
    • Vil gjelde for prosent av de registrerte stemmene som det navngitte partiet mottar i Storbritannia som helhet ved det neste britiske valget.
   3. Spill på majoritet:
    • For at et parti skal kunne vinne et samlet flertall, må de vinne over halvparten av de britiske valgkretsene, så hvis 650 seter er til valg, kreves det 326 for å ha flertall.
    • Speakeren vil ikke telle mot noe parti sitt totale antall seter. Seter vunnet i Nord-Irland teller ikke for verken Labour, Conservatives eller Lib Dem-partiets totale antall seter. Kandidater som stiller under Labor Co-Op eller lignende tilknytninger, teller for deres respektive parti.
   4. Valgkrets-markeder
    • Alle markeder gjelder for neste parlamentsvalg, med mindre noe annet er oppgitt.
    • Andre som stiller kan når som helst legges til når de erklærer at de stiller, eller på forespørsel.
    • Spill på partier eller kandidater som ikke stiller, vil anses som tapere.
    • Spill på valgkrets er kun tilgjengelig som singelspill.
    • Spill plassert i forkant av eventuelle grenseendringer som gjennomføres, vil gjøres ugyldige.
   5. Spill på regjering etter valget
    • En koalisjon er definert som en hvilken som helst ordning som fører til at representanter fra alle de partiene som er navngitt har kabinettets seter i det første reformerte kabinettet etter valget (og ingen andre partier har kabinettrepresentasjon).
    • En mindretallsregjering er definert som det navngitte partiet som har mindre enn 326 seter, men har alle kabinettets plasser i det første reformerte kabinett etter valget.
    • En flertallsregjering er definert som det navngitte partiet som har over 325 seter, og alle kabinettets seter i det første reformerte kabinett etter valget.
   6. Statsminister etter parlamentsvalget
    • Dette markedet vil bli avgjort ved dannelsen av første regjering (ministry) etter at godkjennelse er gitt av regjerende monark etter det neste britiske parlamentsvalget.
   7. Spill på flest seter
    • Ved uavgjort gjelder reglene for dødt løp for markeder som påvirkes. Med mindre det er angitt, teller ikke setet til Speaker og nordirske seter.
   8. Utsatte seter / seter med omvalg
    • Ethvert sete som krever en utsettelse av avstemningen til en senere dato og som ikke holdes på den valgdagen, vil fortsatt telle for spill på antall seter totalt eller spill på majoritet.

   Amerikansk politikk

   1. Riksrett
    • I henhold til Article II Section 4 i US Constitution, hvis House of Representatives passerer med et flertall av stemmene, anses presidenten å være stilt for riksrett.
   2. Vinner av presidentvalget
    1. Vinner
     • Dette markedet blir avgjort i henhold til kandidaten som vinner flest valgkollegatstemmer i presidentvalget i 2020 (eller presidentvalg etter dette). Alle andre utfall, for eksempel noen "som ikke stemmer på kandidaten de hadde lovet å stemme på", vil ikke ha noen påvirkning på hvordan dette markedet blir avgjort.
     • Dersom ingen presidentkandidat får et flertall av valgkollegatstemmer, blir dette markedet avgjort basert på personen valgt som president, i henhold til prosedyrene i Twelfth Amendment i USAs grunnlov.
    2. Markeder for valgkollegat:
     • Dette markedet vil bli avgjort i henhold til antall stemmer i det amerikanske presidentvalget og de respektive prosjekterte valgkollegatstemmene. Alle andre utfall, for eksempel noen som ikke stemmer på kandidaten de hadde lovet å stemme på, vil ikke ha noen påvirkning på hvordan dette markedet blir avgjort.
   3. Spill på stater i det amerikanske presidentvalget
    • Markedet vil bli avgjort basert på det partiet med flest stemmer i hele staten.
   4. Hovedvalg/nominasjonsmøte i stat
    • Du spill på: Vinneren av den amerikanske statens primærvalg eller nominasjonsmøte, som del av nominasjonsprosessen for partiets presidentkandidat.
    • Alle markeder avgjøres basert på andel stemmer, så fremt ikke noe annet er oppgitt. I Iowa er nøkkeltallet delstatsdelegater. Resultater som erklæres av de enkelte statspartiene. Senere korrigeringer eller endringer vil ikke bli tatt hensyn til.
    • Med dette i tankene, vær oppmerksom på at en kandidat kan få flere delegater enn sine rivaler, men likevel avgjøres som taper i forbindelse med dette markedet.
   5. Partikandidater til presidentvalget
    • Du spiller på: Den offisielle nominerte for hvert parti i det neste presidentvalget
    • Spill vil bli avgjort basert på den offisielle beslutningen som ble tatt på hver parts National Convention i valgåret
    • Hvis valget tatt på National Convention senere trekkes eller endres, vil dette ikke være relevant i forbindelse med dette markedet.
   6. Valg til Kongressen i USA
    • Majoritet i senatet / representantenes hus: Et flertall av setene krever at et av partiene kontrollerer mer enn halvparten av setene etter valget. Uavhengige eller andre partisenatorer som samarbeider med enten Demokratene eller Republikanerne vil IKKE telle for dette markedet.
   7. Valgdeltagelse
    • Valgdeltagelse er definert som prosentandelen av kvalifiserte velgere som leverer inn en stemmeseddel.

   Irsk politikk

   1. Spill på regjering etter valget
    • En koalisjon er definert som en hvilken som helst ordning som fører til at representanter fra alle de partiene som er navngitt har kabinettets ministere i det første reformerte kabinettet etter valget (og ingen andre partier har kabinettministere). Koalisjon-valget vil bli avgjort som en vinner i markedet hvis disse vilkårene er oppfylt. Dette er uavhengig av at koalisjonen kan velge å styre som en mindretallsregjering.
   2. Valgkrets-markeder
    • Alle markeder gjelder for neste parlamentsvalg, med mindre noe annet er oppgitt.
    • Andre som stiller kan når som helst legges til når de erklærer at de stiller, eller på forespørsel.
    • Spill på partier eller kandidater som ikke stiller, vil anses som tapere.
    • Spill på valgkrets er kun tilgjengelig som singelspill.
    • Spill plassert i forkant av eventuelle grenseendringer som gjennomføres, vil gjøres ugyldige.
   3. Ceann Comhairle
    • Ceann Comhairle, selv om gjenvalg skjer automatisk, vil telle mot hans/hennes partis ntall seter totalt i alle Parlamentsvalg-markeder.
   4. Taoisearch (irsk regjeringssjef) etter neste valg
    • Markedet vil bli avgjort basert den første som blir oppnevnt av presidenten etter innstilling av Dail Eireann etter parlamentsvalget.
  33. Roing

   • Hvis et mannskap eller utøver starter en regatta, men ikke fullfører, så vil vedkommende dømmes som taper, så lenge minst et annet mannskap eller utøver kommer i mål. Hvis ingen fullfører regattaen, vil alle spill gjøres ugyldige.
   • Hvis en regatta av en eller annen grunn avlyses, vil alle spill gjøres ugydlige, med unntak av de som allerede er avgjort.
   • Der det arrangeres en premieseremoni, vil markedene avgjøres basert på det offisielle resultatet som ligger til grunn når seremonien finner sted, uansett om det kommer diskvalifiseringer eller justeringer på resultatene i ettertid.
   • Hvis det ikke er en premieseremoni, så vil utfallet bestemmes i henhold til det offisielle resultatet satt av det relevante organet, uansett diskvalifikasjoner eller endringer av resultat (bortsett fra endringer som kunngjøres innen 24 timer etter det opprinnelige resultatet i det relevante markedet, og som gjøres for å rette opp i feil i den opprinnelige resultatlisten).
  34. 26 Rugby Union og Rugby League

   26.1 Regler for Rugby Union

   • Så fremt ikke noe annet er oppgitt, vil alle spill på rugby union vil avgjøres basert på 80 minutter med spill.
   • For Rugby 7s-turneringer, vil alle spill avgjøres basert på resultatet etter normal/ordinær tid (foruten markedene for pause, første omgang, overtid og straffekonkurranse).
   • Hvis en kamp utsettes, vil spill stå i inntil 48 timer fra det opprinnelige starttidspunktet, og deretter gjøres ugyldige.
   • Hvis det planlagte stedet endres etter at et spill er plassert, vil alle spill gjelde forutsatt at kampen ikke utsettes med mer enn 48 timer fra det opprinnelige planlagte tidspunktet for avspark.
   • Ethvert kombinasjonsspill som reduseres grunnet at en kamp blir avbrutt, utsatt eller omorganisert, vil bestå med de resterende valgene.
   • Hvis en kamp starter, men avbrytes før den er fullført, vil alle spill gjøres ugyldige, med unntak av når et offisielt resultat offentliggjøres av et styrende organ. Når er offisielt resultat er offentliggjort av et styrende organ, så vil det resultatet gjelde for avgjørelsen av kamp- og handikapmarkeder, men alle andre markeder gjøres ugyldige hvis ikke resultatet allerede er avgjort når kampen ble avgjort (dvs. når avlysningen skjedde ville det ikke være mulig for utfallet av spillet å bli noe annet). Eksempel: hvis det er gjort 37 poeng på tidspunktet hvor kampen avbrytes: (i) et spill plassert på at det skal gjøres 35 poeng eller mer vil avgjøres som vinner, (ii) et spill plassert på at det gjøres mellom 30–35 poeng avgjøres som taper, og (iii) et spill plassert på at det skal gjøre mellom 40–45 poeng vil gjøres ugyldig. I slike tilfeller vil spill på siste tryscorer / lag som scorer sist / laget som scorer siste try / siste resultatgivende spill gjøres ugyldige.
   • Spill på utfall: Alle spill plassert på markeder for utfall, vil avgjøres basert på offisielle turneringsresultater. For spillformål vil hvert lag som får trukket poeng grunnet brudd på regler og bestemmelser, bli ansett som startende. Hvis, på det tidspunktet trekk av poeng annonseres, dette trekket av poeng fører til at kun én eventualitet kan forekomme, vil alle spill på den konkurrenten gjøres ugyldig og pengene returneres. Alle spill plassert etter et poengtrekk kan få justert oddsen sin i henhold til poengtrekket.
   • Alle markeder med spill på utfall som oppgir "Ordinær sesong" (eller lignende), anses å bety den offisielle plasseringen til lagene etter at alle kampene i den aktuelle sesongen er spilt, og før eventuelle playoff-kamper begynner.
   • Tries/poeng i turnering: Spill gjelder for hele spilletiden, inkludert overtid i enhver kamp, hvor et offisielt resultat erklæres.
   • Ender utenfor topp 2 / topp 4 / topp 8: For spillformål vil hvert lag som får trukket poeng grunnet brudd på regler og bestemmelser, bli ansett som startende. Hvis, på det tidspunktet trekk av poeng annonseres, dette trekket av poeng fører til at kun én eventualitet kan forekomme, vil alle spill på den konkurrenten gjøres ugyldig.
   • Tryscorere: Alle spill vil bli refundert hvis de ble plassert på spillere som ikke er inkludert på den offisielle kampdag 22 eller 23 (avhengig av konkurransen). Hvis en innbytter ikke er på banen før første try scores, vil spill på den spillere være ugyldige i "Første trysscorer", "Første tryscorer på lag" og "Første tryscorer-forsikringsspill"-markedene. Hvis en innbytter kommer inn på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av kampen, vil de bli ansett som "All-in" for alle andre tryscorer-markeder. Hvis de ikke er med i kampene i det hele tatt, vil de gjøres ugyldige i alle tryscorer-markeder. Alle innsatser plassert på «Ingen tryscorer» i dette markedet, skal kun avgjøres som vinnerspill. Hvis det spilles på flere utfall, så vil alle plasseringsspillene ANNULLERES.
   • Første/siste/X. tryscorer Dersom det scores på en straffetry, betaler vi ut på straffetry-valget, hvis vi har tilbudt dette valget (enten i første tryscorer-, siste tryscorer- eller X. tryscorer-markedet). Hvis straffetry-valget ikke tilbys, vil vi: (i) (for første tryscorer-markeder) betale ut på grunnlag av den andre tryen, når den første tryen en en straffetry, og (ii) (for siste tryscorer-markeder) betal ut på grunnlag av nest siste try, hvis siste try er en straffetry. For "X. tryscorer"-markedene, hvis straffetry-valget ikke tilbys, vil alle spill plassert på at X. try scores av en gitt spiller gjøres ugyldige hvis den tryen er en straffetry.
   • Spiller som scorer første try i 2. omgang: Spill plassert på innbyttere vil gjøres ugyldige hvis første try i 2. omgang scores før de kommer på banen.
   • Første tryscorer-forsikringsspill: Hvis spilleren ikke scorer på første tryforsøk, men scorer en try i løpet av kampen, vil spillets innsats returneres. Hvis en innbytter ikke er på banen før første try scores, vil spill på den spillere være ugyldige.
   • Posisjon som scorer første try: Dersom en straffetry er den første tryen som scores, betaler vi ut på posisjonen for neste tryscorer for "Posisjon som scorer første try"-markeder. For "Posisjon som scorer X. try"-markeder, dersom det er en straffetry, betaler vi ut for posisjonen som scorer neste try (for eksempel hvis den første tryen som scores i kampen er en straffetry og den andre scores av en forward, vil "forward" anses å ha scoret både den første og den andre tryen). Hvis det ikke blir scoret en try etter straffetryen, vil markedet gjøres ugyldig.
   • Vinner i overtiden: Hvis det ikke er noen vinner etter overtiden, gjelder reglene for dødt løp for spill på dette markedet.
   • Matchspill på tryscorer / Matchspill på kicker / Matchspill på scorer flest poeng: Begge spillere må være blant de 15 startende for at spill skal stå. Hvis det ikke tilbys noe "Uavgjort"-valg og resultatet blir uavgjort, vil alle spill være ugyldige.
   • Matchspill på beste prosent på spark (kicking) / Matchspill på kicker / Matchspill på scorer flest poeng: Spill gjøres ugyldige hvis begge spillerne ikke forsøker minst 1 plassert spark på mål.
   • Poeng totalt av spiller / Perfekt sparking: Spill gjøres ugyldige hvis valgte spiller ikke forsøker minst 1 plassert spark på mål.
   • Beste tryscorer / Lag til beste tryscorer / Beste poengscorer: Regler for dødt løp gjelder.
   • Matchspill på lag for ordinær sesong: Regler for dødt løp gjelder.
   • Duell: Dette markedet vil bli avgjort basert på resultatet etter overtid. Dersom resultatet er uavgjort og det ikke spilles overtid, vil dette markedet avgjøres i henhold til reglene for dødt løp.
   • For Rugby World Cup Man of the Match-markeder, vil markedet avgjøres basert på den offisielle "Man of the Match", som bestemt av det offisielle nettstedet til Rugby World Cup. Hvis det offisielle nettstedet for Rugby World Cup ikke erklærer en offisiell Man of the Match, av en eller annen grunn, vil alle spill gjøres ugyldige.
   • «Med i Lions-troppen»-markedene vil avgjøres basert på den opprinnelig annonseringen av troppen, uavhengig av om touren senere utsettes av en eller annen grunn. Alle som kalles opp til troppen etter den opprinnelige annonseringen, vil ikke ha noen betydning for oppgjøret av dette markedet. Kun for touren i 2021. Hvis en opprinnelig tropp ikke annonseres i 2021, uansett grunn, vil alle spill være ugyldige.

   26.2 Regler for Rugby League

   • Med unntak av spill plassert via «Kampodds etter ordinær tid»- og «Kamp - handikap»-markedene, vil alle spill på Super League- og NRL-markedene bli avgjort på grunnlag av det offisielle resultatet (inkludert eventuell ekstra tid). Spill på NRL/Super League plassert via «Kampodds etter ordinær tid»- og «Handikap i kampen»-markedet, og eventuelle spill på rugby-liga plassert i relaterte konkurranser, foruten Super League eller NRL, vil avgjøres basert på 80 minutter med spill.
   • Hvis resultatet av en Super League- eller NRL-kamp etter overtid er uavgjort, vil våre vanlige regler for dødt løp gjelde. For å unngå tvil: I slike tilfeller vil alle vinnende spill på margin (inkludert spill plassert på "Dozen – seiersmargin") bli ansett som mislykket (siden ingen av lagene faktisk vil ha vunnet den relevante kampen).
   • Alle spill på NRL-kamper vil bli avgjort basert på det offisielle resultatet, inkludert eventuell overtid, unntatt markedene «Matchspill», «Spill med handikap», «Blir det overtid?», «Omgang med flest scoringer» og «Omgangen med flest tries» (som vil bli avgjort på grunnlag av 80 minutter med spill). I Handikap/Linje-spill og spill på totaler, hvor den valgte verdien er et helt tall (f.eks. 6,0), og resultatet ender på dette tallet, vil alle innsatser relatert til dette linjetallet bli refundert, og alle slike spill vil bli ansett som en ekskludert del i eventuelle kombinasjonsspill, som vil omregnes med dette spillet ekskludert. De samme reglene gjelder for State of Origin og alle andre australske Rugby League-kamper der ekstra tid spilles.
   • Hvis resultatet i en NRL-kamp etter overtid er uavgjort, vil reglene om dødt løp gjelde for alle spill der en vinner ikke er offisielt erklært. Alle vinnende marginspill, inkludert "Dozen – seiersmargin", bli ansett som mislykkede spill, siden ingen av lagene har vunnet kampen.
   • Hvis en kamp utsettes, vil spill stå i inntil 48 timer fra det opprinnelige starttidspunktet, og deretter gjøres ugyldige.
   • Hvis spillestedet endres fra det som er annonsert, gjøres alle spill på denne kampen ugyldige.
   • Ethvert kombinasjonsspill som reduseres grunnet at en kamp blir avbrutt, utsatt eller omorganisert, vil bestå med de resterende valgene.
   • Hvis en kamp starter, men avbrytes før den er fullført, vil alle spill gjøres ugyldige, med unntak av når et offisielt resultat offentliggjøres av et styrende organ. Når er offisielt resultat er offentliggjort av et styrende organ, så vil det resultatet gjelde for avgjørelsen av kamp- og handikapmarkeder, men alle andre markeder gjøres ugyldige hvis ikke resultatet allerede er avgjort når kampen ble avgjort (dvs. når avlysningen skjedde ville det ikke være mulig for utfallet av spillet å bli noe annet). Eksempel: hvis det er gjort 37 poeng på tidspunktet hvor kampen avbrytes: (i) et spill plassert på at det skal gjøres 35 poeng eller mer vil avgjøres som vinner, (ii) et spill plassert på at det gjøres mellom 30–35 poeng avgjøres som taper, og (iii) et spill plassert på at det skal gjøre mellom 40–45 poeng vil gjøres ugyldig. I slike tilfeller vil spill på siste tryscorer / lag som scorer sist / laget som scorer siste try / siste resultatgivende spill gjøres ugyldige.
   • Spill på utfall: Alle spill plassert på markeder for utfall, vil avgjøres basert på offisielle turneringsresultater. For spillformål vil hvert lag som får trukket poeng grunnet brudd på regler og bestemmelser, bli ansett som startende. Hvis, på det tidspunktet trekk av poeng annonseres, dette trekket av poeng fører til at kun én eventualitet kan forekomme, vil alle spill på den konkurrenten gjøres ugyldig og pengene returneres. Alle spill plassert etter et poengtrekk kan få justert oddsen sin i henhold til poengtrekket.
   • Spill på utfall i NRL og Super League / Spill på utfall i ordinær sesong / Topp 2 / 4 / 8-plassering: Alle spill står. Ethvert lag som får trukket poeng grunnet brudd regler og bestemmelser, bli ansett som startende for oppgjørsformål. Ethvert tap av tittel etter at den store finalen er fullført, vil bli ansett som null og ugyldig, og alle spill vil stå. Alle markeder med spill på utfall som oppgir "Ordinær sesong" (eller lignende), anses å bety den offisielle plasseringen til lagene etter at alle kampene i den aktuelle sesongen er spilt, og før eventuelle playoff-kamper begynner.
   • Sisteplass i NRL og Super League: Dette markedet avgjøres av hvilket lag som har færrest seire i sesongen. Uavgjort anses som en halv seier. Dersom mer enn ett lag har samme antall seire, vil utfallet avgjøres av dårligst "for og mot"-poengsum totalt. Poeng som er trukket på grunn av brudd på regler og forskrifter, er ikke tatt med i denne forbindelse. Alle spill står. Kun vinner.
   • Ender utenfor topp 2 / 4 / 8: For spillformål vil hvert lag som får trukket poeng grunnet brudd på regler og bestemmelser, bli ansett som startende. Hvis, på det tidspunktet trekk av poeng annonseres, dette trekket av poeng fører til at kun én eventualitet kan forekomme, vil alle spill på den konkurrenten gjøres ugyldig.
   • Tries/poeng i turnering: Spill gjelder for hele spilletiden (inkludert overtid) i enhver kamp, hvor et offisielt resultat erklæres.
   • Tryscorere: Alle spill vil bli refundert hvis de ble plassert på spillere som ikke er inkludert på den offisielle kampdag 17. Alle spillere som er navngitt på kampdag 17, vil bli ansett som "All in" for alle tryscorer-markeder (inkludert "Første tryscorer"- og "Lag for første tryscorer"-markedene).
   • Første/siste tryscorer: Dersom en straffetry er den første/siste tryen som scores, vil vi betale ut for straffetry-valget, hvis det tilbys. Hvis straffetry-valget IKKE tilbys, vil spilleren som ville (etter vårt skjønn" ha scoret tryen (hvis det ikke hadde blitt gjort noe mot reglene som førte til straffetryen) bli ansett å ha scoret tryen i forbindelse med oppgjør.
   • Spiller som scorer første try i 2. omgang: Hvis en spiller er inkludert i lagets tropp for kampdag 17, vil alle spill på den spilleren stå, uansett om spilleren er på banen når første try i 2. omgang scores.
   • Vinner i overtiden: Hvis det ikke er noen vinner etter overtiden, gjelder reglene for dødt løp for spill på dette markedet.
   • Matchspill på tryscorer / Matchspill på kicker / Matchspill på scorer flest poeng: Begge spillere må være blant de 13 startende for at spill skal stå. Hvis det ikke tilbys noe "Uavgjort"-valg og resultatet blir uavgjort, vil alle spill være ugyldige.
   • Matchspill på beste prosent på spark (kicking) / Matchspill på kicker: Spill gjøres ugyldige hvis begge spillerne ikke forsøker minst 1 plassert spark på mål.
   • Poeng totalt av spiller / Perfekt sparking: Spill gjøres ugyldige hvis en spiller ikke forsøker minst 1 plassert spark på mål.
   • Statistikk/supertrener-markeder: Alle spill på spillere som ikke er blant de 13 startende, vil gjøres ugyldige. Alle spill på statistikk vil betales etter fullførelse av hver runde, i samsvar med offisiell NRL-statistikk. Supertrener-markedene vil bli betalt ved fullføringen av hver runde i henhold til resultatene i Daily Telegraph (Australia).
   • Beste tryscorer / Beste poengscorer: Regler for dødt løp gjelder.
   • Matchspill på lag for ordinær sesong: Regler for dødt løp gjelder.

   26.3 #OddsOnThat – Regler for Rugby Union og Rugby League

   • Reglene i denne underdelen gjelder spesielt for oppgjør av spill på Rugby Union eller Rugby League som er plassert via #oddsonthat ("OOT"). Alle andre regler for oppgjør som er inkludert i denne "Regler for Rugby Union/League"-delen (eller andre steder på denne nettsiden ) vil også gjelde for oppgjør av OOT-spill, med mindre de motsier, eller er i konflikt med, de som er inkludert i denne underdelen (i så fall skal reglene i denne underdelen ha forrang).
   • Alle OOT-spill gjøres opp på grunnlag av 80 minutters spilling, med mindre noe annet er oppgitt. Overtid / Ekstra tid / Sudden Death teller ikke, så fremt ikke frasen "Kvalifiserer seg", "Løfter trofeet", "Vinner ved uavgjort" eller lignende er oppgitt. For alle OOT-kombinasjonsspill som involverer ett eller flere spill som inkluderer slike fraser, vil de gjenværende spillene (med andre ord de som ikke inkluderer slike fraser) avgjøres basert på grunnlag av 80 minutter med spill, med mindre noe annet er oppgitt.
   • Hvis en spiller som er en del av et OOT-spill ikke tar del i den relevante kampen, vil hele OOT-spillet det er snakk om gjøres ugyldig. Dette gjelder i alle tilfeller, uansett om noen/alle de gjenværende valgene vinner eller taper.
   • For alle OOT-spill som involverer at spillere får gule eller røde kort (for eksempel antall kort i kampen", vil bare kort gitt når spilleren er aktiv i kampen telle. Alle kort som gis før startsignalet eller etter sluttsignalet, teller ikke.
   • Ved åpenbare ordfeil, forbeholder vi oss retten til å kansellere alle OOT-spill som er plassert på dette valget (og i slike tilfeller vil vi tilby at det relevante OOT-spillet plasseres på nytt med riktig ordlyd).
   • Maksimal utbetaling for et OOT-spill på rugby skal være 25 000 euro/pund. For å unngå tvil, gjelder denne maksimale summen for alle elementer av OOT-spillet når sett under ett (det vil si at det ikke gjelder separat for hvert element av OOT-spillet).
  35. 27 Snooker og biljard

   • I tilfeller der kamper starter men ikke fullføres, vil spilleren som går videre til neste runde eller dømmes som vinner være vinner (eller hvis spilleren dømmes som vinner i finalen).
   • Hvis en spiller ikke starter en turnering eller kamp, vil alle spill på den spilleren eller individuelle kampen gjøres ugyldig.
   • Hvis kampen av en eller annen grunn ikke fullføres, vil spill på "riktig resultat" eller "neste frame" gjøres ugyldig.
   • Hvis kampen av en eller annen grunn ikke fullføres, vil alle spill på handikapmarkeder gjøres ugyldig, bortsett fra på de markedene som allerede er avgjort.
   • Første farge satt: Den første fargen som på lovlig måte settes for sin egen verdi (med andre ord ikke tatt som en gratisball) vil anses som vinner, uavhengig av om det er etterfølgende nye racks.
   • Neste ramme – første spiller som setter en ball: Den første spilleren som setter en ball på lovlig måte, vil anses som vinneren, uavhengig av om det er etterfølgende nye racks.
  36. 28 Fotball

   • Med mindre noe annet er oppgitt, vil alle spill på fotballmarkeder gjelder for 90 minutter spilletid i henhold til dommerne, pluss eventuell ekstra tilleggstid. Men ekstraomganger og straffekonkurranse er ikke inkludert. De eneste unntakene er for: Kamper som er planlagt med en annen varighet enn de vanlige 90 minuttene (f.eks. 120 minutter) som avtalt i henhold til lovene for konkurransen de konkurrerer i, eller som avtalt mellom begge sider før avspark. I slike tilfeller, hvis kampen spilles i det tradisjonelle formatet med to omganger, vil alle spill bli avgjort ved slutten av den avtalte varigheten med spilling, som inkluderer tid lagt til av dommeren for stopp i spillet (uavhengig av om kampens lengde er annonsert av Betfair eller ikke). Hvis kampen spilles i et uvanlig format (f.eks. 3 eller 4 omganger), vil alle pause-markeder gjøres ugyldige, men alle andre markeder vil bli avgjort på grunnlag av resultatet når kampen er ferdig (inkludert tid lagt til av dommerne for stopp i spillet).
   • For "Ekstraomganger"-markeder, vil spill gjelder for 30 minutter spilletid, i henhold til dommerne, pluss eventuell ekstra tilleggstid. Men ekstraomganger og straffekonkurranse er ikke inkludert. For "Ekstraomganger"-markedene, vil spill kun gjelde for resultatet i ekstraomgangene. For dette markedet skal resultatet anses å være 0–0 ved starten av ekstraomgangene.
   • Hvis en kamp utsettes, vil alle spill som ikke er avgjort være ugyldige, så fremt kampen ikke starter før kl. 23:59 lokal tid (eller hvis Betfair mener at en kamp ikke vil ha startet innen dette tidspunktet) på den planlagte datoen.
   • Kamper som arrangeres før det planlagte avsparket vil ikke anses som utsatt og alle spill vil stå, så lenge det nye avsparket er innen 72 timer fra det opprinnelige avsparket.
   • Hvis en kamp startes, men senere avbrytes, vil alle spill som ikke er avgjort være ugyldige så lenge kampen ikke spilles ferdig før midnatt lokal tid på den planlagte datoen.
   • Hvis stedet til en kamp er noe annet enn det som er indikert på nettstedet vårt, vil spillet stå gitt at kampen ikke er flyttet til motstanderens bane. Hvis det skjer, vil kampen anses ugyldig. Til tross for denne regelen, vil alle baner anses nøytrale i store internasjonale turneringer (f.eks. EM og VM). Hvis den planlagte banen til en kamp endres, inkludert hvis banen endres til en ny bane i et annet land, vil alle spill stå.
   • I store turneringer (som VM), hvis en kamp blir forsinket utover midnatt lokal tid, vil alle spill stå og avgjøres når kampen spilles, så lenge kampen spilles og er ferdig innen 72 timer.
   • I tilfeller ved tvetydighet over det offisielle resultatet fra dommerne, vil resultatet, med hjelp av informasjon fra uavhengige kilder, bestemmes av Betfair.
   • Hvis den offisielle kamplisten er forskjellig fra den som er oppført på Betfair sitt nettsted (for eksempel klubbnavnet, reserver, aldersgruppe, kjønn osv.), vil alle bekreftede spill på de berørte markedene gjøres ugyldige. I alle andre tilfeller, vil spillene stå (inkludert i de tilfellene der klubbnavnet er oppført uten å spesifisere "XI" i navnet).
   • I den grad VAR brukes til å sjekke noe, vil hendelsen som førte til dommeravgjørelsen, i forbindelse med disse reglene, anses å ha skjedd på det faktiske tidspunktet da den skjedde (i stedet for på det tidspunktet den relevante dommeravgjørelsen eller avgjørelsen ble tatt).
   • Der vi har gjort opp et spill og det, etter en påfølgende VAR-avgjørelse, er klart at dette oppgjøret var unøyaktig, forbeholder vi oss retten til å reversere et slikt oppgjør (forutsatt at VAR-avgjørelsen fant sted før kampen ble fullført eller annen tidsramme relatert til spillet).
   • Veddemål som plasseres mellom forekomsten av en hendelse som fører til en VAR-gjennomgang, og den tilknyttede VAR-avgjørelsen, anses som ugyldige, med mindre: (i) VAR-gjennomgangen (og påfølgende avgjørelse) ikke endrer beslutningen som ble tatt av dommeren på banen, eller (ii) VAR-gjennomgangen (og påfølgende avgjørelse) endret beslutningen som ble tatt av dommeren på banen, men hadde ingen vesentlig innflytelse på det aktuelle spillet. Alle spill som ikke ble vesentlig påvirket av VAR-gjennomgangen (og påfølgende avgjørelse) vil stå.
   • For å fjerne enhver tvil, vil vi vurdere VAR som å ha blitt brukt hvis dette kan tolkes ut fra dommerens bevegelser (f.eks. håndbevegelser eller at kampen stoppes for å se gjennom hendelsen selv) og/eller VAR-bruken bekreftes av kamprapporten som blir utstedt av det offisielle styringsorganet som til slutt har ansvaret for å kontrollere den aktuelle kampen. I tilfeller der det er uklart om VAR ble brukt på grunn av manglende TV-dekning og/eller motstridende rapporter, vil PPBF avgjøre spillene basert på informasjonen fra feedens leverandør og generelt anerkjente kilder på nett (handle rimelig).
   • Det er en liten mulighet for at vi ved en feiltakelse tilbyr fotballspill der det er umulig for utfallet å skje (for eksempel fortsetter vi å tilby spill på at en spiller vil være første målsscorer i en kamp etter at spilleren er byttet ut). Selv om vi har implementert systemer som har som mål å hindre at dette skjer, vil vi i de få antall tilfeller der det skjer, gjøre spillene det gjelder ugyldige (og returnere den aktuelle innsatsen til kundene i henhold til dette).
   • Statistikken som gis av offisielle OPTA-data vil bli brukt til å bestemme oppgjøret for alle spill som er plassert på: (i) at en gitt spiller oppnår et visst antall skudd eller skudd på mål, (ii) det totale antallet offsider som det blåses for i kampen mot et bestemt lag, (iii) det totale antallet skudd på mål som oppnås av begge lagene, eller ett av lagene, i en kamp, (iv) det totale antallet taklinger gjort av et av lagene i en kamp, eller (v) det totale antallet frispark, utspark eller innkast i en kamp.
   • Offside gis for spilleren som anses å være i en offsideposisjon når et frispark blir tildelt. Hvis to eller flere spillere er i en offsideposisjon når pasningen spilles, anses spilleren som mest aktiv og prøver å nå ballen som i offside.
   • Når det gjelder "taklinger", defineres en takling som der en spiller oppnår kontakt med bakken i en takling langs bakken, der han ender opp med å ta ballen fra spilleren som har besittelse av ballen.
    • Spilleren som takles må helt klart ha besittelse av ballen før taklingen gjennomføres.
    • En takling som blir vunnet, anses å være der den som takler, eller en av lagkameratene hans, får besittelse av ballen som et resultat av taklingen, eller der ballen går ut over linjen og anses "trygg".
    • En tapt takling er der en takling gjennomføres, men ballen går til en motspiller.
    • Begge anses imidlertid som vellykkede taklinger, men resultatet av taklingen (vunnet eller tapt) er forskjellig avhengig av hvor ballen ender etter taklingen.
    • Det er ikke en takling når en spiller bryter en passering på en hvilken som helst måte.
    • Taklinger bommet på er der en spiller forsøker å ta ballen, men ikke klarer det – det beregnes ved å legge til frispark med en forsøkt takling-kvalifikator til antallet ganger en spiller blir slått av en takling (utfordring tapt).
    • Klarering er en defensiv handling der en spiller sparker ballen bort fra sitt eget mål uten noen tilsiktet mottaker.
    • Avskjæring er når en spiller leser en motstanders pasning og fanger opp ballen ved å bevege seg inn i linjen til den tilsiktede pasningen.
    • Blokkert pasning er når en spiller forsøker å avkutte en motstanders pasning på hvilken som helst måte. På samme måte som med en avskjæring, men pasningen leses ikke på samme måte.
    • Blokkering er når en spiller blokkerer et skudd mot mål fra en motstander.
   • Hvis et lag diskvalifiseres, kastes ut eller på annen måte fjernes fra en liga før den aktuelle sesongen har startet, vil alle spill som involverer det laget gjøres ugyldige
   • "Spill på draktnummer" henviser til draktnummeret på starten av kampen. "Spill på draktnummer" inkluderer ikke selvmål. Spillere som ikke har nummer på drakten, får draktnummer 12.
   • For spill på første mål (dvs. markeder med odds på første mål), så er 1. omgang de siste 45 minuttene, uansett overtid. Vennligst merk at "0–10 minutter" handler om de 10 første minuttene i kampen. Med andre ord, så varer det fra 0:00 til rett før 10:00. "11–20 minutter"-valget varer fra 10.00 til rett før klokken treffer 20.00. Det samme prinsippet gjelder for alle valgene i dette markedet.
   • For FIFA Man of the Match-markeder, vil markedet avgjøres basert på den offisielle "Man of the Match", som bestemt av FIFA. Hvis FIFA ikke erklærer en offisiell Man of the Match, av en eller annen grunn, vil alle spill gjøres ugyldige.
   • For hjemlige kamper vist på Sky Sports, vil markedet bli avgjort basert på hvem Sky gir prisen til under deres direktesending. Hvis det ikke deles ut noen pris under direktesendingen, vil resultatet bli avgjort som spilleren som står oppført som Man of the Match i kamprapporten på skysports.com. Hvis resultatet på skysports.com ikke er det samme som resultatet i direktesendingen til Sky, vil markedene bli avgjort basert på resultatet til direktesendingen. For hjemlige kamper på BT Sports, BBC og ITV, vil Man of the Match-spill også avgjøres i henhold til hvem kringkasterne navngir i løpet av sendingen. Hvis det er kamper på disse kanalene der ingen spiller blir navngitt under sendingen, vil alle spill gjøres ugyldige. Spilleren må spesifikt navngis som Man of the Match, og ikke bare omtales som banens beste av en av kommentatorene.
   • For kamper som sendes direkte på Sky Sports i tillegg til en annen kanal, vil preferanse for oppgjør bli gitt til Sky Sports, med mindre Betfair har gjort det tydelig i navnet til markedet av resultatet skal avgjøres basert på den offisielle turnerings- eller sponsorprisen.
   • På samme måte har en offisiell turnering- eller sponsorpris som er nevnt i navnet til et marked forrang fremfor BT, BBC og ITV-kommentatorenes pris.
   • Alle spillere som deltar i en hvilken som helst del av en kamp, vil bli ansett som startende for oppgjørsformål. Bare spillere som ikke er i troppen eller ubrukte innbyttere blir ansett som ikke-startende.
   • Scorer når som helst-markeder, hvis én eller flere av spillerne ikke deltar i kampen, vil de bli ansett som ikke-startende og den opprinnelige oddsen vil reduseres med oddsen til den eller de gitte spillerne, og gjøres opp i henhold prestasjonen av det eller de gjenværende valgene. Spillere vil bli ansett som en deltaker i det oppførte markedet skulle de ta del i kampen når som helst i løpet av de 90 minuttene med spilletid pluss tilleggstiden.
   • For første/siste målscorer-markeder:
    • Alle spill plassert på spillere som ikke deltar i kampen, vil gjøres ugyldige. Spill plassert på spillere som kommer inn på banen etter at det første målet er scoret, gjøres ugyldige for første/siste målscorer-fomål. Spillere vil bli ansett som en deltager i Siste målscorer- og Scorer når som helst-markedet skulle de ta del i kampen når som helst i løpet av de 90 minuttene med spilletid pluss tilleggstiden.
    • Selvmål teller ikke og ignoreres for oppgjørsformål. Det vil bli gjort en innsats for å gi odds for alle deltagerne, men det betyr ikke at en spiller som ikke har odds ikke kan avgjøres som en vinner. Spill vil bare gjelde for 90 minutters spilling pluss tilleggstid.
    • Følgende markeder vil også følge reglene som brukes på Scorer når som helst-spill ovenfor:
     • Scorer 2 eller flere
     • Scorer hattrick
     • Første målscorer
     • Scorer og vinner
     • Score det først eller det andre
     • Scorer det første og det andre
     • Scorer i 1. omgang
     • Scorer i 2. omgang
     • Scorer i begge omganger
     • Scorer og får kort
     • Første målscorer og kort når som helst
     • Første målscorer og første kort
     • Scorer i de første 20 minuttene
     • Scorer i de siste 20 minuttene
     • Scorer i de første 20 minuttene
     • Scorer i de siste 20 minuttene
   • For spill på flere utfall på Første målscorer-markeder:
    • Spill på flere utfall avgjøres kun på første mål, andre mål, tredje mål, fjerde mål og femte mål. Spillere som ikke scorer før etter at det femte målet er scoret, vil bli behandlet som tapende valg. Hvis mindre enn fem mål scores i en gitt kamp, vil Betfair avgjøre spill på grunnlag av de målene som er scoret. Hvis ingen mål er scoret, vil alle spill på flere utfall anses som tapte spill.
    • Dersom en spiller kommer inn på banen etter at det første målet er scoret, vil både seier og plasserer-delen av spillet gjøres ugyldig, med mindre det første målet er et selvmål (i så fall vil spill stå). Hvis en spiller blir utvist eller byttet ut før det første målet er scoret, vil spill på det valget anses som tapt.
    • Hvis en spiller scorer det første målet i kampen, vil både seier- og plasserer-delen være vinnere. Hvis en spiller scorer det andre, tredje, fjerde eller femte målet, vil kun plasserer-delen være en vinner.
    • En spiller kan ikke plasseres to ganger (hvis han f.eks. scorer det andre og tredje målet, er det bare det andre målet som blir sett på som en vinner).
    • Spill på flere utfall på ingen målscorer, siste målscorer, lag til første målscorer og scorecaster godtas ikke. Hvis slike spill blir godtatt ved en feil, vil hele innsatsen bli investert som et spill kun på seier.
    • Spill kun på plassering godtas ikke.
    • Ekstraomganger gjelder ikke.
    • Selvmål gjelder ikke. I tilfeller der et selvmål er ett av de fem første målene, vil det sjette målet bli avgjort som en vinner for plasserer-delen av spill på flere utfall. Hvis to av de første fem målene er selvmål, blir det sjette og syvende målet avgjort som vinnere på plasserer-delen av spill på flere utfall, osv. I alle andre tilfeller gjelder Betfairs fotballregler.
   • For "Hattrick i turnering"-markedene er ekstraomganger inkludert, men straffesparkkonkurranser og selvmål er ikke inkludert. Dersom det oppstår uenigheter i forhold til hvem som har scoret, vil avgjørelsen til det styrende organet gjelde.
   • For Scorecast-markeder:
    • Scorecaster er definert som dobbel på Første spiller som scorer / Riktig resultat.
    • Spillere som enten ikke tar del i kampen eller tar del etter at et mål er scoret, vil føre til at et Scorecast-spill vil gjøres om til et singelspill på riktig resultat-marked til de relevante oddsene som ble tilbudt ved avspark. Dersom det første målet (eller målene) var selvmål, vil spill på etterfølgende dobbel med Scorer / Riktig resultat anses som vinnere. Hvis de eneste målene som scores i kampen er selvmål, så vil spill bli avgjort som singelspill på Riktig resultat-markedet til de relevante oddsene som ble tilbudt ved avspark. Dersom en kamp avbrytes etter at et mål er scoret, vil alle spill avgjøres som singelspill på Første målscorer-markedet til de relevante oddsene som ble tilbudt ved avspark.
   • For Wincast-markeder:
    • Wincaster er definert som dobbel med riktig første målscorer OG riktig resultat.
    • Dersom en spiller ikke kommer på banne innen det første målet er scoret, vil spill avgjøres som singelspill på kampodds-markedet med relevante odds tilbudt ved avspark.
    • Dersom det første målet (eller målene) var selvmål, vil spill på etterfølgende dobbel med scorer/resultat anses som vinnere.
   • For "Toppscorer"-markedene:
    • Alle spill står, uavhengig av om spilleren deltar i den relevante liga,en turneringen eller konkurransen. Dersom det oppstår uenigheter i forhold til hvem som har scoret et gitt mål, vil avgjørelsen til det styrende organet gjelde.
    • Kun mål scoret i den relevante ligaen, turneringen eller konkurransen teller. Eksempel: Hvis en spiller slutter seg til en klubb midt i sesong, vil mål scoret i en annen liga ikke telle. Men mål som ble scoret for en annen klubb i samme liga vil telle. Selvmål gjelder ikke.
    • Alle mål som blir scoret i playoff-kamper teller ikke.
    • Mål scoret i ekstraomganger er inkludert, men mål scorer i straffesparkkonkurranser er ikke inkludert
   • "Mytisk kamp"-markeder:
    • "Mytisk kamp"-spill tilbys på det høyeste antallet mål, hjørnespark eller gule kort (som aktuelt) oppnådd av, eller gis til, to lag som spiller i forskjellige kamper. Eksempel: Der kamper skal spilles mellom Lag A og Lag B (på den ene siden) og Lag C og Lag D (på den andre siden), kan vi tilby et Mytisk kamp-marked på om, innenfor de kampene, Lag A scorer flere mål, eller får tildelt flere hjørnespark eller gule kort, enn Lag C (selv om de lagene spillere i hver sin kamp).
    • Hvis begge lagene scorer samme antall mål, oppnår samme antall hjørnespark eller får samme antall gule kort (hvis aktuelt), er uavgjort det vinnende valget.
    • De respektive neste kampene til begge lagene vil vises på nettstedet vårt.
    • Hvis et lags neste kamp spilles på en annen dag enn det som ble vist på nettstedet vårt, vil alle Mytisk kamp-spill som involverer dette laget gjøres ugyldig.
    • Hvert relevant lagets aktuelle kamp må fullføres og få resultatet opprettholdt av konkurransens offisielle styrende organ (f.eks. FA Premier League eller FIFA) for at mytisk kamp-spill mellom de lagene skal stå.
    • Hvis en kamp ikke starter eller gjøres kortere på grunn av eskterne faktorer (f.eks. ikke spillbare forhold, sikkerhetsbekymringer, tekniske feil), vil alle mytisk kamp-spill som involverer ett av de to konkurrerende lagene gjøres ugyldige.
    • Hvis en dommer gjør en kamp kortere uansett grunn (f.eks. stygt spill), vil alle mytisk kamp-spill som involverer ett av de to konkurrerende lagene gjøres ugyldige.
   • "Skudd på mål"-markeder:
    • for alle spill som involverer at en gitt spiller oppnår et antall skudd på mål, vil den endelige avgjørelsen av offisielle OPTA-data bli brukt til å bestemme hvor mange skudd den aktuelle spilleren har oppnådd.
    • Et skudd på mål er definert som ethvert målforsøk som:
     • Går i nettet, uavhengig av hensikt; eller
     • Er et klart forsøk på å score, som ville ha gått inn i nettet, men blir reddet av keeperen eller blir stoppet av en spiller som er den bakerste mannen, der keeperen ikke har noen sjanse til å forhindre målet (blokkering på streken).
    • Skudd som går rett i stengene eller tverrliggeren til målet telles ikke som skudd på mål, så fremt ikke ballen går i mål og laget får tildelt målet.
    • Skudd blokkert av en annen spiller, som ikke er bakerste mann, regnes ikke som skudd på mål.
    • Alle skudd på mål-spill gjøres opp på grunnlag av 90 minutters spilling (pluss tilleggstid), med mindre noe annet er oppgitt.
    • For alle spill på skudd / skudd på mål av spiller, vil alle spill plassert på spillere som ikke deltar i kampen, gjøres ugyldige. Spillere vil bli ansett som en deltager skulle de ta del i kampen når som helst i løpet av de 90 minuttene med spilletid pluss tilleggstiden.
   • Markeder på spillerpasninger
    • For alle spill som involverer at en gitt spiller oppnår et antall pasninger, offisielle data fra Opta brukes for å avgjøre spill.
    • En pasning er definert som en ball spilt med vilje fra en spiller til en annen Pasninger omfatter pasninger i åpent spill, utspark fra mål, hjørnespark og frispark spilt som pasninger, men inkluderer ikke langpasninger, utkast fra keeper, og innkast.
    • Alle spill på spillerpasninger avgjøres på grunnlag av 90 minutters spill (pluss tilleggstid), med mindre noe annet er oppgitt.
    • For alle spill på pasninger av spiller, vil alle spill plassert på spillere som ikke starter kampen være ugyldig.
   • For "Spiller scorer ikke"-markedene, vil spillere som ikke er på banen ved starten av 90 minutter med spill ikke anses som startende i dette markedet, og spill vil derfor gjøres ugyldig.
   • Markeder der en spiller på et gitt antall hendelser som skal skje, som for eksempel "antall hjørnespark", avgjøres basert på antall som er "tatt" og ikke "gitt". Dette vil også gjelde for hendelser der tid er noe man tar hensyn til.
   • "Lag Multi – hjørnespark"-markeder er de som tilbyr på antall hjørnespark i 1. omgang multiplisert med antallet i 2. omgang for laget.
   • Markeder der en spiller på antall gule kort, antall hjørnespark, målscorer eller tidspunktet for et gitt mål, avgjøres resultatet gjennom informasjon Betfair henter fra uavhengige kilder. I slike tilfeller, hvis det dukker opp ny informasjon innen 72 timer etter avgjørelsen, så skal Betfair (etter rimelighetens grenser), enten:
    1. bestemme seg om markedet skal åpnes eller avgjøres på nytt; eller
    2. skal vente på ny informasjon før man bestemmer seg for å åpne eller avgjøre markedet på nytt. Med unntak av der hvor Betfair har bestemt seg for at de venter på ytterligere informasjon, skal all informasjon som kommer inn senere enn 72 timer etter at et marked er avgjort, ikke vurderes av Betfair (uansett om denne informasjonen endrer resultatet).
   • For «Kombinert antall skudd på mål»-markeder, vil spill annulleres hvis en spiller navngitt i utvalget ikke deltar i kampen, uavhengig av det overordnede utfallet.
   • For markeder der det spilles på over/under antall kort totalt, er det maksimale antallet kort som kan tildeles én spiller, to kort. Gult kort = 1. Rødt kort = 1. Gult kort + gult kort (utvisning) = 2 kort.
   • For kortmarkeder skal følgende poengsystem brukes:
    • Gult kort – 10 poeng
    • Rødt kort – 25 poeng
    • Maksimalt antall poeng tildelt per spiller – 35 poeng
    • To gule kort som leder til et rødt kort, gir poeng som om det skulle være ett gult og ett rødt kort.
   • For markeder om kortpoeng vil kun kort som gis til spillere som er på banen, telle mot denne totalen. Hvis et kort gis til en innbytter som ikke er aktiv på banen på tidspunktet for kortet, vil det ikke telle mot noen totaler. Kort som gis etter at kampen er blåst av for fulltid, teller heller ikke mot noen totaler.
   • Alle kort som gis i 1. omgang teller, men kort som gis etter at omgangen er blåst av teller ikke.
   • For "Får kort?"-markeder, trenger ikke spilleren spille hele kampen, og spill vil stå så lenge spilleren spiller en del av kampen. Spill gjøres ugyldige for enhver spiller som ikke deltar i kampen. I enhver disputt over om et kort ble gitt eller ikke, vil Betfair avgjøre markedet når det styrende organet har tatt en avgjørelse. Etterfølgende anker eller endringer vil ikke gjelde.. Kort gjelder kun hvis de vises til spillerne etter at de har gått på banen for første gang og før de forlater banen for siste gang.
   • For "Spillerkort"-markeder, vil alle spill plassert på spillere som ikke deltar i kampen, gjøres ugyldige. Spillere vil bli ansett som en deltager for Spillerkort-markeder skulle de ta del i kampen når som helst i løpet av de 90 minuttene med spilletid pluss tilleggstiden. I enhver disputt over om et kort ble gitt eller ikke, vil Betfair avgjøre markedet når det styrende organet har tatt en avgjørelse. Etterfølgende anker eller endringer vil ikke gjelde..
   • For «Spiller i hver omgang»-markeder, så satser du på at en navngitt spiller oppnår en fastsatt forutsetning i både 1. og 2. omgang.
    • Hvis den navngitte spilleren oppnår den fastsatte forutsetningen, blir valget avgjort som vinner (f.eks. hvis du satser på at Harry Kane har 1 eller flere målgivende i hver omgang, og han har en målgivende i 1. omgang og en målgivende i 2. omgang, vil dette bli avgjort som en vinner)
    • Hvis den navngitte spilleren ikke spiller i 1. omgang av kampen, eller noen del av kampen, annulleres spillet (f.eks. hvis du satser på at Harry Kane scorer 1 eller flere mål i begge omgangene, og Harry Kane er innbytter, men kommer inn i løpet av pausen (eller etter), eller ikke får spille i hele tatt, annulleres spillet)
    • Hvis den navngitte spilleren spiller litt av 1. omgang, men ikke klarer å oppnå den fastsatte forutsetningen, vil spillet avgjøres som tapt, uansett hvor mye spilleren spiller i 1. eller 2. omgang (f.eks. hvis du satser på at Harry Kane har 1 eller flere skudd på mål i hver omgang, og han starter kampen/kommer inn i løpet av første omgang, men ikke klarer å få registrert skudd på mål i første omgang, vil spillet avgjøres som tapt, uansett om han spiller 2. omgang eller ikke)
    • Hvis den navngitte spilleren spiller litt av 1. omgang og klarer å oppnå den fastsatte forutsetningen, men blir tatt av banen før eller i løpet av pausen og ikke spiller 2. omgang, annulleres spillet (f.eks. hvis du satser på at Harry Kane scorer 1 eller flere mål i hver omgang og i tillegg har 1 eller flere målgivende i hver omgang, og han scorer OG har målgivende i første omgang, men blir tatt av banen før eller i løpet av pausen, annulleres spillet. I dette tilfellet, hvis han scorer, men ikke har målgivende i 1. omgang, ville spillet blitt avgjort som tapt.
   • Hvis et lag rykker ned fordi de har havnet på nedrykksplassen i den respektive ligaen, vil spill på dette laget avgjøres som vinnende spill. Hvis et lag diskvalifiseres, kastes ut eller fjernes fra ligaen (ved omstendigheter som er annerledes enn der hvor laget har rykket ned etter å ha ligget på nedrykksplass): (i) hvis et slikt lag diskvalifiseres, kastes ut eller fjernes fra ligaen før den relevante sesongen har startet, vil alle spill på dette påvirkede markedet gjøres ugyldige (og et nytt marked åpnes), og (ii) hvis et slikt lag diskvalifiseres, kastes ut eller fjernes fra ligaen etter at den relevante sesongen har startet (eller det styrende organet bestemmer at laget kommer til å kastes ut/fjernes fra ligaen etter at sesongen er over), vil alle spill på det påvirkede laget gjøres ugyldige. For å unngå tvil, hvis et lag får poengtrekk og havner under nedrykkstreken etter at sesongen er ferdig, vil spill på at laget rykker ned dømmes som vinner.
   • For "Helt nederst"-markeder, må alle lag fullføre alle ligakampene sine for at spill skal stå. Hvis ett eller flere lag ikke fullfører alle kampene sine, uansett grunn, så vil markedet gjøres ugyldig. Kamper som avbrytes, men som får et offisielt resultat, gjelder som fullført, og alle spill på dette markedet forblir gyldige. Senere endringer av ligatabellen etter at alle kampene er spilt, vil ikke påvirke avgjørelsen av dette markedet.
   • For Seier med handikap- og Nederst med handikap-markedene teller ikke målforskjellen.
   • For "Leder til jul" og "Nederst til jul"-markedene, vil avgjørelsen bli gjort basert på ligaposisjon den 25. desember, uavhengig av kamper spilt og eventuelle utsatte og/eller avlyste kamper. Hvis et oppført lag i "Nederst til jul"-markedene diskvalifiseres, kastes ut eller på annen måte fjernes fra ligaen før 25. desember, vil alle spill gjøres ugyldige for det relevante markedet.
   • For Beste lag fra et bestemt kontinent eller annet valg (for eksempel Beste søramerikanske, europeiske eller afrikanske lag), vil markedet bli avgjort basert på laget som kom lengst. Skulle to oppgitte lag møte hverandre i finalen eller kampen om 3./4. plass, vil vinneren av kampen dømmes til å ha gått lengst. Reglene for dødt løp gjelder hvis to eller flere lag, som har kommet lengst i et gitt marked, ryker utav turneringen i samme fase.
   • For Lag som scorer flest mål, Lag som slipper inn flest mål, Lag som får flest kort, Mål totalt i turneringen, Lag for toppscorer, Hattriker totalt i turneringen og By med flest mål-markedene, er ekstraomganger inkludert, men straffesparkkonkurranser er ikke inkludert.
   • For Lag som får flest kort-markedene, vil bare ett kort telle for en andre straffbar forseelse. Hvis et gult kort som deles ut umiddelbart etterfølges av et rødt kort, vil totalt antall delt ut være ett. Derfor vil det maksimale antallet kort som kan utstedes til samme spiller i en kamp, være to.
   • For Spiller scorer et mål, Spiller bommer på et straffespark og Spiller blir utvist-markedene, for en gitt turnering, vil alle spill STÅ, uavhengig av om spilleren deltar i denne turneringen eller ikke. Ekstraomganger er inkludert for slike markeder, men straffesparkkonkurranse er bare inkludert for Spiller bommer på en straffe-markedet, ikke for de to andre. Dersom det oppstår uenigheter i forhold til hvem som har scoret, vil avgjørelsen til det styrende organet gjelde.
   • For "Neste målscorer"-markedene, "Første, andre, tredje osv. målscorer"-markedene og andre markeder relatert til en bestemt målscorer (inkludert "Spiller scorer et mål-markedene", vil ikke selvmål telle. Dersom (det neste) målet er et selvmål, vil spill på etterfølgende scorer anses som vinnere. Det aktive målscorer-markedet vil alltid være representativt for det neste målet som scores i kampen, uansett om det forrige målet var et selvmål.
   • For spill på målscorer i kamp, vil markedet avgjøres basert på spilleren som scorer flest mål i sine respektive kamper blant de oppførte spillerne (det kan hende de oppførte spillerne spiller i samme kamp). "Uavgjort" vil være vinnervalget hvis begge spillerne scorer samme antall mål eller begge spillerne ikke scorer. Begge spillerne må starte (men trenger ikke å fullføre) sine respektive kamper for at spill skal stå. Selvmål gjelder ikke.
   • For "Riktig resultat når som helst"-markedene: Dette markedet tilbyr spill på at det valgte resultatet er resultatet når som helst innen 90 minutter av kampen pluss tilleggstid. Når det er 0–0 i en kamp etter 90 minutter med spill pluss eventuell tilleggstid, vil alle valg være tapere. Ekstraomganger gjelder ikke.
   • For "Riktig resultat i ekstraomganger"-markedene er det kun resultatet i ekstraomgangene som gjelder. For dette markedet skal resultatet anses å være 0–0 ved starten av ekstraomgangene.
   • For "10 minutter-markeder":
    • «Mål scoret X – Y»-markeder er definert som spill på om det vil scores et mål av et av lagene innenfor tidsperioden X – Y (inkludert) av kampens kampklokke. Bare mål som scores innenfor denne tidsperioden teller for oppgjør.
    • «Hjørnespark tildelt X – Y»-markeder er definert som spill på om det vil gis et hjørnespark til av et av lagene innenfor tidsperioden X – Y (inkludert) av kampens kampklokke. Kun hjørnespark som tas innenfor den gitte tidsperioden vil telle mot oppgjøret.
    • «Kort tildelt X – Y»-markeder er definert som spill på om det vil gis et gult eller rødt kort til en spiller innenfor tidsperioden X – Y (inkludert) av kampens kampklokke. Kun kort som gis innenfor den gitte tidsperioden vil telle mot oppgjøret.
   • Vær oppmerksom på at selv om riktig resultat, tid gått og annen data oppgitt på Betfair-nettstedet er hentet fra en "livefeed" hos en tredjepart, kan disse dataene være underlagt en tidsforsinkelse og/eller være unøyaktige. Hvis du er avhengig av disse dataene for å plassere spill, gjør du det på egen risiko. Betfair gir disse dataene "SOM DE ER", uten noen garanti med hensyn til nøyaktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten til slike data, og Betfair tar ikke ansvar for noe tap (direkte eller indirekte) som du måtte oppleve som følge av at du stoler på disse dataene.
   • For alle månedlige Premier League-markeder:
    • Betfair vil bruke det standard Barclays Premier League-konkurranseformat, justert for å behandle hver måned som en separat konkurranse som begynner den 1. i den aktuelle måneden og slutter ved sluttsignalet til den siste kampen i den måneden ("månedsslutt").
    • Den 1. i hver måned anses hvert Premier League-lag ikke å ha opptjent noen poeng, scoret noen mål, eller sluppet inn noen mål.
    • Hvert månedlige Premier League-marked bestemmes ved hjelp av følgende poengregler:
     1. Lagene får tre poeng for en seier
     2. Ett poeng for en uavgjort
     3. Ingen poeng for et tap
     4. Lagene rangeres etter totalt antall poeng, deretter er antall mål scoret avgjørende
     5. Hvis det forsatt er uavgjort mellom lagene, vil regelen for dødt løp gjelde.
    • Alle utsatte kamper eller kamper som har fått nytt tidspunkt, vil inkluderes i det månedlige markedet de spilles, ikke i måneden de opprinnelig skulle spilles. Spill gjøres ikke ugyldige for noe valg påvirket av noen utsatte kamper eller kamper som har fått nytt tidspunkt.
    • Hvis resultatet til en avbrutt kamp eller en kamp der et lag har trukket seg bestemmes av det styrende organet til Premier League, vil Betfair følge dette resultatet, forutsatt at resultatet er bestemt før månedsslutt. Hvis ikke, vil Betfair avgjøre det månedlige Premier League-markedet basert på resultatet som kjent ved månedsslutt (inkludert å gi 0 poeng til begge lagene hvis resultatet er ukjent).
    • Med unntak av reversering av kampresultater i henhold til regelen ovenfor, vil ikke poengfratrekk gitt av Premier Leagues styrende organ (for eksempel for lag som ikke oppfyller alle krav) bli tatt i betraktning av Betfair i det månedlige Premier League-markedet.
   • "Hurtigspill"-markeder:
    • Oppgjør i alle tilfeller vil bruke tidspunktet for hendelsen gitt til oss av vår dataleverandør (slik dataleverandør skal velges av oss etter eget skjønn fra tid til annen).
    • Hvis ingen av de angitte utfallene skjer i løpet av den angitte perioden, vil alle spill gjøres opp som tapende spill.
    • For "mål"-valget, vil et mål bli ansett å ha blitt scoret i det ballen krysser målstreken helt innenfor grensene til stengene, forutsatt at dommeren til slutt gir laget målet. Eksempel: Hvis ballen for eksempel krysser målstreken helt, men målet ikke blir tildelt fordi det var frispark før ballen krysset målstreken eller fordi dommeren mener ballen ikke krysset målstreken, vil et mål ikke anses å ha blitt scoret. Selvmål scoret teller mot oppgjør av dette markedet.
    • For "frispark"-valget, vil et frispark anses å ha blitt gitt i det øyeblikket dommerne eller assistentdommeren signaliserer noe av det følgende: Et direkte frispark etter en forseelse, et indirekte frispark etter en forseelse eller offside, men ikke et straffespark, et hjørnespark eller en dropp.
    • Direkte frispark for mål/skudd – direkte frisparkskudd er alle forsøk som skapes direkte fra frispark.
    • For "hjørnespark"-valget, vil et hjørnespark anses å ha blitt gitt i det øyeblikket dommerne eller assistentdommeren signaliserer for hjørnespark.
    • For "målspark"-valget, vil et målspark anses å ha blitt gitt og klokket i henhold til når det ble indikert av dommeren og/eller assistentdommere. Et utspill der keeperen har ballen i hendene eller et frispark tatt av keeperen er ikke et målspark.
    • For "innkast"-valget, vil et innkast anses å ha blitt gitt i det øyeblikket dommerne eller assistentdommeren signaliserer at et innkast gis.
   • For markeder der "treffer treverket" tilbys, vil dette defineres som når ballen treffer stengene eller tverrliggeren til målet, med unntak av baller som treffer stengene eller tverrliggeren til målet før de går i mål. Alle skudd som treffer treverket flere ganger (f.eks. tverrligger og venstre stolpe) teller bare som å ha truffet treverket én gang. Treffer treverket samles alltid for det angripende laget (og spilleren som utførte den siste handlingen), selv når ballen treffer treverket etter en defensiv pasning bakover.
   • For "Exactacca"-markeder, er alle spill for kun 90 minutter, ekstraomganger og straffekonkurranser teller ikke. Hvis en spiller på et hvilket som helst tidspunkt deltar i kampen, vil spilleren anses som startende i markedet. Hvis en spiller ikke deltar, vil relevante valg bli ugyldige, og spillene gjøres opp til den kombinerte oddsen til de gjenværende valgene.
   • Målgivende:
    • Data levert av Opta brukes til å avgjøre alle markeder på målgivende.
    • En målgivende er definert som den siste berøringen (pasning, skudd som blir til pasning eller annen berøring) som fører til at mottakeren av ballen scorer et mål.
    • Hvis siste berøring (som definert ovenfor) går via en motstander, får spilleren kun en målgivende hvis spilleren som mottok ballen sannsynligvis ville mottatt ballen, selv om ballen ikke hadde gått via en motspiller.
    • Hvis et skudd på mål blokkeres av en motstander, reddes av en målvakt eller treffer treverket, og et mål scores direkte fra returen, tildeles en målgivende.
    • Hvis en spiller skyter eller spiller ballen, og tvinger en motstander til å sette ballen i eget nett (selvmål), så tildeles en målgivende til den angripende spilleren.
    • For straffespark eller frispark, tildeles spilleren som vinner straffen eller frisparket (ved å bli felt eller forårsake hands) en målgivende hvis et mål scores direkte, men ikke hvis de tar det selv, da tildeles det ikke en målgivende.
   • Vinner av ordinær sesong: Vinneren av den ordinære sesongen er laget som leder den pågående ligaen etter ordinær sesong, før sluttspillet begynner.
   • #OddsOnThat-markeder for fotball:
    • Reglene i denne underdelen gjelder spesielt for oppgjør av alle fotballspill som er plassert via #OddsOnThat (OOT). Alle andre regler for oppgjør som er inkludert i denne fotballdelen eller ellers på dette nettstedet (inkludert i disse reglene og forskriftene )vil også gjelde for oppgjør av OOT-spill, med mindre de motsier, eller er i konflikt med, de som er inkludert i denne underdelen (i så fall skal reglene i denne underdelen ha forrang).
    • Alle OOT-spill gjøres opp på grunnlag av 90 minutters spilling (pluss tilleggstid), med mindre noe annet er oppgitt. Ekstraomganger og straffespark teller ikke, med unntak av når frasene "Kvalifiserer seg", "Løfter trofeet", "Vinner ved uavgjort" er oppgitt. For alle kombinasjonsspill som involverer ett eller flere spill som inkluderer slike fraser, vil de gjenværende spillene (med andre ord de som ikke inkluderer slike fraser) avgjøres basert på grunnlag av 90 minutter med spill (pluss tilleggstid), med mindre noe annet er oppgitt.
    • Hvis en spiller som er en del av et OOT-spill ikke tar del i den relevante kampen, vil hele OOT-spillet det er snakk om gjøres ugyldig. Dette gjelder i alle tilfeller, uansett om noen/alle de gjenværende valgene vinner eller taper.
    • Eventuelle tvilsomme mål vil bli tildelt i henhold til den endelige avgjørelsen til Press Association.
    • Selvmål teller ikke mot noen spilleres totaler. Hvis et selvmål scores av en spiller på Lag A, vil målet legges til Lag Bs totale antall mål i henhold til vanlige regler.
    • >
    • For OOT-spill som har blitt plassert på metoden for det første (eller et annet) mål (f.eks. hode, skudd fra utenfor straffeområdet, osv.), vil eventuelle selvmål bli sett bort fra (med andre ord vil ikke selvmål anses å ha funnet sted for slike spill). Hvis du for eksempel har plassert et OOT-spill på at det første målet scores med hoder, vil spillet være vellykket hvis: (i) det første målet var et selvmål som kom fra en spillers kne, og (ii) det andre målet var et vanlig mål som ble scoret med hodet.
    • For alle OOT-spill på utfall som er plassert på toppscorer i en Premier League-sesong, vil spillene bli avgjort på grunnlag av spilleren som får Golden Boot.
    • OOT-spill som involverer at treverket treffes, krever at ballen må treffe en stang eller tverrliggeren i løpet av aktivt spill. Hvis ballen treffer treverket etter at dommeren har stoppet spillet, vil det ikke telle. Hvis ballen treffer treverket to eller flere ganger etter hverandre, teller hvert treff i treverket separat.
    • For OOT-spill på at en spiller IKKE scorer eller IKKE får kort, MÅ spilleren det er snakk om starte kampen, hvis ikke vil alle gjeldende spill gjøres ugyldige.
    • Hvis en fotballkamp blir avbrutt etter at den har startet, vil vi avgjøre alle OOT-spill som allerede er utvetydig bestemt på det tidspunktet kampen blir avbrutt. Alle OOT-spill som ikke har blitt utvetydig bestemt på tidspunktet kampen blir avbrutt, vil gjøres ugyldige, så fremt ikke Betfair har kunnskap om at kampen er planlagt å spilles innen tre dager etter den opprinnelige startdatoen (i disse tilfellene vil spillet stå for den nye kampen).
    • Alle OOT-spill på den siste målscoreren i en kamp gjør ugyldig hvis kampen avbrytes.
    • For OOT-spill som involverer målspark, er det bare målspark som faktisk blir tatt som vil telle mot det samlede antallet målspark (med andre ord vil målspark som er tildelt, men ikke tatt, ikke telle).
    • For OOT-spill som involverer to eller flere hendelser, må disse hendelsene finne sted på separate tidspunkter for at OOT-spill skal være vellykket. Eksempel: Et OOT-spill på at det scores med hodet og at et mål scores fra utenfor straffefeltet vil bare være vellykket hvis et mål scores med hodet og et annet mål scores fra utenfor straffefeltet.
    • Alle OOT-spill som involverer mål scoret på frispark, må scores direkte fra frispark. For å unngå tvil, vil et mål bli ansett å ha blitt scoret direkte fra frispark hvis den personen som tar frispark får tildelt det aktuelle målet (selv om ballen rørte en annen spiller før den krysset målstreken). Straffer regnes ikke som frispark.
    • For alle spill som involverer at det scores eller bommes på et straffespark (inkludert OOT-spill), der den første straffen blir tatt på nytt, vil vi avgjøre dette markedet basert på resultatet til straffen som blir tatt på nytt. Dette kan inkludere flere nye straffer, før sekvensen er fullført.
    • For alle OOT-spill som involverer at en gitt spiller oppnår et antall skudd på mål, vil den endelige avgjørelsen av offisielle OPTA-data bli brukt til å bestemme hvor mange skudd den aktuelle spilleren har oppnådd.
    • Alle OOT-spill som involverer pasninger totalt, pasninger av spiller totalt, eller ballbesittelse totalt vil avgjøres i henhold til den endelige avgjørelsen av det offisielle nettstedet til den relevante konkurransens styrende organ.
    • Pasning betyr alle tilsiktede spilte baller fra én spiller til en annen. Pasninger omfatter pasninger i åpent spill, målspark, hjørnespark og frispark spilt som pasninger, men inkluderer ikke langpasninger, utkast fra keeper, og innkast. For mer informasjon om ulike typer passeringer, kan du gå til https://www.optasports.com/news/opta-s-event-definitions/.
    • For alle OOT-spill som involverer at spillere får kort, er det bare kort gitt når spilleren er aktiv i kampen som teller. Alle kort som gis etter sluttsignalet, teller ikke.
    • For alle OOT-spill som involverer kortpoeng: Et gult kort vil være verdt 10 poeng, og et rødt kort vil være verdt 25 poeng. Men hvis en spiller får to gule kort, og dermed får et rødt kort, vil spilleren motta totalt 35 kortpoeng for den aktuelle kampen. Kort i ekstraomganger gjelder ikke, og det gjør heller ikke kort etter sluttsignalet. Kun kort som gis til spillere som er på banen, vil telle. Kort gitt til managere eller innbyttere vil ikke telle mot noen totalsummer.
    • For alle OOT-spill plassert på totalt antall kort som gis (f.eks. totalt til et lag eller til en enkeltspiller / gruppe av spillere),vil en spiller som har fått to gule kort (og derfor får et rødt kort) eller en spiller som får et gult kort etterfulgt av et direkte rødt kort, for oppgjørsformål, anses å ha fått to (i stedet for tre) kort. For å unngå tvil, vil et direkte rødt kort, for oppgjørsformål, gi poengsummen for ett enkelt kort.
    • For alle OOT-spill som involverer hjørnespark, vil bare hjørnespark som faktisk tas telle. Hvis et hjørnespark blir tatt på nytt, teller det bare som ett hjørnespark.
    • For alle OOT-spill relatert til spesialer på en hel konkurranse, der én eller flere kamper ikke spilles, vil alle valg som krever at en hendelse (mål, hjørnespark osv.) skjer i hver kamp avgjøres til en redusert odds i henhold til antall kamper som faktisk ble spilt.
    • For alle OOT-spill relatert tIl spesialer som involverer spillere som ikke tar del i konkurransen, vil disse være ugyldige.
    • Hvor det har oppstått en opplagt feil med oddsen, forbeholder vi oss retten til å gjøre alle OOT-spill som er plassert til feil odds ugyldige (og i slike tilfeller vil vi tilby at OOT-spill plasseres på nytt til riktig odds).
    • For åpenbare ordfeil, forbeholder vi oss retten til å kansellere alle OOT-spill som er plassert på dette valget (og i slike tilfeller vil vi tilby at OOT-spill plasseres på nytt med riktig ordlyd).
    • Alle OOT-spill som krever at to lag scorer i hver omgang eller scorer 2+ eller 3+ mål, krever at hvert navngitte lag score 2+, 3+ eller i hver omgang.
    • Maksimal gevinst for et OOT-spill er £/€ 100 000. Denne maksimale summen gjelder for alle single OOT-spill, og for alle kombinasjonsspill som inkluderer et OOT-spill.
    • Regler for dødt løp gjelder.
   • Gullskoen-markedet:
    • Gullskoen-prisen gis til spilleren som har scoret flest mål.
    • Hvis to eller flere spillere scorer det samme antallet mål, er det spilleren med flest målgivende pasninger som vinner.
    • Hvis to eller flere spillere også har et likt antall målgivende pasninger, vil minutter spilt av spilleren i turneringen avgjøre.
    • De samme kriteriene gjelder for spill på flere utfall.
    • Ekstraomganger er inkludert, men straffesparkkonkurranser og selvmål er ikke inkludert.
   • Forseelser-marked:
    • For alle spill som involverer at et lag eller en spiller skal oppnå et gitt antall forseelser, er det offisielle Opta-data som brukes til å avgjøre spillet.
    • En forseelse er definert som et brudd på reglene som dommeren anses å være en forseelse.
    • For at en forseelse skal tildeles, må spillet stoppe og et frispark må bli gitt. Hvis dommeren velger fordel og senere gir et gult kort når ballen går ut av spill vil ikke dette telle som en forseelse siden det ikke ble gitt et frispark.
    • Offside teller ikke som en forseelse.
  37. 29 Svømming

   • Der det arrangeres en premieseremoni, vil markedene avgjøres basert på det offisielle resultatet som ligger til grunn når seremonien finner sted, uansett om det kommer diskvalifiseringer eller justeringer på resultatene i ettertid.
   • Hvis det ikke er en premieseremoni, så vil utfallet bestemmes i henhold til det offisielle resultatet satt av det relevante organet, uansett diskvalifikasjoner eller endringer av resultat (bortsett fra endringer som kunngjøres innen 24 timer etter det opprinnelige resultatet i det relevante markedet, og som gjøres for å rette opp i feil i den opprinnelige resultatlisten).
   • Sammenlagtvinner-markeder handler om sammenlagtvinneren av et arrangement og ikke individuelle kvalifiseringer eller heat. Hvis det arrangeres en premieseremoni, vil markedene avgjøres basert på det offisielle resultatet som ligger til grunn når seremonien finner sted, uansett om det kommer diskvalifiseringer eller justeringer på resultatene i ettertid. Vi kan likevel velge å bestemme utfall før det offisielle resultatet er klart.
  38. 30 Bordtennis

   • Hvis en bordtenniskamp ikke spilles, eller hvis en spiller får walkover, vil spill på denne kampen gjøres ugyldige.
   • Dersom en kamp starter, men ikke fullføres, vil alle markeder gjøres ugyldige, med mindre resultatet allerede er utvetydig bestemt.
   • Ikke-startende: Innsatser refunderes på spillere eller lag som trekker seg før starten på et arrangement. Vi forbeholder oss retten til å gjøre fratrekk etter Tattersalls regel 4 (c) for å reflektere returnerte innsatser på ikke-startende.
  39. 31 Tennis

   • Når en spiller eller et par trekker seg eller diskvalifiseres, blir følgende handlinger iverksatt:
   • Tidspunkt de trakk seg / diskvalifisering

    Trakk seg / diskvalifisering før slutten av første sett

    Trakk seg / diskvalifisering etter slutten av første sett

    Marked

    Kampodds

    Alle andre markeder

    Kampodds

    Kampodds

    Alle andre markeder

    Turneringstype

    ATP/WTA/Grand Slam/Challenger/Davis & Fed Cup/ITF/UTR/Oppvisningskamper

    ATP/WTA/Grand Slam/Challenger/Davis & Fed Cup/ITF/UTR/Oppvisningskamper ATP/WTA/Grand Slam/Challenger/ Davis & Fed Cup ITF/UTR/Oppvisningskamper ATP/WTA/Grand Slam/Challenger/Davis & Fed Cup/ITF/UTR/Oppvisningskamper
    Oppgjør Ugyldig Ugyldig (hvis ubestemt) Seier/Ugyldig Ugyldig Ugyldig (hvis ubestemt)
   • Når en spiller eller et par trekker seg eller blir diskvalifisert i en ITF-, UTR- eller oppvisningskamp: Alle kampspill (med andre ord spill plassert på vinneren av en gitt kamp) vil bli annullert uavhengig av når i kampen dette skjer.
   • Alle andre konkurranser: (i) alle matchspill (med andre ord spill som er satt på vinneren av en gitt kamp) vil gjøres ugyldige dersom noen trekker seg / en diskvalifisering finner sted før den første runden er avsluttet, (ii) dersom noen trekker seg / en diskvalifisering finner sted etter at den første runden er avsluttet, vil spilleren eller paret som går videre til neste runde (eller vinner turneringen hvis det er finalen), for alle matchspill, anses som vinner, og matchspill plassert på spilleren eller paret som trekker seg gjøres ugyldige (og innsatser knyttet til disse spillene blir refundert deretter).
   • Andre markeder (for eksempel andre enn markeder for matchspill) for alle arrangementer vil gjøres ugyldige når en spiller eller et par trekker seg eller diskvalifiseres (uansett om de trekker seg under eller etter første sett) med mindre utfallet av spillet er utvetydig bestemt før de trekker seg / diskvalifiseres (i så fall skal spill stå og bli gjort opp deretter)
   • Alle tennisspill (inkludert spesialer) vil bli avgjort i samsvar med det offisielle nettstedet til hver turnerings styrende organ.
   • Ved eventuelle tvister om oppgjør, er Betfair avgjørelse endelig.
   • Hvis det skulle oppstå en endring i antall sett (eller games per sett) som skal spilles, vil matchspill (med andre ord spill plassert på vinner av en gitt kamp, ekskludert, for å unngå tvil, alle handikap-spill) og "Vinner første sett"-spill stå (unntatt når antall sett er redusert til ett sett fra et høyere antall sett, da vil slike spill gjøres ugyldige). Alle spill på andre markeder vil gjøres ugyldige. Der formatet til finalesettet endres (f.eks. antall games som skal spilles i det settet endres), men antallet sett som skal spilles forblir det samme, vil spill på matchspill-markeder stå.
   • Dersom et tennisarrangement ikke finner sted eller hvis en spiller får en walkover, vil spill på det arrangementet gjøres ugyldig (i denne konteksten refererer "arrangement" til én enkelt kamp mellom spillere, i stedet for selve turneringen).
   • Dersom noe av det følgende endres, vil alle spill stå:
    • en endring i banetype (innendørs til utendørs, og omvendt)
    • en endring av underlag (enten før eller under kampen)
    • en endring av arena
    • en endring i planleggingen som påvirker klokkeslettet eller datoen for en kamp.
   • Når en spiller, et par eller et lag ikke deltar i en turnering (det vil si at de blir trukket før første kamp begynner), vil alle spill (inkludert turneringsvinner, kvartfinale eller spesialspill som involverer den spilleren, det paret eller det laget gjøres ugyldig, og alle innsatser vil bli refundert deretter. Markeder kan være underlagt et Regel 4-fratrekk.
   • En turnering må være fullført i sin helhet for at alle markeder relatert til utfallet skal stå. Dette inkluderer: Navnet på finalistene, Når / når ikke X. runde, Big Guns, Elimineringstidspunkt eller noen turneringsspesialer. For Elimineringstidspunkt og Når ikke finalen-markedene, må spilleren spille minst ett poeng i turneringen for at spill skal stå.
   • Games totalt / Handikap-relaterte markeder: I forbindelse med slike markeder, vil en tiebreak regnes som ett game. Poeng eller games som spillere velger å si fra seg, vil telle i forbindelse med endelig oppgjør.
   • Champions tiebreak: I enkelte konkurranser, vil kamper som når ett sett alle avgjøres av et Champions tiebreak.
    • Hvis en kamp blir avgjort av et Champions tiebreak, vil Champions tiebreak anses å være det tredje settet.
    • Hvor, for en kamp som involverer et Champions tiebreak, vi ved en feil har godtatt spill på vinner av et spesifikt game i finalesettet, på totalt antall games i slikt sett, eller på handikap-markeder relatert til slikt sett (eller lignende), vil spillene det er snakk om gjøres ugyldige.
    • I forbindelse med spill på Totalt antall games-markedet eller Game-handikap-markeder for kampen, vil mesterens tiebreak anses å være ett game.
    • En mesters tiebreak vil ikke telle mot noen "Blir det tiebreak"-markeder, og det vil ikke bli behandlet som en tiebreak for noen markeder som involverer at det oppstår en rekke tiebreaks.
   • Markeder relatert til game eller poeng:
    • Hvis et game ikke blir fullført, vil alle spill på kampen bli ugyldige, med unntak av Game til Deuce, hvis resultatet allerede er bestemt.
    • Hvis feil spiller er satt som server for et individuelt spill (gjeldende eller neste spill), blir alle markeder som er relatert til utfallet av det spesifikke gamet ugyldige, uansett resultat.
   • Margin for games / Alternative games / Eksakt antall games vunnet: Disse markedene er resultatet av den absolutte forskjellen i totalt antall games vunnet av spiller A og totalt antall games vunnet av spiller B. Hvis for eksempel spiller A vinner 17 games og spiller B vinner 19 games i kampen, vil markedet bli avgjort basert på den absolutte forskjellen (som er 2).
   • Markeder relatert til ess/dobbeltfeil: Kampen må være fullført for at spill skal stå på disse markedene, unntatt ved allerede avgjorte markeder (f.eks. første ess eller første dobbelfeil), som vil bli avgjort basert på deres resultat. Alle markeder vil bli avgjort på grunnlag av offisielle resultattjenester eller offisielle turneringsnettsteder (og i tilfelle eventuelle uoverensstemmelser mellom data fra offisielle resultattjenester og data fra turneringsnettsteder, vil opplysningene til offisielle resultattjenester ha forrang).
   • Dersom handikap knyttes til et helt marked (f.eks. når markedet heter "Sett-handikap – 1,5 sett)", og det ikke er noen handikap tilskrevet et individuelt val i det markedet, vil det aktuelle handikapet bli brukt på hvert første navngitte valg. Hvis et marked for eksempel har tittelen "Sett-handikap – 1,5 sett", det er Federer mot Nadal, og det endelige resultatet i kampen er Federer 3 sett, Nadal 2 sett, vil det valget bli avgjort som om det endelige resultatet hadde vært "Federer 1,5 sett, Nadal 2 sett" (med andre ord vil alle veddemål på Federer bli avgjort som tapte spill, og alle spill på Nadal vil bli avgjort som vinnende spill).
   • Med mindre noe annet er oppgitt i navnet/overskriften til et marked eller valg, gjelder totalene/handikapene for den samlede kampen (i stedet for sett eller games).
   • I tilfelle straffepoeng eller -games – vil disse bli avgjort i henhold til poengoppdateringen for resultatformål.
   • I tilfeller der en duell i et tennismarked ender uavgjort, vil begge valgene gjøres ugyldig.
   • I et marked hvor det er flere enn to valg og «uavgjort» ikke er et valg, så vil regler for dødt løp gjelde.
   • Grand Slam-spesialer ved årsslutt:
    • Alle spill plassert på dette markedet er for singelkamper i hver Grand Slam. Alle spill står selv om en spiller ikke konkurrerer, har trukket seg eller diskvalifiseres før eller under en Grand Slam. Dersom det endres underlag, format for arrangement/turnering, sted eller tidspunkt vil alle spill fortsatt stå.
    • Alle Grand Slams må spilles innen det respektive året. Hvis en Grand Slam utsettes eller kanselleres, vil alle spill være ugyldige, så fremt ikke resultatet allerede er avgjort.
    • Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open anses som en Grand Slam.
   • Rangering-spesialer ved årsslutt:
    • Alle spill står selv om en spiller ikke konkurrerer i løpet av året. Dette inkluderer de som trekker seg eller diskvalifiseres før eller under en turnering. Alle spill avgjøres i henhold til offisiell rangering fra APT/WTA den 31. desember hvert år.
   • Spesialer på spiller:
    • Så fremt ikke noe annet er oppgitt, vil alle spill plassert være for singelkampene under arrangementet / i turneringen. Alle spill står selv om en spiller ikke konkurrerer i relatert(e) turnering(er) eller i løpet av året. Hvis spilleren trekker seg eller diskvalifiseres før eller under en turnering, vil alle spill stå.
    • Hvis en turnering utsettes til påfølgende år eller kanselleres, vil alle spill være ugyldige.
    • Alle spill avgjøres i henhold til offisiellt APT/WTA- og ITF-nettsted.
   • Alle regler for oppgjør som er inkludert i denne "Tennis"-delen (eller andre steder på dette nettstedet) vil også gjelde for oppgjør av tennisrelaterte #OddsOnThat-spill. Til tross for alle andre slike regler, skal imidlertid maksimal utbetaling for én enkelt eller flere #OddsOnThat-spill være £/€ 50 000.

   Vanlige spørsmål om tennis

   Hvordan fungerer spill på sett?

   Spill på sett avgjøres av riktig resultat for kampen i sett.

   For eksempel kan Federer slå Nadal med følgende poenglinje: 6-2, 6-4, 4-6, 7-5.

    Spiller

    Sett 1

    Sett 2

    Sett 3

    Sett 4

    Federer

    6

    6

    4

    7

    Nadal

    2

    4

    6

    5

   Riktig valg i spill på sett, vil være Federer 3–1

   Hvordan fungerer antall games i kampen?

   Spill på antall games i kampen avgjøres av antall games som spilles i løpet av hele kampen. Hvis for eksempel den endelige resultatet er …

    Spiller

    Sett 1

    Sett 2

    Sett 3

    Sett 4

    Federer

    6

    6

    4

    7

    Nadal

    2

    4

    6

    5

   Det totale antallet games som spilles i kampen, er 40. Hvis linjen antall games i kampen var +36,5, er vinnervalget Over (+36,5).

   Hvordan fungerer handikap på game?

   Handikapet på game er linjen for games vunnet av hver spiller for hele kampen. Hvis for eksempel resultatet er …

    Spiller

    Sett 1

    Sett 2

    Sett 3

    Sett 4

    Federer

    6

    6

    4

    7

    Nadal

    2

    4

    6

    5

   Bruk handikap-verdien til en av spillerne på deres respektive antall poeng. I dette tilfellet bruker vi Federer -3.5, noe som gir en handikap-poengsum på …

    Spiller

    Handikap-verdi

    Handikap-total

    Federer

    23

    -3,5

    19,5

    Nadal

    17

    17

   I dette tilfellet var Federer -3,5 vinnervalget.

   Hvordan fungerer handikap på sett game?

   Handikap på sett game er linjen for et gitt sett, og den utarbeides basert på games i settet.

    Spiller

    Games vunnet

    Handikap-verdi

    Handikap-total

    Federer

    6

    -2,5

    3,5

    Nadal

    4

    N/A

    4

   I dette tilfeller var Nadal +2,5 vinnervalget.

   Hvordan fungerer marginen for games vunnet?

   Marginen for games vunnet er linjen for games vunnet av hver spiller for hele kampen.

    Spiller

    Sett 1

    Sett 2

    Sett 3

    Sett 4

    Federer

    6

    6

    4

    7

    Nadal

    2

    4

    6

    5

   I eksempelet ovenfor legger vi sammen hver spillers antall games vunnet, og bruker handikap-verdien til en av spillerne på deres respektive totale poengsum. I dette tilfellet bruker vi Federer -4,5.

    Spiller

    Games vunnet

    Handikap-verdi

    Handikap-total

    Federer

    23

    -5,5

    17,5

    Nadal

    17

    N/A

    17

   Her ser vi at Federer -5,5 er vinneren.

   Hvordan fungerer spill på flere utfall (Each Way) i Spill på utfall-markedet (Outright)?

   Når du ser på et marked for spill på utfall for en tennisturnering, ser du notasjon som ligner på det følgende. Vilkår for spill på flere utfall: 2 plasser, 1/2 odds.'

   "2 plasser" betyr at når du plasserer et spill på flere utfall, vil det gi gevinst for både 1. og 2. plass.

   "1/2 odds" refererer til oddsen for plasseringen, i stedet for seieren. Du kan beregne dette ved å ta oddsen som vises på siden, minus 1, og deretter multipliseres med 1/2. Til slutt legger du til $ 1 igjen. For eksempel:

   En spiller har odds på £ 5 for å vinne turneringen. For å beregne odds for plassering;

    £ 5 - £ 1 = £ 4

    £ 4 x 1/2 = £ 2

    £ 2 + £ 1= £ 3

    Oddsen for at spilleren får en av plasseringene i dette tilfellet, er £ 3.

  40. 31 Volleyball

   • Hvis en kamp utsettes, blir den ugyldig med mindre den finner sted innen 36 timer etter det første planlagte starttidspunktet.
   • Alle markeder vil bli avgjort med det endelige resultatet etter volleyballregler. De eneste unntakene er for kamper som avtalt i henhold til lovene for konkurransen de konkurrerer i, eller som avtalt mellom begge sider før avspark. I slike tilfeller vil alle spill bli avgjort ved slutten i henhold til de avtalte reglene.
   • Dersom en kamp starter, men ikke fullføres, vil alle markeder være ugyldige, med mindre et offisielt resultat er erklært, og i så fall vil alle spill stå.
   • Navnet/overskriften til en konkurranse utgjør et bevis på hva et spill refererer til. Hvis du for eksempel satser på "Italia mot Brasil" under navnet/overskriften U20-VM, vil spillet gjelde for kampen mellom Italia og Brasil som er en del av U20 VM.
  41. 31 Vannpolo

   • Hvis en kamp utsettes, blir den ugyldig med mindre den finner sted innen 36 timer etter det første planlagte starttidspunktet.
   • Overtid teller IKKE for noen markeder, så fremt ikke det motsatte er oppgitt.
   • Dersom en kamp ikke fullføres, vil alle markeder bli ugyldige, så fremt ikke utfallet er utvetydig bestemt.
  42. 32 Vintersport (inkludert Vinter-OL)

   • Alle spill som ifølge den relevante offisielle nettsiden er plassert for sent, gjøres ugyldige.
   • Deltakerne må passere startlinjen/-porten for at spill skal stå, hvis ikke vil spillene gjøres ugyldige og innsatsen betales tilbake.
   • Der det arrangeres en premieseremoni, vil markedene avgjøres basert på det offisielle resultatet som ligger til grunn når seremonien finner sted, uansett om det kommer diskvalifiseringer eller justeringer på resultatene i ettertid.
   • Hvis det ikke er en premieseremoni, så vil utfallet bestemmes i henhold til det offisielle resultatet satt av det relevante organet, uansett diskvalifikasjoner eller endringer av resultat (bortsett fra endringer som kunngjøres innen 24 timer etter det opprinnelige resultatet i det relevante markedet, og som gjøres for å rette opp i feil i den opprinnelige resultatlisten).
   • Markeder med spill på utfall handler om sammenlagtvinneren av et arrangement, og ikke individuelle kvalifiseringer eller heat.
   • I Head-to-Head-markeder, bestemmes utfallet i henhold til det offisielle resultatet til det relevante styrende organet. Hvis ingen (én eller begge) av utøverne ikke går til finalen, så vil vinneren være den av utøverne som kommer lengst. Kommer de på samme plass, så vil tiden de fikk i runden hvor de ble slått ut gjelde. Alle spill gjøres ugyldige hvis en av utøverne i en kamp/gruppe ikke fullfører.
   • Hvis et arrangement avbrytes, utsettes eller kanselleres, vil alle spill gjøres ugyldige, med unntak av de tilfeller der arrangementet fullføres på samme arena innen 48 timer av den planlagte fullføringsdatoen.
  43. 33 WWE

   • Alle oppgjør er basert på resultater fra det relevante organet: www.wwe.com
   • Oppgjøret vil være i samsvar med endelig avgjøres ved slutten av sendingen, som bekreftet av www.wwe.com
   • Spill vil bli avgjort på vinneren av kampen, ikke på overføring av tittelen.
   • Dersom kampen avsluttes uten en avgjørelse vil spill bli ugyldige.
   • Vi forbeholder oss retten til å suspendere noen eller alle spill på en kamp når som helst uten varsel.
   • Hvis en kamp får en bryter lagt til / fjernet / erstattet, slik at den fundamentalt endrer konkurransen, vil alle spill være ugyldige.
   • Individuelle markedsforhold erstatter avsnittet om WWE-regler.
   • I markeder med spill på utfall, vil spill plassert på "Superstjerner" som ikke deltar i kampen bli avgjort som tapere.
  44. 34 Virtuelle idretter

   • I spill på race (Speedway, Greyhound, Hesteveddeløp og alle andre typer race), er det ikke noe premiebeløp, utbetalinger fastsettes bare basert på oddsen som tilbys. For Forecast-utbetalinger, gir vi utbytte basert på resultater – det tilbys ingen odds ved plassering av spill.
   • For eksempel: La oss si at en spiller plasserer et Straight Forecast-spill på £ 10 på "Rytter A" og "Rytter B" med utbytte på £ 10,50. Hvis racet resulterte i at "Rytter B" vant og "Rytter A" ble nummer to, vil spillet få utbetalt £ 105 (£ 10 x £ 10,50).

  Del D – Oddsspesialer

  1. Spesialer på fotballoverganger

   1. 1.1Spiller overføres eller overføres ikke innen en gitt dato

    • Låneavtaler teller som overføringer i forbindelse med oppgjør av spill.
    • Hvis en spiller ikke bytter klubb innen et bestemt tidsvindu, vil spill plassert på at den spilleren flytter klubb stå, og de vil bli avgjort som tapere. I slike tilfeller vil alle spill som er plassert på at spilleren blir i klubben hans eller hennes, bli avgjort som vinnere.
    • Hvis spilleren signerer for en klubb som ikke er oppgitt i markedet, vil alle spill plassert på at den spilleren flytter til en gitt klubb stå, og de vil bli avgjort som tapere. Ekstra klubber kan legges til markeder på forespørsel fra kunden.
    • Dersom en avtale nås for at en spiller overføres til en ny klubb på et senere tidspunkt, vil spilleren, for oppgjørsformål, anses å ha blitt overført på den datoen avtalen er fullført (i stedet for datoen spilleren overføres til sin nye klubb). Eksempel: Hvis, den 1. januar, Spiller X skriver under en avtale om å overføres fra Klubb A til Klubb B med virkning fra 1. juni, vil Spiller X, for oppgjørsformål, anses å ha blitt overført til Klubb B den 1. januar.
    • I tilfeller der det er uklart om en avtale er gjennomført før fristen, forbeholder vi oss retten til å utsette oppgjøret inntil det er mottatt offisiell bekreftelse fra styrende organer.
    • Spilleren må være registrert i den aktuelle klubben før den spesifikke tidsrammen avsluttes. Intensjonsavtaler eller andre lignende avtaler som signaliserer at saken skal være ferdig på et senere tidspunkt enn det som er angitt, teller ikke.
    • Når en spiller flytter til en klubb, og deretter umiddelbart lånes ut til en annen klubb, vil vi avgjøre basert på klubben som har signert spilleren permanent, ikke klubben som ender opp med å låne spilleren.
   2. 1.2 Neste manager-markeder (klubb eller landslag):

    • Betfair vil velge en liste over potensielle nye managere etter eget skjønn. Andre valg vil gjøres tilgjengelige ved forespørsel. Dersom en manager som ikke er oppført blir valgt, vil alle spill stå.
    • Midlertidige managere teller ikke, med mindre de fullfører minst ti konkurransepregede kamper, og de vil da bli ansett som den permanente manageren.
    • Skulle en klubb utnevne en fotballsjef, har ikke dette noen betydning for oppgjør av markeder for permanent manager.
    • Dersom en klubb endrer strukturen på ledergruppen og ikke kaller den oppnevnte individuell ledere for førstelaget for manager, vil Betfair Sportsbook avgjøre markedet basert på den personen som har ansvaret for å velge førstelaget.
  2. Regler for livespesialer

   1. 2.1 Første målscorer i kampene som starter kl. 15:00

    • Hvilken spiller fra denne listen vil score først i Premier League-kampene med (planlagt) avspark kl. 15:00? Resultatet blir bestemt av klokkeslettet på kampklokken, ikke av det faktiske klokkeslettet. Eksempel: Hvis en kamp (Kamp A) faktisk sparkes i gang kl. 15:03:00 og det første målet er kl. 15:07:01, anses målet å ha blitt scoret i det femte minutt. Og en kamp (Kamp B) som sparkes i gang kl. 15:00:00, der det første målet i kampen er 15:05:01, anses målet scoret i det sjette minutt, noe som betyr at Kamp A vil ha første målscorer. Regler for dødt løp gjelder hvis det første målet scores av mer enn én spiller i det samme minuttet i flere kamper. Spill på spillere som ikke deltar i kampen eller som kommer inn som innbytter etter at det første målet er scoret, gjøres ugyldige. Selvmål teller ikke for dette markedet. Hvis noen av kampene som spilles kl. 15:00 utsettes, vil alle spill være ugyldige. Hvis noen av kampene som spilles kl. 15:00 avsluttes før pause, vil alle spill være ugyldige, med mindre resultatet allerede er bestemt. Alle spill gjelder for 90 minutters spilletid pluss tilleggstid. Ekstraomganger/straffekonkurranse er ikke inkludert.
   2. 2.2 Tidspunkt for 1. mål – avspark kl. 15:00

    • I hvilket minutt blir det første Premier League-målet for denne ukens (planlagte) kamper kl. 15:00 scoret? For spill på første mål (dvs. markeder med odds på første mål), så har 1. omgang vart i 45 minutter, uansett overtid. Vennligst merk at "0–5 minutter" handler om de 5 første minuttene i kampen. Med andre ord, så varer det fra 0:00 til rett før 05.00. "6–10 minutter"-valget varer fra 05:00 til rett før klokken treffer 10:00. Det samme prinsippet gjelder for alle valgene i dette markedet. Hvis noen av kampene som spilles kl. 15:00 utsettes, vil alle spill være ugyldige. Hvis noen av kampene som spilles kl. 15:00 avsluttes før pause, vil alle spill være ugyldige, med mindre resultatet allerede er bestemt. Alle spill gjelder for 90 minutters spilletid pluss tilleggstid. Ekstraomganger/straffekonkurranse er ikke inkludert.
   3. 2.3 Alle ligaer eller turneringskamper har over 0,5/1,5/2,5 mål

    • Hvis én eller flere av kampene ikke spilles, vil de anses som ikke-startende, og den opprinnelige oddsen vil reduseres med oddsen til den eller de gitte kampene. Eksempel: "All League 1 over 1,5 mål" – Det er 5 kamper som skal spilles og alle har blitt forbedret til 1,2 (1/5) for over 1,5 mål, for å lage en forbedret fem-veis på 2,49 (i underkant av 6/4). Hvis ett av lagene ikke spiller, vil spilloddsen reduseres til 2,07. Alle spill gjelder for 90 minutters spilletid pluss tilleggstid. Ekstraomganger/straffekonkurranse er ikke inkludert.
   4. 2.4 Mål scoret i en liga, flere ligaer eller turneringer

    • Hvis en kamp eller kamper utsettes etter at markedet er publisert, vil forventede mål for disse markedene fjernes og en ny total vil bli opprettet. Alle spill som er plassert før utsettelsen, vil stå, men de vil bli avgjort i henhold til den nye totalen. Eksempel: "Over 72,5 mål i FA Cup-kampene med avspark kl. 15:00" – Newport C mot Portsmouth blir avbrutt og forventet antall mål for denne kampen er 3 mål, vil linjen flyttes fra over 72,5 mål til over 69,5 mål. Alle spill gjelder for 90 minutters spilletid pluss tilleggstid. Ekstraomganger/straffekonkurranse er ikke inkludert.
   5. 2.5 Straffe gitt i en av kampene med avspark kl. 15:00

    • Blir det straffe i ukens Premier League-kamper med (planlagt) avspark kl. 15:00? Hvis noen av kampene som spilles kl. 15:00 utsettes, vil alle spill være ugyldige. Hvis noen av kampene som spilles kl. 15:00 avsluttes før pause, vil alle spill være ugyldige, med mindre resultatet allerede er bestemt. Alle spill gjelder for 90 minutters spilletid pluss tilleggstid. Ekstraomganger/straffekonkurranse er ikke inkludert.
   6. 2.6 Rødt kort gitt i en av kampene med avspark kl. 15:00

    • Blir det et rødt kort i ukens Premier League-kamper med (planlagt) avspark kl. 15:00? Får en spiller rødt kort i løpet av kampen? Kort gjelder kun hvis de vises til spillerne etter at de har gått på banen for første gang og før de forlater banen for siste gang. Hvis noen av kampene som spilles kl. 15:00 utsettes, vil alle spill være ugyldige. Hvis noen av kampene som spilles kl. 15:00 avsluttes før pause, vil alle spill være ugyldige, med mindre resultatet allerede er bestemt. Alle spill gjelder for 90 minutters spilletid pluss tilleggstid. Ekstraomganger/straffekonkurranse er ikke inkludert.
   7. 2.7 Første lag som får et rødt kort blant kampene med avspark kl. 15:00?

    • Hvilket lag får det første røde kortet i denne ukens Premier League-kamper med (planlagt) avspark kl. 15:00? Resultatet blir bestemt av klokkeslettet på kampklokken. Hvis noen av kampene som spilles kl. 15:00 utsettes, vil alle spill være ugyldige. Hvis noen av kampene som spilles kl. 15:00 avsluttes før pause, vil alle spill være ugyldige, med mindre resultatet allerede er bestemt. Alle spill gjelder for 90 minutters spilletid pluss tilleggstid. Ekstraomganger/straffekonkurranse er ikke inkludert.
   8. 2.8 Mål scoret de første 5 minuttene med avspark kl. 15:00?

    • Vil det scores et mål i løpet av de første 5 minuttene i noen av denne ukens Premier League-kamper med avspark kl. 15:00? De første 5 minuttene anses å være 0:00 til rett før klokken blir 05:00 på kampklokken. Hvis noen av kampene som spilles kl. 15:00 utsettes, vil alle spill være ugyldige. Hvis noen av kampene som spilles kl. 15:00 avsluttes før pause, vil alle spill være ugyldige, med mindre resultatet allerede er bestemt. Alle spill gjelder for 90 minutter spilletid pluss tilleggstid. Ekstraomganger/straffekonkurranse er ikke inkludert.
   9. 2.9 Spill på målscorer i kamp med avspark kl. 15:00?

    • For spill på målscorer i kamp, vil markedet avgjøres basert på spilleren som scorer flest mål i sine respektive kamper blant de oppførte spillerne (det kan hende de oppførte spillerne spiller i samme kamp). "Uavgjort" vil være vinnervalget hvis begge spillerne scorer samme antall mål eller begge spillerne ikke scorer. Begge spillerne må starte (men trenger ikke å fullføre) sine respektive kamper for at spill skal stå. Selvmål gjelder ikke. Alle spill gjelder for 90 minutters spilletid pluss tilleggstid. Ekstraomganger/straffekonkurranse er ikke inkludert.

  V 07/23 – 05/09/2023