Generelle vilkår

Innholdsfortegnelse1. Hvem vi er

2. Disse generelle vilkårene, Bruksvilkårene og forholdet ditt med Betfair

3. Endre Bruksvilkårene

4. Kvalifisere for Konto

5. Kontoverifisering og aktsomhet

6. Duplikatkontoer

7. Innskudd, beskyttelse av midlene dine og uttak

8. Grenser for maksimal gevinst

9. Personvern og informasjonskapsler

10. Feil, tekniske feil og avbrudd

11. Forbudte aktiviteter

12. Mistenkelige spill

13. Suspensjon eller terminering av kontoen din av oss

14. Inaktive kontoer

15. Tryggere spilling

16. Risiko

17. Stenge din egen konto

18. Ekstra vilkår relatert til spill

19. Rettigheter for intellektuell eiendom

20. Informasjonstjenester

21. Overdragelse

22. Delvis ugyldighet

23. Konfliktløsning

24. Kommunikasjon og varsler

25. Gjeldende lov og jurisdiksjon

26. Engelsk versjon

 

Introduksjon


Velkommen til Betfair.com («Nettstedet»). Vi tilbyr en global portefølje av gamblingprodukter og tjenester via Nettstedet (sammen med «Tjenestene»). For mer informasjon om hvem «vi» er, se avsnitt 1.

Disse generelle vilkårene («Generelle vilkår»), og alle dokumentene og andre vilkår som det refereres til og som er inkludert i dem, utgjør sammen våre «Bruksvilkår» (definert i avsnitt 2.1), og disse gjelder for deg hver gang du bruker Tjenestene. Referanser til «deg» og «din» er til deg, brukeren av Tjenestene.

VENNLIGST LES DETTE AVSNITTET FØR DU GÅR VIDERE TIL RESTEN AV DISSE GENERELLE VILKÅRENE

Det er viktig at du tar deg tid til å lese og forstå disse Generelle vilkårene samt alle andre gjeldende deler av Bruksvilkårene, siden disse påvirker rettighetene dine. I noen tilfeller kan de føre til at du ikke blir betalt av oss, eller at du blir ekskludert eller forhindret fra å spille hos oss, eller at andre handlinger blir utført av oss som kan påvirke interessene dine. Hvis du har spørsmål om noe i Bruksvilkårene, eller hvis det er noe du ikke forstår, er det bare å ta kontakt med oss, og vi svarer gjerne på spørsmålene dine. Vær spesielt oppmerksom på Viktige merknad rett nedenfor, og les deretter nøye videre.

VIKTIG MERKNAD: Alt som står i Bruksvilkårene er viktig og bør leses av deg, men vi vil spesielt gjøre deg oppmerksom på følgende avsnitt i disse Generelle vilkårene, og de viktige vilkårene de inneholder. Disse avsnittene kan potensielt påvirker interessene dine i stor grad. Du må lese disse avsnittene selv ‒ ikke kun de korte sammendragene nedenfor.


 1. Hvem vi er

   1.1 For kunder i Storbritannia, åpner man en konto hos TSE Malta LP, og henvisninger i disse vilkårene til «Betfair», «vi», «oss» eller «vårt», vil være til TSE Malta LP. TSE Malta LP er lisensiert og regulert i Storbritannia av Gambling Commission of Great Britain.

   For kunder i Storbritannia, er TSE Malta LP, Betfair Casino Ltd, PPB Counterparty Services Ltd, PPB Entertainment Ltd og PPB Games Ltd lisensiert og regulert i Storbritannia av Gambling Commission, under kontonumrene 39561, 39435, 39439, 39426 og 39411.

   TSE Malta LP er lisensiert under lisensnummer 039561-R-319411 for å tilby spill. Betfair Casino Ltd er lisensiert under lisensnummer 039435-R-319329 for å tilby kasino. PPB Counterparty Services Ltd er lisensiert under lisensnummer 039439-R-319330 for å tilby spill på ekte og virtuelle begivenheter. PPB Entertainment Ltd er lisensiert under lisensnummer 039426-R-319332 for å tilbyd bingo og kasino. PPB Games Ltd er lisensiert under lisensnummer 039411-R-319335 for å tilbyd kasino og lotteri.

   1.2 Hvis du bor i Australia eller New Zealand, opprette du en Konto hos Betfair Pty Limited, og referanser i disse Generelle vilkårene til «Betfair», «vi», «oss» og «vår(t)» vil være til Betfair Pty Limited. Betfair Pty Limited er lisensiert og regulert av Northern Territory Racing Commission. BetBetfair Pty Limited er innehaver av en lisens for veddemålsbørs utstedt under Racing and Betting Act 1983 (NT).

   1.3 Hvis du bor et annet sted enn i Storbritannia, Australia eller New Zealand, opprette du en Konto hos Betfair International Plc, og referanser i disse Generelle vilkårene til «Betfair», «vi», «oss» og «vår(t)» vil være til Betfair International Plc. Betfair International Plc er lisensiert og regulert av Malta Gaming Authority på Malta. Nummer: MGA/CRP/131/2006.

   1.4 Når du plasserer et spill hos Betfair Oddsspill, spiller du direkte med PPB Counterparty Services Limited, og du vil bli ansett for å ha registrert deg hos PPB Counterparty Services Limited.

   1.5 Exchange leveres av TSE Malta LP til kunder registrert i Storbritannia, og av Betfair International Plc for kunder som ikke er registrert i Storbritannia.

   1.6 Se vår Reguleringsinformasjon-side for mer informasjon om våre driftsselskaper og lisensene de innehar.

   1.7 Som vi har tydeliggjort i «Viktig merknad» i starten av disse Generelle vilkårene: Til tross for vår regulerte status, er vi ikke ansvarlige overfor deg i henhold til Bruksvilkårene, og at vi heller ikke har en plikt til aktsomhet ovenfor deg, med hensyn til vår overholdelse eller manglende overholdelse av regulatoriske forpliktelser som vi måtte være underlagt fra tid til annen, inkludert de som er knyttet til «tryggere spilling» eller «sosialt ansvar».

 2. Disse generelle vilkårene, Bruksvilkårene og forholdet ditt med Betfair

   2.1 Ikke alle juridiske vilkår som gjelder mellom deg og oss, er angitt i disse Generelle vilkårene – noen av dem er i separate dokumenter, dette for å unngå at disse Generelle vilkårene blir for lange og tungleste. Vi krysshenviser til disse andre dokumentene og gir deg koblinger til dem på de aktuelle stedene. De er likevel viktige vilkår som utgjør en del av den juridiske kontrakten mellom deg og oss, og du bør lese og forstå dem akkurat som resten av disse Generelle vilkårene. Disse kryssrefererte vilkårene som (sammen med disse Generelle vilkårene) danner «Bruksvilkårene», inkluderer de som er angitt i avsnitt 2.2.

   2.2 Ved å besøke Nettstedet og (hvis aktuelt) ved å registrere deg for en Konto og/eller på annen måte bruke eller få tilgang til Tjenestene, godtar du og er bundet av følgende:

   2.3 Hvis det er noen konflikt eller inkonsekvens mellom disse Generelle vilkårene og noen av de andre ulike vilkårene som utgjør Bruksvilkårene, vil disse Generelle vilkårene i den sammenheng ha forrang.

 3. Endre Bruksvilkårene

   3.1 Vi kan endre Bruksvilkårene fra tid til annen av ulike årsaker, inkludert (uten begrensning) kommersielle årsaker, for å overholde lover eller forskrifter, for å overholde instruksjoner, veiledning eller anbefalinger fra reguleringsorganer, eller av kundeserviceårsaker (f.eks. for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer i Tjenestene).

   3.2 Hvis vi gjør vesentlige endringer i Bruksvilkårene, vil vi gi deg et rimelig forhåndsvarsel om slike endringer, men i alle tilfeller vil kundene bli varslet om vesentlige endringer før de trer i kraft. Vesentlige endringer vil bli kommunisert til deg via popupvinduer på nett, og/eller mobilmeldinger når du logger på Kontoen din og/eller via e-post. Din fortsatte bruk av Tjenestene etter at endringer er gjort (og varslet til deg hvis vesentlige endringer, som beskrevet ovenfor) vil bli ansett som ditt samtykke til endringene. Hvis du ikke godtar endringene, må du ikke fortsette å bruke Tjenestene, men du vil alltid kunne ta ut pengene dine (med forbehold om eventuelle rettigheter vi måtte ha under Bruksvilkårene til å holde tilbake midler).

   3.3 Datoen da hvert relevante dokument som utgjør de gjeldende Bruksvilkårene trådte i kraft (eller trer i kraft), vil bli oppgitt nederst på de(n) aktuelle siden(e).

 4. Kvalifisere for Konto

   4.1 For å bruke Tjenestene må du registrere og opprette en konto («Konto») hos oss. For å registrere en Konto lover og bekrefter du det følgende ovenfor oss:

    4.1.1 Du er minst 18 år gammel (gambling for mindreårige er en straffbar handling i visse jurisdiksjoner – vennligst se avsnitt 5.2 nedenfor for mer informasjon om hva som skjer hvis vi oppdager at du er mindreårig).
    4.1.2 Du er mentalt frisk og i stand til å ta ansvar for dine egne handlinger, og du kan inngå en juridisk bindende avtale med oss.
    4.1.3 Du vil oppgi nøyaktig registreringsinformasjon, inkludert uten begrensning din korrekte fødselsdato og ditt bostedsland, sammen med gyldig identifikasjon som beviser det samme, ditt bostedsland, din nåværende adresse, e-postadresse og ditt personlige telefonnummer. Du sier deg også enig i at du raskt vil informere oss om endringer i denne informasjonen.
    4.1.4 Du åpner en Konto utelukkende for din egen personlige bruk, og du handler ikke, og vil aldri handle, på vegne av noen tredjepart i forbindelse med Kontoen din;
    4.1.5 Du ikke konkursskyldner eller i en frivillig ordning med kreditorene dine.
    4.1.6 Du befinner deg ikke i et land der bruk av Tjenestene er forbudt, inkludert Australia, Bulgaria, Canada, Kina, Kypros, Danmark, Frankrike (og franske territorier), Tyskland, Italia, Macau, New Zealand, Polen, Romania, Slovakia, Spania, Taiwan, Tyrkia, USA (og amerikanske territorier), Krim, Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan, Sør-Sudan, Syria og ethvert annet land med en sammenlignbar juridisk situasjon (hver et «Forbudt territorium»).
    4.1.7 Du vil ikke forsøke å selge eller på annen måte overføre fordelene med Kontoen din til noen tredjepart, og du vil heller ikke anskaffe eller forsøke å skaffe deg en Konto som har blitt åpnet i navnet til en tredjepart.
    4.1.8 Du vil overholde dine egne lokale, nasjonale, føderale, statlige eller andre lover angående pengespill før du oppretter en Konto, plasserer spill eller bruker Tjenestene våre.
    4.1.9 Du har ikke av noen grunn forbud mot å spille hos oss eller et medlem av Betfair-gruppen med selskaper, eller forbund mot å bruke Tjenestene eller noen av tjenestene til et medlem av Betfair-gruppen med selskaper.
    4.1.10 Du er for øyeblikket ikke underlagt en selvekskludering fra Betfair, Paddy Power, Sky Betting and Gaming (som inkluderer Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Poker, Sky Lotto og Sky Bingo), Full Tilt Poker eller PokerStars, og du har ikke registrert deg i et nasjonalt selvekskluderingsregister (som GAMSTOP) som ekskluderer deg fra gambling.
    4.1.11 Du godtar at ved å bruke Tjenestene er det en risiko for at du kan tape penger.
    4.1.12 Du vil, på forespørsel fra oss (som kan komme når som helst, både før og etter at du åpner en Konto), umiddelbart gi all dokumentasjon eller informasjon som vi ber om for å bevise identiteten, alderen, adressen og fødelandet ditt, eller autorisasjon til å bruke et bestemt kreditt- eller debetkort (og du godtar at vi kan utføre kontroller for å verifisere slik dokumentasjon eller slik informasjon).

   4.2 Av ulike juridiske, regulatoriske, kommersielle og/eller andre grunner tillater vi ikke at Kontoer åpnes av personer som befinner seg i Forbudte territorier, og vi tillater ikke at Kontoer åpnes eller brukes (enten med vilje eller ved et uhell) i disse Forbudte territoriene. Du samtykker til at du ikke vil omgå noen tiltak vi kan bruke for å forhindre eller begrense tilgang til Tjenestene.

   4.3 Det er ditt ansvar å holde kontoopplysningene dine oppdatert. Unnlatelse av å gjøre det kan føre til at du ikke mottar viktige varsler relatert til Kontoen din og informasjon fra Betfair.

   4.4 Du er alene ansvarlig for sikkerheten og konfidensialiteten til Kontoen din. Mer spesifikt godtar du å holde brukernavnet, passordet og/eller telefonkontonummeret (TAN) strengt konfidensielt. Bortsett fra tilfeller som skyldes vår uaktsomhet, er du ansvarlig for eventuell misbruk av passordet ditt og/eller TAN, og vi vil ikke være ansvarlige for tap som du kan pådra deg som følge av misbruk av brukernavnet, passordet og/eller TAN. Vær oppmerksom på at når du oppretter en konto, har du muligheten til å bruke e-postadressen din eller et brukernavn for å logge deg inn på / identifisere Kontoen din. Du bør huske på at bruk av e-postadresser som brukernavn kan redusere sikkerhetsnivåene til Kontoen din, da e-postadressen din kan være mer tilgjengelig, noe som igjen gjør det lettere for tredjeparter å få tilgang til Kontoen din.

   4.5 Forutsatt at vi har fått korrekt oppgitt Kontoinformasjonen som forespurt, har vi rett til å anta at enhver aktivitet som skjer under / bruker din korrekte Kontodetaljer, er utført eller godkjent av deg. Du bør endre passordet ditt med jevne mellomrom og aldri oppgi det til en tredjepart. Du samtykker i å beskytte brukernavnet og passordet ditt på samme måte som du ville beskyttet bankkortene dine, og enhver unnlatelse av å gjøre dette skal være for egen risiko og regning. Hvis en annen person får tilgang til Kontoen din, og dette ikke skyltes vår uaktsomhet, er du alene ansvarlig for alle deres handlinger – inkludert eventuelle tap som oppstår fra disse handlingene – uansett om tilgangen deres ble godkjent av deg eller ikke.

 5. Kontoverifisering og aktsomhet

   5.1 Følgende informasjon må oppgis under prosessen der du oppretter Kontoen:

    • Gyldig mobilnummer
    • Fødselsdato
    • For- og etternavn
    • Fullstendig adresse
    • Gyldig e-postadresse
    • Et valgt passord

   5.2 Vi vil bekrefte alderen din i tråd med våre juridiske og regulatoriske krav i territoriet ditt, og vi kan be om bevis på alder og/eller adresse fra deg (og vi kan suspendere eller begrense Kontoen din frem til du fremlegger slike bevis). Gambling for mindreårige er en straffbar handling i visse jurisdiksjoner, inkludert (men ikke begrenset til) Storbritannia, Nord-Irland, Kanaløyene og Isle of Man. Hvis du befinner deg i disse eller andre gjeldende jurisdiksjoner, vil du ikke ha lov til å spille før vi har bekreftet navnet, adressen og fødselsdatoen din. Hvis vi oppdager (etter at du har registrert og opprettet en Konto) at du er under 18 år, vil nettotap pådratt i perioden du var mindreårig bli returnert til deg, alle åpne spill vil bli annullert, og vi kan gjøre skrive en rapport til de relevante regulerings- eller rettshåndhevelsesmyndighetene.

   5.3 Som nevnt ovenfor må du legge inn all obligatorisk informasjon som er forespurt i registreringsskjemaet ditt, og alt du skriver må være sant, fullstendig og korrekt. Du autoriserer oss til å utføre identifiserings-, kreditt- og andre verifikasjonskontroller som vi kan kreve og/eller som kreves av gjeldende lover og forskrifter og/eller av relevante reguleringsmyndigheter. Du godtar å oppgi all forespurt informasjon i forbindelse med disse verifikasjonskontrollene.

   5.4 Vi vil prøve å gjennomføre våre bekreftelsesprosesser elektronisk der det er mulig, men hvis vi ikke er i stand til å gjøre det, eller hvis kontrollen ikke er entydig, kan vi be deg om å gi oss personlige identitetsdokumenter. Identifikasjonsdokumentene som vi kan be om at du gir oss, finner du her. For kunder utenfor Storbritannia utløses identitetsbekreftelse i tråd med regulatoriske krav og kan være nødvendig på ulike stadier / når ulike ting skjer, inkludert (men ikke nødvendigvis begrenset til) ved Kontoregistrering, på visse innskuddsnivåer og/eller basert på andre risikofaktorer.

   5.5 Som en lisensiert gamblingoperatør og i samsvar med våre juridiske og regulatoriske forpliktelser, er vi pålagt å utføre en rekke kontroller i løpet av perioden du har en Konto hos oss. For å oppfylle våre regulatoriske forpliktelser kan vi be om at du oppgir personopplysninger og/eller dokumentasjon knyttet til dine økonomiske forhold. Dokumentene som vi kan be om at du gir oss i slike tilfeller, finner du her.

   5.6 Du samtykker i å gi all slik informasjon som vi med rimelighet krever, i den formen vi krever det, fra tid til annen. Hvis du ikke gir eller kan gi oss informasjonen vi trenger, har vi rett til å begrense Kontoen din på enhver måte som vi med rimelighet finner hensiktsmessig, inkludert å hindre deg i å få tilgang til Tjenestene, plassere spill, innsatser eller veddemål (sammen «Spill»), eller fra å ta ut midlene dine. Kontoen din kan også til slutt bli suspendert eller permanent stengt i samsvar med avsnitt 13.

   5.7 Du aksepterer at alle transaksjoner kan kontrolleres for å forhindre hvitvasking av penger, og at alle transaksjoner gjort av deg som vi anser for å være mistenkelige, kan rapporteres til de aktuelle myndighetene.

   5.8 Når vi avgjør om vi skal godta søknaden din om en Konto, kan vi gi informasjonen du har gitt oss til autoriserte tredjeparter for å bekrefte alderen din, identiteten din og registrerte betalingsdetaljer. De vil sjekke alle detaljer vi gir til dem mot alle databaser (offentlige og/eller private) som de har tilgang til, og de vil føre en oversikt over denne sjekken.

   5.9 Av regulatoriske årsaker kan økten din bli tidsavbrutt som følge av en periode med inaktivitet på Kontoen din. Du erkjenner at det er ditt ansvar å ikke forlate økten uten tilsyn / inaktiv.

   5.10 Vi vil behandle personopplysningene du oppgir i forbindelse med registreringen din i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

 6. Flere kontoer

   6.1 Du kan kun åpne én Konto hos Betfair. Hvis du åpner mer enn én Konto, vil hver slik ekstra Konto bli klassifisert som en «Duplikatkonto». Hvis vi oppdager at du har én eller flere Duplikatkontoer, vil vi (med hensyn til hver Duplikatkonto):

    6.1.1 Stenge Duplikatkontoen(e) eller den opprinnelige Kontoen (som aktuelt), slik at du bare har én Konto (med mindre vi har grunn – for eksempel hvis du bevisst eller uredelig har åpnet mer enn én aktiv Konto – til å stenge alle Kontoene dine).
    6.1.2 Behandle alle bonuser og gratisspill, og alle gevinster påløpt fra slike bonuser og gratisspill, oppnådd ved bruk av Duplikatkontoen, som ugyldige.
    6.1.3 Ugyldiggjøre alle fremtidige Spill gjort med Duplikatkontoer.

 7. Innskudd, beskyttelse av midlene dine og uttak

   Innskudd og beskyttelse av midlene dine

   7.1 For å plassere spill eller spille spill for penger via Tjenestene, må du sette inn midler. Med unntak av det som er angitt nedenfor, holdes alle midler på Kontoer av The Sporting Exchange (Clients) Limited, et selskap i gruppen opprettet utelukkende med det formål å oppbevare kundemidler («Forvalter»), i henhold til vilkårene i ForvaltningsfullmaktenFondet»). Det at pengene oppbevares blant Fondets midler har følgende fordeler for deg:

    7.1.1 Hvis Betfair (eller et annet driftsselskap innenfor Betfair-gruppen) blir gjenstand for en insolvensbehandling, vil ikke pengene dine være tilgjengelige for administratorer/likvidatorer (eller lignende), og du vil derfor kunne ta ut pengene dine fra Kontoen din som normalt unntatt der Bruksvilkårene tillater oss å holde tilbake midler.
    7.1.2 Loven om egenkapital (som regulerer dette Fondet) gir ytterligere rettsmidler til alle begunstigede av Fondet (med andre ord alle Betfair-kunder) som ellers ikke eksisterer i et kontraktsforhold (f.eks. en plikt til å handle i god tro).
    7.1.3 Vi har en rekke tilleggskontroller på plass over Fondet for å beskytte pengene dine.

   7.2 Denne ordningen oppfyller Gambling Commissions krav for beskyttelse av kundemidler på nivået: «høy beskyttelse». For mer informasjon gå til: https://www.gamblingcommission.gov.uk/public-and-players/guide/what-happens-to-your-money-if-a-gambling-business-goes-bust

   7.3 Midlene dine holdes ikke av Fondet hvis: (i) det er et krav om at slike midler skal holdes i henhold til vilkårene for enhver lisens, på en separat bankkonto i lisensinnehaverens navn som det ikke kan motregnes mot; eller (ii) der slike midler settes inn via en tredjeparts betalingsleverandør (heretter referert til som en «Betalingsleverandør»). Midler som settes inn via en Betalingsleverandør kan det ta noen dager før er i Forvalterens oppbevaring, i henhold til vilkårene i Forvaltningsfullmakten. I løpet av denne perioden vil pengene dine bli oppbevart på konto hos den aktuelle Betalingsleverandøren, og de vil ikke være beskyttet i henhold til vilkårene i Forvaltningsfullmakten. Innskudd på andre måter enn de følgende vil bli klassifisert som et innskudd via en tredjeparts Betalingsleverandør: (a) bankoverføring, (b) sjekk, (c) kredittkort og (d) debetkort.

   7.4 Midlene på Kontoen din holdes på dine vegne som sikkerhet for å oppfylle eventuelle betalingsforpliktelser du måtte pådra deg som følge av spill eller spill av spill på nettstedet, eller ved at du bruker noen av Tjenestene levert av Betfair. Detaljer om måten Fondet drives på er angitt i Forvaltningsfullmakten.

   7.5 Du aksepterer at du ikke har rett til å motta noen renter i forhold til innskuddene dine (for mer informasjon se avsnitt 5 i Forvaltningsfullmakten), og du erkjenner at du ikke skal behandle Betfair som en finansinstitusjon.

   7.6 Metodene som er tilgjengelige for innskudd av midler, finner du når du er logget inn på Kontoen din og klikker på «Innskudd»-knappen øverst til høyre på hjemmesiden vår. For mer informasjon trykk her.

   Uttak

   7.7 Midler kan tas ut av deg fra Kontoen når som helst forutsatt at:

    7.7.1 Alle betalinger som er gjort til Kontoen din har blitt bekreftet som godkjent og ikke har blitt tilbakeført, reversert eller på annen måte kansellert.
    7.7.2 Vi har fullført alle verifikasjonskontroller til vår rimelige tilfredshet (se avsnitt 5). Der vi har bedt om informasjon fra deg for å utføre disse kontrollene, kan enhver forsinkelse i å gi oss denne informasjonen føre til forsinkelser ved uttak av midler.
    7.7.3 Det er i øyeblikket ingen pågående, eller fullført, etterforskning:
    • om mistenkelige eller uregelmessige spillemønstre og/eller mulige tilfeller av hendelsesmanipulasjon og/eller juks (se avsnitt 12)
    • om hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, inkludert der vi mistenker at du har brukt utbyttet fra noe kriminelt til å spille hos oss
    • om en feil, teknisk feil eller et avbrudd som involverer ethvert aspekt av Tjenestene som du har spilt eller deltatt i (se avsnitt 10)
    • der vi har rimelig grunn til å tro at du kan ha deltatt i ulovlig aktivitet eller Forbudt aktivitet (som definert i avsnitt 11) som gir oss rett til å holde tilbake midler i samsvar med avsnitt 13
     og i disse tilfellene erkjenner og forstår du, som vi tydeliggjorde i «Viktig merknad» i begynnelsen av disse Generelle vilkårene, at vi til syvende og sist har rett (avhengig av de spesielle omstendighetene) til å annullere alle berørte transaksjoner, holde tilbake aktuelle gevinster og (i tilfelle ulovlige og Forbudte aktiviteter) suspendere/stenge Kontoen din hos oss og dele dette med politiet og andre relevante myndigheter.

   7.8 Metodene som er tilgjengelige for uttak av midler, finner du når du er logget inn på Kontoen din og klikker på «Min konto»-ikonet og deretter (a) FOR MOBIL ved å velge «Uttak»-knappen og velge betalingsmåten du ønsker å ta ut pengene til, og (b) FOR DATAMASKIN ved å velge «Min Betfair-konto» fra rullegardinmenyen, hvor du vil se alternativet «Uttak» tilgjengelig. Kunder kan ta ut et hvilket som helst beløp fra «Hovedlommebok». Beløper som vises i enten «Oddsspill-bonus», «Kasinobonus» eller «Exchange-spillbonus» kan være underlagt gjeldende omsetningskrav før de er tilgjengelige for uttak. For et eksempel på hvordan omsetningskrav fungerer med tanke på kasinoet, trykk her.

   7.9 Uttak vil vanligvis bare bli overført til finans-/bankkontoen der pengene som ble betalt inn på kundens Konto stammer fra. For mer informasjon klikk her og her.

   7.10 Den gjennomsnittlige tiden som kreves for innskudd/uttak via hver av de tilgjengelige måtene finner du her.

   7.11 For kunder i England, Skottland, Wales, Nord-Irland, Isle of Man, Jersey og Guernsey: Kredittkort godtas ikke til innskudd eller uttak. Referanser til kredittkort i resten av disse Generelle vilkårene skal være relevante for alle andre jurisdiksjoner, men ikke territoriene som er oppført i dette avsnittet.

 8. Maksimale gevinstgrenser

   8.1 Som vi tydeliggjorde i «Viktig merknad» i begynnelsen av disse Generelle vilkårene, gjelder grenser for maksimal gevinst for noen av våre Tjenester, og disse grensene gjelder uavhengig av innsats. De maksimale gevinstene for hver Konto skal være som følger:

    8.1.1 Hva angår alle transaksjoner i forbindelse med spill på sport plassert gjennom Tjenestene: Den maksimale utbetalingen til en kunde i en hvilken som helst periode på tjuefire timer, uavhengig av innsatsstørrelse eller antall spill, er som angitt i Regler og forskrifter for Oddsspill. Valutaekvivalente maksimale utbetalinger vil gjelde for enhver valuta som ikke er oppført i Regler og forskrifter for Oddsspill.
    8.1.2 Hva angår alle Tjenester for spill: Maksimale gevinster for én enkelt innsats eller spilltransaksjon skal være som angitt i Bruksbetingelser for Betfair Gaming og/eller i spillereglene for det aktuelle spillet.

   8.2 Vi vil prøve å sikre at spill som kan resultere i potensielle gevinster som vil overskride den maksimale utbetalingsgrensen for en bestemt begivenhet / et bestemt marked, ikke aksepteres. På grunn av tekniske og andre begrensninger er det imidlertid ikke alltid mulig å forhindre at slike spill blir akseptert. Siden maksimale utbetalingsgrenser varierer avhengig av den spesifikke typen Tjeneste, oppfordrer vi på det sterkeste alle kunder til å sjekke grensene som er angitt i gjeldende regler for Tjenesten før de plasserer Spillene sine, spesielt hvis de potensielle gevinstene (gitt at det olle var en maksimal gevinstgrense) vil være på over GBP/EUR 1 000. Som vi tydeliggjorde i «Viktig merknad» i begynnelsen av disse Generelle vilkårene, vil du kun ha rett til å motta opptil den maksimale gevinstgrensen uavhengig av innsatsbeløpet, og uansett hvor mye det ser ut til at du har «vunnet» .

 9. Personvern og informasjonskapsler

  Informasjonen du oppgir til oss eller som vi samler inn fra deg, vil bli behandlet i samsvar med retningslinjene våre for personvern. Våre retningslinjer for informasjonskapsler oppgir informasjon om vår bruk av informasjonskapsler i forbindelse med Tjenestene.

 10. Feil, tekniske feil og avbrudd

   10.1 Betfair gjør sitt ytterste for å sikre at det ikke blir gjort feil i oddsene som tilbys eller spill som blir akseptert. Imidlertid kan menneskelige feil og/eller systemfeil av og til føre til feil.

   10.2 I dette avsnitt 10 gir vi en beskrivelse av de tingene som kan gå galt, og rettighetene vi har i slike tilfeller. Du bør imidlertid være klar over at dette avsnittet ikke overstyrer eller fjerner noen rettigheter du måtte ha under forbrukerlover og -forskrifter, og vi har ikke til hensikt at de skal gjøre det.

   10.3 Nedenfor er noen nøkkeldefinisjoner for å hjelpe deg med å forstå dette avsnittet:

   En «Teknisk feil» refererer til tilfeller der en automatisert prosess ikke fungerer som den er designet eller tiltenkt å gjøre, for eksempel der en dataprogramvare produserer et avvik fra dens tiltenkte ytelsesspesifikasjoner eller parametere, eller der to programvarer ikke klarer å kommunisere med hverandre på den måten som er tiltenkt, og der det fører til resultat som ikke er det resultat som var tiltenkt eller ment. Disse tekniske feilene kan / kan ikke være opplagte for oss eller Deg, og det hender de først oppdages når oppgjørsinstruksjoner, spillresultater, gevinster eller utbetalinger blir undersøkt og analysert i ettertid.
   En «Feil» refererer til en tabbe eller feil som ikke er utelukkende teknisk, for eksempel plassering av odds på feil sted, tilbud om feil odds, eller feil i vilkår for deltakelse i en kampanje eller gamblingmulighet. Feil kan oppstå fra menneskelige feil, administrative feil, operasjonelle feil eller systemfeil ‒ og kombinasjoner av alle disse. Eksempel: Et spill kan bli tilbudt ved en feiltakelse til en odds som er vesentlig utenfor markedet, eller spill på flere utfall tilbys i et marked når oddssettingen av markedet tydelig indikerer at det burde vært «kun vinner», eller en kampanje designet for å tilby GBP 5 kan feilaktig annonsere GBP 50, eller betalingstabellene som annonseres for et produkt gjenspeiler ikke den sanne betalingskonfigurasjonen til produktet.
   Et «Avbrudd» refererer til et avbrudd i en gamblingtransaksjon uansett årsak, for eksempel et avbrudd forårsaket av at internett eller tilkoblingen svikter, eller en alvorlig forsinkelse i kommunikasjonen, eller teknisk svikt på grunn av en katastrofe eller uforutsett hendelse.

   10.4 Der noe av det ovennevnte forekommer, vil vi håndtere dem som beskrevet nedenfor, og det er viktig at du forstår og godtar følgende før du bruker Tjenestene, som vi tydeliggjorde i «Viktig merknad» i begynnelsen av disse Generelle vilkårene.

   Tekniske feil

   10.5 Hvis Kontoen din som et resultat av en Teknisk feil krediteres med gevinster som du ikke ville ha mottatt uten den Tekniske feilen, vil vi ha rett til å annullere den relevante transaksjonen og holde tilbake de relevante gevinstene. Dette gjelder selv om det aktuelle gamblingproduktet kunne ha produsert samme eller lignende mengde gevinster uten inngripen fra den Tekniske feilen, og det gjelder uansett om den Tekniske feilen var åpenbar / ikke åpenbar for deg eller oss. Hvis vi har utbetalt for slike Spill eller spillaktiviteter og/eller hvis du har tatt ut slike gevinster, skal slike beløp anses å holdes av deg for oss, og de skal umiddelbart tilbakebetales til oss når et krav om betaling sendes fra oss til deg.

   10.6 Der en Teknisk feil er eller blir tydelig eller åpenbar for deg, eller du mistenker at en Teknisk feil kan oppstå, samtykker du i at du vil slutte å bruke de relevante Tjenestene umiddelbart, og at du vil rapportere det til oss umiddelbart.

   Feil

   10.7 Ved Feil gjelder det samme som for Tekniske feil, som angitt ovenfor. Kun for oddsspillmarkeder, i tilfeller med feil i oddsene som overføres (inkludert såkalte «håndgripelige», «åpenbare» eller «grove» feil, for eksempel der oddsen som vises er vesentlig forskjellig fra de som er tilgjengelige i det generelle markedet og/eller oddsen er åpenbart feil, alle omstendigheter tatt i betraktning), kan Betfair avgjøre spill til riktig odds på tidspunktet spillet ble aksepter (eller startoddsen i tilfeller med hesteveddeløp, avhengig av hva som er høyest).

   10.8 Der en Feil er eller blir tydelig eller åpenbar for deg, eller du mistenker at en Feil kan oppstå, samtykker du i at du vil slutte å bruke de relevante Tjenestene umiddelbart, og at du vil rapportere det til oss umiddelbart.

   Avbrudd

   10.9 Vår prioritet er å sikre at vi håndterer avbrudd på en måte som er rettferdig og ikke systematisk er til ulempe for kundene våre.

   10.10 I forhold til oddsspill: Vi har rett til å suspendere spillmarkeder, ugyldiggjøre spill og returnere innsatser til kunder.

   10.11 I forhold til spill:

   • Når et Avbrudd oppstår etter at vi har mottatt varsel om gamblingen din, og hvor du ikke kan ha ytterligere innflytelse på utfallet av begivenheten eller gamblingen, vil resultatene til gamblingen gjelde.
   • Når et avbrudd i en hendelse med ett stadium for én deltaker inntreffer før et utfall har blitt generert, vil vi returnere innsatsen til Kontoen din.
   • For spill der det er flere stadier eller beslutningspunkter, vil vi ta alle rimelige skritt for å gjenopprette spillet til dets siste kjente tilstand før avbruddet, slik at det blir mulig for deg å fullføre spillet.
   • For spill med flere deltakere (lik sjanse eller ellers) vil vi behandle disse slik det virker rimeligst for oss (opptre rimelig) fra sak til sak.
   • For spill som er progressive jackpoter, vil verdiene til progressive jackpoter bli gjenopprettet til statusen sin før avbruddet, i den grad det er innenfor vår kontroll og ikke spilleverandørens.

 11. Forbudte aktiviteter

   11.1 Du kan bare bruke Tjenestene, inkludert Kontoen din, til lovlig gambling i samsvar med disse Generelle vilkårene. Du kan ikke delta i noen aktivitet som vi definerer nedenfor som en «Forbudt aktivitet», og du erkjenner og forstår at konsekvensene av at du gjør det, som vi tydeliggjorde i «Viktig merknad» i begynnelsen av disse Generelle vilkårene, vil (avhengig av de spesifikke omstendighetene) inkluderer ugyldiggjøring av relevante transaksjoner, tilbakeholdelse av eventuelle gevinster og suspensjon og/eller stenging av Kontoen din.

   11.2 Følgende aktiviteter er forbudt (hver en «Forbudt aktivitet»):

    11.2.1 Der navnet som er registrert på Kontoen din ikke samsvarer med navnet på finans-/bankkontoen og/eller debetkortet (eller kredittkortet der det er tillatt) som ble brukt til å gjøre innskudd på den Kontoen.
    11.2.2 Hvis du, etter vår rimelige vurdering, ser ut til å sette inn eller ta ut penger eller på annen måte bruke Tjenestene uten ekte spilling.
    11.2.3 Det å befinne seg i, eller prøver å få tilgang til Kontoen din fra, et Forbudt territorium enten med vilje eller ved et uhell (inkludert hvis du bruker en VPN til å skjule posisjonen din), eller hvis du har forsøkt å skjule eller forstyrre IP-adressen til datamaskinen du bruker for å få tilgang til Tjenestene eller på annen måte ta skritt for å hindre oss i å identifisere IP-adressen til enheten du bruker for å få tilgang til Tjenestene.
    11.2.4 Hvis vi har mottatt en «tilbakeførsel»- og/eller et «retur»-varsel via en innskuddsmekanisme som brukes på Kontoen din.
    11.2.5 Det å bruke Tjenestene annet enn til din egen personlige fritidsbruk, inkludert det å handle på vegne av en tredjepart i forbindelse med Kontoen din.
    11.2.6 Det å sette inn penger på Kontoen din som stammer fra ulovlig aktivitet eller ulovlig/uautorisert kilde.
    11.2.7 Det å oppgi uriktig eller villedende informasjon mens du registrerer deg og oppretter en Konto (bortsett fra der du oppgir feil eller villedende informasjon for å bestå relevante alderskontroller, som er en situasjon som vil bli håndtert som beskrevet i avsnitt 5.2)
    11.2.8 Der du tillater (enten med vilje eller utilsiktet) at noen andre bruker Kontoen din.
    11.2.9 Når du med vilje eller på uredelig vis har opprettet eller bruker én eller flere Duplikatkonto(er).
    11.2.10 Når du prøver å plassere et Spill når Kontoen din inneholder utilstrekkelige klarerte midler.
    11.2.11 Det å engasjerer seg, eller hvis vi mistenker (når vi opptrer rimelig) at du har deltatt i, noen form for uredelig eller ulovlig aktivitet, juks, samarbeid (inkludert i forhold til tilbakeføringer), hvitvasking av penger, utnyttelse av feil, teknisk feil eller avbrudd, bruk av programvare for å oppnå en urettferdig fordel, mistenkelig spill (som definert og ytterligere forklart i avsnitt 12) eller annen ulovlig eller upassende aktivitet.
    11.2.12 Hvis vi oppdager at du bruker Tjenestene i strid med lovene i landet der du befinner deg.
    11.2.13 Hvis vi mistenker (når vi opptrer rimelig) at din Kontos bruk representerer «forretningsbruk» («forretningsbruk» inkluderer bruk av en spilloperatør eller bruk av en person eller organisasjon som leverer data eller tjenester til en spilloperatør).
    11.2.14 Hvis du ikke har lov til å delta i et Spill i henhold til vilkår i ansettelseskontrakten din eller regler fra et idrettsstyrende organ eller annet profesjonelt organ som gjelder for deg.
    11.2.15 Det å plassere et spill på en sportskamp eller begivenhet du deltar i, eller der du på annen måte bryter noen av reglene eller betingelsene knyttet til plassering av Spill.
    11.2.16 Det å plasserer et Spill på eller manipulerer et individuelt Marked (definert i avsnitt 18.1) på en måte som vi mener (når vi opptrer rimelig) har som formål eller effekt å negativt påvirke integriteten til Exchange (definert i avsnitt 18.2) eller ethvert Marked.
    11.2.17 Der du overfører eller gir informasjon, eller på annen måte engasjerer deg i en aktivitet (som for eksempel såkalt «courtsiding»), som hjelper en tredjepart med å plassere Spill på en sportsbegivenhet eller konkurranse mens du befinner deg i ethvert territorium der det er ulovlig å plassere slike Spill.
    11.2.18 Der du anskaffer eller sørger for at en tredjepart overfører eller gir informasjon, eller på annen måte engasjerer deg i en aktivitet (som for eksempel såkalt «courtsiding»), som hjelper til med å plassere Spill på en sportsbegivenhet eller konkurranse mens slik tredjepart befinner deg i ethvert territorium der det er ulovlig å plassere slike Spill.
    11.2.19 Der du med vilje matcher Exchange-spill mot din egen konto (eller relatert konto) med den hensikt å påvirke eller manipulere et Marked negativt til din (eller en relatert kontos) fordel.
    11.2.20 Der du prøver å bruke Exchange til bevisst å overføre penger fra en Konto til en annen ved å forsøke å matche spill på et Marked med en annen Konto gjennom samarbeid.
    11.2.21 Der du går konkurs, ikke foretar betaling av en rettsavgjørelse i tide, inngår en ordning med kreditorene dine, eller hvis noen av dine eiendeler er gjenstand for noen form for beslag, eller hvis tilsvarende rettergang er brakt i forhold til deg hvor som helst i verden.
    11.2.22 Der du bryter vilkårene for en kampanje, for eksempel hvis du har åpnet mer enn én Konto for å dra nytte av en kampanje som var begrenset til én per kunde.
    11.2.23 Der du engasjerer deg i uhøflig, støtende eller på annen måte upassende oppførsel mot andre brukere av Tjenestene våre (f.eks. under spilling, via chattefunksjonene våre osv.) eller mot våre ansatte.
    11.2.24 Hvis du bryter Bruksvilkårene på en materiell eller seriøs måte.
    11.2.25 Hvis vi blir oppmerksomme på at du har spilt på et annet nettbasert gamblingnettsted (inkludert et hvilket som helst nettsted som drives av et medlem av Betfairs gruppe av selskaper) og, i forbindelse med det samme, du er mistenkt for eller har vært engasjert i noen av aktiviteter beskrevet i dette avsnitt 11.2.

 12. Mistenkelige spill

   12.1 For formålet med dette avsnitt 12, refererer «mistenkelig spill» til tilfeller der vi har rimelig grunn til å tro at et Spill eller flere Spill har blitt plassert under mistenkelige omstendigheter. Mistenkelig spill skal inkludere, men ikke være begrenset til:

    12.1.1 Der det er en overdreven frekvens og/eller et svært uvanlig mønster av Spill (sammenlignet med normene for spill) plassert på samme utvalg i løpet av kort tid.
    12.1.2 Der det er en overdreven frekvens og/eller et svært uvanlig mønster av Spill plassert på samme valg, og der den teoretiske sannsynligheten for at nevnte valg vinner på tidspunktet for spill, basert på oddsen som tilbys på valg på tidspunktet for plassering av Spill, er i stor grad inkonsistent med den teoretiske sannsynligheten for at samme valg vinner, beregnet ved å bruke deres akkumulerte startoddser. Som et illustrerende eksempel: Hvis det var et uforholdsmessig stort antall Spill plassert på en kombinasjon eller permutasjon med kombinerte odds på 250/1 (med en teoretisk 0,004 % sannsynlighet for å vinne basert på oddsen), og den samme kombinasjonen eller permutasjonen hadde kombinerte odds på 12/1 basert på startoddsene for valgene (en teoretisk 7,7 % sannsynlighet for å vinne), kan dette utløse mistankene som er forespeilet i dette avsnitt12.1.2.
    12.1.3 Der integriteten til en begivenhet (eller begivenheter) har blitt stilt spørsmål ved, inkludert, for eksempel, men ikke begrenset til, der én (eller flere) av deltakerne i en begivenhet viser eksepsjonell form som vi med rimelighet tror var kjent for deg eller noen knyttet til deg på tidspunktet for plasseringen av Spillet, men som ble skjult for offentligheten generelt for å oppnå en urettferdig fordel for alle Spill plassert på den begivenheten (eller disse begivenhetene).
    12.1.4 Der vi har rimelig grunn til å mistenke at et spill eller en rekke sammenknyttede spill ble plassert automatisk, med automatiserte midler, eller på annen måte enn ved at kontoinnehaveren plasserte hvert spill manuelt via kontoen sin (for å unngå tvil, inkluderer ikke dette spill plassert via appens grensesnitt (API);
    12.1.5 Der vi med rimelighet tror at du har brukt urettferdige eksterne faktorer eller påvirkninger knyttet til begivenhet(er) som er gjenstand for et eller flere Spill.
    12.1.6 Der vi med rimelighet mistenker at du har åpnet én eller flere Duplikatkontoer, eller hvor vi med rimelighet mistenker at en andre eller påfølgende Kontoer er under felles kontroll med Kontoen din, med et mål om å skjule den sanne verdien, arten eller mønsteret til Spill plassert av deg eller på dine vegne, selv om den andre eller påfølgende Kontoer åpnes under forskjellige navn.
    12.1.7 Der vi ellers mener, med rimelighet, at du opptrer i samspill med andre eller at du handler ikke på dine egne vegne.
    12.1.8 Der vi med rimelighet tror at Spill har blitt plassert fra en annen plassering eller enhet enn plasseringen eller enheten som du hevder å ha brukt til å plassere et Spill.
    12.1.9 Der vi identifiserer et mønster av Spill som har blitt plassert i rask rekkefølge av forskjellige eller samme Kontoinnehavere, som har et kombinert ansvar som overstiger det vi forventer å påløpe på lignende Spill i løpet av en bestemt tidsperiode basert på langsiktig etablert tippetrender. Eksempel: Vi vil betrakte en serie med Spill plassert på samme eller lignende valg i rask rekkefølge etter 21:30 og før 08:00 av en annen Konto med et kombinert ansvar som overstiger £ 100 000 som mistenkelig, siden dette er i konflikt med vår langsiktige etablerte tippetrender.

   12.2 Hvis vi oppdager eller har grunn til å tro at du har deltatt i noen av aktivitetene beskrevet i avsnitt 12.1 (som, som angitt i avsnitt 11.2, utgjør «Forbudte aktiviteter»), skal vi ha rettighetene angitt i avsnitt 13.

   12.3 Der et Spill anses å være, eller erklæres, ugyldig av oss før en hendelse, vil enhver sum som er trekkes fra Kontoen i forbindelse med det Spillet, krediteres Kontoen din.

 13. Suspensjon eller terminering av Kontoen din av oss

   13.1 Hvis vi har rimelig grunn til å mistenke at du har deltatt i en Forbudt aktivitet, vil vi suspendere Kontoen din uten varsel, og Kontoen din forblir suspendert mens saken undersøkes. Du samtykker i å samarbeide fullt ut med enhver slik undersøkelse. Du kan ikke få tilgang til midlene dine, eller ta ut midlene dine, i perioder med suspensjon, og eventuell saldo vil forbli på Kontoen. Vi kan også rapportere til relevante regulatoriske eller rettshåndhevende myndigheter.

   13.2 Hvis vår undersøkelse resulterer i at vi avgjør (når vi opptrer rimelig) at problemet er løst til vår tilfredshet, vil vi oppheve Kontosuspensjonen. Hvis undersøkelsen vår resulterer i at vi mener (når vi opptrer rimelig) at du har deltatt i en Forbudt aktivitet, vil vi begrense eller permanent stenge Kontoen din. Under disse omstendighetene kan opplysningene dine videreformidles til gjeldende regulatoriske eller rettshåndhevende myndigheter eller andre relevante eksterne tredjeparter.

   13.3 Vi kan også fra tid til annen bli pålagt av en kompetent myndighet å begrense, suspendere eller stenge Kontoer av juridiske eller regulatoriske årsaker. Slike restriksjoner, hvis aktuelt, kan påvirke bruken av Kontoen din.

   13.4 Vi har også rett til å stenge Kontoen din når som helst uansett årsak (og uten forpliktelse til å oppgi en grunn) ved å gi deg minst 14 dagers skriftlig varsel.

   13.5 Eventuell saldo på Kontoen din på tidspunktet for stenging av oss vil bli betalt tilbake til deg, bortsett fra:

    13.5.1 Hvis du har engasjert deg i ulovlig aktivitet, er vi ikke forpliktet til å refundere penger som kan være på Kontoen din.
    13.5.2 Hvis vi oppdager eller fastslår (når vi opptrer rimelig) at du har deltatt i Forbudte aktiviteter, vil vi ugyldiggjøre alle berørte transaksjoner/Spill/rekker med tilknyttede Spill, holde tilbake hele eller deler av Kontosaldoen din som kan tilskrives disse Forbudte aktivitetene, ta tilbake Kontoinnskudd, utbetalinger, bonuser og/eller eventuelle gevinster (hvis aktuelt) som kan tilskrives de Forbudte aktivitetene, og/eller foreta noen annen handling som vi anser nødvendig. Hvis du har tatt ut noen beløp som kan tilskrives Forbudte aktiviteter, skal slike summer anses å holdes av deg for oss, og de må umiddelbart tilbakebetales til oss når et krav om betaling sendes fra oss til deg.
    13.5.2 Hvis vi oppdager eller fastslår (når vi opptrer rimelig) at du har deltatt i Forbudte aktiviteter, vil vi ugyldiggjøre alle berørte transaksjoner/Spill/rekker med tilknyttede Spill, holde tilbake hele eller deler av Kontosaldoen din som kan tilskrives disse Forbudte aktivitetene, ta tilbake Kontoinnskudd, utbetalinger, bonuser og/eller eventuelle gevinster (hvis aktuelt) som kan tilskrives de Forbudte aktivitetene, og/eller foreta noen annen handling som vi anser nødvendig. Hvis du har tatt ut noen beløp som kan tilskrives Forbudte aktiviteter, skal slike summer anses å holdes av deg for oss, og de må umiddelbart tilbakebetales til oss når et krav om betaling sendes fra oss til deg.

 14. Inaktive kontoer

   14.1 Med unntak av det som er angitt i avsnittet nedenfor, kan informasjon om inaktive Kontoer, inkludert gjeldende administrative gebyrer og prosedyren, som informerer deg om at et slikt gebyr vil bli belastet, finnes i avsnitt 7 på siden Betfair-avgifter under «Avgifter for inaktiv konto».

   14.2 For alle kunder, bortsett fra kunder av Betfair Pty Limited («Australasiatiske kunder») og kunder som er registrert i Storbritannia, vil det at du ikke bruker Kontoen din i en sammenhengende periode på 30 måneder føre til at eventuelle gjenværende midler på Kontoen overføres til Malta Gaming Authority i henhold til maltesiske spilleregler. Hvis du vil ha mer informasjon om MGA, kan du gå til www.mga.org.mt.

 15. Tryggere spilling

   Generelt

   15.1 Betfair er forpliktet til å sikre at kundene spiller trygt. Retningslinjene for tryggere spilling inkluderer:

    15.1.1 En dedikert mikroside for tryggere gambling, hvor det er verktøy for kunder til administrering av spilleaktiviteten deres og informasjon til gamblere, venner og familie for å øke bevisstheten om når noen kan utvikle et problem.
    15.1.2 Et overvåkingsprogram for å gjennomgå kundetransaksjoner, identifisere endringer i atferd og kontakte kunder.
    15.1.3 Kundedrevne innskuddsgrenser med «nedkjølingsperioder» som må overholdes før de kan økes.
    15.1.4 Kundedrevne taps-/overføringsgrenser som lar deg sette en grense på beløpet du kan tape eller overføre for en valgfri periode.
    15.1.5 Realitetssjekk for økter og bevisstgjøring-vinduer som gjør at kundene kan kontrollere aktiviteten sin for spill eller hendelser som ikke har noe naturlig ende;
    15.1.6 Pause-alternativer for kundene, som lar dem ta en kort pause fra gamblingen og revurdere valgene sine.
    15.1.7 Verktøy for selvekskludering for kunder som vil ha Kontoen stengt i minst seks måneder eller over en lengre periode.

   15.2 For mer informasjon om verktøyene ovenfor, går du til Tryggere spilling hos Betfair-mikrosiden eller siden «Verktøy for tryggere spilling», som er tilgjengelig under «Min konto» inne på Nettstedet. Hvis du vil ha informasjon om gamblingproblemer generelt, kan du følge en av koblingene nedenfor:

   Selvekskludering ‒ Betfair-konto

   15.3 Betfair tilbyr en selvekskluderingsfunksjon for å hjelpe deg hvis du føler at du ikke har kontroll over gamblingen din, eller hvis du av en annen grunn ønsker å slutte å spille. For dette formål kan vi beholde personopplysninger som er nødvendig (og så lenge det er nødvendig, som kan være på ubestemt tid) for å implementere selvekskluderingen (inkludert for eksempel navn, adresse og kreditt-/debetkortdetaljer).

   15.4 For å aktivere vår selvekskluderingsfunksjon, må du kontakte kundeserviceteamet eller besøk siden «Verktøy for tryggere spilling», som er tilgjengelig under «Min konto» på nettstedet.

   15.5 Selvekskluderingen vår er en felles forpliktelse mellom Betfair og deg. I løpet av en periode med selvekskludering, vil vi ta rimelige skritt for å hindre at du åpner Kontoen igjen eller åpner en ny Konto, men du må heller ikke forsøke å åpne Kontoen igjen eller prøve å åpne nye Kontoer.

   15.6 Du samtykker i at du ikke vil få tilgang til noen annen Betfair-konto for å bruke noen av Tjenestene som du er ekskludert fra, i løpet av perioden med slik selvekskludering. Du godtar at: (i) hvis du har kontoer hos både Betfair og Paddy Power, Sky Betting and Gaming og/eller PokerStars, og du har selvekskludert deg fra en konto på noen av disse sidene, vil du ikke få tilgang til noen konto du har på noen av disse sidene (og vi har rett til å hindre deg i å forsøke å få tilgang til en slik annen side, og (ii) hvis du har en konto hos enten Betfair eller Paddy Power, Sky Betting and Gaming og/eller PokerStars, og du har selvekskludert deg fra noen av disse sidene, vil du ikke forsøke å registrere en konto hos noen av disse sidene i løpet av perioden med selvekskludering (og vi har rett til å forhindre deg i å registrere en konto hos en slik annen side). Vi skal ikke være ansvarlige for eventuelle tap du eller en tredjepart kan lide hvis du omgår våre prosedyrer for selvekskludering og fortsetter med å bruke Tjenestene våre, eller hvis du fortsetter å gamble hos en tredjepart. Du informerer oss så fort du blir oppmerksom på eventuelle feil med hensyn til din selvekskludering eller andre mekanismer for tryggere spilling som vi gjør tilgjengelige for deg.

   15.7 Selvekskludering fra Betfair påvirker ikke preferansene dine for markedsføring hos tredjeparter, inkludert hos reklamenettsteder eller andre tilknyttede tredjeparter. Vi anbefaler på det sterkeste at du også kontakter slike tredjeparter og melder deg av å motta annen kommunikasjon relatert til gambling fra dem.

   Selvekskludering og Paddy Power-kontoer

   15.8 Med virkning fra 30. desember 2016, hvis du bruker en selvekskludering på hele Betfair-kontoen din, vil vi også prøve å hindre deg i å få tilgang til en konto du har hos Paddy Power (i samme periode som selvekskludering gjelder for Betfair-kontoen din) (en «Fullstendig ekskludering»). Det kan imidlertid være omstendigheter (inkludert hvor vi ikke kan knytte Betfair-kontoen din til Paddy Power-kontoen din) der vi ikke kan gjøre det. For å være sikker anbefaler vi derfor at, når du velger en selvekskludering hos Betfair, du også gjør det for Paddy Power-kontoen din (og en hvilken som helst annen konto du har på nett). For å be om en selvekskludering for Paddy Power, må du kontakte kundeserviceteamet hos Paddy Power eller besøk siden «Verktøy for tryggere spilling», som er tilgjengelig under «Min konto» inne på Paddy Power-nettstedet.

   15.9 Vær oppmerksom på at hvis du har benyttet deg av en selvekskludering på Betfair-kontoen din før 30. desember 2016, vil vi ikke automatisk iverksette tiltak for å gjennomføre den selvekskluderingen på Paddy Power-kontoen din. Under disse omstendighetene anbefaler vi at du også benytter deg av en selvekskludering på Paddy Power-kontoen din (og alle andre kontoer du har på nett). Hvis du benyttet deg av en selvekskludering på Betfair-kontoen din før 30. desember 2016, og også ønsker å selvekskludere deg fra Paddy Power-kontoen din, kan du gjøre det via Paddy Power-kontoen din på nett eller ved å kontakte kundeservice.

   Selvekskludering og andre kontoer

   15.10 Hvis du velger å selvekskludere deg fra og med 8. juni 2022 («Begynnelsesdatoen») hos Betfair, Paddy Power, Sky Betting and Gaming og/eller PokerStars på alle produkter i form av en selvekskludering fra alle produkter, vil selvekskludering også opprettes for alle andre kontoer du har hos operatørene ovenfor, uten ytterligere henvisning til deg, forutsatt at vi kan matche kontoinformasjonen med de på den selvekskluderte kontoen. Der du er selvekskludert hos et av de ovennevnte merkene, og en konto hos en annen operatør matcher eller registreres etter Begynnelsesdatoen, vil enhver aktiv selvekskludering (inkludert de som er plassert før Begynnelsesdatoen) ogsåopprettes på det stadiet. Hvis du mener at kontoen din har blitt feilaktig matchet, noe som resulterer i en feilaktig påført selvekskludering, må du kontakte kundeserviceteamet vårt. Uansett anbefaler vi at du også benytter deg av en selvekskludering på eventuell(e) konto(er) du har hos disse operatørene. Vær oppmerksom på at dette avsnittet ikke gjelder for Sky Betting and Gaming-kunder og PokerStars-kunder basert utenfor Storbritannia, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man og britisk oversjøisk territorium. Enhver selvekskludering som gjelder for Betfair- og Paddy Power-kontoer utenfor Storbritannia, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man og britisk oversjøisk territorium vil ikke bli opprettet for Sky Betting and Gaming- og PokerStars-kontoer.

   Selvekskludering og The Stars Group-kontoer

   15.11 Den 5. mai 2020 («sammenslåingsdatoen») fusjonerte Betfairs moderselskap med The Stars Group, som driver Sky Betting and Gaming (som inkluderer Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Poker, Sky Lotto og Sky Bingo), Full Tilt Poker og PokerStars (sammen «TSG-merker»).

   15.12 Med virkning fra sammenslåingsdatoen, hvis du har benyttet deg av en selvekskludering for hele Betfair-kontoen din, vil vi ikke automatisk iverksette tiltak for å gjennomføre selvekskluderingen på alle kontoene du har under TSG-merkene. Under disse omstendighetene anbefaler vi at du også benytter deg av en selvekskludering på kontoen(e) du har under TSG-merket (og alle andre kontoer du har på nett). Hvis du vil be om en selvekskludering på kontoen(e) som ligger under TSG-merkene, kan du se følgende informasjon:

   – Sky Betting and Gaming – kontakt enten Sky Betting and Gaming sin kundeservice eller gå til «Ansvarlig tryggere spilling»-siden, som er tilgjengelig under kontodelen på Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Poker, Sky Lotto og Sky Bingo.

   – PokerStars – kontakt enten PokerStars' kundeservice, eller gå til hovedlobbyen i programvaren for datamaskiner og velg «Verktøy» > «Ansvarlig spilling» > «Ekskludere meg fra å spille». På mobil, gå til «Mer» > «Innstillinger og verktøy» > «Ansvarlig spilling». Logg på nettstedet og gå deretter til «Konto» > «Ansvarlig spilling».

   GAMSTOP

   15.13 Hvis du ber om å selvekskluderes ved hjelp av GAMSTOP, vil vi, basert på informasjonen du har gitt til GAMSTOP, ta rimelige skritt for å hindre deg fra å overføre penger til Betfair-kontoen din, så snart det er rimelig mulig, etter at din selvekskludering er registrert hos GAMSTOP. Det kan imidlertid være forhold som gjør at vi ikke kan gjøre det, og disse forholdene kan være, men er ikke begrenset til; (1) der vi ikke er i stand til å matche Betfair-kontoen din med detaljene som du har gitt til GAMSTOP; og (2) når det er en teknisk svikt i driften av GAMSTOP og vi ikke er i stand til å få tilgang til den mest oppdaterte informasjonen for selvekskludering. For mer informasjon om GAMSTOP, gå til https://www.gamstop.co.uk/.

   Verktøy for tryggere spilling

   15.14 Hvis du bruker et verktøy for tryggere spilling (f.eks. innskuddsgrense, produktekskludering, realitetssjekk, tapsgrense) på Betfair-kontoen din, vil vi ikke iverksette tiltak for å bruke de samme verktøyene for tryggere spilling på kontoene dine hos Paddy Power, Sky Betting and Gaming, Full Tilt Poker eller PokerStars, og vi vil heller ikke bruke en fullstendig ekskludering (som definert ovenfor). Vi anbefaler at du separat velger å bruke disse verktøyene for tryggere spilling (eller tilsvarende) på en hvilken som helst annen nettkonto du har (inkludert hos Paddy Power, Sky Betting and Gaming, Full Tilt Poker eller PokerStars). For å unngå tvil, må du bruke en selvekskludering for hele Betfair-kontoen din for å starte en fullstendig ekskludering. Du informerer oss så fort du blir oppmerksom på eventuelle feil med hensyn til din selvekskludering eller mekanismer for tryggere spilling som vi gjør tilgjengelige for deg. Hvis du ikke informerer oss når du blir klar over slike feil, skal vi ikke holdes ansvarlige for eventuelle tap du måtte lide.

   15.15 Vi skal ikke være ansvarlige for eventuelle tap du eller en tredjepart kan lide hvis du omgår våre prosedyrer for selvekskludering og fortsetter med å bruke Tjenestene våre, eller hvis du fortsetter å gamble hos en tredjepart.

 16. Risiko

   16.1 Ingenting i Bruksvilkårene er ment å, eller vil, utelukke eller begrense vårt ansvar for:

    16.1.1 Død eller personskade som følge av vår uaktsomhet.
    16.1.2 Svindel eller uredelig fremstilling.
    16.1.3 Brudd på dine lovfestede rettigheter som forbruker.
    16.1.4 Ethvert annet ansvar som vi ikke kan begrense eller utelukke under gjeldende lov.

   16.2 Som vi har tydeliggjort i «Viktig merknad» i starten av disse Generelle vilkårene, er vi ikke ansvarlige overfor deg i henhold til Bruksvilkårene, og at vi heller ikke har en plikt til aktsomhet ovenfor deg, med hensyn til vår overholdelse eller manglende overholdelse av regulatoriske forpliktelser som vi måtte være underlagt fra tid til annen, inkludert de som er knyttet til «tryggere spilling» eller «sosialt ansvar».

   16.3 I henhold til avsnitt 16.1 vil vi ikke være ansvarlige i henhold til Bruksvilkårene: (a) ethvert tap som ikke med rimelighet kunne vært forventet av deg og oss på det tidspunktet du registrerer deg for en Konto, eller på det tidspunktet du inngår en transaksjon for Tjenester (som tap av inntekt, virksomhet, fortjeneste eller annen informasjon som er tapt eller ødelagt); eller (b) separat, for annen skade eller tap som anses eller påstås å ha oppstått fra eller i forbindelse med din bruk av Tjenestene. Spesielt vil vi ikke være ansvarlige for skader eller tap du lider eller pådrar deg som følge av:

    16.3.1 nøyaktigheten, fullstendigheten eller valutaen (eller mangelen på dette) til informasjonstjenester levert av oss eller tredjeparter (inkludert, men ikke begrenset til, priser, løpere, tider, resultater, livescore eller generell statistikk og/eller «Informasjon» som definert i avsnitt 20.1 nedenfor) eller andre Feil, Tekniske feil eller Avbrudd;
    16.3.2 vår stenging eller suspensjon av Kontoen din i samsvar med Bruksvilkårene; eller
    16.3.3 enhver bruk av Tjenestene av deg i strid med Bruksvilkårene (inkludert enhver forbudt Aktivitet fra din side).

   16.4 Med forbehold om avsnitt 16.1 og med hensyn til eventuelle gevinster som skyldes deg i henhold til Bruksvilkårene (spesielt vår rett til å kansellere/ugyldiggjøre gevinster i tilfelle Feil, Teknisk feil eller Avbrudd (se avsnitt 10), grensene for maksimal gevinst (som beskrevet i avsnitt 8), og vår rett til å holde tilbake midler under visse omstendigheter, inkludert under avsnitt 7.7), er vårt maksimale ansvar overfor deg i henhold til Bruksvilkårene i forhold til en hendelse eller serie relaterte hendelser begrenset til den største av:

    16.4.1 der slikt ansvar er knyttet til et spesifikt Spill, beløpet på den gjeldende innsatsen du har plassert i forbindelse med et slikt Spill; eller
    16.4.2 £ 10 000.

   16.5 Vår motregningsrett: Vi kan når som helst motregne ethvert beløp ved innskudd til Kontoen din mot eventuelle beløp du skylder Betfair.

   16.6 Ditt ansvar om å kompensere oss: Du samtykker i å kompensere oss for eventuelle kostnader, trekk eller tap belastet eller pådratt av oss som følge av Forbudte aktiviteter fra din side.

 17. Stenge din egen konto

  Du kan stenge din egen Konto når som helst. Mer informasjon om hvordan du kan stenge Kontoen din finner du på hjelpesidene våre her.

 18. Ekstra vilkår relatert til spill

   Introduksjon/generelt

   18.1 Registrerte Kontoinnehavere kan inngå ulike spilltransaksjoner i forhold til markedene som er tilgjengelige via nettstedet («Markeder»).

   18.2 Der kunder spiler med hverandre på Betfairs Exchange-markeder («Exchange»), fungerer Betfair som en tilrettelegger og ikke som motpart. Betfair kan imidlertid fungere som motpart på Exchange, men bare i følgende begrensede situasjoner:

    18.2.1 for omsetning mellom Australasiatiske kunder: Betfair tilbyr også Tote-spill, samt singelspill (som vi kaller «Fast odds») og «Kombinasjonsspill» til odds fastsatt av oss.
    18.2.2 for Betfairs startodds («SP» eller Betfair «SP») på Exchange: Betfair SP er beregnet av Betfair ved å balansere alle SP-spill og andre Exchange-spill når markedet er stenges ved «starten» av det aktuelle arrangementet. Betfair-gruppen kan fungere som risikobasert motpart for SP-spill om nødvendig, for å sikre en rettferdig SP. Betfair-personalet som er involvert i å fastsette SP under slike omstendigheter, vil ikke ha noen uavklart personlig eller annen interesse for den aktuelle SP-en. Når du plasserer en innsats til SP, spiller du mot andre Betfair-kunder. Men under avstemmingen av Betfair SP, fungerer imidlertid Betfair som motpart for å balansere forpliktelsen mellom Betfair SP-spill og andre Exchange-spill; og
    18.2.3 av og til (og slike spill representerer en liten del av det totale volumet av spillaktivitet på Exchange), ved en av de to følgende omstendigheter:
     a. på mindre likvide markeder for å forbedre «likviditet» og stimulere markedsaktiviteten («likviditet» er pengebeløpet du kan satse på hvert valg). Vi kan gjøre dette på ekstramarkeder (spesielt når markedet først gjøres tilgjengelig) eller på markeder på mindre populære arrangementer. Begrunnelsen for å gi denne likviditeten, er å forbedre spillmulighetene for kundene våre; og
     b. for å redusere Betfair-gruppens forpliktelse for et bestemt utfall. Vi kan gjøre dette på et høyt profilert arrangement der Oddsspill har en svært stor eksponering for det utfallet.

   18.3 Du kan inngå spilltransaksjoner enten på nettsiden/appene våre, via telefon eller via appens grensesnitt (API) (det vil si direkte API-tilgang og lisensiert tredjeparts «API»-apper som gjør det mulig å spille på Exchange). Vær oppmerksom på at ikke alle Betfair-oddsspillprodukter er tilgjengelige via alle kanalene for oddsspill omtalt ovenfor. Når vi refererer til «Spilltjenester» i dette avsnitt 18, mener vi alle tjenestene som er oppført i dette avsnitt 18.3 (der det er aktuelt).

   18.4 I dette avsnitt 18 vil referanser til «Betfair», «vi», «oss» og/eller «vår» være til det selskapet i Betfair-gruppen som tilbyr Spilltjenester til deg, som angitt i de Spesifikke betingelsene som gjelder for din oddsspilltransaksjon (se avsnitt 2.2 ovenfor der disse Spesifikke betingelsene er oppført og koblet til).

   18.5 Som oppført og koblet til i avsnitt 2.2 ovenfor, er det separate regler, vilkår og betingelser for hvert av våre Exchange- og Oddsspill-produkter (dvs. Regler og forskrifter for Exchange og Regler og forskrifter for Oddsspill). Reglene for hvordan de forskjellige Markedene tilbys, styres og/eller avgjøres, er ikke de samme på hvert Marked i hvert produkt. Under visse omstendigheter kan et Spill som avgjøres som en vinner på ett produkt bli avgjort som en taper på det andre produktet (og omvendt). I tillegg kan forskjellige regler for oppgjør gjelde, slik at for eksempel Spill som er en vinner på ett produkt, kan bli avgjort som et dødt løp eller gjøres ugyldig på det andre produktet. Kundene må sørge for at de gjør seg kjent med de relevante reglene som gjelder for Spillene som de plasserer på Betfair sine produkter.

   18.6 Som nevnt i avsnitt 2.3 ovenfor, hvis det er noen inkonsekvens mellom dokumentene som er oppført ovenfor og disse Generelle vilkårene, vil disse Generelle vilkårene ha forrang.

   18.7 Vi kan bestemme når Markedene er åpne for spill, og vi kan stenge Markedene når som helst etter eget skjønn. Selv om vi til enhver tid vil bruke rimelige anstrengelser for å avgjøre Markedene så raskt som mulig, kan vi ikke gi noen forsikringer om tidsrammen det kan ta før Markeder blir avgjort.

   18.8 Du er ansvarlig for informasjonen du gir oss angående tilbudet du ønsker å plassere. Vi vil ikke være ansvarlige for uriktige oppføringer du har gjort, inkludert feil i inndata med hensyn til odds, pris eller innsats på tilbud, eller feil Spillforespørsler som du har oppgitt til en Betfair-telefonoperatør. Hvis en Betfair-telefonoperatør gjentar Spillforespørselen din og sier noe feil, er det ditt ansvar å korrigere Spillforespørselen og informere Betfair-telefonoperatøren om feilen. Når du har bekreftet Spillforespørselen til Betfair-telefonoperatøren (uavhengig av om det var det opprinnelige Spillet du ba om) og Spillet bekreftes, vil du være ansvarlig for det Spillet dersom det taper.

   Suspensjon/ugyldiggjøring av Markeder/Spill

   18.9 Betfair kan bestemme seg for å suspendere spilling på et Marked når som helst (selv om en slik suspensjon er tidligere enn forventet i forhold til våre regler og forskrifter for Exchange eller regler og forskrifter for Oddsspill). For å opprettholde integritet og rettferdighet i Markedene, kan Betfair også ugyldiggjøre visse Spill i et Marked, eller gjøre et helt Marked ugyldig. Se regler og forskrifter for Exchange og regler og forskrifter for Oddsspill for mer informasjon.

   Boter

   18.10 Noen kunder benytter programmer som automatisk plasserer spill innenfor visse parametere som er fastsatt av dem (f.eks. å satse for eller mot til en viss odds) («boter»). Disse botene kan være aktive i noen eller alle Markeder når som helst, og du bør ikke anta at du kan plassere spill på rolige Markeder som ikke automatisk blir bekreftet bare fordi Markedet ellers virker rolig. I tillegg må brukere av boter være oppmerksomme på at boter kan være utsatt for situasjoner der de blir utnyttet av andre kunder. Brukere av disse programmene gjør dette på egen risiko.

   Kansellering av tilbud for et Spill

   18.11 Du kan når som helst be om å kansellere ubekreftede Spill enten ved å (a) be om en kansellering av det relevante tilbudet i den relevante delen av det relevante Markedet på siden vår; eller (b) be en Betfair-telefonoperatør om å be om en kansellering av det relevante tilbudet. Din kansellering av et ubekreftet spill trer i kraft når vi sender deg bekreftelse på kanselleringen. Hvis kanselleringsforespørselen din ikke mottas og behandles i god tid, erkjenner du at tilbudet ditt kan forbli stående og være tilgjengelig for godkjenning. Du kan kanskje ikke kansellere dersom Spillet ditt har blitt delvis eller helt akseptert i løpet av intervallet mellom da du sendte inn kanselleringsforespørselen og vår bekreftelse på kanselleringen. I dette tilfellet vil ditt opprinnelige tilbud, eller deler av det, være gjeldende og Spillet vil bli gjennomført.

   18.12 Når du endrer et ubekreftet Spill, kansellerer du det Spillet og sender inn et nytt Spill med endret innsats eller odds.

   18.13 Vi vil kansellere alle tilbud om Spill som forblir utestående på det tidspunktet vi lukker et Marked.

   Minste og største Spillinnsatser

   18.14 Avhengig av produkt eller type Marked du satser på, og avhengig av hvilken valuta du bruker, er det gjeldende minimumsinnsatser for Spillstørrelser som gjelder. Disse minimumsinnsatsene for Spillstørrelser kan endres, og de kan variere avhengig av hvordan du plasserer Spillet ditt (dvs. om det er på Nettsiden eller ved å bruke spilltjenesten på telefon). Du har ikke lov til å plassere (eller prøve å plassere) Spill som er under minimumsgrensen for innsatsstørrelse.

   18.15 Den maksimale innsatsgrensen din er representert av den minste av: (i) din «Tilgjengelige for spill»-saldo som vist på Kontoen din, og (ii) din «Eksponeringsgrense» (som er tilgjengelig i «Kontosammendrag»-fanen under «Min konto»). Men i tilfeller der vi behandler et tilbud for et Spill eller aksepterer et Spill på et beløp utenfor gjeldende grenseverdier, vil dette Spillet likevel stå, med unntak av når Bruksvilkårene lar oss ugyldiggjøre Spill og/eller holde tilbake midler.

   Oppgjør av spill

   18.16 I henhold til dette avsnitt 18 og alt som finnes i eventuelle Spesifikke betingelser, og med unntak av der Bruksvilkårene gir oss rett til å ugyldiggjøre eller holde tilbake gevinster, vil vi gjøre opp Markeder i samsvar med våre regler og forskrifter for Exchange og regler og forskrifter for Oddsspill (som aktuelt). Vi har rett til å reversere eller endre oppgjør i tilfelle et Marked ikke gjøres opp riktig. Dette kan føre til endringer på Kontoen din for å gjenspeile endringer i oppgjøret av Marked, og hvis det ikke er nok midler på Kontoen din, kan vi kreve at du setter inn midlene på Kontoen din for å dekke den utestående saldoen. Vi varsler deg hvis Kontoen din får en negativ saldo (dvs. at du skylder Betfair-penger), og hvis du, etter varselet, enten:

    18.16.1 ikke sett inn penger på Kontoen innen rimelig tid, som angitt i meldingen vår til deg, eller
    18.16.2 du unnlater å gjøre de relevante innbetalingene til Kontoen din i henhold til enhver betalingsplan som avtalt mellom deg og Betfair; eller
    18.16.3 du indikerer til Betfair at du ikke har til hensikt å sette inn penger på Kontoen din for å dekke den utestående saldoen,
    kan vi, som vi har tydeliggjort i «Viktig merknad» i starten av disse Generelle vilkårene, motregne den positive saldoen på Kontoen din mot beløpene du skylder oss. Vi vil også ha rett til å ta passende rettslige tiltak for å søke å få krev inn gjelden.

   18.17 Alle gevinster eller tap knyttet til Spill på et Marked vil bli avrundet til nærmeste to desimaler. Hvis beløpet slutter på 0,5, rundes det opp.

   18.18 Du kan ikke plassere Spill, eller prøve å plassere Spill, som bevisst benytter seg av Betfairs avrunding til nærmeste krone eller øre. Alle Spill som forsøker å gjøre dette vil automatisk kanselleres.

   Provisjon og betalingsstruktur

   18.19 Vi tar en provisjon som regnes ut ved å referere til nettogevinsten din på et Marked. Dine innsatser for Spill som er plassert på Exchange er derfor ikke relevante for beregningen av provisjonen du betaler. Mer spesifikt representerer ikke disse innsatsene godtgjørelse for Spilltjenestene i forbindelse med Exchange. I enkelte spesielle tilfeller kan det hende at du også må betale visse andre avgifter. Se Betfair-avgifter i Om oss-seksjonen som forklarer i detalj hvordan alle gebyrer og provisjoner beregnes. Vi kan endre retningslinjene våre som angitt i Betfair-avgifter fra tid til annen – se avsnitt 3 ovenfor om hvordan vi håndterer endringer i Bruksvilkårene (inkludert Betfair-avgifter).

   Betfair-fellesskapet

   18.20 Fra tid til annen kan Betfair (via gruppeselskapet TSE Global Limited) gi deg tilgang til et nettpratforum («Betfair-fellesskapet», noen ganger referert til som Betfair-forum). Hvis du bruker Betfair-fellesskapet, sier du deg enig i å være bundet av Betfair-fellesskapets vilkår.

   18.21 Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg for ærekrenkende innlegg skrevet av deg via Betfair-fellesskapet, eller gjort av andre i relasjon til deg via Betfair-fellesskapet.

   18.22 Ved å bruke Betfair-fellesskapet gir du Betfair en ugjenkallelig og evigvarende lisens til å bruke og/eller reprodusere alle foruminnlegg som er lagt ut av deg til ethvert formål og i enhver jurisdiksjon. Der vi har til hensikt å bruke et foruminnlegg til markedsføringsaktiviteter, vil vi be om ditt samtykke.

 19. Rettigheter for intellektuell eiendom

   19.1 Betfair er eier eller autorisert bruker eller lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter til Tjenestene og deres innhold, inkludert, uten begrensning, opphavsrett, patent, design (registrert eller uregistrert), varemerker, tjenestemerker, kildekoder, spesifikasjoner, maler, grafikk, logoer eller enhver rettighet med hensyn til innhold, databaser, formater, grensesnitt, programmering, tilbud av tjenester til andre kunder, programvare eller enhver app for noe av det foregående, og eventuelle endringer, endringer, utvikling og forbedringer av disse. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i Bruksvilkårene, gir Betfair ingen uttrykte eller underforståtte rettigheter til deg i eller til noen av sine immaterielle rettigheter eller hemmelig informasjon.

   19.2 Alt innhold og materiale på Nettstedet eller som på annen måte er tilgjengelig via Tjenestene, er kun tilbudt for din egen personlige bruk (dvs. ikke for forretningsbruk). Distribusjon, reproduksjon eller kommersiell utnyttelse av slikt innhold og materiale på noen måte uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke er forbudt.

   19.3 For å unngå tvil kan du bruke dataene som er tilgjengelige fra Nettstedet og de andre Tjenestene (inkludert for eksempel odds, både live og historiske) kun som strengt nødvendig for ditt tillatte personlige, ikke-eksklusive, ikke-underlisensierbare, ikke- kommersielle formål med å bruke Tjenestene. Enhver annen bruk og/eller reproduksjon av dataene uten forutgående skriftlig samtykke fra Betfair er forbudt og vil utgjøre et brudd på Bruksvilkårene. Betfair forbeholder seg retten til å iverksette tiltak som anses som nødvendig, inkludert å gå til rettslige søksmål uten ytterligere varsel til deg, i forhold til enhver uautorisert bruk av dataene eller av Nettstedet eller Tjenestene.

   19.4 Du kan ikke kopiere Nettstedet eller Tjenestene eller noen del eller element (inkludert programvare) av Nettstedet eller Tjenestene. Du kan ikke forsøke å hacke, gjøre uautoriserte endringer av, eller på noen måte introdusere noen form for ondsinnet kode til, Nettstedet eller Tjenestene eller programvare relatert til Nettstedet eller Tjenestene. Du kan ikke (a) foreta omvendt utvikling eller dekompilere (helt eller delvis) programvare som er tilgjengelig via Nettstedet eller Tjenestene, eller (b) lage kopier, endre, reprodusere, overføre eller distribuere hele eller deler av Nettstedet eller Tjenestene eller noe materiale eller informasjon som finnes på Nettstedet eller Tjenestene.

   19.5 Du samtykker i at du ikke vil bruke Nettstedet eller Tjenestene (inkludert programvare deri) til ulovlige formål eller til å sende eller overføre data eller annet materiale: på en måte som utgjør et brudd på eller krenkelse av rettighetene våre eller rettighetene til en tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter); (b) som har skadelige eller ødeleggende egenskaper; (c) som kan utgjøre en eller annen form for samarbeid; eller (d) som det er sannsynlig kan føre til skade på våre datasystemer, vårt nettverk eller vårt utstyr, eller slikt utstyr tilhørende en tredjepart.

 20. Informasjonstjenester

   20.1 Fra tid til annen kan Betfair gi deg tilgang til forskjellig informasjon og innhold. Dette kan omfatte skjemadata, resultater, videostrømming, kommende arrangementer, klokkeslett og dato for arrangementer, gjeldende resultater, forløpt tid og annen informasjon knyttet til et sportsarrangement. Slik informasjon kan gis via Nettstedet (inkludert mikrosider og som en del av data om startende og/eller resultattjenester), Spilltjenesten på telefon, e-post eller andre måter å kommunisere på; og/eller via koblinger til tredjeparters nettsteder. Slik informasjon er beskrevet i avsnitt 18 samlet som «Informasjonen».

   20.2 Informasjonen er gitt av Betfair eller hentet fra en tredjepart. Selv om noe informasjon kan beskrives som «live», eller det kan være underforstått at slik informasjon er «live», bør du være oppmerksom på at disse dataene kan være underlagt en tidsforsinkelse. Informasjonen kan også være unøyaktig. Du bør også være oppmerksom på at andre Betfair-kunder kan ha tilgang til bilder og/eller data som er raskere og/eller mer nøyaktige enn informasjonen.

   20.3 Eventuelle koblinger til tredjeparts nettsteder utgjør ikke en godkjenning fra Betfair av noen produkter eller noen tjenester tilgjengelig på eller via slike nettsteder. Du bruker slike nettsteder på egen risiko, og Betfair tar ikke ansvar for innholdet på, eller bruk av, slike nettsteder.

 21. Overdragelse

   Du kan ikke tildele, underlisensiere eller gjøre noe annet med noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til Bruksvilkårene uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. Vi kan overdra, overføre eller erstatte noen av eller alle våre rettigheter og forpliktelser under Bruksvilkårene til en tredjepart når som helst. Uten å begrense den foregående setningen, kan vi ønske å overføre rettighetene eller forpliktelsene våre i henhold til Bruksvilkårene til et annet selskap innenfor vår bedriftsgruppe eller enhver annen juridisk enhet, inkludert hvis vi omstrukturerer eller det er et salg av virksomheten vår. Du godtar at vi kan gjøre dette forutsatt at i et tilfelle med en slik overføring, etter at vi varsler deg om datoen når slik overføring finner sted, dine rettigheter i henhold til Bruksvilkårene vil være ovenfor den nye juridiske enheten.

 22. Delvis ugyldighet

   I tilfelle noen bestemmelse i disse Bruksvilkårene anses, av en kompetent myndighet, som ikke håndhevbar eller ugyldig, skal den aktuelle bestemmelsen modifiseres slik at den kan håndheves i tråd med intensjonen til originalteksten, i den grad det er tillatt av gjeldende lov. Gyldigheten og rettskraften til de resterende bestemmelsene i disse Bruksvilkårene skal ikke påvirkes.
   Alle bestemmelser i disse Bruksvilkårene som er ugyldige, ulovlige eller umulige å håndheve i den aktuelle jurisdiksjonen, vil ikke være gyldige i den aktuelle jurisdiksjonen, uten at dette påvirker gyldigheten, lovligheten eller rettskraften til den bestemmelsen i andre jurisdiksjoner.

 23. Konfliktløsning

 24. Kommunikasjon og varsler

   Kommunikasjon og varsler som du skal gi oss i henhold til Bruksvilkårene, skal leveres til oss som beskrevet i Kontakt oss på Nettstedet.

 25. Gjeldende lov og jurisdiksjon

   25.1 Hvis du bor i Storbritannia:

    25.1.1 Bruksvilkårene vil være underlagt lovene i England; og
    25.1.2 domstolene i England har ikke-eksklusiv jurisdiksjon i forhold til alle tvister under Bruksvilkårene, forutsatt at slikt valg av lov og jurisdiksjon ikke vil frata deg noen obligatoriske forbrukerbeskyttelser i hjemlandet ditt (hvis forskjellig).

   25.2 Hvis du bor i Australia eller New Zealand:

    25.1.1 Bruksvilkårene vil være underlagt lovene i Northern Territory; og
    25.2.2 du godtar å underkaste deg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Australia i forhold til alle tvister under Bruksvilkårene, forutsatt at slikt valg av lov og jurisdiksjon ikke vil frata deg noen obligatoriske forbrukerbeskyttelser i hjemlandet ditt (hvis forskjellig).

   25.3 Hvis du bor et annet sted enn i Storbritannia, Australia eller New Zealand:

    25.3.1 Bruksvilkårene vil være underlagt lovene på Malta; og
    25.3.2 du godtar å underkaste deg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene på Malta i forhold til alle tvister under Bruksvilkårene, forutsatt at slikt valg av lov og jurisdiksjon ikke vil frata deg noen obligatoriske forbrukerbeskyttelser i hjemlandet ditt (hvis forskjellig).

 26. Engelsk versjon

  Disse Bruksvilkårene er utarbeidet på flere språk enn engelsk. Hvis det oppstår forskjeller mellom den engelske versjonen og (hvis aktuelt) den oversatte versjonen på det lokale språket der du bor, er det den mest fordelaktige for kunden som gjelder.

Betfair Gaming sine bruksbetingelser

 1. Introduksjon


  Dette dokumentet beskriver tilleggsvilkårene som gjelder for deg når du spiller noen spill («Spillene») på betfair.comNettstedet»). Disse vilkårene er «Bruksbetingelser for Gaming» som referert til og koblet til i avsnitt 2.2.6 i de Generelle vilkåreneGenerelle vilkår»).

  Sørg for at du leser og forstår de Generelle vilkårene, disse Bruksbetingelser for Gaming og alle andre deler av Bruksvilkårene (som definert og forklart i avsnitt 2.1 i de Generelle vilkårene) som gjelder deg før du får tilgang til noen av våre Tjenester , da de er bindende for deg.

  Den typen Spill du ønsker å spille vil avgjøre hvilket selskap i Betfair-gruppen som vil tilby deg plattformen og, der det er aktuelt, programvaren til å spille spillet. Våre Gaming-produkter inkluderer:

  Hvis du ønsker å spille Spill om ekte penger, må du åpne en Konto (som definert i avsnitt 4.1 i de Generelle vilkårene). Australasiatiske kunder vil ikke kunne spille Spillene.

  Referanser i disse Bruksbetingelsene for Gaming til «vi», «oss», «vår» og «Betfair» betyr det selskapet i Betfair-gruppen som tilbyr deg plattformen til å spille det eller de relevante Spillene som angitt i de Spillspesifikke betingelsene på slutten av disse Bruksbetingelsene for Gaming.

 2. Lisens til å bruke programvaren


  Betfair gir deg en begrenset lisens til å laste ned (om nødvendig) og bruke den relevante programvaren for Spillet/Spillene du ønsker å spille ("Programvaren") forutsatt at du overholder disse Bruksbetingelsene for Gaming og enhver annen gjeldende del av Bruksvilkårene, inkludert de Generelle vilkårene (og vi gjør spesielt oppmerksom på avsnitt 19 i de Generelle vilkårene). Hvis du blir oppmerksom på at Programvaren brukes på noen måte som ikke er godkjent av disse Bruksbetingelsene for Gaming eller de Generelle vilkårene, må du umiddelbart varsle vårt kundeserviceteam.

 3. API-er


  Du vil plassere alle innsatser på Spill gjennom de forskjellige brukergrensesnittene som finnes på Nettstedet vårt og, bortsett fra enhver bruk av Betfairs godkjente API-tjeneste (som du kan bruke til å plassere spill innenfor visse parametere på Betfairs Exchange-spill), vil du ikke satse på andre måter, inkludert ved bruk av en «robotspiller». Foruten din tillatte bruk av Betfairs godkjente API-tjeneste (som omtalt ovenfor), er bruken av programmer utformet for automatisk å plassere spill innenfor visse parametere (med andre ord «robotspillere») ikke tillatt på noen Spill (inkludert Poker, Kasino, Exchange-spill, Bingo eller andre Spill) på noen del av Nettstedet vårt.

 4. Kallenavn/aliaser i Spill


  Du må ikke velge et kallenavn og/eller alias for Spill som er ærekrenkende, støtende, pornografisk eller ment å etterligne en ekte person eller et varemerke. Betfair kan endre kallenavnet ditt og/eller aliaset ditt hvis et slikt kallenavn og/eller alias bryter med dette avsnittet.

 5. Endringer i Spillene


  Betfair kan trekke tilbake eller endre ethvert Spill, eller noen del av det, (inkludert premier, funksjoner, spesifikasjoner, evner og/eller andre egenskaper) og kan legge til nye Spill når som helst. Betfair vil sikre at alle slike endringer ikke vil negativt påvirke en kampanje eller tilbud som kunder for øyeblikket satser mot. I den svært usannsynlige situasjonen at en foreslått endring i et Spill kan påvirke kundens evne til å delta i en kampanje eller bonus som de i øyeblikket satser mot, vil Betfair (i) varsle alle kunder som deltar i den relevante kampanjen for å forklare endringen, og (ii) gjøre avtaler for å sikre at kundene ikke blir negativt påvirket av endringen, for eksempel ved å tilby passende alternative Spill som kvalifiserer for kampanjen på samme nivå som spillet.

 6. Spilleregler


  Spesifikke regler gjelder også for hvert av Spillene – disse finner du på informasjonssiden til hvert Spill på Nettstedet. Sørg for at du leser og forstår disse reglene for Spill før du spiller det aktuelle Spillet, siden de er bindende for deg.

 7. Tilbakebetaling til spiller-prosenter for visse Spill tilbudt av Betfair


  Dette avsnittet gjelder spesifikt for visse Spill som testes av Betfair via bruk av tilfeldige tallgeneratorer («RNG-er»).

  Tilbakebetaling til spiller («RTP»)-prosenten til et Spill med fast odds representerer den teoretiske tilbakebetalingen for Spillet over tid, uttrykt som en prosentandel av det totale beløpet som satses. For enkelte Spill som tilbys av Betfair, verifiseres denne teoretiske tilbakebetalingsprosenten ved å kjøre et stort antall transaksjoner, vanligvis rundt 10 millioner, gjennom Spillet for å sikre at den forventede tilbakebetalingen er innenfor det forventede område til den teoretiske RTP-en. For disse Spillene genereres resultatet av en RNG, som garanterer at hvert Spillresultat genereres hver for seg og helt tilfeldig.

  Både testingen av RTP og RNG fullføres av et uavhengig, akkreditert testselskap som utfører sertifiseringstesting på vegne av det aktuelle lisensorganet for hvert Spill.

  Detaljer om RTP-prosentene som er relevante for hvert av Betfairs gjeldende Spill er inkludert på informasjonssiden til hvert Spill.

  For å unngå tvil garanterer ikke Betfair at noen av Spillene de tilbyr vil utbetales i henhold til RTP-prosenten for én enkelt hånd, ett spinn eller ett spill (eller faktisk til en individuell kunde).

  Betfair garanterer og erklærer at det, med tanke på Spillene de tilbyr, samsvarer med RTP-kravene til alle aktuelle lisensorganer (inkludert Return to Player Directive 2016 utgitt av Malta Gaming Authority).

 8. Betingelser spesifikke for pokerspill


  1. Informasjon om selskapet og lisensiering

   Betfair er lisensiert til å tilby poker via http://poker.betfair.com i henhold til en hovedlisens gitt til PT Games Limited av Malta Gaming Authority i Malta. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til www.mga.org.mt.

   PPB Entertainment Limited tilbyr plattformen på Nettstedet vårt der du kan spille Spill innen poker («Pokerspill»).

   PPB Entertainment Limited er et selskap registrert på Malta med adresse Level 2, Spinola Park, Mikiel Ang. Borg Street, St. Julians SPK1000 Malta. Hvis du spiller Spill på http://poker.betfair.com, er referanser til «Betfair», «vi», «oss» og «vår» i disse Bruksbetingelsene for Gaming til PPB Entertainment Limited.

   Noen av Pokerspillene kan være lisensiert av andre jurisdiksjoner enn Malta Gaming Authority i Malta. I så fall vil kunden varsles om den aktuelle jurisdiksjonen lisensen er fra.

   PPB Entertainment Limited er lisensiert og regulert av Gambling Commission of Great Britain for kunder i Storbritannia og Malta Gaming Authority på Malta for kunder som ikke er i Storbritannia.

   Selv om det er ment at Betfair skal tilby Spillene i henhold til disse lisensene, kan Betfair bytte til andre jurisdiksjoner når som helst.

  2. Rake

   Vi tar en avgift på både cash games-bord og turneringer med ekte penger («Rake»). Raken trekkes fra hver cash game-pott og er på 5 %, opptil et forhåndsbestemt maksimalt beløp som varierer i henhold til hvor mange spillere som er i hånden. Gå til denne siden for å få all informasjon om hvordan Raken beregnes. Fra tid til annen kan vi endre hvordan og når Rake beregnes.

 9. Betingelser spesifikke for kasinospill


  1. Informasjon om selskapet og lisensiering

   Betfair Casino Limited og PPB Entertainment Limited tilbyr plattformen på Nettstedet vårt, hvor du kan spille Spillene som vi fra tid til annen tilbyr under «Kasino»-fanen, og alle lignende Spill som vi gjør tilgjengelig for deg fra tid til annen på enhver Betfair-side (heretter samlet kalt «Kasinospill»). For kunder i Storbritannia er Kasinospill tilbudt av PPB Entertainment Limited eller Betfair Casino Limited, avhengig av det spesifikke Kasinospillet det er snakk om. For kunder basert i andre territorier, er Kasinospillene tilbudt av Betfair Casino Limited.

   Betfair Casino Limited er et selskap registrert på Malta med adresse Level 2, Spinola Park, Mikiel Ang. Borg Street, St. Julians SPK1000 Malta. PPB Entertainment Limited er et selskap registrert på Malta med adresse Level 2, Spinola Park, Mikiel Ang. Borg Street, St. Julians SPK1000 Malta. Hvis du spiller Kasinospill på http://casino.betfair.com, er referanser til «Betfair», «vi», «oss» og «vår» i disse Bruksbetingelsene for Gaming til Betfair Casino Limited eller PPB Entertainment Limited (som aktuelt)

   Betfair Casino Limited er lisensiert til å tilby Kasinospill i henhold til en lisens gitt av Malta Gaming Authority i Malta, som er regulatoren for alle former for spill på Malta. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til www.mga.org.mt.

   Noen av Kasinospillene kan være lisensiert av andre jurisdiksjoner enn Malta Gaming Authority i Malta. I så fall vil kunden varsles om den aktuelle jurisdiksjonen lisensen er fra.

   Betfair Casino Limited og PPB Entertainment Limited er lisensiert og regulert av Gambling Commission of Great Britain for kunder i Storbritannia.

   Selv om det er ment at Betfair skal tilby Kasinospillene i henhold til lisensen(e) nevnt ovenfor, kan Betfair bytte til andre jurisdiksjoner når som helst.

  2. Grenser for maksimal gevinst

   Maksimal samlet fortjeneste på alle Kasinospill (foruten gevinst av progressiv jackpot) i løpet av en periode på 24 timer av hver individuelle kunde, skal være begrenset til £ 1 000 000. Som vi tydeliggjorde i «Viktig merknad» i begynnelsen av disse Generelle vilkårene, vil du kun ha rett til å motta opptil den maksimale gevinstgrensen uavhengig av innsatsbeløpet, og uansett hvor mye det ser ut til at du har «vunnet» . Dette betyr at hvis fortjenesten din overskrider denne summen i løpet av en periode på 24 timer, vil eventuelle ekstra spill eller innsatser gjort innen samme periode være ugyldig, og eventuelle tilknyttede summer for spill eller innsatser skal returneres til deg. Hvis et spill eller en innsats plassert av deg tar fortjenesten din over grensen på £ 1 000 000 i løpet av perioden på 24 timer, vil du få utbetalt opptil £ 1 000 000, mens eventuelt overskytende beløp ikke betales til deg, alltid gitt at, av den opprinnelige summen til spillet eller innsatsen, skal et beløp deretter returneres til deg pro rata i forhold til den tapte fordelen.

 10. Betingelser spesifikke for Exchange-spill


  1. Informasjon om selskapet og lisensiering

   PPB Games Limited tilbyr plattformen på Nettstedet vårt hvor du kan spille Exchange-spillene, som vi fra tid til annen tilbyr («Exchange-spill»).

   PPB Games Limited er et selskap registrert på Malta med adresse Level 2, Spinola Park, Mikiel Ang. Borg Street, St. Julians SPK1000 Malta, og hvis du spiller Exchange-spill på http://games.betfair.com, er referanser til «Betfair», «vi», «oss» og «vår» i disse Bruksbetingelsene for Gaming til PPB Games Limited.

   PPB Games Limited er lisensiert til å tilby Exchange-spill på https://games.betfair.com i henhold til en lisens gitt av Malta Gaming Authority i Malta, som er regulatoren for alle former for spill på Malta. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til www.mga.org.mt.

   Noen av Exchange-spillene kan være lisensiert av andre jurisdiksjoner enn Malta Gaming Authority i Malta. I så fall vil kunden varsles om den aktuelle jurisdiksjonen lisensen er fra.

   PPB Games Limited er lisensiert og regulert av Gambling Commission of Great Britain for kunder i Storbritannia.

   Selv om det er ment at Betfair skal tilby Exchange-spillene på https://games.betfair.com i henhold til denne lisensen, kan Betfair bytte til andre jurisdiksjoner når som helst.

  2. Tilførsel av likviditet

   For å drive Exchange-spill tilfører PPB Games Limited konsekvent og systematisk likviditet til sine Exchange-spill-markeder (i samsvar med Betfairs vilkår, relevante driftslisenser og godkjenning fra relevante reguleringsmyndigheter).

 11. Betingelser spesifikke for bingospill


  1. Informasjon om selskapet og lisensiering

   Betfair Bingo er en nettbingotjeneste som benytter programvare lisensiert av Playtech P.L.C., som er lisensiert og regulert av Malta Gaming Authority, under lisensnummer MGA/CRP/137/2007, som ble utstedt 1. august 2018.

   PPB Entertainment Limited tilbyr plattformen på Nettstedet vårt, hvor du kan spille Spillene som vi fra tid til annen tilbyr under «Bingo»-fanen, og alle lignende Spill som vi gjør tilgjengelig for deg fra tid til annen på enhver Betfair-side (heretter samlet kalt «Bingospill»).

   PPB Entertainment Limited er et selskap registrert på Malta med adresse Level 2, Spinola Park, Mikiel Ang. Borg Street, St. Julians SPK1000 Malta. Hvis du spiller Bingospill på http://bingo.betfair.com, er referanser til «Betfair», «vi», «oss» og «vår» i disse Bruksbetingelsene for Gaming til PPB Entertainment Limited.

   Noen av bingospillene kan være lisensiert av andre jurisdiksjoner enn Malta Gaming Authority i Malta. I så fall vil kunden varsles om den aktuelle jurisdiksjonen lisensen er fra.

   PPB Entertainment Limited er lisensiert og regulert av Gambling Commission of Great Britain for kunder i Storbritannia.

   Selv om det er ment at Betfair skal tilby Bingospillene i henhold til lisensene nevnt ovenfor, kan Betfair bytte til andre jurisdiksjoner når som helst.

  2. Grenser for maksimal gevinst

   Maksimal samlet fortjeneste på alle Bingospill (foruten gevinst av progressiv jackpot) i løpet av en periode på 24 timer av hver individuelle kunde, skal være begrenset til £ 1 000 000. Som vi tydeliggjorde i «Viktig merknad» i begynnelsen av disse Generelle vilkårene, vil du kun ha rett til å motta opptil den maksimale gevinstgrensen uavhengig av innsatsbeløpet, og uansett hvor mye det ser ut til at du har «vunnet» . Dette betyr at hvis fortjenesten din overskrider denne summen i løpet av en periode på 24 timer, vil eventuelle ekstra spill eller innsatser gjort innen samme periode være ugyldig, og eventuelle tilknyttede summer for spill eller innsatser skal returneres til deg. Hvis et spill eller en innsats plassert av deg tar fortjenesten din over grensen på £ 1 000 000 i løpet av perioden på 24 timer, vil du få utbetalt opptil £ 1 000 000, mens eventuelt overskytende beløp ikke betales til deg, alltid gitt at, av den opprinnelige summen til spillet eller innsatsen, skal et beløp deretter returneres til deg pro rata i forhold til den tapte fordelen.

Betfair-fellesskapets bruksbetingelser

 1. Betfair-fellesskapet (https://community.betfair.com), tidligere kjent som Betfair-forumet, er en separat tjeneste fra Betfair-nettstedene og Betfairs kjernetjenester. Betfair-fellesskapet er lisensiert til og administrert av TSE Global Limited («TSEG»), som har registert adresse i One Chamberlain Square Cs, Birmingham, B3 3AX United Kingdom. Bruk av Betfair-fellesskapet er underlagt følgende vilkår i tillegg til vilkårene på Betfair-nettstedene. TSEG bestemmer retningslinjene for Betfair-fellesskapet og kan endre retningslinjene når som helst, med eller uten varsel. Ved å bruke (lese på og/eller publisere) Betfair-fellesskapet inngår du en kontrakt med TSEG, og du samtykker i å være bundet av disse vilkårene.
 2. Betfair-fellesskapet er ment for legitime kommentar, konstruktiv diskusjon og meningsdeling om idrett, spill og andre ting. TSEG kan begrense retten til å publisere innlegg i Betfair-fellesskapet for alle brukere som ikke har satt inn midler på Betfair-kontoen sin, som ikke har plassert minst ett spill, og/eller som ikke har vært «KYC-et» til Betfairs tilfredshet (med andre ord har gitt tilstrekkelige data knyttet til deres identitet).
 3. Første gang du publiserer en melding, blir du bedt om å oppgi et unikt brukernavn for Betfair-fellesskapet. Av sikkerhetsmessige årsaker bør brukernavnet ditt på Betfair-fellesskapet ikke være det samme som brukernavnet på Betfair-kontoen din. Det er ikke mulig å endre brukernavnet på Betfair-fellesskapet etter at du har valgt det. Bare eieren av Betfair-kontoen kan bruke brukernavnet for Betfair-fellesskapet som er angitt for Betfair-kontoen. TSEG kan suspendere eller forby Betfair-kontoinnehavere fra å gå inn på Betfair-fellesskapet når som helst, og av hvilken som helst grunn, etter eget skjønn. Du er ansvarlig for innholdet eller handlingene som er knyttet til ditt brukernavn på Betfair-fellesskapet.
 4. Alle som bruker Betfair-fellesskapet aksepterer at de ikke kan legge ut noen artikler eller noen koblinger til innhold som TSEG anser:
   a) å være ærekrenkende eller avsløre informasjon som brukeren ikke har noen juridisk rett til å avsløre, eller som på annen måte er ulovlig;
   b) å være (eller inneholder noe som er) rasistisk, vulgært, hatsk, uanstendig, vanhellig, truende, fornærmende eller støtende;
   c) er ment å utgi seg for å være en annen person eller enhet;
   d) inneholder enhver form for reklame, markedsføringsmateriell eller noen form for kommersiell aktivitet;
   e) inneholder promotering av enhver konkurrent av Betfair eller deres produkter;
   f) inneholder noen, eller koblinger til noen, virus, skadede filer, trojanske hester, nøkkelloggere eller andre skadelige koder eller materiell som kan forårsake skade på datamaskinen, data eller økonomisk sikkerhet for en part;
   g) inneholde noen, eller koblinger til, falske eller villedende uttalelser, eller uttaler som har som hensikt å forsøke å urettmessig manipulere et marked;
   h) å være et forsøk på å samle inn eller lagre data (inkludert innlegg og/eller e-postadresser) om andre brukere;
   i) å misbruke Fellesskap-funksjonalitet (inkludert, men ikke begrenset til, funksjonen Rapporter misbruk)
   j) å være beskyttet av enhver form for intellektuell eiendom, enten registrert eller uregistrert, eller noen kontraktsmessige, lovbestemte og rettferdige tillitsforpliktelser (inkludert for eksempel informasjon levert av en tredjeparts tippetjeneste);
   k) som er eller kan anses å være samarbeid eller aktiviteter av mistenkelig eller kriminell natur; og
   l) er på et annet språk enn det som er morsmål for det bestemte forumet.
 5. Selv om TSEG ikke modererer Betfair-fellesskapet, kan alle samtaler logges og registreres, og TSEG har kontroller på plass for å overvåke bruken av serverne til Betfair-fellesskapet i forbindelse med svar på klager. TSEG kan slette eller avvise ethvert innlegg og/eller anbefale til Betfair at de suspendere eller terminerer enhver Betfair-konto av hvilken som helst grunn, uten varsel. TSEG kan oppheve dine privilegier på Betfair-fellesskapet hvis du handler utenfor de retningslinjene som er angitt i disse vilkårene.
 6. TSEG kan endre disse vilkårene når som helst ved å endre versjonen av disse vilkårene som er tilgjengelige på Internett, og, om nødvendig, etter kunngjøring på Betfair-fellesskap.
 7. Ved å fortsette å bruke Betfair-fellesskapet godtar brukerne å være bundet av den nyeste versjonen av disse vilkårene.
 8. Opphavsretten til all informasjon og alt materiell på Betfair-fellesskapet eies av The Sporting Exchange Limited («TSEL»), og brukerne av Betfair-fellesskapet samtykker herved til å overdra eventuell opphavsrett til sine nåværende eller fremtidige innlegg, til TSEL.
 9. TSEG har ingen plikt til å kontrollere nøyaktigheten, fullstendigheten eller sannheten til informasjon som publiseres i Betfair-fellesskapet. En prosedyre vil bli gitt for varsling om støtende innlegg, og etter korrekt varsling vil TSEG handle raskt for å fjerne slikt materiale dersom TSEG etter eget skjønn mener det er hensiktsmessig å gjøre det. TSEG fraskriver seg alt ansvar for eventuell informasjon i innlegg.
 10. Alle brukere på Betfair-fellesskapet skal beskytte sitt brukernavn og passord, og aksepterer herved all risiko dersom andre bruker eller misbruker deres konto. Brukerne samtykker i å varsle TSEG umiddelbart hvis de mistenker misbruk av brukernavnet/passordet.
 11. Brukere samtykker herved til å holde TSEG og selskaper i Betfair-gruppen skadesløse mot alle kostnader, krav, erstatningsansvar eller skader (inkludert utgifter til advokat/kunde) som følge av direkte eller indirekte skade fra brukerens brudd på disse vilkårene.
 12. Disse vilkårene er underlagt lovene i England og Wales.
 13. Domstolene i England og Wales har en ikke-eksklusiv jurisdiksjon.
 14. Contracts (Rights of Third Parties) Act gjelder ikke for disse vilkårene.
 15. Disse vilkårene er utarbeidet på flere språk enn engelsk. Hvis det oppstår forskjeller mellom den engelske versjonen og en annen oversatt versjon, er det den mest fordelaktige for kunden som gjelder.
 16. Betfairs retningslinjer for personvern gjelder den personlige informasjonen din I tillegg forbeholder vi oss retten til å oppgi informasjonen din (inkludert materiale du legger ut på Betfair-fellesskapet), i henhold til retningslinjene for personvern er du herved varslet om at, dersom det kommer en klage på potensielt ærekrenkende materiale og/eller materiale som ellers bryter med klausul 4 i disse vilkårene, er det TSEGs retningslinjer å ikke motsette seg en søknad til en domstol om utlevering av personopplysninger for de som legger ut noe i Betfair-fellesskapet (eller andre steder på Betfair sider). Samtidig er det TSEGs retningslinjer å ikke oppgi slik informasjon med mindre en slik ordre foreligger; eller utlevering er tillatt i henhold til Betfairs retningslinjer for personvern; eller utlevering er tillatt på grunn av unntak i Data Protection Act 2018 (som blant annet inkluderer å utlevere mistenkelig informasjon til de relevante myndighetene). I forbindelse med dette blir oppmerksomheten spesielt rettet mot avsnitt 4 og 10 i disse vilkårene. Tenk deg godt om før du legger ut noe.
 17. Utgiveren med tanke på all funksjonalitet og tjenester for Betfair-fellesskapet er TSEG.

Ikke bruk fellesskapet til spørsmål der du trenger et svar fra Betfair: Kontakt i stedet hjelpesenteret HER.

Du kan sende alle spørsmål knyttet til fellesskap til forum@betfair.com.V 01/23 – 18/08/2023

Livevideo hos Betfair – Bruksbetingelser

LIVEVIDEO HOS BETFAIR ER IKKE TILGJENGELIG FOR AUSTRALASIATISKE KUNDER

 1. Tilgang til livevideo hos Betfair

   1.1 Livevideo hos Betfair er kun tilgjengelig for kunder som har åpnet, og satt inn midler på kontoen sin hos Betfair.

   1.2 Områdene vi kan strømme arrangementer til varierer fra idrett til idrett. Listen over planlagte kamper vil reflektere hvilke arrangementer du kan se fra der du befinner deg.

   1.3 Alt innhold på livevideo hos Betfair er for øyeblikket gratis, med unntak av enkelte hesteveddeløp og greyhoundveddeløp (du finner mer informasjon nedenfor).

 2. Exchange – hesteveddeløp og greyhoundveddeløp

   2.1 For hesteveddeløp i Storbritannia, Irland, USA, Sør-Afrika og India er det gratis å se løpene så lenge du har en konto som du har satt inn penger på.

   2.2 For hesteveddeløp i De forente arabiske emirater og Tyskland må et bekreftet spill på minst GBP 2 (eller tilsvarende i en annen valuta) plasseres på det relevante «dagen for løpet»-markedet for å kvalifisere for å se akkurat det løpet

   2.3 For greyhoundveddeløp, med unntak av SIS-løp, er det gratis å se løpene så lenge du har en konto som du har satt inn penger på.

   2.4 SIS-løp krever at et bekreftet spill på minst GBP 2 (eller tilsvarene i en annen valuta) plasseres på det relevante «dagen for løpet»-markedet for å kvalifisere for å se akkurat det løpet.

   2.5 Kunder bør være klar over at SP-spill med en satt oddsgrense ikke kvalifiserer som bekreftede spill før starten av løpet, og at de derfor ikke vil ha tilgang til streamen fra løpet før dette tidspunktet.

   2.6 Antepost- og spesialspill kvalifiserer ikke.

 3. Fastsatt odds / oddsspill – hesteveddeløp og greyhoundveddeløp

   3.1 For hesteveddeløp i Storbritannia, Irland, USA, Sør-Afrika og India er det gratis å se , løpene så lenge du har en konto som du har satt inn penger på.

   3.2 For hesteveddeløp i Frankrike, De forente arabiske emirater, Mauritius og Latin-Amerika må en samlet minimumsinnsats på EUR 1 eller GBP 1 (eller tilsvarende i annen valuta) plasseres for å se et løp. Dette kan gjøres i form av et singelspill på £/€ 1 eller et spill på flere utfall (Each-Way) på £/€ 0,50.

   3.3 Kvalifiseringskriteriene for spill på flere løp, som inkluderer løp der et minimumsinnsatskrav er tilstede, er detaljert i tabellen nedenfor:

   Spilltype Antall valg Samlet innsats påkrevd (GBP eller tilsvarende i annen valuta)
   Singel 1 1,00
   Første- og andreplass i riktig rekkefølge 1 1,00
   Dobbel 2 2,00
   Tripler 3 3,00
   Trixie 3 3,00
   Patent 3 3,00
   Yankee 4 4,00
   Lucky 15 4 4,00
   4-veis 4 4,00
   Canadisk 5 5,00
   Lucky 31 5 5,00
   5-veis 5 5,00
   Heinz 6 6,00
   Lucky 63 6 6,00
   6-veis 6 6,00
   Super Heinz 7 7,00
   7-veis 7 7,00
   Goliath 8 8,00

   I et spill med flere valg må gjennomsnittlig innsats være lik eller overstige minste kvalifiserte beløp på € 1,00 eller £ 1,00 eller tilsvarende i en annen valuta, i tråd med eksemplene nedenfor:
   • En dobbel på £ 2 vil gjør at du kvalifiserer til å se begge løpene. En dobbel på £ 1 vil gjør at du kun kvalifiserer til å se det første løpet etter planlagt avspillingstid.
   • En Yankee på £ 0,40 vil gjør at du kvalifiserer til å se alle de fire løpene, siden gjennomsnittlig innsats per veddeløp er over £ 1,00 (£ 4,40 til sammen).
   • Et kombinasjonsspill med åtte valg på £ 6 vil gjør at du kvalifiserer til å se de første seks løpene, men ikke det syvende og åttende, siden gjennomsnittlig innsats per veddeløp er under minste kvalifiserte beløp på £ 1,00.
   • Straight-akkumulatorer kvalifiserer ikke lenger for livevideo etter at ett av valgene er avgjort som tapende.

   3.4 Alle greyhoundveddeløp, med unntak av SIS-løp, er gratis å se så lenge du har en konto som du har satt inn penger på.

   3.5 SIS-løp krever at et bekreftet spill på minst GBP 1 (eller tilsvarene i en annen valuta) må plasseres på det relevante «dagen for løpet»-markedet for å kvalifisere for å se akkurat det løpet. Dette kan gjøres i form av et singelspill på £ 1 eller et spill på flere utfall (Each-Way) på £ 0,50.

   3.6 Antepost- og spesialspill kvalifiserer ikke.

 4. ADVARSEL OM FORSINKELSER PÅ STRØMMER

   4.1 SELV OM INNHOLD PÅ LIVEVIDEO HOS BETFAIR ER ANNONSERT SOM «LIVE», BØR DU VÆRE KLAR FOR AT LIVEVIDEO HOS BETFAIR ER UNDERLAGT EN TIDSFORSINKELSE. Nøyaktig hvor lenge tidsforsinkelse er vil variere avhengig av en rekke faktorer, men du bør vanligvis forvente en tidsforsinkelse på mellom to og fem sekunder bak den aktuelle hendelsen. Tidsforsinkelsen kan noen ganger være betraktelig lenger enn dette.

   4.2 HVIS DU BENYTTER LIVEVIDEO HOS BETFAIR TIL Å PLASSERE SPILL, GJØR DU DET PÅ EGEN RISIKO. Betfair påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap du har på grunn av at du er avhengig av livevideo hos Betfair.

 5. ANSVARSFRASKRIVELSE

   5.1 Betfair gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, at livevideo hos Betfair møter kravene dine, at driften av livevideo hos Betfair er uavbrutt, i tide eller feilfri, at livevideo hos Betfair tilgjengelig er under angitte tidspunkt (uansett om det er annonsert eller ikke), eller at livevideo hos Betfair fungerer sammen med en bestemt programvare eller maskinvare.

   5.2 Betfair er ikke ansvarlig overfor deg for noe direkte eller indirekte tap, inkludert tap av fortjeneste, data, virksomhet eller goodwill, som oppstår i forbindelse med bruken din av eller at du er avhengig av livevideo hos Betfair. Betfair er ikke ansvarlig for kapasiteten, påliteligheten, tilgjengeligheten eller ytelsen til livevideo hos Betfair.

 6. Endringer i innhold på livevideo hos Betfair

   6.1 Alt innhold på livevideo hos Betfair kan endres, og Betfair kan variere, sperre, erstatte eller fjerne innhold på livevideo hos Betfair etter eget skjønn og uten forvarsel.

   6.2 Betfair foreholder seg retten til å endre, sperre eller fjerne tjenesten for livevideo hos Betfair når som helst, uten å varsel deg.

 7. Rettigheter for intellektuell eiendom

   7.1 Livevideo hos Betfair er kun til personlig bruk, ikke til kommersiell bruk. Det er strengt forbudt å kopiere, lagre endre eller distribuere innhold på livevideo hos Betfair (eller bistå en tredjepart til å gjøre dette), eller la en tredjepart få tilgang til innhold på livevideo hos Betfair.

   7.2 Du kan ikke selge eller ta betalt for å se eller bruke noen del av livevideo hos Betfair, og heller ikke vise noen del av livevideo av Betfair offentlig til et publikum (selv om du ikke tar betalt), og heller ikke tillate eller bistå en tredjepart til gjøre det samme.

   7.3 Innholdet på livevideo hos Betfair er lisensiert til Betfair fra tredjeparter. Innhold for fotball, tennis, snooker, volleyball og basketball på livevideo hos Betfair er lisensiert av Perform Media Channels Limited.

 8. Generelt

   8.1 Betfair forbeholder seg retten til å fra tid til annen endre disse vilkårene etter eget skjønn. Hvis vi gjør betydelig endringer i disse vilkårene, vil vi ta de nødvendige skrittene for å opplyse deg om endringene. Det er ditt ansvar å sjekke disse vilkårene med jevne mellomrom, for å sikre at du godtar dem, og dersom du fortsetter å bruke livevideo hos Betfair, vil det bli ansett som at du godtar eventuelle endringer i vilkårene.

   8.2 Vilkårene er underlagt engelsk lov, og domstolene i England har ikke-eksklusiv jurisdiksjon i forhold til alle tvister.

   8.3 Betfair forbeholder seg retten til å innføre andre avgifter, abonnementer eller vilkår for å få til livevideo hos Betfair i fremtiden. Du vil bli informert om innføringen av eventuelle avgifter eller vilkår før de blir innført.

   8.4 Betfair kan nekte kunder tilgang til livevideo hos Betfair etter eget skjønn

   8.5 Ved å benytte deg av livevideo hos Betfair godtar du disse vilkårene.

Vanlige kampanjevilkår

Disse standardvilkårene for kampanjer gjelder alle kampanjer og konkurranser hos Betfair. Med unntak av hvis det er uttrykkelig opplyst om det, dersom det oppstår avvik eller konflikt mellom disse standardvilkårene for kampanjer og spesifikke kampanjevilkår, gjelder de spesifikke kampanjevilkårene.

 1. Hvem kan delta?

   1.1 Du må være 18 år eller eldre for å delta i kampanjer og/eller delta i konkurranser. Det er et lovbrudd for personer under 18 år å opprette en konto eller spille. Mindreårige som deltar vil bli diskvalifisert.

   1.2 Alle kampanjer er begrenset til én deltagelse per kunde. For å sørge for at kampanjen er begrenset til én gang per kunde, tillater vi at kun én kunde deltar per husholdningsadresse, IP-adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingskonto eller PC.

   1.3 Ingen ansatte, eller familiemedlemmer av ansatte, hos Betfair eller deres tilknyttede selskaper, agenter, eller respektive konsernselskaper kan delta i kampanjer med en premietrekning eller konkurranser som involverer et element av vurdering av Betfair.

   1.4 Alle kampanjer er tilgjengelige etter Betfairs skjønn, og Betfair kan begrense hvem en kampanje er tilgjengelig for. Slike begrensninger vil ikke påvirke spillere som allerede har startet spill i en kampanje.

   1.5 Hvis du har mottatt en e-post som ekskluderer deg fra kampanjer, kvalifiserer du ikke for noen kampanjer. Vennligst merk at en slik ekskludering ikke påvirker gratisspill, bonuser eller andre kampanjetilbud som du allerede har satt et kvalifisert spill på. Du vil fortsatt motta fordeler fra kampanjer du allerede deltar i eller var kvalifisert for før denne avgjørelsen.

 2. Svindel og flere deltagelser

   2.1 Svindel eller flere deltagelser er ikke tillatt, og det er heller ikke deltagelser som er i strid med disse standardvilkårene for kampanjer eller spesifikke kampanjevilkår.

   2.2 Betfair kan ekskludere enhver deltager fra konkurranser og/eller kampanjer, og fra å bruke Betfairs nettside hvis Betfair tror at den deltageren har forsøkt å delta ved å bruke mer enn ett brukernavn, eller på andre måter driver med svindel eller ulovlig aktivitet (inkludert deltagelser som er i strid med lovene i deres jurisdiksjon), uansett om den deltageren vant eller kunne vunnet en premie, men for slik aktivitet. Der falske oppføringer eller flere oppføringer/kontoer har blitt brukt, kan Betfair kansellere disse kontoene og holde tilbake utbetalingen av premien/bonusen eller andre kampanjefordeler.

 3. Bonuser

   3.1 Bonuser tildeles for å gjøre det gøyere å spille spillene våre, men vi forbeholder oss retten til å bestemme hvordan bonuser blir brukt, før en spiller kan innkassere dem som penger. Derfor anser vi det som nødvendig å begrense visse typer innsatser fra å bidra til omsetningskravene.

   3.2 Alle utstedte bonuser er gyldige i syv dager fra datoen de ble utstedt, med mindre noe annet er oppgitt i den spesifikke kampanjen. All gjenværende/ubrukt bonus ved slutten av den angitte perioden, blir fjernet fra spillerens konto.

   3.3 Alle bonuser kreditert må bli «kjøpt», akseptert eller avvist. Når du har akseptert en bonus, blir den kreditert spillsaldoen din. Avviste bonuser kan ikke bli anvendt på nytt.

   3.4 Omsetningskrav for bonuser gjelder på en konto fra tidspunktet bonusen blir akseptert og/eller lagt til på en konto.

   3.5 Når en spiller mottar en bonus, vil spilleren først spille med pengene man «kjøpte» seg inn for, og først etterpå vil spilleren spille med bonusen fra kasinoet.

 4. Uregelmessig spill

   4.1 Hvis Betfair finner ut at en spiller, som i løpet av deltagelsen i en kampanje eller tilbud, har blitt i stand til å garantere gevinster og/eller fortjeneste uten noe eller med minimal risiko, og/eller drar nytte av en kampanje eller et tilbud gjennom mer enn én Betfair-konto, og/eller viser uregelmessig eller uvanlig spill eller spillmønstre som Betfair anser som å være utnyttende, kan Betfair velge å gjøre én eller flere av de følgende tingene: (i) stenge kundens konto(er); (ii) ugyldiggjøre transaksjoner eller spill som er i strid med dette vilkåret; og/eller (iii) holde tilbake kundens gevinster fra slike transaksjoner eller spill.

   4.2 Betfair forbeholder seg retten til å holde tilbake alle uttak og/eller inndra alle gevinster for uregelmessig spill. Uregelmessig spill inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende typer spill:

    a. Plassering av singelspill tilsvarende eller over 30 % av verdien til bonusen og innskudd før omsetningskravet til bonusen er møtt. Hvis du for eksempel setter inn £ 100, aksepterer en bonus på £ 100 og plasserer et singelspill på £ 60 på et spill.
    b. Gå fra et lavt vektet spill (25 % eller lavere) til et høyt vektet spill (100 %) etter store gevinster, for å klarere omsetningskrav. Hvis du for eksempel plasserer minst én innsats på et spill som er vektet til 25 % eller lavere, vinner 100 % mer enn innsatsen din og flytter den opprinnelige innsatsen din og gevinstene til et spill som er vektet til 100 %, for å møte omsetningskravene.
    c. Spille tilsvarende eller over 500 autospinn på en spilleautomat og/eller spille på en spilleautomat i en sammenhengende periode på over to timer mens en bonus er aktiv. Hvis du for eksempel setter et spill på autospinn i 500 spinn mens du har en aktiv bonus på kontoen din og/eller du spiller i en periode på to timer eller mer (uavhengig av hvor mange økter) mens du har en aktiv bonus.
    d. Rulettinnsatser med lav risiko. ALLE innsatskombinasjoner på rulettspill som dekker 18 eller flere (47 %) av de 37 unike feltene på bordene. Hvis du for eksempel satser på rød, dekker du 18 av 37 mulige utfall, derfor vil denne innsatsen ikke telle mot noen omsetningskrav.

 5. Premier

   5.1 Premier kan ikke overføres eller byttes utover Betfairs eget skjønn.

   5.2 Med mindre noe annet er oppgitt skriftlig, er du selv ansvarlig for å bestille og ordne med alt (inkludert forsikring) hvis det er nødvendig at du er nødt til å reise som en del av en kampanje eller som vinner av en premie i konkurranse.

   5.3 For premier som er tidssensitive eller har en naturlig utløpsdato (for eksempel billetter til en bestemt kamp eller hendelse), vil vi forsøke å kontakte alle vinnende kunder via deres registrerte kontaktinformasjon hos Betfair (og hvis konkurransen fant sted på sosiale medier, via kundens konto på sosiale medier), innen 48 timer. Hvis vi ikke får tak i deg på 48 timer, eller hvis du ikke henter premien din innen 48 timer etter at du ble varslet, forbeholder vi oss retten til å velge en ny vinner. For premier som ikke er tidssensitive, gjelder ikke en slik tidsgrense.

   5.4 Betfair forbeholder seg retten til å kreditere premier som penger.

 6. Publisering

   6.1 Betfair kan publisere, eller gjøre tilgjengelig på forespørsel, detaljer om eventuelle premievinnere, inkludert fornavn, sted og land sammen med gevinster og premier mottatt. Dette er forskjellig fra publisitet som er behandlet i 6.2 nedenfor.

   6.2 Hvis du vinner en konkurranse eller en kampanje, kan Betfair spørre deg om du ønsker å delta i reklame Hvis du ønsker å delta, kan Betfair innen rimelighetens grenser bruke navnet og bildet ditt på nettsiden og i reklamemateriell.

 7. Variasjon

   7.1 Betfair kan endre spesifikke kampanjevilkår, konkurranseregler eller disse standardvilkårene for kampanjer når som helst. Slike endinger vil ikke negativt påvirke spillere som allerede har startet spill i en kampanje.

   7.2 Betfair kan fjerne eller endre vilkårene i konkurranser og kampanjer for å overholde avgjørelsen fra et hvilket som helst rettslig organ eller myndighetsorgan, og kan ikke holdes ansvarlig overfor noen deltager for det.

 8. Generelt

   8.1 Ved å delta i en kampanje eller konkurranse, samtykker og godtar du å være bundet av disse standardvilkårene for kampanjer, og alle spesifikke vilkår knyttet til den relevante kampanjen.

   8.2 Alle tvister knyttet til kampanjer eller konkurranser vil bli løst i henhold til Betfairs retningslinjer for konfliktløsning, som du ser her.

   8.3 Betfair tar ikke noe ansvar for systemfeil eller tilkoblingsproblemer som kan påvirker sluttbrukeren under en av disse kampanjene.

   8.4 Arrangøren for enhver kampanje vil være den aktuelle lisensierte enheten. For mer reguleringsinformasjon vennligst se her.V 05/23 – 12/06/2023