Vilkår

Indeks

Del A – Introduksjon

Del B – Vilkår for bruk av kontoen og bruksbetingelser

Del C – Oddsspill

Del D – Spilling

Del E - Betfair Forum

Del F – Livevideo hos Betfair

Del G – Standardvilkår for kampanjer

Del A – Introduksjon

Velkommen til Betfair. Vi tilbyr en global portefølje av spillprodukter og -tjenester.

Konto

Hvis du ønsker å plassere spill, eller spille med ekte penger, må du oppretter en konto hos oss. Ved å opprette en konto hos oss, samtykker du til å være bundet av våre vilkår for bruk av kontoen og bruksbetingelser.

Oddsspill

Før du begynner å spille, bør du lese gjennom våre generelle vilkår for oddsspill, samt de «Spesifikke betingelsene», som gjelder for deg og alle spilltransaksjonene dine, som beskrevet nedenfor.

Ved å foreta en spilltransaksjon på siden vår, samtykker du til å være bundet våre generelle vilkår for oddsspill, og de spesifikke betingelsene som gjelder for den aktuelle spilltransaksjonen:

Spilling

Før du spiller noen spillprodukter hos Betfair (inkludert, men ikke begrenset til, kasino, poker, Exchange-spill, bingo) bør du lese gjennom Betfair-spilling – Bruksbetingelser. Ved å spille disse spillene, må du ha registrert deg hos den relevante Betfair-enhetene som leverer spillene (som beskrevet i Betfair-spilling – Bruksbetingelser).

Ved å spille spillene eller noen av dem, samtykker du til å være bundet av våre bruksbetingelser.

Del B – Vilkår for bruk av kontoen og bruksbetingelser

Velkommen til Betfair. Før du kan bruke tjenestene våre, må du opprette en konto og sette inn midler.

Les disse vilkårene nøye før du åpner en konto hos oss.

Les også våre retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler, retningslinjer for konfliktløsning, forvaltningsfullmakt, reguleringsinformasjon og bestemmelsene for Betfair-avgifter som er innlemmet som henvisninger i disse vilkårene. Hvis det er noen uoverensstemmelser mellom disse vilkårene og noen av dokumentene som er oppført ovenfor, vil disse vilkårene gjelde.

Ved å trykke på «Jeg bekrefter»-knappen på åpningsskjermen under konto, samtykker du til å være bundet av disse vilkårene.

Hvis du er bosatt i Storbritannia, åpner du en konto hos TSE Malta LP, og henvisninger i disse vilkårene til «Betfair», «vi», «oss» eller «vårt» vil være til TSE Malta LP. TSE Malta LP er lisensiert og regulert av spillkommisjonen i Storbritannia.

Hvis er du bosatt i Australia eller New Zealand, åpner du en konto hos Betfair Pty Limited, og henvisninger i disse vilkårene til «Betfair», «vi», «oss» eller «vårt» vil være til Betfair Pty Limited. Betfair Pty Limited er lisensiert og regulert av Northern Territory Racing Commission. BetBetfair Pty Limited er innehaver av en lisens for veddemålsbørs utstedt under Racing and Betting Act 1983 (NT).

Hvis du er bosatt andre steder enn Storbritannia, Australia eller New Zealand, åpner du en konto hos Betfair International Plc, og henvisninger i disse vilkårene til «Betfair», «vi», «oss» eller «vårt» vil være til Betfair International Plc. Betfair International Plc er lisensiert og regulert av Malta Gaming Authority, Malta. Nummer: MGA/CRP/131/2006 (utstedt 1. august 2018). Betfair International PLC har også en ekstern lisens for spill som mellomann i Irland (lisensens referansenummer: 1010108).

Vennligst gå til siden med reguleringsinformasjon for ytterligere informasjon om driftsselskaper og lisensene innehar.

Del C – Oddsspill

Seksjon 1: Oddsspill – Generelle betingelser

Betfair tilbyr en plattform der du kan inngå forskjellige oddsspilltransaksjoner i relasjon til markedene som er tilgjengelige på siden vår («markeder»).

Når kunder spiller mot hverandre på Exchange, fungerer Betfair som tilrettelegger og ikke som motpart. Betfair kan imidlertid fungere som motpart på Exchange, men bare i følgende begrensede situasjoner:

for å redusere Betfair-gruppens forpliktelse for et bestemt utfall. Vi kan gjøre dette på et høyt profilert arrangement der Sportsbook har en svært stor eksponering for det utfallet.

Du kan inngå oddsspilltransaksjoner enten:

 1. på nettstedet vårt eller via appene våre (til sammen «nettstedstjeneste»);
 2. via telefon («telefontjeneste»); eller
 3. via programgrensesnittet («API»).

Vær oppmerksom på at ikke alle Betfair-oddsspillprodukter er tilgjengelige via alle kanalene for oddsspill omtalt ovenfor.

Når vi henviser til «tjenestene» i disse generelle betingelsene, mener vi alle tjenestene som er oppført ovenfor (der det er aktuelt).

I disse generelle betingelsene vil referanser til «Betfair», «vi», «oss» og/eller «vår» være til det selskapet i Betfair-gruppen som tilbyr tjenestene til deg, som angitt i de spesifikke betingelsene som gjelder for din oddsspilltransaksjon.

Vennligst les disse generelle betingelsene, og de spesifikke betingelsene som gjelder for deg og din oddsspilltransaksjon, nøye før du inngår noen oddsspilltransaksjoner.

Les også våre Regler og forskrifter for Exchange, Regler og forskrifter for Sportsbook, Retningslinjer for personvern, Retningslinjer for informasjonskapsler, Retningslinjer for konfliktløsning,Reguleringsinformasjon, Forvaltningsfullmakt og bestemmelsene om Betfair-avgifter. Alle disse dokumentene er innlemmet i form av referanser og utgjør en del av disse generelle betingelsene.

Vær oppmerksom på at det finnes egne regler og forskrifter for hvert av våre Exchange- og Sportsbook-produkter. Reglene som styrer hvordan markeder tilbys, administreres og/eller avgjøres, er ikke de samme for hvert marked på hvert produkt. I enkelte tilfeller kan et spill som blir avgjort som vinner på ett produkt, bli avgjort som taper på det andre produktet (og omvendt). I tillegg kan forskjellige regler for oppgjør gjelde, slik at for eksempel spill som er en vinner på ett produkt, kan bli avgjort som et dødt løp eller annullert på det andre produktet. Kundene må sørge for at de gjør seg kjent med de relevante reglene som gjelder for spillene som de plasserer på Betfair sine produkter.

Hvis det er uoverensstemmelser mellom dokumentene som er oppført ovenfor, dette dokumentet og de relevante spesifikke betingelsene, vil de spesifikke betingelsene ha forrang over dette dokumentet, som vil ha forrang over dokumentene som er oppført ovenfor.

Ved å delta i noen spilltransaksjoner, godtar du å være bundet av disse generelle betingelsene og de spesifikke betingelsene som er relevante for spilltransaksjonen din (til sammen «avtalen»).

Når du plasserer en innsats på Betfair Sportsbook, satser du direkte med PPB Counterparty Services Limited. Ved å plassere et spill hos Betfair Sportsbook, vil du bli ansett å ha registrert deg hos PPB Counterparty Services Limited.

Betingelser for din bruk av tjenestene

 1. Lisens til å bruke nettstedet vårt

  Betfair gir deg en begrenset lisens til å få tilgang til nettstedet vårt, forutsatt at du overholder denne avtalen.

  Tilgjengeligheten av nettstedet vårt utgjør ikke et tilbud eller en invitasjon fra Betfair om å bruke nettstedet i noen jurisdiksjoner der slik bruk er ulovlig.

  Din bruk av nettstedet vårt eller datafeeder som vi gir deg, gir deg ingen rettigheter til innholdet eller relaterte immaterielle rettigheter som finnes på nettstedet vårt eller på slike datafeeder. Du samtykker i at du ikke skal overvåke, bruke eller kopiere våre nettsteder eller noe av vårt nettinnhold, inkludert, uten begrensning, oddsdata. Du vil ikke forsøke å hacke, gjøre uautoriserte endringer eller innføre noen form for skadelig kode på nettstedet på noen måte. Du vil ikke (a) foreta omvendt utvikling eller dekompilere (helt eller delvis) programvare som er tilgjengelig via nettstedet, eller (b) lage kopier, endre, reprodusere, overføre eller distribuere hele eller deler av nettstedet eller noe materiale eller informasjon som finnes på det. All uautorisert bruk eller reproduksjon kan bli anmeldt.

 2. Bruk av tjenestene våre

  Du forstår at du kan tape penger på spill som er plassert, og du aksepterer at du er fullt ansvarlig for slike tap. Du godtar at under ingen omstendigheter vil beløp du taper på noe spill kunne fås tilbake fra oss.

  Det er ditt ansvar å bekrefte at du har lov til å spille hos oss i henhold til jurisdiksjonen til bostedet ditt og/eller der du befinner deg, og du samtykker i at du ikke spiller hos oss mens du befinner deg i en jurisdiksjon som forbyr deg fra å spille hos oss. Spesielt vil du ikke spille eller forsøke å spille hos oss hvis du befinner deg i USA eller i andre land med en tilsvarende juridisk situasjon. Disse landene vil bli bestemt av Betfair fra tid til annen.

  Du påtar deg kun å bruke våre tjenester til lovlige spillformål. Du forplikter deg spesielt til ikke å

  1. delta i noe aktivitet som har til hensikt eller virkning å forårsake skade på eller på noen måte hindre vår virksomhet eller generere eller øke et ansvar som faller på oss, inkludert, uten begrensning, enhver skatt, avgift eller innkreving av myndighetene;
  2. spille på eller manipuler et individuelt marked på en måte som vi mener har den hensikt eller effekt å påvirke integriteten til Exchange eller ethvert marked på en negativ måte;
  3. overføre informasjon som hjelper til med å plassere spill eller innsatser på en idrettsbegivenhet eller konkurranse fra et hvilket som helst område der det er ulovlig å gjøre det; og/eller
  4. anskaffe eller på annen måte arrangere, enten direkte eller indirekte, at en tredjepart overfører informasjon som hjelper til med å plassere spill eller innsatser på en idrettsbegivenhet eller konkurranse fra et hvilket som helst område der det er ulovlig å gjøre det.

 3. Din oppførsel

  Du vil ikke forsøke å bruke Exchange til bevisst å overføre penger fra en Betfair-konto til en annen ved å forsøke å matche spill på et marked med en annen konto gjennom et samarbeid.

  Du vil informere oss så snart du blir oppmerksom på eventuelle feil i beregninger med hensyn til spilltransaksjoner. Vi forbeholder oss retten til å erklære etvert spill ugyldig som er gjenstand for en slik feil.

  Du vil ikke skjule eller forstyrre IP-adressen til datamaskinen du bruker for å få tilgang til nettstedet eller på andre måter gjøre noe for å hindre oss i å identifisere den faktiske IP-adressen til datamaskinen du bruker mens du er på området.

  Du samtykker i at det er ditt ansvar å ta hensyn til eventuelle skatter eller avgifter som blir pålagt deg som følge av noen av dine spilltransaksjoner.

  Du vil ikke komme med støtende kommentarer, bruke støtende eller pornografisk materiale, eller foreta potensielt nedsettende eller provoserende bemerkninger i forbindelse med foraene eller andre deler av nettstedet vårt, inkludert i ditt eget brukernavn eller annen informasjon bidratt med til nettstedet vårt.

 4. Personvern

  All informasjon du sender til oss, vil bli behandlet i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

  Du tillater at vi, når som helst, kan bruke hvilken som helst metode som vi anser som nødvendig for å bekrefte identiteten og kredittverdigheten din hos en hvilken som helst tredjepartsleverandør av informasjon. Hvis du er en australsk kunde, samtykker du i at identiteten din kan verifiseres ved hjelp av kredittinformasjon som er hentet inn på vegne av oss av Veda Advantage Limited (eller en slik tredjepart som vi kan bruke fra tid til annen).

  Vi forbeholder oss retten til å registrere ALLE telefonsamtaler til og fra Betfair, og til å overvåke all informasjon om spillaktivitet, og ditt samtykke er i henhold til kravene i Investigatory Powers Act 2000 og andre lover som kan være gjeldende.

  Du samtykker i å holde oss skadesløse i forbindelse med utgivelsen av personlige (eller andre) data i henhold til denne avtalen.

  Betingelser knyttet til spilling

 5. Drift av tjenestene våre

  Du er ansvarlig for å forstå innholdet på nettstedet vårt og driften av tjenestene, og vi forbeholder oss retten til å endre formatet på tjenestene for å forbedre slike tjenester.

  Vi kan bestemme når markedene er åpne for spill, og vi kan stenge markedene når som helst etter eget skjønn. Selv om vi til enhver tid vil bruke rimelige anstrengelser for å avgjøre markedene så raskt som mulig, gir vi ingen forsikringer om tidsrammen det kan ta før markeder blir avgjort.

  Du er selv helt ansvarlig for informasjonen du gir oss angående tilbudet du ønsker å plassere. Vi vil ikke undersøke rimeligheten til noe tilbud du plasserer. Vi vil ikke være ansvarlige for uriktige oppføringer du har gjort, inkludert feil i inndata med hensyn til odds, pris eller innsats på tilbud, eller feil spillforespørsler som du har oppgitt til en Betfair-telefonoperatør. Hvis en Betfair-telefonoperatør gjentar spillforespørselen din og sier noe feil, er det ditt ansvar å korrigere spillforespørselen og informere Betfair-telefonoperatøren om feilen. Når du har bekreftet spillforespørselen til Betfair-telefonoperatøren (uavhengig av om det var det opprinnelige spillet du ba om) og spillet bekreftes, vil du være ansvarlig for det spillet dersom det taper.

  Betfair kan, etter eget og absolutt skjønn, bestemme seg for å suspendere spill på et marked når som helst (selv om en slik suspensjon er tidligere enn forventet i forhold til våre regler og forskrifter for Exchange eller regler og forskrifter for Sportsbook). For å opprettholde integritet og rettferdighet i markedene, kan Betfair også ugyldiggjøre visse spill i et marked eller gjøre et helt marked ugyldig.

  Du bør være oppmerksom på at noen kunder benytter programmer som automatisk plasserer spill innenfor visse parametere som er fastsatt av dem (f.eks. å satse for eller mot til en viss odds) («boter»). Disse botene kan være aktive i noen eller alle markeder når som helst, og du bør ikke anta at du kan plassere spill på rolige markeder som ikke automatisk blir bekreftet bare fordi markedet ellers virker rolig. I tillegg må brukere av boter være oppmerksomme på at boter kan være utsatt for situasjoner der de blir utnyttet av andre kunder. Brukere av disse programmene gjør dette på egen risiko.

  Av juridiske årsaker kan det hende økten din avsluttes som et resultat av en periode med inaktivitet på kontoen din. Du erkjenner at det er ansvaret ditt for å ha etterlatt kontoen din uten tilsyn i løpet av en slik periode.

 6. Kansellering, terminering, suspendering og brudd

  Vi kan begrense tilgangen din til Betfair, suspendere eller terminere kontoen din, trekke tilbake dine tilbud om spill, annullere alle spill som er utestående på kontoen, kansellere ubekreftede spill, eller kansellere eller ugyldiggjøre alle utestående eller bekreftede spill etter vårt absolutte skjønn, uten årsak, inkludert om:

  1. det har oppstått en teknisk feil;
  2. vi mistenker at du deltar i ulovlige aktiviteter eller svindel;
  3. vi mistenker at du har (eller kan ha) brutt deler av denne avtalen;
  4. vi mistenker at du har brutt vilkårene i en Betfair-kampanje, for eksempel at du har åpnet mer enn én Betfair-konto for å dra nytte av en kampanje som var begrenset til én gang per kunde;
  5. vi mistenker at du handler i samarbeid med andre spillere for å få en urettferdig fordel i en kampanje, og/eller i løpet av deltagelsen i en kampanje eller et tilbud, at du er i stand til å garantere gevinster og/eller fortjeneste uten noen eller med minimal risiko;
  6. vi mistenker at din konto sin bruk av «offentlige markedsdata» inkluderer markedsodds, handlet volum og markedsdybde) kan representere forretningsbruk («forretningsbruk» inkluderer all bruk av en spilloperatør eller enhver bruk av en person eller organisasjon som leverer data eller tjenester til en spilloperatør);
  7. vi har rett til å gjøre det som angitt i Regler og forskrifter for Exchange og Regler og forskrifter for Sportsbook;
  8. du ikke har lov til å inngå et spill grunnet vilkår i arbeidskontrakten din eller grunnet en regel fra et styrende idrettsorgan eller andre yrker som gjelder for deg; eller
  9. du plasserer et spill på en kamp eller idrettsbegivenheter der du deltar (eller der et lag du er medlem av, eller er ansatt, deltar).

  I forbindelse med kansellerte eller ugyldige spill, forbeholder vi oss retten til å varsle forvalteren om at alle penger på kontoen din i forbindelse med disse spillene blir betalt til oss i samsvar med forvaltningsfullmakten, eller, hvis det ikke er tilstrekkelige midler på din konto, krever at du betaler oss det relevante utestående beløpet knyttet til disse spillene.

 7. Gambling av mindreårige

  Det er et lovbrudd for personer under 18 år å opprette en konto eller spille hos Betfair. Hvis vi identifiserer at du er under 18 år eller var under 18 år da du tok del i noen spilltransaksjoner på nettstedet vårt («mindreårig»):

  1. vil vi umiddelbart hindre deg fra å delta i noen spilltransaksjoner eller gjøre uttak fra eller bruke kontoen din;
  2. vil vi undersøke påstanden om du er eller var mindreårig, inkludert om du faktisk har spilt som agent for eller på vegne av en annen person;
  3. hvis vi finner at du er eller var mindreårig, vil vi varsle forvalteren om at alle gevinster som er samlet opp og fortsatt er på kontoen din, eller som venter på å krediteres kontoen din, skal betales til oss i henhold til forvaltningsfullmakten;
  4. vil vi returnere alle innsatser til deg som ble plassert mens du var mindreårig.
 8. Kansellering av et tilbud om et spill

  Du kan når som helst kansellere ubekreftede spill ved enten å:

  1. be om en kansellering av det relevante tilbudet i den relevante delen av det relevante markedet på siden vår; eller
  2. ved å be en Betfair-telefonoperatør om å kansellere det aktuelle tilbudet.

  Din kansellering av et ubekreftet spill trer i kraft når vi sender deg bekreftelse på kanselleringen. Hvis kanselleringsforespørselen din ikke mottas og behandles i god tid, erkjenner du at tilbudet ditt kan forbli stående og være tilgjengelig for godkjenning.

  Du kan kanskje ikke kansellere tilbudet ditt dersom spillet ditt har blitt delvis eller helt akseptert i løpet av intervallet mellom da du sendte inn kanselleringsforespørselen og vår bekreftelse på kanselleringen. I dette tilfellet vil ditt opprinnelige tilbud, eller deler av det, være gjeldende og spillet vil bli gjennomført.

  Når du endrer et ubekreftet spill, kansellerer du det spillet og sender inn et nytt spill med endret innsats eller odds.

  Vi vil kansellere alle tilbud om spill som forblir utestående på det tidspunktet vi lukker et marked.

 9. Minimumsinnsats og maksimal innsats

  Avhengig av produkt eller type marked du satser på, og avhengig av hvilken valuta du bruker, er det gjeldende minimumsinnsatser . Disse minimumsinnsatsene kan endres, og de kan variere avhengig av om du er på vår side eller bruker spilltjenesten på telefon. Du har ikke lov til å plassere spill eller prøve å plassere spill som er under minimumsgrensen for innsatsstørrelse, og gjør du dette kan det føre til at kontoen din blir permanent stengt.

  Innsatsgrensen din er representert av den minste av: (i) din «tilgjengelige for spill»-saldo som vist på kontoen din, og (ii) din «eksponeringsgrense» (som er tilgjengelig i «Kontosammendrag»-fanen under «Min konto»). Men i tilfeller der vi behandler et tilbud for et spill eller aksepterer et spill på et beløp utenfor gjeldende grenseverdier, vil dette spillet likevel stå.

 10. Oppgjør av spill

  I henhold til disse generelle betingelsene og eventuelle gjeldende spesifikke betingelser, vil vi avgjøre markeder i henhold til våre Regler og forskrifter for Exchange og Regler og forskrifter for Sportsbook. Vi forbeholder oss retten til å reversere eller endre oppgjør i tilfelle et marked ikke gjøres opp riktig. Dette kan føre til endringer på kontoen din for å gjenspeile endringer i oppgjøret av marked, og hvis det ikke er nok midler på kontoen din, kan vi kreve at du setter inn penger på kontoen din for å dekke den utestående saldoen. Vi varsler deg hvis kontoen din får en negativ saldo (dvs. at du skylder Betfair-penger), og hvis du, etter varselet, enten:

  • ikke sett inn penger på kontoen innen rimelig tid, som angitt i meldingen vår til deg, eller
  • du unnlater å gjøre de relevante innbetalingene til kontoen din i henhold til enhver betalingsplan som avtalt mellom deg og Betfair; eller
  • du indikerer til Betfair at du ikke har til hensikt å sette inn penger på kontoen din for å dekke den utestående saldoen,
  forbeholder vi oss retten til å suspendere kontoen din og/eller ta passende rettslige tiltak for å søke å få krev inn gjelden, i sin helhet, fra deg.

  Alle gevinster eller tap knyttet til spill på et marked vil bli avrundet til nærmeste to desimaler. Hvis beløpet slutter på 0,5, rundes det opp.

 11. Utnytte avrundingen

  Du har ikke lov til å plassere spill eller prøve å plassere spill som bevisst benytter seg av Betfairs avrunding til nærmeste krone eller øre. Alle spill som forsøker på dette, vil automatisk bli kansellert.

  Betingelser knyttet til oss

 12. Provisjon og betalingsstruktur

  Vi tar en provisjon som regnes ut ved å referere til nettogevinsten din på et marked. Dine innsatser for spill som er plassert på Exchange er derfor ikke relevante for beregningen av provisjonen du betaler. Mer spesifikt representerer ikke disse innsatsene godtgjørelse for tjenestene i forbindelse med Exchange.

  I enkelte spesielle tilfeller kan det hende at du også må betale visse andre avgifter. Se Betfair-avgifter i Om oss-seksjonen, som forklarer i detalj hvordan alle gebyrer og provisjoner beregnes.

  Vi forbeholder oss retten til å endre retningslinjene våre slik det er fastsatt i Betfair-avgifter, som endret fra tid til annen.

  Vi vil beregne beløpene du skylder oss, og deretter varsle forvalteren. Forvalteren vil trekke slike beløp fra kontoen din og betale slike beløp til oss i henhold til forvaltningsfullmakten.

  Alle beløp som skyldes oss vil bli avrundet til de nærmeste to desimaler. Hvis beløpet slutter på 0,5, rundes det opp.

 13. Saker utenfor vår rimelige kontroll

  Uten å berøre våre forpliktelser i de forskjellige lovene og forskriftene i jurisdiksjonene der vi har lisens, er vi ikke ansvarlige for tap eller skade du måtte lide på grunn av: force majeure; strømbrudd; handel eller arbeidskonflikt; handling, svikt eller unnlatelse av regjering eller myndighet; hindring eller svikt av telekommunikasjonstjenester; eller annen forsinkelse eller feil forårsaket av en tredjepart eller på annen måte utenfor vår kontroll. I et slikt tilfelle forbeholder vi oss retten til å avbryte eller suspendere våre tjenester uten å påta oss noe ansvar.

  Vi er ikke ansvarlige for feil på utstyr eller programvare uansett årsak, uansett hvor utstyret er plassert eller administrert, eller om de er under direkte kontroll eller ikke, som kan hindre driften av tjenestene, hindre plassering av tilbud på spill eller bekreftelse av spill, eller hindre deg i å kontakte oss.

  Vær oppmerksom på at hvis du plasserer et spill med den hensikt å deretter plassere et annet spill for å redusere risikoen fra det første spillet (inkludert ved å bruke Betfairs «Innkasser»-funksjon), er det aldri noen garanti for at tjenestene er tilgjengelige på det tidspunktet du ønsker å plassere det andre spillet (dette er tilfelle uansett om tjenestenes utilgjengelighet skyldes noe utenfor vår rimelige kontroll).

  Vi er ikke ansvarlige for at en tredjepart ikke utfører noe i denne avtalen.

 14. Erstatning

  Du godtar å holde oss og våre tilknyttede selskaper, partnere, ledere, agenter og ansatte skadesløse fra eventuelle forpliktelser, krav, tap eller krav fra tredjepart som oppstår på grunn av ditt brudd på denne avtalen (inkludert dokumenter som er innarbeidet som referanse) eller på grunn av brudd på lover eller tredjeparts rettigheter.

  Du erkjenner at Betfair og deres tilknyttede selskaper innehar informasjon om identiteten din, inkludert, men ikke begrenset til, navn, adresse og betalingsinformasjon. Du samtykker til at vi stoler på denne informasjonen når vi inngår denne avtalen, og du samtykker til å holde oss fri fra usannheter eller unøyaktighet i informasjonen du gir oss.

 15. Ansvarsbegrensning

  Vi ser bort fra alle garantier for tilfredsstillende kvalitet og/eller egnethet for det tiltenkte formålet og/eller nøyaktigheten og fullstendigheten av tjenestene.

  Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg for noe tap du måtte lide som følge av misbruk av passordet ditt, eller i tilfelle telefontjenesten, av telefonnummeret ditt, og vi aksepterer ikke noe ansvar som følge av dets uautoriserte bruk, enten uredelig eller på annen måte.

  Vi eller noen av våre leverandører påtar oss ikke noe ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av bruk av tjenestene. Under ingen omstendigheter vil vårt ansvar i henhold til denne avtalen eller ved kontraktbrudd, erstatningsansvar eller på annen måte overstige din eksponeringsgrense som angitt på kontoen din. Under ingen omstendigheter skal vi være ansvarlige for eventuelle indirekte, spesielle eller følgeskader, tap av fortjeneste (direkte eller indirekte) eller fordelen ved et spill som oppstår ved brudd på kontrakt, uaktsomhet, rimelig plikt (inkludert for å unngå tvil i forbindelse med eventuelle veddemål eller marked(er) som er annullert av oss), eller annet ansvar selv om vi var blitt underrettet om eller er kjent med (eller burde ha vært kjent med) muligheten for slike skader eller tap.

  Ingenting i denne avtalen utelukker vårt ansvar med hensyn til død og personskade som følge av vår uaktsomhet, eller uaktsomhet av våre ansatte, agenter eller underleverandører.

 16. Motregningsrett

  Vi kan når som helst, uten varsel til deg, varsle forvalteren om å motregne ethvert ansvar du skylder oss eller våre kunder, inkludert (uten begrensning) i forbindelse med en Betfair-konto i ditt navn eller som vi mener er under din kontroll:

  1. mot eventuelle midler som oppbevares på en annen Betfair-konto i ditt navn eller som vi mener er under din kontroll i samsvar med vilkårene i forvaltningsfullmakten; og/eller
  2. mot ethvert erstatningsansvar som vi avgjør du har til oss i henhold til disse vilkårene, inkludert (uten begrensning) som følge av Betfair-avgiftene.
 17. Immaterielle rettigheter

  Sporting Exchange Limited («TSEL») en en del av Betfair-gruppen av selskaper, er eier av:

  1. all opphavsrett og alle relaterte rettigheter til nettstedet vårt, inkludert, uten begrensning, rettigheter i databaser og alle rettigheter i alle oddsdata og relatert innhold på nettstedet vårt, med unntak av visse rettigheter fra tredjeparter (referert til nedenfor);
  2. alle varemerkerettigheter, enten de er registrert eller ikke registrert, i og til BETFAIR og BETFAIR-logoen; og
  3. domenenavnet www.betfair.com som er hovedsiden vår («URL»).

  Følgende bruk av oddsdata eller andre data eller innhold fra vårt nettsted eller via API eller noen andre Betfair-data fra en hvilken som helst annen kilde (samlet Betfair-data) er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra TSEL på forhånd:

  1. kommersiell bruk av enhver person; og/eller
  2. enhver bruk til ethvert formål av en konkurrent av Betfair-gruppen av selskaper, eller en ansatt, entreprenør eller agent for en slik konkurrent («begrenset person»), forutsatt at begrensede personer alltid kan plassere spill.

  Skjermskraping, nettskraping eller annen automatisk eller manuell innsamling av Betfair-data, for kommersiell eller personlig bruk, av enhver person er uttrykkelig forbudt.

  Enhver uautorisert bruk av noen av rettighetene ovenfor kan føre til rettsforfølgelse eller at handling tas mot deg.

  Du gir herved TSEL absolutt alle opphavsrettigheter og alle andre immaterielle rettigheter over hele verden i alle medier, uansett om de nå er kjent eller utvikles i fremtiden, under hele opphavsrettsperioden, inkludert gjennom nåværende tildeling av fremtidig opphavsrett og alle andre rettigheter, for alle tilbud om spill eller spill plassert av deg på vår side.

  Alle data som er lisensiert til Betfair og/eller TSEL fra tredjeparter, er kun ment for bruk på nettstedet vårt, og de kan ikke brukes til kommersielle formål uten tillatelse fra slike tredjeparter.

  Betingelser relatert til andre tjenester

 18. Informasjonstjenester

  Fra tid til annen kan Betfair gi deg tilgang til forskjellig informasjon og innhold. Dette kan omfatte skjemadata, resultater, videostrømming, kommende arrangementer, klokkeslett og dato for arrangementer, gjeldende resultater, forløpt tid og annen informasjon knyttet til et sportsarrangement. Slik informasjon kan være oppgitt:

  1. via nettstedet vårt (inkludert mikrosider og som en del av data om startende og/eller resultattjenester), spilltjenesten på telefon, e-post eller andre måter å kommunisere på; og/eller
  2. via koblinger til tredjeparters nettsteder.

  Slik informasjon er beskrevet i disse vilkårene samlet som «informasjon».

  Informasjonen leveres av Betfair eller er hentet fra en tredjepart. Selv om noe informasjon kan beskrives som «live», eller det kan være underforstått at slik informasjon er «live», bør du være oppmerksom på at disse dataene kan være underlagt en tidsforsinkelse. Informasjonen kan også være unøyaktig. Du bør også være oppmerksom på at andre Betfair-kunder kan ha tilgang til bilder og/eller data som er raskere og/eller mer nøyaktige enn informasjonen. Informasjonen leveres «som den er» og er kun ment som veiledning. I den grad loven tillater det, gir Betfair ingen garantier av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, nøyaktigheten, kvaliteten, fullstendigheten eller aktualiteten av informasjonen.

  Hvis du er avhengig av informasjonen for å plassere spill, gjør du det på egen risiko. Betfair er ikke ansvarlig for noen handling som utføres eller ikke blir utført av deg som følge av din avhengighet av informasjonen, eller for noe tap eller skade (direkte eller indirekte) påført deg som et resultat av din bruk av informasjonen.

  Eventuelle koblinger til tredjeparters nettsteder innebærer ikke en anbefaling fra Betfair om noen produkter eller tjenester som er tilgjengelige på slike nettsteder. Du bruker slike nettsteder på egen risiko, og Betfair tar ikke ansvar for innholdet på, eller bruk av, slike nettsteder.

 19. Betfair-fora

  Fra tid til annen kan Betfair gi deg tilgang til et fora på nett for chat («Betfair-fora»). Hvis du bruker Betfair-fora, godtar du å være bundet av vilkårene til Betfair-fora. Vilkårene til Betfair-fora er innlemmet i denne avtalen som referanse.

  Vi er ikke ansvarlige overfor deg for eventuelle ærekrenkende innlegg skrevet av deg eller forbundet med deg. Du samtykker i å holde Betfair skadesløs mot ethvert tap som er påført av Betfair eller noen av dets tilknyttede selskaper som følge av ethvert innlegg på Betfair-fora gjort av deg.

  Du gir Betfair en ugjenkallelig og vedvarende lisens til å bruke eller reprodusere alle foruminnlegg som du har skrevet for et hvilket som helst formål, og uansett hvilken jurisdiksjon. Der vi har til hensikt å bruke et foruminnlegg til markedsføringsaktiviteter, vil vi be om ditt samtykke.

  Generelle betingelser

 20. Overdragelse

  Du kan ikke overdra noen del av denne avtalen uten Betfair sitt skriftlige samtykke, men Betfair kan når som helst overdra enhver del eller hele avtalen til en tredjepart. Hvis Betfair velger å gjennomføre en overdragelse, vil vi varsle om denne endringen. Hvis du ikke godtar dette, vil du ikke kunne fortsette å bruke tjenestene våre, men du skal alltid kunne ta ut midlene dine i henhold til disse vilkårene.

 21. Delvis ugyldighet

  I tilfelle noen bestemmelse i denne avtalen anses, av en kompetent myndighet, som ikke håndhevbar eller ugyldig, skal den aktuelle bestemmelsen modifiseres slik at den kan håndheves i tråd med intensjonen til originalteksten, i den grad det er tillatt av gjeldende lov. Gyldigheten og rettskraften til de resterende bestemmelsene i denne avtalen skal ikke påvirkes.

 22. Konfliktløsning

  Hvis det oppstår en tvist mellom oss og deg, samtykker vi begge til å følge prosedyren i retningslinjene våre for tvisteløsning, som endret fra tid til annen.

 23. Endringer

  Vi forbeholder oss retten til å foreta immaterielle endringer på nettstedet vårt og alle veiledninger og retningslinjer som er inkludert på nettstedet vårt, inkludert denne avtalen, når som helst.

  Hvis vi foretar vesentlige endringer i disse vilkårene, vil vi gi deg så tidlig forhåndsvarsel om endringene som praktisk mulig, men uansett vil kundene bli varslet om vesentlige endringer før de trer i kraft. Vesentlige endringer vil bli formidlet til deg via en melding som dukker opp på Internett og/eller mobilen din når du logger deg på kontoen. Etter at du har fått beskjed om endringene, vil du bli bedt om å godta endringene for å kunne fortsette å bruke tjenestene våre. Hvis du fortsetter å bruke tjenestene etter at du har blitt varslet om vesentlige endringer, og etter at du har indikert at du godtar dem, anses det som at du godtar endringene. Hvis du ikke godtar de vesentlige endringene, vil du ikke kunne fortsette å bruke tjenestene, men du skal alltid kunne ta ut pengene dine i henhold til disse vilkårene.

 24. Kommunikasjon og varsler

  Kommunikasjon og varsler som du skal gi oss i henhold til denne avtalen (annet enn de utvekslingene av informasjon som skjer under normal drift av siden) skal leveres til oss som beskrevet i seksjonen Kontakt oss.

 25. Engelskspråklig versjon

  Denne avtalen er utarbeidet på flere språk enn engelsk. Hvis det oppstår forskjeller mellom den engelske versjonen og en annen oversatt versjon, er det den mest fordelaktige for kunden som gjelder.

 26. Hele avtalen

  Denne avtalen og vilkårene som uttrykkelig er innlemmet i den utgjør hele og eneste avtale mellom partene med hensyn til dens innhold, og hver part bekrefter at den ikke er blitt lokket til å akseptere denne avtalen, og at den ikke er gitt noen garanti (inkludert særlig enhver garanti med hensyn til salgbarhet, egnethet for formål eller uavbrutt funksjonalitet), representasjon, erklæring, forsikring, pakt, avtale, tilbyder, skadesløshet eller forpliktelse av noe annet slag enn det som uttrykkelig er angitt i denne avtalen og, i den grad det er tilfelle, fraskriver seg ubetinget og ugjenkallelig alle krav, rettigheter eller rettsmidler som den ellers kunne ha hatt i forbindelse heri.

 27. Ingen fraskrivelse

  Ingen feil eller forsinkelser som følge av at en part utøver noen av sine rettigheter i henhold til denne avtalen, skal fungere som en fraskrivelse av denne, og ingen enkelt eller delvis utøvelse av slike rettigheter skal hindre annen eller ytterligere utøvelse av denne eller noen annen rettighet.

 28. Gjeldende lov og jurisdiksjon

  Denne avtalen er underlagt lovene i og jurisdiksjonen til domstolene i landet som er angitt i avsnittet «Gjeldende lov og jurisdiksjon» for de relevante spesifikke betingelsene som gjelder for din bestemte spilltransaksjon.

Seksjon 2: Spesifikke betingelser for kunder spill på Exchange utenom australasiatiske kunder

Kunder i Storbritannia: TSE Malta LP («Betfair») tilbyr en veddemålsbørs der våre britiskregistrerte kunder kan spille mot hverandre («Exchange») på de ulike markedene tilgjengelig på vår side («markeder»).

For kunder som ikke bor i Storbritannia: Betfair International Plc («Betfair») tilbyr en veddemålsbørs der våre kunder som ikke er i Storbritannia, kan spille mot hverandre på de markedene som er tilgjengelige på vår side («markeder»).

Vennligst les disse spesifikke vilkårene og de generelle betingelsene nøye før du foretar noen tilbud om spill eller godtar noen spill på Exchange.

Hvis du er en britiskregistrert kunde og spilltransaksjonen din er dekket av disse spesifikke betingelsene, er referanser til «Betfair», «vi», «oss» og/eller «vår» i disse spesifikke betingelsene og i de generelle betingelsene til TSE Malta LP.

Hvis du er en ikke-britisk kunde og spilltransaksjonen din er dekket av disse spesifikke betingelsene, er referanser til «Betfair», «vi», «oss» og/eller «vår» i disse spesifikke betingelsene og i de generelle betingelsene til Betfair International Plc.

Ved å delta i spilltransaksjoner på Exchange, aksepterer du å være bundet av disse spesifikke betingelsene så vel som de generelle betingelsene (samlet «avtalen»).

Spesifikke betingelser for din bruk av Exchange

 1. Din oppførsel

  Du vil til enhver tid handle i god tro i forhold til motpartene til dine spill som du har satt gjennom Exchange, og slike motparter vil være i stand til å gjennomføre denne plikten direkte mot deg. Spesielt vil du ikke plassere spill på Exchange i strid med idrettsregler, bestemmelser eller regler for atferd som gjelder for deg.

 2. Personvern

  Vi kan, etter vår egen og absolutte diskresjon, gi deg detaljer om motparten til dine spill, men bare hvis vi er tilfreds med at slike motparter har handlet i strid med sin plikt om god tro. Til dette formålet samtykker du uttrykkelig i at dine personopplysninger frigis i henhold til UK Data Protection Act 2018, the Malta Data Protection Act 2001, the Gibraltar Data Protection Act 2004, the Australian Privacy Act 1988 og andre gjeldende lover.

  Spesifikke betingelser for din spilling på Exchange

 3. Drift av Exchange

  Vi forbeholder oss retten til å nekte å legge inn tilbudet ditt på vår Exchange uten å gi deg beskjed om dette på forhånd.

  Vi kan begrense deg fra å bruke programmer som automatisk plasserer spill innenfor visse parametere (for eksempel å satse for eller mot til en bestemt odds) («boter») enten generelt eller i forhold til en spesifikk bot, hvis vi tror at du har brukt en bot:

  1. til skade for virksomheten vår,
  2. til å plassere spill på eller manipuler et marked med den hensikt eller effekt å påvirke integriteten til Exchange eller ethvert marked på en negativ måte.

  Du kan ikke nominere personer til å være motparter til noen av dine tilbud om spill.

  Vi garanterer ikke at alle tilbud som vises som utestående på nettstedet vårt (eller kommunisert av en Betfair-telefonoperatør som utestående) vil være tilgjengelige for deg. Hele eller en del av tilbudet om et spill som vises på nettstedet vårt eller kommuniseres av en Betfair-telefonoperatør som tilgjengelig på Exchange med bestemt odds eller pris, kan bli kansellert av en eller flere motparter før din aksept blir behandlet av Exchange (denne risikoen er spesielt relevant når du bruker telefontjenesten, fordi instruksjonene må leses tilbake til deg før de sendes til Exchange, noe som uunngåelig fører til en ytterligere liten forsinkelse). I dette tilfellet vil tilbudet om et spill bli trukket tilbake før din godkjennelse av tilbudet er bekreftet. Ditt mislykkede forsøk på å godta spillet som tidligere var tilbudt vil imidlertid bli lagt ut som et tilbud til andre kunder.

  Betfair eller konsernet kan av og til plassere spill på Exchange. Slike spill representerer en liten del av det totale volumet av spillaktivitet på Exchange. Vi vil vanligvis plassere slike spill i en av følgende to situasjoner:

  • på mindre likvide markeder for å forbedre «likviditeten» og stimulere markedsaktiviteten («likviditeten» er pengebeløpet du kan satse på hvert valg). Vi kan gjøre dette på ekstramarkeder (spesielt når markedet først gjøres tilgjengelig) eller på markeder på mindre populære arrangementer. Begrunnelsen for å gi denne likviditeten, er å forbedre spillmulighetene for kundene våre; og
  • for å redusere Betfair-gruppens forpliktelse for et bestemt utfall. Vi kan gjøre dette på et høyt profilert arrangement der Sportsbook har en svært stor eksponering for det utfallet.

  Hvis Betfair eller konsernet plassere spill på Exchange:

  • vil de bare gjøre det i samsvar med Betfairs vilkår samt relevante lisenser for drift; og
  • de vil ikke ha noen fordel i forhold til andre kunder og de vil plassere disse spillene på samme måte som en vanlig kunde ville plassert dem.

  Ansatte hos Betfair eller konsernet har lov til å plassere spill på Exchange. Slike spill plasseres i samsvar med Betfairs retningslinjer. Ansatte har ingen fordel over andre kunder når de plasserer spill, og de plasserer spillene på samme måte som en vanlig kunde ville plassert dem.

 4. Bruk beste odds

  Bruk beste odds-funksjonen lar kundene få bekreftet spillene sine til best mulig odds på Exchange.

  Med Bruk beste odds-funksjonen slått på, hvis bedre odds er tilgjengelig, eller blir tilgjengelig, etter at du har plassert spillforespørselen din, vil spillet ditt automatisk bekreftes med den forbedrede oddsen.

  Men hvis Bruk beste odds.funksjonen er slått av, vil ikke spillet ditt bekreftes hvis bedre odds er tilgjengelig, eller blir tilgjengelig, etter at du har plassert spillforespørselen din. I stedet vil spillforespørselen din utløpe, og du vil bli bedt om å plassere spillet på nytt med den forbedrede oddsen.

  Bruk beste odds-funksjonen er slått på som standard for alle kunder, og dette er Betfairs anbefalte innstilling. Ved å bruke Exchange, godtar du at funksjonen Bruk beste odds-funksjonen er slått på som standard. Bor du imidlertid i Storbritannia og ønsker å deaktivere Bruk beste odds-funksjonen, finnes det en bryter som gjør at du kan slå av funksjonen når som helst.

  Du kan finne ut mer om Bruk beste odds-funksjonen, og hvordan du slår den av, ved å gå til https://support.betfair.com/app/answers/detail/a_id/404/ og søke etter «Bruk beste odds».

 5. MatchMe

  MatchMe er en funksjon som gjør det enklere å få bekreftet spillene dine.

  Med MatchMe slått på kan du få spillene dine bekreftet til odds innenfor på forhånd definerte terskler hvis oddsen blir dårligere, noe som sørger for at du får bekreftet flere spill på veddemålsbørsen.

  MatchMe-funksjonen er slått av som standard for alle kunder. Du kan imidlertid slå den på og av ved innsatsnivp på kupongen, eller ved å gå til Oddsalternativer i Innstillinger.

  Hvis MatchMe ikke kan hjelpe deg med spillet ditt, vil det plasseres som et ubekreftet spill til den opprinnelige ønskede oddsen.

  Du kan finne ut mer om MatchMe-funksjonen, og hvordan du slår den på, ved å gå til https://support.betfair.com/app/answers/detail/a_id/10001/ og søke etter «MatchMe».

 6. Cross-matching

  I tillegg til å bare bekrefte spill for og spill mot på samme valg, drar mange markeder hos Betfair fordel av en prosess som kalles «cross-selection matching» og «cross-market matching» for å bekrefte spill (samlet omtalt som «cross-matching»):

  • Cross-selection matching: Ved å bruke cross-selection matching, kan det være mulig for en spillforespørsel å bli bekreftet til bedre odds enn det som kunne oppnås ved kun å vurdere spill for og spill mot på samme valg, ved også å vurdere ubekreftet «likviditet» på de gjenværende valgene i et marked.
  • Cross-market matching: Noen valg i et bestemt marked tilsvarer én eller flere kombinasjoner av spill i andre markeder på samme arrangement (for eksempel markedene Kampodds, Asiatisk handikap, Riktig resultat og Antall mål). Ved bruk av cross-market matching kan det være mulig for en spillforespørsel å bli bekreftet til en bedre odds enn det som kunne oppnås bare ved å ta hensyn til spill for og spill mot på samme valg, ved også å vurdere ubekreftet likviditet på valg i andre markeder på samme arrangement.

  Med unntak av spill plassert på «Betfair startodds», kan spill på Exchange bare bekreftet til oddsene som er et gyldig trinn på Betfairs oddsstige. Dette er tilfelle enten det bare er et enkelt spill for bekreftet mot et spill mot, eller et spill som er bekreftet med cross-matching. Hvor spillet er bekreftet med cross-matching, vil prosessen bekrefte kundens spill med beste odds som er et gyldig trinn på Betfairs oddsstige.

  Under visse omstendigheter, fordi cross-matching-prosessen bare kan bekrefte til odds som er et gyldig trinn på Betfairs oddsstige, vil dette resultere i at Betfair generere en liten tilleggsinntekter fra cross-matching-spill.

  Spill vil kun bekreftes med cross-matching-prosessen hvis det vil resultere i en bedre odds for kunden enn å bekrefte spillet mot et motstående spill på samme valg.

  Uansett om et spill blir bekreftet med cross-matching, når mer enn ett ubekreftet spill til samme odds kan brukes til å bekrefte en innkommende spillforespørsel fra kunde, vil spill alltid bekreftes i den rekkefølgen de ble mottatt (med andre ord «førstemann til mølla»-prinsippet).

 7. Våre detaljer

  Kunder i Storbritannia: TSE Malta LP er et Limited Partnership registrert i Gibraltar. Den registrerte adressen er 57/63 Line Wall Road, Gibraltar og adressen for korrespondanse er Triq il-Kappillan Mifsud, St. Venera, Malta, SVR 1851.

  For kunder som ikke bor i Storbritannia: Betfair International Plc er et offentlig allmennaksjeselskap som er registrert på Malta under nummer C52779. Registrert kontoradresse er Level 2, Spinola Park, Mikiel Ang. Borg Street, St. Julians, SPK1000, Malta.

  Betfair International Plc er lisensiert og regulert i Malta av Malta Gaming Authority («MGA»). MGA er regulatoren for alle spillformer på Malta. Hvis du vil ha mer informasjon om MGA, kan du gå til www.mga.org.mt.

 8. Gjeldende lov og jurisdiksjon

  Når det er snakk om registrerte kunder i Storbritannia, er denne avtalen underlagt lovene i England. Når det kommer til kunder som ikke er britiske, er denne avtalen underlagt lovene på Malta. I begge tilfeller underkaster partene herved seg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England i forbindelse med alle tvister i henhold til denne avtalen.

  Tredjeparter har ikke muligheten til å håndheve noen del av denne avtalen, bortsett fra motparters rettigheter til å håndheve din plikt til god tro direkte mot deg. Denne avtalen kan imidlertid endres når som helst uten samtykke fra eventuelle motparter til spill som er inngått gjennom Exchange.

  Disse spesielle betingelsene er utarbeidet på flere språk enn engelsk. Hvis det oppstår forskjeller mellom den engelske versjonen og en annen oversatt versjon, er det den mest fordelaktige for kunden som gjelder.

 9. Eksepsjonelle omstendigheter

  Selv om det er meningen at Exchange skal operere under Betfairs Gambling Commission-lisens for kunder som er registrert i Storbritannia og under Betfairs maltesiske lisens for kunder som ikke er registrert i Storbritannia, forbeholder vi oss retten til når som helst, inkludert, uten begrensning, i forbindelse med katastrofegjenopprettingsformål:

  1. å be om at et annet selskap i Betfair-gruppen, for egen regning, tilbyr deg spillfasiliteter; eller
  2. å overdra denne avtalen til et annet selskap i Betfair-gruppen, der slike selskaper vil fungere som agent for, og levere tjenester til oss, for å sikre at Exchange vil være tilgjengelig for deg, i henhold til disse spesifikke betingelsene og de generelle betingelsene.

Seksjon 3: Spesifikke betingelser for australasiatiske kunder

Betfair Pty Limited tilbyr en veddemålsbørs der våre kunder (som er australasiatiske kunder) kan komme med tilbud om spill og godta tilbud om spill («Exchange»).

Vennligst les disse spesifikke betingelsene og Oddsspill – Generelle betingelser nøye, før du spiller på Exchange.

Hvis du og spilltransaksjonen din er dekket av disse spesifikke betingelsene, er referanser til «Betfair», «vi», «oss» og/eller «vår» i disse spesifikke betingelsene og i de generelle betingelsene til Betfair Pty Limited.

Ved å delta i spilltransaksjoner på Exchange, aksepterer du å være bundet av disse spesifikke betingelsene så vel som de generelle betingelsene (samlet «avtalen»).

Spesifikke betingelser for din bruk av Exchange

 1. Din oppførsel

  Du vil til enhver tid handle i god tro i forhold til motpartene til dine spill som du har satt gjennom Exchange (inkludert Betfair), og slike motparter vil være i stand til å gjennomføre denne plikten direkte mot deg. Spesielt vil du ikke plassere spill på Exchange i strid med idrettsregler, bestemmelser eller regler for atferd som gjelder for deg.

 2. Drift av Exchange

  Exchange har tilbud om spill som forblir tilgjengelige for godkjenning av deg når som helst. Identiteten til motparten for spillet ditt er avhengig av hvor du og andre relevante kunder bor.

  Vi forbeholder oss retten til å nekte å legge inn tilbudet ditt på vår Exchange uten å gi deg beskjed om dette på forhånd.

  Vi kan begrense deg fra å bruke programmer som automatisk plasserer spill innenfor visse parametere (for eksempel å satse for eller mot til en bestemt odds) («boter») enten generelt eller i forhold til en spesifikk bot, hvis vi tror at du har brukt en bot:

  1. til skade for virksomheten vår,
  2. til å plassere spill på eller manipuler et marked med den hensikt eller effekt å påvirke integriteten til Exchange eller ethvert marked på en negativ måte.

  Hvis vi gjør det, vil vi ta rimelige skritt for å gjøre deg oppmerksom på dette. I tillegg til den vanlige prosesser for å bekrefte spill, bruker mange markeder hos Betfair en prosess som kalles cross-selection matching («cross-matching») til å bekrefte spill. Når en spillforespørsel ikke kan bekreftes av et motstående spill på samme valg, vil cross-matching forsøke å bekrefte spillforespørselen med ubekreftet likviditet på de gjenværende valgene i markedet.

  Vi garanterer ikke at alle tilbud som vises som utestående på nettstedet vårt (eller kommunisert av en Betfair-telefonoperatør som utestående) vil være tilgjengelige for deg. Hele eller en del av tilbudet om et spill som vises på nettstedet vårt eller kommuniseres av en Betfair-telefonoperatør som tilgjengelig på Exchange med bestemt odds eller pris, kan bli kansellert av en eller flere kunder før din aksept blir behandlet av Exchange (denne risikoen er spesielt relevant når du bruker telefontjenesten, fordi instruksjonene må leses tilbake til deg før de sendes til Exchange, noe som uunngåelig fører til en ytterligere liten forsinkelse). I dette tilfellet vil tilbudet om et spill bli trukket tilbake før din godkjennelse av tilbudet er bekreftet. Ditt mislykkede forsøk på å godta spillet som tidligere var tilbudt vil imidlertid bli lagt ut som et tilbud til andre kunder.

  Vi tillater deg bare å plassere et tilbud på Exchange hvis du overholder disse vilkårene. Hvis vi tillater deg å komme med et tilbud for et spill, men deretter mistenker at du er eller var, på det tidspunktet tilbudet ble gitt, i brudd med denne avtalen, kan vi etter eget skjønn trekke tilbudet fra vår Exchange, annullere alle utestående spill på kontoen din, og terminere kontoen din.

  Hvor du plasserer både et spill for og et spill mot på samme valg til samme odds, og spillet ditt for bekreftes mot spillet ditt mot, vil Betfair gjøre spillet ugyldig og ingen omsetningstransaksjon vil oppstå.

  Når du plasserer både et spill for og et spill mot på samme valg til samme odds, og spillet ditt for eller mot bekreftes mot andre kunder, vil Betfair gjøre spillet ugyldig, og ingen omsetningstransaksjoner vil oppstå med deg. I disse omstendighetene vil Betfair bekrefte de utestående tilbudene for spill gjort av andre kunder.

 3. Dine tilbud om spill

  Betfair fungerer som motpart: Når tilbudet ditt om spill bekreftes i sin helhet eller delvis av Betfair mot mottilbudet til en annen australasiatisk kunde, vil tilbudet ditt, eller en del av dette i den grad bare deler av det er bekreftet mot en annen australasiatisk kunde, bli godtatt av Betfair som motpart i henhold til denne avtalen.

  Betfair fungerer som tilrettelegger: Når tilbudet ditt om et spill blir bekreftet helt eller delvis mot mottilbudet til en annen kunde (dvs. en annen enn en australskasiatisk kunde), vil tilbudet ditt, eller en del av det i den grad bare en del av det er bekreftet mot den kunden, bli akseptert av den andre parten i samsvar med denne avtalen. I disse omstendighetene fungerer Betfair utelukkende som tilrettelegger og ikke som motpart.

  Når Betfair fungerer som en motpart:

  1. Vi kan velge, under visse svært begrensede omstendigheter, å nominere en eller flere av våre partnere eller fellesforetak til å akseptere tilbudene dine om spill og fungere som motpart i sin helhet eller delvis i samsvar med denne avtalen
  2. Et tilbud som du gjør om et spill er åpent for aksept av oss som motpart i sin helhet eller delvis i samsvar med disse vilkårene. Vi vil bare akseptere tilbudet ditt om spill i den grad vi kan nøyaktig matche risikoen for oss å akseptere tilbudet gjennom én eller flere andre kunder som bruker vår tjeneste og samtidig akseptere et tilbud av oss på samme vilkår.
  3. Du spiller med oss, ikke med andre kunder som bruker tjenesten vår. Vi vil legge ut informasjon om tilbudet ditt til oss på vår Exchange. Et tilbud som er lagt ut på vår Exchange, utgjør også et tilbud av oss til hver av våre andre kunder, og kan godtas av dem i henhold til de vilkår som gjelder for den kunden. Ditt tilbyd om spill til oddsen eller prisen du velger, eller til bedre odds eller en bedre pris, kan være høyere eller lavere, avhengig av om du backer, layer, selger eller kjøper et utfall, uten å øke eksponeringen, hvis det er til din fordel.
  4. Et tilbud om et spill du gjør på Exchange forblir åpent for aksept av oss, med mindre det blir riktig annullert i henhold til avsnitt 8 i delen Oddsspill – Generelle betingelser.
  5. Tilbudet ditt til oss om spill kan publiseres på Exchange alene eller i kombinasjon med andre tilbud om spill på samme marked.
 4. Våre detaljer

  Betfair Pty Limited («Betfair Australia») er et aksjeselskap registrert i Victoria med registrert kontoradresse Darwin Racecourse, Dick Ward Drive, Fannie Bay, Northern Territory 0820 (ACN 110 084 985), Australia. Selskapet er lisensiert i Nordterritoriet i Australia.

  Betfair Australia har lisens til å drive Exchange under australsk lov. Exchange kan til enhver tid drives under en lisens som eies av et annet selskap tilknyttet Betfair Australia, og hvis det er tilfelle, kan Betfair Australia overdra denne avtalen til et slikt selskap.

  Selv om det er ment at Exchange skal operere under Betfair Australias eksisterende lisens, forbeholder vi oss retten til, når som helst, å endre driften av Exchange til en annen jurisdiksjon, inkludert, uten begrensning, for katastrofegjenopprettingsformål. I dette tilfellet vil et annet selskap i en annen jurisdiksjon fungere som agent for, og levere tjenester til Betfair Australia, for å sikre at Exchange vil være tilgjengelig for deg, i henhold til disse spesifikke betingelsene og de generelle betingelsene.

 5. Personvern

  Vi kan, etter vår egen og absolutte diskresjon, gi deg detaljer om motparten til dine spill, men bare hvis vi er tilfreds med at slike motparter har handlet i strid med sin plikt om god tro. Til dette formålet samtykker du uttrykkelig i at dine personopplysninger frigis i henhold til UK Data Protection Act 2018, the Malta Data Protection Act 2001, the Gibraltar Data Protection Act 2004, the Australian Privacy Act 1988 og andre gjeldende lover.

 6. Opplysninger

  Betfair garanterer det fulle oppgjøret for alle spill bekreftet, der disse spillene eller deler av disse er bekreftet av Betfair, som fungerer som en tilrettelegger eller en mellommann. Når en kunde ikke oppfyller sine forpliktelser, vil Betfair betale oppgjøret i sin helhet.

  Det er ingen utløpsdato på anledningen for kunder til å setter inn midler på sine konti.

 7. Omsetningskrav

  Det kan hende du må omsette midler satt inn før de kan tas ut. Det å omsette midler satt inn betyr å plassere spill med penger du har satt inn. Beløpet som satses bestemmer hvor mye som kan tas ut. Eksempel: Hvis du setter $ 50 inn på kontoen din, kan du bli bedt om å satse $ 50 før du kan ta saldoen ut av kontoen. Betfair forbeholder seg absolutt skjønn når det kommer til å avgjøre om en omsetning av midler kreves av en kontoinnehaver.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Denne avtalen er underlagt lovene i Nordterritoriet i Australia, og partene underkaster seg herved den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Australia.

Disse spesifikke betingelsene er utarbeidet på flere språk enn engelsk. Hvis det oppstår forskjeller mellom den engelske versjonen av disse spesifikke betingelsene og en eller flere av de ikke-engelske versjonene, skal den engelske versjonen være gjeldende.

Seksjon 4: Spesifikke betingelser for kunder som plasserer kombinasjonsspill

PPB Counterparty Services Limited gjør det mulig for deg å komme med tilbud om spill til oss, som vi kan velge om vi vil akseptere eller ikke, på nettstedet vårt («nettstedstjenesten»).

Vennligst les disse spesifikke betingelsene og de generelle betingelsene nøye før du foretar noen tilbud for kombinasjonsspill på siden vår.

Hvis du og spilltransaksjonen din er dekket av disse spesifikke betingelsene, er referanser til «Betfair», «vi», «oss» og/eller «vår» i disse spesifikke vilkårene og i de generelle vilkårene til PPB Counterparty Services Limited.

Ved å delta i spilltransaksjoner på siden vår, aksepterer du å være bundet av disse spesifikke betingelsene så vel som de generelle betingelsene (samlet «avtalen»).

Spesifikke betingelser relatert til kombinasjonsspill

 1. Plassere spill

  Når du plasserer et spill, spiller du med Betfair og ikke med andre kunder som bruker nettstedet vårt.

  Et tilbud som du gjør om et spill er åpent for aksept av Betfair som motpart i sin helhet eller delvis i samsvar med disse vilkårene.

  Når Betfair har akseptert tilbudet ditt, vil du ikke få lov til å endre vilkårene for det spillet eller avbryte eller trekke deg fra det spillet. Aksept av et tilbud av Betfair fullfører spillet.

  Til tross for noen påstander om det motsatte i denne avtalen, kan vi under visse, svært begrensede, omstendigheter velge å nominere et eller flere av våre partnerselskaper eller fellesforetak til å akseptere dine tilbud om spill. Hvis vi gjør det, vil vi ta rimelige skritt for å gjøre deg oppmerksom på dette.

 2. Oppgjør av spill

  Vi er ikke ansvarlige for oppgjøret av tilbud om spill hvis, av en eller annen grunn, vi ikke klarer å behandle eventuelle instruksjoner i god tid.

 3. Våre detaljer

  PPB Counterparty Services Limited («PCSL») er et aksjeselskap registrert på Malta under nummer C 40083. Registrert kontoradresse er Level 2, Spinola Park, Mikiel Ang. Borg Street, St. Julians, SPK1000, Malta.

  PCSL er lisensiert og regulert i Malta av Malta Gaming Authority («MGA»). Lisensnummer: MGA/CRP/131/2006 (utstedt 1. august 2018). MGA er regulatoren for alle spillformer på Malta. Hvis du vil ha mer informasjon om MGA, kan du gå til www.mga.org.mt.

  For kunder i Storbritannia er PCSL lisensiert og regulert av Gambling Commission. Hvis du vil ha mer informasjon om Gambling Commission, kan du gå til www.gamblingcommission.gov.uk.

  Selv om det er ment at nettsidetjenesten skal operere under PCSLs eksisterende lisens, forbeholder vi oss retten til, når som helst, å endre driften av nettsidetjenesten til en annen jurisdiksjon, inkludert, uten begrensning, for katastrofegjenopprettingsformål. I dette tilfellet vil et annet selskap i en annen jurisdiksjon fungere som agent for, og levere tjenester til PCSL, for å sikre at nettsidetjenesten vil være tilgjengelig for deg, i henhold til disse spesifikke betingelsene og de generelle betingelsene.

 4. Gjeldende lov og jurisdiksjon

  Når det er snakk om registrerte kunder i Storbritannia, er denne avtalen underlagt lovene i England. Når det kommer til kunder som ikke er britiske, er denne avtalen underlagt lovene på Malta. I begge tilfeller underkaster partene herved seg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England i forbindelse med alle tvister i henhold til denne avtalen.

 5. Engelskspråklig versjon

  Denne avtalen er utarbeidet på flere språk enn engelsk. Hvis det oppstår forskjeller mellom den engelske versjonen og en annen oversatt versjon, er det den mest fordelaktige for kunden som gjelder.

Seksjon 5: Spesifikke betingelser for kunder som plasserer Tote-spill

PPB Games Limited gjør det mulig for deg å plassere Tote-spill på siden vår («nettsidetjenesten»). Ved å plassere Tote-spill, vil du bli ansett å ha registrert deg hos PPB Games Limited. Australasiatiske kunder vil ikke kunne plassere Tote-spill.

Vennligst les disse spesifikke betingelsene og de generelle betingelsene nøye før du foretar noen tilbud om Tote-spill på siden vår.

Hvis du og spilltransaksjonen din er dekket av disse spesifikke betingelsene, er referanser til «Betfair», «vi», «oss» og/eller «vår» i disse spesifikke betingelsene og i de generelle betingelsene til PPB Games Limited.

Ved å delta i spilltransaksjoner på siden vår, aksepterer du å være bundet av disse spesifikke betingelsene så vel som de generelle betingelsene (samlet «avtalen»).

Spesifikke betingelser relatert til Tote-spill

 1. Motpart til Tote-spillene dine

  Når du plasserer et Tote-spill, spiller du med Betfair som motpart til spillet ditt.

  Et tilbud som du gjør om et spill er åpent for aksept av Betfair som motpart i sin helhet eller delvis i samsvar med denne avtalen.

  Til tross for noen påstander om det motsatte i denne avtalen, kan vi under visse, svært begrensede, omstendigheter velge å nominere et eller flere av våre partnerselskaper eller fellesforetak til å akseptere dine tilbud om spill.

 2. Plasser Tote-spillene dine

  Når du sender inn forespørselen din om Tote-spill til Betfair, vil vi trekke passende innsatsen fra Betfair-kontoen din, og vi vil deretter forsøke å inngå et tilsvarende spill i den relevante Tote-poolen («tilsvarende spill»). Mens vi prøver å inngå et tilsvarende spill, vil spillforespørselen din være «ventende», og du vil ikke få lov til å endre vilkårene for det spillet eller avbryte eller trekke det spillet. Vær imidlertid oppmerksom på at trekket av innsatsen fra Betfair-kontoen din ikke betyr at Tote-spillet ditt er akseptert.

  Tilsvarende spill vil vanligvis plasseres i løpet av et par sekunder . Når det tilsvarende spillet er plassert, vil Tote-kupongen på skjermen din vise status for spillet som «Spill plassert». Det er først når statusen til spillet er bekreftet som «Spill plassert» at spillet ditt er bekreftet og akseptert av Betfair.

  I det usannsynlige tilfellet at Betfair ikke klarer å plassere det tilsvarende spillet i den relevante Tote-poolen, av en eller annen grunn (inkludert problemer med Betfairs systemer), vil forespørselen din om Tote-spill mislykkes, spillet vil ikke aksepteres av Betfair, og Tote-spillet vil ikke bli plassert. Med andre ord er aksepten av Tote-spillet ditt helt og holdent betinget av at Betfair lykkes med å plassere tilsvarende spill i den aktuelle Tote-poolen. Betfair har ikke noe ansvar ovenfor deg (inkludert for penger du ville vunnet) hvis Betfair ikke er i stand til, eller av en eller annen grunn, å plasserer tilsvarende spill eller på annen måte mislykkes med å plassere spillforespørselen i tide.

  Vennligst se avsnitt 3 nedenfor for å finne ut hvordan du sjekker statusen til Tote-spillet ditt. Vær oppmerksom på, med mindre Tote-kupongen oppdateres etter at du har plassert Tote-spillet til å vise «Spill plassert», at du bør sjekke statusen til spillet ditt inne på «Min konto» for å bekrefte om spillet ditt har blitt plassert.

 3. Sjekke statusen til Tote-spillene

  For å sjekke om spillet ditt er vellykket plassert, anbefaler vi at du går til «Nåværende spill»-fanen under «Min konto», klikker på «Tote-spill»-knappen, og sjekker «Status»-kolonnen for å forsikre deg om at den viser «Spill plassert» ved siden av de relevante Tote-spillene. Hvis «Status»-kolonnen viser «Spill ikke plassert», betyr det at vi ikke har klart å plassere tilsvarende spill i den aktuelle Tote-poolen, og at Tote-spillet ditt derfor ikke er akseptert av Betfair. Hvis "«Status»-kolonnen viser «Spill venter», betyr det at vi fortsatt prøver å plassere tilsvarende spill i den aktuelle Tote-poolen, og at du kan sjekke igjen snart for å se om spillet er plassert eller ikke.

 4. Våre detaljer

  PPB Games Limited («PGL») er et aksjeselskap registrert på Malta under nummer C 36293. Registrert kontoradresse er Level 2, Spinola Park, Mikiel Ang. Borg Street, St. Julians, SPK1000, Malta.

  PGL er lisensiert og regulert i Malta av Malta Gaming Authority («MGA»). MGA er regulatoren for alle spillformer på Malta. Hvis du vil ha mer informasjon om MGA, kan du gå til www.mga.org.mt.

  For kunder i Storbritannia er PGL lisensiert og regulert av Gambling Commission. Hvis du vil ha mer informasjon om Gambling Commission, kan du gå til www.gamblingcommission.gov.uk.

  Selv om det er ment at nettsidetjenesten skal operere under PGLs eksisterende lisens, forbeholder vi oss retten til, når som helst, å endre driften av nettsidetjenesten til en annen jurisdiksjon, inkludert, uten begrensning, for katastrofegjenopprettingsformål. I dette tilfellet vil et annet selskap i en annen jurisdiksjon fungere som agent for, og levere tjenester til PGL, for å sikre at nettsidetjenesten vil være tilgjengelig for deg, i henhold til disse spesifikke betingelsene og de generelle betingelsene.

 5. Fullstendige vilkår for Tote-spill i Storbritannia og Hongkong

  Alle Tote-spill på racing i Storbritannia er plassert i de relevante Tote-pool-markedene og bidrar til den felles poolen med likviditet og utbytte for endelig resultat. Fullstendige vilkår knyttet til Tote-pool-spill, inkludert Tote-fratrekk og utregning av utbytte, finner du her.

  Alle Tote-spill på racing i Hongkong er plassert i de relevante Hongkong-spillmarkedene og bidrar til den felles poolen med likviditet og utbytte for endelig resultat. Fullstendige vilkår knyttet til Tote-spill i Hongkong, inkludert Tote-fratrekk og utregning av utbytte, finner du her.

 6. Gjeldende lov og jurisdiksjon

  Når det er snakk om registrerte kunder i Storbritannia, er denne avtalen underlagt lovene i England. Når det kommer til kunder som ikke er britiske, er denne avtalen underlagt lovene på Malta. I begge tilfeller underkaster partene herved seg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England i forbindelse med alle tvister i henhold til denne avtalen.

 7. Engelskspråklig versjon

  Denne avtalen er utarbeidet på flere språk enn engelsk. Hvis det oppstår forskjeller mellom den engelske versjonen og en annen oversatt versjon, er det den mest fordelaktige for kunden som gjelder.

Del D – Betfair-spilling – Bruksbetingelser

Betfair-gruppen med selskaper har en rekke gamblinglisenser som gjør det mulig å tilby et bredt spekter av gamblingprodukter og tjenester til kunder over hele verden på en rettferdig og regulert måte.

Den typen spill du ønsker å spille vil avgjøre hvilket selskap i Betfair-gruppen som vil tilby deg plattformen og, der det er aktuelt, programvaren til å spille spillet. Våre spillprodukter inkluderer:

Les disse bruksbetingelsene nøye («betingelser») før du spiller noen spill på betfair.com («spillene»).

Hvis du ønsker å spille spillene med ekte penger, må du opprette en konto hos oss. Australasiatiske kunder vil ikke kunne spille spillene.

Les også våre retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler, retningslinjer for konfliktløsning, forvaltningsfullmakt, reguleringsinformasjon og informasjon om Betfair-avgifter som er innlemmet som henvisninger i disse betingelsene. Hvis det er noen uoverensstemmelser mellom disse betingelsene og noen av dokumentene som er oppført ovenfor, vil disse betingelsene gjelde.

Ved å spille noen av spillene godtar du å være bundet av disse betingelsene.

Referanser i disse betingelsene til «vi», «oss» eller «Betfair» betyr det selskapet i Betfair-gruppen som tilbyr deg plattformen til å spille det relevante spillet slik det er angitt i de spesifikke betingelsene på slutten av disse betingelsene.

Betingelser for spillingen din på siden vår

 1. Lisens til å bruke nettstedet vårt

  Betfair gir deg en begrenset lisens til å få tilgang til nettstedet vårt, forutsatt at du overholder disse betingelsene.

  Tilgjengeligheten til spillene på siden vår utgjør ikke et tilbud eller en invitasjon fra Betfair om å bruke siden i noen jurisdiksjoner der slik bruk er ulovlig. Vi forbeholder oss retten til å forsøke å blokkere deg fra å spille spillene hvis du befinner deg i en jurisdiksjon hvor spilling av spill er ulovlig, for eksempel i USA.

  Din bruk av siden vår gir ingen rettigheter til innholdet og relaterte immaterielle rettigheter som finnes på siden vår. Du samtykker i at du ikke skal overvåke, bruke eller kopiere våre nettsteder eller noe av vårt nettinnhold. Du vil ikke forsøke å hacke, gjøre uautoriserte endringer eller innføre noen form for skadelig kode på nettstedet på noen måte.

 2. Lisens til å bruke programvaren

  Betfair gir deg en begrenset lisens til å laste ned (om nødvendig) og til å bruke programvaren til spillet du vil spille («programvaren»), forutsatt at du overholder disse betingelsene.

  Du vil bare bruke programvaren til å spille spillene i henhold til disse betingelsene. Hvis du blir oppmerksom på at programvaren brukes på noen måte som ikke er godkjent av disse betingelsene, vil du umiddelbart varsle Betfair.

  Du vil ikke (a) foreta omvendt utvikling eller dekompilere (helt eller delvis) programvare, eller (b) lage kopier, endre, reprodusere, overføre eller distribuere programvaren eller hele eller deler av nettstedet eller noe materiale eller informasjon som finnes på det. All uautorisert bruk eller reproduksjon kan bli anmeldt.

  Du samtykker i at du ikke skal bruke programvaren til ulovlige formål eller til å sende eller overføre data eller annet materiale:

  1. på en måte som utgjør et brudd på eller krenkelse av rettighetene til en tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter);
  2. som har skadelige eller ødeleggende egenskaper;
  3. som kan utgjøre en eller annen form for samarbeid; eller
  4. som det er sannsynlig kan føre til skade på datasystemer, nettverk eller utstyr fra en tredjepart.

  Betfair sender ut oppgraderte versjoner av programvaren fra tid til annen, og vil gjøre slike oppgraderte versjoner tilgjengelige for deg. Alle slike oppgraderinger skal anses å være programvare i henhold til disse betingelsene.

 3. Bruk av siden vår

  Du kan bare spille spillene med penger hvis du:

  1. er 18 år eller eldre; og
  2. har nådd den alderen der du har juridisk rett til å spille spillene i det landet du besøker siden vår fra.

  Det er ditt ansvar å sjekke at du har lov til å spille med ekte penger i landet du besøker siden vår fra. Hvis du ikke har lov til det, kan Betfair:

  1. umiddelbart forhindre at du deltar i spill og/eller varsle forvalteren for å hindre at du foretar uttak fra eller bruker kontoen din under vilkårene i forvaltningsfullmakten.
  2. varsle forvalteren om at alle gevinster som er vunnet og som er på kontoen din, eller som skal krediteres kontoen din, frigis til oss i henhold til vilkårene i forvaltningsfullmakten, slik at vi kan håndtere dem som bestemt av relevante myndigheter;
  3. kreve at du betaler til Betfair, eller som Betfair ber om, eventuelle gevinster som allerede er mottatt av deg og/eller av noen som handler på dine vegne; og
  4. rapportere deg til de relevante myndighetene.

  Du forstår at du kan tape penger når du spiller spillene, og du aksepterer at du er fullt ansvarlig for slike tap. Du godtar at under ingen omstendigheter vil beløp du taper kunne fås tilbake fra oss.

 4. Dine bekreftelser

  Når vi vurderer om du skal få lov til å spille spillene, bekrefter du til oss (og erkjenner at vi stoler på denne informasjonen) følgende:

  1. Din deltakelse i spillene er personlig og ikke profesjonell;
  2. Du er alene ansvarlig for å registrere, rapportere og betale det du skal til skatteetaten hva angår skatter eller andre avgifter på gevinster der dette skal betales;
  3. Du er alene ansvarlig for anskaffelse og vedlikehold av alt datautstyr og nettverksutstyr, tilgang til Internett og alle andre samtykker og tillatelser som du trenger for å få tilgang til siden vår;
  4. Du forstår fullt ut metodene, reglene og prosedyrene for spillene, og, når og hvor det er aktuelt, vil søke råd eller hjelp når du bruker siden vår;
  5. Hvis du vinner en stor gevinst (for eksempel en jackpot) når du spiller spillene, kan Betfair kontakte deg for å se om du ønsker å delta i PR-materiell. Hvis du godtar å delta, vil Betfair bruke navnet ditt til reklame og markedsføringsformål uten at det betale ekstra kompensasjon til deg.
  6. Du vil plassere alle innsatser på spill gjennom de forskjellige brukergrensesnittene som finnes på siden vår og, bortsett fra enhver bruk av Betfairs godkjente API-tjeneste (som du kan bruke til å plassere spill innenfor visse parametere på Betfairs Exchange-spill), vil du ikke satse på andre måter, inkludert ved bruk av en «robotspiller». Foruten din tillatte bruk av Betfairs godkjente API-tjeneste (som omtalt ovenfor), er bruken av programmer utformet for automatisk å plassere spill innenfor visse parametere (med andre ord «robotspillere») ikke tillatt på noen spill (inkludert Poker, Kasino, Exchange-spill, Bingo eller andre spill) på noen del av siden vår;
  7. Du må ikke velge et kallenavn og/eller alias for spill som er ærekrenkende, støtende, pornografisk eller på noen måte er ment å etterligne en ekte person eller et varemerke. Betfair forbeholder seg retten til å endre kallenavnet og/eller aliaset etter eget skjønn hvis Betfair mener du har brutt dette;
  8. Du må ikke velge et kallenavn og/eller alias for spill som er ærekrenkende, støtende, pornografisk eller på noen måte er ment å etterligne en ekte person eller et varemerke. Betfair kan endre kallenavnet og/eller aliaset etter eget skjønn hvis Betfair mener du har brutt dette;
  9. Du vil ikke skjule eller forstyrre IP-adressen til datamaskinen du bruker for å få tilgang til nettstedet eller på andre måter gjøre noe for å hindre oss i å identifisere den faktiske IP-adressen til datamaskinen du bruker mens du er på siden vår; og
  10. Du godtar og samtykker i å følge reglene i spillene, slik de er angitt på siden vår, og eventuelle regler og vilkår for eventuelle kampanjer eller lojalitetsprogrammer du deltar i, som oppgitt på siden vår fra tid til annen.
 5. Personvern

  All informasjon du sender til oss, vil bli behandlet i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

  Du tillater at vi, når som helst, kan bruke hvilken som helst metode som vi anser som nødvendig for å bekrefte identiteten og kredittverdigheten din hos en hvilken som helst tredjepartsleverandør av informasjon.

  Du samtykker i å holde oss skadesløse i forbindelse med utgivelsen av personlige (eller andre) data i henhold til retningslinjene for personvern og/eller disse betingelsene.

  Betingelser relatert til din bruk av siden vår

 6. Kansellering, terminering, suspendering og brudd

  6.1 Vi kan begrense tilgangen din til siden vår, forby deg fra å delta i alle spill, fryse sjetongene dine, begrense plasser og/eller forby spillere å spille i et bestemt spill (inkludert å begrense to eller flere spillere fra å spille sammen i samme spill), avslå eller begrense innsatsen du gjør, varsle forvalteren om å holde tilbake betaling av gevinstene i samsvar med vilkårene i forvaltningsfullmakten, kansellere eller annullere ethvert spill, eller suspendere eller terminere kontoen din når som helst, hvis:

  1. vi mistenker at du deltar i ulovlige aktiviteter eller svindel mens du bruker spillene (inkludert omstendigheter der vi mistenker at du har forsøkt å manipulere driften av spillene eller vanlige spill av spillene).
  2. du begår lovbrudd ved for eksempel å forsøke å få tilgang til spillene fra en jurisdiksjon hvor spilling av spillene er ulovlig;
  3. du bryter disse betingelsene, vilkårene eller reglene;
  4. du har brutt vilkårene i en Betfair-kampanje, for eksempel at du har åpnet mer enn én Betfair-konto for å dra nytte av en kampanje som var begrenset til én gang per kunde;
  5. vi har grunn til å mistenke at du handler i samarbeid med andre kunder for å få en urettferdig fordel i kampanjene våre, og/eller i løpet av deltagelsen i en kampanje eller et tilbud, at du er i stand til å garantere gevinster og/eller fortjeneste uten noen eller med minimal risiko;
  6. vi er pålagt å gjøre det ved lov; eller
  7. etter vår rimelige vurdering det er en åpenbar feil, eller det er en teknologisk feil som påvirker spillene.

  6.2 Vi forbeholder oss en generell rett til, når som helst, å suspendere eller terminere kontoen, for vår bekvemmelighet, uten ytterligere forklaring til deg, hvis vi anser det som nødvendig å gjøre det. Dersom kontoen din termineres eller suspenderes, vil du fortsatt ha lov til å:

  • fullføre alle kampanjer eller bonuser du i øyeblikket satser mot:
  • ta ut midlene dine i samsvar med disse vilkårene og betingelsene; og
  • motta alle ubestridte gevinster (og verdien av alle ubestridte frie spill eller bonuser) som skyldes deg fra spillingen din før beslutningen om å suspendere eller terminere kontoen din.

  6.3 Vi forbeholder oss allmenn rett til å når som helst å ekskludere deg fra noen av våre tjenester og/eller fra å motta utvalgte kampanjer og tilbud uten videre forklaring hvis vi anser det som nødvendig å gjøre det. Alle avgjørelser som skal ekskluderes deg fra utvalgte kampanjer og tilbud, påvirker ikke kampanjer du allerede har begynt å satse på, det vil heller ikke påvirke din evne til å bruke gratisspill og bonuser som allerede er tjent opp av deg før beslutningen om å utelukke deg fra å motta utvalgte kampanjer og tilbud.

  6.4 Hvis det oppstår en tvist om avslutningen av kontoen din av oss av grunner beskrevet i klausul 6.1, 6.2 eller 6.3 ovenfor, se informasjonen som er oppgitt på siden for konfliktløsning.

  Betingelser knyttet til oss

 7. Endringer i spillene

  Betfair kan, etter eget skjønn, endre eller trekke tilbake et bestemt spill eller noen del av det, og kan når som helst legge til andre spill, og kan endre priser, funksjoner, spesifikasjoner, evner og/eller andre egenskaper ved spillene når som helst. Betfair vil sikre at alle slike endringer i spillene ikke vil negativt påvirke en kampanje eller tilbud som kunder for øyeblikket satser mot. Hvis, i den svært usannsynlige situasjonen, en foreslått endring i et spill kan påvirke kundens evne til å delta i en kampanje eller bonus som de i øyeblikket satser mot, vil Betfair (i) varsle alle kunder som deltar i den relevante kampanjen for å forklare endringen, og (ii) gjøre avtaler for å sikre at kundene ikke blir negativt påvirket av endringen, for eksempel ved å tilby passende alternative spill som kvalifiserer for kampanjen på samme nivå som spillet.

 8. Saker utenfor vår rimelige kontroll

  Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade du måtte lide i forbindelsen med en Force Majeure. I forbindelse med disse betingelsene, betyr «Force Majeure» enhver hendelse utenfor vår rimelige kontroll, som påvirker evnen vår til å utføre noen av våre forpliktelser i henhold til disse betingelsene.

 9. Feil og mangler

  Hvis det er avvik mellom spillresultatene på datamaskinen din og resultatene på serveren vår, skal resultatene på serveren være endelige og bindende. Hvis det er noen avvik mellom det som vises på skjermen din og saldoen på kontoen din, anses saldoen på Betfairs server som saldoen på kontoen din, og denne avgjørelsen er endelig og bindende. Du mister alle beløp som vises på kontoen din som skyldes menneskelig feil eller teknisk svikt

  Hvis du feilaktig mottar gevinster som følge av (a) menneskelig feil; (b) en feil i programvaren; eller (c) at det relevante spillproduktet eller programvaren ikke fungerer i henhold til reglene i det relevante spillet, da vil Betfair ikke være ansvarlige for å betale deg noen slike gevinster, og slike gevinster vil da bli ansett som ugyldige. Du samtykker i å tilbakebetale gevinster som kan ha blitt utbetalt til deg som et resultat av slike feil.

  Betfair og deres respektive lisenshavere, distributører, morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle deres ledere og ansatte vil ikke være ansvarlige for eventuelle tap eller skader som kan skyldes besittelse eller misbruk av informasjon som overføres over Internett.

 10. Erstatning

  Du godtar å holde oss og våre tilknyttede selskaper, partnere, ledere, agenter og ansatte skadesløse fra eventuelle forpliktelser, krav, tap eller krav fra tredjepart som oppstår på grunn av ditt brudd på disse betingelsene eller noen del av dem (inkludert dokumenter som er innarbeidet som referanse) eller på grunn av brudd på lover eller tredjeparts rettigheter.

 11. Ansvarsbegrensning

  Programvaren leveres «som den er», uten noen form for garanti, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse av tredjeparters rettigheter. Betfair garanterer ikke at driften av spill eller programvare vil oppfylle dine krav eller være uten avbrudd, feilfri, sikre eller at eventuelle feil kan fikses eller vil bli rettet opp. Hele risikoen med hensyn til bruk, kvalitet og ytelse av spillene og programvaren ligger hos deg. I tillegg har alle sikkerhetsmekanismer som finnes på nettstedet vårt eller i programvaren, iboende begrensninger, og du må avgjøre om de oppfyller dine krav.

  Betfairs maksimale ansvar overfor deg eller en tredjepart som oppstår som følge av disse betingelsene eller din bruk av nettstedet vårt eller programvaren, enten det gjelder kontraktsbrudd, rimelig plikt eller erstatningsbeløp eller annet, vil være begrenset til det beløpet du betalte til oss mens du spiller spillene. Ingenting i disse betingelsene skal begrense Betfairs ansvar for død eller personskade som skyldes vår uaktsomhet.

  Under ingen omstendigheter skal Betfair, deres lisensinnehavere, distributører, morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle deres ledere, direktører og ansatte, eller noen andre som er involvert i å skape, produsere eller levere spillene eller programvaren, være ansvarlig for eventuelle skader eller noen tap, inkludert, uten begrensning, spesielle, indirekte, følgeskader, tilfeldige eller strafferettslige skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse betingelsene eller bruken av eller ytelsen til spillene eller programvaren. Denne fraskrivelsen og begrensningen gjelder uavhengig av årsaken til eller typen tap eller skader, inkludert, uten begrensning, tapt inntekt eller fortjeneste (enten direkte eller indirekte), avbrudd, tap av data, unøyaktige resultater eller forsinkelser, uansett hvordan de oppstår og uansett ansvar, selv om Betfair mottok forhåndsvarsel om muligheten for slike skader.

  Eventuelle tillatte krav du måtte bringe mot Betfair, er underlagt gjeldende lovbestemte foreldelsesfrister, inkludert, uten begrensning, Limitation Act 1980.

  Hvis du bruker en tredjepart utstyr, programvare eller tjenester (samlet sett «tredjeparters varer/tjenester») i forbindelse med din bruk av siden eller programvaren vår, hviler risikoen med tanke på kvaliteten og ytelsen til slike tredjeparters varer/tjenester helt og fullt på deg. Dersom slike tredjeparters utstyr/tjenester viser seg å være defekte, påtar du deg hele kostnaden for eventuelle reparasjoner eller rettelser.

  Under ingen omstendigheter vil Betfair, deres lisensinnehavere, distributører, morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle deres ledere, direktører og ansatte, eller noen andre som er involvert i å skape, produsere eller levere spillene eller programvaren, være ansvarlig for eventuelle skader som kan skyldes besittelse eller misbruk av informasjon som overføres over Internett.

  Ingenting i disse betingelsene skal begrense eller utelukke ansvar for personskade eller død, eller for uredelige fremstillinger.

 12. Motregningsrett

  Vi kan når som helst, uten varsel til deg, varsle forvalteren om å motregne ethvert ansvar du skylder oss eller våre kunder, inkludert (uten begrensning) i forbindelse med en Betfair-konto i ditt navn eller som vi mener er under din kontroll, mot eventuelle midler som oppbevares på en annen Betfair-konto i navnet ditt eller som vi mener er under din kontroll, i samsvar med vilkårene i forvaltningsfullmakten.

 13. Immaterielle rettigheter

  Sporting Exchange Limited («TSEL») en en del av Betfair-gruppen av selskaper, er eier av:

  1. all opphavsrett og alle relaterte rettigheter til nettstedet vårt, inkludert, uten begrensning, rettigheter i databaser;
  2. alle varemerkerettigheter, enten de er registrert eller ikke registrert, i og til BETFAIR og BETFAIR-logoen;
  3. domenenavnet www.betfair.com som er hovedsiden vår («URL»); og
  4. patenter eid av gruppen med Betfair-selskaper.

  Enhver uautorisert bruk av noen av disse rettighetene kan føre til rettsforfølgelse eller at handling tas mot deg.

  Du gir herved TSEL absolutt alle opphavsrettigheter og alle andre immaterielle rettigheter over hele verden i alle medier, uansett om de nå er kjent eller utvikles i fremtiden, under hele opphavsrettsperioden, inkludert gjennom nåværende tildeling av fremtidig opphavsrett og alle andre rettigheter, for spill, chat, spilling eller andre samhandlinger foretatt av deg mens du spilte spillene.

  Betingelser relatert til andre tjenester

 14. Informasjonstjenester

  Fra tid til annen kan Betfair gi deg tilgang til forskjellig informasjon og innhold via siden vår (inkludert mikrosider og videoinnhold), e-poster eller andre kommunikasjonsmidler. Videre kan Betfair gi deg koblinger til tredjeparts nettsteder som kan inkludere informasjon.

  Denne informasjonen leveres «som den er» og er kun ment som veiledning. Bruk av slik informasjon skjer på egen risiko. I den grad loven tillater det, gir Betfair ingen garantier av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, nøyaktigheten, kvaliteten eller fullstendigheten til informasjonen.

  Betfair er ikke ansvarlig for noen handling du utfører som et resultat av din tillit til denne informasjonen eller for tap eller skade du påføres som et resultat av at du bruker slik informasjon eller en tredjeparts nettsted det er koblet til fra Betfair.

  Eventuelle koblinger til tredjeparters nettsteder innebærer ikke en anbefaling fra Betfair om noen produkter eller tjenester som er tilgjengelige på slike nettsteder. Du bruker slike nettsteder på egen risiko, og Betfair tar ikke ansvar for innholdet på, eller bruk av, slike nettsteder.

 15. Betfair-fora

  Fra tid til annen kan Betfair gi deg tilgang til et fora på nett for chat («Betfair-fora»). Hvis du bruker Betfair-fora, godtar du å være bundet av vilkårene til Betfair-fora. Vilkårene til Betfair-fora er innlemmet i disse betingelsene som referanse.

  Vi er ikke ansvarlige overfor deg for eventuelle ærekrenkende innlegg skrevet av deg eller forbundet med deg. Du samtykker i å holde Betfair skadesløs mot ethvert tap som er påført av Betfair eller noen av dets tilknyttede selskaper som følge av ethvert innlegg på Betfair-fora gjort av deg.

  Generelle betingelser

 16. Overdragelse

  Du kan ikke overdra disse vilkårene eller noen av dem til en tredjepart uten Betfairs skriftlige samtykke på forhånd. Betfair kan når som helst overdra, overføre eller erstatte noen av eller alle sine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse betingelsene, til en tredjepart etter varsel. Hvis Betfair velger å gjennomføre en overdragelse, vil vi varsle om denne endringen. Hvis du ikke godtar dette, vil du ikke kunne fortsette å bruke tjenestene våre, men du skal alltid kunne ta ut midlene dine i henhold til disse vilkårene.

 17. Delvis ugyldighet

  I tilfelle noen bestemmelse i disse betingelsene anses, av en kompetent myndighet, som ikke håndhevbar eller ugyldig, skal den aktuelle bestemmelsen modifiseres slik at den kan håndheves i tråd med intensjonen til originalteksten, i den grad det er tillatt av gjeldende lov. Gyldigheten og rettskraften til de resterende bestemmelsene i disse betingelsene skal ikke påvirkes.

  Alle bestemmelser i denne avtalen som er ugyldige, ulovlige eller umulige å håndheve i den aktuelle jurisdiksjonen, vil ikke være gyldige i den aktuelle jurisdiksjonen, uten at dette påvirker gyldigheten, lovligheten eller rettskraften til disse bestemmelsene i andre jurisdiksjoner, for de gjenværende bestemmelsene i disse betingelsene.

 18. Konfliktløsning

  Hvis det oppstår en tvist mellom oss og deg, samtykker vi begge til å følge prosedyren i retningslinjene våre for tvisteløsning fra tid til annen.

 19. Endringer

  Vi forbeholder oss retten til å foreta immaterielle endringer på nettstedet vårt og alle veiledninger og retningslinjer som er inkludert på nettstedet vårt, inkludert disse betingelsene, når som helst.

  Hvis vi foretar vesentlige endringer i disse vilkårene, vil vi gi deg så tidlig forhåndsvarsel om endringene som praktisk mulig, men uansett vil kundene bli varslet om vesentlige endringer før de trer i kraft. Vesentlige endringer vil bli formidlet til deg via en melding som dukker opp på Internett og/eller mobilen din når du logger deg på kontoen. Etter at du har fått beskjed om endringene, vil du bli bedt om å godta endringene for å kunne fortsette å bruke tjenestene våre. Hvis du fortsetter å bruke tjenestene etter at du har blitt varslet om vesentlige endringer, og etter at du har indikert at du godtar dem, anses det som at du godtar endringene. Hvis du ikke godtar de vesentlige endringene, vil du ikke kunne fortsette å bruke tjenestene, men du skal alltid kunne ta ut pengene dine i henhold til disse vilkårene.

 20. Kommunikasjon og varsler

  Kommunikasjon og varsler som du skal gi oss i henhold til disse betingelsene (annet enn de utvekslingene av informasjon som skjer under normal drift av siden) skal leveres til oss som beskrevet i Kontakt oss.

 21. Hele avtalen

  Disse betingelsene og vilkårene som uttrykkelig er innlemmet i den utgjør hele og eneste avtale mellom partene med hensyn til dens innhold, og hver part bekrefter at den ikke er blitt lokket til å akseptere disse betingelsene, og at den ikke er gitt noen garanti (inkludert særlig enhver garanti med hensyn til salgbarhet, egnethet for formål eller uavbrutt funksjonalitet), representasjon, erklæring, forsikring, pakt, avtale, tilbyder, skadesløshet eller forpliktelse av noe annet slag enn det som uttrykkelig er angitt i disse betingelsene og, i den grad det er tilfelle, fraskriver seg ubetinget og ugjenkallelig alle krav, rettigheter eller rettsmidler som den ellers kunne ha hatt i forbindelse heri.

 22. Ingen fraskrivelse

  Ingen feil eller forsinkelser som følge av at en part utøver noen av sine rettigheter i henhold til disse betingelsene, skal fungere som en fraskrivelse av denne, og ingen enkelt eller delvis utøvelse av slike rettigheter skal hindre annen eller ytterligere utøvelse av denne eller noen annen rettighet.

 23. Gjeldende lov og jurisdiksjon

  Når det er snakk om registrerte kunder i Storbritannia, er denne avtalen underlagt lovene i England. For kunder som er registrert i Irland, er denne avtalen underlagt lovene i Irland. Når det kommer til registrerte kunder som ikke er irske, er denne avtalen underlagt lovene på Malta. Ved å godta disse betingelsene, godtar du å underkaste deg den eksklusive jurisdiksjonen til stedet som Betfair bestemmer etter eget skjønn, i forbindelse med eventuelle konflikter som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse betingelsene. Ingenting i dette avsnittet skal hindre Betfair i å søke domstolene i hvilken som helst jurisdiksjon om slike midlertidige eller beskyttende tiltak som er tilgjengelige i henhold til lovene i den jurisdiksjonen.

  Disse betingelsene er utarbeidet på flere språk enn engelsk. Hvis det oppstår forskjeller mellom den engelske versjonen og en annen oversatt versjon, er det den mest fordelaktige for kunden som gjelder.

  Rettighetene og forpliktelsene i disse betingelsene skal ikke være underlagt CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) og/eller lokalt implementert lovgivning, hvis anvendelse uttrykkelig er ekskludert.

 24. Betingelser relatert til prosentandeler for «tilbakebetaling til spiller»

 25. Tilbakebetaling til spiller-prosenter for vidsse spill tilbudt av Betfair

  Denne bestemmelsen gjelder spesifikt for visse spill som testes av Betfair via bruk av tilfeldige tallgeneratorer («RNG-er»).

  Tilbakebetaling til spiller («RTP»)-prosenten til et spill med fast odds representerer den teoretiske tilbakebetalingen for spillet over tid, uttrykt som en prosentandel av det totale beløpet som satses. For enkelte spill som tilbys av Betfair, verifiseres denne teoretiske tilbakebetalingsprosenten ved å kjøre et stort antall transaksjoner, vanligvis rundt 10 millioner, gjennom spillet for å sikre at den forventede tilbakebetalingen er innenfor det forventede område til den teoretiske RTP-en. For disse spillene genereres resultatet av en RNG, som garanterer at hvert spillresultat genereres hver for seg og helt tilfeldig.

  Både testingen av RTP og RNG fullføres av et uavhengig, akkreditert testselskap som utfører sertifiseringstesting på vegne av det aktuelle lisensorganet for hvert spill.

  Detaljer om RTP-prosentene som er relevante for hvert av Betfairs aktuelle spill, er inkludert på hvert spill sin informasjonsside.

  For å unngå tvil, garanterer ikke Betfair at noen av spillene de tilbyr vil betale ut i henhold til RTP-prosenten i én enkelt hånd, spinn eller spill (eller, faktisk, til én enkelt kunde).

  Betfair garanterer og erklærer at det, med tanke på spillene de tilbyr, samsvarer med RTP-kravene til alle aktuelle lisensorganer (inkludert Return to Player Directive 2016 utgitt av Malta Gaming Authority).

  Spesifikke betingelser for kunder som ønsker å spille poker

 26. Informasjon om selskapet og lisensiering

  PPB Entertainment Limited og PPB GE Ltd tilbyr tjenestene på siden vår der du kan spille poker, eller andre spill vi tilbyr fra tid til annen. For kunder i Storbritannia leveres tjenestene av PPB Entertainment Limited.

  PPB Entertainment Limited er et selskap registrert i Malta med adressen Level 2, Spinola Park, Mikiel Ang. Borg Street, St. Julians, SPK1000, Malta. PPB GE Ltd er et selskap registrert i Irland med adresse Power Tower, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Clonskeagh, Dublin 4, Ireland. Hvis du spiller spill på http://poker.betfair.com, er referanser til «Betfair», «vi», «oss» og/eller «vår» i disse betingelsene til PPB Entertainment Limited eller PPB GE Ltd.

  Betfair er lisensiert til å tilby poker via http://poker.betfair.com i henhold til en hovedlisens gitt til PT Games Limited av Malta Gaming Authority i Malta. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til www.mga.org.mt.

  PPB Entertainment Limited er lisensiert og regulert av Gambling Commission of Great Britain for kunder i Storbritannia.

  PPB GE Ltd er lisensiert til å tilbyr poker i henhold til en lisens gitt av Malta Gaming Authority i Malta, som er regulatoren for alle former for spill på Malta.

  Selv om det er ment at Betfair skal tilby spillene i henhold til disse lisensene, kan Betfair når som helst bytte til andre jurisdiksjoner.

 27. Sted

  Alle pokerspill på http://poker.betfair.com anses å finne sted på Malta. Når du forlater http://poker.betfair.com, justeres kontoen din for å gjenspeile dine gevinster eller tap fra økten din.

 28. Programvaren

  PT Games Limited eier og driver programvaren sin og lisensierer den til Betfair slik at du kan spille poker på http://poker.betfair.com.

 29. Rake

  Vi tar en avgift på både cash games-bord og turneringer med ekte penger («rake»). Raken trekkes fra hver cash game-pott og er på 5 %, opptil et forhåndsbestemt maksimalt beløp som varierer i henhold til hvor mange spillere som er i hånden. Gå til https://en-betfair.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/375/c/484/ for å få all informasjon om hvordan raken beregnes. Vi forbeholder oss retten til å endre hvordan og når raken beregnes.

  Betingelser som gjelder spesifikt for kunder som ønsker å spille spill i kasinoet.

 30. Informasjon om selskapet og lisensiering

  Betfair Casino Limited og PPB GE Ltd tilbyr tjenestene på siden vår, hvor du kan spille spillene som vi fra tid til annen tilbyr under «Casino»-fanen og alle lignende spill som vi gjør tilgjengelig for deg fra tid til annen på enhver Betfair-side (heretter samlet kalt «kasinospill»). For kunder i Storbritannia leveres tjenestene av PPB Entertainment Limited og Betfair Casino Limited.

  Betfair Casino Limited er et selskap registrert i Malta med adressen Level 2, Spinola Park, Mikiel Ang. Borg Street, St. Julians, SPK1000, Malta. PPB GE Ltd er et selskap registrert i Irland med adresse Power Tower, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Clonskeagh, Dublin 4, Ireland. Hvis du spiller kasinospill på http://casino.betfair.com, er referanser til «Betfair», «vi», «oss» og/eller «vår» i disse betingelsene til Betfair Casino Limited eller PPB GE Ltd.

  Betfair er lisensiert til å tilbyr kasinospill i henhold til en lisens gitt av Malta Gaming Authority i Malta, som er regulatoren for alle former for spill på Malta. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til www.mga.org.mt. Noen av kasinospillene kan være lisensiert av andre jurisdiksjoner enn Malta Gaming Authority i Malta. I så fall vil kunden varsles om den aktuelle jurisdiksjonen lisensen er fra.

  Betfair Casino Limited er lisensiert og regulert av Gambling Commission of Great Britain for kunder i Storbritannia.

  PPB GE Ltd lisensiert til å tilbyr kasinospill i henhold til en lisens gitt av Malta Gaming Authority i Malta, som er regulatoren for alle former for spill på Malta.

  Selv om det er ment at Betfair skal tilby kasinospill i henhold til ovennevnte lisenser, kan Betfair når som helst bytte til andre jurisdiksjoner.

 31. Sted

  Med mindre annet er spesifisert, foregår alle kasinospill på Malta. Når et gitt kasinospill foregår på et annet sted enn Malta, vil det dukke opp en melding på det aktuelle spillet som sier hvor spillet foregår. Når du forlater http://casino.betfair.com, justeres kontoen din for å gjenspeile dine gevinster eller tap fra økten din.

 32. Programvaren

  Forskjellige selskaper eier og driver programvaren og lisensierer den til Betfair slik at du kan spille kasinospillene.

 33. Maksimal utbetaling

  Maksimal samlet fortjeneste på alle kasinospill (foruten gevinst av progressiv jackpot) i løpet av en periode på 24 timer av hver kunde, skal være begrenset til £ 1 000 000. Hvis fortjenesten din overskrider denne summen i løpet av en periode på 24 timer, vil eventuelle ekstra spill eller innsatser gjort innen samme periode være ugyldig, og eventuelle tilknyttede summer for spill eller innsatser skal returneres til deg. Hvis et spill eller en innsats plassert av deg tar fortjenesten din over grensen på £ 1 000 000 i løpet av perioden på 24 timer, vil du få utbetalt opptil £ 1 000 000, mens eventuelt overskytende beløp, etter vårt skjønn, ikke betales til deg, alltid gitt at, av den opprinnelige summen til spillet eller innsatsen, skal et beløp deretter returneres til deg pro rata i forhold til den tapte fordelen.

  Betingelser som gjelder spesifikt for kunder som ønsker å spille Exchange-spill

 34. Informasjon om selskapet og lisensiering

  PPB Games Limited tilbyr plattformen på siden vår der du kan spille Exchange-spill, som vi kan tilby fra tid til annen.

  PPB Games Limited er et selskap registrert på Malta med adresse Level 2, Spinola Park, Mikiel Ang. Borg Street, St. Julians, SPK1000, Malta. Hvis du spiller Exchange-spill på http://games.betfair.com, er referanser til «Betfair», «vi», «oss» og/eller «vår» til PPB Games Limited.

  Betfair er lisensiert til å tilbyr Exchange-spill på http://games.betfair.com i henhold til en lisens gitt av Malta Gaming Authority i Malta, som er regulatoren for alle former for spill på Malta. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til www.mga.org.mt.

  PPB Games Limited er lisensiert og regulert av Gambling Commission of Great Britain for kunder i Storbritannia.

  Selv om det er ment at Betfair skal tilby Exchange-spillene på http://games.betfair.com i henhold til denne lisensen, kan Betfair når som helst bytte til andre jurisdiksjoner.

 35. Sted

  Alle Exchange-spill på http://games.betfair.com anses å finne sted på Malta. Når du forlater http://games.betfair.com, justeres kontoen din for å gjenspeile dine gevinster eller tap fra økten din.

 36. Programvaren

  Sporting Exchange Limited eier og driver programvaren sin og lisensierer den til Betfair slik at du kan spille Exchange-spill på http://games.betfair.com.

 37. Tilførsel av likviditet

  For å drive Exchange-spill som tilbys kunder, tilfører PPB Games Limited konsekvent og systematisk likviditet til sine Exchange-spill-markeder (i samsvar med Betfairs vilkår, relevante driftslisenser og godkjenning fra relevante reguleringsmyndigheter).

  Betingelser som gjelder spesifikt for kunder som ønsker å spille Bingo

 38. Informasjon om selskapet og lisensiering

  Betfair Bingo er en nettbingotjeneste som benytter programvare lisensiert av Playtech P.L.C, som er lisensiert og regulert av Malta Gaming Authority, under lisensnummer MGA/CRP/137/2007, utstedt den 1. august 2018.

  PPB Entertainment Limited og PPB GE Ltd tilbyr tjenestene på siden vår, hvor du kan spille spillene som vi fra tid til annen tilbyr under «Bingo»-fanen og alle lignende spill som vi gjør tilgjengelig for deg fra tid til annen på enhver Betfair-side (heretter samlet kalt «bingospill»). For kunder i Storbritannia leveres tjenestene av PPB Entertainment Limited. Hvis du er en kunde basert i andre områder, tilbys de nevnte tjenestene av enten PPB Entertainment Limited eller PPB GE Ltd.

  PPB Entertainment Limited er et selskap registrert i Malta med adressen Level 2, Spinola Park, Mikiel Ang. Borg Street, St. Julians, SPK1000, Malta. PPB GE Ltd er et selskap registrert i Irland med adresse Power Tower, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Clonskeagh, Dublin 4, Ireland. Hvis du spiller bingospill på http://bingo.betfair.com, er referanser til «Betfair», «vi», «oss» og/eller «vår» i disse betingelsene til PPB Entertainment Limited eller PPB GE Ltd.

  Noen av bingospillene kan være lisensiert av andre jurisdiksjoner enn Malta Gaming Authority i Malta. I så fall vil kunden varsles om den aktuelle jurisdiksjonen lisensen er fra.

  PPB Entertainment Limited er lisensiert og regulert av Gambling Commission of Great Britain for kunder i Storbritannia.

  PPB GE Ltd lisensiert til å tilbyr bingospill i henhold til en lisens gitt av Malta Gaming Authority i Malta, som er regulatoren for alle former for spill på Malta.

  Selv om det er ment at Betfair skal tilby bingospill i henhold til lisensene nevnt ovenfor, kan Betfair når som helst bytte til andre jurisdiksjoner.

 39. Sted

  Med mindre annet er spesifisert, foregår alle bingospill på Malta. Når et gitt bingospill foregår på et annet sted enn Malta, vil det dukke opp en melding på det aktuelle spillet som sier hvor spillet foregår.

 40. Programvaren

  Forskjellige selskaper eier og driver programvaren og lisensierer den til Betfair slik at du kan spille bingospillene.

 41. Maksimal utbetaling

  Maksimal samlet fortjeneste på alle bingospill (foruten gevinst av progressiv jackpot) i løpet av en periode på 24 timer av hver kunde, skal være begrenset til £ 1 000 000. Hvis fortjenesten din overskrider denne summen i løpet av en periode på 24 timer, vil eventuelle ekstra spill eller innsatser gjort innen samme periode være ugyldig, og eventuelle tilknyttede summer for spill eller innsatser skal returneres til deg. Hvis et spill eller en innsats plassert av deg tar fortjenesten din over grensen på £ 1 000 000 i løpet av perioden på 24 timer, vil du få utbetalt opptil £ 1 000 000, mens eventuelt overskytende beløp, etter vårt skjønn, ikke betales til deg, alltid gitt at, av den opprinnelige summen til spillet eller innsatsen, skal et beløp deretter returneres til deg pro rata i forhold til den tapte fordelen.

Del E – Betfair-fora – Bruksbetingelser

 1. Betfair-fora er en separat tjeneste fra Betfair-nettstedene og Betfair-kjernetjenester. Betfair-fora er lisensiert til og administrert av TSE Global Limited («TSEG»), som har hovedkontor i Waterfront, Hammersmith Embankment, Winslow Road, London W6 9HP, England. Bruk av Betfair-fora er underlagt følgende vilkår i tillegg til vilkårene på Betfair-nettstedene. TSEG bestemmer retningslinjene for Betfair-fora og kan når som helst, med eller uten varsel, endre retningslinjene. Ved å bruke (lese på og/eller publisere) Betfair-fora inngår du en kontrakt med TSEG, og du samtykker til å være bundet av disse vilkårene.
 2. Betfair-fora er ment for legitime kommentar, konstruktiv diskusjon og meningsdeling om idrett, spill og andre ting. TSEG kan begrense retten til å publisere innlegg på Betfair-fora for alle brukere som ikke har satt inn midler på Betfair-kontoen sin, som ikke har plassert minst ett spill, og/eller som ikke har vært «KYC-et» til Betfairs tilfredshet (med andre ord har gitt tilstrekkelige data knyttet til deres identitet).
 3. Første gang du publiserer en melding, blir du bedt om å oppgi et unikt brukernavn for Betfair-fora. Av sikkerhetsmessige årsaker bør brukernavnet ditt på Betfair-fira ikke være det samme som brukernavnet på Betfair-kontoen din. Det er ikke mulig å endre brukernavnet på Betfair-fora etter at du har valgt det. Bare eieren av Betfair-kontoen kan bruke brukernavnet for Betfair-fora som er angitt for Betfair-kontoen. TSEG kan suspendere eller forby Betfair-kontoinnehavere fra å gå inn på Betfair-fora når som helst, og av hvilken som helst grunn, etter eget skjønn. Du er ansvarlig for innholdet eller handlingene som er knyttet til ditt brukernavn på Betfair-fora.
 4. Alle som bruker Betfair-fora aksepterer at de ikke kan legge ut noen artikler eller noen koblinger til innhold som TSEG anser:
  1. å være ærekrenkende eller avsløre informasjon som brukeren ikke har noen juridisk rett til å avsløre, eller som på annen måte er ulovlig;
  2. å være (eller inneholder noe som er) rasistisk, vulgært, hatsk, uanstendig, vanhellig, truende, fornærmende eller støtende;
  3. er ment å utgi seg for å være en annen person eller enhet;
  4. inneholder enhver form for reklame, markedsføringsmateriell eller noen form for kommersiell aktivitet;
  5. inneholder promotering av enhver konkurrent av Betfair eller deres produkter;
  6. inneholder noen, eller koblinger til noen, virus, skadede filer, trojanske hester, nøkkelloggere eller andre skadelige koder eller materiell som kan forårsake skade på datamaskinen, data eller økonomisk sikkerhet for en part;
  7. inneholde noen, eller koblinger til, falske eller villedende uttalelser, eller uttaler som har som hensikt å forsøke å urettmessig manipulere et marked;
  8. å være et forsøk på å samle inn eller lagre data (inkludert innlegg og/eller e-postadresser) om andre brukere;
  9. å misbruke funksjonalitet på forum (inkludert, men ikke begrenset til, funksjonen Rapporter misbruk)
  10. å være beskyttet av enhver form for intellektuell eiendom, enten registrert eller uregistrert, eller noen kontraktsmessige, lovbestemte og rettferdige tillitsforpliktelser (inkludert for eksempel informasjon levert av en tredjeparts tippetjeneste);
  11. som er eller kan anses å være samarbeid eller aktiviteter av mistenkelig eller kriminell natur; og
  12. er på et annet språk enn det som er morsmål for det bestemte forumet.
 5. Selv om TSEG ikke modererer Betfair-fora, kan alle samtaler logges og registreres, og TSEG har kontroller på plass for å overvåke bruken av serverne til Betfair-fora i forbindelse med svar på klager. TSEG kan slette eller avvise ethvert innlegg og/eller anbefale til Betfair at de suspendere eller terminerer enhver Betfair-konto av hvilken som helst grunn, uten varsel. TSEG kan oppheve dine privilegier på Betfair-fora hvis du handler utenfor de retningslinjene som er angitt i disse vilkårene.
 6. TSEG kan når som helst endre disse vilkårene, ved å endre versjonen av disse vilkårene som er tilgjengelige på Internett, og, om nødvendig, etter kunngjøring på Betfair-fora. Ved å fortsette å bruke Betfair-fora, godtar brukerne å være bundet av den nyeste versjonen av disse vilkårene.
 7. Opphavsretten til all informasjon og alt materiell på Betfair-fora eies av The Sporting Exchange Limited («TSEL»), og brukere av Betfair-fora samtykker herved til å overdra eventuell opphavsrett til sine nåværende eller fremtidige innlegg, til TSEL.
 8. TSEG har ingen plikt til å kontrollere nøyaktigheten, fullstendigheten eller sannheten til informasjon som publiseres i Betfair-fora. En prosedyre vil bli gitt for varsling om støtende innlegg, og etter korrekt varsling vil TSEG handle raskt for å fjerne slikt materiale dersom TSEG etter eget skjønn mener det er hensiktsmessig å gjøre det. TSEG fraskriver seg alt ansvar for eventuell informasjon i innlegg.
 9. Alle brukere på Betfair-fora skal beskytte sitt brukernavn og passord, og aksepterer herved all risiko dersom andre bruker eller misbruker deres konto. Brukerne samtykker i å varsle TSEG umiddelbart hvis de mistenker misbruk av brukernavnet/passordet.
 10. Brukere samtykker herved til å holde TSEG og selskaper i Betfair-gruppen skadesløse mot alle kostnader, krav, erstatningsansvar eller skader (inkludert utgifter til advokat/kunde) som følge av direkte eller indirekte skade fra brukerens brudd på disse vilkårene.
 11. Disse vilkårene er underlagt lovene i England og Wales.
 12. Domstolene i England og Wales har en ikke-eksklusiv jurisdiksjon.
 13. Contracts (Rights of Third Parties) Act gjelder ikke for disse vilkårene.
 14. 14. Disse vilkårene er utarbeidet på flere språk enn engelsk. Hvis det oppstår forskjeller mellom den engelske versjonen og en annen oversatt versjon, er det den mest fordelaktige for kunden som gjelder.
 15. Betfairs retningslinjer for personvern gjelder den personlige informasjonen din I tillegg forbeholder vi oss retten til å oppgi informasjonen din (inkludert materiale du legger ut på Betfair Forum), i henhold til retningslinjene for personvern er du herved varslet om at, dersom det kommer en klage på potensielt ærekrenkende materiale og/eller materiale som ellers bryter med klausul 4 i disse vilkårene, er det TSEGs retningslinjer å ikke motsette seg en søknad til en domstol om utlevering av personopplysninger for innlegg i Betfair Forum (eller andre steder på Betfair sider). Samtidig er det TSEGs retningslinjer å ikke oppgi slik informasjon med mindre en slik ordre foreligger; eller utlevering er tillatt i henhold til Betfairs retningslinjer for personvern; eller utlevering er tillatt på grunn av unntak i Data Protection Act 2018 (som blant annet inkluderer å utlevere mistenkelig informasjon til de relevante myndighetene). I forbindelse med dette blir oppmerksomheten spesielt rettet mot klausul 4 og 10 i disse vilkårene. Tenk deg godt om før du legger ut noe.
 16. Utgiveren med tanke på all funksjonalitet og tjenester for Betfair Forum er TSEG.

Ikke bruk forumet til spørsmål der du trenger et svar fra Betfair: Kontakt i stedet hjelpesenteret HER

Du kan sende alle spørsmål knyttet til forumet til forum@betfair.com

Del F – Livevideo hos Betfair – Bruksbetingelser

LIVEVIDEO HOS BETFAIR ER IKKE TILGJENGELIG FOR AUSTRALASIATISKE KUNDER

 1. Tilgang til livevideo hos Betfair
   1.1 Livevideo hos Betfair er kun tilgjengelig for kunder som har åpnet, og satt inn midler på kontoen sin hos Betfair.
   1.2 Områdene vi kan strømme arrangementer til varierer fra idrett til idrett. Listen over planlagte kamper vil reflektere hvilke arrangementer du kan se fra der du befinner deg.
   1.3 Alt innhold på livevideo hos Betfair er for øyeblikket gratis, med unntak av enkelte hesteveddeløp og greyhoundveddeløp (du finner mer informasjon nedenfor).
 2. Exchange – hesteveddeløp og greyhoundveddeløp
   2.1For hesteveddeløp i Storbritannia, Irland, USA og Sør-Afrika, er det gratis å se løpene så lenge du har en konto som du har satt inn penger på.
   2.2For hesteveddeløp i De forente arabiske emirater og Tyskland, må et bekreftet spill på minst £ 2 (eller tilsvarende i en annen valuta) plasseres på det relevante «day of the race»-markedet for å kvalifisere for å se akkurat det løpet.
   2.3Alle greyhoundløp, foruten SIS-løpene, er det gratis å se, så lenge du har en konto som du har satt inn penger på.
   2.4SIS-løp krever at det plasseres et bekreftet spill på minst £ 2,00 (eller tilsvarende i en annen valuta) på det relevante «day of the race»-markedet for å kvalifisere for å se akkurat det løpet.
   2.5Kunder må være oppmerksom på at SP-spill med en satt oddsgrense ikke kvalifiserer som bekreftede spill før løpet starter, og de får derfor ikke tilgang til strømmen før dette tidspunktet.
   2.6Antepost- og spesialspill kvalifiserer ikke.
 3. Fastsatt odds/oddsspill – hesteveddeløp og greyhoundveddeløp
   3.1For hesteveddeløp i Storbritannia, Irland, USA og India, er det gratis å se løpene så lenge du har en konto som du har satt inn penger på.
   3.2For hesteveddeløp i Frankrike, De forente arabiske emirater, Mauritius og Latin-Amerika, må en samlet minimumsinnsats på € 1,00 eller £ 1,00 (eller tilsvarende i annen valuta) plasseres for å se et løp. Dette kan være i form av en singel på £/€ 1,00 eller et each-way-spill på £/€ 0,50.
   3.3Kvalifiseringskriteriene for spill med flere valg som inkluderer løp der en innsats med minimumskrav er påkrevd, beskrives i tabellen nedenfor:
   Spilltype Antall valg Samlet innsats påkrevd (GBP eller tilsvarende i annen valuta)
   Singel 1 1,00
   Straight Forecast 1 1,00
   Reverse Forecast 1 1,00
   Dobbel 2 2,00
   Trippel 3 3,00
   Trixie 3 3,00
   Patent 3 3,00
   Yankee 4 4,00
   Lucky 15 4 4,00
   Kombinasjonsspill med 4 valg 4 4,00
   Canadian 5 5,00
   Lucky 31 5 5,00
   Kombinasjonsspill med 5 valg 5 5,00
   Heinz 6 6,00
   Lucky 63 6 6,00
   Kombinasjonsspill med 6 valg 6 6,00
   Super Heinz 7 7,00
   Kombinasjonsspill med 7 valg 7 7,00
   Goliath 8 8,00

   I et spill med flere valg må gjennomsnittlig innsats være lik eller overstige minste kvalifiserte beløp på € 1,00 eller £ 1,00 eller tilsvarende i en annen valuta, i tråd med eksemplene nedenfor:

   • En dobbel på £ 2 vil gjør at du kvalifiserer til å se begge løpene. En dobbel på £ 1 vil gjør at du kun kvalifiserer til å se det første løpet etter planlagt avspillingstid.
   • En Yankee på £ 0,40 vil gjør at du kvalifiserer til å se alle de fire løpene, siden gjennomsnittlig innsats per veddeløp er over £ 1,00 (£ 4,40 til sammen).
   • Et kombinasjonsspill med åtte valg på £ 6 vil gjør at du kvalifiserer til å se de første seks løpene, men ikke det syvende og åttende, siden gjennomsnittlig innsats per veddeløp er under minste kvalifiserte beløp på £ 1,00.
   • Straigt-akkumulatorer kvalifiserer ikke lenger for livevideo etter at ett av valgene er avgjort som tapende.
   3.4Alle greyhoundløp, foruten SIS-løpene, er det gratis å se, så lenge du har en konto som du har satt inn penger på.
   3.5SIS-løp krever at det plasseres et bekreftet spill på minst £ 1,00 (eller tilsvarende i en annen valuta) på det relevante «day of the race»-markedet for å kvalifisere for å se akkurat det løpet. Dette kan være i form av en singel på £ 1,00 eller et each-way-spill på £ 0,50.
   4.6 Antepost- og spesialspill kvalifiserer ikke.
 4. ADVARSEL OM FORSINKELSER PÅ STRØMMER
   4.1 SELV OM INNHOLD PÅ LIVEVIDEO HOS BETFAIR ER ANNONSERT SOM «LIVE», BØR DU VÆRE KLAR FOR AT LIVEVIDEO HOS BETFAIR ER UNDERLAGT EN TIDSFORSINKELSE. Nøyaktig hvor lenge tidsforsinkelse er vil variere avhengig av en rekke faktorer, men du bør vanligvis forvente en tidsforsinkelse på mellom to og fem sekunder bak den aktuelle hendelsen. Tidsforsinkelsen kan noen ganger være betraktelig lenger enn dette.
   4.2 HVIS DU BENYTTER LIVEVIDEO HOS BETFAIR TIL Å PLASSERE SPILL, GJØR DU DET PÅ EGEN RISIKO. Betfair påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap du har på grunn av at du er avhengig av livevideo hos Betfair.
 5. ANSVARSFRASKRIVELSE
   5.1 Betfair gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, at livevideo hos Betfair møter kravene dine, at driften av livevideo hos Betfair er uavbrutt, i tide eller feilfri, at livevideo hos Betfair tilgjengelig er under angitte tidspunkt (uansett om det er annonsert eller ikke), eller at livevideo hos Betfair fungerer sammen med en bestemt programvare eller maskinvare.
   5.2 Betfair er ikke ansvarlig overfor deg for noe direkte eller indirekte tap, inkludert tap av fortjeneste, data, virksomhet eller goodwill, som oppstår i forbindelse med bruken din av eller at du er avhengig av livevideo hos Betfair. Betfair er ikke ansvarlig for kapasiteten, påliteligheten, tilgjengeligheten eller ytelsen til livevideo hos Betfair.
 6. Endringer i innhold på livevideo hos Betfair
   6.1 Alt innhold på livevideo hos Betfair kan endres, og Betfair kan variere, sperre, erstatte eller fjerne innhold på livevideo hos Betfair etter eget skjønn og uten forvarsel.
   6.2Betfair kan når som helst, uten å varsle deg, endre, sperre eller fjerne tjenesten for livevideo hos Betfair.
 7. Rettigheter for intellektuell eiendom
   8.1 Livevideo hos Betfair er kun til personlig bruk, ikke til kommersiell bruk. Det er strengt forbudt å kopiere, lagre endre eller distribuere innhold på livevideo hos Betfair (eller bistå en tredjepart til å gjøre dette), eller la en tredjepart få tilgang til innhold på livevideo hos Betfair.
   8.2 Du kan ikke selge eller ta betalt for å se eller bruke noen del av livevideo hos Betfair, og heller ikke vise noen del av livevideo av Betfair offentlig til et publikum (selv om du ikke tar betalt), og heller ikke tillate eller bistå en tredjepart til gjøre det samme.
   8.3 Innholdet på livevideo hos Betfair er lisensiert til Betfair fra tredjeparter. Innhold for fotball, tennis, snooker, volleyball og basketball på livevideo hos Betfair er lisensiert av Perform Media Channels Limited.
 8. Generelt
   9.1 Betfair forbeholder seg retten til å fra tid til annen endre disse vilkårene etter eget skjønn. Hvis vi gjør betydelig endringer i disse vilkårene, vil vi ta de nødvendige skrittene for å opplyse deg om endringene. Det er ditt ansvar å sjekke disse vilkårene med jevne mellomrom, for å sikre at du godtar dem, og dersom du fortsetter å bruke livevideo hos Betfair, vil det bli ansett som at du godtar eventuelle endringer i vilkårene.
   9.2 Disse vilkårene er underlagt engelsk lov, og eventuelle tvister vil bli behandlet av engelske domstoler.
   9.3 Betfair forbeholder seg retten til å innføre andre avgifter, abonnementer eller vilkår for å få til livevideo hos Betfair i fremtiden. Du vil bli informert om innføringen av eventuelle avgifter eller vilkår før de blir innført.
   9.4 Betfair kan nekte kunder tilgang til livevideo hos Betfair etter eget skjønn
   9.5 Ved å benytte deg av livevideo hos Betfair godtar du disse vilkårene.

Del G – Standardvilkår for kampanjer

Disse standardvilkårene for kampanjer gjelder alle kampanjer og konkurranser hos Betfair. Med unntak av hvis det er uttrykkelig opplyst om det, dersom det oppstår avvik eller konflikt mellom disse standardvilkårene for kampanjer og spesifikke kampanjevilkår, gjelder de spesifikke kampanjevilkårene.

 1. Hvem kan delta?
   1.1 Du må være 18 år eller eldre for å delta i kampanjer og/eller delta i konkurranser. Det er et lovbrudd for personer under 18 år å opprette en konto eller spille. Mindreårige som deltar vil bli diskvalifisert.
   1.2 Alle kampanjer er begrenset til én deltagelse per kunde. For å sørge for at kampanjen er begrenset til én gang per kunde, tillater vi at kun én kunde deltar per husholdningsadresse, IP-adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingskonto eller PC.
   1.3 Ingen ansatte, eller familiemedlemmer av ansatte, hos Betfair eller deres tilknyttede selskaper, agenter, eller respektive konsernselskaper kan delta i kampanjer med en premietrekning eller konkurranser som involverer et element av vurdering av Betfair.
   1.4 Alle kampanjer er tilgjengelige etter Betfairs skjønn og Betfair kan bestemme hvem hver kampanje er tilgjengelig for. Slike begrensninger vil ikke påvirke spillere som allerede har startet spill i en kampanje.
   1.5 Hvis du har mottatt en e-post som ekskluderer deg fra kampanjer, kvalifiserer du ikke for noen kampanjer. Vennligst merk at en slik ekskludering ikke påvirker gratisspill, bonuser eller andre kampanjetilbud som du allerede har satt et kvalifisert spill på. Du vil fortsatt motta fordeler fra kampanjer du allerede deltar i eller var kvalifisert for før denne avgjørelsen.

 2. Svindel og flere kontoer
   2.1 Svindel eller flere deltagelser er ikke tillatt, det er heller ikke deltagelser som er i strid med disse standardvilkårene for kampanjer, eller spesifikke kampanjevilkår.
   2.2 Betfair kan ekskludere enhver deltager fra konkurranser og/eller kampanjer, og fra å bruke Betfairs nettside hvis Betfair tror at den deltageren har forsøkt å delta ved å bruke flere enn ett brukernavn, eller på andre måter driver med svindel eller ulovlig aktivitet (inkludert deltagelser som er i strid med lovene i deres jurisdiksjon), uansett om den deltageren vant eller kunne vunnet en premie, men for slik aktivitet. Der flere deltagelser/kontoer er brukt, kan Betfair fjerne disse kontoene og holde tilbake utbetalingen av premien/bonusen eller andre kampanjefordeler.

 3. Bonuser
   3.1 Bonuser tildeles for å gjøre det gøyere å spille spillene våre, men vi forbeholder oss retten til å bestemme hvordan bonuser blir brukt, før en spiller kan innkassere dem som penger. Derfor anser vi det som nødvendig å begrense visse typer innsatser fra å bidra til omsetningskravene.
   3.2 Alle utstedte bonuser er gyldige i syv dager fra datoen de ble utstedt, med mindre noe annet er oppgitt i den spesifikke kampanjen. All gjenværende/ubrukt bonus ved slutten av den angitte perioden, blir fjernet fra spillerens konto.
   3.3 Alle bonuser kreditert må bli «kjøpt», akseptert eller avvist. Når du har akseptert en bonus, blir den kreditert spillsaldoen din. Avviste bonuser kan ikke bli anvendt på nytt.
   3.4 Omsetningskrav for bonuser gjelder på en konto fra tidspunktet bonusen blir akseptert og/eller lagt til på en konto.
   3.5 Når en spiller mottar en bonus, vil spilleren først spille med pengene man «kjøpte» seg inn for, og først etterpå vil spilleren spille med bonusen fra kasinoet.

 4. Uregelmessig spill
   4.1 Hvis Betfair finner ut at en spiller, som i løpet av deltagelsen i en kampanje eller tilbud, har blitt i stand til å garantere gevinster og/eller fortjeneste uten noe eller med minimal risiko, og/eller drar nytte av en kampanje eller et tilbud gjennom mer enn én Betfair-konto, og/eller viser uregelmessig eller uvanlig spill eller spillmønstre som Betfair anser som å være utnyttende, kan Betfair velge å gjøre én eller flere av de følgende tingene: (i) stenge kundens konto(er); (ii) ugyldiggjøre transaksjoner eller spill som er i strid med dette vilkåret; og/eller (iii) holde tilbake kundens gevinster fra slike transaksjoner eller spill.
   4.2 Betfair kan holde tilbake alle uttak og/eller inndra alle gevinster for uregelmessig spill. Uregelmessig spill inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende typer spill:
   1. Plassering av singelspill tilsvarende eller over 30 % av verdien til bonusen og innskudd før omsetningskravet til bonusen er møtt. Hvis du for eksempel setter inn £ 100, aksepterer en bonus på £ 100 og plasserer et singelspill på £ 60 på et spill.
   2. Gå fra et lavt vektet spill (25 % eller lavere) til et høyt vektet spill (100 %) etter store gevinster, for å klarere omsetningskrav. Hvis du for eksempel plasserer minst én innsats på et spill som er vektet til 25 % eller lavere, vinner 100 % mer enn innsatsen din og flytter den opprinnelige innsatsen din og gevinstene til et spill som er vektet til 100 %, for å møte omsetningskravene.
   3. Spille tilsvarende eller over 500 autospinn på en spilleautomat og/eller spille på en spilleautomat i en sammenhengende periode på over to timer mens en bonus er aktiv. Hvis du for eksempel setter et spill på autospinn i 500 spinn mens du har en aktiv bonus på kontoen din og/eller du spiller i en periode på to timer eller mer (uavhengig av hvor mange økter) mens du har en aktiv bonus.
   4. Rulettinnsatser med lav risiko. ALLE innsatskombinasjoner på rulettspill som dekker 18 eller flere (47 %) av de 37 unike feltene på bordene. Hvis du for eksempel satser på rød, dekker du 18 av 37 mulige utfall, derfor vil denne innsatsen ikke telle mot noen omsetningskrav
   5. .

 5. Premier
   5.1 Premier kan ikke overføres eller byttes utover Betfairs eget skjønn.
   5.2 Med mindre noe annet er oppgitt skriftlig, er du selv ansvarlig for å bestille og ordne med alt (inkludert forsikring) hvis det er nødvendig at du er nødt til å reise som en del av en kampanje eller som vinner av en premie i konkurranse.
   5.3 For premier som er tidssensitive eller har en naturlig utløpsdato (for eksempel billetter til en bestemt kamp eller hendelse), vil vi forsøke å kontakte alle vinnende kunder via deres registrerte kontaktinformasjon hos Betfair (og hvis konkurransen fant sted på sosiale medier, via kundens konto på sosiale medier), innen 48 timer. Hvis vi ikke får tak i deg på 48 timer, eller hvis du ikke henter premien din innen 48 timer etter at du ble varslet, forbeholder vi oss retten til å velge en ny vinner. For premier som ikke er tidssensitive, gjelder ikke en slik tidsgrense.

 6. Reklame
   6.1 Hvis du vinner en konkurranse eller en kampanje, kan Betfair spørre deg om du ønsker å delta i reklame Hvis du ønsker å delta, kan Betfair innen rimelighetens grenser bruke navnet og bildet ditt på nettsiden og i reklamemateriell.

 7. Variasjon
   7.1 Betfair kan når som helst endre spesifikke kampanjevilkår, konkurranseregler eller disse standardvilkårene for kampanjer. Slike endringer vil ikke negativt påvirke spillere som allerede har startet spill i en kampanje.
   7.2 Betfair kan fjerne eller endre vilkårene i konkurranser og kampanjer for å overholde avgjørelsen fra et hvilket som helst rettslig organ eller myndighetsorgan, og kan ikke holdes ansvarlig overfor noen deltager for det.

 8. Generelt
   8.1 Ved å delta i en kampanje eller konkurranse, samtykker og godtar du å være bundet av disse standardvilkårene for kampanjer, og alle spesifikke vilkår knyttet til den relevante kampanjen.
   8.2 Alle tvister knyttet til kampanjer eller konkurranser vil bli løst i henhold til Betfairs retningslinjer for konfliktløsning, trykk her.
   8.3 Betfair tar ikke noe ansvar for systemfeil eller tilkoblingsproblemer som kan påvirker sluttbrukeren under en av disse kampanjene.
   8.4 Betfair og deres tilknyttede selskaper og datterselskaper, eller noen av deres ansatte, styremedlemmer eller daglige ledere, kan ikke holdes ansvarlige for noen tap, kostnader, utgifter, skader eller annet ansvar som oppstår fra en deltagers eller vinners deltagelse i en konkurranse eller kampanje, eller for noen slik modifikasjon, endring, avvikling eller avslutning av en konkurranse, kampanje eller turnering. Ingenting i denne klausulen kan benyttes til å begrense eller utelukke ansvar for personskade eller død forårsaket av forsømmelse fra vår side.
   8.5 Kunder som befinner seg i Storbritannia samtykker til at disse standardvilkårene for kampanjer skal styres og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales, og du er underlagt jurisdiskonen til domstolene i England. Kunder som befinner seg utenfor Storbritannia samtykker til at disse standardvilkårene for kampanjer skal styres og tolkes i samsvar med lovene på Malta, og du er underlagt jurisdiskonen til domstolene på Malta.
   8.6 Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 gjelder ikke for disse vilkårene, og ingen rettigheter eller fordeler som uttrykkelig eller underforstått er gitt av den, kan i henhold til denne loven håndheves mot partene i den av noen annen person.
   8.7 Arrangøren med tanke på enhver kampanje vil være den aktuelle lisensierte enheten. For mer reguleringsinformasjon, vennligst trykk her.

V 01/22 06/04/22