Regulile și regulamentele Sportsbook

Partea A – Introducere

 1. Utilizare și interpretare

  Regulile și regulamentele Sportsbook Betfair ("Regulile Sportsbook") fac parte din termenii și condițiile Betfair.

  Regulile Sportsbook se aplică în legătură cu piețele oferite și cu pariurile plasate în Betfair Sportsbook și în produsele „Cote fixe” și „Pariuri multiple” Betfair. Regulile Sportsbook nu se aplică piețelor oferite sau pariurilor plasate pe Betfair Exchange.

  Regulile Sportsbook au structura următoare:

  • Această secțiune Introducere (Partea A);
  • Regulile generale(definite în Partea B de mai jos); and
  • Regulamentele sportive specifice(definite în Partea C de mai jos – acestea se aplică anumitor sporturi și piețelor financiare).

  Regulile generale se aplică tuturor pariurilor, în produsele menționate anterior, cu excepția prevederilor contrare din regulamentele sportive specifice. Dacă există neconcordanțe între regulamentele sportive specifice și regulile generale, vor prevala regulamentele sportive specifice. Regulile generale se vor aplica în legătură cu orice categorie de pariuri sau piețe la care nu se face referință în regulamentele sportive specifice (de exemplu, pariuri speciale sau volei pe plajă).

  Rețineți că există reguli și regulamente speciale pentru fiecare dintre produsele noastre Exchange și Sportsbook. Regulile care guvernează modul în care piețele sunt oferite, gestionate și/sau decise nu sunt aceleași pentru fiecare piață, în fiecare produs. În anumite împrejurări, un pariu decis câștigător într-un produs poate fi decis necâștigător în alt produs (și vice versa). În plus, se pot aplica diferite reguli pentru decidere, astfel încât, de exemplu, pariurile care sunt câștigătoare în cazul unui produs pot fi decise „dead heat” (în caz de rezultat de egalitate) sau fi anulate în cazul altui produs. Clienții trebuie să se asigure că s-au familiarizat cu regulile relevante care se aplică pariurilor pe care le plasează în produsele Betfair.

 2. Responsabilitatea clientului

  Clienții Betfair trebuie să știe toate regulile Sportsbook care afectează piața pe care doresc să plaseze un pariu.

 3. Disputele referitoare la pariuri și IBAS

  Clienții Betfair care au nelămuriri sau întrebări privind regulile Sportsbook sau privind deciderea unei piețe Betfair vor contacta Betfair prin e-mail la info@betfair.com sau prin adresa de e-mail sau numărul de telefon al serviciului de asistență specific țării.

  Dacă un client nu este mulțumit cu modul în care un pariu sau o piață a fost decisă, clientul va furniza Betfair date privind reclamația prin e-mail, la info@betfair.com sau prin adresa de e-mail sau numărul de telefon al serviciului de asistență specific țării. Betfair va depune eforturi rezonabile pentru a răspunde întrebărilor de această natură în termen de câteva zile (însă intenționează în orice caz să răspundă tuturor întrebărilor de agest gen în termen de 14 zile de la primire).

  Când un client a parcurs procesul intern de soluționare a disputelor Betfair fără a obține un rezultat satisfăcător, acesta poate înainta disputa referitoare la pariuri către IBAS (Serviciul Independent de Arbitraj în Domeniul Pariurilor), sau către alt serviciu independent de arbitraj din domeniul pariurilor recunoscut de Betfair.

Partea B - Reguli generale

 1. Parierea în timpul desfășurării evenimentului („in-play”)

  1. 1.1Generalități

   • Pentru toate celelalte activități sportive, cu excepția curselor de cai și de ogari, dacă o piață nu este programată pentru a fi transformată în piață de tip „in-play”, însă Betfair nu suspendă piața la momentul oportun:
    • dacă evenimentul are un termen de „închidere” programat, toate pariurile confirmate („matched”) după termenul respectiv vor fi nule; și
    • dacă evenimentul nu are un termen de „închidere” programat, Betfair va depune eforturi rezonabile pentru a determina momentul „închiderii” reale și toate pariurile plasate după momentul „închiderii” determinat de Betfair vor fi nule.
   • În cazul curselor de cai și de ogari, dacă o piață nu este programată să fie transformată în piață de tip „in-play”, însă Betfair nu suspendă piața la momentul oportun, toate pariurile confirmate după momentul „închiderii” oficiale vor fi nule.
   • Betfair va depune toate eforturile rezonabile să suspende piețele de tip „in-play” la începutul și la sfârșitul evenimentului. Totuși, Betfair nu garantează că piețele respective vor fi suspendate la momentul oportun.
   • Betfair își rezervă dreptul, la libera sa alegere, să suspende parțial sau integral rezultatele/selecțiile de pe o piață Sportsbook sau cu cote fixe care s-a transformat în piață de tip „in-play”.
   • Clienții Betfair sunt responsabili în orice moment pentru gestionarea pariurilor lor „in-play”.
   • Disponibilitatea unei piețe de tip „in-play” în cadrul produsului nostru Exchange pentru un anumit eveniment nu înseamnă neapărat că va exista o piață „in-play” echivalentă pentru același eveniment în cadrul produsului nostru Sportsbook sau Cote fixe.
   • În scopul pariurilor „in-play”, clienții trebuie să știe că este posibil ca transmisiile descrise ca fiind „live” (în direct) de unele posturi pot fi redate, de fapt, cu întârzieri sau pot fi înregistrate în prealabil. Durata întârzierii poate varia, în funcție de sistemul prin care recepționează imaginile sau datele. Rețineți că, din motive operaționale, este posibil ca procesarea solicitărilor de pariuri efectuate în timpul desfășurării evenimentului poate dura ceva mai mult.
  2. 1.2Toate piețele, cu excepția piețelor pentru fotbal - nesuspendarea la momentul „închiderii”

   • În legătură cu piețele programate pentru a fi transformate în piețe de tip „in-play”, Betfair va depune eforturi rezonabile pentru a transforma piețele respective în piețe „in-play” la momentul „închiderii”. Totuși, Betfair nu garantează că piețele respective vor fi suspendate și transformate în piețe de tip „in-play” la momentul „închiderii”.
   • Dacă o piață este programată pentru a fi transformată în piață de tip „in-play”, însă Betfair nu suspendă piața la momentul „închiderii” și piața nu este transformată în piață de tip „in-play” în timpul desfășurării evenimentului, toate pariurile confirmate („matched”) după termenul programat pentru „închidere” vor fi nule (în cazul curselor de cai și de ogari, pariurile vor fi nule de la închiderea oficială și nu de la „închiderea” programată) CU EXCEPȚIA cazului în care se poate constata că pariul a fost plasat înainte de închiderea oficială sau de momentul închiderii reale. Dacă evenimentul nu are un termen de „închidere” programat, Betfair va depune eforturi rezonabile pentru a determina momentul „închiderii” reale și toate pariurile plasate după momentul „închiderii” determinat de Betfair vor fi nule.
   • Dacă o piață este programată pentru a fi transformată în piață de tip „in-play”, iar Betfair nu suspendă piața la momentul „închiderii”, însă piața este transformată în piață de tip „in-play” mai târziu în timpul evenimentului, toate pariurile confirmate după momentul „închiderii” vor fi valabile, TOTUȘI este posibil ca prețul să fie ajustat de Betfair, iar pariurile vor fi decise în conformitate cu paragraful 7 din regulile Sportsbook de mai jos.
  3. 1.3Piețele de fotbal - nesuspendarea la începerea meciului

   • În legătură cu piețele de fotbal care sunt programate pentru a fi transformate în piețe de tip „in-play”, Betfair va depune toate eforturile rezonabile pentru a transforma respectivele piețe în piețe „in-play” la începerea meciului și pentru a suspenda piețele respective la survenirea unui eveniment fizic (consultați definiția „evenimentului fizic” de mai jos). Totuși, Betfair nu garantează că piețele vor fi suspendate și transformate în piețe de tip „in-play” la momentul începerii meciului.
   • Dacă o piață este programată pentru a fi transformată în piață „in-play”, însă Betfair nu suspendă piața la începerea meciului și piața nu se transformă în piață „in-play” în niciun moment din timpul meciului, toate pariurile confirmate după momentul programat al începerii meciului vor fi nule, CU EXECEPȚIA cazului în care se poate stabili că pariul a fost plasat de fapt înainte de momentul real al începerii meciului.
   • Dacă o piață este programată pentru a fi transformată în piață de tip „in-play”, iar Betfair nu suspendă piața la începerea partidei, însă piața este transformată în piață de tip „in-play” mai târziu în timpul meciului, toate pariurile confirmate după momentul programat pentru începerea meciului vor fi valabile, TOTUȘI este posibil ca prețul să fie ajustat de Betfair, iar pariurile vor fi decise în conformitate cu paragraful 7 din regulile Sportsbook de mai jos.
   • În sensul acestei reguli, un „eveniment fizic” înseamnă înscrierea unui gol, acordarea unui penalty sau eliminarea unui jucător.
 2. Rezultatele și deciderea pieței

  1. 2.1Generalități

   • Atunci când regulamentele sportive specifice nu specifică modul și baza deciderii pieței, piețele se vor decide în funcție de rezultatul oficial al autorității relevante, indiferent de descalificări sau modificări ulterioare ale rezultatului (cu excepția cazului în care modificarea este anunțată în termen de 24 de ore de la deciderea inițială a pieței relevante pentru a corecta o eroare de publicare a rezultatului).
   • Dacă nu este disponibil niciun rezultat oficial din partea unei autorități relevante, rezultatul va fi determinat de către Betfair (care acționează în mod rezonabil), utilizând informații din surse independente. În astfel de cazuri, dacă se fac publice informații noi în termen de 48 de ore de la decidere, Betfair va hotărî (acționând în mod rezonabil):
    1. dacă piața trebuie restabilită sau redecisă ca urmare a acestor noi informații; sau
    2. dacă se vor aștepta mai multe informații înainte de a hotărî dacă se va restabili sau redecide piața. Cu excepția cazului în care Betfair a anunțat că așteaptă informații suplimentare, informațiile care se publică la peste 48 de ore după deciderea unei piețe nu vor fi luate în considerare de Betfair (indiferent dacă este posibil ca respectivele informații să fi determinat un rezultat diferit).
   • În cazul în care există incertitudini în legătură cu rezultate sau potențiale rezultate, Betfair își rezervă dreptul de a suspenda deciderea unei piețe pe perioadă nelimitată, până la eliminarea incertitudinii în mod rezonabil și satisfăcător pentru Betfair. Betfair își rezervă dreptul de a anula orice piață, dacă incertitudinea referitoare la decidere nu poate fi eliminată în mod rezonabil și satisfăcător pentru Betfair.
  2. 2.2Redeciderea

   • Piețele sunt decise în general la scurt timp după încheierea evenimentului în cauză. Betfair poate decide (sau decide parțial) unele piețe înainte de a fi declarat rezultatul oficial (sau poate spori soldul „disponibil pentru pariuri” cu câștigul potențial minim al clientului respectiv pe o anumită piață) ca simplu beneficiu al serviciului pentru clienți. Totuși, Betfair își rezervă dreptul de a modifica deciderea pieței dacă:
    1. rezultatul oficial este diferit de rezultatul în funcție de care Betfair a decis inițial piața (de exemplu, un rezultat al curselor de cai modificat de autoritatea relevantă la scurt timp după cursă); sau
    2. dacă întreaga piață este eventual anulată (ex: în cazul unui eveniment anulat).
   • Betfair își rezervă dreptul de a anula deciderea unei piețe, dacă piața este decisă greșit (de exemplu, din cauza unei erori umane sau de natură tehnică).
   • Dacă Betfair redecide o piață, acest lucru poate duce la modificări ale soldului clientului pentru a reflecta modificarea deciderii pieței.
  3. 2.3Neparticipările

   • Cu excepția cazului în care există prevederi contrare în legătură cu o anumită piață, toate pariurile sunt „toți în condiții de concurență sau nu”. Acest lucru înseamnă că dacă o persoană sau o echipă este retrasă sau descalificată înainte de a lua parte la eveniment, pariurile plasate pe selecție vor fi considerate perdante. Totuși, dacă se specifică în mod explicit pentru evenimentul respectiv „niciun participant, niciun pariu”, mizele vor fi returnate dacă are loc o retragere înainte de eveniment. În cazul retragerilor, este posibil să aplicăm câștigurilor o „deducere conform regulii Tattersalls 4” pe baza prețului selecției/selecțiilor retrase.
 3. Abandonurile, anulările, amânările

  • Unele piețe au reguli diferite, iar acestea sunt incluse în regulamentele sportive specifice. Totuși, dacă o piață nu are reguli privind abandonul, anularea și/sau amânarea în regulamentele sportive specifice, se vor aplica următoarele.
  • În legătură cu orice meci, partidă, joc, eveniment individual, cursă sau eveniment similar: Dacă evenimentul nu este încheiat în termen de trei zile după data programată de încheiere, toate pariurile plasate pe piețe pentru acest event vor fi nule, cu excepția pariurilor de pe piețele care au fost determinate în mod necondiționat.
  • În legătură cu turneele, competițiile sau evenimentele similare: Dacă evenimentul nu este încheiat în termen de trei zile după data programată pentru încheierea evenimentului, piețele referitoare la eveniment vor fi decise în conformitate cu hotărârea oficială a autorității relevante, cu condiția ca hotărârea respectivă să fie pronunțată în termen de 90 de zile după programată a încheierii. Dacă nu se publică nicio hotărâre oficială în această perioadă de 90 de zile, pariurile de pe orice piață referitoare la acest eveniment vor fi nule, cu excepția pariurilor pe piețele care au fost determinate în mod necondiționat. Dacă o piață urmează a fi anulată, însă a fost decisă parțial în semn de curtoazie față de clienții Betfair, pariurile respective decise parțial vor fi anulate și toate pariurile plasate pe piață vor fi nule.
  • Dacă nu există nicio altă acțiune sportivă pe piețe care să nu conțină selecția „egal” sau „remiză”, toate pariurile plasate după această încheiere a acțiunii vor fi anulate.
  • Betfair va decide (acționând în mod rezonabil) dacă o piață se referă la un meci (sau la un eveniment similar) sau la un turneu (sau la un eveniment similar). Totuși, ca exemplu, se vor aplica următoarele:
   1. Europa League, echipa câștigătoare = turneu;
   2. Liga Campionilor, faza grupelor, echipa câștigătoare = turneu;
   3. Marcator Top Premiership = turneu;
   4. Pariu pe meci de golf 72 de găuri = meci;
   5. Cupa Ryder, câștigător = turneu;
   6. Turneu de golf, câștigător = turneu;
   7. Turneu de tenis, câștigător = turneu;
   8. Meci de crichet test de 5 zile = meci;
   9. Ashes Series, câștigător = turneu;
   10. Cursă de vehicule cu motor (ex: Grand Prix) = meci.
 4. Schimbarea locației

  • Unele piețe au reguli diferite, iar acestea sunt incluse în regulamentele sportive specifice. Totuși, dacă schimbarea locației nu este menționată în regulamentele sportive specifice, se vor aplica următoarele:
  • Pentru orice sport de echipă: dacă locația stabilită se schimbă după plasarea pariului, toate pariurile vor fi anulate numai dacă noua locație este terenul propriu al echipei aflate inițial în deplasare.
  • Pentru toate categoriile sau piețele, exceptând sporturile de echipă: dacă locația stabilită se schimbă după plasarea pariului, toate pariurile vor fi valabile.
  • Dacă are loc o schimbare a tipului de suprafață stabilită (ex: un meci de hochei trece de la iarbă la teren artificial) după plasarea pariului, toate pariurile vor fi valabile.
 5. Reprizele

  • Unele piețe au reguli diferite, iar acestea sunt incluse în regulamentele sportive specifice. Totuși, dacă nu sunt menționate în regulamentele sportive specifice, se vor aplica următoarele:
  • Dacă durata programată a unui eveniment se schimbă după plasarea unui pariu, însă înainte de începerea evenimentului, toate pariurile vor fi nule.
  • Unele piețe fac referire la durata până la un eveniment în cadrul manifestării sportive (ex: momentul primului gol). Dacă un eveniment are loc în prelungiri, după o perioadă de joc obișnuită, se va considera că a avut loc la sfârșitul perioadei de joc obișnuite. De exemplu, dacă se înscrie un gol în prelungirile primei reprize a unui meci de fotbal, se va considera că s-a marcat în 45 de minute.
  • Toate pariurile sunt aplicabile duratei obișnuite relevante complete, inclusiv prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri și/sau executarea loviturilor de departajare.
  • În sensul acestor reguli și regulamente, când se face referire la un anumit număr de „zile” se va înțelege sfârșitul zilei, ora locală, după expirarea numărului de zile specificat. De exemplu, dacă un meci de rugbi este programat pentru data de 1 decembrie, conform regulii care permite încheierea meciului în termen de trei zile după data programată a încheierii (consultați paragraful 3 de mai sus), înseamnă că termenul limită pentru încheierea meciului va fi 4 decembrie, ora 23:59:59.
 6. Piețele „pentru calificare”

  • Unele piețe au reguli diferite, iar acestea sunt incluse în regulamentele sportive specifice. Totuși, dacă nu sunt menționate în regulamentele sportive specifice, se vor aplica următoarele:
  • Piețele „să se califice” (ex: piețele „să ajungă în finală”) vor fi determinate de concurentul sau de echipa care avansează, indiferent dacă participă sau nu la următoarea rundă sau la următorul eveniment pentru care s-a calificat. Piețele vor fi decise după faza calificărilor și descalificările sau modificările ulterioare ale rezultatelor nu vor nu vor fi luate în considerare.
 7. Rezultatele de egalitate („dead heat”)

  • În absența unor mențiuni contrare în regulamentele sportive specifice, regula „dead heat” se aplică pariurilor de pe o piață în care există mai mulți câștigători decât se așteptase.
  • „Dead heat” este un termen care descrie situația în care două sau mai multe selecții dintr-un eveniment termină la egalitate. Dacă se declară „dead-heat” între două selecții ale unui eveniment, jumătate din miză se aplică selecției cu cotă completă, iar cealaltă jumătate se pierde. Dacă se declară mai mult de două selecții „dead-heat”, miza se reglează în consecință.
 8. Erori

  • Betfair depune toate eforturile pentru a se asigura că nu comite erori când acceptă pariurile. Totuși, dacă în urma unei probleme de natură tehnică, a unor probleme ce țin de sistem sau a unei erori umane este acceptat un pariu care este contradictoriu (care include prevederi referitoare la handicap sau prevederi similare) și/sau se încheie în termeni:
   1. efectiv diferiți de cei disponibili pe piața generală a pariurilor la momentul plasării pariului; sau
   2. clar incorecți, dată fiind posibilitatea ca evenimentul să se desfășoare în momentul în care s-a plasat pariul, inclusiv, în ambele cazuri, deoarece pariul s-a plasat după începerea unui eveniment, deoarece piața nu afișa sau nu reflecta starea „in-play”, sau, din cauza oricărui alt motiv, toate pariurile vor fi valabile, TOTUȘI Betfair va decide pariurile câștigătoare la „prețul corect”.
  • Pentru a stabili „prețul corect”, Betfair va lua în considerare prețurile disponibile pe piața generală a pariurilor, la momentul plasării pariului, inclusiv prețurile oferite de cei mai importanți operatori de pariuri.
 9. Câștigul maxim

  • Cu excepția curselor de cai (unde limitele se aplică pe zi), limita câștigului maxim se aplică evenimentelor individual (după cum se descrie pe larg mai jos). Dacă plasați un pariu care depășește limitele aplicabile pentru un anumit eveniment, va fi aplicabil în continuare plafonul relevant de câștig maxim.
  • Plafoanele de câștig maxim se referă la profitul total al pariurilor dvs, excluzând miza inițială.
  • Plafonul maxim de câștig se aplică oricărui client sau grup de clienți care acționează solidar, susținând aceeași combinație de selecții, indiferent dacă astfel de pariuri se plasează separat, într-un interval de prețuri diferite, în zile diferite și prin intermediul unui număr de conturi diferite. Dacă Betfair consideră că anumite pariuri au fost plasate în acest mod, plata totală pentru toate pariurile combinate va fi limitată la un singur profit maxim.
  • Câștigurile maxime afișate mai jos sunt exprimate în lire sterline. Dacă pariurile sunt plasate în altă monedă, câștigul maxim va fi convertit la cursul de schimb aplicabil din ziua deciderii pariurilor.
  • Câștigul maxim în cazul bonusurilor, precum „Lucky 15s” și „Best Odds Guaranteed” (Cele mai bune cote garantate) este de 50.000 £ pe zi.
  • Următoarele câștiguri maxime se vor aplica evenimentelor enumerate (rețineți: dacă s-a plasat un pariu multiplu, care include evenimente cu câștiguri maxime diferite, se va aplica câștigul maxim cel mai mic pariului multiplu integral – de exemplu, dacă plasați un pariu multiplu pe meciurile de fotbal din Premier League și pe un turneu de golf, câștigurile dvs. vor fi limitate la 250.000 £, nu la 1.000.000 £):
  • Evenimentele fotbalistice:

   Evenimente limitate la 1.000.000 £

   Copa America, Premier League, Cupa Mondială FIFA, Ligue 1 (Franța), Liga 1 (Germania). Bundesliga, Serie A, Primera Division (Spania), The Championship, UEFA Champions League, Campionatul European UEFA, Super Cupa UEFA

   Evenimente limitate la 500.000 £

   Cupa Națiunilor din Africa, Bundesliga (Austria), Jupiler League (Belgia), Football League Cup, Clydesdale Bank Premier, Community Shield, Cupa CONCACAF Gold, Copa Libertadores, Eredivisie (Olanda), Super Cupa Olandei, Cupa FA (Anglia), Super Cupa Franței, Super Cupa Germaniei, Super Coppa (Italia), Npower League One, Npower League Two, Super Cupa Portugaliei, Copa del Rey (Spania), Super Copa (Spania), UEFA Europa League

   Evenimente limitate la 250.000 £

   Apertura (Argentina), Liga campionilor (Asia), Cupa Asiei, A League (Australia), Cupa Australiei, Super Cupa Belgiei, Blue Square North, Blue Square South, Campeonato (Brazilia), CONCACAF Champions League, Copa Sudamericana, Coppa Italia, 1.HNL (Croația), Super Cupa Croației, Cupa Cehiei, Liga Gambrinus (Cehia), Cupa Danemarcei, Superligaen (Danemarca), Cupa Olandei, Jupiler League (Olanda), Trofeul FA, Cupa FAI, Veikkausliiga (Finlanda), Coupe de France, Coupe de la Ligue (Franța), Ligue 2 (Franța), Liga a 2-a (Germania). Bundesliga, Cupa Germaniei, Super Liga Greciei, meciuri amicale internaționale, Premier League (Irlanda), Cupa Împăratului Japoniei, Cupa Ligii J (Japonia), Liga J (Japonia), Super Cupa Japoniei, Trofeul Johnstones Paint, Primera Division (Mexic), MLS, NM Cupen (Norvegia), Tippeligaen (Norvegia), Cupa Poloniei, Ekstraklasa (Polonia), Cupa Ligii (Polonia), Super Cupa Poloniei, Cupa Portugaliei, Cupa Ligii Portugheze, Superliga (Portugalia), Recopa Sudamericana, Liga 1 (România), Divizia I (Rusia), Super Cupa Rusiei, Challenge Cup (Scoția), Division 1 (Scoția), Cupa FA (Scoția), Cupa Ligii (Scoția), Serie B, Cupa Setanta, Setanta Shield, Liga Adelante (Spania), Allsvenskan (Suedia), Cupa Suediei, Super Cupa Suediei, Cupa Elveției, Super Liga Elveției, Turneul Toulon, Super Lig (Turcia), meciuri internaționale U20, meciuri internaționale U21, Vischya Liga (Ucraina), Cupa Țării Galilor, Premier League (Țara Galilor), Campionatul Mondial al Cluburilor

   Evenimente limitate la 100.000 £

   Cupa AFC Challenge, Cupa AFC, Cupa AFF Suzuki, Liga Campionilor (Africa), Turneul de la Amsterdam, Cupa Austriei, Erste Liga (Austria), Liga Baltică, Vysshaya Liga (Belarus), Cupa Belgiei, Cupa Bulgariei, Premier (Bulgaria), Primera Division (Chile), Cupa CIS Insurance, Copa do Brasil, 2.HNL (Croația), Cupa Croației, First Division (Cipru), Druha Liga (Cehia), Division 1 (Danemarca), Serie A (Ecuador), Premier League (Egipt), Cupa Emiratelor, Cupa Estoniei, Meistriliiga (Estonia), Cupa Finlandei, Liigacup (Finlanda), Ykkönen (Finlanda), National (Franța), Bundesliga 3 (Germania). Regionalliga Nord (Germania), Regionalliga Sud (German), Regionalliga West (German), Cupa Greciei, Cupa Ungariei, Labdarugo NB I (Ungaria), Cupa Ligii (Ungaria), Premier League (Islanda), IFA Premiership, Cupa Irlandei, First Division (Irlanda), Ligat Al (Israel), Liga J2 (Japonia), Adeccoligaen (Norvegia), Druga Liga (Polonia), Liga de Honra (Portugalia), Cupa României, Divizia 1 (Rusia). Cupa Rusiei, Ryman Premier League, Division 2 (Scoția), Division 3 (Scoția), Cupa Serbiei, Super Liga Serbiei, Corgon Liga (Slovacia), Cupa Slovaciei, Prva Liga (Slovenia), K-League (Coreea de Sud), Southern Premier League, Superettan (Suedia), Challenge League (Elveția), Cupa Turciei, meciurile internaționale U16, meciurile internaționale U17, meciurile internaționale U19, Cupa Ucrainei, Unibond Premier League, Copa Bimbo (Uruguay), Primera Division (Uruguay), Primera Division (Venezuela), Victory Shield

   Evenimente limitate la 50.000 £

   Cupa Albaniei, Kategorie Superiore (Albania), Primera Division (Andorra), Division 2 (Belgia), Premier Division (Bolivia), Premier Liga (Bosnia-Herzegovina), Division 2 (Brazilia), Super Liga (China), Copa Mustang (Columbia), Division 2 East (Danemarca), Division 2 West (Danemarca), Esiliiga (Estonia), Formula Deildin (Insulele Feroe), Kakkonen A (Finlanda), Kakkonen B (Finlanda), Kakkonen C (Finlanda), Beta Ethniki (Grecia), Liga Leumit (Israel), Cupa de Stat a Israelului, Serie C1/A (Italia), Serie C1/B (Italia), Virsliga (Letonia), A Lyga (Lituania), Division Nationale (Luxemburg), Liga 1 (Macedonia). Premier League (Malta), Prva Liga (Muntenegru), Divizia a 2-a Grupa 1 (Norvegia), Divizia a 2-a Grupa a 2-a (Norvegia), Divizia a 2-a Grupa a 3-a (Norvegia), Divizia a 2-a Grupa a 3-a (Norvegia), Division Profesional (Paraguay), Primera Division (Peru), Liga S (Singapore), Premier League (Africa de Sud), Liga A (Turcia)

  • Cursele de cai

   Toate pariurile sunt supuse unui plafon maxim de plată aplicabil oricărui client într-o zi, conform listei de mai jos, indiferent de mize, cote sau numărul de pariuri câștigătoare.

   Câștigul maxim în cazul curselor de cai britanice și irlandeze acoperit de „Serviciul SIS complet” este de 1.000.000 £.

   Limita de 1.000.000 £ nu se aplică în cazurile următoare:

   • Orice pariu pe curse irlandeze sau britanice care nu este acoperit de „Serviciul SIS complet” (de exemplu, anumite ședințe în timpul sărbătorilor legale) – acestea sunt supuse unui câștig maxim de 50.000 £;
   • Pariurile care includ o selecție pentru curse în afara Marii Britanii și Irlandei și care sunt acoperite de „Serviciul SIS complet” sunt supuse unui câștig maxim de 100.000 £;
   • Pariurile care includ o selecție care se desfășoară într-o cursă din afara Marii Britanii și Irlandei, unde rezultatele cursei nu sunt acoperite de „Serviciul SIS complet”, sunt supuse unui câștig maxim de 50.000 £; și
   • Pariurile ante post sunt supuse unui câștig maxim de 100.000 £.
  • Alte evenimente sportive:

   Evenimente limitate la 500.000 £

   Golf, tenis

   Evenimente limitate la 250.000 £

   Crichet

   Evenimente limitate la 100.000 £

   Fotbal NFL (SUA), hochei pe gheață NHL (SUA), curse de motociclete, baseball în Major League (SUA), baschet NBA (SUA), snooker, darts, Rugby Union, Rugby League

   Evenimente limitate la 25.000 £

   Volei, handbal, fotbal în sală, piețele de „Pariuri speciale” sau „Novelty”, și oricare sport sau eveniment nemenționat mai sus.

 10. Limita generală a câștigurilor maxime pe zi: Fiind supusă limitelor inferioare care se pot aplica în legătură cu un anumit eveniment (după cum se stipulează mai sus), limita generală a câștigurilor maxime pe zi pentru pariurile câștigătoare plasate de orice client în produsele Sportsbook, Cote fixe și Pariuri multiple împreună este de 1.000.000 £ (sau o sumă echivalentă în altă monedă). Dacă plasați pariuri câștigătoare pe produse care depășesc această limită zilnică, câștigurile dvs. se vor reduce la 1.000.000 £, iar restul banilor câștigați vor fi reținuți.
 11. Pariurile multiple

  • Betfair oferă în prezent două tipuri de pariuri multiple, „Pariuri multiple Exchange” și „Pariuri multiple cu cotă fixă”. Dați clic aici pentru pagina de întrebări frecvente a Betfair și pentru mai multe informații privind pariurile multiple Exchange. Dați clic aici pentru pagina de întrebări frecvente a Betfair și pentru mai multe informații în legătură cu pariurile multiple cu cote fixe. Aceste Reguli Sportsbook se aplică exclusiv pariurilor multiple cu cotă fixă Betfair. Pentru a consulta regulile care se aplică pariurilor multiple Exchange, consultați secțiunea Pariurile multiple din regulile și regulamentele Exchange.
  • Un pariu multiplu este alcătuit din mai multe etape. O etapă este definită ca fiind una sau mai multe selecții alese de pe o piață a unui eveniment individual.
  • Betfair își rezervă dreptul, la libera sa alegere, să nu accepte anumite pariuri multiple sau să reducă mizele în anumite condiții.
  • Toate pariurile multiple sunt supuse regulilor Sportsbook care se aplică fiecărui sport în parte privind oricare dintre etapele unui pariu multiplu.
  • Dacă o selecție din oricare etapă include un neparticipant sau este nulă în temeiul regulilor Sportsbook (ex: un meci încheiat prin abandon), atunci toate pariurile din respectiva etapă individuală vor fi nule, iar pariul multiplu cu cote fixe va fi ajustat în consecință. De exemplu, un pariu treble (triplu) care include o etapă nulă va deveni pariu dublu. Dacă etapele anulate determină transformarea pariului individual multiplu într-un pariu single (simplu), atunci pariul single va fi valabil.
  • Pariurile multiple care combină diferite selecții din același eveniment nu sunt acceptate când există dependențe neprevăzute (și anume, rezultatul unui eveniment va afecta probabil cotele rezultatului altui eveniment). Respingerea pariurilor cu dependențe neprevăzute se poate întâmpla în mod automat, în faza de plasare a pariului. Totuși, dacă un astfel de pariu este acceptat din greșeală, Betfair poate decide combinațiile pariului individual care includ două sau mai multe selecții cu dependențe neprevăzute ca pariuri single.
  • tipurile de pariuri „Lucky 15/31/63” - acest pariu multiplu include pariuri de la single în sus pe 4, 5 sau 6 selecții respectiv. Bonusurile și premiile de consolare în cazul acestui pariu sunt disponibile exclusiv pentru anumite piețe. Piețele aplicabile în prezent sunt piețele curselor de cai pe câștigătorul cursei în fiecare zi, cu excepția piețelor ante-post. Dacă acest pariu este acceptat din greșeală pentru oricare alt tip de piață, va fi decis fără bonusuri și premii de consolare. Pariul single pe câștigător se va decide la „cote duble” dacă numai una dintre selecțiile dvs. este câștigătoare. Pentru pariurile each-way, bonusul este aplicabil numai părții câștigătoare a pariului. Pariurile care conțin neparticipanți sau selecții nule nu se califică pentru bonusuri în caz de câștig sau premii de consolare. Mai jos este prezentat numărul de pariuri conținut de fiecare tip de pariu Lucky și bonusul aplicabil: Lucky 15 (4 selecții) cuprinde: 4 pariuri single, 6 double, 4 treble și 1 fourfold. Se va adăuga un bonus de 10 % câștigului, dacă sunt câștigătoare toate cele 4 selecții. Lucky 31 (5 selecții) cuprinde: 5 pariuri single, 10 double, 10 treble, 5 fourfold și 1 fivefold. Se va adăuga un bonus de 20 % câștigului, dacă sunt câștigătoare toate cele 5 selecții. Lucky 63 (6 selecții) cuprinde: 6 pariuri single, 15 double, 20 treble, 15 fourfold, 6 fivefold și 1 sixfold. Se va adăuga un bonus de 25 % câștigului, dacă sunt câștigătoare toate cele 6 selecții.
 12. Regulile pariurilor Tote

  • Ocazional, Betfair poate oferi clienților posibilitatea de a plasa pariuri Tote. În astfel de condiții, Betfair va plasa aceste pariuri direct în fondurile comune relevante și se vor aplica regulile tipului de pariu Tote corespunzător (de exemplu, Tote Regatul Unit, Tote Irlanda sau Tote SUA corespunzătoare curselor de cai).
 13. Cash Out

  • Cash Out este o caracteristică oferită pentru diverse pariuri single și multiple din Sportsbook. Cash Out vă permite să modificați pariul inițial și să blocați un profit sau o pierdere prin deciderea timpurie a pariului, fără a fi necesar să așteptați încheierea evenimentului.
  • Dacă faceți o solicitare de Cash Out, veți fi înștiințat dacă solicitarea dvs. a fost acceptată sau nu. Acceptarea solicitării Cash Out nu este garantată, aceasta putând să eșueze dacă, de exemplu, piața este suspendată sau cotele evoluează înainte de a fi procesată solicitarea dvs. Dacă solicitarea dvs. Cash Out reușește, se va afișa un mesaj „succes” și pariul dvs. va fi decis imediat, iar câștigul returnat în contul dvs. va fi egal cu suma afișată pe butonul Cash Out. Rețineți că acesta include miza inițială și suma totală returnată în contul dvs. va fi suma afișată pe butonul Cash Out. Pariul este decis și evenimentele ulterioare nu vor avea niciun impact asupra sumei returnate în cont. Dacă solicitarea Cash Out eșuează, se va afișa un mesaj în care este expus motivul eșecului și este posibil să vi se pună la dispoziție o nouă ofertă Cash Out.
  • Cash Out nu este disponibilă în prezent pe toate piețele Betfair - se va afișa o pictogramă Cash Out în cazul piețelor compatibile cu Cash Out. Consultați pagina Asistență pentru mai multe detalii, în cazul în care Cash Out nu este disponibilă.
  • Utilizând Cash Out este posibil să renunțați și să nu mai fiți eligibil(ă) pentru o anumită promoție (ex: Acca Insurance). Consultați termenii și condițiile promoției pentru mai multe detalii.
  • Betfair își rezervă dreptul de a anula deciderea unui Cash Out, dacă pariul sau o piață este decisă greșit (de exemplu, o eroare umană sau de natură tehnică). Dacă Betfair redecide un pariu, acest lucru poate duce la modificări ale soldului clientului pentru a reflecta modificările aferente deciderii pariului.
  • Betfair își rezervă dreptul de a suspenda sau dezactiva în orice moment caracteristica Cash Out.
 14. Da/Nu

  • „Da/Nu” este un concept care transpune piețele tradiționale, astfel încât selecțiile devin „Da” și „Nu”, iar piețele se transformă într-o întrebare.
  • Cuponul pentru fotbal „Da/Nu” prezintă piețele „Va bate {echipa A} {echipa B}?” și „Va bate {echipa B} {echipa A}?”, prima fiind afișată în mod implicit.
  • Scorul în direct al fiecărui eveniment de pe cuponul de fotbal, dacă este disponibil, nu este afectat când utilizatorul „Inversează ordinea în întrebare”.
  • Jetoanele pentru pariuri gratuite pot fi utilizate pe piețele „Da/Nu” standard (excluzând pariurile „Chestionar Da/Nu”) când permit acest lucru termenii promoției pentru care sunt primite.
 15. Chestionar „Da/Nu”

  • „Chestionar Da/Nu” reprezintă o serie de întrebări pregătite de Betfair în legătură cu evenimentele sportive ale zilei sau ale săptămânii.
  • Când plasați un pariu „Chestionar Da/Nu”, Betfair împarte miza totală a clientului și plasează două pariuri separate, astfel încât să fie posibil profitul promovat.
  • Pariurile „Chestionar Da/Nu” nu sunt plasate prin biletul de pariuri, ci chiar prin modulul chestionar.
  • Pariurile „Chestionar Da/Nu” nu pot fi combinate cu selecții din alte piețe.
  • Jetoanele pentru pariuri gratuite nu pot fi utilizate pentru a plasa pariuri „Chestionar Da/Nu”.
 16. Diverse

  • Betfair își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a nu accepta anumite pariuri Sportsbook sau de a reduce mizele.
  • Toate referirile la durate din regulile Sportsbook se fac în conformitate cu fusul orar al zonei în care se desfășoară evenimentul. De exemplu, referirile la momentul de începere a unui meci de fotbal denotă ora locală a începerii meciului.
  • Toate informațiile furnizate de Betfair sunt furnizate de bună credință. Totuși, Betfair nu își poate asuma răspunderea pentru erori sau omisiuni referitoare la informații, precum postarea de prețuri, participanți, ore, scoruri, rezultate sau date statistice generale.
  • Rezultatele sau scorurile pe care le puteți afla de la angajați sau agenți Betfair (de exemplu, când pariați „in-play”) vă sunt oferite numai orientativ.
  • Clienții sunt datori să se asigure că selecția pe care plasează pariul este selecția dorită. De exemplu, în cazul unui concurent care poartă același nume cu altă persoană care nu participă la evenimentul relevant, clientul are responsabilitatea de a se asigura să știe la care concurent se face referire pe piața relevantă și să se asigure că plasează pariul pe concurentul dorit.
  • Betfair își rezervă în orice moment și la libera sa alegere dreptul de a suspenda piețe Exchange fără a suspenda piețele corespondente sau asociate Sportsbook sau Cote fixe, de a suspenda sau de a nu mai oferi piețe Sportsbook sau Cote fixe fără a suspenda piețe corespondente sau asociate Exchange.
  • Rețineți că dacă plasați pariuri asociate sau corespondente pe o combinație din produsele Betfair Exchange, Sportsbook, Cote fixe și/sau Pariuri multiple (și/sau din produse de pariere ale terților), este posibil ca pariurile pe un produs să fie anulate în conformitate cu termenii și condițiile Betfair, în timp ce este posibil ca pariurile pe un alt produs să rămână valabile. Rețineți că Betfair nu este răspunzător față de dvs. în cazul în care unul sau mai multe dintre pariurile dvs. pe produsele Betfair sunt modificate sau anulate în conformitate cu termenii și condițiile Betfair, chiar dacă celelalte pariuri asociate rămân valabile (și chiar dacă v-ați bazat în mod clar pe pariurile plasate pe un produs pentru a plasa pariuri asociate pe un alt produs).
  • Betfair poate decide la libera sa alegere să suspende în orice moment parierea pe o piață (chiar dacă suspendarea are loc mai devreme decât prevedeau regulile Sportsbook). În sensul menținerii integrității și echității pe piețe, Betfair poate anula, de asemenea, anumite pariuri de pe o piață sau chiar întreaga piață.
  • Betfair își rezervă dreptul de a modifica în orice moment regulile Sportsbook. Toate revizuirile de acest gen vor fi obligatorii și vor intra în vigoare imediat după postarea destinată clienților în legătură cu modificările regulilor, iar pariurile acceptate după postarea privind modificarea regulilor se vor supune noilor reguli Sportsbook.
  • Regulile Sportsbook au fost redactate în diferite limbi, în afara limbii engleze, exclusiv cu caracter orientativ. În cazul în care există diferențe între versiunea în limba engleză și versiunile în celelalte limbi, va prevala versiunea în limba engleză.
  • Promoțiile Betfair Sportsbook sunt disponibile la libera alegere a Betfair și Betfair își rezervă dreptul de a limita disponibilitatea unei promoții pentru oricare persoană, la libera sa alegere.

Partea C - Regulamentele sportive specifice

 1. Fotbal american

  • Toate piețele vor fi decise pe baza rezultatelor și a datelor statistice (inclusiv prelungirile), după cum sunt furnizate de autoritatea relevantă. Vom decide piețele după încheierea jocului și pe baza rezultatelor și datelor statistice disponibile la momentul respectiv.
  • Dacă un meci nu începe la data stabilită și nu se încheie în termen de trei zile de la data stabilită pentru încheiere, toate pariurile vor fi nule, cu excepția celor de pe piețele care au fost determinate în mod necondiționat.
  • Trebuie să se desfășoare cel puțin 55 de minute de joc pentru ca pariurile să fie valabile. Dacă nu s-au desfășurat 55 de minute de joc înainte de a se fi încheiat jocul, toate pariurile sunt nule, cu excepția cazului în care autoritatea relevantă publică un rezultat oficial.
  • Pentru toate pariurile spread și total puncte se aplică regulile „Push”, iar mizele se restituie. Regulile „Push” nu se aplică atunci când este disponibilă pentru pariuri o opțiune „egal”.
  • Prelungirile sunt luate în considerare, cu excepția pariurilor pe HT/FT și pe piețele de puncte totale specifice pentru jumătate și sferturi.
  • Propunerile de pariuri vor fi nule pe jucătorii care nu încep în niciun atac (down) în timpul meciului.
  • Pariurile pe primul jucător care înscrie touchdown (eseu) sunt „all in play or not” (toți cei înscriși, indiferent dacă joacă).
  • În cazul piețelor pentru sferturi și jumătate, trebuie să se încheie întreaga perioadă de joc pentru ca pariurile să fie valabile. Prelungirile (OT) sunt luate în considerare în cazul piețelor pentru a doua jumătate a meciului. Al patrulea sfert nu include prelungiri.
  • În cazul piețelor pe „jucători individuali” pariurile vor fi nule pe jucătorii care nu încep în niciun atac (down) în timpul meciului.
  • Pentru piețele „Moneyline”, în cazul unui egal după prelungiri, toate pariurile plasate pe această piață vor fi nule.
  • Pentru toate piețele de pariuri pe câștigarea conferinței, pariurile vor fi decise în funcție de rezultatul jocului playoff relevant al conferinței.
 2. Atletism

  • Acolo unde există o ceremonie de prezentare, piețele vor fi decise pe baza rezultatului oficial al autorității relevante la momentul ceremoniei, indiferent de descalificări sau de modificări ulterioare ale rezultatului.
  • Dacă nu există o ceremonie de prezentare, rezultatele vor fi determinate în conformitate cu rezultatul oficial al autorității relevante, indiferent de descalificări sau modificări ulterioare ale rezultatului (cu excepția cazului în care modificarea este anunțată în termen de 24 de ore de la deciderea inițială a pieței relevante pentru a corecta o eroare de publicare a rezultatului).
  • Dacă o probă de câmp sau de pistă este abandonată, anulată sau amânată și nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită pentru încheiere, toate pariurile vor fi nule, cu excepția celor de pe piețele care au fost determinate în mod necondiționat.
  • Piețele de pariuri pe câștigătorul general se referă la câștigătorul evenimentului în general și nu la persoane calificate individual sau în serii. Deoarece NU oferim cote pentru „Oricare alt atlet”, atleții care nu sunt incluși vor fi adăugați la această piață la cerere. Odată ce este inclusă în listă opțiunea „Oricare alt atlet”, nu vor mai fi adăugați alți atleți.
 3. Fotbal cu reguli australiene

  • Pariurile se aplică duratei obișnuite a jocului, excluzând prelungirile. Dacă un meci se încheie cu un egal, mizele vor fi restituite, cu excepția cazului în care se oferă o cotă pentru egalitate.
  • Dacă un meci nu începe la data stabilită și nu se încheie în termen de trei zile de la data stabilită pentru începere, toate pariurile vor fi nule, cu excepția celor de pe piețele care au fost determinate în mod necondiționat.
  • Dacă un meci începe, însă este abandonat înainte de a fi trecut 80 min, toate pariurile vor fi anulate, cu excepția celor de pe piețe care au fost determinate necondiționat.
 4. Badminton

  • Se consideră că meciul a început după executarea primului serviciu. Dacă nu se joacă numărul necesar de ghemuri, pariurile pe scorul corect vor fi anulate.
 5. Bandy

  • Toate pariurile sunt decise pe baza jocului de 90 de minute, cu excepția existenței altor instrucțiuni. Dacă nu se încheie cele 90 de minute, toate pariurile vor fi anulate, cu excepția cazului în care se declară un rezultat oficial.
 6. Baseball

  • Dacă un meci nu începe la data stabilită, toate pariurile vor fi nule.
  • Regula 4½ innings (reprize) - Dacă un meci este „called” (oprit) sau suspendat, câștigătorii și învinșii pentru pariuri sunt anunțați oficial după cel puțin 5 runde complete de joc, cu excepția cazului în care echipa gazdă conduce după 4½ reprize. Dacă un joc este oprit sau suspendat, câștigătorul va fi determinat de scorul la care se ajunge după ultima rundă completă (cu excepția cazului în care echipa gazdă egalează sau preia conducerea în jumătatea inferioară a rundei, caz în care câștigătorul este determinat de scorul de la momentul opririi meciului). NB: Meciurile suspendate nu se reportează.
  • Regula 8½ runde - Pariurile pe numărul total de puncte și pariurile „run-line” (pariurile cu handicap) - Meciul trebuie să aibă cel puțin 9 runde complete (sau 8½ runde, dacă echipa gazdă este la conducere) pentru ca pariurile să fie valabile.
  • Aruncătorii („pitchers”) afișați trebuie să joace. Pariurile pe „Un aruncător specificat” și „Aruncătorii afișați trebuie să joace” care au fost plasate când aruncătorul nominalizat era afișat inițial sunt „no action” (nicio acțiune), dacă aruncătorul afișat este schimbat și este afișat apoi aruncătorul inițial. Pariurile de dinainte de meci - Toate pariurile includ reprizele suplimentare, în absența instrucțiunilor contrare. Pariurile Moneyline - Se supun regulii 4½ reprize. Total puncte/run line - Se supun regulii 8½ reprize.
  • Pentru piețele „Moneyline 5 reprize”, piața va fi nulă dacă scorul este egal după 5 reprize.
  • Pentru piețele de pariuri pe câștigătorul American League și National League, pariurile vor fi decise pe baza câștigătorilor American League și National League, așa cum sunt declarați de MLB.
 7. Baschet

  1. 7.1Baschet american

   • Pariurile vor fi decise pe baza rezultatului incluzând prelungirile, cu excepția cazului în care piața a fost determinată în mod necondiționat, conform acestor reguli Betfair pentru baschet.
   • Dacă un meci nu începe la data stabilită, toate pariurile vor fi nule.
   • Dacă un meci începe, însă mai târziu este abandonat sau amânat, în termen de trei zile de la data stabilită pentru începere, fie (a) trebuie să fi trecut cel puțin 43 de minute de joc în orice meci NBA sau trebuie să fi trecut cel puțin 35 de minute de joc în orice alt meci; fie (b) trebuie să fie anunțat un rezultat oficial de către autoritatea relevantă; în caz contrar, toate pariurile vor fi nule, cu excepția celor de pe piețele care au fost determinate în mod necondiționat. În aceste cazuri, dacă scorul este egal, se aplică regulile „dead heat” pariurilor de pe piața de pariuri a câștigătorului meciului.
   • Toate pariurile plasate înaintea meciului includ prelungirile, în lipsa altor instrucțiuni contrare.
   • În cazul piețelor pentru sferturi și jumătate, trebuie să se încheie întreaga perioadă de joc pentru ca pariurile să fie valabile. Prelungirile (OT) sunt luate în considerare în cazul piețelor pentru a doua jumătate a meciului. Al patrulea sfert nu include prelungiri.
   • Pentru toate piețele de pariuri pentru câștigarea conferinței, pariurile vor fi decise în funcție de rezultatul jocului playoff relevant al conferinței.
  2. 7.2Baschet european/internațional

   • Pariurile vor fi decise în conformitate cu rezultatul anunțat de către autoritatea relevantă la sfârșitul meciului (incluzând prelungirile).
   • Face excepție de la această regulă piața de pariuri pe meci, în care prelungirile sunt luate în considerare, dacă nu există cote pentru egal.
   • Dacă un meci începe, însă mai târziu este abandonat sau amânat, în termen de trei zile de la data stabilită pentru începere, fie (a) trebuie să fi trecut cel puțin 35 de minute de joc; fie (b) trebuie să fie anunțat un rezultat oficial de către autoritatea relevantă; în caz contrar, toate pariurile vor fi nule, cu excepția celor de pe piețele care au fost determinate în mod necondiționat. În aceste cazuri, dacă scorul este egal, pariurilor de pe piața de pariuri a câștigătorului meciului li se aplică regulile „dead heat”.
 8. Bile (bowls)

  • Dacă un meci începe, însă nu se încheie, se consideră că a câștigat jucătorul care trece în runda următoare.
  • Dacă nu se desfășoară numărul corect de jocuri/seturi, parierea pe set va fi nulă.
 9. Box și arte marțiale mixte

  • Toate piețele de pariuri pe meciuri individuale vor fi decise pe baza rezultatului oficial al autorității relevante, imediat după sfârșitul meciului, indiferent de descalificări sau modificări ulterioare ale rezultatului (cu excepția cazului în care se anunță o modificare în termen de 24 de ore de la deciderea inițială a pieței relevante pentru a corecta o greșeală de punctaj sau pentru a corecta o eroare de publicare a rezultatului).
  • Dacă o dispută este abandonată, anulată sau amânată și nu se încheie în termen de trei zile de la data programată a începerii, sau un boxer este retras sau înlocuit înainte de gongul primei runde, toate pariurile vor fi nule.
  • În box: Dacă un boxer se retrage înainte de începerea unei runde, nu răspunde la sunetul gongului sau este descalificat indiferent de motiv între runde, se va considera că disputa s-a încheiat la sfârșitul rundei anterioare.
  • În box: Dacă unul dintre boxeri este descalificat, se va considera că este învins.
  • În box: Confruntările decise prin decizie tehnică vor fi considerate meciuri oprite prematur. Astfel, runda opririi meciului va fi decisă ca fiind runda câștigătoare. Pentru metoda pieței victoriei, înseamnă că selecția KO/TKO sau DQ (descalificare) va fi decisă drept câștigătoare.
  • În artele marțiale mixte: dacă arbitrul, asistentul sau doctorul oprește lupta din cauza rănirii, problemelor de vedere sau dizlocărilor, se va considera că s-a câștigat prin KO tehnic. Dacă meciul a ajuns în runda a 3-a (nefiind o luptă la titlu) sau în runda a 5-a (luptă pentru titlu) și se întâmplă acest lucru, decizia tehnică se va lua pe baza buletinelor de punctaj completate de judecători.
  • Dacă durata programată a confruntării este modificată (timp sau runde), toate pariurile vor fi nule, cu excepția pariurilor de pe piețele cotelor meciului, care vor fi valabile.
  • Dacă locația stabilită se schimbă după plasarea pariurilor, astfel încât noua locație se află în altă țară, toate pariurile vor fi nule. În cazul celorlalte modificări legate de locația stabilită, pariurile vor fi valabile.
  • Dacă o confruntare este declarată „no contest” (nulă), atunci toate pariurile vor fi nule.
  • În artele marțiale mixte, dacă o confruntare este declarată „no contest” (nulă), atunci toate pariurile vor fi nule.
  • Dacă o confruntare este declarată „Technical Draw” (egalitate tehnică), va fi decisă ca „Egalitate”.
 10. Crichet

  1. 10.1Toate meciurile

   • Meciurile care nu se joacă așa cum sunt afișate

    Dacă se schimbă locația unui meci, pariurile plasate vor rămâne valabile, cu condiția ca echipa gazdă să fie în continuare desemnată ca atare. În cazul în care echipa gazdă și echipa oaspete sunt inversate, pariurile plasate pe baza organizării inițiale vor fi nule.

   • Pariuri comparate (Handicap)

    În meciurile test și în cele din County Championship se ia în considerare doar prima repriză (inning). Ambii jucători trebuie să ajungă la „crease” (tușă) pentru ca pariurile să fie valabile. Handicapul se aplică numai selecției alese, NU se aplică ambelor părți pentru a determina deciderea.

   • Pariuri comparate pe bowleri

    Pentru ca pariurile să fie valabile, ambii bowleri (aruncători) trebuie să arunce cel puțin o minge.

   • Run-uri batsman/meci

    Trebuie stabilit următorul număr minim de over-uri, și trebuie să existe un rezultat oficial (se ia în considerare și metoda Duckworth-Lewis) pentru ca pariurile să fie valide, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost determinată deja.

    Meciuri Twenty20 - Toate cele 20 de over-uri pentru fiecare echipă.
    Meciuri de o zi - Cel puțin 40 de over-uri pentru fiecare echipă.
    Meciuri Test și County Championship - Se ia în considerare toată partida. În meciurile care se termină la egalitate, trebuie să se fi jucat cel puțin 200 de over-uri.

   • Run-uri batsman („in-play”)

    Pariurile pe numărul de run-uri Peste/Sub vor fi valide după ce batsmanului i se aruncă o minge sau dacă este scos din joc înainte de prima minge. Se ia în considerare scorul dacă batsmanul nu este eliminat (Not-Out), inclusiv dacă inningul (repriza) este declarat.

    Meciuri Test și meciuri First Class - Sub rezerva celor specificate mai sus, toate pariurile vor fi valide, indiferent de întârzieri ce pot apărea din cauza ploii sau din alte motive.

    Meciuri de o zi - Pariurile vor fi nule, dacă din cauza ploii sau din cauza unei întârzieri din oricare alt motiv numărul de over-uri este redus cu 5 sau mai multe over-uri față de numărul programat în momentul plasării pariurilor, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită.

    Meciuri din Cupa Twenty20 - Pariurile vor fi nule dacă din cauza ploii sau din cauza unei întârzieri din oricare alt motiv numărul de over-uri este redus cu 3 sau mai multe over-uri față de numărul programat în momentul plasării pariurilor, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită.

   • Să înscrie 50/100/150/200

    Toate pariurile sunt valabile pe jucătorii selectați din unsprezecele inițial, dacă este declarat un rezultat oficial, indiferent dacă au lovit mingea. Dacă rezultatul oficial este „No Result” (niciun rezultat) sau „Match Abandoned” (meci abandonat), pariurile pe fiecare batsman vor fi nule, cu excepția cazului în care rezultatul este determinat în mod necondiționat.

    Meciuri Test și meciuri First Class - Sub rezerva celor specificate mai sus, toate pariurile vor fi valide, indiferent de întârzieri ce pot apărea din cauza ploii sau din alte motive.

   • Performanțe jucători

    Aceste piețe utilizează un sistem de calcul pe bază de puncte pentru determinarea rezultatului. Schema de punctaj este următoarea:

    1 punct per run, 20 de puncte per wicket, 10 puncte per prindere („catch”), 25 de puncte per stumping. Mizele pe jucătorii care nu participă se restituie.

    În meciurile de o zi, ambele echipe trebuie să efectueze cel puțin 40 de over-uri fiecare. În caz contrar, pariurile sunt nule, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită. În meciurile Test și First Class se ia în considerare întreaga partidă. În cazul partidelor care se termină la egalitate, trebuie să se fi jucat cel puțin 200 de over-uri. În caz contrar, pariurile sunt nule, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită. În meciurile Twenty20, partida trebuie să fie programată pentru toate cele 20 de over-uri și trebuie să existe un rezultat oficial, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită. În cazul meciurilor în care numărul de over-uri a fost redus și rezultatul nu a fost deja hotărât, pariurile vor fi nule.

   • Total run-uri în primul over

    Se oferă cote pentru numărul total de run-uri înscrise în prima repriză meciului. Sunt incluse și run-urile suplimentare și de penalizare. Over-ul trebuie să fie finalizat pentru ca pariurile să rămână valide, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja.

   • Batsmanul echipei care înscrie 50 în meci

    Următorul număr minim de over-uri trebuie să fie programate și trebuie să existe un rezultat oficial (se ia în considerare și metoda Duckworth - Lewis). În caz contrar, toate pariurile sunt nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja. În sensul deciderii pariurilor, se ia în considerare orice batsman care a înscris 50 sau mai mult.

    Meciuri Twenty20 - Toate cele 20 de over-uri pentru fiecare echipă

    Meciuri de o zi - Cel puțin 40 de over-uri pentru fiecare echipă.

    Meciuri Test și First Class - Se ia în considerare întregul meci. În meciurile care se termină la egalitate, trebuie să se fi jucat cel puțin 200 de over-uri.

   • Să se înscrie 100 în meci

    Următorul număr minim de over-uri trebuie să fie programate și trebuie să existe un rezultat oficial (se ia în considerare și metoda Duckworth - Lewis). În caz contrar, toate pariurile sunt nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja.

    Meciuri Twenty20 - Toate cele 20 de over-uri pentru fiecare echipă.

    Meciuri de o zi - Cel puțin 40 de over-uri pentru fiecare echipă.

    Meciuri Test și First Class - Se ia în considerare întregul meci. În meciurile care se termină la egalitate, trebuie să se fi jucat cel puțin 200 de over-uri.

   • Batsmanul echipei care înscrie 100 în meci

    Următorul număr minim de over-uri trebuie să fie programate și trebuie să existe un rezultat oficial (se ia în considerare și metoda Duckworth - Lewis). În caz contrar, toate pariurile sunt nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja.

    Meciuri Twenty20 - Toate cele 20 de over-uri pentru fiecare echipă.

    Meciuri de o zi - Cel puțin 40 de over-uri pentru fiecare echipă.

    Meciuri Test și First Class - Se ia în considerare întregul meci. În meciurile care se termină la egalitate, trebuie să se fi jucat cel puțin 200 de over-uri.

   • Cinci wicketuri într-un inning

    Următorul număr minim de over-uri trebuie să fie programate și trebuie să existe un rezultat oficial (se ia în considerare și metoda Duckworth - Lewis). În caz contrar, toate pariurile sunt nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja.

    • Meciuri Twenty20 - Toate cele 20 de over-uri pentru fiecare echipă.
    • Meciuri de o zi - Cel puțin 40 de over-uri pentru fiecare echipă.
    • Meciuri Test și First Class - Se ia în considerare întregul meci. În meciurile care se termină la egalitate, trebuie să se fi jucat cel puțin 200 de over-uri.
   • Cel mai mare scor individual

    Următorul număr minim de over-uri trebuie să fie programate și trebuie să existe un rezultat oficial (se ia în considerare și metoda Duckworth - Lewis). În caz contrar, toate pariurile sunt nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja.

    • Meciuri Twenty20 - Toate cele 20 de over-uri pentru fiecare echipă.
    • Meciuri de o zi - Cel puțin 40 de over-uri pentru fiecare echipă.
   • Metoda primului wicket

    Opțiunile disponibile sunt: Caught, Bowled, LBW, Run Out, Stumped, No Dismissal și Any Other. Pariurile vor fi decise în funcție de primul wicket căzut în meci.

   • Căderea primului wicket

    Trebuie sa fie jucată cel puțin o minge; dacă nu cade niciun wicket, pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja.

   • Total run out-uri în meci

    Dacă un meci este abandonat din cauza unor interferențe externe, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja.

    În meciurile de o zi, ambele echipe trebuie să joace minim 40 de over-uri; în caz contrar, pariurile vor fi nule, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită. În meciurile Twenty20, partida trebuie să fie programată pentru toate cele 20 de over-uri și trebuie să existe un rezultat oficial, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită. În cazul meciurilor în care numărul de over-uri a fost redus și rezultatul nu a fost deja hotărât, pariurile vor fi nule.

   • Scor în primul inning

    Se oferă cote pentru numărul total de run-uri înscrise în primul inning al meciului, indiferent de echipa care lovește mingea prima. Următorul număr minim de over-uri trebuie să fie programate, în caz contrar toate pariurile sunt nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja.

    Meciuri Twenty20 - Toate cele 20 de over-uri pentru fiecare echipă.

    Meciuri de o zi - Cel puțin 40 de over-uri pentru fiecare echipă.

    Meciuri Test și First Class - În sensul deciderii pariurilor, declarațiile vor fi considerate sfârșitul inningului. Dacă se renunță la primul inning (forfeit), toate pariurile vor fi nule. Dacă un inning nu este finalizat din cauza unor interferențe externe sau din cauza vremii, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja.

   • Cel mai bun jucător al meciului

    Pariurile vor fi decise în concordanță cu jucătorul meciului, care este declarat oficial.

   • Cel mai bun parteneriat de start în inningul 1

    Pariurile sunt valide din momentul în care este pusă în joc prima minge, în primul inning al fiecărei echipe. Se aplică regulile „dead heat”.

   • Cele mai multe sixuri în meci

    Dacă un meci este abandonat din cauza unor interferențe externe, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja. Dacă în cadrul unui meci este redus numărul de over-uri, dar se ajunge la un rezultat, echipa care înscrie cele mai multe sixuri, indiferent de numărul de over-uri efectuate, va fi desemnată câștigătoare. La deciderea pariurilor se iau în considerare toate loviturile în urma cărora un batsman este creditat cu exact șase run-uri (inclusiv All-run/Overthrows). În meciurile decise de un Super-Over, sixurile înscrise în Super-Over nu se vor lua în considerare în deciderea pariurilor.

    Interferențele externe nu includ aspecte legate de vreme.

   • Patru/șase run-uri în meci

    Dacă un meci este abandonat din cauza unor interferențe externe, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja.

    În meciurile de o zi, ambele echipe trebuie să efectueze cel puțin 40 de over-uri fiecare. În caz contrar, pariurile sunt nule, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită. În meciurile Test și County Championship, se ia în considerare întregul meci. În cazul partidelor care se termină la egalitate, trebuie să se fi jucat cel puțin 200 de over-uri. În caz contrar, pariurile sunt nule, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită. În meciurile Twenty20, partida trebuie să fie programată pentru toate cele 20 de over-uri și trebuie să existe un rezultat oficial, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită. În cazul meciurilor în care numărul de over-uri a fost redus și rezultatul nu a fost deja hotărât, pariurile vor fi nule. La deciderea pariurilor se iau în considerare toate loviturile în urma cărora un batsman este creditat cu exact patru/șase run-uri (inclusiv All-run/Overthrows).

   • Total wide-uri în meci

    Dacă un meci este abandonat din cauza unor interferențe externe, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja.

    În meciurile de o zi, ambele echipe trebuie să joace minim 40 de over-uri; în caz contrar, pariurile vor fi nule, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită. În meciurile Twenty20, partida trebuie să fie programată pentru toate cele 20 de over-uri și trebuie să existe un rezultat oficial, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită. În cazul meciurilor în care numărul de over-uri a fost redus și rezultatul nu a fost hotărât, pariurile vor fi nule.

   • Următoarea eliminare/Următorul batsman eliminat

    Dacă oricare dintre batsmani se retrage accidentat sau batsmanul de la crease (tușă) este altul decât cel de la momentul plasării pariurilor, pariurile vor fi anulate, iar mizele vor fi restituite. În cazul în care nu mai cad alte wicketuri, toate pariurile vor fi nule, iar mizele se vor restitui.

   • Metoda eliminării (7 variante)/Metoda eliminării următorului batsman (7 variante)

    Opțiunile disponibile sunt: Caught, Bowled, LBW, Run Out, Stumped, No Dismissal sau Any Other. Dacă nu mai cade niciun wicket, toate pariurile vor fi nule.

   • Run-uri în următorul over

    Sunt incluse și run-urile suplimentare și de penalizare. Over-ul trebuie să fie finalizat pentru ca pariurile să fie valide, cu excepția cazurilor în care rezultatul a fost deja stabilit. Dacă un inning se încheie în timpul unui over, atunci over-ul va fi considerat finalizat, cu excepția cazului în care inningul este întrerupt din cauza vremii neprielnice, situație în care toate pariurile vor fi nule.

   • Să înscrie cele mai multe run-uri

    Ambii jucători trebuie să ajungă la „crease” (tușă) pentru ca pariurile să fie valabile. Deciderea se bazează pe scorul oficial al batsmanului specificat.

   • Run-uri/sesiune

    Sunt incluse și run-urile suplimentare și de penalizare. Trebuie să fie finalizate 20 de over-uri pentru ca pariurile să fie valide.

   • Wicketuri pierdute

    Trebuie să se joace cel puțin o minge pentru ca pariurile să fie valide.

   • Jucătorul seriei

    Toți cei înscriși, indiferent dacă joacă. Câștigătorul este desemnat de ICC.

   • Scorul corect al seriei

    Pariurile sunt nule, dacă nu se desfășoară numărul specificat de meciuri.

   • Cel mai bun batsman/bowler al seriei

    Pariurile pe orice jucător pentru care s-a oferit cota, dar care nu participă în seria specificată, vor fi nule. În cazul în care doi sau mai mulți jucători termină cu un număr egal de wicketuri sau run-uri (după caz), se aplică regulile „dead heat”.

   • Pariuri comparate bowleri/Serie

    În cazul în care ambii bowleri au un număr egal de wicketuri, se aplică regulile „dead heat”.

   • Pariuri comparate batsmani/Serie

    Într-o serie Test se iau în considerare run-urile din ambele inninguri. În cazul în care doi sau mai mulți jucători termină cu un număr egal de run-uri, pariurile se anulează.

   • Cele mai multe sixuri/serie

    În cazul în care doi sau mai mulți jucători termină cu un număr egal de sixuri, pariurile devin nule.

  2. 10.2Meciuri de o zi/meciuri Twenty20

   • Pariuri pe meci

    În temeiul regulii privind egalitatea de mai jos, în meciurile afectate de condiții meteorologice neprielnice, pariurile se vor supune regulilor oficiale ale competiției.

    Dacă se consideră că scorul (inclusiv scorul țintă derivat utilizând metoda Duckworth Lewis) este egal la sfârșitul ambelor inninguri, toate pariurile de pe piața Cotele meciului vor fi nule. Pentru a evita îndoielile, dacă scorul este egal la finalizarea ambelor inninguri, poate fi utilizat orice element de departajare pentru determinarea câștigătorului inclusiv, printre altele, Bowl Out-uri, Super Over-uri, One-Over Eliminators (eliminare la one-over-uri), Losing Fewer Wickets (cel mai mic număr de wicketuri pierdute), Run Rates (ratele run-urilor), Coin Toss (aruncarea banului) or Higher Group Position (cea mai înaltă poziție în grupă) nu sunt luate în considerare în deciderea acestei piețe.

    Rezultatul meciului este de egalitate („tie”) când scorul este egal la finalizarea jocului, însă numai dacă echipa care joacă ultima și-a finalizat inningurile (toate inningurile sunt finalizate sau, în jocul de cricket cu over-uri limitate, numărul stabilit de over-uri s-au jucat sau jocul este oprit definitiv din cauza vremii neprielnice sau vizibilității reduse).

    Dacă meciul este abandonat din cauza unor interferențe externe, atunci pariurile vor fi nule, cu excepția cazurilor în care se desemnează un câștigător în baza regulamentului oficial al competiției. În cazul în care se schimbă unul dintre adversarii afișați inițial, toate pariurile pe meciul respectiv vor fi nule.

    Interferențele externe nu includ aspecte legate de vreme.

   • Pariurile pe serii

    Pariurile vor fi nule dacă se modifică numărul desemnat de meciuri, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită. Dacă o serie se termină cu egal și nu se oferă posibilitatea de a paria pe egal, pariurile vor fi nule.

   • Primul jucător care ajunge la „X” run-uri

    Pariurile sunt valide, cu excepția cazurilor în care oricare dintre jucătorii din listă nu deschid jocul, situație în care pariurile sunt nule. Pariurile sunt valide, indiferent care dintre jucătorii din listă joacă prima minge. Dacă niciunul dintre jucători nu ajunge la „X” run-uri, atunci opțiunea câștigătoare este „Niciunul”.

    În meciurile afectate de vreme neprielnică, dacă niciunul dintre batsmani nu ajunge la „X” run-uri și oricare dintre aceștia este „Not-Out”, atunci pariurile sunt nule. Dacă niciunul dintre batsmani nu ajunge la „X” run-uri și ambii sunt „Out”, atunci opțiunea câștigătoare este „Niciunul”.

   • Cel mai bun batsman/bowler

    Pariurile plasate pe orice jucător care nu face parte din unsprezecele de start și nu este desemnat drept rezerva principală, al 12-lea jucător, sunt nule. Pariurile pe jucătorii care sunt selectați, însă nu joacă (pentru piețele „cel mai bun batsman”), nu se află în teren sau nu aruncă (pentru piețele „cel mai bun bowler”) vor fi decise ca fiind perdante.

    Următorul număr minim de over-uri trebuie jucate, cu excepția cazurilor de „All Out” sau dacă meciul s-a încheiat. În caz contrar, pariurile sunt nule.

    Următorul număr minim de over-uri trebuie jucate, cu excepția cazurilor de „All Out” sau dacă meciul s-a încheiat. În caz contrar, pariurile sunt nule. Meciuri internaționale de o zi - 20 over-uri - Pro40 - 10 over-uri - Trofeul Friends Provident - 20 over-uri - Cupa Ryobi - 20 over-uri - Cupa Twenty20 - 6 over-uri

    În cazul în care doi sau mai mulți jucători termină cu un număr egal de wicketuri sau run-uri (după caz), se aplică regulile „dead heat”.

   • Run-uri/inning (inclusiv pentru cote alternative)/sixuri/inning

    Pariurile Peste/Sub pe număr de run-uri/inning și sixuri/inning în meciurile de o zi vor fi nule, dacă din cauza ploii sau din cauza unei întârzieri din orice alt motiv numărul de over-uri este redus cu 5 sau mai multe over-uri față de numărul programat la momentul plasării pariurilor, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită.

    Pariurile pe meciuri din Cupa Twenty20 vor fi nule, dacă din cauza ploii sau din cauza unei întârzieri din orice alt motiv numărul de over-uri este redus cu 3 sau mai multe over-uri față de numărul programat la momentul plasării pariurilor, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită. În meciuri cu 10 sau mai puține over-uri, pariurile vor fi anulate dacă nu se finalizează integral inningul, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită.

    În special pentru pariurile pe sixuri/inning, în sensul deciderii pariurilor se ia în considerare rezultatul pe baza tuturor loviturilor în urma cărora un batsman este creditat cu exact șase run-uri (inclusiv All-run/Overthrows).

    Doar pentru această piață, aveți în vedere faptul că run-urile de penalizare adăugate la totalul unei echipe datorită unui ritm lent în over-uri al echipei care aruncă mingea nu vor fi luate în considerare pentru deciderea pariurilor.

   • Run-uri la căderea următorului wicket

    Rezultatul pieței este decis în funcție de numărul total de run-uri în inning înscrise de către o echipă înainte de căderea wicketului specificat. Dacă o echipă declară sau își atinge ținta, atunci totalul va fi rezultatul pieței. Pariurile sunt anulate dacă jocul nu mai continuă în urma întreruperii din cauza ploii, sau a altei întârzieri, deoarece nu se mai pot atinge cotele oferite anterior. Dacă deciderea pariurilor poate fi efectuată, pariurile vor fi decise în mod corespunzător. Ex: dacă o echipă părăsește terenul din cauza unui eveniment intervenit cu un total de 135, atunci opțiunile anterioare egale cu sau mai mici decât acest total vor fi decise. Totuși, opțiunile mai mari decât acest total vor fi anulate.

   • Cel mai mare număr „X” total de over-uri

    Dacă numărul selectat de over-uri nu a fost finalizat in cauza unor factori externi, toate pariurile sunt nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja.

    Dacă durata normală a inningurilor este mai mică decât numărul selectat de over-uri (ex.: o echipă este eliminată integral într-un număr de over-uri mai mic decât numărul selectat sau își atinge ținta), atunci pariurile rămân valide.

   • Run-uri in-play în primele „x” over-uri (inclusiv cote alternative)

    Dacă numărul selectat de over-uri nu a fost finalizat din cauza unor factori externi, toate pariurile sunt nule, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită.

    Dacă durata normală a inningurilor este mai mică decât numărul selectat de over-uri (ex.: o echipă este eliminată integral într-un număr de over-uri mai mic decât numărul selectat sau își atinge ținta), atunci pariurile rămân valide.

   • Să se înscrie un 50 în meci

    Următorul număr minim de over-uri trebuie să fie programate și trebuie să existe un rezultat oficial (se ia în considerare și metoda Duckworth - Lewis). În caz contrar, toate pariurile sunt nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja. În sensul deciderii pariurilor, se ia în considerare orice batsman care a înscris 50 sau mai mult.

    Meciuri Twenty20 - Toate cele 20 de over-uri pentru fiecare echipă.

    Meciuri de o zi - Cel puțin 40 de over-uri pentru fiecare echipă.

  3. 10.3Meciurile test

   • Pariuri pe meci/Egal - Niciun pariu/Șansă Dublă

    Pariurile vor fi valabile conform rezultatului oficial, cu condiția să se fi jucat cel puțin o minge. În cazul unei egalități („tie”) se aplică regulile „dead heat” și pariurile pe egal vor pierde.

    Rezultatul meciului este de egalitate („tie”) când scorul este egal la finalizarea jocului, însă numai dacă echipa care joacă ultima și-a finalizat inningurile (toate inningurile sunt finalizate sau, în jocul de cricket cu over-uri limitate, numărul stabilit de over-uri s-au jucat sau jocul este oprit definitiv din cauza vremii neprielnice sau vizibilității reduse).

    Dacă un meci este anulat din cauza unor interferențe externe, atunci pariurile vor fi nule.

    Interferențele externe nu includ aspecte legate de vreme.

   • Cel mai bun batsman/bowler

    Se ia în considerare doar primul inning.

    Pariurile plasate pe orice jucător care nu face parte din unsprezecele de start vor fi nule. Pariurile pe jucători care sunt selectați, însă nu intră pe teren pentru a lovi sau pentru a arunca mingea vor fi decise ca pierdute.

    Trebuie jucate minim 50 de over-uri, cu excepția cazului în care echipa este „All Out” (pentru ambele piețe, Cel mai bun batsman și Cel mai bun bowler). În caz contrar, pariurile sunt nule.

    În cazul în care doi sau mai mulți jucători termină cu un număr egal de wicketuri sau run-uri (după caz), se aplică regulile „dead heat”.

   • Să se înscrie 50 în primul inning

    Pariurile se plasează pe primul inning al meciului, indiferent de echipa care lovește prima. Inningul trebuie finalizat (se iau în considerare și declarațiile). În caz contrar, toate pariurile sunt nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja. În sensul deciderii pariurilor, se ia în considerare orice batsman care a înscris 50 sau mai mult.

   • Să se înscrie 100 în primul inning

    Pariurile se plasează pe primul inning al meciului, indiferent de echipa care lovește prima. Inningul trebuie finalizat (se iau în considerare și declarațiile). În caz contrar, toate pariurile sunt nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja.

   • Batsmanul echipei care înscrie 50 în primul inning

    În sensul deciderii pariurilor, declarațiile vor fi considerate drept sfârșitul unui inning. Dacă se renunță la primul inning (forfeit), toate pariurile vor fi nule. Dacă un inning nu este finalizat din cauza unor interferențe externe sau din cauza vremii, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja. În sensul deciderii pariurilor, se ia în considerare orice batsman care a înscris 50 sau mai mult.

   • Batsmanul echipei care înscrie 100 în primul inning

    În sensul deciderii pariurilor, declarațiile vor fi considerate drept sfârșitul unui inning. Dacă se renunță la primul inning (forfeit), toate pariurile vor fi nule. Dacă un inning nu este finalizat din cauza unor interferențe externe sau din cauza vremii, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care deciderea pariurilor a fost determinată deja.

   • Wicketuri/jucător într-un meci

    Pariurile sunt valide dacă jucătorul aruncă 1 minge. În caz contrar, pariurile sunt nule. Se iau în considerare ambele inninguri.

   • Run-uri/inning (inclusiv pentru cote alternative)/sixuri/inning

    Trebuie să fie jucate minim 50 de over-uri, cu excepția cazurilor de „All Out” sau dacă echipa declară finalul inningului. În caz contrar, pariurile sunt nule, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită.

    În special pentru pariurile pe sixuri/inning, în sensul deciderii pariurilor se ia în considerare rezultatul pe baza tuturor loviturilor în urma cărora un batsman este creditat cu exact șase run-uri (inclusiv All-run/Overthrows).

   • Echipa care conduce după primul inning

    Ambele echipe trebuie să finalizeze primul inning (inclusiv declarațiile) pentru ca pariurile să fie valide. Se aplică regulile „dead heat”.

   • Pariurile pe serii

    Pariurile sunt nule, dacă nu se desfășoară numărul specificat de meciuri. Pentru pariurile pe numărul total de Run-uri și meciuri pe jucător se vor lua în considerare run-urile înscrise în ambele inninguri ale tuturor meciurilor din serie. Pentru pariurile pe performanțele jucătorilor, se iau în considerare run-urile înscrise, wicketurile, prinderile și stumping-urile din ambele inninguri ale tuturor meciurilor din serie.

   • Run-uri în primul over (3 variante)

    Sunt incluse și run-urile suplimentare și de penalizare. Over-ul trebuie să fie finalizat pentru ca pariurile să fie valide, cu excepția cazurilor în care rezultatul a fost deja stabilit.

   • Să obțină o sută (Da/Nu)

    Pariurile „Să obțină o sută” sunt pentru tot meciul. Pariurile plasate pe orice jucător care nu face parte din unsprezecele de start vor fi nule. Pariurile pe jucători care fac parte din echipă, dar nu intră pe teren pentru a lovi vor fi decise ca pierdute.

   • Cel mai bun batsman (ambele echipe)

    Pariurile pe cel mai bun batsman (ambele echipe) sunt pentru tot meciul. Pariurile plasate pe orice jucător care nu face parte din unsprezecele de start vor fi nule. Pariurile pe jucători care fac parte din echipă, dar nu intră pe teren pentru a lovi vor fi decise ca pierdute. Se aplică regulile „dead heat”.

   • Meci Test - Totaluri pe echipe (2 variante)

    Pentru meciurile Test, totalurile sunt decise doar în funcție de primul inning. Trebuie să fie jucate minim 50 de over-uri, cu excepția cazurilor de „All Out” sau dacă echipa declară finalul inningului. În caz contrar, pariurile sunt nule, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită.

   • Peste/Sub run-uri în meci la primul wicket căzut

    Numărul total de run-uri în inning înscrise de către o echipă înainte de căderea primului wicket determină rezultatul pieței. Dacă o echipă declară sau își atinge ținta, atunci totalul va fi rezultatul pieței.

   • Se va înscrie un run pentru prima minge din meci?

    Sunt incluse și run-urile suplimentare și de penalizare. În cazul în care nu se joacă, pariurile vor fi nule.

   • Parteneriat de start - Peste/Sub run-uri în inninguri

    Pariurile sunt valide din momentul în care este pusă în joc prima minge, în primul inning al fiecărei echipe. Pariurile sunt nule dacă o echipă renunță la inning.

   • Să obțină 50 (Da/Nu) în oricare inning

    Se ia în considerare întregul meci. Pariurile sunt valide după ce batsmanului i se aruncă o minge sau dacă este scos din joc înainte de prima minge. Se ia în considerare scorul dacă batsmanul nu este eliminat (Not-Out), inclusiv dacă inningul (repriza) este declarat. Toate pariurile vor fi valide, indiferent de întârzieri ce pot apărea din cauza ploii sau din alte motive.

  4. 10.4Meciuri County Championship

   • Pariuri pe meci

    În cazurile în care nu sunt specificate cote pentru egal, iar meciul se termina la egalitate, pariurile vor fi nule. Dacă un meci este anulat din cauza unor interferențe externe, atunci pariurile vor fi nule. În situație de egalitate („tie”), se aplică regulile „dead heat”.

    Interferențele externe nu includ aspecte legate de vreme.

    Rezultatul meciului este de egalitate („tie”) când scorul este egal la finalizarea jocului, însă numai dacă echipa care joacă ultima și-a finalizat inningurile (toate inningurile sunt finalizate sau, în jocul de cricket cu over-uri limitate, numărul stabilit de over-uri s-au jucat sau jocul este oprit definitiv din cauza vremii neprielnice sau vizibilității reduse).

   • Run-uri/inning

    Trebuie să fie jucate minim 50 de over-uri, cu excepția cazurilor de „All Out” sau dacă echipa declară finalul inningului. În caz contrar, pariurile sunt nule, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită.

   • Cel mai bun batsman/bowler

    Se ia în considerare doar primul inning.

    Pariurile plasate pe orice jucător care nu face parte din unsprezecele de start vor fi nule. Pariurile pe jucători care sunt selectați, însă nu intră pe teren pentru a lovi sau pentru a arunca mingea vor fi decise ca pierdute.

    Trebuie să fie jucate cel puțin 50 de over-uri, cu excepția cazurilor de „All Out”. În caz contrar, pariurile sunt nule.

   • Echipa care conduce după primul inning

    Ambele echipe trebuie să finalizeze primul inning (inclusiv declarațiile) pentru ca pariurile să fie valide. Se aplică regulile „dead heat”.

   • Run-uri la căderea următorului wicket

    Rezultatul pieței este decis în funcție de numărul total de run-uri în inning înscrise de către o echipă înainte de căderea wicketului specificat. Dacă o echipă declară sau își atinge ținta, atunci totalul va fi rezultatul pieței. Pariurile sunt anulate dacă jocul nu mai continuă în urma întreruperii din cauza ploii, sau a altei întârzieri, deoarece nu se mai pot atinge cotele oferite anterior. Dacă deciderea pariurilor poate fi efectuată, pariurile vor fi decise în mod corespunzător. Ex: dacă o echipă părăsește terenul din cauza unui eveniment intervenit cu un total de 135, atunci opțiunile anterioare egale cu sau mai mici decât acest total vor fi decise. Totuși, opțiunile mai mari decât acest total vor fi anulate.

   • Run-uri la următoarea minge (inclusiv cote alternative)

    În sensul deciderii pariurilor sunt luate în considerare toate run-urile suplimentare. De exemplu, dacă un over începe: Wide - Nicio minge - Four, atunci Four este considerată a treia minge din over.

   • Run-uri in-play în primele „x” over-uri (inclusiv cote alternative)

    Dacă numărul selectat de over-uri nu a fost finalizat din cauza unor factori externi, toate pariurile sunt nule, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită.

    Dacă durata normală a inningurilor este mai mică decât numărul selectat de over-uri (ex.: o echipă este eliminată integral într-un număr de over-uri mai mic decât numărul selectat sau își atinge ținta), atunci pariurile rămân valide.

   • Batsman - Înscrieri de 4 puncte

    La deciderea pariurilor se iau în considerare toate loviturile în urma cărora un batsman este creditat cu exact patru run-uri (inclusiv All-run/Overthrows).

   • Batsman - Înscrieri de 6 puncte

    La deciderea pariurilor se iau în considerare toate loviturile în urma cărora un batsman este creditat cu exact șase run-uri (inclusiv All-run/Overthrows).

    Pariurile vor fi nule, dacă din cauza ploii sau din cauza unei întârzieri din orice alt motiv numărul de over-uri este redus cu 5 sau mai multe over-uri față de numărul programat în momentul plasării pariurilor, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită. Pariurile pe meciuri din Cupa Twenty20 vor fi nule, dacă din cauza ploii sau din cauza unei întârzieri din orice alt motiv numărul de over-uri este redus cu 3 sau mai multe over-uri față de numărul programat la momentul plasării pariurilor, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită. În meciuri cu 10 sau mai puține over-uri, pariurile vor fi anulate dacă nu se finalizează integral inningul, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită.

 11. Ciclism

  • Acolo unde există o ceremonie de prezentare, piețele vor fi decise pe baza rezultatului oficial al autorității relevante la momentul ceremoniei, indiferent de descalificări sau de modificări ulterioare ale rezultatului.
  • Dacă nu există o ceremonie de prezentare, rezultatele vor fi determinate în conformitate cu rezultatul oficial al autorității relevante, indiferent de descalificări sau modificări ulterioare ale rezultatului (cu excepția cazului în care modificarea este anunțată în termen de 24 de ore de la deciderea inițială a pieței relevante pentru a corecta o eroare de publicare a rezultatului).
  • Pentru piețele „Să câștige o etapă”, dacă ciclistul indicat nu participă la cursă, toate pariurile pe respectivul ciclist vor fi nule. Dacă ciclistul indicat termină cursa pe primul loc la egalitate în orice etapă, se va considera că a câștigat etapa.
  • Pentru piețele generale „Head to Head” (cap la cap), dacă ambii cicliști se retrag în timpul aceleiași etape, piața va fi decisă ca „dead heat”. Dacă unul dintre cicliști nu participă la cursă, toate pariurile vor fi nule. Dacă ambii cicliști nu participă, indiferent de motiv, la o etapă ulterioară, câștigătorul este ciclistul aflat pe poziția cea mai înaltă după etapa anterioară. Se aplică regulile „dead heat”.
  • Pentru piețele „Head to Head” în etapă, dacă ambii cicliști nu reușesc să termine etapa, piața va fi nulă. Oricare alți neparticipanți nu vor afecta această piață. Cel puțin un ciclist trebuie să termine etapa pentru ca pariurile să fie valide.
 12. Darts

  • În cazul în care un meci începe, însă nu se termină, jucătorul care trece în runda următoare va fi considerat câștigător (sau în cazul finalei, jucătorul declarat câștigător).
  • Dacă un meci nu este terminat, indiferent de motiv, pariurile pe piața „orice scor corect” sau „etapa/jocul/setul următor” vor fi nule, cu excepția cazului în care piața a fost determinată în mod necondiționat.
  • Dacă un meci nu este terminat, indiferent de motiv, pariurile pe piața handicap vor fi nule, cu excepția cazului în care piața a fost determinată în mod necondiționat.
 13. Pariurile financiare

   • Piețele „FTSE Up/Down 20min”
   – pariurile vor fi decise în funcție de evoluția ascendentă („Up”), descendentă („Down”) sau constantă a indicelui FTSE100 în intervalul respectiv. Piața va fi decisă pe baza variației de preț a indicelui FTSE100. Variația prețului va fi măsurată cu ajutorul primului preț al perioadei și al primului preț de la închiderea perioadei, prețurile de referință fiind preluate de la Bloomberg. Pentru perioadele care se termină la închiderea tranzacționării dintr-o anumită zi va fi utilizat prețul de închidere oficial și nu primul preț al închiderii perioadei.
   • Piețele „Interest Rate – MPC” (Rata dobânzii - Comitetul pentru Politici Monetare)
   – pariurile vor fi decise în funcție de valoarea ratei dobânzii de referință din Regatul Unit („Rata”) după următoarea ședință programată a Băncii Angliei (Comitetul pentru Politici Monetare). Dacă se anunță o modificare a ratei înainte de ședința programată și ședința programată se desfășoară, Betfair va decide această piață pe baza valorii ratei imediat după ședința programată. Dacă se anunță o modificare a ratei înainte de ședința programată și ședința programată este anulată (sau nu se desfășoară la ora și data stabilite), Betfair va anula toate pariurile confirmate după ora anunțului referitor la modificarea ratei și va decide piața respectivă în funcție de noua rată anunțată. Dacă procentul ratei este exprimat în alte unități decât cele standard (x,00, x,25, x,50 sau x,75), Betfair va anula această piață (de exemplu, 4,33 % va duce la anularea pieței).
 14. GAA (fotbal galic și hurling)

  • Reprizele de prelungiri nu sunt incluse (dacă nu se specifică altfel). Piețele sunt decise în funcție de rezultatul de la minutul 60/70.
  • Orice meci abandonat înainte de a se fi încheiat va fi declarat nul, cu excepția cazului în care este declarat un rezultat oficial de către autoritatea relevantă. Toate celelalte piețe vor fi considerate nule, cu excepția cazului în care rezultatul este determinat deja.
 15. Golf

  1. 15.1Generalități

   • Dacă nu este disponibilă cota pentru egal, se vor aplica regulile dead heat.
   • Pariurile pe turnee se vor decide numai dacă s-au jucat numărul minim de găuri pentru un rezultat oficial. În general, acest număr este 36 pentru turneele de golf europene și 54 pentru turneele din SUA.
   • Acolo unde există o ceremonie de prezentare, piețele vor fi decise pe baza rezultatului oficial al autorității relevante la momentul ceremoniei, indiferent de descalificări sau de modificări ulterioare ale rezultatului.
   • Dacă nu există o ceremonie de prezentare, rezultatele vor fi determinate în conformitate cu rezultatul oficial al autorității relevante, indiferent de descalificări sau modificări ulterioare ale rezultatului (cu excepția cazului în care modificarea este anunțată în termen de 24 de ore de la deciderea inițială a pieței relevante pentru a corecta o eroare de publicare a rezultatului).
   • Dacă un jucător nu participă la un turneu, toate pariurile plasate pe jucătorul respectiv vor fi nule.
   • Orice jucător care începe un turneu, însă se retrage sau este descalificat înainte de finalizarea turneului, va fi considerat învins.
   • Dacă un turneu este scurtat și Betfair decide piețele turneului, toate pariurile confirmate după ultima rundă încheiată vor fi nule.
   • Pe orice piață „să se califice” din orice turneu, câștigătorii sunt jucătorii de golf care se califică pentru turneu, indiferent dacă termină turneul sau nu. Piețele vor fi decise după faza calificărilor și descalificările sau modificările ulterioare ale rezultatelor nu vor fi luate în considerare.
   • Dacă un turneu/rundă reîncepe de la început, toate pariurile plasate după oprirea oficială vor fi nule, cu excepția piețelor determinate în mod necondiționat, în care pariurile vor fi valabile. Pariurile pe 2 sau 3 mingi vor fi nule numai dacă sunt confirmate după perioada rezervată pentru mingea 2 sau 3 relevantă.
   • Piețele „Marja de victorie” vor fi decise pe baza rezultatului oficial al turneului, FĂRĂ a include playoff-urile.
   • Pentru piețele „3 mingi” sau „2 mingi”, toate pariurile pe aceste piețe vor fi valabile, indiferent dacă jucătorii joacă în același grup sau se asociază individual.
  2. 15.2Pariurile pe meciuri din turneu (pariurile pe meciuri de 72 de găuri)

   • Dacă un jucător se retrage fără a executa vreo lovitură, toate pariurile de pe piața relevantă vor fi nule.
   • Dacă niciun jucător nu finalizează o anumită rundă, indiferent de motiv, câștigătorul este jucătorul cu cel mai scăzut scor total după runda anterioară.
   • Dacă un jucător este descalificat sau se retrage în orice rundă, va fi considerat învins, cu condiția ca cel puțin un jucător să finalizeze runda.
   • Dacă niciun jucător nu termină prima rundă, toate pariurile vor fi nule.
  3. 15.3Piețele de pariuri pe runde (ex: 2 mingi, 3 mingi etc.)

   • Dacă un jucător se retrage fără a executa vreo lovitură, în runda respectivă, toate pariurile pe piața relevantă vor fi nule.
   • Dacă un jucător nu termină o rundă, indiferent de motiv, în afara retragerii sau a descalificării, toate pariurile vor fi nule, cu excepția celor de pe piețe care au fost determinate în mod necondiționat.
   • Orice jucător care se retrage sau este descalificat după ce a executat o lovitură în runda respectivă va fi considerat învins, cu condiția ca cel puțin un jucător să finalizeze runda.
   • Dacă niciun jucător nu termină runda, toate pariurile vor fi nule.
  4. 15.4Piețele „gaură-cu-gaură” (performanțele unui anumit jucător la o gaură specificată)

   • Dacă o gaură nu este jucată, indiferent de motiv, pariurile pe gaura respectivă vor fi nule, cu excepția cazului în care piața a fost determinată în mod necondiționat.
   • Piețele sunt decise după jucarea găurii respective, iar penalizările și descalificările ulterioare nu vor fi luate în considerare.
  5. 15.5Piețele comparative „gaură cu gaură” (performanțele comparate ale jucătorilor la o gaură specificată)

   • Cu excepția cazului în care un jucător sau o echipă cedează o gaură (caz în care este considerată învinsă), dacă o gaură nu este jucată de jucător sau de echipă (cu excepția retragerilor și a descalificărilor), toate pariurile pe gaura respectivă vor fi nule, cu excepția cazului în care piața a fost determinată în mod necondiționat.
   • Orice jucător sau echipă care se retrage sau este descalificată după ce a executat o lovitură către gaura respectivă va fi considerată învinsă, cu condiția ca cel puțin un jucător să fi jucat la gaura respectivă.
   • Dacă un jucător sau o echipă nu execută o lovitură către o gaură, toate pariurile vor fi nule.
   • Piețele sunt decise după jucarea găurii respective, iar penalizările și descalificările ulterioare nu vor fi luate în considerare.
  6. 15.6Piețele comparative individuale

   • Pentru toate piețele de pariuri pe meciuri individuale comparate (ex: meciuri individuale în WGC Match Play sau Cupa Ryder) dacă după 18 găuri meciul este egal:
    • Orice jucător sau echipă care se retrage sau este descalificată după ce a executat o lovitură către gaura respectivă va fi considerată învinsă, cu condiția ca cel puțin un jucător să fi jucat la gaura respectivă.
    • dacă turneul permite „sudden death” sau gaură(găuri) de playoff, atunci piața va fi decisă pe baza rezultatului la gaura(găurile) „sudden death” sau playoff; și
    • dacă turneul permite jumătăți de meciuri, piața va fi decisă ca „jumătate”.
 16. Cursele de ogari

  1. 16.1 Generalități

   • Toate piețele de pariuri pe curse individuale vor fi determinate pe baza rezultatului oficial. Descalificările, contestațiile și modificările ulterioare ale rezultatului nu vor fi luate în considerare. Betfair nu garantează exactitatea acestor informații și riscul utilizării acestora pentru a plasa pariuri vă revine în întregime.
   • Dacă o cursă este abandonată sau declarată nulă, toate pariurile plasate pe cursa respectivă vor fi nule.
   • Atunci când o cursă nu se desfășoară la data stabilită, toate pariurile vor fi nule.
   • Dacă piața de pariuri pe ogari rămâne deschisă pe site după încheierea cursei (așa cum prevede SIS), toate pariurile plasate după încheierea cursei vor fi anulate, indiferent dacă sunt câștigătoare sau nu.
  2. 16.2 Ante-post

   • Sub rezerva prevederilor de mai jos, pe piețele de pariuri ante-post, toate pariurile pe un ogar individual sunt valabile, indiferent dacă ogarul participă la cursă sau nu.
   • Toate pariurile relevante vor fi nule dacă un eveniment este: abandonat și nu este reprogramat; sau amânat și reprogramat în altă locație; sau amânat și reprogramat în altă dată, în aceeași locație, înscrierea în cursă fiind redeschisă sau revenind la o înscriere sau etapă anterioară, cu condiția să fie înscriși și alți ogari sau reînscriși și să fie luate în considerare aceste înscrieri, la libera alegere a Betfair, fiind relevante pentru parierea pe cursă. În sensul evitării îndoielii, dacă o cursă este amânată și reprogramată în altă zi, în aceeași locație, pariurile relevante vor fi valabile dacă înscrierile/declarațiile de la momentul amânării rămân neschimbate sau includ completări nesemnificative la cursa programată.
  3. 16.3 „Cele mai bune cote garantate”

   • Opțiunea „Cele mai bune cote garantate” se oferă pentru anumite piețe de pariuri pe câștigătorul curselor de ogari din Regatul Unit și Irlanda. Aceasta se aplică oricărei cote de pariuri single, numai piețelor de pariuri pe câștigătorul cursei, în ziua evenimentului (Win și Each Way). „Cele mai bune cote garantate” nu este disponibilă pe piețele ante-post.
   • Dacă se oferă „Cele mai bune cote garantate”, pariurile vor fi decise la cota de start din domeniu („SP”), dacă SP este mai mare decât cota acceptată de client la plasarea pariului. De exemplu, dacă se ia o cotă de 3/1 și SP este 4/1, vom plăti la o cotă mai mare, de 4/1.
   • Dacă nu există SP, ultima cotă oferită de Betfair cote fixe va fi considerată SP.
  4. 16.4Cote de start

   • „Pariurile SP” plasate pe produsele Betfair Sportsbook sau Betfair „Cote fixe” vor fi decise în funcție de cota de start oficială din domeniu și nu în funcție de cota de start Betfair.
   • Dacă nu există nicio cotă de start oficială în domeniu sau dacă este returnată o cotă de start din afara curselor, pariurile vor fi decise în funcție de ultima cotă oferită în Betfair Sportsbook înainte de încheierea cursei.
  5. 16.5 Condiții referitoare la clasare

   • Sunt oferite pariuri Each-way (Win și Place) pentru majoritatea curselor. Pentru toate cursele de ogari (la Early Price, Show Price și SP) condițiile each-way sunt afectate de tipul de cursă și de numărul de participanți, după cum urmează:
   • Partea „Win” (victorie) și partea „Place” (clasare) a pariurilor multiple each-way sunt decise separat (adică, victorie/victorie și clasare/clasare).
   • Odată deschisă piața, numărul de câștigători de pe piețele de pariuri „să se claseze” poate fi afectat de neparticipanți.
   • Dacă numărul de cai clasați este mai mic decât numărul de potențiali câștigători, câștigătorii vor fi numai caii clasați.
   • În cazul în care cursa este redusă la patru participanți sau mai puțin, toate pariurile each-way vor fi considerate drept „all-to-win” (toți să câștige), dat fiind faptul că nu există clasări.
   • 2-4 participanți - EXCLUSIV VICTORIE
   • 5-7 participanți - 1/4 din cote, 1,2
   • Peste 8 participanți - 1/5 din cote, 1,2,3
  6. 16.6 Regula Betfair privind neparticiparea

   • Dacă un ogar ajunge în boxă, însă refuză să alerge, pariul va fi perdant.
   • Cu excepția pariurilor ante-post, conform prevederilor de mai sus, în toate cursele de ogari în care se retrage un participant, sau dacă se consideră că nu a pornit în cursă - și a fost declarat, prin urmare, neparticipant de starter - mizele pe selecția respectivă vor fi restituite.
   • Dacă un ogar este retras, toate pariurile pe selecția respectivă vor fi nule. Pariurile pe participanții rămași vor fi decise la SP.
  7. 16.7 Pariurile pe primii 2 („forecast betting”)

   • Un „straight forecast” este un pariu în care nominalizați două selecții care se vor clasa pe primul și pe al doilea loc, în ordinea corectă, într-un eveniment specificat.
   • Un „reversed forecast” este un pariu în care nominalizați două selecții care se vor clasa pe primul și pe al doilea loc, în orice ordine, într-un eveniment specificat.
   • Un „combination forecast” este un pariu în care alegeți trei sau mai multe selecții într-un eveniment, pentru ca oricare dintre acestea să termine pe primul și pe al doilea loc în cursă.
   • Pariurile straight, reversed și combination forecast sunt disponibile pentru cursele cu ogari, cu condiția ca 3 sau mai mulți participanți înscriși să participe la o cursă.
   • Pariurile pe primii doi sunt decise în funcție de dividendul din domeniu, cu excepția celor de mai jos:
   • Dacă este acceptat un pariu „straight forecast” pe o cursă fără dividend declarat, pariul va fi decis ca pariu single la victorie pe prima selecție a pariului.
   • Dacă selectați un neparticipant în cadrul unui pariu pe primii doi, pariul va fi nul. Dacă selectați un neparticipant în cadrul unui pariu pe primii doi combinat, pariul va fi nul.
   • Clienții nu pot include „favorit fără nume” în pariurile pe primii doi.
   • În cursele de ogari, dacă nu se returnează niciun pronostic CSF sau BAGS/BEGS, indiferent de motiv, pariurile vor fi decise având drept referință NSL Straight Forecast Chart.
  8. 16.8 Pariurile pe primii 3 („tricast betting”)

   • Un „tricast” este un pariu în care nominalizați selecțiile care se vor clasa pe primul, pe al doilea și pe al treilea loc, în ordinea corectă, într-un eveniment specificat. Toate pariurile pe primii trei sunt decise în funcție de dividendul corespunzător din domeniu, cu excepția celor de mai jos.
   • Pariurile tricast pe curse de ogari sunt acceptate în toate cursele, cu condiția să participe 5 sau mai multe selecții.
   • Dacă este acceptat un pariu tricast acolo unde iau parte la cursă mai puțin de 4 ogari, acesta va fi decis ca „straight forecast”, pe baza selecțiilor nominalizate pentru a termina pe primul și pe al doilea loc, selecția nominalizată pentru locul 3 fiind ignorată.
   • Dacă s-a acceptat un pariu tricast în cazul unei curse pentru care nu s-a declarat niciun dividend, aceasta va fi decisă ca „straight forecast” pe baza selecțiilor nominalizate pentru a termina pe primul și pe al doilea loc. Selecția nominalizată pentru locul 3 va fi ignorată în decidere. Dacă pariul este un „combination tricast”, fiecare tricast din combinația respectivă va fi decis ca un „straight forecast”, selecția nominalizată pentru locul 3 fiind ignorată în decidere.
   • Dacă este selectat un neparticipant, pariul tricast va fi decis ca „straight forecast” din cele 2 selecții rămase. Dacă sunt selectați doi neparticipanți, pariul tricast va fi nul.
 17. Handbal

  • Decisă pe baza jocului de 60 de minute, cu excepția instrucțiunilor contrare. Reprizele de prelungiri nu sunt luate în considerare.
  • Dacă nu au trecut 60 de minute, toate pariurile vor fi nule, cu excepția celor determinate în mod necondiționat. Dacă este declarat un rezultat oficial, toate pariurile vor fi valabile.
 18. Hochei

  • Prelungirile nu sunt luate în considerare, cu excepția instrucțiunilor contrare.
  • Dacă nu au trecut 70 de minute, toate pariurile vor fi nule, cu excepția celor determinate în mod necondiționat. Dacă este declarat un rezultat oficial, toate pariurile vor fi valabile.
 19. Cursele de cai

  1. 19.1Generalități

   • Toate piețele de pariuri pe curse individuale vor fi determinate pe baza rezultatului oficial de la momentul anunțului de la cântărire. Descalificările, contestațiile și modificările ulterioare ale rezultatului nu vor fi luate în considerare. Numerele cardurilor sunt numai orientative: pariurile se plasează pe un cal cu nume. Informațiile (precum costumele de jocheu, numerele de pe valtrap etc.) sunt furnizate „ca atare” și sunt numai orientative. Betfair nu garantează exactitatea acestor informații și riscul utilizării acestora pentru a plasa pariuri vă revine în întregime.
   • Dacă o cursă este abandonată sau declarată nulă, sau în caz de „walkover” (cursă la care nu participă decât un singur cal), toate pariurile plasate pe cursa respectivă vor fi nule.
   • Dacă locația evenimentului se schimbă după ce s-a plasat pariul, toate pariurile vor fi nule.
   • Atunci când o cursă este amânată și nu se desfășoară la data stabilită, toate pariurile vor fi nule.
   • Dacă suprafața stabilită pentru cursă se schimbă (ex: din gazon în zgură), toate pariurile vor fi valabile.
  2. 19.2Ante-post

   • Sub rezerva prevederilor de mai jos, pe piețele de pariuri ante-post, toate pariurile pe un cal individual sunt valabile, indiferent dacă calul participă la cursă sau nu.
   • Pentru cursele din Marea Britanie și Irlanda: dacă un cal este eliminat prin tragere la sorți, toate pariurile plasate pe calul respectiv vor fi nule.
   • Toate pariurile relevante vor fi nule dacă un eveniment este: abandonat și nu este reprogramat; sau amânat și reprogramat în altă locație; sau amânat și reprogramat în altă dată, în aceeași locație, înscrierea în cursă fiind redeschisă sau revenind la o înscriere sau etapă anterioară, cu condiția să fie înscriși și alți cai sau reînscriși și să fie luate în considerare aceste înscrieri, la libera alegere a Betfair, fiind relevante pentru parierea pe cursă. În sensul evitării îndoielii, dacă o cursă este amânată și reprogramată în altă zi, în aceeași locație, pariurile relevante vor fi valabile dacă înscrierile/declarațiile de la momentul amânării rămân neschimbate sau includ completări nesemnificative la cursa programată.
  3. 19.3„Cele mai bune cote garantate”

   • Opțiunea „Cele mai bune cote garantate” se oferă pentru piețele de pariuri pe câștigătorul curselor de cai din Regatul Unit și Irlanda. Aceasta se aplică oricărei cote de pariuri single, numai piețelor de pariuri pe câștigătorul cursei, în ziua evenimentului (Win și Each Way). „Cele mai bune cote garantate” nu este disponibilă pe piețele ante-post.
   • Dacă se oferă „Cele mai bune cote garantate”, pariurile vor fi decise la cota de start din domeniu („SP”), dacă SP este mai mare decât cota acceptată de client la plasarea pariului. De exemplu, dacă se ia o cotă de 3/1 și SP este 4/1, vom plăti la o cotă mai mare, de 4/1.
   • În cazul în care se aplică o deducere conform Regulii 4 unei cote acceptate, vom plăti în funcție de cota cea mai mare, după ce s-a aplicat deducerea din cota acceptată, conform Regulii 4.
   • Dacă nu există SP, ultima cotă oferită de Betfair cote fixe va fi considerată SP.
   • Betfair își rezervă dreptul de a retrage în orice moment promoția „Cele mai bune cote garantate”.
  4. 19.4Cote de start

   • „Pariurile SP” plasate pe produsele Betfair Sportsbook sau Betfair „Cote fixe” vor fi decise în funcție de cota de start oficială din domeniu și nu în funcție de cota de start Betfair.
   • Dacă nu există nicio cotă de start oficială în domeniu sau dacă este returnată o cotă de start din afara curselor, pariurile vor fi decise în funcție de ultima cotă oferită în Betfair Sportsbook înainte de încheierea cursei.
  5. 19.5Rezultat dublu

   • Toate pariurile plasate pe curse de cai din Regatul Unit și Irlanda vor fi decise pe baza criteriului primului trecut de linia de finiș ȘI de rezultatul oficial.
   • Această ofertă se aplică pariurilor single și multiple câștigătoare și părții „win” a pariurilor Each-Way plasate pe piețele pariurilor pe câștigător (outright).
   • Excepții: Cazurile în care criteriul primului trecut de linia de finiș nu se aplică și pariurile sunt decise exclusiv conform rezultatului oficial:
    • O selecție care se deplasează în direcția greșită.
    • O selecție care duce o greutate greșită sau cazul în care jocheul nu s-a cântărit.
    • Orice pariu Ante Post
    • Un pariu forecast (pe primii 2) sau tricast (pe primii 3)
    • Anularea cursei
    • Orice pariu Tote/Pari-Mutuel
    • O selecție este desemnată greșit câștigătoare de către arbitru.
    • Pariurile pe curse de cai plasate pe evenimente care nu au loc în Regatul Unit/Irlanda se decid în funcție de rezultatul oficial declarat în ziua respectivă. Descalificările ulterioare nu vor afecta deciderea pariurilor.
  6. 19.6Pariurile comparative

   • Această piață va fi decisă în funcție de calul care încheie cursa pe cea mai bună poziție în cursa relevantă. Dacă ambii cai termină cursa pe aceeași poziție, această piață va fi decisă ca „dead heat”.
   • Această piață va fi decisă pe baza rezultatului oficial. Modificările și descalificările ulterioare nu vor fi luate în considerare pentru această piață. Dacă unul dintre cai nu intră în boxă, toate pariurile vor fi nule. Oricare alți neparticipanți nu vor afecta această piață. Dacă niciunul dintre cei doi cai nu termină cursa, piața se va anula. Dacă respectiva cursă nu se desfășoară în ziua stabilită, piața va fi anulată.
  7. 19.7Condiții referitoare la clasare

   • Sunt oferite pariuri Each-way (Win și Place) pentru majoritatea curselor. Pentru toate cursele de cai (la Early Price, Show Price și SP) condițiile each-way sunt afectate de tipul de cursă și de numărul de participanți, după cum urmează:
    Tip cursă Nr. participanți Cotă loc Nr. locuri
    Toate cursele 4 sau mai puțin Numai victorie Numai victorie
    Toate cursele 5-7 1/4 1,2
    Non-Handicap 8+ 1/5 1,2,3
    Handicap* 8-11 1/5 1,2,3
    Handicap* 12-15 1/4 1,2,3
    Handicap* 16+ 1/4 1,2,3,4

    [* „Handicap” include toate cursele Handicap and Nursery]


   • Partea „Win” (victorie) și partea „Place” (clasare) a pariurilor multiple each-way sunt decise separat (adică, victorie/victorie și clasare/clasare).
   • Odată deschisă piața, numărul de câștigători de pe piețele de pariuri „să se claseze” poate fi afectat de neparticipanți.
   • Dacă numărul de cai clasați este mai mic decât numărul de potențiali câștigători, câștigătorii vor fi numai caii clasați.
   • În cazul în care cursa este redusă la patru participanți sau mai puțin, toate pariurile each-way vor fi considerate drept „all-to-win” (toți să câștige), dat fiind faptul că nu există clasări.
  8. 19.8Pariurile pe distanța câștigătoare

   • În absența unor mențiuni contrare, pariurile pe distanța cu care se câștigă se plasează pe suma distanțelor cu care se câștigă în fiecare cursă, într-o anumită zi a curselor.
   • Distanța cu care se câștigă o cursă va fi distanța declarată oficial dintre primii doi care trec linia de sosire. Totuși, dacă unul dintre cei doi cai care trec primii linia de sosire este descalificat din cauza:
    1. greutății incorecte purtate;
    2. faptului că s-a deplasat în direcția greșită;
    3. jocheul unuia dintre cei doi nu s-a cântărit, sau este mai ușor după cursă; atunci, în fiecare caz, distanța cu care se câștigă va fi cea dintre primul și al doilea cal clasat conform rezultatului oficial.
   • În sensul acestui pariu, distanța maximă a curselor individuale va fi de 12 lungimi pentru „Flat races” și 30 de lungimi pentru cursele „National Hunt” (inclusiv cursele „flat” din National Hunt), iar aceste distanțe vor fi aplicate dacă un singur cal termină cursa.
   • Pentru distanțe sub jumătate de lungime, se va aplica următoarea schemă:
    • Bot: 0,05 lungime
    • Scurt-cap: 0,1
    • Cap: 0,2
    • Scurt - gât: 0,25
    • Gât: 0,3
   • Dacă într-o serie sunt abandonate sau declarate nule trei sau mai multe curse, toate pariurile pe „distanța câștigătoare” vor fi anulate.
   • Când este abandonată sau declarată nulă doar o cursă sau două, pariurile pe „distanța câștigătoare” vor fi decise cu o distanță implicită, utilizată pentru fiecare cursă abandonată sau nulă. Distanțele implicite sunt 2 lungimi pentru cursele Flat și 10 lungimi pentru cursele National Hunt.
   • În caz de walkover (cursă la care participă un singur cal), vor fi aplicate următoarele distanțe:
    • Flat: 5 lungimi
    • National Hunt: 12 lungimi
  9. 19.9Regula Betfair privind neparticiparea

   • Dacă un cal ajunge în boxă, însă refuză să alerge, pariul va fi perdant.
   • Cu excepția pariurilor ante-post, conform prevederilor de mai sus, în toate cursele de cai în care se retrage un participant, sau dacă se consideră că nu a pornit în cursă - și a fost declarat, prin urmare, neparticipant de către starter - mizele pe selecția respectivă vor fi restituite.
   • Pariurile pe participanții rămași în cursa respectivă, dacă s-a acceptat o cotă, pot fi supuse unei deduceri. Aceasta se bazează pe regula Tattersalls 4(c) (a se vedea mai jos) și depinde de cota calului retras în momentul retragerii.
   • Pariurile pe caii de pe piețele în care cotele au fost recalculate, care au ulterior unul sau mai mulți cai retrași, pot fi supuse unei deduceri aplicate pe baza cotelor cailor retrași de la momentul retragerii.
   • În cazul în care nu este timp suficient pentru a forma o piață nouă pentru cursă, pariurile plasate la cote de start pot fi supuse, de asemenea, unei deduceri, pe baza regulii Tattersalls 4(c).
   • Pentru pariurile în care este acceptată o cotă, aplicarea regulii 4(c) va fi determinată de ultima cotă Betfair disponibilă în momentul în care calul relevant este retras.
   • Deducerile în lire sterline vor fi aplicate pe baza cotelor oricărui cal retras, după cum urmează:
    Cota selecției Deducere Cota selecției Deducere
    1/9 sau mai mici 0,9£ Între 6/5 și 2/1 0,45£
    Între 2/11 și 2/17 0,85£ Între 6/4 și 5/4 0,4£
    Între 1/4 și 1/5 0,8£ Între 7/4 și 13/8 0,35£
    Între 3/10 și 2/7 0,75£ Între 9/4 și 15/8 0,3£
    Între 2/5 și 1/3 0,7£ Între 3/1 și 5/2 0,25£
    Între 8/15 și 4/9 0,65£ Între 4/1 și 10/3 0,2£
    Între 8/13 și 4/7 0,6£ Între 11/2 și 9/2 0,15£
    Între 4/5 și 4/6 0,55£ Între 9/1 și 6/1 0,1£
    Între 20/21 și 5/6 0,5£ Între 14/1 și 10/1 0,05£
        Peste 14/1 Fără deducere
   • Dacă există două sau mai multe retrageri într-un eveniment, deducerea nu va depăși 0,9 £. În cazul în care cota unei selecții retrase nu este prezentă în tabelul de mai sus, regula 4(c) se va aplica la următoarea cotă ca mărime. De exemplu, 21/5 s-ar încadra în categoria 9/2 în sensul regulii 4.
   • Rezerve: În cursele cu rezerve, rezervele vor avea în general o cotă mai mare pe piață. Totuși, dacă se acceptă pariuri înainte ca un cal rezervă să fie anunțat ca participant, iar acesta nu avea cotă în momentul în care pariul a fost plasat, astfel de pariuri vor fi decise pe baza rezultatului „Fără rezerve”. Pariurile Each-Way decise pe baza rezultatului „Fără rezerve” se vor baza pe numărul de participanți care încep cursa, excluzând rezervele. În cursele în care rezervele au cote, însă nu concurează, Betfair poate aplica o deducere conform regulii 4, în conformitate cu regula Betfair privind neparticipanții.
   • Retragerile incorecte: Dacă un cal este retras de pe o piață, însă ulterior participă la cursă, toate pariurile pe selecția respectivă vor fi nule și mizele vor fi restituite în momentul în care selecția a ieșit de pe piață. Când calul a intrat din nou pe piață, toate pariurile inițiale vor fi plasate din nou, cu condiția ca clienții să aibă fonduri suficiente în cont. În cazul în care clientul nu are fonduri disponibile în cont la momentul reintrării pe piață, pariul anulat nu va fi plasat din nou.
  10. 19.10Parierea fără favorit

   • În scopul acestui pariu, „favoritul” va fi calul cu cota cea mai mare, conform cotelor inițiale Betfair. În cazul schimbării favoritului, toate pariurile de pe această piață vor fi nule.
   • Pariurile câștigătoare pe această piață vor fi determinate de selecția dvs, fie că aceasta câștigă cursa sau termină cursa pe locul 2 față de favorit.
   • Pariurile each-way sunt decise în conformitate cu clasările cotelor de start din industrie, pe baza numărului de participanți de pe piața relevantă.
   • Dacă „favoritul” devine neparticipant, pariurile vor fi decise ca pariuri normale pe câștigător.
   • În cazul neparticipanților și retragerilor, pariurile câștigătoare se vor supune deducerilor în temeiul regulii 4.
  11. 19.11Pariurile pe primii 2 („forecast betting”)

   • Un „straight forecast” este un pariu în care nominalizați două selecții care se vor clasa pe primul și pe al doilea loc, în ordinea corectă, într-un eveniment specificat.
   • Un „reversed forecast” este un pariu în care nominalizați două selecții care se vor clasa pe primul și pe al doilea loc, în orice ordine, într-un eveniment specificat.
   • Un „combination forecast” este un pariu în care alegeți trei sau mai multe selecții într-un eveniment, pentru ca oricare dintre acestea să termine pe primul și pe al doilea loc în cursă.
   • Pariurile straight, reversed și combination forecast sunt disponibile pentru cursele cu cai, cu condiția ca 3 sau mai mulți participanți înscriși să participe la o cursă.
   • Pariurile pe primii doi sunt decise în funcție de dividendul din domeniu, cu excepția celor de mai jos:
   • Dacă este acceptat un pariu „straight forecast” pe o cursă fără dividend declarat, pariul va fi decis ca pariu single la victorie pe prima selecție a pariului.
   • Dacă selectați un neparticipant în cadrul unui pariu pe primii doi, pariul va fi nul. Dacă selectați un neparticipant în cadrul unui pariu pe primii doi combinat, pariul va fi nul.
   • Clienții nu pot include „favorit fără nume” în pariurile pe primii doi.
  12. 19.12Pariurile pe primii 3 („tricast betting”)

   • Un „tricast” este un pariu în care nominalizați selecțiile care se vor clasa pe primul, pe al doilea și pe al treilea loc, în ordinea corectă, într-un eveniment specificat. Toate pariurile pe primii trei sunt decise în funcție de dividendul corespunzător din domeniu, cu excepția celor de mai jos.
   • Pariurile tricast pe curse de cai sunt acceptate pentru toate cursele Handicap, cu condiția să se declare că participă opt sau mai mulți cai. Dacă participă mai puțin de opt cai în cele din urmă, însă este declarat un dividend tricast, toate pariurile vor fi valabile. Pariurile tricast sunt disponibile și ad hoc pe alte curse în care este declarat dividendul în domeniu.
   • Dacă este acceptat un pariu tricast acolo unde iau parte la cursă mai puțin de 4 ogari, acesta va fi decis ca „straight forecast”, pe baza selecțiilor nominalizate pentru a termina pe primul și pe al doilea loc, selecția nominalizată pentru locul 3 fiind ignorată.
   • Dacă s-a acceptat un pariu tricast în cazul unei curse pentru care nu s-a declarat niciun dividend, aceasta va fi decisă ca „straight forecast” pe baza selecțiilor nominalizate pentru a termina pe primul și pe al doilea loc. Selecția nominalizată pentru locul 3 va fi ignorată în decidere. Dacă pariul este un „combination tricast”, fiecare tricast din combinația respectivă va fi decis ca un „straight forecast”, selecția nominalizată pentru locul 3 fiind ignorată în decidere.
   • Dacă este selectat un neparticipant, pariul tricast va fi decis ca „straight forecast” din cele 2 selecții rămase. Dacă sunt selectați doi neparticipanți, pariul tricast va fi nul.
   • Dacă mai puțin de 3 concurenți termină cursa, se vor aplica următoarele reguli, pe lângă regulile de mai sus:
    • Dacă numai 2 concurenți termină cursa, toate pariurile tricast care au selectat corect finaliștii de pe primul și de pe al doilea loc vor fi decise ca pariuri „straight forecast”. Toate celelalte pariuri tricast vor fi considerate perdante.
    • Dacă numai 1 participant termină cursa, toate pariurile tricast în care s-a selectat corect finalistul de pe primul loc vor fi decise ca pariuri SP single pe selecția respectivă. Toate celelalte pariuri tricast vor fi considerate perdante.
  13. 19.13Jollies vs Rags

   • Pentru anumite curse se oferă cote pentru oricare dintre caii nominalizați să câștige și cote pentru orice alt cal decât cei nominalizați să câștige (The Field). Dacă piața câștigătorilor este supusă în mod colectiv regulii 4 (20 cenți sau mai mult), toate pariurile vor fi nule. Pariurile se decid în funcție de rezultatul oficial. Se aplică regulile „dead heat”.
  14. 19.14Par/impar

   • Pentru anumite curse se oferă pariuri pentru un număr de valtrap impar (1,3,5 etc) sau pentru unul par (2,4,6 etc) pentru câștigarea cursei. Se aplică regulile „dead heat”.
 20. Hochei pe gheață

   20.1NHL/NCAAH/AHL

   • Toate pariurile pe piețele „durata obișnuită” vor fi decise pe baza rezultatului de la sfârșitul duratei obișnuite a meciului, excluzând prelungirile. Toate pariurile pe piețele „Moneyline” vor fi decise pe baza rezultatului de la sfârșitul duratei obișnuite a meciurilor inclusiv „prelungiri și loviturile de departajare”.
   • Dacă un meci nu începe la data stabilită și nu se încheie în termen de trei zile de la data stabilită pentru începere, toate pariurile vor fi nule, cu excepția celor de pe piețele care au fost determinate în mod necondiționat.
   • Dacă un meci începe, însă mai târziu este abandonat sau amânat, în termen de trei zile de la data stabilită pentru începere, (a) trebuie să fi trecut cel puțin 55 de minute de joc în orice meci; sau (b) trebuie să fie anunțat un rezultat oficial de către autoritatea relevantă; în caz contrar, toate pariurile vor fi nule, cu excepția celor care au fost determinate în mod necondiționat. În aceste cazuri, dacă scorul este egal, pentru meciurile „Moneyline” (unde nu se oferă drept opțiune egalul) se aplică regulile „dead heat” pariurilor de pe piața câștigătorului meciului.
   • În cazul în care meciul este decis printr-o lovitură de departajare, în sensul deciderii, câștigătorul la lovituri de departajare va primi un punct, iar punctul va fi adăugat la scorul echipei pentru toate piețele afectate.
   • Pentru toate piețele de pariuri pe câștigarea conferinței, pariurile vor fi decise în funcție de rezultatul jocului playoff relevant al conferinței.
 21. Sporturi cu motor (care pot include, printre altele, Formula 1, Superbikes și Speedway)

  • Startul cursei este semnalul de începere a turei de încălzire. Dacă pilotul nu este în grilă sau pregătit să pornească de pe banda de pit stop când se dă semnalul, vom anula toate pariurile pe selecția respectivă.
  • În cazul în care cursa este abandonată, nu are loc nicio prezentare și nu este declarat niciun rezultat oficial, toate pariurile pe cursa respectivă vor fi nule, cu excepția pariurilor pe piețele care au fost determinate în mod necondiționat.
  • Pariurile vor fi decise pe baza prezentării rezultatelor pentru podium, indiferent de descalificările ulterioare.
  • Dacă locația evenimentului se schimbă după ce s-a plasat pariul, toate pariurile vor fi nule.
  • În cazul curselor „cap-la-cap” (pariuri comparate) pilotul care termină primul sau care termină cele mai multe ture este considerat câștigător. Trebuie să ia startul ambii piloți.
  • În cazul Speedway, pariurile vor fi nule, dacă nu se parcurg toate calificările sau cursele evenimentului, cu excepția piețelor care au fost determinate în mod necondiționat.
  • Atunci când nu există o prezentare a podiumului, însă se specifică faptul că deciderea pieței relevante se va baza pe rezultatul de la momentul prezentării podiumului, piața se va decide în funcție de rezultatul oficial al autorității relevante, indiferent de descalificări sau modificări ulterioare ale rezultatului (cu excepția cazului în care modificarea este anunțată în termen de 24 ore de la deciderea inițială a pieței relevante pentru a corecta o eroare de publicare a rezultatului).
 22. Olimpiade

  • Tabelul definitiv al medaliilor declarat de autoritatea relevantă va fi utilizat pentru deciderea tuturor pariurilor. Nu se vor lua în considerare modificările ulterioare.
 23. Canotaj

  • Dacă o echipă sau un canotor începe o cursă, însă nu o termină, se va considera că este învins, cu condiția ca cel puțin o echipă sau o persoană să termine cursa. Dacă nicio echipă sau persoană nu termină cursa, toate pariurile vor fi nule.
  • Dacă o regată este anulată, indiferent de motiv, toate pariurile vor fi anulate, cu excepția celor de pe piețe care au fost determinate necondiționat.
  • Acolo unde există o ceremonie de prezentare, piețele vor fi decise pe baza rezultatului oficial al autorității relevante la momentul ceremoniei, indiferent de descalificări sau de modificări ulterioare ale rezultatului.
  • Dacă nu există o ceremonie de prezentare, rezultatele vor fi determinate în conformitate cu rezultatul oficial al autorității relevante, indiferent de descalificări sau modificări ulterioare ale rezultatului (cu excepția cazului în care modificarea este anunțată în termen de 24 de ore de la deciderea inițială a pieței relevante pentru a corecta o eroare de publicare a rezultatului).
 24. Rugby Union și Rugby League

  • Pariurile „Puncte în turneu” și „Încercări în turneu” se vor aplica duratei întregului joc, inclusiv prelungirilor din meciurile în care este declarat un rezultat oficial.
  • Pentru pariurile „momentul primei încercări”, dacă încercarea este punctată în a doua repriză, se consideră că prima repriză a durat 40 de minute, indiferent de prelungiri. Dacă nu se înscrie nicio încercare, sau încercarea este înscrisă în prelungirile sau repriza de prelungiri a reprizei 2, rezultatul este 80.
  • În sensul piețelor pentru încercări, încercările la penalty vor fi luate în considerare, cu excepția piețelor „primului marcator individual de încercare”, unde încercările la penalty nu vor fi luate în considerare.
  • Primul/ultimul marcator de încercare: încercările la penalty nu vor fi luate în considerare.
 25. Snooker și biliard

  • În cazul în care un joc începe, însă nu se termină, jucătorul care trece în runda următoare va fi considerat câștigător (sau în finală, jucătorul declarat câștigător).
  • Dacă un jucător nu participă la un turneu sau la un meci, toate pariurile plasate pe jucătorul respectiv vor fi nule.
  • Dacă un meci nu este terminat, indiferent de motiv, pariurile pe piața „orice scor corect” sau „jocul următor” vor fi nule.
  • Dacă un meci nu este terminat, indiferent de motiv, pariurile pe piața handicap vor fi nule, cu excepția cazului în care piața a fost determinată în mod necondiționat.
 26. Fotbal

  • Dacă un meci nu a început (sau dacă Betfair consideră că meciul nu a început) până la 23:59 (ora locală) la data stabilită pentru începere, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care Betfair cunoaște faptul că meciul a fost reprogramat pentru a fi jucat în termen de trei zile de la data inițială de începere.
  • Dacă un meci începe, însă ulterior este abandonat sau amânat și nu se încheie (90 de minute de joc, conform oficialilor meciului, plus prelungirile) în termen de trei zile de la data stabilită pentru începere, toate pariurile vor fi nule, cu excepția celor de pe piețele care au fost determinate în mod necondiționat.
  • În cazul meciurilor amicale, toate pariurile se aplică întregii durate a jocului, conform oficialilor partidei, plus perioadei de prelungiri. Dacă un meci amical începe, însă ulterior este abandonat sau amânat și nu se încheie (întreaga durată a jocului, conform oficialilor meciului, plus prelungirile) în termen de trei zile de la data stabilită pentru începere, toate pariurile vor fi nule, cu excepția celor de pe piețele care au fost determinate în mod necondiționat. În caz de ambiguitate în legătură cu rezultatul oficial din partea oficialilor meciului, rezultatul va fi determinat de Betfair (care acționează în mod rezonabil) utilizând informații din surse independente.
  • Dacă un meci începe, însă ulterior este abandonat sau amânat, însă se încheie (90 de minute de joc, conform oficialilor meciului, plus prelungirile) în termen de trei zile de la data stabilită pentru începere, toate pariurile vor fi valabile, cu excepția cazului în care meciul reîncepe de la început. Dacă meciul reîncepe de la început, toate pariurile confirmate înainte ca piața să fi devenit „in-play” vor fi valabile, însă pariurile plasate „in-play” vor fi nule, cu excepția pariurilor plasate „in-play” pe piețe care au fost determinate în mod necondiționat, care vor fi valabile.
  • Dacă un organ oficială publică rezultate referitoare la echipă diferite de cele publicate pe site-ul Betfair (de exemplu, numele echipei, rezervelor, grupa de vârstă, sexul etc), toate pariurile confirmate pe piețele afectate vor fi nule. În oricare altă situație, pariurile vor rămâne valabile (inclusiv situațiile în care apare denumirea unei echipe fără a se menționa „XI” în denumire).
  • Dacă o echipă este descalificată, eliminată sau dată afară dintr-o ligă înainte de începerea sezonului relevant, toate pariurile referitoare la echipa respectivă vor fi nule.
  • Pariurile „numere de pe tricou” se referă la numărul de tricou alocat la începerea meciului. Pariurile „numere de pe tricou” includ marcatorii de autogoluri. Jucătorilor fără numere pe tricou li se va aloca numărul 12.
  • Pentru pariurile pe „momentul primului gol” (piețele „cotelor pentru primul gol”), se consideră că prima repriză durează 45 de minute, indiferent de durata prelungirilor. De asemenea, pentru aceste piețe, rețineți că selecția „0 - 10 minute” cuprinde primele 10 minute ale meciului. Cu alte cuvinte, durează de la 0:00 până la momentul în care cronometrul ajunge la 10:00. Selecția „11-20 de minute” durează de la 10:00 până la momentul în care cronometrul ajunge la 20:00. Același principiu se aplică fiecăreia dintre celelalte selecții de pe această piață.
  • Pentru piețele FIFA „cel mai bun jucător al meciului”, piața va fi decisă pe baza rezultatului oficial pentru „cel mai bun jucător al meciului” determinat de FIFA. Dacă FIFA nu declară un rezultat oficial pentru „cel mai bun jucător al meciului”, indiferent de motiv, toate pariurile vor fi nule.
  • Pentru piețele „primul/ultimul marcator”:
   • Toate pariurile plasate pe jucători care nu participă la meci vor fi nule. Pariurile plasate pe jucători care se află în teren după ce este marcat primul gol vor fi nule în sensul deciderii pariurilor pe primul marcator. Jucătorii vor fi considerați participanți pe piețele de pariuri pe „ultimul marcator” și „oricare marcator” dacă intră în joc în oricare moment al celor 90 de minute ale jocului, plus prelungirile.
   • Autogolurile nu sunt luate în considerare și vor fi ignorate în decidere. Se vor face eforturi pentru a stabili cote pentru toți participanții, însă acest lucru nu va descalifica un jucător care nu are cotă, acesta putând fi câștigător. Pariurile se aplică exclusiv jocului de 90 de minute, plus prelungirile.
   • Următoarele piețe vor urma, de asemenea, regulile aplicate parierii pe „marcator oricând” de mai sus:
    • Să înscrie 2 sau mai multe goluri
    • Să înscrie un hat-trick
   • Pentru piețele „hat-trick în turneu”, sunt incluse reprizele de prelungiri, însă loviturile din penalty și autogolurile nu sunt incluse. În cazul unei dispute în legătură cu persoana care a înscris, se va respecta decizia luată de autoritatea relevantă.
  • Pentru piețele „scorecast”:
   • Piețele „scorecast” sunt definite ca pariu dublu pe primul marcator/scor corect.
   • Jucătorii care nu participă la joc sau care participă după ce s-a înscris un gol determină transformarea unui pariu „scorecast” într-un pariu single pe piața pariurilor pe scorul corect cu cota relevantă oferită la începerea meciului. Dacă golul (sau golurile) inițiale sunt autogoluri, pariurile duble pe marcatorul ulterior/scor corect vor fi considerate câștigătoare. Dacă singurele goluri marcate în meci sunt autogoluri, atunci pariurile vor fi decise ca pariuri simple („single”) pe piața scorului corect, la cotele corespunzătoare oferite în momentul începerii meciului. Dacă un meci este abandonat după înscrierea unui gol, pariurile vor fi decise ca pariuri simple pe piața marcatorului primului gol, la cotele corespunzătoare oferite la începerea meciului.
  • Pentru piețele „wincast”:
   • Piețele „wincast” sunt definite ca pariuri duble pe primul marcator/echipa care câștigă.
   • Dacă un jucător nu a intrat în teren până la înscrierea unui gol, pariurile vor fi decise ca pariuri simple pe piața cotelor meciului, la cotele corespunzătoare oferite la începerea meciului.
   • Dacă golul (sau golurile) inițiale sunt autogoluri, pariurile duble pe marcatorul ulterior/rezultat vor fi considerate câștigătoare.
  • Pentru piețele „cel mai bun marcator”:
   • toate pariurile sunt valabile, indiferent dacă jucătorul participă la liga, turneul sau competiția relevantă. Dacă există dispute în legătură cu persoana care a înscris un anumit gol, se va respecta decizia luată de autoritatea relevantă.
   • numai golurile marcate în liga, turneul sau competiția relevantă sunt luate în considerare. De exemplu, dacă un jucător începe să joace pentru un club pe parcursul sezonului, golurile înscrise în altă ligă nu vor fi luate în considerare. Totuși, golurile înscrise pentru alt club din aceeași ligă vor fi luate în considerare. Autogolurile nu vor fi luate în considerare.
   • golurile înscrise în meciurile play-off nu vor fi luate în considerare.
   • sunt incluse golurile înscrise în reprizele de prelungiri, însă nu se iau în considerare golurile înscrise din lovituri de departajare.
  • În piețele care se bazează pe numărul de incidente survenite, precum „numărul de cornere”, acestea vor fi determinate pe baza numărului survenit, și nu pe baza numărului acordat. Acest lucru se va aplica și incidentelor în cazul cărora trebuie luat în considerare timpul.
  • În cazul piețelor referitoare la numărul de sancțiuni acordate, numărul de cornere bătute, marcatori de goluri sau momentul marcării unui anumit gol, rezultatul va fi determinat de Betfair (acționând în mod rezonabil), cu ajutorul informațiilor din surse independente. În astfel de cazuri, dacă se fac publice informații noi în termen de 72 de ore de la decidere, Betfair va hotărî (acționând în mod rezonabil):
   1. dacă piața trebuie restabilită sau redecisă ca urmare a acestor noi informații; sau
   2. dacă se vor aștepta mai multe informații înainte de a hotărî dacă se va restabili sau redecide piața. Cu excepția cazului în care Betfair a anunțat că așteaptă informații suplimentare, informațiile care se publică la peste 72 de ore după deciderea unei piețe nu vor fi luate în considerare de Betfair (indiferent dacă este posibil ca respectivele informații să fi determinat un rezultat diferit).
  • Pentru piața sancțiunilor acordate se va utiliza următorul sistem de puncte:
   • Cartonaș galben – 10 pct.
   • Cartonaș roșu – 25 pct
   • Număr maxim de puncte acordate per jucător – 35 pct
   • Două cartonașe galbene, care duc în mod automat la un cartonaș roșu vor fi înregistrate ca un cartonaș galben și unul roșu.
  • Pentru piața sancțiunilor acordate, cartonașele arătate jucătorilor care nu participă nu vor fi luate în considerare. Sunt luate în considerare numai cartonașele arătate jucătorilor după ce intră în teren pentru prima dată și înainte de a ieși din teren pentru ultima dată.
  • Pentru piețele „s-a arătat un cartonaș”, nu este necesar ca jucătorul să joace tot meciul și pariurile vor fi valabile dacă jucătorul participă la oricare parte a meciului. Pariurile vor fi nule pe jucătorii care nu joacă deloc în timpul meciului. În caz de dispute privind arătarea sau nu a unui cartonaș, Betfair va decide piața atunci când autoritatea relevantă va pronunța o hotărâre. Contestațiile sau hotărârile ulterioare nu vor fi luate în considerare. Sunt luate în considerare numai cartonașele arătate jucătorilor după ce intră în teren pentru prima dată și înainte de a ieși din teren pentru ultima dată.
  • Pentru piețele „jucător care a primit cartonaș”, toate pariurile plasate pe jucători care nu participă la meci vor fi nule. Jucătorii vor fi considerați participanți pe piețele de pariuri pe „jucător care a primit cartonaș” dacă intră în joc în oricare moment al celor 90 de minute ale jocului, plus prelungirile. În caz de dispute privind arătarea sau nu a unui cartonaș, Betfair va decide piața atunci când autoritatea relevantă va pronunța o hotărâre. Contestațiile sau hotărârile ulterioare nu vor fi luate în considerare.
  • Pentru pariurile pe retrogradări, dacă o echipă din listă este descalificată, eliminată sau nu mai face parte din ligă după începerea sezonului relevant, se va considera că echipa a retrogradat și se va decide că este câștigătoare pe această piață. Totuși, dacă numărul de echipe retrogradate este mai mic sau depășește numărul câștigătorilor stabilit pe această piață, piața va fi nulă în întregime.
  • Pentru piețele „ultimului clasat”, toate echipele trebuie să joace toate meciurile din ligă pentru ca pariurile să fie valabile. Dacă una sau mai multe echipe nu joacă toate meciurile, indiferent de motiv, piața va fi nulă. Orice meci abandonat pentru care se declară un rezultat oficial va fi clasificat drept meci jucat, iar pariurile de pe această piață vor fi valabile. Modificările ulterioare ale clasamentelor de ligă după jucarea tuturor meciurilor nu vor afecta deciderea în cazul acestei piețe.
  • În cazul piețelor „victorie la handicap” și „ultimul loc la handicap”, diferența de goluri nu va fi luată în considerare.
  • Pentru piețele „primul loc la Crăciun” și „ultimul loc la Crăciun”, piața se va decide pe baza poziției în ligă la data de 25 decembrie, indiferent de meciurile jucate și de amânări și/sau abandonuri. Pentru piețele „ultimul loc la Crăciun”, dacă o echipă din listă este descalificată, eliminată sau nu mai face parte din ligă înainte de data de 25 decembrie, toate pariurile vor fi nule pe piața respectivă.
  • Pentru „cea mai bună echipă de pe un anumit continent” sau altă selecție (de exemplu, „cea mai bună echipă din America de Sud”, „cea mai bună echipă din Europa” sau „cea mai bună echipă din Africa”), piața se va decide în funcție de echipa care a avansat cel mai mult. Dacă două echipe nominalizate joacă una împotriva celeilalte în finală sau al treilea/al patrulea playoff, cea care va câștiga meciul va fi considerată cea care a avansat cel mai mult. Se aplică regulile „dead heat” dacă două sau mai multe echipe, care au avansat cel mai mult pe o anumită piață, ies din turneu în aceeași etapă.
  • Pentru piețele de pariuri pe „echipa care a înscris cele mai multe goluri”, „echipa care a primit cele mai multe goluri”, „echipa care a primit cele mai multe cartonașe”, „goluri totale în turneu”, „cel mai bun marcator al echipei”, „hat-trickuri totale în turneu” și „orașul cu cele mai multe goluri” sunt incluse reprizele de prelungiri, însă nu sunt incluse penalty-urile de departajare executate.
  • Pentru piețele de pariuri pe „jucătorul care înscrie un gol”, „jucătorul care ratează un penalty” și „jucătorul eliminat” într-un anumit turneu, toate pariurile VOR FI VALABILE, indiferent dacă jucătorul participă sau nu în timpul turneului. Pentru aceste piețe sunt incluse reprizele de prelungiri, totuși, penalty-urile de departajare sunt incluse numai pentru piața „jucător care ratează un penalty” și nu pentru cele două. În cazul unei dispute în legătură cu persoana care a înscris, se va respecta decizia luată de autoritatea relevantă.
  • Pentru piețele de pariuri pe „cel mai bun marcator al meciului”, piața va fi decisă în funcție de jucătorul care înscrie cele mai multe goluri în jocurile respective dintre jucătorii aflați în listă (jucătorii din listă pot juca în același joc sau nu). „Egalul” va fi selecția câștigătoare dacă ambii jucători înscriu același număr de goluri sau dacă niciunul dintre jucători nu marchează. Ambii jucători trebuie să înceapă (însă nu este neapărat necesar să termine) jocurile respective pentru ca pariurile să fie valabile. Autogolurile nu se vor lua în considerare.
  • Pentru piețele de pariuri pe „scor corect în orice moment”: Această piață oferă pariuri pe selecția aleasă ca fiind scorul în orice moment din cele 90 de minute ale meciului, plus prelungirile adăugate. Dacă meciul se încheie 0-0 după 90 de minute plus prelungirile adăugate, toate selecțiile vor fi considerate perdante. Reprizele de prelungiri nu sunt luate în considerare.
  • Pentru piețele de pariuri pe „scorul corect în reprizele de prelungiri” – este aplicabil exclusiv rezultatul din timpul reprizelor de prelungiri. În scopul acestei piețe, se va considera că scorul este 0-0 la începutul reprizelor de prelungiri.
  • Pentru piețele „10 minute”:
   • piețele „gol marcat X – Y” sunt definite ca pariurile pe marcarea unui gol de una dintre echipe în intervalul X – Y din durata meciului.
   • piețele „corner acordat X – Y” sunt definite ca pariurile pe acordarea unui corner uneia dintre echipe în intervalul X – Y din durata meciului.
   • piețele „cartonaș arătat X – Y” sunt definite ca pariurile pe arătarea unui cartonaș galben sau roșu unui jucător în intervalul X – Y din durata meciului.
  • Rețineți că deși scorul curent, timpul scurs din durata meciului și alte date oferite pe site-ul Betfair sunt obținute prin intermediul unui flux „în direct” furnizat de un terț, aceste date pot fi supuse unei întârzieri și/sau pot fi inexacte. Dacă vă bazați pe aceste informații pentru a plasa pariuri, faceți acest lucru pe riscul propriu. Betfair oferă aceste date „CA ATARE”, fără garanții referitoare la exactitatea, caracterul complet sau punctualitatea datelor și nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderi (directe sau indirecte) suferite de dvs. ca urmare a faptului că v-ați bazat pe acestea.
  • Pentru toate piețele lunare Premier League:
   • Betfair va utiliza formatul standard de competiție al Barclays Premier League, adaptat pentru a prezenta fiecare lună ca o competiție separată, care începe de la data de 1 a lunii relevante și se termină cu fluierul de final al ultimului meci din luna respectivă („sfârșitul lunii”).
   • Pe data de 1 a fiecărei luni, se consideră că nicio echipă din Premier League nu are nicio punct acumulat, niciun gol înscris sau primit.
   • Piața lunară Premier League, va fi determinată pe baza următoarelor reguli referitoare la puncte:
    1. Echipele primesc trei puncte pentru o victorie.
    2. Primesc un punct pentru egal.
    3. Nu primesc niciun punct în cazul în care pierd.
    4. Echipele vor fi clasificate după numărul total de puncte obținute, după golaveraj și apoi după golurile înscrise.
    5. Dacă după aplicarea acestor criterii echipele sunt tot la egalitate, se va aplica regula „dead heat”.
   • Meciurile amânate sau reprogramate vor fi incluse în piața lunară în care se joacă și nu în luna în care au fost programate inițial. Pariurile nu vor fi anulate în cazul selecțiilor afectate de meciuri amânate sau reprogramate.
   • Dacă rezultatul unui meci abandonat este determinat de autoritatea relevantă a Premier League, Betfair va respecta rezultatul respectiv, cu condiția ca rezultatul să fie determinat înainte de sfârșitul lunii; în caz contrar, Betfair va decide piața de pariuri lunară Premier League pe baza rezultatului de la sfârșitul lunii (inclusiv alocând 0 puncte ambelor echipe, dacă rezultatul nu este cunoscut).
   • Cu excepția cazurilor în care rezultatele unui meci se inversează, în conformitate cu regula de mai sus, scăderile de puncte dispuse de autoritatea relevantă a Premier League (de exemplu, în cazul echipelor intrate sub administrare judiciară) nu vor fi luate în considerare de către Betfair pe piața lunară a pariurilor pe Premier League.
 27. Înot

  • Acolo unde există o ceremonie de prezentare, piețele vor fi decise pe baza rezultatului oficial al autorității relevante la momentul ceremoniei, indiferent de descalificări sau de modificări ulterioare ale rezultatului.
  • Dacă nu există o ceremonie de prezentare, rezultatele vor fi determinate în conformitate cu rezultatul oficial al autorității relevante, indiferent de descalificări sau modificări ulterioare ale rezultatului (cu excepția cazului în care modificarea este anunțată în termen de 24 de ore de la deciderea inițială a pieței relevante pentru a corecta o eroare de publicare a rezultatului).
  • Piețele de pariuri pe câștigătorul general se referă la câștigătorul evenimentului în general și nu la persoane calificate individual sau în serii. Dacă există o ceremonie de prezentare, piețele vor fi decise pe baza rezultatului oficial al autorității relevante la momentul ceremoniei, indiferent de descalificări sau de modificări ulterioare ale rezultatului. Totuși, în semn de bunăvoință față de clienți, este posibil să optăm pentru decidere înainte de publicarea oficială a rezultatelor.
 28. Tenis

  • Dacă un jucător sau o pereche se retrage sau este descalificată într-un meci, jucătorul sau perechea care avansează în runda următoare (sau care câștigă turneul în cazul unei finale) va fi considerată câștigătoare. Totuși, dacă s-a jucat mai puțin de un set la momentul retragerii sau descalificării, toate pariurile pe meciul respectiv vor fi nule.
  • Dacă un jucător începe să joace într-un turneu, toate pariurile vor fi valabile pe selecție pentru câștigarea turneului. Dacă un jucător nu concurează într-un anumit turneu, selecția va fi tratată ca neparticipantă, iar mizele pe jucătorul respectiv vor fi returnate.
  • Toate pariurile privind numărul anumitor evenimente într-un turneu vor fi nule, dacă lungimea turneului se reduce, dacă turneul este amânat sau anulat, cu excepția celor de pe piețe determinate în mod necondiționat.
  • Toate pariurile vor fi valabile, indiferent de schimbarea locației stabilite, inclusiv indiferent de schimbarea suprafeței.
  • Dacă durata programată a meciului este redusă sau crește numărul de ghemuri/seturi necesare pentru câștigare, toate pariurile vor fi nule, cu excepția celor de pe piețele care au fost determinate în mod necondiționat.
  • Acolo unde se oferă piețe de pariuri pe ghemuri sau seturi individuale din cadrul unui meci, o retragere sau o descalificare în timpul unui ghem sau set va anula piața pariurilor pe ghemul sau setul respectiv și toate ghemurile sau seturile individuale, cu excepția celor de pe piețele care au fost determinate în mod necondiționat.
  • Pentru piețele de pariuri pe „numărul de seturi”, dacă are loc o retragere înainte de încheierea setului patru, această piață va fi nulă. Dacă are loc o retragere după încheierea setului patru, această piață va fi decisă ca „cinci seturi”.
  • În „International Premier Tennis League”, echipelor le este permis în orice moment, înainte sau în timpul unui meci individual, să înlocuiască un jucător cu altul din aceeași echipă. Pe piețele de pariuri pe „International Premier Tennis League”, dacă are loc o înlocuire înainte de primul punct al unui meci individual, toate pariurile plasate pe meciul respectiv înainte de înlocuire vor fi nule. Dacă are loc o înlocuire după primul punct al unui meci individual, toate pariurile plasate înainte de înlocuire vor fi valabile și Betfair va decide piața respectivă ca și cum nu ar fi avut loc nicio înlocuire.
 29. Volei

  • În cazul în care un meci începe, însă nu se încheie, toate piețele vor fi nule, cu excepția declarării unui rezultat oficial, caz în care toate pariurile vor fi valabile.
  • Dacă un meci nu se joacă la data stabilită, toate pariurile vor fi nule.
 30. Sporturi de iarnă (pot include, printre altele, schi alpin, biatlon, schi fond și sărituri cu schiurile)

  • Participanții trebuie să treacă de linia/poarta de start pentru ca pariurile să fie valabile; în caz contrar, pariurile vor fi nule, iar mizele vor fi restituite.
  • Acolo unde există o ceremonie de prezentare, piețele vor fi decise pe baza rezultatului oficial al autorității relevante la momentul ceremoniei, indiferent de descalificări sau de modificări ulterioare ale rezultatului.
  • Dacă nu există o ceremonie de prezentare, rezultatele vor fi determinate în conformitate cu rezultatul oficial al autorității relevante, indiferent de descalificări sau modificări ulterioare ale rezultatului (cu excepția cazului în care modificarea este anunțată în termen de 24 de ore de la deciderea inițială a pieței relevante pentru a corecta o eroare de publicare a rezultatului).
  • Dacă un eveniment este abandonat, amânat sau anulat, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care
   1. evenimentul se desfășoară în aceeași locație în termen de 7 zile de la data oficială stabilită pentru încheierea evenimentului; sau
   2. autoritatea relevantă anunță un rezultat.
  • În cazul pariurilor comparate (match bets) se aplică regulile generale Betfair. Totuși, în privința pariurilor „nordic combined”, dacă participanții nu încep toți ambele secțiuni ale evenimentului (sărituri cu schiurile și schi fond), toate pariurile vor fi nule.

Partea D - Pariuri speciale Sportsbook

 1. Pariuri speciale pe transferuri în fotbal

  1. 1.1„Jucătorul se va transfera până la data stabilită”

   • Împrumuturile nu sunt luate în considerare drept transferuri în sensul deciderii acestui tip de pariuri.
   • Dacă jucătorul nu își schimbă clubul în perioada specificată, pariurile rămân valabile și vor fi decise ca fiind perdante.
   • Ocazional pot fi oferite cote pentru rămânerea jucătorului la club sau pentru părăsirea clubului, însă acestea vor avea întotdeauna o piață separată independentă.
   • Dacă jucătorul încheie un contract cu un club fără cotă pe piață, toate pariurile vor fi valabile și vor fi decise ca fiind perdante. Pot fi adăugate cluburi suplimentare, la cererea clienților.
   • Jucătorul în cauză trebuie să aparțină și să fie înregistrat în clubul cotat înainte de încheierea perioadei specificate. Precontractele sau alte acorduri similare care confirmă că afacerea se va finaliza la o dată ulterioară față de cea specificată pe piață nu vor fi luate în considerare în scopul deciderii.
  2. 1.2Piețele de pariuri pe următorul manager (al clubului sau echipei naționale):

   • Betfair va selecta o listă de potențiali manageri noi, la libera sa alegere. Vor fi disponibile la cerere și alte selecții. Dacă va fi numit alt manager care nu se află în listă, toate pariurile vor fi valabile.
   • Managerii provizorii sau interimari nu vor fi luați în considerare, decât dacă se joacă sub conducerea lor 10 meciuri competitive și vor fi considerați apoi manageri permanenți.
   • Dacă un club numește un director pentru fotbal, acest lucru nu va fi luat în considerare în deciderea piețelor de pariuri pe managerul permanent.
   • În cazul în care structura echipei manageriale a unui club se schimbă și persoana desemnată nu este denumită prim-manager al echipei, Betfair Sportsbook va decide piața în funcție de persoana care are responsabilitatea de a selecta echipa principală.
 2. Regulile pieței speciale live

  1. 2.1Primul marcator, meciuri începute la ora 15:00

   • Care jucător din această listă va marca primul din meciurile Premier League care încep la ora 15:00 (programate)? Rezultatul va fi determinat de ora afișată de cronometrul meciului, nu de ora efectivă. De exemplu, dacă un meci (meciul A) începe de fapt la ora 15:03:00 și primul gol al meciului se înscrie la ora 15:07:01, se va considera că golul s-a înscris în minutul 5. Iar pentru un meci (meciul B) care începe la ora 15:00:00 și primul gol al meciului se înscrie la ora 15:05:01, se va considera că golul s-a înscris în minutul 6. Deci meciul A este cel cu primul marcator. Se aplică regulile „dead heat” dacă primul gol este marcat de mai mult de un jucător în același minut al jocurilor respective. Pariurile pe jucătorii care nu iau parte la meci sau care înlocuiesc alt jucător după înscrierea primului gol vor fi nule. Autogolurile nu sunt luate în considerare în această piață. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este amânat, toate pariurile vor fi nule. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este abandonat înainte de pauză, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care rezultatul a fost determinat deja. Toate pariurile se aplică celor 90 de minute de joc, conform oficialilor partidei, plus prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri/executarea loviturilor de departajare.
  2. 2.2Ora primului gol, meciuri începute la ora 15:00

   • În ce minut se va înscrie primul gol în meciurile Premier League din această săptămână, care vor începe la ora 15:00 (programate)? Pentru pariurile pe „momentul primului gol” (piețele „cotelor pentru primul gol”), se consideră că prima repriză durează 45 de minute, indiferent de durata prelungirilor. De asemenea, pentru aceste piețe, rețineți că selecția „0 - 5 minute” cuprinde primele 5 minute ale meciului. Cu alte cuvinte, durează de la 0:00 până la momentul în care cronometrul ajunge la 05:00. Selecția „6-10 de minute” durează de la 05:00 până la momentul în care cronometrul ajunge la 10:00. Același principiu se aplică fiecăreia dintre celelalte selecții de pe această piață. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este amânat, toate pariurile vor fi nule. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este abandonat înainte de pauză, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care rezultatul a fost determinat deja. Toate pariurile se aplică celor 90 de minute de joc, conform oficialilor partidei, plus prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri/executarea loviturilor de departajare.
  3. 2.3Număr total de goluri – meciuri începute la ora 15:00

   • Câte goluri se vor marca în meciurile Premier League din această săptămână, care vor începe la ora 15:00 (programate)? Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este amânat, toate pariurile vor fi nule. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este abandonat înainte de pauză, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care rezultatul a fost determinat deja. Toate pariurile se aplică celor 90 de minute de joc, conform oficialilor partidei, plus prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri/executarea loviturilor de departajare.
  4. 2.4Penalty acordat în meciurile începute la ora 15:00

   • Va fi acordat un penalty în meciurile Premier League din această săptămână, care vor începe la ora 15:00 (programate)? Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este amânat, toate pariurile vor fi nule. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este abandonat înainte de pauză, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care rezultatul a fost determinat deja. Toate pariurile se aplică celor 90 de minute de joc, conform oficialilor partidei, plus prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri/executarea loviturilor de departajare.
  5. 2.5Cartonaș roșu acordat în meciurile începute la ora 15:00

   • Va fi acordat un cartonaș roșu în meciurile Premier League din această săptămână, care vor începe la ora 15:00 (programate)? Unui jucător i se va arăta cartonașul roșu în timpul acestui meci? Sunt luate în considerare numai cartonașele arătate jucătorilor după ce intră în teren pentru prima dată și înainte de a ieși din teren pentru ultima dată. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este amânat, toate pariurile vor fi nule. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este abandonat înainte de pauză, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care rezultatul a fost determinat deja. Toate pariurile se aplică celor 90 de minute de joc, conform oficialilor partidei, plus prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri/executarea loviturilor de departajare.
  6. 2.6Prima echipă care primește un cartonaș roșu în meciurile care încep la ora 15:00?

   • Care echipă va primi primul cartonaș roșu în meciurile Premier League din această săptămână, care vor începe la ora 15:00 (programate)? Rezultatul va fi determinat după ora afișată de cronometrul meciului. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este amânat, toate pariurile vor fi nule. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este abandonat înainte de pauză, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care rezultatul a fost determinat deja. Toate pariurile se aplică celor 90 de minute de joc, conform oficialilor partidei, plus prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri/executarea loviturilor de departajare.
  7. 2.7Gol înscris în primele 5 minute ale meciurilor care încep la ora 15:00?

   • Se va înscrie un gol în primele 5 minute ale meciurilor Premier League din această săptămână, care vor începe la ora 15:00 (programate)? Se consideră că primele 5 minute sunt cele dintre minutul 0:00 al meciului și minutul 05:00. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este amânat, toate pariurile vor fi nule. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este abandonat înainte de pauză, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care rezultatul a fost determinat deja. Toate pariurile se aplică celor 90 de minute de joc, conform oficialilor partidei, plus prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri/executarea loviturilor de departajare.
  8. 2.8Pariurile pe cel mai bun marcator al meciului – meciuri începute la ora 15:00?

   • Pentru piețele de pariuri pe „cel mai bun marcator al meciului”, piața va fi decisă în funcție de jucătorul care înscrie cele mai multe goluri în jocurile respective dintre jucătorii aflați în listă (jucătorii din listă pot juca în același joc sau nu). „Egalul” va fi selecția câștigătoare dacă ambii jucători înscriu același număr de goluri sau dacă niciunul dintre jucători nu marchează. Ambii jucători trebuie să înceapă (însă nu este neapărat necesar să termine) jocurile respective pentru ca pariurile să fie valabile. Autogolurile nu se vor lua în considerare. Toate pariurile se aplică celor 90 de minute de joc, conform oficialilor partidei, plus prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri/executarea loviturilor de departajare.

V 08/15 – 1/05/2015