Termeni și condiții

Partea A – Introducere

Bun venit la Betfair. Vă oferim un portofoliu global de jocuri de noroc și servicii.

Cont

Dacă doriți să pariați sau să jucați jocuri pe bani reali, va trebui să deschideți un cont. Prin deschiderea unui cont, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile de utilizare a contului.

Pariurile

Înainte de a plasa primul pariu, este recomandat să citiți Pariurile - Condiții generale precum și „condițiile specifice” care vi se aplică dvs. și fiecărei tranzacții de pariere, după cum se stipulează mai jos.

Prin inițierea de tranzacții de pariere pe site-ul nostru, sunteți de acord să respectați prevederile din Pariurile - Condiții generale și condițiile specifice aplicabile respectivei tranzacții aferente plasării pariului:

Jocurile de noroc

Înainte de a juca Betfair Poker, Betfair Casino sau alte jocuri de noroc la noi, este recomandat să citiți Jocurile de noroc Betfair - Condiții de utilizare. Dacă jucați oricare dintre aceste jocuri, se consideră că v-ați înregistrat în entitatea relevantă Betfair care vă furnizează jocurile (după cum se stipulează în Jocurile de noroc Betfair - Condiții de utilizare).

Dacă jucați oricare dintre jocuri, sunteți de acord să respectați condițiile de utilizare.

Betfair Live Video Condiții de utilizare.

Partea B - Termenii și condițiile de utilizare a contului

Bun venit la Betfair. Înainte de a putea utiliza serviciile noastre, trebuie să deschideți un cont și să depuneți fonduri.

Citiți cu atenție termenii și condițiile înainte de a deschide un cont.

De asemenea, vă recomandăm să citiți politica de confidențialitate, politica referitoare la modulele cookie, politica de soluționare a litigiilor, documentul fiduciar și prevederile referitoare la comisioanele Betfair care sunt incluse prin referință în acești termeni și condiții. Dacă observați neconcordanțe între acești termeni și condiții și oricare dintre documentele enumerate mai sus, vor prevala acești termeni și condiții.

Dând clic pe butonul „Sunt de acord” din ecranul de deschidere a contului, sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții.

Pentru a putea juca jocurile de noroc online pe care le oferim, veți deschide un cont la Betfair International Plc , iar termenii „Betfair”, „noi” sau „al/a noastră” din acești termeni și condiții vor face referire la Betfair International Plc.

 1. Contul dvs.

  Ca urmare a acceptării solicitării dvs. de a deschide un cont, prin prezenta declarați (și admiteți că ne bazăm pe această declarație) următoarele:

  1. Aveți peste 18 ani, sunteți în deplinătatea facultăților mintale și sunteți în măsură să vă asumați responsabilitatea pentru propriile acțiuni și încheiați cu noi un acord cu efecte juridice;
  2. Sunteți de acord să furnizați date exacte în timpul înregistrării, inclusiv, printre altele, data nașterii corectă și țara în care locuiți. Sunteți de acord să ne informați în legătură cu orice schimbări ale datelor de mai sus;
  3. Dvs. sunteți persoana a căror date sunt furnizate în legătură cu înregistrarea;
  4. Acționați în calitate de principal și nu în calitate de agent în interesul unui terț;
  5. Nu sunteți insolvent și nu ați încheiat o înțelegere voluntară cu creditorii; și
  6. Nu vă aflați în Statele Unite ale Americii, Turcia sau oricare altă țară cu o situație juridică comparabilă - Betfair poate indica ocazional aceste țări.

  Este responsabilitatea dvs. să mențineți datele de contact actualizate în cont. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la neprimirea unor notificări sau informații importante în legătură cu contul din partea Betfair, inclusiv a unor notificări în legătură cu modificări ale termenilor și condițiilor Betfair.

  Dvs. sunteți unicul responsabil pentru securitatea și confidențialitatea contului dvs. În special, sunteți de acord să mențineți numele de utilizator, parola și/sau TAN-ul strict confidențial și sunteți responsabil de orice utilizare necorespunzătoare a parolei și/sau a TAN-ului. Dacă ni s-au furnizat în mod corect informațiile solicitate privind contul, suntem îndreptățiți să presupunem că ofertele și plățile sunt efectuate de dvs. Vă recomandăm să vă schimbați parola în mod regulat și să nu o dezvăluiți niciodată terților. Vă angajați să vă protejați numele de utilizator și parola în același mod în care vă protejați cardurile bancare și orice nerespectare a acestei prevederi va avea loc pe proprie răspundere. Dacă o altă persoană va accesează contul, dvs. sunteți unica persoană răspunzătoare pentru toate acțiunile acesteia, fie că accesarea a fost autorizată de dvs. sau nu, și prin prezenta vă angajați să ne despăgubiți și să ne exonerați de răspundere împotriva tuturor costurilor, reclamațiilor, cheltuielilor și daunelor de orice natură izvorâte în legătură cu accesarea contului de către oricare terț.

  Nu vom încerca să vindem sau să transferăm beneficiile din contul dvs. terților și dvs. nu veți dobândi și nu veți încerca să dobândiți un cont care a fost deschis în numele unui terț.

  Dacă doriți informații privind instrumente care vă pot ajuta să gestionați activitatea dvs. în cadrul jocurilor de noroc, vizitați site-ul http://responsiblegambling.betfair.com. De asemenea, puteți găsi pe acest site date de contact ale unor organizații unde puteți solicita susținere, dacă este cazul.

 2. Conturile multiple

  Din data de 31 ianuarie 2013, clienților care au deja un cont deschis la Betfair nu le este permis să deschidă un cont nou la Betfair.

  Orice client care are deja mai mult de un cont Betfair la data de 31 ianuarie 2013 trebuie să identifice un singur cont Betfair, pe care să îl utilizeze pentru toate produsele Betfair, contactând serviciul de asistență Betfair. Clienților care continuă să utilizeze mai multe conturi Betfair după data de 31 ianuarie 2013 li se vor „conecta” și gestiona conturile în consecință. Acest lucru poate afecta măsura în care pariurile pot fi plasate în Betfair Sportsbook de respectivii clienți.

  Dacă Betfair va concluziona la libera sa alegere că:

  1. v-ați înregistrat și/sau ați utilizat mai mult de un cont; și/sau
  2. ați acționat în coluziune cu una sau mai multe persoane prin intermediul unei serii de conturi Betfair diferite pentru a susține aceeași combinație de selecții (indiferent dacă pariurile respective sunt plasate separat, într-un interval de prețuri diferite sau în zile diferite)

  în încercarea de a depăși plafonul maxim de plată pentru un deținător individual de cont prin intermediul mai multor conturi conectate, își rezervă dreptul de a reține orice câștiguri ce reies într-o astfel de conduită.

 3. Depunerea și retragerea fondurilor

  Pentru a paria sau pentru a juca jocuri pe bani la Betfair, trebuie să depuneți fonduri. Cu excepția prevederilor de mai jos, toate fondurile din conturile clienților sunt deținute de The Sporting Exchange (Clients) Limited, un concern înființat în scopul unic de a deține fondurile clienților, („administratorul”), conform termenilor din documentul fiduciar („fondul fiduciar”). Păstrarea banilor în fondul fiduciar are următoarele beneficii pentru dvs:

  1. În cazul puțin probabil în care Betfair (sau oricare altă societate din grupul Betfair) este supus unei proceduri de insolvență, banii dvs. nu vor fi disponibili administratorilor/lichidatorilor (sau persoanelor asimilate) și veți putea să îi retrageți din cont așa cum faceți în mod normal;
  2. legea capitalului (care guvernează acest fond fiduciar) prevede căi de atac suplimentare tuturor beneficiarilor fondului fiduciar (adică tuturor clienților Betfair), care este posibil să nu existe într-o relație contractuală (ex: obligația de a acționa cu bună credință); și
  3. fondul fiduciar este supus unei serii de controale suplimentare pentru protejarea banilor dvs.

  Acest aranjament îndeplinește cerințele Comisiei pentru jocuri de noroc referitoare la protecția fondurilor clienților la nivel: înalt.

  Fondurile dvs. nu vor fi deținute de administrator dacă: (i) există o obligație care stipulează ca acestea să fie deținute în temeiul unei autorizații, într-un cont bancar separat fără poprire, pe numele deținătorului autorizației; sau (ii) dacă fondurile sunt depuse prin intermediul unui prestator de servicii de plată terț (denumit în continuare „prestator de servicii de plată”). Dacă fondurile sunt depuse prin intermediul prestatorului de servicii de plată, este posibil să dureze câteva zile până să fie deținute de administrator în temeiul documentului fiduciar. În cursul acestei perioade, fondurile dvs. se vor afla în contul prestatorului de servicii de plată respectiv și nu vor fi protejate în temeiul documentului fiduciar. Depunerea prin oricare altă metodă decât cele de mai jos va fi clasificată drept depunere prin prestator de servicii de plată terț: (a) transfer bancar, (b) cec, (c) card de credit și (d) card de debit.

  Fondurile din contul dvs. sunt deținute în numele dvs. drept garanție pentru îndeplinirea oricăror obligații de plată pe care este posibil să vi le asumați ca urmare a pariurilor sau a jocurilor de noroc de pe site-ul nostru sau ca urmare a utilizării oricăruia dintre produsele sau serviciile furnizate de Betfair. Puteți găsi informații referitoare la modul în care funcționează fondul în documentul fiduciar.

  Declarați că:

  1. banii pe care îi depuneți în cont nu sunt pătați de activități ilegale și, în special, nu au rezultat din surse sau activități ilegale; și
  2. toate plățile efectuate în contul dvs. sunt autorizate și nu veți încerca să anulați o plată efectuată în contul dvs. sau să inițiați acțiuni care determină anularea respectivei plăți de către terți, pentru a evita tragerea la răspundere legitimă.

  Acceptați că toate tranzacțiile pot fi verificate pentru a preveni spălarea banilor și că tranzacțiile efectuate de dvs. și pe care Betfair le consideră suspecte, pot fi sesizate autorităților competente.

  Avem o serie de controale și verificări care au loc înainte ca orice solicitare de retragere să fie procesată de Betfair. Aceste verificări fac parte din angajamentul nostru permanent față de menținerea în siguranță a fondurilor clienților. Prin urmare, toate solicitările de retragere se procesează numai după expirarea unei perioade de la efectuarea acesteia.

 4. Confidențialitatea

  Informațiile pe care ni le trimiteți vor fi procesate în conformitate cu politica noastră de confidențialitate.

  Ne autorizați să utilizăm în orice moment orice mijloace pe care le considerăm necesare pentru a vă verifica identitatea și solvabilitatea cu furnizori de informații terți.

  Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne exonerați de răspundere împotriva difuzării oricăror date personale (sau de altă natură), în temeiul politicii de confidențialitate.

  Sunteți de acord cu faptul că este posibil să utilizăm ocazional numele dvs, numele orașului dvs. de reședință și/sau imaginea dvs. în materiale publicitare și/sau promoționale. Am urmări acest lucru numai dacă ați câștiga o sumă importantă de bani utilizând unul dintre produsele noastre și vă vom anunța întotdeauna înainte de a utiliza datele și/sau imaginea dvs.

 5. Garanție

  Acceptați că Betfair și afiliații săi vor deține informații în legătură cu identitatea dvs, inclusiv, printre altele, numele dvs, adresa dvs. și date pentru efectuarea de plăți. Sunteți de acord că ne bazăm pe aceste informații când încheiem acordul cu dvs. și sunteți de acord să ne garantați că nu există falsuri sau inexactități în informațiile pe care ni le furnizați.

 6. Erori și omisiuni

  Ne veți informa cât mai curând posibil, imediat ce luați cunoștință de orice erori referitoare la contul dvs. sau în cazul în care veți pierde orice sume afișate în contul dvs. ca urmare a unei erori umane sau a unei defecțiuni tehnice.

 7. Suspendarea sau rezilierea

  Dvs. puteți suspenda sau rezilia contul în orice moment, cu sau fără motiv iar noi putem suspenda sau închide contul atunci când încălcați dispozițiile legale sau dacă încălcați regulamentul de joc, după notificare prealabilă (vom depune toate eforturile pentru a vă trimite o astfel de notificare înainte sau după suspendarea sau rezilierea contului). Contactați serviciul de asistență Betfair dacă doriți să închideți contul.

  Este posibil să luăm măsurile necesare pentru a vă opri din a mai paria sau utiliza site-ul nostru (sau oricare parte a acestuia), dacă vă aflați în anumite jurisdicții, de exemplu, în Statele Unite ale Americii.

  După rezilierea sau suspendarea contului, administratorul vă va returna fondurile din cont, în condiții normale, în conformitate cu documentul fiduciar. Contactați serviciul de asistență Betfair pentru a recupera orice fonduri deținute în conturi suspendate sau închise.

  Totuși, ne rezervăm dreptul de a înștiința administratorul să rețină fondurile din contul dvs. până la încheierea oricărei anchete (inclusiv orice anchetă externă relevantă), dacă:

  1. bănuim că ați încălcat acești termeni și condiții sau oricare alt acord relevant pentru activitățile dvs. pe site, inclusiv dacă bănuim că contul este asociat cu activități frauduloase sau oneroase; și/sau
  2. trebuie să înștiințăm administratorul să rețină fondurile din contul dvs. în conformitate cu legea sau pentru a respecta recomandări, solicitări sau instrucțiuni din partea autorităților publice, de reglementare sau de punere în aplicare a legii.

  Ca urmare a rezultatelor respectivei anchete, ne rezervăm dreptul de a confisca parțial sau integral fondurile din contul dvs. (înștiințând administratorul că fondurile din contul dvs. trebuie să ne fie transferate), în cazul în care constatăm că ați încălcat acești termeni și condiții sau oricare alt acord referitor la activitatea dvs. pe site. Fondurile obținute în acest mod vor fi utilizate la libera noastră alegere și/sau în conformitate cu orice recomandări, solicitări sau instrucțiuni din partea autorităților publice, de reglementare sau de punere în aplicare a legii.

  Mai mult decât atât, în cazul în care vom primi o solicitare oficială din partea poliției, organelor de reglementare a jocurilor de noroc sau a organelor fiscale, sau a altor autorități, sau în cazul în care nu ne furnizați suficiente informații pentru a vă identifica în conformitate cu procedurile noastre interne sau cu cele impuse de organele de reglementare (indiferent de localizare), este posibil să vă suspendăm contul și toate funcționalitățile legate de utilizarea contului (ex: gestionarea pariurilor și retragerea fondurilor) și să înștiințăm administratorul să rețină fondurile din contul dvs. până la finalizarea procedurilor penale sau juridice de altă natură, sau a anchetei de care poate fi legată o astfel de solicitare, până când veți furniza informațiile necesare pentru identificarea dvs. sau a vârstei dvs.

  Pentru a evita orice îndoială, în perioada respectivă nu se va acumula nicio dobândă la fondurile din cont.

  Pentru toți clienții, cu excepția celor înregistrați în Regatul Unit, dacă nu utilizați contul timp de 1 an și nici nu vă putem remite soldul din acel cont de joc în contul dvs. de plată, fondurile rămase în cont vor fi remise către bugetul de stat.

 8. Cesiunea

  Nu puteți cesiona acești termeni și condiții terților. Fără a reduce în vreun fel eventualele garanţii sau răspunderea noastră faţă de dvs., Betfair poate cesiona, transfera sau nova oricare sau toate drepturile și obligațiile sale în temeiul acestor termeni și condiții oricărui terț și în orice moment, fără a vă înștiința în prealabil.

 9. Disociabilitatea

  În cazul în care oricare dintre prevederile acestor termeni și condiții este considerată inaplicabilă sau nevalidă de orice autoritate competentă, prevederea respectivă va fi modificată pentru a putea fi pusă în aplicare în sensul intenției textului inițial, în cea mai mare măsură permisă de legislația aplicabilă. Valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale acestor termeni și condiții nu vor fi afectate.

  Oricare prevedere a acestor termeni și condiții care este nevalidă, ilegală sau inaplicabilă într-o jurisdicție va fi considerată lipsită de efecte în jurisdicția respectivă, fără a afecta valabilitatea, legalitatea sau caracterul executoriu din alte jurisdicții.

 10. Soluționarea litigiilor

  În cazul în care va interveni un litigiu între noi și dvs, suntem/sunteți de acord să urmați procedura stabilită în politica de soluționare a litigiilor , modificată ocazional.

 11. Modificările

  Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment acești termeni și condiții în mod nesemnificativ. În ceea ce privește modificările semnificative, vă vom anunța în prealabil și/sau vă vom solicita în prealabil acordul înainte de a efectua astfel de modificări, iar utilizarea în continuare a site-ului va fi echivalentă cu acceptarea de către dvs. a oricăror modificări semnificative.

 12. Comunicările și notificările

  Comunicările și notificările pe care ni le trimiteți în temeiul acestor termeni și condiții ne vor fi transmise conform indicațiilor din secțiunea Contact.

 13. Legea aplicabilă și competența judiciară

  1. Acești termeni și condiții se vor supune legilor din Malta;
  2. prin acceptarea acestor termeni și condiții, sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a localității pe care Betfair o va determina la libera sa alegere, în legătură cu orice litigii care pot reieși din sau sunt legate de acești termeni și condiții;
  3. nimic din acest paragraf nu va împiedica Betfair să solicite instanțelor judecătorești ale oricărei jurisdicții măsurile provizorii și conservatorii disponibile în temeiul legilor din jurisdicția respectivă; și
  4. drepturile și obligațiile în temeiul acestor termeni și condiții nu se vor supune Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri și/sau legislației implementate la nivel local, a cărei aplicare este exclusă în mod explicit.

Partea C - Pariurile

Secțiunea 1: Pariurile - Condiții generale

Betfair oferă o platformă în care puteți efectua diverse tranzacții de pariuri în legătură cu piețele disponibile pe site-ul nostru („piețele”).

Acolo unde clienții pariază unii împotriva celorlalți în Exchange, Betfair acționează exclusiv în calitate de facilitator și nu acționează în calitate de contraparte.. Betfair oferă, de asemenea, pariuri Tote, precum și „single” (pe care le numim „pariuri cu cote fixe”) și „pariuri multiple”, cu cote stabilite de noi.

Puteți iniția tranzacții de pariere fie:

 1. pe site-ul nostru („serviciul site web”);
 2. prin telefon („serviciul prin telefon”);
 3. prin telefon mobil („Betfair Mobile”); fie
 4. prin interfața pentru programare de aplicații („API”).

Rețineți că nu toate produsele de pariere Betfair sunt disponibile prin fiecare dintre canalele enumerate mai sus.

În aceste condiții generale, prin „servicii” ne referim la toate serviciile enumerate mai sus (acolo unde este cazul).

În aceste condiții generale, termenii „Betfair”, „noi”, și/sau „nostru/noastră” se referă la Betfair International Plc care vă oferă serviciile, după cum se stipulează în condițiile specifice aplicabile tranzacției de pariere.

Citiți cu atenție aceste condiții generale și condițiile specifice aplicabile dvs. și tranzacției, înainte de a iniția tranzacții de pariere..

Citiți, de asemenea, Reguli și regulamente pentru Exchange, Reguli și regulamente pentru Sportsbook, Politica de confidențialitate, Politica referitoare la modulele cookie, Politica de soluționare a litigiilor, Documentul fiduciar, prevederile privind Comisioanele Betfair, condițiile referitoare la Betfair Mobile (dacă intenționați să accesați Serviciile prin telefon mobil) și Condițiile referitoare la API (dacă intenționați să obțineți o licență pentru utilizarea API). Toate aceste documente sunt încorporate prin referire și fac parte din aceste condiții generale.

Rețineți că există reguli și regulamente speciale pentru fiecare dintre produsele noastre Exchange și Sportsbook. Regulile care guvernează modul în care piețele sunt oferite, gestionate și/sau decise nu sunt aceleași pentru fiecare piață, în cadrul fiecărui produs. În anumite împrejurări, un pariu decis câștigător pentru un produs poate fi decis necâștigător pentru alt produs (și vice versa). În plus, se pot aplica diferite reguli pentru decidere, astfel încât, de exemplu, pariurile care sunt câștigătoare în cazul unui produs pot fi decise „dead heat” (rezultat de egalitate) sau fi anulate în cazul altui produs. Clienții trebuie să se asigure că s-au familiarizat cu regulile relevante care se aplică pariurilor pe care le plasează în produsele Betfair.

Dacă există neconcordanțe între documentele enumerate mai sus, acest document și condițiile specifice relevante, condițiile specifice vor avea întâietate față de acest document, care va avea întâietate față de documentele enumerate mai sus.

Prin inițierea de tranzacții de pariere, sunteți de acord să respectați aceste condiții generale și condițiile specifice relevante pentru tranzacția de pariere (care reprezintă împreună „acordul”).

Condiții referitoare la utilizarea serviciilor

 1. Licența de utilizare a site-ului

  Betfair vă acordă o licență limitată pentru a accesa site-ul nostru, cu condiția să respectați acest acord.

  Disponibilitatea site-ului nu constituie o ofertă sau o invitație din partea Betfair să utilizați site-ul în orice jurisdicție în care utilizarea acestuia este ilegală.

  Utilizarea site-ului sau a oricăror fluxuri de date pe care vi le punem la dispoziție nu vă conferă niciun drept de vreun fel asupra conținutului sau drepturi de proprietate intelectuală asupra site-ului sau a fluxurilor de date. Sunteți de acord să nu monitorizați, să nu utilizați și să nu copiați paginile web sau conținutul nostru de pe internet, inclusiv, printre altele, datele privind prețurile. Nu veți încerca să spargeți, să realizați modificări neautorizate sau să introduceți coduri dăunătoare în site, indiferent de mijloacele utilizate. Nu veți (a) aplica inginerie inversă sau decompila (integral sau parțial) software-ul disponibil prin site; și (b) nu veți copia, modifica, reproduce, transmite, modifica sau distribui integral sau parțial site-ul, materiale sau informații de pe acesta. Utilizarea sau reproducerea neautorizată poate duce la punerea sub urmărire penală.

 2. Utilizarea serviciilor

  Înțelegeți că este posibil să pierdeți bani ca urmare a pariurilor plasate și acceptați să fiți pe deplin responsabil(ă) de orice pierdere de acest gen. Acceptați că sumele pe le pierdeți ca urmare a pariurilor nu se pot recupera în nicio condiție de la noi.

  Este responsabilitatea dvs. să verificați dacă aveți permisiunea de a paria cu noi, în conformitate cu jurisdicția în care se află domiciliul sau reședința dvs. obișnuită și/sau cu locul în care vă aflați și sunteți de acord să nu pariați cu noi dacă vă aflați într-o jurisdicție în care este interzis să pariați cu noi. În special, nu veți paria și nu veți încerca să pariați dacă vă aflați în Statele Unite ale Americii sau în oricare alte țări cu situații juridice comparabile. Aceste țări vor fi indicate ocazional de către Betfair.

  Vă angajați să utilizați serviciile noastre numai pentru pariuri legitime. În special, vă angajați

  1. să nu întreprindeți activități al căror scop sau efect este provocarea de daune sau împiedicarea în orice mod a activității noastre comerciale, generarea sau sporirea unui pasiv pentru noi, inclusiv, printre altele, orice impozit, taxă sau obligație fiscală;
  2. să nu pariați pe sau să manipulați piețe individuale în moduri despre care considerăm că au drept scop sau efect afectarea integrității Exchange sau a oricărei piețe;
  3. să nu transmiteți informații care asistă plasarea de pariuri pe evenimente sau concursuri sportive din teritorii în care acest lucru este ilegal; și/sau
  4. să nu determinați sau să aranjați în alte moduri, direct sau indirect, ca un terț să transmită informații care asistă plasarea de pariuri pe evenimente sau concursuri sportive din teritorii în care acest lucru este ilegal.

 3. Conduita dvs.

  Nu veți încerca să utilizați platforma Exchange pentru a transfera în mod deliberat bani dintr-un cont Betfair în altul, încercând să rulați banii primiți drept bonus de pe o piață prin alte conturi prin coluziune („match bets”).

  Ne veți informa imediat ce luați cunoștință de orice erori de calcul privind tranzacțiile de pariere. Ne rezervăm dreptul de a declara nul și neavenit orice pariu care face obiectul unei astfel de erori.

  Nu veți masca sau interfera în niciun mod cu adresa IP a computerului pe care îl utilizați pentru a accesa site-ul și nu veți lua măsuri pentru a ne împiedica să identificăm adresa IP reală a computerului pe care îl utilizați în timp ce accesați site-ul.

  Sunteți de acord că este responsabilitatea dvs. să cunoașteți orice impozit sau taxă care vă este impusă ca urmare a oricăreia dintre tranzacțiile de pariere.

  Sunteți de acord că nu veți accesa alt cont Betfair pentru a utiliza serviciile sau produsele noastre de la care v-ați autoexclus, în perioada oricărei astfel de autoexcluderi. Ne veți informa de îndată ce veți lua cunoștință de orice erori cu privire la mecanismele de protecție a jucătorilor pe care vi le punem la dispoziție. Dacă nu ne veți informa când luați cunoștință de astfel de erori, nu vom fi răspunzători pentru pierderile pe care le puteți suferi.

  Nu veți face comentarii jignitoare, nu veți folosi materiale jignitoare sau pornografice și nu veți face remarci defăimătoare sau potențial incendiare în legătură cu forumurile sau cu orice altă parte a site-ului nostru, inclusiv utilizând propriul nume de utilizator, sau în legătură cu alte informații de pe site-ul nostru.

 4. Confidențialitatea

  Informațiile pe care ni le trimiteți vor fi procesate în conformitate cu politica noastră de confidențialitate.

  Ne autorizați să utilizăm în orice moment orice mijloace pe care le considerăm necesare pentru a vă verifica identitatea și solvabilitatea cu furnizori de informații terți. Ne rezervăm dreptul de a înregistra TOATE apelurile telefonice către și de la Betfair și să monitorizăm toate informațiile privind activitățile de pariere, scopuri pe care le consimțiți, în conformitate cu cerințele Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (Legea privind reglementarea puterilor de investigare 2000) și alte legi care pot fi aplicabile.

  Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne exonerați de răspundere împotriva difuzării oricăror date personale (sau de altă natură), în temeiul acestui acord.

  Condiții referitoare la pariuri

 5. Funcționarea serviciilor

  Sunteți responsabil(ă) să înțelegeți conținutul site-ului nostru și modul în care funcționează serviciile și ne rezervăm dreptul de a schimba formatul serviciilor pentru a le îmbunătăți.

  Putem decide când sunt deschise piețele pentru pariere și putem închide piețele în orice moment, la libera noastră alegere. Deși vom depune întotdeauna toate eforturile rezonabile să decidem piețele în cel mai scurt timp posibil, nu vă oferim asigurări în legătură cu termenul deciderii.

  Dvs. sunteți pe deplin responsabil(ă) pentru informațiile pe care ni le furnizați în legătură cu oferta pe care doriți să o avansați. Nu vă vom chestiona în legătură cu caracterul rezonabil al ofertelor pe care le faceți. Nu vom fi trași la răspundere pentru informații pe care le-ați introdus incorect, inclusiv erori de introducere a datelor în legătură cu cotele, prețul sau miza oferită, sau pentru pariuri pe care le solicitați incorect unui operator telefonic Betfair. Dacă operatorul telefonic Betfair vă repetă incorect pariul pe care l-ați solicitat, este responsabilitatea dvs. să corectați pariul solicitat și să informați operatorul telefonic Betfair în privința erorii. După ce ați confirmat pariul solicitat operatorului telefonic Betfair (indiferent dacă a fost sau nu pariul inițial solicitat), iar pariul dvs. este acceptat, veți avea obligația de a plăti, dacă pierdeți pariul.

  Betfair poate decide la libera sa alegere să suspende parierea pe o piață în orice moment (chiar dacă suspendarea are loc mai devreme decât prevedeau regulile și regulamentele Exchange și/sau regulile și regulamentele Sportsbook). În sensul menținerii integrității și echității pe piețe, Betfair poate anula, de asemenea, anumite pariuri de pe o piață sau chiar întreaga piață.

  Unii clienți utilizează programe concepute pentru plasarea automată a pariurilor în anumiți parametri configurați de aceștia (ex: „back” sau „lay” la un anumit preț) („bots”). Acești „bots” pot fi activi sau nu pe toate piețele în orice moment și nu este recomandat să presupuneți că puteți plasa pariuri pe piețe latente care nu vor fi acceptate/confirmate („matched”) în mod automat, pentru că piața pare inactivă. De asemenea, utilizatorii de programe de tip „bot” trebuie să știe că acestea pot fi predispuse exploatării de alți clienți.

 6. Anularea, rezilierea, suspendarea și încălcarea acordului

  Este posibil să limităm accesul dvs. la Betfair, să vă suspendăm sau să vă reziliem contul, să retragem ofertele de pariuri, să anulăm pariurile în așteptare din cont, să anulăm pariurile neacceptate („unmatched”) și să anulăm orice pariuri restante sau acceptate la libera noastră alegere, fără motiv și în orice moment, inclusiv dacă:

  1. există o problemă de natură tehnică;
  2. bănuim că v-ați angajat în activități ilegale sau frauduloase;
  3. bănuim că ați încălcat (sau este posibil să fi încălcat) oricare parte a acestui acord;
  4. bănuim că acționați într-un mod care dăunează desfășurării activității noastre sau care poate angaja răspunderea juridică pentru dvs, noi sau terți;
  5. bănuim că utilizarea de „date de pe piața publică” din contul dvs. („datele de pe piața publică” includ prețuri de pe piață, volume tranzacționate și profunzimea pieței) poate reprezenta „utilizare comercială” („utilizarea comercială” include orice utilizare de către un operator de pariuri sau orice utilizare de către o persoană sau organizație care furnizează date sau servicii unui operator de pariuri);
  6. bănuim că este posibil să întâmpinați probleme în privința obținerii de credite; sau
  7. avem dreptul să facem acest lucru, conform prevederilor din regulile și regulamentele Exchange, regulile și regulamentele Sportsbook.

  În legătură cu pariurile anulate sau neavenite, ne rezervăm dreptul de a înștiința administratorul că banii din contul dvs. aferenți acestor pariuri ni se vor plăti nouă, în conformitate cu documentul fiduciar sau, dacă fondurile din contul dvs. sunt insuficiente, să vă ceară să ne plătiți suma restantă aferentă acestor pariuri.

 7. Jocurile de noroc și minorii

  Dacă ni se aduce la cunoștință faptul că aveți mai puțin de 18 ani sau aveați mai puțin de 18 ani când ați inițiat tranzacții de pariere pe site-ul nostru („minor”):

  1. vă vom împiedica imediat să inițiați tranzacții de pariere, să efectuați retrageri și să utilizați contul;
  2. vom cerceta sesizarea potrivit căreia sunteți sau ați fost minor, inclusiv dacă ați pariat în calitate de agent pentru, la solicitarea sau în interesul altei persoane;
  3. dacă vom constata că sunteți sau ați fost minor, vom înștiința administratorul că toate câștigurile acumulate, care se află în contul dvs. sau care urmează a fi creditate în contul dvs. ne vor fi plătite nouă, în conformitate cu documentul fiduciar; și
  4. vă vom returna toate mizele pe care le-ați plasat în timp ce erați minor
 8. Anularea unei oferte de pariu

  Puteți anula pariurile neacceptate („unmatched”) în orice moment:

  1. solicitând o anulare a ofertei respective din secțiunea corespunzătoare a pieței corespunzătoare de pe site-ul nostru; sau
  2. instruind un operator telefonic Betfair să solicite o anulare a ofertei respective.

  Anularea pariului neacceptat intră în vigoare după ce vă trimitem confirmarea anulării. În cazul în care solicitarea dvs. de anulare nu este primită și procesată în timp util, confirmați că oferta dvs. poate rămâne în așteptare și disponibilă pentru acceptare.

  Este posibil să nu puteți anula oferta, dacă pariul a fost acceptat parțial sau în întregime în timpul intervalului dintre trimiterea solicitării de anulare și confirmarea anulării din partea noastră. În acest caz, oferta inițială sau o parte a acesteia va fi acceptată în mod valabil și pariul se va încheia.

  Când modificați un pariu neacceptat („unmatched”), practic anulați pariul respectiv și trimiteți un nou pariu cu miza sau cota modificată.

  Vom anula toate ofertele de pariuri care rămân în așteptare în momentul în care închidem piața.

 9. Mizele minime și maxime ale pariurilor

  În funcție de produsul, de tipul de piață pe care pariați și de moneda în care pariați, există pariuri minime care pot fi plasate. Aceste valori minime ale pariurilor se pot modifica și pot varia, în funcție de utilizarea site-ului sau a serviciului de pariere prin telefon. Este interzisă plasarea sau încercarea de a plasa pariuri sub pragul minim de pariere. Acest lucru poate duce la închiderea definitivă a contului.

  Limita de pariere este reprezentată de o valoare mai mică decât: (i) soldul „disponibil pentru pariuri” afișat în cont și (ii) „limita de expunere” (care este disponibilă în fila „Sumarul contului” din „Contul meu”). Totuși, în cazul în care procesăm o ofertă de pariu sau acceptarea unui pariu cu o valoare care nu se înscrie în intervalul aplicabil, pariul respectiv va fi valabil totuși.

 10. Deciderea pariurilor

  În temeiul acestor condiții generale și a oricăror condiții specifice aplicabile, vom decide piețele în conformitate cu regulile și regulamentele Exchange, regulile și regulamentele Sportsbook. Ne rezervăm dreptul de a anula sau modifica decizia în cazul în care o piață este decisă incorect. Acest lucru poate duce la efectuarea de modificări în contul dvs. pentru a reflecta modificările deciderii pieței și dacă în contul dvs. există fonduri insuficiente, este posibil să vă solicităm să alimentați contul pentru a rezolva problema soldului negativ.

  Suma câștigurilor sau a pierderilor aferente pariurilor de pe o piață se va rotunji cu cele mai apropiate două zecimale. Dacă suma se termină în 0,5, aceasta va fi rotunjită prin adaos.

  Condiții referitoare la noi

 11. Structura comisioanelor și a plăților

  Percepem un comision calculat în funcție de câștigurile dvs. nete de pe o piață. Mizele pariurilor plasate pe Exchange nu sunt deci relevante pentru calcularea comisionului pe care îl plătiți. În special, aceste mize nu reprezintă o remunerație pentru serviciile asociate cu Exchange.

  În anumite condiții specificate, este posibil să se perceapă și alte onorarii. Consultați comisioanele Betfair din secțiunea Despre noi, care prezintă detaliat modul în care se calculează toate comisioanele și tarifele.

  Ne rezervăm dreptul de a modifica politica, după cum se stipulează în documentul comisioanele Betfair, modificat ocazional.

  Vom calcula sumele pe care ni le datorați și vom înștiința administratorul în consecință. Administratorul va deduce sumele respective din contul dvs. și ni le va transfera nouă, în conformitate cu documentul fiduciar.

  Sumele care ne sunt datorate vor fi rotunjite cu cele mai apropiate două zecimale. Dacă suma se termină în 0,5, aceasta va fi rotunjită prin adaos.

 12. Factori în afara controlului rezonabil

  Fără a aduce atingere obligațiilor noastre prevăzute de diferite legi și regulamente ale jurisdicțiilor în care deținem licență, nu suntem răspunzători pentru pierderi sau daune pe care le puteți suferi din cauza: cazurilor de forță majoră, întreruperii alimentării cu energie electrică, litigiilor de natură comercială sau referitoare la muncă, acțiuni, probleme sau omisiuni cauzate de organe de guvernare sau autorități, obstrucționarea sau întreruperea serviciilor de telecomunicații, sau oricare alte întârzieri sau probleme provocate de terți sau factori care se află în afara controlului nostru. În astfel de situații, ne rezervăm dreptul de a anula sau de a suspenda serviciile noastre fără a fi trași la răspundere.

  Nu suntem răspunzători pentru defectarea echipamentelor sau a software-ului, indiferent de cauze, de locație sau de administrare, fie că se află sub controlul nostru direct sau nu, care pot împiedica funcționarea serviciilor, pot împiedica plasarea ofertelor de pariuri sau a acceptării pariurilor, sau vă pot împiedica să ne contactați.

  Rețineți că dacă plasați un pariu cu intenția de a plasa ulterior un pariu distinct pentru a reduce din posibilele pierderi care pot fi cauzate de pariul inițial (inclusiv utilizând funcționalitatea „Cash Out” a Betfair), nu pot exista niciodată garanții că serviciile vor fi disponibile în momentul în care doriți să plasați pariul ulterior (aceasta este situația, indiferent dacă indisponibilitatea serviciilor se datorează sau nu unui factor care se află în afara controlului nostru rezonabil).

  Nu vom fi trași la răspundere pentru orice neexecutare de către terții la acest acord.

 13. Garanție

  Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne exonerați de răspundere pe noi, societățile noastre asociate, afiliații, cadrele de conducere, directorii, agenții și angajații noștri împotriva răspunderii, reclamațiilor, pierderilor sau solicitărilor efectuate de terți care reies din încălcarea acestui acord de către dvs. (inclusiv a documentelor încorporate prin referire) sau din încălcarea legilor sau a drepturilor terților de către dvs.

  Acceptați că Betfair și afiliații săi vor deține informații în legătură cu identitatea dvs, inclusiv, printre altele, numele dvs, adresa dvs. și date pentru efectuarea de plăți. Sunteți de acord că ne bazăm pe aceste informații când încheiem acest acord cu dvs. și sunteți de acord să ne garantați că nu există falsuri sau inexactități în informațiile pe care ni le furnizați.

 14. Limitarea răspunderii

  Excludem toate declarațiile și garanțiile în legătură cu calitatea satisfăcătoare și/sau adecvarea la scopul preconizat și/sau exactitatea și integritatea serviciilor.

  Nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru pierderi pe care le puteți suferi ca urmare a utilizării necorespunzătoare a parolei, sau în cazul serviciului telefonic, a numărului de acces telefonic, și nu ne asumăm nicio răspundere ce poate reieși din utilizarea neautorizată a acestuia, fie aceasta frauduloasă sau de altă natură.

  Noi sau furnizorii noștri nu vor accepta în niciun caz să fie răspunzători, indiferent de cauză, pentru pierderi pe care le puteți suferi în urma utilizării serviciilor. Răspunderea noastră în temeiul acestui acord, ca urmare a încălcării contractului, prejudiciilor, echității sau din alte cauze, nu va depăși în niciun caz limita dvs. de expunere, după cum este specificată în contul dvs. Nimic din acest acord nu exclude răspunderea noastră în legătură cu decesul și vătămarea corporală care pot rezulta din neglijența noastră, sau cea a angajaților, agenților sau subcontractanților noștri.

 15. Dreptul de a imputa

  Putem înștiința în orice moment și fără aviz prealabil administratorul să vă impute orice prejudicii pe care ni le-ați cauzat nouă sau clienților noștri, inclusiv (printre altele) în legătură cu orice cont Betfair pe numele dvs. sau despre care credem că se află sub controlul dvs:

  1. din fondurile deținute în alt cont Betfair pe numele dvs. sau despre care credem că se află sub controlul dvs, în conformitate cu termenii documentului fiduciar; și/sau
  2. adăugându-le la prejudiciile pe care considerăm că ni le-ați provocat în temeiul acestor termeni și condiții, inclusiv (printre altele) în temeiul comisioanelor Betfair.
 16. Drepturile de proprietate intelectuală

  The Sporting Exchange Limited („TSEL”), care face parte din grupul de societăți Betfair, deține:

  1. toate drepturile de proprietate intelectuală și drepturile conexe asupra și la site-ul nostru, inclusiv, printre altele, drepturile asupra bazelor de date și toate drepturile asupra datelor referitoare la prețuri și conținut asociat de pe site-ul nostru, cu excepția anumitor drepturi ale terților (la care se face referire mai jos);
  2. toate drepturile asupra mărcilor comerciale, înregistrate sau nu, la și asupra BETFAIR și siglei BETFAIR; și
  3. numele domeniului www.betfair.com, care este localizatorul nostru uniform de resurse („URL”).

  Următoarele utilizări ale datelor referitoare la prețuri sau a altor date sau conținut de pe site-ul nostru sau obținut prin API sau a oricăror alte date Betfair din alte surse (denumite împreună „datele Betfair”) este strict interzisă fără aprobarea specifică, în scris și prealabilă a TSEL:

  1. utilizarea comercială de către orice persoană; și/sau
  2. oricare utilizare în orice scop de către concurenți ai grupului de societăți Betfair, sau de către angajați, contractanți sau agenți ai concurenților („persoană supusă restricțiilor”), cu condiția ca persoanele supuse restricțiilor pot plasa pariuri.

  Colectarea programată de date vizuale dintr-o sursă („screen scraping”), extracția de date de pe internet („web scraping”) sau oricare alt tip de colectare automată sau manuală de date Betfair, în scopul unei utilizări comerciale de către orice persoană și/sau pentru a fi utilizate de o persoană supusă restricțiilor, este expres interzisă.

  Utilizarea neautorizată a drepturilor de mai sus poate duce la urmărire penală sau la luarea altor măsuri împotriva dvs.

  Prin prezenta, cesionați TSEL în mod absolut, toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală din toată lumea și în toate mediile, fie cunoscute în prezent sau dezvoltate ulterior, pentru întreaga perioadă a drepturilor de autor, inclusiv prin cesionarea în prezent a drepturilor de autor viitoare și a tuturor celorlalte drepturi de orice natură asupra ofertelor de pariuri și a pariurilor plasate de dvs. pe site-ul nostru.

  Datele pentru care Betfair și/sau TSEL deține licență de la terți sunt oferite pentru utilizare exclusiv pe site-ul nostru și nu pot fi utilizate în scopuri comerciale fără consimțământul terților respectivi.

  Condiții referitoare la alte servicii

 17. Servicii informative

  Ocazional, este posibil ca Betfair să vă ofere acces la diverse informații și conținut. Acestea pot include date sub formă de formulare, rezultate, fluxuri video, scoruri actuale, durate trecute și alte informații referitoare la evenimente sportive. Aceste informații pot fi furnizate:

  1. prin intermediul site-ului nostru (inclusiv prin micro-site-uri și în cadrul serviciilor de date și/sau rezultate ale participanților), prin intermediul serviciului de pariere prin telefon, e-mailurilor și altor mijloace de comunicare; și/sau
  2. prin intermediul linkurilor către site-uri terțe.

  Aceste informații sunt descrise în acești termeni și condiții în mod colectiv drept „informații”.

  Informațiile furnizate sunt procurate de Betfair de la terți. Deși unele informații pot fi descrise drept „live” sau se poate insinua că sunt „live” (în direct), este recomandat să rețineți că aceste date pot fi supuse unei întârzieri. De asemenea, este posibil ca informațiile să nu fie exacte. Informațiile sunt furnizate „ca atare” și sunt oferite exclusiv în scop orientativ. În măsura cea mai mare permisă de lege, Betfair nu face declarații și nu garantează sub nicio formă, inclusiv, printre altele, exactitatea, calitatea, caracterul complet sau punctual al informațiilor.

  Dacă vă bazați pe informații pentru a plasa pariuri, faceți acest lucru pe riscul propriu. Betfair nu va fi răspunzător pentru acțiuni întreprinse sau nu de dvs. ca urmare a faptului că v-ați bazat pe informații, sau pentru pierderi sau daune (directe sau indirecte) pe care le-ați suferit ca urmare a utilizării informațiilor.

  Linkurile către site-uri terțe nu reprezintă un aviz din partea Betfair în privința produselor sau serviciilor disponibile pe astfel de site-uri. Utilizați site-urile respective pe riscul propriu și Betfair nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul sau pentru utilizarea site-urilor.

 18. Forumul Betfair

  Ocazional, este posibil ca Betfair să vă ofere acces la un forum online de discuții („forumul Betfair”). Dacă utilizați forumul Betfair, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile forumului Betfair. The Termenii și condițiile forumului Betfair sunt încorporați în acest acord prin referire.

  Nu vom fi răspunzători pentru postări defăimătoare efectuate de dvs. sau în legătură cu dvs. Sunteți de acord să despăgubiți Betfair împotriva tuturor pierderilor suferite de Betfair sau de oricare dintre societățile sale afiliate ca urmare a postărilor dvs. de pe forumul Betfair.

  Acordați Betfair o licență irevocabilă și definitivă pentru a utiliza sau reproduce toate postările dvs. de pe forum în orice scop și în orice jurisdicție.

  Condiții generale

 19. Cesiunea

  Nu puteți cesiona nicio parte din prezentul acord fără consimțământul în scris al Betfair, însă Betfair poate cesiona parțial sau integral acest acord oricărui terț, în orice moment și fără aviz prealabil, fără însă a reduce în vreun fel eventualele garanţii sau răspunderea noastră faţă de dvs..

 20. Disociabilitatea

  În cazul în care oricare dintre prevederile acestui acord este considerată inaplicabilă sau nevalidă de orice autoritate competentă, prevederea respectivă va fi modificată pentru a putea fi pusă în aplicare în sensul intenției textului inițial, în cea mai mare măsură permisă de legislația aplicabilă. Valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale acestui acord nu vor fi afectate.

 21. Soluționarea litigiilor

  În cazul în care va interveni un litigiu între noi și dvs, suntem/sunteți de acord să urmați procedura stabilită în politica de soluționare a litigiilor, modificată ocazional.

 22. Modificările

  Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în site-ul nostru și în toate ghidurile și politicile incluse în site, inclusiv de a modifica în orice moment acest acord. Vă veți supune ghidurilor, politicilor, condițiilor și acordurilor aflate în vigoare în momentul în care pariurile dvs. sunt acceptate („matched”). Este deci responsabilitatea dvs. să verificați ocazional ghidurile, politicile și prezentul acord pentru a vă asigura că sunteți de acord cu acestea, iar continuarea utilizării serviciilor va fi considerată drept acceptare a modificărilor pe care le-am efectuat.

 23. Comunicările și notificările

  Comunicările și notificările pe care ni le trimiteți în temeiul acestui acord (exceptând schimburile de informații care au loc în timpul funcționării normale a site-ului) trebuie să ne fie transmise conform indicațiilor din secțiunea Contact.

 24. Acordul integral

  Acest acord și termenii încorporați în mod explicit în acesta reprezintă întregul și singurul acord dintre părți în privința obiectului său și fiecare parte confirmă că nu a fost indusă să accepte acest acord bazându-se pe, și nu i s-a oferit nicio garanție (inclus garanții referitoare la vandabilitate, adecvare la scop sau funcționalitate neîntreruptă), declarație, asigurare, înțelegere, acord, angajament, sau promisiune de orice natură, cu excepția celor stipulate în mod expres în acest acord și, în măsura în care a fost, renunță în mod necondiționat și irevocabil la toate drepturile sau căile de atac pe care le-ar fi putut avea în legătură cu acestea.

 25. Nicio renunțare

  Nicio neexercitare sau întârziere din partea unei părți în exercitarea drepturilor sale în temeiul acestui acord nu va funcționa ca o renunțare la acestea și nicio exercitare unică sau parțială a unui astfel de drept nu va împiedica continuarea exercitării acestora sau a altor drepturi.

 26. Legea aplicabilă și competența judiciară

  Acest acord este guvernat de legile și este supus jurisdicției instanțelor judecătorești ale țării stipulate în clauza „Legea aplicabilă și competența judiciară” a condițiilor specifice relevante, aplicabile tranzacției dvs. de pariere.

Secțiunea 2: Condiții specifice pentru clienții care pariază în Exchange

Betfair International Plc („Betfair”) oferă o bursă în care clienții noștri pot paria unii împotriva celorlalți pe piețele disponibile pe site-ul nostru („piețele”).

Citiți aceste condiții specifice și condițiile generale cu atenție, înainte de a face oferte de pariuri sau de a accepta pariuri pe Exchange..

Termenii „Betfair”, „noi”, și/sau „nostru/noastră” din aceste condiții specifice și din condițiile generale se referă la Betfair International Plc.

Inițiind tranzacții de pariere în Exchange, sunteți de acord să respectați aceste condiții specifice, precum și condițiile generale (denumite împreună „acordul”).

Condiții specifice referitoare la utilizarea Exchange

 1. Conduita dvs.

  Veți acționa în orice moment de bună credință în legătură cu contrapărțile dvs. în cadrul pariurilor plasate prin Exchange, iar respectivele contrapărți vor putea să pună în aplicare această obligație directă a dvs. În special, nu veți plasa pariuri în Exchange dacă acestea încalcă regulamentele sportive, regulile sau codul de conduită care vă este aplicabil.

 2. Confidențialitatea

  Este posibil, la libera noastră alegere, să vă oferim date referitoare la contrapărți, în cadrul pariurilor dvs, numai dacă am constatat că respectivele contrapărți nu și-au respectat obligația de a acționa de bună credință. În acest scop, sunteți de acord în mod explicit cu difuzarea datelor dvs. cu caracter personal, în conformitate cu UK Data Protection Act 1998 (Legea privind protecția datelor personale în Regatul Unit din 1998), Malta Data Protection Act 2001 (Legea privind protecția datelor personale în Malta din 2001), și cu alte legi aplicabile.

  Condiții specifice referitoare la parierea în Exchange

 3. Funcționarea Exchange

  Ne rezervăm dreptul de a refuza să postăm oferta dvs. în Exchange fără aviz prealabil.

  Este posibil să restricționăm utilizarea de către dvs. a programelor concepute pentru a plasa în mod automat pariuri în anumiți parametri (ex: de a executa „back” sau „lay” la un anumit preț) („bots”), în general sau în legătură cu un anumit bot, în cazul în care considerăm că ați utilizat un bot:

  1. în detrimentul activității noastre;
  2. pentru a plasa pariuri sau a manipula piețe, în scopul sau în sensul afectării integrității Exchange sau a oricărei piețe;

  Este interzisă numirea de persoane în calitate de contrapărți în cadrul ofertelor dvs. de pariuri.

  Pe lângă procesul obișnuit al acceptării pariurilor, multe piețe de la Betfair utilizează un proces numit „cross-selection matching” sau „cross market matching” („acceptare încrucișată”) pentru acceptarea pariurilor. Când o solicitare de pariu nu își poate găsi corespondența într-un pariu opus în aceeași selecție, efectuând o acceptare încrucișată, Betfair va încerca să realizeze o corespondență între solicitarea de pariu și lichiditățile fără corespondență din celelalte selecții de pe piață sau, în cazul acceptării încrucișate între piețe, restul piețelor referitoare la același eveniment.

  Nu garantăm că toate ofertele afișate ca fiind în așteptare pe site-ul nostru (sau comunicate de un operator telefonic Betfair ca fiind în așteptare) vor fi disponibile pentru a fi acceptate. Oferta unui pariu afișată pe site-ul nostru sau comunicată de un operator telefonic Betfair ca fiind disponibilă în Exchange cu o anumită cotă sau preț poate fi anulată integral sau parțial de către una sau mai multe contrapărți înainte ca acceptarea dvs. să fie procesată de Exchange (acest risc este relevant în special dacă utilizați serviciul de pariere prin telefon, deoarece instrucțiunile dvs. trebuie să vă fie citite înainte de a fi trimise către Exchange, lucru care determină în mod inevitabil încă o ușoară întârziere). În acest caz, oferta de pariu se va retrage înainte ca acceptarea ofertei respective de către dvs. să fie confirmată. Cu toate acestea, oferta dvs. eșuată de a accepta pariul care a fost ofertat anterior va fi postată ca o ofertă pentru alți clienți.

 4. Acționarea în calitate de contraparte în anumite condiții foarte limitate

  Fără a aduce atingere prevederilor contrare din aceste condiții specifice sau din condițiile generale, în anumite condiții foarte limitate, putem alege să acționăm drept contraparte în legătură cu pariurile sau ofertele de pariuri. Dacă vom face acest lucru, vom lua măsuri rezonabile pentru a vă anunța în legătură cu acest aspect.

 5. Datele noastre

  Betfair International Plc este o societate pe acțiuni cu răspundere limitată publică înregistrată în Malta cu numărul C52779. Sediul nostru social se află la Triq il-Kappillan Mifsud, St Venera, Malta, SVR 1851.

 6. Legea aplicabilă și competența judiciară

  Acest acord este supus legilor din Malta. Părțile se supun prin prezenta competenței neexclusive a instanțelor judecătorești din Anglia în privința litigiilor în temeiul acestui acord.

  Terții nu au capacitatea de a pune în aplicare acest acord, cu excepția drepturilor contrapărților de a impune direct obligația de a acționa de bună credință. Acest acord poate fi modificat totuși ocazional fără acceptul contrapărților din cadrul pariurilor plasate prin Exchange.

 7. Situații excepționale

  Deși intenția este aceea de a opera platforma Exchange în temeiul dreptului de organizare / a licenței de organizare de jocuri de noroc la distanță emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, ne rezervăm în orice moment dreptul, inclusiv, printre altele, pentru recuperare în caz de dezastre:

  1. de a solicita ca o altă societate din grupul Betfair să vă ofere servicii de pariere pe cont propriu, în condițiile legii; sau
  2. de a cesiona acest acord altei companii din grupul Betfair, în condițiile legii, caz în care respectiva societate va acționa în calitate de agent și ne va furniza servicii, pentru ca platforma Exchange să fie disponibilă pentru dvs, în temeiul acestor condiții specifice și al condițiilor generale.

Secțiunea 3: Condiții specifice pentru clienții care plasează pariuri multiple

Betfair International plc vă permite să ne faceți oferte de pariuri multiple, pe care le putem accepta sau nu, pe site-ul nostru („serviciul site web”).

Citiți cu atenție aceste condiții specifice și condițiile generale înainte de a face oferte de pariuri multiple pe site-ul nostru..

Dacă dvs. și tranzacția de pariere vă supuneți acestor condiții specifice, termenii „Betfair”, „noi”, și/sau „nostru/noastră” din aceste condiții specifice și din condițiile generale se referă la Betfair International Plc.

Inițiind tranzacții de pariere pe site-ul nostru, sunteți de acord să respectați aceste condiții specifice, precum și condițiile generale (denumite împreună „acordul”).

Condiții specifice referitoare la pariurile multiple

 1. Cum se fac pariurile

  Oferta de pariu pe care o faceți poate fi acceptată integral sau parțial în conformitate cu acești termeni și condiții.

  Odată ce a fost acceptată oferta dvs, nu veți mai avea voie să modificați termenii pariului, să anulați sau să vă retrageți din pariul respectiv. Acceptarea ofertei încheie pariul.

  Fără a aduce atingere prevederilor contrare din acest acord, putem opta, în anumite condiții foarte limitate și în conformitate cu prevederile legale aplicabile, să desemnăm una sau mai multe dintre societățile noastre afiliate sau partenere să accepte ofertele dvs. de pariere. Dacă vom face acest lucru, vom lua măsuri rezonabile pentru a vă anunța în legătură cu acest aspect.

 2. Deciderea pariurilor

  Nu suntem răspunzători pentru deciderea ofertelor de pariuri dacă, indiferent de motiv, nu reușim să procesăm instrucțiunile în timp util.

 3. Datele noastre

  Betfair International Plc este o societate pe acțiuni cu răspundere limitată publică înregistrată în Malta cu numărul C52779. Sediul nostru social se află la Triq il-Kappillan Mifsud, St Venera, Malta, SVR 1851.

  Deși intenția este ca serviciul site web să funcționeze în temeiul licenței existente deținute de BCSL, ne rezervăm dreptul de a transfera operarea serviciului site web către altă jurisdicție în orice moment, inclusiv, printre altele, pentru recuperare în caz de dezastre. În această situație, o altă societate din altă jurisdicție va acționa în calitate de agent și va furniza servicii pentru BCSL, pentru ca serviciul site web să fie disponibil pentru dvs, în temeiul acestor condiții specifice și al condițiilor generale.

 4. Legea aplicabilă și competența judiciară

  Acest acord este supus legilor din Malta. Părțile se supun prin prezenta competenței neexclusive a instanțelor judecătorești din Anglia în privința litigiilor în temeiul acestui acord.

Secțiunea 4: Condiții specifice pentru clienții care plasează pariuri Tote

Betfair International Plc vă permite să plasați pariuri Tote pe site-ul nostru („serviciul site web”). Prin plasarea de pariuri Tote, se va considera că v-ați înregistrat la Betfair International Plc

Citiți cu atenție aceste condiții specifice și condițiile generale înainte de a plasa pariuri Tote pe site-ul nostru.

Dacă dvs. și tranzacția de pariere vă supuneți acestor condiții specifice, termenii „Betfair”, „noi”, și/sau „nostru/noastră” din aceste condiții specifice și din condițiile generale se referă la Betfair Games Limited.

Inițiind tranzacții de pariere pe site-ul nostru, sunteți de acord să respectați aceste condiții specifice, precum și condițiile generale (denumite împreună „acordul”).

Condiții specifice referitoare la pariurile Tote

 1. Contrapartea pariurilor dvs. Tote

  Când faceți un pariu Tote, pariați împotriva altor jucători, în calitate de contraparte a pariului dvs.

  Betfair în calitate de organizator este implicat doar în procesul de colectare a taxelor de participare şi de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective și în conformitate cu acest acord.

  Fără a aduce atingere prevederilor contrare din acest acord, putem opta, în anumite condiții foarte limitate și în conformitate cu prevederile legale aplicabile, să desemnăm una sau mai multe dintre societățile noastre afiliate sau partenere să accepte ofertele dvs. de pariere.

 2. Plasarea pariurilor Tote

  Odată ce trimiteți solicitarea de pariu Tote către Betfair, vom deduce miza corespunzătoare din contul dvs. Betfair și apoi vom încerca să găsim un pariu corespondent în fondul Tote relevant („pariul corespondent”). În timp ce încercăm să găsim pariul corespondent, solicitarea dvs. de pariere va fi „în așteptare” și nu veți putea modifica termenii pariului, nu veți putea anula și nu vă veți putea retrage din pariul respectiv. Totuși, rețineți că deducerea mizei din contul Betfair nu înseamnă că pariul Tote a fost acceptat.

  De obicei, pariul corespondent va fi plasat în câteva secunde. Odată ce a fost plasat pariul corespondent, biletul de pariuri Tote de pe ecran va afișa starea pariului: „Pariu plasat” (bet placed). Numai atunci când starea pariului este confirmată ca „Pariu plasat” pariul dvs. este confirmat și acceptat de Betfair.

  În cazul puțin probabil în care Betfair nu reușește să plaseze pariul corespondent in fondul comun Tote, indiferent de motiv (inclusiv defectarea sistemelor Betfair), solicitarea dvs. de pariu Tote va eșua, pariul nu va fi acceptat de către Betfair și pariul Tote nu va fi plasat. Cu alte cuvinte, acceptarea pariului Tote depinde în totalitate de reușita plasării pariului corespondent de către Betfair în fondul comun Tote relevant. Betfair nu va fi răspunzător față de dvs. (inclusiv pentru bani pe care i-ați fi câștigat) dacă nu poate sau dacă nu reușește, indiferent de motiv, să plaseze pariul corespondent sau dacă nu reușește să proceseze solicitarea de pariere în timp util.

  Consultați paragraful 3 de mai jos pentru modul în care puteți verifica starea pariului Tote. Rețineți că, dacă biletul de pariuri Tote nu se actualizează după ce ați plasat pariul Tote pentru a afișa „Pariu plasat””, este recomandat să verificați starea pariului din „Contul meu” pentru a confirma dacă pariul a fost plasat.

 3. Verificarea stării pariurilor Tote

  Pentru a verifica dacă pariul dvs. a fost plasat, vă recomandăm să accesați fila „Pariuri curente” din „Contul meu”, dați clic pe butonul „Pariuri Tote” și verificați coloana „Stare” pentru a confirma că afișează „Pariu plasat” lângă pariurile Tote relevante. În cazul în care coloana „Stare” arată „Pariu neplasat”, înseamnă că nu am reușit să plasăm pariul corespondent în fondul comun Tote relevant și pariul dvs. Tote nu a fost acceptat de Betfair. În cazul în care coloana „Stare” arată „Pariu în așteptare”, acest lucru înseamnă că încă încercăm să plasăm pariul corespondent în fondul comun Tote relevant și că este recomandat să mai verificați ulterior pentru a afla dacă pariul a fost plasat.

 4. Datele noastre

  Betfair International Plc este o societate pe acțiuni cu răspundere limitată publică înregistrată în Malta cu numărul C52779. Sediul nostru social se află la Triq il-Kappillan Mifsud, St Venera, Malta, SVR 1851.

 5. Legea aplicabilă și competența judiciară

  Acest acord este supus legilor din Malta. În ambele cazuri, părțile se supun prin prezenta competenței neexclusive a instanțelor judecătorești din Anglia în privința litigiilor în temeiul acestui acord.

Partea D - Jocurile de noroc Betfair - Condiții de utilizare

Citiți cu atenție aceste condiții de utilizare („condițiile”) înainte de a juca jocuri pe betfair.com („jocurile”).

Dacă doriți să jucați jocurile pe bani reali, va trebui să deschideți un cont.

De asemenea, vă recomandăm să citiți Politica de confidențialitate, Politica referitoare la modulele cookie, Politica de soluționare a litigiilor, Documentul fiduciar și Comisioanele Betfair, care sunt incluse prin referință în aceste condiții. Dacă observați neconcordanțe între aceste condiții și oricare dintre documentele enumerate mai sus, vor prevala aceste și condiții.

Jucând jocurile, sunteți de acord să respectați aceste condiții.

În aceste condiții, termenii „noi”, „nostru” sau „Betfair” se referă la societatea din grupul Betfair care vă oferă platforma pentru a juca respectivul joc, după cum se stipulează în condițiile specifice de la sfârșitul acestor condiții.

Condiții referitoare la jocurile de pe site

 1. Licența de utilizare a site-ului

  Betfair vă acordă o licență limitată pentru a accesa site-ul nostru, cu condiția să respectați aceste condiții.

  Disponibilitatea jocurilor de pe site nu constituie o ofertă sau o invitație din partea Betfair să utilizați site-ul în orice jurisdicție în care utilizarea acestuia este ilegală. Ne rezervăm dreptul de a încerca să vă împiedicăm să jucați jocurile, dacă vă aflați într-o jurisdicție în care jucarea jocurilor este ilegală, de exemplu, în Statele Unite ale Americii.

  Faptul că utilizați site-ul nu vă conferă niciun drept asupra conținutului și drepturilor de proprietate intelectuală de pe site-ul nostru. Sunteți de acord să nu monitorizați, să nu utilizați sau să copiați paginile web sau conținutul nostru de pe internet. Nu veți încerca să spargeți, să realizați modificări neautorizate sau să introduceți coduri dăunătoare în site, indiferent de mijloacele utilizate.

 2. Licența de utilizare a software-ului

  Betfair vă acordă o licență limitată să descărcați (dacă este necesar) și să utilizați software-ul pentru jocul pe care doriți să îl jucați („software-ul”), dacă respectați aceste condiții.

  Veți utiliza software-ul pentru a juca jocurile în conformitate cu aceste condiții. Dacă aflați că software-ul este utilizat în alt mod, care nu este autorizat de aceste condiții, veți notifica Betfair imediat.

  Nu veți (a) aplica inginerie inversă sau decompila (integral sau parțial) software-ul; și (b) nu veți copia, modifica, reproduce, transmite, modifica sau distribui integral sau parțial software-ul, site-ul, materiale sau informații de pe acesta. Utilizarea sau reproducerea neautorizată poate duce la punerea sub urmărire penală.

  Sunteți de acord că nu veți utiliza software-ul în scopuri ilicite sau în scopul de a trimite sau transmite date sau alte materiale:

  1. într-un mod care reprezintă o încălcare a drepturilor terților (inclusiv, printre altele, drepturi de proprietate intelectuală);
  2. care au proprietăți dăunătoare sau distructive;
  3. care pot constitui o formă de coluziune; sau
  4. care pot cauza daune sau defectări ale sistemelor informatice, rețelei sau echipamentelor de la terți.

  Betfair publică ocazional versiuni îmbunătățite ale software-ului, pe care vi le vom pune la dispoziție. Toate aceste versiuni îmbunătățite vor fi considerate software în scopul acestor condiții.

 3. Utilizarea site-ului

  Puteți juca jocuri pe bani numai dacă:

  1. aveți 18 ani sau mai mult; și
  2. Ați ajuns la vârsta la care aveți dreptul din punct de vedere legal să jucați jocurile, indiferent de țara din care accesați site-ul.

  Este responsabilitatea dvs. să verificați dacă vă este permis să jucați jocuri pe bani în țara din care accesați site-ul nostru. Dacă nu aveți acest drept, Betfair își rezervă dreptul:

  1. de a vă împiedica să participați la jocuri și/sau de a notifica administratorul să vă împiedice să efectuați retrageri sau să utilizați contul dvs. în temeiul documentului fiduciar;
  2. de a notifica administratorul în legătură cu faptul că toate câștigurile acumulate, care rămân în contul dvs. sau care vor fi creditate contului dvs. ne vor fi transferate nouă, în conformitate cu termenii documentului fiduciar, și îl vom notifica să le gestioneze conform dispozițiilor primite din partea autorităților competente;
  3. de a vă solicita să plătiți Betfair, sau conform dispozițiilor primite de la Betfair, toate câștigurile pe care le-ați primit dvs. și/sau persoana care acționează în numele dvs; și
  4. de a sesiza autoritățile competente.

  Înțelegeți că este posibil să pierdeți bani ca urmare a jocurilor și acceptați să fiți pe deplin responsabil(ă) de oricare pierdere de acest gen. Acceptați că sumele pe le pierdeți nu se pot recupera în nicio condiție de la noi.

 4. Declarațiile dvs.

  Pentru a vă permite să jucați jocurile, prin prezenta declarați (și admiteți că ne bazăm pe aceste declarații) următoarele:

  1. Participarea dvs. la jocuri este personală, nu profesională;
  2. Dvs. sunteți singurul responsabil pentru înregistrare, declarare, plată și contabilitate în fața autorităților publice sau fiscale relevante în privința taxelor sau a altor îndatoriri fiscale aferente câștigurilor;
  3. Dvs. sunteți singurul responsabil pentru achiziția, furnizarea și întreținerea tuturor echipamentelor informatice, rețelelor de telecomunicații și serviciilor de acces la internet, precum și pentru obținerea tuturor aprobărilor și permisiunilor de care aveți nevoie pentru a accesa site-ul;
  4. Înțelegeți în totalitate metodele, regulile și procedurile jocurilor și, la momentul oportun, veți solicita recomandări sau asistență pentru utilizarea site-ului;
  5. Prin acceptarea câștigurilor, sunteți de acord ca Betfair să vă utilizeze numele în scopuri publicitare și promoționale, fără a vă plăti remunerații suplimentare, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege;
  6. Veți plasa toate pariurile din cadrul jocurilor prin diferitele interfețe de utilizare oferite pe site-ul nostru și nu veți paria prin alte mijloace, inclusiv prin utilizarea unui jucător „robot”. Utilizarea programelor concepute pentru a plasa pariuri în mod automat în anumiți parametri (jucători „robot”) nu este permisă în cazul jocurilor (inclusiv a jocurilor de poker, cazino, a jocurilor de tip „arcade”, Exchange, bingo sau altor jocuri) în nicio secțiune a site-ului nostru;
  7. Nu veți alege pentru jocuri pseudonime și/sau nume alternative defăimătoare, jignitoare, care fac referire la pornografie sau prin care vă puteți da drept persoane sau mărci reale. Betfair își rezervă dreptul de a vă schimba pseudonimul și/sau numele alternativ, la libera sa alegere, în cazul în care consideră că ați încălcat această clauză;
  8. Nu veți face comentarii jignitoare, nu veți utiliza materiale jignitoare sau pornografice și nu veți face comentarii potențial defăimătoare sau incendiare în legătură cu „chaturile” sau „forumurile” pe care le oferim și confirmați că orice postări pe care le faceți pot fi trimise autorităților competente, în cazul în care vom considera că acest lucru este adecvat;
  9. Nu veți masca sau interfera în niciun mod cu adresa IP a computerului pe care îl utilizați pentru a accesa site-ul și nu veți lua măsuri pentru a ne împiedica să identificăm adresa IP reală a computerului pe care îl utilizați în timp ce accesați site-ul; și
  10. Acceptați și sunteți de acord să respectați regulile jocurilor - așa cum sunt stabilite pe site - și regulile și regulamentele promoțiilor sau sistemelor de loializare la care participați, așa cum sunt stabilite ocazional pe site.
 5. Confidențialitatea

  Informațiile pe care ni le trimiteți vor fi procesate în conformitate cu politica noastră de confidențialitate.

  Ne autorizați să utilizăm în orice moment orice mijloace pe care le considerăm necesare pentru a vă verifica identitatea și solvabilitatea cu furnizori de informații terți.

  Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne exonerați de răspundere împotriva difuzării oricăror date personale (sau de altă natură), în temeiul politicii de confidențialitate și/sau a acestor condiții.

  Condiții referitoare la utilizarea site-ului

 6. Anularea, rezilierea, suspendarea și încălcarea acordului

  Este posibil să limităm accesul dvs. la site, să vă interzicem să participați la unele sau la toate jocurile, să vă blocăm jetoanele, să limităm accesul la mese și/sau să interzicem jucătorilor să joace un anumit joc (inclusiv să împiedicăm doi sau mai mulți jucători să joace împreună în același joc), să refuzăm sau să limităm pariurile pe care le faceți, să notificăm administratorul să blocheze plata câștigurilor, în conformitate cu termenii documentului fiduciar, să suspendăm sau să vă reziliem contul, la libera noastră alegere, fără motiv și în orice moment, inclusiv, printre altele, dacă:

  1. există o problemă de natură tehnică;
  2. considerăm că ați încălcat oricare dintre aceste condiții;
  3. încercați să manipulați sau să obțineți informații privind codul software-ului sau dacă sunteți implicat(ă) în coluziuni;
  4. modificați sau încercați să modificați software-ul în orice mod;
  5. comiteți infracțiuni, de exemplu, încercând să accesați jocurile dintr-o jurisdicție în care jucarea jocurilor este ilegală;
  6. publicați materiale sau comentarii efectiv sau potențial defăimătoare, jignitoare, rasiste, dăunătoare sau obscene; sau
  7. bănuim că este posibil să întâmpinați probleme în privința obținerii de credite.

  Condiții referitoare la noi

 7. Modificări ale jocurilor

  La libera sa alegere, Betfair poate modifica sau retrage orice joc sau porțiune din acesta, și poate adăuga în orice moment alte jocuri, poate modifica în orice moment prețurile, caracteristicile, specificațiile, capacitățile, funcțiile și/sau alte caracteristici ale jocurilor.

 8. Factori în afara controlului rezonabil

  Nu suntem răspunzători pentru pierderi sau daune pe care le puteți suferi în urma unui caz de forță majoră. În sensul prezentelor condiții, „forță majoră” înseamnă orice eveniment care se află în afara controlului nostru rezonabil și care afectează capacitatea noastră de a ne îndeplini obligațiile în temeiul acestor condiții.

 9. Erori și omisiuni

  Dacă există discrepanțe între rezultatele jocurilor de pe computerul dvs. și rezultatele de pe serverul nostru, rezultatele de pe serverul nostru sunt cele definitive și obligatorii. Dacă există discrepanțe între ceea ce este afișat pe ecranul dvs. și soldul contului dvs, se va considera că soldul de pe serverul Betfair este soldul contului dvs, acesta fiind definitiv și obligatoriu. Vi se vor confisca sumele afișate în contul dvs. care rezultă din erori umane sau din defecțiuni tehnice.

  Dacă vi se acordă în mod incorect câștiguri ca urmare a (a) unei erori umane; (b) unei defecțiuni sau unei erori a software-ului; sau (c) a unei funcționări a produsului joc relevant sau a software-ului care nu este în conformitate cu regulile jocului relevant, Betfair nu va fi obligat să vă plătească sumele aferente câștigurilor și sunteți de acord să returnați respectivele câștiguri pe care este posibil să le fi primit ca urmare a unei astfel de erori sau greșeli.

  Betfair și licențiații, distribuitorii, societățile-mamă, filialele, afiliații și toate cadrele de conducere ale acestora, directorii și angajații săi nu vor fi răspunzători pentru pierderi sau daune care pot fi provocate de interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor transmise prin internet.

 10. Garanție

  Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne exonerați de răspundere pe noi, societățile noastre asociate, afiliații, cadrele de conducere, directorii, agenții și angajații noștri împotriva răspunderii, reclamațiilor, pierderilor sau solicitărilor efectuate de terți care reies din încălcarea acestor condiții (inclusiv a documentelor încorporate prin referire) sau din încălcarea de către dvs. a legilor sau a drepturilor terților.

 11. Limitarea răspunderii

  Software-ul vă este oferit „ca atare”, fără garanții explicite sau implicite de vreun fel, inclusiv, printre altele, garanţii implicite de vandabilitate, calitate satisfăcătoare, adecvare la un anumit scop sau neîncălcare a drepturilor terților. Betfair nu garantează că funcționarea jocurilor sau a software-ului va satisface cerințele dvs. sau că va fi neîntreruptă, fără erori sau sigură, sau că defecțiunile eventuale pot fi corectate sau vor fi corectate. Riscul referitor la utilizarea, calitatea și funcționarea jocurilor și a software-ului vă aparține în întregime. În plus, mecanismele de securitate incluse în site-ul nostru sau în software au limitări inerente și trebuie să determinați dacă satisfac cerințele dvs.

  Răspunderea maximă a Betfair față de dvs. sau terți, ce reiese din aceste condiții sau din utilizarea site-ului sau a software-ului de către dvs., indiferent dacă este atrasă de încălcarea contractului, obligație echitabilă, acțiuni ilicite sau alte fapte, va fi limitată la suma pe care ne-ați plătit-o în timp ce jucați jocurile. Nimic din aceste condiții nu va limita răspunderea Betfair în caz de deces sau vătămare provocată de neglijența noastră.

  Betfair, licențiații, distribuitorii, societățile-mamă, filialele, afiliații și toate cadrele de conducere ale acestora, directorii și angajații săi sau alte persoane implicate în crearea, producerea sau livrarea jocurilor sau a software-ului nu vor fi în niciun caz răspunzătoare pentru daune sau pierderi de orice natură, inclusiv, printre altele, daune speciale, indirecte, conexe, incidentale sau punitive, care reies din sau au legătură cu aceste condiții, din utilizarea sau funcționarea jocurilor sau a software-ului. Acest aviz de declinare a responsabilității și această limitare se aplică, indiferent de cauza sau de natura pierderilor sau a daunelor, inclusiv, printre altele, venit sau profit pierdut (în mod direct sau indirect), întreruperi, pierdere de date, rezultate inexacte sau întârzieri, indiferent de modul în care apar acestea și indiferent de teoria răspunderii, chiar dacă Betfair a fost avizat în prealabil în legătură cu posibilitatea respectivelor daune.

  Orice reclamație admisibilă pe care o puteți face împotriva Betfair trebuie să fie depusă în termen de șaizeci de zile după data evenimentului care face obiectul acesteia, și prin prezenta renunțați la dreptul de a depune orice declarație nedepusă în acest termen.

  Dacă utilizați echipamente, software sau servicii de la terți (denumite colectiv „servicii/produse de la terți”) în legătură cu utilizarea site-ului nostru sau a software-ului, riscul privind calitatea și funcționarea serviciilor/serviciilor de la terți vă revine în întregime. În cazul în care respectivele servicii/produse de la terți se dovedesc a fi defecte, veți suporta costul integral al tuturor reparațiilor și remedierilor necesare.

  Betfair, licențiații, distribuitorii, societățile-mamă, filialele, afiliații și toate cadrele de conducere ale acestora, directorii și angajații săi sau alte persoane implicate în crearea, producerea sau livrarea jocurilor sau a software-ului, nu vor fi în niciun caz răspunzători pentru daune care pot fi cauzate de interceptarea sau utilizarea abuzivă a informațiilor transmise prin internet.

  Nimic din aceste condiții nu va limita răspunderea în caz de vătămare corporală, deces sau în caz de fals în declarații.

 12. Dreptul de a imputa

  Putem înștiința în orice moment și fără aviz prealabil administratorul să vă impute orice prejudicii pe care ni le-ați cauzat nouă sau clienților noștri, inclusiv (printre altele) în legătură cu orice cont Betfair pe numele dvs. sau despre care credem că se află sub controlul dvs. din fondurile deținute în alt cont Betfair pe numele dvs. sau despre care credem că se află sub controlul dvs, în conformitate cu termenii documentului fiduciar.

 13. Drepturile de proprietate intelectuală

  The Sporting Exchange Limited („TSEL”), care face parte din grupul de societăți Betfair, deține:

  1. toate drepturile de autor și drepturile conexe asupra site-ului, inclusiv, printre altele, dreptul asupra bazelor de date;
  2. toate drepturile asupra mărcilor comerciale, înregistrate sau nu, la și asupra BETFAIR și siglei BETFAIR;
  3. numele domeniului www.betfair.com, care este localizatorul nostru uniform de resurse („URL”); și
  4. brevetele deținute de grupul de societăți Betfair.

  Utilizarea neautorizată a acestor drepturi poate duce la urmărire penală sau la luarea altor măsuri împotriva dvs.

  Prin prezenta, cesionați TSEL în mod absolut, toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală din toată lumea și în toate mediile, fie cunoscute în prezent sau dezvoltate ulterior, pentru întreaga perioadă a drepturilor de autor, inclusiv prin cesionarea în prezent a drepturilor de autor viitoare și a tuturor celorlalte drepturi de orice natură asupra pariurilor, postărilor pe chat, modului în care jucați și a altor interacțiuni ale dvs. în timp ce jucați jocurile.

  Condiții referitoare la alte servicii

 14. Servicii informative

  Ocazional, este posibil ca Betfair să vă ofere acces la diverse informații și conținut prin intermediul site-ului (inclusiv micro-site-uri și conținut video), e-mailurilor sau altor mijloace de comunicare. Mai mult decât atât, Betfair vă poate furniza linkuri către site-uri de la terți, care pot include informații.

  Aceste informațiile sunt furnizate „ca atare” și exclusiv în scop orientativ. Veți utiliza respectivele informație pe proprie răspundere. În măsura cea mai mare permisă de lege, Betfair nu face declarații și nu garantează sub nicio formă, inclusiv, printre altele, exactitatea, calitatea sau caracterul complet al informațiilor.

  Betfair nu va fi răspunzător pentru acțiuni întreprinse ca urmare a faptului că v-ați bazat pe aceste informații, pentru pierderi sau daune pe care le-ați suferit ca urmare a utilizării informațiilor sau a site-urilor de la terți pe care le-ați accesat prin linkul de la Betfair.

  Linkurile către site-uri terțe nu reprezintă un aviz din partea Betfair în privința produselor sau serviciilor disponibile pe astfel de site-uri. Utilizați site-urile respective pe riscul propriu și Betfair nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul sau pentru utilizarea site-urilor.

 15. Forumul Betfair

  Ocazional, este posibil ca Betfair să vă ofere acces la un forum online de discuții („forumul Betfair”). Dacă utilizați forumul Betfair, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile forumului Betfair. Termenii și condițiile forumului Betfair sunt încorporați în aceste condiții prin referire.

  Nu vom fi răspunzători pentru postări defăimătoare efectuate de dvs. sau în legătură cu dvs. Sunteți de acord să despăgubiți Betfair împotriva tuturor pierderilor suferite de Betfair sau de oricare dintre societățile sale afiliate ca urmare a postărilor dvs. de pe forumul Betfair.

  Condiții generale

 16. Cesiunea

  Nu puteți cesiona aceste condiții parțial sau integral unui terț fără a obține în prealabil consimțământul Betfair. Fără a reduce în vreun fel eventualele garanţii sau răspunderea noastră faţă de dvs., Betfair poate cesiona, transfera sau nova parțial sau integral drepturile și obligațiile sale în temeiul acestor condiții oricărui terț și în orice moment, fără a vă înștiința în prealabil.

 17. Disociabilitatea

  În cazul în care oricare dintre prevederile acestor condiții este considerată inaplicabilă sau nevalidă de orice autoritate competentă, prevederea respectivă va fi modificată pentru a putea fi pusă în aplicare în sensul intenției textului inițial, în cea mai mare măsură permisă de legislația aplicabilă. Valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale acestor condiții nu vor fi afectate.

  Oricare prevedere a acestui acord care este nevalidă, ilegală sau inaplicabilă într-o jurisdicție va fi considerată lipsită de efecte în jurisdicția respectivă, fără a afecta valabilitatea, legalitatea sau caracterul executoriu din alte jurisdicții.

 18. Soluționarea litigiilor

  În cazul în care va interveni un litigiu între noi și dvs, suntem/sunteți de acord să urmați procedura stabilită în politica de soluționare a litigiilor, modificată ocazional.

 19. Modificările

  Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în site-ul nostru și în toate ghidurile și politicile incluse în site, inclusiv de a modifica în orice moment aceste condiții. Vă veți supune ghidurilor, politicilor și condițiilor aflate în vigoare în momentul în care jucați jocurile. Este deci responsabilitatea dvs. să verificați ocazional ghidurile, politicile și condițiile pentru a vă asigura că sunteți de acord cu acestea, iar continuarea utilizării site-ului va fi considerată o acceptare a modificărilor pe care le-am efectuat.

 20. Comunicările și notificările

  Comunicările și notificările pe care ni le trimiteți în temeiul acestor condiții (exceptând schimburile de informații care au loc în timpul funcționării normale a site-ului) trebuie să ne fie transmise conform indicațiilor din secțiunea Contact.

 21. Acordul integral

  Aceste condiții și termenii încorporați în mod explicit în acestea reprezintă întregul și singurul acord dintre părți în privința obiectului său și fiecare parte confirmă că nu a fost indusă să accepte aceste condiții bazându-se pe, și nu i s-a oferit nicio garanție (inclusiv garanții referitoare la vandabilitate, adecvare la scop sau funcționalitate neîntreruptă), declarație, asigurare, înțelegere, acord, angajament, sau promisiune de orice natură, cu excepția celor stipulate în mod expres în aceste condiții și, în măsura în care a fost, renunță în mod necondiționat și irevocabil la toate drepturile sau căile de atac pe care le-ar fi putut avea în legătură cu acestea.

 22. Nicio renunțare

  Nicio neexercitare sau întârziere din partea unei părți în exercitarea drepturilor sale în temeiul acestor condiții nu va funcționa ca o renunțare la acestea și nicio exercitare unică sau parțială a unui astfel de drept nu va împiedica continuarea exercitării acestora sau a altor drepturi.

 23. Legea aplicabilă și competența judiciară

  Acest acord este supus legilor din Malta. Prin acceptarea acestor condiții, sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a localității pe care Betfair o va determina la libera sa alegere, în legătură cu orice litigii care pot reieși din sau sunt legate de aceste condiții. Nimic din acest paragraf nu va împiedica Betfair să solicite instanțelor judecătorești ale oricărei jurisdicții măsurile provizorii și conservatorii disponibile în temeiul legilor din jurisdicția respectivă.

  Drepturile și obligațiile în temeiul acestor condiții nu vor fi guvernate de Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri și/sau de legislație implementată la nivel local, a cărei aplicare este exclusă în mod explicit.

  Condiții specifice pentru clienții care doresc să joace poker

 24. Date privind societatea și acordarea licenței

  Betfair International plc oferă platforma de pe site-ul nostru, pe care puteți juca poker sau oricare alt tip de jocuri pe care vi le putem oferi ocazional.

 25. Localizare

  Se consideră că toate jocurile de poker de pe http://poker.betfair.com au loc pe teritoriul Maltei. Când părăsiți http://poker.betfair.com, contul dvs. este reglat pentru a reflecta câștigurile sau pierderile sesiunii dvs.

 26. Software-ul

  PT Games Limited deține și exploatează software-ul și acordă licență firmei Betfair, permițându-vă să jucați poker pe http://poker.betfair.com.

 27. Rake-ul

  Percepem un comision atât în cazul jocurilor de la mese pe bani reali lichizi, cât și în cazul înregistrărilor în turnee pe bani reali („rake”). „Rake-ul” este dedus din fiecare joc cu numerar, în procent de 5 %, până la o valoare maximă prestabilită, care variază în funcție de numărul de jucători care participă la mână. Accesați http://betfair-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5975/p/97/ pentru o descriere completă a modului în care se calculează rake-ul. Ne rezervăm dreptul de a modifica modul și momentul în care este calculat rake-ul.

  Condiții specifice pentru clienții care doresc să joace jocuri în cazino

 28. Date privind societatea și acordarea licenței

  Betfair International plc oferă platforma de pe site-ul nostru, pe care puteți juca jocurile pe care le oferim ocazional, în filele „Cazino” și „Cazino live”, și oricare alte jocuri asemănătoare pe care vi le punem la dispoziție ocazional pe oricare dintre site-urile Betfair (numite colectiv în continuare „jocuri de cazino”).

  Deși intenția este ca Betfair să ofere jocurile de cazino în temeiul licenței(lor) menționate mai sus, Betfair își rezervă dreptul de a opera din altă jurisdicție în orice moment.

 29. Localizare

  În lipsa unor dispoziții contrare, toate jocurile de cazino se desfășoară pe teritoriul Maltei. Atunci când un anumit joc de cazino se desfășoară pe alt teritoriu decât cel al Maltei, în joc va apărea un aviz, prin care clientul va fi anunțat unde are loc jocul respectiv. Când părăsiți http://casino.betfair.com, contul dvs. este reglat pentru a reflecta câștigurile sau pierderile sesiunii dvs.

 30. Software-ul

  Diferite societăți dețin și exploatează software-ul și acordă licență firmei Betfair, permițându-vă să jucați jocurile de cazino.

 31. Câștigul maxim

  Profitul cumulativ maxim al tuturor jocurilor de cazino (excluzând câștigurile sub formă de jackpoturi progresive) într-o perioadă de 24 de ore pentru un singur client va fi limitat la 1.000.000 £. Dacă profitul depășește această sumă într-o perioadă de 24 de ore, toate pariurile suplimentare făcute în aceeași perioadă vor fi nule și sumele aferente pariate vă vor fi returnate. Dacă un pariu pe care îl faceți rezultă în depășirea limitei de profit de 1.000.000 £ în termen de 24 de ore, veți încasa până la 1.000.000 £, iar restul profitului nu vă va fi plătit, la libera noastră alegere, cu condiția să vă fie returnat din suma inițială pariată un procent proporțional cu beneficiul pierdut.

  .

  Condiții specifice pentru clienții care doresc să joace jocuri Arcade

 32. Date privind societatea și acordarea licenței

  Betfair International plc oferă platforma de pe site-ul nostru, pe care puteți juca jocurile pe care le oferim ocazional, în filele „Arcade” și „Vegas Slots”, „jocurile instant” care se pot accesa din produsele Betfair Exchange și Betfair Sportsbook și oricare alte jocuri asemănătoare pe care vi le punem la dispoziție ocazional pe oricare dintre site-urile Betfair (numite colectiv în continuare „jocuri Arcade”).

  Deși intenția este ca Betfair să ofere jocurile Arcade în temeiul licențelor menționate mai sus, Betfair își rezervă dreptul de a opera din altă jurisdicție în orice moment.

 33. Localizare

  În lipsa unor dispoziții contrare, toate jocurile Arcade se desfășoară pe teritoriul Maltei. Atunci când un anumit joc Arcade se desfășoară pe alt teritoriu decât cel al Maltei, în joc va apărea un aviz, prin care clientul va fi anunțat unde are loc jocul respectiv.

 34. Software-ul

  Diferite societăți dețin și exploatează software-ul și acordă licență firmei Betfair, permițându-vă să jucați jocurile Arcade.

 35. Câștigul maxim

  Profitul cumulativ maxim al tuturor jocurilor Arcade (excluzând câștigurile sub formă de jackpoturi progresive) într-o perioadă de 24 de ore pentru un singur client va fi limitat la 500.000 £ (pentru evitarea îndoielilor, acest plafon se aplică și tuturor jocurilor disponibile în fila „Vegas Slots”). Dacă profitul depășește această sumă într-o perioadă de 24 de ore, toate pariurile suplimentare făcute în aceeași perioadă vor fi nule și sumele aferente pariate vă vor fi returnate. Dacă un pariu pe care îl faceți rezultă în depășirea limitei de profit de 500.000 £ în termen de 24 de ore, veți încasa până la 500.000 £, iar restul profitului nu vă va fi plătit, la libera noastră alegere, cu condiția să vă fie returnat din suma inițială pariată un procent proporțional cu beneficiul pierdut.

  Condiții specifice pentru clienții care doresc să joace jocuri Exchange

 36. Date privind societatea și acordarea licenței

  Betfair International plc oferă platforma de pe site-ul nostru, unde puteți juca jocurile Exchange, pe care vi le putem oferi ocazional.

  Deși intenția este ca Betfair să ofere jocuri Exchange pe http://games.betfair.comîn temeiul acestei licențe, Betfair își rezervă dreptul de a opera din altă jurisdicție în orice moment.

 37. Localizare

  Toate jocurile Exchange de pe http://games.betfair.com au loc pe teritoriul Maltei. Când părăsiți http://games.betfair.com, contul dvs. este reglat pentru a reflecta câștigurile sau pierderile sesiunii dvs.

 38. Software-ul

  The Sporting Exchange Limited deține și exploatează software-ul și acordă licență firmei Betfair, permițându-vă să jucați jocuri Exchange pe http://games.betfair.com.

 39. Furnizarea de lichidități

  Pentru a se asigura că există suficiente lichidități pentru o ofertă atractivă pentru clienți, Betfair Games Limited își rezervă dreptul de a furniza lichidități pe piețele jocurilor Exchange. În cazul în care sunt furnizate respectivele lichidități, acest lucru se efectuează în conformitate cu termenii și condițiile Betfair, cu licențele de exploatare relevante și cu aprobarea corespunzătoare din partea autorităților de reglementare relevante.

Partea E - Forumul Betfair - Condiții de utilizare

 1. Forumul Betfair este un serviciu separat de site-urile Betfair și de serviciile principale ale Betfair. Forumul Betfair funcționează sub licență și este gestionat de TSE Global Limited ("TSEG")”), cu sediul social la adresa Waterfront, Hammersmith Embankment, Winslow Road, Londra W6 9HP. Utilizarea forumului Betfair este supusă următorilor termeni și condiții, pe lângă termenii și condițiile site-urilor Betfair. TSEG stabilește politica referitoare la forumul Betfair și își rezervă dreptul de a-și schimba politicile în orice moment, cu sau fără aviz. Utilizând (citind și/sau postând în) forumul Betfair, încheiați un contract cu TSEG și sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții.
 2. Forumul Betfair este destinat comentariilor legitime și discuțiilor constructive, precum și împărtășirii opiniilor privind sportul, jocurile de noroc și alte subiecte. TSEG își rezervă dreptul de a limita privilegiile de postare pe forumul Betfair în cazul utilizatorilor care nu și-au alimentat contul Betfair, care nu au plasat cel puțin un pariu și/sau care nu au fost confirmați în mod satisfăcător de către Betfair (care au furnizat date suficiente în legătură cu identitatea lor).
 3. Prima dată când postați un mesaj, vi se va solicita să introduceți un nume de utilizator unic pentru forumul Betfair. Din motive de securitate, numele de utilizator pentru forumul Betfair trebuie să fie diferit de numele de utilizator al contului Betfair. Numele de utilizator pentru forumul Betfair nu se poate schimba odată ce l-ați ales. Numai deținătorul de cont Betfair poate utiliza numele de utilizator al forumului Betfair desemnat pentru contul Betfair. TSEG poate suspenda sau interzice deținătorilor de cont Betfair să acceseze forumul Betfair în orice moment și din orice motiv, la libera sa alegere. Sunteți responsabil pentru conținutul și acțiunile asociate cu numele dvs. de utilizator al forumului Betfair.
 4. Toți utilizatorii forumului Betfair sunt de acord să nu posteze articole sau linkuri către conținut pe care TSEG îl consideră:
  1. defăimător sau care dezvăluie informații pe care utilizatorul nu are dreptul din punct de vedere juridic să le dezvăluie, sau care sunt ilegale;
  2. (sau care conține elemente) rasiste, vulgare, răuvoitoare, obscene, profane, amenințătoare, injurioase sau jignitoare;
  3. menit să îi ajute să își asume personalitatea altei persoane sau entități;
  4. că include forme de publicitate, tipuri de materiale promoționale sau activități comerciale;
  5. conține promoții ale concurenților Betfair sau ai produselor Betfair;
  6. conține linkuri către virusuri, fișiere corupte, „troieni”, înregistratoare de apăsări de taste, coduri dăunătoare sau materiale care pot dăuna computerului, datelor sau securității financiare a oricăreia dintre părți;
  7. conține linkuri către declarații intenționat false sau care induc în eroare, sau afirmații prin care se urmărește manipularea neechitabilă a pieței;
  8. fi o încercare de a colecta sau stoca date (inclusiv postând și/sau trimițând oferte nesolicitate pe adrese de e-mail) despre alți utilizatori;
  9. fi o utilizare abuzivă a funcției forumului (inclusiv, printre altele, a funcției de raportare a abuzurilor);
  10. a fi protejat de orice formă de proprietate intelectuală înregistrată sau neînregistrată, sau orice obligații contractuale, statutare și echitabile referitoare la încredere (inclusiv, de exemplu, informații furnizate de servicii de ponturi terțe);
  11. a fi coluziune sau activități suspecte sau de natură penală; și
  12. că este în altă limbă decât limba nativă a forumului respectiv.
 5. Deși TSEG nu moderează forumul Betfair, conversațiile pot fi înregistrate, și există mijloace de control pentru monitorizarea utilizării serverelor forumului Betfair în sensul soluționării reclamațiilor. TSEG își rezervă dreptul de a șterge sau de a refuza orice postare și/sau de a recomanda Betfair să suspende sau să rezilieze orice cont Betfair din orice motiv, în orice moment, fără aviz. TSEG vă poate revoca privilegiile în forumul Betfair dacă acționați contrar orientărilor din acești termeni și condiții.
 6. TSEG își rezervă dreptul de a modifica acești termeni și condiții în orice moment, prin modificări ale versiunii acestor termeni disponibili online și, dacă este cazul, la libera alegere a TSEG, printr-un anunț pe forumul Betfair. Utilizând în continuare forumul Betfair, utilizatorii sunt de acord să respecte obligatoriu cea mai recentă versiune a acestor termeni și condiții.
 7. Drepturile de autor asupra informațiilor și materialelor de pe forumul Betfair sunt deținute de The Sporting Exchange Limited („TSEL”), iar utilizatorii forumului Betfair sunt de acord prin prezenta să cesioneze drepturile de autor asupra postărilor lor prezente sau viitoare către TSEL.
 8. TSEG nu are nicio obligație să verifice corectitudinea, caracterul complet sau veridic al informațiilor postate pe forumul Betfair. Se va stabili o procedură pentru notificarea postărilor inacceptabile și, după notificarea corespunzătoare, TSEG va acționa fără întârziere pentru a elimina materialul în cauză, în cazul în care consideră la libera sa alegere că este cazul. TSEG exclude orice răspundere pentru încrederea acordată informațiilor din postări.
 9. Toți utilizatorii forumului Betfair își vor proteja numele de utilizator și parola și acceptă prin prezenta toate riscurile referitoare la accesarea sau utilizarea abuzivă a contului lor de către alți utilizatori. Utilizatorii sunt de acord să anunțe TSEG imediat, dacă suspectează că are loc o utilizare abuzivă a numelui de utilizator/parolei lor.
 10. Prin prezenta, utilizatorii sunt de acord să despăgubească și să exonereze TSEG și societățile din grupul Betfair împotriva tuturor costurilor, reclamațiilor, răspunderii sau daunelor (inclusiv onorarii avocațiale/costuri suportare de clienți), care rezultă direct sau indirect din încălcarea acestor termeni și condiții de către utilizatorul în cauză.
 11. Acești termeni și condiții se vor supune legilor din Anglia și din Țara Galilor.
 12. Instanțele judecătorești din Anglia și Țara Galilor au competență neexclusivă.
 13. Legea contractelor (Rights of Third Parties) nu se aplică acestor termeni și condiții.
 14. Politica de confidențialitateBetfair se aplică datelor cu caracter personal. Pe lângă faptul că își rezervă dreptul de a divulga datele dvs. (inclusiv materialele pe care le postați pe forumul Betfair), în conformitate cu politica de confidențialitate, prin prezenta, vi se aduce la cunoștință că, în cazul unei reclamații referitoare la materiale potențial defăimătoare și/sau materiale care încalcă în alt mod clauza 4 a acestor termeni, politica TSEG este să nu se opună solicitărilor adresate instanței în privința divulgării datelor personale ale persoanelor care postează pe forumul Betfair (sau în alte secțiuni ale site-urilor Betfair). De asemenea, este politica TSEG de a nu divulga astfel de date, decât dacă există un ordin judecătoresc; divulgarea este permisă în conformitate cu politica de confidențialitate Betfair; divulgarea este permisă în temeiul scutirilor din Data Protection Act 1998 (Legea privind protecția datelor personale) (care include, între altele, dreptul de a divulga conținutul suspect autorităților relevante). În această privință, vă atragem atenția în special asupra clauzelor 4 și 10 din acești termeni. Gândiți-vă bine înainte de a posta.
 15. Editorul în cazul tuturor funcționalităților și serviciilor forumului Betfair este TSEG.

Nu utilizați forumul pentru întrebări adresate Betfair: Contactați serviciul de asistență.

Toate întrebările privind forumul vor fi trimise la forum@betfair.com

Partea F - Betfair Live Video - Condiții de utilizare.

BETFAIR LIVE VIDEO NU ESTE DISPONIBIL PENTRU CLIENȚII CARE LOCUIESC ÎN AUSTRALIA SAU NOUA ZEELANDĂ

Sumar al regulilor serviciului „Pariați pentru a urmări” pentru curse:

TERMENI ȘI CONDIȚII:

 1. Accesul la serviciul Betfair Live Video
   1.1 Betfair Live Video este disponibil exclusiv pentru clienții care au deschis și au alimentat un cont la Betfair.
   1.2 Teritoriile în care putem difuza evenimente variază de la un sport la altul. Lista de meciuri programate reflectă evenimentele pe care le puteți viziona în zona dvs.
   1.3 Betfair Live Video este în prezent gratuit pentru tot conținutul, cu excepția curselor de cai din Regatul Unit, Irlanda și Emiratele Arabe Unite.
   1.4 Pentru a urmări curse din SUA și Africa de Sud este necesar un cont alimentat cu un sold de cel puțin 2 GBP (sau o sumă echivalentă în altă monedă).
 2. Exchange - Marea Britanie, Irlanda și Emiratele Arabe Unite
   2.1 Trebuie să plasați un pariu minim confirmat („matched”) de 5 GBP (sau o sumă echivalentă în altă monedă) pe piața din „ziua cursei” relevantă pentru a putea urmări respectiva cursă.
   2.2 Clienții trebuie să știe că pariurile SP (cote de start) cu limita cotei stabilită nu sunt considerate pariuri confirmate („matched”) până în momentul începerii cursei și clienții nu vor putea accesa difuzarea cursei până la momentul respectiv.
   2.3 Pariurile Antepost și Speciale nu se califică.
 3. Tote GB - Cursele din Marea Britanie
   3.1 Trebuie să plasați un pariu minim de 5 GBP (sau o sumă echivalentă în altă monedă) în cadrul pariurilor cu fond comun și o singură etapă (win/place, exacta, swinger, trifecta) pentru a putea urmări respectiva cursă.
   3.2 Cu o miză totală minimă de 5 GBP (sau o sumă echivalentă în altă monedă) în cazul pariurilor cu fond comun și mai multe etape (placepot, quadpot, jackpot și Scoop 6) vă calificați pentru a urmări cursele relevante asociate cu pariul respectiv.
 4. Pariurile în cotă fixă/Sportsbook - Marea Britanie, Irlanda și Emiratele Arabe Unite
   4.1 Trebuie să plasați o miză totală minimă de 2 GBP (sau o sumă echivalentă în altă monedă) pentru a urmări o cursă. Puteți opta între un pariu single de 2 GBP sau un pariu e/w de 1 GBP.
   4.2 Criteriile de calificare pentru pariurile în mai multe etape sunt prezentate mai jos:
   Tip pariu Număr de etape Miză totală necesară (GBP sau echivalent în moneda străină)
   Single 1 2
   Straight Forecast 1 2
   Reverse Forecast 1 2
   Dublu 2 4
   Treble 3 6
   Trixie 3 6
   Patent 3 6
   Yankee 4 8
   Lucky 15 4 8
   4 fold 4 8
   Canadian 5 10
   Lucky 31 5 10
   5 fold 5 10
   Heinz 6 12
   Lucky 63 6 12
   6 fold 6 12
   Super Heinz 7 14
   7 fold 7 14
   Goliath 8 16

   În cazul pariurilor în mai multe etape, miza medie per cursă trebuie să fie echivalentă sau să depășească valoarea minimă de 2 GBP (sau o sumă echivalentă în altă monedă pentru calificare), conform exemplelor de mai jos:

   • Cu un pariu dublu de 4 GBP puteți urmări ambele curse. Cu un pariu dublu de 2 GBP puteți urmări numai prima cursă.
   • Cu un pariu Yankee de 1 GBP puteți urmări toate cele 4 curse, deoarece miza medie per cursă depășește 2 GBP - 11 GBP în total.
   • Cu un pariu cu acumulare de 14 GBP de tip „8 fold” puteți urmări primele 7 curse, însă nu a 8-a, deoarece miza medie per cursă este mai mică decât valoarea minimă a unității, 2 GBP.
   4.3 Pariurile Antepost și Speciale nu se califică.
 5. AVERTISMENT PRIVIND ÎNTÂRZIEREA DIFUZĂRII
   5.1 DEȘI CONȚINUTUL BETFAIR LIVE VIDEO ESTE PROMOVAT CA FIIND „LIVE” (ÎN DIRECT), TREBUIE SĂ LUAȚI CUNOȘTINȚĂ DE FAPTUL CĂ BETFAIR LIVE VIDEO ESTE DIFUZAT CU O ANUMITĂ ÎNTÂRZIERE. Durata precisă a decalajului variază în funcție de mai mulți factori, însă ar trebui să vă așteptați în mod normal la o întârziere de 2-5 secunde față de evenimentul curent. Este posibil ca durata decalajului să fie cu mult mai mare.
   5.2 DACĂ VĂ BAZAȚI PE BETFAIR LIVE VIDEO PENTRU A PLASA PARIURI, FACEȚI ACEST LUCRU PE RISCUL PROPRIU. Betfair nu acceptă nicio responsabilitate pentru pierderi pe care le-ați suferit ca urmare a încrederii în Betfair Live Video în calitate de sursă de informații.
 6. EXCLUDEREA RĂSPUNDERII
   6.1 Betfair nu face declarații și nu garantează explicit sau implicit că Betfair Live Video va îndeplini cerințele dvs, că funcționarea Betfair Live Video va fi neîntreruptă, punctuală sau lipsită de erori, că Betfair Live Video va fi disponibil între anumite ore specificate (promovate sau nu) sau că Betfair Live Video va funcționa împreună cu un anumit software sau hardware.
   6.2 Betfair nu va fi responsabil față de dvs. pentru pierderi directe sau indirecte, inclusiv pentru pierderi de profit, date, pierderi de activitate sau credibilitate ce rezultă în legătură utilizarea sau încrederea în Betfair Live Video. Betfair nu va fi răspunzător pentru capacitatea, fiabilitatea, disponibilitatea sau funcționarea Betfair Live Video.
 7. Modificările conținutului Betfair Live Video
   7.1 Tot conținutul de pe Betfair Live Video este supus modificărilor și Betfair poate varia, suspenda, înlocui sau retrage conținut de pe Betfair Live Video la libera sa alegere și fără aviz.
   7.2 Betfair își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe serviciul Betfair Live Video în orice moment, fără a vă anunța.
 8. Drepturi de proprietate intelectuală
   8.1 Betfair Live Video este destinat exclusiv uzului personal, necomercial. Este strict interzis să copiați, să salvați, să modificați sau să distribuiți conținutul Betfair Live Video (sau să ajutați un terț să facă acest lucru) sau să permiteți oricărui terț să acceseze conținutul Betfair Live Video.
   8.2 Este interzis să vindeți sau să încasați taxe pentru vizionarea sau utilizarea oricărei părți a conținutului Betfair Live Video, să difuzați orice parte a serviciului Betfair Live Video unui public (chiar dacă nu percepeți un tarif), să autorizați sau să ajutați terți să facă acestea.
   8.3 Betfair deține conținutul serviciului Betfair Live Video sub licență din partea unor terți. Licența pentru conținutul referitor la fotbal, tenis, snooker, volei și baschet de pe Betfair Live Video este acordată de Perform Media Channels Limited.
 9. Generalități
   9.1 Betfair își rezervă dreptul de a modifica ocazional acești termeni și condiții la libera sa alegere. Dacă vom modifica în mod semnificativ termenii și condițiile, vom lua măsuri corespunzătoare pentru a vă atrage atenția asupra acestora. Este responsabilitatea dvs. să verificați ocazional termenii și condițiile pentru a vă asigura că sunteți de acord cu aceștia, iar continuarea utilizării Betfair Live Video va fi considerată o acceptare a modificărilor efectuate.
   9.2 Acești termeni și condiții se supun legislației engleze și litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești engleze.
   9.3 Betfair își rezervă dreptul de a introduce în viitor alte comisioane, abonamente sau taxe, sau condiții pentru accesarea serviciului Betfair Live Video. Vi se va atrage atenția asupra introducerii oricăror taxe sau condiții, înainte ca acestea să fie introduse.
   9.4 Este posibil ca Betfair să refuze accesul la Betfair Live Video oricărui client, la libera sa alegere.
   9.5 Prin accesarea serviciului Betfair Live Video, acceptați acești termeni și condiții.

V 01/15 14/07/15