Villkor

Del A – introduktion

Välkommen till Betfair. Vi erbjuder en global portfölj med spelprodukter och speltjänster.

Konto

Om du vill satsa eller spela om riktiga pengar måste du öppna ett konto. Genom att öppna ett konto hos oss samtycker du till att följa kontovillkoren och användningsvillkoren.

Spela

Innan du spelar bör du läsa igenom våra allmänna spelvillkor samt de särskilda villkor som gäller dig och alla speltransaktioner enligt beskrivningen nedan.

OM DU DELTAR I EN SPELTRANSAKTION PÅ VÅR WEBBPLATS SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV BÅDE DE ALLMÄNNA SPELVILLKOREN OCH DE SPECIFIKA VILLKOREN SOM GÄLLER FÖR JUST DEN SPELTRANSAKTIONEN:

Casinospel och Poker (Gaming)

Innan du spelar på Betfair Poker, Betfair Casino eller på något annat av våra spel bör du läsa igenom Betfairs användningsvillkor. Genom att spela något av spelen kommer du att anses ha registrerats med relevanta Betfair distrubutör som tillhandahåller spel för dig (i enlighet med Betfairs användningsvillkor).

Om du spelar något av spelen samtycker du till att vara bunden av våra användningsvillkor.

Del B - Kontovillkor och användningsvillkor

Välkommen till Betfair. Innan du kan använda våra tjänster måste du öppna ett konto och sätta in pengar.

Läsa dessa villkor noga innan du öppnar ett konto hos oss.

Läs även vår sekretesspolicy, cookie-policy, tvistlösningspolicy, förvaltningsavtal och bestämmelserna för Betfairs avgifter som inlemmas i dessa villkor genom hänvisning. Om dessa villkor och något av dokumenten som anges ovan motsäger varandra är det dessa villkor som gäller.

När du klickar på bekräftelseknappen på kontoöppningssidan samtycker du till att vara bunden av dessa villkor.

Om du bor i Storbritannien öppnar du ett konto hos TSE Malta LP. Hänvisningar i dessa villkor till ”Betfair”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” gäller TSE Malta LP. TSE Malta LP är licensierade och regleras av Storbritannien Gambling Commissioner

Om du är bosatt i Australien eller Nya Zeeland öppnar du ett konto med Betfair Pty Limited och hänvisningar i dessa villkor till "Betfair", "vi", "oss" och "vår gäller Betfair Pty Limited. Betfair Pty Limited är licensierat och reglerat av Northern Territory Racing Commission. Betfair Pty Limited är innehavaren av en spelbörslicens som utfärdas under Racing och Betting Act 1983 (NT).

Om du bor någon annanstans än i Storbritannien, Australien eller Nya Zeeland öppnar du ett konto hos Betfair International Plc. Hänvisningar i dessa villkor till "Betfair", "vi", "oss" eller "vår" gäller Betfair International Plc. Betfair International Plc är licensierat och reglerat av Malta Gaming Authority ANTAL Nummer: MGA/CL3/454/2008 17 mars 2010.

Se vår sida om Regleringar för ytterligare information om våra bolag och licenser.

 1. Ditt konto

  För att vi ska kunna godkänna din ansökan om att öppna ett konto hos oss lovar du (och förstår att vi måste förlita oss på dessa löften) följande:

  1. Du är 18 år eller äldre, vid dina sinnens fulla bruk, i stånd att ta ansvar för dina handlingar och kan ingå ett juridiskt bindande avtal med oss,
  2. Du samtycker till att tillhandahålla korrekta registreringsuppgifter, inklusive men inte begränsat till, korrekt födelsedatum och det land du bor i. Du samtycker till att informera oss om eventuella ändringar av sådana uppgifter.
  3. Du är den person vars uppgifter anges i samband med registreringen eller, om du företräder en juridisk person, att du är en behörig representant för den aktuella juridiska personen,
  4. Du agerar som huvudman och inte som en agent till förmån av tredje part.
  5. Du inte är en konkursgäldenär vars konkurs inte avslutats eller har ingått en frivillig överenskommelse med dina långivare, och
  6. Du bor inte i USA, Turkiet eller annat land med liknande juridisk situation - Betfair avgör vilka dessa länder är.
  7. Du är för närvarande inte omfattad av en självavstängning från ett Betfair- eller Paddy Power konto och varken vi eller någon annan operatör har uteslutit dig från spelandet; och
  8. Du kommer, efter en begäran från oss (vilket kan göras när som helst före eller efter att du öppnar ett konto hos oss), utan dröjsmål tilldela oss dokumentation eller information som vi kan begära i syfte med att bevisa din identitet, ålder, adress, födelseland eller behörighet att använda ett viss kredit- eller betalkort (och du samtycker till att vi kan utföra kontroller för att säkerställa sådan dokumentation eller informations äkthet).

  Det är ditt ansvar att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterad på ditt konto. Genom att inte göra detta kan det resultera i att du missar att ta emot viktiga kontorelaterade meddelanden och information från Betfair, inklusive ändringar av Betfairs villkor.

  Du bär ensam ansvaret för att hålla ditt konto säkert och hemligt. Du samtycker i synnerhet till att hålla ditt användarnamn, lösenord och/eller telefonkontonummer hemligt och du bär ansvaret för allt eventuellt missbruk av ditt lösenord och/eller telefonkontonummer. Du bär ensam ansvaret för att hålla ditt konto säkert och hemligt. Du samtycker i synnerhet till att hålla ditt användarnamn, lösenord och/eller telefonkontonummer hemligt och du bär ansvaret för allt eventuellt missbruk av ditt lösenord och/eller telefonkontonummer.

  Under förutsättning att vi har erhållit korrekta uppgifter om den begärda kontoinformationen har vi rätt att förutsätta att erbjudanden och betalningar görs av dig. Du bör ändra lösenordet regelbundet och aldrig avslöja det för någon utomstående. Du åtar dig att skydda ditt användarnamn och lösenord på samma sätt som du skulle göra med dina bankkort. Om du inte gör det är det du själv som har ansvar för riskerna och alla kostnader som kan uppkomma. Om en annan person använder ditt konto är det du och endast du som bär ansvar för alla dennes handlingar, oavsett om du har godkänt åtkomsten eller inte, och du håller oss härmed skadeslösa för alla kostnader, yrkanden, utgifter och skador som kan uppkomma i samband med bruket av eller åtkomsten till ditt konto av någon tredje part.

  Du får inte försöka sälja eller på något annat sätt överföra fördelarna med ditt konto till någon tredje part och du får heller inte skaffa dig eller försöka skaffa dig ett konto som har öppnats i någon tredje parts namn.

  Om du vill ha information om verktyg för att hantera din spelaktivitet, besök Betfairs sida för ansvarsfullt spelande på https://ansvarsfulltspelande.betfair.com. På denna sida kan du även hitta kontaktuppgifter för organisationer där du kan söka ytterligare hjälp.

 2. Flera konton

  Från den 31 januari 2013 har kunder med ett redan existerande Betfairkonton, inte längre möjligheten att öppna ett nytt konto hos Betfair.

  Kunder som redan har fler än ett Betfairkonto den 31 januari 2013 kommer behöva välja ett enskilt Betfairkonto att använda på Betfairs produkter, genom att kontakta Betfairs kundtjänst. Kunder som fortsätter att använda flera Betfairkonton efter den 31 januari 2013 kommer få sin konton 'länkade' och hanteras därefter. Detta kan påverka omfattningen för insatser som kan placeras på Betfair fasta odds för kunder.

  Om Betfair tror, efter eget tycke, att du har:

  1. registrerat och/eller använt fler än ett konto; och/eller
  2. deltagit i fusk med en eller fler individer genom ett antal olika Betfairkonton och spelat på samma kombination av urval (oavsett om sådant vad har gjort separat eller inte, till olika odds under olika dagar)

  i ett försök att överskrida den maximala utbetalningen för en individuell kontoinnehavare över länkade konton, förbehåller sig Betfair rätten att hålla inne vinster som uppkommit som resultat av detta.

 3. Insättning och uttag av pengar

  Du måste sätta in pengar om du ska kunna satsa eller spela om pengar på Betfair. Förutom enligt vad som anges nedan, alla medel på kundernas konton hålls av The Sporting Exchange (Clients) Limited, ett bolag inom koncernen har upprättats i syfte att hålla kundens tillgångar ("förvaltaren"), i enlighet med villkoren i förvaltningsavtalet ("Trust Fund"). Att hålla sina pengar i fonden (”Trust Fund”) har följande fördelar:

  1. I den osannolika händelsen att Betfair (eller något annat företag med verksamhet inom Betfair Group) blir föremål för någon insolvensförfaranden, kommer dina pengar inte att vara tillgängliga för administratörer/likvidatorer (eller liknande), så du kan ta ut pengar från ditt konto som vanligt.
  2. Lagen för eget kapital (som reglerar denna Trust Fund) ger ytterligare åtgärder till alla mottagare av Trust Fund (d.v.s. till alla Betfairkunder) som kan existera i annat fall en avtalsbaserad relation (t.ex. en plikt att handla i god tro); och
  3. Vi har ett antal extra kontroller på plats över Trust Fund som skyddar dina pengar.

  Detta uppfyller Gambling Commissions krav på skydd av kundens pengar på nivå: hög.

  Dina pengar kommer inte att hållas av förvaltaren om: (I) det finns ett behov för sådana tillgångar hålls enligt villkoren för en licens, i ett separat bankkonto under samma namn som licensinnehavaren; eller (ii) där sådana tillgångar har satts in via en tredje parts betalningsleverantör (hädanefter kallat "Betalningsleverantören"). Pengar insatta via en Betalningsleverantör kan ta några dagar innan de hålls av förvaltaren enligt villkoren i förvaltningsavtalet. Under denna period kommer dina tillgångar att hållas hos den relevanta betalningsleverantören och inte skyddas enligt villkoren i förvaltningsavtalet. Insättning genom någon annan metod än följande kommer att klassas som en insättning via en tredje parts betalningsleverantör: (A) banköverföring, (b) check, (c) kreditkort och (d) betalkort.

  Pengarna på ditt konto hålls å dina vägnar som en säkerhetsåtgärd för att uppfylla eventuella betalningsskyldigheter som du kan ådra dig till följd av att satsa pengar och placera spel på vår webbplats eller använda någon av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av Betfair. Mer information om hur förvaltningen sker finns i förvaltningsavtalet.

  Du åtar dig följande:

  1. att alla pengar som du sätter in på kontot inte är fläckade av något olagligt och i synnerhet inte kommer från någon olaglig handling eller källa, och
  2. att alla betalningar som du gör till kontot är godkända och att du inte försöker återboka en betalning som gjorts till kontot eller vidta någon åtgärd som gör att en sådan betalning återbokas av en tredje part i syfte att undvika någon legitim förpliktelse.

  Du accepterar att alla transaktioner kan undersökas för att undvika pengatvätt och att transaktioner du medverkar i som Betfair anser är tvivelaktiga kan rapporteras till myndigheterna.

  Vi har ett antal kontroller som sker innan några uttags behandlas av Betfair. Dessa kontroller är ett led i vår strävan att skydda kundernas tillgångar. Alla uttag som begärs bearbetas därför bara efter det att en satt tidspunkt har passerat från det att uttaget har begärts .

 4. Sekretess

  Informationen du skickar till oss behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy.

  Du ger oss tillstånd att när som helst använda vilka medel vi än anser vara nödvändiga för att verifiera din identitet och kreditvärdighet hos utomstående informationsgivare.

  Du samtycker till att hålla oss skadeslösa vad avser avslöjandet av personliga (eller andra) uppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy.

  Du samtycker till att vi kan använda ditt namn, namnet på din hemort och/eller din bild för publicitet och/eller som kampanjmaterial. Vi väljer att endast göra detta ifall du vunnit ett större belopp pengar på en av våra produkter, och vi ser till att meddela dig ifall dina uppgifter och/eller bild används av oss.

 5. Skadeslöshet

  Du tillstår att Betfair och dess partnerföretag bevarar information som rör din identitet, bland annat men inte begränsat till ditt namn, din adress och dina betalningsuppgifter. Du samtycker till att vi förlitar oss på denna information när vi ingår avtal med dig och du samtycker till att hålla oss skadeslösa för eventuella falsarier eller felaktiga uppgifter i den information du ger oss.

 6. Fel och försummelser

  Du informerar oss så fort du blir medveten om några fel beträffande ditt konto och du mister eventuella belopp på ditt konto som visar sig ha uppkommit genom den mänskliga faktorn eller ett tekniskt fel.

 7. Tillfällig avstängning eller uppsägning av avtalet

  Vi och du kan stänga av eller säga upp kontot när som helst, både med eller utan anledning, efter att ha meddelat detta (vi kommer använda rimliga försök att underrätta antingen innan eller efter ditt konto stängs eller avslutas). Kontakta Betfairs kundtjänst om önskar stänga ditt konto.

  Vi kan komma att blockera dig från spelande på vår sida (eller någon del av den) om du befinner dig under en viss jurisdiktion, t.e.x USA.

  Efter det att kontot har stängts helt eller tillfälligt återbetalar förvaltaren på normalt sätt eventuella pengar som återstår på kontot i enlighet med förvaltningsavtalet. Kontakta Betfairs kundtjänst för att återfå medel som hålls i låsta eller stängda konton

  Vi förbehåller oss emellertid rätten att instruera förvaltaren att hålla inne tillgångar på ditt konto tills en eventuell undersökning (däribland eventuella relevanta externa undersökningar) är avgjord i de fall då:

  1. vi misstänker att du har brutit mot dessa villkor eller något annat avtal som äger relevans för dina aktiviteter på vår webbplats, vilket inkluderar de fall då vi misstänker att kontot är kopplat till bedrägliga eller oärliga aktiviteter, och/eller
  2. vi måste instruera förvaltaren att hålla inne medlen på kontot på grund av lagkrav eller för att följa något råd, någon begäran eller någon instruktion från myndigheter eller polismakten.

  Efter att en sådan undersökning har slutförts förbehåller vi oss rätten att beslagta en del eller alla medel i ditt konto (genom att instruera förvaltaren att medlen på ditt konto ska överföras till oss) om vi är övertygade om att du har brutit mot dessa villkor eller något annat avtal som är relevant för dina aktiviteter på webbplatsen. Vi handskas med de medel som vi får på detta vis precis som vi vill och/eller i enlighet med något råd, någon begäran eller någon instruktion vi har fått från myndigheter eller polismakten.

  Om polisen, spelmyndigheter, skattemyndigheten eller någon annan myndighet begär det formellt eller om du inte ger oss den information som krävs för att identifiera dig i enlighet med våra interna arbetsmetoder eller de metoder som myndigheterna har ålagt oss (var dessa myndigheter än finns) kan vi stänga av ditt konto tillfälligt och alla de funktioner som gör att du kan använda ditt konto (t.ex. satsningshantering och uttag av pengar) och instruera förvaltaren att hålla inne de medel som står på kontot i avvaktan på avgörandet av en brottsmålsprocess eller annan domstolsprocess till vilken en sådan begäran kan vara relaterad eller tills du tillhandahåller all den information som krävs för att vi ska veta vem du är och hur gammal du är.

  För att ingen tvekan ska råda meddelar vi härmed att medlen på ditt konto inte uppbär någon ränta under en sådan period.

  För alla kunder förutom kunder hos Betfair Pty Limited ("Australasiatiska kunder") och kunder registrerade i Storbritannien, om du inte använder ditt konto under en sammanhängande period av 30 månader, kan tillgångar som finns på kontot förverkas till Malta Gaming Authority i enlighet med bestämmelser som gäller spel. Mer information om MGA finns på adressen www.mga.org.mt.

 8. Ansvarsfullt spelande

  Betfair tillhandahåller en självavstängningsmöjlighet för att hjälpa dig om du anser att du behöver hjälp för att kontrollera ditt spelande. Mer information om ansvarsfullt spelande får du om du klickar här.

  Om du begär en självavstängning, kommer vi så snart det är praktiskt möjligt, tillämpa bästa praxis för att hindra dig från att använda ditt konto på obestämd tid. För detta ändamål kan vi behålla sådana personuppgifter som är nödvändiga (och så länge det är nödvändigt vilket kan vara på obestämd tid) för att implementera detta hjälpmedel så effektivt som möjligt (t.ex. ditt namn, adress och kredit-/betalkort).

  Vår självavstängningsmöjlighet omfattar ett gemensamt åtagande mellan Betfair och dig. Under en period av självavstängning kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att förhindra att du öppnar ditt konto eller öppna ett nytt konto men du ska inte försöka öppna ditt konto eller att försöka öppna nya konton.

  Du samtycker till att du inte försöker komma åt något annat Betfair-konto för att använda någon av våra tjänster eller produkter som du har stängt av dig själv från under den period du har valt. Du samtycker till att: (I) om du håller konton med både Betfair och Paddy Power och har uteslutit dig själv från ett konto på en av webbplatserna, kommer du inte komma åt kontot som du håller på den andra webbplatsen (och vi förbehåller oss rätten att hindra dig från att försöka få tillgång till den andra webbplatsen) och (ii) om du har ett konto med antingen Betfair eller Paddy Power och har uteslutit dig själv från en av webbplatserna får du inte försöka registrera ett konto med den andra webbplatsen under din period av självavstängning (och vi förbehåller oss rätten att hindra dig från att registrera ett konto med den andra webbplatsen).

  Självavstängning från Betfair påverkar inte dina önskemål angående marknadsföringsmaterial med tredje part, inklusive annonssidor eller annan tredje parts partnerbolag. Vi rekommenderar starkt att du även kontaktar sådana tredjepartsbolag och avstår från att ta emot någon spelrelaterade meddelanden från dem.

  För att aktivera vår självavstängning ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

  Med verkan från den 30 december 2016, om du tillämpar en självavstängning på ditt Betfairkonto kommer vi även att försöka hindra dig från att komma åt ett eventuellt konto som du håller med Paddy Power (under samma period av självavstängning som gäller för ditt Betfairkonto). Det kan dock finnas omständigheter (inklusive när vi inte lyckas länka ditt Betfairkonto till ditt Paddy Power-konto) där vi kan inte göra det. För säkerhets skull, vi rekommenderar därför att, där du tillämpar en självavstängning på ditt Betfairkonto, att du även gör det på ditt Paddy Power-konto (och eventuella andra onlinekonto som du håller hos andra operatörer).

  Observera att om du har applicerat en självavstängning på ditt Betfairkonto före den 30 december 2016, vidtas inga åtfärder automatiskt för att tillämpa den självavstängningen till ditt eventuella Paddy Power-konto. I dessa fall rekommenderar vi att du separat seek självavstängning till Paddy Power konto (och eventuella andra onlinekonto som du håller). Om du applicerar självavstängning på ditt Betfairkonto före den 30 december 2016 och också vill utesluta dig själv från ditt Paddy Power-konto kan du göra det online, alternativt genom att kontakta Paddy Powers kundtjänst.

  Om du tillämpar några spelarskydd (t.ex. insättningsgräns, produktuteslutning, tidsuppfattning, förlustgräns) till ditt Betfairkonto kommer vi inte att vidta åtgärder för att tillämpa samma spelarskydd på ditt Paddy Power-konto och vi rekommenderar att du separat strävar efter att tillämpa de spelarskydd (eller motsvarande) på eventuella andra onlinekonton som du håller (inklusive ditt Paddy Power-konto). Du måste informera oss så fort du blir medveten om eventuella fel i samband med spelarskydd mekanismer vi gör tillgängligt för dig. Om du inte meddelar oss när du får kännedom om sådana fel, kan vi inte hållas ansvariga för eventuella förluster till följd av dessa fel.

  Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella förluster som kan bli följden om du kringgår våra självavstängningsprocedurer och fortsätter att använda våra produkter eller tjänster, eller om du fortsätter att spela med någon tredje part.

 9. Överlåtelse

  Du får inte överlåta dessa villkor till en tredje part. Betfair kan tilldela, överlåta eller ersätta alla sina rättigheter och förpliktelser enligt dessa villkor till en tredje part när som helst utan att meddela dig.

 10. Avskiljning

  Om någon av bestämmelserna i dessa villkor bedöms vara omöjlig att verkställa eller ogiltig av någon behörig myndighet, skall den aktuella bestämmelsen ändras så att den går att verkställa i enlighet med avsikten i ursprungstexten i hela den mån detta är tillåtet i tillämplig lag. Giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna i dessa villkor skall inte påverkas.

  Någon bestämmelse i dessa villkor som är ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa i någon jurisdiktion skall inte gälla i den jurisdiktionen, men detta påverkar inte bestämmelsens giltighet, lagenlighet eller verkställbarhet i andra jurisdiktioner.

 11. Reglering av tvister

  Om en tvist uppstår mellan dig och oss samtycker vi till att följa metoden som beskrivs i policyn Reglering av tvister.

 12. Ändringar

  Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst. Vid ändringar kommer vi ge dig förvarning och/eller be om ditt samtycke innan ändringarna träder kraft och ditt fortsatta bruk av webbplatsen tolkas som att du har godkänt eventuella ändringar som vi kan komma att göra.

 13. Meddelanden

  Komminikation och meddelanden som du ska ge oss enligt dessa villkor ska lämnas in enligt informationen i avsnittet Kontakta oss.

 14. Gällande lag och jurisdiktion

  Om du bor i Storbritannien:

  1. regleras dessa villkor av lagarna i England,
  2. domstolarna i England har icke-exklusiv behörighet vad gäller alla tvister som uppkommer på grund av dessa villkor.

  Om du är bosatt i Australien eller Nya Zeeland:

  1. regleras dessa villkor av lagarna i Northern Territory, och
  2. du samtycker till att underställa dig de australiensiska domstolarnas icke-exklusiva behörighet vad gäller alla tvister som uppkommer på grund av dessa villkor.

  Om du är bosatt någon annanstans än i Storbritannien, Australien eller Nya Zeeland:

  1. regleras dessa villkor av lagarna på Malta,
  2. genom att godkänna de här villkoren samtycker du till att underställa dig den exklusiva behörigheten för domstolarna på den plats som Betfair väljer ut vad gäller eventuella tvister som uppkommer på grund av eller i samband med dessa villkor,
  3. inget i det här stycket förhindrar att Betfair vänder sig till en domstol i en valfri jurisdiktion för sådana interimistiska åtgärder eller skyddsåtgärder som är tillgängliga enligt lagarna i sagda jurisdiktion, och
  4. rättigheterna och skyldigheterna enligt dessa villkor skall inte lyda under Förenta nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor och/eller någon lokalt implementerande lagstiftning. Tillämpningen av den undantas uttryckligen.
 15. Engelsk version

  Dessa villkor har översatts till andra språk än engelska endast som en referens. Om det föreligger några skillnader mellan den engelska versionen av dessa villkor och någon översatt version, skall den engelska versionen gälla.

Del C - Spela på Betfair

Avsnitt 1 ALLMÄNNA SPELVILLKOR

Betfair tillhandahåller en plattform med vilken du kan ingå olika vadslagningstransaktioner på marknaderna som är tillgängliga på vår webbplats (”marknader”).

Om kunder spelar mot varandra på Spelbörsen agerar Betfair endast mötesledare och inte som motpart. Men Betfair kan agera som motpart men endast för spel mellan australasiatiska kunder. Betfair erbjuder även totospel, singelspel (som vi kallar "fasta odds") och multipelspel till odds som vi fastställer.

Du kan ingå vadslagningstransaktionerna antingen:

 1. på vår webbplats (”webbplatstjänsten”),
 2. per telefon (”telefontjänsten”),
 3. per mobiltelefon (”Betfair Mobile”) eller
 4. genom programmeringsgränssnittet (”API:n”).

Observera att inte alla Betfairs vadslagningsprodukter är tillgängliga via alla kanaler som nämns ovan.

I dessa allmänna villkor avser vi samtliga tjänster som anges ovan (i tillämpliga fall) när vi refererar till ”tjänsterna”.

I dessa allmänna villkor gäller referenser till ”Betfair”, ”vi”, ”oss” och/eller ”vår” det företag i Betfair-gruppen som tillhandahåller tjänsterna till dig enligt de särskilda villkor som gäller vadslagningstransaktionen.

Läs dessa allmänna villkor och de specifika villkor som gäller dig och den aktuella vadslagningstransaktionen noga innan du ingår någon vadslagningstransaktion.

Läs även våra regler för Spelbörsen, Odds (Sportsbook), Sekretesspolicy, Cookiepolicy, Tvistlösningsolicy, Förvalningtsavtal och bestämmelserna om Betfairs avgifter. Samtliga dessa dokument inlemmas genom referens och utgör en del av de allmänna villkoren.

Notera att det finns separata regler för var och en av våra produkter inom Spelbörsen och Odds. De regler som styr hur marknader ska erbjudas, hanteras och/eller rättas varierar beroende på marknad och produkt. Under vissa omständigheter kan ett spel som rättas som vinnare för en produkt rättas som förlorare för den andra produkten (och vice versa). Dessutom kan olika regler tillämpas för hur marknader rättas. Till exempel kan spel som rättas som vinnare för en produkt rättas om som dött lopp eller ogiltigförklaras för en annan produkt. Det är kundens skyldighet att ta del av de regler som gäller för spel som placeras på Betfairs produkter.

Om någon diskrepans föreligger mellan dokumenten som anges ovan, detta dokument och de relevanta särskilda villkoren skall de särskilda villkoren gälla före detta dokument, som gäller före de dokument som listas ovan.

Genom att ingå en vadslagningstransaktion samtycker du till att vara bunden av dessa allmänna villkor och de specifika villkor som är relevanta för vadslagningstransaktionen (”avtalet”, med ett gemensamt namn).

När du placerar ett spel på Betfair Odds spelar du direkt med PPB Counterparty Services Limited. Genom att placera ett spel på Betfair Odds kommer du att anses ha registrerats med PPB Counterparty Services Limited.

VILLKOR SOM GÄLLER DITT BRUK AV TJÄNSTERNA

 1. Licens att använda webbplatsen

  Betfair ger dig en begränsad licens att tillgå webbplatsen under förutsättning att du följer det här avtalet.

  Tillgängligheten av vår webbplats utgör inget erbjudande eller en inbjudan från Betfair att använda webbplatsen på en plats där sådant bruk är olagligt.

  Bara för att du använder vår webbplats eller några dataflöden som vi kan tillhandahålla ger det dig inga rättigheter till innehållet och den tillhörande immateriella egendomsrätten till materialet på vår webbplats eller några sådana dataflöden. Du samtycker till att inte övervaka, använda eller kopiera våra webbsidor eller något av vårt webbinnehåll, däribland, utan begränsning, prisinformation. Du får inte försöka hacka, göra obehöriga ändringar av eller införa något slags skadlig kod på webbplatsen på något vis. Du får inte (a) rekonstruera eller dekompilera (vare sig helt eller delvis) något program som görs tillgängligt på webbplatsen eller (b) kopiera, ändra, reproducera, överföra eller distribuera hela webbplatsen eller delar av den eller något material eller någon information på webbplatsen. Allt obehörigt bruk och all kopiering kan lagsökas.

 2. Bruk av våra tjänster

  Du förstår att du kan förlora pengar på placerade spel och godkänner att du bär hela ansvaret för alla sådana förluster. Du godkänner att du under inga omständigheter kan få tillbaka något belopp från oss som du har spelat för och förlorat.

  Det är du som har ansvaret för att kontrollera att du har rätt att spela för pengar hos oss i den jurisdiktion där du har hemvist och du godkänner att du inte kan spela hos oss när du är en jurisdiktion där det är förbjudet att spela hos oss. I synnerhet får du inte spela eller försöka spela hos oss om du befinner dig i USA eller annat land med liknande juridiskt jurisdiktion. Vilka dessa länder är bestämmer Betfair.

  Du åtar dig att använda våra tjänster enbart i legitima spelsyften. I synnerhet åtar du dig att inte

  1. göra något vars syfte eller effekt är att skada eller på något vis hindra vår affärsverksamhet eller skapa eller öka en ekonomisk förpliktelse för oss, inklusive men inte begränsat till, genom en skatte-, avgifts- eller tullindrivningsmyndighet.
  2. spela på eller manipulera en enskild marknad på ett sätt som vi anser har som syfte eller effekt att påverka Spelbörsens eller marknadens tillstånd negativt och/eller
  3. överföra information som hjälper vid placering av spel eller omsättning på något sportevenemang eller tävling från något land där det är olagligt att göra det; och/eller
  4. skaffa eller eller på annat sätt arrangera, antingen direkt eller indirekt, för en tredje part att överföra information som hjälper vid placering av spel eller omsättning på något sportevenemang eller tävling i något land där det är olagligt att göra det.

 3. Ditt uppförande

  Du får inte försöka använda Spelbörsen för att avsiktligen föra över pengar från ett Betfair-konto till ett annat genom att försöka matcha spel på en marknad med ett annat konto genom hemligt samförstånd.

  Du måste informera oss så fort du blir medveten om eventuella felberäkningar vad avser en vadslagningstransaktion. Vi förbehåller oss rätten att annullera alla spel som påverkas av ett sådant fel.

  Du får inte dölja eller göra något för att ändra IP-adressen för den dator som du använder för att ansluta till webbplatsen eller vidta andra åtgärder för att hindra oss från att identifiera den IP-adress som datorn har som du använder när du besöker webbplatsen.

  Du samtycker till att det är ditt ansvar att betala eventuella skatter eller avgifter som kan tas ut på grund av att du spelar.

  Du får inte komma med kränkande kommentarer, använda kränkande eller pornografiskt material eller göra ärekränkande eller provocerande uttalanden i forumen eller på någon annan del av vår webbplats. Det gäller även ditt användarnamn och annan information som du bidrar med till webbplatsen.

 4. Sekretess

  All information du skickar till oss behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy.

  Du ger oss tillstånd att när som helst använda vilka medel vi än anser vara nödvändiga för att verifiera din identitet och kreditvärdighet hos utomstående informationsgivare. Om du är en australasiatisk kund, samtycker du till att din identitet verifieras med hjälp av kredituppgiftsinformation på uppdrag av oss via Veda Advantage Limited (eller annan tredje part som vi kan använda från tid till annan).

  Vi förbehåller oss rätten att spela in ALLA telefonsamtal till och från Betfair och att granska all information som rör spelaktivitet för vars syften du samtycker i enlighet med kraven i lagen Regulation of Investigatory Powers från år 2000 och annan sådan lagstiftning som kan vara tillämplig.

  Du samtycker till att hålla oss skadeslösa vad avser avslöjandet av personliga (eller andra) uppgifter i enlighet med det här avtalet.

  Villkor som rör spel

 5. Drift av våra tjänster

  Du är ansvarig för att förstå innehållet på vår webbplats och tjänsternas funktion och vi förbehåller oss rätten att ändra tjänsternas format för att förbättra dem.

  Vi kan bestämma när marknaderna är öppna för spel och kan stänga marknader när som helst efter eget godtycke. Även om vi alltid strävar efter att rätta marknader så fort som möjligt ger vi inga garantier om hur snabbt det sker.

  Du bär hela ansvaret för informationen du ger oss om ett spelerbjudande. Vi ställer inga frågor om rimligheten i något spelerbjudande du ger. Vi har inget ansvar för felaktigheter som beror på dig, däribland inmatning av felaktiga uppgifter i fråga om odds, pris eller insats, eller felaktiga vadslagningsönskningar som du meddelar en av Betfairs telefonister. Om Betfairs telefonist vid upprepande tillfällen placerar ditt spel fel, är det ditt ansvar att rätta spelförfrågan och informerna telefonisten om felet. När du bekräftat spelförfrågan för telefonisten (oavsett om det vara det ursprungliga spelet du efterfrågade) och spelet matchas, står du i skuld om spelet förlorar.

  Betfair kan efter eget godtycke besluta att tillfälligt stänga av spelet på en marknad (tidigare än väntat enligt våra Regler för Spelbörsen och Regler för fasta odds). För att upprätthålla integriteten och ett rättvist spel på marknaderna kan Betfair också ogiltigförklara vissa spel på en marknad, eller marknaden i dess helhet.

  Du bör vara medveten om att vissa kunder använder sig av program som utformats för att automatiskt placera spel inom vissa parametrar som har fastställts av dem (t.ex. spela eller boka till ett visst odds) ("bots"). Sådana bots kan när som helst vara aktiva på alla Marknader, och du bör inte förutsätta att spel du placerar på mindre Marknader inte matchas automatiskt. De spelare som använder bots bör även vara medvetna om att bots kan utnyttjas av andra spelare.

 6. Uppsägning, avslut, tillfällig avstängning och överträdelse

  Vi kan begränsa din tillgång till Betfair, tillfälligt stänga av eller avsluta ditt konto, dra tillbaka dina vadslagningserbjudanden, annullera utestående spel eller annullera utestående eller matchade spel efter eget godtycke utan orsak och när som helst om:

  1. ett tekniskt fel uppstår,
  2. vi misstänker att du sysslar med något olagligt eller bedrägligt,
  3. vi misstänker att du har (eller kan ha) brutit mot någon del av det här avtalet,
  4. vi misstänker att du handlar på ett sätt som skadar vår affärsverksamhet eller som kan leda till rättsligt ansvar för dig, oss eller tredje part,
  5. vi misstänker att ditt kontos användning av "allmän marknadsdata"(‘allmän marknadsdata’ inkluderar marknadspriser, matchad volym och marknadsdjup) är för ‘affärsrörelse’ (‘affärsrörelse’ inkluderar användning av en speloperatör eller användning av en individ eller organisation som tillhandhåller data eller tjänster till en speloperatör);
  6. vi misstänker att du kan ha svårt att få kredit, eller
  7. vi har rätt att göra det enligt våra Regler för Spelbörsen och Regler för fasta odds.
  8. Det är förbjudet att ingå en vadslagningstransaktion om något villkor i ditt anställningskontrakt eller någon bestämmelse i en sports styrande organ eller annan yrkesorganisation som gäller för dig; eller
  9. Du placerar ett spel på ett sportevenemang eller händelse där du själv deltar (eller som en grupp som du är medlem i, eller i det avseendet där du är anställd, deltar).

  Vad gäller annullerade eller ogiltiga spel förbehåller vi oss rätten att instruera förvaltaren att eventuella medel på kontot som hör till dessa spel ska betalas ut till oss i enlighet med förvaltningsavtalet eller, om pengarna på kontot inte räcker, begära att du betalar oss det utestående beloppet som hör till dessa spel.

 7. Spel av minderåriga

  Om vi underrättas om att du är under 18 år eller var det när du genomförde en transaktion på vår webbplats (”minderårig”):

  1. hindrar vi dig omedelbart från att göra ytterligare transaktioner eller ta ut några pengar från eller använda kontot,
  2. Vi undersöker sedan påståendet att du är eller var minderårig, inklusive om du faktiskt har spelat som agent för eller på uppmaning av eller å någon annan persons vägnar,
  3. om vi upptäcker att du är eller var minderårig meddelar vi förvaltaren att alla vinster som du har gjort och som finns kvar på kontot eller som på annat sätt ska krediteras till ditt konto ska betalas ut tll oss i enlighet med förvaltningsavtalet,
  4. Vi kommer att återbetala alla insatser som lades medan du var minderårig.
 8. Annullering av ett erbjudet spel

  Du kan annullera omatchade spel när som helst genom att antingen:

  1. begära att spelet avbryts i det relevanta avsnittet av den relevanta marknaden på vår webbplats; eller
  2. Genom att du instruerar en av Betfairs kundtjänstmedarbetare att avbryta det relevanta spelet.

  Avbrytningen av ett omatchat spel börjar gälla så fort vi skickat en bekräftelse på avbrytningen. I händelse av att avbrytningen inte tas emot och bearbetas i god tid, bekräftar du att ditt spel kan förbli aktivt och tillgängligt för godkännande.

  Du kanske inte kan avbryta ditt spel om din insats har delvis eller helt accepterat under intervallet mellan då du önskat få ditt spel avbrutet och vår bekräftelse av att spelet avbrutits. I det här fallet, kommer ditt ursprungliga spel, eller del därav, accepteras och spelet avslutas.

  När du ändrar ett omatchat spel, avbryter du i praktiken spelet och skickar ett nytt spel med den ändrade insatsen och/eller oddset.

  Vi avbryter alla spel som förblir omatchade vid den tidpunkt då vi stänger en marknad.

 9. Lägsta och högsta spelinsatser

  Beroende på vilken produkt eller marknad du spelar på, och beroende på valutan som du spelar i, finns det en lägsta insats som gäller. Dessa lägsta insatser kan komma att ändras och kan variera beroende på om du befinner dig på vår webbplats eller via telefonspeltjänst (TelBet). Du får inte lov att placera, eller försöka placera spel som ligger under gränsen för den lägsta tillåtna insatsen. Genom att göra det, kan det leda till att kontot stängs permanent.

  Din insatsgräns representeras av det lägsta av: (I) "Tillgängligt Saldo" som visas på ditt konto och (ii) din "exponeringsgräns" (som finns i avsnittet "Kontoöversikt" under "Mitt konto"). Men i händelse av att vi behandlar en vadslagningstransaktion för ett spel eller godkänner ett spel med insats som är utanför det tillämpliga tröskelvärden, kommer ett sådant spel stå kvar.

 10. Rättning av spel

  Med reservation för dessa allmänna villkor och eventuella tillämpliga specifika villkor avräknar vi marknader i enlighet med våra Regler för Spelbörsen och Regler för fasta odds. Vi förbehåller oss rätten att upphäva eller ändra rättningen om en marknad rättats på fel sätt. Detta kan leda till att ändringar görs i ditt konto som återspeglar ändringarna i rättningen av marknaden. Om du inte har tillräckligt mycket pengar på kontot kan vi begära att du sätter in pengar på kontot så att du inte längre är skyldig oss något.

  Vinster eller förluster på en marknad avrundas till de närmsta två decimalerna. Belopp som avslutas med 0,5 rundas av uppåt.

 11. Dra nytta av avrundning

  Du får inte placera, eller försöka placera spel med avsikt att dra nytta av Betfairs öresutjämning. Spel som syftar till att göra så avbryts automatiskt.

  Villkor som gäller oss

 12. Kommission- och betalningsstruktur

  Vi tar ut kommission, som beräknas med hänsyn till din nettovinst på en marknad. Dina insatser för placerade spel på spelbörsen är därför inte relevant vid uträkningen av kommissionen du betalar. Dessa insatser representerar inte ersättningen för tjänsterna i samband med Spelbörsen

  I särskilda fall kan även andra avgifter debiteras. Läs delen Betfairs avgifter i avsnittet Om Oss. Där finns detaljerad information om hur all kommission och avgifter beräknas.

  Vi förbehåller oss rätten att ändra vår policy enligt beskrivningen i Betfairs avgifter från tid till annan.

  Vi beräknar beloppen som du är skyldig oss och meddelar förvaltaren detta. Förvaltaren drar bort beloppen från ditt konto och betalar dem till oss i enlighet med förvaltningsavtalet.

  Belopp som du är skyldig oss avrundas till de närmsta två decimalerna. Belopp som avslutas med 0,5 rundas av uppåt.

 13. Händelser som vi inte rår över

  Utan att påverka våra skyldigheter som finns i olika lagar och författningar i de jurisdiktioner där vi är licensierade är vi inte ansvariga för några förluster eller skador som du kan lida på grund av force majeure, elavbrott, handelstvister eller tvister mellan arbetsmarknadens parter, nystiftade lagar, uraktlåtenhet eller försummelse å någon statsmakts eller myndighetens sida, hinder eller fel på någon telekommunikationstjänst eller någon annan försening eller något annat fel som orsakas av en tredje part eller på annat sätt bortom vår kontroll. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att avbryta eller tillfälligt stänga av våra tjänster utan att därmed åta oss någon ekonomisk förpliktelse.

  Vi har inget ansvar för att någon utrustning eller program slutar fungera, oavsett orsak, oavsett var sådan finns eller administreras och oavsett om sådan står under vår direkta kontroll eller inte, vilket kan hindra tjänsterna från att fungera, försvåra möjligheten att placera spel eller matcha spel eller hindra dig från att kontakta oss.

  Notera att om du placerar ett spel med avsikt att placera ett efterföljande spel för att minska risken du löper på grund av det första spelet (inklusive användning av Betfairs Cash Out-funktion), finns det aldrig någon garanti för att tjänsten är tillgänglig vid den tidpunkt då du vill placera det efterföljande spelet (detta gäller oavsett om orsaken till detta är bortom vår kontroll).

  Vi har inget ansvar för att en tredje part till vårt avtal inte fullgör sina åligganden.

 14. Skadeslöshet

  Du samtycker till att hålla oss och våra närstående bolag, partners, tjänstemän, ledning, agenter och anställda skadeslösa för alla krav, yrkanden, förluster eller krav som framställs av någon tredje part på grund av att du bryter mot det här avtalet (inklusive dokument som inlemmas genom referens) eller på grund av att du bryter mot någon lag eller en tredje parts rätt.

  Du tillstår att Betfair och dess partnerföretag bevarar information som rör din identitet, bland annat men inte begränsat till ditt namn, din adress och dina betalningsuppgifter. Du samtycker till att vi förlitar oss på denna information när vi ingår det här avtalet och du samtycker till att hålla oss skadeslösa för eventuella falsarier eller felaktiga uppgifter i den information du ger oss.

 15. Ansvarsbegränsning

  Vi undantar alla föreställningar och garantier vad gäller den nöjaktiga kvalitet och/eller lämpligheten för det avsedda syftet och/eller riktigheten och fullständigheten hos tjänsterna.

  Vi har inget ansvar gentemot dig för några förluster du kan göra till följd av missbruk av ditt lösenord eller, i fallet med telefontjänsten, ditt telefonkontonummer, och vi tar inget ansvar för obehörigt bruk, vare sig bedrägligt eller annat bruk.

  Vi och våra leverantörer tar under inga omständigheter ansvar för några förluster du kan komma att göra på grund av att du använder tjänsterna. Under inga omständigheter skall vårt ansvar enligt det här avtalet eller för avtalsbrott, åtalbar handling, sedvanerätt eller i andra avseenden överskrida din exponeringsgräns som anges i kontot. Vi har under inga omständigheter något ansvar för indirekta eller särskilda skador, följdskador, förlorade vinster (direkta eller indirekta) eller fördelen av ett spel som uppkommer genom avtalsbrott, underlåtenhet, skäligt åliggande (bland annat, för att undanröja eventuella tvivel, vad avser satsningar eller marknader som vi förklarar vara ogiltiga) eller annat ansvar ens om vi har blivit uppmärksammade på eller känner till (eller borde ha känt till) möjligheten av sådana skador eller förluster.

  Inget i detta avtal utesluter vårt ansvar vad avser dödsfall eller personskador som uppkommer på grund av vår eller vår personals, våra agenters eller våra underleverantörers underlåtenhet.

 16. Kvittningsrätt

  Vi kan när som helst, utan att meddela dig, instruera förvaltaren att kvitta en skuld till oss eller till våra kunder, däribland (utan begränsning) vad avser ett valfritt Betfairkonto i ditt namn eller ett konto som vi tror står under din kontroll:

  1. mot medel som står på ett annat Betfairkonto i ditt namn eller som vi tror står under din kontroll i enlighet med villkoren i förvaltningsavtalet; och eller
  2. mot alla skulder som vi fastställer att du har till oss i enlighet med dessa Villkor, samt (utan begränsning) i enlighet med Betfairs avgifter.
 17. Immateriell egendom

  The Sporting Exchange Limited (”TSEL”), en del av Betfairs företagsgrupp, äger:

  1. all upphovsrätt och alla relaterade rätter i och till vår webbplats, däribland och utan begränsning rättigheter till databaser och alla rättigheter till all prisinformation och relaterat innehåll på vår webbplats, förutom vissa rättigheter som tillhör tredje part (se nedan),
  2. alla varumärkesrättigheter, oavsett om varumärkena är registrerade eller inte, i och till BETFAIR och BETFAIR-logotypen, och
  3. domännamnet www.betfair.com, vilket är vår webbadress (”URL”).

  Följande använding av prisdata eller annan data eller innehåll från vår sida, eller via API eller annan Betfairdata från annan källa, ("Betfair Data") är strikt förbjudet utan skrivet godkännande TSEL:

  1. kommersiell användning och/eller
  2. all användning för att främja konkurrenter till Betfairs bolag, eller en anställd, konsult eller agent till konkurrenter ("Begränsad person"), är strikt förbjudet.

  Screen scraping, web scraping eller någon annan automatisk eller manuell insamling av Betfairs data, för kommersiell användning av någon person och/eller användning av en begränsad person, är uttryckligen förbjudet.

  Allt obehörigt bruk av någon av ovanstående rättigheter kan leda till åtal eller att någon annan åtgärd vidtas mot dig.

  Du tilldelar härmed TSEL fullständigt all upphovsrätt och annan immateriell egendomsrätt i hela världen i alla medier, oavsett om den nu är känd eller hädanefter uppkommer, under hela skyddstiden, inklusive nu gällande tilldelning av framtida upphovsrätt och alla andra rättigheter, till alla erbjudanden om satsningar eller satsningar som du gör på vår webbplats.

  Alla data som har licensierats till Betfair och/eller TSEL av tredje part tillhandshålls för bruk enbart på vår webbplats och får inte används i något kommersiellt syfte utan dessa tredje parters medgivande.

  VILLKOR SOM GÄLLER ANDRA TJÄNSTER

 18. Informationstjänster

  Betfair kan ibland ge dig tillgång till information och material av olika slag Detta kan innefatta formulärdata, resultat, videoströmmar, kommande händelser, tider och datum för evenemang, aktuell ställning, förfluten tid och annan information som rör ett sportevenemang. Sådan information kan levereras:

  1. Via vår webbplats (som inkluderar mikrowebbplatser och ingår i information om kapplöpningshästar och/eller resultattjänsten), telefonspelstjänsten, e-postmeddelanden eller andra kommunikationsformer; och/eller
  2. Via länkar till tredje parts webbplatser.

  Sådan information som beskrivs i dessa Villkor kollektivt som "Information".

  Informationen tillhandahålls av Betfair eller köps in från en tredje part. Även om viss information kan beskrivas som "live", eller det kan vara underförstått att sådan information är "live" ska du vara medveten om att uppgifterna kan vara föremål för en tidsfördröjning. Informationen kan också vara missvisande. Du bör även vara medveten om att andra Betfair-kunder kan få tillgång till bilder och/eller data som är snabbare och/eller mer korrekt än Information. Denna information ges i befintligt skick och fungerar endast som vägledande. I den mån lagen medger det ger Betfair inga som helst garantier, däribland men inte begränsat till att informationen är korrekt, av god kvalitet eller fullständig.

  Om du förlitar dig på uppgifterna när du placerar spel gör du det helt på egen risk. Betfair har inget ansvar för någon åtgärd du vidtar på grund av att du förlitar dig på någon av denna information eller för någon förlust eller skada som du lider på grund av att du har utnyttjat sådan information eller en tredje parts webbplats som Betfair länkar till.

  Eventuella länkar till tredje parts webbplatser utgör inte något godkännande från Betfair av eventuella produkter eller tjänster som finns på sådana webbplatser. Du använder sådana webbplatser på egen risk och Betfair har inget ansvar för innehållet på eller bruket av sådana webbplatser.

 19. Betfairs forum

  Från tid till annan kan Betfair ge dig tillgång till ett chattforum på nätet (”Betfairs forum”). Om du använder Betfairs forum samtycker du till att vara bunden av villkoren för Betfairs forum. I det här avtalet inlemmas villkoren för Betfairs forum genom hänvisning.

  Vi har inget ansvar inför dig för eventuella ärekränkande inlägg som du gör eller som har samband med dig. Du samtycker till att hålla Betfair skadeslöst vad gäller alla förluster som Betfair eller någon av Betfairs tillhöriga företag kan lida till följd av ett inlägg på Betfairs forum av dig.

  Du ger Betfair en oåterkallelig och evig licens att använda eller reproducera alla foruminlägg som du har gjort för valfritt syfte och i vilken jurisdiktion som helst.

  ALLMÄNNA VILLKOR

 20. Överlåtelse

  Du får inte överlåta någon del av det här avtalet utan Betfairs skriftliga tillstånd, men Betfair kan överlåta delar av eller hela det här avtalet till vilken tredje part som helst utan att meddela dig.

 21. Avskiljning

  Om någon av bestämmelserna i det här avtalet bedöms vara omöjlig att verkställa eller ogiltig av någon behörig myndighet, skall den aktuella bestämmelsen ändras så att den går att verkställa i enlighet med avsikten i ursprungstexten i hela den mån detta är tillåtet i tillämplig lag. Giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna i det här avtalet skall inte påverkas.

 22. Reglering av tvister

  Om en tvist uppstår mellan dig och oss samtycker vi till att följa metoden som beskrivs i policyn Reglering av tvister.

 23. Ändringar

  Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar på vår webbplats och i alla våra handledningar och all vår policy som finns på vår webbplats när som helst. Det gäller även det här avtalet . Du lyder under de guider, den policy, de villkor och de avtal som gällde vid den tidpunkt som dina satsningar matchades. Det är därför du som har ansvaret för att läsa handledningarna, policyn och det här avtalet från tid till annan för att kontrollera om du samtycker till dem, och ditt fortsatta bruk av tjänsterna tolkas som att du har godkänt eventuella ändringar som vi kan komma att göra.

 24. Meddelanden

  Kommunikation och meddelanden som du ska skicka till oss enligt det här avtalet (utöver utbytet av information som sker vid normalt bruk av webbplatsen) måste inlämnas till oss enligt beskrivningen i avsnittet Kontakta oss.

 25. Engelskspråkig version

  Det här avtalet har översatts till andra språk än engelska endast som en referens. Om det föreligger några skillnader mellan den engelska versionen av detta avtal och någon översatt version, skall den engelska versionen gälla.

 26. Hela avtalet

  Det här avtalet och de bestämmelser som kommer till uttryck i dem utgör hela och det enda avtalet mellan parterna vad avser dess innehåll, och bägge parterna bekräftar att de inte har förmåtts att godkänna det här avtalet med stöd av någon garanti (däribland någon garanti om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller oavbruten funktion), och inte heller har någon sådan garanti lämnats, med stöd av någon framställning, något uttalande, någon försäkran, någon överenskommelse, något avtal, något åtagande, någon ansvarsfriskrivning eller någon förbindelse av något som helst slag, förutom vad som har kommit till uttryck i det här avtalet och, i den utsträckning något sådant har skett, frånsäger sig parten villkorslöst och oåterkalleligen alla yrkanden, rättigheter eller ersättningar som den i annat fall skulle kunna ha haft angående detta.

 27. Ingen avsägelse

  Ingen underlåtenhet eller fördröjning av någon part att begagna sig av sin rätt enligt det här avtalet skall tolkas som en avsägelse av den, och inget enstaka eller partiellt bruk av en sådan rätt skall förhindra någon annan eller något utökat bruk av den eller någon annan rätt.

 28. Gällande lag och jurisdiktion

  Det här avtalet regleras av lagarna i och underställs jurisdiktionen i domstolarna i det land som anges i stycket ”Gällande lag och jurisdiktion” i de relevanta särskilda villkor som är tillämpliga på den aktuella vadslagningstransaktionen.

Avsnitt 2: Avsnitt 2: Särskilda villkor för kunder som spelar på Spelbörsen, förutom australasiatiska kunder

Kunder i Storbritannien: TSE (Gibraltar) LP ("Betfair") tillhandahåller en spelbörs där våra kunder som är registrerade i Storbritannien kan spela mot varandra ("Spelbörsen") på de olika marknaderna som finns tillgängliga på vår webbplats ("marknader").

Kunder utanför Storbritannien: Betfair International Plc ("Betfair") tillhandahåller en spelbörs där våra kunder som är registrerade i andra länder än Storbritannien kan spela mot varandra på marknaderna som finns tillgängliga på vår webbplats ("marknader").

Läs dessa särskilda villkor och de allmänna villkoren noga innan du erbjuder spel eller godtar spel på Spelbörsen.

Om du är kund registrerad i Storbritannien, och din speltransaktion täcks av dessa särskilda villkor, gäller hänvisningar till "Betfair", "vi", "oss" och/eller "vår" i dessa villkor och i de allmänna villkoren TSE Malta LP.

Om du är kund i något annat land än Storbritannien, och din speltransaktion täcks av dessa särskilda villkor, gäller hänvisningar till "Betfair", "vi", "oss" och/eller "vår" i dessa villkor och i de allmänna villkoren Betfair International Plc.

Genom att ingå vadslagningstransaktioner på Spelbörsen samtycker du till att vara bunden av dessa särskilda villkor och de allmänna villkoren (”avtalet”, med ett gemensamt namn).

Särskilda villkor som gäller ditt bruk av Spelbörsen

 1. Ditt uppförande

  Du måste alltid handla i god tro vad gäller motparterna till dina spel du placerar på Spelbörsen, och dessa motparter kan tvinga dig direkt att uppfylla dina förpliktelser. Du får i synnerhet inte satsa på Spelbörsen om du då begår ett brott mot någon idrottsregel, förordning eller uppförandekod som kan tänkas gälla dig.

 2. Sekretess

  Vi kan, efter eget godtycke, ge dig tillgång till information om en motpart till dina satsningar, men bara om vi tror att motparten har brutit mot sin plikt att handla i god tro. I detta syfte samtycker du uttryckligen till att dina personuppgifter lämnas ut i enlighet med dataskyddslagen från 1998 och andra tillämpliga lagar.

  Särskilda villkor för spel på Spelbörsen

 3. Driften av Spelbörsen

  Vi förbehåller oss rätten att vägra att lägga upp ditt spel på Spelbörsen utan föregående meddelande.

  Vi kan hindra dig från att använda våra program som är avsedda att automatiskt placera spel inom vissa parametrar (t.ex. att backa eller boka till ett visst odds: ”bots”) antingen i regel eller beträffande en särskild bot om vi tror att du har använt en bot:

  1. till förfång för vår affärsverksamhet,
  2. för att placera spel på eller manipulera en marknad som har till syfte eller effekt att negativt påverka Spelbörsens eller marknadens skick.

  Du får inte utse särskilda personer som motpart till något av dina spelerbjudanden.

  Vi garanterar inte att alla erbjudanden som anges vara utestående på vår webbplats (eller som av en av Betfairs telefonister har meddelats vara utestående) går att accepteras av dig. Ett spelerbjudande som visas på vår webbplats eller som en av Betfairs telefonister meddelar finns tillgängligt på Spelbörsen till ett specifikt odds eller pris kan helt eller delvis annulleras av en eller flera motparter innan ditt godkännande av erbjudandet behandlas på Spelbörsen (risken är särskilt stor om du använder telefonspelstjänsten, eftersom dina anvisningar måste läsas upp för dig innan de skickas iväg till Spelbörsen, vilket oundvikligen orsakar en liten fördröjning). I detta fall dras erbjudandet om spelet tillbaka innan ditt godkännande av erbjudandet bekräftas. Det misslyckade försöket att matcha spelet som erbjöds tidigare läggs emellertid upp som ett erbjudande till andra kunder.

 4. Korsmatchning

  Utöver att bara matcha back-spel mot boka-alternativ i samma urval, är det många marknader på Betfair som drar nytta av processen ”korsurvalsmatchning” och ”korsmarknadsmatchning”, som matchar spel med varandra (benämns kollektivt som korsmatchning):

  • Korsurvals-matchning: vid korsurvals-matchning kan det vara möjligt för en spelbegäran att matchas till ett bättre odds än vad som kan uppnås med endast back-spel och boka-alternativ i samma urval, genom att omatchad likviditet tas i beaktande för de återstående valen på en marknad.
  • Korsmarknadsmatchning: vissa val på en särskild marknad motsvarar en eller flera kombinationer av spel på andra marknader för samma evenemang (till exempel marknaderna Matchodds, Asiatiskt handikapp, Korrekt resultat och Totalt Antal Mål). Vid korsurvals-matchning kan vara möjligt för en spelbegäran att matchas till ett bättre odds än vad som kan uppnås med endast back-spel och boka-alternativ i samma urval, genom att omatchad likviditet tas i beaktande vid val på andra marknader för samma evenemang.

  Spel på Spelbörsen kan endast matchas mot specifika odds som finns på Betfairs oddsstege, undantaget spel placerade till Betfairs startpris (BSP). Det sker när ett back-spel matchas mot ett boka-alternativ eller när ett spel matchas genom korsmatchning. När ett spel matchas genom korsmatchning kommer kundens spel att matchas till det bästa oddset som finns tillgängligt enligt Betfairs oddsstege.

  Under vissa omständigheter kan det leda till att Betfair får något högre intäkter från korsmatchningsspelet, eftersom korsmatchningsprocessen endast kan matcha odds som återfinns på Betfairs oddsstege.

  Spel kommer endast att matchas genom korsmatchningsprocessen om det skulle ge ett bättre odds för kunden än vad det skulle göra om deras spel matchades mot ett motsatt spel på samma val.

  När ett omatchat spel för samma odds kan användas för att matcha inkommande spelbegäranden så matchas alltid spel i den ordningen de tas emot (dvs. enligt principen först till kvarn), oavsett om ett spel är matchat genom korsmatchning eller inte.

 5. Agera som motpart under vissa mycket begränsade förhållanden

  Utan hinder av något yttrande som motsäger dessa särskilda villkor eller de allmänna villkoren, kan vi under mycket begränsade omständigheter välja att agera som motpart när det gäller spel eller erbjudanden om spel. Om vi gör det vidtar vi alla rimliga åtgärder för att meddela dig detta.

 6. Våra uppgifter

  Kunder i Storbritannien: TSE (Gibraltar) LP är ett kommanditbolag registrerat i Gibraltar. Dess registrerade adress är 57/63 Line Wall Road, Gibraltar och dess postadress är Triq il-Kappillan Mifsud, St. Venera, Malta, SVR 1851.

  Kunder utanför Storbritannien: Betfair International Plc är ett aktiebolag som är registrerat i Malta med registreringsnummer C52779. Vår postadress är Triq il-Kappillan Mifsud, St Venera, Malta, SVR 1851.

  Betfair International Plc är licensierat och reglerat i Malta av Malta Gaming Authority (’MGA’). MGA är tillsynsmyndighet för alla former av spel på Malta. Mer information om MGA finns på adressen www.mga.org.mt.

 7. Gällande lag och jurisdiktion

  Vad gäller kunder registrerade i Storbritannien regleras detta avtal av lagstiftningen i England. Vad gäller kunder registrerade i andra länder än Storbritannien regleras detta avtal av lagstiftningen på Malta. I båda fallen underställer sig parterna härmed de engelska domstolarnas icke-exklusiva behörighet vad gäller eventuella tvister som uppkommer inom ramen för detta avtal.

  Tredje parts-bolag har inte förmågan att genomdriva någon del av detta avtal utom med avseende på motparternas rättigheter att fullfölja din plikt att handla i god tro direkt mot dig. Det här avtalet kan emellertid ändras när som helst utan medgivande från någon motpart till de spel som placeras via Spelbörsen.

  Dessa särskilda villkor har översatts till andra språk än engelska endast som en referens. Om det föreligger några skillnader mellan den engelska versionen av dessa särskilda villkor och någon översatt version, skall den engelska versionen gälla.

 8. Exceptionella omständigheter

  Även om avsikten är att Spelbörsen ska bedrivas med Betfair Gambling Commissions licens för kunder som är registrerade i Storbritannien och med Betfairs maltesiska licens för kunder som inte är registrerade i Storbritannien, förbehåller vi oss rätten att när som helst och utan begränsning, i katastrofåterställningssyfte:

  1. begära att ett annat företag i Betfair Group tillhandahåller spelfunktioner eller
  2. tilldela det här Avtalet till ett annat företag i Betfair Group, vilket i så fall skulle agera agent åt och tillhandahålla tjänster till oss för att säkerställa att Spelbörsen finns tillgänglig för dig, underställt dessa särskilda villkor och de allmänna villkoren.

Avsnitt 3 Särskilda villkor för australasiatiska kunder

Betfair Pty Limited tillhandahåller en spelbörs där våra kunder kan erbjuda spel och acceptera spelerbjudanden (”Spelbörsen”).

Läs dessa särskilda villkor och avsnittet Allmänna spelvillkor noga innan du spelar på Spelbörsen.

Om du och din vadslagningstransaktion täcks av dessa särskilda villkor gäller referenser till ”Betfair”, ”vi”, ”oss” och/eller ”vår” i dessa särskilda villkor och i de allmänna villkoren Betfair Pty Limited.

Genom att ingå vadslagningstransaktioner på Spelbörsen samtycker du till att vara bunden av dessa särskilda villkor och de allmänna villkoren (”avtalet”, med ett gemensamt namn).

Särskilda villkor som gäller ditt bruk av Spelbörsen

 1. Ditt uppförande

  Du måste alltid handla i god tro vad gäller motparterna till dina spel du placerar på Spelbörsen (inklusive Betfair), och dessa motparter kan tvinga dig direkt att uppfylla dina förpliktelser. Du får i synnerhet inte satsa på Spelbörsen om du då begår ett brott mot någon idrottsregel, förordning eller uppförandekod som kan tänkas gälla dig.

 2. Driften av Spelbörsen

  På Spelbörsen finns spelerbjudanden som förblir tillgängliga för godkännande av dig när som helst. Identiteten hos motparten beror på var du och andra relevanta kunder bor.

  Vi förbehåller oss rätten att vägra att lägga upp ditt spel på Spelbörsen utan föregående meddelande.

  Vi kan hindra dig från att använda våra program som är avsedda att automatiskt placera spel inom vissa parametrar (t.ex. att backa eller boka till ett visst odds: ”bots”) antingen i regel eller beträffande en särskild bot om vi tror att du har använt en bot:

  1. till förfång för vår affärsverksamhet,
  2. för att placera spel på eller manipulera en marknad som har till syfte eller effekt att negativt påverka Spelbörsens eller marknadens skick.

  Om vi gör det vidtar vi alla rimliga åtgärder för att meddela dig detta. Utöver den vanliga spelmatchningsprocessen, använder många marknader på Betfair en process som kallas korsurval-matchning ("korsmatchning") för att matcha spel. När en spelbegäran inte kan matchas av ett motsatt spel på samma val, kommer korsmatchning försöka att matcha spelbegäran med omatchad likviditeten på de återstående alternativen på marknaden.

  Vi garanterar inte att alla erbjudanden som anges vara utestående på vår webbplats (eller som av en av Betfairs telefonister har meddelats vara utestående) går att accepteras av dig. Ett spelerbjudande som visas på vår webbplats eller som en av Betfairs telefonister meddelar finns tillgängligt på Spelbörsen till ett specifikt odds eller pris kan helt eller delvis annulleras av en eller flera motparter innan ditt godkännande av erbjudandet behandlas på Spelbörsen (risken är särskilt stor om du använder telefonspelstjänsten, eftersom dina anvisningar måste läsas upp för dig innan de skickas iväg till Spelbörsen, vilket oundvikligen orsakar en liten fördröjning). I detta fall dras erbjudandet om spelet tillbaka innan ditt godkännande av erbjudandet bekräftas. Det misslyckade försöket att matcha spelet som erbjöds tidigare läggs emellertid upp som ett erbjudande till andra kunder.

  Vi tillåter endast dig att komma med ett erbjudande på Spelbörsen om du följer dessa villkor. Om vi tillåter dig att erbjuda ett spel och sedermera misstänker att du bryter eller har brutit mot det här avtalet när du inkom med erbjudandet, kan vi efter eget godtycke ta bort erbjudandet från Spelbörsen, annullera alla utestående spel på kontot och avsluta kontot.

  Där du både backar och bokar ett spel på samma val, till samma odds, och ditt back-spel matchas mot ditt bokningsspel, ogiltigförklarar Betfair spelen och ingen omsättningstransaktion kommer att uppstå.

  Där du både backar och bokar ett spel på samma val, till samma odds, och båda spelen matchas mot andra kunder, ogiltigförklarar Betfair spelen och ingen omsättningstransaktion kommer att uppstå. Under dessa omständigheter kommer Betfair att matcha ihop de utestående spelerbjudanden som gjorts av andra kunder.

 3. Dina spelerbjudanden

  Betfair agerar som motpart: Där ditt erbjudande för ett spel matchas av Betfair i sin helhet, eller delar av, mot moterbjudandet från en annan australasiatisk kund, kommer ditt erbjudande, eller en del därav, i den utsträckning som bara en del av det matchas mot en annan australasiatisk kund, kommer att accepteras av Betfair som motpart i enlighet med detta avtal.

  Betfair agerar som facilitator: Där ditt erbjudande för ett spel har matchats i sin helhet eller delvis mot moterbjudandet från någon annan kund (dvs. annan än en australasiatisk kund), kommer ditt erbjudande, eller en del därav, i den utsträckning som bara en del av det matchas mot kunden, kommer att accepteras av den andra parten i enlighet med detta avtal. Under dessa omständigheter, agerar Betfair enbart som mötesledare och inte som motpart.

  Där Betfair fungerar som motpart:

  1. I vissa mycket begränsade fall kan vi välja att utse en eller flera av våra partners eller samriskföretag att godkänna dina spelerbjudanden och agera huvudmotpart helt eller delvis i enlighet med det här avtalet.
  2. Alla spelerbjudanden du gör kan godkännas av oss som huvudmotpart helt eller delvis i enlighet med dessa villkor. Vi godkänner bara ditt spelerbjudande i den mån det exakt kan motsvara risken för oss av att acceptera ditt erbjudande via en eller flera andra kunder som använder våra tjänster samtidigt som accepterar ett erbjudande av oss med samma villkor.
  3. Du spelar mot oss, inte mot de andra kunderna som använder vår tjänst. Vi lägger upp informationen om ditt erbjudande till oss på Spelbörsen. Ett erbjudande som läggs upp på Spelbörsen utgör även ett erbjudande från oss till var och en av våra andra kunder. De kan acceptera det i enlighet med de villkor som gäller den kunden. Du erbjuder dig att placera ett spel till det odds eller pris du har valt eller till ett bättre odds eller bättre pris, som kan vara högre eller lägre beroende på om du backar, bokar, säljer eller köper ett resultat, utan att öka din exponering, om det är till din fördel.
  4. Ett erbjudande om ett spel som du gör på Spelbörsen förblir möjligt att godkänna av oss om du inte drar tillbaka det på lämpligt sätt i enlighet med stycke 8 nedan.
  5. Ditt spelerbjudande kan läggas upp på Spelbörsen enskilt eller i kombination med andra spelerbjudanden om spelen är på samma marknad.
 4. Våra uppgifter

  Betfair Pty Limited ("Betfair Australia") är ett aktiebolag registrerat i Victoria med registrerade kontor på Darwin Racecourse, Dick Ward Drive, Fannie Bay, Northern Territory 0820 (ACN 110 084 985). Företaget är licensierat i Northern Territory i Australien.

  Betfair har licens att bedriva Spelbörsen enligt australisk lag. Börsen kan när som helst bedrivas enligt en licens som innehas av ett annat företag som är kopplat till Betfair, och om så är fallet kan Betfair överföra det här avtalet till detta företag.

  Även om avsikten är att Spelbörsen ska bedrivas med Betfairs befintliga licens förbehåller vi oss rätten att överföra börsen till en annan jurisdiktion när som helst, däribland, utan begränsning, i katastrofåterställningssyfte. I detta fall kommer ett annat företag i en annan jurisdiktion att agera agent åt och tillhandahålla Betfair med tjänster för att se till att börsen är tillgänglig för dig, underställt dessa särskilda villkor och de allmänna villkoren.

 5. Sekretess

  Vi kan, efter eget godtycke, ge dig tillgång till information om en motpart till dina satsningar, men bara om vi tror att motparten har brutit mot sin plikt att handla i god tro. I detta syfte samtycker du uttryckligen till att dina personuppgifter lämnas ut i enlighet med dataskyddslagen från 1998 och andra tillämpliga lagar.

 6. Avslöjanden

  Betfair garanterar full betalning av alla matchade spel, där dessa spel eller del därav matchas av Betfair agerar som mötesledare eller en mellanhand. Där kunden inte uppfyller sina skyldigheter, avräknar Betfair spelen till fullo.

  Det finns inget utgångsdatum på anläggningen där kunderna sätter in pengar på sina konton.

GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Det här avtalet regleras av lagarna i staten Tasmanien i Australien och parterna underställer sig härmed de australiensiska domstolarnas exklusiva behörighet.

Dessa särskilda villkor har översatts till andra språk än engelska endast som en referens. Om det föreligger några skillnader mellan den engelska versionen av dessa särskilda villkor och någon översatt version, skall den engelska versionen gälla.

Avsnitt 4 SÄRSKILDA VILLKOR FÖR KUNDER SOM SPELAR MULTIPELSPEL

PPB Counterparty Services Limited gör att du kan erbjuda oss Multipelspel på vår webbplats (”webbplatstjänsten”). Vi kan men behöver inte godkänna dem.

Läs dessa särskilda villkor och de allmänna villkoren noga innan du ger några erbjudanden om multipelspel på vår webbplats.

Om du och din vadslagningstransaktion täcks av dessa särskilda villkor gäller referenser till ”Betfair”, ”vi”, ”oss” och/eller ”vår” i dessa särskilda villkor och i de allmänna villkoren PPB Counterparty Services Limited.

Genom att ingå vadslagningstransaktioner på vår webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa särskilda villkor och de allmänna villkoren (”avtalet”, med ett gemensamt namn).

Särskilda villkor som gäller Multipelspel

 1. Placera spel

  När du placerar ett spel, spelar du mot Betfair och inte mot andra kunder som använder vår webbplats.

  Alla spelerbjudanden du gör kan godkännas med Betfair som huvudmotpart helt eller delvis i enlighet med dessa villkor.

  När Betfair har antagit erbjudandet tillåts du inte ändra spelets villkor eller att annullera eller upphäva spelet. När Betfair har antagit ett erbjudande går spelet inte att ändra.

  Utan hinder av något yttrande som motsäger detta i det här avtalet kan vi under vissa mycket begränsade omständigheter välja att utse en eller flera av våra partner eller samriskföretag att anta dina spelerbjudanden. Om vi gör det vidtar vi alla rimliga åtgärder för att meddela dig detta.

 2. Rättning av spel

  Vi har inget ansvar för rättningen av några spel om vi av någon anledning inte behandlar några instruktioner i god tid.

 3. Våra uppgifter

  PPB Counterparty Services Limited (”PCSL”) är ett aktiebolag som är registrerat på Malta med registreringsnumret C 40083. Vår postadress är Triq il-Kappillan Mifsud, St Venera, Malta, SVR 1851.

  PCSL är licensierad och reglerad på Malta av Malta Gaming Authority (”MGA”), Malta. Licensnummer: MGA/CL2/294/2006 (utfärdat den 12 mars 2008). MGA är tillsynsmyndighet för alla former av spel på Malta. Mer information om MGA finns på adressen www.mga.org.mt.

  Även om avsikten är att webbplatstjänsten ska bedrivas med PCSL:s befintliga licens förbehåller vi oss rätten att överföra webbplatstjänsten till en annan jurisdiktion när som helst, däribland, utan begränsning, i katastrofåterställningssyfte. I detta fall kommer ett annat företag i en annan jurisdiktion att agera agent åt och tillhandahålla PCSL med tjänster för att se till att webbplatstjänsten är tillgänglig för dig, underställt dessa specifika villkor och de allmänna villkoren.

 4. Gällande lag och jurisdiktion

  Vad gäller kunder registrerade i Storbritannien regleras detta avtal av lagstiftningen i England. Vad gäller kunder registrerade i andra länder än Storbritannien regleras detta avtal av lagstiftningen på Malta. I båda fallen underställer sig parterna härmed de engelska domstolarnas icke-exklusiva behörighet vad gäller eventuella tvister som uppkommer inom ramen för detta avtal.

 5. Engelskspråkig version

  Det här avtalet har översatts till andra språk än engelska endast som en referens. Om det föreligger några skillnader mellan den engelska versionen av detta avtal och någon översatt version, skall den engelska versionen gälla.

Avsnitt 5 SÄRSKILDA VILLKOR FÖR KUNDER SOM SPELAR MULTIPELSPEL

Betfair Games Limited ger dig möjlighet att spela på toto på vår webbplats (”webbplatstjänsten”). Av Toto kommer du att anses ha registrerats med PPB Games Limited. Australasiatiska kunder kommer inte att kunna spela på toto.

Läs dessa särskilda villkor och de allmänna villkoren noga innan du spelar på toto på vår webbplats.

Om du och din vadslagningstransaktion täcks av dessa särskilda villkor gäller referenser till "Betfair", "vi", "oss" och/eller "vår" i dessa särskilda villkor och i de allmänna villkoren PPB Games Limited.

Genom att ingå vadslagningstransaktioner på vår webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa särskilda villkor och de allmänna villkoren (”avtalet”, med ett gemensamt namn).

Särskilda villkor som gäller totospel

 1. Motpart för dina totespel

  När du spelar på toto spelar du med Betfair som motpart.

  Alla spelerbjudanden du gör kan godkännas av Betfair som huvudmotpart helt eller delvis i enlighet med det här avtalet.

  Utan hinder av något yttrande som motsäger detta i det här avtalet kan vi under vissa mycket begränsade omständigheter välja att utse en eller flera av våra partner eller samriskföretag att anta dina satsningserbjudanden.

 2. Placera totespel

  När du skickat dina totespel till Betfair, kommer vi dra insatsen från ditt Betfairkonto och vi kommer sedan försöka hitta ett likande spel i totepoolen (”Motsvarande spel”). När vi försöker hitta ett motsvarande spel kommer ditt spel vara "avvaktande" och du kommer inte kunna ändra vilkoren för det spelet eller avbryta, ta tillbaka spelet. Observera att insatsen som tas från ditt Betfairkonto inte är en bekräftelse på att totespelet är godkänt.

  Det motsvarande spelet kommer vanligtvis placeras inom några sekunder. När det motsvarande spelet är placerat, kommer totespelkupongen visa statusen "Spel placerat". Det är endast när statusen för spelet är bekräftat som "Spel placerat", som du vet att spelet är godkänt av Betfair.

  I fall Betfair av någon anledning (gäller även vid fel i Betfairs system) inte lyckas placera det motsvarande spelet i gällande totepool, kommer ditt totespel misslyckas, och ditt spel kommer inte godkännas av Betfair och inte räknas som placerat spel. Godkännandet av ditt totespel beror alltsÅ helt på att Betfair lyckas placera det motsvarande spelet i totepoolen. Betfair har ingen skyldighet (även för pengar du skulle vunnit) om spelet inte går att placera eller, av någon annan anledning, misslyckas att placera det motsvarande spelet.

  Se paragraf 3 nedan för hur du kontrollerar statusen för ditt totespel. Observera att, såvida inte totespelkupongen uppdateras efter du har placerat ditt totespel genom att visa "Spel placerat", bör du kontrollera statusen av ditt spel under "Mitt konto" för att se om spelet har blivit placerat.

 3. Kontrollera statusen på ditt totespel

  För att kontrollera om ditt spel har placeras, rekommenderar vi dig att gå till "Mina spel" under fliken "Mitt konto", klicka på knappen "Totespel" och se kolumnen "Status" och försäkra dig om att det visar "Spel placerat" brevid totespelet i fråga. Om statuskolumnen visar "Spel inte placerat" betyder det att vi inte har lyckats placerat det motsvarande spelet i gällande totepool och ditt totespel har inte godkänts av Betfair. Om statuskolumnen visar "Spel avvaktande" betyder det att vi fortfarnade försöker placera spelet i gällande totepool och du bör fortsätta kontrollera om det senaste spelet är placerat eller inte.

 4. Fullständiga villkor för tote-spel i Storbritannien och Hong Kong

  Alla tote-spel på brittiska lopp på Betfair.com placeras i de relevanta Totepool-marknaderna och bidrar till den kollektiva pottens likviditet och de slutliga resultatutdelningarna. Fullständiga villkor för Totepool-spel, inklusive pottavdrag och beräkning av utdelningar hittar du här.

  Alla tote-spel på Hong Kong-lopp på Betfair.com placeras i de relevanta Hong Kong-marknaderna och bidrar till den kollektiva pottens likviditet och de slutliga resultatutdelningarna. Fullständiga villkor för tote-spel i Hong Kong, inklusive pottavdrag och beräkning av utdelningar hittar du här.

 5. Våra uppgifter

  PPB Games Limited (”PGL”) är ett aktiebolag som är registrerat på Malta med registreringsnumret C 36293. Vår postadress är Triq il-Kappillan Mifsud, St Venera, Malta, SVR 1851.

  PGL är licensierad och reglerad på Malta av Malta Gaming Authority (”MGA”). MGA är tillsynsmyndighet för alla former av spel på Malta. Mer information om MGA finns på adressen www.mga.org.mt.

  Även om avsikten är att webbplatstjänsten ska bedrivas med PGL:s befintliga licens förbehåller vi oss rätten att överföra webbplatstjänsten till en annan jurisdiktion när som helst, däribland, utan begränsning, i katastrofåterställningssyfte. I detta fall kommer ett annat företag i en annan jurisdiktion att agera agent åt och tillhandahålla PGL med tjänster för att se till att webbplatstjänsten är tillgänglig för dig, underställt dessa specifika villkor och de allmänna villkoren.

 6. Gällande lag och jurisdiktion

  Vad gäller kunder registrerade i Storbritannien regleras detta avtal av lagstiftningen i England. Vad gäller kunder registrerade i andra länder än Storbritannien regleras detta avtal av lagstiftningen på Malta. I båda fallen underställer sig parterna härmed de engelska domstolarnas icke-exklusiva behörighet vad gäller eventuella tvister som uppkommer inom ramen för detta avtal.

 7. Engelskspråkig version

  Det här avtalet har översatts till andra språk än engelska endast som en referens. Om det föreligger några skillnader mellan den engelska versionen av detta avtal och någon översatt version, skall den engelska versionen gälla.

Del D - Betfairs användningsvillkor

Betfairs företagsgrupp innehar flera spellicenser som gör att vi kan erbjuda ett brett sortiment av spelprodukter och speltjänster till kunder i hela världen på ett rättvist och reglerat sätt.

Den typ av spel du är intresserad av bestämmer vilket av företagen i Betfair-gruppen som tillhandahåller plattformen och, i tillämpliga fall, programvaran som behövs för att spela spelet.

Läs dessa användningsvillkor (”villkor”) noga innan du spelar eller placerar några spel på betfair.com (”spelen”).

Om du vill spela om riktiga pengar måste du öppna ett konto. Australasiatiska kunder kommer inte att kunna spela spelen.

Läs även vår Sekretesspolicy, Cookiepolicy, Tvistlösningspolicy, Förvaltningavtal och Betfairs avgifter som inlemmas i dessa villkor genom hänvisning. Om dessa villkor och något av dokumenten som anges ovan motsäger varandra är det dessa villkor som gäller.

GENOM ATT SPELA NÅGOT AV SPELEN SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV FÖLJANDE VILLKOR.

Hänvisningar i dessa villkor till ”vi”, ”oss” eller ”Betfair” betyder det företag i Betfair-gruppen som tillhandahåller dig plattformen som krävs för att spela det aktuella spelet i enlighet med de särskilda villkoren som finns i slutet av dessa villkor.

Villkor som gäller spel på vår webbplats

 1. Licens att använda webbplatsen

  Betfair ger dig en begränsad licens att tillgå webbplatsen under förutsättning att du följer dessa villkor.

  Tillgängligheten av spelen på vår webbplats utgör inget erbjudande eller en inbjudan från Betfair att använda webbplatsen på en plats där sådant bruk är olagligt. Vi förbehåller oss rätten att försöka hindra dig från att spela spelen om du befinner dig i en jurisdiktion där det är olagligt att spela spelen, t.ex. i USA.

  Ditt bruk av webbplatsen innebär inte att du har någon rätt till materialet och motsvarande immateriella egendomsrätter som ingår på webbplatsen. Du samtycker till att inte övervaka, använda eller kopiera våra webbsidor eller något av vårt webbinnehåll. Du får inte försöka hacka, göra obehöriga ändringar av eller införa något slags skadlig kod på webbplatsen på något vis.

 2. Licens för att använda programvaran

  Betfair ger dig en begränsad rätt att hämta (om det är nödvändigt) och använda programvaran för spelet som du vill spela (”programvaran”) under förutsättning att du följer dessa villkor.

  Du får bara använda programvaran för att spela spelen i enlighet med dessa villkor. Om du blir uppmärksam på att programvaran används på ett sätt som inte är tillåtet enligt dessa villkor måste du omedelbart meddela Betfair.

  Du får inte (a) rekonstruera eller dekompilera (vare sig helt eller delvis) programvaran eller (b) kopiera, ändra, reproducera, överföra eller distribuera programvaran eller hela webbplatsen eller delar av den eller något material eller någon information på webbplatsen. Allt obehörigt bruk och all kopiering kan lagsökas.

  Du samtycker till att du inte får använda programvaran för något olagligt ändamål eller i syfte att skicka eller överföra några data eller annat material:

  1. på ett sätt som utgör ett brott mot eller intrång i en tredje parts rätt (däribland men inte begränsat till immateriella egendomsrätter),
  2. som har skadliga eller destruktiva eller skadevållande egenskaper,
  3. som kan utgöra någon form av hemligt samförstånd, eller
  4. som kan förmodas orsaka skada på en tredje parts datorsystem, nätverk eller utrustning.

  Betfair lanserar från tid till annan uppgraderade versioner av programvaran och gör sådana uppgraderade versioner tillgängliga för dig. Alla sådana uppgraderingar skall anses vara programvaran för dessa villkors syften.

 3. Bruk av vår webbplats

  Du kan bara spela om pengar om du är:

  1. 18 år eller äldre, och
  2. Har uppnått den ålder då du har åldern inne att spela spelen i vilket land du än ansluter till webbplatsen från.

  Det är du som har ansvaret för att kontrollera att du får spela om pengar i det land varifrån du ansluter till webbplatsen. Om du inte är berättigad till detta förbehåller sig Betfair rätten att:

  1. omedelbart hindra dig från att spela och/eller instruera förvaltaren att hindra dig från att ta ut några pengar från eller använda ditt konto enligt villkoren i förvaltningsavtalet,
  2. meddela förvaltaren att alla vinster som har uppkommit och som kvarstår på kontot eller som på annat vis ska krediteras till ditt konto ska överföras till oss i enlighet med villkoren i förvaltningsavtalet och handskas med dem enligt anvisningarna från behöriga myndigheter,
  3. kräva att du till Betfair eller enligt Betfairs anvisningar betalar tillbaka eventuella vinster du och/eller någon som handlar å dina vägnar redan har fått, och
  4. anmäla dig till de behöriga myndigheterna.

  Du förstår att du kan förlora pengar när du spelar och godkänner att du bär hela ansvaret för alla sådana förluster. Du godkänner att du under inga omständigheter från oss kan få tillbaka något belopp som du har satsat och förlorat.

 4. Dina framställningar

  Såsom vederlag för att vi tillåter dig spela spelen framställer du (och tillstår att vi förlitar oss på dessa framställningar) följande:

  1. Du deltar i spelen för egen skull och inte yrkesmässigt,
  2. Du bär hela ansvaret för att spara information om, rapportera, betala och redovisa alla skatter och andra avgifter som kan behöva betalas för eventuella vinster till relevanta myndigheter eller skattemyndigheter,
  3. Du är ensamt ansvarig för att införskaffa och underhålla den datorutrustning och de telekommunikationsnätverk och Internetanslutningar och alla övriga medgivanden och tillstånd som du behöver för att använda vår webbplats,
  4. Du förstår helt och fullt de metoder, regler och procedurer som gäller spelen och ber om råd eller hjälp när du använder vår webbplats när och om så är lämpligt,
  5. Genom att ta emot någon vinst samtycker du till att Betfair får använda ditt namn i marknadsföring utan att du får någon ytterligare kompensation, förutom då detta är förbjudet i lag,
  6. Du satsar på spelen genom de olika användargränssnitt som finns på vår webbplats och försöker inte satsa på något annat sätt, däribland genom att använda en ”robotspelare”. Använding av program utformade att automatiskt placera spel efter utvalda parametrar (t.ex. "robotspelare") är inte tillåtet på något spel (inkl. Poker, Casino, Arcade, Exchange Games eller andra spel) på någon del av vår sida;
  7. Du väljer inte ett spelarsmeknamn och/eller alias som är ärekränkande, stötande, pornografiskt eller på något annat vis är avsett att efterlikna en riktig person eller ett varumärke. Betfair förbehåller sig rätten att ändra ditt smeknamn och/eller alias efter eget godtycke om vi tror att du har brutit mot detta,
  8. Du kommer inte att säga något anstötligt, använda anstötligt eller pornografiskt material eller komma med ärekränkande eller provocerande uttalanden i någon chatt eller något forum som vi tillhandahåller, och du samtycker till att eventuella inlägg du gör kan skickas vidare till berörda myndigheter om vi anser att de är olämpliga,
  9. Du får inte dölja eller göra något för att ändra IP-adressen för den dator som du använder för att ansluta till webbplatsen eller vidta andra åtgärder för att hindra oss från att identifiera den IP-adress som datorn har som du använder när du besöker webbplatsen, och
  10. Du godkänner och följer spelens regler – som anges på vår webbplats – och eventuella regler och villkor som gäller någon kampanj eller något lojalitetssystem som du deltar i. De senare kan förklaras på vår webbplats från tid till annan.
 5. Sekretess

  All information du skickar oss behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy.

  Du ger oss tillstånd att när som helst använda vilka medel vi än anser vara nödvändiga för att verifiera din identitet och kreditvärdighet hos utomstående informationsgivare.

  Du samtycker till att hålla oss skadeslösa vad avser avslöjandet av personliga (eller andra) uppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy och/eller dessa villkor.

  VILLKOR SOM GÄLLER DITT BRUK AV VÅR WEBBPLATS

 6. Uppsägning, avslut, tillfällig avstängning och överträdelse

  Vi kan begränsa din tillgång till webbplatsen, hindra dig från att delta i något och/eller alla spel, frysa dina marker, hindra dig från att sitta med och/eller förbjuda spelare från att delta i ett visst spel (vilket även omfattar att förbjuda två eller flera spelare från att spela tillsammans i samma spel), neka eller begränsa en insats du gör, instruera förvaltaren att inte betala ut din vinst i enlighet med villkoren i förvaltningsavtalet och tillfälligt eller permanent stänga ditt konto efter eget godtycke och utan orsak när som helst, däribland, utan begränsning, om:

  1. ett tekniskt fel uppstår,
  2. vi anser att du har brutit mot något av dessa villkor,
  3. du försöker manipulera eller skaffa dig information om programvarukoden eller har ingått en hemlig överenskommelse,
  4. du manipulerar eller försöker manipulera programvaran på något sätt,
  5. du begår en lagöverträdelse, t.ex. genom att försöka komma åt spel från en jurisdiktion där det är ett lagbrott att spela spelen,
  6. du publicerar ärekränkande, kränkande, rasistiska, skadliga eller oanständiga meddelanden eller material, eller
  7. vi misstänker att du kan ha svårt att få kredit.

  Villkor som gäller oss

 7. Ändringar av spelen

  Betfair kan efter eget godtycke ändra eller dra tillbaka ett visst spel eller delar av det och kan lägga till andra spel när som helst. Vi kan dessutom ändra priser, inslag, specifikationer, förmågor, funktioner och/eller andra egenskaper som spelen har när som helst.

 8. Händelser som vi inte rår över

  Vi har inget ansvar för någon förlust eller skada som du kan lida på grund av någon force majeure-händelse. I dessa villkor innebär ”force majeure” en händelse som vi inte rimligen kan rå för och som påverkar vår förmåga att uppfylla något av våra åligganden enligt dessa villkor.

 9. Fel och försummelser

  Om det föreligger någon diskrepans mellan spelresultatet på din dator och resultatet på vår server är det resultatet på vår server som skall gälla och vara bindande. Om det är någon skillnad mellan beloppet som visas på din skärm och saldot på ditt konto, kommer saldot på Betfairs server räknas som det riktiga kontosaldot och kommer bli slutgiltigt och bindande. Om du felaktigt tilldelas vinster som resultat av (a) mänskliga fel; (b) en bugg, defekt eller fel i programvaran; eller (c) fel i spelprodukten eller programvaran enligt regler i gällande spel, har Betfair ingen skyldighet att betala ut vinster och du godkänner att återbetala vinster som utbetalts till dig som resultat av sådant misstag eller fel.

  Om du oriktigt tilldelas vinster som ett resultat av (a) något mänskligt fel; (b) eventuella fel, defekt eller buggar i Programvaran; eller (c) misslyckande av relevanta spel produkter eller programvaror att fungera i enlighet med reglerna i den relevanta spelet, och Betfair är inte skyldigt att betala några sådana vinster och du samtycker till att återbetala eventuella sådana vinster som har betalats ut till dig som ett resultat av sådant fel eller misstag.

  Betfair, licenstagare, distributörer, dotterbolag, affiliates och alla dess tjänstemän, direktörer och anställda kommer inte stå skyldiga för förlust eller skada som orsakats av störningar eller missbrukande av information skickad över internet.

 10. Skadeslöshet

  Du samtycker till att hålla oss och våra närstående bolag, partner, tjänstemän, ledning, agenter och anställda skadeslösa för alla krav, yrkanden, förluster eller krav som framställs av någon tredje part på grund av att du bryter mot de här villkoren eller något av dem (vari inräknas dokument som inlemmas genom referens) eller på grund av att du bryter mot någon lag eller en tredje parts rätt.

 11. Ansvarsbegränsning

  Programvaran tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, däribland underförstådda garantier om säljbarhet, nöjaktig kvalitet, lämplighet för ett viss syfte eller icke-intrång i tredje parts rätt. Betfair garanterar inte att spelen eller programvaran uppfyller dina krav, går att använda utan avbrott, är fria från fel eller säkra eller att eventuella defekter går att korrigera eller kommer att korrigeras. Du bär risken för bruket av, kvaliteten på och resultatet av spelen och programvaran. Dessutom har de säkerhetsmekanismer som används på vår webbplats eller i programvaran ofrånkomliga begränsningar, och du måste avgöra om de uppfyller dina krav.

  Betfairs maximala ansvar gentemot dig eller mot en tredje part som uppstår på grund av dessa villkor eller på grund av att du använder webbplatsen eller programvaran, oavsett om det gäller avtalsbrott, åtalbar handling, skäligt åliggande eller annat, är begränsat till det belopp du betalar oss när du spelade spelen. Inget i dessa villkor skall begränsa Betfairs ansvar för dödsfall eller personskador som orsakas av vår underlåtenhet.

  Under inga omständigheter kan Betfair, dess licenstagare, distributörer, moderföretag, dotterbolag, partners och alla dess tjänstemän, direktörer, anställda eller någon annan som är inblandad i att skapa, framställa eller leverera spelen eller programvaran, hållas ansvariga för några som helst skador eller förluster av något slag, inklusive, utan några begränsningar, särskilda skador, indirekta skador, följdskador, oförutsedda eller straffbara skador, som uppstår av eller i samband med dessa villkor eller användning eller resultatet av spelen eller programvaran. Den här varningen och begränsningen gäller oavsett orsaken till eller arten av förlusterna eller skador, inklusive, utan några begränsningar, förlorade intäkter eller vinster (direkta eller indirekta), avbrott, förlust av data, felaktiga resultat eller förseningar, hur de än uppkommer och oavsett ansvarsteori, även om Betfair har fått förvarning om möjligheten av sådana skador.

  Alla tillåtliga yrkanden, om några, som du kan anföra mot Betfair måste inkomma senast sextio dagar efter händelsen som ger upphov till yrkandet, och du frånsäger dig härmed all rätt att göra något yrkande om det inte har skett inom denna period.

  Om du använder någon utrustning, någon programvara eller några tjänster från tredje part (”tredje parts varor/tjänster” med ett gemensamt namn) i samband med att du använder vår webbplats eller vårt program, löper du hela risken vad gäller kvaliteten på och resultatet från den tredje partens varor/tjänster. Om sådana varor/tjänster från tredje part visar sig ha defekter får du själv uppbära kostnaden för alla nödvändiga reparationer eller korrigeringar.

  Betfair, företagets licenstagare, distributörer, moderföretag, dotterbolag, samarbetspartner eller tjänstemän, ledning och personal eller någon annan som är inblandad i att skapa, framställa eller leverera spelen eller programvaran skall under inga omständigheter ha något ansvar för några skador som kan orsakas av uppsnappandet eller missbruket av någon information som överförs via Internet.

  Inget i dessa villkor skall begränsa Betfairs ansvar för dödsfall eller personskador eller för bedrägliga framställningar.

 12. Kvittningsrätt

  Vi kan när som helst, utan att meddela dig, instruera förvaltaren att kvitta en skuld till oss eller till våra kunder, däribland (utan begränsning) vad avser ett valfritt Betfair-konto i ditt namn eller ett konto som vi tror står under din kontroll mot medel som står på ett annat Betfair-konto i ditt namn eller som vi tror står under din kontroll i enlighet med villkoren i förvaltningsavtalet.

 13. Immateriell egendom

  The Sporting Exchange Limited (”TSEL”), en del av Betfairs företagsgrupp, äger:

  1. all upphovsrätt och tillhöriga rättigheter i och på vår webbplats, däribland, utan begränsning, rätt till databaser,
  2. alla varumärkesrättigheter, oavsett om varumärkena är registrerade eller inte, i och till BETFAIR och BETFAIR-logotypen,
  3. domännamnet www.betfair.com, vilket är vår webbadress (”URL”), och
  4. patent som innehas av Betfairs företagsgrupp.

  Allt obehörigt bruk av någon av dessa rättigheter kan leda till åtal eller att någon annan åtgärd vidtas mot dig.

  Du tilldelar härmed TSEL fullständigt all upphovsrätt och annan immateriell egendomsrätt i hela världen i alla medier, oavsett om den nu är känd eller hädanefter uppkommer, under hela skyddstiden, inklusive nu gällande tilldelning av framtida upphovsrätt och alla andra rättigheter, till alla vad, chattinlägg, spel och allt annat samspel som du deltar i medan du spelar spelen.

  VILLKOR SOM GÄLLER ANDRA TJÄNSTER

 14. Informationstjänster

  Från tid till annan kan Betfair ge dig tillgång till olika uppgifter och material via vår webbplats (vilket även innefattar mikrowebbplatser och videomaterial), e-postmeddelanden eller andra meddelanden. Dessutom kan Betfair ge dig länkar till tredje parts webbplatser där det kan finnas information.

  Denna information ges i befintligt skick och är endast rådgivande. Använder du sådan information gör du det på egen risk. I den mån lagen medger det ger Betfair inga som helst garantier, däribland men inte begränsat till att informationen är korrekt, av god kvalitet eller fullständig.

  Betfair har inget ansvar för någon åtgärd du vidtar på grund av att du förlitar dig på någon av denna information eller för någon förlust eller skada som du lider på grund av att du har utnyttjat sådan information eller en tredje parts webbplats som Betfair länkar till.

  Eventuella länkar till tredje parts webbplatser utgör inte något godkännande från Betfair av eventuella produkter eller tjänster som finns på sådana webbplatser. Du använder sådana webbplatser på egen risk och Betfair har inget ansvar för innehållet på eller bruket av sådana webbplatser.

 15. Betfairs forum

  Från tid till annan kan Betfair ge dig tillgång till ett chattforum på nätet (”Betfairs forum”). Om du använder Betfairs forum samtycker du till att vara bunden av villkoren för Betfairs forum. I dessa villkor inlemmas villkoren för Betfairs forum genom hänvisning.

  Vi har inget ansvar inför dig för eventuella ärekränkande inlägg som du gör eller som har samband med dig. Du samtycker till att hålla Betfair skadeslöst vad gäller alla förluster som Betfair eller någon av Betfairs tillhöriga företag kan lida till följd av ett inlägg på Betfairs forum av dig.

  ALLMÄNNA VILLKOR

 16. Överlåtelse

  Du får inte överlåta dessa villkor eller delar av dem på någon tredje part utan Betfairs skriftliga tillstånd. Betfair kan tilldela, överlåta eller ersätta alla sina rättigheter och förpliktelser enligt dessa villkor till en tredje part när som helst utan att meddela dig.

 17. Avskiljning

  Om någon av bestämmelserna i dessa villkor bedöms vara omöjlig att verkställa eller ogiltig av någon behörig myndighet, skall den aktuella bestämmelsen ändras så att den går att verkställa i enlighet med avsikten i ursprungstexten i hela den mån detta är tillåtet i tillämplig lag. Giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna i dessa villkor skall inte påverkas.

  En bestämmelse i det här avtalet som är ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa i någon jurisdiktion skall inte gälla i den jurisdiktionen utan att påverka giltigheten, lagenligheten eller verkställigheten för villkoret i andra jurisdiktioner, eller ogiltiggöra de återstående bestämmelserna i dessa villkor.

 18. Reglering av tvister

  Om en tvist uppstår mellan dig och oss samtycker vi till att följa metoden som beskrivs i policyn Reglering av tvister.

 19. Ändringar

  Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar på vår webbplats och i alla våra handledningar och all vår policy som finns på vår webbplats när som helst. Det gäller även dessa villkor. Du är underkastad handledningarna, policyn och de villkor som gäller då du spelar. Det är därför du som har ansvaret för att läsa handledningarna, policyn och dessa villkor från tid till annan för att kontrollera om du samtycker till dem, och ditt fortsatta bruk av webbplatsen tolkas som att du har godkänt eventuella ändringar som vi kan komma att göra.

 20. Meddelanden

  Meddelanden som du ska skicka till oss enligt dessa villkor (utöver utbytet av information som sker vid normalt bruk av webbplatsen) måste inlämnas till oss enligt beskrivningen i Kontakta oss.

 21. Hela avtalet

  Dessa villkor och de bestämmelser som kommer till uttryck i dem utgör hela och det enda avtalet mellan parterna vad avser dess innehåll, och bägge parterna bekräftar att de inte har förmåtts att godkänna dessa villkor med stöd av någon garanti (däribland någon garanti om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller oavbruten funktion), och inte heller har någon sådan garanti lämnats, med stöd av någon framställning, något uttalande, någon försäkran, någon överenskommelse, något avtal, något åtagande, någon ansvarsfriskrivning eller någon förbindelse av något som helst slag, förutom vad som har kommit till uttryck i dessa villkor och, i den utsträckning något sådant har skett, frånsäger sig parten villkorslöst och oåterkalleligen alla yrkanden, rättigheter eller ersättningar som den i annat fall skulle kunna ha haft angående detta.

 22. Ingen avsägelse

  Ingen underlåtenhet eller fördröjning av någon part att begagna sig av sin rätt enligt dessa villkor skall tolkas som en avsägelse av den, och inget enstaka eller partiellt bruk av en sådan rätt skall förhindra någon annan eller något utökat bruk av den eller någon annan rätt.

 23. Gällande lag och jurisdiktion

  Vad gäller kunder registrerade i Storbritannien regleras detta avtal av lagstiftningen i England. Vad gäller kunder registrerade i andra länder än Storbritannien regleras detta avtal av lagstiftningen på Malta. Genom att godkänna de här villkoren samtycker du till att underställa dig den exklusiva behörigheten hos domstolarna på den plats som Betfair väljer ut vad gäller eventuella tvister som uppkommer på grund av eller i samband med dessa villkor. Inget i det här stycket förhindrar att Betfair vänder sig till en domstol i en valfri jurisdiktion för sådana interimistiska åtgärder eller skyddsåtgärder som är tillgängliga enligt lagarna i sagda jurisdiktion.

  Dessa villkor har översatts till andra språk än engelska endast som en referens. Om det föreligger några skillnader mellan den engelska versionen av dessa villkor och någon översatt version, skall den engelska versionen gälla.

  Rättigheterna och skyldigheterna enligt dessa villkor skall inte lyda under Förenta nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor och/eller någon lokalt implementerande lagstiftning. Tillämpningen av den undantas uttryckligen.

  Specifika villkor för kunder som vill spela Poker

 24. Information om företaget och licenser

  PPB Entertainment Limited tillhandahåller plattformen på webbplatsen där du kan spela poker eller något annat spel som vi från tid till annan kan erbjuda.

  PPB Entertainment Limited är ett företag som är registrerat på Malta på postadressen Triq il-Kappillan Mifsud, St Venera, Malta, SVR 1851, och om du spelar spelen på http://poker.betfair.com gäller hänvisningar till "Betfair", "vi", "oss" och/eller "vår" i dessa villkor PPB Entertainment Limited.

  Betfair är licensierat att tillhandahålla pokerspel via http://poker.betfair.com i enlighet med en licens som tilldelats PT Games Limited av Malta Gaming Authority på Malta. Mer information finns på adressen www.mga.org.mt.

  Om sådant är fallet kommer gällande jurisdiktion uppmärksamma kunden om detta.

  Även om avsikten är att Betfair tillhandahåller spelen i enlighet med dessa licenser, förbehåller sig Betfair rätten att byta till en annan jurisdiktion när som helst.

 25. Plats

  Alla pokerspel på http://poker.betfair.com äger rum på Maltas territorium. När du lämnar http://poker.betfair.com anpassas ditt konto och återspeglar vinsterna och förlusterna som uppkom under sessionen.

 26. Programvaran

  PT Games Limited äger och hanterar programmet och licensierar det till Betfair så att du kan spela poker påhttp://poker.betfair.com.

 27. Rake

  Vi tar ut en avgift både på bord med spel om riktiga pengar och anmälningar till turneringar med spel om riktiga pengar (”rake”). Avgiften dras av från varje kontantspelspott. Andelen är 5 % upp till ett förutbestämt maximibelopp som varierar efter hur många spelare som deltar i handen. Besök https://sv-betfair.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2066/c/484/kw/rake om du vill ha mer information om hur avgiften beräknas. Vi förbehåller oss rätten att ändra hur och när avgiften beräknas.

  Specifika villkor för kunder som vill spela på Casino

 28. Information om företaget och licenser

  Betfair Casino Limited tillhandahåller plattformen på webbplatsen på vilken du kan spela spelen som vi från tid till annan kan erbjuda under flikarna Casino och Live Casino, samt andra liknande spel som finns tillgängliga från en tid till en annan på Betfair (härefter hänvisad till som "casinospel").

  Betfair Casino Limited är ett företag som är registrerat på Malta på postadressen Triq il-Kappillan Mifsud, St Venera, Malta, SVR 1851, och om du spelar spelen på http://casino.betfair.com gäller hänvisningar till ”Betfair”, ”vi”, ”oss” och/eller ”vår” i dessa villkor Betfair Caisno Limited.

  Betfair har licens att tillhandahålla casinospel i enlighet med en licens som företaget har fått från Lotteries and Gaming Authority, som är tillsynsmyndighet för alla former av spel på Malta. Mer information finns på adressen www.mga.org.mt. Vissa casinospel kan vara licenseriade av andra jurisdiktioner än Malta Gaming Authority. Där så är fallet, kommer kunden meddelas av den relevanta licensierade jurisdiktionen.

  Betfair Casino Limited är licensierat och reglerat av Gambling Commission i Storbritannien för kunder i Storbritannien.

  Även om avsikten är att Betfair tillhandahåller casinospelen i enlighet med den ovan nämnda licensen, förbehåller sig Betfair rätten att byta till en annan jurisdiktion när som helst.

 29. Plats

  Om inte annat uppges, äger alla casinospel rum på Malta. Om ett specifikt casinospel tar plats på annan territorium än Malta kommmer spelaren informaras om var spelet i fråga äger rum. När du lämnar http://casino.betfair.com anpassas ditt konto och återspeglar vinsterna och förlusterna som uppkom under sessionen.

 30. Programvaran

  Olika företag äger och hanterar programmet och licensierar det till Betfair så att du kan spela casinospelen.

 31. Max utbetalning

  Maximal kumultaiv vinst på alla casinospel (förutom alla progressiva jackpott-vinster) under en 24 timmars period kommer stoppas vid £1 000 000. Om dina vinster överskrider beloppet under en 24 timmars period, kommer överskridna spel och insatser under perioden ogiltigförklaras, och insatserna betalas tillbaka till dig. Om ett spel eller insats tar dina vinster över £1 000 000 inom en 24 timmars period, kommer du betalas £1 000 000 och det överskridna beloppet kan, efter Betfairs omdöme, komma att inte betalas ut.

  .

  Specifika villkor för kunder som vill spela på Arcade

 32. Information om företaget och licenser

  PPB Entertainment Limited tillhandahåller plattformen på webbplatsen på vilken du kan spela spelen som vi från tid till annan kan erbjuda under flikarna Arcade och Vegas Slots, och Snabbspel (Instant Games) som kan spelas via Betfair Spelbörsen och Betfair Odds, och andra liknande spel som vi från en tid till en annan erbjuder dig på någon Betfairsida (härefter hänvisad till som Arcade-spel).

  PPB Entertainment Limited är ett företag registrerat på Malta på postadressen Triq il-Kappillan Mifsud, St Venera, Malta, SVR 1851, och om du spelar Arcade-spelen på http://arcade.betfair.com gäller hänvisningar till ”Betfair”, ”vi”, ”oss” och/eller ”vår” i dessa villkor PPB Entertainment Limited.

  Betfair har licens att tillhandahålla Arcade-spelen i enlighet med en licens som företaget har fått från Malta Gaming Authority på Malta, som är tillsynsmyndighet för alla former av spel på Malta. Mer information finns på adressen www.mga.org.mt. En del Arcade-spel är licensierade av annan jurisdiktion än Malta Gaming Authority på Malta. Om sådant är fallet kommer gällande jurisdiktion uppmärksamma kunden om detta.

  Om sådant är fallet kommer gällande jurisdiktion uppmärksamma kunden om detta.

  Även om avsikten är att Betfair tillhandahåller Arcade-spelen i enlighet med ovannämnda licens, förbehåller sig Betfair rätten att byta till en annan jurisdiktion när som helst.

 33. Plats

  Om inget annat nämns, äger alla Arcade-spel rum på Maltas territorium. Om ett spel äger rum på annan plats än Malta, kommer ett meddelande visas för spelet i fråga om var spelet äger rum.

 34. Programvaran

  Olika företag äger och hanterar programmet och licensierar det till Betfair så att du kan spela Arcade-spelen.

 35. Max utbetalning

  Maximal kumultaiv vinst på alla Arcade-spel (förutom alla progressiva jackpott-vinster) under en 24 timmars period kommer stoppas vid £500 000 (för att undivka missförstånd, gäller även detta tak för alla spel tillgänliga under fliken ‘Vegas Slots’ . Om dina vinster överskrider beloppet under en 24 timmars period, kommer överskridna spel och insatser under perioden ogiltigförklaras, och insatserna betalas tillbaka till dig. Om ett spel eller insats tar dina vinster över £500 000 inom en 24 timmars period, kommer du betalas £500 000 och det överskridna beloppet kan, efter Betfairs omdöme, komma att inte betalas ut.

  Specifika villkor för kunder som vill spela Exchange Games

 36. Information om företaget och licenser

  PPB Games Limited tillhandahåller plattformen på webbplatsen på vilken du kan spela Exchange Games som vi från tid till annan kan erbjuda.

  PPB Games Limited är ett företag som är registrerat på Malta på postadressen Triq il-Kappillan Mifsud, St Venera, Malta, SVR 1851, och om du spelar något Exchange Games-spel på http://games.betfair.com gäller hänvisningar till ”Betfair”, ”vi”, ”oss” och/eller ”vår” i dessa villkor Betfair Games Limited.

  Betfair har licens att tillhandahålla oddsbörsspel på http://games.betfair.com i enlighet med en licens som företaget har fått från Malta Gaming Authority, som är tillsynsmyndighet för alla former av spel på Malta. Mer information finns på adressen www.mga.org.mt.

  PPB Games Limited är licensierat och reglerat av Gambling Commission i Storbritannien för kunder i Storbritannien.

  Även om avsikten är att Betfair tillhandahåller Exchange Games på adressen http://games.betfair.com i enlighet med den här licensen, förbehåller sig Betfair rätten att byta till en annan jurisdiktion när som helst.

 37. Plats

  Alla Exchange Games på http://games.betfair.com äger rum på Maltas territorium. När du lämnar http://games.betfair.com anpassas ditt konto och återspeglar vinsterna och förlusterna som uppkom under sessionen.

 38. Programvaran

  The Sporting Exchange Limited äger och hanterar programmet och licensierar det till Betfair så att du kan spela Exchange Games på http://games.betfair.com.

 39. Villkor för likviditet

  För att kunna försäkra att det finns tillräcklig likviditet för att attrahera kunder, reserverar sig PPB Games Limited rättigheten att tillhandahålla likviditet till marknader i Exchange Games. Likviditet som tillhandhålls sker i enlighet med Betfairs villkor, licenser och godkännande från reglerande myndigheter.

  Specifika villkor för kunder som vill spela Bingo

 40. Information om företaget och licenser

  PPB Entertainment Limited tillhandahåller plattformen på webbplatsen på vilken du kan spela spelen som vi från tid till annan kan erbjuda under fliken Bingo, och andra liknande spel som vi från en tid till en annan erbjuder dig på någon Betfairsida (härefter hänvisad till som bingospel).

  PPB Entertainment Limited är ett företag registrerat på Malta på postadressen Triq il-Kappillan Mifsud, St Venera, Malta, SVR 1851, och om du spelar bingospelen på http://arcade.betfair.com gäller hänvisningar till ”Betfair”, ”vi”, ”oss” och/eller ”vår” i dessa villkor Betfair Entertainment Limited.

  En del bingospel är licensierade av annan jurisdiktion än Malta Gaming Authority på Malta. Om sådant är fallet kommer gällande jurisdiktion uppmärksamma kunden om detta.

  Om sådant är fallet kommer gällande jurisdiktion uppmärksamma kunden om detta.

 41. Plats

  Om inget annat nämns, äger alla bingospel rum på Maltas territorium. Om ett spel äger rum på annan plats än Malta, kommer ett meddelande visas för spelet i fråga om var spelet äger rum.

 42. Programvaran

  Olika företag äger och hanterar programmet och licensierar det till Betfair så att du kan spela bingospelen.

 43. Max utbetalning

  Maximal kumultaiv vinst på alla bingospel (förutom alla progressiva jackpott-vinster) under en 24 timmars period kommer stoppas vid £1 000 000. Om dina vinster överskrider beloppet under en 24 timmars period, kommer överskridna spel och insatser under perioden ogiltigförklaras, och insatserna betalas tillbaka till dig. Om ett spel eller insats tar dina vinster över £1 000 000 inom en 24 timmars period, kommer du betalas £1 000 000 och det överskridna beloppet kan, efter Betfairs omdöme, komma att inte betalas ut.

Del E - Användningsvillkor för Betfair Forum

 1. Betfairs forum är en tjänst som är åtskild från Betfairs webbplatser och huvudsakliga tjänster. Betfairs forum är licensierad till och hanteras av TSE Global Limited (”TSEG”) med postadressen Waterfront, Hammersmith Embankment, Winslow Road, London W6 9HP, Storbritannien. Bruket av Betfairs forum är underställt följande villkor utöver de villkor som gäller Betfairs webbplatser. TSEG bestämmer policyn för Betfairs forum och förbehåller sig rätten att ändra denna policy när som helst med eller utan föregående meddelande. Genom att använda (läsa och/eller göra inlägg på) Betfairs forum ingår du ett avtal med TSEG och du samtycker till att vara bunden av dessa villkor.
 2. Betfairs forum är endast avsett för aktiva Betfairkunder och enbart för legitima kommentarer och konstruktiva diskussioner samt åsiktsutbyte i frågor som rör sport, spel och underhållning. TSEG förbehåller sig rätten att begränsa rätten att göra inlägg på Betfairs forum för de användare har satt in några pengar på sitt Betfairkonto som inte har gjort minst en satsning och/eller som inte har bevisat sin identitet på ett för Betfair nöjaktigt sätt (d.v.s. har lämnat tillräckligt många uppgifter som rör sin identitet).
 3. Den första gången du gör ett inlägg ombeds du att välja ett unikt användarnamn på Betfairs forum. Av säkerhetsskäl bör ditt användarnamn på Betfairs forum vara ett annat än kontonamnet. Det går inte att ändra användarnamnet på Betfairs forum när du en gång har valt det. Det är enbart innehavaren av Betfair-konto som får använda användarnamnet för Betfairs forum som har valts ut för Betfair-kontot. TSEG kan tillfälligt stänga av eller förbjuda innehavare av ett Betfair-konto från att komma åt Betfairs forum när som helst och av godtyckliga skäl som inte behöver anges. Du bär ansvaret för innehållet eller handlingarna som förknippas med ditt användarnamn på Betfairs forum.
 4. Alla användare av Betfairs forum samtycker till att inte lägga upp någon information eller några länkar till innehåll som TSEG anser:
  1. är ärekränkande eller avslöjar information som användaren inte har laglig rätt att avslöja eller som på annat sätt är olagligt,
  2. är (eller innehåller något som är) rasistiskt, vulgärt, hatiskt, obscent, vanvördigt, hotfullt, förolämpande eller kränkande,
  3. har till avsikt att tyckas komma från någon annan person eller juridisk person,
  4. innehåller reklam, marknadsföringsmaterial eller något material som rör en näringsverksamhet,
  5. innehåller reklam för någon konkurrent till Betfair eller dennes produkter,
  6. innehåller eller länkar till virus, korrupta filer, trojaner, tangentbordsloggare eller annan skadlig kod eller annat skadligt material som skulle kunna skada en tredje parts dator, data eller ekonomiska trygghet,
  7. innehåller eller länkar till avsiktligen falska eller vilseledande påståenden eller något påstående med avsikt att orättmätigt påverka en marknad,
  8. är ett försök att samla in eller lagra information om andra avändare,
  9. missbrukar forumets funktion (inklusive men inte begränsat till Rapportera missbruk);
  10. skyddas av någon form av upphovsrätt, vare sig den är registrerad eller inte, eller skyddas genom avtal, lag eller liknande bestämmelser,
  11. är eller kan vara liktydigt med en hemlig överenskommelse eller aktiviteter av suspekt eller kriminell karaktär, samt
  12. är på ett annat språk än det ursprungliga språket av just det forumet.
 5. Även om TSEG inte modererar Betfairs forum loggas och sparas alla trådar, och TSEG har metoder för att övervaka bruket av Betfairs forumservrar som svar på klagomål. TSEG förbehåller sig rätten att inte publicera ett inlägg och/eller rekommendera att Betfair tillfälligt stänger av eller avslutar ett Betfair-konto av valfritt skäl när som helst utan meddelande. TSEG kan neka dig tillträde till Betfairs forum om du inte följer riktlinjerna som anges i dessa villkor.
 6. TSEG förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst genom att göra ändringar i den version av dessa villkor som finns tillgänglig på nätet och, om TSEG anser det vara nödvändigt, genom en kungörelse på Betfairs forum. Genom att fortsätta använda Betfairs forum samtycker användarna till att vara bundna av den senaste versionen av dessa villkor.
 7. Upphovsrätten till all information och allt material på Betfairs forum tillhör The Sporting Exchange Limited (”TSEL”), och användare av Betfairs forum samtycker härmed till att överlåta upphovsrätten till aktuella och framtida inlägg till TSEL.
 8. TSEG är inte förpliktat att kontrollera att någon information som läggs upp på Betfairs forum är korrekt, fullständig eller sanningsenlig. Det finns en metod för att anmäla anstötliga inlägg och när TSEG meddelas om ett sådant vidtas snabbt åtgärder för att ta bort sådant material om TSEG anser att det är lämpligt att göra det. TSEG tar inget ansvar för eventuell tillit som sätts till information i inläggen.
 9. Alla användare av Betfairs forum måste skydda sitt användarnamn och lösenord och tar härmed på sig risken som förknippas med att andra kommer åt eller missbrukar kontot. Användarna samtycker till att omedelbart meddela TSEG om något missbruk sker med användarnamnet/lösenordet.
 10. Användarna samtycker härmed till att hålla TSEG och företagen i Betfair Group skadeslösa för alla kostnader, yrkanden och skadeståndskrav (däribland advokat-/kundkostnader) som uppkommer som en direkt eller indirekt följd av att användaren har brutit mot dessa villkor.
 11. Dessa villkor lyder under lagarna i England och Wales.
 12. Englands och Wales domstolar har icke-exklusiv behörighet.
 13. Avtalslagen (tredje parts rättigheter) gäller inte dessa villkor.
 14. Dessa villkor kan publiceras på andra språk än engelska endast som en referens. Om det föreligger några skillnader mellan den engelska versionen av dessa villkor och versionen på ett annat språk än engelska är det den engelska versionen som gäller.
 15. Betfairs sekretesspolicy gäller dina personuppgifter. Förutom att förbehålla sig rätten att avslöja dina uppgifter (och allt material som du lägger upp på Betfairs forum) meddelas du härmed i enlighet med sekretesspolicyn om att det är TSEG:s policy att inte motsätta sig en domstolsansökan om utlämning av personuppgifter som gäller personer som har gjort inlägg på Betfairs forum (eller på andra av Betfairs webbplatser), under förutsättning att ett klagomål inkommer som har att göra med eventuellt ärekränkande material och/eller material som på annat sätt bryter mot stycke 4 i dessa villkor. Det är likaledes TSEG:s policy att inte avslöja sådana uppgifter om inte ett domstolsbeslut kräver det eller om ett avslöjande är tillåtet på grund av något undantag i dataskyddslagen från 1998 (vilket bland annat innefattar rätten att avslöja tvivelaktigt material till myndigheterna). I detta avseende vill vi särskilt göra dig uppmärksam på stycke 4 och 10 i dessa villkor. Tänk efter noga innan du gör ett inlägg.
 16. Utgivaren med avseende på alla funktioner och tjänster på Betfairs forum är TSEG.

Använd inte forumet för att ställa frågor som kräver ett svar från Betfair. Kontakta istället kundtjänst här

Frågor som berör vårt forum skickas till forum@betfair.com

BETFAIR LIVESTREAMING ÄR INTE TILLGÄNGLIGT FÖR AUSTRALASIATISKA KUNDER

 1. ATillgång till Betfair Livestreaming
   1.1 Betfair Livestreaming är bara tillgängligt för kunder med ett Betfairkonto där det finns pengar.
   1,2 De områden som vi har möjlighet att erbjuda livestreaming till evenemang varierar från sport till sport. Listan med schemalagda matcher visar vilka evenemang som du kan se från din plats.
   1.3 Betfair Live Video är gratis för allt innehåll med undantag av viss hästkapplöpning och greyhoundkapplöpning (se nedan för ytterligare uppgifter).
 2. Spelbörsen – Hästkapplöpning och greyhoundkapplöpning
   2.1 När det gäller hästkapplöpning i Storbritannien, Irland, Förenade Arabemiraten, Sydamerika eller Australien måste ett lägsta matchat spel på 20 kr (eller motsvarande i annan valuta) placeras på samma dag som loppet på en relevant marknad för att kvalificera sig för att se just det loppet.
   2.2 När det gäller hästkapplöpning i USA eller Sydafrika kan du titta på tävlingarna gratis så länge du har ett konto med befintligt saldo.
   2.3 När det gäller all greyhoundkapplöpning utom RPGTV-lopp måste ett lägsta matchat spel på 50 kr (eller motsvarande i annan valuta) placeras på samma dag som loppet på en relevant marknad för att kvalificera sig för att se just det loppet.
   2.4 När det gäller RPGTV-greyhoundkapplöpning kan du titta på tävlingarna gratis så länge du har ett konto med befintligt saldo
   2.5 Kunder bör vara medvetna om att spel med SP (Startodds) med gränsvärden kvalificeras som matchade spel först när loppet startar, och därför kommer du inte åt sändningen av loppet innan dess.
   2.6 Antepost och specialspel är inte kvalificerande.
 3. Tote Storbritannien – Lopp i Storbritannien
   3.1 Ett lägsta spel på £2 (eller motsvarande i annan valuta) måste placeras för singelspelspooler (vinnare/plats, Exacta, Swinger, Trifecta) för att vara kvalificerad att se just det loppet.
   3.2 En totalinsats på minst £2 (eller motsvarande i annan valuta) måste placeras för multipelspelspooler (Placepot, Quadpot, Jackpot och Scoop 6) för att vara kvalificerad att se de lopp som hör samman med det poolvadet.
 4. Fasta odds/Odds (Sportsbook) – Hästkapplöpning och greyhoundkapplöpning
   4.1När det gäller hästkapplöpning i Storbritannien, Irland, Förenade arabemiraten, Mauritius, Sydamerika eller Australien måste en lägsta totalinsats på 5 kr (eller motsvarande i annan valuta) placeras för att titta på ett lopp. Det kan vara i form av ett spel på 5 kr på enkelspel eller 2,50 kr på Vinnare & Plats-spel.
   4.2 Kvalificeringskriterierna för spel över fler lopp anges i tabellen nedan:
   Speltyp Antal val/lopp Totalinsats som krävs (GBP eller motsvarande i annan valuta)
   Singel 1 0,5
   Rak Forecast 1 0,5
   Omvänd Forecast 1 0,5
   Dubbel 2 1
   Trippel 3 1,50
   Trixie 3 1,50
   Patent 3 1,50
   Yankee 4 2
   Lucky 15 4 2
   Fyrling 4 2
   Canadian 5 2,50
   Lucky 31 5 2,50
   Femling 5 2,50
   Heinz 6 3
   Lucky 63 6 3/td>
   Sexling 6 3
   Super Heinz 7 3,50
   Sjuling 7 3,50
   Goliath 8 4

   För spel med flera lopp/val måste den genomsnittliga insatsen per lopp vara lika med eller större än £0.50 (eller motsvarande belopp i annan valuta), i enlighet med exemplen nedan:

   • En dubbel på £1 kvalificerar till att se båda loppen. En dubbel på £0.50 kvalificerar bara till att se det första loppet vid den schemalagda starttiden.
   • En Yankee på £0.20 kvalificerar till att se alla fyra lopp, eftersom den genomsnittliga insatsen per lopp är över £0.50 – (sammanlagt £2.20).
   • En åttling på £3 kvalificerar till att se de sex första loppen, men inte det sjunde eller åttonde eftersom den genomsnittliga insatsen per lopp ligger under minimibeloppet på £0.50.
   • Raka multiplar uppfyller inte längre kraven för Livestreaming efter den punkt då ett val i kupongen rättats som förlorare.
   4.3 När det gäller hästkapplöpning i USA eller Sydafrika kan du titta på tävlingarna gratis så länge du har ett konto med befintligt saldo.
   4.3 När det gäller all greyhoundkapplöpning utom RPGTV-lopp måste ett lägsta matchat spel på 5 kr (eller motsvarande i annan valuta) placeras på samma dag som loppet på en relevant marknad för att kvalificera sig för att se just det loppet.
   4.3 När det gäller RPGTV-greyhoundkapplöpning kan du titta på tävlingarna gratis så länge du har ett konto med befintligt saldo.
   4.3 Antepost och specialspel är inte kvalificerande.
 5. VARNING FÖR FÖRDRÖJNING I LIVESTREAMEN
   5.1 TROTS ATT INNEHÅLL PÅ BETFAIR LIVESTREAMING ANNONSERAS SOM ”LIVE” SKA DU VARA MEDVETEN OM ATT BETFAIR LIVESTREAMINGS SÄNDNING ÄR FÖRDRÖJD. Den exakta fördröjningen varierar beroende på flera faktorer, men normalt ligger den på 2 till 5 sekunder efter själva evenemanget. I vissa fall kan fördröjningen vara betydligt längre.
   5.2 OM DU FÖRLITAR DIG PÅ BETFAIR LIVNÄR DU PLACERAR VAD SÅ GÖR DU DET PÅ EGEN RISK. Betfair tar inget ansvar för några förluster som du drabbas av på grund av att du förlitar dig på Betfair Livestreaming.
 6. UTESLUTNING AV ANSVAR
   6.1 Betfair gör varken framställningar av eller lämnar några garantier för, uttryckligen eller underförstådda, om att Betfair Livestreaming uppfyller dina krav, att driften av Betfair Livestreaming sker utan avbrott, punktligt eller felfritt, att Betfair Livestreaming ska finnas tillgängligt vid bestämda tidpunkter (utannonserade eller ej), eller att Betfair Livestreaming är kompatibelt med någon särskild programvara eller maskinvara..
   6.2 Betfair ansvarar inte för någon direkt eller indirekt förlust som du råkar ut för, inklusive förlorade intäkter, data, affärer eller goodwill, som uppstår i samband med din användning av eller ditt förlitande på Betfair Livestreaming. Betfair har inget ansvar för kapaciteten, pålitligheten, tillgängligheten eller prestandan för Betfair Livestreaming.
 7. Ändringar av Betfair Livestreamings innehåll
   7.1 Allt innehåll i Betfair Livestreaming kan komma att ändras, och Betfair kan ändra, tillfälligt stänga av eller ta bort innehåll i Betfair Livestreaming helt efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande.
   7.2 Betfair förbehåller sig rätten att när som helst förändra, tillfälligt stänga av eller sluta med tjänsten Betfair Livestreaming utan att meddela dig.
 8. Immateriella rättigheter
   8.1 Betfair Livestreaming är enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk. Det är strängt förbjudet att kopiera, spara, ändra eller sprida Betfair Livestreaming-innehållet (eller att hjälpa en tredje part att göra detta) eller att ge tredje part åtkomst till Betfair Livestreaming-innehållet.
   8.2 Du får inte sälja eller ta ut någon avgift för att titta på eller använda någon del av Betfair Livestreaming, ej heller visa någon del av Betfair Livestreaming offentligt för åskådare (inte ens om du inte tar ut någon avgift), ej heller tillåta eller hjälpa någon tredje part att göra något av detta.
   8.3 Betfair Livestreaming-innehållet är licensierat till Betfair av tredje part. Fotbolls-, tennis-, snooker-, volleyboll- och basketinnehållet i Betfair Livestreaming sänds på licens från Perform Media Channels Limited.
 9. Generellt
   9.1 Betfair förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor efter eget gottfinnande. Om vi gör betydande förändringar av dessa villkor vidtar vi rimliga åtgärder för att du ska få reda på dessa förändringar. Det är ditt eget ansvar att läsa dessa villkor då och då för att kontrollera om du samtycker till dem, och ditt fortsatta bruk av Betfair Livestreaming tolkas som att du godkänner eventuella ändringar av villkoren.
   9.2 Dessa villkor regleras av engelsk lagstiftning och eventuella tvister ska avgöras i engelska domstolar.
   9.3 Betfair förbehåller sig rätten att införa avgifter, abonnemang eller villkor för åtkomst till Betfair Livestreaming i framtiden. Innan vi inför nya avgifter eller villkor får du ett meddelande om det.
   9.4 Betfair kan helt efter eget gottfinnande förvägra en kund åtkomst till Betfair Livestreaming.
   9.5 I samband med att du använder Betfair Livestreaming godkänner du även dessa villkor.

Del G - Standardvillkor för kampanjer

Dessa standardvillkor för kampanjer gäller för alla Betfairkampanjer och Betfairturneringar. Om inte annat uttryckligen anges ska specifika kampanjvillkor gälla i händelse av skiljaktighet eller konflikt mellan dessa standardvillkor för kampanjer och specifika kampanjvillkor.

Deltagande

 1. Du måste vara minst 18 år för att delta i kampanjer eller turneringar. Det är inte tillåtet för personer under 18 år att öppna ett konto eller spela. Minderåriga får inte delta.
 2. Alla kampanjer är begränsade till ett deltagande per kund. För att säkerställa att kampanjen begränsas till ett deltagande per kund tillåter vi bara en kund att delta från varje hushåll, IP-adress, e-postadress, telefonnummer, betalningskonto (t.ex. betal- eller kreditkort, Neteller osv.) eller delad dator (t.ex. på offentliga bibliotek eller arbetsplatser).
 3. Inga personer som är anställda hos eller släktingar till anställda hos Betfair eller dess dotterbolag, ombud eller respektive koncernbolag får delta i utlottningskampanjer eller turneringar som omfattar någon form av bedömning av Betfair.
 4. Alla kampanjer finns på Betfair och Betfair förbehåller sig rätten att begränsa tillgängligheten till en kampanj för en person efter eget gottfinnande. Sådan begränsning påverkar inte spelare som redan har börjat lägga spel i kampanjen.
 5. Om du har fått ett e-postmeddelande som utesluter dig från kampanjer är du inte kvalificerad att delta i några kampanjer. Observera att sådan uteslutning inte påverkar några gratisspel, bonusar eller andra kampanjerbjudanden som du redan har lagt kvalificerade spel inom. Du kommer fortfarande att kunna utnyttja förmånerna för kampanjer som du har börjat kvalificera dig för eller som du redan har kvalificerat dig för före detta beslut.
 6. Bedrägeri och flera konton

 7. Bedrägliga eller flerfaldiga spel kommer inte att godkännas, och det kommer inte heller spel som bryter mot dessa standardvillkor för kampanjer eller de specifika kampanjvillkoren.
 8. Betfair förbehåller sig rätten att utesluta deltagare från turneringar eller kampanjer samt från användning av Betfairs webbplats om Betfair anser att en deltagare har försökt att delta genom att använda mer än ett användarnamn eller på annat sätt delta i bedräglig eller olaglig verksamhet (inklusive deltagande som skulle vara i strid mot gällande lokal lagstiftning), oavsett om deltagaren skulle ha eller kunde ha vunnit något pris, om det inte vore för sådan verksamhet. Om flera anmälningar har gjorts/konton har använts förbehåller sig Betfair rätten att stänga dessa konton och inte dela ut pris/bonus eller några andra kampanjfördelar.
 9. Bonusar

 10. Bonusar delas ut för att du ska få ut mer av våra spel, men vi förbehåller oss rätten att bestämma hur de används innan en spelare tillåts att lösa in dem mot kontanter. Vi anser därför att det är nödvändigt att begränsa vissa typer av omsättningar från att räknas in i omsättningskraven.
 11. Alla bonusar gäller i 7 dagar från utfärdandedatum om annat inte anges i den specifika kampanjen. Eventuell kvarvarande/outnyttjad bonus i slutet av perioden tas bort från spelarens konto.
 12. Alla insatta bonusar måste bli ”inköpta på”, godkända eller avböjda. En bonus som godkänts läggs till på ditt spelbara saldo. Avböjda bonusar sätts inte in igen.
 13. Omsättningskraven för bonusar gäller för ett konto från det att bonusen godkänts eller lagts till på ett konto.
 14. Spelaren som fått en bonus spelar först med de ”inköpta” pengarna, och först efteråt kan bonusen från casinot användas.
 15. Avvikande spelande

 16. Om Betfair får kännedom om att en kund via deltagande i en kampanj eller genom att utnyttja ett erbjudande kan garantera vinster i tävlingar eller ett vinstnetto utan eller med mycket låg risk, eller skaffar sig fördelar i en kampanj eller ett erbjudande genom att delta med fler än ett Betfairkonto, eller uppvisar oregelbundna eller ovanliga spelmönster som Betfair bedömer vara bedrägliga, kan Betfair välja att vidta en eller flera av följande åtgärder: (i) stänga kundens konto/konton, (ii) ogiltigförklara transaktioner eller spel som strider mot dessa villkor eller (iii) hålla inne eventuella vinster som härrör från sådana transaktioner eller spel.
 17. Betfair förbehåller sig rätten att stoppa uttag eller lägga beslag på alla vinster på grund av avvikande spelande. Avvikande spelande inkluderar, men är inte begränsat till, ett eller flera av följande sätt att spela:
  1. Placera enskilda spel för lika mycket eller mer än 30 % av värdet på bonus och insättning innan omsättningskraven för bonusen har uppfyllts. Till exempel: du sätter in 1 000 kr, godkänner en bonus på 1 000 kr och placerar ett spel på 600 kr på något spel.
  2. Flytta från ett spel med låg viktning (högst 25 %) till ett spel med hög viktning (100 %) efter stora vinster för att undkomma omsättningskraven. Till exempel: du har placerat minst ett spel på ett spel med en viktning på högst 25 %, vinner 100 % mer än insatsen och flyttar den ursprungliga insatsen och vinsten till ett spel med en viktning på 100 % för att uppfylla omsättningskraven.
  3. Spela minst 500 autosnurr på en spelautomat eller spela samma spelautomat i mer än två timmar medan en bonus är aktiv. Till exempel: du ställer in ett spel på autosnurr i 500 snurr medan du har en aktiv bonus på kontot eller du spelar i minst två timmar (det spelar ingen roll hur många sessioner) medan du har en aktiv bonus.
  4. Roulettespel med låg risk. ALLA kombinationer av spridningsspel på roulettespel som täcker minst 25 (67 %) av bordets 37 unika sifferplatser. Om du till exempel spelar på rött och svart täcker du upp för 36 av de 37 möjliga resultaten och därför skulle det här spelet inte räknas in i omsättningskraven.

  Vinster

 18. Vinster kan inte överföras eller bytas om inte Betfair godkänner det.
 19. Om inte annat anges skriftligen ansvarar du själv för att göra dina egna arrangemang (inklusive försäkring) om du måste resa som del av en kampanj eller som vinnare i en turnering.
 20. Vi försöker kontakta alla vinnande kunder inom 48 timmar. Om vi inte kan nå dig inom 48 timmar, eller om du inte hämtar ut ditt pris inom 48 timmar från det att du meddelats, förbehåller vi oss rätten att utse en ny vinnare
 21. Reklam

 22. Om du vinner en turnering eller kampanj kan Betfair komma att fråga dig om du vill delta i reklam. Om du accepterar att delta kan Betfair inom rimliga gränser använda ditt namn och din bild på webbplatsen och i marknadsföringsmaterial.
 23. Ändringar

 24. Betfair förbehåller sig rätten att när som helst kunna ändra specifika kampanjvillkor, turneringsregler eller dessa standardvillkor för kampanjer. Sådana ändringar har ingen negativ inverkan på spelare som redan har börjat lägga spel i kampanjen.
 25. Betfair förbehåller sig rätten att dra tillbaka eller ändra villkoren för turneringar och kampanjer för att efterleva beslut av något relevant rättsligt organ och kan inte hållas ansvarigt inför någon deltagare för detta.
 26. Allmänt

 27. Genom att delta i kampanjen eller turneringen godkänner och samtycker du till att bindas av dessa standardvillkor för kampanjer samt eventuella specifika villkor som är relevanta för den gällande kampanjen.
 28. Eventuella tvister som rör kampanjer eller turneringar ska lösas i enlighet med Betfairs tvistlösningspolicy, som du hittar här.
 29. Betfair tar inget ansvar för system- eller anslutningsproblem som kan påverka en slutanvändare under någon av dessa kampanjer.
 30. Betfair och dess samarbetspartners och dotterbolag, eller dess anställda, tjänstemän eller direktörer ska inte hållas ansvariga för förluster, kostnader, utgifter, skador, personskador eller annat ansvar som uppstår från en deltagares eller vinnares deltagande i en tävling eller kampanj, eller till följd av att sådan tävling, kampanj eller turnering modifieras, ändras, avbryts eller upphör. Ingenting i denna klausul ska tillämpas för att begränsa eller utesluta ansvarsskyldighet för personskada eller dödsfall som orsakats av försummelse från vår sida.
 31. Kunder som befinner sig i Storbritannien accepterar att dessa standardvillkor för kampanjer styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och godkänner de engelska domstolarnas exklusiva domsrätt. Kunder som befinner sig utanför Storbritannien accepterar att dessa standardvillkor för kampanjer styrs av och tolkas i enlighet med lagarna på Malta och godkänner Maltas domstolars exklusiva domsrätt.
 32. Avtalslagen (rättigheter för tredje part) från 1999 omfattar inte dessa villkor och inga rättigheter eller förmåner som uttryckligen eller underförstått tilldelas genom lagen ska vara verkställbara enligt den lagen mot parterna enligt den av någon person.
 33. Arrangören av en kampanj är den relevanta licensierade enheten. Mer information om regleringar finner du här.

V 06/18 - 30/10/18